00: Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden"

Transkript

1 00:16-15 Utgåva 19 sv-se Bränsle, smörjmedel och vätskor P-, G-, R- och T-serien F-, K- och N-serien Scania CV AB 2011, Sweden

2 Innehåll Innehåll Ändringar från föregående utgåva... 3 Motor... 4 Volymer... 4 Fabriksfyllning... 6 Oljebytesintervall... 7 Svavelhalt i bränsle... 7 Grundkrav... 8 Krav på viskositetsklass... 9 Kylsystem Volymer Oljekvalitet Kylvätska Kvalitetskrav på kylvätska Efterfyllning Inblandning av Scania frysskydd i vatten Frysrisk Luftkonditionering Köldmedium Kompressorolja Bränsle Diesel Biodiesel EN Etanol Gasmotor Avgassystem AdBlue - Reduktionsmedel vid SCR Transmission Oljebytesintervall Manuella växellådor Automatiska växellådor Koppling Kraftuttag Retarder, Scania Axlar och nav Chassi Spolarvätska Oljekvalitet Komponenter och smörjmedel Smörjfett för chassi Smörjfett för hjullager Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

3 Motor Ändringar från föregående utgåva Motor: - Fabriksfyllning är uppdaterad. - Motortypbeteckningar är borttagna. Motsvarande information går att finna i dokumentet Förord för tillsynsprogram. Kylvätska: - Text om kvalitetskrav på kylvätska är uppdaterad. - Ändrat artikelnummer på kylvätska 1000L. Chassi: - Smörjfett för hjullager. Egenskaper/Parametrar EP-prestanda: fyrkuletest, svetslast. Fordran: Min 2500 N. Transmission: - Ny sökvägen till TE-ML XX på ZF:s hemsida. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 3

4 Motor Motor Volymer Alla volymer är ungefärliga och angivna i liter. Kontrollera nivåerna och efterfyll vid behov. Fordon Motor Maxnivå* Skillnad, Max.-Min. (oljemätsticka) Förklaring till asteriskerna, se nästa sida. Maxnivå** Lastbil DC9, PDE Lastbil DC9, XPI Lastbil DC11/D , Lastbil DC13 43, Lastbil DC ,6 Lastbil DC16, XPI ,6 Buss, K DC9, PDE Buss, K DC9, XPI Buss, K DC9E Buss, K D12 26, Buss, K DC13 43, Buss, N DC9, PDE Buss, N DC9, XPI Buss, N DC9E Buss, F DC9, PDE Oljefiltervolym 4 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

5 Motor * Den oljevolym som ska fyllas på när en motor aldrig varit fylld med olja, till exempel efter en renovering. ** Den oljevolym som fylls på vid oljebyte utan byte av oljefilter. Obs! Vid byte av oljefilter måste oljefiltervolymen räknas in. Obs! Alla värden är ungefärliga eftersom skillnaden mellan olika motorer är stor. Det kan skilja upp till 2-3 liter på samma motortyp. Värdena är satta i underkant eftersom det är bättre att fylla på än att tappa ur motorolja. Rotera oljemätstickan så att den går ner i rätt position. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 5

6 Motor Fabriksfyllning Gasmotorer Etanolmotorer Motorer med partikelfilter EEV/ Euro 5 Övriga motorer SEU Övriga motorer SLA Scania Low Ash Scania Bioethanol Engine Oil Scania Low Ash Scania LDF-3 ACEA E7 6 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

7 Motor Oljebytesintervall Oljebytesintervallet bestäms av motortyp och drifttyp, se förorden för respektive tillsynsprogram. Svavelhalt i bränsle Motortyp Svavelhalt i bränsle Anmärkning Euro 2 och Euro 3 Upp till ppm (0,2 %), normala oljebytesintervall. Euro 4 EGR Upp till 350 ppm (0,035 %), normala oljebytesintervall. Euro 5 9-liter EGR Euro 5 13-liter EGR Upp till 50 ppm (0,005 %), normala oljebytesintervall. Upp till 10 ppm (0,001 %), normala oljebytesintervall. Euro 6 Upp till 10 ppm (0,001 %), normala oljebytesintervall. SCR-motorer Upp till ppm (0,2 %), normala oljebytesintervall. Över ppm, halverade oljebytesintervall. Över 350 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över 50 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över 10 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över 10 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över ppm, halverade oljebytesintervall. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 7

8 Motor Grundkrav VIKTIGT! Blanda inte extra tillsatser i oljan. Minst ett av följande krav på motorolja måste uppfyllas för att oljebytesintervallet enligt tabell i Tillsynsprogram, Förord ska gälla: Motorer utan partikelfilter Reducerade oljebytesintervall * Halverat normalt oljebytesintervall. Normala oljebytesintervall Euro 2 - ACEA E3, ACEA E4, ACEA E5, ACEA E7, DHD-1 Euro 3 ACEA E3, ACEA E4* ACEA E5, ACEA E7, DHD-1 Förlängda oljebytesintervall Scania LDF, Scania LDF-2, LDF-3 Scania LDF, Scania LDF-2, LDF-3 Euro 4 ACEA E5, DHD-1* ACEA E7, Scania LDF Scania LDF-2, LDF-3 Euro 5 ACEA E7 Scania LDF Scania LDF-2, LDF-3 Euro 5 DC16 21 NST (Japan) NLT (Japan) Euro 5 Etanolmotor Euro 5 Gasmotor Scania LDF Scania LDF-2, LDF ACEA E7, Scania LDF Scania LDF-2, LDF-3 ACEA E7, ACEA E9 Scania Low Ash, Scania LDF, Scania LDF-2, LDF-3 - Scania Bioethanol Engine Oil ACEA E6, ACEA E9 Scania Low Ash Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

9 Motor Motorer med partikelfilter Reducerade oljebytesintervall Normala oljebytesintervall Euro 4 ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash - Euro 5 ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash - Euro 5 EEVmotorer ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash - Förlängda oljebytesintervall Euro 6 ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash Scania LDF-3 Krav på viskositetsklass Viskositetsklass < = lägre än > = högre än Utomhustemperatur SAE 30 0 C C SAE C - >+30 C SAE 0W-30 <-30 C C SAE 5W-30 <-30 C C SAE 10W C C SAE 5W-40 <-30 C - >+30 C SAE 10W C - >+30 C SAE 15W C - >+30 C För godkända Scania LDF- och LDF-2-oljor med viskositetsklass SAE 0W-30, SAE 5W-30 eller SAE 10W-30, se tabell nedan. Viskositetsklass Scania LDF-olja, 00:16-17, anger med handelsnamn vilka motoroljor som är godkända enligt LDF. Scania LDF-2-olja, 00:16-16, anger med handelsnamn vilka motoroljor som är godkända enligt LDF-2. VIKTIGT! Utomhustemperatur SAE 0W-30 <-30 C C SAE 5W-30 <-30 C C SAE 10W C C Kontrollera att oljan klarar alla variationer på utomhustemperaturen fram till nästa oljebyte. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 9

10 Kylsystem Kylsystem Volymer Alla volymer är ungefärliga. Kontrollera nivåerna och efterfyll vid behov. Komponent Typ Volym i liter Kylvätska Obs! Kylvätskevolymen ökar för komponenter anslutna till kylsystemet: - retarder +20 liter - oljekylare och slang - extravärmare Webasto 9-litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca 45 Hydraulisk kylfläkt Totalvolym: ca 10 Oljekvalitet Hydraulisk kylfläkt Utomhustemperatur Oljekvalitet <-30 C C Motorolja SAE 5W-40 med specifikation ACEA A3, B3, B4 eller E4 0 C C Motorolja SAE 15W-40 med specifikation ACEA A3, B3, B4 eller E2 > = högre än < = lägre än 10 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

11 Kylsystem Kylvätska VARNING! Undvik hudkontakt med kylvätska, det kan medföra irritation. Het kylvätska kan orsaka brännskador. Använd skyddsutrustning. Etylenglykol är livsfarligt att förtära. Kylvätskan som rekommenderas av Scania ska bestå av vatten samt följande kylvätsketillsats: volymprocent Scania Frysskydd med korrosionsskydd. Denna koncentration ger också tillräckligt korrosionsskydd. Scania Frysskydd får inte överstiga 60 volymprocent i färdigblandad kylvätska. VIKTIGT! Överdosering av frysskydd medför förhöjd slambildning och igensättning av kylaren. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 11

12 Kylsystem Kvalitetskrav på kylvätska Vatten Använd endast rent sötvatten som är fritt från partiklar, slam eller andra föroreningar. Vid osäkerhet om vattenkvaliteten, använd Scania Ready Mix 50/50 enligt tabellen nedan. Frysskydd med korrosionsskydd Endast produkten Scania frysskydd eller annan produkt testad som fungerande frys- och korrosionsskydd för Scania får användas i Scanias motorer. Produkt som inte uppfyller de krav vilka ställs vid användning i en Scania-motor kan medföra att fel och skador uppstår i kylsystemet. Följden kan bli att Scanias garanti inte gäller för de fel och skador som är orsakade av den olämpliga kylvätskan. Benämning Innehåll Art.nr. Volym Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Scania Ready Mix Benämning Innehåll Art.nr. Volym Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l 12 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

13 Kylsystem Efterfyllning Efterfyllning av kylvätska ska endast göras med färdigblandad kylvätska. Inblandning av Scania frysskydd i vatten Inblandning av volymprocent Scania Frysskydd. Halten varierar beroende på behovet av frysskydd. En frysskyddshalt på minst 35 volymprocent ger tillräckligt korrosionsskydd. Mät glykolhalten med något av följande instrument: Art.nr Benämning Refraktometer Refraktometer Vid frysning börjar det vatten som ingår i kylvätskan att falla ut som iskristaller och kylvätskans halt av etylenglykol ökar. Om frysningen medför en kraftig ökning av mängden is, kan följden bli cirkulationsproblem. Det finns ingen risk för sönderfrysning om halten Scania frysskydd är minst 35 volymprocent. Frysskyddsegenskaper Volymprocent Scania frysskydd Temperatur när blandningen börjar frysa ( C) :16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 13

14 Kylsystem Frysrisk VIKTIGT! Motorn får inte belastas hårt vid isbildning i kylsystemet. Vid lättare isbildning i kylvätskan uppstår dock ofta störningar utan risk för skada. Till exempel kan extravärmaren vara ur funktion upp till 1 timme efter att motorn har startats. Volymprocent frysskydd % -16 o -10 C -20 o C o C o C o C o C -60 o C B A Kurva A: Frysning börjar. Störningar kan uppstå. Kurva B: Risk för sönderfrysning. 1 Säkert område 2 Isbildning 3 Kylvätskan är inte pumpbar. Risk för sönderfrysning. Ett exempel: Ligger temperaturen på -16 C föreligger risk för sönderfrysning om halten frysskydd är 20 volymprocent. Är halten 30 volymprocent är kylvätskan fri från is. 14 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

15 Luftkonditionering Luftkonditionering Köldmedium VARNING! Köldmedium kan orsaka frostskador vid hudkontakt. Använd skyddsutrustning vid hantering av köldmedium. VIKTIGT! En öppnad förpackning till kompressorolja ska omhändertas efter användning. Den får inte sparas. VIKTIGT! Inget annat köldmedium än R134a får användas. VIKTIGT! Ingrepp i kylanläggningen måste utföras enligt respektive lands förordningar. Använd alltid specialutrustning vid ingrepp i luftkonditioneringssystemet. Lastbilar med köldmedium R134a ska använda Scanias torkfilter. För CrewCab som har extra AC tillkommer ytterligare ett torkfilter. Mängden köldmedium framgår av dekalen på fordonets klimatanläggning, innanför frontluckan. Kompressorolja För köldmedium R134a ska PAG-olja användas. För information om oljevolymer, se Servicehandboken grupp :16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 15

16 Bränsle Bränsle Diesel För mer information om vilka svavelhalter som är tilllåtna, se Svavelhalt i bränsle. VARNING! Diesel är skadligt för hud och ögon. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering. Inblandning av Biodiesel EN Kontakta din distributör för mer information. Utförligare information om Biodiesel EN finns i avsnittet Biodiesel EN Kvaliteten på dieseln är mycket viktig för motorns och bränslesystemets funktion och livslängd samt motorns prestanda. Kvalitetskrav För att motorerna ska uppnå föreskrivna prestanda samt uppfylla de emissionskrav som myndigheterna ställer, ska diesel med någon av följande specifikationer användas: Europastandard: EN 590 Svensk miljöklassad diesel: SS Svavelhalt i bränsle EGR-motorer är känsligare för höga svavelhalter i bränslet än SCR-motorer. Användning av bränsle med höga svavelhalter i EGR-motorer leder till permanenta motorskador. Detta beror på att svavlet återförs via avgaserna som kyls av och bildar svavelsyra. Även en enda tank diesel med hög svavelhalt leder till permanenta motorskador. VIKTIGT! Om fordon med EGR-motorer av misstag tankas med bränsle med högre svavelhalt än vad den klarar av ska motorn köras på tomgång i 60 sekunder innan den stängs av. Detta är för att minska risken för motorskada. Tanka fordonet med lågsvavligt bränsle så snart som möjligt. 16 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

17 Bränsle Temperaturberoende Vid temperaturer som är lägre än dieseln normalt är avsedd för kan paraffinvax fällas ut ur bränslet och sätta igen filter och ledningar. Då är motorn inte startbar. Beroende på dieselns kvalitet kan detta i värsta fall inträffa redan vid ±0 ºC. Skillnaden är stor och bra vinterdiesel ska inte kristallisera förrän vid temperaturer under -25 ºC. Inblandning av biobränsle ökar risken för kristallisering. också på själva motorerna. Det är helt avgörande att man tankar lämplig bränslekvalitet men det är ofta svårt att veta vad man får. En rekommendation är att tankningen sker i samma klimatzon som man räknar med att kallstarta i, men det hjälper inte alltid. Kristallisering kan ses under påfyllningslocket som tunna flak i ytskiktet. Motorn kanske startar men den stannar ganska snart på grund av att filtret sätts igen. Om fordonet ska köras i klimat som är kallare än det normalt körs i, kontakta din distributör för information om bränslet. Om det aktuella bränslet inte klarar den förväntade temperaturen, och det inte finns tillgång till diesel med rätt temperaturegenskaper, kan en elektrisk bränslevärmare installeras i förebyggande syfte. Bränslevärmare kan höja temperaturen ca. 5 ºC. Det räcker inte alltid om tanken är fylld med diesel som är anpassat för varmare klimat. När filtret är igensatt måste det bytas eftersom bränslevärmaren inte förmår lösa upp paraffin som har bildats där. Användning av lysfotogen VIKTIGT! Det är inte tillåtet att blanda lysfotogen i temperaturanpassad diesel. Bränslesystemet kan ta skada. VIKTIGT! Det är inte tillåtet att blanda bensin eller alkohol i diesel. Användning av bensin och alkohol orsakar slitage på de känsliga insprutarna och i värsta fall 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 17

18 Bränsle Vatten och mikroorganismer Låga vattenhalter är tillåtna i bränsle. För diesel (EN 590) max. 0,02 % och för biobränslen (EN 14214) max. 0,05 %. Dessa vattenhalter påverkar inte motorns funktion. Långvarig och olämplig förvaring av bränsle som resulterar i att mer vatten ansamlas kan orsaka tillväxt av mikroorganismer (bakterier och svamp). Mikroorganismerna växer till i gränssnittet mellan vatten och bränsle. De kan bilda ett brunt eller svart slemmigt klet och missfärga bränslet. Mikroorganismer kan blockera bränslefiltret så att motorn går orent eller stannar. De kan också passera filtret och ge skadliga beläggningar på övriga delar av insprutningssystemet. Vattenseparerande bränslefilter är ett starkt kundkrav på marknader som har problem med bränslekvaliteten. På PDE- och HPI-motorer är vattenseparerande filter tillval. På motorer med XPI är filtret standardutrustning. Vidare är vattenseparerande filter på fordon med PDE- och HPI-motorer utrustat med en kran för avtappning medan det på XPI-motorer saknar avtappningskran. Där leds vattnet tillbaka till bränsletanken igen. Byt alltid bränslefilter. Vid kraftig eller långvarig infektion kan också insprutare och bränslepump behöva bytas. Lokalisera smittkällan. Fastställ och åtgärda orsaken till föroreningen så att infektionen inte återkommer. Oftast handlar det om bränsle som förvarats länge, under låg omsättning, utan dränering av kondensvatten, t.ex. i dunk, fat eller farmartank. Olika diagnosmedel och bakteriedödande bränsletillsatser finns tillgängliga på marknaden. När bränslesystemet är ordentligt rengjort kan man vid första tankningen tillsätta ett bakteriedödande ämne för att försäkra sig om en framgångsrik sanering. Kontinuerlig användning kan skada bränslesystemet och rekommenderas inte. VIKTIGT! Bränsletillsatser kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och hälsan. Var noggrann med att följa tillverkarens anvisningar för hantering och dosering. Vattenseparerande filter är dock ingen garanti mot vatten i bränsle: den lilla vattenmängd som kan lösa sig i diesel (<0,02 %) passerar genom filtret men är relativt ofarlig. Större vattenmängder skiljs av upp till en viss gräns. Om bränslearmatur en suger rent vatten i botten på tanken kommer filtret att kollapsa med resultatet att vatten och smuts kan passera in i motorn. Detta kan på sikt leda till motorskador. För att undvika att vatten transporteras genom bränslesystemet och att motorskador uppstår ska bränsletanken inspekteras vid tillsyn. Om bränsletanken innehåller vatten ska detta tas bort. Åtgärd vid infektion Fordonets bränslesystem måste saneras helt från bränsle och vatten. Tankarna måste tömmas och tvättas, mekaniskt och med ång-/högtryckstvätt och sedan torkas. Ledningar och övriga komponenter i bränslesystemet ska spolas rena och blåsas torra. Det är viktigt att ingen vätska finns kvar i systemet efter rengöringen. 18 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

19 Bränsle Egenskaper hos bränslet Tillåtna gränser för bl.a. densitet, viskositet, cetantal och filtrerbarhet för diesel anges i EN 590 europeisk standard. Densitet Densitet är bränslets täthet och mäts i kg/m 3. Varmt bränsle har lägre densitet än kallt bränsle. Detta gör att motoreffekten sjunker något vid stigande temperaturer. Vinterbränsle har ibland lägre densitet än sommarbränsle. Vinterbränslets lägre densitet kan också medföra att motoreffekten minskar. Viskositet Viskositeten är ett mått på hur trög- respektive lättflytande bränslet är. Densitet och viskositet följer normalt varandra. Cetantal Cetantal är ett mått på dieselns tändvillighet. Om cetantalet underskrider rekommendationer enligt EN 590 kan det bli svårt att starta fordonet. I extrema fall kan motorskador uppstå. Filtrerbarhet Filtrerbarhet är ett mått på den lägsta temperatur vid vilken diesel inte sätter igen bränslefilter och ledningar vid låga temperaturer. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 19

20 Bränsle Beräkning av motoreffekt Motorerna provkörs vid fabrik med bränsle med densitet 840 kg/m 3. Om annat bränsle används kan effektförändringen räknas ut med formeln: Nekorr = Effekt med aktuellt bränsle Ne = Specificerad effekt P = Densiteten hos aktuellt bränsle i kg/m 3 vid + 15 C 840 = Densiteten hos bränslet vid provkörning i fabrik Exempel: Densiteten hos aktuellt bränsle: 810 kg/m 3. Specificerad motoreffekt: 500 hk. Denna formel tar inte hänsyn till viskositeten, vilken också har inverkan på effekten. 20 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

21 Bränsle Biodiesel EN Vad är Biodiesel EN 14214? Biodiesel EN produceras av metanol och vegetabiliska oljor och är biologiskt nedbrytbart. Scania godkänner en inblandning i bränslet på upp till 7 % Biodiesel EN för alla motorer, enligt EN 590, på villkor att nedanstående iakttas. Det går bra att använda Biodiesel EN på fordon med partikelfilter. Egenskaper Obs! Vid temperaturer över +38 C kan Biodiesel EN självantända tillsammans med brännbara material. Biodiesel EN har sämre köldegenskaper än diesel. Fråga din bränsleleverantör om bränslet är körbart vid de avsedda utomhustemperaturerna. Om det aktuella bränslet inte klarar den förväntade temperaturen avråder Scania från användning av bränslet. Förbrukning, prestanda och emissioner Biodiesel EN har lägre energiinnehåll än diesel-bränsle, vilket kan påverka prestanda, bränsleekonomi och avgasemissioner. Vid drift med Biodiesel EN kan utsläppsnivån för NOx överskrida lagkraven. Mätningar har visat att 100 % Biodiesel EN kan ha följande inverkan på bränsleförbrukning och emissioner: NOx och bränsleekonomi blir sämre. Effekten kan sjunka. CO och HC är lägre. PM blir mycket lägre. Vid 7 % inblandning av Biodiesel EN är ökningen av NOx-utsläpp försumbar. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 21

22 Bränsle Bränsle med mer än 7 % Biodiesel EN Obs! Det är inte tillåtet med mer än 7 % inblandning av Biodiesel EN i bränslet för följande motorer: motorer med radpump motorer med XPI som inte är förberedda för biodieseldrift, gäller både lastbil och buss motorer med HPI, gäller buss. Obs! Blandningar där mer än 7 % Biodiesel EN används måste hållas under strikt kontroll. Scania rekommenderar att sådan drift sker i samarbete med nationell distributör och begränsas till åkerier med ett tydligt miljöåtagande. än för diesel vilket innebär att bränslet inte kokar bort om det hamnar i oljesumpen. För att inte riskera att köra med för tunn olja måste oljebytena göras oftare. För mer information om oljebytesintervall, se förorden för respektive tillsynsprogram. 3 Extra bränslefilterbyten Om motorn körts på diesel tidigare måste bränslefiltret bytas med intervall om km de första tre gångerna. Därefter ska bränslefiltret bytas enligt tabellerna i förordet. På ett nytt fordon levererat direkt från fabrik ska bränslefiltret bytas med de intervaller som anges i tabellerna i förordet. Det behövs inga extra byten. Högre halter än 7 % Biodiesel EN rekommenderas inte för: Fordon som används vid nödfall, t.ex. utryckningsfordon. Fordon som har längre stilleståndstider än två månader. Fordon med låg bränsleomsättning. Om fordonet är tankat med Biodiesel EN och står stilla en längre tid kan kondensvatten bildas i bränsletanken med bakterietillväxt som följd. Biodiesel EN har också lägre stabilitet vid oxidation än diesel, vilket kan leda till att bränslet tjocknar och täpper till delar av bränslesystemet, t.ex. bränslefiltret. Villkor Nedanstående villkor måste uppfyllas för att Scanias dieselmotorer ska kunna köras på mer än 7 % Biodiesel EN Biodiesel EN måste uppfylla EN Kunden får själv stå för kostnader som är relaterade till bränslekvaliteten, det vill säga om bränslet inte uppfyller EN Tätare oljebytesintervall för motorolja. Kokpunkten hos Biodiesel EN är högre 22 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

23 Bränsle Övrigt som kan påverkas av drift med Biodiesel EN HPI Vid kall väderlek kan felkoden D706 respektive 1292 uppstå på HPI-motorer (D706 på Euro 3, 1292 på Euro 4). Övriga bränslen Andra biobränslen på marknaden, t.ex. rena vegetabiliska oljor är inte godkända som drivmedel för Scanias dieselmotorer. Extrautrustning Det är viktigt att påbyggnadernas hjälpaggregat som körs på samma drivmedel som fordonets motor också kan köras på Biodiesel EN Vissa typer av tillbehör, som t.ex. värmare av typen Eberspächer och Webasto kan inte köras på Biodiesel EN och behöver således en separat bränsletank. Karosser För att fordonet ska kunna köras på Biodiesel EN måste karossör eller påbyggare använda material som är beständiga mot Biodiesel EN i bränslesystemet. Ångor från Biodiesel EN Ångor från Biodiesel EN kan påverka omkringliggande miljö. Materialförändringar kan uppstå på t.ex. sidokjolar och paneler ovanför bränslepåfyllningen. Övergång från Biodiesel EN till diesel Vid övergång från drift på Biodiesel EN till diesel ska ett oljebyte ske när tanken är tom. Om fordonet växelvis körs på Biodiesel EN respektive diesel ska de tillsynsintervall som anges för Biodiesel EN följas. Avvikelser Om avvikelser uppstår med Biodiesel EN jämfört med vanlig dieseldrift ska avvikelserna rapporteras till en Scaniadistributör för vidare befordran till fabrik. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 23

24 Bränsle Etanol Scania godkänner endast etanol ED95 som drivmedel för motor DC9E 02. Obs! Använd inte metanol eller metylen eftersom de sätter igen spridarhålen. Etanol i varmt klimat Startproblem kan uppstå i samband med körning i varma klimat. Startproblemen beror på att bränslet kokar bort i bränslesystemet efter föregående avstängning av motorn. Om fordonet är utrustat med förstärkningspump används denna vid startförsök. Etanol i kallt klimat Vid kallstart i kallare klimat, under -20 ºC, ökar mängden vitrök och kondenserad vattenånga markant. Använd därför alltid motorvärmare vid kalllare temperaturförhållanden. Motorvärmare motverkar slitage på motorn vid kallstart och ökar därmed motorns livslängd. Kvalitetskrav för etanol Bränslet ska vara av typen ED95. Av såväl tekniska som miljömässiga skäl rekommenderas ingen annan typ av etanol. Bränslet består av cirka 95 % azeotropisk denaturerad etanol och 5 % tändförbättrare. Med azeotropisk menas att etanolen har nått en så hög koncentration att ytterligare vatten inte går att få bort. Etanolbränslets innehåll: Etanol (E95) Tändförbättrare (Beraid 3555) Smörjförbättrare (Ethomen) Färgtillsats (endast i Sverige) Korrosionsskydd Denatureringsmedel Följ lokala föreskrifter vid användande av denatureringsmedel. 24 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

25 Bränsle Gasmotor Kvalitetskrav för gas Gasen måste uppfylla någon av nedanstående normer beroende på om det är naturgas eller biogas som används: ISO/DIS Naturgas kl. H: Wobbeindex övre 46,1-56,5 MJ/Sm 3 Biogas Svensk standard SS : Wobbeindex under 45,5 (typ A) 48,2 (typ B) MJ/Sm 3 (~ Wobbeindex övre 50,6 (typ A) 53,6 (typ B) MJ/Sm 3 ) Sm 3 (Standard kubikmeter) mäts vid följande temperatur och tryck: T u = 273,15 K, P u = 101,325 kpa. Om gaskvaliteten avviker från specifikationen ovan kan inte Scania garantera att motorn fungerar och ger rätt prestanda och utsläppsnivå. Motorn kan köras med valfri blandning mellan biogas och naturgas som uppfyller ISO/DIS och SS :16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 25

26 Bränsle Motorerna justerar automatiskt in sig för aktuell gaskvalitet. Nedanstående specifikation gäller för en typisk naturgas som är tillgänglig i Sverige. Blandningen av olika gaskomponenter kan variera väldigt mycket mellan olika gaskällor. Kontrollera med gasleverantören vad deras gas innehåller. Övre värmevärde 41,0 MJ/m 3 Effektivt värmevärde 37,0 MJ/m 3 Övre Wobbeindex 52,0 MJ/m 3 Relativ densitet 0,62 Metan CH 4 91,1 volymprocent Etan C 2 H 6 4,7 volymprocent Propan C 3 H 8 1,7 volymprocent Butan C 4 H 10 1,4 volymprocent Kväve N 2 0,6 volymprocent Koldioxid CO 2 0,5 volymprocent 26 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

27 Avgassystem Avgassystem AdBlue - Reduktionsmedel vid SCR Reduktionsmedel AdBlue är en urealösning som fungerar som reduktionsmedel. Vid SCR tillsätter man reduktionsmedlet i avgaserna före katalysatorn. Resultatet blir att utsläppen av kväveoxider minskar. för av eventuellt spill, speciellt på metall och elektriska kopplingar snarast. Mer information om AdBlue finns i Servicehandboken huvudgrupp 03. Volym Tanken rymmer liter AdBlue beroende på storlek. Kvalitetskrav För att avgasreningen ska uppfylla de emissionskrav som myndigheterna ställer ska AdBlue vara specificerad enligt DIN Egenskaper AdBlue är en lösning av urea och vatten med 32,5 viktprocent urea. Denna lösning fryser vid ca - 11 C. Både is och vätska håller då alltid samma koncentration. Rekommenderad halt urea Gränsvärde halt urea 32,5 % % AdBlue är normalt färglöst, om inte färgämne tillsatts. AdBlue är ofarligt att få på huden. Det är heller inte giftigt i små mängder, men smakar mycket illa. AdBlue är mycket korrosivt, särskilt gentemot aluminium och koppar. Eventuellt spill på metall och elektriska kopplingar bör sköljas av snarast. Vatten, gärna varmt, fungerar utmärkt som rengöring. AdBlue kan torka ut och bilda vita eller gråbruna kristaller alternativt avlagringar. Kompakta avlagringar som bildats i samband med värme kan behövas skrapas bort eller värmas till över 500 C. AdBlue har låg ytspänning och sprider sig snabbt över stora ytor, som då blir mycket hala. Spola där- 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 27

28 Transmission Transmission Oljebytesintervall Krav på oljebytesintervallen beror på drifttyp och oljans kvalitet, se Servicehandboken grupp 00, Tillsynsprogram, Förord. Manuella växellådor Oljevolymer Alla volymer är ungefärliga och angivna i liter. Kontrollera nivåerna och efterfyll vid behov. Obs! Är fordonet utrustat med kraftuttag måste oljevolymen kompletteras, se avsnittet Kraftuttag. Komponent Volym i liter Kommentar G670 (ZF, 6 S 1200 TD) Vid oljebyte: 6,8 G701 (ZF, S6-1550) 13 Totalvolym: 7 GR801 10,1 För vattenoljekylning tillkommer GR801 i K/N-bussar 10,2 1,0. För luftoljekylning tillkommer 2,0. GR801R 11 GR900, GRS890 / 900, GRSO900 15,7 GR900R, GRS890R / 900R, GRSO900R 16,8 GRS920 15,7 GRS920R 16,8 GR875, GR875R, GRS895, GRS895R, GRSO895, GRSO895R GR905 / 905R, GRS905 / 905R, GRSO905 / 905R, GRSO925 / 925R 15 16,5 28 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

29 Transmission Komponent Volym i liter Kommentar GTD800 / 900 / 901 Fördelningsväxellåda GRSOH901R, ZF Transmatic - Växellåda - Momentförstärkare - Retarder Opticruise, längdslagsdämpare för GR875 / GRS895 / GRS905 / GRSO905, med eller utan retarder. Opticruise, längdslagsdämpare för GR801 / GRS890 / GRS900 / GRS920, med eller utan retarder. Range-dämpare (buss) GR875 / GRS895 Range-dämpare (buss) GR801 6,5 Totalvolym: 43 0,09 0,27 0,045 0,1 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 29

30 Transmission Oljekvalitet Komponent Oljekvalitet Kommentar G670 (ZF, 6 S 1200 TD) G701 (ZF, S6-1550) GR875, GR875R, GRS895, GRS895R, GRSO895, GRSO895R GR801, GR801 i K/N-bussar, GR801R GR900, GRS890 / 900, GRSO900, GR900R, GRS890R / 900R, GRSO900R * Scania Transmission Oil 1:0 ** ZF:s lista för smörjmedel kan hämtas på ZF:s hemsida, Klicka på rubriken Products & Services, välj Technical Information under fliken Service Portfolio, under Lubricants & Steel välj List of Lubricants, välj sedan önskad smörjmedelslista TE-ML XX. Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 02, klass 02B och 02C**. Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 02, klass 02B och 02C**. STO 1:0* STO 1:0* STO 1:0* GRS920, GRS920R STO 1:0* GR905, GRS905, GRSO905, GRSO925, GR905R, GRS905R, GRSO905R, GRSO925R Fördelningsväxellåda GRSOH901R, ZF Transmatic Opticruise, längdslagsdämpare STO 1:0* Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 19** Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 02, klass 02C**. ATF Dexron IID, IIE samt ATF Dexron III Ett oljesystem för växellåda, retarder och momentförstärkare. Gäller också lågrangedämparen på buss. 30 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC.

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC. Klassningssystem Behovet av att kunna klassificera prestandan hos motoroljor har funnits länge. I dag är det kanske viktigare än någonsin med tanke på den accelererande takt med vilken nya krav på lägre

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

CASTROL OLJEUTBILDNING

CASTROL OLJEUTBILDNING CASTROL OLJEUTBILDNING Skolforum Oktober 2013 Katharina Fineman Technical Advisor Agenda Varför behöver bilen motorolja? Basolja Tillsatser/additiv Viskositet Specifikationer Heavy Duty Fyrtaktscykeln

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

STF Ingenjörsutbildning

STF Ingenjörsutbildning STF Ingenjörsutbildning Reservkraft 22-23 maj 2012 0709-387045 Reservkraft : 2012-05-23 Översikt Allmänt om dieselbränsle Begrepp Miljödiesel - vad är det? Alternativa bränslen Allmänt om motoroljor Krav

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Tillsatsbromssystem Scania Retarder 110 971 110 972 Tillsatsbromssystem Scania Retarder Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms...

Läs mer

Etanol som fordonsbränsle

Etanol som fordonsbränsle Vägverket 1 Etanol som fordonsbränsle Etanolanvändning Etanolfordon i Sverige Konverteringsuppdraget - Vad händer nu? Pumplagen eller Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Läs mer

PETROLEUMKEMI Råolja

PETROLEUMKEMI Råolja Råolja 1 Vad händer med råoljan? PETROLEUMKEMI 2 TRANSFORMATOROLJA Additiv till olika användningsområden Additiv typ Metalldetergenter Motorolja @ Automatiska transmissionsoljor Askfria dispergenter @

Läs mer

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen Rör och presskopplingar transporterade medier Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier Systemnamn Profipress Profipress S Sanpress Prestabo Prestabo Seapress Rörmaterial

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

BRINEOL. Köld- & Värmebärare

BRINEOL. Köld- & Värmebärare BRINEOL Köld- & Värmebärare Enkla och trygga val av kemtekniska produkter Sedan 1973 är Kemetyl en välkänd leverantör av kemtekniska produkter. Med 270 anställda i arton länder, utgör Kemetylgruppen idag

Läs mer

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se Made in Sweden HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN Power Up smörjmedel för lantbruk, skogsindustri, åkerier, entreprenad, motorsport, bil, båt och mekaniska verkstäder m.m. Bra smörjmedel som ger

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Nyheter Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Motoroljan är lika viktig för din bil som blodet i din kropp. Felaktiga oljebyten kan förstöra din motor och led dyra reparationer. I den

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se Made in Sweden HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN Power Up smörjmedel för lantbruk, skogsindustri, åkerier, entreprenad, motorsport, bil, båt och mekaniska verkstäder m.m. Bra smörjmedel som ger

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer.

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Övriga produktbeteckningar: Användningsområde: Leverantör: Aspen 2-Stroke Oil Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. LantmännenAspen

Läs mer

SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT

SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT SMÖRJMEDEL SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT CENTRALSMÖRJFETT FÖR CHASSISMÖRJNING Shell Gadus S3 V120G 00 (Fd. Centra W00) Shell Gadus S3 V120G 00 är ett litiumkomplexfett

Läs mer

SMÖRJFETT. disulfid (MoS2) eller grafit, används för att förbättra gränsskiktssmörjningen.

SMÖRJFETT. disulfid (MoS2) eller grafit, används för att förbättra gränsskiktssmörjningen. SMÖRJFETT Valet av smörjmedel är av direkt betydelse för ett lagers funktion och livslängd. För att ett lager ska fungera på bästa möjliga sätt, måste smörjfettet väljas med beaktande av bland annat: drifttemperatur

Läs mer

Provkör och njut vårt sparprogram.

Provkör och njut vårt sparprogram. Vårt sparprogram, innehåll: Modell Effekt Br. förbr. CO 2 /km Pris från Audi A3 1.6 TDIe 105 hk/250 Nm 4,1 l/100 km 109 g 206.800 kr Audi A3 1.6e 102 hk/148 Nm 6,8 l/100 km* 162 g* 187.500 kr Audi A4 2.0

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Bränsle för framtidens fordonsflotta. med NEXBTL förnybar diesel

Bränsle för framtidens fordonsflotta. med NEXBTL förnybar diesel Bränsle för framtidens fordonsflotta med NEXBTL förnybar diesel Höga prestanda med förnybar NEXBTL-diesel NEXBTL förnybar diesel i premiumkvalitet utklassar både konventionell biodiesel och fossil diesel

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Fler och fler bensinmackar säljer nu E85. Detta bränsle består i huvudsak av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Vi har rätt olja till alla motorer.

Vi har rätt olja till alla motorer. Vi har rätt olja till alla motorer. Välj rätt olja! Ingen annan mack har så välfyllda oljehyllor som OKQ8! Här hittar du alltid precis det smörjmedel du behöver. Alltid med bästa kvalitet, naturligtvis.

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: SH KYLARGLYKOL Användningsområde: Frostskyddsmedel Leverantör: Swed Handling AB Box 21, Spårgatan 9 601 02 NORRKÖPING

Läs mer

EHC P15 Filter 4-5 6-7. EHC L20 Filter 8-9. EHC HT Filter 10-11. EHC PF Filter. För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon.

EHC P15 Filter 4-5 6-7. EHC L20 Filter 8-9. EHC HT Filter 10-11. EHC PF Filter. För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon. EHC Avgasfilter 4-5 EHC P15 Filter För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon. 6-7 EHC L20 Filter För start och flyttning av lastbilar, bussar och andra tunga fordon. 8-9 EHC HT

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

Bränsle och cisterner

Bränsle och cisterner Bränsle och cisterner Regler Vad kan man göra? Vad måste man göra? Bränslesystem SÄIFS Brandskyddsaspekter. Byggnadsnämnden d är tillsynsmyndighet t www.msb.se MSBFS Myndighetens för samhällsskydd och

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Kraftfulla vägar till framtiden

Kraftfulla vägar till framtiden Kraftfulla vägar till framtiden INNEÅLL Inledning 3 Den största utmaningen någonsin 4 Vilken väg skall vi välja? 6 Nya dieselmotorer 8 Naturgas/Biogas 10 DME 12 ybrider 14 Bränsleceller 16 Tillsammans

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning Vårdsystem FM M7782-451352 Sida 1 av 5 GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före användning Kontrollbok felrapportering, tid för tidsbunden tillsyn Läckor Personal,

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer PRODUKTKATALOG MOTORSKÖLJMEDEL KRYPSMÖRJMEDEL drivmedelsförstärkare 2-taktsKONCENTRAT Jag har aldrig tidigare lyckats med att under hösten köra denna bil i jämn fart på plan väg med samma bränsleförbrukning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Giftinformationscentralen: 112 Begär giftinformation.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Giftinformationscentralen: 112 Begär giftinformation. SÄKERHETSDATABLAD 2007-09-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnr: Användningsområde: KYLARGLYKOL SH KY070302, KY070802 och KY070902 Frostskyddsmedel Leverantör:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten)

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) TRANSPORTER BILEN står för ca 25% av energianvändningen i ett normalhushåll. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) Bilens utsläpp av ämnen som påverkar den lokala miljön och klimatet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 2001:1080 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

SERVICE. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

SERVICE. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Smörjmedel för bussar och lastbilar

Smörjmedel för bussar och lastbilar Smörjmedel för bussar och lastbilar Rätt motorolja en hel vetenskap Det är en komplex värld med många detaljer som möter den som ska välja oljeprodukter till sina fordon. Det räcker inte med att smörjmedlen

Läs mer

www.thecleanenergyleader.com

www.thecleanenergyleader.com GENIALA LÖSNINGAR för ETT effektivare LANTBRUK www.thecleanenergyleader.com RespeKT FÖR VÅR MILJÖ Alla tillverkare av lantbruksmaskiner utvecklar för närvarande motorlösningar som klarar de stränga Steg

Läs mer

PRODUKT KATALOG SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI

PRODUKT KATALOG SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI PRODUKT KATALOG SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI 5 Triboron ger 25 2 4 6 8 1 positiv MILJÖPÅVERKAN Triboron är biologiskt nedbrytbart och ger en kraftigt förbättrad verkningsgrad samtidigt som det varken ryker

Läs mer

PRESS info. Scania på Bauma 2013 i München Scanias robusta lastbilar och motorer med den senaste utsläppstekniken

PRESS info. Scania på Bauma 2013 i München Scanias robusta lastbilar och motorer med den senaste utsläppstekniken PRESS info P13101SE / Per-Erik Nordström 29 jan 2013 Scania på Bauma 2013 i München Scanias robusta lastbilar och motorer med den senaste utsläppstekniken I Scanias monter på Bauma 2013 finns ett brett

Läs mer

Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel. Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D

Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel. Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel Name: Marika Torbacke Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D Statoil Lubricants 400 anställda i 8 länder Marknadsledare i Skandinavien och

Läs mer

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus PRESS info 1 juli 2014 Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus Scania Citywide med Scanias hybridsystem Nya innovationer som ger betydande bränslebesparing Ny 13-litersmotor

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Novatemp ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-03-23 Håkan Johansson Samhällshov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Uppdaterade reduktionsvärden

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLADSMODUL

SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLADSMODUL 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE FORMEL Smörjfett. Inhemsk tillverkare/importör Företag Axel Christiernsson AB : Axel Christiernsson BV Adress P.O. Box

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

Energiförsörjning i en växande transportnäring

Energiförsörjning i en växande transportnäring Energiförsörjning i en växande transportnäring Nuläge och fram:d TRB Sverige AB E3 resurs och kompetensföretag 16 delägare som Omsä3er 13,5 miljarder Förfogar över 7 900 fordon: 5 900 bilar 2 000 arbetsmaskiner

Läs mer

Allt du behöver veta om SERVICE

Allt du behöver veta om SERVICE Allt du behöver veta om ( I N N E H Å L L Peugeot har definierat särskilda serviceprogram för varje fordon, som tar hänsyn till dess individuella egen skaper. En Peugeotservice innehåller standardpunkter

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

R E P O R T A G E. Vilken motortyp vill du helst köpa om 3 5 år? (511 läsare har röstat på vår hemsida www.automotorsport.se.

R E P O R T A G E. Vilken motortyp vill du helst köpa om 3 5 år? (511 läsare har röstat på vår hemsida www.automotorsport.se. R E P O R T A G E FRAMTIDS DIESELN Scanias miljömotor. En snål dieselmotor som går på etanolbränsle? Låter som en dröm, men omöjligt. Men det är en sanndröm Scania har byggt sådana här etanoldieselmotorer

Läs mer

Hur kan oljor spara energi?

Hur kan oljor spara energi? Hur kan oljor spara energi? SSG Hydraulikdagar 10-11 april 2013 Max Karlovini 2013 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved Mobil DTE 10 Excel Varför Mobil DTE 10 Excel? Mobil DTE 10 Excel Profil Egenskaper

Läs mer

mobiloil.se Mobil agrismörjmedel

mobiloil.se Mobil agrismörjmedel mobiloil.se Mobil agrismörjmedel Mobil smörjmedel testade i labb och på fält. Innehåll 4 Högpresterande oljor för dieselmotorer 8 Högpresterande UTTO-smörjmedel för växellådor med hydraulsystem, våta bromsar

Läs mer

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112 KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION Tillverkare Kontakt Herb UK Limited Moduline AB 310 Ampress Park Sockenvägen 112 Lymington,

Läs mer

Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.:

Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.: Analys av Temper Företagsnamn: Kontaktperson: Kund / Anläggning: Märkning av provflaska*: Provtagningsdatum: Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.: Anläggningsvolym: Fyllningsdatum: Analyser: ph Densitet

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Bil upphandling Kravspecifikation

Bil upphandling Kravspecifikation 1.1 Kravspecifikation För att en anbudsgivare ska gå vidare till utvärderingen måste samtliga ska- krav under rubriken 1.2.1 1.2.2. vara uppfyllda. Vidare måste anbudsgivaren för den specifika produktgruppen

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 %

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 % 2004-06-06 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tabin OIL Artikel nr. Grupp: Användning: Leverantör: Industrimörjmedel Smörjolja för verktyg Nordisk Kartro AB Box 124

Läs mer