Kursplan för musik i grundskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för musik i grundskolan"

Transkript

1 Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen underrubriceras i följande grupper: Musikkunande Ämnets syfte och roll i utbildningen: Musik är en del av vårt kulturarv, den är djupt förankrad i människan och genomsyrar med varierad form alla kulturer. Musikämnet främjar en musikalisk allmänbildning och är en grund för fortsatt musicernde och samhällets kulturliv. På våra skolor lyfter vi speciellt fram sången samt musicerande i orkesterklass och vill öppna elevens möjlighet att våga sjunga, spela och uppträda. Musiken ingår på ett naturligt sätt i andra ämnen men är också ett språk som måste utvecklas. Mål att sträva mot: Det är viktigt med en allsidig kunskapsutveckling av musikämnet i skolan. Det är viktigt att eleverna utvecklar ett musikaliskt språk. Det är viktigt att eleven kan reflektera över sina erfarenheter och upplevelser av musik när han/hon musicerar, lyssnar eller skapar musik. Det är viktigt att eleven kan använda sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utveckla ansvar och samarbetsförmåga. Musikundervisningen skall stärka elevens lust och upplevelser till ett öppet och glädjeerikt förhållande till musik.

2 Årskurs F-1 sång ur den gemensamma Sångskatten åk 1 (se bilaga i pärmen). ramsor (talutvecklingen). spel på rytminstrument. årstids och ämnesrelaterade sånger. dans och musiklekar som främjar puls och rytmträningen. dans och musiklekar som främjar motorik och kroppsmedvetenhet. känna till musikaliska termer såsom stark svag, snabb långsam, kort lång, hög låg. träna på koncentration-avslappning. bekanta sig med olika musikstycken som uttrycker olika karaktärer tex arg, snabb, mjuk. lyssna på olika musiksagor tex Haydns gräddbakelse. få ta del i skapande av rörelseramsor. improvisera i rörelse och rytminstrument. dramatisera till musik.

3 Årskurs 2 sång ur den gemensamma Sångskatten åk 2 (se bilaga i pärmen). enkla övningar på rytminstrument till sång eller dylikt. danslekar. rytmlekar-klapplekar. sång i två grupper-rop och svar. quod Libet-stämsång genom att sjunga flera sånger samtidigt. kunna förstå begrepp såsom melodi, puls och rytm. kunna med symboler eller ord känna igen begreppen helnot, halvnot och fjärdedelsnot. känna till notskriftens två uppgifter, nämligen tonhöjd och tonlängd. ges möjlighet till musiklyssnande via musiksagor som tex Peter och vargen,haydns gräddbakelser.detta utvecklas även praktiskt genom att tex måla, visa bilder. veta hur de vanligaste instrumenten låter samt kunna urskilja desamma i en orkester. få experimentera i ljudskapande. ta del i skapandet av texter, ramsor och danser. ha dramatisering av musik.

4 Årskurs 3 sång ur den gemensamma Sångskatten åk 3 ( se bilaga i pärmen). svenska traditionella sånger-stämsång. rytminstrument-trummor. orkesterklass blås och stråk. Eleven skall få kännedom om: notkunskap, notsystemet och användandet av noter och klaver. tonernas namn och utseende. musikens uppbyggnad. gehörsövningar. orkesterklass blås och stråk.. diskutera värdering och upplevelser av musik. lära sig lyssna på musik, koncentration-avslappning. ha orkesterklass blås och stråk.. ha orkesterklass blås och stråk..

5 Årskurs 4 sång ur den gemensamma Sångskatten åk 4 (se bilaga i pärmen). att eleven lär sig ett flertal olika rytminstrument samt enkelt ackordspel på gitarr (D, A7). svenska och lätta engelska sånger. dans. Eleven skall få kännedom om: dur och moll, förstå att ackord är flera toner som klingar samtidigt och brukar användas som komp. gitarrens delar och strängarnas namn. pianots tangentnamn och delar. hur man följer en sång med enkla musiksymboler som repristecken, D C al Fine m.fl. i en vanlig bok. svensk folkmusik. musikens form (A-B-A eller vers refräng-brygga etc). dirigering. få kännedom om nordiska kompositörer. träna avslappning. skriva egen text till en given kort melodi tex en barnvisa. ha dramatisering av musik.

6 Årskurs 5 sång ur den gemensamma Sångskatten åk 5 (se bilaga i pärmen). att eleven får elementära kunskaper på gitarr eller piano och trumset. att eleven lär sig sånger från Sångskatten årskurs fem samt att sjunga flerstämmigt. sånger från olika delar av världen. lära sig att kunna förstå musikens roll i samhället. lära sig att känna igen olika musikfamiljer. lyssna till olika musikstilar från olika delar av världen och även få ta del av levande musik genom att tex gå på konsert. ha avslappning. få kännedom om klassisk musik. musicera gemensamt på gitarr eller piano och trumset. få pröva på att göra egna enkla melodier tex en vaggvisa, barnvisa. ha dramatisering. skapa egna danser /rörelser till musik.

7 Årskurs 6 sång ur den gemensamma Sångskatten åk 6 (se bilaga i pärmen). att eleven får spela på gitarr eller piano, bas och trumset. dans och rörelse rytmik. Sång. lära sig vilka olika orkestersorter som finns (storband, symfoniorkester m.fl.). lära sig vilka olika ensemblesorter som finns (duo, kvartett m.fl.). lära sig att känna igen olika musikstilar. lära sig om musikaler. lyssna till musikens uppbyggnad olika musikstilar. göra en egen text till en kareokeinspelning. spela rytminstrument skapa egna danser.

8 Kursplan för Orkesterklass (stråk och blås) i grundskolan LPO mål Eleven skall Kunna elementära kunskaper i spel på något instrument, ha grundläggande förmåga att kombinera musik och rörelse samt kunna tillämpa dessa kunskaper i gemensamt musicerande. Delmål som eleverna skall ha uppnått efter genomgången orkesterklass: Ha elementära kunskaper på ett stråk/blåsinstrument Kunna delta i orkesterspel Kunna kombinera rörelse och musik Med kroppen kunna utföra puls, takt och rytm Ha fått framträda inför publik Ha fått framföra solospel Moment som skall ingå Spel: Spela ett blås/stråkinstrument Orkesterspel och musicerande Kombinera instrumentalspel med sång Spela rytmer ur elevens egen rytmvärld Solospel och samspel Spela arrangemang i stigande svårighetsgrad Rörelse: Motorisk träning Förbättra sin kroppsmedvetenhet och finmotorik såspm kroppshållning, sittställning, andning, blås och fingerteknik Att arbeta med spänning och avspänning Genom rörelse känna puls, takt och rytm. Utveckla kordinationsförmåga.

9 Delmål som eleverna skall ha uppnått efter genomgången blåsklass. Deltagit i orkesterspel, solospel, och ha ett enseblekunnande Vara medveten om arbete före, under och efter ett framträdande såsom iordningställande av scenen, disciplin samt återställande av använt material. Kunna behärska 5-6 toner och kunna spela 10 låtyar ur gällande material Ha kännedom om elementär blåsteknik/stråkteknik och tonbildning samt känna till sitt instruments olika delar och skötesel. Kunna namnge övriga instrument i orkesterklassen. Kunna D-dur skala (stråkklass) Kunna specifika stråk/blåstermer ex nerstråk uppstråk Moment som skall ingå: Lära känna igen blås/stråkinstrumentens ljud och utseende Skall genom att lyssna till sig själv och andra ges möjlighet till olika klangupplevelser. Moment som skall ingå: Ges möjlighet till att prova en enkel uppgift av nyskapande karaktär(ljudkompositioner, rytmiska improvisationer, improvisation med ett begränsat tonmatral samt komponera en kort melodi Ges möjlighet att uppträda inför publik

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 10 poäng Räcker det med G-kompet? En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik Martina Arvidsson & Sophia Berg Ansvarig institution: Intitiutionen för pedagogik

Läs mer

Förskola samt pedagogisk omsorg 1-5 år

Förskola samt pedagogisk omsorg 1-5 år För att säkerställa att barn och unga i Tjörns kommun har samma möjligheter och rättigheter till konst-och kulturupplevelser har Tjörns kommun tagit fram ett basutbud för barn och unga. Kulturträdet är

Läs mer

Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv

Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Kungsgårdens ro Rebbelberga ro Skäldervikens ro Sockerbrukets ro Denna sammanställning ingår i ett projekt mellan skolorna i Nätverk Norr, Ängelholms

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Bild. Munkedal i november 2005 Louise Olsson Specialpedagog

Bild. Munkedal i november 2005 Louise Olsson Specialpedagog Kursplan Obligatoriska särskolan rundsärskolan År 6 9 (10) Bild Engelska Hem och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Musik Naturorienterade ämnen Samhällsorienterande ämnen Slöjd Svenska Förord

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Kulturskolan Luleå Ansvarig verksamhetschef: Joakim Hellgren 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Sammanfattning av läsåret... 4 1.3

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola SKOLANS UPPDRAG Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (LGR11 s9) Syftet

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson Kvalitetsredovisning 2012 Kursplan Läsåret 2011/2012 Västerås Montessoriskola Kontaktperson: Margareta Eriksson 1 Kvalitetsredovisningen består av två delar: Arbetsplanen, gemensam för hela skolan Kursplaner

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm Examensarbete Musikpedagogexamen Vårterminen 2011 Poäng: 15 hp Författare: Joakim Kvarnäs Handledare: Maria Calissendorff Innehållsförteckning

Läs mer

Jag vill också spela i ensemble!

Jag vill också spela i ensemble! EXAMENSARBETE 2005:02 MUH Jag vill också spela i ensemble! En undersökning om jazz- och rocklärares syn på ensemblespel ERIK GENBERG FREDRIK HALLIN Luleå tekniska universitet MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ Musikpedagogik

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun läsåret 2011 12. RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12

Retorikplan för Ludvika kommun läsåret 2011 12. RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12 RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna tala inför andra framföra sina åsikter ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

dina drömmar vår passion

dina drömmar vår passion KUNGSGYMNASIET Dina drömmar. Vår passion. dina drömmar vår passion + Friskola utan vinstkrav! + Behöriga lärare! + Utbildningsgaranti! + Högskoleförberedande! + Läxhjälp! + Möjligheter till utökat program!

Läs mer