Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad"

Transkript

1 Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

2 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras inom Upplands Väsbys fastighetsmarknad med grundläggande fastighetsekonomiska marknadsdata för respektive läge: Typ Läge (A,B,C) Hyresnivå ) Vakans (%) Direktavkastning (%) Kontor C ,00-8,25 Handel (Större butiker) B ,75-7,75 Handel (Mindre butiker) B/C ,00-8,25 Grundskola B ,25-7,25 Service/Förskola B ,25-8,25 Hyresvärdet på de kommersiella lokalerna bedöms utifrån typ av etablering, där större handelsetableringar bedöms generera högst hyresvärde, medan lokaler för kontor och mindre handelsetableringar genererar lägre hyresnivåer. De ekonomiska förutsättningarna för kontor och mindre handelsetableringar är därmed sämre, medan större handelsetableringar bedöms ha bättre förutsättningar. Observera att vakansrisken därtill är väsentligt förhöjd för kontor, medan risken för handelsetableringar bedöms vara lägre. Ambitionsnivån för mängden lokaler i Väsby Sjöstad är hög, i dagsläget planeras för cirka kvm BTA. Normalt byggs inte större ytor med kommersiella lokaler i områden liknande detta, men i det fall det ändå byggs kommersiella lokaler (exempelvis mindre caféer, kiosker och mindre kontor), bedöms dessa kunna ge ett mervärde till hela området, vilket då ökar områdets attraktivitet och på sikt påverkar värden för exempelvis bostäder i området.

3 1.2 Ortsprisanalys för kommersiella lokaler (fristående enheter för handelsändamål) En ortsprisundersökning har genomförts där köp av planlagd mark med byggrätter för mindre fristående kommersiella enheter har studerats i kommuner, som liksom värderingsobjektet, är belägna i Storstockholmregionen. I ortspriset har köpen schablonmässigt räknats upp med två procentenheter. Köp Nr. 1 Kommun &Område Areal Köpedatum Planförhållanden Vallentuna Centralt juli 2003 Byggrätt enligt plan (BTA) Köpesumma BTA) Uppräknat värde BTA) Summa markareal) cirka 2000 kvm BTA. Ändamål handel Norrtälje Centralt september ca kvm BTA. Ändamål handel Tyresö Bollmora november 2000 kvm BTA. Ändamål handel Norrtälje Centralt november 1800 kvm BTA. Ändamål handel Sigtuna Märsta juli 2005 Sigtuna Märsta augusti kvm BTA. Ändamål handel kvm BTA. Ändamål handel Nacka Värmdövägen maj 2006 Bedömd byggrätt om kvm BTA. Ändamål handel. Mycket bra exponeringsläge Uppsala Gottsunda mars 2008 ca 1800 kvm BTA. Ändamål handel Urvalet baseras uteslutande av friliggande handellokaler för livsmedel (exempelvis Lidl, Coop). Det genomsnittliga uppräknade priset i undersökningen är cirka kr/kvm BTA (högsta pris cirka kr/kvm BTA, lägsta pris cirka kr/kvm BTA). Observera att en stor del av ovanstående köp gäller detaljplanelagd mark, medan planarbetet för värderingsobjektet (för närvarande att betrakta som råmark) är i inledningsskedet. Detta genererar en planrisk som leder till ett något lägre värde.

4 Av ovan redovisade får köp nr 5 och 6 i Sigtuna anses vara mest jämförbart med det aktuella värderingsobjektet. Köpen gjordes till uppräknade nivåer om cirka respektive kronor per kvadratmeter BTA. Även köp nr 1 i Vallentuna (cirka kronor per kvadratmeter BTA) kan anses relativt jämförbart. Observera att stor osäkerhet råder gällande värdenivån, pga. stora variationer i urvalet. Utifrån ortsprisets resultat bedöms marknadsvärdet av byggrätterna för handelsändamål såsom byggklara slutgiltigt till cirka till kronor per kvadratmeter BTA. Dock gäller ovanstående köp detaljplanelagd mark, medan värderingsobjektet fortfarande befinner sig i planeringsskede, varför prisnivåerna sammantaget bedöms till väsentligt lägre nivåer kring cirka till kronor per kvadratmeter BTA. 2 Generell bedömning av värde för byggrätter för kommersiella lokaler 2.1 Kommersiella lokaler för kontor och handel Kontor Handel (fristående) Handel (mindre) Hyra BRA) Vakans/hyresrisk (%) 15,0% 5,0% 7,5% D&U BRA) Fastighetsskatt BRA) Direktavkastningskrav (%) 7,50% 6,75% 7,00% Marknadsvärde efter BRA) Omräkningstal BRA/BTA 1,10 1,10 1,10 + Projektvärde efter BTA) Anläggningar inom kvartersmark BTA) Kostnader parkering BTA) Entreprenad- och byggherrekostnader BTA) Marknadsföring/försäljning/uthyrning BTA) Summa kostnader BTA) Projektvinst / risk BTA) = Byggrättsvärde BTA) Byggrätt (kvm BTA) Tid fram till exploatering påbörjas (år) 9,5 9,5 9,5 Real kalkylränta (%) 5% 5% 5% Nuvärde BTA) Bedömt byggrättsvärde (kr) Bedömt byggrättsvärde BTA)

5 Förväntade byggrättsvärden för kontor och mindre handel (inom flerbostadshus) inom Väsby sjöstad har åsatts nollvärden per kvadratmeter BTA, däremot uppgår byggrättsvärdet för fristående handelsetableringar (exempelvis livsmedelsbutiker) till cirka kronor per kvadratmeter BTA och till cirka kronor per kvadratmeter BTA om byggrätterna är byggklara omgående. Detta beror främst på att byggkostnaden för fristående handelsetableringar kan hållas nere till nivåer som är betydligt lägre än för kontorslokaler och handel som är inkorporerat i bostadsbebyggelsen. Värdenivån indikerar därmed att det ej är kommersiellt lönsamt att exploatera området med mindre lokaler för kontor och handel under nuvarande fastighetsekonomiska förutsättningar och att dessa byggrätter sannolikt inte genererar en intäkt. En vidare innebörd av detta, som kan vara viktigt vid avvägningen mellan andelen lokaler och bostäder i Väsby Sjöstad, är att byggrätter för lokaler istället för bostäder, kan innebära en förlorad kommersiell intäkt. Som tidigare nämnt kan dock mindre lokaler, ur ett längre tidsperspektiv, skapa mervärden för hela området. 2.2 Lokaler för utbildning och service Grundskola Service/förskola Hyra BRA) Vakans/hyresrisk (%) 5,0% 5,0% D&U BRA) Fastighetsskatt BRA) 0 0 Direktavkastningskrav (%) 6,25% 7,25% Marknadsvärde efter BRA) Omräkningstal BRA/BTA 1,10 1,10 + Projektvärde efter BTA) Anläggningar inom kvartersmark BTA) Exploateringskostnader BTA) Entreprenad- och byggherrekostnader BTA) Summa produktionskostnader BTA) = Netto BTA) Projektvinst / risk BTA) = Byggrättsvärde BTA) 0 0 Förväntade byggrättsvärden för grundskola och service/förskola inom Väsby sjöstad har, vid en bedömd hyra om kr/kvm, åsatts nollvärden per kvadratmeter BTA. Värdenivån indikerar därmed att det ej är kommersiellt lönsamt att exploatera området med lokaler för grundskola och service/förskola under nuvarande fastighetsekonomiska förutsättningar och att dessa byggrätter sannolikt inte genererar en intäkt. Stockholm, Kristian Ekbom Civilingenjör Samhällsbyggnad Petter Sandberg Civilingenjör / civilekonom Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare

Översiktlig genomförandeanalys. Väsby Sjöstad 2012-09-14

Översiktlig genomförandeanalys. Väsby Sjöstad 2012-09-14 Översiktlig genomförandeanalys Väsby Sjöstad 2012-09-14 2012-09-14 2(28) 1 Uppdraget...3 1.1 Omfattning...3 1.2 Uppdragsgivare...3 1.3 Medverkande konsulter...3 1.4 Underlag...3 2 Sammanfattning...4 3

Läs mer

Försäljning av mark inom detaljplan för Valsättra del I

Försäljning av mark inom detaljplan för Valsättra del I Tjänsteutlåtande OÖsterål 3 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Nestor Datum 2014-04-09 Dnr KS 2014/0097-253 Till Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom detaljplan för Valsättra del I Beslutsförslag

Läs mer

avseende fastighetstillgångar tillhörigt Östersundshem Exploatering AB, Östersunds kommun 2015-02-20

avseende fastighetstillgångar tillhörigt Östersundshem Exploatering AB, Östersunds kommun 2015-02-20 Värdeutlåtande avseende fastighetstillgångar tillhörigt, Östersunds kommun 2015-02-20 Värdebedömning 2(23) UPPDRAG/BESKRIVNING Uppdragsgivare Bakgrund/syfte Östersundshem AB genom Daniel Kindberg. Värdeutlåtandet

Läs mer

Kommunanalysen 2009-10-02. Författare: Emma Bernvill Charlotte Gustafsson Niklas Lidström Linus Lundin

Kommunanalysen 2009-10-02. Författare: Emma Bernvill Charlotte Gustafsson Niklas Lidström Linus Lundin 2009-10-02 Kommunanalysen Författare: Emma Bernvill Charlotte Gustafsson Niklas Lidström Linus Lundin VFTF01 National- och företagsekonomi Fasighetsvetenskapliga institutionen Lunds Tekniska Högskola Handledare:

Läs mer

Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4

Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4 Eslöv Sibbarp 4:6 Eslöv Sibbarp 4:36 Eslöv Sibbarp 4:111 Eslöv Reslöv 3:4 2015-01-16 2 (12) Ordernummer: 153790 Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 1 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Ny tunnelbana nyttova rdering markanva ndning Sammansta llning av kommunrapporter fo r Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Ja rfa lla kommun

Ny tunnelbana nyttova rdering markanva ndning Sammansta llning av kommunrapporter fo r Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Ja rfa lla kommun RAPPORT 2013 12 04 nyttova rdering markanva ndning Sammansta llning av kommunrapporter fo r Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Ja rfa lla kommun Ekonomiska konsekvenser av ny, jämfört med om

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

DOM 2013-11-29 Stockholm

DOM 2013-11-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060208 DOM 2013-11-29 Stockholm Mål nr F 10282-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-25 i mål nr F 3025-08, se

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: BOSTADSFASTIGHETER VÅREN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Målaren 3, Stockholm Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning... 2 Uppdragsgivare... 2 Ändamål... 2 Ytfördelning... 3 Värdebedömning... 3 2.0 Uppdraget... 4 3.0 Beskrivning

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

DOM 2015-04-23 Stockholm

DOM 2015-04-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr F 10537-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-30 i mål nr F 6276-13, se

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Umestan och marknaden för lokaler i Umeå. Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet

Umestan och marknaden för lokaler i Umeå. Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet Umestan och marknaden för lokaler i Umeå Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet CERUM Working Paper 86:2005 Umestan och marknaden för lokaler i Umeå Cecilia

Läs mer

Fastighetsbildning genom avstyckning - En källa till värdestegring för fastighetsägare

Fastighetsbildning genom avstyckning - En källa till värdestegring för fastighetsägare Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 73 Fastighetsbildning genom avstyckning - En källa till värdestegring för

Läs mer

Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 2013-06-20. Analys & Strategi

Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 2013-06-20. Analys & Strategi Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 10182231 2013-06-20 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74

Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74 Ekonomisk översikt Sammanfattning Förvaltningsresultatet, d v s årets resultat exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 508 Mkr (438), motsvarande

Läs mer

TMF Miljonprogrammet. - Förutsättningar och möjligheter. 9. Appendix. Patric Lindqvist Joel Jönsson Thomas Ekvall. Prognoscentret 2013

TMF Miljonprogrammet. - Förutsättningar och möjligheter. 9. Appendix. Patric Lindqvist Joel Jönsson Thomas Ekvall. Prognoscentret 2013 9. Appendix TMF Miljonprogrammet - Förutsättningar och möjligheter Innehåll: 1. Metod 2. Sammanfattning 3. Status och beräknat behov 4. Behov av renoveringar 5. Planerade renoveringar 6. Kostnader 7. Energibesparande

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Utvecklingen på bolånemarknaden

Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT DEN 21 FEBRUARI 2008 DNR 07-12625-399 2008:6 Utvecklingen på bolånemarknaden INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKT 2 Förutsättningar 2 Omfattning och kvalitet 2 Kreditrisk i utlåning mot småhus

Läs mer

25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9. Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige

25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9. Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige 25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9 Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige INNEHÅLL SLUTSATSER 1 BAKGRUND 2 Omfattning och kvalitet 2 Säkerheter 3 ANALYS OCH RESULTAT 4 Utlåningsvolymer

Läs mer

Markpriser, markbrist och byggande

Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport Mars 2015 Markpriser, markbrist och byggande Titel: Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport, mars 2015 Utgiven av: Boverket Författare: Olle Netzell Övriga projektmedlemmar:

Läs mer

Trendanalys av nyckeltal

Trendanalys av nyckeltal FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Trendanalys av nyckeltal LANDSTINGENS LOKALANVÄNDNING OCH KOSTNADER 1994-2012 Trendanalys av nyckeltal 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal

Läs mer

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter En analys av begrepp, mätproblem, påverkande faktorer och användbarhet av Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighetsakademin vid Avd

Läs mer