TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER"

Transkript

1 TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER

2 Innehåll Sida Bröstcentrum Södersjukhuset 1 Planering och mottagningsbesök 2 Information till dig som ska opereras för bröstcancer 3 Information till dig som ska vårdas på avdelning 57 9 Återhämtning efter operation 12 Sårvård och bröstprotes 12 Känsel och smärta 13 Återbesök 13 Patientföreningar/Mer information 14 Medicinsk fakta om din bröstcancer 15 Telefontider till kontaktsjuksköterskor Måndag - torsdag, kl Fredag, kl Telefonnummer: , menyval 2 Fax: E-post: Kurator: Kristina Eriksson, telefon: Kirurgavdelning 57: telefon: Onkologmottagningen:

3 Bröstcentrum Södersjukhuset Vi på Bröstcentrum arbetar som ett team med dig som patient i centrum. Vi vill att du ska känna dig trygg med vården här på Södersjukhuset. Har du frågor och funderingar kring din vård är du alltid välkommen att kontakta oss. På Bröstcentrum arbetar bröstkirurger och kontaktsjuksköterskor Bröstkirurger: Fuat Celebioglu, överläkare, sektionschef Maria Elvius, överläkare Laszlo Sebesteny, överläkare Linda Zetterlund, specialistläkare Linda Nigard, specialistläkare Ali Al-Husseiny, överläkare Catharina Eriksen, överläkare, plastikkirurg Kontaktsjuksköterskor: Anna-Carin Trygve, kontaktsjuksköterska, enhetsledare Hanna Rafstedt, kontaktsjuksköterska Matilda Appelgren, kontaktsjuksköterska Ulrika Palmqvist, kontaktsjuksköterska Linda Ornerud Kolbäck, kontaktsjuksköterska 1

4 Planering och mottagningsbesök Nybesök hos bröstkirurg Förbesök inför operation: Operationsdatum: Undersökningar i samband med operation: Återbesök till kontaktsjuksköterska efter operation: Återbesök till doktor efter operation: Övriga tider: Din kontaktsjuksköterska är: Kontaktsjuksköterska För att samordna, erbjuda stöd och vara tillgänglig för att svara på dina frågor får du en kontaktsjuksköterska på Bröstcentrum. Målet är att du ska ha kontakt med samma sjuksköterska från det att diagnosen ställs tills du är kirurgiskt färdigbehandlad. Vi vill skapa kontinuitet, trygghet, delaktighet och fungera som ett stöd för dig och dina närstående. På vårdavdelning 57 kommer du att tas omhand av avdelningspersonalen. Vi försöker eftersträva kontinuitet med bröstkirurg vilket ibland är svårt och vi hoppas du har förståelse för detta. Ta med en närstående Vi rekommenderar att du tar med en närstående vid dina besök hos oss. Besöken Samtliga mottagningsbesök är förlagda till Bröstcentrum, plan -1, hiss I. Har du frikort gäller detta. Vi ser gärna att du betalar med kort. Tag med legitimation. Om du får förhinder ring för ändring av tid eller återbud. 2

5 Information till dig som ska opereras för bröstcancer Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Cirka 8000 kvinnor och cirka 100 män drabbas varje år av sjukdomen i Sverige. Bröstcancer utgör cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor. Risken att få bröstcancer ökar med stigande ålder. För varje år ses en liten ökning av antalet fall av nydiagnostiserad bröstcancer. För närvarande drabbas ungefär var tionde kvinna i Sverige av bröstcancer någon gång under sin livstid. En bröstcancertumör uppstår i bröstets körtelvävnad. En cellförändring resulterar i att cellen börjar dela sig och tillväxer i onormal takt. När det blir tillräckligt många onormala celler uppkommer en tumör. Innan tumören hunnit växa in i omgivande vävnad och blivit invasiv talar man om ett förstadium till cancer, cancer in situ. Riskfaktorer Orsakerna till hur bröstcancer uppstår och de biologiska mekanismerna bakom tumörens tillväxt är inte helt kartlagda. Hormonella faktorer och ärftlighet har betydelse för uppkomsten av bröstcancer. Andra faktorer såsom kost, tobak, yttre miljöfaktorer och hög alkoholkonsumtion har föreslagits som riskfaktorer för att utveckla bröstcancer men har inte bekräftats i studier. Symtom En knöl i bröstet är den vanligaste orsaken till att bröstcancer upptäcks kliniskt. Andra tecken kan vara nytillkommen indragning av bröstvårtan eller indragning av andra partier av bröstet. Hudförändringar såsom eksem på bröstvårtan eller så kallad apelsinhud kan vara andra tecken. Smärta är inte typiskt för bröstcancer men kan förekomma. Smärta kan även uppträda vid ofarliga tillstånd i bröstet som till exempel inflammation. Sekretion, blodig eller klar vätska, från bröstvårtan, är ett tillstånd som ska utredas. Symtom från bröstet kan även uppstå på grund av godartade förändringar. Det är alltid viktigt att söka vård vid alla former av kvarstående bröstsymtom. 3

6 Diagnostik Utredningen av en misstänkt bröstcancer består av klinisk undersökning, mammografi (bröströntgen), ofta ultraljud samt cellprov. Andra kompletterande undersökningar vid utredning kan vara magnetkameraundersökning och kontraströntgen av mjölkgångarna. Cellprov från tumören tas som regel med en finnål men ibland kan man behöva ta prov med något grövre nål, så kallad grovnålspunktion. Samtliga undersökningar sammanställs och patienten får sedan information om resultaten vid återbesök hos bröstkirurg. Undersökningarna har hög träffsäkerhet men kan inte alltid utesluta eller påvisa cancer. Vid minsta tveksamhet om förändringen är godartad eller inte erbjuds patienten diagnostisk kirurgi. Hälsokontroll med mammografi I Sverige pågår hälsokontroll med mammografi för att hitta en bröstcancer så tidigt som möjligt, helst innan den ger symtom. I Stockholms Läns Landsting erbjuds för närvarande kvinnor i åldersgruppen år mammografi regelbundet. Om något avvikande upptäcks vid mammografin blir kvinnan återkallad för kompletterande undersökningar. Behandling av bröstcancer Den primära behandlingen vid bröstcancer är kirurgi. I vissa fall, exempelvis vid lokalt avancerad cancer, kan det bli aktuellt med cytostatikabehandling eller strålbehandling före operation. Alla patienter som ska behandlas för bröstcancer diskuteras både före och efter behandling på en konferens. Där deltar specialister som bröstkirurg, onkolog (specialist på tumörsjukdomar), radiolog (specialist inom röntgen) och cytolog/patolog (utför vävnadsanalys av tumörer). Behandlingsrekommendationerna följer det nationella vårdprogrammet för behandling av bröstcancer. Vårdprogrammet bygger på aktuella forskningsresultat och inom dessa ramar kan patienten också erbjudas deltagande i studier som ett led i strävan till förbättringar av behandlingsresultaten. 4

7 Kirurgisk behandling Vid den kirurgiska behandlingen tas antingen hela bröstet bort (mastektomi) eller enbart den delen av bröstet där tumören sitter (bröstbevarande operation/partiell mastektomi). Idag är bröstbevarande kirurgi dominerande. I samband med bröstbevarande kirurgi markeras platsen för tumören med ett metallclips för att optimal strålbehandling ska kunna ges. I den kirurgiska behandlingen ingår att de närmsta lymfkörtlarna (Sentinel Node/portvaktskörtlar) i armhålan tas ut vid samma tillfälle som bröstoperationen. Sentinel Node analyseras under operation för att se om bröstcancern spridit sig dit. Vid spridning till Sentinel Node tas ytterligare cirka 10 lymfkörtlar i armhålan ut vid samma operationstillfälle (axillutrymning). Samtliga bröstcanceroperationer sker i narkos. Om tumörens storlek eller läge leder till att man måste ta bort hela bröstet finns det ofta goda möjligheter till återskapande av bröstet med plastikkirurgi. Om mastectomi och återskapande av bröstet sker vid samma tillfälle kallas det för primär bröstrekonstruktion. Ibland utförs också återskapande plastikoperationer efter några år, så kallad sekundär bröstrekonstruktion. Vid operationen läggs ofta dränage (tunn plastslang) i bröstet och i armhålan för att dränera vätska och blod ifrån operationsområdet. Dränaget tas som regel bort dagen efter operationen men kan i vissa fall behöva vara kvar ytterligare några dagar, man kan då behöva gå hem med sitt dränage kvar. I sådana fall får man återkomma till Bröstcentrum eller till avdelningen för att ta bort dränaget. Efterbehandling Ungefär 4-6 veckor efter operationen får du tid till en läkare på onkologiska kliniken. Där får du kompletterande information om hur din tumör såg ut och vilken efterbehandling som rekommenderas dig. Efterbehandlingen syftar till att minska risken för återfall i bröstcancer och den är alltid individualiserad. Den kan bestå av strålbehandling, cytostatika, hormonell behandling och/eller antikroppsbehandling. Oftast förekommer kombinationer av dessa behandlingar. 5

8 Vid besöket på onkologiska kliniken kommer du att diskutera med din läkare vilken/vilka av dessa behandlingar som blir aktuella för just dig. Du får då en ny kontaktsjuksköterska som följer dig under din tid på onkologiska kliniken. Strålbehandling Om du ska få strålbehandling startar den vanligen 6-12 veckor efter operation. Efter bröstbevarande kirurgi ges strålbehandling dagligen, måndag-fredag, under 3-5 veckor. Även om man har genomgått mastektomi kan det bli aktuellt med strålbehandling. Strålbehandling ger i regel enbart lokala symtom i form av övergående svullnad och rodnad. Före behandlingsstart kallas du på ett förberedande besök på strålbehandlingsavdelningen. En strålbehandling tar ca minuter. Öppettider på strålbehandlingsavdelningen: måndag - fredag: kl Hormonell behandling Om tumören var hormonkänslig kommer du att erbjudas hormonell behandling. Denna syftar till att motverka det kvinnliga könshormonets effekt och innebär att du tar en tablett en gång om dagen, vanligen under fem år. Biverkningar av denna behandling kan påminna om klimakteriebesvär. Cytostatikabehandling Utifrån tumörens egenskaper kan ibland cytostatikabehandling bli aktuell. Behandlingen startar oftast inom några veckor efter första besöket på onkologiska kliniken. Det vanliga är sex behandlingar var tredje vecka, men variationer kan förekomma. Den ges normalt både före hormonell behandling och strålbehandling. Cytostatikabehandling mot bröstcancer gör att man tappar håret. Håret växer ut efter avslutad behandling. Alla som tappar håret har rätt till kostnadsfri peruk. De flesta cytostatika-behandlingar orsakar trötthet och visst övergående illamående. Idag finns läkemedel som lindrar de biverkningar som eventuellt uppstår. 6

9 Antikroppsbehandling En liten del av bröstcancertumörerna innehåller ett antigen som kallas Her-2. Om tumören var av den typen rekommenderas antikroppsbehandling. Uppföljning De flesta patienter som haft bröstcancer följs upp på olika sätt under 4-5 år efter operationen. Kontrollintervallerna efter behandlingen varierar bland annat beroende på vilken behandling du får. Kontrollerna sker hos läkare eller sjuksköterska i form av besök eller telefonsamtal. Enbart kontroll genom mammografi förekommer. Livet efter bröstcancerbehandlingen Diagnosen bröstcancer är för många skrämmande. Den som drabbas genomgår vanligtvis en krisreaktion i samband med att diagnosen ställs. Man kan känna sig hotad till livet, nedstämd, uppleva ångest och få svårt att sova. När tankarna kring sjukdomen har bearbetats och behandlingen mot bröstcancer har inletts, inträder en återhämtningsfas till ett normalt liv. Bröstförlust och operationsärr är synliga påminnelser om sjukdomen. Majoriteten av alla som får bröstcancer fortsätter att leva ett normalt liv. Det är viktigt att påpeka att hela familjen ofta blir känslomässigt engagerad i patientens sjukdom. Stockholm MD, PhD Fuat Celebioglu Södersjukhusets Bröstcentrum, Stockholm 7

10 Illustration: Astra Zeneca Fotogruppen SöS Illustration: Astra Zeneca

11 Information till dig som ska vårdas på avdelning 57 Avdelning 57 är en kirurgisk vårdavdelning med inriktning på kärloch bröstkirurgi. Avdelningen driver både akut och planerad verksamhet och har öppet dygnet runt. För att utnyttja vårdplatserna optimalt kan det förekomma att män och kvinnor vårdas på samma sal. Förberedelser inför operation Eftersom operationen sker i narkos ska du inte äta fast föda efter midnatt, men du kan dricka måttlig mängd te, kaffe (utan mjölk), saft utan fruktkött eller vatten fram till kl Kvällen innan och på operationsdagens morgon ska du duscha och tvätta dig med Descutan, ett antibakteriellt hudrengöringsmedel som finns att köpa receptfritt på apoteket. Det är viktigt att duschen utförs enligt instruktionerna i förpackningen för att minska risken för infektioner efter operation. Undvik att smörja in dig med hudkräm efter duschen. Använd inte smink eller nagellack eftersom narkospersonalen behöver övervaka din hud- och nagelfärg. Ta bort smycken och piercing. Raka inte armhålan veckan före operationen. Håravkortning under armarna görs på avdelningen på operationsdagens morgon. 9

12 Att tänka på inför inläggningen 7 dagar före operation ska du inte ta några värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra eller antiinflammatoriska läkemedel såsom Treo, Magnecyl, Albyl, Ipren, Ibuprofen, Naproxen, Voltaren. Du ska inte heller ta naturläkemedel som Omega 3 och vitamin E-tillskott veckan före operation. Dessa tabletter gör att du blir mer lättblödande vid operationen. Däremot går det bra att ta tabletter som innehåller paracetamol, som Alvedon eller Panodil. Medicinerar du med blodförtunnande läkemedel, naturläkemedel eller är osäker på din ordinarie medicinering inför operationen ska du rådgöra med din läkare. Bra att ha med sig: hygienartiklar, inneskor, öronproppar och förströelse som böcker, tidningar m.m. Ta gärna med dig de mediciner du tar, eftersom det inte går att hålla ett så stort förråd på avdelningen. Ta inte med värdesaker, smycken eller större summor pengar eftersom det inte finns förvaringsmöjligheter på avdelningen. Du kommer att få ett låsbart skåp för kläder och tillhörigheter. Operationsdagen På vårdavdelningen får du information och hjälp med förberedelserna inför din operation. Din ansvariga sjuksköterska ger dig den medicin som narkosläkaren har ordinerat och sätter en injektionsnål i din arm eller på handryggen. Det kan förekomma ändringar i operationsplaneringen, vilket kan påverka din operationstid. Vi ber dig ha överseende med detta. På operationsavdelningen En sjuksköterska hälsar dig välkommen, frågar efter ditt namn och personnummer och kontrollerar att kirurgen har markerat operationsområdet med penna. Tillsammans ser vi till att du ligger bekvämt. Därefter får du narkos eller den bedövning som du och narkosläkaren har kommit överens om. En narkossjuksköterska finns hos dig hela tiden under operationen och ser till att du mår bra. Illamående är en relativt vanlig biverkan efter narkos. 10

13 Efter operationen Efter operationen förs du över till uppvakningsavdelningen där du stannar i 1-4 timmar. Där kontrolleras ditt blodtryck och puls, din andning och vakenhet. När du är ordentligt vaken hämtas du till avdelningen av en sjuksköterska. När du är tillbaka på avdelningen ser vi gärna att du kontaktar dina närstående och meddelar hur du mår. Du kan använda mobiltelefon på avdelningen. Hemgång Hemgång sker oftast efter förmiddagsronden. Du blir utskriven av en läkare och en sjuksköterska. Du har då möjlighet att ställa frågor, få recept och sjukintyg. Förbered dig gärna genom att skriva ner eventuella frågor så att du får svar på dem innan hemgång. Sjukgymnasten får du vid behov träffa innan du går hem. Har du dränage kvar vid hemgång bokar vi tid till sjuksköterska för att ta bort dränaget. Det går bra att duscha på operationssnittet även om du har dränaget kvar. Såret är sytt med stygn som inte behöver avlägsnas. Komplikationer som kan uppstå efter bröstkirurgi är bland annat blödning och infektion. Blödning upptäcks i regel efter några timmar. Vid infektion uppstår rodnad och värmeökning av huden kring operationssnittet och du kan få feber. I sådana fall bör du ringa kontaktsjuksköterskan på Bröstcentrum. Vätska i sårområdet (serom) kan uppkomma efter cirka en vecka. Bröstet eller armhålan blir då vätskefylld och svullen. Serom avlägsnas lätt genom tömning med spruta. Serom är inget akut tillstånd och åtgärdas dagtid hos kontaktsjuksköterskorna. Vid akuta besvär på kvällar, nätter och helger vänligen ring avdelning 57 för rådgivning. Vid andnöd, ont i vaden eller ensidig svaghet i någon kroppsdel, kontakta akutmottagningen. 11

14 Återhämtning efter operationen Sårvård och bröstprotes När du lämnar avdelning 57 har du fått en bh utprovad. Denna bh bör du ha på dig dygnet runt den första veckan och sedan dagtid i minst 1 månad. Köp gärna ytterligare en likadan bh på apoteket för att byta med. Undvik bygel-bh den första månaden efter operation. Operationssåret är försett med tejp som tål dusch. Tejpen på operationssåret byts 1 gång/vecka. Rengör såret med tvål och vatten i samband med tejpbytet. Vi rekommenderar att du tejpar operationssåret i 3 månader för bästa slutresultat. Under eventuell strålbehandling ska ärret inte tejpas. Utsätt inte operationsärret för direkt sol det första året efter operation. Är hela ditt bröst bortopererat får du en provisorisk vaddprotes utprovad av sjuksköterska på avdelningen att använda tills såret är läkt. Efter att man har opererat bort hela bröstet eller en del av bröstet finns möjlighet till utprovning av kostnadsfri bröstprotes i silikon att ha i bh:n. Information om detta får du vid återbesöket hos din kontaktsjuksköterska. Är hela ditt bröst bortopererat och du har gjort en direktrekonstruktion ska du bära en stadig bh med knäppning samt ett bröstband dygnet runt de första 3 veckorna efter operation. Mer utförlig information ges i de fall det är aktuellt. 12

15 Känsel och smärta Borttagande av lymfkörtlar i armhålan kan vara förenat med viss påverkan av nervvävnad som kan ge känselbortfall eller smärta på överarmens undersida. Dessa besvär är som regel övergående. Efter axillutrymning föreligger på lång sikt en liten risk för svullnad av armen. Om armsvullnad uppstår behandlas detta i första hand med användande av stödstrumpa och massage på den påverkade armen. Risken för besvär är liten vid enbart Sentinel Node. Ibland kan man se en sträng i armhålan, vilket är tecken på en överbelastad lymfsträng. Den försvinner efter några veckor. Vi rekommenderar att du utför de övningar du fått av sjukgymnasten för att behålla full rörlighet i armen. Är du opererad med lymfkörtelutrymning kommer du att kallas till lymfterapeuten för kontroll och information 6-8 veckor efter operation. En viss värk efter operation förekommer. Värken lindras bra med värktabletter som du får rekommenderade av din läkare. Vid smärta som inte lindras av värktabletter ber vi dig kontakta din kontaktsjuksköterska för råd. Under tiden då sårläkningen pågår kan man uppleva att det hugger, sticker eller kryper i operationsområdet. Detta är helt normalt och tillhör sårläkningen. Återbesök Mellan 5-10 dagar efter operation har du ett återbesök till din kontaktsjuksköterska. Vid besöket sker en inspektion av såret, vi byter tejp och ger råd om sårvård och eventuell bröstprotesinformation. Cirka 4 veckor efter operation får du ett återbesök till en bröstkirurg. Vid det mötet får du information om det behövs någon ytterligare kirurgisk åtgärd samt svar på vävnadsanalyserna. 13

16 Patientföreningar/Mer information Via bröstcancerföreningarnas hemsidor går det att söka ytterligare information om bröstcancer och även få kontakt med andra i samma situation. Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholm Telefon: , vardagar kl E-post: Webb: Bröstcancerföreningens riksorganisation - BRO Telefon: , måndag - torsdag kl Webb: Cancerupplysningen på Karolinska Universitetssjukhuset Telefon: , måndag-fredag kl E-post: Cancerfondens informations- och stödlinje vardagar kl Telefon: , samtalen är kostnadsfria E-post: Förslag på andra informationssidor via Internet är: (sjukvårdsrådgivningen) Mina vårdkontakter Logga in på för ytterligare information om e- tjänsten Mina vårdkontakter. Här kan du till exempel få hjälp med tidsbokning, receptförnyelse med mera. Om du vill framföra synpunkter, klagomål eller har frågor om vården kan du kontakta Patientnämnden Telefon: , vardagar kl E-post: 14

17 Medicinsk fakta om din bröstcancer Vilken typ av operation Vilken form av bröstcancer Bröstcancerns egenskaper: Storlek Elston/Holland gradering Hormonkänslig Ja Nej HER 2 Ja Nej Antalet opererade lymfkörtlar friska/sjuka 15

18 Egna anteckningar 16

19 17

20 Hitta till Bröstcentrum Gå genom huvudentrén till hiss C och åk till plan -1. H C I Illustration: Fotogruppen SÖS HUVUDENTRÉ Bröstcentrum plan -1 Entré plan 0 SJUKHUSBACKEN 10, STOCKHOLM, TEL SL Buss 3, 4, 164, PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA

TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR BRÖSTCANCER Innehåll Sida Bröstcentrum Södersjukhuset... 1 Vårdplan och kontaktuppgifter... 2 Information till dig som ska opereras för bröstcancer... 4 Information till dig

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Viktigaste e för oss det är du förstås

Viktigaste e för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR BRÖSTOPERATIONER Innehållsförteckning Operation av förändring i bröst med fryssnitt...2 Bröstbevarande operation med undersökning av lymfkörtel...4 Bröstbevarande operation med avlägsnande

Läs mer

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Navelbråck Navelbråck Information inför operation av navelbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Till dig som behandlas för bröstcancer. Bröstcentrum Kirurgkliniken

Till dig som behandlas för bröstcancer. Bröstcentrum Kirurgkliniken Till dig som behandlas för bröstcancer Bröstcentrum Kirurgkliniken Till dig som fått diagnosen bröstcancer Att drabbas av bröstcancer väcker i sig oro hos de flesta, men det finns en väg ut ur detta. Vi

Läs mer

Robotassisterad radikal prostatektomi

Robotassisterad radikal prostatektomi Robotassisterad radikal prostatektomi Inskrivningsdagen Under dagen träffar du: Samordnaren som tar emot på avdelningen Sjuksköterskan som informerar dig om vad som ska ske under vårdtiden. Avdelningsläkaren

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Med ett besked om misstänkt eller konstaterad cancer kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som ska göra en diagnostisk operation i bröstet

Kirurgiska kliniken. Information till dig som ska göra en diagnostisk operation i bröstet Kirurgiska kliniken Information till dig som ska göra en diagnostisk operation i bröstet 1 2 Viktiga telefonnummer Bröstsjuksköterska: Universitetssjukhuset i Linköping, Anna Carlsson, Pernilla Gunnarsson

Läs mer

Information till dig som ska opereras

Information till dig som ska opereras Information till dig som ska opereras Välkommen till dagkirurgiska enhetens mottagning i Ljungby Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför, under och efter din operation. Din

Läs mer

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN UROLOGISK OPERATION VID DAGKIRURGISKT CENTRUM och få eftervård på avdelning 65 2 Välkommen till Urologiska kliniken och Dagkirurgiskt Centrum Vid de flesta

Läs mer

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin Din Operationsdag I Hemmet DESCUTANTVÄTT, FASTA, LÄKEMEDEL Det är viktigt att du läser igenom dokumentet Förberedelser inför din operation och att du följt

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen. Till dig som ska opereras på. Ortopedmottagningen. Doknr 2845 Ver 1

FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen. Till dig som ska opereras på. Ortopedmottagningen. Doknr 2845 Ver 1 FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen Till dig som ska opereras på Ortopedmottagningen Doknr 2845 Ver 1 Välkommen till Frölunda Specialistsjukhus! I broschyren finner du information om hur du

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation

Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation Kirurgiska kliniken, L-G Larsson, överläkare Reviderat 2014-01-24 Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet brukar kvarstå cirka en vecka för att sedan avta. Värk från axlar kan sitta

Läs mer

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu?

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det krävs ett test Att få diagnosen bröstcancer Bröstcancer är inte en sjukdom Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det går nog inte att vara förberedd på hur man kommer att reagera när man får beskedet att

Läs mer

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING Ring klockan 15.00-16.00 två vardagar före din operationsdag på telefonnummer 0410 555 03 för att

Läs mer

Förberedelser inför din operation

Förberedelser inför din operation Förberedelser inför din operation För att vi skall kunna ge dig en säker och effektiv behandling är det viktigt att du fyllt i din hälsodeklaration korrekt. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom

Läs mer

Välkommen. till specialisttandvården och operationsavdelningen Lasarettet Trelleborg. Patientinformation Tandbehandling för vuxna under narkos

Välkommen. till specialisttandvården och operationsavdelningen Lasarettet Trelleborg. Patientinformation Tandbehandling för vuxna under narkos Välkommen till specialisttandvården och operationsavdelningen Lasarettet Trelleborg Patientinformation Tandbehandling för vuxna under narkos Operationsdatum är reserverat för dig! Välkommen till Dagoperation

Läs mer

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. BORTTAGANDE AV ADENOID (Körtel bakom näsan)

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. BORTTAGANDE AV ADENOID (Körtel bakom näsan) Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation BORTTAGANDE AV ADENOID (Körtel bakom näsan) Ring klockan 15.00-16.00 två vardagar före ditt barns operationsdag på telefonnummer

Läs mer

Välkommen till dagkirurgen på Danderyds sjukhus

Välkommen till dagkirurgen på Danderyds sjukhus Välkommen till dagkirurgen på Danderyds sjukhus Här utförs kirurgiska och ortopediska operationer med hemgång samma dag 1 Innehåll Planering inför dagkirurgisk operation 3 Detta kan påverka planeringen

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid livmoderhalscancer

Till dig som patient. Inför operation vid livmoderhalscancer Till dig som patient Inför operation vid livmoderhalscancer Med ett cancerbesked kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder har vi samlat lite information och svar på de vanligaste

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA OPERERAS VID UROLOGISKA KLINIKEN

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA OPERERAS VID UROLOGISKA KLINIKEN VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA OPERERAS VID UROLOGISKA KLINIKEN Välkommen till Urologiska kliniken Förbesök på sjukhuset inför operationen Inför de flesta operationer blir man först kallad till ett

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad livmoderkroppscancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad livmoderkroppscancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad livmoderkroppscancer Med ett cancerbesked kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder har vi samlat lite information

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA. VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72

OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA. VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72 OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72 Välkommen till vårdavdelning 72 Den här broschyren innehåller information om just din operation. När du har läst broschyren hoppas

Läs mer

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. Dagkirurgisk Verksamhet

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. Dagkirurgisk Verksamhet Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation Dagkirurgisk Verksamhet Ring klockan 15.00-16.00 två vardagar före din operationsdag på telefonnummer 0410 555 03 för att få veta

Läs mer

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss?

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss? BRÖSTFÖRSTORING Vad är en bröstförstoring? Bröstförstoring är det mest efterfrågade plastikkirurgiska ingreppet. Många kvinnor upplever att deras bröst förlorar i spänst, volym och fasthet med åren. En

Läs mer

Viktiga adresser och telefonnummer Lasarettet Trelleborg Hedvägen 46 Växel: 0410-550 00

Viktiga adresser och telefonnummer Lasarettet Trelleborg Hedvägen 46 Växel: 0410-550 00 Viktiga adresser och telefonnummer Lasarettet Trelleborg Hedvägen 46 Växel: 0410-550 00 Anestesi/Operationsavdelningen 0410-555 03 Uppvakningsavdelningen 0410-555 27 Din operationskoordinator Tfn 0410-550

Läs mer

Till dig som ska opereras för malignt melanom

Till dig som ska opereras för malignt melanom Dagoperation Till dig som ska opereras för malignt melanom Till dig som fått diagnosen malignt melanom Att drabbas av malignt melanom väcker i sig oro hos de flesta, men det finns en väg ut ur detta. Vi

Läs mer

TILL DIG SOM SKA. Övernatta PÅ HÄSSLEHOLMS SJUKHUS

TILL DIG SOM SKA. Övernatta PÅ HÄSSLEHOLMS SJUKHUS TILL DIG SOM SKA Övernatta PÅ HÄSSLEHOLMS SJUKHUS TILL DIG SOM SKA OPERERAS OCH STANNA KVAR PÅ SJUKHUSET NÅGON DAG Före din operation kommer du till preoperativa mottagningen. Du får en kallelse hemskickad

Läs mer

Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx

Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx Information till dig som valt en bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad, DIEP lambå Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx www.akademiska.se maj 2014 Förberedelser inför operationen

Läs mer

Till dig som ska opereras på centraloperation

Till dig som ska opereras på centraloperation FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen Till dig som ska opereras på centraloperation Hem samma dag (dagkirurgi) Stanna över natt Doknr 2839 Ver 1 Välkommen till Frölunda Specialistsjukhus! I broschyren

Läs mer

BRÖSTFÖRMINSKNING BRÖSTLYFT

BRÖSTFÖRMINSKNING BRÖSTLYFT BRÖSTFÖRMINSKNING BRÖSTLYFT Vad är ett bröstförminskning och bröstlyft? Kvinnor som söker för bröstförminskning har ofta stora besvär från rygg och axlar, medan kvinnor som söker för bröstlyft mer lider

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. 2 Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet BAKGRUND I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). Centrala nervsystemet är samlingsnamnet

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information inför förestående operation för hydrocefalus Du har nu fått diagnosen hydrocefalus och ska opereras med inläggning av en shunt. Du kommer

Läs mer

BRÖSTCANCER. Vad händer när man drabbas?

BRÖSTCANCER. Vad händer när man drabbas? BRÖSTCANCER Om du bor långt från behandlande sjukhus får du antingen ligga på sjukhuset eller bo på patienthotell den tid då du får strålbehandling eller cytostatikabehandling. På patienthotellen finns

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som fått diagnosen bröstcancer Västra sjukvårdsregionen Om Rosa Boken Den här informationen har vi sammanställt till dig som fått diagnosen bröstcancer. Vi hoppas att den

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Information och träningsprogram efter bröstoperation

Information och träningsprogram efter bröstoperation Information och träningsprogram efter bröstoperation Information från fysioterapeuten/sjukgymnasten efter bröstoperation med så kallad mastektomi, med eller utan rekonstruktion med protes. Första dagen

Läs mer

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning INFORMATION INFÖR OPERATIONER Innehållsförteckning Information till dig som ska opereras för sjukdom i binjuren.... 2 Information till dig som ska operera ljumskbråck... 3 Information till dig som ska

Läs mer

Patientinformation. Behandlingsdatum är reserverat för dig! Välkommen till Dagoperation dagen den / 20 Klockan

Patientinformation. Behandlingsdatum är reserverat för dig! Välkommen till Dagoperation dagen den / 20 Klockan Patientinformation Behandlingsdatum är reserverat för dig! Välkommen till Dagoperation dagen den / 20 Klockan Vi som tjänstgör inom specialisttandvården/anestesi och uppvakningsenheten vill att du skall

Läs mer

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

till dig som ska opereras för Bråck

till dig som ska opereras för Bråck till dig som ska opereras för Bråck Information till dig som ska opereras för bråck Varför bildas bråck? Bråck bildas när en liten säck av bukhinnan glider ut genom ett svagt ställe i bukväggen. Orsaken

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VARMT VÄLKOMMEN TILL ORTOPEDKLINIKEN DIN DELAKTIGHET. Alla har rätt att få en bra och modern vård. Vår mission är att ge bättre

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer Det här är den andra utgåvan av Rosa Boken i Västra sjukvårdsregionen. Fler exemplar kan beställas från Regionalt cancercentrum väst.

Läs mer

TILL DIG SOM SKA FÅ EN INOPERERAD DEFIBRILLATOR (ICD)

TILL DIG SOM SKA FÅ EN INOPERERAD DEFIBRILLATOR (ICD) TILL DIG SOM SKA FÅ EN INOPERERAD DEFIBRILLATOR (ICD) PÅ Allmän information om ICD-behandling Vad är en ICD? En inopererad defibrillator (ICD) erbjuds de patienter som bedöms ha en ökad risk för allvarlig

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Dagkirurgi Information till dig som ska opereras på Dagkirurgen

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Dagkirurgi Information till dig som ska opereras på Dagkirurgen ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Dagkirurgi Information till dig som ska opereras på Dagkirurgen Broschyren är utformad av medarbetarna på Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad-Ystad.

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad äggstockscancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad äggstockscancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad äggstockscancer Med ett besked om misstänkt eller konstaterad cancer kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet

Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få behandling...

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Bakgrund Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). I de flesta fall behövs en neurokirurgisk

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Hallux valgus och Hammartå. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Hallux valgus och Hammartå. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Hallux valgus och Hammartå - Patientinformation Innehåll Hallux valgus Sidan 3 Hammartå Sidan 6 2 Information till dig som ska opereras för Hallux valgus eller

Läs mer

Information om Bråck på stora kroppspulsådern

Information om Bråck på stora kroppspulsådern Information om Bråck på stora kroppspulsådern Society of Interventional Radiology, www.sirweb.org Vad är ett pulsåderbråck och varför måste det behandlas? Pulsåderbråck (aortaaneurysm) är en vidgning av

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Min vårdplan Bröstcancer

Min vårdplan Bröstcancer Min vårdplan Bröstcancer Till dig som fått diagnosen bröstcancer och skall behandlas med antihormonell behandling Att drabbas av bröstcancer väcker i sig oro hos de flesta, men det finns en väg ut ur detta.

Läs mer

PATIENTINFORMATION - till dig som ska opereras vid ortopedkliniken, Gävle sjukhus

PATIENTINFORMATION - till dig som ska opereras vid ortopedkliniken, Gävle sjukhus PATIENTINFORMATION - till dig som ska opereras vid ortopedkliniken, Gävle sjukhus Allmän information regiongavleborg.se Det är naturligt att känna oro inför en operation Allt går bättre om man är väl förberedd

Läs mer

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HALSMANDLAR

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HALSMANDLAR Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation BORTTAGANDE AV HALSMANDLAR Ring klockan 15.00 16.00 två vardagar före din operationsdag på telefonnummer 0410 555 03 för att få

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Brachybehandling vid prostatacancer

Brachybehandling vid prostatacancer ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Brachybehandling vid prostatacancer Behandling av prostatacancer Prostatacancer kan i de flesta fall botas med strålning, under förutsättning att ingen

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus Broschyren är utformad av medarbetare på Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristanstad -Ystad. Faktagranskad

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

Före och efter din tarmoperation. Kolorektalsektionen Kirurgkliniken

Före och efter din tarmoperation. Kolorektalsektionen Kirurgkliniken Före och efter din tarmoperation Kolorektalsektionen Kirurgkliniken Före din tarmoperation Information till dig som ska genomgå tarmoperation Detta är en beskrivning av vad som kommer att ske i samband

Läs mer

Hon har nu läst i sin journal att SN var negativ och tror sig ha fått fel information efter operationen inför hemgång. Nu vill hon ha klara besked.

Hon har nu läst i sin journal att SN var negativ och tror sig ha fått fel information efter operationen inför hemgång. Nu vill hon ha klara besked. Fråga 1) Du arbetar som underläkarvikarie på lasarettet i S-stad. Till kirurgmottagningen kommer som extra patient en 63-årig kvinna som opererades i vänster bröst för fyra dagar sedan p.g.a. en cancer.

Läs mer

Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål)

Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål) Ögonkliniken Umeå Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål) Näthinnan och gula fläcken Näthinnan är det tunna lager av synceller som täcker ögonbotten. I dessa celler

Läs mer

Brachybehandling vid prostatacancer

Brachybehandling vid prostatacancer ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Brachybehandling vid prostatacancer Behandling av prostatacancer Prostatacancer kan i de flesta fall botas med strålning, under förutsättning att ingen

Läs mer

Information inför din knäoperation

Information inför din knäoperation Information inför din knäoperation OBS! Faktorer som kan påverka din operation Om du har något av nedanstående, vänligen kontakta oss för konsultation. Telefonrådgivning vardagar kl 8 12 tel 08-546 20

Läs mer

Läs gärna PM på hemsidan

Läs gärna PM på hemsidan SVF bröst 170315 Trippeldiagnostik Palpation och inspektion: Misstänkta resistenser, indragningar, sår, eksem, lymfkörtelförstoring, inflammation? Mammografi (och ultraljud): Remiss till mammografi räcker.

Läs mer

1.1 Vad gör du? (3 p) Sida 1 av 7

1.1 Vad gör du? (3 p) Sida 1 av 7 En 48-årig tidigare frisk kvinna söker dig på vårdcentralen på grund av en oöm resistens i höger bröst. Den är 1.1 Vad gör du? (3 p) Sida 1 av 7 Du utför trippeldiagnostik. Vid klinisk undersökning finner

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Bröstcancer. strålreaktioner på huden

Bröstcancer. strålreaktioner på huden Bröstcancer strålreaktioner på huden Strålbehandling ges till i stort sett alla bröstcancerpatienter efter operation, dels för att försäkra sig om att inga tumörceller blir kvar, dels för att minska risken

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer