Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut Dokument Delårsbokslut Granskad av Fastställd av Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut 2002-08 Dokument Delårsbokslut 2002-08. Granskad av Fastställd av Datum 2002-09-26"

Transkript

1 ngar//535/delårsrapp 1(5) Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per Verksamhet LFU projekt Drift och underhåll på fastigheterna har under årets första åtta månader bedrivits enligt fastlagda planer på alla driftenheter. Långtidsplanerat fastighetsunderhåll genomföres i normal takt efter den årsplanering som upprättats. Bland de åtgärder som genomförs under 2002 kan nämnas fortsatta OVK-åtgärder med bla ventilationsåtgärder i huvudblocket US och tak/fasad/fönster i hela fastighetsbeståndet. Delar av styr- och övervakningssystem vid US kommer att bytas och uppdateras. I västra länsdelen kan nämnas åtgärder vid Rättspsyk i Vadstena och renovering av köket LiM. Vid ViN utförs bla åtgärder efter OVK och underhåll på hissanläggningar. projekten under 2002 består liksom tidigare år i huvudsak av anpassning för förändrade verksamheter. Av de projekt som pågår per kan nämnas: - ombyggnad landstingshuset - ombyggnad kirurgmottagning, ViN - nybyggnad av ridhus, Järngården, Vreta - ombyggnad köket LiM - ombyggnad helikopterlandningsplats,us Ombyggnad av akutmottagningen vid US har slutförts under september.

2 ngar//535/delårsrapp 2(5) Projektering för nybyggnadsprojekt US sydöst, med bla nya lokaler för O-centrum, pågår enligt planerna. Årets investeringar i om-, till- och nybyggnader uppgår sammanlagt till 58,5 mkr per Lokalbeståndet Det totala lokalbeståndet inom landstinget är per , m 2 LOA ( m 2 ). Egna lokaler m 2 ( m 2 ) Förhyrda lokaler m 2 ( m 2 ) Siffran inom parentes anger förhållandet vid årsskiftet 01/02. Förhyrda lokaler har ökat med förhyrningar för bla AdmTjänst i Motala, Hudmottagning i Norrköping, FoU-enheten samt HjC i Linköping. Egna lokaler har minskat med Västerby, sammanlagt m 2. Andelen outhyrt uppgår till 6,3 % per augusti (7,6 %). Försäljningar Kundperspektiv Försäljningen av Västerby är slutförd med tillträde för den nye ägaren Total köpeskillingen för fastigheten med tillhörande inventarier uppgår till 17,5 mkr vilket innebär att reavinsten för landstinget blir 3,6 mkr. I det strategiska målet, Nöjda kunder som ser LFÖ som sin självklara partner, är information och kommunikation med kunden nyckelbegrepp. Arbetet med att utveckla hyresråden fortsätter och som en fortsättning på Generalplanearbetet på US har LFÖ fått LD:s uppdrag att skapa en strategisk lokalförsörjningsgrupp där ett viktigt syfte är att knyta goda relationer med kunderna på US i det ständigt pågående lokalresursplaneringsarbetet. Process- och utvecklingsperspektiv Förändringarbetet, LFÖ Färdriktning 2005, som påbörjades

3 ngar//535/delårsrapp 3(5) Medarbetarperspektiv under våren 2001 fortsätter, med syfte att förbereda och anpassa organisationen till framtida betingelser. Fokusering sker på de mest strategiska områdena utifrån de principer för drift och ägande som antogs inom landstinget i januari LFÖ:s verksamhetsområden och roller analyseras och organiseringen av arbetet kommer att ske enligt ett processorienterat synsätt. Förändringsarbetet omfattar såväl ändringar av arbetssätt som utveckling av organisation och medarbetare. Inom ramen för förändringsarbetet LFÖ Färdriktning 2005 har organisationen prövats strategiskt i olika avseenden. Detta har fått till följd att beslut fattats om resursmässiga förstärkningar inom olika strategiska områden samt att organiseringen av fastighetsförvaltningens arbete har ändrats Tre nya fastighetschefer har tillträtt sina befattningar i den omorganiserade fastighetsförvaltningen. Den nya organisationen innebär att LFÖ har tre fastighetschefer som var och en har totalansvar för var sitt fastighetsområde, US, övriga sjukhus (LiM, ViN, Finspång) respektive övriga egna fastigheter och inhyrda lokaler. En fastighetsekonom, en lokalplanerare och en lokalresursplanerare har direkt efter semesterperioden tillträtt sina nya befattningar. Vid LFÖ:s driftenhet i Öster, som omfattar bla Vrinnevisjukhuset och lasarettet i Finspång, tillträdde den nye driftchefen i januari och under våren har en låsadministratör rekryterats. Vid driftenhet US pågår rekrytering av en eltekniker och en driftingenjör/tekniker som en följd av personalavgångar. Arbetet med attitydförändringar och teambuilding fortsätter. I början av september har LFÖ startat upp ett befattnings- och kompetensutvecklingsprojekt enligt landstingets Oliviamodell.

4 ngar//535/delårsrapp 4(5) Detta projekt kommer att pågå i flera etapper med deltagande av olika yrkeskategorier. Först ut är reparatörer, tekniker och elektriker som tillsammans svarar för mer än hälften av LFÖ:s medarbetarkader. En arbetsgrupp bestående av representanter från olika delar av organisationen har i september presenterat förslag till jämställdhetsplan för 2002/2003. Ekonomiperspektiv Resultatet för åtta månader år 2002 uppgår enligt redovisningen till 9,1 mkr. Justering för årstidsfluktuationer avseende media är inte gjord och ska därför öka resultatet med 2,3 mkr. Det bokförda resultatet ska korrigeras för hyresintäkter avseende LFU. Kostnaden för utförda LFU-insatser under åtta månader uppgår inte till vad som tas in via hyresintäkterna under perioden, vilket innebär att det bokförda resultatet ska minskas med 12,3 mkr. För att öka kvaliteten i det inre ytskiktsunderhållet tar LFÖ from 2001 i anspråk en del av det hyresutrymme som årligen uppstår i form av att behovshyran minskar till följd av minskade kapitalkostnader. Detta innebär att LFÖ tar ut 22 kr/kvm för det inre ytskiktsunderhållet. Åtgärder för ytskikt har hittills inte skett i samma takt som medel tagits in via hyran varför resultatet per 08 ska korrigeras med ytterligare 3,0 mkr. Vidare ska i resultatbedömningen tas hänsyn till upparbetade kostnader för smärre ombyggnadsarbeten och kontantprojekt beställda av kund uppgående till 0,4 mkr. Hänsyn ska tas till värdet av större upparbetade kostnader gentemot kund som inte är utfakturerade per 08 med 0,7 mkr

5 ngar//535/delårsrapp 5(5) Aktuellt resultat per uppgår till 2,9 mkr efter hänsyn till ovan nämnda korrigeringar. Detta resultat är i storleksordningen 2,2 mkr sämre än resultatet för motsvarande period i fjol. Periodens underskott är till största delen betingat av att LFÖ:s driftenheter i Motala och Norrköping dras med en alltför hög kostnadssida. Vidare har det stora förändringsarbetet inom LFÖ färdriktning 2005 fört med sig att kostnaderna ökat mer än planerat. Åtgärder för att reducera en fortsatt ökning av underskottet kommer att vidtas under hösten LandstingsFastigheter Östergötland Klas Lindgren Fastighetsdirektör Ekonomichef

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Årsrapport Service 2014

Årsrapport Service 2014 1(9) Årsrapport Service 2014 Resultatutveckling Årets resultat är -0,3 mkr, vilket motsvarar både divisionens budget och tidigare lämnade prognoser. I resultatet ingår kostnader för ett antal landstingsuppdrag

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Sammanfattning 63, Regionservice

Sammanfattning 63, Regionservice Sammanfattning 63, Regionservice 1. Sammanfattande inledning Regionservice tog över bårhusverksamheten från 1 januari. Verksamheten finansieras genom ett anslag från Regionstyrelsen och konsolidering med

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014

Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014 Sida 1(35) Beslutad årsredovisning 2014 Sida 2(35) 1. Sammanfattning och slutsats har under 2014 utvecklat sitt arbete för att tillgodose kundernas behov av ändamålsenliga och funktionella lokaler. Det

Läs mer

Häfte 7. Fördjupningsmaterial

Häfte 7. Fördjupningsmaterial Häfte 7 Fördjupningsmaterial Fördjupningsmaterial kopplat till strategisk plan 2016-2017 Inledning Fördjupningsmaterialet är inte en del i beslutsunderlaget till förbundsstämman utan är till för att beskriva

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Ekonomi. Ekonomisk utveckling

Ekonomi. Ekonomisk utveckling 46 Ekonomi Basen i bolagets stabila finansiella position är en stark balansräkning med en för branschen hög soliditet. Betydande övervärden i fastighetsportföljen och låg skuldsättningsgrad ger ytterligare

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

Detaljbudget 2015 Västtrafik AB 2015. 1. Sammanfattning. 2 Regionfullmäktiges mål. Sida 1(18)

Detaljbudget 2015 Västtrafik AB 2015. 1. Sammanfattning. 2 Regionfullmäktiges mål. Sida 1(18) Sida 1(18) Detaljbudget 2015 Västtrafik AB 2015 1. Sammanfattning För Västtrafik som helhet förväntas antal resor i budget 2015 resultera i ca 282 miljoner resor (exklusive resor för anropsstyrd trafik).

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Uppföljning av tidigare års granskningar

Uppföljning av tidigare års granskningar Revisionsrapport Lisbet Ostberg Revisionskonsult Uppföljning av tidigare års granskningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund och revisionskriterier...

Läs mer