INSTRUMENTPROVARDAG , kl Välkommen! KORSHOLMS MUSIKINSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUMENTPROVARDAG , kl Välkommen! KORSHOLMS MUSIKINSTITUT"

Transkript

1 1

2 2 INSTRUMENTPROVARDAG , kl Nu har du chansen att komma och provspela olika instrument. Korsholms musikinstitut ordnar en instrumentprovardag , kl vid musikinstitutet i Smedsby, Centrumvägen 4, Korsholm. Lärare finns på plats för att instruera. Välkommen! KORSHOLMS MUSIKINSTITUT Korsholms musikinstitut är ett musikinstitut som verkar i hela Korsholm. Vid musikinstitutet kan man studera både musik och dans. Undervisningen riktar sig i första hand till barn och unga som är bosatta i Korsholms kommun. Till dansundervisningen och till musiklekskolan antas även elever från andra kommuner ifall lediga platser finns. I denna ansökningsguide finns info om studier och ansökningsförfarande. Information om studierna finns även på vår hemsida Foto och layout: Martina Uthardt

3 3 Musik Musikundervisningen vid Korsholms musikinstitut utgörs av undervisning på grundnivå och därpå baserade studier på musikinstitutsnivå. Dessa föregås av tidig musikfostran. Dessutom kan musikinstitutet erbjuda påbyggnadsundervisning efter avlagda studier på musikinstitutsnivå. Undervisningens nivåer: - Tidig musikfostran - Musikstudier på grundnivå - Musikstudier på musikinstitutsnivå - Påbyggnadsstudier TIDIG MUSIKFOSTRAN Rytmik Musiklekskola Förberedande instrumentundervisning Karusellundervisning ANTAGNING TILL TIDIG MUSIKFOSTRAN Till undervisningen finns ett begränsat antal platser och antagningen sker i anmälningsordning. Rytmik Rytmik bygger på kopplingen mellan musik och rörelse. Musik handlar mycket om känslor och upplevelse och för att komma nära det behöver man sin egen kropp sitt eget personliga instrument. Kropp, sinne och intellekt aktiveras i samverkan med musiken. Utgångspunkten med rytmik är att öva upp individens kroppsliga medvetenhet. Rytmik är en väsentlig del i utvecklingen av barnets uttrycksförmåga. Rytmikundervisningen sker på finska och ordnas i första hand för barn under 3 år i grupper där även en vuxen (mamma, pappa, mormor, farmor eller någon annan för barnet bekant vuxen) är med.

4 4 Musiklekskolan Musiklekskolan riktar sig till 3-6 åringar. Undervisningen sker i grupper om 6-15 barn. Barnen antas i anmälningsordning. Lektionstiden är vanligtvis 45 minuter per vecka. Arbetsformerna är sång, spel, ramsor, rytmlekar och rörelse till musik, samt lekfulla lyssnarövningar. Rytmik och sång Förberedande instrumentundervisning Förberedande instrumentundervisning riktar sig främst till åringar. Barnen antas i anmälningsordning. Den förberedande instrumentundervisningen utgör en länk mellan studier i musiklekskolan och studier på grundnivån och skall fungera som en lekfull förberedelse inför den egentliga instrumentundervisningen. Undervisningen ordnas i första hand som gruppundervisning. Ifall det anses ändamålsenligt kan undervisningen ordnas som korta enskilda lektioner.

5 5 Karusellundervisning Karusellundervisning riktar sig i första hand till barn som är kring 7 år. I karusellundervisningen får barnen både instrument- och rytmikundervisning. Inlärningen sker bl.a. genom olika typer av skojiga musiklekar. Undervisningen sker alltid i grupp och pågår ett helt läsår (30 ggr). Läsåret indelas i perioder och barnen byter instrument från en period till en annan. På så sätt bildas en instrumentkarusell. I karusellundervisningen satsas på en bred musikundervisning där barnen får bekanta sig med flera olika instrument och uppleva musikens glädje tillsammans med andra. MUSIKSTUDIER PÅ GRUND- OCH INSTITUTNIVÅ Antagning till grund- och institutnivå Korsholms musikinstitut vill vara ett institut där alla oberoende av bakgrund kan studera. Därför ordnas inga inträdestest till studier i ett instrument till grund- och institutnivå. P.g.a. det stora antalet sökande till sång antas eleverna dock på basen av en provsjungning där den sökande sjunger en valfri sång. Studier i sång kan inledas det år man fyller 13 år eller senare. Provsjungning ordnas vecka 20. För att kunna erbjuda elevplats åt ett så stort antal sökande som möjligt kommer gruppundervisning och lektionslängd att ha större betydelse än tidigare. En del av de sökande kommer därför att erbjudas plats på tidig musikfostran. Studier i musik på grund- och institutsnivå är ett bra alternativ för dig som vill spela ett musikinstrument eller sjunga. Alla elever har ett huvudämne som kan vara något från instrumentförteckningen eller ev. något annat instrument som du önskar. Du kan välja mellan följande studieinriktningar: Klassisk musik Fritt ackompanjemang Rytmmusik Folkmusik

6 6 Studiernas gång Som elev har du spellektion med en professionell inom området utbildad instrumentlärare en gång per vecka. Lektionerna hålls vanligen under eftermiddagar och kvällar. Vid Korsholms musikinstitut strävar vi till att eleverna redan i ett tidigt skede av instrumentstudierna kan börja spela tillsammans med andra. Sammusiceringen sker i orkester, band, kör eller ordnas som kammarmusik. Undervisningen i sammusicering kan ordnas varje vecka eller periodiseras. Med musikens grunder (musikteori) stöder man sitt spelande, och undervisningen börjar vanligen det år när eleven fyller 11. Undervisningen ordnas som gruppundervisning en gång i veckan. Efter avlagda studier på grundnivå erhålls avgångsbetyg i musik på grundnivå. Efter grundnivån kan man fortsätta musikstudierna på musikinstitutsnivå. Svårighetsgraden på dessa studier kan närmast jämföras med gymnasiet. Därför kan studierna även räknas till godo som gymnasiestudier. Efter avlagda studier på musikinstitutsnivå erhålls avgångsbetyg i musik från musikinstitutsnivå. Musikinstitutsnivåns studier motsvarar de kunskaper som krävs för inledande av yrkesstudier i musik. Till musikstudier på grundnivå antas elever så långt elevplatser finns. Sökande till sång bör delta i ett kort inträdestest. Till alla övriga instrument antas elever utan inträdestest. Första läsåret är ett provår. Det är bra att ha flera instrumentalternativ. I vissa fall kan den sökanden erbjudas plats till det instrument som han/hon har som andra eller tredje alternativ. Mer detaljerad information om innehållet i studierna finns i vår läroplan som du hittar på

7 7 Att spela tillsammans ger inspiration och spelglädje.

8 8 PÅBYGGNADSSTUDIER Korsholms musikinstitut kan erbjuda påbyggnadsundervisning efter avlagda studier på musikinstitutsnivå. Målet med påbyggnadsundervisningen är att stöda i studierna längre hunna ungdomars musikaliska utveckling mot professionalism. Musikinstitutets rektor, de ämnesansvariga lärarna och eleven gör tillsammans upp en personlig studieplan. I studieplanen fastställs målen för studierna, ämnena som studeras, studietiden och det årliga antalet undervisningstimmar. Konserter, föreställningar och workshops För elever vid Korsholms musikinstitut ordnas många konserter och föreställningar som ger eleverna goda möhligheter att uppträda. Eleverna erbjuds även möjlighet att delta i olika typer av workshops och projekt. Instrument Korsholms musikinstitut kan ge undervisning i följande instrument: Träblåsinstrument: Flöjt, oboe, klarinett, fagott och saxofon. Bleckblåsinstrument: Trumpet, kornett, valthorn, trombon, eufonium och tuba. Stråkinstrument: Violin, altviolin, cello och kontrabas. Övriga instrument: Gitarr, piano, orgel, dragspel, elgitarr, elbas och slagverk. Sång: Klassisk och rytmisk. Vi tar speciellt gärna emot anmälningar till blåsinstrument! För att kunna inleda instrumentstudier behöver man inte nödvändigtvis genast köpa ett instrument. Musikinstitutet har en del instrument för uthyrning. Pianoelever bör ha tillgång till övningspiano. Sångstudier kan i allmänhet inledas först då man nått högstadieålder.

9 9 Presentation av de vanligaste instrumenten: Piano Pianot är ett mångsidigt instrument som passar till alla musikstilar. Man kan spela solostycken ensam eller i band tillsammans med andra. Man kan även ackompanjera något annat instrument eller sång. Eftersom pianot har så många tangenter och brett omfång är det som instrument nästan som en hel orkester. Gitarr På akustisk gitarr lär du dig spela ackord, melodier och solostycken i olika musikstilar. Du lär dig också att ackompanjera sånger på varierande sätt. Programmet innehåller både klassisk musik och bekanta pop- och rocklåtar, som speltekniskt passar för akustisk gitarr. Du kan också spela tillsammans med andra gitarrister eller instrumentalister. Dragspel Dragspel är ett härligt instrument som används i de flesta musikstilar. Dragspelet är förutom ett utmärkt soloinstrument även ett kompinstrument och kan ingå i olika slags ensembler. Sång Du kan välja mellan klassisk sång och rytmsång. Rytmsången innefattar bl.a. rock, pop och jazz. Vi utvecklar rösten och bekantar oss med olika stilar och tidsepoker. Den klassiska sången omfattar sånger från antiken till modern tid. Vi sjunger på flera olika språk. Stråkinstrument Violin och altviolin Violinen är ett vacker uttrycksfullt instrument. Altviolinen är lite större än violinen och har en djupare klang. Med violinen och altviolinen spelar man gärna tillsammans med andra i en orkester.

10 10 Cello Cellon är större än violinen och altviolinen. Vilket gör att man sitter och spelar. Du kan spela både högt och lågt, cellon har ett brett register. Cellon hör också hemma i orkestern. Kontrabas Kontrabasen är det allra största stråkinstrumentet som spelar de lägsta tonerna i orkestern. Kontrabasen passar även bra i t.ex jazzband. Blåsinstrument Blockflöjt Blockflöjten är ett gammalt träblåsinstrument. Med blockflöjt kan du spela allt från svängig medeltida renässans- och barockmusik till jazz och modern klassisk musik. Tvärflöjt Tvärflöjten hör till ett av de populäraste blåsinstrumenten. Den klassiska repertoaren är stor eftersom flöjten är ett gammalt instrument, men du kan även spela folkvisor, poplåtar och jazz. Du har också möjlighet att spela tillsammans med andra blåsare eller med en kompis som spelar piano eller gitarr. Oboe Oboen är ett träblåsinstrument som liknar klarinetten på många sätt. Istället för ett munstycke har oboen ett rörblad bestående av två blad gjorda av trä. Genom att blåsa igenom bladen börjar de vibrera och tonen bildas. Oboen har en viktig plats både i blåsorkester och i symfoniorkester. Klarinett Klarinetten är ett träblåsinstrument med en varm och mjuk ton som lämpar sig för vackra melodier. Den är ett rikt instrument som det går att spela både mycket höga och låga samt starka och svaga toner med. Klarinett kan du börja spela vid ca 9-10 års ålder.

11 Saxofon Saxofonen är ett vackert guldfärgat blåsinstrument. Det finns saxofoner i olika storlekar o. former. De minsta är raka rör, men del flesta är snyggt böjda. Saxofonen har ett starkt ljud, men man kan också spela riktigt mjuk och stämningsfull musik med den. Det går bra att kombinera saxofon med klarinett eftersom man blåser i dem på samma sätt. 11 Valthorn Valthornet är ett spännande brassinstrument som har ett brett omfång, dvs. det går att spela mycket höga toner och mycket låga toner med valthornet. Valthornet består av ett långt rör som är ihoprullat. Trumpet Trumpeten, vilken är ett brassinstrument, har en klar och fin ton som lämpar sig utmärkt både som soloinstrument och som ensembleinstrument. Det finns flera olika typer av trumpeter. Du kan börja spela trumpet redan vid ca 8 års ålder med en kornett eller en ficktrumpet. Trombon Trombon är ett roligt brassinstrument med många uttrycksmöjligheter vilken används i alla möjliga musikstilar. Kännetecknande för instrumentet är att det har ett drag som används för justering av tonhöjder. Ett annat namn för trombonen dragbasun. Trombonen är både ett soloinstrument och ett ensembleinstrument. Den har en viktig roll i bl.a. blåsorkester, symfoniorkester och i olika band. Barytonhorn Barytonhornet har en vacker, mustig och mjuk klang. Den är ett brassinstrument och har en central roll i blåsorkester men används även i andra sammansättningar och som soloinstrument. Tuba Tuban är det största brassinstrumentet. Tuban har en bred och djup klang. I samspelssammanhang är tuban ett viktigt instrument som står för basen.

12 12 Traditionella bandinstrument Elgitarr Elgitarren stöter man på i de flesta bandsammanhang! Den är ett av de populäraste instrumenten idag och med den kan man både ackompanjera och spela solo. Ljudmässigt finns det otroliga möjligheter till variation. Elgitarren används i de flesta populära musikstilar och är roligt att spela. Elbas Elbasens väsentligaste uppgift är att skapa en stadig grund i musiken. Vid inledandet av studierna kommer man snabbt in i elbasens värld genom att först spela enkla låtar. För den som spelar elbas erbjuder instrumentet intressanta utmaningar för resten av livet. Som instrument är elbasen nämligen mer mångsidigt än vad som i allmänhet ofta anses. Slagverk (trummor) (perc) Trumsettet är numera kanske det vanligaste slagverksinstrumentet i västvärlden. Att spela trummor är roligt och mångsidigt. Du kan lära dig att spela en massa olika trumkomp och olika musikstilar. Trummornas viktigaste uppgift i bandsituationer är att kompa och hålla tempot så att bandet får en stadig grund att bygga vidare på. Trummorna är också ett utmärkt soloinstrument. Vid Korsholms musikinstitut kan du även studera klassiska slagverksinstrument så som marimba, xylofon och pukor. Rytmmusik både solo och i grupp.

13 TERMINSAVGIFTER 13 Musikundervisning på grundnivå och institutsnivå 175 Biinstrument 100 Inskrivningsavgift för nya elever i musikundervisning på grundnivå (engångsavgift): 15 Förberedande instrumentundervisning (15 ggr) 100 Karusellundervisning 75 Musiklekskola 85 Rytmik 75 Grundläggande undervisning i dans 45 min/vecka 95 Grundläggande undervisning i dans 60 min/vecka 105 Grundläggande undervisning i dans 75 min/vecka 115 Grundläggande undervisning i dans 90 min/vecka 125 Grundläggande undervisning i dans 2 lekt./vecka enl. Kuulainstitutets tariffer (ges i samarbete med Kuula-institutet) På ovanstådende avgifter ges rabatt enligt följande: * Syskonrabatt 30 /syskon * Elev som deltar i flera av musikinstitutets verksamhet 30 (gäller ej bi-instrument) INSTRUMENTHYRA Kantele Övriga instrument Instrumenthyra för icke elever vid Korsholms musikinstitut eller AVGIFT 25 /termin 40 /termin 60 /termin 40 /månad Avgifter för privata elever AVGIFT Enskilda prov: Grundnivå (ingår prov och intyg) 80 Musikinstitutnivå (ingår prov och intyg) 115 Prov i teoretiskt ämne (ingår prov och intyg) 45 Undervisning: Undervisning i teoretiskt ämne (ingår gruppundervisning, prov och intyg) 80 /termin Faktureringsprinciper vid avbrytande av studier: Ifall en elev avbryter sina studier efter högst terminens fyra första lektioner uppbärs 1/3 av avgiften. Om en elev avbryter studierna vid terminens femte lektion eller senare uppbärs hela terminsavgiften. Vid långvarig sjukfrånvaro gäller särskilda regler enligt överenskommelse med rektor. Om en elev avbryter sina studier är eleven/elevens vårdnadshavare skyldig att meddela detta till musikinstitutets kansli. Studierna beräknas avbrutna från det datum meddelandet inkommit. Ifall detta inte görs uppbärs avgift i normal ordning.

14 14 DANS Dansstudierna vid Korsholms musikinstitut består av grundstudier och fördjupade studier. Undervisningen är i huvudsak avsedd för barn och ungdomar i skolåldern. Dansfostran på småbarnsstadiet föregår grundstudierna och riktar sig i första hand till barn under skolåldern. Dans på småbarnsstadiet, skapande dans Dans på småbarnsstadiet riktar sig till barn i åldern 5-7 år. På småbarnsstadiet bekantar sig eleven med olika former av dans. I undervisningen betonas lärande genom erfarenhet. Studierna i dans på småbarnsstadiet skall ge eleven en grund för senare studier i dans. Genom grundläggande kroppsövningar och lek utvecklas elevens självkänsla och positiva jag uppfattning samt fysiska och grovmotoriska färdigheter. Grundstudier, nutidsdans Nutidsdans riktar sig till 8-åringar och uppåt. Grundstudierna pågår i regel 5 år. I grundstudierna skall eleven utveckla sin kännedom om dans genom att bekanta sig med verk inom danskonsten och genom att följa med föreställningar. I grundstudierna fördjupar sig eleven i de egna dansarternas grundläggande rörelser genom långsiktigt arbete. Eleven övar sig i dansens motorik och lär sig att inse skillnaden mellan grovmotorik och finmotorik i dansen och i de egna rörelserna. Fördjupade studier De fördjupade studierna inleds vanligen vid ca 13 års ålder och pågår i minst fyra år. I de fördjupade studierna utvecklar eleven sin dansteknik allsidigt så att svårighetsgraden ökar. Eleven övar sig i att dansa stilrent enligt de egna kroppsliga förutsättningarna. Eleven utvecklar sin reflektionsförmåga och sin förståelse för sambandet mellan teknik, uttrycksform och innehåll i rörelserna. De fördjupade studierna består av tre olika nivåer. Studierna pågår i regel ett år på nivå I, två år på nivå II och två år på nivå III. Undervisningen sker i samarbete med Kuulainstitutet.

15 15 Dansen ger rörelseglädje och möjlighet att fysiskt gestalta musik.

16 16 Kontaktuppgifter Kansli: Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, KORSHOLM Öppet: kl (mån.- torsd.) tfn: (06) e-post: musikinstitutets hemsida: Rektor: Sekreterare: Projektkoordinator: Tomas Holsmtröm tfn: (06) e-post: Martina Uthardt tfn: (06) e-post: Susanna Anneberg gsm: e-post: Martina Uthardt Tomas Holmström Martina Uthardt Susanna Anneberg

17 1) Fyll i dina grunduppgifter här 2) Fyll sedan i önskad ansökan om studier 3) Lösgör sidan och posta den till Korsholms musikinstitut, Centrumvägen 4, KORSHOLM 17 Namn: Föd.datum: Postnr: Postanstalt: Näradress: Tfn hem: E-post: Tfn mobil: Målsman: Musiikkileikkikoulu & Musiikkivalmennus: (Suomenkielinen) Rastita toivomasi vaihtoehto: Päiväkoti Kuperkeikka (kantele), 6-vuotiaat, esikoululaiset Keskuskoulu 1-2 -lk, musiikkivalmennus (kantele) Päiväkoti Tuovila, 3-4 -vuotiaat, 5 -vuotiaat Päiväkoti Tuovila, (kantele), 6-vuotiaat, esikoululaiset Tuovilan koulu 1-2-lk, musiikkivalmennus (kantele) Lapset päiväkodin ja koulun ulkopuolelta voivat osallistua opetukseen. Rytmiikka, Sepänkylä musiikkiopisto, perjantai aamupäivä Vauvat n. 3-9 kk huoltajan kanssa Taaperot, 1 -v., huoltajan kanssa Naperot, 2 -v., huoltajan kanssa 3-5-vuotiaat ilman huoltajaa Sista ansökningsdagen är

18 18 1) Fyll i dina grunduppgifter här 2) Fyll sedan i önskad ansökan om studier 3) Lösgör sidan och posta den till Korsholms musikinstitut, Centrumvägen 4, KORSHOLM Namn: Föd.datum: Postnr: Postanstalt: Näradress: Tfn hem: E-post: Tfn mobil: Målsman: Ansökan till karusellundervisning eller musiklekskola: (svenskspråkig) Kryssa för önskat alternativ: Karuseller ordnas nästa år i: Kvevlax skola, klass 1-2, efter skolan Musikinstitutets, klass 1-2 kväll, tvåspråkig Musiklekskola: Musiklekskola Smedsby (kväll), 3-4 år Musiklekskola Smedsby (kväll), 5-6 år Sista ansökningsdagen är

19 1) Fyll i dina grunduppgifter här 2) Fyll sedan i önskad ansökan om studier 3) Lösgör sidan och posta den till Korsholms musikinstitut, Centrumvägen 4, KORSHOLM 19 Namn: Föd.datum: Postnr: Postanstalt: Näradress: Tfn hem: E-post: Tfn mobil: Målsman: Ansökan till förberedande instrumentundervisning (tidig musikfostran) Jag önskar spela: (Ge tre instrument som alternativ i prioritetsordning). OBS! Om du inte vet vad du vill spela, sätt X Ansökan till musikundervisning på grundnivå och institutsnivå: Jag önskar spela: (Ge tre instrument som alternativ i prioritetsordning). OBS! Om du inte vet vad du vill spela, sätt X. Studieinriktning Fyll i ifall du speciellt önskar något av dessa! * klassiskmusik * rytmmusik * folkmusik *fritt ack. (piano, gitarr, orgel)

20 20 ANMÄLNINGSBLANKETT för nya elever DANSAVDELNING Undervisning på småbarnsstadiet och grundläggande konstundervisning Efternamn Förnamn Postadress Postnummer/Hemkommun Personbeteckning Telefon Modersmål Svenska Finska (Ringa in) Vårdnadshavarens efternamn och förnamn Adress (om annan än den sökandes) Vårdnadshavarens mobiltelefonnummer adress för information Bilder av eleven får användas i Korsholms musikinstituts publikationer och www-sidor Ja Nej (Ringa in) Önskan om grupp: Barndans 5-6 åringar Nutidsdansstarten åk 1-2 Nutidsdans åk 3-4 Nutidsdans åk 5-6 Tidigare dansstudier Övriga uppgifter Datum Underskrift (under 18 år vårdnadshavarens underskrift) Sista ansökningsdagen är

ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret 2015-2016

ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret 2015-2016 1 ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret 2015-2016 2 INSTRUMENTPROVARDAG 13.04.2016 Nu har du chansen att komma och provspela olika instrument. Korsholms musikinstitut ordnar en instrumentprovardag 13.04.2016, kl. 18.00-19.00

Läs mer

Läsåret 2012-2013 Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå

Läsåret 2012-2013 Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå 1 Läsåret 2012-2013 Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå Klassisk musik Rytmmusik Fritt ackompanjemang (piano, gitarr och

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Läsåret 2014-2015

ANSÖKNINGSGUIDE. Läsåret 2014-2015 1 ANSÖKNINGSGUIDE Läsåret 2014-2015 Musiklekskola Rytmik Karusellundervisning Förberedande undervisning i musik Musikstudier på grund- och institutsnivå Klassisk musik Rytmmusik Fritt ackompanjemang (piano,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017

VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017 VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017 VANDA MUSIKINSTITUT (VMI) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut ägs av Vanda stad och

Läs mer

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten VMO - VMISE 2017 VANDA MUSIKINSTITUT SVENSKA ENHETEN (VMISE) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda

Läs mer

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten VMO - VMISE VANDA MUSIKINSTITUT SVENSKA ENHETEN (VMISE) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut

Läs mer

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning 1 KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroanstalt som ger undervisning till barn och unga i Kyrkslätt och Sjundeå. Musikinstitutet ordnar undervisning enligt

Läs mer

Anmälan till musikinstitutet

Anmälan till musikinstitutet Anmälan till musikinstitutet 2.4-6.5.2016 www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet Grundläggande utbildning fördjupad lärokurs inom den grundläggande konstundervisningen för barn över 5 år och unga inträdestest:

Läs mer

Anmälan till Musikinstitutet Grundundervisning

Anmälan till Musikinstitutet Grundundervisning Anmälan till Musikinstitutet 22.4 12.5.2017 www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet Grundundervisning fördjupad lärokurs inom den grundläggande konstundervisningen för barn över 5 år och unga inträdestest: I

Läs mer

Att välja instrument

Att välja instrument 1 Vetlanda kommun Musikskolan Att välja instrument Uppdat. 2007-05-04 2 MUSIKSKOLAN EN UNIK SKOLA På Musikskolan får du lära dig att spela ett musikinstrument, något du kan ha glädje av hela livet. Det

Läs mer

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN - Skolan du längtar till Välkommen till Kulturskolan! Kulturskolan i Katrineholm finns till för alla som drömmer om att kunna spela ett instrument, sjunga,

Läs mer

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2014 2015 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 16 mars Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00-13.00 Pilängskolan i Lomma, kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

Porvoonseudun musiikkiopisto- Borgånejdens musikinstitut

Porvoonseudun musiikkiopisto- Borgånejdens musikinstitut - Valmentava soitonopetus Förberedande spelundervisning - FÖRBEREDANDE SPELUNDERVISNING Musikinstitutets förberedande spelundervisning ger barnet en chans att bekanta sig med de olika instrumentfamiljerna.

Läs mer

Anmälan till musikinstitutet

Anmälan till musikinstitutet Anmälan till musikinstitutet Grundläggande utbildning Anmälan till inträdestest 11.4-15.5.2015 Testdagar I centrum ti-to 26.5-28.5.2015 I Veikkola må 25.5.2015 Öppna avdelningen 11.4 15.5.2015 Musiklekskolan

Läs mer

Kulturskolan LOMMA KOMMUN

Kulturskolan LOMMA KOMMUN Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2012-2013 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Foto: Anna Blindh Carlsson och Christian Almström Söndagen den 18 mars Bjärehovskolan i Bjärred kl 11.00-13.00 Pilängskolan i

Läs mer

För dig som är nyfiken på musik

För dig som är nyfiken på musik Musikskolan i Upplands Musikskolan i Upplands Väsby Väsby För dig som är nyfiken på musik Blåsinstrument Musikens språk Att få utveckla sig genom musik ger barn och ungdomar ett språk och ett verktyg till

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag BLECKBLÅSINSTRUMENT Bleckblåsinstrument är ett samlingsnamn på en grupp av musikinstrument som bl.a. består av Valthorn, Trumpet, Trombon, Baryton och Bastuba. De skiljer sig från träblåsinstrument genom

Läs mer

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt.

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5 Trumpet Tvärflöjt Fiol Blockflöjt Kontrabas Trombon Valthorn Cello Huvud Stämskruvar Rörblad Hals Band Oboe Kropp Panflöjt Klarinett Gitarr Bastuba Elgitarr Elbas

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument Instrumentkunskap Inledning - Det finns många olika typer av instrument, och de delas in i grupper utifrån hur man spelar på dem. De olika grupperna kallas för familjer och det är stråkinstrument, knäppta

Läs mer

Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje

Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje ATT VÄLJA INSTRUMENT Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje Instrumentvisning på Musikskolan 26 april 2017 klockan 18:00-19:30 Välkommen att prova på de

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2015-2016 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Stråksektionen: violin (fiol) (First violins, second violins), viola, cello, kontrabas (Double bases). Träblås: Klarinett (Clarinets), flöjt (Flutes), oboe, fagott (bassoons).

Läs mer

instrument och Genrer Ett utdrag Stråkinstrument: Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik

instrument och Genrer Ett utdrag Stråkinstrument: Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik instrument och Genrer Ett utdrag Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik Klassisk musik är ett mer vanligt namn för det som egentligen heter västerländsk konstmusik. Det är sådan musik som vi i Europa

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

Stränginstrument: - Har 6 strängar (Finns även med 12) - Finns två grundtyper, stålsträngad och nylonsträngad

Stränginstrument: - Har 6 strängar (Finns även med 12) - Finns två grundtyper, stålsträngad och nylonsträngad Stränginstrument: Gitarr - Spelas genom att man knäpper eller drar med högerhandens fingrar över strängarna. Tonhöjden förändras genom att vänsterhandens fingrar trycker ner strängarna på olika band. -

Läs mer

Stränginstrument. Instrumentkunskap År 6-9.

Stränginstrument. Instrumentkunskap År 6-9. Stränginstrument Gitarr - Spelas genom att man knäpper eller drar med högerhandens fingrar över strängarna. Tonhöjden förändras genom att vänsterhandens fingrar trycker ner strängarna på olika band. -

Läs mer

ATT VÄLJA INSTRUMENT. Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje

ATT VÄLJA INSTRUMENT. Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje ATT VÄLJA INSTRUMENT Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje Är det svårt att spela klarinett? Måste man ha långa fingrar för att spela gitarr? Kan man spela

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2011-2012 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

KULTURSKOLAN

KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN 2013 2014 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 17 mars Pilängskolan i Lomma kl 11.00-13.00 Bjärehovskolan i Bjärred kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

Välkommen till Täby Kulturskola!

Välkommen till Täby Kulturskola! 2013 2014 Välkommen till Täby Kulturskola! Varje vecka kommer över 1 600 barn och ungdomar till oss för att ägna sig åt olika kulturaktiviteter. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser i musik, teater och

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

Information och anmälan 2015/2016

Information och anmälan 2015/2016 Centrum Information och anmälan 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolancentrum 1 Kulturskolan erbjuder undervisning i musik bild och form dans teater film digitalt skapande Välkommen till kulturskolan Till

Läs mer

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Västerås Kulturskola VASTERAS.SE/KULTURSKOLAN UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Inför provet om symfoniorkesterns instrument: Det viktigaste är att du känner igen instrumenten på bild och att du vet till vilken instrumentfamilj de hör. Vill du kunna mer

Läs mer

Där finns det mer fakta om instrumenten, youtubefilmer, mm. Det blir prov på detta... kom i tid!

Där finns det mer fakta om instrumenten, youtubefilmer, mm. Det blir prov på detta... kom i tid! Instrumentkännedom - läran om musikinstrument Gå gärna in på www.musiklektionen.com. Där finns det mer fakta om instrumenten, youtubefilmer, mm. Det blir prov på detta... kom i tid! MVH Anna Kerstin mars

Läs mer

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper Instrument Lär om instrument från olika instrumentgrupper Musikinstrument brukar delas in i olika instrumentgrupper beroende på hur ljudet bildas i dem. Vi kommer nu att prata kring och lyssna på instrument

Läs mer

Huddinge Kulturskola Årgång 2005

Huddinge Kulturskola Årgång 2005 Huddinge Kulturskola Årgång 2005 Innehåll 2 Viktig information 3 Om Kulturskolan 4 Prova På 5 Upptakten 6 Blockflöjt 7 Träblås 8 Bleckblås 9 Stråkar 10 Gitarr 11 Dragspel 12 Piano 13 Keyboard 14 Sång 15

Läs mer

Anmälan till kulturskolan

Anmälan till kulturskolan Anmälan till kulturskolan * Obligatoriska fält 1 Dina uppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Adress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post* 1.8 Telefon* 1.9 Mobil Sida 1 av 9 2 Elevens

Läs mer

2012/2013. en helt ny

2012/2013. en helt ny 2012/2013 en helt ny en helt ny På den här sidan brukar jag författa en liten text som på något sätt fångar in vad vår verksamhet står för. De gångna åren har det varit mina egna ord men i år tänker jag

Läs mer

Lilla Edets Musikskola

Lilla Edets Musikskola information år 4-9, läsåret 2013/2014 Lilla Edets Musikskola utbildning Välkommen till musikskolan I den här foldern hittar du information om musikskolan i Lilla Edet. I slutet av foldern hittar du en

Läs mer

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Majorna-Linné stadsdelsförvaltning Program 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Välkommen till Kulturskolan är till för dig som är 6 19 år och bor i Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget,

Läs mer

Utbud läsåret 2014-2015

Utbud läsåret 2014-2015 YDRE KULTURSKOLA YDRE KULTURSKOLA SVANTE SIGURDSSON musikledare, fiol, dragspel svante.sigurdsson@ydre.se 070-668 96 02 BJÖRN NORDIN gitarr, bas bjorn.nordin@ydre.se 070-201 07 81 BOBO HERMANSSON måleri,

Läs mer

Kulturskolan Eksjö 15 16

Kulturskolan Eksjö 15 16 Kulturskolan Eksjö PROGRAMKATALOG 2015 2016 ära kulturvän! I alla tider har människor sjungit, dansat, spelat musik och berättat historier för varandra på olika sätt. Att uttrycka sig konstnärligt är ett

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjarelever såväl som elever som vill fortsätta att fördjupa sig inom ett konstnärligt område.

Läs mer

Kulturskolan. -en kreativ mötesplats!

Kulturskolan. -en kreativ mötesplats! K L Kulturskolan -en kreativ mötesplats! Vi värnar barns rätt till kulturutövande. Genom musik, dans och drama vill vi stärka elevernas förmåga att utvecklas och formas som individer. Drygt 1000 elever

Läs mer

50-årsjubileum 2017! Ale Kulturskola

50-årsjubileum 2017! Ale Kulturskola 50-årsjubileum 2017! Ale Kulturskola 2017-18 Välkommen till Ale Kulturskola! I Ale Kulturskola kan du lära dig spela ett instrument, måla och teckna, gå i teaterskola, vara med i stråk- eller blåsorkester,

Läs mer

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut LÄROPLAN

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut LÄROPLAN Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut LÄROPLAN 2004/2009 Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut Kyrkslätts musikinstitut grundades 1972, kommunaliserades 1.1.1989 och beviljades

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan Sång- och orkesterklasser Haninge musikklassers verksamhet är förlagd till Brandbergsskolan och är integrerad med skolans övriga verksamhet. Vi följer samma läroplan

Läs mer

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Oppet hus special for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Alingsas Kulturskola, Esteticum, Rektorsgatan 9A KOMMUN GOR FLERA VAL! Ett gott rad

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo erbjuder musikskola, teaterverksamhet, kreativt scenskapande och dockteaterverkstad. I vår verksamhet har vi ca 400 härliga, duktiga elever som

Läs mer

Välkommen till Eskilstuna musikskola

Välkommen till Eskilstuna musikskola Välkommen till Eskilstuna musikskola Vi vill stimulera flickor och pojkar till eget skapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Musikskolan är en frivillig skolform som vill ge

Läs mer

Kulturskolan Majorna-Linné

Kulturskolan Majorna-Linné Välkommen till Kulturskolan Majorna-Linné 2014/2015 www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne 1 Kulturskolan erbjuder undervisning i musik bild dans teater film Välkommen till Kulturskolan Till Majorna-Linné

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

Nyanmälan till Kulturskolan

Nyanmälan till Kulturskolan Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter [Platshållare, Databastext] [Platshållare, Databastext] Kommer formuläret att behandla skyddade personuppgifter? * (Endast ett val) Ja Nej Jag fyller i

Läs mer

Kulturskolan. Uppropstider VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSÅRET 2013 / 2014 OCH ORDINARIE TIDER FÖR VÅR GRUPPVERKSAMHET KONTAKT 0586-611 95

Kulturskolan. Uppropstider VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSÅRET 2013 / 2014 OCH ORDINARIE TIDER FÖR VÅR GRUPPVERKSAMHET KONTAKT 0586-611 95 Kulturskolan VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSÅRET 2013 / 2014 Uppropstider OCH ORDINARIE TIDER FÖR VÅR GRUPPVERKSAMHET KONTAKT 0586-611 95 INNEHÅLL Stråkinstrument... 3-4 Fiol... 3 Altfiol... 3 Cello... 3 Kontrabas...

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2013-2014 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

falun.se/kulturskolan Kulturskolan i Falun Läsåret

falun.se/kulturskolan Kulturskolan i Falun Läsåret falun.se/kulturskolan Kulturskolan i Falun Läsåret 2017 2018 Välkommen till Kulturskolan i Kulturhuset tio14! Kulturskolan har nyligen flyttat in i fantastiska lokaler i Kulturhuset tio14 där vi tillsammans

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2014-2015 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

Kulturskolan i Eslöv. UTBUD LÄSÅRET 2008/2009 cirkus dans konst musik teater film

Kulturskolan i Eslöv. UTBUD LÄSÅRET 2008/2009 cirkus dans konst musik teater film Kulturskolan i Eslöv UTBUD LÄSÅRET 2008/2009 cirkus dans konst musik teater film Anmäl dig senast den 15 april! Innehåll Information... 4 Allmänt... 5 Förberedande musikundervisning... 6 Bild & Drama Rytmik...

Läs mer

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter Lättläst svenska Utställningen handlar om olika musikgrupper i Sverige. Den börjar på 1600-talet och slutar med ABBA. Ensemble är franska och betyder tillsammans. En musikgrupp är en ensemble. 1. Bygde-musikanter

Läs mer

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE 14/15 Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att utmana din förmåga. Varje elev är unik. Vårt mål är att ge dig det

Läs mer

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015

URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015 URVALSPRINCIPER TILL UNGDOMSUTBILDNINGEN 2015 Innehåll ALLMÄNT... 2 ANSÖKNING... 2 URVALSPROVEN... 2 TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN... 3 URVALSPRINCIPERNA... 4 Klassiska instrument och sång... 4 Folkmusik...

Läs mer

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM Sverige kan stoltsera med en stor mängd fantastiska låtskrivare och artister som försett några av världens i särklass största artister med toppklassigt låtmaterial. Namn

Läs mer

Kulturskolan Läsåret

Kulturskolan Läsåret falun.se/kulturskola Kulturskolan Läsåret 2016 2017 Musik, dans, teater, konst och naturskola Välkommen till Kulturskolan Kulturskolan är en mötesplats för barn, unga och vuxna i Falun. Vi erbjuder undervisning

Läs mer

Upplev. Örgryte-Härlanda. Information och utbud inför läsåret 2015 2016. www.goteborg.se/kulturskolanorgryteharlanda

Upplev. Örgryte-Härlanda. Information och utbud inför läsåret 2015 2016. www.goteborg.se/kulturskolanorgryteharlanda Upplev Örgryte-Härlanda Information och utbud inför läsåret 2015 2016 1 www.goteborg.se/kulturskolanorgryteharlanda Välkommen till Kulturskolan i Örgryte-Härlanda Vårt utbud hösten 2015 I den här broschyren

Läs mer

FÖRESKRIFT 41/011/2002 FÖRDJUPAD LÄROKURS I MUSIK I GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN 2002

FÖRESKRIFT 41/011/2002 FÖRDJUPAD LÄROKURS I MUSIK I GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN 2002 FÖRESKRIFT 41/011/2002 FÖRDJUPAD LÄROKURS I MUSIK I GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN 2002 Utbildningsstyrelsen 2003 Utbildningsstyrelsen Ombrytning Pirjo Nylund ISBN 952

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer?

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer? Håkan Sandh projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Box 16344 S-103 26 STOCKHOLM Besöksadress: Nybrokajen 11 +46 708 317 498 hakan.sandh@smok.se www.smok.se 07-10-1707-10-17 Är alla blås- och

Läs mer

REGELVERK FÖR MUSIKSKOLAN

REGELVERK FÖR MUSIKSKOLAN REGELVERK FÖR MUSIKSKOLAN Målgrupp Anmälan Ämneskurs Ensembleverksamhet Grupper Terminstider Intagning Kö- och väntelista Lokaler Frånvaroanmälan Lektionstidens längd Målgrupp för musikskolans verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2005 Allmänt

Kvalitetsredovisning för 2005 Allmänt Kvalitetsredovisning för 2005 Allmänt Musikskolan tillhör område 14 (område 8 fr.o.m. 1 januari 2006) tillsammans med C4 Gymnasiet och Milner. Ytterst ansvarig för området var skolchef Ulf Stenåsen (fram

Läs mer

Kulturskolan i Eslöv. UTBUD LÄSÅRET 2007/2008 cirkus dans konst musik teater film. Anmäl dig senast den 15 april!

Kulturskolan i Eslöv. UTBUD LÄSÅRET 2007/2008 cirkus dans konst musik teater film. Anmäl dig senast den 15 april! Kulturskolan i Eslöv UTBUD LÄSÅRET 2007/2008 cirkus dans konst musik teater film Anmäl dig senast den 15 april! Produktion: Kulturskolan i samarbete med Informationsenheten Innehåll Allmänt... 5 Rytmik

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UNGDOMSUT- BILDNINGEN INNEHÅLL 1. ALLMÄNT...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3. ANSÖKNING...1 4. URVALSPROVEN...1 5. TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 Uppdrag Musikskolan är drivkraften i kommunenskultur- och musikliv och bidrar till individers personliga

Läs mer

Musik- och kulturskolan

Musik- och kulturskolan RAPPORT 2016-02-03 Musik- och kulturskolan 2015 i statistik, text och bild Sammanställd av: Patrik Karlsson, Kulturskolechef Datum: 2016-02-24 Förord Musikskolan grundades 18 juni 1962, mellan klockan

Läs mer

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan Vårspel 2016 vecka 10-16 Kulturskolan Under våren får du chansen att spela mycket mer hos oss utan att det kostar något extra. I stället för vanlig lektion får du vara med i olika ensembler och grupper.

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

FÖRESKRIFT 38/011/2002 FÖRDJUPAD LÄROKURS I DANS I GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN 2002

FÖRESKRIFT 38/011/2002 FÖRDJUPAD LÄROKURS I DANS I GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN 2002 FÖRESKRIFT 38/011/2002 FÖRDJUPAD LÄROKURS I DANS I GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN 2002 Utbildningsstyrelsen 2003 Utbildningsstyrelsen Ombrytning Pirjo Nylund ISBN 952

Läs mer

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16 KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16 VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN Kultur kan vara så mycket. Den kan ge självförtroende och samhörighet, beröra och påverka, konsumeras och utövas. Konsten sätter känslor på upplevelser

Läs mer

KULTURSKOLAN - skolan du längtar till

KULTURSKOLAN - skolan du längtar till KULTURSKOLAN - skolan du längtar till Läsåret 2016-17 i Katrineholm bild٠musik٠dans٠drama Å så mycket roligt man kan göra på Kulturskolan! Måla, spela teater, spela instrument, skriva texter, dansa, sjunga,

Läs mer

KUULA-INSTITUTET LÄROPLAN FÖR FÖRDJUPAD LÄROKURS I DANS INOM DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN

KUULA-INSTITUTET LÄROPLAN FÖR FÖRDJUPAD LÄROKURS I DANS INOM DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN KUULA-INSTITUTET LÄROPLAN FÖR FÖRDJUPAD LÄROKURS I DANS INOM DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN ALLMÄN DEL Denna läroplan preciserar och kompletterar de mål och det centrala innehåll som i grunderna

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 Årgång 2013

Nyhetsbrev nr 1 Årgång 2013 Nyhetsbrev nr 1 Årgång 2013 VÄLKOMNA! Här kommer Kulturskolans första nyhetsbrev. Vi är mycket glada att kunna erbjuda er en regelbunden och uppdaterad information om vad som pågår inom vår verksamhet!

Läs mer

Norrberga Kulturhus Hösten 2013

Norrberga Kulturhus Hösten 2013 Norrberga Kulturhus Hösten 2013 1 Lust mod engagemang! Innehåll 2 Innehåll 3 Välkommen till oss! 4-5 Norra Vätterns Musikskola, barn - ungdom 6 Barnrytmik 7 Bollywood Global Beat- vuxengrupp 8 Vinyasa

Läs mer

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola 2011-2012 Välkommen till musikskolan.se Vi vill inspirera människor att upptäcka och utveckla sin förmåga och glädje i att

Läs mer

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Årskurs 1-6 I GRUNDSÄRSKOLAN INRIKTNING ÄMNE. Elevens namn. Undervisningen i musik ska ge dig

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Årskurs 1-6 I GRUNDSÄRSKOLAN INRIKTNING ÄMNE. Elevens namn. Undervisningen i musik ska ge dig Staffan Sundberg MUSIK I GRUNSÄRSKOLAN INRIKTNING ÄMNE Undervisningen i musik ska ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att: sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang, kombinera musik

Läs mer

Vi hoppas att läsåret 2013-2014 blir ett trevligt läsår. I den här guiden hittar du nyttig information om studierna.

Vi hoppas att läsåret 2013-2014 blir ett trevligt läsår. I den här guiden hittar du nyttig information om studierna. HEJ ALLA MUSIKLEKSKOL- OCH INSTRUMENTGRUPPELEVER! Vi hoppas att läsåret 2013-2014 blir ett trevligt läsår. I den här guiden hittar du nyttig information om studierna. Musiklekskolans läsår omfattar undervisning

Läs mer

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Cello Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I CELLOSPEL Finlands Musikläroinrättningars

Läs mer