Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper"

Transkript

1 Instrument Lär om instrument från olika instrumentgrupper

2 Musikinstrument brukar delas in i olika instrumentgrupper beroende på hur ljudet bildas i dem. Vi kommer nu att prata kring och lyssna på instrument ur grupperna blåsinstrument, stråkinstrument, stränginstrument, klaverinstrument samt slaginstrument. Instrumentgrupper

3 blåsinstrument kallas musikinstrument där tonen ljuder genom att man blåser in luft i dem.. Det finns två typer blåsinstrument; bleckblåsinstrument och träblåsinstrument. Bleckblåsinstrumenten har ett trattformigt munstycke av mässing, som blåsarens läppar vibrerar i. De flesta bleckblåsinstrument ger en kraftig och ofta festlig eller pampig ton. Till gruppen hör trumpeten och dess släktingar, till exempel kornetten. Vidare trombonen, som förr kallades dragbasun, valthornet och den tunga, djupa bastuban. Hos träblåsinstrumenten bildas tonen av att luften blåses mot en skarp kant. Det kan vara kanten av ett hål, som hos flöjter av olika slag. Det kan också vara en eller två tunna trätungor, som kallas rörblad. Ett rörblad har klarinetten och saxofonen, två har oboen och fagotten. Det är alltså munstycket som avgör till vilken grupp instrumentet räknas. En saxofon är av metall, men munstycket gör att den räknas till träblåsinstrumenten. Blåsinstrument

4 trumpet är ett bleckblåsinstrument. Trumpeten har tre ventiler. Tonen är skarp och klar. Tre eller fyra trumpeter ingår i den vanliga symfoniorkestern. Fanfarer spelas vanligen på trumpet. Trumpet används också mycket inom jazzen. En berömd jazztrumpetare var Louis Armstrong. Trumpet

5 saxofon är ett träblåsinstrument. Den består av ett metallrör som är uppåtböjt i mynningen i de flesta former. Bara den minsta formen, sopransaxofonen, har ett rakt rör. Fast saxofonen är av metall räknas den till träblåsinstrumenten. Det beror på att tonen bildas av ett munstycke av samma typ som i instrument som faktiskt är av trä, till exempel klarinetten. Med klaffar kan man öppna eller stänga hål i saxofonen och på så sätt få fram olika toner. Saxofonen finns i fyra olika storlekar: sopransaxofon, altsaxofon, tenorsaxofon och barytonsaxofon. Den är framför allt ett instrument för jazzmusiker. Den är inte så vanlig i klassisk musik. Saxofon

6 trombon, eller dragbasun, är ett bleckblåsinstrument. Tonhöjden regleras med ett utdragbart, U-format rör, som gör att trombonisten kan spela glidande toner. Tre eller fyra tromboner ingår i den vanliga symfoniorkestern. Trombon används också mycket inom jazzen. Trombon

7 klarinett är ett träblåsinstrument. Den består av ett rakt rör med ganska svagt utsvängd mynning. Tonen bildas i ett munstycke med ett rörblad, inte två som hos oboen. Tonen är fyllig och varm. Med klaffar kan man öppna eller stänga hål i klarinetten och på så sätt få fram olika toner. Klarinetten är vanlig i både jazzmusik och klassisk musik. I en symfoniorkester brukar det finnas två till fyra klarinetter. En av dem kan vara en basklarinett, som klingar djupare än den vanliga klarinetten. Basklarinetten är uppåtböjd i mynningen. Klarinett

8 flöjt eller tvärflöjt är ett träblåsinstrument. Den består av ett långt, rakt rör av metall. Tonen bildas genom att man blåser mot kanten av ett hål på flöjtens sida. Med klaffar kan man öppna eller stänga hål i flöjten och på så sätt få fram olika toner. Tre eller fyra flöjter ingår i den vanliga symfoniorkestern. Ofta finns i orkestern också en mindre flöjt, som kallas piccolaflöjt. Det finns också andra sorters flöjter än tvärflöjten. Tvärflöjt

9 stråkinstrument är en grupp musikinstrument med strängar som man spelar på med en stråke. När stråken dras över instrumentets strängar vibrerar de. Vibrationerna ger upphov till ljud. Med stråken kan man påverka den ton som bildas. Man kan till exempel dra med olika hastighet och med olika hårt tryck över strängen. Olika typer av stråkinstrument finns över nästan hela världen. Många har utvecklats från så kallade knäppinstrument. På dessa bildas toner genom att man slår an strängen med fingrarna. Det var främst under medeltiden som man började använda stråke. Numera är de vanligaste stråkinstrumenten violin (fiol), viola (altviolin eller altfiol), violoncell (cello) och kontrabas (basfiol). Stråkinstrument

10 violin är ett stråkinstrument som även kallas fiol. Violin är det minsta och ljusast klingande violininstrumentet. En violin har fyra strängar som är stämda i olika tonhöjder. Violin spelas med stråke och genom att förkorta strängarna med fingrarna mot greppbrädan får man fram olika toner. Man kan också knäppa på strängarna. Violinisten håller instrumentet mellan hakan och axeln. Violin är ett väldigt viktigt instrument inom klassisk musik och är huvudinstrumentet i en symfoniorkester. I en stor orkester kan det finnas fler än 30 violinister. Violin är också mycket vanligt inom folkmusik. Violin

11 violoncell, eller cello, är ett stråkinstrument och det största och djupast klingande violininstrumentet. Den är däremot mindre än kontrabasen. En violoncell spelas sittande och hålls mellan knäna. Instrumentet stöds mot golvet med hjälp av en pinne, en så kallad stackel. En violoncell har fyra strängar som är stämda i olika tonhöjder. Instrumentet spelas med stråke och genom att förkorta strängarna med fingrarna mot greppbrädan får man fram olika toner. Man kan också knäppa på strängarna. Violoncell används mest inom klassisk musik, till exempel i symfoniorkestrar. Den som spelar violoncell kallas cellist. Cello

12 kontrabas, eller basfiol, är det största och djupast klingande stråkinstrumentet. Det finns olika storlekar, men en kontrabas är oftast cirka två meter hög. Instrumentet spelas stående och stöds mot golvet med hjälp av en pinne, en så kallad stackel. En kontrabas har fyra eller fem strängar som är stämda i olika tonhöjder. Genom att förkorta strängarna med fingrarna mot greppbrädan får man fram olika toner. Kontrabas används nästan enbart för att ackompanjera och stödja andra instrument i en orkester. Instrumentet används inom klassisk musik, till exempel i symfoniorkestrar. Kontrabas är också vanlig i andra former av musik, till exempel jazz. Där brukar basisten knäppa på strängarna i stället för att spela med stråke. I rockmusiken har kontrabasen oftast ersatts av elbas. Kontrabas

13 stränginstrument är musikinstrument där tonen ljuder genom att man får strängar av olika längd att vibrera. Strängarna kan strykas med stråke, som hos violin (fiol), violoncell (cello), kontrabas (basfiol) och nyckelharpa. De kan knäppas på som hos gitarr, luta, harpa och cembalo. De kan också slås på med filtklädda klubbor, som hos piano och flygel. Vilken ton som spelas beror på hur lång strängen är. Ju längre sträng, desto lägre ton. Somliga stränginstrument har strängar för varje ton, till exempel harpa, cembalo och piano. I andra förkortar man strängarna genom att med fingrarna hålla ner dem mot ett underlag. Så fungerar till exempel violin och gitarr. Stränginstrument

14 gitarr är ett stränginstrument. Gitarren består av en låda med insvängda sidor och ett stort hål på framsidan. En långsmal greppbräda är fäst vid lådan. Gitarren har sex strängar som knäpps med ena handens fingrar eller med en liten, tunn platta som kallas plektrum eller plektron. Vissångare, trubadurer, spelar gärna gitarr till sin egen sång. Spansk-zigensk flamencomusik på gitarr är världsberömd. Den vanliga gitarren, där tonen förstärks i den ihåliga lådan, kallas också akustisk gitarr. Inom jazz och rockmusik och liknande använder man elektrisk gitarr (elgitarr). I sådana förstärks tonen på elektrisk väg och går ut genom högtalare. Det finns många andra stränginstrument som påminner om gitarren till utseende och spelsätt. Några sådana är luta, mandolin, banjo och det ryska folkinstrumentet balalajka. Gitarr

15 elbas är ett stränginstrument som är elektriskt förstärkt. En elbas har oftast fyra strängar som är stämda på samma sätt som de fyra lägsta strängarna på en gitarr, men en oktav lägre. Det finns också elbasar med fem eller sex strängar. Strängarna är stämda i olika tonhöjder. Genom att förkorta strängarna med fingrarna mot greppbrädan får man fram olika toner. En elbas saknar resonanslåda och behöver kopplas till en förstärkare för att kunna höras. Oftast knäpper spelaren på strängarna med fingrarna, men ibland används ett plektrum. Den första elbasen lanserades 1951 av gitarrmakaren Leo Fender. Elbas har ersatt kontrabas i de flesta populärmusikaliska genrer, som pop och rock. Elbas

16 harpa är ett stränginstrument med strängarna fästa i en trekantig ram. Harpan är en urgammal typ av instrument och finns i olika former och storlekar i många länder. I symfoniorkestern används en nästan två meter hög harpa med 46 strängar. Harpan står på golvet och strängarna knäpps med fingrarna. I till exempel irländsk folkmusik används ett liknande instrument, fast mindre, omkring en meter högt. Harpa

17 Klaverinstrument (eller tangentinstrument som det också kallas) är musikinstrument där tonerna frambringas genom nedtryckning av tangenter. Piano, orgel och keyboard är exempel på olika tangentinstrument. Klaverinstrument

18 piano är ett stränginstrument. Det är också ett klaverinstrument. Det innebär att den som spelar, pianisten, får strängarna att ljuda genom att trycka ner tangenter på en klaviatur. I pianot slås strängarna av filtklädda hammare. Det vanliga pianot är en upprättstående låda med lodräta strängar. I konsertsalar och liknande används flygel, som är en liggande låda på tre ben och med vågräta strängar. Piano

19 synthesizer är ett klaverinstrument. Det betyder att spelaren får instrumentet att ljuda genom att trycka ner tangenter på en klaviatur. Sedan bildas tonen på elektronisk väg. Det finns inga strängar, som i ett piano. En synt kan låta som ett piano, men man kan också få den att låta som något annat instrument, nästan vilket som helst. Mindre syntar används mest i rockband, dansband och liknande och i hemmen. Med stora syntar kan man komponera all slags elektronisk musik. Synthesizer/Keyboard

20 orgel är ett klaverinstrument, vilket betyder att spelaren får instrumentet att ljuda genom att trycka ner tangenter på ett spelbord, en klaviatur. Den är också ett slags blåsinstrument. När orgelspelaren, organisten, trycker ner en tangent blåses luft genom ett rör, en orgelpipa. En stor orgel kan ha väldigt många pipor. Det gör att klangen kan varieras på många olika sätt. Grupper av pipor kopplas in och kopplas ur med knappar på orgeln. Orgeln är framför allt ett kyrkoinstrument. Nästan alla kyrkor har en orgel. Många orglar från och 1700-talen används fortfarande. Den största kompositören av orgelmusik var Johann Sebastian Bach. Orgel

21 slaginstrument, musikinstrument av typen idiofon, där en klangkropp anslås (cymbal, triangel, xylofon), skrapas (guiro) eller skakas (maracas), och membranofon, där ett spänt skinn anslås med händer eller klubbor (trumma, puka, tamburin). Vissa slaginstrument har bestämd tonhöjd, t.ex. xylofon. Det finns även elektroniska slaginstrument. Slaginstrument

22 trumset, uppsättning av trummor, cymbaler och andra slaginstrument, som spelas av en musiker. Trumset användes tidigast i teaterorkestrar kring sekelskiftet då ingick även pukor, klockspel och effektinstrument. Standardtrumsetet i jazz, rock och annan populärmusik fick sin nuvarande form på talet: bastrumma, virveltrumma, en tom-tom fäst på bastrumman (sedan 1970-talet två) och en på ben på golvet, hi-hat och en eller flera cymbaler. Inom rockmusik förekommer större trumset. Trumset

23 tamburin, baskisk trumma, slaginstrument med ett skinn spänt över en cirkelrund ram, vari metallplattor är infattade. Dessa rasslar när instrumentet skakas eller anslås. Den s.k. poptamburinen saknar skinn. ägg, är en liten form av maracas, vilket är ett sydamerikanskt rytminstrument i form av torkade kalebasser med frön i, numera även handtagsförsedda klot gjorda av trä eller plast. Tamburin och ägg

24 xylofon familj av slaginstrument med stämda stavar eller plattor av trä (ofta med resonatorer) som anslås med klubbor. Sannolikt med ursprung i Sydöstasien spreds de till Afrika, där de förekommer i olika former. Xylofoninstrument av marimbatyp har spridits från Afrika till Latinmerika. Det moderna orkesterinstrumentet har plattor ordnade likt en klaviatur över ca 3½ oktaver och med metallresonatorer. guiro slaginstrument, oftast gjort av en ihålig, avlång kalebass med inskurna räfflor, som spelaren skrapar rytmiskt med en kort pinne. Guiros eller liknande instrument är vanliga i latinamerikansk dansmusik. triangel, slaginstrument i form av en triangelböjd stålstav som anslås med en tunnare rak stålstav. Som orkesterinstrument är triangeln vanlig sedan 1700-talet. congas parvis spelade handtrummor, typiska för latinamerikansk dansmusik. Andra slaginstrument

25 Blåsinstrument kallas musikinstrument där tonen ljuder genom att man blåser in luft i dem. Stråkinstrument är en grupp musikinstrument med strängar som man spelar på med en stråke. Stränginstrument är musikinstrument där tonen ljuder genom att man får strängar av olika längd att vibrera. Klaverinstrument/tangentinstrument är musikinstrument där tonerna frambringas genom nedtryckning av tangenter. Slaginstrument, musikinstrument av typen idiofon, där en klangkropp anslås (cymbal, triangel, xylofon), skrapas (guiro) eller skakas (maracas), och membranofon, där ett spänt skinn anslås med händer eller klubbor (trumma, puka, tamburin). Sammanfattning

26 sik cb8c1296cfb310a html Länkar

Ljud Molekyler i rörelse

Ljud Molekyler i rörelse A här får du lära dig J hur ljud bildas och sprids varför vi ser blixten före vi hör mullret när åskan går vad som menas med ultraljud och infraljud skillnaden mellan starka och svaga samt höga och låga

Läs mer

INLEDNING. Översikt. Bakgrund

INLEDNING. Översikt. Bakgrund INLEDNING 1 Översikt 1 Materialet 1 Bakgrund 1 Musik kontra naturvetenskap 2 Psykoakustik 2 Ämnesintegrering 2 Internet 2 MUSIKAKUSTIK 1 3 MUSIKAKUSTIK 2 6 Sammansatta toner (frekvens) 6 Harmoniska deltoner:

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

TRUMMOR CRASHCYMBAL RIDECYMBAL HÄNGPUKOR HI HAT GOLVPUKA BASKAGGE VIRVEL

TRUMMOR CRASHCYMBAL RIDECYMBAL HÄNGPUKOR HI HAT GOLVPUKA BASKAGGE VIRVEL TRUMMOR CRASHCYMBAL RIDECYMBAL HÄNGPUKOR HI HAT VIRVEL BASKAGGE GOLVPUKA Så här ser ett typiskt trumset ut. Som du ser består det egentligen av flera instrument som man satt ihop till ett set, eller på

Läs mer

Christina Israelsson

Christina Israelsson Christina Israelsson Box 134 330 27 Hestra 0370-33 63 10 Fax 33 63 20 www.isaberg.nu Innehåll Musiken påverkar dig 9 Känslornas språk 10 Att sälja med musik 11 Musik i Tv-reklam 12 Alltför höga ljud 13

Läs mer

Namn: Klass: Röst & sång

Namn: Klass: Röst & sång Namn: Klass: Röst & sång 0 Sammanställt av Mia Persson, S:t Olofs skola. mia.persson@edu.sigtuna.se Källor: Gunnel Fagius. Barn och sång. Studentlitteratur. 2007. Sveriges körförbund www.sverigeskorforbund.se

Läs mer

Projektarbete i ämnena NO/Teknik Ljud

Projektarbete i ämnena NO/Teknik Ljud Lärarhandledning Avdelningen för NT-didaktik 1NT30U vt-13 Viktoria Henriksson Lisbeth Lennartsson Mediha Mesinovic Projektarbete i ämnena NO/Teknik Ljud Arbetsområde NO/teknik - ljud. Klass Åk 1 och åk

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

GITARRKUNSKAP. Tabulatur

GITARRKUNSKAP. Tabulatur GITARRKUNSKAP TEKNIK Speltekniker är på gitarren varierade, och används för olika ändamål. Genom historien har speltekniken ändrats avsevärt. Exempelvis är dagens högerhandsteknik väldigt olik den som

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Dansband Drömmar Romantik. Pedagogisk handledning

Dansband Drömmar Romantik. Pedagogisk handledning Dansband Drömmar Romantik Pedagogisk handledning Falkenbergs museum 28 maj 1 oktober 2005 2 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förberedelser inför dansen...4 3. Dansband. Drömmar. Romantik...6 3.1 Dansplatsen...6

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Såhär sätter du upp trumsetet.

Såhär sätter du upp trumsetet. Såhär sätter du upp trumsetet. Se till att ha en oöm och styv matta under trummorna. Den gör att bastrumma och hihat inte glider iväg när man spelar samtidigt som man skyddar golvet. Den dämpar också ljudet

Läs mer

JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS

JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS Haninge Jaktskytte Klubbs tidning. JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS Jockes skyttetips är en ny artikelserie i Knallehanda. Här kommer han att skriva om tips och råd som skall vara till nytta både för dig som

Läs mer

Instrumentbygge är det värt det?

Instrumentbygge är det värt det? Instrumentbygge är det värt det? Författare Johan Karlsson Nvi06a Niklas Sved Nvi06a Handledare Pia Malmbo Medbedömare Johan Näslund 1 Sammanfattning I vårt projektarbete har vi tagit reda på om det är

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

Musikaliskt skapande

Musikaliskt skapande Examensarbete 30 hp Master 2011 Sigurður Rögnvaldsson Musikaliskt skapande Improvisation och komposition i olika sammanhang Handledare: Joakim Milder och Ragnhild Sjögren Musikerprogram, konstnärlig Nordisk

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING FÖR. Bohème

LÄRARHANDLEDNING FÖR. Bohème LÄRARHANDLEDNING FÖR Bohème Välkommen till Kungliga Operan! Att gå på opera eller balett kan betyda att man får nya tankar, eller att man lär sig något om sig själv! All scenkonst är speciell på så sätt

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning... 4. Genomförande... 5. Ljud... 7. Centralt innehåll... 6. Ljud - En presentation... 7. Uppdragskort... 8. 2 Radioparabolen...

INNEHÅLL. Inledning... 4. Genomförande... 5. Ljud... 7. Centralt innehåll... 6. Ljud - En presentation... 7. Uppdragskort... 8. 2 Radioparabolen... 2012: 1 INNEHÅLL Inledning... 4 Genomförande... 5 Ljud... 6 Centralt innehåll... 6 Ljud... 7 Ljud - En presentation... 7 Uppdragskort... 8 2 Radioparabolen... 8 3 DigiWall, ljudmemory... 8 4. Skrikmätaren...

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:27

1 av 2 2009-08-04 12:27 Musikern som harpan valde - Kultur - www.st.nu http://st.nu/kultur/1.1229012?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:27 Publicerad 29 juli 2009 Textstorlek Park Stickney är turnerande världsartist på harpa, främst

Läs mer

Musikalisk PC-magi. STORTEST Det är bara att inse: CD-formatet är historia. HIFI 6 D/A-omvandlare med USB

Musikalisk PC-magi. STORTEST Det är bara att inse: CD-formatet är historia. HIFI 6 D/A-omvandlare med USB 34 HIFI 6 D/A-omvandlare med USB Musikalisk PC-magi Datorn är tveklöst en av de mest praktiska ljudkällorna. Fast ljudet är en klar nackdel. Räddningen är en USB-DAC. STORTEST Det är bara att inse: CD-formatet

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Ljud - för större upplevelse

Ljud - för större upplevelse Ljud - för större upplevelse Ljud och musik berikar vår tillvaro på många sätt: Med filmmusik görs sorgen i filmen starkare och glädjen större, musik till bilderna i ett bildspel skapar mer känsla. Varför

Läs mer

Projektredovisning Talande Orgel

Projektredovisning Talande Orgel Projektredovisning Talande Orgel 1. Projektidé Vi sökte hösten 2013 projektstöd från Innovativ Kultur för att bygga om en kororgel till en sjungande kyrkorgel med en mekanisk/akustisk talsyntes. Projektet

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter Bakgrund Även om man som musikproducent arbetar tillsammans med musiker, arrangörer, tekniker och artister är det inte så ofta man ingår några djupare samarbeten med andra producenter. I samband med den

Läs mer

Rörelser i mekanismer

Rörelser i mekanismer Innehåll Mekanismer 1. Vad är en mekanism? 2. Rörelser i mekanismer 3. Vanliga komponenter 4. Länk 5. Hävstång 1 6. Hävstång 2 7. Remskiva 1 8. Remskiva 2 9. Kugghjul 10. Snäckhjul 11. Koniskt kugghjul

Läs mer

Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson

Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson Är Musik Skadligt? Jelena Mårtensson och Cecilia Olsson Bessemerskolan Sandviken Projektarbete 100 poäng Läsåret 2011/2012 Naturvetenskapligaprogrammet Handledare: Erik Troeng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer