ANSÖKNINGSGUIDE. Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSGUIDE. Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 1 ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå Klassisk musik Rytmmusik Fritt ackompanjemang (piano, gitarr och dragspel) Folkmusik Dansavdelning Skapande dans Nutidsdans Pojkgrupp Barndans

2 2 INSTRUMENTPROVARDAG Nu har du chansen att komma och provspela olika instrument. Korsholms musikinstitut ordnar en instrumentprovardag , kl vid musikinstitutet i Smedsby, Centrumvägen 4, Korsholm. Lärare finns på plats för att instruera. Välkommen! KORSHOLMS MUSIKINSTITUT Korsholms musikinstitut är ett musikinstitut som verkar i hela Korsholm. Vid musikinstitutet kan man studera både musik och dans. Undervisningen riktar sig i första hand till barn och unga som är bosatta i Korsholms kommun. Till dansundervisningen och till musiklekskolan antas även elever från andra kommuner ifall lediga platser finns. I denna ansökningsguide finns info om studier och ansökningsförfarande. Information om studierna finns även på vår hemsida

3 3 REKTORNS RUTA När jag tänker tillbaka på den tid då jag själv var musikinstitutselev tyckte jag att det roligaste med studierna var att få musicera tillsammans med andra. Det kändes givande att öva i en ensemble och att uppträda på konsert. Vid Korsholms musikinstitut har vi under flera års tid gjort satsningar just på samspel och den har på olika sätt blivit en viktig del av verksamheten. Detta syns bl.a. genom att Korsholms musikinstitut erbjuder gruppundervisning i så kallad karusell, musiklekskola och förberedande instrumentundervisning. Musikinstitutet ordnar även många projekt och konserter där samspel får ett allt större utrymme. Vid musikinstitutet får du möjlighet att studera musik eller dans under ledning av utbildade lärare inom området. I undervisningen beaktar vi i allt större grad även varje elevs egna önskemål. I musikundervisningen syns detta bl.a. genom val av musikstil och repertoar samt hur sammusiceringen ordnas. I dansundervisningen deltar eleverna i allt större grad i planeringen av koreografin i danserna. Tomas Holmström rektor Musik Musikundervisningen vid Korsholms musikinstitut utgörs av undervisning på grundnivå och därpå baserade studier på musikinstitutsnivå. Dessa föregås av tidig musikfostran. Dessutom kan musikinstitutet erbjuda påbyggnadsundervisning efter avlagda studier på musikinstitutsnivå. Undervisningens nivåer: Påbyggnadsstudier Musikstudier på musikinstutsnivå Musikstudier på grundnivå Tidig musikfostran

4 4 TIDIG MUSIKFOSTRAN Rytmik Musiklekskola Förberedande instrumentundervisning Karusellundervisning Till undervisningen finns ett begränsat antal platser och antagningen sker i anmälningsordning. Rytmik Rytmik bygger på kopplingen mellan musik och rörelse. Musik handlar mycket om känslor och upplevelse och för att komma nära det behöver man sin egen kropp sitt eget personliga instrument. Kropp, sinne och intellekt aktiveras i samverkan med musiken. Utgångspunkten med rytmik är att öva upp individens kroppsliga medvetenhet. Rytmik är en väsentlig del i utvecklingen av barnets uttrycksförmåga. Rytmikundervisningen sker på finska och ordnas i första hand för barn under 3 år i grupper där även en vuxen (mamma, pappa, mormor, farmor eller någon annan för barnet bekant vuxen) är med. Musiklekskolan Musiklekskolan riktar sig till 3-6 åringar. Undervisningen sker i grupper om 6-12 barn. Barnen antas i anmälningsordning. Lektionstiden är vanligtvis 45 minuter per vecka. Arbetsformerna är sång, spel, ramsor, rytmlekar och rörelse till musik, samt lekfulla lyssnarövningar. Förberedande instrumentundervisning Förberedande instrumentundervisning riktar sig främst till åringar. Barnen antas i anmälningsordning. Den förberedande instrumentundervisningen utgör en länk mellan studier i musiklekskolan och studier på grundnivån och skall fungera som en lekfull förberedelse inför den egentliga instrumentundervisningen. Undervisningen ordnas i första hand som gruppundervisning. Ifall det anses ändamålsenligt kan undervisningen ordnas som korta enskilda lektioner

5 5 Karusellundervisning Karusellundervisning riktar sig i första hand till barn som är kring 7 år. I karusellundervisningen får barnen både instrument- och rytmikundervisning. Inlärningen sker bl.a. genom olika typer av skojiga musiklekar. Undervisningen sker alltid i grupp och pågår ett helt läsår (30 ggr). Läsåret indelas i perioder och barnen byter instrument från en period till en annan. På så sätt bildas en instrumentkarusell. I karusellundervisningen satsas på en bred musikundervisning där barnen får bekanta sig med flera olika instrument och uppleva musikens glädje tillsammans med andra. MUSIKSTUDIER PÅ GRUND- OCH INSTITUTNIVÅ Studier i musik på grund- och institutsnivå är ett bra alternativ för dig som vill spela ett musikinstrument eller sjunga. Alla elever har ett huvudämne som kan vara något från instrumentförteckningen eller ev. något annat instrument som du önskar. Du kan välja mellan följande studieinriktningar: Klassisk musik Fritt ackompanjemang Rytmmusik Folkmusik

6 6

7 Studiernas gång 7 Som elev har du spellektion med en professionell inom området utbildad instrumentlärare en gång per vecka. Lektionerna hålls vanligen under eftermiddagar och kvällar. Vid Korsholms musikinstitut strävar vi till att eleverna redan i ett tidigt skede av instrumentstudierna kan börja spela tillsammans med andra. Sammusiceringen sker i orkester, band, kör eller ordnas som kammarmusik. Undervisningen i sammusicering kan ordnas varje vecka eller periodiseras. Med musikens grunder (musikteori) stöder man sitt spelande, och undervisningen börjar vanligen det år när eleven fyller 11. Undervisningen ordnas som gruppundervisning en gång i veckan. Efter avlagda studier på grundnivå erhålls avgångsbetyg i musik på grundnivå. Efter grundnivån kan man fortsätta musikstudierna på musikinstitutsnivå. Svårighetsgraden på dessa studier kan närmast jämföras med gymnasiet. Därför kan studierna även räknas till godo som gymnasiestudier. Efter avlagda studier på musikinstitutsnivå erhålls avgångsbetyg i musik från musikinstitutsnivå. Musikinstitutsnivåns studier motsvarar de kunskaper som krävs för inledande av yrkesstudier i musik. Till musikstudier på grundnivå antas elever på basen av ett kort inträdestest som ordnas vecka 20. En personlig testtid meddelas efter att vi fått in ansökan. Mer detaljerad information om innehållet i studierna finns i vår läroplan som du hittar på

8 8 PÅBYGGNADSSTUDIER Korsholms musikinstitut kan erbjuda påbyggnadsundervisning efter avlagda studier på musikinstitutsnivå. Målet med påbyggnadsundervisningen är att stöda i studierna längre hunna ungdomars musikaliska utveckling mot professionalism. Musikinstitutets rektor, de ämnesansvariga lärarna och eleven gör tillsammans upp en personlig studieplan. I studieplanen fastställs målen för studierna, ämnena som studeras, studietiden och det årliga antalet undervisningstimmar. Konserter, föreställningar och workshops För elever vid Korsholms musikinstitut ordnas många konserter och föreställningar som ger eleverna goda möhligheter att uppträda. Eleverna erbjuds även möjlighet att delta i olika typer av workshops och projekt. Instrument Korsholms musikinstitut kan ge undervisning i följande instrument: Träblåsinstrument: Flöjt, oboe, klarinett, fagott och saxofon. Bleckblåsinstrument: Trumpet, kornett, valthorn, trombon, eufonium och tuba. Stråkinstrument: Violin, altviolin, cello och kontrabas. Övriga instrument: Gitarr, piano, orgel, dragspel, elgitarr, elbas och slagverk. Sång: Klassisk och rytmisk. Vi tar speciellt gärna emot anmälningar till blåsinstrument! För att kunna inleda instrumentstudier behöver man inte nödvändigtvis genast köpa ett instrument. Musikinstitutet har en del instrument för uthyrning. Pianoelever bör ha tillgång till övningspiano. Sångstudier kan i allmänhet inledas först då man nått högstadieålder.

9 9 Presentation av de vanligaste instrumenten: Piano Pianot är ett mångsidigt instrument som passar till alla musikstilar. Man kan spela solostycken ensam eller i band tillsammans med andra. Man kan även ackompanjera något annat instrument eller sång. Eftersom pianot har så många tangenter och brett omfång är det som instrument nästan som en hel orkester. Gitarr På akustisk gitarr lär du dig spela ackord, melodier och solostycken i olika musikstilar. Du lär dig också att ackompanjera sånger på varierande sätt. Programmet innehåller både klassisk musik och bekanta popoch rocklåtar, som speltekniskt passar för akustisk gitarr. Du kan också spela tillsammans med andra gitarrister eller instrumentalister. Dragspel Dragspel är ett härligt instrument som används i de flesta musikstilar. Dragspelet är förutom ett utmärkt soloinstrument även ett kompinstrument och kan ingå i olika slags ensembler. Sång Du kan välja mellan klassisk sång och rytmsång. Rytmsången innefattar bl.a. rock, pop och jazz. Vi utvecklar rösten och bekantar oss med olika stilar och tidsepoker. Den klassiska sången omfattar sånger från antiken till modern tid. Vi sjunger på flera olika språk. Stråkinstrument Violin och altviolin Violinen är ett vacker uttrycksfullt instrument. Altviolinen är lite större än violinen och har en djupare klang. Med violinen och altviolinen spelar man gärna tillsammans med andra i en orkester.

10 10 Cello Cellon är större än violinen och altviolinen. Vilket gör att man sitter och spelar. Du kan spela både högt och lågt, cellon har ett brett register. Cellon hör också hemma i orkestern. Kontrabas Kontrabasen är det allra största stråkinstrumentet som spelar de lägsta tonerna i orkestern. Kontrabasen passar även bra i t.ex jazzband. Blåsinstrument Blockflöjt Blockflöjten är ett gammalt träblåsinstrument. Med blockflöjt kan du spela allt från svängig medeltida renässans- och barockmusik till jazz och modern klassisk musik. Tvärflöjt Tvärflöjten hör till ett av de populäraste blåsinstrumenten. Den klassiska repertoaren är stor eftersom flöjten är ett gammalt instrument, men du kan även spela folkvisor, poplåtar och jazz. Du har också möjlighet att spela tillsammans med andra blåsare eller med en kompis som spelar piano eller gitarr. Oboe Oboen är ett träblåsinstrument som liknar klarinetten på många sätt. Istället för ett munstycke har oboen ett rörblad bestående av två blad gjorda av trä. Genom att blåsa igenom bladen börjar de vibrera och tonen bildas. Oboen har en viktig plats både i blåsorkester och i symfoniorkester. Klarinett Klarinetten är ett träblåsinstrument med en varm och mjuk ton som lämpar sig för vackra melodier. Den är ett rikt instrument som det går att spela både mycket höga och låga samt starka och svaga toner med. Klarinett kan du börja spela vid ca 9-10 års ålder.

11 Saxofon Saxofonen är ett vackert guldfärgat blåsinstrument. Det finns saxofoner i olika storlekar o. former. De minsta är raka rör, men del flesta är snyggt böjda. Saxofonen har ett starkt ljud, men man kan också spela riktigt mjuk och stämningsfull musik med den. Det går bra att kombinera saxofon med klarinett eftersom man blåser i dem på samma sätt. 11 Valthorn Valthornet är ett spännande brassinstrument som har ett brett omfång, dvs. det går att spela mycket höga toner och mycket låga toner med valthornet. Valthornet består av ett långt rör som är ihoprullat. Trumpet Trumpeten, vilken är ett brassinstrument, har en klar och fin ton som lämpar sig utmärkt både som soloinstrument och som ensembleinstrument. Det finns flera olika typer av trumpeter. Du kan börja spela trumpet redan vid ca 8 års ålder med en kornett eller en ficktrumpet. Trombon Trombon är ett roligt brassinstrument med många uttrycksmöjligheter vilken används i alla möjliga musikstilar. Kännetecknande för instrumentet är att det har ett drag som används för justering av tonhöjder. Ett annat namn för trombonen dragbasun. Trombonen är både ett soloinstrument och ett ensembleinstrument. Den har en viktig roll i bl.a. blåsorkester, symfoniorkester och i olika band. Barytonhorn Barytonhornet har en vacker, mustig och mjuk klang. Den är ett brassinstrument och har en central roll i blåsorkester men används även i andra sammansättningar och som soloinstrument.

12 12 Tuba Tuban är det största brassinstrumentet. Tuban har en bred och djup klang. I samspelssammanhang är tuban ett viktigt instrument som står för basen. Traditionella bandinstrument Elgitarr Elgitarren stöter man på i de flesta bandsammanhang! Den är ett av de populäraste instrumenten idag och med den kan man både ackompanjera och spela solo. Ljudmässigt finns det otroliga möjligheter till variation. Elgitarren används i de flesta populära musikstilar och är roligt att spela. Elbas Elbasens väsentligaste uppgift är att skapa en stadig grund i musiken. Vid inledandet av studierna kommer man snabbt in i elbasens värld genom att först spela enkla låtar. För den som spelar elbas erbjuder instrumentet intressanta utmaningar för resten av livet. Som instrument är elbasen nämligen mer mångsidigt än vad som i allmänhet ofta anses. Slagverk (trummor) (perc) Trumsettet är numera kanske det vanligaste slagverksinstrumentet i västvärlden. Att spela trummor är roligt och mångsidigt. Du kan lära dig att spela en massa olika trumkomp och olika musikstilar. Trummornas viktigaste uppgift i bandsituationer är att kompa och hålla tempot så att bandet får en stadig grund att bygga vidare på. Trummorna är också ett utmärkt soloinstrument. Vid Korsholms musikinstitut kan du även studera klassiska slagverksinstrument så som marimba, xylofon och pukor.

13 13 DANS Dansstudierna vid Korsholms musikinstitut består av grundstudier och fördjupade studier. Undervisningen är i huvudsak avsedd för barn och ungdomar i skolåldern. Dansfostran på småbarnsstadiet föregår grundstudierna och riktar sig i första hand till barn under skolåldern. Dans på småbarnsstadiet, skapande dans Dans på småbarnsstadiet riktar sig till barn i åldern 5-7 år. På småbarnsstadiet bekantar sig eleven med olika former av dans. I undervisningen betonas lärande genom erfarenhet. Studierna i dans på småbarnsstadiet skall ge eleven en grund för senare studier i dans. Genom grundläggande kroppsövningar och lek utvecklas elevens självkänsla och positiva jaguppfattning samt fysiska och grovmotoriska färdigheter. Grundstudier, nutidsdans Nutidsdans riktar sig till 8-åringar och uppåt. Grundstudierna pågår i regel 5 år. I grundstudierna skall eleven utveckla sin kännedom om dans genom att bekanta sig med verk inom danskonsten och genom att följa med föreställningar. I grundstudierna fördjupar sig eleven i de egna dansarternas grundläggande rörelser genom långsiktigt arbete. Eleven övar sig i dansens motorik och lär sig att inse skillnaden mellan grovmotorik och finmotorik i dansen och i de egna rörelserna. Fördjupade studier De fördjupade studierna inleds vanligen vid ca 13 års ålder och pågår i minst fyra år. I de fördjupade studierna utvecklar eleven sin dansteknik allsidigt så att svårighetsgraden ökar. Eleven övar sig i att dansa stilrent enligt de egna kroppsliga förutsättningarna. Eleven utvecklar sin reflektionsförmåga och sin förståelse för sambandet mellan teknik, uttrycksform och innehåll i rörelserna. De fördjupade studierna består av tre olika nivåer. Studierna pågår i regel ett år på nivå I, två år på nivå II och två år på nivå III. Undervisningen sker i samarbete med Kuulainstitutet.

14 14

15 15 TERMINSAVGIFTER Musikundervisning på grundnivå och institutsnivå 170 Biinstrument 95 Inskrivningsavgift för nya elever i musikundervisning på grundnivå (engångsavgift): 15 Förberedande instrumentundervisning (15 ggr) 95 Karusellundervisning 70 Musiklekskola 80 Rytmik 70 Grundläggande undervisning i dans 45 min/vecka 90 Grundläggande undervisning i dans 60 min/vecka 100 Grundläggande undervisning i dans 75 min/vecka 110 Grundläggande undervisning i dans 90 min/vecka 120 Grundläggande undervisning i dans 2 eller flera lekt./vecka enl. Kuulainstitutets tariffer (ges i samarbete med Kuula-institutet). Instrumenthyra 40 RABATTER På ovanstående avgifter ges 25% syskonrabatt på den lägsta avgiften för undervisning (undantaget avgiften för biinstrument). Om samma elev deltar i flera verksamheter vid musikinstitutet ges 25% rabatt på den lägsta avgiften. VIKTIGT Om barnet avbryter studierna i något skede under läsåret kan det vara bra att känna till vårt avgiftssystem. Ifall eleven efter högst terminens fyra första lektioner, beslutar sig för att inte fortsätta med studierna, uppbärs 1/3 av terminsavgiften. Om eleven efter terminens femte lektion eller senare avbryter sina studier, uppbärs hela terminsavgiften. Vid långvarig sjukfrånvaro gäller särskilda regler enligt överenskommelse med rektorn. Om eleven avbryter sina studier är eleven/elevens vårdnadshavare skyldig att meddela detta till musikinstitutets kansli. Studierna beräknas avbrutna från det datum meddelande inkommit. Ifall detta inte görs uppbärs avgift i normal ordning. Om en elev/elevens vårdnadshavare inte erlagt terminsavgift går eleven miste om sin studieplats fr.o.m. början av följande läsår.

16 16 Kontaktuppgifter Kansli: Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, KORSHOLM Öppet: kl (mån.-torsd.) tfn: (06) e-post: musikinstitutets hemsida: Rektor: Sekreterare: Tomas Holmström tfn: (06) /gsm: e-post: Martina Uthardt tfn: (06) e-post: Projektkoordinator: Susanna Anneberg gsm: e-post: Tomas Holmström Martina Uthardt Susanna Anneberg

17 17 1) Fyll i dina grunduppgifter här 2) Fyll sedan i önskad ansökan om studier 3) Lösgör sidan och posta den till Korsholms musikinstitut, Centrumvägen 4, KORSHOLM Namn: Födelsedatum: Postnr: Postanstalt: Näradress: Tfn hem: E-post: Tfn mobil: Målsman: Tfn tjänst: Musiikkileikkikoulu & Musiikkivalmennus: Rastita toivomasi vaihtoehto: Päiväkoti Kuperkeikka, 3-4 vuotiaat, 5 -vuotiaat Päiväkoti Kuperkeikka musiikkivalmennus (kantele), 6-vuotiaat, esikoululaiset Keskuskoulu 1-2-lk, musiikkivalmennus (kantele) Päiväkoti Tuovila, 3-4 -vuotiaat, 5 -vuotiaat Päiväkoti Tuovila, musiikkivalmennus (kantele), 6-vuotiaat, esikoululaiset Tuovilan koulu 1-2-lk, musiikkivalmennus (kantele) Lapset päiväkodin ja koulun ulkopuolelta voivat osallistua opetukseen. Rytmiikka, Sepänkylä musiikkiopisto, perjantai aamupäivä Vauvat n. 3-9 kk huoltajan kanssa Taaperot, 1-v., huoltajan kanssa Naperot, 2-v., huoltajan kanssa 3-5-vuotiaat huoltajan kanssa 3-5-vuotiaat ilman huoltajaa Sista ansökningsdagen i musik, på grund- och institutsnivå, förberedande undervisning i musik, karusellen och dans är Till musiklekskolan och rytmiken kan man söka hela tiden.

18 18 1) Fyll i dina grunduppgifter här 2) Fyll sedan i önskad ansökan om studier 3) Lösgör sidan och posta den till Korsholms musikinstitut, Centrumvägen 4, KORSHOLM KARUSELLUNDERVISNING eller MUSIKLEKSKOLA mera information i början av broschyren! Namn: Födelsedatum: Postnr: Postanstalt: Näradress: Tfn hem: E-post: Tfn mobil: Målsman: Tfn tjänst: Ansökan till karusellundervisning eller musiklekskola: Kryssa för önskat alternativ: Karuseller ordnas nästa år i: Kvevlax skola, klass 1-2, efter skolan Musikinstitutets, klass 1-2 kväll, tvåspråkig Musiklekskola: Solf, musiklekis dagsgrupp Tölby-Vikby, musiklekis kvällsgrupp Smedsby musiklekis Solf babyrytmik, 0-9 månader Solf babyrytmik 9-18, månader Smedsby babyrytmik 0-9, månader Smedsby babyrytmik 9-18, månader Sista ansökningsdagen i musik, på grund- och institutsnivå, förberedande undervisning i musik, karusellen och dans är

19 1) Fyll i dina grunduppgifter här 2) Fyll sedan i önskad ansökan om studier 3) Lösgör sidan och posta den till Korsholms musikinstitut, Centrumvägen 4, KORSHOLM 19 Namn: Födelsedatum: Postnr: Postanstalt: Näradress: Tfn hem: E-post: Tfn mobil: Målsman: Tfn tjänst: Ansökan till förberedande instrumentundervisning (tidig musikfostran) Jag önskar spela: (Ge tre instrument som alternativ i prioritetsordning). OBS! Om du inte vet vad du vill spela, sätt X Ansökan till musikundervisning på grundnivå och institutsnivå: Jag önskar spela: (Ge tre instrument som alternativ i prioritetsordning). OBS! Om du inte vet vad du vill spela, sätt X. Studieinriktning Fyll i ifall du speciellt önskar något av dessa! * klassiskmusik * rytmmusik * folkmusik *fritt ack. (piano, gitarr, orgel) Ett kort inträdestest ordnas vecka 20. Sista ansökningsdagen i musik, på grund- och institutsnivå, förberedande undervisning i musik, karusellen och dans är

20 20 Sista ansökningsdagen i musik, på grund- och institutsnivå, förberedande undervisning i musik och dans är ANMÄLNINGSBLANKETT för nya elever DANSAVDELNING Undervisning på småbarnsstadiet och grundläggande konstundervisning Efternamn Förnamn Postadress Postnummer/Hemkommun Personbeteckning Telefon Modersmål Svenska Finska (Ringa in) Vårdnadshavarens efternamn och förnamn Adress (om annan än den sökandes) Vårdnadshavarens mobiltelefonnummer adress för information Bilder av eleven får användas i Korsholms musikinstituts publikationer och wwwsidor Ja Nej (Ringa in) Önskan om grupp: Barndans 5-6 åringar Skapande dans 7-åringar Pojkgrupp 7-9 åringar Nutidsdans 8-9 åringar Nutidsdans åringar Smedsby Smedsby Smedsby Smedsby Smedsby Tidigare dansstudier Övriga uppgifter Datum Underskrift (under 18 år vårdnadshavarens underskrift)

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK WWW.KULTURSKOLANILAHOLM.SE KÖRVERKSAMHET Vi erbjuder kör till alla elever på Kulturskolan oavsett kurs eller ämne. Inbjudan skickas i samband med antagningsbeskedet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Kulturskolan Luleå Ansvarig verksamhetschef: Joakim Hellgren 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Sammanfattning av läsåret... 4 1.3

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH DISTANS 2011-2012 lärarutbildningen

Läs mer

dina drömmar vår passion

dina drömmar vår passion KUNGSGYMNASIET Dina drömmar. Vår passion. dina drömmar vår passion + Friskola utan vinstkrav! + Behöriga lärare! + Utbildningsgaranti! + Högskoleförberedande! + Läxhjälp! + Möjligheter till utökat program!

Läs mer

Jag vill också spela i ensemble!

Jag vill också spela i ensemble! EXAMENSARBETE 2005:02 MUH Jag vill också spela i ensemble! En undersökning om jazz- och rocklärares syn på ensemblespel ERIK GENBERG FREDRIK HALLIN Luleå tekniska universitet MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ Musikpedagogik

Läs mer

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Östergötland FÖR mer information och anmälan www.folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 4 6 10 Ekonomi Språk Konst Hantverk Du borde

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbud. Barn & Unga 2015-2016

Utbud. Barn & Unga 2015-2016 Utbud Barn & Unga 2015-2016 Musikglädje för barn och unga Vi är glada över att kunna presentera Länsmusikens nya utbud av produktioner för barn och unga hösten 2015 och våren 2016! På sidorna som följer

Läs mer

NR 4 SEPTEMBER 2013 EL SISTEMA FÖRÄNDRAR LIV FRÅN OBILDBAR TILL PROFESSOR

NR 4 SEPTEMBER 2013 EL SISTEMA FÖRÄNDRAR LIV FRÅN OBILDBAR TILL PROFESSOR NR 4 SEPTEMBER 2013 EL SISTEMA FÖRÄNDRAR LIV FRÅN OBILDBAR TILL PROFESSOR kultursmockan september 2013 1 ledaren INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK En vacker och skön sommar har nu snart tagit slut. Denna

Läs mer

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras Fokus på Stockholm sid 3-5 Q-projektet Klas Wounsch sid 6 Datorn som hjälpmedel sid 8-9 Nr 4 SEP 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Länsbevakning Värmland sid 12-14 Nyhet: Läsvärt sid

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIKLÄRARE KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKESLÄRARE

Läs mer

Kulturama Gymnasium. Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan med musikprofil. Sveriges största center för estetiska utbildningar

Kulturama Gymnasium. Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan med musikprofil. Sveriges största center för estetiska utbildningar Kulturama Gymnasium Estetiska programmet i Hammarby Sjöstad Musikalartist, Dansare, Skådespelare Konstnär & Designer, Filmare, Fotograf Artist & Musiker, Musikproducent Naturvetenskapsprogrammet på Odenplan

Läs mer

Musikaliskt skapande

Musikaliskt skapande Examensarbete 30 hp Master 2011 Sigurður Rögnvaldsson Musikaliskt skapande Improvisation och komposition i olika sammanhang Handledare: Joakim Milder och Ragnhild Sjögren Musikerprogram, konstnärlig Nordisk

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger.

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger. Musikskolans personal fick i år IPads, något som visat sig vara till stor hjälp i undervisningen. Användningen av IPads har förenklat och tillfört flera nya möjligheter, som att enkelt dokumentera eleverna,

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! ÖPPET HUS 25 NOV 2014 OCH 21 JAN 2015 KL 18.00-20.00 VÄLKOMMEN! FOTO: BJÖRN HOLMBERG VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA

Läs mer

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered Fokus på Nacka sid 7-11 Seminarium om notkopiering sid 13-15 Ett steg till Mötesplatser sid 18-21 Nr 2 MAR 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker Örebro län sid 22-25 Lån

Läs mer

Skolan där vuxna växer

Skolan där vuxna växer Skolan där vuxna växer Kurskatalog 2011-2012 Åsa folkhögskola Skolan där vuxna växer. Kurskatalog 2011-2012 7 Streetdancekurs Allmän kurs 4 Invandrarkurs 5 Textil & formgivning 8 Friskvårdsledare & massageterapeut

Läs mer

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS VÅR MÅLSÄTTNING Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas, såväl barn/ungdomar som personal det är den viktigaste pusselbiten i vår dagliga ledningsarbete. När våra elever lämnar skolan vill

Läs mer

Kunskap över gränserna

Kunskap över gränserna Kunskap över gränserna Litorina folkhögskola Gullberna Park, Vasskär 371 54 Karlskrona Tel: 0455-36 76 00 Fax: 0455-36 76 01 E-post: info@litorina.fhsk.se Hemsida: www.litorina.fhsk.se 02 Vad gör du idag

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer