Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete."

Transkript

1 MÄSSA Jobb & Karriär Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. Under den jobb och karriärmässa som, fredagen den 2 mars 2012, arrangerats på initiativ av ett antal gymnasieungdomar från Bergagymnasiet i Eslöv i samverkan med Eslövs kommun Näringslivsenheten, genomförde vi en enkät i intervjuform. Vi som intervjuade var Kristina Warming, Eslöv, ordförande i Eslövs Biståndscenter, som driver en Second Handbutik i Eslöv ansluten till Erikshjälpens butikskedja, och Anders Mohlin, Höör, butiksansvarig för Erikshjälpens egen Second Handbutik i Höör. Båda har vi lång erfarenhet av eget frivilligt arbete, att starta verksamheter och att leda sådana. Vi tror att varje människa har och vill ta ansvar för sig själv, för andra i ett globalt perspektiv och varandra d.v.s. familjen/gruppen man lever i, arbetslaget man tillhör, föreningen man anslutit sig till etc. För att kunna relatera sig på detta sätt och bygga upp en social kompetens måste man få tillgång till många och varierade verktyg under uppväxten och möjlighet att testa dessa i sin omgivning. En arbetsgivare kan få en positiv signal om en sökandes kompetens i detta avseende via intyg om utfört ideellt arbete som ett inslag i CV vid ansökan om arbete. Vi intervjuade 38 besökande arbetsintresserade eller arbetssökande ungdomar och unga vuxna år, med endast en person just 28 år gammal. Personerna registrerades anonymt efter kön då de tillfrågades om de ville besvara våra 6 frågor med 2 följdfrågor (ff). Dessa var: 1) Ideellt arbete Vad är det? 2) Känner du någon som arbetar ideellt? 3) Är du släkt med den personen? (ff) 4) Hur tror du att en blivande arbetsgivare ser på ideellt arbete? 5) Har du utfört något ideellt arbete? 6) Utför du något ideellt arbete nu? (ff) 7) Om du skulle välja att arbeta ideellt med vad i så fall? 8) Har du någon gång skänkt pengar till en biståndsorganisation?

2 Avsikten med intervjun var att ta reda på om de unga kände till någon innebörd av ideellt arbete och hur de uttryckte sig om detta. Vidare ville vi se om vi kunde hitta någon koppling mellan eget ideellt arbete med föräldrar eller andra anhöriga som goda exempel. Med ideellt arbete avsåg vi allt man gör för någon annan utanför familjekretsen; träna knattelag i fotboll såväl som besöka ensamma äldre hemma eller på äldreboendet, ge läxhjälp etc. 52% av Sveriges befolkning utför någon ideell insats varje vecka. Detta är viktigt för såväl individ som för samhället som sådant. Om alla skulle upphöra med detta på en gång, drabbas samhället påtagligt inom en 14-dagarsperiod. Arbetslösa ungdomar Vi antog att arbetslösa ungdomar kunde vara gynnade av intyg om ideellt arbete i sina CV. Därför testade vi dem med frågan om hur de tror att en blivande arbetsgivare ser på ideellt arbete. Vi som är engagerade inom frivilligsektorn får många förfrågningar från unga människor som vill arbeta ideellt. Därför undersökte vi vad de intervjuade skulle vilja arbeta med förutsatt att de engagerade sig i något konkret. Sist ställde vi en fråga om man någon gång skänkt pengar till en biståndsorganisation. Denna fråga belyser attityden till organisationernas humanitära arbete i stort. Resultat av intervjuerna Antal intervjuade: Kvinnor: 23 Män: 15 Vi har valt att ange svaren relaterat till antalet intervjuade och avstått från att räkna fram procentsatser. Enkäten är så liten och tydlig att den som tar del av den lätt får en uppfattning om resultatet. 1) Ideellt arbete Vad är det? Vet ej (inkl. fel-associationer) 8 Bryr mig inte 1 Hjälpa utan lön/jobb utan lön 16 Arbete med ideologiskt värde/med hjärtat utan lön/hjälpa andra 13

3 Kommentarer: Ett antal ungdomar saknade kunskap om ordet ideell. Övriga intervjuade besvarade frågan antingen direkt med koppling till utan lön eller reflekterade kring betydelsen av insatsen. 2) Känner du någon som arbetar ideellt? Ja 20 Nej 18 3) Är du släkt med den personen? Ja 10 Nej 10 Ej svar 18 Kommentar: Enligt svaren på fråga 2) känner 2/3 av ungdomarna någon som arbetar ideellt. Fråga 3) visar att hälften av dem är släkt med den person de åsyftar. När vi jämför svaren på fråga 3) och fråga 5) på individnivå, ser vi att 9 av de ungdomar som själva utför ett ideellt arbete är släkt med någon som är ideellt verksam och därmed sannolikt har varit ett gott exempel för dem. 4) Hur tror du en blivande arbetsgivare ser på ideellt arbete? Positivt/ bra att man vill göra något/att man ställer upp/helt klart en tillgång/ en fördel/visar att man vill jobba 38 Det är anmärkningsvärt att samtliga intervjuade, även den individ som inte bryr sig eller de som inte visste vad ideellt arbete var, tror att en arbetsgivare får en positiv uppfattning om CVn innehåller bevis på ideellt utfört arbete. Vi som intervjuat menar att gymnasieskolan och de som arbetar med och för arbetslösa ungdomar bör uppmärksamma detta förhållande och inkludera kunskap om ideellt arbete samt motivera till ideella insatser som en del av kursplaner eller åtgärder för hela ungdomsgruppen. Detta bör starta med en dialog med dem som står för utbudet av möjliga arbetsplatser; Den lokala idrottsrörelsen, kyrkorna, biståndsorganisationerna m.fl. 5) Har du utfört något ideellt arbete? Ja 18 Nej 19 Har tänkt på det 1

4 Av de 18 som utfört ideellt arbete är 9 släkt med en annan person som arbetar ideellt. Se fråga 3). 6) Utför du något ideellt arbete nu? Ja 8 Nej 28 Nej, men vill göra något 2 Tidsbrist 1 De som utför ideellt arbete nu har alla koppling till någon anhörig som är ideellt verksam. En kille berättade att hela familjen var engagerad! Det goda exemplet! De 2 som ville göra en ideell insats hade båda funderingar på att vara volontär utomlands. Detta kan vara dyrt om man söker sig till de företag som har som affärsidé att sälja volontärplatser. En annan möjlighet är att botanisera bland de svenska organisationer som driver ideellt arbete under kontrollerade former i Sverige och utomlands. Tamam är ett fint exempel. Se även 7)! 7) Om du skulle välja att arbeta ideellt med vad i så fall? Barn/läxhjälp/barnhem/sjuka barn m.m. 19 Gamla människor 2 Second Handbutik 2 Volontär utomlands 6 Ungdomar/+ mot mobbning 2 Träna idrott 2 Second handbutik/ Bist.org 2 Lära ut pokerspel 1 Samla kläder: skänka 1 Vet ej 1 I ett dubbelsvar har även angetts: Rädda Regnskogen Kommentar: 36 ungdomar angav traditionella uppgifter. En ville lära ut pokerspel till barn en nyhet sammanhanget eller ett skoj? Kanske visar det i sin enkelhet på att det behövs flera uppgifter som kan passa dem som inte ser de traditionella uppgifterna som lockande.

5 8) Har du någon gång skänkt pengar till en biståndsorganisation? Ja (varav 3 till hemlandet) 28 Ja regelbundet 4 (varav 3 fadderbarn) Nej 6 Endast 6 ungdomar har aldrig skänkt pengar. Bland dem som ger regelbundet har 3 fadderbarn. 3 ungdomar var aktiva för att ge stöd till behövande i det egna hemlandet. Vi frågade inte ungdomarna som inte gav pengar om de var påverkade av skandalen inom Röda Korset eller t.ex. den extrema höglönenivån bland tjänstemän i vissa svenska biståndsorganisationer. Vi vet därmed inte varför man avstår, men konstaterar att majoriteten av de tillfrågade ändå verkar tro så mycket på de biståndsorganisationer de gett pengar att de inte tvekar när de vill dela med sig. Sammanfattning Vi som genomfört dessa 38 intervjuer hade säkert kunnat få med något tiotal fler, men vi valde att avsluta när vi uppfattade att vi hade fått in tillräckligt många för att kunna ge en bild av hur ungdomarna förhåller sig till ideellt arbete och hur de tror att en presumtiv arbetsgivare skulle uppfatta ett sådant inslag i deras CV. Detta att samtliga 38 tror att arbetsgivaren uppskattar ideellt arbete bör, enligt vår uppfattning, leda vidare till insatser inom skola och socialtjänst till förmån för detta. Vi sprider nu denna sammanfattning av vår enkät till Eslöv, Höör och Hörby kommuner med flera intressenter och hoppas att våra iakttagelser kan tas som ett inlägg i arbetet att hantera ungdomsarbetslöshet i våra kommuner. Eslöv och Höör Kristina Warming, Eslövs Biståndscenter Anders Mohlin, Erikshjälpen SH Höör

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås?

En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås? En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås? Det handlar om Kärlek i Västerås under perioden mars 2011 till juni 2012. Sammanställd av Maria Thisell, projektledare. Förord Det

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Ungdomsrapporten 2013. Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1

Ungdomsrapporten 2013. Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1 Ungdomsrapporten 2013 Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1 Ett rikare liv I en tid då kortsiktiga beslut påverkar vårt samhälle och då fokus är på snabba

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer