INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år."

Transkript

1 HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013

2 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra kvinnliga partners i Afrika, Asien och Latinamerika. Med rapporten vill vi ge er kunskap, resultat och framförallt en förståelse för hur ni påverkar världen genom er delaktighet i Hungerprojektet. Ojämställdheten i världen är ett av de största hindren för att avskaffa fattigdomen. Tillsammans med er här i Sverige stärker vi kvinnor i programländerna och bistår såväl dem som oss själva att förändra de patriarkala och förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. ETT STORT TACK till alla ni som är en del av Business Leaders for Women s Empowerment och till er som investerat i kvinnors ledarskap. Utan er vore denna resa inte möjlig - tillsammans förändrar vi världen! Magdalena Jennstål Projektledare Business Leaders for Women s Empowerment Januari 2014

3 KVINNORS LEDARSKAP Att investera i kvinnors ledarskap innebär att investera i många fler positiva effekter i samhället. EN STOR DEL AV VÄRLDENS PROBLEM med hunger och fattigdom beror på att kvinnor inte har samma ställning som män. Diskrimineras kvinnor diskrimineras hälften av samhällets medborgare och vi lämnar hälften av all kunskap, engagemang och kapacitet outnyttjad. Diskriminering och kvinnors ojämlika ställning påverkar även en rad andra samhällsområden negativt, till exempel fler tidiga äktenskap, ökat våld mot kvinnor, högre barn- och mödradödlighet. HUNGERPROJEKTET ARBETAR med kvinnors ledarskap av flera anledningar. Dels för att kvinnor har rätt att själva påverka beslut om deras liv, dels för att kvinnor som får mer makt tenderar att sträva efter mål liknande millenniemålen. De är ofta ansvariga för områden som påverkar hela familjen, som exempelvis familjens jordbruk. Om kvinnliga jordbrukare fick samma tillgång till resurser som männen skulle antalet hungriga i världen minska med upp till 150 miljoner 1. Att investera i kvinnors ledarskap innebär alltså att investera i många fler positiva effekter i samhället. 1 Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development, FAO, 2011

4 KVINNORS LEDARSKAP Undernäringscykeln drabbar utsatta kvinnor runt om i världen. I UTVECKLINGSLÄNDERNA är det vanligt att kvinnorna är de som äter sist och minst vid måltiderna. Förekomsten av tidiga äktenskap innebär även att de föder barn tidigare. En ung, undernärd kvinna föder barn som är underviktiga vid födseln och som därför redan lider av nedsatt immunförsvar. En vanlig orsak till otillräcklig amning är brist på kunskap om näringslära. Ett undernärt barn har nedsatt muskelstyrka, hämmas i växten och växer upp till undernärda tonåringar som i sin tur blir bortgifta vid en för tidig ålder och den generationslånga cirkeln börjar om igen. Genom att stärka kvinnor och deras ledarskapsroll sätter vi ett stopp för cirkeln en gång för alla. HUNGERPROJEKTETS INSATSER Hungerprojektet arbetar för att stärka kvinnors självkänsla, ställning och makt i samhället genom kvinnors ledarskap. Vi arbetar med att utbilda kvinnor att bli beslutsfattare, I Bangladesh arbetar vi med att motverka all form av diskriminering, särskilt diskriminering mot flickor. att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor. I Indien arbetar vi med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. I Bangladesh arbetar vi med att motverka all form av diskriminering, särskilt mot flickor. I våra åtta programländer i Afrika driver vi bland annat mikrofinansprogram som är särskilt riktade till kvinnor och i Latinamerika arbetar vi särskilt med att stärka kvinnor i ursprungsbefolkningen.

5 KVINNORS LEDARSKAP KVINNLIGA LEDARE UTBILDAS i juridiska och reproduktiva rättigheter. Denna kunskap sprider de sedan framförallt till de mest förtryckta kvinnorna. De uppmanar och stöttar dessa kvinnor att förbättra sina liv. STÖTTAR FOLKVALDA KVINNOR Enligt indisk lag ska % av de folkvalda representanterna i byråden vara kvinnor. Dock är många av dessa kvinnor analfabeter, och vet inte ens om att de blivit valda. Hungerprojektet arbetar med de folkvalda kvinnorna på bynivå, utbildar dem i läs- och skrivkunnighet och informerar dem om deras juridiska rättigheter. Vidare utbildas de i hur de ska organisera och hur de lägger upp förändringsstrategier för deras byar. Vi följer kvinnorna under hela deras femåriga mandatperiod och stöttar dem i ett andra val om de vill ställa upp i omval. MOBILISERA MÄNNISKOR OCH STÄRKA KVINNOR För att stärka människor och ge dem verktyg att själva ta sig ur hunger och fattigdom organiserar Hungerprojektet s.k. Vision, Commitment and Action Workshops (VCA). Genom dessa workshops utmanas deltagarna att komma fram till en gemensam vision för deras by och utveckla strategier för detta. Dessa workshops diskuterar även diskriminering och jämlikhet och därmed integrerar man kvinnors och flickors delaktighet i den gemensamma visionen för framtiden. KVINNOR LEDER FÖRÄNDRINGAR SOM VOLONTÄRER OCH ENTREPRENÖRER I våra programländer i Afrika når vi ut till mellan människor i ett kluster av byar. Detta kluster kallar vi för ett epicenter. I dagsläget har 119 epicenter startats i åtta länder i Afrika. Epicenterstrategin är ett sätt Hungerprojektet stärker det politiska ledarskapet och deltagandet av valda kvinnliga representanter i kluster av byar på landsbygden.

6 KVINNORS LEDARSKAP att mobilisera människor genom en central epicenterbyggnad. Detta är ett sätt att mobilisera människor så att de genom handling kan uppfylla sina grundläggande behov. Genom epicenterstrategin har kvinnor möjlighet att få hälsovård för sig och sina barn, utbildning, mikrofinansprogram, ledarskapsträning och jordbrukskunskap som annars inte finns tillgänglig för dem. GENOM UTBILDNING, TRÄNING OCH MIKROLÅN kan kvinnorna bli starka aktörer i samhället och ta makten i sina egna händer. Kvinnliga volontärer tränas också i att bli ledare för byggnationen och utvecklingen av epicentret. Genom utbildning och mikrolån kan kvinnorna bli starka aktörer i samhället och ta makten i sina egna händer.

7 RESULTAT 2013 Under året har en mängd olika projekt genomförts för att främja kvinnors ledarskap. Bland annat detta: INDIEN Januari till juni 2013 utbildades 310 kvinnor i vår Women s Leadership Workshop. Deras arbete kunde nå ut till människor. Folkvalda kvinnliga representanter i Indien säger att en av deras topprioriteter är att öka antalet flickor i grundskolan. AFRIKA WEP (Women s Empowerment Program) volontärer höll över 951 workshops med deltagare, varav majoriteten var kvinnor. Utbildning i HIV/AIDS och jämställdhet stärker människor att förändra förhållandena som lett till spridningen av HIV/ AIDS. 925 workshops med deltagare, majoriteten kvinnor, hölls mellan januari och juni kvinnor deltog i läs- och skrivkunnighetskurser. 75% av alla FAL (Functional Adult Learning) studenter är kvinnor. MEXIKO 2 Vision, Commitment and Action Workshops för kvinnors ledarskap genomfördes: 87 kvinnor deltog och 15 män. BANGLADESH kvinnliga ledare deltog i utbildningar kvinnor deltog i utbildningar för att minska tidiga äktenskap; 273 äktenskap förhindrades människor deltog i utbildningar för att motverka hemgift hemgifter stoppades. 251 skolgårdsutbildningar om inskrivning på grundskola; flickor skrevs in. I Bangladesh deltog kvinnor i utbildningar för att minska antalet tidiga äktenskap. 2 Hemgift är en summa pengar eller egendom som traditionellt överlåts vid äktenskap från kvinnans familj till mannens.

8 BERÄTTELSE FRÅN MEXIKO RAQUEL GARCÍA VIDAÑA BERÄTTAR: RAQUEL ÄR DEN FÖRSTA KVINNAN som blivit vald till delegat i Juan Aldama, Zacatecas. Hon säger att det är tack vare Vision, Commitment and Action utbildningen som tagit bort hennes ögonbindel och fått henne att inse att hon kan ta sig vidare. I MIN UNGDOM brukade människor från mitt område söka sig till USA för att arbeta eftersom de trodde att det inte fanns några jobbmöjligheter här. Jag själv funderade också över att ge mig av i jakten på de gröna sedlarna. Livet var tufft och jag undrade alltid vem som skulle hjälpa mig. JAG INTALADE MIG SJÄLV att jag var fattig och aldrig skulle ta mig därifrån. Jag trodde att varken staten eller någon annan brydde sig om oss. JAG DELTOG I VCA UTBILDNINGEN och blev beslutstagaren i mitt eget liv och mitt samhälle förändrades. För mig kändes det som ett uppvaknande. Hungerprojektets människorsyn fick mig att tänka Jag kan!, Jag vill!, Och jag ska!, Vi gör det!. VI BESLÖT OSS FÖR att bygga ett hälsocenter. Vi lyckades ta reda på vad vi behövde och hur vi skulle få tag på det. Vissa tog med sig cementsäckar, andra träd att plantera och mycket mer. När arbetet väl var avslutat träffade vi chefen för provinsens hälsodepartement för att se hur vi kunde samarbeta. Raquel García Vidaña, delegat i Juan Aldama, Zacatecas Han erbjöd oss stolar, en säng och material. Tack vare allas arbete är hälsocentret nu nästan färdigt. JAG SÅG fler behov i mitt område och beslöt mig därför för att bli delegat. Jag är den första kvinnan från Juan Aldama, Zacatecas som valts och folk är förbluffade. Jag säger att det är många fler kvinnor som kan bli ledare i sina samhällen. Vi måste stötta dem. Vi är stolta över att vara kvinnor. Kvinnor: ja, vi kan!

9 TACK! ENGAGEMANGET från våra kvinnliga ledare, i kombination med den solidaritet ni visar genom ert engagemang och era investeringar, gör skillnad varje dag. ERT FRAMTIDA ENGAGEMANG i kvinnors ledarskap, genom Hungerprojektet, är avgörande för vårt gemensamma arbete. Tack för att ni gör den här resan med oss.

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Mikrolån en (o)möjlighet?

Mikrolån en (o)möjlighet? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 VT11 Handledare: Matilda Broman Mikrolån en (o)möjlighet? En kritisk studie av kvinnors möjlighet till empowerment genom mikrofinanser via mikrofinansinstitutet

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh Uppsala Universitet 2004-01-14 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C Höstterminen 2003 Att låna från Grameen Bank Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex På många håll i världen saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex,

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer