Glädje efter valet i mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glädje efter valet i mars"

Transkript

1 Juli 2013 Glädje efter valet i mars Viss turbulens uppstod efter valet då de två huvudkandidaterna Uhuru Kenyatta förklarade sig som vinnare av valet och Raila Odinga ej accepterade det p.g.a. valfusk. Inga direkta stridigheter utbröt dock denna gång efter denna valomgång. Den 8 mars stod det klart att Kenyatta fått 8000 röster mer än 50% av valdeltagarantalet och i och med det behövdes ingen andra omröstning. Odinga fick totalt röster färre än Kenyatta. Nu är tillsättningen av nya ministerposter och andra utnämningar på lokal nivå klara och Kenya kan gå vidare. Dock inte utan problem. Kenyatta skall ställas inför Internationella Brottdomstolen i Haag för de brott mot mänskliga rättigheter som han anklagades för vid förra valet som ledde till 1200 kenyaners död. Processen uppsköts p.g.a. presidentvalet och frågan är vad som händer den 9 juli då rättegången skall börja? Framtidstro är dock något som glädjande finns idag bland Kenyas beslutsfattare. Ekonomin förbättras och redan i förra numret av Mutomo News pekade jag på exempel på framtidsprojekt (Vision 2030) som skall göra Kenya till ett framgångsrikt afrikanskt land. Upprustning av kommunikationsnät, Konza - Afrikas svar på Silicon Valley, utskeppningshamn för olja i Lamu, eko-turism m.m. Grundproblemet för stabilitet och framgång är fortfarande hur motsättningarna mellan de 42 olika folkgrupper som finns i Kenya ska kunna överbryggas? Det blir den klart viktigaste inrikespolitiska frågan att ta itu med. Förhoppningsvis med hjälp av FN? Korruptionen inom statsapparaten är ett annat problem som måste stävjas för att uppnå demokrati. Kenya spelar en stor roll inom Afrikanska Unionen (AU) och förhoppningsvis kan en gemensam aktion mot Somalia från AU leda till lugnare och ekonomiskt stabilare förhållanden i Kenya.

2 För vår del innebär valutgången att Mutomo-distriktet får en ny Minister of Parlament. En egen folkvald representant i parlamentet. Denna gång en kvinna. Hon heter Rachel Nyamai och är uppvuxen i Mutomo området. Hon har vid besök i Mutomo efter valet träffat våra representanter och enligt nedanstående Letter of Partnership så ser vi ljust på framtiden. Speciellt när hennes översta budskap i sin aktivitetsplan är water. I oktober planerar några från styrelsen att besöka Mutomo och då är ett möte med Rachel Nyamai inbokat. Så får vi se vad det kan leda till.

3 Vad händer i Mutomo idag? Mutomo Primary School: Vi har nyligen byggt en vattentank vid Mutomo Primary School. 24 kbm:s tank i plast med 10 års garanti. Skolan har vuxit och behovet har under en längre tid varit mycket stort. Vi har även bidragit till renovering/nybyggnation av ett nytt skolkök vi Mutomo Primary School. Det gamla köket var gammalt och väggarna var fallfärdiga. Kyatune Primary School Även denna skola har haft ett mycket undermånligt kök. Här har antalet handikappade barn ökat med 100% (från 90till 180) under senaste 12 månadersperioden. Det gamla kökets grund har sparats och nya väggar och tak byggs upp. 2 nya kokkärl för matlagning skall installeras Thome Primary School Detta är ett 3-årsprojekt som just påbörjats. Första fasen har inletts. Detta kommer att bli ännu ett fantastiskt skolprojekt i Mutomodistriktet - producerat av Mutomo Projektet tack vare en av våra donatorer. Fas 1; Renovering av befintlig skolbyggnad + toaletter Fas 2; 2 nya klassrum. Tillverkning av skolbänkar, bord,stolar Fas 3; Skolkök + lärarrum Fas 4; 2 övernattningshus (s.k. dormitories för 80 pojkar och 80 flickor inkl. sängar. Fas 5; Elektrifiering med solpaneler. Inhägnad och upprustning av skolgård Fas 6; Bibliotek med datorundervisning Fas 7; Växthus med konstbevattning samt hönshus för ägg- och kycklingproduktion

4 Erik Primary School Ytterligare 2 klassrum är under uppbyggnad. Kilisia Primary School Här har ett nytt klassrum just färdigställts och en stor vattentank är renoverad. Chester Polytechnic / Birgittas Bakery Efter en lång rad svårigheter har vi nu lyckats få till en organisation och verksamhet där vi kan följa tillverkningen såväl som ekonomin. I dag ligger produktionen på 273 limpor/ dag och dessutom görs dagligen kassavabröd i olika former. Nästa steg är intagning av elever för bageriutbildning, som förhoppningsvis är klart till nästa terminsstart i augusti.

5 Sallen School Även här pågår byggnation av 2 nya klassrum och 30 skolbänkar. 4 nya s.k. eko-toaletter (urinseparering) har också nyligen iordningställts. Kiange Primary School Denna skola har successivt förbättrats. Från att ha fått ett övernattningshus, så har en stor vattentank byggts. Skolan har totalt elektrifierats och en TV och dator har inhandlats. Därefter ett kök och bibliotek. Som första skola i distriktet har ett eget hönsprojekt startats inom skolan som skall ge mat och intäkter till skolan. Dessutom har en av de större skolhusen fått nytt tak och hängrännor och dessutom har väggarna höjts c:a 3dm för att motsvara kenyanska skolnormer. Ett lovvärt projekt som rönt mycket uppskattning i hela Mutomo distriktet. Eco-toalett projekt avslutat. I samarbete med organisationen Toaletter utan gränser har 10 familjer fått en förbättrad sanitär situation med hjälp av urinseparerade toaletter. Skoltavlor Genom Erikshjälpen försorg har vi lyckats leverera 20 skiltavlor från företaget Lintex i Sverige till Mutomo. Glädjen var stor och här (i Kyatune primary school) har tavlan redan kommit till användning innan den hunnit komma till klassrummet.

6 SMG Resource Center Så sakteliga börjar vi få till olika funktioner på den plats som är tänkt som en samlingsplats när det gäller utbildning och information och kontor för vår projektgrupp i Mutomo. Det är ett stort projekt och vi har nu en ansökan hos Radiohjälpen som vi hoppas få gehör för. I väntan på svar har vi starta genom att rensa området, inhägna det och byggt vårt första s.k. produktionshus samt kompletterat det med 2 vattentankar. Här skall förädling av aloe vera och kassava göras och senare förädling av honung från kommande biodlingar. Nästa steg är elektrifiering av detta hus. Problemprojekt 1 Kilisiadammen - där det visat sig att fästet på den ena sidan av den 16 meter höga muren ej har fast berggrund och vatten kan rinna förbi och underminera murens hållbarhet. Detta kräver en betydande extrainsats som måste göras innan nästa regnperiod. F.n. söker vi bidragshjälp men har ej fått några ekonomiska stöd. Vi arbetar hårt för att få bidrag för denna extrakostnad. Problemprojekt 2 Avsaltningsanläggning i Kilisia. Här har vi tillsammans med organisationen World Vision gjort ett samarbetsprojekt. Vi har enl. kontrakt gjort allt enl. överenskommelse. P.g.a. ekonomiska svårigheter har World Vision ej fullgjort sina åligganden. Enl. kontrakt utlovade de en solpanelsanläggning som energikälla - men av kostnadsskäl installerades en dieseldriven generator istället. I deras åtagande låg också installation och anslutningskostnader men detta har ej gjorts. Så för att slutföra projektet görs installationen i vår regi och vi tar den extrakostnaden. Vi känner ett stort ansvar inför vår sponsor att anläggningen kommer igång samt att vi kan ge den förväntande befolkningen sin utlovade avsaltningsanläggning. Kommer att ge 500liter avsaltat vatten/timme.

7 Hållbar utveckling inkl. mikrokreditverksaheten. Denna del av vår verksamhet har fått en bättre struktur och översiktlighet sedan Lauryn Mwende övertog ledarskapet av denna verksamhet vid årsskiftet. Hennes medhjälpare Francis och Aviah gör ett fantastiskt jobb då de bedriver mönsterjordbruk enl. våra nya principer samtidigt som de besöker mängder av mikrokredigrupper varje vecka för utbildning och genomgång av ekonomisk ställning (lån/återbetalning) av mikrokreditlån. Betr. Cassava så har verksamheten verkligen vuxit och mer än 600 jordbrukare inser nu att det är bättre att odla tålig kassava i stället för majs. Även mangoträden växer men kräver extra bevattning Aviah och Francis på sina veckobesök i olika mikrokreditgrupper. Totalt idag 460 grupper. gruper. Försäljning av solpanelsdrivna lampor via mikrokreditlån är en mycket populär investering bland innevånarna i Mutomo. De sparar in inköp av lysfotogen på ett halvår och får en bättre livskvalité. Rent, hållbart, brandsäkert och bättre ljusförhållanden i hemmet.

8 Familjeplaneringsprojekt i Ndakani Detta är ett ett-årsprojekt i ett område c:a 2 mil från Mutomo. Detta projekt leds av en sköterska från sjukhuset i Mutomo (Sister Mary) och vår egen Lauryn Mwende. Första fasen är att informera befolkningen om hur viktigt det är att idka familjeplanering och därefter förmå dem at skydda sig från oönskade graviditeter. Innan fas 2 inleddes i juni har 64 kvinnor anmält intresse av att erhålla långtidspreventivskydd ( 3-5 år). Vi förväntar oss mycket av detta pilotprojekt som skall bana väg för ytterligare spridning av information om familjeplanering. Även s.k. Mens Cups = återanvändningsbara mensskydd för kvinnor förevisas och distribueras ut till en testgrupp. Vi har startat en glasögoninsamling som skall pågå till 15 september Alla glasögon kommer att kontrollmätas via Företaget Rediviva, Uppsala och lämnas till Mutomo Mission Hospital vid besök där i oktober Mutomo- innevånare med synfel har då möjlighet att få glasögon som kan förbättra deras livskvalité. Kontakta Magnus Elfwendahl som ansvarar för insamling av dessa glasögon. På förhand tack och med vänliga hälsningar Magnus Elfwendahl (ordförande i Mutomo Projektet) Tel

9 Hur vet vi om extrem fattigdom minskar i världen? Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och Percy Barnevik, välkänd filantrop, möttes nyligen i en diskussion, arrangerad av biståndsorganisationen Hand in Hand, under rubriken Hur vet vi om extrem fattigdom minskar i världen? Hans Rosling gav en som vanligt informativ och underhållande bild av världsfattigdomen i vårt århundrade. Percy Barnevik talade om sitt engagemang i Hand in Hands nätverk, affärsvärldens roll i utvecklingssamarbete och hur företagen behöver engagera sig i bekämpningen av fattigdomen genom entreprenörskap. Rosling och Barnevik talade inför en stor publik med många verksamma inom olika biståndsprojekt. Hans Rosling betraktade sig som edutainer och sade sig inte vara frustrerad över situationen i de fattigaste länderna. Han var inte optimist, inte pessimist, men posimist. Den extrema fattigdomen skulle kunna tas bort inom 20 till 30 år. Detta kan ske genom seriöst och hållbart bistånd. Framför allt måste arbetstillfällen skapas. Fattigdomen måste bort liksom kärnvapnen. Barnevik underströk vikten av hur man på bästa sätt skapar jobb i utvecklingsländerna. Detta kan ske genom träning i entreprenörskap. Det resulterar i att människor anställer människor. Därför måste fler affärsmän engagera sig i utvecklingssamarbete. Barnevik visade på att många företag utvecklar Coporate Social Responsibility (CSR), ett ofta använt begrepp som betyder att företagen följer etiska standards, tar hänsyn till andan i tillämpade lagar och ansluter till internationella normer. Från Mutomoprojektet deltog Sten Kvarfordh, Stig Svensson och Göran Netinder. Göran Netinder, Percy Barnevik och Stig Svensson vid en paus vid mötet i Stockholm den 24 april.

10 Presentation av styrelsemedlemmar (Del 2) Björn Falkeblad som sköter föreningens ekonomi presenterades i förra numret av Mutomo News.) Som ett led i presentation av medlemmarna i Mutomo Projektet tar jag mig friheten att presentera mig själv med hjälp av bifogad artikel i Conversations ett magasin från Handelsbanken. Artikeln är egentligen en del i ett större sammanhang, där också Niklas Zennström (Skype) presenterades, och handlade om filantropi. Text: Kerstin Danasten Bild: Kristina Sahlén. Klicka här för att öppna artikeln. En vanlig dag på jobbet Jag har fått många förfrågningar om hur arbetet inom Mutomo Projektet går till i Sverige. Jag kan väl ses som en projektledare som sköter det alldagliga kontakten med Mutomo. Skype-samtal med vår Projektgrupp äger rum en gång/ vecka och tar ofta 1-2 timmar. Ett utmärkt forum för att kunna driva verksamheten framåt. Varje lördag får jag också en veckorapport från Mutomo via mail från Mutomo. Denna skickas sedan vidare till de 7 övriga styrelsemedlemmarna. Planering inför kommande evenemang, kontakt med sponsorer, såväl gamla som nya samt organisationsfrågor med styrelsen är en del av mitt arbete på hemmaplan. Övriga styrelsemedlemmar har sina speciella frågor som de behandlar och rapporterar internt. Månatliga ekonomiska redovisningar granskas av vår kassör Björn Falkeblad. Då vår nye ordförande tillika har stora engagemang i Rotary, kommer ett fördjupat samarbete att ske som förhoppningsvis leder till nya projekt med bidrag från Rotary. Jag förser honom med massor av löpanade information för att han snabbt skall kunna sätta sig in i alla frågor. Vår sekreterare Folke Bengtsson och Leif Ekblom ansvarar för bidragsansökningar från större bidragsgivare i Sverige. Göran Ågerup (från företagsvärlden) är mästerlig på att spåra upp personer och företag som kan bidra till verksamheten. Katarina Schoning startar upp ett program för att finna former för att vi skall bättre kunna bidra till de föräldralösa barnens problem i Mutomo-området. Göran Netinder bedriver en enmansutredning med vår projektgrupp i Mutomo för en framtida omformning till en egen NGO (Non Government Organisation). Sten Kvarfordh - Skype - Mutomo

11 Tack Per Olof Osterman, Efter 5 års arbete i Mutomo Projektet har nu Per Olof lämnat styrelsen och sitt aktiva engagemang som projektledare för mikrokreditverksamheten. Denna verksamhet skapades först genom samarbete med en inhemsk mikrokreditorganisation vid namn Rincod. Sedan en tid tillbaka sköts denna verksamhet lokalt av vår egen projektledare Lauryn Mwende. Per Olof insåg tidigt att den fattiga jordbruksbefolkningen i Mutomodistriktet behöver hjälp för att kunna försörja sig själv. Genom utbildning i kooperativt samarbete, ekonomi och entrepenörskap har vi idag c:a 4500 personer (mest kvinnor) i denna verksamhet. Det startar med att små belopp sparas i den egna mikrokreditgruppens sparkassa regelbundet samtidigt som utbildning sker. Sedan sker individuell utlåning ur denna kassa till medlemmar som kan presentera ett bra skäl för att få låna. Räntan återinvesteras och så växer långsamt detta kapital. Mutomo projektet har nu etablerat en separat lånefond ( idag c:a kr) ur vilken medlemmarna kan söka bidrag ur vid större investeringar som symaskiner, utrustning till förbättrande jordbruksutvinning, svetsaggregat, snickarutrustning, klimatanpassade nya grödor m.m. Genom sitt stora engagemang och noggranna arbete har Per Olof Lyckats bilda en entrepenöranda i Mutomo som idag är mycket uppskattad. Hans vision: Hjälp till Självhjälp är en paroll som verkligen lever i Mutomo idag. Vid sidan om detta engarade sig Per Olof också mycket i det dagliga arbetet i projketledningen och var aktiv vid stiftandet då Mutomo Projektet blev en egen ideell förening med koppling till 90.kontot. Per Olof kvarstår dock som representant i Samrådsgruppen där han är sin Rotaryklubbs representant. Ett stort tack för vad du gjort för Mutomo Projektet hälsar Sten Kvarfordh

12 Kommande aktiviteter Mutomo Charity Den 12/7 arrangeras en golftävling i Öregrund och 180 tävlande deltar. Vi kan bjuda på ett bra prisbord från våra sponsorer och hoppas att många tar till sig den information vi kommer att ge i samband med golftävlingen. Artistgala Redan nu planerar vi en artistgala i Uppsala den 2 februari UNT-ställer upp med en extra tidningsbilaga och du som så önskar har möjlighet att bidra med en annons i denna tidning. Hör av dig till Sten Kvarfordh för närmare information. Vi är mycket tacksamma för annonsbidrag

13 Sist men inte minst så önskar undertecknad alla Mutomo-vänner en härlig sommar och hoppas ni får en skön ledighet. Verksamheten i Mutomo är som räntan - den sover aldrig. Vi jobbar oförtrutet vidare. Fundera gärna på om du kan bidra på något sätt till kommande projekt. Vi har en lång önskelista. Du kan stödja via: direkt bidrag (Bg ) bidrag mellan kr som ger 25% skatteåterbäring. Uppge fullständigt personnummer. (Samma bankgiro) Autogiro. Anmälan via vår hemsida Gåvobrev, kondoleans eller riktat bidrag. Se så kan du bidra på vår hem sida Skänk avkastning av aktieutdelning. Kontakta undertecknad för närmare info. Då vi arbetar ideellt är det era bidrag som möjliggör att verksamheten kan fortgå i Mutomo. Vi behöver dig. Med sköna sommarhälsningar Sten Kvarfordh

14 Mutomo News utkommer varje kvartal och speglar aktuell information från Mutomo projektets verksamhet. Mutomo News är ämnad för medlemmar, sponsrande företag, Rotary klubbar och organisationer som stödjer vår verksamhet. Mutomo News är öppet för annonsering via företag som på så sätt bidrarar till vår verksamhet. För info om annonskostnader. Kontakta Sten Kvarfordh. Sten Kvarfordh Projektledare Lilljeborgsvägen 8 B Uppsala Tel Mob Mail:

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Vatten Området lider av extrem svår torka periodvis. Brist på vatten förorsakar stort lidande. Regnvatten lagras för användning under torrperioderna. Därför byggs många vattentankar.

Läs mer

Kenya idag. Oktober 2013 MUTOMO Charity

Kenya idag. Oktober 2013 MUTOMO Charity Oktober 2013 MUTOMO Charity Vi börjar detta nummer med ett härligt minne från den gångna fantastiska sommaren. En årligen återkommande golftävling i Öregrund som i år lockade 188 deltagare i solsken. Nytt

Läs mer

September 2012 MånadensTema: Korruption och vatten

September 2012 MånadensTema: Korruption och vatten September 2012 MånadensTema: Korruption och vatten Korruption och vattenbrist är två stora problem som håller tillbaka utvecklingen i Mutomo området. Korruptionen kan vi ej göra så mycket åt. Endast inta

Läs mer

WORLD WATER DAY (http://www.unwater.org/worldwaterday/)

WORLD WATER DAY (http://www.unwater.org/worldwaterday/) Maj 2012 WORLD WATER DAY (http://www.unwater.org/worldwaterday/) Torsdagen den 22/3 firades World Water Day över hela världen. Syftet är att påvisa den gigantiska bristen på vatten som c:a 1 miljard människor

Läs mer

Kenya och framtiden. Mars 2013

Kenya och framtiden. Mars 2013 Mars 2013 I huvudet på... Kenya och framtiden Valet 4 mars Kenya står inför ett viktigt vägskäl. Valet 4 mars kan föra Kenya framåt mot en begynnande demokrati. Men det kan också bli ett brutalt bakslag.

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

Kenya idag. Mars 2014

Kenya idag. Mars 2014 Mars 2014 Mutomo News kommer ut med en regelbunden oregelbundhet. Senaste numret kom i oktober 2013. Nästa nummer kommer någon gång i sommar. Om det bara blir 3 istället för fyra nummer/år så beror det

Läs mer

Innehåll. Tillbakablick. Juli 2014

Innehåll. Tillbakablick. Juli 2014 Juli 2014 Innehåll Sid.1 Tillbakablick Sid.2 Sten Rylanders Krönika Sid.3 Frivilliga hjältar och ambassadörer Sid.4 Resor till Mutomo Sid.5 Mutomo Charity - Golf Projekt - några exempel Sid.6 Tragedi i

Läs mer

Vad kan vi i Mutomo Projektet då vänta oss av 2012? Massor!!!

Vad kan vi i Mutomo Projektet då vänta oss av 2012? Massor!!! Feb. 2012 ------------------------------------------------------------------------------------- Denna informationsskrift är tänkt att utkomma varannan månad till medlemmar och sponsorer och spegla aktuella

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Sten Rylanders Krönika

Sten Rylanders Krönika November 2014 Sten Rylanders Krönika Först av allt en mycket rolig händelse, som jag tror att alla läsare av Mutomo News redan känner till. Den 24 oktober fick vår eldsjäl Sten Kvarfordh mottaga Uppsala

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3 KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma Sida 1 Senaste nytt från skolan Sida 2 Senaste eventen

Läs mer

MUTOMONEWS # Ögonklinik på Mutomosjukhuset = SANT

MUTOMONEWS # Ögonklinik på Mutomosjukhuset = SANT #01-2017 I detta nummer: - Resa till Mutomo 2017 - Ögonklinik - Julgåvor NCC och DAB - Årsmöte 23 mars Mutomoprojektet PG 90 0245-2 BG 900-2452 www.mutomo.se MUTOMONEWS Ögonklinik på Mutomosjukhuset =

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats Senaste nytt från skolan Information om anordnade och kommande event

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

VISION 50/50 Den vinnande vägen

VISION 50/50 Den vinnande vägen VISION 50/50 Den vinnande vägen ANNICA LUNDSTRÖM Klubbchef/VD Örebro City Golf & CC Arbetat som klubbchef i 19 år Gift med Michaell Lundström, PGA Club Professional Två döttrar Emelie 22 & Ella 18 Vice

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK.

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK. Välgörenhetskonserten i Mariefreds Kyrka med saxofonisten Johan Stengård och Magnus Ludwigsson vid flygeln, som den 2 juni 2014 arrangerades av Mariefred Rotaryklubb och Mariefreds Församling, inbringade

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation:

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation: Senaste uppdatering av aktivitetsplanen: 2016-12-21 1 Strategi för Mariefred Rotaryklubbs WCP, World s Children Prize projekt Vision: Att inleda ett samarbete mellan WCP, World s Children s Prize Foundation

Läs mer

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12

UPS Styrelse Protokoll nr 8/12 UPS Styrelse Dag: 7 november 2012 Tid: 13.00 16.00 Plats: Storgatan 11 Närvarande; Percy Westerlund, ordförande Roland Edwardsson Ewon Enqvist Ewa Gosselman Inger Grandell Margret Kihlén Sven-Olov Larsson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd!

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! Foto: Torgny Carlsson U-fonden

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

NYHETSBREV JUNI 2012

NYHETSBREV JUNI 2012 Äntligen är sommaren här och föreningen Golomolo vill skicka en varm sommarhälsning till alla underbara medlemmar och stödjare med några uppdateringar om vad som har hänt under våren! Först och främst

Läs mer

Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö,

Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö, Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö, 2012-2017 Hur det började. År 2011-2012 började allt fler flyktingar från Somalia och Afghanistan anlända till Växjö och Alvesta. De som så småningom erhöll

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Föreningsbigården. - navet i biodlarföreningen -

Föreningsbigården. - navet i biodlarföreningen - Föreningsbigården - navet i biodlarföreningen - Av SBR: s ca 300 biodlarföreningar så är det ungefär 100 som har en föreningsbigård i någon form. Det finns även ett antal informationsbigårdar runt om i

Läs mer

Skolfadder Skolfadder Plans arbete Projektexempel

Skolfadder Skolfadder Plans arbete Projektexempel Skolfadder 2014 Skolfadder Plans arbete Projektexempel Skolfadder Tack för ditt stöd som Skolfadder! I följande rapport kan du läsa om hur du bidragit till Plans arbete för barns rätt till utbildning.

Läs mer

MUTOMONEWS. Nov Mutomonews Mars I detta nummer: Mutomoprojektet BG BG

MUTOMONEWS. Nov Mutomonews Mars I detta nummer: Mutomoprojektet BG BG #003 #001 Mutomonews Mars 2016 Nov 2016 I detta nummer: - Konsekvensanalys Tankar om Afrika - Reparation Vänskapsvecka & i underhåll Lidingö - Stakeholders Rubrik om något meeting mer Mutomoprojektet BG

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Att ansöka om kommunbidrag

Att ansöka om kommunbidrag Att ansöka om kommunbidrag Tips och råd för lokala jourer December 2010 Kommunernas bidrag till de lokala brottsofferjourerna är viktiga för verksamhetens fortlevnad och utveckling. I denna folder finns

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Knivsta Brukshundklubb

Knivsta Brukshundklubb Protokoll fört vid styrelsemöte i Knivsta BK 2015-08-20 Närvarande: Aime Ambrosen, Malin Karlsson, Henrik Ulfhielm, Marita Berg, Lars Hagman, Malin Mälarstig, Anette Ehrnst Anmält förhinder: Jenny Köhler,

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Sammanfattning av perioden jan - juni 2015 01.01.2015-06.30. 2015 01.01.2014-06.30. 2014 Koncernen 6 månader 6 månader Resultat efter

Läs mer

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför Sveriges mest omfattande spelhändelse Er chans att visa upp er! Har ni någonsin velat visa er passion inför spelandet för andra? Har ni tänkt, Vi

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Tillgänglig minister

Tillgänglig minister 22 reflex #4 2013 PORTRÄTTET Tillgänglig minister Erik Ullenhag brinner för diskrimineringsfrågor. På NHR:s förbundskongress ska han ge sin syn på tillgänglighet och människovärde. Text & FOTO: HÅKAN SJUNNESSON

Läs mer

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen SIDAN 1 Författare: Annelie Drewsen Vad handlar boken om? Boken handlar om Amina, som bor i ett boende för flyktingar. Hennes bror dog av ett skott, när de bodde i Somalia. Hennes mamma flydde till Kenya,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Datum: Måndagen den 8 juni 2015, klockan 18:30 20:30 Plats: Mälbybasen, Torshälla Ordförande: Niklas Kvartsén 1-6 Per Tillman 7-11 Sekreterare: Malai Bierfeldt Justerare:

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Projektrapport Vision For All

Projektrapport Vision For All Projektrapport Vision For All Jeanette Blom, Stephanie Korolija Folkungaskolan Linköping 2007-03-01 Innehållsförteckning INLEDNING 3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 3 METOD OCH VAL AV KÄLLOR 3 RESULTAT 4 VAD

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem.

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012 Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Under januari 2012 var jag, Johannes Svensson, tillsammans med

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag.

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. FÖREDRAGARE Pontus Ridderström Bakgrund Datasektionen har idag kapital på ett sparkonto som inte utnyttjas. Därmed skall Datasektionen med hjälp av detta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Minnesanteckningar FRAMTIDSCATWALK Framtidens ideella organisationer

Minnesanteckningar FRAMTIDSCATWALK Framtidens ideella organisationer Minnesanteckningar FRAMTIDSCATWALK Framtidens ideella organisationer Den 29 augusti år 2010 samlas ett trettiotal ideellt engagerade personer på Tällberg foundations En dag för Framtiden mitt i centrala

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30

Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30 Mötesprotokoll styrelsemöte onsdagen den 9 september 2015 kl 18:30 Närvarande: Mikael Ström, Carina Simonsson, Andrea Watson Athley, Maritha Bertilsson, Felicia Andersson, Henrik Engström, Rickard Söderqvist,

Läs mer

Fårösunds GoIK. Fårösunds Gymnastik och Idrotts Klubb

Fårösunds GoIK. Fårösunds Gymnastik och Idrotts Klubb Fårösunds GoIK Fårösunds Gymnastik och Idrotts Klubb FÖRENINGENS VISION OCH MÅL Visioner och målsättningar Vår Vision är att: Att engagera ungdomar och vuxna i aktiviteter som bidrar till en sund hälsa

Läs mer

Tostan Sveriges Effektrapport 2015

Tostan Sveriges Effektrapport 2015 Organisationsnummer: 802422-2344 Juridisk form: Ideell förening 2016-09- 30 Tostan Sveriges Effektrapport 2015 1. Föreningens ändamål Tostan Sverige bidrar, genom insamlings och informationsverksamhet,

Läs mer

Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45. Ledamöter:

Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45. Ledamöter: Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45 Ledamöter: Jan-Olof Sewring, ordföranden ledamot socialnämnden Mikael von Krassow, ledamot socialnämnden Greta Lemminge, ledamot PRO Maj-Britt Wallin, ledamot PRO Elfriede

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«utblick SRI LANKA Startskott för Star for Life Carema Orkidén bidrar till Suhada Home Araliya förskola är på frammarsch Terminsavslut med blandade

Läs mer

BAKGRUND INFORMATION. Alla kan bidra

BAKGRUND INFORMATION. Alla kan bidra BAKGRUND Undertecknad är ny medlem i styrelsen med uppgift att ta tag i sponsring, dvs att få in pengar till verksamheten, framför allt från företag. Alla vi vet att hockey kostar mycket pengar men om

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

öppnat. 2. Val av justeringsperson. Beslutade att välja Mattias Andersson att jämte ordförande och sekreterare att justera dagens protokoll.

öppnat. 2. Val av justeringsperson. Beslutade att välja Mattias Andersson att jämte ordförande och sekreterare att justera dagens protokoll. 1 Tid: 2016-08-16 kl.18.30-20.45 Styrelsemöte med IK Graip Plats: Cementa Arena Närvarande: Maria Axemyr, ordf Anders Grönlund, v ordf Ingrid Rosenberg, kassör Yvonne Karlsson, sekr Mattias Andersson Magnus

Läs mer

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna!

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna! Kallelse till ACA:s Servicekonferens 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö Välkomna! Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. De tolv traditionerna läses. 3. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj!

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Diskutera motionen och de övriga frågorna i er grupp. Utse en representant för att föra fram er grupps tankar och beslut på Servicekonferensen.

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Idrottssällskapet Göta Friidrottssektionen Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Styrelsen för friidrottssektionen får härmed avge följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har 2004 haft följande sammansättning:

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer