BRINEOL. Köld- & Värmebärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRINEOL. Köld- & Värmebärare"

Transkript

1 BRINEOL Köld- & Värmebärare

2 Enkla och trygga val av kemtekniska produkter Sedan 1973 är Kemetyl en välkänd leverantör av kemtekniska produkter. Med 270 anställda i arton länder, utgör Kemetylgruppen idag ett av de största branschföretagen i Europa. Företagets fyra egna produktionsanläggningar, samt underleverantörer och 22 kontor skapar en unik närhet till vår kund. Som långsiktig partner eftersträvar vi ett relevant sortiment av yttersta kvalitet. Våra varumärken står för enkla och trygga val. KUNSKAP Med kundens behov som utgångspunkt och många års erfarenhet bakom oss, hjälper vi vår kund att välja rätt. Ur vår breda, kvalitativa portfölj levererar vi produkter man kan lita på. SERVICE För oss är det viktigt att alltid ligga i framkant och förse vår kund med det senaste inom utveckling och kunskap inom valt produktsegment. Tack vare vår snabba service minimeras produktionsstopp, risker och därmed kostnader. Närheten till kund borgar för en problemfri drift och kontinuitet i er produktion. MILJÖ Vårt miljöengagemang inbegriper säkra processer för att uppfylla REACH och gängse lagstiftning. Vi följer substitutionsprincipen och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO

3 BRINEOL Glykol för kyl- och värmesystem FÖR FASTIGHETS- OCH PROCESSAPPLIKATIONER Brineol värmeöverföringsvätskor är etylen- eller propylenbaserade produkter, formulerade med eller utan vår, specialanpassade rostskyddsinhibitor. De erbjuder reducerad viskositet, ökad värmekapacitet och värmeledningsförmåga under fryspunkten. Produkterna drar nytta av den naturliga värmeöverföringsförmågan i vatten - vilket ger ett bredare temperaturspann. Samtliga produkter är testade och godkända för de flesta, vanligt förekommande tätningsmaterial. Vi rekommenderar användning av rostskyddsinhibitor. Brineolglykolerna är kompatibla med de flesta metaller förutom Propylen glykol och zink. Den varma värmeöverföringsvätskan kan lösa upp zink och bör därför inte användas i galvaniserade rörledningar. Levereras i bulk, IBC, fat eller 25litersdunk. ETYLENBASERAD BRINEOL MEG KONCENTRAD Etylenglykol innebär lägre viskosistet vid kallare temperatur, vilket medför reducerad påfrestning på maskinell utrustning. KEMETYL HAR FÄRDIGBLANDADE MEG: BRINEOL MEG 40% Färdigblandad. Frysskydd till -26 C. BRINEOL MEG 35% Färdigblandad. Frysskydd till -21 C. BRINEOL MEG 30% Färdigblandad. Frysskydd till -16 C. BRINEOL MEG 25% PROPYLENBASERAD BRINEOL MPG KONCENTRAD Brineol MPG används vid åtskilliga applikationer där man behöver en produkt som inte är giftig. MPG har dock en högre viskositet än etylenglykol. Där man behöver en produkt som inte är giftig är vår lågtoxiska propylenglykol utan inhibitor ett bra val. KEMETYL HAR FÄRDIGBLANDADE MPG: BRINEOL MPG 40% Färdigblandad. Frysskydd till -22 C. BRINEOL MPG 35% Färdigblandad. Frysskydd till -17 C. BRINEOL MPG 30% BRINEOL MPG 25% Färdigblandad. Frysskydd till -10 C. BRINEOL MEG10 CorrPro KONCENTRAD (med inhibitor) Erbjuder samma temperaturegenskaper som Brineol MEG men vi har lagt till vår specialdesignade rostskyddsinhibitor. Brineol MEG10 CorrPro är skonsam mot rörledningar och pumpar, vilket minimerar underhållskostnader och förlänger livslängden på ditt system. KEMETYL HAR FÄRDIGBLANDADE MEG10 CorrPro: BRINEOL MEG10 CorrPro 40% Färdigblandad. Frysskydd till -26 C. BRINEOL MEG10 CorrPro 35% Färdigblandad. Frysskydd till -21 C. BRINEOL MEG10 CorrPro 30% Färdigblandad. Frysskydd till -16 C. BRINEOL MEG10 CorrPro 25% BRINEOL MPG20 CorrPro KONCENTRAD (med inhibitor) Erbjuder samma temperaturegenskaper som Brineol MPG men vi har lagt till vår specialdesignade rostskyddsinhibitor. Brineol MPG20 CorrPro är skonsam mot rörledningar och pumpar, vilket minimerar underhållskostnader och förlänger livslängden på ditt system. KEMETYL HAR FÄRDIGBLANDADE MPG20 CorrPro: BRINEOL MPG20 40% CorrPro Färdigblandad. Frysskydd till -22 C. BRINEOL MPG20 35% CorrPro Färdigblandad. Frysskydd till -17 C. BRINEOL MPG20 30% CorrPro BRINEOL MPG20 25% CorrPro Färdigblandad. Frysskydd till -10 C.

4 BRINEOL ETT BÄTTRE MILJÖVAL BioEtanol Brineol BioEtanol innehåller denaturerad etanol som är baserad på råvara från lant- och skogsbruk. Produkten är inte hälsofarlig om den används på rätt sätt, och är fullständigt nedbrytbar vid eventuellt läckage eller utsläpp. Brineol BioEtanol är därför det bästa valet där det föreligger fara för utsläpp i naturen. Levereras i bulk, IBC, fat och 25-litersdunk. ETT MER EKONOMISKT ALTERNATIV Med sina goda termiska- och viskositetsegenskaper utgör Brineol BioEtanol en tillgång vid dimensionering av rör- och pumpsystem. Detta innebär i förlängningen besparingar, då man kan få samma effekt i systemet genom att använda pumpar med lägre effekt, och rör med mindre diameter. BIOETANOL KONCENTRAT För blandning efter önskemål. Flampunkt 17 C. KEMETYL HAR FÄRDIGBLANDADE BIOETANOL: BIOETANOL 40% Frysskydd -25 C. BIOETANOL 35% Frysskydd -19 C. BIOETANOL 28% Frysskydd -13 C. BIOETANOL 24% Frysskydd -10 C. BIOETANOL 28% CorrPro Frysskydd -13 C.

5 RÄTT PRODUKTVAL Våra produkter delas in i två huvudgrupper: Alkoholer & Glykoler. Vidare indelas Glykoler in i MEG (Etylenbaserad Glykol) & MPG (Propylenbaserad Glykol), vilka båda finns med eller utan rostskyddsinhibitorer. I de flesta anläggningar med slutna system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering samt processkylning används MEG då den har en överlägsen värmeöverföringskapacitet. MPG används till största delen där det föreligger fara för kontaminering av dricksvatten. Man kan även finna MPG i sprinklersystem i offentliga byggnader. Varma sidan Glykol Etylenglykol MEG Exempel på applikationer: Slutna vattenbaserade kyl- och uppvärmningssystem, vattenbaserad industriell processkylning eller kylning av industriell utrustning vid t.ex. formgjutning eller metallbearbetning mm. Med rostskyddsinhibitor MEG 10 CorrPro Lågtoxisk Propylenglykol MPG Samma som ovan, men där man behöver en produkt som inte är giftig är vår lågtoxiska propylenglykol utan inhibitor ett bra val. Exempel på applikationsområden är vid vinterförvaring av fritidsfordon (såsom husvagnaroch båtar), Med rostskyddsinhibitor MPG 20 CorrPro sprinklersystem, processkylning inom livsmedelsindustrin mm. Kalla sidan Bioetanol Exempel på applikationer: Bergvärme, sjövärme, jordvärme, livsmedelsindustri, ishallar och snösmältningsanläggningar. Kan användas med fördel där det föreligger risk för kontamination av mark och miljö. Produkten är vårt bästa alternativ ur miljöhänseende eftersom den ger liten miljöpåverkan, men den är brandfarlig. Bioetanol innehåller ej rostskyddsinhibitorer. Översiktstabell för generella rekommendationer. Variationer förkommer systemet bör alltid kontrolleras av en tekniker innan fyllning. ATT BLANDA VATTEN MED GLYKOLER Vid blanding av glykoler är det vanligaste att blanda till en koncentration på ca 40% glykol. Vi tillhandahåller även lägre koncentration, men då kommer inte bara fryspunkten att påverkas, utan man försämrar även de rostskyddande egenskaperna. Lägre än 25% försvinner de rostskyddande egenskaperna. Vid utspädning rekommenderas användning av mjukt vatten eller avjoniserat vatten. Brineolprodukter kan spädas med kranvatten om det tillgängliga vattnet är extremt mjukt (0-2 dh). Innehållet av klorider i vattnet bör inte överstiga 25 ppm. Hårt eller orent vatten bör undvikas. FRYSPUNKT Brineol BIOETANOL Brineol MEG/MEG10 CorrPro Brineol MPG/MPG20 CorrPro % 30% 35% 40%

6 ART.NR. ARTIKEL Brineol Bioetanol Konc Dunk 20 kg Brineol Bioetanol Konc Fat 165 kg Brineol Bioetanol Konc IBC 780 kg Brineol Bioetanol Konc Bulk Brineol Bioetanol 40 Vol% Dunk 24 kg Brineol Bioetanol 40 Vol% Fat 190 kg Brineol Bioetanol 40 Vol% IBC 915 kg Brineol Bioetanol 40 Vol% Bulk Brineol Bioetanol 35 Vol% Dunk 24 kg Brineol Bioetanol 35 Vol% FAT 198 kg Brineol Bioetanol 35 Vol% IBC 945 kg Brineol Bioetanol 35 Vol% Bulk Brineol Bioetanol 28 Vol% Dunk 24 kg Brineol Bioetanol 28 Vol% Fat 199 kg Brineol Bioetanol 28 Vol% IBC 950 kg Brineol Bioetanol 28 Vol% Bulk Brineol Bioetanol 24 Vol% Dunk 24 kg Brineol Bioetanol 24 Vol% Fat 200 kg Brineol Bioetanol 24 Vol% IBC 960 kg Brineol Bioetanol 24 Vol% Bulk Brineol MEG konc Dunk 28 kg Brineol MEG konc Fat 242 kg Brineol MEG konc IBC 1115 kg Brineol MEG konc Bulk Brineol MEG 40 Vol% Dunk 26 kg Brineol MEG 40 Vol%Fat 230 kg Brineol MEG 40 Vol% IBC 1055 kg Brineol MEG 40 Vol% Bulk Brineol MEG 35 Vol% Dunk 26 kg Brineol MEG 35 Vol% Fat 228 kg Brineol MEG 35 Vol% IBC 1050 kg Brineol MEG 35 Vol% Bulk Brineol MEG 30 Vol% Dunk 26 kg Brineol MEG 30 Vol% Fat 227 kg Brineol MEG 30 Vol% IBC 1040 kg Brineol MEG 30 Vol% Bulk Brineol MEG 25 Vol% Dunk 26 kg Brineol MEG 25 Vol% Fat 226 kg Brineol MEG 25 Vol% IBC 1040 kg Brineol MEG 25 Vol% Bulk Kemetyl Brineol MPG 20 30% Brineol MEG10 CorrPro konc Dunk 28 kg Brineol MEG10 CorrPro konc Fat 244 kg Brineol MEG10 CorrPro konc IBC 1120 kg Brineol MEG10 CorrPro konc Bulk Brineol MEG10 CorrPro 40 Vol% Dunk 26 kg Brineol MEG10 CorrPro 40 Vol% Fat 230 kg Brineol MEG10 CorrPro 40 Vol% IBC 1060 kg Brineol MEG10 CorrPro 40 Vol% Bulk Brineol MEG10 CorrPro 35 Vol% Dunk 26 kg Brineol MEG10 CorrPro 35 Vol% Fat 229 kg ART.NR. ARTIKEL Brineol MEG10 CorrPro 35 Vol% IBC 1050 kg Brineol MEG10 CorrPro 35 Vol% Bulk Brineol MEG10 CorrPro 30 Vol% Dunk 26 kg Brineol MEG10 CorrPro 30 Vol% Fat 228 kg Brineol MEG10 CorrPro 30 Vol% IBC 1045 kg Brineol MEG10 CorrPro 30 Vol% Bulk Brineol MEG10 CorrPro 25 Vol% Dunk 26 kg Brineol MEG10 CorrPro 25 Vol% Fat 226 kg Brineol MEG10 CorrPro 25 Vol% IBC 1040 kg Brineol MEG10 CorrPro 25 Vol% Bulk Brineol MPG konc Dunk 26 kg Brineol MPG konc Fat 226 kg Brineol MPG konc IBC 1040 kg Brineol MPG konc Bulk Brineol MPG 40 Vol% Dunk 26 kg Brineol MPG 40 Vol% Fat 225 kg Brineol MPG 40 Vol% IBC 1035 kg Brineol MPG 40 Vol% Bulk Brineol MPG 35 Vol% Dunk 26 kg Brineol MPG 35 Vol% Fat 224 kg Brineol MPG 35 Vol% IBC 1030 kg Brineol MPG 35 Vol% Bulk Brineol MPG 30 Vol% DUNK 26 kg Brineol MPG 30 Vol% Fat 223 kg Brineol MPG 30 Vol% IBC 1025 kg Brineol MPG 30 Vol% Bulk Brineol MPG 25 Vol% DUNK 26 kg Brineol MPG 25 Vol% Fat 222 kg Brineol MPG 25 Vol% IBC 1020 kg Brineol MPG 25 Vol% Bulk Brineol MPG20 CorrPro konc Dunk 26 kg Brineol MPG20 CorrPro konc Fat 228 kg Brineol MPG20 CorrPro konc IBC 1045 kg Brineol MPG20 CorrPro konc Bulk Brineol MPG20 CorrPro 40 Vol% Dunk 26 kg Brineol MPG20 CorrPro 40 Vol% Fat 226 kg Brineol MPG20 CorrPro 40 Vol% IBC 1035 kg Brineol MPG20 CorrPro 40 Vol% Bulk Brineol MPG20 CorrPro 35 Vol% Dunk 26 kg Brineol MPG20 CorrPro 35 Vol% Fat 225 kg Brineol MPG20 CorrPro 35 Vol% IBC 1030 kg Brineol MPG20 CorrPro 35 Vol% Bulk Brineol MPG20 CorrPro 30 Vol% Dunk 26 kg Brineol MPG20 CorrPro 30 Vol% Fat 224 kg Brineol MPG20 CorrPro 30 Vol% IBC 1030 kg Brineol MPG20 CorrPro 30 Vol% Bulk Brineol MPG20 CorrPro 25 Vol% Dunk 26 kg Brineol MPG20 CorrPro 25 Vol% Fat 223 kg Brineol MPG20 CorrPro 25 Vol% IBC 1020 kg Brineol MPG20 CorrPro 25 Vol% Bulk Beställ enkelt via vår kundtjänst på tel Kemetyl AB Box Haninge Tel: Fax:

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst DAIKIN Daikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat

Läs mer

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING STATIONSMÅLNING HUSMÅLNING www.alltiallt.com Innehåll Entreprenader...6 Stationsmålning...8 Metallisering... 10 Vattenblästring... 11 Tankmålning... 12 Vacuum-städ... 13 Halkbeläggningar...

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Vad tycker våra kunder? Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Navita Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! VÄRMEPUMPCENTER 040-42 41 30, 046-211 41 30 WWW.ROTEK.SE Erfaren återförsäljare av värmepumpar Värmepumpcenter Rotek

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Nevica Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems Underhållsprogram för automatiska entrélösningar ASSA ABLOY Entrance Systems Del av ett komplett erbjudande ASSA ABLOY Entrance Systems är din fullservicepartner när det gäller underhåll. Vårt underhållserbjudande

Läs mer

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust för plånboken och miljön Fastighetsvärmepumpen Thermia Robust är en smart investering både på kort och lång sikt. Den betalar sig snabbt

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer

Vi hjälper dig med tips och råd! Vattenfilter Vattenanalyser Service & skötsel

Vi hjälper dig med tips och råd! Vattenfilter Vattenanalyser Service & skötsel Produktbeskrivning för AA-36 filter Hämtad från E-handel hemsida www.europevattenrening.se Filmlänk tryck här Avsyrningsfiltret AA36 Vi hjälper dig med tips och råd! Vattenfilter Vattenanalyser Service

Läs mer

DISPERGERING BLANDNING OMRÖRNING PROCESSLÖSNINGAR

DISPERGERING BLANDNING OMRÖRNING PROCESSLÖSNINGAR DISPERGERING BLANDNING OMRÖRNING PROCESSLÖSNINGAR Styrkan i vårt omfattande produktprogram är att vi objektivt kan föreslå lösningar som ger dig det optimala resultatet. Inom vätskehomogenisering, pulverraffinering

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer