environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N"

Transkript

1 environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014

2 Hundra procent rent med ledande teknologi Vi är specialiserade på energieffektivisering i klimat- och energitekniska system i fastigheter och industri. Allt fler inser att energieffektiviseringsprojekt knappast kan genomföras med bestående resultat utan en noggrann utvärdering av status på befintliga anläggningar. Vi genomför en energikartläggning och upprättar statusdeklaration. Utifrån denna information utformar vi gemensamt en individuell färdplan. I den listas de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Processen Erfarenhetsmässigt vet vi att reducerad verkningsgrad i energitekniska system ofta beror på beläggningar, korrosion, försmutsning, mikrobiell tillväxt och gaser. Att använda rätt slags behandling av dessa förbättrar kraftigt anläggningens driftsäkerhet, ekonomi och livslängd samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Korrekt funktion är en avgörande faktor när vi talar om god driftsekonomi och miljöoptimering i alla typer av het-, kylvärmeåtervinnings- eller processvattenanläggningar. Wareneffekten En bestående energieffektivisering En optimal verkningsgrad Förebyggande av korrosion på alla typer av metaller Mindre slitage och kostnader för underhåll Minskad klimatpåverkan Hälsosam innemiljö Säkerställer driften Wareneffekten 1. Kartläggning och analys Energikartläggning och statusdeklaration upprättas efter att vi gått igenom samtliga komponenter i anläggningen. En viktig del i kartläggningen är riskutvärderingen, som är baserad på en vätskeanalys. Prestanda och livslängd i vätskeburna system är i hög grad beroende på mediets kvalitet. 2. Färdplan Utifrån statusdeklarationen utformas individuella åtgärdsförslag. Här anges om några delar av anläggningen är utsatta för risk, såsom korrosion. Dessutom identifierar vi de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska energianvändningen. 3. Behandling I dialog med er upprättar vi en åtgärdsplan, som utförs av våra tekniker. Denna kan omfatta allt från CIP-tvättning av värmeväxlare till kompletta systembehandlingar på exempelvis vattenburna system eller system med olika typer av frysskyddsmedia. Finns behov att byta ut vissa vätskor under behandlingen utförs även detta av våra tekniker. 4. Uppföljning Under genomförandet av vår åtgärdsplan utför vi löpande avstämningar tillsammans med er. Detta gör vi för att säkerställa att resultatet blir det ni förväntat er. 5. Warencertifikat Efter utförda åtgärder lämnas en redovisning av de mål vi uppnått. Efter att ha uppnått Wareneffekten kan ni välja att Warencertifiera er anläggning. Då kan ni tillsammans med oss bibehålla Wareneffekten under lång tid framåt. Historien Waren International är ett miljöteknikföretag med säte i Skellefteå. Grunden lades 2006, då jag startade ALON vars främsta specialitet var analys, filtrering och behandling av oljor och smörjmedel. ALON har företrädesvis arbetat mot gruv- skogs-, pappers- och stålindustri. Eftersom vår verksamhet var inriktad på vätskebehandling, började vi få frågor om vi även kunde utföra analyser på olika typer av vätskor i energioch klimattekniska system samt utarbeta förslag på efterföljande åtgärder. Dessa projekt visade goda resultat och ledde snart till att vi blev ombedda att åtgärda alla typer av vätskeburna system. Under åren har verksamheten utvecklats till koncept för alla typer av energiöverförande media. I slutet på 2010 togs beslutet att bilda ett bolag som skulle ligga i denna utvecklings framkant startade Waren, med målsättningen att vara marknadsledande på analys, utveckling och behandling av alla typer av media i energi- och klimattekniska anläggningar. Från 2014 har Waren även övertagit verksamheterna från ALON för att kunna vara en komplett samarbetspartner i alla typer av energieffektiviseringsprojekt. För en effektivare framtid. Anders Larsson CEO 2 waren - environment evolution for the future Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem 3

3 Wareneffekten är ett koncept för vätskebehandling som löser de problem som uppstår i energi- och klimattekniska anläggningar. Wareneffekten innebär maximalt skydd mot korrosion, mikrober, beläggningar, syre och koldioxid. Med utförliga analyser av frysskyddsmedia kan vi fastställa anläggningens kondition. Glykoler som bryts ner till syror och koldioxid gör systemet ineffektivt. Lägg till korrosion, mögel och bakterier - och systemet använder mer energi än det återvinner. Wareneffekten innebär effektiva, energioptimerade och miljövänliga värmeåtervinningssystem. Vi erbjuder komplett service när växlaren behöver CIP- rengöring (rengöring på plats), renoveras eller byggas ut med byte av plattor och packningar. Regelbundet underhåll av värmeväxlare ger bättre energiöverföring, lägre energianvändning och längre livslängd. Warencertifiera dina växlare! Och låt oss ta ansvaret för deras effektivitet. Processvatten för plastindustri, skärvätskor för metallbearbetande CNC-maskiner, vattenskärande maskiner, m m, kräver betydligt mera djupgående analys för att man ska kunna identifiera orsaken till olika problem. Med väl utrustat labb och kompetent personal utformar vi en färdplan för just er anläggning. 4 waren - environment evolution for the future Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem 5

4 Wareneffekten uppnådd! Vätskeanalys - en viktig del av processen En viktig del i energikartläggningen är vätskeanalysen. Den utför våra utbildade kemister i eget laboratorium. Vi samarbetar även med fristående laboratorier såsom Smittskyddsinstitutet. Oberoende fallstudier har påvisat hur det med relativt enkla, billiga och miljövänliga metoder gått att minska energianvändningen i befintliga fastigheter med 36 procent. Moderna byggmetoder och miljökrav medför nämligen att inte heller många nybyggda system presterar optimalt. Den andra viktiga delen i vår laboratorieverksamhet är utveckling. Vi är, och vill fortsätta vara, ledande inom de områden vi verkar. Vårt laboratorium och utvecklingsavdelning har den senaste tekniken och innovativ personal med hög kompetens för att fortlöpande hålla oss i utvecklingens framkant. Nägra röster om detta: Swerea Kimab, f d Korrosionsintitutet, har anordnat seminarier på temat Förtida korrosion i köldbärarsystem. Det har visat sig att många nybyggda anläggningar korroderar sönder inom loppet av några få år, i extremfallen månader. z I rapporten Energianvändning i moderna flerbostadshus konstateras, Prediktionerna av energianvändning för Bo01- fastigheterna utfördes av konsulter som arbetar med energifrågor. Trots det är den faktiska värmeanvändningen mer än 70 % högre än predikterad. (*Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Byggnadsfysik) Denna galopperande korrosion bildar stora mängder partiklar och slam som, långt innan det går hål på systemen, ger igensättningar och blockerar ventiler så att styr- och reglersystemen sätts ur spel. Problematiken blir allt vanligare i alla typer av vätskeburna system och enda sättet att i tillräckligt tidigt skede diagnostisera risken är att utföra en noggrann vätskeanalys. Utifrån en sådan kan vi eliminera riskerna och återställa funktionen till den projekterade. Samtidigt kan vi säkerställa att medierna blir skyddande i stället för ledningsangripande. Detta är Wareneffekten! Produkt och teknik Stor erfarenhet av systembehandling Fjärrvärmenät, ångpannor, värmeåtervinning, öppna och slutna kylsystem, specialprojekt inom industrin vi har stor erfarenhet av alla typer av anläggningar och vätskor. Bästa möjliga arbetsmiljö Alla Warens produkter för behandling av media levereras färdigblandade, klara att användas. Det ger en enklare hantering. Wareneffekten minimerar användandet av kemikalier genom bättre sammansättningar och fler alternativ. Behandling med kvalitet Automatiskt styrd utrustning säkerställer en behandling av hög kvalitet och en fortsatt optimal vätskemiljö. Detta minimerar kemikalieanvändningen och behovet av tillsyn - hela tiden! Frysskyddsmedia Vi behandlar alla typer av system innehållande frysskyddsmedia. Dessa anläggningar är känsligare än andra vätskefyllda system eftersom mediet bryts ned och i sig självt orsakar stora problem. Med rätt behandling och återfyllning av rätt sorts media försäkrar vi er en optimal drift under lång tid. Återkommande servicebesök Genom att välja en Warencertifiering av din anläggning kommer den att vara så energi- och underhållseffektiv som möjligt. Dessutom gör du ett bra miljöval. Rådgivning Genom att analysera medierna i våra kunders anläggningar kan vi alltid tillhandahålla en optimal åtgärdsplan. Gör det enkelt - välj Wareneffekten. - Wareneffekten kortade uppstartstiden för vår ångpanna med 50 % och vår energianvändning har minskat. Detta tillsammans med bättre drift och ångkvalitet har gett oss effektivare produktion. Att sedan kunna göra en insats för miljön ser vi som en bonus. Ulf - Swerock Norr - Vi har fått betydligt minskade underhålls- och energikostnader efter behandling av vårt värmesystem. Wareneffekten har också bidragit till mycket komfortabel värme i alla lägenheter. Lars-Gösta - Riksbyggen Norrbotten 6 waren - environment evolution for the future Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem 7

5 WARE N Nålvägen Skellefteå waren international 2014

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och

Läs mer

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik.

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik. TM Låt Otis visa dig med innovativ GeN2 -hissteknik. Miljövänliga GeN2-hissar sätter en ny standard för prestanda, tillförlitlighet, konstruktionsflexibilitet och komfort samtidigt som de minskar kostnaderna

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag

Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag Hur trygg och effektiv är din verksamhet? OAVSETT VILKEN BRANSCH du verkar inom är effektivitet ett nyckelord för framgång. Smarta lösningar och

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Service. En helhetslösning hela tiden.

Service. En helhetslösning hela tiden. Service. En helhetslösning hela tiden. EcoStruxure Städerna växer och samhället står inför stora utmaningar att spara energi och kostnader. Lösningen är att planera, bygga och tänka i integrerade helheter,

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Kalmar Maritime Academy Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Examensarbete omfattande 10 poäng Utfört av Jonathan Lundgren Driftingenjörsprogrammet 120 poäng Läsår: 05/06 Handledare:

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Incitament för energieffektivisering

Incitament för energieffektivisering UTVECKLING AV FASTIGHETSFÖRETAGANDE I OFFENTLIG SEKTOR Incitament för energieffektivisering Kall- och varmhyra för lokaler UFOS Magnus Kristiansson, 08-452 79 33 Jonas Hagetoft, 08-452 79 52 Sonja Pagrotsky,

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer