Tema - Matematik och musik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema - Matematik och musik"

Transkript

1 Tema - Matematik och musik Författarna och Bokförlaget Borken, 2011 Allt vi uppfattar som ljud, från den nästan smärtsamma upplevelsen på en rockkonsert till insekternas surr en sommardag, består av mer eller mindre regelbundna tryckvariationer i luften. Dessa tryckvariationer sätter våra trumhinnor i rörelse och vi upplever ljud. Är de regelbundna uppfattar vi dem som toner med bestämd tonhöjd. Ju snabbare tryckvariationerna är desto högre ton uppkommer. Man har i lämningar efter neandertalmänniskan hittat fynd som liknar dagens flöjter. Troligen förekom musik redan för år sedan. Man började säkert tidigt att använda flera musikinstrument samtidigt och upptäckte då att flera toner kan klinga mer eller mindre vackert tillsammans beroende på hur höga tonerna är. När vi i våra dagar stämmer musikinstrument justerar vi tonhöjderna enligt ett överenskommet system så att det går att spela på flera instrument samtidigt utan att det låter oskönt. För att förstå varför vissa toner klingar väl tillsammans och andra illa och hur man stämmer musikinstrument tar man matematiken till hjälp. Frekvensen eller svängningstalet hos en ton anges i enheten hertz (Hz). Antalet hertz anger antalet svängningar per sekund. Anslås tonen med frekvensen 110 Hz på ett piano (det tredje a:t nerifrån) uppfattar vi förutom grundtonen också ett antal deltoner (även kallade övertoner). Lyssnar vi uppmärksamt på en ton från en gitarr eller ett piano kan vi höra några av dessa deltoner. Deltonernas frekvenser är heltalsmultipler av grundtonens frekvens (se figuren naturtonsserie nedan). De toner som klingar samtidigt med 110-Hz-tonen har alltså frekvenserna 220 Hz, 330 Hz, 0 Hz, Denna serie av toner brukar kallas en naturtonsserie. Matematik och musik - 1

2 En trumpet utan klaffar, fingerhål eller ventiler brukar kallas en naturtrumpet. En sådan trumpet kan bara framkalla toner från naturtonserien. Det är uppsättningen deltoner och hur starkt dessa klingar som ger varje instrument dess klangfärg. Att vi kan skilja en flöjtton från en klarinetton beror på att de har olika uppsättningar deltoner. Vi undersöker vilka förhållanden svängningstalen i naturtonserien står till varandra. Det första a:t har frekvensen 110 Hz. Den andra tonen är också ett a men den har dubbelt så hög frekvens, 220 Hz. Man säger att den tonen ligger en oktav högre än den första. Frekvenserna för dessa toner förhåller sig som 220:110 som förkortat är 2:1. En oktav har alltså svängningstalsförhållandet 2:1, vilket betyder att om en ton höjs med en oktav så fördubblas dess svängningstal. Förhållandet mellan de två följande tonerna är 330:220 eller 3:2 och det intervallet kallas kvint. Följande intervall är en kvart. Dess förhållande är :3. Tonen som ligger en kvart högre än 110-Hz-tonen har alltså svängningstalet Hz = 2 = 16 Hz. 3 Intervallets namn Svängningstalsförhållande Oktav 2:1 Kvint 3:2 Kvart :3 Stor ters 5: Liten ters 6:5 En helt deltonsfri ton kallas en sinuston. En elektronisk tongenerator kan ge en sinuston. En stämgaffel avger en ton som är så deltonsfattig att den nästan är som en sinuston, likaså en ton man visslar. Man har stämt musikinstrument på många olika sätt genom tiderna. Den metod som beskrevs först kallas pytagoreisk stämning. Filosofen Pythagoras (500-talet f Kr) upptäckte att om man har två lika långa strängar som är spända lika hårt och kortar av den ena till hälften så klingar de båda strängarna i perfekt samklang med toner på en oktavs avstånd från varandra. Om man i stället kortar av strängen med en tredjedel klingar den en kvint högre än den andra (som andra och tredje Matematik och musik - 2

3 tonen i Blinka lilla stjärna där ). Enligt Pythagoras kan de musikaliska intervallen uttryckas med de enkla talförhållanden som anges i tabellen ovan. Pythagoras anhängare, pythagoréerna, ansåg att allt i hela universum på liknande sätt kunde förklaras med matematiska principer och hela tal. Den pytagoreiska stämningen utgår från rena kvinter och oktaver. Man kan med hjälp av dessa intervall bestämma svängningstalen för alla toner i den kromatiska skalan Kromatisk skala Det går till så här: Börja vid c. Gå en kvint uppåt till g. Fortsätt sedan en kvint uppåt till d. Eftersom man då kommer utanför skalan väljer man det d som ligger en oktav lägre. Gå sedan vidare en kvint uppåt till a, sedan ytterligare en kvint som ger tonen e (här måste vi välja det e som ligger en oktav lägre). Efter detta e kommer tonen h och sedan på samma sätt fiss, ciss, giss, diss, aiss, f och c. Från detta c går vi ner en oktav. Varje gång vi går en kvint uppåt multiplicerar vi svängningstalet med 3 och när vi måste välja en ton som ligger en oktav lägre dividerar 2 vi dessutom svängningstalet med 2. Tonerna i durskalan får följande svängningstalsförhållanden i det pytagoreiska systemet: C D E F G A H C Matematik och musik - 3

4 Den renstämda skalan bygger på naturtonserien och är mer användbar musikaliskt: C D E F G A H C prim sekund ters kvart kvint sext septima oktav Om vi vandrar genom tonerna enligt beskrivningen ovan och bestämmer svängningstalen för den kromatiska skalans toner enligt det pytagoreiska systemet borde vi komma tillbaka till utgångspunkten och landa på det svängningstal som vi utgick från. Men vi får ett svängningstal som ligger en aning högre: , Detta tal kallas det pytagoreiska kommat. Vårt tonsystem med tolv toner i den kromatiska skalan stämmer tydligen dåligt med de rena kvinterna. Om man stämmer ett piano eller en orgel med rena kvinter så går det bra att spela i tonarter som har grundtonen nära C i kvintcirkeln (se figuren) men ju längre från C man kommer desto sämre stämmer det. Hur tonerna är besläktade kan visas i en kvintcirkel. Matematik och musik -

5 Man gjorde flera försök att lösa detta problem och på 1700-talet började man stämma i en liksvävande temperatur. Det innebär att man behåller oktaven som ett rent intervall och gör alla halva tonsteg (intervallet mellan en ton och den närmast högre i kromatiska skalan) lika stora. Det betyder att alla intervall utom oktaverna blir lite orena men det märks nästan inte eftersom orenheten är jämnt fördelad. Den skala man då får kallas en tempererad skala. Svängningstalsförhållandet för en liten 1 sekund blir då 1:2. Man får svängningstalet för en ton i den tempererade skalan genom att multiplicera svängningstalet hos en ton vars n 2 svängningstal är känt med. Här är n det antal halva tonsteg som den sökta tonen ligger från den kända tonen. En kvint består av sju halva tonsteg (c ciss d diss e f fiss g). Svängningstalet för c ska multipliceras med 7 2 1, 983 för att man ska få tonen g:s svängningstal. Motsvarande tal för den rena kvinten är 3 1,5 2. Johann Sebastian Bach ( ) skrev Das Wohltemperierte Klavier som är två samlingar med sammanlagt 8 preludier och fugor för klaverinstrument. Bach använder där alla kvintcirkelns tonarter i både dur och moll vilket inte hade skett tidigare. Innan liksvävande temperatur började tillämpas var detta omöjligt. Ur Bachs Das Wohltemperierte Klavier del I (början på giss-mollfugan). Utan tempererad stämning går det inte att spela i tonarter med många förtecken. Matematik och musik - 5

6 Idag stäms alla tangentinstrument enligt denna princip men det finns fortfarande gamla orglar bevarade som inte har tempererad stämning. En sådan är barockorgeln i Lövstabruks kyrka i Uppland. Modell Räkna med toner Exempel En ton med svängningstalet 563 Hz spelas på en fiol. Vilket svängningstal har dess a) kvint b) ters c) kvart enligt pytagoreiska systemet? Lösning 3 a) 563 Hz 8,5Hz 2 b) Hz 703,8Hz c) 563 Hz 750,7 Hz 3 Matematik och musik - 6

7 G1 Åsa som är arkeolog har hittat en lur från 1000-talet. Hon beger sig med den till Agneta som kan konsten att blåsa i lur. Agneta hittar lurens grundton med frekvensen 10 Hz och lyckas blåsa de sex följande naturtonerna. Vilken frekvens har den högsta tonen hon blåser? G2 En sopran har ett röstomfång som sträcker sig från 261,5 Hz till 106 Hz. Hur många hela oktaver är det? G3 I den pytagoreiska skalan är frekvensförhållandet mellan tonerna C och E Vilken frekvens har E om C har 131 Hz? V Eriks gitarr har strängar som är 75 cm långa. När han knäpper på en av dessa alstras en ton på 0 Hz. Erik trycker ner strängen 18,75 cm upp på halsen. Vilken frekvens har tonen som nu alstras när Erik knäpper på strängen? V5 Eriks gitarr har en sträng som är stämd en ren kvint högre än strängen i föregående uppgift. Gitarrens greppbräda är 37,5 cm lång. Vilken är den högsta frekvens den strängen kan alstra? V6 Utgå från tonen a med frekvensen 0 Hz. Beräkna frekvensen enligt liksvävande temperatur för tonen som ligger a) en sext högre b) en septima högre c) tre halva tonsteg lägre. V7 Hur stor blir skillnaden i frekvens mellan en naturlig och en tempererad a) kvart b)ters c) oktav om man utgår från tonen a med 880 Hz? V8 Vår tids normal-a har frekvensen 0 Hz. Under tidigare århundraden har frekvensen hos tonen a varierat. Tonsättaren G F Händels stämgaffel från mitten av 1700-talet har frekvensen 23 Hz. Vilken ton i dagens system ligger närmast Händels a? Matematik och musik - 7

8 Facit 1. Den sjätte övertonen har frekvensen: 7 10 Hz = 980 Hz ,5 Hz = 523 Hz och Hz =106 Hz. Alltså är röstomfånget 2 oktaver /6 Hz = 165,8 Hz. Eftersom 75/18,75 = är den anslagna strängens förhållande till hela strängen 3:. Den alstrade tonen frekvens är:. 0 Hz = 586,7 Hz Strängen alstrar en ton på 0 Hz = 660Hz. Erik kan trycka ner 2 strängen så att den anslagna strängen blir 37,5 cm lång. Den anslagna strängens förhållande till hela strängen är 1:2. Alltså är högsta möjliga frekvens Hz = 1320 Hz Sexten motsvaras av 9 små sekunder: 0 2 Hz = 70 Hz. 11 Septiman motsvaras av 11 små sekunder: 0 2 Hz = 831 Hz. Tre 3 halva tonsteg lägre: 0 2 Hz = 379 Hz 7. Naturlig stämning Kvart Liksvävande temperatur = 1173 Hz Hz = 1175 Hz 3 Skillnad i frekvens mellan de två stämningarna 2 Hz Ters = 1100 Hz Hz = 1108 Hz 8 Hz Oktav = 1760 Hz 880 2Hz = 1760 Hz 0 Hz Hz = 15 Hz. Alltså: Tonen ass (15 Hz) i vårt system ligger närmare Händels stämgaffel (23 Hz) än vårt a som har frekvensen 0 Hz Matematik och musik - 8

9 Matematik och musik - 9

Ljud Molekyler i rörelse

Ljud Molekyler i rörelse A här får du lära dig J hur ljud bildas och sprids varför vi ser blixten före vi hör mullret när åskan går vad som menas med ultraljud och infraljud skillnaden mellan starka och svaga samt höga och låga

Läs mer

INLEDNING. Översikt. Bakgrund

INLEDNING. Översikt. Bakgrund INLEDNING 1 Översikt 1 Materialet 1 Bakgrund 1 Musik kontra naturvetenskap 2 Psykoakustik 2 Ämnesintegrering 2 Internet 2 MUSIKAKUSTIK 1 3 MUSIKAKUSTIK 2 6 Sammansatta toner (frekvens) 6 Harmoniska deltoner:

Läs mer

Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Rätt utvärdering ger rätt leverantör Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

EXAMENSARBETE. När jag som kyrkomusiker får välja begravningsmusik. Linda Danielsson Hannus 2013. Konstnärlig kandidatexamen Musik

EXAMENSARBETE. När jag som kyrkomusiker får välja begravningsmusik. Linda Danielsson Hannus 2013. Konstnärlig kandidatexamen Musik EXAMENSARBETE När jag som kyrkomusiker får välja begravningsmusik Linda Danielsson Hannus 2013 Konstnärlig kandidatexamen Musik Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Läs mer

GITARRKUNSKAP. Tabulatur

GITARRKUNSKAP. Tabulatur GITARRKUNSKAP TEKNIK Speltekniker är på gitarren varierade, och används för olika ändamål. Genom historien har speltekniken ändrats avsevärt. Exempelvis är dagens högerhandsteknik väldigt olik den som

Läs mer

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde Tema Förväntat värde Teori Förväntat värde Begreppet förväntat värde används flitigt i diskussioner om olika pokerstrategier. För att kunna räkna ut det förväntade värdet så tar du alla möjliga resultat,

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Konsonans och dissonans en översikt 1

Konsonans och dissonans en översikt 1 Konsonans och dissonans en översikt Jesper Jerkert Januari 00, reviderad september 00 och maj 00 Inledning Den kanske vanligaste förklaringen av innebörden hos termen konsonans är att det är fråga om välljud

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Med tryck på grön starr en av världens vanligaste ögonsjukdomar

Med tryck på grön starr en av världens vanligaste ögonsjukdomar Med tryck på grön starr en av världens vanligaste ögonsjukdomar Christina Lindén Universitetslektor, överläkare Enheten för oftalmiatrik Jag ska tala om den ögonsjukdom som intresserar mig allra mest,

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning... 4. Genomförande... 5. Ljud... 7. Centralt innehåll... 6. Ljud - En presentation... 7. Uppdragskort... 8. 2 Radioparabolen...

INNEHÅLL. Inledning... 4. Genomförande... 5. Ljud... 7. Centralt innehåll... 6. Ljud - En presentation... 7. Uppdragskort... 8. 2 Radioparabolen... 2012: 1 INNEHÅLL Inledning... 4 Genomförande... 5 Ljud... 6 Centralt innehåll... 6 Ljud... 7 Ljud - En presentation... 7 Uppdragskort... 8 2 Radioparabolen... 8 3 DigiWall, ljudmemory... 8 4. Skrikmätaren...

Läs mer

Projektredovisning Talande Orgel

Projektredovisning Talande Orgel Projektredovisning Talande Orgel 1. Projektidé Vi sökte hösten 2013 projektstöd från Innovativ Kultur för att bygga om en kororgel till en sjungande kyrkorgel med en mekanisk/akustisk talsyntes. Projektet

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga Begrepp

Innehållsförteckning. Viktiga Begrepp Innehållsförteckning 1...Inledning 2...Viktiga Begrepp 3...Processorn 3.1...VCore 4...Nordbryggan 5...Sydbryggan 6...Minnen 6.1...Timings 6.2...Speed Presence Detect 7...Front Side Bus 8...BIOS 9...Överklockning

Läs mer

Grundläggande 1 övningar i kombinatorik

Grundläggande 1 övningar i kombinatorik UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Vera Koponen Baskurs i matematik Grundläggande 1 övningar i kombinatorik Se till att ni klarar av dessa uppgifter innan ni går vidare till svårare uppgifter

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Seminarium vt 1998 för Olli Lagerspetz Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning

Läs mer

Smart insatsplan. Bifogat den här artikeln finns en enkel A4 där du kan bokföra insatsplanens spel. Använd den!

Smart insatsplan. Bifogat den här artikeln finns en enkel A4 där du kan bokföra insatsplanens spel. Använd den! Smart insatsplan Artikel är skriven av Johan som äger www.storavinster.se. Vi ger professionella råd om hur du ska spela för att vinna i längden. Du hittar fler artiklar om spel om du besöker hemsidan.

Läs mer

Grafräknare för alla

Grafräknare för alla Grafräknare för alla Ett antal exempel på hur du kan använda grafräknare i undervisningen Dagens grafiska miniräknare är avancerade små apparater. Det som för några år sedan bara kunde utföras av ganska

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant.

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant. 1. Mekanisk svängningsrörelse Olika typer av mekaniska svängningar och vågrörelser möter oss överallt i vardagen allt från svajande höghus till telefoner med vibrationen påslagen hör till denna kategori.

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

3-3 Skriftliga räknemetoder

3-3 Skriftliga räknemetoder Namn: 3-3 Skriftliga räknemetoder Inledning Skriftliga räknemetoder vad är det? undrar du kanske. Och varför behöver jag kunna det? Att det står i läroplanen är ju ett klent svar. Det finns miniräknare,

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren Diagnostiska uppgifter i matematik för användning i de tidiga skolåren Dokumentet kan kostnadsfritt hämtas från www.skolverket.se ISBN: 978-91-85545-85-8 Form: Ordförrådet AB Illustratör: Pia Niemi Stockholm

Läs mer