Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering."

Transkript

1 Patientinformation till dig som ska genomgå bröstcancerkirurgi Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering. Vid behandling av bröstcancer använder vi oss av olika behandlingsstrategier som ofta kombineras på ett för varje patient individuellt anpassat sätt. De vanligaste behandlingsmetoderna är: operation av bröst samt lymfkörtlar i armhålan strålbehandling antihormonell behandling kemoterapi antikroppsbehandling Kirurgisk bröstcancerbehandling Oftast påbörjas behandlingen med ett kirurgiskt ingrepp då tumören tas bort men ibland kan kemoterapi eller hormonell behandling ges före operationen. Detta avgörs vid en multidisciplinär konferens där ett team beslutar om en rekommendation just för dig. Därför kan bröstcancerbehandlingen skilja sig mellan olika patienter. Denna skrift kommer att informera dig om de vanligaste kirurgiska metoderna vi använder oss av i dag. Vid bröstcanceroperationen tar man antingen bort en del av bröstet så kallad bröstbevarande kirurgi eller hela bröstet så kallad mastektomi. Långtidsprognosen är lika vid båda metoderna förutsatt att de som genomgår bröstbevarande kirurgi också erhåller strålbehandling mot de delar av det opererade bröstet som blir kvar. Vilken sorts operation som görs beror på följande faktorer: Tumörens storlek i förhållande till den totala bröstvolymen Tumörens växtsätt Hur många tumörer som finns i bröstet Var i bröstet tumören sitter Om man kan genomgå strålbehandling eller inte Vad man själv önskar

2 Kirurgi i armhålan Kirurgi i armhålan, axillkirurgi, ingår som en viktig del i bröstcancerkirurgin och ger information om lymfkörtlarna innehåller cancerceller. Denna information ligger till grund för vilken efterbehandling som rekommenderas. Den första lymfkörteln som tar emot lymfa från tumören kallas på svenska för portvaktskörtel (sentinel node) och operationstekniken med samma namn grundar sig på det faktum att lymfan från tumören dräneras till de små lymfkörtlarna i armhålan. Före operationen injiceras ett radioaktivt ämne under huden i anslutning till brösttumören. Strax innan operationen när du är nedsövd injiceras även en blå färg ovanför tumören. Vid operationen läggs ett litet snitt i armhålan, och med hjälp av en detektor för radioaktivitet och den blå färgen identifierar man de första lymfkörtlarna (ca 1-3 st) som snabbundersöks under operationen. Om de är friska så gör man ingen utrymning av flera körtlar, om inte, tar man ut cirka ett dussin till. En slutgiltig undersökning av de bortopererade körtlarna sker dagarna efter operationen. Ibland upptäcks att en portvaktskörtel ändå inte är normal vid den slutgiltiga granskningen, vilket kan innebära förnyad kirurgi med uttagande av fler körtlar. Vid cirka % av portvaktsoperationerna är körtlarna utan tumörspridning. Med sentinel node tekniken kan man undvika en så kallad axillutrymning för % procent av patienterna och därmed minskas risken för utveckling av lymfödem (svullnad i armen). Vårdtid: Sentinel node-operationen kan göras i dagkirurgi, kräver inget dränage (plastslang med påse). Om man tar bort flera körtlar får du oftast stanna kvar över natten och har då fått ett dränage för att samla upp sår- och lymfvätska. Operationstid: Sentinel node: ca minuter (ca 40 minuter med undersökning och svar) Axillutrymning: ca 0,5-1 timme. Sjukskrivning: 2-3 veckor. Ärr: Ett 2-4 cm ärr i armhålan. Bröstbevarande kirurgi Bröstbevarande kirurgi är den vanligaste operationsmetoden (ca %) och innebär att cancertumören tas bort med lite frisk vävnad omkring och den kvarvarande friska vävnaden förs samman för att täcka vävnadsförlusten och återställa bröstformen. Det kan utföras som ett dagkirurgiskt ingrepp och kräver oftast inget dränage. Efter bröstbevarande kirurgi ges nästan alltid strålbehandling. Formen och känseln i det kvarvarande bröstet och bröstvårtan kan försämras men påverkas oftast inte så mycket. Vårdtid: Dagkirurgi eller ett dygn, oftast behövs inget dränage. Operationstid: ca 1 timme med sentinel node och ca 1,5 vid axillutrymning. Sjukskrivning: 2-3 veckor. Fördel: Man har sitt bröst kvar. Nackdel: Måste alltid kombineras med strålbehandling. Det föreligger alltid en risk för ytterligare en operation om marginalerna till frisk vävnad är för liten, vilket inträffar i ca %. Ärr: Olika varianter bland annat beroende av tumörens läge i bröstet.

3 Onkoplastisk kirurgi Mindre brösttumörer kan opereras bort utan att bröstets utseende påverkas nämnvärt enligt ovan. Vid större brösttumörer samt om tumören är belägen i den nedre eller inre delen av bröstet behöver större omformningar av bröstet göras. De tekniker som används är förflyttning av bröstkörtelvävnad, och olika former av bröstförminskningstekniker, Ibland kan symmetriskapande operation av det andra bröstet vara aktuellt. Denna form av bröstkirurgi benämns onkoplastisk kirurgi och innebär att man kombinerar bröstkirurgiska principer för att ta bort tumören med plastikkirurgiska metoder för att skapa ett bättre estetiskt resultat samt undvika att hela bröstet tas bort (Figur 1). Vårdtid: Dagkirurgi eller ett dygn, oftast behövs inget dränage. Operationstid: ca 1,5 timme med sentinel node och ca 2 timmar vid axillutrymning. Sjukskrivning: 2-3 veckor Fördel: Man har sitt bröst kvar Nackdel: Måste alltid kombineras med strålbehandling. Det föreligger alltid en risk för ytterligare en operation om marginalerna till frisk vävnad är för liten, vilket inträffar i ca %. Ärr: Olika varianter beroende av val av teknik. Vanligast är ett cirkulärt snitt kring vårtgården om denna sparas, annars ett vertikalt snitt samt ett längsgående snitt under bröstet, bild 1. Mastektomi Mastektomi innebär att hela bröstet avlägsnas. Oftast tas bröstvårtan bort och bröstkorgsväggen blir platt. Ett eller två dränage läggs in för att samla upp sårvätska. Beroende på bröstcancerstadium behöver en del kvinnor genomgå strålbehandling även efter mastektomi. En patient som skall genomgå mastektomi behöver ta ställning till om hon önskar en bröstrekonstruktion direkt dvs i samband med mastektomin, senare eller inte alls. Kvinnor som inte genomgår en bröstrekonstruktion i samband med mastektomi, erhåller en yttre löstagbar bröstprotes (tyg) direkt efter operationen. Senare finns yttre silikonproteser som kan klistras på huden eller läggas i en specialdesignad behå. Vårdtid: Ett dygn. Operationstid: ca 1 timme, ( 1-1,5 timmar med sentinel node och ca 1,5-2 timmar vid axillutrymning.) Sjukskrivning: 2-3 veckor. Ärr: Oftast längsgående över bröstet, bild 2.

4 Bröstrekonstruktion Om du inte önskar en yttre protes kan bröstet återskapas/rekonstrueras, med hjälp av olika metoder: implantat/protes, kroppsegen vävnad eller en kombination av dessa. Rekonstruktionen kan påbörjas direkt i samband med mastektomin och kallas då primär eller omedelbar bröstrekonstruktion eller utföras vid ett senare tillfälle, sk sekundär eller senrekonstruktion. Ett rekonstruerat bröst liknar inte alltid det ursprungliga bröstet vilket innebär att man ibland opererar även det friska bröstet för att uppnå en bättre symmetri. Bröstrekonstruktion kan innebära flera operationer innan du blir klar. Bröstrekonstruktion med implantat/protes Implantatet är gjort av ett silikonhölje och innehåller silikon, koksalt eller båda. Implantatet läggs in under hud och bröstmuskel. Vid mindre bröst lägger man oftast in ett permanent silikonimplantat (enstegsförfarande). Vid större bröst används ofta expanderimplantat där påfyllning av implantatet med koksaltlösning påbörjas under operationen och senare utförs på bröstmottagningen till önskad volym uppnåtts. Påfyllning gör inte ont och upprepas ca 1-3 gånger vid omedelbar rekonstruktion och 1-6 gånger vid senrekonstruktion. I drygt hälften av fallen byter man senare expanderimplantatet till ett permanent silikonimplantat (tvåstegsförfarande). Vårdtid: 1-3 dygn Operationstid: ca 1,5-2 timmar med sentinel node och ca 2-2,5 timmar med axillutrymning. Vid senrekonstruktion ca 1 timme. Sjukskrivning: 3-4 veckor. Fördelar: Kort operationstid, bra matchning av brösthud, viss kvarvarande känsel, inget ärr på övriga kroppen. Nackdelar: Inte lika mjukt som kroppsegen vävnad, risk för kapselbildning framför allt i kombination med strålbehandling. Ärr: Olika varianter beroende på bland annat tumörens läge samt val av teknik. Vanligast är ett horisontellt snitt mitt över bröstet, bild 3. Rekonstruktion av bröst med vävnadsmatrix och nät För att bättre kunna återskapa ett bröst med en mer naturlig form, samt att även ge bättre förutsättningar att använda ett permanent implantat direkt utan att behöva expandera vävnaden kan man andvända sig av ett s.k. vävnadsmatrix eller syntetiskt nät. Vid bröstrekonstruktioner kan dessa material användas i kombination med implantatet och sys då in som en förlängning av bröstmuskeln vilket skapar ett större utrymme för implantatet och därmed bättre möjligheter för användning av ett permanent silikonimplantat. Vävnadsmatrix kan ha olika ursprung t.ex. från gris eller kalvhud. Vid tillverkningsprocessen bearbetas vävnaden så att bl.a. celler involverade i avstötningsreaktioner avlägsnas. Det som sedan blir kvar efter den processen är ett vävnadsmatrix, i vilket sedan inväxt av nya

5 kroppsegna celler och blodkärl kan ske. Om denna metod är bättre jämfört med enbart implantat kommer att utvärderas i en studie. Vårdtid: 2-3 dygn. Operationstid: ca 2,5 timmar. Sjukskrivning: 3-4 veckor. Fördelar: Relativt kort operationstid, bra matchning av hud, viss kvarvarande känsel, inget ärr på övriga kroppen, relativt mjukt i konsistensen, naturlig bröstform. Nackdelar: Inte lika mjukt som kroppsegen vävnad men mjukare än vid enbart implantat. Längre tid med dränage pga mer sårvätska. Ärr: Olika varianter bland annat pga tumörens läge samt val av teknik. Vanligast är ett horisontellt snitt mitt över bröstet eller under bröstet, bild 3. Bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad Thoracodorsal lambå, även kallad killambå eller Göteborgslambå. Hud/vävnad tas från sidan av bröstkorgsväggen/flanken och roteras upp för att fylla ut med vävnad till yttre sidan av bröstet. Metoden används ofta i kombination med implantat. (Lambå är en term för en flik/bit av vävnad som förflyttas för att täcka en vävnadsförlust). Vårdtid: 2-3 dygn. Operationstid: ca 2 timmar. Sjukskrivning: 3-4 veckor. Fördelar: Relativt kort operationstid, tillför vävnad och fyller ut bröstformen i sidan. Nackdelar: Ärr i flanken, risk för kapselbildning vid kombination med implantat. Ärr: På bröst och flank, bild 4. Latissimus Dorsi lambå (ryggmuskeloperation) Latissimus dorsi-rekonstruktion har fått sitt namn efter ryggmuskel som förflyttas (tunneleras) från ryggen med eller utan hud till framsidan för att skapa ett nytt bröst. Vävnaden har kvar sin ursprungliga kärlförsörjning så kallad stjälkad lambå (vävnadsö) jämfört med fri lambå nedan. Metoden kan kräva ett litet bröstimplantat eller kombineras med fettpåfyllning om inte ryggvävnaden räcker till. Ditt rekonstruerade bröst kommer att kännas mer mjukt jämfört med enbart implantat. Sjukgymnastik är viktigt för att återfå full styrka i ryggen. Vårdtid: 2-3 dygn. Operationstid: ca 3-4 timmar. Sjukskrivning: 4-6 veckor. Fördelar: Tillför vävnad som ger ett mjukare bröst. Minskar de negativa effekter som strålbehandling har på en bröstrekonstruktion med implantat (kapselbildning). Nackdelar: Ärr på ryggen, kräver sjukgymnastik och träning efter operationen annars risk för svaghet i ryggmuskel. Om hud används från ryggen blir det inte perfekt matchning med bröstets hud. Risk för vätskeansamling på ryggen som kräver tappning. Ärr: På bröst och rygg, bild 5,6,7.

6 Fria lambåer (kroppsegen vävnad) Den vanligaste formen av rekonstruktion med fri kroppsegen vävnad är sk DIEPrekonstruktion. Namnet står för det kärl som försörjer denna vävnad som består av fett och hud från buken. Begreppet fri lambå (vävnad) innebär att den ursprungliga kärlförsörjningen delas och att kärlen sys in till nya mottagarkärl på bröstet. Detta görs under mikroskop och tekniken kallas därför ibland för mikrokirurgisk bröstrekonstruktion. DIEP ger mycket goda möjligheter till vävnadstillförsel och bra matchning av hud och konsistens jämfört med det friska bröstet. Till skillnad från protesrekonstruktioner åldras DIEP-bröstet på ett mer naturligt sätt och varierar i viss utsträckning med viktförändringar över tiden. En konsekvens av att vävnad tas från buken (från nedom naveln) är att magen blir plattare men ingreppet och resultatet motsvarar inte en sedvanlig bukplastik. Buksåret kan till en början strama och mobilisering sker därför gradvis. Vävnad kan också tas från andra delar av kroppen med samma teknik, tex från stussen eller lårens insida. Dessa alternativ är inte lika vanliga. Vårdtid: 5-7 dygn. Operationstid: ca 5-8 timmar. Sjukskrivning: 4-6 veckor. Fördelar: Mjukare bröst och en naturlig bröstform som potentiellt följer kroppen vid viktförändringar och åldrande. Vid senrekonstruktion föreligger större möjlighet att utföra rekonstruktionen i ett steg jämfört med expanderrekonstrution samt minskning av de negativa effekter som strålbehandlingen har mot en bröstrekonstruktion med implantat (kapselkontraktur). Nackdelar: Avancerad kirurgi med vävnadsförflyttning kräver kirurger utbildade i mikrokirurgisk teknik. Alla har inte tillräckligt med vävnad på buken för en rekonstruktion. Då det är en stor operation med lång operationstid lämpar den sig inte för äldre samt kraftigt överviktiga eller i övrigt svårt sjuka kvinnor. I ca 1-2 procent av fallen fungerar inte vävnadsförflyttningen på grund av problem med cirkulationen i de små kärlen. Då kan delar av eller hela bröstet behövas tas bort.. Nedsatt känsel på magen under naveln samt viss risk för bukväggsförsvagning. Ärr: Från höft till höft samt bröst, bild 8. Fettransplantation Transplantation av eget fett från ett ställe på kroppen till ett annat har använts länge för att jämna ut ojämnheter i tex. ansiktet. Under de senaste 10 åren har man börjat använda denna teknik för att förbättra utseendet efter bröstoperationer. Tekniken innebär att man fettsuger under huden på platser med överskott av underhudsfett, t ex på buken, och sedan transplanteras detta fett till en annan plats på kroppen. Fettet sprutas in på den nya platsen med en tunn nål i flera tunna skikt. Metoden behöver oftast upprepas 2-3 gånger för att få en bra effekt. Idag kan vi inte erbjuda rekonstruktion av hela bröstet genom att transplantera fett, men vi använder metoden för att förbättra ojämnheter efter bröstoperationer och bröstrekonstruktioner. Man vet att fettransplantation kan förbättra vävnadskvaliteten i strålbehandlade områden så att den blir mer elastisk och mjuk.

7 Det har funnits oro för att fettransplantation till bröst skall försvåra framtida bröstundersökningar med bl a mammografi. Flera undersökningar visar dock att det går utmärkt att undersöka bröst även efter fettransplantationer, men undersökningen bör göras där man är van vid bröstbedömningar och det är bra att den undersökande läkaren får information om att fettransplantation till bröstet har utförts. Man diskuterar också om fettransplantation till bröst skulle kunna innebära en ökad risk för bröstcancer. Idag finns det inga studier som visar att så är fallet. Dock är metoden ännu inte en rutinmetod och transplantationerna bör ske där man noggrant följer sina patienter och helst inom ramen för uppföljningsstudier. Vårdtid: Dagkirurgi. Operationstid: ca 1 timme. Sjukskrivning: Max 1 vecka. Fördelar: Kort operationstid, få komplikationer, god effekt på vävnadsdefekter. Nackdelar: Kräver ofta flera operationer, kan ge defekter (indragningar där man tar fettet) Ärr: Minimala. Bröstvårta/vårtgård Vid vissa omedelbara rekonstruktioner kan bröstvårta och vårtgård behållas men mer vanligt är att dessa istället återskapas vid ett senare tillfälle när det rekonstruerade bröstet har fått sin färdiga form och storlek. Metoderna skiljer sig inte åt mellan de olika rekonstruktionsvarianterna. Antingen flyttas en del av den motsatta bröstvårtan över till rekonstruktionsbröstet eller så skär man ut hudflikar på rekonstruktionsbröstet och syr ihop till en knopp på bröstet. Vårtrekonstruktion görs under lokalanestesi och tar ca minuter och du går hem samma dag. Vårtgården omkring skapas vanligen genom tatuering vid ett separat tillfälle efter det att ärret har läkt. Komplikationer Vid all kirurgi föreligger risk för komplikationer. Vid bröstkirurgi är risken för komplikationer små men ökar hos rökare och överviktiga liksom efter strålning mot bröstet. Blödning kan alltid inträffa efter en operation och förekommer oftast inom de första 24 timmarna (1-2%). Akut operation för blödning efter bröstkirurgiska operationer är mycket sällan allvarliga. Serom (ansamling av sårvätska) är vanligt (ca 25 %). Mindre mängd vätska lämnas kvar som kroppen absorberar. Vid större mängder måste man punktera och tappa ut sårvätskan på mottagningen. Serom kan resultera i att vävnadsläkningen kan försämras och lämna defekter i huden med rynkighet och indragningar. Infektion kan förekomma vid all kirurgi och kan oftast behandlas med antibiotika i tablettform. Vid allvarligare infektion med allmänpåverkan krävs inläggning med antibiotika i droppform. Vid implantatkirurgi är en infektion mer svårbehandlad och kan leda till att protesen måste tas bort. Rökning ökar risken för infektion betydligt och därför rekommenderar vi inte rekonstruktion till rökare.

8 Blodpropp är en mycket sällsynt komplikation och vid större kirurgi samt vid ökad risk för blodpropp ges förbyggande behandling i samband med och efter operationen. Smärta efter bröstrekonstruktion Alla bröstoperationer medför smärta i någon grad. Behandlingen består i första hand av smärtstillande tabletter, ibland i olika kombinationer. Rekonstruktioner av bröstet är mer smärtsamt och som komplement ges lokalbedövning genom en tunn slang in till operationsområdet de första dagarna efter operation. Första dagen ges dessutom ibland smärtlindring i sprutform. Minst ont av de beskrivna operationerna gör fettransplantation, ofta räcker någon eller några dagars paracetamolbehandling. De övriga operationsvarianterna är mer omfattande och kräver mer smärtbehandling, ofta minst 1-3 veckors tablettintag. Hur mycket och hur långvarig smärtbehandlingen behöver vara varierar mellan olika patienter. Sammanfattning Denna information är en beskrivning av de vanligaste kirurgiska metoderna som vi använder oss av i dag vid bröstcancer. Det utvecklas ständigt nya operationsmetoder och alla beskrivs inte i denna broschyr. Alla metoder passar inte för alla kvinnor och vilka metoder som skulle kunna fungera just för dig och vilken metod som du väljer tillsammans med din kirurg kan bero på många faktorer. Alla kvinnor har olika önskemål och förutsättningar. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar vid bröstcancerkirurgi/rekonstruktion. Det går aldrig att exakt återskapa det bröst som tagits bort. Ibland erbjuder vi operation av den friska sidans bröst (lyft, förminskning eller förstoring) för att uppnå bättre symmetri om detta önskas. Om strålbehandling tidigare har givits eller planeras kan detta också påverkar valet av operationsmetod samt resultat. Risken för komplikationer ökar vid mer avancerad kirurgi varför vi inte rekommenderar omfattande kirurgi primärt om det föreligger risk för onkologisk efterbehandling med kemoterapi. Omedelbar rekonstruktion med implantat har visat sig vara en säker metod och kan erbjudas direkt men kan ha nackdelar på lång sikt framför allt i kombination med strålbehandling som kan leda till kraftig kapselbildning som kan göra bröstet hårt. Det innebär inte att omedelbar rekonstruktion inte kan utföras men måste ibland ses som en temporär lösning där man i ett senare skede får utföra en ny operation och ta bort den hårda kapseln, byta ut implantatet eller ersätta implantatet med kroppsegen vävnad i ett senare skede efter den onkologiska behandlingen avslutas. Fördelen med att påbörja rekonstruktionen direkt är att hud kan sparas samt att man slipper vakna upp utan bröst. Man kan även minska antal sjukskrivningsperioder. Viktigt är även att förstå att om man väljer att genomgå en rekonstruktion kan detta kräva flera operationer innan man blir färdigrekonstruerad. I genomsnitt tar det ca 18 månader inklusive tatuering tills avslutad rekonstruktion. Alla metoderna som vi beskrivit ovan har sina för och nackdelar. Studier har visat att patienterna ofta är lika nöjda oavsett vilken teknik de väljer. Många kvinnor väljer att helt avstå från bröstrekonstruktion och detta kan vara ett utmärkt val och ge en hög livskvalitet. Det viktiga är att välja det alternativ som passar dig.

9 Forskning Bröstcancer har idag en mycket bra prognos. Detta beror på att det har bedrivits framgångsrik bröstcancerforskning i Sverige. Resultaten av forskningen har inneburit att bättre och säkrare diagnostiska metoder används idag, att nya cancermediciner har utvecklats som skräddarsyr behandlingen för varje patient och att man med bättre målinriktad kirurgi idag kan utföra mindre stympande ingrepp. Allt detta har lett till bättre prognos, bättre patientomhändertagande och högre patientnöjdhet. En förutsättning för att vi i framtiden skall kunna bedriva forskning av hög kvalitét är att patienterna som opereras och behandlas för bröstcancer deltar i forskningsstudier och utvecklingsarbete. Det kan innebära att lämna blodprov, spara en bit av tumören i en biobank, pröva nya mediciner, diagnostiska metoder och nya kirurgiska tekniker. Innan en studie startas tillfrågas alltid patienten om hon vill delta i en forskningsstudie och man kan då ge sitt medgivande eller avstå om man vill. Man kan inte nog påminna om vikten av att vara med i forskningen för att förbättra vården och omhändertagandet av bröstcancer i framtiden. Referenser: 1. National guidelines for breast cancer care 2. Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, Greco M, Saccozzi R, Luini A, Aguilar M, Marubini E: Twentyyear follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer. The New England journal of medicine 2002, 347(16): Fisher B, Anderson S, Bryant J, Margolese RG, Deutsch M, Fisher ER, Jeong JH, Wolmark N: Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. The New England journal of medicine 2002, 347(16): Clough KB, Kaufman GJ, Nos C, Buccimazza I, Sarfati IM: Improving breast cancer surgery: a classification and quadrant per quadrant atlas for oncoplastic surgery. Annals of surgical oncology 2010, 17(5): Delay E, Garson S, Tousson G, Sinna R: Fat injection to the breast: technique, results, and indications based on 880 procedures over 10 years. Aesthetic surgery journal / the American Society for Aesthetic Plastic surgery 2009, 29(5): Petit JY, Lohsiriwat V, Clough KB, Sarfati I, Ihrai T, Rietjens M, Veronesi P, Rossetto F, Scevola A, Delay E: The oncologic outcome and immediate surgical complications of lipofilling in breast cancer patients: a multicenter study--milan-paris-lyon experience of 646 lipofilling procedures. Plastic and reconstructive surgery 2011, 128(2): Pearl RA, Leedham SJ, Pacifico MD: The safety of autologous fat transfer in breast cancer: lessons from stem cell biology. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS 2012, 65(3): Claro F, Jr., Figueiredo JC, Zampar AG, Pinto-Neto AM: Applicability and safety of autologous fat for reconstruction of the breast. The British journal of surgery 2012, 99(6): Pu LL: Towards more rationalized approach to autologous fat grafting. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS 2012, 65(4): D'Souza N, Darmanin G, Fedorowicz Z: Immediate versus delayed reconstruction following surgery for breast cancer. The Cochrane database of systematic reviews 2011(7):CD Eriksen C, Frisell J, Wickman M, Lidbrink E, Krawiec K, Sandelin K: Immediate reconstruction with implants in women with invasive breast cancer does not affect oncological safety in a matched cohort study. Breast cancer research and treatment 2011, 127(2):

10 12. Gieni M, Avram R, Dickson L, Farrokhyar F, Lovrics P, Faidi S, Sne N: Local breast cancer recurrence after mastectomy and immediate breast reconstruction for invasive cancer: a metaanalysis. Breast 2012, 21(3): Holmstrom H, Lossing C: The lateral thoracodorsal flap in breast reconstruction. Plastic and reconstructive surgery 1986, 77(6): Veronesi U, Paganelli G, Viale G, Luini A, Zurrida S, Galimberti V, Intra M, Veronesi P, Robertson C, Maisonneuve P et al: A randomized comparison of sentinel-node biopsy with routine axillary dissection in breast cancer. The New England journal of medicine 2003, 349(6): Bergkvist L, Frisell J, Swedish Breast Cancer G, Swedish Society of Breast S: Multicentre validation study of sentinel node biopsy for staging in breast cancer. The British journal of surgery 2005, 92(10): Celebioglu F, Sylvan M, Perbeck L, Bergkvist L, Frisell J: Intraoperative sentinel lymph node examination by frozen section, immunohistochemistry and imprint cytology during breast surgery--a prospective study. European journal of cancer 2006, 42(5): Olivari N: The latissimus flap. British journal of plastic surgery 1976, 29(2): Winters ZE, Thomson HJ: Assessing the clinical effectiveness of breast reconstruction through patient-reported outcome measures. The British journal of surgery 2011, 98(3): Schneider WJ, Hill HL, Jr., Brown RG: Latissimus dorsi myocutaneous flap for breast reconstruction. British journal of plastic surgery 1977, 30(4): Sinna R, Delay E, Garson S, Delaporte T, Toussoun G: Breast fat grafting (lipomodelling) after extended latissimus dorsi flap breast reconstruction: a preliminary report of 200 consecutive cases. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS 2010, 63(11): Chun YS, Verma K, Rosen H, Lipsitz S, Morris D, Kenney P, Eriksson E: Implant-based breast reconstruction using acellular dermal matrix and the risk of postoperative complications. Plastic and reconstructive surgery 2010, 125(2): Harcourt DM, Rumsey NJ, Ambler NR, Cawthorn SJ, Reid CD, Maddox PR, Kenealy JM, Rainsbury RM, Umpleby HC: The psychological effect of mastectomy with or without breast reconstruction: a prospective, multicenter study. Plastic and reconstructive surgery 2003, 111(3):

11 Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8

12 1. Petra Nåsell-Capio-St Göran: Partiell mastektomi vs mastektomi 2. Linda Zetterlund-Södersjukhuset: Onkoplastik (omformingar) 3. Hanna Fredholm-KS: Primärrekonstruktion 4. Fredrik Lohmander-KS: ADM 5. Catharina Eriksen: LD, thoracodorsalislambån, axill 6. Maria Mani-Uppsala: Mikrokirurgi, 7. Inkeri Schultz-KS: Lipofilling, 8. Jan Frisell-KS: Forskning 9. Jakob Lagergren KS: Illustrationer 10 Lotta Anveden Capio-St Göran, 11.Fuat Celebioglu, Södersjukhuset, RCC

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. 2 Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur Information till dig som överväger att genomgå BRÖSTREKONSTRUKTION Rekonstruktion med bröstimplantat/protes Rekonstruktion med implantat och killambå Kroppsegen rekonstruktion: Latissimus dorsi lambå -

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss?

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss? BRÖSTFÖRSTORING Vad är en bröstförstoring? Bröstförstoring är det mest efterfrågade plastikkirurgiska ingreppet. Många kvinnor upplever att deras bröst förlorar i spänst, volym och fasthet med åren. En

Läs mer

Indikation In situ-cancer Alla patienter som önskar rekonstruktion Hereditär risk för bröstcancer och som saknar kontraindikationer

Indikation In situ-cancer Alla patienter som önskar rekonstruktion Hereditär risk för bröstcancer och som saknar kontraindikationer Regionalt medicinskt vårdprogram Bröstrekonstruktion Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 30-2014) giltigt till juni 2016 Utarbetad av sektorsrådet i kirurgi och regional processägare bröstcancer

Läs mer

Bröstförstoring Utförlig information

Bröstförstoring Utförlig information Bröstförstoring Utförlig information Om du funderar på en bröstförstoring kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat

Läs mer

Bukplastik Utförlig information

Bukplastik Utförlig information Bukplastik Utförlig information Om du funderar på en bukplastik kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

BRÖSTCANCER. Vad händer när man drabbas?

BRÖSTCANCER. Vad händer när man drabbas? BRÖSTCANCER Om du bor långt från behandlande sjukhus får du antingen ligga på sjukhuset eller bo på patienthotell den tid då du får strålbehandling eller cytostatikabehandling. På patienthotellen finns

Läs mer

av kirurgisk behandling av bröstcancer.

av kirurgisk behandling av bröstcancer. Kirurgisk behandling av bröstcancer Karl von Smitten Bröstbevarande operation för bröstcancer kombinerad med strålbehandling kan utföras om acceptabel bröstform bevaras. Patientens överlevnad är då densamma

Läs mer

B r ö s t o p e r a t i o n e r

B r ö s t o p e r a t i o n e r Bröstoperationer 1987 år 2012 Välkommen till Citadellkliniken Citadellkliniken Cosmo har förvärvat hela varumärket Citadellkliniken från och med januari 2013. Detta innebär att det framöver endast kommer

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation

Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation datum 1 (8) Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation Frågeställning Vad känner vi till om patientnytta och kostnadseffektivitet hos olika metoder för bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation

Läs mer

TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER Innehåll Sida Bröstcentrum Södersjukhuset... 1 Vårdplan och kontaktuppgifter... 2 Information till dig som ska opereras för bröstcancer... 4 Information till dig

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer Det här är den andra utgåvan av Rosa Boken i Västra sjukvårdsregionen. Fler exemplar kan beställas från Regionalt cancercentrum väst.

Läs mer

Informerat samtycke Rekonstruktionskirurgi av bröstvårtan Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar

Informerat samtycke Rekonstruktionskirurgi av bröstvårtan Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar Informerat samtycke Rekonstruktionskirurgi av bröstvårtan Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om rekonstruktionskirurgi

Läs mer

TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER Innehåll Sida Bröstcentrum Södersjukhuset 1 Planering och mottagningsbesök 2 Information till dig som ska opereras för bröstcancer 3 Information till dig som ska

Läs mer

Bröstrekonstruktion VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: Huvudkontor. Santa Barbara, CA 93111 USA Tel: +1 805 879 6000 www.mentorwwllc.com.

Bröstrekonstruktion VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: Huvudkontor. Santa Barbara, CA 93111 USA Tel: +1 805 879 6000 www.mentorwwllc.com. VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: MENTOR MemoryGel och MENTOR koksaltlösningsfyllda bröst implantat är avsedda för bröst förstoring eller bröstrekonstruktion hos kvinnor som är 18 år gamla eller äldre. Bröstimplantatkirurgi

Läs mer

Fettsugning Utförlig information

Fettsugning Utförlig information Fettsugning Utförlig information Om du funderar på en fettsugning kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Din läkare ett viktigt beslut. Inför en bröstförstoring

Din läkare ett viktigt beslut. Inför en bröstförstoring Citadellkliniken som etablerades redan 1986 ligger precis vid havet i Landskrona, med en underbar utsikt över både Köpenhamn, Öresund och Ven. Kliniken ligger i anrika Strandpaviljongen och är idag en

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Vanliga frågor. om bröstimplantat VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: Huvudkontor. Santa Barbara, CA 93111 USA Tel: +1 805 879 6000 www.mentorwwllc.

Vanliga frågor. om bröstimplantat VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: Huvudkontor. Santa Barbara, CA 93111 USA Tel: +1 805 879 6000 www.mentorwwllc. VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: MENTOR MemoryGel och MENTOR koksaltlösningsfyllda bröst implantat är avsedda för bröst förstoring eller bröstrekonstruktion hos kvinnor som är 18 år gamla eller äldre. Bröstimplantatkirurgi

Läs mer

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med permanenta bröstimplantat och vävnadsexpansion Instruktioner Allmän information

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med permanenta bröstimplantat och vävnadsexpansion Instruktioner Allmän information Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med permanenta bröstimplantat och vävnadsexpansion Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 december 2002 PE 319.380/1-25 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande (PE 319.380) Catherine Stihler Gemensamma och

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Bröstförstoring VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: Huvudkontor. Santa Barbara, CA 93111 USA Tel: +1 805 879 6000 www.mentorwwllc.com.

Bröstförstoring VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: Huvudkontor. Santa Barbara, CA 93111 USA Tel: +1 805 879 6000 www.mentorwwllc.com. VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: MENTOR MemoryGel och MENTOR koksaltlösningsfyllda bröst implantat är avsedda för bröst förstoring eller bröstrekonstruktion hos kvinnor som är 18 år gamla eller äldre. Bröstimplantatkirurgi

Läs mer

Informerat samtycke - Bröstlyft (mastopexi) Instruktioner Allmän information

Informerat samtycke - Bröstlyft (mastopexi) Instruktioner Allmän information Informerat samtycke - Bröstlyft (mastopexi) Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om bröstlyft, dess risker såväl som

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Bukplastik och Fettsugning

Bukplastik och Fettsugning Bukplastik och Fettsugning 1987 år 2015 Välkommen till Citadellkliniken Citadellkliniken är en av Sveriges största privatkliniker inom estetisk plastikkirurgi. Här möts du av vår erfarna personal som alla

Läs mer

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med vävnadsexpansion Instruktioner Allmän information

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med vävnadsexpansion Instruktioner Allmän information Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med vävnadsexpansion Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om bröstrekonstruktion

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som fått diagnosen bröstcancer Västra sjukvårdsregionen Om Rosa Boken Den här informationen har vi sammanställt till dig som fått diagnosen bröstcancer. Vi hoppas att den

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx

Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx Information till dig som valt en bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad, DIEP lambå Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx www.akademiska.se maj 2014 Förberedelser inför operationen

Läs mer

Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå

Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda bröstrekonstruktion

Läs mer

Informerat samtycke Kirurgi för att avlägsna hudcancer Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar

Informerat samtycke Kirurgi för att avlägsna hudcancer Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar Informerat samtycke Kirurgi för att avlägsna hudcancer Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om borttagning av hudcancer,

Läs mer

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu?

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det krävs ett test Att få diagnosen bröstcancer Bröstcancer är inte en sjukdom Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det går nog inte att vara förberedd på hur man kommer att reagera när man får beskedet att

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Informerat samtycke Bröstförstoring med koksaltsimplantat Instruktioner Allmän information

Informerat samtycke Bröstförstoring med koksaltsimplantat Instruktioner Allmän information Informerat samtycke Bröstförstoring med koksaltsimplantat Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om bröstförstoring med

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Tisseel 23.3.2015, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Fibrinvävnadslim eller fibrinlim används

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Bröstförstoring. information om

Bröstförstoring. information om information om Bröstförstoring Historik Anatomi Innehåll i bröstimplantat Operationsteknik Förberedelse inför en konsultation Konsultation på mottagningen Inför en operation Operation Hemma efter operation

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Informerat samtycke Operation av hudlesioner / hudtumörer Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar

Informerat samtycke Operation av hudlesioner / hudtumörer Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar Informerat samtycke Operation av hudlesioner / hudtumörer Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om borttagning av hudlesioner

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Till dig som behandlas för bröstcancer. Bröstcentrum Kirurgkliniken

Till dig som behandlas för bröstcancer. Bröstcentrum Kirurgkliniken Till dig som behandlas för bröstcancer Bröstcentrum Kirurgkliniken Till dig som fått diagnosen bröstcancer Att drabbas av bröstcancer väcker i sig oro hos de flesta, men det finns en väg ut ur detta. Vi

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Bröstcancer. strålreaktioner på huden

Bröstcancer. strålreaktioner på huden Bröstcancer strålreaktioner på huden Strålbehandling ges till i stort sett alla bröstcancerpatienter efter operation, dels för att försäkra sig om att inga tumörceller blir kvar, dels för att minska risken

Läs mer

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1 1 Strålbehandling på Radiumhemmet Strålbehandlingsprocessen I samråd mellan onkolog och patientens läkare tas beslut om strålbehandling. Onkologen skriver remiss till strålbehandlingsavdelningen. Remissen

Läs mer

Detta var ämnet för en föreläsning på ProLiv

Detta var ämnet för en föreläsning på ProLiv Detta var ämnet för en föreläsning på ProLiv Västs kvartalsmöte i Skövde den 27 september. Föreläsare var överläkaren Bengt Johansson från Örebro Universitetssjukhus. Ett 50-tal personer hade mött upp,

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Vad är Cellthion? Cellthion HIFU Hög Intensiv Fokuserad Ultraljud är ett alternativ till traditionell kirurgisk ansiktslyftning. Den stramar och lyfter hud på både, nacke,

Läs mer

PROJEKTARBETESRAPPORT

PROJEKTARBETESRAPPORT Läsåret 2011/2012 Projektgrupp: Handledare: Medbedömare:, NV3C, NV3C, NV3C Lena Sundström Gustaf Idegren 2 SAMMANFATTNING Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje år insjuknar 40

Läs mer

Informerat samtycke - Ögonlocksplastik

Informerat samtycke - Ögonlocksplastik Informerat samtycke - Ögonlocksplastik Instruktioner Alternativa sätt att angripa problemet är att inte behandla slapp hud och påsar under ögonen med hjälp av kirurgi. Att förbättra slapp hud, fettdepåer

Läs mer

BRÖSTOPERATION MED GELFYLLDA IMPLANTAT. Att fatta ett kvalificerat beslut

BRÖSTOPERATION MED GELFYLLDA IMPLANTAT. Att fatta ett kvalificerat beslut BRÖSTOPERATION MED GELFYLLDA IMPLANTAT Att fatta ett kvalificerat beslut INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 1 1.1 Mentor 1 1.2 Broschyrens syfte 2 1.3 Vad ger brösten deras form? 2 1.4 Vad är ett bröstimplantat?

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI Kardiologiska kliniken Kranskärlsröntgen/PCI 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kranskärlsröntgen...4 Förberedelser inför koronarangiografi...4 På angiolabb...4 Efter kranskärlsröntgen...5 PCI...6 Förberedelser

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Bröstcancer Publicerad i maj 2003 Kursinformation Manus Välkommen till patientutbildningens kurs om bröstcancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du

Läs mer

Ansiktslyftning Utförlig information

Ansiktslyftning Utförlig information Ansiktslyftning Utförlig information Om du funderar på en ansiktslyftning kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilket resultat

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Bröstcanceroperation och skulderfunktion - Underlag till sjukgymnastiskt vårdprogram

Bröstcanceroperation och skulderfunktion - Underlag till sjukgymnastiskt vårdprogram Vårdprogram 1(8) Bröstcanceroperation och Sjukgymnastiken CSK Godkänd av: Maria Klint Utarbetad av: Eva Eliasson Sjukgymnast CSK Revisionsansvarig: Maria Klässbo Utgåva: 1 2008-03-01 2010-03-01 Reviderad:

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Övningsprogram. för bröstopererade. Kirsten Rosenlund Tørsleff

Övningsprogram. för bröstopererade. Kirsten Rosenlund Tørsleff Övningsprogram för bröstopererade Kirsten Rosenlund Tørsleff 1 Innehållsförteckning Förord..... 3 Enkla målinriktade övningar för de första 4 dagarna efter operationen.. 4 Viloställning och andningsövning....

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Principer för behandlingen Lokal behandling Kirurgi av primärtumören Regional behandling Strålbehandling av

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Omtentamen 2 T3 VT 2012 Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Skrivningen består av följande frågor, fråga 1-4 rättas av MH, fråga 5-8 rättas av DD Fråga 1 Karl-Axel Pettersson...

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer