Granens ABC. Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg. Illustrationer: Månnicka Skoglund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granens ABC. Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg. Illustrationer: Månnicka Skoglund"

Transkript

1

2 Granens ABC Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg Illustrationer: Månnicka Skoglund Musik: Maria Alkhede - Maria Hællquist Redaktör, notutskrift och CD-inspelning: Bengt-Åke Röstlund Typsnittet Skolstil, Karin Ohlis, används enligt överenskommelse med Karin Ohlis Firma, Materialet består av * Sagobok innehållande Granens bokstavssagor. * Arbetspärm innehållande samtalsförslag, bokstavsbilder, lekförslag, no-uppgifter, verser, arbetsblad och faktatexter. * Sångbok innehållande 38 härliga, roliga och svängiga sånger. * CD med samtliga 38 sånger inspelade i sång- och ackompanjemangsversion. * Handdocka med ryggsäck och bokstäver. Första upplagan. ISBN Maria Alkhede - Maria Hællquist - Heléne Herngren - Månnicka Skoglund - Berit Åberg och Hællquist & Röstlund AB. Information och beställning: Hællquist & Röstlund Fregatten 3, Stenungsund Tel: 0303/693 05, fax: 0303/ Det Du håller i Din hand är en pärm som Du ej fritt får fotokopiera ur, enligt kopieringsavtalet, förutom de sidor som är märkta Kopieringsunderlag. * All överföring, t. ex. att skanna, till annat medium såsom datadisketter, CD-romskivor, hårddisk, överföring till Internet eller därmed jämställt medium, är förbjuden. Främja kreativiteten - Respektera upphovsrätten! Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

3 Innehållsförteckning Förord Lärarhandledning... 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Bilder till Arbetsschema Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

4 Förord Vad roligt att du har valt att arbeta med Granens ABC! I din hand har du ett bokstavsmaterial som kopplar samman bokstavsarbete med naturupplevelser, bild, lek & rörelse, skrivande och musik. Här finns fantasi och lekfullhet och det passar både för barn som redan kan många bokstäver, ja, de kanske till och med redan läser själva, och för dem som kan få eller inga bokstäver. Vi tar vara på varandras kunskaper och erfarenheter, lär bokstäverna tillsammans och har kul ihop! Nu ska du strax få ge dig ut på en spännande och rolig bokstavspromenad i sällskap med Granen. Innan du börjar, rekommenderar vi dig att läsa igenom lärarhandledningen. Där får du konkreta förslag på hur du enkelt kan lägga upp bokstavsarbetet i din barngrupp. Allt finns i materialet! Att arbeta med Granens ABC är enkelt för dig som pedagog! Allt du behöver för bokstavsarbetet finns i materialet och arbetsgången finns beskriven i lärarhandledningen. Du behöver inte köpa till några arbetsböcker till barnen! Allt finns som kopieringsunderlag här i pärmen. Sagan hittar du i Sagoboken och sångerna finns i Sångboken och samtliga sånger finns inspelade på Cd:n, både i sång- och ackompanjemangsversion. Handdockan Granen och ryggsäcken medföljer Granenpaketet. Det är bara att sätta igång! Och du, du väljer själv i vilken ordning ni lär bokstäverna! Kortfattat ser arbetsgången ut så här: Låt barnen, utifrån bokstavsbilden, gissa vilken bokstav ni ska arbeta med under veckan. Presentera veckans bokstav genom att tillsammans lyssna på sagan. Samtala om bokstaven, lyssna på ljud, skriv ord och forma bokstaven på ett lekfullt sätt. Läs och sjung bokstavssången tillsammans. Gå ut i naturen och upplev veckans bokstav genom ett besök hos er egen gran. Välj bland olika bild-, lek- och naturförslag i metodbladen. Gör det som passar er bäst! Låt barnen arbeta självständigt med arbetsbladen. De som vill skriva själva, använder Granens skrivuppgift. Välj det som passar dig och din barngrupp bäst och ha roligt tillsammans när ni lär! Jag vill börja med Q eller Z! Välkomna att följa med på Granens bokstavspromenad! Berit, Heléne, Maria och Månnicka Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

5 Lärarhandledning Ta vara på upptäckarglädjen! När vi ser förväntansfulla barn som börjar en ny termin vill vi värna om och ta vara på den lust, nyfikenhet och upptäckarglädje som barnen har med sig. De har alla olika erfarenheter av och kunskaper om att kommunicera med sin omvärld. En del har tidigt upptäckt bokstävernas värld och knåpar själv ihop små meddelanden medan andra ännu har mycket kvar att upptäcka. Något eller några av barnen kan läsa själva och andra har ännu inte förstått hur bokstäver och läsning hänger ihop. Vad härligt! Här finns möjligheter för oss att starta ett spännande och utvecklande bokstavsarbete tillsammans med barnen elever med olika kunskaper, förväntningar och behov som tillsammans ska arbeta en tid i en gemensam barngrupp - nu gäller det att hitta utmaningar till alla! Som pedagog ska vi möta och ta vara på dessa olikheter, utmana barnen så att de utvecklas och samtidigt få ihop alla till en väl fungerande grupp. Vilket arbete och vilken spännande utmaning! Vi lär tillsammans! Vi tror att gemenskap är grunden för trygghet i en grupp. För att kunna lära behöver vi vara trygga. För att vara trygga behöver vi få vara delaktiga i gruppen och känna att vi duger som vi är. Våra tankar är viktiga. Det är här vårt arbete startar och vi tar hjälp av Granen. Granens ABC är ett material om bokstäverna där vi får följa med Granen på hans bokstavspromenad och lära bokstäverna tillsammans med honom. Här tar vi vara på varje barns kunskaper och lär oss tillsammans med gemensamma uppgifter. Vi upptäcker bokstäverna genom sagan, läser verserna tillsammans och deltar med våra olika erfarenheter i samtalet. Vi går gemensamt ut i skogen och lär samtidigt om vår natur. Vi leker och sjunger tillsammans och när vi arbetar med vår bokstav gör vi det på olika sätt efter vår egen förmåga. Granens ABC bidrar till ett lustfyllt lärande för barnen samtidigt som det underlättar vardagsarbetet för dig som pedagog. Här hittar du bokstavsarbete blandat med saga, naturupplevelse, lek och sång. Vi arbetar med svenska, naturkunskap, bild, musik och rörelse. För att göra arbetet enkelt, finns en sagobok med sagan som du läser för barnen med bilder som knyter an till sagan och en arbetspärm med lärarhandledning, aktiviteter och övningar samt kopieringunderlag. Till materialet finns även en sångbok och två cd där samtliga bokstavsverser finns inspelade, den ena i sång- och och den andra i kompversion. Det är bara att sätta igång! Didaktiska tankar som ligger till grund för Granens ABC Genom läsinlärningens historia har man ofta förkastat tidigare metoder och ansett att den nya metod som man kommer med har varit allenarådande istället för att plocka ut det som har varit bra i varje metod och använt sig av det i arbetet med barnen. Olika metoder ställs mot varandra, men barn lär på olika sätt, det är ett faktum. Därför måste också vår metod bygga på olika metoder för lärande. Granens ABC bygger på flera inlärningsprinciper och metoder för att kunna tillgodose barnens olika behov. Därför är det viktigt att vi som pedagoger är medvetna om vilka teorier som ligger till grund för vår undervisning och varför vi valt just dem. När man arbetar med bokstavslärande arbetar man ju samtidigt med läsinlärning. Granens ABC behandlar bokstav och tillhörande ljud på sådant sätt att man kan använda valfri läsinlärningsmetod. 5 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

6 Den tidiga bokstavsinlärningen Granens ABC behandlar den allra första läsinlärningen där barnen måste koppla samman bokstav och ljud. Barnen behöver lära sig den aktuella bokstavens utseende väl, känna igen den bland andra bokstäver, särskilja dess ljud från andra ljud och kunna uttala den tydligt och kunna kombinera ljud och bokstav. En del barn förväxlar bokstävers ljud som bildas på samma ställe i munnen, till exempel d och t, p och b, u och ö. En del barn förväxlar bokstäver som liknar varandra, till exempel b och d, m och n. Dessa bokstäver är väldigt lika till formen men har olika ljud. Barn måste få god tid på sig att upptäcka olikheterna. När man arbetar tematiskt med bokstaven får barnen tid att upptäcka både bokstaven och ljudet på många sätt genom att använda olika sinnen. Genom diskussioner med kamrater och pedagoger får barnen möjlighet att göra ytterligare upptäckter kring ljudet. I versen får barnen en möjlighet att koppla ihop ljuden i naturlig läsning och inte bara som enskilda ljud. När det här är klart kommer läsningen in och där kan man som pedagog själv välja vilken metod man vill arbeta efter. En del väljer kanske LTG och använder sig av barnens egna texter i läsningen, andra en läslära och ytterligare andra kanske är inspirerade av att lära barnen olika strategier för läsning, till exempel Kiwimetoden från Nya Zeeland. Analytisk och syntetisk metod Vi tycker att det är viktigt att barnens lärande är en kombination av helordsmetod (analytisk) och ljudningsmetod (syntetisk). I Granens ABC får barnen använda den analytiska metoden genom versen, där vi kan göra en ljudanalys utifrån orden i versen och där vi kan ställa frågor som: Var hörs s i det här ordet? Man kan också leta ordbilder i versen som till exempel orden och, sa, att. Den syntetiska metoden använder vi genom att vi lyssnar till bokstavens ljud, bildar ljudet, känner igen bokstaven och formar den. Slutligen använder barnen dessa erfarenheter till att sätta ihop ord. Det allra viktigaste för att barnen ska kunna läsa orden är att barnen kan tolka bokstäverna rätt och veta vilket/vilka ljud som hör till just den bokstaven. Sedan måste de kunna avläsa bokstäverna från vänster till höger och det tränas också genom att vi tillsammans läser versen och markerar läsriktningen. Dessutom måste barnen lära att ljuden glider i varandra och att de inte är enskilda företeelser utan att ljuden tillsammans bildar ett ord. Knäcka koden För barnen tar det olika lång tid att knäcka läskoden. Några har redan knäckt den när de kommer till barngruppen, andra lär sig principen redan efter 5 bokstäver och en del behöver lång tid på sig där varje bokstav är en ny upptäckt. Vi anser att de barn som har knäckt koden är viktiga i samtalet. Genom deras kunskap om bokstäverna kan de barn som inte knäckt koden få hjälp att upptäcka det som läsarna redan upptäckt. Man lär tillsammans (Vygotskij)! Genom utmanande frågor kan pedagogen rikta barnens uppmärksamhet på det de ska se i texten. För de barn som kan läsa så finns i Granens ABC även faktatexter om de djur, växter och insekter som Granen träffar. Dessa texter kan användas för enskild lästräning och textförståelse. Dessutom finns skrivuppgifter för att stimulera barnens skrivutveckling. Tillsammans: lyssnar barnen på sagan som du läser, lär ni vad bokstaven heter, läser ni versen, sjunger ni bokstavssången, lyssnar ni på bokstavens ljud och formar ljudet, letar ni ord med bokstaven i, går ni till er egen gran i skogen, lär ni om djuret/växten/insekten i sagan, leker ni leken, gör ni en stor bokstavsbild att sätta upp på väggen. 6 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

7 Och självständigt arbetar barnen: med bokstaven genom att forma bokstaven på olika sätt, med att lära sig känna igen bokstaven bland andra genom att ringa in den på arbetsbladet, med att träna att skriva bokstaven på arbetsbladen, med att skriva ord där bokstaven förekommer på arbetsbladet, med att fantisera och skriva en egen berättelse med hjälp av skrivuppgiften, med att läsa faktatexten och måla och skriva. Klassrumsorganisation Vi har valt att ha en plats i klassrummet där vi kan samla barnen sittande på golvet, gärna en avgränsad yta som t.ex. en matta. Här finns också ett blädderblocksstaffli där vi kan göra ordsamlingen. Klassrummet ska genomsyras av veckans bokstav på olika sätt. Det ska synas att vi arbetar med bokstavsinlärning. Detta kan visas till exempel genom att: ha en boksamling med lånade böcker kring veckans bokstav, både fakta- och skönlitterära böcker, ordna en bokstavshylla eller ett bokstavsbord, där bokstavsarbetets material ligger organiserat så att barnen själva kan hämta det de behöver, göra en naturutställning som knyter an till veckans bokstav, barnens skapande arbeten sätts upp vackert, veckans vers finns uppsatt i klassrummet, veckans ordsamling sitter så att alla barn kan se den, den läslära du som pedagog har valt också bereds plats i klassrummet. Så här kan du arbeta med Granens ABC Innan vi startar arbetet med Granens ABC gör vi en enkel pinndocka utav grönt papper där vi har ritat en gran med ansikte (plasta gärna in den). Den sätts fast på en träpinne. Varje gång en ny bokstav introduceras använder vi Granendockan. Första gången vi träffar Granen läser vi introduktionssagan, där vi får träffa Granen för allra första gången. Vi introducerar Granendockan och samtalar med barnen om vad en bokstav är. Vi ställer frågor som: Kan du någon bokstav? Hur ser den ut? Vad används bokstäver till? Var kan man hitta bokstäver? Finns det några bokstäver här inne? Vi avslutar med att alla barnen tillsammans målar en stor gran på spännpapper att sätta upp någonstans på klassrumsväggen. När Granen träffar nya djur/växter och insekter under arbetets gång sätts bilder av dem upp i granen. Du väljer själv bokstavsordningen Efter denna första saga kan du som pedagog välja i vilken ordning du vill arbeta med bokstäverna. Sagorna kan läsas i vilken ordning som helst. Hela bokstavsarbetet avslutas med en avslutningssaga. Bilden Vi börjar alltid med att barnen får titta på veckans bokstavsbild. Vi täcker över versen med papper (fäst med häftmassa eller gem). Det gör vi för att inte ge förutfattade meningar om vad veckans saga ska handla om. Utifrån bilden får barnen säga dels vad de ser, dels vad de tror kommer att hända och vad de tror att Granen och eventuella andra deltagare på bilden tycker/känner/tänker. Låt barnens kreativitet och fantasi få råda! Bilden finns i sagoboken. Sagan Sedan läser vi veckans saga. Samtidigt som vi läser sagan kan vi ställa frågor om vad barnen tror kommer att hända i sagan. Sagan finns i sagoboken. 7 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

8 Samtalet Nu är det dags att plocka fram pinndockan. Granen dyker upp, ibland är han dekorerad, han har med sig/på sig något som har anknytning till veckans bokstav eller som hör samman med det aktuella djuret/ växten/insekten. Nu samtalar Granen med barnen om sagans innehåll. Förslag på samtalsfrågor finns på metodbladen i arbetspärmen. Givetvis skapar du och barnen frågeställningar under samtalet. Vers och sång Versen läser vi flera gånger och sedan lyssnar vi på cd:n och sjunger versen. Vi sjunger sången flera gånger under veckan. Verserna finns också på barnens arbetsblad, där de letar efter veckans bokstav, ringar in versaler och gemener. Versen finns i sagoboken, noter finns i sångboken och musiken på cd:n. Ordsamling Granen är nyfiken på om barnen kan några ord där veckans bokstav finns med. Kan vi något namn som börjar på veckans bokstav får vi med versalen. Den vuxne, eller Granen själv, skriver upp alla ord på blädderblocket som barnen kommer på. Läs orden tillsammans. Visa läsriktningen med finger eller penna samtidigt som orden läses. Arbetsblad Till varje bokstav finns två arbetsblad. Dessa är kopieringsunderlag och finns i arbetspärmen. På det första arbetsbladet finns veckans bild, vers och bokstaven med spårningspilar. Använd versen till att leta efter gemener och versaler och ringa in. På det andra arbetsbladet, som är tredelat, kan man arbeta på olika sätt. Det översta fältet kan användas till att göra: regnbågsbokstav, måla konturen av bokstaven med svart krita, fylla i runt om bokstaven med kritor i regnbågens färger, måla saker som börjar på veckans bokstav, klipp ut bilder där veckans bokstav finns med och klistra fast, leta efter veckans bokstav i tidningar och klipp ut och klistra fast, skriv namn där veckans bokstav finns med. Mittenfältet har fyra tomma rader och här kan barnen: skriva av orden från ordsamlingen, skriva meningar av orden, hitta på en vers med några av orden, hitta på rim med orden, hitta på egna ord. I det tredje fältet tränar barnen att skriva veckans bokstav så fint de kan. Här visar barnen att de behärskar både versal och gemen. Det är viktigt att du som pedagog varierar arbetsuppgifterna under fält ett och två under läsårets gång! Här nedan följer olika rubriker som finns på metodbladen i arbetspärmen. Här kan du välja själv vad du vill göra. Se det som en idébank att ösa ur och inspireras av. Vissa veckor har man mycket tid och kan välja många av förslagen, andra veckor gör man mindre. 8 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

9 Skrivuppgift På varje bokstavs metodblad finns förslag på en skrivuppgift. Läs uppgiften för barnen och skriv upp frågorna på tavlan som stöd. Skrivuppgiften ansluter till bokstaven och barnen skriver själva om när Granen ger sig ut på äventyr. De barn som arbetar med skrivuppgifterna kan ha ett skrivhäfte som har halva sidan tom och halva sidan med rader så att de kan rita och skriva sin egen saga här. Bild Till varje bokstav ger vi förslag på olika skapande uppgifter. En av bilduppgifterna går ut på att skapa en stor bokstav som kan sättas upp på väggen. Materialet den skapas av, anknyter också till veckans bokstav. Låt några barn i taget ansvara för att göra bokstaven, när läsåret är slut har varje barn fått vara med och tillverka veckans stora bokstav några gånger. Natur Granens ABC bygger på en integrering och tematisering av bokstavsinlärning och naturorienterade ämnen. En viktig del i arbetet är genuina naturupplevelser. Vi föreslår att ni letar upp en gran i närheten av er förskola/skola och denna gran blir Granen för er. Besök Granen så ofta ni kan. I varje sagokapitel möter Granen någon växt, insekt eller något djur som ni kan lära om när ni är ute hos Granen. Det finns en faktatext med två svårighetsgrader till varje bokstavskapitel. Den lite svårare texten ger dig som vuxen kort information om det aktuella djuret/växten/insekten. För de barn som kan läsa, kan både den svåra och enkla faktatexten användas som läsläxa och som faktaläsning. Den enkla texten kan också användas för att klistra in i en naturbok som barnen sedan målar en bild till. Klipp då bort den bild som finns vid sidan om texten och låt barnen måla en egen bild. Lek Det finns lekar som ansluter till veckans bokstav. Leker gör vi tillsammans i skogen, på skolgården eller inomhus. De flesta lekar är traditionella som vi har gjort om för att passa till veckans bokstav. Musik Samtliga bokstavsverser finns tonsatta och i sångboken finns noter, ackord och texter till sångerna. Alla sånger finns inspelade på en cd, i sång- och ackompanjemansversion. Spelar du inte något instrument själv fungerar det utmärkt att sjunga till cd:n! Sjung till sångversionen när ni lär er sången och använd er av ackompanjemangsversionen om ni vill sjunga sångerna för till exempel föräldrarna. Utöver bokstavssångerna finns det andra sånger som med fördel kan läggas in under bokstavsarbetet: Samlas på golvet till Bokstavspromenad med Granen, sidan 6 i Sångboken och nr 2 (40) på cd:n. På ett enkelt sätt vet barnen att nu blir det bokstavsarbete tillsammans med Granen. När du har läst sagan och ska presentera veckans bokstav med hjälp av pinndockan kan ni sjunga Vad heter bokstaven?, sidan 8 i Sångboken och nr 4 (42) på cd:n. När ni går till skogen passar det bra att samlas och ställa upp genom att sjunga Hej på dig, Granen!, sidan 9 i Sångboken och nr 5 (43) på cd:n. Efter en stund av eget arbete kan det vara skönt att avbryta en liten stund och röra på sig och då passar Granrock utmärkt, sidan 10 i Sångboken och nr 6 (44) på cd:n. Efter en rörelsestund passar det bra att varva ner med hjälp av Granen går till ro, sidan 11 i Sångboken och nr 7 (45) på cd:n, innan ni återupptar det egna arbetet. När dagen är slut skiljs ni på ett trevligt sätt genom att sjunga Hej då!, sidan 12 i Sångboken och nr 8 (46) på cd:n. 9 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

10 Så här kan en vecka med Granens ABC se ut! Första samlingen: Samlas tillsammans på golvet genom att sjunga Bokstavspromenad med Granen, sidan 6 i Sångboken och nr 2 (40) på cd:n. Börja med att titta på bilden i sagoboken. Vad kan veckans saga handla om? Läs sagan för barnen. Låt pinndockan Granen komma och ha ett samtal om sagans innehåll, sjung sången Vad heter bokstaven?, sidan 8 i Sångboken och nr 4 (42) på cd:n, och låt sedan Granen presentera veckans bokstav. Granen visar hur man skriver bokstaven, hjälper barnen att lyssna på hur bokstaven låter och hur den formas i munnen. Låt barnen prova på olika sätt att forma bokstaven, till exempel genom att spåra i sand, spåra i luften, forma bokstaven med garn. Barnen börjar arbeta med arbetsschemat (se nedan). Andra samlingen: Samlas genom att sjunga samlingssången (se ovan). Läs versen tillsammans och leta efter ord med veckans bokstav i. Kan ni några andra ord där veckans bokstav finns? Kan ni några namn som börjar med veckans bokstav? Detta blir veckans ordsamling på blädderblocket. Avsluta med att sjunga bokstavssången till den bokstav ni arbetar med. Några barn börjar jobba med den stora bokstavsbilden tillsammans. Barnen fortsätter arbeta med det självständiga arbetet enligt schemat. Tredje samlingen: Gå ut till skogen och lär mer om de djur/växter/insekter som finns med i veckans saga. Leta efter saker i skogen där veckans bokstav finns. Sjung Hej på dig, Granen!, sidan 9 i Sångboken och nr 5 (43) på cd:n, och bokstavssången (se ovan) och lek någon lek. Fjärde samlingen: Repetera och sammanfatta det ni lärt under veckan. Klistra in faktatexten i naturboken (eller skriv en egen text) och rita en bild. Arbeta färdigt med det enskilda arbetet på arbetsbladen och med skrivuppgiften. Avsluta med att sjunga några sånger. Samla ihop arbetsbladen Under veckans gång arbetar de barn som ska träna mer på bokstävernas form med arbetsbladen som finns i arbetspärmen. Arbetsbladen kan samlas på olika sätt: Vi kan sätta in dem i en pärm med bokstavsregister. Låt barnen smycka pärmen. Vik A-3 papper (15 st) till en storbok och klistra in arbetsbladen. Gör en vacker framsida. Samla alla arbetsblad i en plastmapp eller pärm under arbetets gång. När ni är klara med bokstavsarbetet sätts alla blad ihop med en plastspiral. Gör en fram- och baksida innan ni sätter på spiralen. Du som pedagog kopierar samtliga arbetsblad på en gång innan bokstavsarbetet börjar och gör en bokstavsbok till varje barn. Lägg dem i alfabetisk ordning så att de två arbetsbladen bildar ett uppslag. Lägg ett hårdare papper längst fram till framsida. Sätt ihop med en plastspiral. Låt barnen göra framsidan vacker. Arbetsschema För att göra det självständiga arbetet smidigt brukar vi göra ett arbetsschema som sitter på väggen. Här kan barnen enkelt följa bokstavsarbetets struktur när de arbetar enskilt. Under tiden som barnen arbetar med schemat får vi pedagoger tid att lyssna på läsläxa eller arbeta enskilt med elever. För att variera arbetet byter vi ut några delar i schemat under läsårets gång. Vi brukar ha med följande delar i schemat: forma, träna, visa, skriv själv. Bilderna du ser på sidan 11 finns som kopieringsunderlag på sidorna Här följer några förslag på olika saker att göra under de olika rubrikerna. Du bestämmer själv hur du vill lägga upp arbetet i din barngrupp. 10 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

11 Forma Forma bokstaven med modellera eller playdoo. (Bokstaven är då inte avsedd att sparas, utan visas upp för pedagogen) Forma bokstaven med piprensare eller trolldeg (bokstaven kan sparas). Forma bokstaven av naturmaterial som pinnar, kottar, löv med mera (bokstaven kan sparas eller visas upp). Valfritt. Barnen bestämmer själva hur bokstaven ska formas. I samlingen formade vi gemensamt bokstaven, t.ex. i luften, men nu får barnet själv forma bokstaven. När bokstaven är klar, visar barnet den för en vuxen. Träna Vik ett A-4 papper till sex rutor och skriv en bokstav i varje ruta med krita. Vik ett A-4 papper på mitten två gånger så att du får fyra rader. Skriv två rader gemena och två rader versaler. Måla bokstaven med pensel och vatten eller vattenfärg på valfritt underlag Skriv bokstaven i sand, ute eller inne, med fingret eller en pinne Skriv bokstaven på skolgården (asfalt/sten) med krita som regnar bort. Valfritt. Barnen bestämmer själva hur bokstaven ska skrivas. Visa Barnet visar en vuxen att han/hon kan skriva bokstaven innan han/hon får arbeta enskilt med arbetsbladen. Arbeta själv Barnet får arbeta självständigt med arbetsbladen och ringa in bokstaven, skriva den med penna på papper, skriva ord etc. När det gäller de tomma fälten på arbetsbladen varierar vi uppgifterna under läsåret (se beskrivning under Arbetsblad, sidan 8). När arbetsbladen är färdiga och uppvisade för en vuxen sätts de in i pärmen eller bokstavsboken, beroende på vilket system man valt. Barnet kan också välja att själv läsa faktatexten och rita en bild av veckans djur/växt/insekt och skriva en egen text eller skriva en egen berättelse utifrån skrivuppgiften som finns på metodbladet. Utöver de gemensamma samlingarna och det enskilda bokstavsarbetet väljer ni fritt från förslagen på metodbladen som hör till varje bokstav. Låt veckan genomsyras av veckans bokstav! 11 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

12 Avslutning När ni har gått igenom alla bokstäver, avrundar ni bokstavsarbetet med att läsa avslutningssagan sista gången och repeterar alla bokstäver ni har lärt genom att göra Rapp från A till Ö, sidan 42 i Sångboken och nr 38 (76) på cd:n. Under arbetets gång har ni lärt mycket och sjungit många sånger. Avsluta arbetet med en bokstavsföreställning och bjud in föräldrarna och/eller andra kamrater och visa vad ni har lärt er. Varva bokstavssånger med fakta om de olika djuren och växterna som ni lärt. Det blir succé! Vi hoppas att Granens ABC ska vara till hjälp för er i det spännande bokstavsarbetet och framför allt att ni har kul tillsammans! Lycka till med bokstavsarbetet! Berit, Heléne, Maria och Månnicka 12 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

13 Aa Samtala om Berätta om en gång när du var rädd. Hur kändes det i kroppen? Var känns rädsla någonstans i kroppen? Samtala om talesättet Darra som ett asplöv. Bokstavsbild Asplövs-A. Rita konturerna av ett stort A på en bit kartong och klistra på asplöv. Bild Måla ansikten med olika känslouttryck. Sätt ansikten på pinnar och gör en liten teater. Gör frottagetavlor av asplöven. Lägg ett asplöv under tunt papper. Dra med kritor över pappret. Lägg kritorna på längden. Detta ger ett avtryck på pappret av lövets struktur, s. k. frottage. Använd flera vackra färger. Lek No Skriv själv Kom alla mina aspbarn (variant av Kom alla mina kycklingar ). Ett barn är Aspmamma, resten är lövbarn, en är otäcking, står på mitten, mellan barn och mamma. Aspmor ropar: Kom alla mina lövbarn! Barnen svarar: Vi törs inte!, Varför då?!, frågar aspmor. Vi är rädda för allt!, svarar barnen Kom ändå!!!, ropar aspmor. Lövbarnen springer till sin mamma och otäckingen försöker datta/kulla så många han kan. Dessa blir otäckingar nästa omgång. Då springer mor till andra sidan och ropar: Kom alla mina lövbarn! och leken fortsätter. Ett skepp kommer lastat med saker på A. Aspen är ett lövträd. Besök en asp. Titta på hur den ser ut. Vilken färg har stammen? Hur sitter löven? Använd lupp och studera bladfästet (trekantigt). Vilken färg har löven? Besök trädet vid olika årstider, ser ni någon skillnad? Rita och skriv trädets delar. Räkna löven på en gren, uppskatta antalet löv på trädet. Vilka bor i aspen? Skaka en gren över ett vitt lakan och undersök. Alperna. Granen är på en efterlängtad semester i Alperna och har jätteroligt. Hur tar han sig nerför backarna? Vad händer under färden ner? Bokstavssång Bokstavssången finns på sidan 13 i sångboken och på spår 9 (komp nr 47) på CD:n. 13 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

14 Asp En asp kan bli 100 år gammal och 20 meter hög. Aspen växer i hela Sverige utom i nordligaste Lappland. Den trivs på ljusa platser, t.ex. skogsbryn, hagar och gläntor. Aspen blommar på våren i mars april. Fröna mognar i maj och då slår bladen ut. Aspens blad har höstfärger både på våren och på hösten. Klorofyllet (den gröna färgen) utvecklas senare. Bladen blir sedan mörkt gröna med ljus undersida. Bladfästet är tillplattat från sidorna, därför vickar bladet fram och tillbaka utan att hitta ett stadigt läge (mittläge). Man säger att aspens blad darrar. Aspens ved är ljus och lätt. Aspträ är lätt att klyva och därför används aspens trä till tändstickor. Asp En asp kan bli 20 meter hög. En asp kan bli 100 år gammal. En asp trivs där det är sol. Aspbladen har platta skaft. Aspbladen rör sig fram och tillbaka. När vinden blåser rör sig aspens blad. Det ser ut som att aspens blad darrar. Man gör tändstickor av aspträ. 14

15 Asp Aspens alla lövbarn darrar när det i stora skogen knarrar. Aspen lugnar alltid sina små: Aldrig ska jag från er gå! A a A a 15

16 A a 16

17 Bb Samtala om Samtala om talesättet Väck inte den björn som sover, Stark som en björn och Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten. Ta med din egen gamla nalle och presentera den för barnen. Är det någon annan som vill berätta om sin nalle? Vad heter den? När fick du den? Samtala om när det är bra med en nallebjörn. Bokstavsbild Bomulls-B. Rita konturerna av ett stort B på en bit kartong och fyll den med bomull. Bild Tillverka en bok i björnformat. Rita en björnsiluett i hårdare papper, det blir omslaget. Lägg några vita, tunna papper under, häfta ihop allt och klipp ut till en liten björnbok. Rita och skriv en berättelse. Baka B:n av bulldeg och ha en bullfest. Sy en egen filtbjörn. Använd gärna samma björnmönster som till boken. Rita på dubbelt tyg, t. ex. filt. Sy ihop med langettstygn. Lämna en öppning, fyll med kuddstopp. Sy igen! Sätt på ögon och nos i valfri teknik: måla, sy eller klistra. Måla blåbärstavla med stämpelteknik. Klipp ut runda skumgummibitar. Doppa i blåbärsblå färg. Tryck på papper! Eventuellt målar ni en hink eller korg, som sedan fylls med bär. Spela björnteater. Skapa barkbåtar. Skriv brev till någon. Ta med egna nallar och gör en nallebjörnsutställning. Lek Björnen sover. Alla björnar byter ide. Barnen ställer sig två och två. De håller i varandras händer, som en bro, och har nu gjort ett bo/ide. I boet/idet står ett barn. I mitten av ringen med bon står ett barn som är över. Detta barn ropar: Alla björnar byter ide! Nu gäller det för den bolöse att snabbt springa in i ett ide, någon annan blir utan bo och får ropa nästa gång. No Skriv själv Berätta om björnen. Den är ett rovdjur som är allätare. Hur bor den? Vad gör björnen på vintern? Hur många ungar kan den få? Vilka fler djur går i ide? Badet. Granen kan inte simma och han går till badbassängen för att lära sig. Hur gör Granen när han simmar? Vilket är hans favoritsimsätt? Bokstavssång Bokstavssången finns på sidan 14 i sångboken och på spår 10 (komp nr 48) på CD:n. 17 Granens ABC 2006 Maria Hællquist, Heléne Herngren, Månnicka Skoglund, Berit Åberg - Hællquist & Röstlund

18 Björn En björn kan väga 200 kilo och bli 2 meter lång. Björnen är vårt största rovdjur. Björnen är bra på att klättra i träd. Den kan också springa fort och länge när den jagar. Björnen äter allt, mest bär och rötter, men kan ta en ren eller en älg ibland. Blåbär är björnens favoritmat. På hösten äter björnen massor av bär för att bli fet. Björnen sover djupt hela vintern i sitt ide. Ett ide kan vara en grotta eller jordhåla. Ungarna föds i idet. Ungarna är små, nakna och blinda när de föds. När vårsolen kommer, kryper björnhonan och hennes ungar ut ur idet. Björn En björn är stor och har brun päls. Björnen bor i skogen. Björnen kan äta allt. Björnens favoritmat är blåbär. Björnen äter mycket mat på hösten. Björnen sover hela vintern i sitt ide. Björnungarna föds i idet. Björnen vaknar på våren. 18

19 Björn Björnen Brum-Brum älskar bär. Letar både här och där. Titta björnen! Titta här! Bredvid mig finns goda bär. Alla är de vackert blå. Just den sort du älskar så! B b B b 19

20 B b 20

Ta vara på upptäckarglädjen!

Ta vara på upptäckarglädjen! Lärarhandledning Ta vara på upptäckarglädjen! När vi ser förväntansfulla barn som börjar en ny termin vill vi värna om och ta vara på den lust, nyfikenhet och upptäckarglädje som barnen har med sig. De

Läs mer

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll.

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll. Vårt tema När vi planerar det aktuella temat följer vi Läroplanen för förskolan 2010. De mål som vi på förskolan ska sträva mot kan sammanfattas i följande punkter: Värdegrundsfrågor Under en dag på förskolan

Läs mer

Spelregler. Mina första spel handdockor

Spelregler. Mina första spel handdockor Spelregler 3292 Mina första spel handdockor Copyright - Spiele Bad Rodach 2008 Habermaaß-Spiel Nr. 3292 Mina första spel handdockor SVENSKA En rolig spelsamling för 1-4 barn från 2 år. Redaktionell bearbetning:

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Berit Härd

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Berit Härd SIDAN 1 Författare: Berit Härd Vad handlar boken om? Boken handlar om Saga som går på ridskola. Hon ska äntligen få galoppera med hästen Billy. Mamma och lillebror Noel är också där och tittar på. De börjar

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Påskpyssel. Roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av

Påskpyssel. Roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av Påskpyssel Roliga tips för dig och ditt kreativa barn Colorona är en del av Påskbild med handavtryck 1. Tryck din hand mot Giant Washable inkpad och sedan mot det vita pappret. 2. Gör samma sak med tummen,

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 2

Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 2 Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 2 PROVLEKTION: Beskrivande text Följande provlektion är ett utdrag ur Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning för årskurs 2. Provlektionen består av: beskrivande

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Textbladet får skrivas ut och kopieras Talgoxen Hallå, hallå, hallå vad är det som står på? Nu kommer våren snart, helt underbart så klart! En talgoxe

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

INSPIRATIONSHÄFTE POMPOMPYSSEL 2015 POMPOMPYSSEL! Skapa med Coloronas tillbehör pompoms, piprensare och ögon COLORONA ÄR EN DEL AV RAHMQVISTGRUPPEN

INSPIRATIONSHÄFTE POMPOMPYSSEL 2015 POMPOMPYSSEL! Skapa med Coloronas tillbehör pompoms, piprensare och ögon COLORONA ÄR EN DEL AV RAHMQVISTGRUPPEN POMPOMPYSSEL! Skapa med Coloronas tillbehör pompoms, piprensare och ögon COLORONA ÄR EN DEL AV RAHMQVISTGRUPPEN Nallen Tandpetare (bryt av de vassa ändarna) 1. Placera en limklick på en stor pompom, stick

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL LÄRARDOKUMENT UNDERVISNINGSMATERIAL 3: JABALI TILLVERKAR LEKSAKER ÄVENTYRSPAKET UPPFINNARNA I AFRIKA Copyright De Uitvinders Utgåva 2012 Version 2.0 EN BERÄTTELSE UPPFINNARNA IN AFRIKA

Läs mer

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se Lill-Skansens djur. Här presenterar vi de djur som finns inne på Lill- Skansen. För att besöket ska bli så bra som möjligt är det bra om du lär dig känna igen så många djur som möjligt. Foton: Anders Bouvin

Läs mer

Minifakta om djurungar i staden

Minifakta om djurungar i staden ANN-CHARLOTTE EKENSTEN SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? En del djur lämnar skogen och flyttar in till staden. I den här boken får vi möta några djur som lever med sina ungar i staden. Hare,

Läs mer

Kvalitetsarbete Myran

Kvalitetsarbete Myran Kvalitetsarbete Myran Kungshöjdens förskola Smultronet 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Helene Hellgren Mia Johanson Marina Jorqvist Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: på läger Lärarmaterial. Författare: Kirsten Ahlburg

Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: på läger Lärarmaterial. Författare: Kirsten Ahlburg sidan 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Noa som ska på läger med scouterna. När de kommer fram till stugan går alla ut i skogen för att samla ved. Noa kommer ifrån de

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Vuxen 1. Barn 1. Många djur bor under marken. Vilket gulligt djur av dessa gräver sina bon under marken?

Vuxen 1. Barn 1. Många djur bor under marken. Vilket gulligt djur av dessa gräver sina bon under marken? Vuxen 1 Daggmasken lever under jorden där den bryter ned gamla löv och annat till ny fin jord, samtidigt som den rör om i jorden. Men hur blir det nya maskar? 1. Daggmasken är tvåkönad och kan para sig

Läs mer

HANDLEDNING TILL FILMEN AV AGNETA DANIELSSON

HANDLEDNING TILL FILMEN AV AGNETA DANIELSSON HANDLEDNING TILL FILMEN AV AGNETA DANIELSSON FÖRSLAG PÅ FRÅGOR OCH AKTIVITETER VAR ÄR MIN KOMPIS? Att Prick blev rädd när Fläck var borta är fullt förståeligt. Att tappa bort sin vän kan skrämma både liten

Läs mer

LEVA LIVET 3. Gunvor Petersson Lilian Nilsson. Arbetsblad

LEVA LIVET 3. Gunvor Petersson Lilian Nilsson. Arbetsblad Jag är fantastisk (sidan 2) 1 Läs sidan 2. Rita av dig själv. Både huvud och hela kroppen ska vara med. Skriv ditt namn. 2 Tänk efter vad du kan göra med dina händer. Skriv en lista. 3 Vad kan du göra

Läs mer

Girlang med tygblommor

Girlang med tygblommor Girlang med tygblommor Det finns ofta lådvis av tygblommor på loppiset. Köp loss en låda av dem och gör girlanger, eller varför inte kransar att ha i håret. ett gäng tygblommor snöre eller tråd eventuellt

Läs mer

Flerspråkighet och interkulturalitet

Flerspråkighet och interkulturalitet Flerspråkighet och interkulturalitet Här kommer tips på övningar och material som kan användas i barngrupperna för att stimulera flerspråkande med interkulturella glasögon. Vi ser varandra Syfte: Lekarna

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Tallens utvärdering Våren 2013

Tallens utvärdering Våren 2013 Tallens utvärdering Våren 2013 Vårens mål på Tallen som följer LpFö98 /10 : Trygghet: - att barnet ska känna förtroende för oss. - att barnet ska känna värme och glädje i gemenskap med varandra. - att

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Förslag på inledning. Att göra i trädgården. Studera fjärilens livscykel. Undersök bikupan. Artrally

Förslag på inledning. Att göra i trädgården. Studera fjärilens livscykel. Undersök bikupan. Artrally Syfte: Skapa intresse och förståelse för olika småkryp. Visa att insekterna fyller flera viktiga funktioner och är avgörande för att våra ekosystem ska fungera och vi människor få mat. Mål: Att skapa fler

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg sidan 1 Författare: Gertrud Malmberg Vad handlar boken om? Saras mamma ska ut och handla och Sara har inget att göra. Mamma föreslår att Sara ska ringa Maja som hon har sällskap med till skolan. Men mamma

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack till alla ängar och hagar som ständigt välkomnade oss med sin blomsterprakt. Tack till kossan Rosa och alla

Läs mer

Vägledning till Hör ihop - magnetspel

Vägledning till Hör ihop - magnetspel Vägledning till Hör ihop - magnetspel 1(6) Vägledning till Hör ihop - magnetspel Det här materialet kan användas dels som ett pedagogiskt övningsmaterial, dels som ett spel. När det används som övningsmaterial

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 7 år

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 7 år Föreningsträdet Handledning Aktiva 7 år Alma och Burre plockar svamp Tennisturnering i skogen Effe och Burre spelar pingis Alma och skogsbusarna spelar innebandy I vår busgrupp Att arbeta med Föreningsträdet

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Hantverk i skogsbrynet

Hantverk i skogsbrynet Växtfärg Papper, växter. Stormkök, konservburk att koka i ( så slipper ni färgad kastrull ). Gör så här: Plocka växter och växtdelar, blommor, blad eller bär. Samla dom färgvis. Ta ca 2 dl växter till

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

DEN VITA SKOGSHAREN DEN HÄR ÖVNINGEN RIKTAR SIG TILL ÅK 1-3 OCH HANDLAR OM HUR OLIKA DJUR FÖRBEREDER SIG INFÖR VINTERN.

DEN VITA SKOGSHAREN DEN HÄR ÖVNINGEN RIKTAR SIG TILL ÅK 1-3 OCH HANDLAR OM HUR OLIKA DJUR FÖRBEREDER SIG INFÖR VINTERN. DEN VITA SKOGSHAREN DEN HÄR ÖVNINGEN RIKTAR SIG TILL ÅK 1-3 OCH HANDLAR OM HUR OLIKA DJUR FÖRBEREDER SIG INFÖR VINTERN. DET FINNS DE SOM STANNAR, DE SOM FLYTTAR OCH DE SOM SOVER SIG IGENOM VÅR KALLA ÅRSTID.

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas.

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas. Frågor Noa på taket av Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. NOA PÅ TAKET på taket ISBN 978-91-86651-97-8 www.hegas.se noa_paa_taket_oms.indd 1

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Kerstin Lundberg Hahn Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar, som är tvillingar. En dag, när de kommer till skolan, är fröken sjuk. Deras vikare, Fröken

Läs mer

Kapitel 8: Hantverk. fn:s barnkonvention, artikel 31 Vila och fritid 8:1

Kapitel 8: Hantverk. fn:s barnkonvention, artikel 31 Vila och fritid 8:1 Kapitel 8: Hantverk fn:s barnkonvention, artikel 31 Vila och fritid 8:1 8: Hantverk fn:s barnkonvention, artikel 31 Vila och fritid nami, 4 år berättar: Varje morgon går jag till förskolan tillsammans

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Noa som är ute med sin pappa i skogen. Noa får syn på en död hjort, och plötsligt upptäcker de en varg mellan träden. Vargen ser

Läs mer

Lekar. Namnlekar. Lekens namn Stå i en ring

Lekar. Namnlekar. Lekens namn Stå i en ring Lekar Lek har stor betydelse för barns utveckling och är därför en viktig del av friidrottsskolan. Genom att leka olika typer av rörelselekar utvecklar barn och ungdomar sin rörlighet, balans, koordination

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

SKAPA MED TOARULLAR! INSPIRATIONSHÄFTE, TOARULLAR DEL 1. Del 1. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn.

SKAPA MED TOARULLAR! INSPIRATIONSHÄFTE, TOARULLAR DEL 1. Del 1. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. INSPIRATIONSHÄFTE, TOARULLAR DEL 1 SKAPA MED TOARULLAR! Del 1. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. COLORONA ÄR EN DEL AV RAHMQVISTGRUPPEN Färgglad fisk Toarulle Plast/papptallrik Häftapparat

Läs mer

Ormar. Malmö Naturskola

Ormar. Malmö Naturskola Ormar Ormarna är kräldjur och alltså släktingar till dinosaurierna som levde på jorden förr. Andra kräldjurssläktingar är ödlor, sköldpaddor och krokodiler. De är växelvarma liksom till exempel grodor

Läs mer

Avslutande brev för läsåret 2015/16

Avslutande brev för läsåret 2015/16 Avslutande brev för läsåret 2015/16 Innovativt lärande för social och ekologisk hållbarhet. Det här är ett projekt som går under Grönflagg. Vi har arbetet utifrån följande frågor. Vad händer när man sår

Läs mer

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren ELEVBLAD - Blommor Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren 1. Djurkort Tag fram ditt djurkort och fundera på: Är detta en trivsam plats för ditt djur? Skulle djuret kunna bygga ett bo

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Snögubbe Flaska 1. Gör en stor boll av leran (storleken beroende på flaskhalsens storlek). 2. Ta av korken och tryck på bollen

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Mini-kören på Fårö 2014. Texter

Mini-kören på Fårö 2014. Texter Mini-kören på Fårö 2014 Texter Välkommen till årets körvecka på Fårö! Det här är texter till dig som sjunger i Mini-Kören. Vi kommer att sjunga och leka oss fram genom melodier och texter under veckan

Läs mer

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Döden är ingen livshändelse menade Ludvig Wittgenstein och Shakespeare lät Hamlet säga: Döden, det oupptäckta landet

Läs mer

Anna Siverbo 5B Ht-15

Anna Siverbo 5B Ht-15 1 Drakägget Kapitel 1 Hej jag heter Maja jag är 9 år. Jag och min familj bor på en bondgård. När jag går ut från vårat hem så kommer jag till en marknad som heter Rikedall. Så min familj brukar gå dit

Läs mer

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna.

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna. Tips Lära känna varandra Vid första träffen är det viktigt att man lär känna varandra. Det ger trygghet för hela gruppen och individen. Alla kommer också att lära sig namnen fortare vilket är bra för både

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Påskpyssel! sid 1 av5. Till en påskhare behöver du: En sax Lim En toarulle Lite bomull Färgade papper Vitt papper En penna, svart/blyerts

Påskpyssel! sid 1 av5. Till en påskhare behöver du: En sax Lim En toarulle Lite bomull Färgade papper Vitt papper En penna, svart/blyerts sid 1 av5 Påskpyssel! Till en påskhare behöver du: En sax Lite bomull Färgade papper Vitt papper, svart/blyerts sid 2 av5 Gör så här: 1 2 3 Börja med att mäta upp och klippa ut en bit färgat papper (jag

Läs mer

Berättarstunden. Termin 1: Tidsresan. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 1: Tidsresan. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 1: Tidsresan Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 1: Tidsresan Pernilla Kans, Elin Ulander, 2008 Illustrationer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen.

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Kvalitets redovisning för Notens Förskola 2013 2014 Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Vi har delat in gruppen i två åldersgrupper

Läs mer

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 4: Bibeltelefonen Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 4 Bibeltelefonen Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år Sivu 1/6 STÄNGA AV FÖNSTER De 45 vackra illustrerade korten avbildar 15 olika djur som flyger. Alla djuren finns i tre delar och i varje spel försöker man samla och para ihop kort för att få fram den kompletta

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Känslor och tankar om naturen

Känslor och tankar om naturen Känslor och tankar om naturen I Ur och Skur i skola och på fritidshem är en av Friluftsfrämjandets verksamheter och har utvecklats sedan 1995. Med utgångspunkt från Läroplan grundar sig pedagogiken och

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 1

Läxa nummer 1 klass 1 Läxa nummer 1 klass 1 Rita hur det ser ut där du brukar göra läxan! Skriv namn! Det här är din läxbok för klass 1. Du kommer i regel att få en läxa i veckan hela året. Det är meningen att du ska läsa exemplet

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Bergfink. barrskog, från Dalarna och norrut. Ses ofta i flyttningstid och om vintern i stora flockar i bokskogarna i södra Sverige.

Bergfink. barrskog, från Dalarna och norrut. Ses ofta i flyttningstid och om vintern i stora flockar i bokskogarna i södra Sverige. Bergfink 5 Ord n i n g tättingar, fa m i l j f i n k a r Utseende: 14 16 centimeter. Hannen (bilden) har svart huvud och rygg, orangefärgat bröst och vit undersida med mörka fläckar på sidorna. Honan är

Läs mer

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv.

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv. SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MILJÖ- OCH NATURKUNSKAP Ekorrspåraren Tecken som visar att här har varit ett djur kallas spårtecken. Det kan vara avtryck av fötter, en halväten kotte, märken efter avbitna

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen.

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. 1 Mamma Mu gungar Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet.

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2015 PROVDAGARNA

ARKITEKTPROVET 2015 PROVDAGARNA dag 1 träd, gräs och stenar uppgift 1 (tre deluppgifter) a) karaktär Teckna av lövet du har plockat till dig i provlokalen. Du kan välja att teckna av hela lövet eller endast en del av det. Gör en medveten

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar Inskolning Mål: Barnet skall introduceras på avdelningen för att lära känna lokaler, barn och personal. Barnet visas runt på avdelningen. Barnet får bekanta sig med de andra barnen och personal. De gamla

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Under ett rött paraply

Under ett rött paraply ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG ORD skäller (s 5, rad 3) här: ljud som hund gör kopplet (s 6, rad 7) ett snöre som sätts runt hundens hals då man går på promenad koltrast (s 6, rad 12) en liten,

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Ålder: speciellt för de yngre, 1-3 år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata om dem.

Ålder: speciellt för de yngre, 1-3 år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata om dem. Övning - Hur känner djuret - hur känner jag? Övning Hur känner djuret - hur känner jag? Ålder: speciellt för de yngre, - år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata

Läs mer

Adjektiv. Namn: Klass:

Adjektiv. Namn: Klass: Namn: Klass: Upphovsrätten till materialet tillhör Skolplus AB och respektive upphovsman. Materialet kan användas i den egna interna verksamheten under förutsättning att man har en licens för Skolplus.

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Leksaker och spel. Innehåll. Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel...

Leksaker och spel. Innehåll. Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel... Leksaker och spel Innehåll Inledning... 2 Hinderbanan...12 Robo-Rex...18 Djur som leker... 24 Schas på dig, mus!... 30 Datorspel... 36 Sanoma Utbildning BONNIER Sanoma UTBILDNING Utbildning Inledning Temat

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer