Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014"

Transkript

1 Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR DR-monitorn 2014

2 DR-monitorn PostNord Innehåll Om rapporten...02 Fysiska fördelar i digitala tider...03 Sammanfattning...04 Direktreklam i vardagen...06 Direktreklam kostnadseffektivt för ICA-handlare...10 DR en viktig del i kanalmixen...12 Erbjudanden i postlådan leder till handling...14 ODR en kanal med stor räckvidd för ELON...16 Trend...18 DR:s utvecklingspotential...20 PostNord hjälper till med kombinationen av kanaler...22 Detaljerade resultat...24 Om rapporten Rapporten DR-monitorn 2014 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam i postlådan. Undersökningen utfördes av TNS Sifo mellan den 29 april och den 15 maj 2014 och skedde online personer i ett riksrepresentativt urval i åldrarna år har svarat i undersökningen. Urvalet av respondenter är baserat på Orvesto Konsument 2013:1. Både respondenter som tar emot DR i postlådan och personer som har nej tack till reklam ingår i undersökningen. För detaljerade resultat av de frågor och de svarsalternativ som angavs i undersökningen hänvisas till detaljerade resultat på sidorna Bas för alla frågor och svar i Detaljerade resultat är samtliga 1667 tillfrågade i undersökningen, om inget annat anges. 2

3 PostNord - DR-monitorn 2014 Fysiska fördelar i digitala tider Det alla som skapar kampanjer måste ha som mål är att välja rätt kanal och rätt budskap. Det gäller både för fysiska och digitala kanaler. Anders Holm Chef PostNord Sverige För dig som skapar eller köper reklam, och därmed använder och väljer mellan olika kanal er, blir tillvaron mer och mer komplicerad. Kanalerna, inte minst de digitala, blir fler och vikten av att välja rätt kanal ökar. I dessa digitala tider kan man fråga sig om fysisk direktreklam och utskick till postlådan fortfarande har en roll som reklamkanal. PostNords undersökning DR-monitorn 2014 svarar definitivt ja på den frågan. I årets undersökning ser vi att DR uppskattas, läses, sparas och används. Idag utgörs direktreklamens del av total reklambudget i Sverige cirka 12 procent, inklusive kataloger och annonsblad. Men det finns anledning att öka volymerna; en majoritet kan idag tänka sig att få mer DR hem. Det alla som skapar kampanjer måste ha som mål är att välja rätt kanal och rätt budskap. Det gäller både för fysiska och digitala kanaler. Allra viktigast är sedan träffsäkerheten, att skicka budskapet till just den målgrupp som tycker att det är relevant för dem. Här har PostNord stort kunnande och kompetens. Vi har unika analysverktyg och kapacitet att genomföra kampanjer, från målgruppsanalys, via utförande, till analys av slutnyttan och effekten för kunden. Ofta rekommenderar vi kampanjer i fysiska kanaler som en del i kanalmixen. Det gör vi för att vi ser att det fysiska har effekt, skapar aktivitet och uppskattas. Många gånger rekommenderar vi också en kombination av digitalt och fysiskt, något som årets rapport visar ger bra resultat. Egentligen är det inte svårare än att skicka rätt budskap, i rätt kanal, till rätt person. Stockholm i september 2014 Anders Holm Chef PostNord Sverige 3

4 DR-monitorn PostNord Sammanfattning PostNord har låtit TNS Sifo genomföra en undersökning kring svenskarnas vanor och attityd er till direktreklam (DR). Undersökningen bekräftar det som är känt sedan tidig are, att nästan alla tar hand om posten varje vardag och att de allra flesta tar del av den DR de får. DR visar sig även vara en viktig del i kanal mixen för företagen då den är kostnads effektiv, når ut till rätt mottagare brett, direkt och leder till handling och inköp. Det visar sig också finnas en stor utvecklingspotential för DR då många respondenter kan tänka sig få mer reklam i postlådan. Direktreklam i vardagen Att nästan alla tar hand om sin post varje dag visar att DR fungerar; den kommer fram till mottagaren som också aktivt tar del av den. I DR-monitorn framstår DR som en av de starkaste reklam kanalerna. Intressant att notera är att de digitala medierna, som ofta har möjlighet att individ anpassa reklam, ibland får mindre positiva omdömen. Lokala företag har mycket att vinna på att skicka sina erbjudanden med posten. Över hälften föredrar postlådan framför de annars populära kanalerna annonser och bilagor i tidningar. Person ligt riktade erbjudanden eller reklam vill nästan hälften av respondenterna ha i postlådan. Den absolut största fördelen med att få reklam direkt i postlådan verkar vara flexibiliteten och möjligheten att kunna välja vad, var och när man läser. Det är också troligt att det man läser även blir mer slagkraftigt i och med att man själv har valt att ta del av det. Erbjudanden i postlådan leder till handling Nästan alla respondenter uppger att de utför någon form av handling för att följa upp ett intressant DR-utskick. Nästan hälften väljer att besöka aktuell butik, företag eller digital plattform, som en hemsida, Google eller en prisjämförelsesida, till följd av ett intressant erbjudande. Det visar sig att klassiska rabattkuponger är särskilt populära. De flesta har någon gång använt en hemskickad rabattkupong och har någon gång handlat något i butik som de har fått ett reklamerbjudande om i postlådan. Mer än hälften tar ibland med sig fysiska erbjudanden när de handlar, vilket är många fler än de som ibland tar med sig digitala erbjudanden. DR:s utvecklingspotential En majoritet kan tänka sig att få fler reklamerbjudanden i postlådan än de får idag och katalog erna är också populära. En majoritet av svenskarna kan tänka sig att få hem fler kataloger och nästan alla sparar kataloger som intresserar dem. Här finns det tillväxtutrymme. DR-monitorn visar även att DR upplevs som funktionellt men kanske inte så roligt, inspirerande eller spännande. Här finns alltså en stor utvecklings potential för utformning av själva utskicken. DR en viktig del i kanalmixen Det är tydligt att samma budskap i flera kanaler samtidigt ger synergieffekter och leder till ökad köpbenägenhet och dessutom en allmän DR-positiv attityd. Andelen som regelbundet köper något i butik efter att de tagit del av erbjudanden som de fått i postlådan är högre bland de personer som ser samma erbjudande i flera medier. Därför är det extra intressant att många uppmärksammar att de sett samma erbjudande eller budskap i flera olika kanaler. 4

5 PostNord - DR-monitorn

6 DR-monitorn PostNord Direktreklam i vardagen Nästan alla tar hand om posten på vardagarna och en majoritet går igenom den direktreklam som skickats via posten. De medietyper som konsumeras aktivt, exempelvis genom läsning, är över huvud taget de mest populära kanalerna för reklam och erbjudanden, och postlådan passar extra bra för personliga och lokala meddelanden. DR i postlådan fungerar Att ta emot och gå igenom sin post fortsätter att vara ett viktigt inslag i vardagen. De allra flesta, 93 procent, tar hand om sin post varje vardag. På helgerna går siffrorna däremot ner till 50 procent på lördagarna och 39 procent på söndagarna. Men DR som skickas för att komma fram på vardagarna når alltså fram till mottagaren och vår undersökning visar att många tar del av erbjudanden och reklam som kommer i deras postlåda samma dag som de tömmer den, vilket garanterar aktualiteten och nyhetsvärdet på erbjudandena. Knappt en av fyra avsätter specifik tid till att gå igenom erbjudanden och reklam som de får i postlådan i lugn och ro medan drygt varannan snabbt går igenom dem medan de sorterar posten. En majoritet gör även det aktiva valet att spara intressanta erbjudanden eller reklam som de får hemskickade. Hur länge man sparar sin DR kan variera från en dag till mer än en vecka. Analys av undersökningsresultaten visar att de som avsätter särskild tid för att gå igenom reklamen generellt är mer positiva till den och sparar den under längre tid. De har en mycket stark preferens för att få olika typer av erbjudanden i just postlådan. DR via postlådan fungerar, den kommer fram till mottagaren som också aktivt tar hand om den. Att stunden när posten öppnas är viktig är bekant sedan tidigare; enligt PostNords undersökning Mottagarmakt 2014 går 68 procent igenom posten det första de gör när de kommer hem. 59 % sparar intressanta erbjudanden/reklam Betydligt fler tömmer postlådan i veckan än på helgen 6 93 procent tar hand om sin post varje vardag och hela 75 procent går igenom sin DR.

7 PostNord - DR-monitorn 2014 Postlådan som reklamkanal Hur vill då svenskarna ta emot reklam eller erbjudanden? Man kan konstatera att de så kallade lean forward-medierna (brev, tidningar, osv), kanaler som man tar del av aktivt, är de mest uppskattade kanalerna, med undantag för e-post som inte är så omtyckt som reklamkanal. En vanlig förklaring till att lean forward-medierna är de mest uppskattade kanalerna är att mottagarna genom dessa kanaler i stor utsträckning själva kan välja vad de tar del av. Lean backwardmedierna (exempelvis tv och radio), där man mer är en passiv mottagare och inte har kontroll i samma utsträckning, visar högre nivåer av reklamnegativitet. Tidningsannonser, postlådan och bilagor i topp Andel positiva till att få erbjudanden/reklam i följande kanaler (%) I BREVLÅDAN VIA SURFPLATTAN VIA MOBILEN SOM E-POST VIA RADIO VIA TV VIA BANNERS PÅ INTERNET ANNONSER I TIDNINGAR SOM BILAGA I TIDNING Nästan hälften är positiva till tidnings annonser som reklamkanal. Därefter kommer postlådan och tidningsbilagor. Dessa kanaler kommer långt före kanaler som e-post, tv-reklam, mobilen och surfplattan. Intressant att notera är att de digitala medierna, som ofta har möjlighet att individanpassa reklam, inte ses som så attraktiva kanaler. Exempelvis är en stor majoritet mycket negativa till mobilen som kanal nära hälften är mycket negativa till e-post, samt till surfplattan. Detta kan jämföras med postlådan som endast en fjärdedel är mycket negativa till som reklamkanal, och tidningsannonser där endast ett litet fåtal är mycket negativa. Många konsumenter filtrerar till synes bort digital reklam. Bland de yngsta konsumenterna, år, fun gerar mobil, tv, e-post och banners på internet mycket bättre än för övriga målgrupper. Det gäller såväl för reklam om nya produkter eller tjänster som för lokala och personligt riktade erbjudanden. Samtidigt är nästan lika många av de unga positiva till postlådan som reklamkanal som respondenterna i stort. Kvinnor är generellt sett mer positivt inställda till erbjudanden och reklam i postlådan. 34 procent av kvinnorna är positiva till DR jämfört med 28 procent av männen. 7

8 DR-monitorn PostNord Postlådan rätt för lokala och personliga erbjudanden Lokala företag har mycket att vinna på att använda postlådan som kanal. Över hälften av mottagarna föredrar postlådan för reklam eller erbjudanden från lokala företag framför de annars populära kanalerna annonser och bilagor i tidningar. Hälften av respondenterna vill gärna ha livsmedelsreklam i postlådan, vilket talar extra för att reklam i postlådan är något att satsa på för den livsmedelshandlare som vill vinna sitt närområde. Tidningsannonserna är starkare när det gäller erbjudanden eller reklam om nya produkter eller tjänster. Hälften av respondenterna vill ha sådan information genom annonser, men även postlådan är här en stark kanal, då en av fyra föredrar att få erbjudanden och reklam om nya produkter och tjänster i postlådan. Personligt riktade erbjudanden eller reklam vill många ha i postlådan. Färre vill ha denna typ av kommunikation som e-post, och endast ett fåtal vill ha den i mobilen. Skillnaderna i attityd till reklam mellan mediekanalerna är stora. Nära hälften av mottagarna tycker att postlådan är bäst om ett företag vill vinna deras uppmärksamhet, medan motsvarande siffra för mobilen är betydligt lägre. Postlådan slår också annonser i tidningar, e-post, tv och andra digitala kanaler i denna fråga. Även jämfört med sociala medier och digitala kanaler anses den fysiska formen mest tilltalande. På frågan genom vilken kanal det spontant är roligast att få erbjudanden/reklam svarar drygt tre gånger fler postlådan än e-post, och alternativ som Facebook och sms nämns ännu mindre frekvent. Det vi helst vill ha erbjudanden om via DRutskick är: livsmedel samhällsinformation kläder och skor Fler män än kvinnor föredrar erbjudanden/ reklam om: radio/tv/datorer bilar cykel/sportutrustning kyl/frys/byggvaror fritidsaktiviteter 50 procent anser att det är roligast att få erbjudanden eller reklam via postlådan. Endast 3 procent svarar Facebook. Fler kvinnor än män föredrar erbjudanden/ reklam om: livsmedel kläder och skor bio/teater/restaurang möbler samhällsinformation apotek/skönhet/hälsokost 8

9 PostNord - DR-monitorn 2014 Varför tar vi del av direktreklam? Den absolut största fördelen med DR i postlådan verkar vara flexibiliteten och möjligheten att kunna välja vad, var och när man läser. Därmed kan antas att det man läser även blir mer slagkraftigt i och med att man själv har valt att ta del av det. Undersökningen visar att reklam i fysisk form i postlådan har flera fördelar. Att man själv kan välja vad man vill läsa nämns som den främsta fördelen, följt av möjligheten att kunna välja när man läser reklamen samt att man enkelt kan sortera fram det man tycker är intressant. DR är inte är lika bra på att inspirera, men den fungerar väl i informationssyfte, och den är starkt bidragande till köp hos potentiella konsumenter. Detta gör DR för oss: (%) Kvinnor verkar ta till sig DR ett steg längre fram i beslutsprocessen närmre inköpet än vad män gör. Det är relativt stora skillnader mellan varför män och kvinnor tar del av erbjudanden/reklam. Kvinnor använder DR för att få priserbjudanden och för att det passar bra när de ska planera sina inköp. Män använder DR som underlag om de ska söka vidare på internet, få information om en produkt och för att hålla sig uppdaterade. På samma sätt skiljer det sig mellan de yngsta och de äldsta. Den yngsta målgruppen läser erbjudanden och reklam för att det är kul, passar bra när de vill få inspiration till spontana inköp, eller för att den innehåller något roligt eller överraskande. De äldsta gör det framför allt för att det passar bra när de ska göra inköp, men även för att informera sig och hålla sig uppdaterade om en viss produkt. SKAPAR INTRESSE 21 GER INFORMATION/FÖRDJUPNING 57 LEDER TILL KÖP/ACTION procent läser DR för att det är kul, för att det är inspirerande eller för att det innehåller något roligt eller överraskande. 57 procent läser för att få priserbjudanen, för att informera sig om en produkt, för att hålla sig uppdaterad eller för att erbjudandet är anpassat för personens behov. 48 procent läsar för att det är bra när man ska planera sina inköp, för att få inspiration till spontant inköp, för att få underlag för att söka vidare på internet eller för att det är enkelt att ta med sig när man ska handla. 9

10 DR-monitorn PostNord Direktreklam kostnadseffektivt för ICA-handlare Markus Jernberg ICA-handlare Normalt säljs det 40 kartonger kycklingfilé på en dag, efter utskicket ökar försäljningen till cirka 300 paket, en ökning med 650 procent. ICA Kvantum Mobilia Lund har använt sig av direktreklam sedan de slog upp portarna och sedan dess har direktreklamen varit stommen i marknadsföringen. Oadresserad reklam (ODR) har visat sig vara en kostnadseffektiv marknadsföringskanal som ökar försäljningen i butik. Samarbetet med PostNord har pågått sedan 2010 och har framför allt bestått av målgruppsanalyser och distribution. Här berättar Markus Jernberg, ICA-handlare på ICA Kvantum Mobilia Lund, om samarbetet med PostNord och om ODR-satsningarna. Hur jobbar ni med ODR i dag? Vi jobbar med tre olika former av ODR. Dels jobbar vi med breda utskick som går ut en gång i veckan till hushåll (30 procent av hushållen i kommunen) året runt, dels med riktade utskick till nischade målgrupper som barnfamiljer och studenter. Utöver det jobbar vi också med distribution av kuponghäften. Vilka behov fyller PostNord för er? Vårt främsta behov är att uppnå hög träffsäkerhet hos rätt målgrupper, vilket säkrar att våra utskick blir så kostnadseffektiva som möjligt. PostNord har hjälpt till att effektivisera våra ODR-utskick med personlig erfarenhet, analys av vårt eget medlemsregister och resultatet från Conzoom, ett analysverktyg med livsstilsklassificering. Analysen och den erfarenhet som finns inom PostNord gör att urvalet har blivit träffsäkert. Möjligheterna att bara skicka reklam till personer som bryr sig om det vi säljer ökar, liksom avkastningen på våra reklaminvesteringar. Vilket resultat ger ODR vid de breda utskicken? I det breda utskicket, som går ut varje vecka till hushåll, har ICA Kvantum Mobilia Lund en butiksunik fram- och baksida. Efter dessa utskick kan vi se tydliga resultat. Försäljningen av de lockvaror som visas upp på förstasidan ökar kraftigt. Till exempel, normalt säljs det 40 kartonger kycklingfilé på en dag, efter utskicket ökar försäljningen till cirka 300 paket, en ökning med 650 procent. Vi märker även av en ökad trafik i butiken när vi hittat rätt produkter till förstasidan i dessa utskick. 10

11 PostNord - DR-monitorn 2014 Hur jobbar ni med kuponger? Kupongsatsningen görs i samarbete med sju andra ICA-butiker och går ut till mottagare, tre till fyra gånger per år. Även dessa utskick effektiviseras med PostNords Conzoom-lösning och ICA:s egna kundregister. Resultatet av dessa utskick är också tydliga, försäljningen ökar i snitt med 13 procent. Nischad ODR, vilket resultat ger det? Möjligheterna att bara skicka reklam till personer som bryr sig om det vi säljer ökar, liksom avkastningen på våra reklaminvesteringar. Vi har även gjort ett unikt utskick riktat till barnfamiljerna som bor i kommunen, cirka hushåll, även här med hjälp av PostNords Conzoom-lösning. Materialet innehöll rabattkuponger på blöjor, tre proteinprodukter som man kunde bygga en middag kring samt recept kopplade till dessa. Satsningen var lyckad och försäljnings siffrorna ökade veckan efter att erbjudandet skickats ut. Inom kort kommer vi även att göra ett liknande utskick till studenterna i området med erbjudanden och information om ICA:s studentkort. 11

12 DR-monitorn PostNord DR en viktig del i kanalmixen Många ser samma erbjudande eller budskap i olika kanaler. Vikten av att synkronisera sina budskap i olika kanaler blir tydlig. Synergier mellan kanaler leder till fler köp. DR i postlådan kompletterar andra kanaler Det är tydligt att samma budskap i flera kanaler på samma gång ger synergieffekter och leder till ökad köpbenägenhet. Det skapar dessutom en allmänt DR-positiv attityd. Undersökningen visar att mer än en fjärdedel ofta eller mycket ofta ser samma erbjudande eller reklam i postlådan som i tidningar. Nästan lika många ser ofta eller mycket ofta samma erbjudande eller reklam i postlådan som på tv. Andel som ofta/mycket ofta ser samma erbjudande/reklam både i brevlådan och i andra medier som t ex tv, internet, mobilen, radio (%) kommunikationsstrategi och sina budskap i alla kanaler, så att de kan förstärka varandra, skapa igenkänning, underlätta för impulser och skapa vilja till handling. DR leder också vidare till digitala plattformar. Många tillfrågade uppger exempelvis att de besöker företagets hemsida, Google eller prisjämförelse sidor och andra relevanta sajter för att följa upp intressanta er bjudanden som de fått i postlådan. PÅ TV 26 I TIDNINGAR 27 PÅ INTERNET 17 I MOBILEN 8 VIA RADIO Att man ser ett erbjudande på flera ställen gör sannolikheten större att man aktivt har uppmärksammat erbjudandet, vilket leder till större genomslagskraft. Andelen som regelbundet köper något i butik efter att de tagit del av erbjudanden som de fått i postlådan är högre bland de personer som ser samma erbjudande i flera medier. De digitala kanalerna är starka komplement till fysisk DR, särskilt bland de yngre. En stor del av respondenterna i åldersgruppen 29 år eller yngre hade sett samma erbjudande i postlådan som på internet, och en högre andel än i de övriga åldersgrupperna hade sett det i mobilen. Detta visar på vikten av att koordinera sin 12

13 PostNord - DR-monitorn 2014 Synergier leder till fler köp Andelen som regelbundet köper något i butik efter att ha fått erbjudanden i postlådan är högre bland de personer som ser samma erbjudanden i flera medier. Andelen som minst en gång i månaden köper något i butik efter erbjudanden i postlådan är störst bland dem som ofta ser samma erbjudande eller reklam i tidningar. Rimligen är denna effekt en kombination av de olika mediernas räckvidd och deras olika förmågor att skapa kommunikativa synergier. Andel som ofta ser samma erbjudanden/reklam i postlådan och (%) PÅ TV 40 I TIDNINGAR 45 PÅ INTERNET 34 I MOBILEN 30 I RADIO 27 Bas: Handlar i butik på grund av erbjudanden i brevlådan minst en gång per månad. 13

14 DR-monitorn PostNord Erbjudanden i postlådan leder till handling Fysiska erbjudanden och reklam utlöser handlingar. Man pratar, besöker butik eller hemsida, eller agerar i sociala medier. Många tar också med sig erbjudandet utanför hemmet till butiken. Speciellt rabattkuponger får följa med. De allra flesta agerar på något sätt när de får intressanta erbjudanden i postlådan. Det vanligaste är att besöka företagets butiker eller hemsida. Nästa steg för att följa upp ett DR-utskick i postlådan är ofta att besöka digitala plattformar som hemsidor och sociala medier. 86 procent av alla tillfrågade agerar på intressanta erbjudanden i postlådan. Många väljer att besöka aktuell butik eller företag, alternativt företagets hemsida eller nätbutik, till följd av ett intressant er bjudande eller reklam. Andra under söker varan eller tjänsten på en prisjämförelse sajt, tittar på en recensions sajt eller söker upp varan/tjänsten på söksidor som Google. En grupp visar också engagemang i sociala medier. En fjärdedel av respondenterna uppger att de någon gång har klickat like på sociala medier efter att ha mottagit ett erbjudande/reklam av intresse i postlådan. En femtedel har någon gång valt att gå med i det aktuella företagets Facebook-grupp efter att ha fått information från dem i postlådan. En mindre andel rådfrågar vänner eller pratar om erbjudandet i sociala medier. Den yngsta målgruppen är mest aktiv i sociala medier. Bland annat har 38 procent någon gång tryckt på like och nästan lika många har gått med i en Facebook-grupp till följd av ett intressant DR-erbjudande. De har även i mycket större utsträckning använt Instagram som uppföljning till ett DR-utskick än övriga åldersgrupper. De höga siffrorna för besök på företagens hemsidor och för handlingar i andra digitala kanaler visar ännu tydligare på vikten av att företagens digitala strategi och budskap står i samklang med DR-strategin. 86 % 64 % 44 % 16 % Agerar Handlar/köper Sociala medier Pratar Så här agerar respondenterna på intressanta erbjudanden. 14 Totalt 86 procent agerar på något sätt

15 PostNord - DR-monitorn 2014 DR följer med konsumenter utanför hemmet DR har en stor fördel i att konsumenterna kan ta med sig erbjudandet eller reklamen till butiken. En majoritet tar ibland med sig fysiska erbjudanden när de handlar, betydligt fler än de som ibland tar med sig digitala erbjudanden. 82 procent har någon gång använt rabattkuponger som de har fått i postlådan. Dessutom har de flesta, hela 82 procent, någon gång handlat något i butik som de har fått ett reklamerbjudande om i postlådan. Och nästan en tredjedel handlar regelbundet något i butik som de fått ett fysiskt reklamerbjudande om i denna kanal. Klassiska rabattkuponger är särskilt populära. En stor majoritet har någon gång använt en rabattkupong som de har fått i postlådan. Drygt en tredjedel använder sådana rabatt kuponger minst en gång i månaden. 82 procent har någon gång köpt något i butik till följd av ett DR-utskick. 33 procent handlar i butik minst en gång i månaden till följd av DR-utskick. 54 procent handlar på internet minst någon gång per år till följd av ett DR-utskick. 34 procent uppger att de använder rabattkuponger minst en gång i månaden. Analoga rabattkuponger är fortfarande betydligt mer populära än rabattkuponger eller erbjudanden som man skannar in i sin mobil, exempelvis QR-koder. En femtedel använder någon gång kuponger som de har skannat in, väldigt få mer än någon enstaka gång per år. Troligen är det okunskap om QR-koder eller det extra momentet som är ett hinder för rabattkodernas framgång. Det ligger närmare till hands att bara ta sin rabattkupong och gå och handla. E-post leder till hemsidebesök E-postens klickvänlighet inspirerar till hemsidebesök. På frågan om vilket som är det bästa sättet att få respondenten att besöka ett företags hemsida för att ta del av reklamerbjudanden svarar de flesta e-post. På en andraplats kommer annonser i tidningar, tätt följt av utskick i postlådan. Intressant är att det i frågan vilka kanaler som leder till hemsidebesök inte är en så stor skillnad mellan digitala och fysiska kanaler. 15

16 DR-monitorn PostNord ODR en kanal med stor räckvidd för ELON Jimmy Sander Kedjeledare, ELON Analysen och målgruppsurvalet är viktiga framgångs faktorer för kampanjens resultat. Allt för att få ett så stort genomslag som möjligt. ELON har samarbetat med PostNord sedan 2006 med analys och genomförande av oadresserad reklam (ODR), från målgruppsanalys till slutanalys av resultaten. ODR har visat sig vara en effektiv kanal med uppföljande funktion i kanalmixen. Den senaste effektmätningen visade att 62 procent hade uppmärksammat ELON:s ODR-utskick. Här berättar ELON:s kedjeledare Jimmy Sander om samarbetet med PostNord och om resultaten av kampanjerna och ODR. Vad är ELON? Vi startade vår verksamhet 1967 och är idag en av Sveriges största vitvarukedjor med 190 butiker fördelade över hela landet. Vi tillhandahåller allt från vitvaror och elmaterial till småel- och hushållsprodukter. Vilka reklamkanaler använder ni er av? Vi använder oss av tv-reklam, ODR och reklam i digitala kanaler. Vi jobbar enligt 360 gradersmetoden, vilket innebär att vi når konsumenten via flera kanaler samtidig. Vi har funnit att det ger bäst resultat för oss. Konsumenten nås av våra budskap och erbjudanden via flera kanaler, vilket stimulerar till köp. Hur ofta genomför ni kampanjer på riksnivå? Under ett år genomför vi 12 breda rikstäckande kampanjer, en i månaden. I samband med dem skickar vi ut ODR till 2,8 miljoner hushåll. Hur tar ni hjälp av PostNord? På riksnivå hjälper PostNord till med distribution och viss analys av målgruppen. På lokal nivå gör PostNord anpassade tillämpningar av ODR för respektive butik, eller för flera butiker samtidigt. Detta görs genom analyser av kunder och målgruppsurval med Conzoom, ett analysverktyg med livsstilsklassificering. I områdesanalysen presenteras presumtiva kunder med hjälp av tabeller, grafer, kartor och i text. Detta hjälper oss att nå rätt kunder, med rätt meddelanden. 16

17 PostNord - DR-monitorn 2014 Vilket resultat ger ODR? Analysen och målgruppsurvalet är viktiga framgångsfaktorer för kampanjens resultat, tillsamm ans med att utskicken samordnas med de centrala kampanj erna. Allt för att få ett så stort genomslag som möjligt. Effektmätningar genomförs några gånger per år och den senaste visade att 62 procent hade uppmärksammat aktuell ODR. Vi kan även se en positiv försäljningstillväxt som beror på en lyckad användning av ODR i kanalmixen. I vår kanalmix, den kombination av kanaler vi an vänder oss av i våra kampanjer, har ODR framförallt den uppföljande funktionen, den når ut till konsumenten brett och direkt. Vi jobbar enligt 360-gradersmetoden, vilket innebär att vi når konsumenten via flera kanaler samtidigt. Vi har funnit att det ger bäst resultat för oss. 17

18 DR-monitorn PostNord Trend Analoga och digitala kanaler fyller olika funktioner och kompletterar varandra. Peter Callius Marknadsföringsforskare TNS-SIFO Fokusera på kombinerade analoga och digitala kampanjer Peter Callius, marknadsföringsforskare på TNS-Sifo, kommenterar och analyserar resultaten i DR-monitorn Var det något resultat som du tycker stod ut lite extra? Graden av positiv inställning till att ta emot direktreklam. De siffrorna är lite förvånande, att i en post-analog, digital värld så är fortfarande inställningen väldigt positiv för en klassisk analog leverans, det tycker jag är fascinerande. Vad beror det på? Direktreklamen lyckas, till skillnad från andra kanaler, med att vara personlig och innehålla uppmaningar, utan att vara påträngande. Man tillgodogör sig den på egna villkor. Reklamen i det vi kallar lean backward-medier, alltså de medier man konsumerar passivt, som till exempel tv, har man ingen kontroll över och den upplevs därför som mer påträngande. Samma effekt går att observera i de digitala lean forward-medierna, som datorn eller mobilen. Tvärt emot vad man kan tro så tycker människor inte om att ta emot personligt riktad reklam i personliga medier. Ett exempel är sms-reklam som När reklam upplevs som påträngande slår vi på våra mentala brandväggar och filtrerar bort den upplevs som påträngande eftersom den blandas med mer personliga meddelanden från vänner och anhöriga. När reklam upplevs som påträngande slår vi på våra mentala brandväggar och filtrerar bort den. Även i den kreativa processen gäller det att hitta en avvägning mellan det inspirerande och det mer informations betonade. DR har traditionellt varit mer informations orienterad snarare än spännande, vilket leder till att få irriterar sig på den. 18

19 PostNord - DR-monitorn 2014 Hur tror du att DR kommer att förändras, är det något speciellt som pågår nu? Generellt går vi mot ett mer digitalt medieklimat, det är inte någon nyhet, men det betyder inte att analoga kanaler kommer att försvinna. Analoga och digitala kanaler fyller olika funktioner och kompletterar varandra. Det finns stora möjligheter att skapa synergieffekter för DR tillsammans med andra medier. Speciellt eftersom vi ser i undersökningen att direktreklam sparas så länge. Man kan också se att de som såg samma budskap i flera kanaler var betydligt mer benägna till köp. Därför tror jag på möjligheterna av kombinationen digitalt analogt. Hur kan en kombinerad digital och analog strategi se ut? Man kan till exempel använda sig av en lätt URL eller en QR-kod som leder till en hemsida eller kampanj sida. QR-koder är inte så populärt för tillfället, vilket beror på att de användes på ett så tråkigt sätt initialt. De länkade hemsidorna var oftast standardiserade och oinspirerande. Idag finns det nya tekniska möjligheter för reklamare att skapa intressanta kampanjer där det digitala och analoga är tydligare sammankopplat. Trendspaning Interaktiva annonser QR-koderna har fått sin uppföljare. När tekniken blir mindre och billigare kommer direktreklamen att kunna bli interaktiv på ett helt nytt sätt. Förra året tryckte exempelvis Motorola en inter aktiv digital annons för sin smartphone Moto X i exemplar av Wired magazine. Annonsen lät dig trycka på knappar i botten av sidan och ändra färg på mobilen på bilden. Trendspaning När allt blir DR Genom utvecklingen av Internet of things är det idag fullt möjligt att göra alla produkter till individanpassade medieplattformar. Produkterna får en digital identitet och anpassar kommunikationen till ägarens beteende. Det här betyder att konsumenter knyts närmare sina prylar samtidigt som de blir en guldgruva av data om konsumentbeteenden. 19

20 DR-monitorn PostNord DR:s utvecklingspotential Många kan tänka sig att få fler reklamerbjudanden i postlådan. Gärna rabattkuponger och varuprover. Kataloger är också populära. Utrymmet är stort för utveckling av formen av fysiska erbjudanden och reklam. En majoritet är öppna för att få mer r eklamerbjudanden framförallt i form av rabattkuponger och varuprover. Det finns alltså en möjlighet för fler företag att få genomslag för sina kampanjer via DR. Även katalogerna har tillväxtutrymme. Det som konsumenterna främst skulle vilja ha fler kataloger om är resor och resmål, skor/kläder/sport, samt möbler och inredning. Kataloger finns hos konsumenterna under en längre tid, och ett antagande är att de därför läses mer, noggrannare och längre. De som sparar längst tenderar också att agera på DR i högre grad (göra köp efter ett erbjudande, använda kuponger, eller agera i sociala medier). Många kan tänka sig att få mer rabattkuponger och fler varuprover. De äldre vill ha mer kundklubbserbjudanden medan de yngsta gillar rabattkuponger. Totalt sparar 87 procent kataloger som intresserar dem. En stor majoritet sparar kataloger som intresserar dem och varannan respondent sparar kataloger som intress erar dem längre än en månad, eller tills nästa katalog kommer i postlådan. Om du tänker på de reklamerbjudanden som du får i brevlådan idag. Vad skulle du önska du fick mer av? (Flera svar möjliga, %) 41 procent kan tänka sig att få mer rabattkuponger och 26 procent vill ha fler varuprover. VARUPROVER 26 RABATTKUPONGER 41 RABATTKUPONGER SOM DU KAN SCANNA MED DIN MOBILTELEFON (T EX QR-KODER) 8 RABATTKODER KATALOGER KUNDKLUBBSERBJUDANDEN KUND-/MEDLEMSTIDNINGAR VILL INTE FÅ MER REKLAMERBJUDANDEN En majoritet kan tänka sig att få fler reklamerbjudanden i postlådan än de får idag. 20

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt - PostNord Innehåll Låt mottagaren välja...03 Sammanfattning...04 Mottagarmakt...06 Viktigt att själv få välja...06 Mottagaren utövar sin

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Brevvanor En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Brevvanor En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Brevvanor 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Posten AB - Brevvanor 2009 3 Att gå igenom posten är en vardagsritual Vi har alla våra vardagsrutiner.

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013 E-julhandeln i Sverige 2 Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2 PostNord tar tempen på e-julhandeln Svenskarna har redan e-handlat julklappar för drygt miljard kronor Den 24-25

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Brevvanor 2010. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Brevvanor 2010. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Brevvanor 2010 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Posten AB - Brevvanor 2010 3 Viktig information i brev även i digitaliseringens tidevarv De senaste

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

MÅLGRUPPSANALYS BRANSCH POTENTIELLA BILKÖPARE

MÅLGRUPPSANALYS BRANSCH POTENTIELLA BILKÖPARE Med fakta från Kantar Sifo Orvesto Helår 2016 MÅLGRUPPER Den här målgruppsanalysen innehåller två olika målgrupper beroende på vilken frågeställning det gäller. 1. Regionen Boende i Region A. 16-80 år.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV

ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV ENKÄT OM PRODUKTIONEN AV DIREKTMARKNADSFÖRING I SVERIGE BILAGA Direktmarknadsföring kan definieras på många olika sätt. Ange nedan vilken eller vilka typer av marknadsföringsaktiviteter, om någon, som

Läs mer

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande

Läs mer

Sverige

Sverige Julklappsinköp i Sverige 2015 2015-12-22 Kraftig ökning för julhandeln på internet + 25 procent METOD PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2 009 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

LOKALA KAMPANJER PRESENTATION 2013. ANNONSERA LOKALT sida 2 MÅLGRUPP & UPPLAGA sida 3 LAYOUT sida 4 edr - MOBILT & DIGITALT sida 5 BOLAGSINFO sida 6

LOKALA KAMPANJER PRESENTATION 2013. ANNONSERA LOKALT sida 2 MÅLGRUPP & UPPLAGA sida 3 LAYOUT sida 4 edr - MOBILT & DIGITALT sida 5 BOLAGSINFO sida 6 ANNONSERA LOKALT sida 2 MÅLGRUPP & UPPLAGA sida 3 LAYOUT sida 4 edr - MOBILT & DIGITALT sida 5 BOLAGSINFO sida 6 Annonsera lokalt Vi är experter på effektiv DR och vet hur man skapar resultat. Bygg lokal

Läs mer

Annonsfakta & prislista 2011. Nordens största tidning om naturlig hälsa.

Annonsfakta & prislista 2011. Nordens största tidning om naturlig hälsa. Annonsfakta & Nordens största tidning om naturlig hälsa. Live Life har en köpstark målgrupp. Live Life är nordens största hälsomagasin med köpstarka och medvetna läsare. Lars Fins, koncernchef Life Europe,

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017 PostNord Sverige e-barometern [konsument] Januari 2017 01 e-barometern [konsument] Är du kundbesatt? E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent i januari. Var femte paket skickades från en utländsk aktör.

Läs mer

Framtidens handel och butiker finns de, och hur kommer de i så fall att se ut? Malin Sundström Rolf Solli

Framtidens handel och butiker finns de, och hur kommer de i så fall att se ut? Malin Sundström Rolf Solli 1 Framtidens handel och butiker finns de, och hur kommer de i så fall att se ut? Malin Sundström Rolf Solli 2014-06-05 2 Framtiden Framtiden är spännande. Ibland känns det också besvärande att tala om

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22 Julhandeln på internet i Sverige 2013 2013-12-22 E-julklappar för 4,2 miljarder kronor PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2000 konsumenter om de har e-handlat julklappar i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog Hej Nazar! För att ni ska lära känna er nya primära målgrupp seniorer och få förståelse för hur ni på bästa sätt ska kunna kommunicera med dessa har vi träffat män och kvinnor i åldrarna 65-82 år. Utifrån

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet 2017-12-22 Rekordjul på nätet - Mer än en tredjedel av alla julklappar har handlats online SAMMANFATTNING - Svenska folket har fram till den 20 december

Läs mer

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen PRODUKTMEDIA En stark del av marknadsmixen Cecilia Grahn Nyd Marknadschef MEC Gruppen AB MEC Group Fuzhou China MEC Hong Kong Trading Ltd ROI Stora Reklamkakan 2014 Produktion 17,7 % Digital reklam 16,0

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Malmöbon och delad konsumtion

Malmöbon och delad konsumtion Malmöbon och delad konsumtion Bakgrund till undersökningen Som en del av projektet Malmö Innovationsarena genomförde Miljöförvaltningen en undersökning om Malmöbornas inställning till delad konsumtion.

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer