Musik. årskurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Musik. årskurs"

Transkript

1 Musik årskurs

2 Instrumentkunskap Årskurs När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. (Musik Falköpings bedömningsmatris mars 2013 åk 7-9) Utveckla förmågan att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala kulturella och historiska sammanhang. E-Nivå Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. C-Nivå Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang. A-Nivå Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

3 Instrumenten delas in i fyra grupper: Träblåsinstrument Bleckblåsinstrument Stränginstrument Slagverksinstrument

4 Träblåsinstrument I ett träblåsinstrument blir ljudet till när man blåser i instrumentet. För att det ska bli ljud behöver luften börja vibrera på något sätt, detta kan man göra genom att blåsa över en vass kant eller genom att blåsa på en tunn träplatta (rör) så att den vibrerar och på så sätt får luften att vibrera. Ett träblåsinstrument behöver inte vara gjort av trä det kallas så ändå. Dels för att instrumentet förr i tiden gjordes av trä och dels för att den tunna träplattan är gjord av trä. Användning Flöjten är ett av de äldsta instrumenten vi känner till. Redan stenåldersmänniskorna gjorde flöjter. De har gjorts av t.ex. ben, trä och vassrör. Exempel på träblåsinstrument är Klari nett Fagott Oboe öjt Blockfl Tvärflöjt

5 Bleckblåsinstrument Bleck är ett gammalt ord för metall och från början var den stora skillnaden mellan bleck och träblåsinstrument den att bleckblåsinstrumenten var gjorda just av metall och träblåsinstrumenten av trä. Numera fungerar inte den regeln längre eftersom vissa instrument som tidigare var gjorda av trä numera görs av metall. T.ex. tvärflöjt. Också i ett bleckblåsinstrument blir ljudet till när man blåser i det men i dessa instrument måste man prutta med läpparna för att få ljud i det. Det finns vissa undantag från den här regeln men om instrumentets munstycke är av metall och man pruttar i det så är det ett bleckblåsinstrument. Användning Tack vare att de låter så starkt användes tidigare trumpeter ofta i krig. Man kunde använda dem till att ge olika kommandon på slagfältet. Exempel på bleckblåsinstrument (brass) är: Trumpet Valthorn Trombon Bastuba

6 Stränginstrument Ett stränginstrument är ett instrument där ljudet blir till av att man knäpper eller slår på strängarna. Man kan också stryka över strängarna med en stråke för att få ljud. Fram till och med barocken användes sensträngar men nuförtiden används bara nylon eller stålsträngar. Musiker som spelar barockmusik vill dock gärna använda sensträngar eftersom det ger ett mjukare ljud som stämmer bättre med hur barockmusiken lät. (Sensträngar är egentligen gjorda av får- eller ko-tarmar). Exempel på stränginstrument är: Fiol Piano Harpa Saz Cello

7 Slagverksinstrument Ett slagverksinstrument får man ljud i genom att helt enkelt slå på det antingen med klubbor (marimba, xylofon m.m.), trumstockar (trumset m.m.) eller med händerna (alla sorters handtrummor som congas och bongotrummor). Användning Slagverksinstrument är antagligen vårt äldsta instrument. I alla tider har människor slagit på stenar, träblock och benbitar för att skapa olika ljud, tonhöjder och rytmer. Exempel på slagverksinstrument är: Mari mb Xylof on a Trum se t Cong as

8 Notkunskap Årskurs När du lärt dig detta kommer du att kunna: BERÄTTA VAR TONERNA LIGGER PÅ PIANOT. BERÄTTA VAR TONERNA LIGGER PÅ GITARREN. BERÄTTA NAMNEN PÅ DE HÖJDA OCH SÄNKTA TONERNA. FÖRKLARA VAD ETT ACKORD ÄR. BERÄTTA VILKA ACKORD SOM PASSAR IHOP MED VARANDRA OCH FÖRKLARA VARFÖR DE GÖR DET. FÖRKLARA DE OLIKA NOTVÄRDENA BERÄTTA VAR TONERNA LIGGER I NOTSYSTEMET.

9 Berätta var tonerna ligger på pianot De vita tangenterna på pianot heter ABCDEFG. De ligger i bokstavsordning från vänster till höger. Det finns även svarta tangenter på pianot. De svarta tangenterna är delade i grupper om två eller tre. Tvillingar och trillingar. Mitt emellan de båda tvillingarna ligger tonen D, sedan är det bara att fortsätta på E och så vidare för att hitta resten av tonerna. Glöm inte att börja om på A när du kommit till G. Berätta var tonerna ligger på gitarren Gitarrens strängar har också tonnamn. Det betyder att de låter som den tonen om du knäpper på strängen utan att trycka ner strängen på halsen. Tonerna/strängarna heter räknat nerifrån och uppåt E B G D A E. Komihågramsan är: En Bra Groda Dansar Aldrig Ensam. På gitarren finns ju inga tangenter att trycka på, istället har man band det är små upphöjningar på gitarrhalsen som gör att strängen förkortas en bit när man böjer den över den här upphöjningen. Egentligen är det inte strängen som blir kortare utan den delen av strängen som kan svänga. Mellan varje band på gitarrhalsen är det ett halvt tonsteg. Om du hoppar över ett band så har du alltså hoppat ett helt tonsteg. Det kan verka lite krångligare att hitta tonerna på gitarren men det är för att det ska vara lättare att ta ackorden och att snabbt kunna byta mellan dem.

10 Berätta namnen på de höjda och sänkta tonerna De svarta tangenterna får sina namn av den vita tangent de ligger bredvid. Eftersom varje svart tangent ligger bredvid två vita har den alltså två namn. Ligger den till höger om en ton är den höjd och får den efternamnet -iss. Om den ligger till vänster om en ton är den sänkt och får efternamnet -ess. Den svarta ton som ligger till höger om tonen C kallas därför Ciss. Eftersom samma ton ligger till vänster om tonen D kallas den även för Dess. Tecknet för höjning kallas korsförtecken och ser ut så här: # Tecknet för sänkning kallas b-förtecken och ser ut så här: b Db = Dess D# = Diss Förklara vad ett ackord är När man tycker att det låter för tunt och tråkigt med bara melodin kan man lägga till ackord. Man spelar eller sjunger helt enkelt flera toner samtidigt. De enklaste ackorden består bara av två toner. Ju mer spänning man vill ha i musiken, desto fler toner lägger man till i ackorden. I varje tonart finns det tre ackord grundackord som är bra att hitta. Kan man dem är det lättare att lära sig spela låten. Berätta vilka ackord som passar ihop med varandra och förklara varför de gör det. När vi har letat efter grundackord tillsammans har vi gjort så här: A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F 1 - F C G - 5 De toner som passar bra ihop med varandra kallar jag för femmankompisar. Anledningen till att jag vill kalla dem kompisar är att de påverkar varandra och görna vill låta tillsammans. Man kan kolla detta på gitarr eller piano genom att slå an en ton och sedan lyssna. Har man då lite tur börjar tonen som ligger fem toner upp att låta alldeles av sig själv. Räkna alltid den tonen du startar på som nummer ett. Så om du ska räkna ut vilken ton som passar ihop med C så räknar du helt enkelt från C(1) D(2) E(3) F(4) G(5). Alltså: den ton som passar ihop med C är tonen G. Som du ser på figuren här ovanför så sitter ackorden ihop med varandra så att femte tonen i ett ackord blir första tonen i nästa och så vidare.

11 Förklara de olika notvärdena Det här är en helnot Delar du den i två lika stora halvor får du två halvnoter Delar du en helnot fyra delar får du fyra fjärdedelsnoter Delar du en helnot i åtta delar får du åtta åttondelsnoter

12 Berätta var tonerna ligger i notsystemet Det här är en G-klav. Den berättar var tonen G ligger. Sedan är det bara att räkna uppåt, nästa ton blir A osv. Räknar du nedåt blir tonen under G, F osv. Det här är en F-klav Den berättar var tonen F ligger. Sedan är det bara att räkna, nästa ton uppåt blir G och tonen under blir E.

13 Spela och Skapa Årskurs Du ska kunna sjunga och följa melodi och rytm. Du ska kunna spela basgång, melodi och trummor och följa melodi och rytm. Du ska kunna spela tre ackord. Du ska kunna spela så bra att du inte stakar dig utan musiken ska flyta på. Du ska kunna spela tillsammans med andra. Du ska kunna komma med idéer om hur ni ska spela så att musiken blir bättre. Du ska kunna spela så bra att du kan lägga in känsla i musiken. Skapa musik på olika sätt; Du ska kunna kombinera musik med andra uttrycksformer.

14 (Musik Falköpings bedömningsmatris mars 2013 åk 7-9) Utveckla förmågan att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer. E-Nivå C-Nivå A-Nivå Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming. Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming. Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming. Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerade teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

15 (Musik Falköpings bedömningsmatris mars 2013 åk 7-9) Utveckla förmågan att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer. E-Nivå C-Nivå A-Nivå Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning ar en fungerande form och karaktäristisk stil. Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar. Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar. Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar. (Musik Falköpings bedömningsmatris mars 2013 åk 7-9) Utveckla förmågan att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala kulturella och historiska sammanhang. Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan ge välutvecklade omdömen o eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

16 Du ska kunna sjunga och följa melodi och rytm. För en del människor är det enkelt att sjunga för andra är det svårare. Man kan träna sig och bli bättre men det är lättare för vissa än för andra. Det här har inget att göra med hur musikalisk man är. Jag känner flera, fantastiskt duktiga musiker som har jättesvårt för att sjunga men som kan spela hur bra som helst. Därför är det inte jätteviktigt att kunna sjunga för att få bra betyg. Jag vill se att du verkligen försöker. Du ska kunna spela på något instrument och följa melodi och rytm. Här har jag lite högre krav än på sången eftersom det här är någonting som man kan lära sig med lite övning. Det behöver inte vara någon krånglig melodi, vilken som helst går bra. Den får naturligtvis inte vara för kort - tjugo toner ungefär. Du ska kunna spela tre ackord i minst två tonarter. De tre ackord jag vill att du kan är grundackorden i två tonarter till exempel: DGA och GCD. Du ska kunna spela så bra att du inte stakar dig utan musiken ska flyta på. Precis som det låter, pulsen ska gå på hela tiden. Det gör inget om du kommer av dig eller kommer i otakt någon gång, huvudsaken är att du kan komma in igen utan att ni/du behöver stanna och ta om. Du ska kunna spela tillsammans med andra. När du spelar ihop med andra ska du kunna känna in hur de andra spelar och anpassa dig till dem. Du ska kunna komma med idéer om hur ni ska spela så att musiken blir bättre. Var aktiv när du spelar, kom med idéer. Det behöver inte handla om vad andra ska göra, det kan gälla dig själv också. Du ska kunna spela så bra att du kan lägga in känsla i musiken. Du väljer själv det instrument du vill spela, ta det du har lättast för. Med känsla menar jag att till exempel spela mjukare eller hårdare och försöka visa en känsla med musiken. Spela t.ex. Blinka lilla stjärna argt, glatt, mjukt osv. Skapa musik på olika sätt Vi kommer att öva oss i att på datorn klippa ihop redan inspelad musik. Vi kommer också att skriva melodi till ackord som du får av läraren. Du kommer att få ackord och melodi och själv välja var du ska sätta in ackorden. Du ska kunna kombinera musik med andra uttrycksformer. Du kan till exempel dansa eller måla till musiken. Det går också bra att hitta en dikt som du tycker passar till ett visst musikstycke. Jag vill att du visar att du får en känsla av den musik du valt och att du kan visa den på något sätt.

17 Historia och Kultur Årskurs Du ska kunna känna igen blues, rock, visa och klassisk musik och berätta vad som skiljer dessa olika musikstilar åt. Du ska känna till de fyra stora epokerna. Du ska känna igen musik från olika epoker och berätta vad som skiljer dem åt. Du ska kunna känna igen musik från olika kulturer. (Musik Falköpings bedömningsmatris mars 2013 åk 7-9) Utveckla förmågan att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala kulturella och historiska sammanhang. E-Nivå C-Nivå A-Nivå Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musiken olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl under byggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musiken olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer. Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer. Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

18 Du ska kunna höra skillnad på blues, rock, visa och klassisk musik och kunna berätta vad som skiljer dem åt. Vi kommer att lyssna på olika exempel och prata om hur de låter. Här kan du skriva med egna ord hur du tycker att det låter. Blues Rock Visa Klassisk musik

19 Du ska kunna de fyra stora epokerna: De fyra stora epokerna är Renässansen, Barocken, Wienklassicismen och Romantiken. Renässansen ( ) Renässans betyder återfödelse och det man ville återföda var den gamla Antiken ( före vår tideräkning) med dess skönhetsideal. Naturligtvis kunde man inte veta hur den musiken lät men man hade hittat gamla instrument från den här tiden och även gamla texter så man försökte gissa sig till hur det lät. Det vi kommer att lyssna mest på är kyrkomusik och folkmusik. Kyrkomusiken är stillsam och bara körmusik, det är nästan aldrig några instrument med. Folkmusiken låter lite gnällig på grund av de medeltida instrumenten. Lyssningsexempel: Palestrina Stabat Mater Barocken ( ) Barock är ett annat ord för överdrivet eller galet. Fortfarande kan man säga om något som är tokigt att det är helt barockt. Man började tycka att den stillsamma renässansmusiken var tråkig och man ville ha lite mer utsmyckning. Idag skulle man säga att man wailade. Lyssningsexempel: Bach: Die kunst der Fuge

20 Wienklassicismen ( ) Tidigare hade man låtit en enda melodi eller en enda stämning vara grunden i ett musikstycke. Nu låter man två melodier "prata" med varandra. Man tycker också att kontraster mellan olika delar i musiken är viktigt: en del kunde vara stilla och lugn och nästa livlig och snabb. Det är dessa två delar som blir grundtankarna i wienklassicismen. Lyssningsexempel: Mozart - - Dies Irae ur Requiem och Pianokonsert nr 21. Romantiken (1800-talet) Nu vill man ha lite mer spänning och mystik. Människorna har flyttat in till städerna och saknar det man tänker sig att man kunde hitta i naturen. Man längtar efter troll och älvor helt enkelt. Instrumenten har blivit bättre och det går nu att spela både starkt och svagt på dem. Det här gör att musiken blir mer dramatisk. Lyssningsexempel: Tjajkovskij - Blommornas vals ur Nötknäpparsviten.

21 Du ska känna igen musik från olika epoker och berätta vad som skiljer dem åt: Renässansen: stilla körmusik i stämmor som alla är lika viktiga (polyfon musik) spelas i kyrkan. Vanlig folkmusik (fast kanske lite mer stillsam) spelades vid hoven. I folkmusiken kan man känna igen den lite nasala/ gnälliga klangen från typiskt medeltida blåsinstrument. Barocken: sirlig musik med mycket krusiduller. Instrumenten låter inte längre lika gnälliga som under medeltiden. En melodi ackompanjeras av andra instrument. Detta kallas homofon musik. Wienklassicismen: Nu börjar man använda sig av konstraster i musiken. Man tycker det är spännande att byta mellan starkt och svagt och mellan livligt och stilla. Romantiken: tydliga skillnader mellan starkt och svagt. Nya instrument kunde spela starkare än de gamla och detta utnyttjade man. Det som menas med romantiskt här är mer känslosvängningar. Man vill beskriva olika känslor i musiken, både starka våldsamma känslor och stilla känslor som hur det känns att titta ut över en månbelyst sjö. Man skriver sånger som handlar om övernaturliga saker och naturväsen som älvor och liknande.

22 Du ska kunna känna igen musik från olika kulturer. Vi kommer att lyssna på musik från olika världsdelar. På de tomma raderna ska du skriva in vad vi har lyssnat på och stödord som beskriver hur du själv upplever musiken. Afrika Nordamerika Sydamerika

23 MellanÖstern Asien Europa Oceanien

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

Musik. årskurs 9 2013. Namn Klass

Musik. årskurs 9 2013. Namn Klass Musik årskurs 9 2013 Namn Klass Instrumentkunskap Årskurs 9 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. (Musik Falköpings

Läs mer

Kunskapskrav årskurs 6

Kunskapskrav årskurs 6 Kunskapskrav årskurs 6 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-,

Läs mer

Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven.

Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven. Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven. Vad ska du få lära dig på musiken? Förmåga som bedöms för E för C för A Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd Eleven

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik Övergripande Mål: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera

Läs mer

År 1-3 År 4-6 År 7-9

År 1-3 År 4-6 År 7-9 MUSIK LGR 11 Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder

Läs mer

Stränginstrument: - Har 6 strängar (Finns även med 12) - Finns två grundtyper, stålsträngad och nylonsträngad

Stränginstrument: - Har 6 strängar (Finns även med 12) - Finns två grundtyper, stålsträngad och nylonsträngad Stränginstrument: Gitarr - Spelas genom att man knäpper eller drar med högerhandens fingrar över strängarna. Tonhöjden förändras genom att vänsterhandens fingrar trycker ner strängarna på olika band. -

Läs mer

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument Instrumentkunskap Inledning - Det finns många olika typer av instrument, och de delas in i grupper utifrån hur man spelar på dem. De olika grupperna kallas för familjer och det är stråkinstrument, knäppta

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

Stränginstrument. Instrumentkunskap År 6-9.

Stränginstrument. Instrumentkunskap År 6-9. Stränginstrument Gitarr - Spelas genom att man knäpper eller drar med högerhandens fingrar över strängarna. Tonhöjden förändras genom att vänsterhandens fingrar trycker ner strängarna på olika band. -

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Planering i Musik Lag 4-9 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se

Planering i Musik Lag 4-9 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Planering i Musik Lag 4-9 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla

Läs mer

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt.

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5 Trumpet Tvärflöjt Fiol Blockflöjt Kontrabas Trombon Valthorn Cello Huvud Stämskruvar Rörblad Hals Band Oboe Kropp Panflöjt Klarinett Gitarr Bastuba Elgitarr Elbas

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Stråksektionen: violin (fiol) (First violins, second violins), viola, cello, kontrabas (Double bases). Träblås: Klarinett (Clarinets), flöjt (Flutes), oboe, fagott (bassoons).

Läs mer

Musicerande och musikskapande

Musicerande och musikskapande Musik åk 4-6 - Centralt innehåll Sång, melodispel och ackompanjemang Gehörsmusicerande Imitation och improvisation Musikskapande Musikframföranden Musicerande och musikskapande Musikens verktyg Musik åk

Läs mer

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E:

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E: SE NEDAN! Musik Ämnets syfte 1-9: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens

Läs mer

Centrala begrepp och musikteori

Centrala begrepp och musikteori Centrala begrepp och musikteori Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum.

Läs mer

Där finns det mer fakta om instrumenten, youtubefilmer, mm. Det blir prov på detta... kom i tid!

Där finns det mer fakta om instrumenten, youtubefilmer, mm. Det blir prov på detta... kom i tid! Instrumentkännedom - läran om musikinstrument Gå gärna in på www.musiklektionen.com. Där finns det mer fakta om instrumenten, youtubefilmer, mm. Det blir prov på detta... kom i tid! MVH Anna Kerstin mars

Läs mer

Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se

Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla samspel

Läs mer

Rödabergsskolan. Läroplanen, betyg, bedömning & kommunikation.

Rödabergsskolan. Läroplanen, betyg, bedömning & kommunikation. Rödabergsskolan Läroplanen, betyg, bedömning & kommunikation. Rödabergsskolan Välkomna till läsåret 2011-2012 Rödabergsskolan Vad innebär den nya läroplanen och det nya betygssystemet? Betygsskala För

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Inför provet om symfoniorkesterns instrument: Det viktigaste är att du känner igen instrumenten på bild och att du vet till vilken instrumentfamilj de hör. Vill du kunna mer

Läs mer

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag BLECKBLÅSINSTRUMENT Bleckblåsinstrument är ett samlingsnamn på en grupp av musikinstrument som bl.a. består av Valthorn, Trumpet, Trombon, Baryton och Bastuba. De skiljer sig från träblåsinstrument genom

Läs mer

4 Musikhistoria Muntlig redovisning. 5 Musikens funktion, genres och att ge omdo men.

4 Musikhistoria Muntlig redovisning. 5 Musikens funktion, genres och att ge omdo men. Planering i Musik Åk 7 Vt 2013 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla

Läs mer

instrument och Genrer Ett utdrag Stråkinstrument: Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik

instrument och Genrer Ett utdrag Stråkinstrument: Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik instrument och Genrer Ett utdrag Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik Klassisk musik är ett mer vanligt namn för det som egentligen heter västerländsk konstmusik. Det är sådan musik som vi i Europa

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7. Namn:

GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7. Namn: Namn: Syfte: Vi arbetar här med Musikens verktyg där du ska lära dig grunderna i musikteori och få förståelse för musikaliska byggstenar och musikalisk form - Du får lära dig hur och varför noter behövs

Läs mer

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Årskurs 1-6 I GRUNDSÄRSKOLAN INRIKTNING ÄMNE. Elevens namn. Undervisningen i musik ska ge dig

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Årskurs 1-6 I GRUNDSÄRSKOLAN INRIKTNING ÄMNE. Elevens namn. Undervisningen i musik ska ge dig Staffan Sundberg MUSIK I GRUNSÄRSKOLAN INRIKTNING ÄMNE Undervisningen i musik ska ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att: sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang, kombinera musik

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Namn: Klass: Musikteori

Namn: Klass: Musikteori Namn: Klass: Musikteori Notvärden Not Värde Motsvarande paustecken Notpyramid Helnot Halvnot Fjärdedelsnot Åttondelsnot Sextondelsnot 4 slag 2 slag 1 slag ½ slag (två noter / slag) ¼ slag (fyra noter /

Läs mer

Guide till rockgruppens instrument

Guide till rockgruppens instrument Guide till rockgruppens instrument Gitarr, elgitarr, bas, keyboard och trummor Detta häfte är tänkt för att du som elev ska kunna jobba självständigt med att lära dig en del om gitarr, bas, keyboard och

Läs mer

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper Instrument Lär om instrument från olika instrumentgrupper Musikinstrument brukar delas in i olika instrumentgrupper beroende på hur ljudet bildas i dem. Vi kommer nu att prata kring och lyssna på instrument

Läs mer

Musik Sång och musicerande

Musik Sång och musicerande Sång och musicerande utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik, utvecklar tillit till den egna

Läs mer

Musik åk 6. Världsmusik Folkmusik

Musik åk 6. Världsmusik Folkmusik Musik åk 5-6 HT 15 Musik åk 6 Världsmusik Folkmusik Syfte Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom

Läs mer

Typiskt för Medeltiden

Typiskt för Medeltiden Typiskt för Medeltiden Homofoni en tydlig melodi Bordun en eller ett par toner som ligger still i bakgrunden Rytm på trumma eller entonigt stränginstrument Om musiken låter som om den kunde vara med i

Läs mer

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg LÅGSTADIET I GRUNDSKOLAN. Elevens namn

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg LÅGSTADIET I GRUNDSKOLAN. Elevens namn Staffan Sundberg MUSIK I GRUNDSKOLAN Undervisningen i musik ska ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och

Läs mer

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT VIKTORIASKOLAN KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT Strävandemål i förskoleklassen Känna till vanliga barnvisor som används vid våra vanliga högtider Deltaga i gemensam sång, sånglekar Deltaga i olika

Läs mer

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Högstadiet I GRUNDSKOLAN. Elevens namn

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Högstadiet I GRUNDSKOLAN. Elevens namn Staffan Sundberg MUSIK I GRUNDSKOLAN Undervisningen i musik ska ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN - Skolan du längtar till Välkommen till Kulturskolan! Kulturskolan i Katrineholm finns till för alla som drömmer om att kunna spela ett instrument, sjunga,

Läs mer

Musik. Ämnets syfte och roll i utbildningen

Musik. Ämnets syfte och roll i utbildningen Musik Ämnets syfte och roll i utbildningen Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande former alla kulturer. Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och

Läs mer

Skolans kulturuppdrag

Skolans kulturuppdrag Skolans kulturuppdrag Styrdokumenten: Läroplanen Lgr 11, del 1 och 2 Kursplanerna varje ämne även de estetiska Estetiska perspektiv i alla ämnen Estetiska lärprocesser Inlärning perception produktion Lärande

Läs mer

Några av de mest framstående kompositörerna

Några av de mest framstående kompositörerna RENÄSSANS (1450-1600) Renässansen pågick ungefär mellan 1450 och 1600. Ordet renässans betyder pånyttfödelse, och tidsperioden i sig förknippas med en allmän vilja att utforska och lära sig om sig själv,

Läs mer

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg MELLANSTADIET I GRUNDSKOLAN. Elevens namn

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg MELLANSTADIET I GRUNDSKOLAN. Elevens namn Staffan Sundberg MUSIK I GRUNDSKOLAN Undervisningen i musik ska ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och

Läs mer

För dig som är nyfiken på musik

För dig som är nyfiken på musik Musikskolan i Upplands Musikskolan i Upplands Väsby Väsby För dig som är nyfiken på musik Blåsinstrument Musikens språk Att få utveckla sig genom musik ger barn och ungdomar ett språk och ett verktyg till

Läs mer

Kursplanen i ämnet musik

Kursplanen i ämnet musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet musik Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Varför musikteori? Toner - grunden inom musikteori

Varför musikteori? Toner - grunden inom musikteori Varför musikteori? Musikteori kan ibland kännas som ett onödigt ont, men när man väl gör framsteg öppnar sig många möjligheter. Här presenteras en sammanfattning utav det som vi har arbetat med på lektionstid.

Läs mer

Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje

Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje ATT VÄLJA INSTRUMENT Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje Instrumentvisning på Musikskolan 26 april 2017 klockan 18:00-19:30 Välkommen att prova på de

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

Det innebär att C# =Ciss, D#=Diss, F#=Fiss, G#=Giss, A#=Aiss

Det innebär att C# =Ciss, D#=Diss, F#=Fiss, G#=Giss, A#=Aiss Instrumentkunskap! Kromatisk skala innebär att man spelar pianots alla 12 toner ifrån C-B sen börjar mönstret om igen. De två svarta tangenterna kallar vi för tvillingar och till vänster om den första

Läs mer

Forntid. Världens äldsta, nedtecknade, melodi skriven 1400år före Kristi födelse.

Forntid. Världens äldsta, nedtecknade, melodi skriven 1400år före Kristi födelse. Musikhistoria Fort------------------Forntid Anna!--------------- Antiken Meddela------------ Medeltiden Rektorn att--------- Renässansen Barnen i------------- Barocken Klassen har-------- Klassicismen

Läs mer

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4 LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 Utarbetad av: MUSIK LPO uppnående mål Såhär står det i den nationella kursplanen för år fem respektive år nio. Eleven skall (efter år 5 resp år 9): kunna delta

Läs mer

Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Musik Steg: BAS kunna delta i unison sång och enkla former av melodirytm-, och ackordspel samt föra samtal kring musicerandet deltar i enkla talkörer och ramsor sjunger med i enkla barnvisor blir förtrogen

Läs mer

Sveaskolans mål i musik

Sveaskolans mål i musik Sveaskolans mål i musik På Sveaskolan handlar musiken mycket om glädjen i att spela och sjunga tillsammans. Upptäck hur du kan spela en mängd låtar redan efter att ha lärt dig några grundläggande ackord,

Läs mer

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E Årskurs År 8 Tidsperiod v 2-5 Rytm/Trummor/Noter Afrikansk/Världsmusik v. 5 UPPSPEL Afrikansk musik v. 6-8 Harmonilära/Ackord Teori i praktiken v.9 SPORTLOV v. 10-11

Läs mer

MUSIKHISTORIA. Först och främst! Den musik vi går igenom är europeisk. Övriga världsdelar har också en mycket rik musikhistoria.

MUSIKHISTORIA. Först och främst! Den musik vi går igenom är europeisk. Övriga världsdelar har också en mycket rik musikhistoria. MUSIKHISTORIA Först och främst! Den musik vi går igenom är europeisk. Övriga världsdelar har också en mycket rik musikhistoria. Musikhistorieskrivningen är inte alltid en exakt vetenskap. Det har skapats

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

Utveckla resonemang om musicerande

Utveckla resonemang om musicerande Utveckla resonemang om musicerande Nivå E: Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Nivå C: Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Nivå A: Eleven

Läs mer

Tema - Matematik och musik

Tema - Matematik och musik Tema - Matematik och musik Författarna och Bokförlaget Borken, 2011 Allt vi uppfattar som ljud, från den nästan smärtsamma upplevelsen på en rockkonsert till insekternas surr en sommardag, består av mer

Läs mer

Att välja instrument

Att välja instrument 1 Vetlanda kommun Musikskolan Att välja instrument Uppdat. 2007-05-04 2 MUSIKSKOLAN EN UNIK SKOLA På Musikskolan får du lära dig att spela ett musikinstrument, något du kan ha glädje av hela livet. Det

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori 1 Börja förstå musikens språk Hasse Nylén, Petra Andersson Kurs ett börja förstå musikens språk Lektion ett Lektion två Lektion tre Lektion fyra Lektion fem Lektion sex Lektion

Läs mer

Musik Ämnets syfte och roll i utbildningen

Musik Ämnets syfte och roll i utbildningen Musik 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande former alla kulturer. Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett

Läs mer

Klassisk musik. År 800-idag

Klassisk musik. År 800-idag Klassisk musik År 800-idag Medeltiden 800-1400 Medeltida musik kan delas in i två fack. Den första kallas sakral musik och betyder kyrklig musik. På medeltiden var den vanligaste typen av kyrklig musik

Läs mer

Barock 1600-1750. Utsmyckningarna och detaljerna är typiska för barocken.

Barock 1600-1750. Utsmyckningarna och detaljerna är typiska för barocken. Barock 1600-1750 Under barocken skulle allt vara stort och mycket. Man smyckade ut det mesta. Tittar man på slott eller möbler som är byggda under barocken så ser man mängder av detaljer och utsmyckningar,

Läs mer

Kulturskolan LOMMA KOMMUN

Kulturskolan LOMMA KOMMUN Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2012-2013 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Foto: Anna Blindh Carlsson och Christian Almström Söndagen den 18 mars Bjärehovskolan i Bjärred kl 11.00-13.00 Pilängskolan i

Läs mer

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk.

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk. Ljud åk 3-4; station a) Ljudmaskiner 1. Kacklande burk. Beskrivning: Se länk på sidan 'Bygga'. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp

Läs mer

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Period för planeringen: Läsåret 2009/2010 I årskurs 4 jobbar vi med att sjunga, spela rytminstrument och gestaltning av musik med hjälp av dans/rörelse och bilder till

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

Tips för klarinettelever och föräldrar

Tips för klarinettelever och föräldrar Tips för klarinettelever och föräldrar Innehåll: sidan 3. några råd till föräldrar sidan 4-5. att sätta ihop klarinetten, rörblad m.m. sidan 6-7. att spela, munställning m.m. Hej! Här kommer lite tips

Läs mer

1. Öppna häftet och titta på nummer ett. Vilka ljud hörde du? Sätt kryss i de ringarna!

1. Öppna häftet och titta på nummer ett. Vilka ljud hörde du? Sätt kryss i de ringarna! 4. MUSIK ÅK 2 4.1. Elevhäfte "med öppna öron" Hej, jag heter Eva och jag skall ta med er på marknad. Det finns många ljud på marknaden. Försök minnas det du hör. Lyssna noga! (häftet är oöppnat) (Ljud

Läs mer

Centralt innehåll. Estetiska uttryck och verktyg. Estetiska sammanhang och funktioner. Estetiska uttryck och verktyg.

Centralt innehåll. Estetiska uttryck och verktyg. Estetiska sammanhang och funktioner. Estetiska uttryck och verktyg. RÖRELSE OCH DRAMA Drama, musik och dans finns i alla kulturer och berör människor, såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Dessa estetiska uttrycksformer används i en mängd sammanhang, har olika

Läs mer

perception produktion Kunskapssyn perception produktion reflektion

perception produktion Kunskapssyn perception produktion reflektion 2009 UW Kultursyn perception produktion Kunskapssyn perception produktion reflektion Action without reflection Reflection after action Reflection before action Reflection in action Donald Schöön The Reflective

Läs mer

Klassisk Musikhistoria

Klassisk Musikhistoria Klassisk Musikhistoria Med klassisk musik menar vi lite förenklat den nedskrivna musiken från Europa. Från 1000-talet och framåt fanns den nedskrivna musiken framför allt i kyrkan, som då hade mycket makt.

Läs mer

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2014 2015 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 16 mars Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00-13.00 Pilängskolan i Lomma, kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

Instudering. inför. musikteoriprov åk 7

Instudering. inför. musikteoriprov åk 7 Instudering inför musikteoriprov åk 7 för Adolf Fredriks Musikklasser 2 Notnamn g1 G-klavens centrum talar om var tonen g1 ligger. Lär dig hitta tonernas namn på notsystemet och via tangenter. g a b c1

Läs mer

Lektionsidéer till Den blomstertid nu kommer.

Lektionsidéer till Den blomstertid nu kommer. Lektionsidéer till Den blomstertid nu kommer. Syftet är att lära sig texten på hela låten utantill. OBS: Vi har använt endast första versen tidigare. Det kan tyckas tidigt att börja med blomstertid i början

Läs mer

Kulturskolans. Inspirationsvecka

Kulturskolans. Inspirationsvecka Kulturskolans Inspirationsvecka 19-26 mars 2017 Söndag 19/3 Improvisation Kom och prova på improvisation med lärarkomp! Vi kommer att spela två välkända jazzstandards: Cantaloupe Island och Autumn Leaves.

Läs mer

ATT VÄLJA INSTRUMENT. Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje

ATT VÄLJA INSTRUMENT. Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje ATT VÄLJA INSTRUMENT Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje Är det svårt att spela klarinett? Måste man ha långa fingrar för att spela gitarr? Kan man spela

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori Bli musikant Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s f y r a bli musikant innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Le k t i o n t r e Le k t i o n f y r a Lektion

Läs mer

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter Lättläst svenska Utställningen handlar om olika musikgrupper i Sverige. Den börjar på 1600-talet och slutar med ABBA. Ensemble är franska och betyder tillsammans. En musikgrupp är en ensemble. 1. Bygde-musikanter

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MUSIK

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MUSIK KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor MUSIK Reviderade januari 2009 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

Christina Israelsson

Christina Israelsson Christina Israelsson Box 134 330 27 Hestra 0370-33 63 10 Fax 33 63 20 www.isaberg.nu Innehåll Musiken påverkar oss 9 Det finns musik överallt 10 Musik för kropp och själ 11 Att ha musiken som yrke 16 Sångare

Läs mer

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Skolverkets kursplan i ämnet - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang,

Läs mer

Vallaskolan. Bild Åk 8 2012-08-20

Vallaskolan. Bild Åk 8 2012-08-20 Vallaskolan Bild Åk 8 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa

Läs mer

Mål med temat vad är ljud?

Mål med temat vad är ljud? Vad är ljud? När vi hör är det luftens molekyler som har satts i rörelse. När en mygga surrar och låter är det för att den med sina vingar puttar på luften. När en högtalare låter är det för att den knuffar

Läs mer

Kvalitetsarbete. Rytmik och sång Älgens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Cecilia Jansson Christina Johansson Holly Ye Valentina Meija

Kvalitetsarbete. Rytmik och sång Älgens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Cecilia Jansson Christina Johansson Holly Ye Valentina Meija Kvalitetsarbete Rytmik och sång Älgens förskola 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Cecilia Jansson Christina Johansson Holly Ye Valentina Meija Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer?

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer? Håkan Sandh projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Box 16344 S-103 26 STOCKHOLM Besöksadress: Nybrokajen 11 +46 708 317 498 hakan.sandh@smok.se www.smok.se 07-10-1707-10-17 Är alla blås- och

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

9. MUSIK ÅK 5. 9.1. Elevhäfte "Musik skall byggas"

9. MUSIK ÅK 5. 9.1. Elevhäfte Musik skall byggas 9. MUSIK ÅK 5 9.1. Elevhäfte "Musik skall byggas" (Musik: "Musik skall byggas utav glädje", Lill Lindfors/Björn Barlach/Åke Cato) Hej och välkomna till studio ett. Jag heter Bengt och jag är inspelningstekniker

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2015-2016 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer