00: Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden"

Transkript

1 00:16-15 Utgåva 19 sv-se Bränsle, smörjmedel och vätskor P-, G-, R- och T-serien F-, K- och N-serien Scania CV AB 2011, Sweden

2 Innehåll Innehåll Ändringar från föregående utgåva... 3 Motor... 4 Volymer... 4 Fabriksfyllning... 6 Oljebytesintervall... 7 Svavelhalt i bränsle... 7 Grundkrav... 8 Krav på viskositetsklass... 9 Kylsystem Volymer Oljekvalitet Kylvätska Kvalitetskrav på kylvätska Efterfyllning Inblandning av Scania frysskydd i vatten Frysrisk Luftkonditionering Köldmedium Kompressorolja Bränsle Diesel Biodiesel EN Etanol Gasmotor Avgassystem AdBlue - Reduktionsmedel vid SCR Transmission Oljebytesintervall Manuella växellådor Automatiska växellådor Koppling Kraftuttag Retarder, Scania Axlar och nav Chassi Spolarvätska Oljekvalitet Komponenter och smörjmedel Smörjfett för chassi Smörjfett för hjullager Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

3 Motor Ändringar från föregående utgåva Motor: - Fabriksfyllning är uppdaterad. - Motortypbeteckningar är borttagna. Motsvarande information går att finna i dokumentet Förord för tillsynsprogram. Kylvätska: - Text om kvalitetskrav på kylvätska är uppdaterad. - Ändrat artikelnummer på kylvätska 1000L. Chassi: - Smörjfett för hjullager. Egenskaper/Parametrar EP-prestanda: fyrkuletest, svetslast. Fordran: Min 2500 N. Transmission: - Ny sökvägen till TE-ML XX på ZF:s hemsida. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 3

4 Motor Motor Volymer Alla volymer är ungefärliga och angivna i liter. Kontrollera nivåerna och efterfyll vid behov. Fordon Motor Maxnivå* Skillnad, Max.-Min. (oljemätsticka) Förklaring till asteriskerna, se nästa sida. Maxnivå** Lastbil DC9, PDE Lastbil DC9, XPI Lastbil DC11/D , Lastbil DC13 43, Lastbil DC ,6 Lastbil DC16, XPI ,6 Buss, K DC9, PDE Buss, K DC9, XPI Buss, K DC9E Buss, K D12 26, Buss, K DC13 43, Buss, N DC9, PDE Buss, N DC9, XPI Buss, N DC9E Buss, F DC9, PDE Oljefiltervolym 4 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

5 Motor * Den oljevolym som ska fyllas på när en motor aldrig varit fylld med olja, till exempel efter en renovering. ** Den oljevolym som fylls på vid oljebyte utan byte av oljefilter. Obs! Vid byte av oljefilter måste oljefiltervolymen räknas in. Obs! Alla värden är ungefärliga eftersom skillnaden mellan olika motorer är stor. Det kan skilja upp till 2-3 liter på samma motortyp. Värdena är satta i underkant eftersom det är bättre att fylla på än att tappa ur motorolja. Rotera oljemätstickan så att den går ner i rätt position. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 5

6 Motor Fabriksfyllning Gasmotorer Etanolmotorer Motorer med partikelfilter EEV/ Euro 5 Övriga motorer SEU Övriga motorer SLA Scania Low Ash Scania Bioethanol Engine Oil Scania Low Ash Scania LDF-3 ACEA E7 6 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

7 Motor Oljebytesintervall Oljebytesintervallet bestäms av motortyp och drifttyp, se förorden för respektive tillsynsprogram. Svavelhalt i bränsle Motortyp Svavelhalt i bränsle Anmärkning Euro 2 och Euro 3 Upp till ppm (0,2 %), normala oljebytesintervall. Euro 4 EGR Upp till 350 ppm (0,035 %), normala oljebytesintervall. Euro 5 9-liter EGR Euro 5 13-liter EGR Upp till 50 ppm (0,005 %), normala oljebytesintervall. Upp till 10 ppm (0,001 %), normala oljebytesintervall. Euro 6 Upp till 10 ppm (0,001 %), normala oljebytesintervall. SCR-motorer Upp till ppm (0,2 %), normala oljebytesintervall. Över ppm, halverade oljebytesintervall. Över 350 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över 50 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över 10 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över 10 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över ppm, halverade oljebytesintervall. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 7

8 Motor Grundkrav VIKTIGT! Blanda inte extra tillsatser i oljan. Minst ett av följande krav på motorolja måste uppfyllas för att oljebytesintervallet enligt tabell i Tillsynsprogram, Förord ska gälla: Motorer utan partikelfilter Reducerade oljebytesintervall * Halverat normalt oljebytesintervall. Normala oljebytesintervall Euro 2 - ACEA E3, ACEA E4, ACEA E5, ACEA E7, DHD-1 Euro 3 ACEA E3, ACEA E4* ACEA E5, ACEA E7, DHD-1 Förlängda oljebytesintervall Scania LDF, Scania LDF-2, LDF-3 Scania LDF, Scania LDF-2, LDF-3 Euro 4 ACEA E5, DHD-1* ACEA E7, Scania LDF Scania LDF-2, LDF-3 Euro 5 ACEA E7 Scania LDF Scania LDF-2, LDF-3 Euro 5 DC16 21 NST (Japan) NLT (Japan) Euro 5 Etanolmotor Euro 5 Gasmotor Scania LDF Scania LDF-2, LDF ACEA E7, Scania LDF Scania LDF-2, LDF-3 ACEA E7, ACEA E9 Scania Low Ash, Scania LDF, Scania LDF-2, LDF-3 - Scania Bioethanol Engine Oil ACEA E6, ACEA E9 Scania Low Ash Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

9 Motor Motorer med partikelfilter Reducerade oljebytesintervall Normala oljebytesintervall Euro 4 ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash - Euro 5 ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash - Euro 5 EEVmotorer ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash - Förlängda oljebytesintervall Euro 6 ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash Scania LDF-3 Krav på viskositetsklass Viskositetsklass < = lägre än > = högre än Utomhustemperatur SAE 30 0 C C SAE C - >+30 C SAE 0W-30 <-30 C C SAE 5W-30 <-30 C C SAE 10W C C SAE 5W-40 <-30 C - >+30 C SAE 10W C - >+30 C SAE 15W C - >+30 C För godkända Scania LDF- och LDF-2-oljor med viskositetsklass SAE 0W-30, SAE 5W-30 eller SAE 10W-30, se tabell nedan. Viskositetsklass Scania LDF-olja, 00:16-17, anger med handelsnamn vilka motoroljor som är godkända enligt LDF. Scania LDF-2-olja, 00:16-16, anger med handelsnamn vilka motoroljor som är godkända enligt LDF-2. VIKTIGT! Utomhustemperatur SAE 0W-30 <-30 C C SAE 5W-30 <-30 C C SAE 10W C C Kontrollera att oljan klarar alla variationer på utomhustemperaturen fram till nästa oljebyte. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 9

10 Kylsystem Kylsystem Volymer Alla volymer är ungefärliga. Kontrollera nivåerna och efterfyll vid behov. Komponent Typ Volym i liter Kylvätska Obs! Kylvätskevolymen ökar för komponenter anslutna till kylsystemet: - retarder +20 liter - oljekylare och slang - extravärmare Webasto 9-litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca 45 Hydraulisk kylfläkt Totalvolym: ca 10 Oljekvalitet Hydraulisk kylfläkt Utomhustemperatur Oljekvalitet <-30 C C Motorolja SAE 5W-40 med specifikation ACEA A3, B3, B4 eller E4 0 C C Motorolja SAE 15W-40 med specifikation ACEA A3, B3, B4 eller E2 > = högre än < = lägre än 10 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

11 Kylsystem Kylvätska VARNING! Undvik hudkontakt med kylvätska, det kan medföra irritation. Het kylvätska kan orsaka brännskador. Använd skyddsutrustning. Etylenglykol är livsfarligt att förtära. Kylvätskan som rekommenderas av Scania ska bestå av vatten samt följande kylvätsketillsats: volymprocent Scania Frysskydd med korrosionsskydd. Denna koncentration ger också tillräckligt korrosionsskydd. Scania Frysskydd får inte överstiga 60 volymprocent i färdigblandad kylvätska. VIKTIGT! Överdosering av frysskydd medför förhöjd slambildning och igensättning av kylaren. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 11

12 Kylsystem Kvalitetskrav på kylvätska Vatten Använd endast rent sötvatten som är fritt från partiklar, slam eller andra föroreningar. Vid osäkerhet om vattenkvaliteten, använd Scania Ready Mix 50/50 enligt tabellen nedan. Frysskydd med korrosionsskydd Endast produkten Scania frysskydd eller annan produkt testad som fungerande frys- och korrosionsskydd för Scania får användas i Scanias motorer. Produkt som inte uppfyller de krav vilka ställs vid användning i en Scania-motor kan medföra att fel och skador uppstår i kylsystemet. Följden kan bli att Scanias garanti inte gäller för de fel och skador som är orsakade av den olämpliga kylvätskan. Benämning Innehåll Art.nr. Volym Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Scania Ready Mix Benämning Innehåll Art.nr. Volym Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l 12 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

13 Kylsystem Efterfyllning Efterfyllning av kylvätska ska endast göras med färdigblandad kylvätska. Inblandning av Scania frysskydd i vatten Inblandning av volymprocent Scania Frysskydd. Halten varierar beroende på behovet av frysskydd. En frysskyddshalt på minst 35 volymprocent ger tillräckligt korrosionsskydd. Mät glykolhalten med något av följande instrument: Art.nr Benämning Refraktometer Refraktometer Vid frysning börjar det vatten som ingår i kylvätskan att falla ut som iskristaller och kylvätskans halt av etylenglykol ökar. Om frysningen medför en kraftig ökning av mängden is, kan följden bli cirkulationsproblem. Det finns ingen risk för sönderfrysning om halten Scania frysskydd är minst 35 volymprocent. Frysskyddsegenskaper Volymprocent Scania frysskydd Temperatur när blandningen börjar frysa ( C) :16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 13

14 Kylsystem Frysrisk VIKTIGT! Motorn får inte belastas hårt vid isbildning i kylsystemet. Vid lättare isbildning i kylvätskan uppstår dock ofta störningar utan risk för skada. Till exempel kan extravärmaren vara ur funktion upp till 1 timme efter att motorn har startats. Volymprocent frysskydd % -16 o -10 C -20 o C o C o C o C o C -60 o C B A Kurva A: Frysning börjar. Störningar kan uppstå. Kurva B: Risk för sönderfrysning. 1 Säkert område 2 Isbildning 3 Kylvätskan är inte pumpbar. Risk för sönderfrysning. Ett exempel: Ligger temperaturen på -16 C föreligger risk för sönderfrysning om halten frysskydd är 20 volymprocent. Är halten 30 volymprocent är kylvätskan fri från is. 14 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

15 Luftkonditionering Luftkonditionering Köldmedium VARNING! Köldmedium kan orsaka frostskador vid hudkontakt. Använd skyddsutrustning vid hantering av köldmedium. VIKTIGT! En öppnad förpackning till kompressorolja ska omhändertas efter användning. Den får inte sparas. VIKTIGT! Inget annat köldmedium än R134a får användas. VIKTIGT! Ingrepp i kylanläggningen måste utföras enligt respektive lands förordningar. Använd alltid specialutrustning vid ingrepp i luftkonditioneringssystemet. Lastbilar med köldmedium R134a ska använda Scanias torkfilter. För CrewCab som har extra AC tillkommer ytterligare ett torkfilter. Mängden köldmedium framgår av dekalen på fordonets klimatanläggning, innanför frontluckan. Kompressorolja För köldmedium R134a ska PAG-olja användas. För information om oljevolymer, se Servicehandboken grupp :16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 15

16 Bränsle Bränsle Diesel För mer information om vilka svavelhalter som är tilllåtna, se Svavelhalt i bränsle. VARNING! Diesel är skadligt för hud och ögon. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering. Inblandning av Biodiesel EN Kontakta din distributör för mer information. Utförligare information om Biodiesel EN finns i avsnittet Biodiesel EN Kvaliteten på dieseln är mycket viktig för motorns och bränslesystemets funktion och livslängd samt motorns prestanda. Kvalitetskrav För att motorerna ska uppnå föreskrivna prestanda samt uppfylla de emissionskrav som myndigheterna ställer, ska diesel med någon av följande specifikationer användas: Europastandard: EN 590 Svensk miljöklassad diesel: SS Svavelhalt i bränsle EGR-motorer är känsligare för höga svavelhalter i bränslet än SCR-motorer. Användning av bränsle med höga svavelhalter i EGR-motorer leder till permanenta motorskador. Detta beror på att svavlet återförs via avgaserna som kyls av och bildar svavelsyra. Även en enda tank diesel med hög svavelhalt leder till permanenta motorskador. VIKTIGT! Om fordon med EGR-motorer av misstag tankas med bränsle med högre svavelhalt än vad den klarar av ska motorn köras på tomgång i 60 sekunder innan den stängs av. Detta är för att minska risken för motorskada. Tanka fordonet med lågsvavligt bränsle så snart som möjligt. 16 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

17 Bränsle Temperaturberoende Vid temperaturer som är lägre än dieseln normalt är avsedd för kan paraffinvax fällas ut ur bränslet och sätta igen filter och ledningar. Då är motorn inte startbar. Beroende på dieselns kvalitet kan detta i värsta fall inträffa redan vid ±0 ºC. Skillnaden är stor och bra vinterdiesel ska inte kristallisera förrän vid temperaturer under -25 ºC. Inblandning av biobränsle ökar risken för kristallisering. också på själva motorerna. Det är helt avgörande att man tankar lämplig bränslekvalitet men det är ofta svårt att veta vad man får. En rekommendation är att tankningen sker i samma klimatzon som man räknar med att kallstarta i, men det hjälper inte alltid. Kristallisering kan ses under påfyllningslocket som tunna flak i ytskiktet. Motorn kanske startar men den stannar ganska snart på grund av att filtret sätts igen. Om fordonet ska köras i klimat som är kallare än det normalt körs i, kontakta din distributör för information om bränslet. Om det aktuella bränslet inte klarar den förväntade temperaturen, och det inte finns tillgång till diesel med rätt temperaturegenskaper, kan en elektrisk bränslevärmare installeras i förebyggande syfte. Bränslevärmare kan höja temperaturen ca. 5 ºC. Det räcker inte alltid om tanken är fylld med diesel som är anpassat för varmare klimat. När filtret är igensatt måste det bytas eftersom bränslevärmaren inte förmår lösa upp paraffin som har bildats där. Användning av lysfotogen VIKTIGT! Det är inte tillåtet att blanda lysfotogen i temperaturanpassad diesel. Bränslesystemet kan ta skada. VIKTIGT! Det är inte tillåtet att blanda bensin eller alkohol i diesel. Användning av bensin och alkohol orsakar slitage på de känsliga insprutarna och i värsta fall 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 17

18 Bränsle Vatten och mikroorganismer Låga vattenhalter är tillåtna i bränsle. För diesel (EN 590) max. 0,02 % och för biobränslen (EN 14214) max. 0,05 %. Dessa vattenhalter påverkar inte motorns funktion. Långvarig och olämplig förvaring av bränsle som resulterar i att mer vatten ansamlas kan orsaka tillväxt av mikroorganismer (bakterier och svamp). Mikroorganismerna växer till i gränssnittet mellan vatten och bränsle. De kan bilda ett brunt eller svart slemmigt klet och missfärga bränslet. Mikroorganismer kan blockera bränslefiltret så att motorn går orent eller stannar. De kan också passera filtret och ge skadliga beläggningar på övriga delar av insprutningssystemet. Vattenseparerande bränslefilter är ett starkt kundkrav på marknader som har problem med bränslekvaliteten. På PDE- och HPI-motorer är vattenseparerande filter tillval. På motorer med XPI är filtret standardutrustning. Vidare är vattenseparerande filter på fordon med PDE- och HPI-motorer utrustat med en kran för avtappning medan det på XPI-motorer saknar avtappningskran. Där leds vattnet tillbaka till bränsletanken igen. Byt alltid bränslefilter. Vid kraftig eller långvarig infektion kan också insprutare och bränslepump behöva bytas. Lokalisera smittkällan. Fastställ och åtgärda orsaken till föroreningen så att infektionen inte återkommer. Oftast handlar det om bränsle som förvarats länge, under låg omsättning, utan dränering av kondensvatten, t.ex. i dunk, fat eller farmartank. Olika diagnosmedel och bakteriedödande bränsletillsatser finns tillgängliga på marknaden. När bränslesystemet är ordentligt rengjort kan man vid första tankningen tillsätta ett bakteriedödande ämne för att försäkra sig om en framgångsrik sanering. Kontinuerlig användning kan skada bränslesystemet och rekommenderas inte. VIKTIGT! Bränsletillsatser kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och hälsan. Var noggrann med att följa tillverkarens anvisningar för hantering och dosering. Vattenseparerande filter är dock ingen garanti mot vatten i bränsle: den lilla vattenmängd som kan lösa sig i diesel (<0,02 %) passerar genom filtret men är relativt ofarlig. Större vattenmängder skiljs av upp till en viss gräns. Om bränslearmatur en suger rent vatten i botten på tanken kommer filtret att kollapsa med resultatet att vatten och smuts kan passera in i motorn. Detta kan på sikt leda till motorskador. För att undvika att vatten transporteras genom bränslesystemet och att motorskador uppstår ska bränsletanken inspekteras vid tillsyn. Om bränsletanken innehåller vatten ska detta tas bort. Åtgärd vid infektion Fordonets bränslesystem måste saneras helt från bränsle och vatten. Tankarna måste tömmas och tvättas, mekaniskt och med ång-/högtryckstvätt och sedan torkas. Ledningar och övriga komponenter i bränslesystemet ska spolas rena och blåsas torra. Det är viktigt att ingen vätska finns kvar i systemet efter rengöringen. 18 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

19 Bränsle Egenskaper hos bränslet Tillåtna gränser för bl.a. densitet, viskositet, cetantal och filtrerbarhet för diesel anges i EN 590 europeisk standard. Densitet Densitet är bränslets täthet och mäts i kg/m 3. Varmt bränsle har lägre densitet än kallt bränsle. Detta gör att motoreffekten sjunker något vid stigande temperaturer. Vinterbränsle har ibland lägre densitet än sommarbränsle. Vinterbränslets lägre densitet kan också medföra att motoreffekten minskar. Viskositet Viskositeten är ett mått på hur trög- respektive lättflytande bränslet är. Densitet och viskositet följer normalt varandra. Cetantal Cetantal är ett mått på dieselns tändvillighet. Om cetantalet underskrider rekommendationer enligt EN 590 kan det bli svårt att starta fordonet. I extrema fall kan motorskador uppstå. Filtrerbarhet Filtrerbarhet är ett mått på den lägsta temperatur vid vilken diesel inte sätter igen bränslefilter och ledningar vid låga temperaturer. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 19

20 Bränsle Beräkning av motoreffekt Motorerna provkörs vid fabrik med bränsle med densitet 840 kg/m 3. Om annat bränsle används kan effektförändringen räknas ut med formeln: Nekorr = Effekt med aktuellt bränsle Ne = Specificerad effekt P = Densiteten hos aktuellt bränsle i kg/m 3 vid + 15 C 840 = Densiteten hos bränslet vid provkörning i fabrik Exempel: Densiteten hos aktuellt bränsle: 810 kg/m 3. Specificerad motoreffekt: 500 hk. Denna formel tar inte hänsyn till viskositeten, vilken också har inverkan på effekten. 20 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

21 Bränsle Biodiesel EN Vad är Biodiesel EN 14214? Biodiesel EN produceras av metanol och vegetabiliska oljor och är biologiskt nedbrytbart. Scania godkänner en inblandning i bränslet på upp till 7 % Biodiesel EN för alla motorer, enligt EN 590, på villkor att nedanstående iakttas. Det går bra att använda Biodiesel EN på fordon med partikelfilter. Egenskaper Obs! Vid temperaturer över +38 C kan Biodiesel EN självantända tillsammans med brännbara material. Biodiesel EN har sämre köldegenskaper än diesel. Fråga din bränsleleverantör om bränslet är körbart vid de avsedda utomhustemperaturerna. Om det aktuella bränslet inte klarar den förväntade temperaturen avråder Scania från användning av bränslet. Förbrukning, prestanda och emissioner Biodiesel EN har lägre energiinnehåll än diesel-bränsle, vilket kan påverka prestanda, bränsleekonomi och avgasemissioner. Vid drift med Biodiesel EN kan utsläppsnivån för NOx överskrida lagkraven. Mätningar har visat att 100 % Biodiesel EN kan ha följande inverkan på bränsleförbrukning och emissioner: NOx och bränsleekonomi blir sämre. Effekten kan sjunka. CO och HC är lägre. PM blir mycket lägre. Vid 7 % inblandning av Biodiesel EN är ökningen av NOx-utsläpp försumbar. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 21

22 Bränsle Bränsle med mer än 7 % Biodiesel EN Obs! Det är inte tillåtet med mer än 7 % inblandning av Biodiesel EN i bränslet för följande motorer: motorer med radpump motorer med XPI som inte är förberedda för biodieseldrift, gäller både lastbil och buss motorer med HPI, gäller buss. Obs! Blandningar där mer än 7 % Biodiesel EN används måste hållas under strikt kontroll. Scania rekommenderar att sådan drift sker i samarbete med nationell distributör och begränsas till åkerier med ett tydligt miljöåtagande. än för diesel vilket innebär att bränslet inte kokar bort om det hamnar i oljesumpen. För att inte riskera att köra med för tunn olja måste oljebytena göras oftare. För mer information om oljebytesintervall, se förorden för respektive tillsynsprogram. 3 Extra bränslefilterbyten Om motorn körts på diesel tidigare måste bränslefiltret bytas med intervall om km de första tre gångerna. Därefter ska bränslefiltret bytas enligt tabellerna i förordet. På ett nytt fordon levererat direkt från fabrik ska bränslefiltret bytas med de intervaller som anges i tabellerna i förordet. Det behövs inga extra byten. Högre halter än 7 % Biodiesel EN rekommenderas inte för: Fordon som används vid nödfall, t.ex. utryckningsfordon. Fordon som har längre stilleståndstider än två månader. Fordon med låg bränsleomsättning. Om fordonet är tankat med Biodiesel EN och står stilla en längre tid kan kondensvatten bildas i bränsletanken med bakterietillväxt som följd. Biodiesel EN har också lägre stabilitet vid oxidation än diesel, vilket kan leda till att bränslet tjocknar och täpper till delar av bränslesystemet, t.ex. bränslefiltret. Villkor Nedanstående villkor måste uppfyllas för att Scanias dieselmotorer ska kunna köras på mer än 7 % Biodiesel EN Biodiesel EN måste uppfylla EN Kunden får själv stå för kostnader som är relaterade till bränslekvaliteten, det vill säga om bränslet inte uppfyller EN Tätare oljebytesintervall för motorolja. Kokpunkten hos Biodiesel EN är högre 22 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

23 Bränsle Övrigt som kan påverkas av drift med Biodiesel EN HPI Vid kall väderlek kan felkoden D706 respektive 1292 uppstå på HPI-motorer (D706 på Euro 3, 1292 på Euro 4). Övriga bränslen Andra biobränslen på marknaden, t.ex. rena vegetabiliska oljor är inte godkända som drivmedel för Scanias dieselmotorer. Extrautrustning Det är viktigt att påbyggnadernas hjälpaggregat som körs på samma drivmedel som fordonets motor också kan köras på Biodiesel EN Vissa typer av tillbehör, som t.ex. värmare av typen Eberspächer och Webasto kan inte köras på Biodiesel EN och behöver således en separat bränsletank. Karosser För att fordonet ska kunna köras på Biodiesel EN måste karossör eller påbyggare använda material som är beständiga mot Biodiesel EN i bränslesystemet. Ångor från Biodiesel EN Ångor från Biodiesel EN kan påverka omkringliggande miljö. Materialförändringar kan uppstå på t.ex. sidokjolar och paneler ovanför bränslepåfyllningen. Övergång från Biodiesel EN till diesel Vid övergång från drift på Biodiesel EN till diesel ska ett oljebyte ske när tanken är tom. Om fordonet växelvis körs på Biodiesel EN respektive diesel ska de tillsynsintervall som anges för Biodiesel EN följas. Avvikelser Om avvikelser uppstår med Biodiesel EN jämfört med vanlig dieseldrift ska avvikelserna rapporteras till en Scaniadistributör för vidare befordran till fabrik. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 23

24 Bränsle Etanol Scania godkänner endast etanol ED95 som drivmedel för motor DC9E 02. Obs! Använd inte metanol eller metylen eftersom de sätter igen spridarhålen. Etanol i varmt klimat Startproblem kan uppstå i samband med körning i varma klimat. Startproblemen beror på att bränslet kokar bort i bränslesystemet efter föregående avstängning av motorn. Om fordonet är utrustat med förstärkningspump används denna vid startförsök. Etanol i kallt klimat Vid kallstart i kallare klimat, under -20 ºC, ökar mängden vitrök och kondenserad vattenånga markant. Använd därför alltid motorvärmare vid kalllare temperaturförhållanden. Motorvärmare motverkar slitage på motorn vid kallstart och ökar därmed motorns livslängd. Kvalitetskrav för etanol Bränslet ska vara av typen ED95. Av såväl tekniska som miljömässiga skäl rekommenderas ingen annan typ av etanol. Bränslet består av cirka 95 % azeotropisk denaturerad etanol och 5 % tändförbättrare. Med azeotropisk menas att etanolen har nått en så hög koncentration att ytterligare vatten inte går att få bort. Etanolbränslets innehåll: Etanol (E95) Tändförbättrare (Beraid 3555) Smörjförbättrare (Ethomen) Färgtillsats (endast i Sverige) Korrosionsskydd Denatureringsmedel Följ lokala föreskrifter vid användande av denatureringsmedel. 24 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

25 Bränsle Gasmotor Kvalitetskrav för gas Gasen måste uppfylla någon av nedanstående normer beroende på om det är naturgas eller biogas som används: ISO/DIS Naturgas kl. H: Wobbeindex övre 46,1-56,5 MJ/Sm 3 Biogas Svensk standard SS : Wobbeindex under 45,5 (typ A) 48,2 (typ B) MJ/Sm 3 (~ Wobbeindex övre 50,6 (typ A) 53,6 (typ B) MJ/Sm 3 ) Sm 3 (Standard kubikmeter) mäts vid följande temperatur och tryck: T u = 273,15 K, P u = 101,325 kpa. Om gaskvaliteten avviker från specifikationen ovan kan inte Scania garantera att motorn fungerar och ger rätt prestanda och utsläppsnivå. Motorn kan köras med valfri blandning mellan biogas och naturgas som uppfyller ISO/DIS och SS :16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 25

26 Bränsle Motorerna justerar automatiskt in sig för aktuell gaskvalitet. Nedanstående specifikation gäller för en typisk naturgas som är tillgänglig i Sverige. Blandningen av olika gaskomponenter kan variera väldigt mycket mellan olika gaskällor. Kontrollera med gasleverantören vad deras gas innehåller. Övre värmevärde 41,0 MJ/m 3 Effektivt värmevärde 37,0 MJ/m 3 Övre Wobbeindex 52,0 MJ/m 3 Relativ densitet 0,62 Metan CH 4 91,1 volymprocent Etan C 2 H 6 4,7 volymprocent Propan C 3 H 8 1,7 volymprocent Butan C 4 H 10 1,4 volymprocent Kväve N 2 0,6 volymprocent Koldioxid CO 2 0,5 volymprocent 26 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

27 Avgassystem Avgassystem AdBlue - Reduktionsmedel vid SCR Reduktionsmedel AdBlue är en urealösning som fungerar som reduktionsmedel. Vid SCR tillsätter man reduktionsmedlet i avgaserna före katalysatorn. Resultatet blir att utsläppen av kväveoxider minskar. för av eventuellt spill, speciellt på metall och elektriska kopplingar snarast. Mer information om AdBlue finns i Servicehandboken huvudgrupp 03. Volym Tanken rymmer liter AdBlue beroende på storlek. Kvalitetskrav För att avgasreningen ska uppfylla de emissionskrav som myndigheterna ställer ska AdBlue vara specificerad enligt DIN Egenskaper AdBlue är en lösning av urea och vatten med 32,5 viktprocent urea. Denna lösning fryser vid ca - 11 C. Både is och vätska håller då alltid samma koncentration. Rekommenderad halt urea Gränsvärde halt urea 32,5 % % AdBlue är normalt färglöst, om inte färgämne tillsatts. AdBlue är ofarligt att få på huden. Det är heller inte giftigt i små mängder, men smakar mycket illa. AdBlue är mycket korrosivt, särskilt gentemot aluminium och koppar. Eventuellt spill på metall och elektriska kopplingar bör sköljas av snarast. Vatten, gärna varmt, fungerar utmärkt som rengöring. AdBlue kan torka ut och bilda vita eller gråbruna kristaller alternativt avlagringar. Kompakta avlagringar som bildats i samband med värme kan behövas skrapas bort eller värmas till över 500 C. AdBlue har låg ytspänning och sprider sig snabbt över stora ytor, som då blir mycket hala. Spola där- 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 27

28 Transmission Transmission Oljebytesintervall Krav på oljebytesintervallen beror på drifttyp och oljans kvalitet, se Servicehandboken grupp 00, Tillsynsprogram, Förord. Manuella växellådor Oljevolymer Alla volymer är ungefärliga och angivna i liter. Kontrollera nivåerna och efterfyll vid behov. Obs! Är fordonet utrustat med kraftuttag måste oljevolymen kompletteras, se avsnittet Kraftuttag. Komponent Volym i liter Kommentar G670 (ZF, 6 S 1200 TD) Vid oljebyte: 6,8 G701 (ZF, S6-1550) 13 Totalvolym: 7 GR801 10,1 För vattenoljekylning tillkommer GR801 i K/N-bussar 10,2 1,0. För luftoljekylning tillkommer 2,0. GR801R 11 GR900, GRS890 / 900, GRSO900 15,7 GR900R, GRS890R / 900R, GRSO900R 16,8 GRS920 15,7 GRS920R 16,8 GR875, GR875R, GRS895, GRS895R, GRSO895, GRSO895R GR905 / 905R, GRS905 / 905R, GRSO905 / 905R, GRSO925 / 925R 15 16,5 28 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

29 Transmission Komponent Volym i liter Kommentar GTD800 / 900 / 901 Fördelningsväxellåda GRSOH901R, ZF Transmatic - Växellåda - Momentförstärkare - Retarder Opticruise, längdslagsdämpare för GR875 / GRS895 / GRS905 / GRSO905, med eller utan retarder. Opticruise, längdslagsdämpare för GR801 / GRS890 / GRS900 / GRS920, med eller utan retarder. Range-dämpare (buss) GR875 / GRS895 Range-dämpare (buss) GR801 6,5 Totalvolym: 43 0,09 0,27 0,045 0,1 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 29

30 Transmission Oljekvalitet Komponent Oljekvalitet Kommentar G670 (ZF, 6 S 1200 TD) G701 (ZF, S6-1550) GR875, GR875R, GRS895, GRS895R, GRSO895, GRSO895R GR801, GR801 i K/N-bussar, GR801R GR900, GRS890 / 900, GRSO900, GR900R, GRS890R / 900R, GRSO900R * Scania Transmission Oil 1:0 ** ZF:s lista för smörjmedel kan hämtas på ZF:s hemsida, Klicka på rubriken Products & Services, välj Technical Information under fliken Service Portfolio, under Lubricants & Steel välj List of Lubricants, välj sedan önskad smörjmedelslista TE-ML XX. Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 02, klass 02B och 02C**. Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 02, klass 02B och 02C**. STO 1:0* STO 1:0* STO 1:0* GRS920, GRS920R STO 1:0* GR905, GRS905, GRSO905, GRSO925, GR905R, GRS905R, GRSO905R, GRSO925R Fördelningsväxellåda GRSOH901R, ZF Transmatic Opticruise, längdslagsdämpare STO 1:0* Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 19** Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 02, klass 02C**. ATF Dexron IID, IIE samt ATF Dexron III Ett oljesystem för växellåda, retarder och momentförstärkare. Gäller också lågrangedämparen på buss. 30 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER;

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; 1- Reducerar friktion/slitage 2- Transporterar värme 3- Försluter 4- Skyddar mot rost och korrosion 5- Renar 6- Kraftöverföring 7- Smörjer 1- Reducera friktion/slitage Om vi

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Biogas på gasnätet utan propantillsats

Biogas på gasnätet utan propantillsats Rapport SGC 176 Biogas på gasnätet utan propantillsats Svenskt Gastekniskt Center Juni 2007 Ingemar Kristensson Anna Pettersson Klas Johansson Vattenfall Power Consultant AB Rapport SGC 176 1102-7371 ISRN

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Spa, Badtunna och Bubbelbad

Spa, Badtunna och Bubbelbad Spa, Badtunna och Bubbelbad Skötselguide LACOFORM Bada säkert. Bada skönt. Information om och priser på alla Lacoform-produkter hittar du i produktguiden eller på www.chemoform.se Varning: Att blanda olika

Läs mer

Vad händer med kylkedjan vid en värmebölja och vad kan göras?

Vad händer med kylkedjan vid en värmebölja och vad kan göras? Projekt/Project Sidnr/Page no Kylkedjan och värme 1 (37) Projektnummer/Project no E 15420 FoT-område Kund/Customer Livsmedelsverket Handläggare/Our reference Datum/Date Annika Carlsson-Kanyama 2013-06-13

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Kia cee d. Instruktionsbok

Kia cee d. Instruktionsbok Kia cee d Instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i instruktionsboken 1. I det alfabetiska registret, som börjar på sidan 5, letar du fram det du vill läsa om. 2. Om du t ex vill läsa om Spolarvätska

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Rapport SGC 101 DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Svenskt Gastekniskt Center - Juli 1999 Kaj Wågdahl, Chalmers Tekniska Högskola Rapport SGC 101 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--101--SE SGC:s FÖRORD FUD-projekt

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen

fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen 1 Låt dig inspireras Svensk fjärrvärme har spelat en nyckelroll i omställningen till en fossilfri och förnybar

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Kontrollhandbok för storhushåll Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Information om riskvärdering, kontrollmetoder och kontrollområden finns i handbokens del 2. En sammanvägning

Läs mer