Granens ABC. Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg. Illustrationer: Månnicka Skoglund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granens ABC. Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg. Illustrationer: Månnicka Skoglund"

Transkript

1

2 Granens ABC Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg Illustrationer: Månnicka Skoglund Musik: Maria Alkhede - Maria Hællquist Redaktör, notutskrift och CD-inspelning: Bengt-Åke Röstlund Typsnittet Skolstil, Karin Ohlis, används enligt överenskommelse med Karin Ohlis Firma, Materialet består av * Sagobok innehållande Granens bokstavssagor. * Arbetspärm innehållande samtalsförslag, bokstavsbilder, lekförslag, no-uppgifter, verser, arbetsblad och faktatexter. * Sångbok innehållande 38 härliga, roliga och svängiga sånger. * CD med samtliga 38 sånger inspelade i sång- och ackompanjemangsversion. * Handdocka med ryggsäck och bokstäver. Första upplagan. ISBN Maria Alkhede - Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg och Hællquist & Röstlund AB. Information och beställning: Hællquist & Röstlund Fregatten 3, Stenungsund Tel: 0303/693 05, fax: 0303/ Det Du håller i Din hand är en pärm som Du ej fritt får fotokopiera ur, enligt kopieringsavtalet, förutom de sidor som är märkta Kopieringsunderlag. * All överföring, t. ex. att skanna, till annat medium såsom datadisketter, CD-romskivor, hårddisk, överföring till Internet eller därmed jämställt medium, är förbjuden. Främja kreativiteten - Respektera upphovsrätten! Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

3 Innehållsförteckning Förord Lärarhandledning... 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Bilder till Arbetsschema Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

4 Förord Vad roligt att du har valt att arbeta med Granens ABC! I din hand har du ett bokstavsmaterial som kopplar samman bokstavsarbete med naturupplevelser, bild, lek & rörelse, skrivande och musik. Här finns fantasi och lekfullhet och det passar både för barn som redan kan många bokstäver, ja, de kanske till och med redan läser själva, och för dem som kan få eller inga bokstäver. Vi tar vara på varandras kunskaper och erfarenheter, lär bokstäverna tillsammans och har kul ihop! Nu ska du strax få ge dig ut på en spännande och rolig bokstavspromenad i sällskap med Granen. Innan du börjar, rekommenderar vi dig att läsa igenom lärarhandledningen. Där får du konkreta förslag på hur du enkelt kan lägga upp bokstavsarbetet i din barngrupp. Allt finns i materialet! Att arbeta med Granens ABC är enkelt för dig som pedagog! Allt du behöver för bokstavsarbetet finns i materialet och arbetsgången finns beskriven i lärarhandledningen. Du behöver inte köpa till några arbetsböcker till barnen! Allt finns som kopieringsunderlag här i pärmen. Sagan hittar du i Sagoboken och sångerna finns i Sångboken och samtliga sånger finns inspelade på Cd:n, både i sång- och ackompanjemangsversion. Handdockan Granen och ryggsäcken medföljer Granenpaketet. Det är bara att sätta igång! Och du, du väljer själv i vilken ordning ni lär bokstäverna! Kortfattat ser arbetsgången ut så här: Låt barnen, utifrån bokstavsbilden, gissa vilken bokstav ni ska arbeta med under veckan. Presentera veckans bokstav genom att tillsammans lyssna på sagan. Samtala om bokstaven, lyssna på ljud, skriv ord och forma bokstaven på ett lekfullt sätt. Läs och sjung bokstavssången tillsammans. Gå ut i naturen och upplev veckans bokstav genom ett besök hos er egen gran. Välj bland olika bild-, lek- och naturförslag i metodbladen. Gör det som passar er bäst! Låt barnen arbeta självständigt med arbetsbladen. De som vill skriva själva, använder Granens skrivuppgift. Välj det som passar dig och din barngrupp bäst och ha roligt tillsammans när ni lär! Jag vill börja med Q eller Z! Välkomna att följa med på Granens bokstavspromenad! Berit, Heléne, Maria och Månnicka Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

5 Lärarhandledning Ta vara på upptäckarglädjen! När vi ser förväntansfulla barn som börjar en ny termin vill vi värna om och ta vara på den lust, nyfikenhet och upptäckarglädje som barnen har med sig. De har alla olika erfarenheter av och kunskaper om att kommunicera med sin omvärld. En del har tidigt upptäckt bokstävernas värld och knåpar själv ihop små meddelanden medan andra ännu har mycket kvar att upptäcka. Något eller några av barnen kan läsa själva och andra har ännu inte förstått hur bokstäver och läsning hänger ihop. Vad härligt! Här finns möjligheter för oss att starta ett spännande och utvecklande bokstavsarbete tillsammans med barnen elever med olika kunskaper, förväntningar och behov som tillsammans ska arbeta en tid i en gemensam barngrupp - nu gäller det att hitta utmaningar till alla! Som pedagog ska vi möta och ta vara på dessa olikheter, utmana barnen så att de utvecklas och samtidigt få ihop alla till en väl fungerande grupp. Vilket arbete och vilken spännande utmaning! Vi lär tillsammans! Vi tror att gemenskap är grunden för trygghet i en grupp. För att kunna lära behöver vi vara trygga. För att vara trygga behöver vi få vara delaktiga i gruppen och känna att vi duger som vi är. Våra tankar är viktiga. Det är här vårt arbete startar och vi tar hjälp av Granen. Granens ABC är ett material om bokstäverna där vi får följa med Granen på hans bokstavspromenad och lära bokstäverna tillsammans med honom. Här tar vi vara på varje barns kunskaper och lär oss tillsammans med gemensamma uppgifter. Vi upptäcker bokstäverna genom sagan, läser verserna tillsammans och deltar med våra olika erfarenheter i samtalet. Vi går gemensamt ut i skogen och lär samtidigt om vår natur. Vi leker och sjunger tillsammans och när vi arbetar med vår bokstav gör vi det på olika sätt efter vår egen förmåga. Granens ABC bidrar till ett lustfyllt lärande för barnen samtidigt som det underlättar vardagsarbetet för dig som pedagog. Här hittar du bokstavsarbete blandat med saga, naturupplevelse, lek och sång. Vi arbetar med svenska, naturkunskap, bild, musik och rörelse. För att göra arbetet enkelt, finns en sagobok med sagan som du läser för barnen med bilder som knyter an till sagan och en arbetspärm med lärarhandledning, aktiviteter och övningar samt kopieringunderlag. Till materialet finns även en sångbok och två cd där samtliga bokstavsverser finns inspelade, den ena i sång- och och den andra i kompversion. Det är bara att sätta igång! Didaktiska tankar som ligger till grund för Granens ABC Genom läsinlärningens historia har man ofta förkastat tidigare metoder och ansett att den nya metod som man kommer med har varit allenarådande istället för att plocka ut det som har varit bra i varje metod och använt sig av det i arbetet med barnen. Olika metoder ställs mot varandra, men barn lär på olika sätt, det är ett faktum. Därför måste också vår metod bygga på olika metoder för lärande. Granens ABC bygger på flera inlärningsprinciper och metoder för att kunna tillgodose barnens olika behov. Därför är det viktigt att vi som pedagoger är medvetna om vilka teorier som ligger till grund för vår undervisning och varför vi valt just dem. När man arbetar med bokstavslärande arbetar man ju samtidigt med läsinlärning. Granens ABC behandlar bokstav och tillhörande ljud på sådant sätt att man kan använda valfri läsinlärningsmetod. 5 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

6 Den tidiga bokstavsinlärningen Granens ABC behandlar den allra första läsinlärningen där barnen måste koppla samman bokstav och ljud. Barnen behöver lära sig den aktuella bokstavens utseende väl, känna igen den bland andra bokstäver, särskilja dess ljud från andra ljud och kunna uttala den tydligt och kunna kombinera ljud och bokstav. En del barn förväxlar bokstävers ljud som bildas på samma ställe i munnen, till exempel d och t, p och b, u och ö. En del barn förväxlar bokstäver som liknar varandra, till exempel b och d, m och n. Dessa bokstäver är väldigt lika till formen men har olika ljud. Barn måste få god tid på sig att upptäcka olikheterna. När man arbetar tematiskt med bokstaven får barnen tid att upptäcka både bokstaven och ljudet på många sätt genom att använda olika sinnen. Genom diskussioner med kamrater och pedagoger får barnen möjlighet att göra ytterligare upptäckter kring ljudet. I versen får barnen en möjlighet att koppla ihop ljuden i naturlig läsning och inte bara som enskilda ljud. När det här är klart kommer läsningen in och där kan man som pedagog själv välja vilken metod man vill arbeta efter. En del väljer kanske LTG och använder sig av barnens egna texter i läsningen, andra en läslära och ytterligare andra kanske är inspirerade av att lära barnen olika strategier för läsning, till exempel Kiwimetoden från Nya Zeeland. Analytisk och syntetisk metod Vi tycker att det är viktigt att barnens lärande är en kombination av helordsmetod (analytisk) och ljudningsmetod (syntetisk). I Granens ABC får barnen använda den analytiska metoden genom versen, där vi kan göra en ljudanalys utifrån orden i versen och där vi kan ställa frågor som: Var hörs s i det här ordet? Man kan också leta ordbilder i versen som till exempel orden och, sa, att. Den syntetiska metoden använder vi genom att vi lyssnar till bokstavens ljud, bildar ljudet, känner igen bokstaven och formar den. Slutligen använder barnen dessa erfarenheter till att sätta ihop ord. Det allra viktigaste för att barnen ska kunna läsa orden är att barnen kan tolka bokstäverna rätt och veta vilket/vilka ljud som hör till just den bokstaven. Sedan måste de kunna avläsa bokstäverna från vänster till höger och det tränas också genom att vi tillsammans läser versen och markerar läsriktningen. Dessutom måste barnen lära att ljuden glider i varandra och att de inte är enskilda företeelser utan att ljuden tillsammans bildar ett ord. Knäcka koden För barnen tar det olika lång tid att knäcka läskoden. Några har redan knäckt den när de kommer till barngruppen, andra lär sig principen redan efter 5 bokstäver och en del behöver lång tid på sig där varje bokstav är en ny upptäckt. Vi anser att de barn som har knäckt koden är viktiga i samtalet. Genom deras kunskap om bokstäverna kan de barn som inte knäckt koden få hjälp att upptäcka det som läsarna redan upptäckt. Man lär tillsammans (Vygotskij)! Genom utmanande frågor kan pedagogen rikta barnens uppmärksamhet på det de ska se i texten. För de barn som kan läsa så finns i Granens ABC även faktatexter om de djur, växter och insekter som Granen träffar. Dessa texter kan användas för enskild lästräning och textförståelse. Dessutom finns skrivuppgifter för att stimulera barnens skrivutveckling. Tillsammans: lyssnar barnen på sagan som du läser, lär ni vad bokstaven heter, läser ni versen, sjunger ni bokstavssången, lyssnar ni på bokstavens ljud och formar ljudet, letar ni ord med bokstaven i, går ni till er egen gran i skogen, lär ni om djuret/växten/insekten i sagan, leker ni leken, gör ni en stor bokstavsbild att sätta upp på väggen. 6 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

7 Och självständigt arbetar barnen: med bokstaven genom att forma bokstaven på olika sätt, med att lära sig känna igen bokstaven bland andra genom att ringa in den på arbetsbladet, med att träna att skriva bokstaven på arbetsbladen, med att skriva ord där bokstaven förekommer på arbetsbladet, med att fantisera och skriva en egen berättelse med hjälp av skrivuppgiften, med att läsa faktatexten och måla och skriva. Klassrumsorganisation Vi har valt att ha en plats i klassrummet där vi kan samla barnen sittande på golvet, gärna en avgränsad yta som t.ex. en matta. Här finns också ett blädderblocksstaffli där vi kan göra ordsamlingen. Klassrummet ska genomsyras av veckans bokstav på olika sätt. Det ska synas att vi arbetar med bokstavsinlärning. Detta kan visas till exempel genom att: ha en boksamling med lånade böcker kring veckans bokstav, både fakta- och skönlitterära böcker, ordna en bokstavshylla eller ett bokstavsbord, där bokstavsarbetets material ligger organiserat så att barnen själva kan hämta det de behöver, göra en naturutställning som knyter an till veckans bokstav, barnens skapande arbeten sätts upp vackert, veckans vers finns uppsatt i klassrummet, veckans ordsamling sitter så att alla barn kan se den, den läslära du som pedagog har valt också bereds plats i klassrummet. Så här kan du arbeta med Granens ABC Innan vi startar arbetet med Granens ABC gör vi en enkel pinndocka utav grönt papper där vi har ritat en gran med ansikte (plasta gärna in den). Den sätts fast på en träpinne. Varje gång en ny bokstav introduceras använder vi Granendockan. Första gången vi träffar Granen läser vi introduktionssagan, där vi får träffa Granen för allra första gången. Vi introducerar Granendockan och samtalar med barnen om vad en bokstav är. Vi ställer frågor som: Kan du någon bokstav? Hur ser den ut? Vad används bokstäver till? Var kan man hitta bokstäver? Finns det några bokstäver här inne? Vi avslutar med att alla barnen tillsammans målar en stor gran på spännpapper att sätta upp någonstans på klassrumsväggen. När Granen träffar nya djur/växter och insekter under arbetets gång sätts bilder av dem upp i granen. Du väljer själv bokstavsordningen Efter denna första saga kan du som pedagog välja i vilken ordning du vill arbeta med bokstäverna. Sagorna kan läsas i vilken ordning som helst. Hela bokstavsarbetet avslutas med en avslutningssaga. Bilden Vi börjar alltid med att barnen får titta på veckans bokstavsbild. Vi täcker över versen med papper (fäst med häftmassa eller gem). Det gör vi för att inte ge förutfattade meningar om vad veckans saga ska handla om. Utifrån bilden får barnen säga dels vad de ser, dels vad de tror kommer att hända och vad de tror att Granen och eventuella andra deltagare på bilden tycker/känner/tänker. Låt barnens kreativitet och fantasi få råda! Bilden finns i sagoboken. Sagan Sedan läser vi veckans saga. Samtidigt som vi läser sagan kan vi ställa frågor om vad barnen tror kommer att hända i sagan. Sagan finns i sagoboken. 7 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

8 Samtalet Nu är det dags att plocka fram pinndockan. Granen dyker upp, ibland är han dekorerad, han har med sig/på sig något som har anknytning till veckans bokstav eller som hör samman med det aktuella djuret/ växten/insekten. Nu samtalar Granen med barnen om sagans innehåll. Förslag på samtalsfrågor finns på metodbladen i arbetspärmen. Givetvis skapar du och barnen frågeställningar under samtalet. Vers och sång Versen läser vi flera gånger och sedan lyssnar vi på cd:n och sjunger versen. Vi sjunger sången flera gånger under veckan. Verserna finns också på barnens arbetsblad, där de letar efter veckans bokstav, ringar in versaler och gemener. Versen finns i sagoboken, noter finns i sångboken och musiken på cd:n. Ordsamling Granen är nyfiken på om barnen kan några ord där veckans bokstav finns med. Kan vi något namn som börjar på veckans bokstav får vi med versalen. Den vuxne, eller Granen själv, skriver upp alla ord på blädderblocket som barnen kommer på. Läs orden tillsammans. Visa läsriktningen med finger eller penna samtidigt som orden läses. Arbetsblad Till varje bokstav finns två arbetsblad. Dessa är kopieringsunderlag och finns i arbetspärmen. På det första arbetsbladet finns veckans bild, vers och bokstaven med spårningspilar. Använd versen till att leta efter gemener och versaler och ringa in. På det andra arbetsbladet, som är tredelat, kan man arbeta på olika sätt. Det översta fältet kan användas till att göra: regnbågsbokstav, måla konturen av bokstaven med svart krita, fylla i runt om bokstaven med kritor i regnbågens färger, måla saker som börjar på veckans bokstav, klipp ut bilder där veckans bokstav finns med och klistra fast, leta efter veckans bokstav i tidningar och klipp ut och klistra fast, skriv namn där veckans bokstav finns med. Mittenfältet har fyra tomma rader och här kan barnen: skriva av orden från ordsamlingen, skriva meningar av orden, hitta på en vers med några av orden, hitta på rim med orden, hitta på egna ord. I det tredje fältet tränar barnen att skriva veckans bokstav så fint de kan. Här visar barnen att de behärskar både versal och gemen. Det är viktigt att du som pedagog varierar arbetsuppgifterna under fält ett och två under läsårets gång! Här nedan följer olika rubriker som finns på metodbladen i arbetspärmen. Här kan du välja själv vad du vill göra. Se det som en idébank att ösa ur och inspireras av. Vissa veckor har man mycket tid och kan välja många av förslagen, andra veckor gör man mindre. 8 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

9 Skrivuppgift På varje bokstavs metodblad finns förslag på en skrivuppgift. Läs uppgiften för barnen och skriv upp frågorna på tavlan som stöd. Skrivuppgiften ansluter till bokstaven och barnen skriver själva om när Granen ger sig ut på äventyr. De barn som arbetar med skrivuppgifterna kan ha ett skrivhäfte som har halva sidan tom och halva sidan med rader så att de kan rita och skriva sin egen saga här. Bild Till varje bokstav ger vi förslag på olika skapande uppgifter. En av bilduppgifterna går ut på att skapa en stor bokstav som kan sättas upp på väggen. Materialet den skapas av, anknyter också till veckans bokstav. Låt några barn i taget ansvara för att göra bokstaven, när läsåret är slut har varje barn fått vara med och tillverka veckans stora bokstav några gånger. Natur Granens ABC bygger på en integrering och tematisering av bokstavsinlärning och naturorienterade ämnen. En viktig del i arbetet är genuina naturupplevelser. Vi föreslår att ni letar upp en gran i närheten av er förskola/skola och denna gran blir Granen för er. Besök Granen så ofta ni kan. I varje sagokapitel möter Granen någon växt, insekt eller något djur som ni kan lära om när ni är ute hos Granen. Det finns en faktatext med två svårighetsgrader till varje bokstavskapitel. Den lite svårare texten ger dig som vuxen kort information om det aktuella djuret/växten/insekten. För de barn som kan läsa, kan både den svåra och enkla faktatexten användas som läsläxa och som faktaläsning. Den enkla texten kan också användas för att klistra in i en naturbok som barnen sedan målar en bild till. Klipp då bort den bild som finns vid sidan om texten och låt barnen måla en egen bild. Lek Det finns lekar som ansluter till veckans bokstav. Leker gör vi tillsammans i skogen, på skolgården eller inomhus. De flesta lekar är traditionella som vi har gjort om för att passa till veckans bokstav. Musik Samtliga bokstavsverser finns tonsatta och i sångboken finns noter, ackord och texter till sångerna. Alla sånger finns inspelade på en cd, i sång- och ackompanjemansversion. Spelar du inte något instrument själv fungerar det utmärkt att sjunga till cd:n! Sjung till sångversionen när ni lär er sången och använd er av ackompanjemangsversionen om ni vill sjunga sångerna för till exempel föräldrarna. Utöver bokstavssångerna finns det andra sånger som med fördel kan läggas in under bokstavsarbetet: Samlas på golvet till Bokstavspromenad med Granen, sidan 6 i Sångboken och nr 2 (40) på cd:n. På ett enkelt sätt vet barnen att nu blir det bokstavsarbete tillsammans med Granen. När du har läst sagan och ska presentera veckans bokstav med hjälp av pinndockan kan ni sjunga Vad heter bokstaven?, sidan 8 i Sångboken och nr 4 (42) på cd:n. När ni går till skogen passar det bra att samlas och ställa upp genom att sjunga Hej på dig, Granen!, sidan 9 i Sångboken och nr 5 (43) på cd:n. Efter en stund av eget arbete kan det vara skönt att avbryta en liten stund och röra på sig och då passar Granrock utmärkt, sidan 10 i Sångboken och nr 6 (44) på cd:n. Efter en rörelsestund passar det bra att varva ner med hjälp av Granen går till ro, sidan 11 i Sångboken och nr 7 (45) på cd:n, innan ni återupptar det egna arbetet. När dagen är slut skiljs ni på ett trevligt sätt genom att sjunga Hej då!, sidan 12 i Sångboken och nr 8 (46) på cd:n. 9 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

10 Så här kan en vecka med Granens ABC se ut! Första samlingen: Samlas tillsammans på golvet genom att sjunga Bokstavspromenad med Granen, sidan 6 i Sångboken och nr 2 (40) på cd:n. Börja med att titta på bilden i sagoboken. Vad kan veckans saga handla om? Läs sagan för barnen. Låt pinndockan Granen komma och ha ett samtal om sagans innehåll, sjung sången Vad heter bokstaven?, sidan 8 i Sångboken och nr 4 (42) på cd:n, och låt sedan Granen presentera veckans bokstav. Granen visar hur man skriver bokstaven, hjälper barnen att lyssna på hur bokstaven låter och hur den formas i munnen. Låt barnen prova på olika sätt att forma bokstaven, till exempel genom att spåra i sand, spåra i luften, forma bokstaven med garn. Barnen börjar arbeta med arbetsschemat (se nedan). Andra samlingen: Samlas genom att sjunga samlingssången (se ovan). Läs versen tillsammans och leta efter ord med veckans bokstav i. Kan ni några andra ord där veckans bokstav finns? Kan ni några namn som börjar med veckans bokstav? Detta blir veckans ordsamling på blädderblocket. Avsluta med att sjunga bokstavssången till den bokstav ni arbetar med. Några barn börjar jobba med den stora bokstavsbilden tillsammans. Barnen fortsätter arbeta med det självständiga arbetet enligt schemat. Tredje samlingen: Gå ut till skogen och lär mer om de djur/växter/insekter som finns med i veckans saga. Leta efter saker i skogen där veckans bokstav finns. Sjung Hej på dig, Granen!, sidan 9 i Sångboken och nr 5 (43) på cd:n, och bokstavssången (se ovan) och lek någon lek. Fjärde samlingen: Repetera och sammanfatta det ni lärt under veckan. Klistra in faktatexten i naturboken (eller skriv en egen text) och rita en bild. Arbeta färdigt med det enskilda arbetet på arbetsbladen och med skrivuppgiften. Avsluta med att sjunga några sånger. Samla ihop arbetsbladen Under veckans gång arbetar de barn som ska träna mer på bokstävernas form med arbetsbladen som finns i arbetspärmen. Arbetsbladen kan samlas på olika sätt: Vi kan sätta in dem i en pärm med bokstavsregister. Låt barnen smycka pärmen. Vik A-3 papper (15 st) till en storbok och klistra in arbetsbladen. Gör en vacker framsida. Samla alla arbetsblad i en plastmapp eller pärm under arbetets gång. När ni är klara med bokstavsarbetet sätts alla blad ihop med en plastspiral. Gör en fram- och baksida innan ni sätter på spiralen. Du som pedagog kopierar samtliga arbetsblad på en gång innan bokstavsarbetet börjar och gör en bokstavsbok till varje barn. Lägg dem i alfabetisk ordning så att de två arbetsbladen bildar ett uppslag. Lägg ett hårdare papper längst fram till framsida. Sätt ihop med en plastspiral. Låt barnen göra framsidan vacker. Arbetsschema För att göra det självständiga arbetet smidigt brukar vi göra ett arbetsschema som sitter på väggen. Här kan barnen enkelt följa bokstavsarbetets struktur när de arbetar enskilt. Under tiden som barnen arbetar med schemat får vi pedagoger tid att lyssna på läsläxa eller arbeta enskilt med elever. För att variera arbetet byter vi ut några delar i schemat under läsårets gång. Vi brukar ha med följande delar i schemat: forma, träna, visa, skriv själv. Bilderna du ser på sidan 11 finns som kopieringsunderlag på sidorna Här följer några förslag på olika saker att göra under de olika rubrikerna. Du bestämmer själv hur du vill lägga upp arbetet i din barngrupp. 10 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

11 Forma Forma bokstaven med modellera eller playdoo. (Bokstaven är då inte avsedd att sparas, utan visas upp för pedagogen) Forma bokstaven med piprensare eller trolldeg (bokstaven kan sparas). Forma bokstaven av naturmaterial som pinnar, kottar, löv med mera (bokstaven kan sparas eller visas upp). Valfritt. Barnen bestämmer själva hur bokstaven ska formas. I samlingen formade vi gemensamt bokstaven, t.ex. i luften, men nu får barnet själv forma bokstaven. När bokstaven är klar, visar barnet den för en vuxen. Träna Vik ett A-4 papper till sex rutor och skriv en bokstav i varje ruta med krita. Vik ett A-4 papper på mitten två gånger så att du får fyra rader. Skriv två rader gemena och två rader versaler. Måla bokstaven med pensel och vatten eller vattenfärg på valfritt underlag Skriv bokstaven i sand, ute eller inne, med fingret eller en pinne Skriv bokstaven på skolgården (asfalt/sten) med krita som regnar bort. Valfritt. Barnen bestämmer själva hur bokstaven ska skrivas. Visa Barnet visar en vuxen att han/hon kan skriva bokstaven innan han/hon får arbeta enskilt med arbetsbladen. Arbeta själv Barnet får arbeta självständigt med arbetsbladen och ringa in bokstaven, skriva den med penna på papper, skriva ord etc. När det gäller de tomma fälten på arbetsbladen varierar vi uppgifterna under läsåret (se beskrivning under Arbetsblad, sidan 8). När arbetsbladen är färdiga och uppvisade för en vuxen sätts de in i pärmen eller bokstavsboken, beroende på vilket system man valt. Barnet kan också välja att själv läsa faktatexten och rita en bild av veckans djur/växt/insekt och skriva en egen text eller skriva en egen berättelse utifrån skrivuppgiften som finns på metodbladet. Utöver de gemensamma samlingarna och det enskilda bokstavsarbetet väljer ni fritt från förslagen på metodbladen som hör till varje bokstav. Låt veckan genomsyras av veckans bokstav! 11 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

12 Avslutning När ni har gått igenom alla bokstäver, avrundar ni bokstavsarbetet med att läsa avslutningssagan sista gången och repeterar alla bokstäver ni har lärt genom att göra Rapp från A till Ö, sidan 42 i Sångboken och nr 38 (76) på cd:n. Under arbetets gång har ni lärt mycket och sjungit många sånger. Avsluta arbetet med en bokstavsföreställning och bjud in föräldrarna och/eller andra kamrater och visa vad ni har lärt er. Varva bokstavssånger med fakta om de olika djuren och växterna som ni lärt. Det blir succé! Vi hoppas att Granens ABC ska vara till hjälp för er i det spännande bokstavsarbetet och framför allt att ni har kul tillsammans! Lycka till med bokstavsarbetet! Berit, Heléne, Maria och Månnicka 12 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

13 Aa Samtala om Berätta om en gång när du var rädd. Hur kändes det i kroppen? Var känns rädsla någonstans i kroppen? Samtala om talesättet Darra som ett asplöv. Bokstavsbild Asplövs-A. Rita konturerna av ett stort A på en bit kartong och klistra på asplöv. Bild Måla ansikten med olika känslouttryck. Sätt ansikten på pinnar och gör en liten teater. Gör frottagetavlor av asplöven. Lägg ett asplöv under tunt papper. Dra med kritor över pappret. Lägg kritorna på längden. Detta ger ett avtryck på pappret av lövets struktur, s. k. frottage. Använd flera vackra färger. Lek No Skriv själv Kom alla mina aspbarn (variant av Kom alla mina kycklingar ). Ett barn är Aspmamma, resten är lövbarn, en är otäcking, står på mitten, mellan barn och mamma. Aspmor ropar: Kom alla mina lövbarn! Barnen svarar: Vi törs inte!, Varför då?!, frågar aspmor. Vi är rädda för allt!, svarar barnen Kom ändå!!!, ropar aspmor. Lövbarnen springer till sin mamma och otäckingen försöker datta/kulla så många han kan. Dessa blir otäckingar nästa omgång. Då springer mor till andra sidan och ropar: Kom alla mina lövbarn! och leken fortsätter. Ett skepp kommer lastat med saker på A. Aspen är ett lövträd. Besök en asp. Titta på hur den ser ut. Vilken färg har stammen? Hur sitter löven? Använd lupp och studera bladfästet (trekantigt). Vilken färg har löven? Besök trädet vid olika årstider, ser ni någon skillnad? Rita och skriv trädets delar. Räkna löven på en gren, uppskatta antalet löv på trädet. Vilka bor i aspen? Skaka en gren över ett vitt lakan och undersök. Alperna. Granen är på en efterlängtad semester i Alperna och har jätteroligt. Hur tar han sig nerför backarna? Vad händer under färden ner? Bokstavssång Bokstavssången finns på sidan 13 i sångboken och på spår 9 (komp nr 47) på CD:n. 13 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

14 Asp En asp kan bli 100 år gammal och 20 meter hög. Aspen växer i hela Sverige utom i nordligaste Lappland. Den trivs på ljusa platser, t.ex. skogsbryn, hagar och gläntor. Aspen blommar på våren i mars april. Fröna mognar i maj och då slår bladen ut. Aspens blad har höstfärger både på våren och på hösten. Klorofyllet (den gröna färgen) utvecklas senare. Bladen blir sedan mörkt gröna med ljus undersida. Bladfästet är tillplattat från sidorna, därför vickar bladet fram och tillbaka utan att hitta ett stadigt läge (mittläge). Man säger att aspens blad darrar. Aspens ved är ljus och lätt. Aspträ är lätt att klyva och därför används aspens trä till tändstickor. Asp En asp kan bli 20 meter hög. En asp kan bli 100 år gammal. En asp trivs där det är sol. Aspbladen har platta skaft. Aspbladen rör sig fram och tillbaka. När vinden blåser rör sig aspens blad. Det ser ut som att aspens blad darrar. Man gör tändstickor av aspträ. 14

15 Asp Aspens alla lövbarn darrar när det i stora skogen knarrar. Aspen lugnar alltid sina små: Aldrig ska jag från er gå! A a A a 15

16 A a 16

17 Bb Samtala om Samtala om talesättet Väck inte den björn som sover, Stark som en björn och Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten. Ta med din egen gamla nalle och presentera den för barnen. Är det någon annan som vill berätta om sin nalle? Vad heter den? När fick du den? Samtala om när det är bra med en nallebjörn. Bokstavsbild Bomulls-B. Rita konturerna av ett stort B på en bit kartong och fyll den med bomull. Bild Tillverka en bok i björnformat. Rita en björnsiluett i hårdare papper, det blir omslaget. Lägg några vita, tunna papper under, häfta ihop allt och klipp ut till en liten björnbok. Rita och skriv en berättelse. Baka B:n av bulldeg och ha en bullfest. Sy en egen filtbjörn. Använd gärna samma björnmönster som till boken. Rita på dubbelt tyg, t. ex. filt. Sy ihop med langettstygn. Lämna en öppning, fyll med kuddstopp. Sy igen! Sätt på ögon och nos i valfri teknik: måla, sy eller klistra. Måla blåbärstavla med stämpelteknik. Klipp ut runda skumgummibitar. Doppa i blåbärsblå färg. Tryck på papper! Eventuellt målar ni en hink eller korg, som sedan fylls med bär. Spela björnteater. Skapa barkbåtar. Skriv brev till någon. Ta med egna nallar och gör en nallebjörnsutställning. Lek Björnen sover. Alla björnar byter ide. Barnen ställer sig två och två. De håller i varandras händer, som en bro, och har nu gjort ett bo/ide. I boet/idet står ett barn. I mitten av ringen med bon står ett barn som är över. Detta barn ropar: Alla björnar byter ide! Nu gäller det för den bolöse att snabbt springa in i ett ide, någon annan blir utan bo och får ropa nästa gång. No Skriv själv Berätta om björnen. Den är ett rovdjur som är allätare. Hur bor den? Vad gör björnen på vintern? Hur många ungar kan den få? Vilka fler djur går i ide? Badet. Granen kan inte simma och han går till badbassängen för att lära sig. Hur gör Granen när han simmar? Vilket är hans favoritsimsätt? Bokstavssång Bokstavssången finns på sidan 14 i sångboken och på spår 10 (komp nr 48) på CD:n. 17 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

18 Björn En björn kan väga 200 kilo och bli 2 meter lång. Björnen är vårt största rovdjur. Björnen är bra på att klättra i träd. Den kan också springa fort och länge när den jagar. Björnen äter allt, mest bär och rötter, men kan ta en ren eller en älg ibland. Blåbär är björnens favoritmat. På hösten äter björnen massor av bär för att bli fet. Björnen sover djupt hela vintern i sitt ide. Ett ide kan vara en grotta eller jordhåla. Ungarna föds i idet. Ungarna är små, nakna och blinda när de föds. När vårsolen kommer, kryper björnhonan och hennes ungar ut ur idet. Björn En björn är stor och har brun päls. Björnen bor i skogen. Björnen kan äta allt. Björnens favoritmat är blåbär. Björnen äter mycket mat på hösten. Björnen sover hela vintern i sitt ide. Björnungarna föds i idet. Björnen vaknar på våren. 18

19 Björn Björnen Brum-Brum älskar bär. Letar både här och där. Titta björnen! Titta här! Bredvid mig finns goda bär. Alla är de vackert blå. Just den sort du älskar så! B b B b 19

20 B b 20

Ta vara på upptäckarglädjen!

Ta vara på upptäckarglädjen! Lärarhandledning Ta vara på upptäckarglädjen! När vi ser förväntansfulla barn som börjar en ny termin vill vi värna om och ta vara på den lust, nyfikenhet och upptäckarglädje som barnen har med sig. De

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Påskpyssel. Roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av

Påskpyssel. Roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av Påskpyssel Roliga tips för dig och ditt kreativa barn Colorona är en del av Påskbild med handavtryck 1. Tryck din hand mot Giant Washable inkpad och sedan mot det vita pappret. 2. Gör samma sak med tummen,

Läs mer

Girlang med tygblommor

Girlang med tygblommor Girlang med tygblommor Det finns ofta lådvis av tygblommor på loppiset. Köp loss en låda av dem och gör girlanger, eller varför inte kransar att ha i håret. ett gäng tygblommor snöre eller tråd eventuellt

Läs mer

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se Lill-Skansens djur. Här presenterar vi de djur som finns inne på Lill- Skansen. För att besöket ska bli så bra som möjligt är det bra om du lär dig känna igen så många djur som möjligt. Foton: Anders Bouvin

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Spelregler. Mina första spel handdockor

Spelregler. Mina första spel handdockor Spelregler 3292 Mina första spel handdockor Copyright - Spiele Bad Rodach 2008 Habermaaß-Spiel Nr. 3292 Mina första spel handdockor SVENSKA En rolig spelsamling för 1-4 barn från 2 år. Redaktionell bearbetning:

Läs mer

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen.

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Kvalitets redovisning för Notens Förskola 2013 2014 Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Vi har delat in gruppen i två åldersgrupper

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Kvalitetsarbete Myran

Kvalitetsarbete Myran Kvalitetsarbete Myran Kungshöjdens förskola Smultronet 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Helene Hellgren Mia Johanson Marina Jorqvist Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Snögubbe Flaska 1. Gör en stor boll av leran (storleken beroende på flaskhalsens storlek). 2. Ta av korken och tryck på bollen

Läs mer

Lekar, spel och övningar

Lekar, spel och övningar Lekar, spel och övningar Det viktigaste är inte att vinna när man spelar spel eller leker. Prata om detta med barnen. De lekar, övningar och spel som beskrivs nedan kan varieras, så att de passar både

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN 1. Trollen är skickliga på att ta sig över hinder i skogen. Hur kan ni ta er över en sten, en stor gren eller ett omkullfallet träd? 2. Trollen tycker

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av Inspirationshäfte Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Colorona är en del av ROLIGA RAMAR PAPP-PYSSEL MÅLA PÅ KLÄDER SÖTA SMYCKEN HÄFTIGA HANDAVTRYCK FINURLIGA FIGURER PILLIGT PYSSEL

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Musikstopp* Sätt på musik och alla skall springa (alt dansa, gå, hoppa...) när den stoppas skall alla stå still.

Musikstopp* Sätt på musik och alla skall springa (alt dansa, gå, hoppa...) när den stoppas skall alla stå still. Kom alla mina gymnaster * Alla ställer upp vid en linje och skall sedan ta sig över till motsatt sida som nedan... - Kom alla mina gymnaster, ropar ledaren. - Som vaddå?, svarar gymnsterna - Som... långa

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Välkommen till vår skog!!!

Välkommen till vår skog!!! Välkommen till vår skog!!! Lär Dig mer om den svenska vildmarken och de stora rovdjuren!! Du kan hälsa på de olika rovdjurens hem och se vad de gör och äter!!!! Ha det så kul!! Lodjur Lynx lynx Hej!! Vill

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Fräcka ramar och söta små askar!

Fräcka ramar och söta små askar! SK-0062 Spara dina små saker i en liten ask! Kanske har du små saker som du vill förvara på ett speciellt ställe utan att de kommer bort? Den här gången får du göra egna fina askar som kan dekoreras och

Läs mer

Aktiviteter förskolan

Aktiviteter förskolan Aktiviteter förskolan Äggkartongsuppdrag Du behöver: Äggkartonger Typ av aktivitet: par Tränar följande: - att bilda par - hälften och dubbelt - geometriska former och talföljder - jämförelseord - antal

Läs mer

Kullarkivet. Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se

Kullarkivet. Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se Kullarkivet Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se Enkla kullekar Kull ska gå fort. Du ska inte kunna stå still och titta på allt för länge. Därför rekommenderar jag 2-3 kullare på en grupp

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT SIDAN 1 Läsförståelse Ett litet djur 1. Var har ekorren byggt bo? 2. Vilkens sorts fågel, tar en ekorrunge? 3. Vad heter Linas och Rickis barn? 4. Vem hittar ekorrungen? 5. Hur ska de göra, för att rädda

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson Lång handledning Jag läser om resor Eva Eriksson 1 Handledning till Jag läser om resor Bakgrund I mitten av 90-talet arbetade jag med läsinlärning på träningsskolan, ett mycket roligt och stimulerande

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22.

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22. Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa 2 I vilken ordning 6 Vilken information 10 På samma sätt 14 Följ ledtrådarna 18 Mönster 22 Glyfer 26 Pusselbitar 30 Den här boken tillhör 3 Stryk under, ringa in,

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64 annika.palmgren@fysik.lu.se Soliga dagar sofi.jonsevall@gavle.se www.fysik.org Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Ord och begrepp

Läs mer

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 8 år. Alma på stranden Simtävling Bandyträning Alma och Effe mår illa I vår busgrupp

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 8 år. Alma på stranden Simtävling Bandyträning Alma och Effe mår illa I vår busgrupp Föreningsträdet Handledning Aktiva 8 år Alma på stranden Simtävling Bandyträning Alma och Effe mår illa I vår busgrupp Att arbeta med Föreningsträdet Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

DÄGGDJUR. Innehåll. Malmö Naturskola

DÄGGDJUR. Innehåll. Malmö Naturskola DÄGGDJUR Innehåll Ekorre... 2 Fladdermus... 3 Hare... 4 Igelkott... 5 Kanin... 6 Mullvad... 7 Mus... 8 Rådjur... 9 Råtta... 10 Räven... 11 1 Ekorre Sitter ekorren alltid i granen? Ekorren trivs bra i barrskogar

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda.

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda. Syfte: Skapa förståelse för odlingens grundprinciper och ge en känsla av att kunna bidra till en hållbar utveckling genom egna handlingar, samt väcka ett intresse för odling hos barnen Mål: Att jämföra

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

7 Etologi hur gör djur?

7 Etologi hur gör djur? 7 Etologi hur gör djur? 7.1 1 En etolog studerar beteenden 2 Studera ett husdjur 3 Även små djur beter sig 4 Rädda sig den som kan 5 Vart flyttar fåglarna? OH1 Fåglarnas flyttningar 6 Olika typer av beteenden

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Förmågor som tränas. Forfattare: Mette Vedsø

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Förmågor som tränas. Forfattare: Mette Vedsø sidan 1 Forfattare: Mette Vedsø Vad handlar boken om? Kamals morfar är död så Kamals mormor ska flytta hem till dem. Mormor ska bo i Kamals rum vilket betyder att Kamal måste dela rum med brorsan Omar

Läs mer

Arbetsbok. Arbetsbok. Gula böckerna. Gula böckerna

Arbetsbok. Arbetsbok. Gula böckerna. Gula böckerna Arbetsbok Gula böckerna Uppdrag X är ett modernt läromedel för läs- och skrivutveckling för årskurs 1 3. De Gula böckerna, för årskurs 2, omfattar 40 titlar uppdelade i 8 teman. I Arbetsbok Gula böckerna

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 2

Läxa nummer 1 klass 2 Läxa nummer 1 klass 2 Rita hur det ser ut när du gör matteläxan! Skriv ditt namn också. Det här är din läxbok för klass 2. Du kommer i regel att få en läxa i veckan hela året. Skriv vilket tal som är X

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8 Veckobrev för Opalen 1 v 6-8!!! 12 februari 2015 Hej alla barn och föräldrar!!!! Äntligen har det kommit snö och det är underbart att se vilken aktivitet det blir ute på än gång. Eleverna leker, bygger

Läs mer

Handledning. 6 Naturresan Skogen

Handledning. 6 Naturresan Skogen NAT URRESAN SKOGEN Innehåll Handledning... 6 Barrträd 1 och 2... 8 Björn... 12 Blåbär och lingon... 15 Blåmes... 18 Blåsippa... 21 Bofink... 2 Ekorre... 27 Ekoxe... 30 Grävling... 33 Gök. 36 Hackspett...

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer