00: Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden"

Transkript

1 00:16-15 Utgåva 19 sv-se Bränsle, smörjmedel och vätskor P-, G-, R- och T-serien F-, K- och N-serien Scania CV AB 2011, Sweden

2 Innehåll Innehåll Ändringar från föregående utgåva... 3 Motor... 4 Volymer... 4 Fabriksfyllning... 6 Oljebytesintervall... 7 Svavelhalt i bränsle... 7 Grundkrav... 8 Krav på viskositetsklass... 9 Kylsystem Volymer Oljekvalitet Kylvätska Kvalitetskrav på kylvätska Efterfyllning Inblandning av Scania frysskydd i vatten Frysrisk Luftkonditionering Köldmedium Kompressorolja Bränsle Diesel Biodiesel EN Etanol Gasmotor Avgassystem AdBlue - Reduktionsmedel vid SCR Transmission Oljebytesintervall Manuella växellådor Automatiska växellådor Koppling Kraftuttag Retarder, Scania Axlar och nav Chassi Spolarvätska Oljekvalitet Komponenter och smörjmedel Smörjfett för chassi Smörjfett för hjullager Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

3 Motor Ändringar från föregående utgåva Motor: - Fabriksfyllning är uppdaterad. - Motortypbeteckningar är borttagna. Motsvarande information går att finna i dokumentet Förord för tillsynsprogram. Kylvätska: - Text om kvalitetskrav på kylvätska är uppdaterad. - Ändrat artikelnummer på kylvätska 1000L. Chassi: - Smörjfett för hjullager. Egenskaper/Parametrar EP-prestanda: fyrkuletest, svetslast. Fordran: Min 2500 N. Transmission: - Ny sökvägen till TE-ML XX på ZF:s hemsida. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 3

4 Motor Motor Volymer Alla volymer är ungefärliga och angivna i liter. Kontrollera nivåerna och efterfyll vid behov. Fordon Motor Maxnivå* Skillnad, Max.-Min. (oljemätsticka) Förklaring till asteriskerna, se nästa sida. Maxnivå** Lastbil DC9, PDE Lastbil DC9, XPI Lastbil DC11/D , Lastbil DC13 43, Lastbil DC ,6 Lastbil DC16, XPI ,6 Buss, K DC9, PDE Buss, K DC9, XPI Buss, K DC9E Buss, K D12 26, Buss, K DC13 43, Buss, N DC9, PDE Buss, N DC9, XPI Buss, N DC9E Buss, F DC9, PDE Oljefiltervolym 4 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

5 Motor * Den oljevolym som ska fyllas på när en motor aldrig varit fylld med olja, till exempel efter en renovering. ** Den oljevolym som fylls på vid oljebyte utan byte av oljefilter. Obs! Vid byte av oljefilter måste oljefiltervolymen räknas in. Obs! Alla värden är ungefärliga eftersom skillnaden mellan olika motorer är stor. Det kan skilja upp till 2-3 liter på samma motortyp. Värdena är satta i underkant eftersom det är bättre att fylla på än att tappa ur motorolja. Rotera oljemätstickan så att den går ner i rätt position. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 5

6 Motor Fabriksfyllning Gasmotorer Etanolmotorer Motorer med partikelfilter EEV/ Euro 5 Övriga motorer SEU Övriga motorer SLA Scania Low Ash Scania Bioethanol Engine Oil Scania Low Ash Scania LDF-3 ACEA E7 6 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

7 Motor Oljebytesintervall Oljebytesintervallet bestäms av motortyp och drifttyp, se förorden för respektive tillsynsprogram. Svavelhalt i bränsle Motortyp Svavelhalt i bränsle Anmärkning Euro 2 och Euro 3 Upp till ppm (0,2 %), normala oljebytesintervall. Euro 4 EGR Upp till 350 ppm (0,035 %), normala oljebytesintervall. Euro 5 9-liter EGR Euro 5 13-liter EGR Upp till 50 ppm (0,005 %), normala oljebytesintervall. Upp till 10 ppm (0,001 %), normala oljebytesintervall. Euro 6 Upp till 10 ppm (0,001 %), normala oljebytesintervall. SCR-motorer Upp till ppm (0,2 %), normala oljebytesintervall. Över ppm, halverade oljebytesintervall. Över 350 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över 50 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över 10 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över 10 ppm är inte tillåtet. Högre halt ger motorskador. Över ppm, halverade oljebytesintervall. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 7

8 Motor Grundkrav VIKTIGT! Blanda inte extra tillsatser i oljan. Minst ett av följande krav på motorolja måste uppfyllas för att oljebytesintervallet enligt tabell i Tillsynsprogram, Förord ska gälla: Motorer utan partikelfilter Reducerade oljebytesintervall * Halverat normalt oljebytesintervall. Normala oljebytesintervall Euro 2 - ACEA E3, ACEA E4, ACEA E5, ACEA E7, DHD-1 Euro 3 ACEA E3, ACEA E4* ACEA E5, ACEA E7, DHD-1 Förlängda oljebytesintervall Scania LDF, Scania LDF-2, LDF-3 Scania LDF, Scania LDF-2, LDF-3 Euro 4 ACEA E5, DHD-1* ACEA E7, Scania LDF Scania LDF-2, LDF-3 Euro 5 ACEA E7 Scania LDF Scania LDF-2, LDF-3 Euro 5 DC16 21 NST (Japan) NLT (Japan) Euro 5 Etanolmotor Euro 5 Gasmotor Scania LDF Scania LDF-2, LDF ACEA E7, Scania LDF Scania LDF-2, LDF-3 ACEA E7, ACEA E9 Scania Low Ash, Scania LDF, Scania LDF-2, LDF-3 - Scania Bioethanol Engine Oil ACEA E6, ACEA E9 Scania Low Ash Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

9 Motor Motorer med partikelfilter Reducerade oljebytesintervall Normala oljebytesintervall Euro 4 ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash - Euro 5 ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash - Euro 5 EEVmotorer ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash - Förlängda oljebytesintervall Euro 6 ACEA E9, API CJ-4 Scania Low Ash Scania LDF-3 Krav på viskositetsklass Viskositetsklass < = lägre än > = högre än Utomhustemperatur SAE 30 0 C C SAE C - >+30 C SAE 0W-30 <-30 C C SAE 5W-30 <-30 C C SAE 10W C C SAE 5W-40 <-30 C - >+30 C SAE 10W C - >+30 C SAE 15W C - >+30 C För godkända Scania LDF- och LDF-2-oljor med viskositetsklass SAE 0W-30, SAE 5W-30 eller SAE 10W-30, se tabell nedan. Viskositetsklass Scania LDF-olja, 00:16-17, anger med handelsnamn vilka motoroljor som är godkända enligt LDF. Scania LDF-2-olja, 00:16-16, anger med handelsnamn vilka motoroljor som är godkända enligt LDF-2. VIKTIGT! Utomhustemperatur SAE 0W-30 <-30 C C SAE 5W-30 <-30 C C SAE 10W C C Kontrollera att oljan klarar alla variationer på utomhustemperaturen fram till nästa oljebyte. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 9

10 Kylsystem Kylsystem Volymer Alla volymer är ungefärliga. Kontrollera nivåerna och efterfyll vid behov. Komponent Typ Volym i liter Kylvätska Obs! Kylvätskevolymen ökar för komponenter anslutna till kylsystemet: - retarder +20 liter - oljekylare och slang - extravärmare Webasto 9-litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca litersmotor ca 45 Hydraulisk kylfläkt Totalvolym: ca 10 Oljekvalitet Hydraulisk kylfläkt Utomhustemperatur Oljekvalitet <-30 C C Motorolja SAE 5W-40 med specifikation ACEA A3, B3, B4 eller E4 0 C C Motorolja SAE 15W-40 med specifikation ACEA A3, B3, B4 eller E2 > = högre än < = lägre än 10 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

11 Kylsystem Kylvätska VARNING! Undvik hudkontakt med kylvätska, det kan medföra irritation. Het kylvätska kan orsaka brännskador. Använd skyddsutrustning. Etylenglykol är livsfarligt att förtära. Kylvätskan som rekommenderas av Scania ska bestå av vatten samt följande kylvätsketillsats: volymprocent Scania Frysskydd med korrosionsskydd. Denna koncentration ger också tillräckligt korrosionsskydd. Scania Frysskydd får inte överstiga 60 volymprocent i färdigblandad kylvätska. VIKTIGT! Överdosering av frysskydd medför förhöjd slambildning och igensättning av kylaren. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 11

12 Kylsystem Kvalitetskrav på kylvätska Vatten Använd endast rent sötvatten som är fritt från partiklar, slam eller andra föroreningar. Vid osäkerhet om vattenkvaliteten, använd Scania Ready Mix 50/50 enligt tabellen nedan. Frysskydd med korrosionsskydd Endast produkten Scania frysskydd eller annan produkt testad som fungerande frys- och korrosionsskydd för Scania får användas i Scanias motorer. Produkt som inte uppfyller de krav vilka ställs vid användning i en Scania-motor kan medföra att fel och skador uppstår i kylsystemet. Följden kan bli att Scanias garanti inte gäller för de fel och skador som är orsakade av den olämpliga kylvätskan. Benämning Innehåll Art.nr. Volym Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (koncentrat) l Scania Ready Mix Benämning Innehåll Art.nr. Volym Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l Kylvätska Frysskydd- och korrosionsskydd (50/50) l 12 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

13 Kylsystem Efterfyllning Efterfyllning av kylvätska ska endast göras med färdigblandad kylvätska. Inblandning av Scania frysskydd i vatten Inblandning av volymprocent Scania Frysskydd. Halten varierar beroende på behovet av frysskydd. En frysskyddshalt på minst 35 volymprocent ger tillräckligt korrosionsskydd. Mät glykolhalten med något av följande instrument: Art.nr Benämning Refraktometer Refraktometer Vid frysning börjar det vatten som ingår i kylvätskan att falla ut som iskristaller och kylvätskans halt av etylenglykol ökar. Om frysningen medför en kraftig ökning av mängden is, kan följden bli cirkulationsproblem. Det finns ingen risk för sönderfrysning om halten Scania frysskydd är minst 35 volymprocent. Frysskyddsegenskaper Volymprocent Scania frysskydd Temperatur när blandningen börjar frysa ( C) :16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 13

14 Kylsystem Frysrisk VIKTIGT! Motorn får inte belastas hårt vid isbildning i kylsystemet. Vid lättare isbildning i kylvätskan uppstår dock ofta störningar utan risk för skada. Till exempel kan extravärmaren vara ur funktion upp till 1 timme efter att motorn har startats. Volymprocent frysskydd % -16 o -10 C -20 o C o C o C o C o C -60 o C B A Kurva A: Frysning börjar. Störningar kan uppstå. Kurva B: Risk för sönderfrysning. 1 Säkert område 2 Isbildning 3 Kylvätskan är inte pumpbar. Risk för sönderfrysning. Ett exempel: Ligger temperaturen på -16 C föreligger risk för sönderfrysning om halten frysskydd är 20 volymprocent. Är halten 30 volymprocent är kylvätskan fri från is. 14 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

15 Luftkonditionering Luftkonditionering Köldmedium VARNING! Köldmedium kan orsaka frostskador vid hudkontakt. Använd skyddsutrustning vid hantering av köldmedium. VIKTIGT! En öppnad förpackning till kompressorolja ska omhändertas efter användning. Den får inte sparas. VIKTIGT! Inget annat köldmedium än R134a får användas. VIKTIGT! Ingrepp i kylanläggningen måste utföras enligt respektive lands förordningar. Använd alltid specialutrustning vid ingrepp i luftkonditioneringssystemet. Lastbilar med köldmedium R134a ska använda Scanias torkfilter. För CrewCab som har extra AC tillkommer ytterligare ett torkfilter. Mängden köldmedium framgår av dekalen på fordonets klimatanläggning, innanför frontluckan. Kompressorolja För köldmedium R134a ska PAG-olja användas. För information om oljevolymer, se Servicehandboken grupp :16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 15

16 Bränsle Bränsle Diesel För mer information om vilka svavelhalter som är tilllåtna, se Svavelhalt i bränsle. VARNING! Diesel är skadligt för hud och ögon. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering. Inblandning av Biodiesel EN Kontakta din distributör för mer information. Utförligare information om Biodiesel EN finns i avsnittet Biodiesel EN Kvaliteten på dieseln är mycket viktig för motorns och bränslesystemets funktion och livslängd samt motorns prestanda. Kvalitetskrav För att motorerna ska uppnå föreskrivna prestanda samt uppfylla de emissionskrav som myndigheterna ställer, ska diesel med någon av följande specifikationer användas: Europastandard: EN 590 Svensk miljöklassad diesel: SS Svavelhalt i bränsle EGR-motorer är känsligare för höga svavelhalter i bränslet än SCR-motorer. Användning av bränsle med höga svavelhalter i EGR-motorer leder till permanenta motorskador. Detta beror på att svavlet återförs via avgaserna som kyls av och bildar svavelsyra. Även en enda tank diesel med hög svavelhalt leder till permanenta motorskador. VIKTIGT! Om fordon med EGR-motorer av misstag tankas med bränsle med högre svavelhalt än vad den klarar av ska motorn köras på tomgång i 60 sekunder innan den stängs av. Detta är för att minska risken för motorskada. Tanka fordonet med lågsvavligt bränsle så snart som möjligt. 16 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

17 Bränsle Temperaturberoende Vid temperaturer som är lägre än dieseln normalt är avsedd för kan paraffinvax fällas ut ur bränslet och sätta igen filter och ledningar. Då är motorn inte startbar. Beroende på dieselns kvalitet kan detta i värsta fall inträffa redan vid ±0 ºC. Skillnaden är stor och bra vinterdiesel ska inte kristallisera förrän vid temperaturer under -25 ºC. Inblandning av biobränsle ökar risken för kristallisering. också på själva motorerna. Det är helt avgörande att man tankar lämplig bränslekvalitet men det är ofta svårt att veta vad man får. En rekommendation är att tankningen sker i samma klimatzon som man räknar med att kallstarta i, men det hjälper inte alltid. Kristallisering kan ses under påfyllningslocket som tunna flak i ytskiktet. Motorn kanske startar men den stannar ganska snart på grund av att filtret sätts igen. Om fordonet ska köras i klimat som är kallare än det normalt körs i, kontakta din distributör för information om bränslet. Om det aktuella bränslet inte klarar den förväntade temperaturen, och det inte finns tillgång till diesel med rätt temperaturegenskaper, kan en elektrisk bränslevärmare installeras i förebyggande syfte. Bränslevärmare kan höja temperaturen ca. 5 ºC. Det räcker inte alltid om tanken är fylld med diesel som är anpassat för varmare klimat. När filtret är igensatt måste det bytas eftersom bränslevärmaren inte förmår lösa upp paraffin som har bildats där. Användning av lysfotogen VIKTIGT! Det är inte tillåtet att blanda lysfotogen i temperaturanpassad diesel. Bränslesystemet kan ta skada. VIKTIGT! Det är inte tillåtet att blanda bensin eller alkohol i diesel. Användning av bensin och alkohol orsakar slitage på de känsliga insprutarna och i värsta fall 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 17

18 Bränsle Vatten och mikroorganismer Låga vattenhalter är tillåtna i bränsle. För diesel (EN 590) max. 0,02 % och för biobränslen (EN 14214) max. 0,05 %. Dessa vattenhalter påverkar inte motorns funktion. Långvarig och olämplig förvaring av bränsle som resulterar i att mer vatten ansamlas kan orsaka tillväxt av mikroorganismer (bakterier och svamp). Mikroorganismerna växer till i gränssnittet mellan vatten och bränsle. De kan bilda ett brunt eller svart slemmigt klet och missfärga bränslet. Mikroorganismer kan blockera bränslefiltret så att motorn går orent eller stannar. De kan också passera filtret och ge skadliga beläggningar på övriga delar av insprutningssystemet. Vattenseparerande bränslefilter är ett starkt kundkrav på marknader som har problem med bränslekvaliteten. På PDE- och HPI-motorer är vattenseparerande filter tillval. På motorer med XPI är filtret standardutrustning. Vidare är vattenseparerande filter på fordon med PDE- och HPI-motorer utrustat med en kran för avtappning medan det på XPI-motorer saknar avtappningskran. Där leds vattnet tillbaka till bränsletanken igen. Byt alltid bränslefilter. Vid kraftig eller långvarig infektion kan också insprutare och bränslepump behöva bytas. Lokalisera smittkällan. Fastställ och åtgärda orsaken till föroreningen så att infektionen inte återkommer. Oftast handlar det om bränsle som förvarats länge, under låg omsättning, utan dränering av kondensvatten, t.ex. i dunk, fat eller farmartank. Olika diagnosmedel och bakteriedödande bränsletillsatser finns tillgängliga på marknaden. När bränslesystemet är ordentligt rengjort kan man vid första tankningen tillsätta ett bakteriedödande ämne för att försäkra sig om en framgångsrik sanering. Kontinuerlig användning kan skada bränslesystemet och rekommenderas inte. VIKTIGT! Bränsletillsatser kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och hälsan. Var noggrann med att följa tillverkarens anvisningar för hantering och dosering. Vattenseparerande filter är dock ingen garanti mot vatten i bränsle: den lilla vattenmängd som kan lösa sig i diesel (<0,02 %) passerar genom filtret men är relativt ofarlig. Större vattenmängder skiljs av upp till en viss gräns. Om bränslearmatur en suger rent vatten i botten på tanken kommer filtret att kollapsa med resultatet att vatten och smuts kan passera in i motorn. Detta kan på sikt leda till motorskador. För att undvika att vatten transporteras genom bränslesystemet och att motorskador uppstår ska bränsletanken inspekteras vid tillsyn. Om bränsletanken innehåller vatten ska detta tas bort. Åtgärd vid infektion Fordonets bränslesystem måste saneras helt från bränsle och vatten. Tankarna måste tömmas och tvättas, mekaniskt och med ång-/högtryckstvätt och sedan torkas. Ledningar och övriga komponenter i bränslesystemet ska spolas rena och blåsas torra. Det är viktigt att ingen vätska finns kvar i systemet efter rengöringen. 18 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

19 Bränsle Egenskaper hos bränslet Tillåtna gränser för bl.a. densitet, viskositet, cetantal och filtrerbarhet för diesel anges i EN 590 europeisk standard. Densitet Densitet är bränslets täthet och mäts i kg/m 3. Varmt bränsle har lägre densitet än kallt bränsle. Detta gör att motoreffekten sjunker något vid stigande temperaturer. Vinterbränsle har ibland lägre densitet än sommarbränsle. Vinterbränslets lägre densitet kan också medföra att motoreffekten minskar. Viskositet Viskositeten är ett mått på hur trög- respektive lättflytande bränslet är. Densitet och viskositet följer normalt varandra. Cetantal Cetantal är ett mått på dieselns tändvillighet. Om cetantalet underskrider rekommendationer enligt EN 590 kan det bli svårt att starta fordonet. I extrema fall kan motorskador uppstå. Filtrerbarhet Filtrerbarhet är ett mått på den lägsta temperatur vid vilken diesel inte sätter igen bränslefilter och ledningar vid låga temperaturer. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 19

20 Bränsle Beräkning av motoreffekt Motorerna provkörs vid fabrik med bränsle med densitet 840 kg/m 3. Om annat bränsle används kan effektförändringen räknas ut med formeln: Nekorr = Effekt med aktuellt bränsle Ne = Specificerad effekt P = Densiteten hos aktuellt bränsle i kg/m 3 vid + 15 C 840 = Densiteten hos bränslet vid provkörning i fabrik Exempel: Densiteten hos aktuellt bränsle: 810 kg/m 3. Specificerad motoreffekt: 500 hk. Denna formel tar inte hänsyn till viskositeten, vilken också har inverkan på effekten. 20 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

21 Bränsle Biodiesel EN Vad är Biodiesel EN 14214? Biodiesel EN produceras av metanol och vegetabiliska oljor och är biologiskt nedbrytbart. Scania godkänner en inblandning i bränslet på upp till 7 % Biodiesel EN för alla motorer, enligt EN 590, på villkor att nedanstående iakttas. Det går bra att använda Biodiesel EN på fordon med partikelfilter. Egenskaper Obs! Vid temperaturer över +38 C kan Biodiesel EN självantända tillsammans med brännbara material. Biodiesel EN har sämre köldegenskaper än diesel. Fråga din bränsleleverantör om bränslet är körbart vid de avsedda utomhustemperaturerna. Om det aktuella bränslet inte klarar den förväntade temperaturen avråder Scania från användning av bränslet. Förbrukning, prestanda och emissioner Biodiesel EN har lägre energiinnehåll än diesel-bränsle, vilket kan påverka prestanda, bränsleekonomi och avgasemissioner. Vid drift med Biodiesel EN kan utsläppsnivån för NOx överskrida lagkraven. Mätningar har visat att 100 % Biodiesel EN kan ha följande inverkan på bränsleförbrukning och emissioner: NOx och bränsleekonomi blir sämre. Effekten kan sjunka. CO och HC är lägre. PM blir mycket lägre. Vid 7 % inblandning av Biodiesel EN är ökningen av NOx-utsläpp försumbar. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 21

22 Bränsle Bränsle med mer än 7 % Biodiesel EN Obs! Det är inte tillåtet med mer än 7 % inblandning av Biodiesel EN i bränslet för följande motorer: motorer med radpump motorer med XPI som inte är förberedda för biodieseldrift, gäller både lastbil och buss motorer med HPI, gäller buss. Obs! Blandningar där mer än 7 % Biodiesel EN används måste hållas under strikt kontroll. Scania rekommenderar att sådan drift sker i samarbete med nationell distributör och begränsas till åkerier med ett tydligt miljöåtagande. än för diesel vilket innebär att bränslet inte kokar bort om det hamnar i oljesumpen. För att inte riskera att köra med för tunn olja måste oljebytena göras oftare. För mer information om oljebytesintervall, se förorden för respektive tillsynsprogram. 3 Extra bränslefilterbyten Om motorn körts på diesel tidigare måste bränslefiltret bytas med intervall om km de första tre gångerna. Därefter ska bränslefiltret bytas enligt tabellerna i förordet. På ett nytt fordon levererat direkt från fabrik ska bränslefiltret bytas med de intervaller som anges i tabellerna i förordet. Det behövs inga extra byten. Högre halter än 7 % Biodiesel EN rekommenderas inte för: Fordon som används vid nödfall, t.ex. utryckningsfordon. Fordon som har längre stilleståndstider än två månader. Fordon med låg bränsleomsättning. Om fordonet är tankat med Biodiesel EN och står stilla en längre tid kan kondensvatten bildas i bränsletanken med bakterietillväxt som följd. Biodiesel EN har också lägre stabilitet vid oxidation än diesel, vilket kan leda till att bränslet tjocknar och täpper till delar av bränslesystemet, t.ex. bränslefiltret. Villkor Nedanstående villkor måste uppfyllas för att Scanias dieselmotorer ska kunna köras på mer än 7 % Biodiesel EN Biodiesel EN måste uppfylla EN Kunden får själv stå för kostnader som är relaterade till bränslekvaliteten, det vill säga om bränslet inte uppfyller EN Tätare oljebytesintervall för motorolja. Kokpunkten hos Biodiesel EN är högre 22 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

23 Bränsle Övrigt som kan påverkas av drift med Biodiesel EN HPI Vid kall väderlek kan felkoden D706 respektive 1292 uppstå på HPI-motorer (D706 på Euro 3, 1292 på Euro 4). Övriga bränslen Andra biobränslen på marknaden, t.ex. rena vegetabiliska oljor är inte godkända som drivmedel för Scanias dieselmotorer. Extrautrustning Det är viktigt att påbyggnadernas hjälpaggregat som körs på samma drivmedel som fordonets motor också kan köras på Biodiesel EN Vissa typer av tillbehör, som t.ex. värmare av typen Eberspächer och Webasto kan inte köras på Biodiesel EN och behöver således en separat bränsletank. Karosser För att fordonet ska kunna köras på Biodiesel EN måste karossör eller påbyggare använda material som är beständiga mot Biodiesel EN i bränslesystemet. Ångor från Biodiesel EN Ångor från Biodiesel EN kan påverka omkringliggande miljö. Materialförändringar kan uppstå på t.ex. sidokjolar och paneler ovanför bränslepåfyllningen. Övergång från Biodiesel EN till diesel Vid övergång från drift på Biodiesel EN till diesel ska ett oljebyte ske när tanken är tom. Om fordonet växelvis körs på Biodiesel EN respektive diesel ska de tillsynsintervall som anges för Biodiesel EN följas. Avvikelser Om avvikelser uppstår med Biodiesel EN jämfört med vanlig dieseldrift ska avvikelserna rapporteras till en Scaniadistributör för vidare befordran till fabrik. 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 23

24 Bränsle Etanol Scania godkänner endast etanol ED95 som drivmedel för motor DC9E 02. Obs! Använd inte metanol eller metylen eftersom de sätter igen spridarhålen. Etanol i varmt klimat Startproblem kan uppstå i samband med körning i varma klimat. Startproblemen beror på att bränslet kokar bort i bränslesystemet efter föregående avstängning av motorn. Om fordonet är utrustat med förstärkningspump används denna vid startförsök. Etanol i kallt klimat Vid kallstart i kallare klimat, under -20 ºC, ökar mängden vitrök och kondenserad vattenånga markant. Använd därför alltid motorvärmare vid kalllare temperaturförhållanden. Motorvärmare motverkar slitage på motorn vid kallstart och ökar därmed motorns livslängd. Kvalitetskrav för etanol Bränslet ska vara av typen ED95. Av såväl tekniska som miljömässiga skäl rekommenderas ingen annan typ av etanol. Bränslet består av cirka 95 % azeotropisk denaturerad etanol och 5 % tändförbättrare. Med azeotropisk menas att etanolen har nått en så hög koncentration att ytterligare vatten inte går att få bort. Etanolbränslets innehåll: Etanol (E95) Tändförbättrare (Beraid 3555) Smörjförbättrare (Ethomen) Färgtillsats (endast i Sverige) Korrosionsskydd Denatureringsmedel Följ lokala föreskrifter vid användande av denatureringsmedel. 24 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

25 Bränsle Gasmotor Kvalitetskrav för gas Gasen måste uppfylla någon av nedanstående normer beroende på om det är naturgas eller biogas som används: ISO/DIS Naturgas kl. H: Wobbeindex övre 46,1-56,5 MJ/Sm 3 Biogas Svensk standard SS : Wobbeindex under 45,5 (typ A) 48,2 (typ B) MJ/Sm 3 (~ Wobbeindex övre 50,6 (typ A) 53,6 (typ B) MJ/Sm 3 ) Sm 3 (Standard kubikmeter) mäts vid följande temperatur och tryck: T u = 273,15 K, P u = 101,325 kpa. Om gaskvaliteten avviker från specifikationen ovan kan inte Scania garantera att motorn fungerar och ger rätt prestanda och utsläppsnivå. Motorn kan köras med valfri blandning mellan biogas och naturgas som uppfyller ISO/DIS och SS :16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 25

26 Bränsle Motorerna justerar automatiskt in sig för aktuell gaskvalitet. Nedanstående specifikation gäller för en typisk naturgas som är tillgänglig i Sverige. Blandningen av olika gaskomponenter kan variera väldigt mycket mellan olika gaskällor. Kontrollera med gasleverantören vad deras gas innehåller. Övre värmevärde 41,0 MJ/m 3 Effektivt värmevärde 37,0 MJ/m 3 Övre Wobbeindex 52,0 MJ/m 3 Relativ densitet 0,62 Metan CH 4 91,1 volymprocent Etan C 2 H 6 4,7 volymprocent Propan C 3 H 8 1,7 volymprocent Butan C 4 H 10 1,4 volymprocent Kväve N 2 0,6 volymprocent Koldioxid CO 2 0,5 volymprocent 26 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

27 Avgassystem Avgassystem AdBlue - Reduktionsmedel vid SCR Reduktionsmedel AdBlue är en urealösning som fungerar som reduktionsmedel. Vid SCR tillsätter man reduktionsmedlet i avgaserna före katalysatorn. Resultatet blir att utsläppen av kväveoxider minskar. för av eventuellt spill, speciellt på metall och elektriska kopplingar snarast. Mer information om AdBlue finns i Servicehandboken huvudgrupp 03. Volym Tanken rymmer liter AdBlue beroende på storlek. Kvalitetskrav För att avgasreningen ska uppfylla de emissionskrav som myndigheterna ställer ska AdBlue vara specificerad enligt DIN Egenskaper AdBlue är en lösning av urea och vatten med 32,5 viktprocent urea. Denna lösning fryser vid ca - 11 C. Både is och vätska håller då alltid samma koncentration. Rekommenderad halt urea Gränsvärde halt urea 32,5 % % AdBlue är normalt färglöst, om inte färgämne tillsatts. AdBlue är ofarligt att få på huden. Det är heller inte giftigt i små mängder, men smakar mycket illa. AdBlue är mycket korrosivt, särskilt gentemot aluminium och koppar. Eventuellt spill på metall och elektriska kopplingar bör sköljas av snarast. Vatten, gärna varmt, fungerar utmärkt som rengöring. AdBlue kan torka ut och bilda vita eller gråbruna kristaller alternativt avlagringar. Kompakta avlagringar som bildats i samband med värme kan behövas skrapas bort eller värmas till över 500 C. AdBlue har låg ytspänning och sprider sig snabbt över stora ytor, som då blir mycket hala. Spola där- 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 27

28 Transmission Transmission Oljebytesintervall Krav på oljebytesintervallen beror på drifttyp och oljans kvalitet, se Servicehandboken grupp 00, Tillsynsprogram, Förord. Manuella växellådor Oljevolymer Alla volymer är ungefärliga och angivna i liter. Kontrollera nivåerna och efterfyll vid behov. Obs! Är fordonet utrustat med kraftuttag måste oljevolymen kompletteras, se avsnittet Kraftuttag. Komponent Volym i liter Kommentar G670 (ZF, 6 S 1200 TD) Vid oljebyte: 6,8 G701 (ZF, S6-1550) 13 Totalvolym: 7 GR801 10,1 För vattenoljekylning tillkommer GR801 i K/N-bussar 10,2 1,0. För luftoljekylning tillkommer 2,0. GR801R 11 GR900, GRS890 / 900, GRSO900 15,7 GR900R, GRS890R / 900R, GRSO900R 16,8 GRS920 15,7 GRS920R 16,8 GR875, GR875R, GRS895, GRS895R, GRSO895, GRSO895R GR905 / 905R, GRS905 / 905R, GRSO905 / 905R, GRSO925 / 925R 15 16,5 28 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

29 Transmission Komponent Volym i liter Kommentar GTD800 / 900 / 901 Fördelningsväxellåda GRSOH901R, ZF Transmatic - Växellåda - Momentförstärkare - Retarder Opticruise, längdslagsdämpare för GR875 / GRS895 / GRS905 / GRSO905, med eller utan retarder. Opticruise, längdslagsdämpare för GR801 / GRS890 / GRS900 / GRS920, med eller utan retarder. Range-dämpare (buss) GR875 / GRS895 Range-dämpare (buss) GR801 6,5 Totalvolym: 43 0,09 0,27 0,045 0,1 00:16-15 Scania CV AB 2011, Sweden 29

30 Transmission Oljekvalitet Komponent Oljekvalitet Kommentar G670 (ZF, 6 S 1200 TD) G701 (ZF, S6-1550) GR875, GR875R, GRS895, GRS895R, GRSO895, GRSO895R GR801, GR801 i K/N-bussar, GR801R GR900, GRS890 / 900, GRSO900, GR900R, GRS890R / 900R, GRSO900R * Scania Transmission Oil 1:0 ** ZF:s lista för smörjmedel kan hämtas på ZF:s hemsida, Klicka på rubriken Products & Services, välj Technical Information under fliken Service Portfolio, under Lubricants & Steel välj List of Lubricants, välj sedan önskad smörjmedelslista TE-ML XX. Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 02, klass 02B och 02C**. Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 02, klass 02B och 02C**. STO 1:0* STO 1:0* STO 1:0* GRS920, GRS920R STO 1:0* GR905, GRS905, GRSO905, GRSO925, GR905R, GRS905R, GRSO905R, GRSO925R Fördelningsväxellåda GRSOH901R, ZF Transmatic Opticruise, längdslagsdämpare STO 1:0* Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 19** Se ZF:s lista för smörjmedel TE- ML 02, klass 02C**. ATF Dexron IID, IIE samt ATF Dexron III Ett oljesystem för växellåda, retarder och momentförstärkare. Gäller också lågrangedämparen på buss. 30 Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15

Påfyllning av kylvätska

Påfyllning av kylvätska Arbete med fordonets kylsystem Arbete med fordonets kylsystem VARNING! Vid modifieringar i kylsystemet måste kylsystemet tömmas, fyllas på och provtryckas. Kylsystemet är avancerat och små fel kan orsaka

Läs mer

Ny global motorplattform säkerställer optimal prestanda för alla transportörer

Ny global motorplattform säkerställer optimal prestanda för alla transportörer PRESS info P11X21SE / Per-Erik Nordström 25 oktober 2011 Ny global motorplattform säkerställer optimal prestanda för alla transportörer Scania har idag marknadens bredaste utbud av lastbilar för svåra

Läs mer

SKÄROLJOR ICKE VATTENBLANDBARA VÄTSKOR FÖR OLIKA METALLER OCH BEARBETNINGAR FÖR MEDELSVÅR SLIPNING OCH SVARVNING I ALLA MATERIAL

SKÄROLJOR ICKE VATTENBLANDBARA VÄTSKOR FÖR OLIKA METALLER OCH BEARBETNINGAR FÖR MEDELSVÅR SLIPNING OCH SVARVNING I ALLA MATERIAL Skäroljor och smörjmedel för fordon SKÄROLJOR ICKE VATTENBLANDBARA VÄTSKOR FÖR OLIKA METALLER OCH BEARBETNINGAR Skärvätskor används vid skärande bearbetning och slipning för både smörjning och kylning.

Läs mer

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC.

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC. Klassningssystem Behovet av att kunna klassificera prestandan hos motoroljor har funnits länge. I dag är det kanske viktigare än någonsin med tanke på den accelererande takt med vilken nya krav på lägre

Läs mer

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter Heta komponenter Heta komponenter VARNING! Avgassystemet på en lastbil kan vid hög arbetsbelastning uppnå temperaturer över 500 C. Brandrisken kan bli stor om påbyggnadsutrustning placeras alltför nära

Läs mer

CASTROL OLJEUTBILDNING

CASTROL OLJEUTBILDNING CASTROL OLJEUTBILDNING Skolforum Oktober 2013 Katharina Fineman Technical Advisor Agenda Varför behöver bilen motorolja? Basolja Tillsatser/additiv Viskositet Specifikationer Heavy Duty Fyrtaktscykeln

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

SMÖRJMEDEL. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

SMÖRJMEDEL. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

BRÄNSLEBESPARANDE LÅGFRIKTIONS MOTOROLJOR VÄXELLÅDSOLJOR BRÄNSLETILLSATSER

BRÄNSLEBESPARANDE LÅGFRIKTIONS MOTOROLJOR VÄXELLÅDSOLJOR BRÄNSLETILLSATSER BRÄNSLEBESPARANDE LÅGFRIKTIONS MOTOROLJOR VÄXELLÅDSOLJOR BRÄNSLETILLSATSER MED VÅR PRISBELÖNTA NANODRIVE BRÄNSLEBESPARANDE LÅGFRIKTIONS - MOTOROLJOR VÄXELLÅDSOLJOR BRÄNSLETILLSATSER NANODRIVE TECHNICAL

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Modifiering av avgassystemet

Modifiering av avgassystemet Begränsningar för modifiering av avgassystemet Begränsningar för modifiering av avgassystemet Generella begränsningar för samtliga motortyper och avgassystem Det är generellt inte tillåtet att utföra modifieringar

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Där påfrestningen är som mest Behövs Prolong som bäst.

Där påfrestningen är som mest Behövs Prolong som bäst. NO EQUAL IN THE WORLD AFMT (Anti-Friction Metal Treatment) ( Anti - Friction metallbehandling ) Prolongs AFMT Multi - Purpose Smörjmedel Concentrate är formulerad med Prolongs AFMT avancerad teknik för

Läs mer

Där påfrestningen är som mest Behövs Prolong som bäst.

Där påfrestningen är som mest Behövs Prolong som bäst. NO EQUAL IN THE WORLD AFMT (Anti-Friction Metal Treatment) ( Anti - Friction metallbehandling ) Prolongs AFMT Multi - Purpose Smörjmedel Concentrate är formulerad med Prolongs AFMT avancerad teknik för

Läs mer

STF Ingenjörsutbildning

STF Ingenjörsutbildning STF Ingenjörsutbildning Reservkraft 22-23 maj 2012 0709-387045 Reservkraft : 2012-05-23 Översikt Allmänt om dieselbränsle Begrepp Miljödiesel - vad är det? Alternativa bränslen Allmänt om motoroljor Krav

Läs mer

Arbete med hybridfordon

Arbete med hybridfordon Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Scanias hybridfordon är parallellhybrider och utgörs av en förbränningsmotor och en elmotor. I en parallellhybrid kan fordonet

Läs mer

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation Målgrupp Scanias påbyggnadsinformation är i första hand avsedd för påbyggare och gäller vid alla påbyggnationer och ombyggnationer av Scanias lastbilschassier och kompletta lastbilar. Förutsättningar Grundläggande

Läs mer

Borttagning av växellåda. Allmänt. Verktyg. Gäller växellådorna GR/S/O 875/895/9105/R. Exempel på lämpliga verktyg från Scania:

Borttagning av växellåda. Allmänt. Verktyg. Gäller växellådorna GR/S/O 875/895/9105/R. Exempel på lämpliga verktyg från Scania: Allmänt Allmänt Gäller växellådorna GR/S/O 875/895/9105/R. Verktyg Exempel på lämpliga verktyg från Scania: Artikelnummer Benämning 99 309 Baxningsverktyg 99 318 Motorstöd 99 502 Verktyg för urkopplingslager

Läs mer

10:00-00. Kraftuttag. Utgåva 4. Scania CV AB 2008, Sweden

10:00-00. Kraftuttag. Utgåva 4. Scania CV AB 2008, Sweden Utgåva 4 sv Kraftuttag Scania CV AB 2008, Sweden Allmänt om kraftuttag Allmänt om kraftuttag Inledning För att driva en hydraulpump, vattenpump, kompressor eller annan utrustning krävs någon form av kraftuttag.

Läs mer

Presskonferens: 22 september 08:30 i Scanias monter (B06 i hall 17). Ett brett utbud av fordon ur alla marknadssegment finns utställda.

Presskonferens: 22 september 08:30 i Scanias monter (B06 i hall 17). Ett brett utbud av fordon ur alla marknadssegment finns utställda. PRESS info P10901SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Scania ställer ut på IAA 2010 Lastbilsprogram med förbättrad produktivitet Nya verktyg för att minimera bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

Läs mer

Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige

Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige 1 Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige Ecolution Scania Optimise Bioetanol Biodiesel Biogas 90 % av världens biobränsle Lokalt och globalt bränsle Många olika råvaror & processer Hållbar

Läs mer

GULF SYNTRAC 4T 100% SYNTET SAE 5W-40 och 10W-40

GULF SYNTRAC 4T 100% SYNTET SAE 5W-40 och 10W-40 GULF SYNTRAC 4T 100% SYNTET SAE 5W-40 och 10W-40 100% syntetisk olja till 4-takts mc-motorer. Passar motorer med våt eller torr koppling. Speciellt designad för motorer med hög effekt. API SL, JASO MA/MA2

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem Allmänt Allmänt Det finns möjlighet att beställa komponenter från fabrik för att driva hydraulisk utrustning. Följande komponenter finns tillgängliga: Reglage Hydrauloljetank med tryckbegränsningsventil

Läs mer

Etanol som fordonsbränsle

Etanol som fordonsbränsle Vägverket 1 Etanol som fordonsbränsle Etanolanvändning Etanolfordon i Sverige Konverteringsuppdraget - Vad händer nu? Pumplagen eller Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS Allmänt om funktionen Allmänt om funktionen Drivaxelfrånskiljande kraftuttag används framför allt när mycket stora effektuttag krävs. Fördelen är att drivaxlarna då är frånkopplade och all kraft kan användas

Läs mer

121007 Formula Helsyntet 5W-40 API SM/CF ACEA A3/B4 ACEA A3/B3 MB 229.3 VW 502.00/505.00 API SM/CF ACEA A3/B4 ACEA A3/B3 MB 229.3 VW 502.00/505.

121007 Formula Helsyntet 5W-40 API SM/CF ACEA A3/B4 ACEA A3/B3 MB 229.3 VW 502.00/505.00 API SM/CF ACEA A3/B4 ACEA A3/B3 MB 229.3 VW 502.00/505. Produktnyheter 0836 Motorolja för personbilar 121007 Formula Helsyntet 5W-40 API SM/CF MB 229.3 VW 502.00/505.00 Användningsområde Universal helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för optimalt skydd

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 3 1 (5) GLYKOL 021 1 ALLMÄNT

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 3 1 (5) GLYKOL 021 1 ALLMÄNT 3 1 (5) Grupp M 0758 GLYKOL 021 1 ALLMÄNT Glykol 021 är en frysskyddsvätska som består av etylenglykol försatt med korrosionsskyddsämnen och antiskumningsmedel. För att i största möjliga utsträckning reducera

Läs mer

8. AVGASRENING Avgasemissioner och avgasrening Avgaskrav för arbetsmaskiner

8. AVGASRENING Avgasemissioner och avgasrening Avgaskrav för arbetsmaskiner 8. AVGASRENING Avgasemissioner och avgasrening Vid förbränning i en dieselmotor bildas olika typer av avgasemissioner. Utsläppsnivån för en del av dessa är reglerade i lagar och förordningar som successivt

Läs mer

Rover 75 / MG ZT - ZTT SERVICEPROTOKOLL (4 och 6 cylindriga modeller)

Rover 75 / MG ZT - ZTT SERVICEPROTOKOLL (4 och 6 cylindriga modeller) Hr./Fru/Fr.: Modell: Reg nr.: Arbetsorder nr.: Mätarställning: Chassi nr.: Servicetyp A B A C A B A C Service att utföra: År/km x 1000 1 / 25 2 / 50 3 / 75 4 / 100 5 / 125 6 / 150 7 / 175 8 / 200 För utförligare

Läs mer

Statoils nya Diesel. Tekniska fördelar och funktion

Statoils nya Diesel. Tekniska fördelar och funktion Statoils nya Diesel Tekniska fördelar och funktion Introduktion Statoils nya Diesel innehåller 95 vol-% MK1-diesel och 5 vol-% RME (rapsmetylester) samt ett multi-funktionellt additiv som har en renhållande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (00:080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 004:079 Utkom från trycket den 7 december 004 utfärdad den 5 november 004. Enligt riksdagens

Läs mer

DET KOMPLETTA SKYDDET FÖR LASTBILAR OCH BUSSAR

DET KOMPLETTA SKYDDET FÖR LASTBILAR OCH BUSSAR DET KOMPLETTA SKYDDET FÖR LASTBILAR OCH BUSSAR MINIMERAR DRIFTSKOSTNADER MAXIMAL PRODUKTIVITET Chevron har en lång tradition av innovationer när det gäller utveckling av smörjmedel för transportbranschen.

Läs mer

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Regional Manager, Sales & Marketing

Läs mer

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm.

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm. PRESS info P13102SE / Per-Erik Nordström 29 jan 2013 Scania har marknadens bredaste utbud av tunga lastbilar Tack vare Scanias moduluppbyggda produktsystem kan kunderna välja bland miljontals specifikationer

Läs mer

Finns det några positiva effekter av miljöoljorna förutom att minska belastningen på miljön vid spill?

Finns det några positiva effekter av miljöoljorna förutom att minska belastningen på miljön vid spill? Finns det några positiva effekter av miljöoljorna förutom att minska belastningen på miljön vid spill? En av många positiva effekter vid användning av biologiskt nedbrytbara hydrauloljor är att hydraulsystemet

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 PRESS info P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare Scania fortsätter att bredda sitt utbud av bygg- och anläggningsfordon för att möta nya tillämpningar

Läs mer

OLJEBYTE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

OLJEBYTE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL OLJEBYTE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VARFÖR SKA MAN SMÖRJA MOTORN? 1. OLJA Minskar friktion. Begränsar slitage på rörliga delar i motorn (vevaxel, kamaxel ) Möjliggör effektiv kylning av motorn.

Läs mer

Scania presenterar kundlösningar på IAA 2012:

Scania presenterar kundlösningar på IAA 2012: PRESS info P12901SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 Scania presenterar kundlösningar på IAA 2012: 9- och 13-liters Euro 6-motorer för lastbilar och bussar Nya gasmotorer för Euro 6 med hög prestanda Ledande

Läs mer

Ej klassificerat som farligt ämne Djupkyld flytande gas. Kontakt med produkten kan orsaka kylskador. Kan orsaka kvävning vid höga halter.

Ej klassificerat som farligt ämne Djupkyld flytande gas. Kontakt med produkten kan orsaka kylskador. Kan orsaka kvävning vid höga halter. SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat:2009-10-15 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 88202,88205 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Brandsläckningsmedel

Läs mer

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen Rör och presskopplingar transporterade medier Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier Systemnamn Profipress Profipress S Sanpress Prestabo Prestabo Seapress Rörmaterial

Läs mer

Borttagning av reduktionsmedelskatalysator. Allmänt

Borttagning av reduktionsmedelskatalysator. Allmänt Allmänt Allmänt Reduktionsmedelskatalysatorn innehåller vanadinpentoxid. Vanadinpentoxid kan vara hälsovådligt. Reduktionsmedelskatalysatorn är monterad i ljuddämparen och utgör där ingen hälsofara vid

Läs mer

Scaniamotorer för lastbilar och bussar september 2009

Scaniamotorer för lastbilar och bussar september 2009 Scaniamotorer för lastbilar och bussar september 2009 Översikt av -motorer för lastbilar och bussar hk 230 270 280 320 360 420 kw 169 198 206 235 265 309 Nm 1050 1200 1400 1600 1600 2100 Liter 9,3 8,9

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

HJULLASTARE 25T VOLVO L150E

HJULLASTARE 25T VOLVO L150E Vårdsystem FM M7782-014972 Sida 1 av 5 HJULLASTARE 25T VOLVO L150E MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok, felrapport körförbud, kontroll Läckor Hjul, slirskydd

Läs mer

PETROLEUMKEMI Råolja

PETROLEUMKEMI Råolja Råolja 1 Vad händer med råoljan? PETROLEUMKEMI 2 TRANSFORMATOROLJA Additiv till olika användningsområden Additiv typ Metalldetergenter Motorolja @ Automatiska transmissionsoljor Askfria dispergenter @

Läs mer

Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Tillsatsbromssystem Scania Retarder 110 971 110 972 Tillsatsbromssystem Scania Retarder Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms...

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Investera i framtiden - och tjäna på det

Investera i framtiden - och tjäna på det Nytänkande miljöprodukter som sparar energi och miljö Investera i framtiden - och tjäna på det Ett nytt sätt att tänka behandling av hetvatten- och kylvattensystem i fastigheter samt oljerening en del

Läs mer

Syntetiska Mobil-industrismörjmedel. Designade för att prestera

Syntetiska Mobil-industrismörjmedel. Designade för att prestera Syntetiska Mobil-industrismörjmedel Designade för att prestera En utmärkt smörjningslösning som du blir nöjd med och kan lita på... Banbrytande teknologi Syntetiska Mobil-smörjmedel har utvecklats för

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin

Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin Mereta-serien Innehåll Inledning 4 Produktintroduktion och användningsområde 5 Egenskaper och fördelar 5 Temperaturområden 6 Livslängd,

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Växjö krandagar 2011. Tema hydraulik

Växjö krandagar 2011. Tema hydraulik Växjö krandagar 2011 Tema hydraulik Växjö 2011-11-09 Karl-Magnus Wirestig Anders Jacobi Agenda Kort om oss Föroreningar och renhet Hydraulsystem Framtiden Systemföroreningar Fasta partiklar Luft Vatten

Läs mer

Supertech Sverige AB

Supertech Sverige AB Made in Italy Supertech Sverige AB Presenterar Supertech Den enda lösningen i världen som verkar direkt inuti tanken Spara Miljön med upp till 75% i reduktion av avgaser Spara upp till 12% i bränsle förbrukning

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Maskintyp Tillv. nr Körtimmar Leveransdatum sid. EC290CKD 111305 20.12.2010 1(6) Ägare Datum Återförsäljare Sign. AF DECOM AS

Maskintyp Tillv. nr Körtimmar Leveransdatum sid. EC290CKD 111305 20.12.2010 1(6) Ägare Datum Återförsäljare Sign. AF DECOM AS EC290CKD 111305 20.12.2010 1(6) Ägare Datum Återförsäljare Sign. AF DECOM AS Serviceprogrammet ska användas som en checklista i samband med garantiinspektioner och underhåll. För arbetsbeskrivningar, Se

Läs mer

(Association des Constructers Européens d Automobiles ). Se CCMC

(Association des Constructers Européens d Automobiles ). Se CCMC 1/5 ACEA (Association des Constructers Européens d Automobiles ). Se CCMC Additiv Additiv eller tillsatsmedel är ämnen som tillsätts smörjmedel för att förbättra funktionen eller för att ge speciella egenskaper

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-126001 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDRAULSYSTEM 2000 HYDRAULSYSTEM

Vårdsystem FM M7782-126001 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDRAULSYSTEM 2000 HYDRAULSYSTEM Vårdsystem FM M7782-126001 Sida 1 av 5 HYDRAULSYSTEM ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Hydraulsystem

Läs mer

BRINEOL. Köld- & Värmebärare

BRINEOL. Köld- & Värmebärare BRINEOL Köld- & Värmebärare Enkla och trygga val av kemtekniska produkter Sedan 1973 är Kemetyl en välkänd leverantör av kemtekniska produkter. Med 270 anställda i arton länder, utgör Kemetylgruppen idag

Läs mer

Ägare Datum Återförsäljare Sign. 15022012 MS. Beakta säkerhets- och miljöanvisningarna i berörda maskiners instruktions- och verkstadshandböcker.

Ägare Datum Återförsäljare Sign. 15022012 MS. Beakta säkerhets- och miljöanvisningarna i berörda maskiners instruktions- och verkstadshandböcker. Hjullastare E-modeller Maskintyp Tillv. nr. Körtimmar Leveransdatum L70E 21554 Ägare Datum Återförsäljare Sign. AF Gruppen AS 8114 Serviceprogrammet ska användas som en checklista i samband med garantiinspektioner

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Kända användarfel. Compat Go Pump. matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem

Kända användarfel. Compat Go Pump. matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem Konsekvenser på matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem Användning av aggregat med droppkammare i en ryggsäck Användning av styv eller halvstyv behållare i ryggsäcken.

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska En ny generation energieffektiv hydraulvätska ENERGY EFFICIENT ECC (ENVIRONMENTALLY CONSIDERATE CHOISE) 2 3 Säkra en energieffektiv drift En av vår tids viktigaste utmaningar är tillgången på energi. Samtidigt

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002 Teknisk benämning: Leverantör: Smörjfett Triboscand AB Box 38063, 100 64 Stockholm Kontaktperson: Lars Jansson tel.

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel. Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart

Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel. Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart 2011 02 09 Den traditionella bilden av sjöfarten Sjöfarten använder i hög grad överblivna tjockoljor Utsläppen

Läs mer

SV471-SV601 Bruksanvisning

SV471-SV601 Bruksanvisning SV471-SV601 Bruksanvisning SV VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan användas

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

INSTRUKTION 1 NOLLPUNKTSREAKTOR

INSTRUKTION 1 NOLLPUNKTSREAKTOR OLJA TILL N Page: 1/5 1. Generellt Alla nollpunktsreaktorer tillverkade av EGE är fyllda med olja vid leverans, förutom ett fåtal större modeller (t.ex. modellerna ASR6.3, ASR 10V, ZTC4000 a ZTC5000).

Läs mer

TRYCKLUFTSBROMSSYSTEM

TRYCKLUFTSBROMSSYSTEM Vårdsystem FM M7782-125204 Sida 1 av 7 TRYCKLUFTSBROMSSYSTEM ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Fordonsmonterade tryckluftsbromssystem Reservdelar och utbytesenheter För utförligare beskrivning av

Läs mer

Borttagning av kylare. Allmänt. Verktyg. Gäller fordon med G- och R-hytt och framändesbredd 1140 mm. VARNING!

Borttagning av kylare. Allmänt. Verktyg. Gäller fordon med G- och R-hytt och framändesbredd 1140 mm. VARNING! Allmänt Allmänt Gäller fordon med G- och R-hytt och framändesbredd 1140 mm. VARNING! Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder vid arbeten med den luftkylda EGR-kylaren. Öppna inte AC-kretsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2003:872 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se Made in Sweden HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN Power Up smörjmedel för lantbruk, skogsindustri, åkerier, entreprenad, motorsport, bil, båt och mekaniska verkstäder m.m. Bra smörjmedel som ger

Läs mer

TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD

TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD Vårdsystem FM M7782-021792 Sida 1 av 7 TERRÄNGBIL 1611B & C SPLITTERSKYDDAD MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok felrapport, körförbud Läckor Hjul, däck,

Läs mer

ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP

ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP Inledning Formuläret fylls i av organisationer som söker medlemskap i ECOSTARS Stjärnmärkningssystem. Sökande rekommenderas att läsa igenom dokumentet Riktlinjer för Ansökan

Läs mer

Skötsel av batterier VARNING!

Skötsel av batterier VARNING! Allmänt om batteriunderhåll Allmänt om batteriunderhåll VARNING! Batterierna innehåller frätande syra som kräver att arbetet utförs med försiktighet och med lämplig skyddsutrustning. Skölj omedelbart med

Läs mer

TSFS 2017:78. beslutade den 13 juli 2017.

TSFS 2017:78. beslutade den 13 juli 2017. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 ; TSFS 2017:78 Utkom från trycket

Läs mer

Serviceinformation Oljebytessats automatlåda 5HP / 6HP

Serviceinformation Oljebytessats automatlåda 5HP / 6HP Skaderisk för hud och ögon genom heta delar och heta vätskor. Bränn- och skållningsskador är möjliga. Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder! Elektronikkomponenterna för Mechatronik kan

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare.

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Ulf.Grevillius@AlfaLaval.com Portfolio management /EPSi 01/11/2010 Innehåll Allmänt Sida Miljöbestämmelser och CIP 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Varför använda

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

För avancerad syntetisk prestanda. mobiloil.se

För avancerad syntetisk prestanda. mobiloil.se För avancerad syntetisk prestanda mobiloil.se Avancerad syntetiska motoroljor, växellådsoljor och specialoljor för tunga kommersiella, lätta kommersiella, bygg-, jordbruks- och andra nyttofordon Med över

Läs mer

Alternativa bränslen för järnvägsdrift

Alternativa bränslen för järnvägsdrift 1 Alternativa bränslen för järnvägsdrift Per Holmgren, Scania Engines Olle Wahlström, Scania-Bilar Sverige AB Foto: YBo5p vid ULJ av Nils Öberg Scania Engines en kort presentation 2 Ett av Scanias affärsområden

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer