DASH. Dietary Approaches to Stop Hypertension. Vägledning för dietister.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DASH. Dietary Approaches to Stop Hypertension. Vägledning för dietister. www.mjolkframjandet.se"

Transkript

1 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension Vägledning för dietister Feb 2007

2 Innehållsförteckning Inledning För vem passar DASH? Hur kan man påverka blodtrycket med kosten? Beskrivning av DASH-studierna DASH i praktiken jämförelse DASH och SNÖ Hur ser en SNÖ-dag ut för en kvinna? Hur ser en DASH-dag ut för en kvinna? Hur ser en SNÖ-dag ut för en man? Hur ser en DASH-dag ut för en man? DASH-pyramiden Referenser DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

3 Inledning För vem passar DASH? DASH-kosten är en kost rik på frukt, grönt och magra mjölkprodukter som visats kunna sänka blodtrycket. Kosten passar t ex yngre personer med högt blodtryck som enda riskfaktor och som ännu inte börjat med medicinering. Den kan också vara ett bra komplement för patienter som redan börjat medicinering mot högt blodtryck. Kosten är utformad så att patienten ska hållas viktstabil, och resultat på blodtrycket kan förväntas efter ca 8 veckor. Det är viktigt att påpeka att även små förändringar i livsstil kan hjälpa till att hålla blodkärlen i hjärnan friska och hålla blodtrycket nere vilket medför en minskad risk för stroke. DASH-kosten är dessutom snarlik de kostråd som ges i Svenska Näringsrekommendationer Översatta till livsmedel, SNÖ. Detta material är framtaget av Mjölkfrämjandet och faktagranskat av Dietisternas Riksförbund (DRF) referensgrupp inom kardiologi. Maria K Gustafsson, leg. dietist Danderyds sjukhus samt ordförande DRF referensgrupp inom kardiologi. Åsa Wiberg, leg. dietist Kullbergska sjukhuset, Katrineholm och Nyköpings lasarett samt ledamot DRF referensgrupp inom kardiologi. Maja Erlandsson, livsmedelsagronom Mjölkfrämjandet Vad är högt blodtryck? Högt blodtryck innebär ett blodtryck högre än 140 mmhg i systoliskt tryck och 90 mmhg i diastoliskt tryck (för patienter med diabetes och/eller njursjukdom gäller högre än 130/80 mmhg). År 2004 uppskattades förekomsten av högt blodtryck i Sverige till 1,8 miljoner personer, vilket motsvarar ca 27 % av den vuxna befolkningen, dvs 20 år och äldre. Hypertoni är lika vanligt bland kvinnor som bland män. (1) Varför är högt blodtryck farligt? Förhöjt blodtryck ökar risken att insjukna i kranskärlssjukdom, stroke och övrig hjärt-/ kärlsjukdom. En systolisk blodtrycksökning på 20 mmhg eller en diastolisk blodtrycksökning på 10 mmhg över nivån 115/75 mmhg fördubblar risken att dö i hjärt-/kärlsjukdom. Riskökningen är oberoende av andra riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom och är likartad för kvinnor och män. (1) 3 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

4 Hur kan man påverka blodtrycket med kosten? Enligt SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) är ändrad livsstil grunden för att kunna behandla högt blodtryck. (1) Att ändra livsstil kan innebära ökad fysisk aktivitet, viktminskning, rökstopp, minskat alkoholintag eller kostförändring. Ett sätt att förändra kosten är att börja äta enligt DASH-modellen. I många studier har man försökt fastställa vilka kostkomponenter som påverkar blodtrycket. I studier har man gett supplement, t ex kalcium och magnesium, av enskilda näringsämnen för att se deras effekt på blodtrycket. Det har dock varit svårt att fastställa hur dessa fungerar i en sammansatt kost. Därför genomförde forskare ett projekt med stöd från the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) i USA, där man tog fram en kost rik på de mineraler man sett haft blodtryckssänkande effekt. Mineralerna i kosten kom framför allt från frukt och grönt, spannmål och magra mjölkprodukter och kosten fick namnet DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension. Fakta Vem genomförde DASH-studierna? DASH-studierna bekostades av National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) i USA och genomfördes vid fyra olika sjukhus; Brigham and Women s Hospital, Boston, MA; Duke Hypertension Center and the Sarah W. Stedman Nutrition and Metabolism Center, Durham, NC; Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, MD; and Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, LA. Man hade också ett samordningscenter vid Kaiser Permanente Center for Health and Research in Portland, OR. Hur genomfördes den första studien, DASH? I den första DASH-studien (2) ingick 459 vuxna personer med systoliskt blodtryck på max 160mmHg, och diastoliskt blodtryck på mmhg. Ca 27 % av deltagarna hade högt blodtryck (hypertension). Ca 50 % var kvinnor och ca 60 % var afroamerikaner. Under tre veckor lät man alla personerna äta en kontrollkost (run-in diet) med lågt intag av frukt, grönsaker och magra mjölkprodukter, med ett fettinnehåll likt en genomsnittlig amerikansk kost (35,7 E% totalt fett, 14,1 E% mättat fett, 12,4 E% enkelomättat fett och 6,2 E% fleromättat fett). Försökspersonerna delades sedan in i grupper där de fick äta en av tre olika dieter under åtta veckor. 1) Kontrollkost lågt intag av frukt, grönsaker och magra mjölkprodukter, med ett fettinnehåll likt en genomsnittlig amerikansk kost (35,7 E% totalt fett, 14,1 E% mättat fett, 12,4 E% enkelomättat fett och 6,2 E% fleromättat fett). Kalium-, magnesium- och kalciuminnehållet var lågt i förhållande till den genomsnittliga amerikanska befolkningen. 2) Frukt- och gröntkost- Denna kost gav mer frukt och grönsaker men mindre snacks och godis än kontrollkosten. Kalium- och magnesiuminnehållet var högt i förhållande till den genomsnittliga amerikanska befolkningen. 3) Kombinationskost (DASH) Denna kost var rik på frukt, grönsaker och magra mjölkprodukter och hade lägre nivåer mättat fett, totalt fett och kolesterol än kontrollkosten. Innehållet av kalium, magnesium och kalcium var högt i förhållande till den genomsnittliga amerikanska befolkningen. Natriuminnehållet i de olika kosterna var lika, omkring 3 g per dag (dvs 7,5 g salt per dag), personerna var viktstabila och fick dricka max två alkoholhaltiga drycker per dag. 4 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

5 Resultat Vid studiens start var medelvärdet på det systoliska blodtrycket i gruppen 131,3 ±10,8 mm Hg och det diastoliska blodtrycket 84,7±4,7 mm Hg. Resultaten blev dramatiska blodtryckssänkningar. Personer som ätit kombinationskosten (DASH-kosten) minskade sitt blodtryck med i genomsnitt 5,5 och 3,0 mm Hg mer än kontrollgruppen. Personer som ätit fruktoch gröntkosten minskade sitt blodtryck med i genomsnitt 2,8 mm Hg resp. 1,1 mm Hg mer än kontrollpersonerna. Se fig 1 och 2. Bland personerna som från början hade förhöjt blodtryck (systoliskt tryck på 140 mm Hg eller diastoliskt tryck på 90 mm Hg eller båda) sänktes trycket med 11,4 resp. 5,5 mm Hg mer av DASH-kosten än kontrollkosten och 7,2 resp. 2,8 mm Hg mer av frukt- och gröntkosten än av kontrollkosten. Bland personerna med normalt blodtryck var motsvarande blodtryckssänkningar 3,5 resp. 2,1 mm Hg med DASH-kosten och 0,8 resp. 0,3 mm Hg med frukt- och gröntkosten. Se fig 1 och 2. De olika blodtryckssänkande läkemedel som används i Sverige ger en sänkning av blodtrycket på ca 10/5 mm Hg då de används separat (1). Att äta DASH-kost kan alltså ge en blodtryckssänkning motsvarande de vanligaste medicinerna. I okomplicerad steg 1 hypertension (systoliskt tryck: mm Hg, diastoliskt tryck: mm Hg) kan kostförändringar göras som inledande behandling istället för blodtryckssänkande medicin (8). Ett annat fynd ur studien var att personerna som ätit DASH-kost minskade sitt blodtryck utan att de tappade vikt. Blodtryckssänkningen infann sig redan efter två veckor på DASH-kosten och behölls sedan ytterligare sex veckor till studiens slut. Man fann också att blodtryckssänkningen var lika för män och kvinnor samt att den var oberoende av vikt, alkoholintag och saltintag. Försökspersonerna rapporterade heller inga gastrointestinala problem. Vad är orsaken till DASH-effekten Fortfarande är det oklart exakt vad i DASH-kosten som ger den blodtryckssänkande effekten. I många studier har man undersökt effekten av kalcium, magnesium och kalium på blodtryck (8). Bevisen kring kalcium (13, 14, 15) och magnesium (19, 20) är tvetydiga. Oftast är studierna supplementeringsstudier där man gett tillskott av kalcium eller magnesium till försökspersoner. Man har inte kunnat se någon konsekvent blodtrycksförändring. Vad gäller kalium är bevisningen starkare och flera meta-analyser har visat samband mellan ett högt kaliumintag och lägre blodtryck (10, 11, 12). Eftersom DASH-kosten är fiberrik har även fiberinnehållet i kosten föreslagits som en av orsakerna bakom blodtryckssänkningen. Ett flertal studier har genomförts för att undersöka effekten av fiber, antingen i kosten eller som supplement, på blodtryck (17, 18). Inga konsekventa resultat har dock framkommit. Inte heller DASH-kostens låga fettinnehåll eller låga innehåll av mättat fett har kunnat förklara den blodtryckssänkande effekten. I flera studier har man undersökt effekten av kostens totala fettinnehåll resp. innehåll av mättat fett på blodtryck men inga konsekventa resultat har funnits (19). 5 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

6 Fig 1 Förändring systoliskt blodtryck 0 Alla deltagare (n=459) Män (n=235) Kvinnor (n=225) Normalt blodtryck Förhöjt blodtryck Blodtryckminskning DASH-kost jmf kontroll Blodtryckminskning frukt- och gröntkost jmf kontroll mm Hg Fig 1. Genomsnittlig förändring av systoliskt blodtryck efter DASH-kost jämfört med kontrollkost resp. frukt- och gröntkost jämfört med kontrollkost. Fig 2 Förändring diastoliskt tryck 0 Alla deltagare (n=459) Män (n=234) Kvinnor (n=225) Normalt blodtryck Förhöjt blodtryck Blodtryckminskning DASH-kost jmf kontroll Blodtryckminskning frukt- och gröntkost jmf kontroll 5 6 mm Hg Fig 2. Genomsnittlig förändring av diastoliskt blodtryck efter DASH-kost jämfört med kontrollkost resp. frukt- och gröntkost jämfört med kontrollkost. 6 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

7 Hur genomfördes den andra studien, DASH-sodium? I en andra studie undersöktes DASH-kostens betydelse för blodtrycket i kombination med ett reducerat saltintag (3). 412 personer med systoliskt blodtryck på mm Hg och diastoliskt blodtryck på mm Hg ingick i studien. Ca 41 % av försökspersonerna hade högt blodtryck vid studiens start. Ca 57% var kvinnor och ca 57% var afroamerikaner. Personerna fick äta antingen DASH-kost med tre olika nivåer av salt eller typisk amerikansk kost med tre olika nivåer av salt. Varje period med en viss saltnivå pågick under en månad. De olika saltnivåerna var hög mg Na/dag; medel mg Na/dag och låg mg Na/dag (dvs 8,25, 6,0 och 3,75 g salt per dag). Resultat Man fann att alla personer som åt DASH-kosten hade lägre blodtryck än personerna i kontrollgruppen, oavsett salthalt i maten. Man fann även att blodtrycket sjönk mer ju lägre salthalt man hade i maten. Den största blodtryckssänkningen fick de personer som åt DASH-kost och reducerade natriumhalten till 1500 mg/dag (dvs 3,75 g salt/dag). Personer som från början hade högt blodtryck fick den största sänkningen, men även personer med normalt blodtryck sänkte blodtrycket med DASH-kost i kombination med lågt saltinnehåll. Salt (NaCl) Intaget av salt bör enligt de nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2004, begränsas till 6 g per dag för kvinnor och 7 g per dag för män (6). Enligt Livsmedelsverkets senaste kostundersökning Riksmaten (7) äter kvinnor ca 7 g salt per dag och män ca 9 g salt per dag. Slutsats DASH-studien visar att man med en kost rik på frukt, grönsaker och magra mjölkprodukter kan sänka blodtrycket lika mycket som vid medicinering med ett blodtryckssänkande läkemedel. Vid medicinering ska dock kosten ses som ett komplement. DASH-kosten sänker blodtrycket effektivast hos personer med högt blodtryck men även hos personer med normalt blodtryck (2). Även små minskningar av blodtrycket är viktiga eftersom de kan ha stor betydelse för risken att utveckla kardiovaskulära sjukdomar, stroke och hjärtinfarkt (9). DASH har också visat sig ha flera fördelar förutom den blodtryckssänkande effekten. Man har exempelvis sett samband mellan DASH-kost och lägre förekomst av metabola syndromet (5) och mellan DASH-kost och bättre benhälsa (4). Att äta DASH-kost i kombination med minskat saltintag gör att blodtryckssänkningen blir ännu effektivare. Personer som både äter en kost rik på frukt, grönsaker och magra mjölkprodukter samt reducerar sitt saltintag sänker sitt blodtryck effektivt. 7 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

8 DASH i praktiken I USA rekommenderas DASH som komplement till deras motsvarighet till de nordiska näringsrekommendationerna NNR. I Sverige finns sedan 2003 SNÖ, Svenska Näringsrekommendationerna Översatta till livsmedel. Vid en jämförelse mellan SNÖ och DASH-kosten vid olika energinivåer ser man vissa skillnader som redovisas nedan. Alla uträkningar är gjorda av Viveca Annell, leg. dietist. Näringsberäkningsprogrammet Kostdata har använts. Jämförelse mellan SNÖ och DASH på 2100 kcal. Hur mycket av varje livsmedel blir det? SNÖ kcal Gram/dag Frukt, bär, juice* Grönsaker Potatis DASH kcal Gram/dag Bröd (största del fullkorn) Pasta, ris, flingor couscous, torr (största del fullkorn) Kött, fågel, ägg 116 max 90 (magert kött) Fisk, skaldjur 45 max 100 Chark, korv, blodmat 34 Mjölk, fil, yoghurt (magra) Keso, grädde 5 keso kan användas i mindre mängder Ost (10% fetthalt) Matfett inkl olja Baljväxter, torr Nötter ej angivet 15 * Grammängden beräknad på färsk frukt och juice Jämförelse mellan SNÖ och DASH på 2800 kcal. Hur mycket av varje livsmedel blir det? SNÖ 2760 kcal Gram/dag Frukt, bär, juice* Grönsaker Potatis DASH 2800 kcal Gram/dag Bröd DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

9 Pasta, ris, flingor, couscous, torr Kött, fågel, ägg 146 max 100 (magert kött) Fisk, skaldjur 64 max 125 Chark, korv, blodmat 41 Mjölk, fil, yoghurt (endast magra) Keso, grädde 25 keso kan användas i mindre mängder Ost (10% fetthalt) Matfett inkl olja Baljväxter, torr Nötter, frön ingen uppgift 20 * Grammängden beräknad på färsk frukt och juice Att tänka på Det är viktigt att välja livsmedel med lågt saltinnehåll. Det är svårt att hålla mättat fett på nivån 6 E%. I DASH-studierna har man inte undersökt olika mängd mättat fett så det finns mycket lite evidens för att nivåerna måste hållas så låga. Det viktiga är de stora förändringarna mer frukt och grönt och mer magra mjölkprodukter för att få upp nivåerna av mineraler. Utrymmet för godis, läsk, snacks och alkohol är mycket litet i DASH-kosten. Hur ser en SNÖ-dag ut för en kvinna? Exempel dagsmeny S N Ö/Greta 2180 kcal Frukost 1 glas lättmjölk (2 dl) 2 rågbröd (60 g) med leverpastej 14% (30 g), paprika (15 g) 1 vitt bröd (25 g), smörgåsfett 40% (5 g), ost 17% (20 g), apelsinmarmelad (15 g) te 1 äpple Lunch Biff Stroganoff (250 g), ris (50 g okokt), broccoli (100 g) grönsallad, tomat, gurka (100 g), vinägrett (10 g) 2 vita bröd, smörgåsfett 40% (10 g) te 2 skorpor 1 banan 9 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

10 Middag blodpudding 13% (150 g), lingonsylt 2 msk (34 g) vitkål (70 g), morot (70 g) 1 knäckebröd, smörgåsfett 40% (5 g) Utrymme 1 glas cider 1% (2 dl) 4 rutor choklad (20 g) Dagen ger: Kcal 2181 Gram E% Mineraler Kolhydrater % Kalcium 832 mg Protein 91 17% Kalium mg Fett 71 29% Magnesium 287 mg Mfet 26,5 11% Fiber 27 Hur ser en DASH-dag ut för en kvinna? Exempel DASH 2100 Frukost Lunch Middag Kväll Två smörgåsar med mager ost, mjölk, frukt, juice: 1 glas lättmjölk (2 dl), 2 rågbröd (60 g), 2 port smörgåsfett 40% (8 g), två skivor ost 10% (20 g), gurka (20 g), paprika (20 g) en banan (110 g), litet glas apelsinjuice (120 g) Kaffe med mjölk, grahamsskorpa, frukt: lättmjölk (40 g), två grahamsskorpor (26 g), äpple (125 g) Rostbiffsallad med potatis, grönsaker och bröd: rostbiff (95 g), kokt kall potatis (175 g), gröna bönor (45 g), ättiksgurka (40 g), grönsallad (30 g), paprika (30 g), vinägrett (15 g), två skivor fiberfranska (50 g) Bärsmoothie: frysta blåbär (50 g), frysta hallon (50 g), naturell lättyoghurt (150 g), lättmjölk (50 g), strösocker (4 g) Blodpudding med lingon-vitkålssallad, morot, bröd, mjölk: blodpudding 8% (100 g), lingonsylt (15 g), vitkål (100 g), morot (100 g), rapsolja (0,5 msk), en skiva fiberfranska (25 g), ett knäckebröd (12 g), smörgåsfett (8 g) Fruktsallad med nötter: en halv banan (55 g), 1 kiwi (65 g), 1 clementin (60 g), hasselnötter (15 g) 10 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

11 Dagen ger: Kcal 2101 Gram E% Mineraler Kolhydrater % Kalcium mg Protein 95 18% Kalium mg Fett 62 26% Magnesium 504 mg - Mfet 15 6,4% Fiber 38 Förändringar i DASH-dag jämfört med SNÖ 2100 kcal Förändringar i DASH-menyn i förhållande till SNÖ på kcal-nivå Frukost Lunch Middag Kväll något mindre mängd smörgåsfett på rågbröden magrare ost 10%, en skiva per bröd gurka + paprika på smörgåsen ej vitt bröd, leverpastej eller marmelad tillägg; ett litet glas apelsinjuice och en banan mjölk i te/kaffe tillägg: grahamsskorpor rostbiffsallad istället för Biff Stroganoff fiberfranska istället för vitt bröd inget fett på bröden smoothie istället för te, skorpa och banan magrare blodpudding och mindre mängd mindre mängd lingonsylt större portion vitkål och morot + lite dressing med rapsolja något mindre mängd smörgåsfett på bröden tillägg; en skiva fiberfranska och ett glas lättmjölk fruktsallad med nötter istället för cider och chokladbit 11 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

12 Hur ser en SNÖ-dag ut för en man? Exempel dag SNÖ/Hans 2800 kcal Frukost havregrynsgröt (225 g), lättmjölk (2,5 dl), lingonsylt (2 msk) 2 rågbröd (60 g), leverpastej 14% (15 g), smörgåsfett 40% (5 g), ost 17% (22 g), apelsinjuice (2 dl ) kaffe, lättmjölk (40 g) 1 knäckebröd, smörgåsfett 40% (5 g) 1 apelsin Lunch Fiskgryta med saffransgräddfil: torsk (150 g), räkor (50 g) potatis (210 g), flyt matfett (15 g) lök (30 g), tomater (100 g), fänkål (50 g), gräddfil (40 g) sallad, gurka, tomat (100 g), vinägrett (10 g) 2 vita bröd (50 g), smörgåsfett 40% (10 g) 1 rågbröd (30 g), smörgåsfett 40% (5 g), gurka (20 g) Middag ärtsoppa med fläsk (300 g), senap (1 msk) 2 rågbröd (60 g), smörgåsfett 40% (10 g) 1 morot (70 g) 3 pannkakor på lättmjölk (270 g), lingonsylt (3 msk) Kväll Te, 1 rågsiktsbröd (30 g), smörgåsfett 40% (5 g), ost 17% (22 g) Dagen ger: Kcal 2795 Gram E% Mineraler Kolhydrater % Kalcium 1528 mg Protein % Kalium 5121 mg Fett 86 27% Magnesium 511 mg Mfet 28,7 9,2% Fiber 38 Hur ser en DASH-dag ut för en man? Exempel DASH 2800 Frukost Havregrynsgröt, mjölk och sylt, två grova smörgåsar med messmör, banan och apelsinjuice: havregrynsgröt (225 g), lättmjölk, (250 g), lingonsylt (15 g), rågbröd (60 g), smörgåsfett 40% (8 g), två skivor ost 10% (20 g), messmör (20 g), banan (105 g), apelsinjuice (120 g) 12 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

13 Lunch Middag Caffe latte, grahamsskorpa och apelsin: lättmjölk (150 g), grahamsskorpa (13 g), apelsin (110 g) Fiskgryta med potatis, gräddfil, grönsaker, vinägrett, bröd med smörgåsfett 40%: torsk (100 g), räkor (50 g), potatis (250 g), lök (30 g), kross tomater (100 g), fänkål (50 g), flytande matfett (15 g), gräddfil (30 g), sallad, tomat och gurka (100 g), vinägrett (15 g), två skivor vitt bröd (50 g), smörgåsfett 40% (8 g) Kaffe med mjölk, grov smörgås med matfett och paprika lättmjölk (40 g), rågbröd (30 g), smörgåsfett 40% (4 g), paprika (20 g) Ärtsoppa med fläsk, pannkaka med sylt och extra blåbär och hallon, morot, två grova bröd med smörgåsfett, ett glas mjölk: ärtsoppa (250 g), senap (15 g), två pannkakor (180 g), blåbärssylt (15 g), blåbär (50 g), hallon (50 g), två morötter (140 g), rågbröd (60 g), smörgåsfett (8 g), lättmjölk (200 g) Kväll Kiwi (65 g), sötmandel (20 g) Dagen ger: Kcal 2785 Gram E% Mineraler Kolhydrater % Kalcium mg Protein % Kalium mg Fett 82 26% Magnesium 656 mg - Mfet 21 6,8% Fiber 46 Förändringar i DASH-dag jämfört med SNÖ 2800 kcal Förändringar i DASH-menyn i förhållande till SNÖ på 2800 kcal-nivå Frukost mindre mängd lingonsylt något mindre mängd smörgåsfett på rågbröden magrare ost 10% mager messmör istället för leverpastej mindre mängd juice tillägg; banan caffe latte istället för kaffe med lite mjölk grahamsskorpa utan smörgåsfett istället för knäckebröd med smörgåsfett 13 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

14 Lunch Middag Kväll mindre mängd torsk större portion potatis mindre mängd gräddfil något större mängd vinägrett något mindre mängd smörgåsfett på bröden tillägg; kaffe med lättmjölk och paprika på smörgåsen något mindre mängd smörgåsfett på rågbrödet mindre mängd ärtsoppa med fläsk något mindre mängd smörgåsfett på rågbröden två morötter istället för en mindre mängd pannkaka färska bär blandas med en mindre mängd sylt tillägg: 1 glas mjölk kiwi och några sötmandlar istället för ostsmörgås 14 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

15 DASH-pyramiden (2100 kcal) Livsmedelsmängder för en dag. Nötter, 1 port: t ex 15 sötmandlar, 15 hasselnötter, 10 cashewnötter, 1,5 msk linfrö Baljväxter, 1 port: t ex 0,5 dl kokta ärter, bönor, linser Sötsaker, 1 port: t ex 1 tsk socker, 1 tsk marmelad, 1 msk sylt Fett, 7 8 port: t ex 5 g smörgåsfett, 0,5 msk olja, 0,5 msk flytande margarin, 1 msk vinägrett, 1 tsk majonnäs 80% Grönsaker, 3 4 port: t ex 1 morot, 1 dl majs, 1 port broccoli, 0,5 port spenat, ½ paprika, 1,25 dl grönsaksjuice, Potatis, 1 port: 2 potatisar Mjölkprodukt, 2 3 port: t ex 2,5 dl naturell mjölk, fil, yoghurt 0,5%, 2 skivor ost 10% fett Kött, fågel, fisk, 2 port: t ex 90 g magert kött, 100 g fisk, 1 ägg Spannmål, 7 8 port: t ex 1 skiva bröd fiberrikt, 30 g flingor, gryn, 1,25 dl kokt pasta, ris, couscous Frukt, 4 5 port: t ex 1 färsk frukt, 2 torkade aprikoser, 2 dl bär, 1,25 dl juice DASH-pyramiden (2800 kcal) Livsmedelsmängder för en dag. Nötter, 1 port: t ex 20 sötmandlar, 20 hasselnötter, 15 cashewnötter, 2 msk linfrö Baljväxter, 1 port: t ex 0,5 dl kokta ärter, bönor, linser Sötsaker, 2 port: t ex 1 tsk socker, 1 tsk marmelad, 1 msk sylt Fett, port: t ex 5 g smörgåsfett, 0,5 msk olja, 0,5 msk flytande margarin, 1 msk vinägrett, 1 tsk majonnäs 80% Grönsaker, 4 5 port: t ex 1 morot, 1 dl majs, 1 port broccoli, 0,5 port spenat, ½ paprika, 1,25 dl grönsaksjuice, Potatis, 1 port: 2 potatisar Mjölkprodukt, 3 4 port: t ex 2,5 dl naturell mjölk, fil, yoghurt 0,5%, 2 skivor ost 10% fett Kött, fågel, fisk, 2 port: t ex 90 g magert kött, 100 g fisk, 1 ägg Spannmål, 9 11 port: t ex 1 skiva bröd fiberrikt, 30 g flingor, gryn, 1,25 dl kokt pasta, ris, couscous Frukt, 5 6 port: t ex 1 färsk frukt, 2 torkade aprikoser, 2 dl bär, 1,25 dl juice 15 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

16 Referenser: 1) Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturgenomgång. SBU-rapport nr 170/1, ) Appel LJ et al 1997 A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. N Eng J Med 336(16): ) Sacks FM et al Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the dietary approaches to stop hypertension (DASH) diet. N Eng J Med 344 (1): ) Doyle L & Cashman KD 2004 The DASH diet may have beneficial effects on bone health. Nutr Rev 62(5): ) Azadbakht L et al Beneficial effects of a Dietary Approaches to Stop Hypertension eating plan on features of the metabolic syndrome. Diabetes Care 28(12): ) Nordic Nutrition Recommendations, 2004, 4th edition. Nordic council of minister nord 2004:13, Copenhagen ) Riksmaten Kostvanor och näringsintag i Sverige. Metod- och resultatanalys. Livsmedelsverket ) Appel L et al Dietary Approaches to Prevent and Treat Hypertension: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension 47: ) Cook NR et al Implications of small reductions in diastolic blood pressure for primary prevention. Arch Intern Med 155 (7): ) Cappucio FP & Mac Gregor GA 1991 Does potassium supplementation lower blood pressure? A meta-analysis of published trials. J Hypertens. 9: ) Whelton PK et al Effects of oral potassium on blood pressure: a meta-analysis of randomised controlled trials. JAMA 277: ) Geleijnse JM et al Blood pressure response to changes in sodium and potassium intake: a metaregression analysis of randomised trials. J Hum Hypertens. 17: ) Allender PS et al Dietary calcium and blood pressure: a meta-analysis of randomized clinical trials. Ann Intern Med 124: ) Bucher HC et al Effects of dietary calcium supplementation on blood pressure. A meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 275(13): ) Griffith LE et al The influence of dietary and nondietary calcium supplementation on blood pressure: an updated metaanalysis of randomized controlled trials. Am J Hypertens. 12: ) He J & Whelton PK 1999 Effect of dietary fiber and protein intake on blood pressure: a review of epidemiologic evidence. Clin Exp Hypertens. 21(5-6): ) He J et al Effect of dietary fiber intake on blood pressure: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Hypertens. 22(1): ) Morris MC 1994 Dietary fats and blood pressure. J Cardiovasc Risk 1(1): ) Mizushima S et al Dietary magnesium intake and blood pressure: a qualitative overview of the observational studies. J Hum Hypertens. 12: ) Jee SH et al The effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized clinical trials. Am J Hypertens. 15: Detta material är faktagranskat av: Maria K Gustafsson, leg. dietist Danderyds sjukhus samt ordförande DRF referensgrupp inom kardiologi. Åsa Wiberg, leg. dietist Kullbergska sjukhuset, Katrineholm och Nyköpings lasarett samt ledamot DRF referensgrupp inom kardiologi. 16 DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension

Kost mot högt blodtryck DASH-modellen

Kost mot högt blodtryck DASH-modellen Kost mot högt blodtryck DASH-modellen Högt blodtryck är något av en dold folksjukdom. Man räknar med att cirka en miljon svenskar har ett förhöjt blodtryck eller hypertoni som är den medicinska termen.

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer

Vad är nyttigt och onyttigt fett?

Vad är nyttigt och onyttigt fett? Vad är nyttigt och onyttigt fett? Innehåll Vad är nyttigt och onyttigt fett? 03 Nyttigt och onyttigt fett i praktiken 04 Smörgåsfett 07 Ost 08 Mjölk, fil och yoghurt 09 Vad står på menyn? 10 Pålägg 11

Läs mer

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården ISBN 978-91-86885-62-5 Artikelnr 2011-11-7 Redaktör David Svärd Text Annelie Petersson Foton Omslagsbild, Matton, sid. 8 och 10 Istockphoto, sid.

Läs mer

Vad är rätt kolhydrater och hur gör man i praktiken?

Vad är rätt kolhydrater och hur gör man i praktiken? Vad är rätt kolhydrater och hur gör man i praktiken? Kolhydratskola 5 Maj 2014 Anette Jansson Livsmedelsverket Vem är Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Vad äter vi i Sverige Bra kolhydrater

Läs mer

Vad räknas till frukt och grönt?

Vad räknas till frukt och grönt? Ät hälsosamt! Norrbottens läns landsting 2013-10-15 Frukt & grönt Vad räknas till frukt och grönt? 1 Frukt & grönt Vilka näringsämnen finns i frukt och grönt? Vitaminer Mineralämnen Kolhydrater Protein

Läs mer

Protein hur mycket är lagom?

Protein hur mycket är lagom? Protein hur mycket är lagom? Innehåll Protein hur mycket är lagom? 03 Protein i praktiken 04 Olika sorters protein 05 Olika stort proteinbehov 06 Protein och träning 07 Protein för vegetarianer 08 Bröd

Läs mer

Sunda matvanor för skolbarn

Sunda matvanor för skolbarn Sunda matvanor för skolbarn kunskap och sunda tips På www.coop.se finns massor av bra recept och andra tips som gör vardagen lite enklare. INNEHÅLL Behöver skolbarn annan mat än vuxna? 4 5 Måltidspusslet

Läs mer

Nytt material för föräldrar

Nytt material för föräldrar Bra mat för spädbarn och småbarn Utbildningsdagar i Luleå 30 augusti 2012 Nytt material för föräldrar Bra mat för barn 0-1 år, broschyr och webb Bra mat för barn 1-2 år, broschyr och webb Översättningar

Läs mer

Alla hjärtans bok. Hälsoguiden för alla levnadsglada

Alla hjärtans bok. Hälsoguiden för alla levnadsglada Alla hjärtans bok Hälsoguiden för alla levnadsglada Fyll på me d li ka sto rd ol ik a s rl Potatis, ris, pasta, bröd, bu lgu r, m ath av re ell e id kt v fru sidan om. Blanda gärna kokta o ch r åa. All

Läs mer

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass DIN FRAMTID NU Din nya livsstil efter gastric bypass INNEHÅLL DITT NYA JAG 2 ÄNDRA DINA MATVANOR 5 > Dina nya matvanor 6 > Inledande mat 7 > Mat efter introduktionsfasen 10 > Kostråd 14 > Ät en varierad

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Äta, röra sig och må bra handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin tillhör Stockholms läns landsting, och har ett nära samarbete med Karolinska

Läs mer

5 DAGARS MÅLTIDSTIPS FÖR HÄLSOSAMMA VANOR

5 DAGARS MÅLTIDSTIPS FÖR HÄLSOSAMMA VANOR 5 DAGARS MÅLTIDSTIPS FÖR HÄLSOSAMMA VANOR FOKUS PÅ KVALITET OCH BRA VAL TIPS PÅ 5 DAGARS MÅLTIDER UTIFRÅN DE NYA NORDISKA NÄRINGSREKOMMENDATIONERNA. 5 dagars måltidstips för hälsosamma vanor Att äta hälsosamt

Läs mer

Matfrisk Om matens betydelse för god hälsa

Matfrisk Om matens betydelse för god hälsa Matfrisk Om matens betydelse för god hälsa i i Verktyg för ändrade levnadsvanor från Landstinget i Jönköpings län Innehåll: Hans Lingfors, primärvårdens forsknings- och utvecklingsenhet, 036-32 52 04,

Läs mer

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson HÄLSOSAMMA MATVANOR Leg Dietist Ebba Carlsson 2013 Beskrivning av samtalskorten Dessa kort är framtagna för att fungera som ett verktyg vid ett motiverande samtal om hälsosamma matvanor. Inom MI-metodiken

Läs mer

Läkemedelskommitténs ledamöter 2004

Läkemedelskommitténs ledamöter 2004 1 Läkemedelskommitténs ledamöter 24 Klinisk farmakolog: Rune Dahlqvist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Läkemedelskommitténs expertgrupper Mage-tarm Blod Magnus Hellblom, med Conny Svensson, kir Kristina

Läs mer

Bra mat på vår LSS-bostad

Bra mat på vår LSS-bostad Bra mat på vår LSS-bostad En informationsbroschyr till dig som är anställd på en LSS-bostad i Skärholmens stadsdelsförvaltning. SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/skarholmen INLEDNING Bra

Läs mer

Graviditet och diabetes

Graviditet och diabetes Graviditet och diabetes Denna skrift vänder sig till Dig som har diabetes före graviditeten eller har fått graviditetsdiabetes Vårt mål är att Du skall må bra under graviditeten, få en positiv upplevelse

Läs mer

Kost efter gastric bypass operation - från ett år efter operation

Kost efter gastric bypass operation - från ett år efter operation NLL Datum Gäller t.o.m. Ansvarig Reviderad 2016 01 29 Anna Skogfält Länsdietistenheten Sunderby sjukhus Anna Skogfält EmmaMaria Wiklund Kost efter gastric bypass operation - från ett år efter operation

Läs mer

Hjärtat i centrum hjärtats mat. 22 oktober 2010 Henriette Philipson Leg dietist och doktorand

Hjärtat i centrum hjärtats mat. 22 oktober 2010 Henriette Philipson Leg dietist och doktorand Hjärtat i centrum hjärtats mat 22 oktober 2010 Henriette Philipson Leg dietist och doktorand Kombinera rätt för att må bra Samma effekt som Läkemedel Metod 44 personer fick under fyra veckor äta en kost

Läs mer

Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Referensgruppen för barnobesitas Innehåll Förord... 2 Bakgrund... 2 Vem ska vi behandla?... 2 Involvera familjen och nätverket...

Läs mer

Kostråd vid Gastric bypass

Kostråd vid Gastric bypass Kostråd vid Gastric bypass SÖRMLANDSDIETISTERNA Då du väntar på operation Ändra dina matvanor Under tiden fram till operationen är det viktigt att du förbereder dig och påbörjar dina livsstilsförändringar.

Läs mer

Merkostnader för tre specialkoster

Merkostnader för tre specialkoster Rapport 2011:1 Merkostnader för tre specialkoster Fettreducerad-, glutenfri- och komjölksproteinfri kost 1 Merkostnader för tre specialkoster Konsumentverket 2010 Sammanfattning Det finns många människor

Läs mer

Kostrekommendationer till elitidrottare

Kostrekommendationer till elitidrottare Kostrekommendationer till elitidrottare Sveriges Olympiska Kommitté, november 2000 Förord 1995 utarbetade en arbetsgrupp (prof Bengt Saltin, prof Leif Hambraeus, dietist Agneta Andersson samt Peter Reinebo

Läs mer

Olivoljan - den typiska fettkällan. Små mängder av mättade fetter (som t ex smör, mjölk, ost) Rikligt med grönsaker, baljväxter, ärtor och fruk

Olivoljan - den typiska fettkällan. Små mängder av mättade fetter (som t ex smör, mjölk, ost) Rikligt med grönsaker, baljväxter, ärtor och fruk Hälsoinspiratören Augusti 2010 Månadens tema Gott + nyttigt = Medelhavsmat Innehåll Ledaren Typisk medelhavsmat Välj omättade fetter! Hälsosam dressing Mat skall motverka stress Grönsaker ärter, baljväxter

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012 Tema: Diabetes & Obesitas NYHET! Omtanke är... att hjälpa till att bygga upp Signes styrka igen Visste du att äldre och sjuka ofta har

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för skollunch Skollunch 1 Riktlinjer - ett hjälpmedel för en bra skollunch 3 Hur ska riktlinjerna användas? 3 Energi och näringsämnen

Läs mer

VAD ÄTA FÖRE OCH EFTER TRÄNING?

VAD ÄTA FÖRE OCH EFTER TRÄNING? MAT&TRÄNING Ju mer du tränar, ju mer mat behöver du. När du tränar gör du dig av med energi. Äter du bra mat får du tillbaka den energin och bygger dessutom upp din kropp så att den blir starkare och tåligare

Läs mer