ANSÖKNINGSGUIDE. Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSGUIDE. Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 1 ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå Klassisk musik Rytmmusik Fritt ackompanjemang (piano, gitarr och dragspel) Folkmusik Dansavdelning Skapande dans Nutidsdans Pojkgrupp Barndans

2 2 INSTRUMENTPROVARDAG Nu har du chansen att komma och provspela olika instrument. Korsholms musikinstitut ordnar en instrumentprovardag , kl vid musikinstitutet i Smedsby, Centrumvägen 4, Korsholm. Lärare finns på plats för att instruera. Välkommen! KORSHOLMS MUSIKINSTITUT Korsholms musikinstitut är ett musikinstitut som verkar i hela Korsholm. Vid musikinstitutet kan man studera både musik och dans. Undervisningen riktar sig i första hand till barn och unga som är bosatta i Korsholms kommun. Till dansundervisningen och till musiklekskolan antas även elever från andra kommuner ifall lediga platser finns. I denna ansökningsguide finns info om studier och ansökningsförfarande. Information om studierna finns även på vår hemsida

3 3 REKTORNS RUTA När jag tänker tillbaka på den tid då jag själv var musikinstitutselev tyckte jag att det roligaste med studierna var att få musicera tillsammans med andra. Det kändes givande att öva i en ensemble och att uppträda på konsert. Vid Korsholms musikinstitut har vi under flera års tid gjort satsningar just på samspel och den har på olika sätt blivit en viktig del av verksamheten. Detta syns bl.a. genom att Korsholms musikinstitut erbjuder gruppundervisning i så kallad karusell, musiklekskola och förberedande instrumentundervisning. Musikinstitutet ordnar även många projekt och konserter där samspel får ett allt större utrymme. Vid musikinstitutet får du möjlighet att studera musik eller dans under ledning av utbildade lärare inom området. I undervisningen beaktar vi i allt större grad även varje elevs egna önskemål. I musikundervisningen syns detta bl.a. genom val av musikstil och repertoar samt hur sammusiceringen ordnas. I dansundervisningen deltar eleverna i allt större grad i planeringen av koreografin i danserna. Tomas Holmström rektor Musik Musikundervisningen vid Korsholms musikinstitut utgörs av undervisning på grundnivå och därpå baserade studier på musikinstitutsnivå. Dessa föregås av tidig musikfostran. Dessutom kan musikinstitutet erbjuda påbyggnadsundervisning efter avlagda studier på musikinstitutsnivå. Undervisningens nivåer: Påbyggnadsstudier Musikstudier på musikinstutsnivå Musikstudier på grundnivå Tidig musikfostran

4 4 TIDIG MUSIKFOSTRAN Rytmik Musiklekskola Förberedande instrumentundervisning Karusellundervisning Till undervisningen finns ett begränsat antal platser och antagningen sker i anmälningsordning. Rytmik Rytmik bygger på kopplingen mellan musik och rörelse. Musik handlar mycket om känslor och upplevelse och för att komma nära det behöver man sin egen kropp sitt eget personliga instrument. Kropp, sinne och intellekt aktiveras i samverkan med musiken. Utgångspunkten med rytmik är att öva upp individens kroppsliga medvetenhet. Rytmik är en väsentlig del i utvecklingen av barnets uttrycksförmåga. Rytmikundervisningen sker på finska och ordnas i första hand för barn under 3 år i grupper där även en vuxen (mamma, pappa, mormor, farmor eller någon annan för barnet bekant vuxen) är med. Musiklekskolan Musiklekskolan riktar sig till 3-6 åringar. Undervisningen sker i grupper om 6-12 barn. Barnen antas i anmälningsordning. Lektionstiden är vanligtvis 45 minuter per vecka. Arbetsformerna är sång, spel, ramsor, rytmlekar och rörelse till musik, samt lekfulla lyssnarövningar. Förberedande instrumentundervisning Förberedande instrumentundervisning riktar sig främst till åringar. Barnen antas i anmälningsordning. Den förberedande instrumentundervisningen utgör en länk mellan studier i musiklekskolan och studier på grundnivån och skall fungera som en lekfull förberedelse inför den egentliga instrumentundervisningen. Undervisningen ordnas i första hand som gruppundervisning. Ifall det anses ändamålsenligt kan undervisningen ordnas som korta enskilda lektioner

5 5 Karusellundervisning Karusellundervisning riktar sig i första hand till barn som är kring 7 år. I karusellundervisningen får barnen både instrument- och rytmikundervisning. Inlärningen sker bl.a. genom olika typer av skojiga musiklekar. Undervisningen sker alltid i grupp och pågår ett helt läsår (30 ggr). Läsåret indelas i perioder och barnen byter instrument från en period till en annan. På så sätt bildas en instrumentkarusell. I karusellundervisningen satsas på en bred musikundervisning där barnen får bekanta sig med flera olika instrument och uppleva musikens glädje tillsammans med andra. MUSIKSTUDIER PÅ GRUND- OCH INSTITUTNIVÅ Studier i musik på grund- och institutsnivå är ett bra alternativ för dig som vill spela ett musikinstrument eller sjunga. Alla elever har ett huvudämne som kan vara något från instrumentförteckningen eller ev. något annat instrument som du önskar. Du kan välja mellan följande studieinriktningar: Klassisk musik Fritt ackompanjemang Rytmmusik Folkmusik

6 6

7 Studiernas gång 7 Som elev har du spellektion med en professionell inom området utbildad instrumentlärare en gång per vecka. Lektionerna hålls vanligen under eftermiddagar och kvällar. Vid Korsholms musikinstitut strävar vi till att eleverna redan i ett tidigt skede av instrumentstudierna kan börja spela tillsammans med andra. Sammusiceringen sker i orkester, band, kör eller ordnas som kammarmusik. Undervisningen i sammusicering kan ordnas varje vecka eller periodiseras. Med musikens grunder (musikteori) stöder man sitt spelande, och undervisningen börjar vanligen det år när eleven fyller 11. Undervisningen ordnas som gruppundervisning en gång i veckan. Efter avlagda studier på grundnivå erhålls avgångsbetyg i musik på grundnivå. Efter grundnivån kan man fortsätta musikstudierna på musikinstitutsnivå. Svårighetsgraden på dessa studier kan närmast jämföras med gymnasiet. Därför kan studierna även räknas till godo som gymnasiestudier. Efter avlagda studier på musikinstitutsnivå erhålls avgångsbetyg i musik från musikinstitutsnivå. Musikinstitutsnivåns studier motsvarar de kunskaper som krävs för inledande av yrkesstudier i musik. Till musikstudier på grundnivå antas elever på basen av ett kort inträdestest som ordnas vecka 20. En personlig testtid meddelas efter att vi fått in ansökan. Mer detaljerad information om innehållet i studierna finns i vår läroplan som du hittar på

8 8 PÅBYGGNADSSTUDIER Korsholms musikinstitut kan erbjuda påbyggnadsundervisning efter avlagda studier på musikinstitutsnivå. Målet med påbyggnadsundervisningen är att stöda i studierna längre hunna ungdomars musikaliska utveckling mot professionalism. Musikinstitutets rektor, de ämnesansvariga lärarna och eleven gör tillsammans upp en personlig studieplan. I studieplanen fastställs målen för studierna, ämnena som studeras, studietiden och det årliga antalet undervisningstimmar. Konserter, föreställningar och workshops För elever vid Korsholms musikinstitut ordnas många konserter och föreställningar som ger eleverna goda möhligheter att uppträda. Eleverna erbjuds även möjlighet att delta i olika typer av workshops och projekt. Instrument Korsholms musikinstitut kan ge undervisning i följande instrument: Träblåsinstrument: Flöjt, oboe, klarinett, fagott och saxofon. Bleckblåsinstrument: Trumpet, kornett, valthorn, trombon, eufonium och tuba. Stråkinstrument: Violin, altviolin, cello och kontrabas. Övriga instrument: Gitarr, piano, orgel, dragspel, elgitarr, elbas och slagverk. Sång: Klassisk och rytmisk. Vi tar speciellt gärna emot anmälningar till blåsinstrument! För att kunna inleda instrumentstudier behöver man inte nödvändigtvis genast köpa ett instrument. Musikinstitutet har en del instrument för uthyrning. Pianoelever bör ha tillgång till övningspiano. Sångstudier kan i allmänhet inledas först då man nått högstadieålder.

9 9 Presentation av de vanligaste instrumenten: Piano Pianot är ett mångsidigt instrument som passar till alla musikstilar. Man kan spela solostycken ensam eller i band tillsammans med andra. Man kan även ackompanjera något annat instrument eller sång. Eftersom pianot har så många tangenter och brett omfång är det som instrument nästan som en hel orkester. Gitarr På akustisk gitarr lär du dig spela ackord, melodier och solostycken i olika musikstilar. Du lär dig också att ackompanjera sånger på varierande sätt. Programmet innehåller både klassisk musik och bekanta popoch rocklåtar, som speltekniskt passar för akustisk gitarr. Du kan också spela tillsammans med andra gitarrister eller instrumentalister. Dragspel Dragspel är ett härligt instrument som används i de flesta musikstilar. Dragspelet är förutom ett utmärkt soloinstrument även ett kompinstrument och kan ingå i olika slags ensembler. Sång Du kan välja mellan klassisk sång och rytmsång. Rytmsången innefattar bl.a. rock, pop och jazz. Vi utvecklar rösten och bekantar oss med olika stilar och tidsepoker. Den klassiska sången omfattar sånger från antiken till modern tid. Vi sjunger på flera olika språk. Stråkinstrument Violin och altviolin Violinen är ett vacker uttrycksfullt instrument. Altviolinen är lite större än violinen och har en djupare klang. Med violinen och altviolinen spelar man gärna tillsammans med andra i en orkester.

10 10 Cello Cellon är större än violinen och altviolinen. Vilket gör att man sitter och spelar. Du kan spela både högt och lågt, cellon har ett brett register. Cellon hör också hemma i orkestern. Kontrabas Kontrabasen är det allra största stråkinstrumentet som spelar de lägsta tonerna i orkestern. Kontrabasen passar även bra i t.ex jazzband. Blåsinstrument Blockflöjt Blockflöjten är ett gammalt träblåsinstrument. Med blockflöjt kan du spela allt från svängig medeltida renässans- och barockmusik till jazz och modern klassisk musik. Tvärflöjt Tvärflöjten hör till ett av de populäraste blåsinstrumenten. Den klassiska repertoaren är stor eftersom flöjten är ett gammalt instrument, men du kan även spela folkvisor, poplåtar och jazz. Du har också möjlighet att spela tillsammans med andra blåsare eller med en kompis som spelar piano eller gitarr. Oboe Oboen är ett träblåsinstrument som liknar klarinetten på många sätt. Istället för ett munstycke har oboen ett rörblad bestående av två blad gjorda av trä. Genom att blåsa igenom bladen börjar de vibrera och tonen bildas. Oboen har en viktig plats både i blåsorkester och i symfoniorkester. Klarinett Klarinetten är ett träblåsinstrument med en varm och mjuk ton som lämpar sig för vackra melodier. Den är ett rikt instrument som det går att spela både mycket höga och låga samt starka och svaga toner med. Klarinett kan du börja spela vid ca 9-10 års ålder.

11 Saxofon Saxofonen är ett vackert guldfärgat blåsinstrument. Det finns saxofoner i olika storlekar o. former. De minsta är raka rör, men del flesta är snyggt böjda. Saxofonen har ett starkt ljud, men man kan också spela riktigt mjuk och stämningsfull musik med den. Det går bra att kombinera saxofon med klarinett eftersom man blåser i dem på samma sätt. 11 Valthorn Valthornet är ett spännande brassinstrument som har ett brett omfång, dvs. det går att spela mycket höga toner och mycket låga toner med valthornet. Valthornet består av ett långt rör som är ihoprullat. Trumpet Trumpeten, vilken är ett brassinstrument, har en klar och fin ton som lämpar sig utmärkt både som soloinstrument och som ensembleinstrument. Det finns flera olika typer av trumpeter. Du kan börja spela trumpet redan vid ca 8 års ålder med en kornett eller en ficktrumpet. Trombon Trombon är ett roligt brassinstrument med många uttrycksmöjligheter vilken används i alla möjliga musikstilar. Kännetecknande för instrumentet är att det har ett drag som används för justering av tonhöjder. Ett annat namn för trombonen dragbasun. Trombonen är både ett soloinstrument och ett ensembleinstrument. Den har en viktig roll i bl.a. blåsorkester, symfoniorkester och i olika band. Barytonhorn Barytonhornet har en vacker, mustig och mjuk klang. Den är ett brassinstrument och har en central roll i blåsorkester men används även i andra sammansättningar och som soloinstrument.

12 12 Tuba Tuban är det största brassinstrumentet. Tuban har en bred och djup klang. I samspelssammanhang är tuban ett viktigt instrument som står för basen. Traditionella bandinstrument Elgitarr Elgitarren stöter man på i de flesta bandsammanhang! Den är ett av de populäraste instrumenten idag och med den kan man både ackompanjera och spela solo. Ljudmässigt finns det otroliga möjligheter till variation. Elgitarren används i de flesta populära musikstilar och är roligt att spela. Elbas Elbasens väsentligaste uppgift är att skapa en stadig grund i musiken. Vid inledandet av studierna kommer man snabbt in i elbasens värld genom att först spela enkla låtar. För den som spelar elbas erbjuder instrumentet intressanta utmaningar för resten av livet. Som instrument är elbasen nämligen mer mångsidigt än vad som i allmänhet ofta anses. Slagverk (trummor) (perc) Trumsettet är numera kanske det vanligaste slagverksinstrumentet i västvärlden. Att spela trummor är roligt och mångsidigt. Du kan lära dig att spela en massa olika trumkomp och olika musikstilar. Trummornas viktigaste uppgift i bandsituationer är att kompa och hålla tempot så att bandet får en stadig grund att bygga vidare på. Trummorna är också ett utmärkt soloinstrument. Vid Korsholms musikinstitut kan du även studera klassiska slagverksinstrument så som marimba, xylofon och pukor.

13 13 DANS Dansstudierna vid Korsholms musikinstitut består av grundstudier och fördjupade studier. Undervisningen är i huvudsak avsedd för barn och ungdomar i skolåldern. Dansfostran på småbarnsstadiet föregår grundstudierna och riktar sig i första hand till barn under skolåldern. Dans på småbarnsstadiet, skapande dans Dans på småbarnsstadiet riktar sig till barn i åldern 5-7 år. På småbarnsstadiet bekantar sig eleven med olika former av dans. I undervisningen betonas lärande genom erfarenhet. Studierna i dans på småbarnsstadiet skall ge eleven en grund för senare studier i dans. Genom grundläggande kroppsövningar och lek utvecklas elevens självkänsla och positiva jaguppfattning samt fysiska och grovmotoriska färdigheter. Grundstudier, nutidsdans Nutidsdans riktar sig till 8-åringar och uppåt. Grundstudierna pågår i regel 5 år. I grundstudierna skall eleven utveckla sin kännedom om dans genom att bekanta sig med verk inom danskonsten och genom att följa med föreställningar. I grundstudierna fördjupar sig eleven i de egna dansarternas grundläggande rörelser genom långsiktigt arbete. Eleven övar sig i dansens motorik och lär sig att inse skillnaden mellan grovmotorik och finmotorik i dansen och i de egna rörelserna. Fördjupade studier De fördjupade studierna inleds vanligen vid ca 13 års ålder och pågår i minst fyra år. I de fördjupade studierna utvecklar eleven sin dansteknik allsidigt så att svårighetsgraden ökar. Eleven övar sig i att dansa stilrent enligt de egna kroppsliga förutsättningarna. Eleven utvecklar sin reflektionsförmåga och sin förståelse för sambandet mellan teknik, uttrycksform och innehåll i rörelserna. De fördjupade studierna består av tre olika nivåer. Studierna pågår i regel ett år på nivå I, två år på nivå II och två år på nivå III. Undervisningen sker i samarbete med Kuulainstitutet.

14 14

15 15 TERMINSAVGIFTER Musikundervisning på grundnivå och institutsnivå 170 Biinstrument 95 Inskrivningsavgift för nya elever i musikundervisning på grundnivå (engångsavgift): 15 Förberedande instrumentundervisning (15 ggr) 95 Karusellundervisning 70 Musiklekskola 80 Rytmik 70 Grundläggande undervisning i dans 45 min/vecka 90 Grundläggande undervisning i dans 60 min/vecka 100 Grundläggande undervisning i dans 75 min/vecka 110 Grundläggande undervisning i dans 90 min/vecka 120 Grundläggande undervisning i dans 2 eller flera lekt./vecka enl. Kuulainstitutets tariffer (ges i samarbete med Kuula-institutet). Instrumenthyra 40 RABATTER På ovanstående avgifter ges 25% syskonrabatt på den lägsta avgiften för undervisning (undantaget avgiften för biinstrument). Om samma elev deltar i flera verksamheter vid musikinstitutet ges 25% rabatt på den lägsta avgiften. VIKTIGT Om barnet avbryter studierna i något skede under läsåret kan det vara bra att känna till vårt avgiftssystem. Ifall eleven efter högst terminens fyra första lektioner, beslutar sig för att inte fortsätta med studierna, uppbärs 1/3 av terminsavgiften. Om eleven efter terminens femte lektion eller senare avbryter sina studier, uppbärs hela terminsavgiften. Vid långvarig sjukfrånvaro gäller särskilda regler enligt överenskommelse med rektorn. Om eleven avbryter sina studier är eleven/elevens vårdnadshavare skyldig att meddela detta till musikinstitutets kansli. Studierna beräknas avbrutna från det datum meddelande inkommit. Ifall detta inte görs uppbärs avgift i normal ordning. Om en elev/elevens vårdnadshavare inte erlagt terminsavgift går eleven miste om sin studieplats fr.o.m. början av följande läsår.

16 16 Kontaktuppgifter Kansli: Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, KORSHOLM Öppet: kl (mån.-torsd.) tfn: (06) e-post: musikinstitutets hemsida: Rektor: Sekreterare: Tomas Holmström tfn: (06) /gsm: e-post: Martina Uthardt tfn: (06) e-post: Projektkoordinator: Susanna Anneberg gsm: e-post: Tomas Holmström Martina Uthardt Susanna Anneberg

17 17 1) Fyll i dina grunduppgifter här 2) Fyll sedan i önskad ansökan om studier 3) Lösgör sidan och posta den till Korsholms musikinstitut, Centrumvägen 4, KORSHOLM Namn: Födelsedatum: Postnr: Postanstalt: Näradress: Tfn hem: E-post: Tfn mobil: Målsman: Tfn tjänst: Musiikkileikkikoulu & Musiikkivalmennus: Rastita toivomasi vaihtoehto: Päiväkoti Kuperkeikka, 3-4 vuotiaat, 5 -vuotiaat Päiväkoti Kuperkeikka musiikkivalmennus (kantele), 6-vuotiaat, esikoululaiset Keskuskoulu 1-2-lk, musiikkivalmennus (kantele) Päiväkoti Tuovila, 3-4 -vuotiaat, 5 -vuotiaat Päiväkoti Tuovila, musiikkivalmennus (kantele), 6-vuotiaat, esikoululaiset Tuovilan koulu 1-2-lk, musiikkivalmennus (kantele) Lapset päiväkodin ja koulun ulkopuolelta voivat osallistua opetukseen. Rytmiikka, Sepänkylä musiikkiopisto, perjantai aamupäivä Vauvat n. 3-9 kk huoltajan kanssa Taaperot, 1-v., huoltajan kanssa Naperot, 2-v., huoltajan kanssa 3-5-vuotiaat huoltajan kanssa 3-5-vuotiaat ilman huoltajaa Sista ansökningsdagen i musik, på grund- och institutsnivå, förberedande undervisning i musik, karusellen och dans är Till musiklekskolan och rytmiken kan man söka hela tiden.

18 18 1) Fyll i dina grunduppgifter här 2) Fyll sedan i önskad ansökan om studier 3) Lösgör sidan och posta den till Korsholms musikinstitut, Centrumvägen 4, KORSHOLM KARUSELLUNDERVISNING eller MUSIKLEKSKOLA mera information i början av broschyren! Namn: Födelsedatum: Postnr: Postanstalt: Näradress: Tfn hem: E-post: Tfn mobil: Målsman: Tfn tjänst: Ansökan till karusellundervisning eller musiklekskola: Kryssa för önskat alternativ: Karuseller ordnas nästa år i: Kvevlax skola, klass 1-2, efter skolan Musikinstitutets, klass 1-2 kväll, tvåspråkig Musiklekskola: Solf, musiklekis dagsgrupp Tölby-Vikby, musiklekis kvällsgrupp Smedsby musiklekis Solf babyrytmik, 0-9 månader Solf babyrytmik 9-18, månader Smedsby babyrytmik 0-9, månader Smedsby babyrytmik 9-18, månader Sista ansökningsdagen i musik, på grund- och institutsnivå, förberedande undervisning i musik, karusellen och dans är

19 1) Fyll i dina grunduppgifter här 2) Fyll sedan i önskad ansökan om studier 3) Lösgör sidan och posta den till Korsholms musikinstitut, Centrumvägen 4, KORSHOLM 19 Namn: Födelsedatum: Postnr: Postanstalt: Näradress: Tfn hem: E-post: Tfn mobil: Målsman: Tfn tjänst: Ansökan till förberedande instrumentundervisning (tidig musikfostran) Jag önskar spela: (Ge tre instrument som alternativ i prioritetsordning). OBS! Om du inte vet vad du vill spela, sätt X Ansökan till musikundervisning på grundnivå och institutsnivå: Jag önskar spela: (Ge tre instrument som alternativ i prioritetsordning). OBS! Om du inte vet vad du vill spela, sätt X. Studieinriktning Fyll i ifall du speciellt önskar något av dessa! * klassiskmusik * rytmmusik * folkmusik *fritt ack. (piano, gitarr, orgel) Ett kort inträdestest ordnas vecka 20. Sista ansökningsdagen i musik, på grund- och institutsnivå, förberedande undervisning i musik, karusellen och dans är

20 20 Sista ansökningsdagen i musik, på grund- och institutsnivå, förberedande undervisning i musik och dans är ANMÄLNINGSBLANKETT för nya elever DANSAVDELNING Undervisning på småbarnsstadiet och grundläggande konstundervisning Efternamn Förnamn Postadress Postnummer/Hemkommun Personbeteckning Telefon Modersmål Svenska Finska (Ringa in) Vårdnadshavarens efternamn och förnamn Adress (om annan än den sökandes) Vårdnadshavarens mobiltelefonnummer adress för information Bilder av eleven får användas i Korsholms musikinstituts publikationer och wwwsidor Ja Nej (Ringa in) Önskan om grupp: Barndans 5-6 åringar Skapande dans 7-åringar Pojkgrupp 7-9 åringar Nutidsdans 8-9 åringar Nutidsdans åringar Smedsby Smedsby Smedsby Smedsby Smedsby Tidigare dansstudier Övriga uppgifter Datum Underskrift (under 18 år vårdnadshavarens underskrift)

Kulturskolan LOMMA KOMMUN

Kulturskolan LOMMA KOMMUN Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2012-2013 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Foto: Anna Blindh Carlsson och Christian Almström Söndagen den 18 mars Bjärehovskolan i Bjärred kl 11.00-13.00 Pilängskolan i

Läs mer

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt.

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5 Trumpet Tvärflöjt Fiol Blockflöjt Kontrabas Trombon Valthorn Cello Huvud Stämskruvar Rörblad Hals Band Oboe Kropp Panflöjt Klarinett Gitarr Bastuba Elgitarr Elbas

Läs mer

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag BLECKBLÅSINSTRUMENT Bleckblåsinstrument är ett samlingsnamn på en grupp av musikinstrument som bl.a. består av Valthorn, Trumpet, Trombon, Baryton och Bastuba. De skiljer sig från träblåsinstrument genom

Läs mer

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument Instrumentkunskap Inledning - Det finns många olika typer av instrument, och de delas in i grupper utifrån hur man spelar på dem. De olika grupperna kallas för familjer och det är stråkinstrument, knäppta

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Stråksektionen: violin (fiol) (First violins, second violins), viola, cello, kontrabas (Double bases). Träblås: Klarinett (Clarinets), flöjt (Flutes), oboe, fagott (bassoons).

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Inför provet om symfoniorkesterns instrument: Det viktigaste är att du känner igen instrumenten på bild och att du vet till vilken instrumentfamilj de hör. Vill du kunna mer

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper Instrument Lär om instrument från olika instrumentgrupper Musikinstrument brukar delas in i olika instrumentgrupper beroende på hur ljudet bildas i dem. Vi kommer nu att prata kring och lyssna på instrument

Läs mer

Kulturskolan Eksjö 15 16

Kulturskolan Eksjö 15 16 Kulturskolan Eksjö PROGRAMKATALOG 2015 2016 ära kulturvän! I alla tider har människor sjungit, dansat, spelat musik och berättat historier för varandra på olika sätt. Att uttrycka sig konstnärligt är ett

Läs mer

2012/2013. en helt ny

2012/2013. en helt ny 2012/2013 en helt ny en helt ny På den här sidan brukar jag författa en liten text som på något sätt fångar in vad vår verksamhet står för. De gångna åren har det varit mina egna ord men i år tänker jag

Läs mer

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Oppet hus special for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Alingsas Kulturskola, Esteticum, Rektorsgatan 9A KOMMUN GOR FLERA VAL! Ett gott rad

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UNGDOMSUT- BILDNINGEN INNEHÅLL 1. ALLMÄNT...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3. ANSÖKNING...1 4. URVALSPROVEN...1 5. TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN...2

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer?

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer? Håkan Sandh projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Box 16344 S-103 26 STOCKHOLM Besöksadress: Nybrokajen 11 +46 708 317 498 hakan.sandh@smok.se www.smok.se 07-10-1707-10-17 Är alla blås- och

Läs mer

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16 KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16 VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN Kultur kan vara så mycket. Den kan ge självförtroende och samhörighet, beröra och påverka, konsumeras och utövas. Konsten sätter känslor på upplevelser

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola 2011-2012 Välkommen till musikskolan.se Vi vill inspirera människor att upptäcka och utveckla sin förmåga och glädje i att

Läs mer

Norrberga Kulturhus Hösten 2013

Norrberga Kulturhus Hösten 2013 Norrberga Kulturhus Hösten 2013 1 Lust mod engagemang! Innehåll 2 Innehåll 3 Välkommen till oss! 4-5 Norra Vätterns Musikskola, barn - ungdom 6 Barnrytmik 7 Bollywood Global Beat- vuxengrupp 8 Vinyasa

Läs mer

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14 KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14 VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN Hos oss finns möjligheten att göra det omöjliga möjligt, drömmen sann och ge lusten vingar. Toner som sammanfogas och rörelse som uttrycker. Form,

Läs mer

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås,

Läs mer

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund Anmäl dig senast 30 april, men vänta inte i onödan! Antalet platser är begränsat. Först till kvarn Snart är det dags! Svenska Missionskyrkans Musikkårer inbjuder till musikläger på Ralingsåsgården den

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan 2011/2012

Välkommen till Kulturskolan 2011/2012 Välkommen till Kulturskolan 2011/2012 2 Välkommen till Kulturskolan i Salems kommun! Salems Kulturskola är en fritidsverksamhet för dig som bor i Salem och är mellan 0 och 20 år. Här kan du sjunga, spela

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Kultur är guld! Accordeon

Kultur är guld! Accordeon Malmö Kulturskola Kurskatalog 009/010 Kultur är guld! Med årets katalog vill Malmö Kulturskola visa att kultur är guld. Glädjen över att kunna spela ett instrument, sjunga, dansa, spela teater eller skapa

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Välkommen till Zwing it Dans- och Musikskola! Vill du uppleva glädje och samhörighet, och ge uttryck för din kreativa och konstnärliga sida? Vill du att din kropp skall bli starkare,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2009/10. Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA 2. UNDERLAG OCH RUTINER

KVALITETSREDOVISNING 2009/10. Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA 2. UNDERLAG OCH RUTINER KVALITETSREDOVISNING Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA Roslagens Kulturskola bedriver musikskoleundervisning i kommunal regi. Enheten har under läsåret erbjudit musikundervisning i hela kommunen

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Instrument och ensembleformer

Instrument och ensembleformer Instrument och ensembleformer I dirigentens noter = partituret noteras instrumenten = stämmorna alltid i samma ordning med uppifrån och ned: träblås Flöjter Oboer Klarinetter Fagotter Mässing Valthorn

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori Bli musikant Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s f y r a bli musikant innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Le k t i o n t r e Le k t i o n f y r a Lektion

Läs mer

Symfoniorkestern i Konserthuset. Så fungerar Kungliga Filharmonikerna

Symfoniorkestern i Konserthuset. Så fungerar Kungliga Filharmonikerna Symfoniorkestern i Konserthuset Så fungerar Kungliga Filharmonikerna Symfoniorkestern En vanlig symfoniorkester består av 60 100 musiker, men i en stor, fullvuxen symfoniorkester behövs över 100 musiker.

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

Taxor Kultur och fritid 2015

Taxor Kultur och fritid 2015 Taxor Kultur och fritid 2015 Fira bröllop i museet! Lokaler i ungdoms miljöer hyrs inte ut till privata fester. Museet går däremot bra att Alingsås museum boka för bröllop och Plan 1 och 4 i museet: 1

Läs mer

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK WWW.KULTURSKOLANILAHOLM.SE KÖRVERKSAMHET Vi erbjuder kör till alla elever på Kulturskolan oavsett kurs eller ämne. Inbjudan skickas i samband med antagningsbeskedet.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun Kulturskolans elevundersökning Målgrupp: elever Kungsbacka i maj 2015 Uppdragsgivare: Kirsten Melin 0300 83 52 23 kirsten.melin@kungsbacka.se Projektledare:

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT VIKTORIASKOLAN KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT Strävandemål i förskoleklassen Känna till vanliga barnvisor som används vid våra vanliga högtider Deltaga i gemensam sång, sånglekar Deltaga i olika

Läs mer

Maestroakademin Nacka Kommun

Maestroakademin Nacka Kommun Maestroakademin Nacka Kommun Sylvia Olin Tartsay,Värmdö Lennart Wårdh, Stockholm Vecka 10-11 år 2010 Innehållsförteckning VÅGA VISA... 3 FAKTA OM ENHETEN... 4 Typ av skola... 4 Ledning... 4 Organisation...

Läs mer

Föräldraenkät Våren 2012

Föräldraenkät Våren 2012 Föräldraenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 146 Mitt barn är 95 51 flicka pojke Mitt barn är 39 67 32 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 8 Mitt barn deltar i 131 11 musik bildverkstan

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

ÄNDRINGAR I ALLMÄNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR I RIKSAVTALET, ARBETSTIDSAVTALET OCH PRAKTIKAVTALET MELLAN SVENSK SCENKONST OCH SYMF/ SMF 2013 2015

ÄNDRINGAR I ALLMÄNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR I RIKSAVTALET, ARBETSTIDSAVTALET OCH PRAKTIKAVTALET MELLAN SVENSK SCENKONST OCH SYMF/ SMF 2013 2015 ÄNDRINGAR I ALLMÄNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR I RIKSAVTALET, ARBETSTIDSAVTALET OCH PRAKTIKAVTALET MELLAN SVENSK SCENKONST OCH SYMF/ SMF 2013 2015 OBS! Detta är en sammanställning av ändringar som kommer att

Läs mer

Musik- och kulturskolan Sandels Läroplan och pedagogiska målsättningar

Musik- och kulturskolan Sandels Läroplan och pedagogiska målsättningar Musik- och kulturskolan Sandels Läroplan och pedagogiska målsättningar Reviderad och behandlad av direktionen den 11 oktober 2013 1 2 INNEHÅLL MUSIK- OCH KULTURSKOLAN SANDELS... 1 LÄROPLAN OCH PEDAGOGISKA

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning?

Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? En bilaga med intervjuer Karin Markensten Forskningsenheten K U L T U R - Kulturförvaltningen F Ö R V A L T N I N G E N Foto: Anna Berglund Varför slutade

Läs mer

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE RockMusikLinjen är en studiemedelsgrundande 1-årig utbildning. Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Total kurstid är 34 veckor fördelat på 2 terminer, 30 timmar

Läs mer

Porvoonseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut. Guide för eleven och hemmet 2014-2015

Porvoonseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut. Guide för eleven och hemmet 2014-2015 Porvoonseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut Guide för eleven och hemmet 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANMÄLNING 3 LÄSÅRETS UNDERVISNING OCH LOVTIDER 3 STUDIEBOK 4 MUSIKENS GRUNDER 4 ORKESTRAR

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

"Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir

Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir "Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir Musiklärare Elisabet Hjelm. 88 89 Musiklärare Elisabet

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:27

1 av 2 2009-08-04 12:27 Musikern som harpan valde - Kultur - www.st.nu http://st.nu/kultur/1.1229012?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:27 Publicerad 29 juli 2009 Textstorlek Park Stickney är turnerande världsartist på harpa, främst

Läs mer

Examensarbete 15 hp Lärarexamen 2008. Tobias Gustafsson. Brasslek. och dess inverkan på barnens embouchure. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Examensarbete 15 hp Lärarexamen 2008. Tobias Gustafsson. Brasslek. och dess inverkan på barnens embouchure. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Examensarbete 15 hp Lärarexamen 2008 Tobias Gustafsson Brasslek och dess inverkan på barnens embouchure Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Sammanfattning Detta arbete handlar om brasslek och dess inverkan

Läs mer

Kundenkät våren 2010 Musik- och kulturskolan Sandels

Kundenkät våren 2010 Musik- och kulturskolan Sandels Kundenkät våren 2010 Musik- och kulturskolan Sandels Markera det alternativ som bäst passar i ditt fall Personer som har svarat på frågan: 227 (Medelvärde: 1,2) Jag representerar föräldrar/ målsmän 83,7%

Läs mer

Guide till rockgruppens instrument

Guide till rockgruppens instrument Guide till rockgruppens instrument Gitarr, elgitarr, bas, keyboard och trummor Detta häfte är tänkt för att du som elev ska kunna jobba självständigt med att lära dig en del om gitarr, bas, keyboard och

Läs mer

Tips för klarinettelever och föräldrar

Tips för klarinettelever och föräldrar Tips för klarinettelever och föräldrar Innehåll: sidan 3. några råd till föräldrar sidan 4-5. att sätta ihop klarinetten, rörblad m.m. sidan 6-7. att spela, munställning m.m. Hej! Här kommer lite tips

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

ANMÄLNINGSBLANKETT Nya elever

ANMÄLNINGSBLANKETT Nya elever info@svenskaskolanboston.org www.svenskaskolanboston.org ANMÄLNINGSBLANKETT Nya elever HT2015/2015-2016 Föräldrarnas namn: Adress: Telefon, hem: Mobil, mamma: Mobil, pappa: Mobil, au pair eller annan person

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Membra Förbund funktioner

Membra Förbund funktioner Membra Förbund funktioner Följande funktioner finns tillgängliga i Membra Förbund. Vyn Medlemmar Det finns två flikar på vyn, en för att lista föreningarna samt underförbunden och en för att lista personmedlemmar.

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Musikproduktionsprogrammet konstnärlig kandidat i musik Höstterminen 2015

Musikproduktionsprogrammet konstnärlig kandidat i musik Höstterminen 2015 Musikproduktionsprogrammet konstnärlig kandidat i musik Höstterminen 2015 Ansökan steg 2 Portfolio Sista ansökningsdag för steg 1 via antagning.se: 15 april 2015 Förnamn: Efternamn: Födelseort: Personnummer:

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring

Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring Organisation Läsåret 2014/ 2015 Cirka 350 elever skolår F-9, varav 4 stycken 7:or Cirka 44 st personal, varav 28 är lärare 2 arbetslag

Läs mer

Gilla oss på facebook!

Gilla oss på facebook! Gilla oss på facebook! Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 36, dvs måndag till söndag. Innan du gör din anmälan är det viktigt att du läser igenom

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

Typiskt för Medeltiden

Typiskt för Medeltiden Typiskt för Medeltiden Homofoni en tydlig melodi Bordun en eller ett par toner som ligger still i bakgrunden Rytm på trumma eller entonigt stränginstrument Om musiken låter som om den kunde vara med i

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer