Granens ABC. Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg. Illustrationer: Månnicka Skoglund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granens ABC. Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg. Illustrationer: Månnicka Skoglund"

Transkript

1

2 Granens ABC Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg Illustrationer: Månnicka Skoglund Musik: Maria Alkhede - Maria Hællquist Redaktör, notutskrift och CD-inspelning: Bengt-Åke Röstlund Typsnittet Skolstil, Karin Ohlis, används enligt överenskommelse med Karin Ohlis Firma, Materialet består av * Sagobok innehållande Granens bokstavssagor. * Arbetspärm innehållande samtalsförslag, bokstavsbilder, lekförslag, no-uppgifter, verser, arbetsblad och faktatexter. * Sångbok innehållande 38 härliga, roliga och svängiga sånger. * CD med samtliga 38 sånger inspelade i sång- och ackompanjemangsversion. * Handdocka med ryggsäck och bokstäver. Första upplagan. ISBN Maria Alkhede - Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg och Hællquist & Röstlund AB. Information och beställning: Hællquist & Röstlund Fregatten 3, Stenungsund Tel: 0303/693 05, fax: 0303/ Det Du håller i Din hand är en pärm som Du ej fritt får fotokopiera ur, enligt kopieringsavtalet, förutom de sidor som är märkta Kopieringsunderlag. * All överföring, t. ex. att skanna, till annat medium såsom datadisketter, CD-romskivor, hårddisk, överföring till Internet eller därmed jämställt medium, är förbjuden. Främja kreativiteten - Respektera upphovsrätten! Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

3 Innehållsförteckning Förord Lärarhandledning... 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Bilder till Arbetsschema Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

4 Förord Vad roligt att du har valt att arbeta med Granens ABC! I din hand har du ett bokstavsmaterial som kopplar samman bokstavsarbete med naturupplevelser, bild, lek & rörelse, skrivande och musik. Här finns fantasi och lekfullhet och det passar både för barn som redan kan många bokstäver, ja, de kanske till och med redan läser själva, och för dem som kan få eller inga bokstäver. Vi tar vara på varandras kunskaper och erfarenheter, lär bokstäverna tillsammans och har kul ihop! Nu ska du strax få ge dig ut på en spännande och rolig bokstavspromenad i sällskap med Granen. Innan du börjar, rekommenderar vi dig att läsa igenom lärarhandledningen. Där får du konkreta förslag på hur du enkelt kan lägga upp bokstavsarbetet i din barngrupp. Allt finns i materialet! Att arbeta med Granens ABC är enkelt för dig som pedagog! Allt du behöver för bokstavsarbetet finns i materialet och arbetsgången finns beskriven i lärarhandledningen. Du behöver inte köpa till några arbetsböcker till barnen! Allt finns som kopieringsunderlag här i pärmen. Sagan hittar du i Sagoboken och sångerna finns i Sångboken och samtliga sånger finns inspelade på Cd:n, både i sång- och ackompanjemangsversion. Handdockan Granen och ryggsäcken medföljer Granenpaketet. Det är bara att sätta igång! Och du, du väljer själv i vilken ordning ni lär bokstäverna! Kortfattat ser arbetsgången ut så här: Låt barnen, utifrån bokstavsbilden, gissa vilken bokstav ni ska arbeta med under veckan. Presentera veckans bokstav genom att tillsammans lyssna på sagan. Samtala om bokstaven, lyssna på ljud, skriv ord och forma bokstaven på ett lekfullt sätt. Läs och sjung bokstavssången tillsammans. Gå ut i naturen och upplev veckans bokstav genom ett besök hos er egen gran. Välj bland olika bild-, lek- och naturförslag i metodbladen. Gör det som passar er bäst! Låt barnen arbeta självständigt med arbetsbladen. De som vill skriva själva, använder Granens skrivuppgift. Välj det som passar dig och din barngrupp bäst och ha roligt tillsammans när ni lär! Jag vill börja med Q eller Z! Välkomna att följa med på Granens bokstavspromenad! Berit, Heléne, Maria och Månnicka Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

5 Lärarhandledning Ta vara på upptäckarglädjen! När vi ser förväntansfulla barn som börjar en ny termin vill vi värna om och ta vara på den lust, nyfikenhet och upptäckarglädje som barnen har med sig. De har alla olika erfarenheter av och kunskaper om att kommunicera med sin omvärld. En del har tidigt upptäckt bokstävernas värld och knåpar själv ihop små meddelanden medan andra ännu har mycket kvar att upptäcka. Något eller några av barnen kan läsa själva och andra har ännu inte förstått hur bokstäver och läsning hänger ihop. Vad härligt! Här finns möjligheter för oss att starta ett spännande och utvecklande bokstavsarbete tillsammans med barnen elever med olika kunskaper, förväntningar och behov som tillsammans ska arbeta en tid i en gemensam barngrupp - nu gäller det att hitta utmaningar till alla! Som pedagog ska vi möta och ta vara på dessa olikheter, utmana barnen så att de utvecklas och samtidigt få ihop alla till en väl fungerande grupp. Vilket arbete och vilken spännande utmaning! Vi lär tillsammans! Vi tror att gemenskap är grunden för trygghet i en grupp. För att kunna lära behöver vi vara trygga. För att vara trygga behöver vi få vara delaktiga i gruppen och känna att vi duger som vi är. Våra tankar är viktiga. Det är här vårt arbete startar och vi tar hjälp av Granen. Granens ABC är ett material om bokstäverna där vi får följa med Granen på hans bokstavspromenad och lära bokstäverna tillsammans med honom. Här tar vi vara på varje barns kunskaper och lär oss tillsammans med gemensamma uppgifter. Vi upptäcker bokstäverna genom sagan, läser verserna tillsammans och deltar med våra olika erfarenheter i samtalet. Vi går gemensamt ut i skogen och lär samtidigt om vår natur. Vi leker och sjunger tillsammans och när vi arbetar med vår bokstav gör vi det på olika sätt efter vår egen förmåga. Granens ABC bidrar till ett lustfyllt lärande för barnen samtidigt som det underlättar vardagsarbetet för dig som pedagog. Här hittar du bokstavsarbete blandat med saga, naturupplevelse, lek och sång. Vi arbetar med svenska, naturkunskap, bild, musik och rörelse. För att göra arbetet enkelt, finns en sagobok med sagan som du läser för barnen med bilder som knyter an till sagan och en arbetspärm med lärarhandledning, aktiviteter och övningar samt kopieringunderlag. Till materialet finns även en sångbok och två cd där samtliga bokstavsverser finns inspelade, den ena i sång- och och den andra i kompversion. Det är bara att sätta igång! Didaktiska tankar som ligger till grund för Granens ABC Genom läsinlärningens historia har man ofta förkastat tidigare metoder och ansett att den nya metod som man kommer med har varit allenarådande istället för att plocka ut det som har varit bra i varje metod och använt sig av det i arbetet med barnen. Olika metoder ställs mot varandra, men barn lär på olika sätt, det är ett faktum. Därför måste också vår metod bygga på olika metoder för lärande. Granens ABC bygger på flera inlärningsprinciper och metoder för att kunna tillgodose barnens olika behov. Därför är det viktigt att vi som pedagoger är medvetna om vilka teorier som ligger till grund för vår undervisning och varför vi valt just dem. När man arbetar med bokstavslärande arbetar man ju samtidigt med läsinlärning. Granens ABC behandlar bokstav och tillhörande ljud på sådant sätt att man kan använda valfri läsinlärningsmetod. 5 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

6 Den tidiga bokstavsinlärningen Granens ABC behandlar den allra första läsinlärningen där barnen måste koppla samman bokstav och ljud. Barnen behöver lära sig den aktuella bokstavens utseende väl, känna igen den bland andra bokstäver, särskilja dess ljud från andra ljud och kunna uttala den tydligt och kunna kombinera ljud och bokstav. En del barn förväxlar bokstävers ljud som bildas på samma ställe i munnen, till exempel d och t, p och b, u och ö. En del barn förväxlar bokstäver som liknar varandra, till exempel b och d, m och n. Dessa bokstäver är väldigt lika till formen men har olika ljud. Barn måste få god tid på sig att upptäcka olikheterna. När man arbetar tematiskt med bokstaven får barnen tid att upptäcka både bokstaven och ljudet på många sätt genom att använda olika sinnen. Genom diskussioner med kamrater och pedagoger får barnen möjlighet att göra ytterligare upptäckter kring ljudet. I versen får barnen en möjlighet att koppla ihop ljuden i naturlig läsning och inte bara som enskilda ljud. När det här är klart kommer läsningen in och där kan man som pedagog själv välja vilken metod man vill arbeta efter. En del väljer kanske LTG och använder sig av barnens egna texter i läsningen, andra en läslära och ytterligare andra kanske är inspirerade av att lära barnen olika strategier för läsning, till exempel Kiwimetoden från Nya Zeeland. Analytisk och syntetisk metod Vi tycker att det är viktigt att barnens lärande är en kombination av helordsmetod (analytisk) och ljudningsmetod (syntetisk). I Granens ABC får barnen använda den analytiska metoden genom versen, där vi kan göra en ljudanalys utifrån orden i versen och där vi kan ställa frågor som: Var hörs s i det här ordet? Man kan också leta ordbilder i versen som till exempel orden och, sa, att. Den syntetiska metoden använder vi genom att vi lyssnar till bokstavens ljud, bildar ljudet, känner igen bokstaven och formar den. Slutligen använder barnen dessa erfarenheter till att sätta ihop ord. Det allra viktigaste för att barnen ska kunna läsa orden är att barnen kan tolka bokstäverna rätt och veta vilket/vilka ljud som hör till just den bokstaven. Sedan måste de kunna avläsa bokstäverna från vänster till höger och det tränas också genom att vi tillsammans läser versen och markerar läsriktningen. Dessutom måste barnen lära att ljuden glider i varandra och att de inte är enskilda företeelser utan att ljuden tillsammans bildar ett ord. Knäcka koden För barnen tar det olika lång tid att knäcka läskoden. Några har redan knäckt den när de kommer till barngruppen, andra lär sig principen redan efter 5 bokstäver och en del behöver lång tid på sig där varje bokstav är en ny upptäckt. Vi anser att de barn som har knäckt koden är viktiga i samtalet. Genom deras kunskap om bokstäverna kan de barn som inte knäckt koden få hjälp att upptäcka det som läsarna redan upptäckt. Man lär tillsammans (Vygotskij)! Genom utmanande frågor kan pedagogen rikta barnens uppmärksamhet på det de ska se i texten. För de barn som kan läsa så finns i Granens ABC även faktatexter om de djur, växter och insekter som Granen träffar. Dessa texter kan användas för enskild lästräning och textförståelse. Dessutom finns skrivuppgifter för att stimulera barnens skrivutveckling. Tillsammans: lyssnar barnen på sagan som du läser, lär ni vad bokstaven heter, läser ni versen, sjunger ni bokstavssången, lyssnar ni på bokstavens ljud och formar ljudet, letar ni ord med bokstaven i, går ni till er egen gran i skogen, lär ni om djuret/växten/insekten i sagan, leker ni leken, gör ni en stor bokstavsbild att sätta upp på väggen. 6 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

7 Och självständigt arbetar barnen: med bokstaven genom att forma bokstaven på olika sätt, med att lära sig känna igen bokstaven bland andra genom att ringa in den på arbetsbladet, med att träna att skriva bokstaven på arbetsbladen, med att skriva ord där bokstaven förekommer på arbetsbladet, med att fantisera och skriva en egen berättelse med hjälp av skrivuppgiften, med att läsa faktatexten och måla och skriva. Klassrumsorganisation Vi har valt att ha en plats i klassrummet där vi kan samla barnen sittande på golvet, gärna en avgränsad yta som t.ex. en matta. Här finns också ett blädderblocksstaffli där vi kan göra ordsamlingen. Klassrummet ska genomsyras av veckans bokstav på olika sätt. Det ska synas att vi arbetar med bokstavsinlärning. Detta kan visas till exempel genom att: ha en boksamling med lånade böcker kring veckans bokstav, både fakta- och skönlitterära böcker, ordna en bokstavshylla eller ett bokstavsbord, där bokstavsarbetets material ligger organiserat så att barnen själva kan hämta det de behöver, göra en naturutställning som knyter an till veckans bokstav, barnens skapande arbeten sätts upp vackert, veckans vers finns uppsatt i klassrummet, veckans ordsamling sitter så att alla barn kan se den, den läslära du som pedagog har valt också bereds plats i klassrummet. Så här kan du arbeta med Granens ABC Innan vi startar arbetet med Granens ABC gör vi en enkel pinndocka utav grönt papper där vi har ritat en gran med ansikte (plasta gärna in den). Den sätts fast på en träpinne. Varje gång en ny bokstav introduceras använder vi Granendockan. Första gången vi träffar Granen läser vi introduktionssagan, där vi får träffa Granen för allra första gången. Vi introducerar Granendockan och samtalar med barnen om vad en bokstav är. Vi ställer frågor som: Kan du någon bokstav? Hur ser den ut? Vad används bokstäver till? Var kan man hitta bokstäver? Finns det några bokstäver här inne? Vi avslutar med att alla barnen tillsammans målar en stor gran på spännpapper att sätta upp någonstans på klassrumsväggen. När Granen träffar nya djur/växter och insekter under arbetets gång sätts bilder av dem upp i granen. Du väljer själv bokstavsordningen Efter denna första saga kan du som pedagog välja i vilken ordning du vill arbeta med bokstäverna. Sagorna kan läsas i vilken ordning som helst. Hela bokstavsarbetet avslutas med en avslutningssaga. Bilden Vi börjar alltid med att barnen får titta på veckans bokstavsbild. Vi täcker över versen med papper (fäst med häftmassa eller gem). Det gör vi för att inte ge förutfattade meningar om vad veckans saga ska handla om. Utifrån bilden får barnen säga dels vad de ser, dels vad de tror kommer att hända och vad de tror att Granen och eventuella andra deltagare på bilden tycker/känner/tänker. Låt barnens kreativitet och fantasi få råda! Bilden finns i sagoboken. Sagan Sedan läser vi veckans saga. Samtidigt som vi läser sagan kan vi ställa frågor om vad barnen tror kommer att hända i sagan. Sagan finns i sagoboken. 7 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

8 Samtalet Nu är det dags att plocka fram pinndockan. Granen dyker upp, ibland är han dekorerad, han har med sig/på sig något som har anknytning till veckans bokstav eller som hör samman med det aktuella djuret/ växten/insekten. Nu samtalar Granen med barnen om sagans innehåll. Förslag på samtalsfrågor finns på metodbladen i arbetspärmen. Givetvis skapar du och barnen frågeställningar under samtalet. Vers och sång Versen läser vi flera gånger och sedan lyssnar vi på cd:n och sjunger versen. Vi sjunger sången flera gånger under veckan. Verserna finns också på barnens arbetsblad, där de letar efter veckans bokstav, ringar in versaler och gemener. Versen finns i sagoboken, noter finns i sångboken och musiken på cd:n. Ordsamling Granen är nyfiken på om barnen kan några ord där veckans bokstav finns med. Kan vi något namn som börjar på veckans bokstav får vi med versalen. Den vuxne, eller Granen själv, skriver upp alla ord på blädderblocket som barnen kommer på. Läs orden tillsammans. Visa läsriktningen med finger eller penna samtidigt som orden läses. Arbetsblad Till varje bokstav finns två arbetsblad. Dessa är kopieringsunderlag och finns i arbetspärmen. På det första arbetsbladet finns veckans bild, vers och bokstaven med spårningspilar. Använd versen till att leta efter gemener och versaler och ringa in. På det andra arbetsbladet, som är tredelat, kan man arbeta på olika sätt. Det översta fältet kan användas till att göra: regnbågsbokstav, måla konturen av bokstaven med svart krita, fylla i runt om bokstaven med kritor i regnbågens färger, måla saker som börjar på veckans bokstav, klipp ut bilder där veckans bokstav finns med och klistra fast, leta efter veckans bokstav i tidningar och klipp ut och klistra fast, skriv namn där veckans bokstav finns med. Mittenfältet har fyra tomma rader och här kan barnen: skriva av orden från ordsamlingen, skriva meningar av orden, hitta på en vers med några av orden, hitta på rim med orden, hitta på egna ord. I det tredje fältet tränar barnen att skriva veckans bokstav så fint de kan. Här visar barnen att de behärskar både versal och gemen. Det är viktigt att du som pedagog varierar arbetsuppgifterna under fält ett och två under läsårets gång! Här nedan följer olika rubriker som finns på metodbladen i arbetspärmen. Här kan du välja själv vad du vill göra. Se det som en idébank att ösa ur och inspireras av. Vissa veckor har man mycket tid och kan välja många av förslagen, andra veckor gör man mindre. 8 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

9 Skrivuppgift På varje bokstavs metodblad finns förslag på en skrivuppgift. Läs uppgiften för barnen och skriv upp frågorna på tavlan som stöd. Skrivuppgiften ansluter till bokstaven och barnen skriver själva om när Granen ger sig ut på äventyr. De barn som arbetar med skrivuppgifterna kan ha ett skrivhäfte som har halva sidan tom och halva sidan med rader så att de kan rita och skriva sin egen saga här. Bild Till varje bokstav ger vi förslag på olika skapande uppgifter. En av bilduppgifterna går ut på att skapa en stor bokstav som kan sättas upp på väggen. Materialet den skapas av, anknyter också till veckans bokstav. Låt några barn i taget ansvara för att göra bokstaven, när läsåret är slut har varje barn fått vara med och tillverka veckans stora bokstav några gånger. Natur Granens ABC bygger på en integrering och tematisering av bokstavsinlärning och naturorienterade ämnen. En viktig del i arbetet är genuina naturupplevelser. Vi föreslår att ni letar upp en gran i närheten av er förskola/skola och denna gran blir Granen för er. Besök Granen så ofta ni kan. I varje sagokapitel möter Granen någon växt, insekt eller något djur som ni kan lära om när ni är ute hos Granen. Det finns en faktatext med två svårighetsgrader till varje bokstavskapitel. Den lite svårare texten ger dig som vuxen kort information om det aktuella djuret/växten/insekten. För de barn som kan läsa, kan både den svåra och enkla faktatexten användas som läsläxa och som faktaläsning. Den enkla texten kan också användas för att klistra in i en naturbok som barnen sedan målar en bild till. Klipp då bort den bild som finns vid sidan om texten och låt barnen måla en egen bild. Lek Det finns lekar som ansluter till veckans bokstav. Leker gör vi tillsammans i skogen, på skolgården eller inomhus. De flesta lekar är traditionella som vi har gjort om för att passa till veckans bokstav. Musik Samtliga bokstavsverser finns tonsatta och i sångboken finns noter, ackord och texter till sångerna. Alla sånger finns inspelade på en cd, i sång- och ackompanjemansversion. Spelar du inte något instrument själv fungerar det utmärkt att sjunga till cd:n! Sjung till sångversionen när ni lär er sången och använd er av ackompanjemangsversionen om ni vill sjunga sångerna för till exempel föräldrarna. Utöver bokstavssångerna finns det andra sånger som med fördel kan läggas in under bokstavsarbetet: Samlas på golvet till Bokstavspromenad med Granen, sidan 6 i Sångboken och nr 2 (40) på cd:n. På ett enkelt sätt vet barnen att nu blir det bokstavsarbete tillsammans med Granen. När du har läst sagan och ska presentera veckans bokstav med hjälp av pinndockan kan ni sjunga Vad heter bokstaven?, sidan 8 i Sångboken och nr 4 (42) på cd:n. När ni går till skogen passar det bra att samlas och ställa upp genom att sjunga Hej på dig, Granen!, sidan 9 i Sångboken och nr 5 (43) på cd:n. Efter en stund av eget arbete kan det vara skönt att avbryta en liten stund och röra på sig och då passar Granrock utmärkt, sidan 10 i Sångboken och nr 6 (44) på cd:n. Efter en rörelsestund passar det bra att varva ner med hjälp av Granen går till ro, sidan 11 i Sångboken och nr 7 (45) på cd:n, innan ni återupptar det egna arbetet. När dagen är slut skiljs ni på ett trevligt sätt genom att sjunga Hej då!, sidan 12 i Sångboken och nr 8 (46) på cd:n. 9 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

10 Så här kan en vecka med Granens ABC se ut! Första samlingen: Samlas tillsammans på golvet genom att sjunga Bokstavspromenad med Granen, sidan 6 i Sångboken och nr 2 (40) på cd:n. Börja med att titta på bilden i sagoboken. Vad kan veckans saga handla om? Läs sagan för barnen. Låt pinndockan Granen komma och ha ett samtal om sagans innehåll, sjung sången Vad heter bokstaven?, sidan 8 i Sångboken och nr 4 (42) på cd:n, och låt sedan Granen presentera veckans bokstav. Granen visar hur man skriver bokstaven, hjälper barnen att lyssna på hur bokstaven låter och hur den formas i munnen. Låt barnen prova på olika sätt att forma bokstaven, till exempel genom att spåra i sand, spåra i luften, forma bokstaven med garn. Barnen börjar arbeta med arbetsschemat (se nedan). Andra samlingen: Samlas genom att sjunga samlingssången (se ovan). Läs versen tillsammans och leta efter ord med veckans bokstav i. Kan ni några andra ord där veckans bokstav finns? Kan ni några namn som börjar med veckans bokstav? Detta blir veckans ordsamling på blädderblocket. Avsluta med att sjunga bokstavssången till den bokstav ni arbetar med. Några barn börjar jobba med den stora bokstavsbilden tillsammans. Barnen fortsätter arbeta med det självständiga arbetet enligt schemat. Tredje samlingen: Gå ut till skogen och lär mer om de djur/växter/insekter som finns med i veckans saga. Leta efter saker i skogen där veckans bokstav finns. Sjung Hej på dig, Granen!, sidan 9 i Sångboken och nr 5 (43) på cd:n, och bokstavssången (se ovan) och lek någon lek. Fjärde samlingen: Repetera och sammanfatta det ni lärt under veckan. Klistra in faktatexten i naturboken (eller skriv en egen text) och rita en bild. Arbeta färdigt med det enskilda arbetet på arbetsbladen och med skrivuppgiften. Avsluta med att sjunga några sånger. Samla ihop arbetsbladen Under veckans gång arbetar de barn som ska träna mer på bokstävernas form med arbetsbladen som finns i arbetspärmen. Arbetsbladen kan samlas på olika sätt: Vi kan sätta in dem i en pärm med bokstavsregister. Låt barnen smycka pärmen. Vik A-3 papper (15 st) till en storbok och klistra in arbetsbladen. Gör en vacker framsida. Samla alla arbetsblad i en plastmapp eller pärm under arbetets gång. När ni är klara med bokstavsarbetet sätts alla blad ihop med en plastspiral. Gör en fram- och baksida innan ni sätter på spiralen. Du som pedagog kopierar samtliga arbetsblad på en gång innan bokstavsarbetet börjar och gör en bokstavsbok till varje barn. Lägg dem i alfabetisk ordning så att de två arbetsbladen bildar ett uppslag. Lägg ett hårdare papper längst fram till framsida. Sätt ihop med en plastspiral. Låt barnen göra framsidan vacker. Arbetsschema För att göra det självständiga arbetet smidigt brukar vi göra ett arbetsschema som sitter på väggen. Här kan barnen enkelt följa bokstavsarbetets struktur när de arbetar enskilt. Under tiden som barnen arbetar med schemat får vi pedagoger tid att lyssna på läsläxa eller arbeta enskilt med elever. För att variera arbetet byter vi ut några delar i schemat under läsårets gång. Vi brukar ha med följande delar i schemat: forma, träna, visa, skriv själv. Bilderna du ser på sidan 11 finns som kopieringsunderlag på sidorna Här följer några förslag på olika saker att göra under de olika rubrikerna. Du bestämmer själv hur du vill lägga upp arbetet i din barngrupp. 10 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

11 Forma Forma bokstaven med modellera eller playdoo. (Bokstaven är då inte avsedd att sparas, utan visas upp för pedagogen) Forma bokstaven med piprensare eller trolldeg (bokstaven kan sparas). Forma bokstaven av naturmaterial som pinnar, kottar, löv med mera (bokstaven kan sparas eller visas upp). Valfritt. Barnen bestämmer själva hur bokstaven ska formas. I samlingen formade vi gemensamt bokstaven, t.ex. i luften, men nu får barnet själv forma bokstaven. När bokstaven är klar, visar barnet den för en vuxen. Träna Vik ett A-4 papper till sex rutor och skriv en bokstav i varje ruta med krita. Vik ett A-4 papper på mitten två gånger så att du får fyra rader. Skriv två rader gemena och två rader versaler. Måla bokstaven med pensel och vatten eller vattenfärg på valfritt underlag Skriv bokstaven i sand, ute eller inne, med fingret eller en pinne Skriv bokstaven på skolgården (asfalt/sten) med krita som regnar bort. Valfritt. Barnen bestämmer själva hur bokstaven ska skrivas. Visa Barnet visar en vuxen att han/hon kan skriva bokstaven innan han/hon får arbeta enskilt med arbetsbladen. Arbeta själv Barnet får arbeta självständigt med arbetsbladen och ringa in bokstaven, skriva den med penna på papper, skriva ord etc. När det gäller de tomma fälten på arbetsbladen varierar vi uppgifterna under läsåret (se beskrivning under Arbetsblad, sidan 8). När arbetsbladen är färdiga och uppvisade för en vuxen sätts de in i pärmen eller bokstavsboken, beroende på vilket system man valt. Barnet kan också välja att själv läsa faktatexten och rita en bild av veckans djur/växt/insekt och skriva en egen text eller skriva en egen berättelse utifrån skrivuppgiften som finns på metodbladet. Utöver de gemensamma samlingarna och det enskilda bokstavsarbetet väljer ni fritt från förslagen på metodbladen som hör till varje bokstav. Låt veckan genomsyras av veckans bokstav! 11 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

12 Avslutning När ni har gått igenom alla bokstäver, avrundar ni bokstavsarbetet med att läsa avslutningssagan sista gången och repeterar alla bokstäver ni har lärt genom att göra Rapp från A till Ö, sidan 42 i Sångboken och nr 38 (76) på cd:n. Under arbetets gång har ni lärt mycket och sjungit många sånger. Avsluta arbetet med en bokstavsföreställning och bjud in föräldrarna och/eller andra kamrater och visa vad ni har lärt er. Varva bokstavssånger med fakta om de olika djuren och växterna som ni lärt. Det blir succé! Vi hoppas att Granens ABC ska vara till hjälp för er i det spännande bokstavsarbetet och framför allt att ni har kul tillsammans! Lycka till med bokstavsarbetet! Berit, Heléne, Maria och Månnicka 12 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

13 Aa Samtala om Berätta om en gång när du var rädd. Hur kändes det i kroppen? Var känns rädsla någonstans i kroppen? Samtala om talesättet Darra som ett asplöv. Bokstavsbild Asplövs-A. Rita konturerna av ett stort A på en bit kartong och klistra på asplöv. Bild Måla ansikten med olika känslouttryck. Sätt ansikten på pinnar och gör en liten teater. Gör frottagetavlor av asplöven. Lägg ett asplöv under tunt papper. Dra med kritor över pappret. Lägg kritorna på längden. Detta ger ett avtryck på pappret av lövets struktur, s. k. frottage. Använd flera vackra färger. Lek No Skriv själv Kom alla mina aspbarn (variant av Kom alla mina kycklingar ). Ett barn är Aspmamma, resten är lövbarn, en är otäcking, står på mitten, mellan barn och mamma. Aspmor ropar: Kom alla mina lövbarn! Barnen svarar: Vi törs inte!, Varför då?!, frågar aspmor. Vi är rädda för allt!, svarar barnen Kom ändå!!!, ropar aspmor. Lövbarnen springer till sin mamma och otäckingen försöker datta/kulla så många han kan. Dessa blir otäckingar nästa omgång. Då springer mor till andra sidan och ropar: Kom alla mina lövbarn! och leken fortsätter. Ett skepp kommer lastat med saker på A. Aspen är ett lövträd. Besök en asp. Titta på hur den ser ut. Vilken färg har stammen? Hur sitter löven? Använd lupp och studera bladfästet (trekantigt). Vilken färg har löven? Besök trädet vid olika årstider, ser ni någon skillnad? Rita och skriv trädets delar. Räkna löven på en gren, uppskatta antalet löv på trädet. Vilka bor i aspen? Skaka en gren över ett vitt lakan och undersök. Alperna. Granen är på en efterlängtad semester i Alperna och har jätteroligt. Hur tar han sig nerför backarna? Vad händer under färden ner? Bokstavssång Bokstavssången finns på sidan 13 i sångboken och på spår 9 (komp nr 47) på CD:n. 13 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

14 Asp En asp kan bli 100 år gammal och 20 meter hög. Aspen växer i hela Sverige utom i nordligaste Lappland. Den trivs på ljusa platser, t.ex. skogsbryn, hagar och gläntor. Aspen blommar på våren i mars april. Fröna mognar i maj och då slår bladen ut. Aspens blad har höstfärger både på våren och på hösten. Klorofyllet (den gröna färgen) utvecklas senare. Bladen blir sedan mörkt gröna med ljus undersida. Bladfästet är tillplattat från sidorna, därför vickar bladet fram och tillbaka utan att hitta ett stadigt läge (mittläge). Man säger att aspens blad darrar. Aspens ved är ljus och lätt. Aspträ är lätt att klyva och därför används aspens trä till tändstickor. Asp En asp kan bli 20 meter hög. En asp kan bli 100 år gammal. En asp trivs där det är sol. Aspbladen har platta skaft. Aspbladen rör sig fram och tillbaka. När vinden blåser rör sig aspens blad. Det ser ut som att aspens blad darrar. Man gör tändstickor av aspträ. 14

15 Asp Aspens alla lövbarn darrar när det i stora skogen knarrar. Aspen lugnar alltid sina små: Aldrig ska jag från er gå! A a A a 15

16 A a 16

17 Bb Samtala om Samtala om talesättet Väck inte den björn som sover, Stark som en björn och Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten. Ta med din egen gamla nalle och presentera den för barnen. Är det någon annan som vill berätta om sin nalle? Vad heter den? När fick du den? Samtala om när det är bra med en nallebjörn. Bokstavsbild Bomulls-B. Rita konturerna av ett stort B på en bit kartong och fyll den med bomull. Bild Tillverka en bok i björnformat. Rita en björnsiluett i hårdare papper, det blir omslaget. Lägg några vita, tunna papper under, häfta ihop allt och klipp ut till en liten björnbok. Rita och skriv en berättelse. Baka B:n av bulldeg och ha en bullfest. Sy en egen filtbjörn. Använd gärna samma björnmönster som till boken. Rita på dubbelt tyg, t. ex. filt. Sy ihop med langettstygn. Lämna en öppning, fyll med kuddstopp. Sy igen! Sätt på ögon och nos i valfri teknik: måla, sy eller klistra. Måla blåbärstavla med stämpelteknik. Klipp ut runda skumgummibitar. Doppa i blåbärsblå färg. Tryck på papper! Eventuellt målar ni en hink eller korg, som sedan fylls med bär. Spela björnteater. Skapa barkbåtar. Skriv brev till någon. Ta med egna nallar och gör en nallebjörnsutställning. Lek Björnen sover. Alla björnar byter ide. Barnen ställer sig två och två. De håller i varandras händer, som en bro, och har nu gjort ett bo/ide. I boet/idet står ett barn. I mitten av ringen med bon står ett barn som är över. Detta barn ropar: Alla björnar byter ide! Nu gäller det för den bolöse att snabbt springa in i ett ide, någon annan blir utan bo och får ropa nästa gång. No Skriv själv Berätta om björnen. Den är ett rovdjur som är allätare. Hur bor den? Vad gör björnen på vintern? Hur många ungar kan den få? Vilka fler djur går i ide? Badet. Granen kan inte simma och han går till badbassängen för att lära sig. Hur gör Granen när han simmar? Vilket är hans favoritsimsätt? Bokstavssång Bokstavssången finns på sidan 14 i sångboken och på spår 10 (komp nr 48) på CD:n. 17 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

18 Björn En björn kan väga 200 kilo och bli 2 meter lång. Björnen är vårt största rovdjur. Björnen är bra på att klättra i träd. Den kan också springa fort och länge när den jagar. Björnen äter allt, mest bär och rötter, men kan ta en ren eller en älg ibland. Blåbär är björnens favoritmat. På hösten äter björnen massor av bär för att bli fet. Björnen sover djupt hela vintern i sitt ide. Ett ide kan vara en grotta eller jordhåla. Ungarna föds i idet. Ungarna är små, nakna och blinda när de föds. När vårsolen kommer, kryper björnhonan och hennes ungar ut ur idet. Björn En björn är stor och har brun päls. Björnen bor i skogen. Björnen kan äta allt. Björnens favoritmat är blåbär. Björnen äter mycket mat på hösten. Björnen sover hela vintern i sitt ide. Björnungarna föds i idet. Björnen vaknar på våren. 18

19 Björn Björnen Brum-Brum älskar bär. Letar både här och där. Titta björnen! Titta här! Bredvid mig finns goda bär. Alla är de vackert blå. Just den sort du älskar så! B b B b 19

20 B b 20

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

spårarscouter 8-10 år

spårarscouter 8-10 år m a r g o r p s n i term spårarscouter 8-10 år Välkommen till en ny termin! Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du tips och inspiration

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

SÄGNER. i undervisningen. Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet. Lena Rosander Länsmuseet Varberg

SÄGNER. i undervisningen. Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet. Lena Rosander Länsmuseet Varberg SÄGNER i undervisningen Lärarhandledning om sägner: Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet Lena Rosander Länsmuseet Varberg Utgiven av Länsmuseet Varberg 2002 Länsmuseet

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Mysterier och modiga barn

Mysterier och modiga barn 1 Mysterier och modiga barn MUNTLIGT BERÄTTANDE 1 Blodet droppar A När du lyssnar på någon som berättar är det nästan som om du spelar upp en film i huvudet. Rita en händelse du såg när du lyssnade på

Läs mer

upptäckarscouter 10-12 år

upptäckarscouter 10-12 år m a r g o r p s n i term upptäckarscouter 10-12 år Välkommen till en ny termin! Snart är det en ny termin och dags för mängder av barn och unga att ha roligt tillsammans, få möjlighet att utvecklas och

Läs mer

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Förord Denna handbok kom till då jag blev kontaktad av en pappa som var bekymrad över att sonen ännu inte kunde läsa så bra som man kunde förvänta sig. Pappan

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Välkommen till Vildbasarnas Vik

Välkommen till Vildbasarnas Vik Välkommen till Vildbasarnas Vik BARNENS EGEN NATURSTIG Stigen lämpar sig för utflykter med barn i dagvård och upp till årskurs 6 (ca 5 10 år) i vuxet sällskap. Under vandringen behandlas naturskydd och

Läs mer

Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en

Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en www.uppsalastadsteater.se, 018-14 62 00 Sagan om Losern & Skönheten Iett

Läs mer

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet?

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet? Vad kan man göra närnär man Vad kan man göra man saknar varandra? saknar varandra? FåFå idéer tilltill idéer attatt tävla med tävla med varandra varandra SeSe tilltill attatt skapa skapa ettett gott gäng

Läs mer

Sagan om Noihvo. av Clas Olson. Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar

Sagan om Noihvo. av Clas Olson. Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar Sagan om Noihvo av Clas Olson Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar Denna bok är Clas Olson 2009 (clas.olson@stylized-lotus.com). Ingen del av boken får

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

ROJEKT: ATRULLRIKS. Ett komplett studiematerial för tolv scoutsamlingar.

ROJEKT: ATRULLRIKS. Ett komplett studiematerial för tolv scoutsamlingar. ROJEKT: ATRULLRIKS 014 Ett komplett studiematerial för tolv scoutsamlingar. Redo för ett lägerprojekt med en början och ett slut? Vi vill med det här materialet förenkla och underlätta för dig som förälder

Läs mer

LIVET I BOKSTAVSLANDET LÄRARHANDLEDNING

LIVET I BOKSTAVSLANDET LÄRARHANDLEDNING LIVET I BOKSTAVSLANDET LÄRARHANDLEDNING 1 INLEDNING / FÖRORD VÄLKOMMEN TILL BOKSTAVSLANDET! Livet i Bokstavslandet är UR:s tv-serie, som vill ge ett attraktivt komplement till läsundervisningen samt på

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Vårterminen 2014 Frilufts Förskolor Lantgården 1(15) Förskolan Lantgårdens verksamhetsberättelse vt 2014 Förskolans yttre och inre miljö, Frilufts Förskolor Lantgården ligger i ett

Läs mer

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR MÅLGRUPP 8-12 ÅR AKTIVITETS TIPS ETT LEDARMATERIAL MED TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM I DIN BARN- ELLER UNGDOMSGRUPP VILL ARBETA MED INSAMLING, SOLIDARITET OCH INTERNATIONELLA RELATIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

HELENA BROSS ANNA HANSEN

HELENA BROSS ANNA HANSEN HELENA BROSS ANNA HANSEN Välkommen till Läs & Lös 8! Läs om intressanta djur, spännande städer, coola byggnader, underbara dikter och om ett annorlunda föräldramöte! I boken kommer du att få: läsa och

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Kapitel 1 Mästerkatten 2A

Kapitel 1 Mästerkatten 2A Kapitel 1 Det var mitt i sommaren. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var, för det var sköldpaddans födelsedag, och den är alltid den 17 juli. Vilken varm dag det var! Alla vi som är sköldpaddans vänner

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris Trösterikt Catharina Segerbank Trösterikt Libris copyright 2010 Författaren och Libris förlag, Örebro omslag och formgivning Maria Mannberg tryck Scandbook, Falun 2010 isbn 978 91 7387 063 4 www.librisförlag.se

Läs mer