Teknikutbildningar har kommunikationsproblem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikutbildningar har kommunikationsproblem"

Transkript

1 Teknikutbildningar har kommunikationsproblem I framtiden kommer det att råda brist på IT-kompetens i Sverige. Antalet förstahandssökande till Civilingenjörsexamen och Högskoleingenjörsexamen med teknikinriktning har minskat drastiskt i Sverige sedan 90-talet, även om vi detta år kan se ett litet trendbrott. Enligt den senaste Manpower Work Life-undersökningen, som genomfördes i maj 2008, är många studerande faktiskt intresserade av teknik och IT, det är även många som har funderat på att påbörja en sådan utbildning. Orsaken till att de trots detta valt bort teknik/ IT utbildningar är föreställningen om att de inte kommer att få arbeta med människor. Idag är projektledning, samarbete med andra och människa-dator interaktion integrerat i många IT-relaterade yrken på ett sätt som det inte var för femton år sedan. Resultaten från undersökningen antyder att detta inte har förmedlats till blivande studenter teknikutbildningarna lider idag av ett och kommunikations- och imageproblem. Manpower Work Life Resultaten är hämtade från den Work Life undersökning som Manpower genomförde under maj 2008 i samarbete med Kairos Future. I undersökningen deltog 9468 respondenter, varav 4960 är anställda, 2305 arbetssökande, 435 egenföretagare och 1768 studerande. De svarande rekryteras i huvudsak från dem som har sin profil registrerad på Manpower.se. Panelen består idag av över personer som väl motsvarar Sveriges arbetsföra befolkning med avseende på kön, ålder och boendeort. Stort intresse bland studerande för teknik och IT Av de 1768 studerande som ingår i den senaste Work Life undersökningen uppger nästan hälften att de är mycket intresserade av teknik. Det är enbart 1 av 10 bland de studerande som inte alls är teknikintresserad. Se diagram 1 nedan! Dessutom har drygt 4 av 10 som inte läser teknikrelaterade utbildningar faktiskt funderat på att göra det huvudsakligen män men även 34 % av de kvinnliga studenterna har funderat på det. Se diagram 2 nedan! Trots detta är det inte många som väljer att utbilda sig inom teknik/it. I den här undersökningen är det 33 % som gör det (diagram 3) vilket innebär att gruppen teknik/it-studerande är något överrepresenterad i undersökningen. Andelen studerande mot teknik/it bland studerandepopulationen som helhet ligger kring 15 %. 1

2 Diagram 1: Är du intresserad av teknik och IT? Frågan är ställd till alla studerande i undersökningen. Diagram 2: Har du någon gång funderat på att läsa en utbildning inom Teknik/IT? Frågan är ställd till alla studerande i undersökningen. 2

3 Diagram 3: Läser du idag en utbildning med inriktning mot teknik och/eller IT? Frågan är ställd till alla studerande i undersökningen. Vill hellre jobba med människor är teknik Då intresset finns där och många ändå funderar på att påbörja teknik/it utbildningar vad är det som avhåller dem? Är utbildningarna för svåra, eller tror man kanske att det kommer att bli tufft att få jobb? Nej, anledningen är för de flesta att de hellre vill jobba med människor. Bland teknikintresserade studenter menar 36 % att de hellre vill jobba med människor och väljer därför bort teknik/it i utbildningen. Ointresse för teknik är naturligtvis den huvudsakliga orsaken till att de som inte ens har funderat på att påbörja en teknik/it utbildning valt något annat, som vi ser i diagram 4 nedan. Men både bland gruppen som har funderat på att påbörja teknik/it utbildningar och gruppen som inte har det, så är det en stor andel som valt en annan utbildning på grund av att de hellre vill jobba med människor. Det är uppenbart att många studenter är övertygade om att teknik/it utbildningar leder till jobb som går ut på att arbeta avskilt från andra människor och enbart med datorer. Det verkar som att IT-yrken fortfarande präglas av klichébilden av en isolerad IT-nörd. Av dessa resultat kan man dra slutsatsen att teknikinriktade utbildningar lider av ett kommunikationsoch imageproblem. Utbildningarna har inte lyckats förmedla en ny och mer korrekt bild av vad det faktiskt innebär att arbeta med IT och teknik idag. 3

4 Diagram 4: De som funderat på att påbörja en utbildning i Teknik/IT har avstått från att göra det främst för att de hellre vill jobba med människor. Frågorna i diagrammet ovan är ställda till dem som inte läser på en utbildning i Teknik/IT. De röda staplarna visar hur de som har funderat på att läsa en utbildning i Teknik/IT har svarat. De blå staplarna visar hur de som inte har funderat på att läsa en utbildning i Teknik/IT har svarat. Stor optimism bland teknikstuderande De som väljer IT och Teknikutbildningar utmärker sig genom sin optimism inför framtiden. I jämförelse med studerande inom andra områden är teknik/it-studerande mycket positiva när det gäller den personliga ekonomiska utvecklingen i framtiden. 61 % av de teknikstuderande tror att deras personliga ekonomi kommer att utvecklas i positiv eller starkt positiv riktning inom det närmaste halvåret. Detta kan jämföras med medicinstuderande bland vilka enbart 31 % har en positiv bild av den personliga ekonomiska utvecklingen. Se diagram 5 nedan! 4

5 Diagram 5: Andel som anser att deras personliga ekonomi kommer att utvecklas i positiv riktning under det närmsta halvåret. Teknik/IT-studerande ser mest positivt på utvecklingen av alla studerande. Även när det gäller framtida möjligheter till jobb är teknikstuderande positiva. Mest positiva är medicinstuderande av dem tror hela 78 % att de kommer att få jobb direkt efter avslutad utbildning. Teknik/IT-studerande kommer på andra plats - 72 % är positiva när det gäller jobbchanser. Värst är det för studerande inom konstnärliga områden och humaniora/teologi där enbart cirka 4 av 10 tror att de kommer att få jobb direkt efter studierna. Se diagram 6 nedan! 5

6 Diagram 6: Andel som tror att de kommer få jobb direkt efter utbildningen och andel som tror att de kommer att erbjudas jobb innan utbildningen är avslutad. Dessutom tror hela 39 % av de teknik/it-studerande att de kommer att erbjudas jobb innan de har avslutat sina studier. Se diagram 6 ovan! Denna optimism kan bero på att de studerande känner av den stora efterfrågan efter teknik- och IT-kompetens som råder på arbetsmarknaden idag. De vet att behovet av IT-kompetens finns inom i stort sett alla branscher och att utbildningarna inte lockar lika många som de gjorde före IT-kraschen. Om Kairos Future Studien Manpower Work Life genomförs i samarbete med Kairos Future som är ett oberoende forsknings- och undersökningsföretag som hjälper företag, myndigheter och organisationer att förstå och hantera samhällsförändringar. Mer information finner du på Om Manpower Work Life Manpower Work Life är Manpowers regelbundet återkommande undersökning rörande svenskars inställning till arbetsmarknadsrelaterade frågor. 6

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

IT i lärarutbildningen

IT i lärarutbildningen IT i lärarutbildningen attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 2004 Utförd av: Metamatrix Development & Consulting AB 2004-11-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer