Kulturskolan Eksjö 15 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturskolan Eksjö 15 16"

Transkript

1 Kulturskolan Eksjö PROGRAMKATALOG

2 ära kulturvän! I alla tider har människor sjungit, dansat, spelat musik och berättat historier för varandra på olika sätt. Att uttrycka sig konstnärligt är ett djupt mänskligt behov som handlar om att berätta om sig själv och ett sätt att få ta del av någon annans perspektiv. Kultur är ett sätt att förmedla tankar, känslor och upplevelser genom toner, klanger, rörelser, ord och berättelser. Genom att stödja och bejaka den skapande människan kan man uppmuntra den enskilda individen till att växa och utvecklas och det är vad kulturskolans verksamhet handlar om. Undervisningen har en ambition om att med ett inkluderande perspektiv i alla delar möta varje individ där den befinner sig och utgå från det. I den här katalogen presenteras kulturskolans verksamhet som handlar om musik, dans, drama/ teater, sång och film. Förhoppningen är att du ska hitta något som kan intressera just dig. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Varmt välkommen till Kulturskolan! Peter Parkrud Kulturskolechef Kulturskolan, Eksjö. Besöksadress: Kaserngatan 16 (Juventumhuset) Telefon expeditionen Hemsida: 2

3 ataloginnehåll 4 MUSIK Bleckblåsinstrument Träblåsinstrument Stråkinstrument Slagverksinstrument Stränginstrument Tangentinstrument Musikverkstad Blås- och stråkverkstad Låtverkstad 7 VOKALT & ENSEMBLE Sång Musikverkstäder 8 ORKESTER & ENSEMBLE Blåslaget & Stråkdraget Juniororkestern Kulturskolans Blåsorkester Stråkorkestern Gitarrorkestern Soulsting Låtverkstad 12 DANS Barndans 4 6 år Dansmix 7 9 år Jazz/streetdance år Modern dans/koreografi 13 år 14 DRAMA & TEATER Drama/Teater 7 9 år Drama/Teater år Drama/Teater 13 år och uppåt Teatergruppen Narren 15 FILM Filmverkstad 9 12 år Film 13 år och uppåt 16 PRAKTISKA UPPLYSNINGAR 3

4 Musik är ett universellt språk som går att förstå och uppleva mellan människor oavsett bakgrund eller varifrån man kommer. Genom toner, ljud och rytmer förmedlas tankar och känslor. I musiken aktiveras intellekt, rörelse, koncentration, kreativt tänkande, minne och socialt samspel på ett icke verbalt sätt. I kulturskolans musikverksamhet får du lära dig att få ton i instrumentet, att spela på gehör och efter noter. Du får också analysera musik utifrån olika musikstilar och verktyg att utforska musik på egen hand. Vid kulturskolans instrumentdemonstration i mars får du möjlighet att prova på en mängd olika instrument. Kanske något av dessa passar just dig! Väljer du att spela trä- eller bleckblåsinstrument, sker undervisningen fr.o.m. andra året i två delar lektion & orkesterspel. Läs mer om orkesterspel på sidan 8 9. Lyssna på instrumenten genom att skanna QR-koden med din smartphone! Bleckblåsinstrument Trumpet/kornett är minst och har den ljusaste tonen inom gruppen. Används i många olika musikstilar. Trombon På trombon görs olika toner med draget och inte med hjälp av ventiler. En fyllig ton. Baryton Låter lite mjukare än en trombon och ser ut som en liten tuba. Valthorn är rund till formen och har en dov och vacker klang. Tuba basinstrumentet inom bleckblåsgruppen som har en mörk ton. 4

5 Träblåsinstrument Tvärflöjt spelas som namnet säger på tvären och ljudet bildas på samma sätt som när du blåser i en flaska. Tonen är mjuk och ljus. Klarinett är gjord av trä eller plast och är det blåsinstrument som har flest antal toner. Klangen är mjuk och har ett stort omfång. Saxofon används inom många olika musikstilar och är ett ganska lätt nybörjarinstrument. Den finns i flera olika storlekar men altsaxofon är den som vanligast används som nybörjarinstrument. 5

6 Slagverksinstrument Trumset/slagverk Trumset är mycket användbart i både band och orkestrar. Det ingår i slagverksfamiljen som innefattar ett stort antal instrument som både kan användas i orkester och som soloinstrument marimba, vibrafon, klockspel och timpani är några exempel. Stråkinstrument Violin (fiol) ger alltid stora möjligheter till orkesterspel. Viola (altfiol) ser ut som en fiol men är större och har en mörkare klang. Cello hålls mellan knäna och stöds mot golvet. Mörk och varm klang. Kontrabas spelas med eller utan stråke. Viktigt orkesterinstrument. Stränginstrument (För närvarande lång kö) Gitarr används både som melodi- och kompinstrument. Elgitarr är en akustisk gitarr men är försedd med mikrofoner som är kopplade till en förstärkare. Tangentinstrument (För närvarande lång kö) Piano används både som solo- och kompinstrument i många olika sammanhang. Elbas ser ut som en elgitarr men har endast fyra strängar samt en mörkare ton. 6

7 Vokalt Sång Rösten i varje människa bor en alldeles egen klang. Här får du chansen att utveckla dig och ditt eget fantastiska instrument. Alla är vi ju lika men ändå olika, likadant är det med våra röster. Varje uttryck färgas och varje känsloläge avspeglas i ditt kroppsspråk och i din röst. Du får lära dig att använda din röst på rätt sätt genom att lära dig ta hand om den, vårda den, och utveckla den med hjälp av god teknik. Här får du lära dig att studera in sånger på gehör, och efter noter. Analysera texter och sjunga med rätt uttryck för rätt genre. Gå på djupet och bearbeta såväl text som musik, för att tolka och sätta din egen personliga prägel på sångerna. Här är alla som vill öva upp sin förmåga välkommen; de som har sången som mål i sitt yrkesutövande, och de som vill sjunga mer för att det ger en glädje i vardagen. Du får sjunga allt från pop, jazz och visa, till klassiska sånger, eller eget material. Musikverkstad Musikverkstan är öppen för alla som går i åk 1. Här får man under leksamma former sjunga och göra olika musiklekar som förbereder barnen inför kommande instrument-/sånglektioner. Blås- och stråkverkstad Instrumentverkstan vänder sig till alla elever i åk 2. Här får man under en hel termin prova på att spela många olika instrument. Verksamheten är uppdelad i perioder om 3 4 veckor, där man i varje period fokuserar på en specifik instrumentgrupp, t.ex. träblås, bleckblås och stråkinstrument. OBS! Verksamheten startar i januari. Låtverkstad Kulturskolans forum för att själv komponera. I Låtverkstan experimenteras det med toner, klanger, rytmer och texter. (Ingen förkunskap krävs). Rockverkstad Fokus ligger på att stimulera elevens egna personliga utveckling genom improvisation. Tillsammans med andra övas lyhördhet i spel från olika genrer och gärna med egen text och musik. I huvudsak handlar det om gitarr, bas, trummor, keyboard och sång. 7

8 8 Orkester & ensemble

9 Kulturskolan har flera orkestrar och ensembler. Du får plats på just den nivå som du befinner dig. Den här undervisningen är gratis för inskrivna elever, startar i regel från och med andra spelåret. Att spela i en orkester upplevs av de allra flesta som något mycket positivt, inte minst med tanke på alla roliga musikläger, resor, konserter m.m. Inom Kulturskolan finns, förutom flera mindre konstellationer, följande ensembler: BLÅSLAGET & STRÅKDRAGET JUNIORORKESTERN KULTURSKOLANS BLÅSORKESTER STRÅKORKESTERN GITARRORKESTERN SOULSTING Kulturskolans kör och kompgrupp LÅTVERKSTAD Kulturskolans forum för att själv komponera se sidan 7 9

10 Blanketten skickas till KULTURSKOLAN EKSJÖ telefon ANMÄLAN Namn Personnummer Telefon Kan även fyllas i på vår hemsida: Adress Postnummer Postadress Elevens skola Klass Målsman E-postadress Mobilnummer MUSIK Jag vill delta i följande ämne Alternativ 1 Alternativ 2 10

11 DANS Jag vill delta i följande ämne DRAMA/TEATER Jag vill delta i följande ämne FILM Jag vill delta i följande ämne Målsmans underskrift Namnförtydligande UPPLYSNINGAR OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING De inlämnade uppgifterna kommer att dataregistreras inom Kulturskolans verksamhet i den utsträckning som behövs för administration, beslut och tillhandahållande av kommunala tjänster. Information om behandling av personuppgifter lämnas av samhällsbyggnadssektorn Kulturskolan, tfn och , som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift. 11

12 Barndans 4 6 år Barndansen är en kreativ lek med dans och sång och med mycket fysisk aktivitet. Undervisningen bygger på individernas egna uttrycksbehov och sätt att röra sig. Dans Dans är en ursprunglig uttrycksform där kroppen som uttrycksmedel står i centrum. Kulturskolans dans handlar om alltifrån scenisk modern/nutida dans till lyrisk modern jazz och showdans. Den klassiska dansen ligger som grund för nästan all dans. Dansen är ett sätt att utforska kroppsliga uttryck i rörelse och rörelsen som kommunikation. Ämnet innefattar också hälsoaspekter och utvecklar fysiska färdigheter med ett konstnärligt förhållningssätt. Kulturskolans dansundervisning sker i Eksalen i Juventumhuset. Dansmix 7 9 år Individerna vidareutvecklas vad gäller koordination, rytm och musikalitet. Grundläggande teknik introduceras och kommer att ligga till grund för vidare fysisk utveckling. Eleven ska också få uppleva styrkan i dansen som fysisk träning och som en del av ett sätt att öka livskvaliteten. I den här klassen används jazz och nutida dans samt streetdance. Jazz/streetdance år I den här klassen är det stort fokus på dansteknik och att upptäcka dansens ursprung genom afrikanska rytmer och influenser från jazz och streetdance i förhållande till ett personligt uttryck. Efterhand ligger fokus på mötet mellan dansaren och publiken. I den här klassen får eleverna möjlighet att utveckla kunskaper inom jazz och streetdance. 12

13 Modern dans/koreografi 13 år och uppåt I den här klassen är det stort fokus på teknik i relation till nutida/samtida dans med influenser från jazz som än mer förstärker elevens personliga uttryck. Stort fokus på dynamik i förhållande till rum, tid och rörelsens kvalitet. Tonvikt läggs på kroppens anatomi och fysiologi och dans som uttrycks/träningsform. I den här klassen betonas vikten av att arbeta anatomiskt och fysiskt rätt för att minimera skador och det är också stort fokus på koreografier. Showgrupp 13 år och uppåt I den här klassen är det en kort uppvärmning och stort fokus på koreografi. Längre kombinationer övas in. Det här är klassen för dig som har dansat några terminer och känner att du behöver större utmaningar för att utvecklas. Koreografierna används i uppträdande för publik i olika sammanhang. 13

14 Drama/Teater 7 9 år Genom lekar, rollspel, rörelseövningar och samarbetsövningar tas det egna ut- trycksbehovet tillvara och utvecklas tillsammans med andra. Arbetet presenteras oftast i form av en föreställning. Drama & teater Teater är en uttrycksform som handlar om att berätta en historia, att uttrycka tankar och känslor med kroppen och rösten som verktyg. Kulturskolans drama och teater lägger stor vikt vid att närma sig arbetet på ett lekfullt sätt och utgår från individernas egna erfarenheter i gestaltande och uttryck. Genom lekar och övningar utforskar deltagarna möjligheter att uttrycka sig på olika sätt med hjälp av kropp och röst. Här övas koncentration, samarbete och lyhördhet för varandra. I olika grad arbetas det också med skådespeleri som handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under särskilda omständigheter och sedan gestalta det. Kulturskolans Drama- och teaterundervisning sker på Spelverket. Drama/Teater år Fokus ligger på rörelseövningar och samarbetsövningar där eleverna tränar lyhördhet, att utforma roller och söka olika uttryck. Arbetet presenteras oftast i form av en föreställning. Drama/Teater 13 år och uppåt Fokus ligger på rörelseövningar och samarbetsövningar där eleverna tränar lyhördhet, att utforma roller och söka olika uttryck. Arbete sker med att bygga en karaktär och gestalta en text. Det är fokus på att vara delaktig i en process som leder fram till en föreställning. I olika omfattning förstärks uttryck med hjälp av kostym, smink, rekvisita, ljud ljus och scenografi. Teatergruppen Narren Narren är en teatergrupp för ungdomar med funktionshinder. Genom lekar, rollspel, rörelseövningar och samarbetsövningar tas det egna uttrycksbehovet tillvara och den egna kreativiteten utvecklas tillsammans med andra. Arbetet resulterar oftast i en föreställning. 14

15 Film Att uttrycka sig genom film är att skapa en historia i rörliga bilder. På Kulturskolans filmverksamhet får du lära dig att göra bildmanus, filma, redigera och analysera olika sorters film. Från 10 år. Filmverkstad 9 12 år Fokus ligger på att berätta en historia i rörliga bilder. Deltagarna bygger en historia, gör bildmanus, filmar och redigerar. Film 13 år och uppåt Fokus ligger på att berätta en historia i rörliga bilder. Deltagarna bygger en historia, gör bildmanus, filmar och redigerar. Här tas också upp filmklippning, ljud, ljus. Deltagarna agerar själva i de historier som skapas och här tas också upp skådespeleri och regi. Arbetet brukar oftast resultera i någon visning av de färdiga filmerna på eller utanför Kulturskolan. Filmredigeringen sker med hjälp av imovie och undervisningen sker på bottenplan i Juventumhuset. 15

16 Praktiska upplysningar Val av instrument I mitten av mars hälsas alla som är intresserade välkomna till instrumentdemonstration. Då får barnen möjlighet att prova olika instrument (eftersom vi har lång kö på vissa instrument väljer vi att slå ett extra slag för blås- och stråkinstrumenten). Detta är mycket uppskattat både av föräldrar och barn! Därefter fyller man i anmälningsblanketten och sänder den till Kulturskolan så snart som möjligt. När får man börja i Kulturskolan och vad kostar det? Från 9 år Instrumentalspel 800 kr/termin Från 4 år Dans 650 kr/termin Från 7 år Drama/Teater 650 kr/termin Från 9 år Film 700 kr/termin Från 7 år Musikverkstad 500 kr/termin Från 8 år Blås- och stråkverkstad 500 kr/termin Från 13 år Rockverkstad 650 kr/termin Maxavgift En familj betalar högst kr/termin (eventuell instrumenthyra tillkommer) Ibland har vi inte plats för alla sökande Tyvärr har vi inte möjlighet att bereda alla sökande en plats. Vi rekommenderar därför alla sökande att uppge val av instrument eller annan verksamhet i andra hand. Får man plats på sitt andrahandsval behåller man sin köplats till sitt förstahandsval, men kan tidigast bli erbjuden plats för sitt förstahandsval efter ett år. De instrument som för närvarande har längst kö är piano och gitarr. Vi kontaktar de elever som står i kö så snart en plats kan erbjudas. Följande intagningsregler gäller: Elever som begärt uppehåll. Inflyttade elever med intyg från annan musik/kulturskola. Elever från kölistan elever som stått i kö i över ett år prioriteras, annars gäller äldst går först. Nyanmälda elever. 16

17 Instrument och noter Eleverna håller själva med instrument och noter. Ett mindre antal fioler, celli samt bleckblåsinstrument hyrs ut genom Kulturskolan till en kostnad av 400 kr/termin. Undervisningsgaranti Pga. konserter, projektarbeten, turnéer etc. måste vi ibland ställa in lektioner. Alla elever har dock rätt till minst 27 lektionstillfällen per läsår. Lektion som ej kan genomföras pga. elevs frånvaro räknas som en lektion. Var och när sker undervisningen? Undervisningen äger rum på Kulturskolan, Kaserngatan 16. Viss instrumentalundervisning, musikverkstad och instrumentverkstad kan erbjudas under skoltid på respektive elevs skola. Teaterundervisningen sker på Spelverket, Storegårdsgatan 1B. Tfn Du är alltid välkommen......att besöka oss eller ringa om du undrar över något, telefon Besök gärna vår hemsida: Läsår, lov etc. Kulturskolan följer grundskolans läsårstider. Undervisningen startar så snart elever och lärare kommit överens om lektionstid. Följ oss på Facebook! 17

18 Kulturskolans elever VÅRKONSERT JULSHOW IDROTTSGALAN ADVENTSKONSERT TEATERFÖRESTÄLLNINGAR SIMHALLSSPELNINGAR CAFÉSPELNINGAR FILMVISNINGAR UPPSPEL

19 deltar och uppträder... INSTRUMENTDEMONSTRATIONER MEDVERKAN PÅ NATIONALDAGEN MUSIKSPELNING FÖR FÖRSKOLAN KONSERT PÅ SPIRA SKRÄCKTEATERUPPSPEL TISDAGSMARCHER IDROTTSGALAN JULSAGA LÄGER

20 ulturskolan FORM: ORDFÖRRÅDET FOTON: SHUTTERSTOCK ILLUSTRATIONER: ÅSA ARNEHED TRYCK: OPRINT 2015 Kulturskolan, Eksjö. Besöksadress: Kaserngatan 16 (Juventumhuset) Telefon expeditionen Hemsida: 20

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK WWW.KULTURSKOLANILAHOLM.SE KÖRVERKSAMHET Vi erbjuder kör till alla elever på Kulturskolan oavsett kurs eller ämne. Inbjudan skickas i samband med antagningsbeskedet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Kulturskolan Luleå Ansvarig verksamhetschef: Joakim Hellgren 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Sammanfattning av läsåret... 4 1.3

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Ta med skolklassen på teater!

Ta med skolklassen på teater! Ta med skolklassen på teater! Ett handledningsmaterial för högstadiet och gymnasiet Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man vara orolig över hur de ska

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

KULTURNYCKELN. Kommunal förskola/skola. Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu!

KULTURNYCKELN. Kommunal förskola/skola. Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu! Garanterad plats för förskola/skola i Kristianstads kommun läsåret 15/16 PROGRAM LÄSÅRET 15/16 KULTURNYCKELN Kommunal förskola/skola Garanterade platser! Gratis buss! Boka nu! Vi är mycket stolta att presentera

Läs mer

Förskola samt pedagogisk omsorg 1-5 år

Förskola samt pedagogisk omsorg 1-5 år För att säkerställa att barn och unga i Tjörns kommun har samma möjligheter och rättigheter till konst-och kulturupplevelser har Tjörns kommun tagit fram ett basutbud för barn och unga. Kulturträdet är

Läs mer

dina drömmar vår passion

dina drömmar vår passion KUNGSGYMNASIET Dina drömmar. Vår passion. dina drömmar vår passion + Friskola utan vinstkrav! + Behöriga lärare! + Utbildningsgaranti! + Högskoleförberedande! + Läxhjälp! + Möjligheter till utökat program!

Läs mer

www.goteborg.se/eldorado

www.goteborg.se/eldorado UTBILDNING VÅR 2015 UTBILDNING HÖST 2015 www.goteborg.se/eldorado Kunskaps- & värdegrund På Eldorado utgår vi från individens intressen och resurser det som motiverar och fungerar. Individens egen aktivitet

Läs mer

Anmäl dig enkelt till våra kurser

Anmäl dig enkelt till våra kurser GÖTEBORG VÄLKOMMEN TILL ABF! Anmäl dig enkelt till våra kurser 031-774 31 10 Sista anmälningsdag är den 31 januari, därefter tar vi emot din anmälan i mån av plats. För mer information om villkoren se

Läs mer

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland FÖR mer information och anmälan www.folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 4 6 10 Ekonomi Språk Konst Hantverk Du borde

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING FÖR. Bohème

LÄRARHANDLEDNING FÖR. Bohème LÄRARHANDLEDNING FÖR Bohème Välkommen till Kungliga Operan! Att gå på opera eller balett kan betyda att man får nya tankar, eller att man lär sig något om sig själv! All scenkonst är speciell på så sätt

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning

Läs mer

Utbud. Barn & Unga 2015-2016

Utbud. Barn & Unga 2015-2016 Utbud Barn & Unga 2015-2016 Musikglädje för barn och unga Vi är glada över att kunna presentera Länsmusikens nya utbud av produktioner för barn och unga hösten 2015 och våren 2016! På sidorna som följer

Läs mer

En värld av verklighet och fantasi

En värld av verklighet och fantasi Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 10 poäng En värld av verklighet och fantasi Barns bild- och formskapande i förskolan A world between reality and fiction Children s picture

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Kulturama Gymnasium. Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan med musikprofil. Sveriges största center för estetiska utbildningar

Kulturama Gymnasium. Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan med musikprofil. Sveriges största center för estetiska utbildningar Kulturama Gymnasium Estetiska programmet i Hammarby Sjöstad Musikalartist, Dansare, Skådespelare Konstnär & Designer, Filmare, Fotograf Artist & Musiker, Musikproducent Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan

Läs mer

SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013

SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013 SKAPANDE SKOLA FÖR ÅK F-9 I HUDDINGE 2013 Skapande skola i Huddinge 2013 Tema: Plats och identitet Foldern presenterar ett antal förslag på projekt för alla kommunala skolor i Huddinge med år 0-9 har

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Enskild verksamhet Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 3 2.1. Personal...

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS VÅR MÅLSÄTTNING Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas, såväl barn/ungdomar som personal det är den viktigaste pusselbiten i vår dagliga ledningsarbete. När våra elever lämnar skolan vill

Läs mer

Lust, kraft och mod Kursverksamheten vid Stockholms Improvisationsteater. Kursplan antagen: 2007-08-27

Lust, kraft och mod Kursverksamheten vid Stockholms Improvisationsteater. Kursplan antagen: 2007-08-27 Lust, kraft och mod Kursverksamheten vid Stockholms Improvisationsteater Kursplan antagen: 2007-08-27 Innehåll FÖRORD... 4 1. BAKGRUND... 5 DEN IMPROVISERADE TEATERNS HISTORIA... 5 KONSTNÄRLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT...

Läs mer

Ny ledarutbildning. arena för medskapande. 1000 nya platser. Caroline af Ugglas: Livet är ett love game. Ska matcha behoven

Ny ledarutbildning. arena för medskapande. 1000 nya platser. Caroline af Ugglas: Livet är ett love game. Ska matcha behoven nr 1.2015 en tidning från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Caroline af Ugglas: Livet är ett love game Ny ledarutbildning Ska matcha behoven 1000 nya platser Stockholm storsatsar arena för medskapande

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer