TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER"

Transkript

1 TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER

2 Innehåll Sida Bröstcentrum Södersjukhuset 1 Planering och mottagningsbesök 2 Information till dig som ska opereras för bröstcancer 3 Information till dig som ska vårdas på avdelning 57 9 Återhämtning efter operation 12 Sårvård och bröstprotes 12 Känsel och smärta 13 Återbesök 13 Patientföreningar/Mer information 14 Medicinsk fakta om din bröstcancer 15 Telefontider till kontaktsjuksköterskor Måndag - torsdag, kl Fredag, kl Telefonnummer: , menyval 2 Fax: E-post: Kurator: Kristina Eriksson, telefon: Kirurgavdelning 57: telefon: Onkologmottagningen:

3 Bröstcentrum Södersjukhuset Vi på Bröstcentrum arbetar som ett team med dig som patient i centrum. Vi vill att du ska känna dig trygg med vården här på Södersjukhuset. Har du frågor och funderingar kring din vård är du alltid välkommen att kontakta oss. På Bröstcentrum arbetar bröstkirurger och kontaktsjuksköterskor Bröstkirurger: Fuat Celebioglu, överläkare, sektionschef Maria Elvius, överläkare Laszlo Sebesteny, överläkare Linda Zetterlund, specialistläkare Linda Nigard, specialistläkare Ali Al-Husseiny, överläkare Catharina Eriksen, överläkare, plastikkirurg Kontaktsjuksköterskor: Anna-Carin Trygve, kontaktsjuksköterska, enhetsledare Hanna Rafstedt, kontaktsjuksköterska Matilda Appelgren, kontaktsjuksköterska Ulrika Palmqvist, kontaktsjuksköterska Linda Ornerud Kolbäck, kontaktsjuksköterska 1

4 Planering och mottagningsbesök Nybesök hos bröstkirurg Förbesök inför operation: Operationsdatum: Undersökningar i samband med operation: Återbesök till kontaktsjuksköterska efter operation: Återbesök till doktor efter operation: Övriga tider: Din kontaktsjuksköterska är: Kontaktsjuksköterska För att samordna, erbjuda stöd och vara tillgänglig för att svara på dina frågor får du en kontaktsjuksköterska på Bröstcentrum. Målet är att du ska ha kontakt med samma sjuksköterska från det att diagnosen ställs tills du är kirurgiskt färdigbehandlad. Vi vill skapa kontinuitet, trygghet, delaktighet och fungera som ett stöd för dig och dina närstående. På vårdavdelning 57 kommer du att tas omhand av avdelningspersonalen. Vi försöker eftersträva kontinuitet med bröstkirurg vilket ibland är svårt och vi hoppas du har förståelse för detta. Ta med en närstående Vi rekommenderar att du tar med en närstående vid dina besök hos oss. Besöken Samtliga mottagningsbesök är förlagda till Bröstcentrum, plan -1, hiss I. Har du frikort gäller detta. Vi ser gärna att du betalar med kort. Tag med legitimation. Om du får förhinder ring för ändring av tid eller återbud. 2

5 Information till dig som ska opereras för bröstcancer Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Cirka 8000 kvinnor och cirka 100 män drabbas varje år av sjukdomen i Sverige. Bröstcancer utgör cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor. Risken att få bröstcancer ökar med stigande ålder. För varje år ses en liten ökning av antalet fall av nydiagnostiserad bröstcancer. För närvarande drabbas ungefär var tionde kvinna i Sverige av bröstcancer någon gång under sin livstid. En bröstcancertumör uppstår i bröstets körtelvävnad. En cellförändring resulterar i att cellen börjar dela sig och tillväxer i onormal takt. När det blir tillräckligt många onormala celler uppkommer en tumör. Innan tumören hunnit växa in i omgivande vävnad och blivit invasiv talar man om ett förstadium till cancer, cancer in situ. Riskfaktorer Orsakerna till hur bröstcancer uppstår och de biologiska mekanismerna bakom tumörens tillväxt är inte helt kartlagda. Hormonella faktorer och ärftlighet har betydelse för uppkomsten av bröstcancer. Andra faktorer såsom kost, tobak, yttre miljöfaktorer och hög alkoholkonsumtion har föreslagits som riskfaktorer för att utveckla bröstcancer men har inte bekräftats i studier. Symtom En knöl i bröstet är den vanligaste orsaken till att bröstcancer upptäcks kliniskt. Andra tecken kan vara nytillkommen indragning av bröstvårtan eller indragning av andra partier av bröstet. Hudförändringar såsom eksem på bröstvårtan eller så kallad apelsinhud kan vara andra tecken. Smärta är inte typiskt för bröstcancer men kan förekomma. Smärta kan även uppträda vid ofarliga tillstånd i bröstet som till exempel inflammation. Sekretion, blodig eller klar vätska, från bröstvårtan, är ett tillstånd som ska utredas. Symtom från bröstet kan även uppstå på grund av godartade förändringar. Det är alltid viktigt att söka vård vid alla former av kvarstående bröstsymtom. 3

6 Diagnostik Utredningen av en misstänkt bröstcancer består av klinisk undersökning, mammografi (bröströntgen), ofta ultraljud samt cellprov. Andra kompletterande undersökningar vid utredning kan vara magnetkameraundersökning och kontraströntgen av mjölkgångarna. Cellprov från tumören tas som regel med en finnål men ibland kan man behöva ta prov med något grövre nål, så kallad grovnålspunktion. Samtliga undersökningar sammanställs och patienten får sedan information om resultaten vid återbesök hos bröstkirurg. Undersökningarna har hög träffsäkerhet men kan inte alltid utesluta eller påvisa cancer. Vid minsta tveksamhet om förändringen är godartad eller inte erbjuds patienten diagnostisk kirurgi. Hälsokontroll med mammografi I Sverige pågår hälsokontroll med mammografi för att hitta en bröstcancer så tidigt som möjligt, helst innan den ger symtom. I Stockholms Läns Landsting erbjuds för närvarande kvinnor i åldersgruppen år mammografi regelbundet. Om något avvikande upptäcks vid mammografin blir kvinnan återkallad för kompletterande undersökningar. Behandling av bröstcancer Den primära behandlingen vid bröstcancer är kirurgi. I vissa fall, exempelvis vid lokalt avancerad cancer, kan det bli aktuellt med cytostatikabehandling eller strålbehandling före operation. Alla patienter som ska behandlas för bröstcancer diskuteras både före och efter behandling på en konferens. Där deltar specialister som bröstkirurg, onkolog (specialist på tumörsjukdomar), radiolog (specialist inom röntgen) och cytolog/patolog (utför vävnadsanalys av tumörer). Behandlingsrekommendationerna följer det nationella vårdprogrammet för behandling av bröstcancer. Vårdprogrammet bygger på aktuella forskningsresultat och inom dessa ramar kan patienten också erbjudas deltagande i studier som ett led i strävan till förbättringar av behandlingsresultaten. 4

7 Kirurgisk behandling Vid den kirurgiska behandlingen tas antingen hela bröstet bort (mastektomi) eller enbart den delen av bröstet där tumören sitter (bröstbevarande operation/partiell mastektomi). Idag är bröstbevarande kirurgi dominerande. I samband med bröstbevarande kirurgi markeras platsen för tumören med ett metallclips för att optimal strålbehandling ska kunna ges. I den kirurgiska behandlingen ingår att de närmsta lymfkörtlarna (Sentinel Node/portvaktskörtlar) i armhålan tas ut vid samma tillfälle som bröstoperationen. Sentinel Node analyseras under operation för att se om bröstcancern spridit sig dit. Vid spridning till Sentinel Node tas ytterligare cirka 10 lymfkörtlar i armhålan ut vid samma operationstillfälle (axillutrymning). Samtliga bröstcanceroperationer sker i narkos. Om tumörens storlek eller läge leder till att man måste ta bort hela bröstet finns det ofta goda möjligheter till återskapande av bröstet med plastikkirurgi. Om mastectomi och återskapande av bröstet sker vid samma tillfälle kallas det för primär bröstrekonstruktion. Ibland utförs också återskapande plastikoperationer efter några år, så kallad sekundär bröstrekonstruktion. Vid operationen läggs ofta dränage (tunn plastslang) i bröstet och i armhålan för att dränera vätska och blod ifrån operationsområdet. Dränaget tas som regel bort dagen efter operationen men kan i vissa fall behöva vara kvar ytterligare några dagar, man kan då behöva gå hem med sitt dränage kvar. I sådana fall får man återkomma till Bröstcentrum eller till avdelningen för att ta bort dränaget. Efterbehandling Ungefär 4-6 veckor efter operationen får du tid till en läkare på onkologiska kliniken. Där får du kompletterande information om hur din tumör såg ut och vilken efterbehandling som rekommenderas dig. Efterbehandlingen syftar till att minska risken för återfall i bröstcancer och den är alltid individualiserad. Den kan bestå av strålbehandling, cytostatika, hormonell behandling och/eller antikroppsbehandling. Oftast förekommer kombinationer av dessa behandlingar. 5

8 Vid besöket på onkologiska kliniken kommer du att diskutera med din läkare vilken/vilka av dessa behandlingar som blir aktuella för just dig. Du får då en ny kontaktsjuksköterska som följer dig under din tid på onkologiska kliniken. Strålbehandling Om du ska få strålbehandling startar den vanligen 6-12 veckor efter operation. Efter bröstbevarande kirurgi ges strålbehandling dagligen, måndag-fredag, under 3-5 veckor. Även om man har genomgått mastektomi kan det bli aktuellt med strålbehandling. Strålbehandling ger i regel enbart lokala symtom i form av övergående svullnad och rodnad. Före behandlingsstart kallas du på ett förberedande besök på strålbehandlingsavdelningen. En strålbehandling tar ca minuter. Öppettider på strålbehandlingsavdelningen: måndag - fredag: kl Hormonell behandling Om tumören var hormonkänslig kommer du att erbjudas hormonell behandling. Denna syftar till att motverka det kvinnliga könshormonets effekt och innebär att du tar en tablett en gång om dagen, vanligen under fem år. Biverkningar av denna behandling kan påminna om klimakteriebesvär. Cytostatikabehandling Utifrån tumörens egenskaper kan ibland cytostatikabehandling bli aktuell. Behandlingen startar oftast inom några veckor efter första besöket på onkologiska kliniken. Det vanliga är sex behandlingar var tredje vecka, men variationer kan förekomma. Den ges normalt både före hormonell behandling och strålbehandling. Cytostatikabehandling mot bröstcancer gör att man tappar håret. Håret växer ut efter avslutad behandling. Alla som tappar håret har rätt till kostnadsfri peruk. De flesta cytostatika-behandlingar orsakar trötthet och visst övergående illamående. Idag finns läkemedel som lindrar de biverkningar som eventuellt uppstår. 6

9 Antikroppsbehandling En liten del av bröstcancertumörerna innehåller ett antigen som kallas Her-2. Om tumören var av den typen rekommenderas antikroppsbehandling. Uppföljning De flesta patienter som haft bröstcancer följs upp på olika sätt under 4-5 år efter operationen. Kontrollintervallerna efter behandlingen varierar bland annat beroende på vilken behandling du får. Kontrollerna sker hos läkare eller sjuksköterska i form av besök eller telefonsamtal. Enbart kontroll genom mammografi förekommer. Livet efter bröstcancerbehandlingen Diagnosen bröstcancer är för många skrämmande. Den som drabbas genomgår vanligtvis en krisreaktion i samband med att diagnosen ställs. Man kan känna sig hotad till livet, nedstämd, uppleva ångest och få svårt att sova. När tankarna kring sjukdomen har bearbetats och behandlingen mot bröstcancer har inletts, inträder en återhämtningsfas till ett normalt liv. Bröstförlust och operationsärr är synliga påminnelser om sjukdomen. Majoriteten av alla som får bröstcancer fortsätter att leva ett normalt liv. Det är viktigt att påpeka att hela familjen ofta blir känslomässigt engagerad i patientens sjukdom. Stockholm MD, PhD Fuat Celebioglu Södersjukhusets Bröstcentrum, Stockholm 7

10 Illustration: Astra Zeneca Fotogruppen SöS Illustration: Astra Zeneca

11 Information till dig som ska vårdas på avdelning 57 Avdelning 57 är en kirurgisk vårdavdelning med inriktning på kärloch bröstkirurgi. Avdelningen driver både akut och planerad verksamhet och har öppet dygnet runt. För att utnyttja vårdplatserna optimalt kan det förekomma att män och kvinnor vårdas på samma sal. Förberedelser inför operation Eftersom operationen sker i narkos ska du inte äta fast föda efter midnatt, men du kan dricka måttlig mängd te, kaffe (utan mjölk), saft utan fruktkött eller vatten fram till kl Kvällen innan och på operationsdagens morgon ska du duscha och tvätta dig med Descutan, ett antibakteriellt hudrengöringsmedel som finns att köpa receptfritt på apoteket. Det är viktigt att duschen utförs enligt instruktionerna i förpackningen för att minska risken för infektioner efter operation. Undvik att smörja in dig med hudkräm efter duschen. Använd inte smink eller nagellack eftersom narkospersonalen behöver övervaka din hud- och nagelfärg. Ta bort smycken och piercing. Raka inte armhålan veckan före operationen. Håravkortning under armarna görs på avdelningen på operationsdagens morgon. 9

12 Att tänka på inför inläggningen 7 dagar före operation ska du inte ta några värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra eller antiinflammatoriska läkemedel såsom Treo, Magnecyl, Albyl, Ipren, Ibuprofen, Naproxen, Voltaren. Du ska inte heller ta naturläkemedel som Omega 3 och vitamin E-tillskott veckan före operation. Dessa tabletter gör att du blir mer lättblödande vid operationen. Däremot går det bra att ta tabletter som innehåller paracetamol, som Alvedon eller Panodil. Medicinerar du med blodförtunnande läkemedel, naturläkemedel eller är osäker på din ordinarie medicinering inför operationen ska du rådgöra med din läkare. Bra att ha med sig: hygienartiklar, inneskor, öronproppar och förströelse som böcker, tidningar m.m. Ta gärna med dig de mediciner du tar, eftersom det inte går att hålla ett så stort förråd på avdelningen. Ta inte med värdesaker, smycken eller större summor pengar eftersom det inte finns förvaringsmöjligheter på avdelningen. Du kommer att få ett låsbart skåp för kläder och tillhörigheter. Operationsdagen På vårdavdelningen får du information och hjälp med förberedelserna inför din operation. Din ansvariga sjuksköterska ger dig den medicin som narkosläkaren har ordinerat och sätter en injektionsnål i din arm eller på handryggen. Det kan förekomma ändringar i operationsplaneringen, vilket kan påverka din operationstid. Vi ber dig ha överseende med detta. På operationsavdelningen En sjuksköterska hälsar dig välkommen, frågar efter ditt namn och personnummer och kontrollerar att kirurgen har markerat operationsområdet med penna. Tillsammans ser vi till att du ligger bekvämt. Därefter får du narkos eller den bedövning som du och narkosläkaren har kommit överens om. En narkossjuksköterska finns hos dig hela tiden under operationen och ser till att du mår bra. Illamående är en relativt vanlig biverkan efter narkos. 10

13 Efter operationen Efter operationen förs du över till uppvakningsavdelningen där du stannar i 1-4 timmar. Där kontrolleras ditt blodtryck och puls, din andning och vakenhet. När du är ordentligt vaken hämtas du till avdelningen av en sjuksköterska. När du är tillbaka på avdelningen ser vi gärna att du kontaktar dina närstående och meddelar hur du mår. Du kan använda mobiltelefon på avdelningen. Hemgång Hemgång sker oftast efter förmiddagsronden. Du blir utskriven av en läkare och en sjuksköterska. Du har då möjlighet att ställa frågor, få recept och sjukintyg. Förbered dig gärna genom att skriva ner eventuella frågor så att du får svar på dem innan hemgång. Sjukgymnasten får du vid behov träffa innan du går hem. Har du dränage kvar vid hemgång bokar vi tid till sjuksköterska för att ta bort dränaget. Det går bra att duscha på operationssnittet även om du har dränaget kvar. Såret är sytt med stygn som inte behöver avlägsnas. Komplikationer som kan uppstå efter bröstkirurgi är bland annat blödning och infektion. Blödning upptäcks i regel efter några timmar. Vid infektion uppstår rodnad och värmeökning av huden kring operationssnittet och du kan få feber. I sådana fall bör du ringa kontaktsjuksköterskan på Bröstcentrum. Vätska i sårområdet (serom) kan uppkomma efter cirka en vecka. Bröstet eller armhålan blir då vätskefylld och svullen. Serom avlägsnas lätt genom tömning med spruta. Serom är inget akut tillstånd och åtgärdas dagtid hos kontaktsjuksköterskorna. Vid akuta besvär på kvällar, nätter och helger vänligen ring avdelning 57 för rådgivning. Vid andnöd, ont i vaden eller ensidig svaghet i någon kroppsdel, kontakta akutmottagningen. 11

14 Återhämtning efter operationen Sårvård och bröstprotes När du lämnar avdelning 57 har du fått en bh utprovad. Denna bh bör du ha på dig dygnet runt den första veckan och sedan dagtid i minst 1 månad. Köp gärna ytterligare en likadan bh på apoteket för att byta med. Undvik bygel-bh den första månaden efter operation. Operationssåret är försett med tejp som tål dusch. Tejpen på operationssåret byts 1 gång/vecka. Rengör såret med tvål och vatten i samband med tejpbytet. Vi rekommenderar att du tejpar operationssåret i 3 månader för bästa slutresultat. Under eventuell strålbehandling ska ärret inte tejpas. Utsätt inte operationsärret för direkt sol det första året efter operation. Är hela ditt bröst bortopererat får du en provisorisk vaddprotes utprovad av sjuksköterska på avdelningen att använda tills såret är läkt. Efter att man har opererat bort hela bröstet eller en del av bröstet finns möjlighet till utprovning av kostnadsfri bröstprotes i silikon att ha i bh:n. Information om detta får du vid återbesöket hos din kontaktsjuksköterska. Är hela ditt bröst bortopererat och du har gjort en direktrekonstruktion ska du bära en stadig bh med knäppning samt ett bröstband dygnet runt de första 3 veckorna efter operation. Mer utförlig information ges i de fall det är aktuellt. 12

15 Känsel och smärta Borttagande av lymfkörtlar i armhålan kan vara förenat med viss påverkan av nervvävnad som kan ge känselbortfall eller smärta på överarmens undersida. Dessa besvär är som regel övergående. Efter axillutrymning föreligger på lång sikt en liten risk för svullnad av armen. Om armsvullnad uppstår behandlas detta i första hand med användande av stödstrumpa och massage på den påverkade armen. Risken för besvär är liten vid enbart Sentinel Node. Ibland kan man se en sträng i armhålan, vilket är tecken på en överbelastad lymfsträng. Den försvinner efter några veckor. Vi rekommenderar att du utför de övningar du fått av sjukgymnasten för att behålla full rörlighet i armen. Är du opererad med lymfkörtelutrymning kommer du att kallas till lymfterapeuten för kontroll och information 6-8 veckor efter operation. En viss värk efter operation förekommer. Värken lindras bra med värktabletter som du får rekommenderade av din läkare. Vid smärta som inte lindras av värktabletter ber vi dig kontakta din kontaktsjuksköterska för råd. Under tiden då sårläkningen pågår kan man uppleva att det hugger, sticker eller kryper i operationsområdet. Detta är helt normalt och tillhör sårläkningen. Återbesök Mellan 5-10 dagar efter operation har du ett återbesök till din kontaktsjuksköterska. Vid besöket sker en inspektion av såret, vi byter tejp och ger råd om sårvård och eventuell bröstprotesinformation. Cirka 4 veckor efter operation får du ett återbesök till en bröstkirurg. Vid det mötet får du information om det behövs någon ytterligare kirurgisk åtgärd samt svar på vävnadsanalyserna. 13

16 Patientföreningar/Mer information Via bröstcancerföreningarnas hemsidor går det att söka ytterligare information om bröstcancer och även få kontakt med andra i samma situation. Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholm Telefon: , vardagar kl E-post: Webb: Bröstcancerföreningens riksorganisation - BRO Telefon: , måndag - torsdag kl Webb: Cancerupplysningen på Karolinska Universitetssjukhuset Telefon: , måndag-fredag kl E-post: Cancerfondens informations- och stödlinje vardagar kl Telefon: , samtalen är kostnadsfria E-post: Förslag på andra informationssidor via Internet är: (sjukvårdsrådgivningen) Mina vårdkontakter Logga in på för ytterligare information om e- tjänsten Mina vårdkontakter. Här kan du till exempel få hjälp med tidsbokning, receptförnyelse med mera. Om du vill framföra synpunkter, klagomål eller har frågor om vården kan du kontakta Patientnämnden Telefon: , vardagar kl E-post: 14

17 Medicinsk fakta om din bröstcancer Vilken typ av operation Vilken form av bröstcancer Bröstcancerns egenskaper: Storlek Elston/Holland gradering Hormonkänslig Ja Nej HER 2 Ja Nej Antalet opererade lymfkörtlar friska/sjuka 15

18 Egna anteckningar 16

19 17

20 Hitta till Bröstcentrum Gå genom huvudentrén till hiss C och åk till plan -1. H C I Illustration: Fotogruppen SÖS HUVUDENTRÉ Bröstcentrum plan -1 Entré plan 0 SJUKHUSBACKEN 10, STOCKHOLM, TEL SL Buss 3, 4, 164, PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som fått diagnosen bröstcancer Västra sjukvårdsregionen Om Rosa Boken Den här informationen har vi sammanställt till dig som fått diagnosen bröstcancer. Vi hoppas att den

Läs mer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer Kirurgiska kliniken Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer 1 Till Dig som ska opereras för bröstcancer Att få besked om att man har bröstcancer kan vara kaotiskt, men det finns en väg

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx

Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx Information till dig som valt en bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad, DIEP lambå Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx www.akademiska.se maj 2014 Förberedelser inför operationen

Läs mer

OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA. VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72

OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA. VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72 OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72 Välkommen till vårdavdelning 72 Den här broschyren innehåller information om just din operation. När du har läst broschyren hoppas

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Bröstförstoring. information om

Bröstförstoring. information om information om Bröstförstoring Historik Anatomi Innehåll i bröstimplantat Operationsteknik Förberedelse inför en konsultation Konsultation på mottagningen Inför en operation Operation Hemma efter operation

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Bakgrund Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). I de flesta fall behövs en neurokirurgisk

Läs mer

TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS

TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS 1 Inskrivning Du läggs in på avdelning 50D en till två dagar före operationen. En sjuksköterska och en undersköterska tar emot dig på inskrivningsenheten. Vi informerar dig

Läs mer

Patientinformation Gastric bypass

Patientinformation Gastric bypass Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Tag med dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför din operation. Inskrivningsbesök: Klockslag: 07:45

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Allmän information om operationen gastric bypass

Allmän information om operationen gastric bypass Allmän information om operationen gastric bypass Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation är

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny knäled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

Onkologmottagningens dagvård Till dig som får cytostatikabehandling

Onkologmottagningens dagvård Till dig som får cytostatikabehandling Välkommen till Onkologmottagningens dagvård Till dig som får cytostatikabehandling Innehåll Onkologens dagvårdsenhet... 1 Cytostatikabehandling... 2 Så här går det till... 2 Biverkningar... 3 Vanliga biverkningar...

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Att få ny axelled Patientinformation Information till dig som ska genomgå operation av axelled Allmän information I detta häfte informerar vi och ger råd till dig

Läs mer