Glädje efter valet i mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glädje efter valet i mars"

Transkript

1 Juli 2013 Glädje efter valet i mars Viss turbulens uppstod efter valet då de två huvudkandidaterna Uhuru Kenyatta förklarade sig som vinnare av valet och Raila Odinga ej accepterade det p.g.a. valfusk. Inga direkta stridigheter utbröt dock denna gång efter denna valomgång. Den 8 mars stod det klart att Kenyatta fått 8000 röster mer än 50% av valdeltagarantalet och i och med det behövdes ingen andra omröstning. Odinga fick totalt röster färre än Kenyatta. Nu är tillsättningen av nya ministerposter och andra utnämningar på lokal nivå klara och Kenya kan gå vidare. Dock inte utan problem. Kenyatta skall ställas inför Internationella Brottdomstolen i Haag för de brott mot mänskliga rättigheter som han anklagades för vid förra valet som ledde till 1200 kenyaners död. Processen uppsköts p.g.a. presidentvalet och frågan är vad som händer den 9 juli då rättegången skall börja? Framtidstro är dock något som glädjande finns idag bland Kenyas beslutsfattare. Ekonomin förbättras och redan i förra numret av Mutomo News pekade jag på exempel på framtidsprojekt (Vision 2030) som skall göra Kenya till ett framgångsrikt afrikanskt land. Upprustning av kommunikationsnät, Konza - Afrikas svar på Silicon Valley, utskeppningshamn för olja i Lamu, eko-turism m.m. Grundproblemet för stabilitet och framgång är fortfarande hur motsättningarna mellan de 42 olika folkgrupper som finns i Kenya ska kunna överbryggas? Det blir den klart viktigaste inrikespolitiska frågan att ta itu med. Förhoppningsvis med hjälp av FN? Korruptionen inom statsapparaten är ett annat problem som måste stävjas för att uppnå demokrati. Kenya spelar en stor roll inom Afrikanska Unionen (AU) och förhoppningsvis kan en gemensam aktion mot Somalia från AU leda till lugnare och ekonomiskt stabilare förhållanden i Kenya.

2 För vår del innebär valutgången att Mutomo-distriktet får en ny Minister of Parlament. En egen folkvald representant i parlamentet. Denna gång en kvinna. Hon heter Rachel Nyamai och är uppvuxen i Mutomo området. Hon har vid besök i Mutomo efter valet träffat våra representanter och enligt nedanstående Letter of Partnership så ser vi ljust på framtiden. Speciellt när hennes översta budskap i sin aktivitetsplan är water. I oktober planerar några från styrelsen att besöka Mutomo och då är ett möte med Rachel Nyamai inbokat. Så får vi se vad det kan leda till.

3 Vad händer i Mutomo idag? Mutomo Primary School: Vi har nyligen byggt en vattentank vid Mutomo Primary School. 24 kbm:s tank i plast med 10 års garanti. Skolan har vuxit och behovet har under en längre tid varit mycket stort. Vi har även bidragit till renovering/nybyggnation av ett nytt skolkök vi Mutomo Primary School. Det gamla köket var gammalt och väggarna var fallfärdiga. Kyatune Primary School Även denna skola har haft ett mycket undermånligt kök. Här har antalet handikappade barn ökat med 100% (från 90till 180) under senaste 12 månadersperioden. Det gamla kökets grund har sparats och nya väggar och tak byggs upp. 2 nya kokkärl för matlagning skall installeras Thome Primary School Detta är ett 3-årsprojekt som just påbörjats. Första fasen har inletts. Detta kommer att bli ännu ett fantastiskt skolprojekt i Mutomodistriktet - producerat av Mutomo Projektet tack vare en av våra donatorer. Fas 1; Renovering av befintlig skolbyggnad + toaletter Fas 2; 2 nya klassrum. Tillverkning av skolbänkar, bord,stolar Fas 3; Skolkök + lärarrum Fas 4; 2 övernattningshus (s.k. dormitories för 80 pojkar och 80 flickor inkl. sängar. Fas 5; Elektrifiering med solpaneler. Inhägnad och upprustning av skolgård Fas 6; Bibliotek med datorundervisning Fas 7; Växthus med konstbevattning samt hönshus för ägg- och kycklingproduktion

4 Erik Primary School Ytterligare 2 klassrum är under uppbyggnad. Kilisia Primary School Här har ett nytt klassrum just färdigställts och en stor vattentank är renoverad. Chester Polytechnic / Birgittas Bakery Efter en lång rad svårigheter har vi nu lyckats få till en organisation och verksamhet där vi kan följa tillverkningen såväl som ekonomin. I dag ligger produktionen på 273 limpor/ dag och dessutom görs dagligen kassavabröd i olika former. Nästa steg är intagning av elever för bageriutbildning, som förhoppningsvis är klart till nästa terminsstart i augusti.

5 Sallen School Även här pågår byggnation av 2 nya klassrum och 30 skolbänkar. 4 nya s.k. eko-toaletter (urinseparering) har också nyligen iordningställts. Kiange Primary School Denna skola har successivt förbättrats. Från att ha fått ett övernattningshus, så har en stor vattentank byggts. Skolan har totalt elektrifierats och en TV och dator har inhandlats. Därefter ett kök och bibliotek. Som första skola i distriktet har ett eget hönsprojekt startats inom skolan som skall ge mat och intäkter till skolan. Dessutom har en av de större skolhusen fått nytt tak och hängrännor och dessutom har väggarna höjts c:a 3dm för att motsvara kenyanska skolnormer. Ett lovvärt projekt som rönt mycket uppskattning i hela Mutomo distriktet. Eco-toalett projekt avslutat. I samarbete med organisationen Toaletter utan gränser har 10 familjer fått en förbättrad sanitär situation med hjälp av urinseparerade toaletter. Skoltavlor Genom Erikshjälpen försorg har vi lyckats leverera 20 skiltavlor från företaget Lintex i Sverige till Mutomo. Glädjen var stor och här (i Kyatune primary school) har tavlan redan kommit till användning innan den hunnit komma till klassrummet.

6 SMG Resource Center Så sakteliga börjar vi få till olika funktioner på den plats som är tänkt som en samlingsplats när det gäller utbildning och information och kontor för vår projektgrupp i Mutomo. Det är ett stort projekt och vi har nu en ansökan hos Radiohjälpen som vi hoppas få gehör för. I väntan på svar har vi starta genom att rensa området, inhägna det och byggt vårt första s.k. produktionshus samt kompletterat det med 2 vattentankar. Här skall förädling av aloe vera och kassava göras och senare förädling av honung från kommande biodlingar. Nästa steg är elektrifiering av detta hus. Problemprojekt 1 Kilisiadammen - där det visat sig att fästet på den ena sidan av den 16 meter höga muren ej har fast berggrund och vatten kan rinna förbi och underminera murens hållbarhet. Detta kräver en betydande extrainsats som måste göras innan nästa regnperiod. F.n. söker vi bidragshjälp men har ej fått några ekonomiska stöd. Vi arbetar hårt för att få bidrag för denna extrakostnad. Problemprojekt 2 Avsaltningsanläggning i Kilisia. Här har vi tillsammans med organisationen World Vision gjort ett samarbetsprojekt. Vi har enl. kontrakt gjort allt enl. överenskommelse. P.g.a. ekonomiska svårigheter har World Vision ej fullgjort sina åligganden. Enl. kontrakt utlovade de en solpanelsanläggning som energikälla - men av kostnadsskäl installerades en dieseldriven generator istället. I deras åtagande låg också installation och anslutningskostnader men detta har ej gjorts. Så för att slutföra projektet görs installationen i vår regi och vi tar den extrakostnaden. Vi känner ett stort ansvar inför vår sponsor att anläggningen kommer igång samt att vi kan ge den förväntande befolkningen sin utlovade avsaltningsanläggning. Kommer att ge 500liter avsaltat vatten/timme.

7 Hållbar utveckling inkl. mikrokreditverksaheten. Denna del av vår verksamhet har fått en bättre struktur och översiktlighet sedan Lauryn Mwende övertog ledarskapet av denna verksamhet vid årsskiftet. Hennes medhjälpare Francis och Aviah gör ett fantastiskt jobb då de bedriver mönsterjordbruk enl. våra nya principer samtidigt som de besöker mängder av mikrokredigrupper varje vecka för utbildning och genomgång av ekonomisk ställning (lån/återbetalning) av mikrokreditlån. Betr. Cassava så har verksamheten verkligen vuxit och mer än 600 jordbrukare inser nu att det är bättre att odla tålig kassava i stället för majs. Även mangoträden växer men kräver extra bevattning Aviah och Francis på sina veckobesök i olika mikrokreditgrupper. Totalt idag 460 grupper. gruper. Försäljning av solpanelsdrivna lampor via mikrokreditlån är en mycket populär investering bland innevånarna i Mutomo. De sparar in inköp av lysfotogen på ett halvår och får en bättre livskvalité. Rent, hållbart, brandsäkert och bättre ljusförhållanden i hemmet.

8 Familjeplaneringsprojekt i Ndakani Detta är ett ett-årsprojekt i ett område c:a 2 mil från Mutomo. Detta projekt leds av en sköterska från sjukhuset i Mutomo (Sister Mary) och vår egen Lauryn Mwende. Första fasen är att informera befolkningen om hur viktigt det är att idka familjeplanering och därefter förmå dem at skydda sig från oönskade graviditeter. Innan fas 2 inleddes i juni har 64 kvinnor anmält intresse av att erhålla långtidspreventivskydd ( 3-5 år). Vi förväntar oss mycket av detta pilotprojekt som skall bana väg för ytterligare spridning av information om familjeplanering. Även s.k. Mens Cups = återanvändningsbara mensskydd för kvinnor förevisas och distribueras ut till en testgrupp. Vi har startat en glasögoninsamling som skall pågå till 15 september Alla glasögon kommer att kontrollmätas via Företaget Rediviva, Uppsala och lämnas till Mutomo Mission Hospital vid besök där i oktober Mutomo- innevånare med synfel har då möjlighet att få glasögon som kan förbättra deras livskvalité. Kontakta Magnus Elfwendahl som ansvarar för insamling av dessa glasögon. På förhand tack och med vänliga hälsningar Magnus Elfwendahl (ordförande i Mutomo Projektet) Tel

9 Hur vet vi om extrem fattigdom minskar i världen? Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och Percy Barnevik, välkänd filantrop, möttes nyligen i en diskussion, arrangerad av biståndsorganisationen Hand in Hand, under rubriken Hur vet vi om extrem fattigdom minskar i världen? Hans Rosling gav en som vanligt informativ och underhållande bild av världsfattigdomen i vårt århundrade. Percy Barnevik talade om sitt engagemang i Hand in Hands nätverk, affärsvärldens roll i utvecklingssamarbete och hur företagen behöver engagera sig i bekämpningen av fattigdomen genom entreprenörskap. Rosling och Barnevik talade inför en stor publik med många verksamma inom olika biståndsprojekt. Hans Rosling betraktade sig som edutainer och sade sig inte vara frustrerad över situationen i de fattigaste länderna. Han var inte optimist, inte pessimist, men posimist. Den extrema fattigdomen skulle kunna tas bort inom 20 till 30 år. Detta kan ske genom seriöst och hållbart bistånd. Framför allt måste arbetstillfällen skapas. Fattigdomen måste bort liksom kärnvapnen. Barnevik underströk vikten av hur man på bästa sätt skapar jobb i utvecklingsländerna. Detta kan ske genom träning i entreprenörskap. Det resulterar i att människor anställer människor. Därför måste fler affärsmän engagera sig i utvecklingssamarbete. Barnevik visade på att många företag utvecklar Coporate Social Responsibility (CSR), ett ofta använt begrepp som betyder att företagen följer etiska standards, tar hänsyn till andan i tillämpade lagar och ansluter till internationella normer. Från Mutomoprojektet deltog Sten Kvarfordh, Stig Svensson och Göran Netinder. Göran Netinder, Percy Barnevik och Stig Svensson vid en paus vid mötet i Stockholm den 24 april.

10 Presentation av styrelsemedlemmar (Del 2) Björn Falkeblad som sköter föreningens ekonomi presenterades i förra numret av Mutomo News.) Som ett led i presentation av medlemmarna i Mutomo Projektet tar jag mig friheten att presentera mig själv med hjälp av bifogad artikel i Conversations ett magasin från Handelsbanken. Artikeln är egentligen en del i ett större sammanhang, där också Niklas Zennström (Skype) presenterades, och handlade om filantropi. Text: Kerstin Danasten Bild: Kristina Sahlén. Klicka här för att öppna artikeln. En vanlig dag på jobbet Jag har fått många förfrågningar om hur arbetet inom Mutomo Projektet går till i Sverige. Jag kan väl ses som en projektledare som sköter det alldagliga kontakten med Mutomo. Skype-samtal med vår Projektgrupp äger rum en gång/ vecka och tar ofta 1-2 timmar. Ett utmärkt forum för att kunna driva verksamheten framåt. Varje lördag får jag också en veckorapport från Mutomo via mail från Mutomo. Denna skickas sedan vidare till de 7 övriga styrelsemedlemmarna. Planering inför kommande evenemang, kontakt med sponsorer, såväl gamla som nya samt organisationsfrågor med styrelsen är en del av mitt arbete på hemmaplan. Övriga styrelsemedlemmar har sina speciella frågor som de behandlar och rapporterar internt. Månatliga ekonomiska redovisningar granskas av vår kassör Björn Falkeblad. Då vår nye ordförande tillika har stora engagemang i Rotary, kommer ett fördjupat samarbete att ske som förhoppningsvis leder till nya projekt med bidrag från Rotary. Jag förser honom med massor av löpanade information för att han snabbt skall kunna sätta sig in i alla frågor. Vår sekreterare Folke Bengtsson och Leif Ekblom ansvarar för bidragsansökningar från större bidragsgivare i Sverige. Göran Ågerup (från företagsvärlden) är mästerlig på att spåra upp personer och företag som kan bidra till verksamheten. Katarina Schoning startar upp ett program för att finna former för att vi skall bättre kunna bidra till de föräldralösa barnens problem i Mutomo-området. Göran Netinder bedriver en enmansutredning med vår projektgrupp i Mutomo för en framtida omformning till en egen NGO (Non Government Organisation). Sten Kvarfordh - Skype - Mutomo

11 Tack Per Olof Osterman, Efter 5 års arbete i Mutomo Projektet har nu Per Olof lämnat styrelsen och sitt aktiva engagemang som projektledare för mikrokreditverksamheten. Denna verksamhet skapades först genom samarbete med en inhemsk mikrokreditorganisation vid namn Rincod. Sedan en tid tillbaka sköts denna verksamhet lokalt av vår egen projektledare Lauryn Mwende. Per Olof insåg tidigt att den fattiga jordbruksbefolkningen i Mutomodistriktet behöver hjälp för att kunna försörja sig själv. Genom utbildning i kooperativt samarbete, ekonomi och entrepenörskap har vi idag c:a 4500 personer (mest kvinnor) i denna verksamhet. Det startar med att små belopp sparas i den egna mikrokreditgruppens sparkassa regelbundet samtidigt som utbildning sker. Sedan sker individuell utlåning ur denna kassa till medlemmar som kan presentera ett bra skäl för att få låna. Räntan återinvesteras och så växer långsamt detta kapital. Mutomo projektet har nu etablerat en separat lånefond ( idag c:a kr) ur vilken medlemmarna kan söka bidrag ur vid större investeringar som symaskiner, utrustning till förbättrande jordbruksutvinning, svetsaggregat, snickarutrustning, klimatanpassade nya grödor m.m. Genom sitt stora engagemang och noggranna arbete har Per Olof Lyckats bilda en entrepenöranda i Mutomo som idag är mycket uppskattad. Hans vision: Hjälp till Självhjälp är en paroll som verkligen lever i Mutomo idag. Vid sidan om detta engarade sig Per Olof också mycket i det dagliga arbetet i projketledningen och var aktiv vid stiftandet då Mutomo Projektet blev en egen ideell förening med koppling till 90.kontot. Per Olof kvarstår dock som representant i Samrådsgruppen där han är sin Rotaryklubbs representant. Ett stort tack för vad du gjort för Mutomo Projektet hälsar Sten Kvarfordh

12 Kommande aktiviteter Mutomo Charity Den 12/7 arrangeras en golftävling i Öregrund och 180 tävlande deltar. Vi kan bjuda på ett bra prisbord från våra sponsorer och hoppas att många tar till sig den information vi kommer att ge i samband med golftävlingen. Artistgala Redan nu planerar vi en artistgala i Uppsala den 2 februari UNT-ställer upp med en extra tidningsbilaga och du som så önskar har möjlighet att bidra med en annons i denna tidning. Hör av dig till Sten Kvarfordh för närmare information. Vi är mycket tacksamma för annonsbidrag

13 Sist men inte minst så önskar undertecknad alla Mutomo-vänner en härlig sommar och hoppas ni får en skön ledighet. Verksamheten i Mutomo är som räntan - den sover aldrig. Vi jobbar oförtrutet vidare. Fundera gärna på om du kan bidra på något sätt till kommande projekt. Vi har en lång önskelista. Du kan stödja via: direkt bidrag (Bg ) bidrag mellan kr som ger 25% skatteåterbäring. Uppge fullständigt personnummer. (Samma bankgiro) Autogiro. Anmälan via vår hemsida Gåvobrev, kondoleans eller riktat bidrag. Se så kan du bidra på vår hem sida Skänk avkastning av aktieutdelning. Kontakta undertecknad för närmare info. Då vi arbetar ideellt är det era bidrag som möjliggör att verksamheten kan fortgå i Mutomo. Vi behöver dig. Med sköna sommarhälsningar Sten Kvarfordh

14 Mutomo News utkommer varje kvartal och speglar aktuell information från Mutomo projektets verksamhet. Mutomo News är ämnad för medlemmar, sponsrande företag, Rotary klubbar och organisationer som stödjer vår verksamhet. Mutomo News är öppet för annonsering via företag som på så sätt bidrarar till vår verksamhet. För info om annonskostnader. Kontakta Sten Kvarfordh. Sten Kvarfordh Projektledare Lilljeborgsvägen 8 B Uppsala Tel Mob Mail:

September 2012 MånadensTema: Korruption och vatten

September 2012 MånadensTema: Korruption och vatten September 2012 MånadensTema: Korruption och vatten Korruption och vattenbrist är två stora problem som håller tillbaka utvecklingen i Mutomo området. Korruptionen kan vi ej göra så mycket åt. Endast inta

Läs mer

Sten Rylanders Krönika

Sten Rylanders Krönika November 2014 Sten Rylanders Krönika Först av allt en mycket rolig händelse, som jag tror att alla läsare av Mutomo News redan känner till. Den 24 oktober fick vår eldsjäl Sten Kvarfordh mottaga Uppsala

Läs mer

Innehåll. Tillbakablick. Juli 2014

Innehåll. Tillbakablick. Juli 2014 Juli 2014 Innehåll Sid.1 Tillbakablick Sid.2 Sten Rylanders Krönika Sid.3 Frivilliga hjältar och ambassadörer Sid.4 Resor till Mutomo Sid.5 Mutomo Charity - Golf Projekt - några exempel Sid.6 Tragedi i

Läs mer

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Vatten Området lider av extrem svår torka periodvis. Brist på vatten förorsakar stort lidande. Regnvatten lagras för användning under torrperioderna. Därför byggs många vattentankar.

Läs mer

Juli 2015. Kenyas president Uhuru Kenyatta arbetar

Juli 2015. Kenyas president Uhuru Kenyatta arbetar Juli 2015 Här kommer ett försenat nummer av Mutomo News. Även om vädret i Sverige inte har varit bra i sommar ska vi inte skylla på det. Snarare på inkompetent sjukhuslogistik och dåliga operatörer som

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och samarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda 1 Verksamhetsberättelse 2014 Försök att tänka dig in i situationen: ett land med en

Läs mer

Ungdomar mot våld. Barntrafficking problem i Burma. Faddrar på resa i Kambodja. Pilotprojekt med idrott i fokus

Ungdomar mot våld. Barntrafficking problem i Burma. Faddrar på resa i Kambodja. Pilotprojekt med idrott i fokus Barnfondens faddertidning nummer 1 2015 Ungdomar mot våld Barntrafficking problem i Burma Faddrar på resa i Kambodja Pilotprojekt med idrott i fokus Barns rättigheter i fokus 2015 Parallellt med arvet

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40 Barn i Nöd nr 4 2011 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 4/11 Årgång 40 2 Barn i Nöd nr 4 2011 Vill du satsa langsiktigt? Bli fadder! Att bli fadder innebär att du med

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 %

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Årsredovisning 2007 Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 1 100 90 80 70 60 50 40 Årets nyckeltal * Jordens bästa affärsidé -54% Spädbarnsdödlighet -44% Analfabetism Får vi föreslå ett nytt sätt att

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera

Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR 1 2015 Rotarys Läkarbank Foto: Erik Danielsson, Remus production I DETTA NUMMER: Rapport ger svart på vitt sid 4-5 Klubbarnas engagemang gör det möjligt att hjälpa sid 6-7 Salama,

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 NR 7-8 januari-februari 2010 DG Eva Persson Sitter och tittar på aktuellt. Bilder från Haiti kablas ut över världen. Vidden och omfattningen av katastrofen är svår

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap

Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons, fre: 9.30-11.30. Tis, tor: 13.00-15.00.

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2010 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2008 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

Vida Vyer. Nr 1/2014 Gambiagrupperna. Gambiagrupperna

Vida Vyer. Nr 1/2014 Gambiagrupperna. Gambiagrupperna Vida Vyer Nr 1/2014 Gambiagrupperna Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer

Samhällets Styvbarns kunskapsbank

Samhällets Styvbarns kunskapsbank Samhällets Styvbarns kunskapsbank Planen för ett riksförbund, 2008 (I mars 2008 lade Benny Jacobsson i styrelsen fram en plan för att omvandla Samhällets Styvbarn från en liten förening till ett stort

Läs mer