FI2 - språket som förenar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FI2 - språket som förenar"

Transkript

1 FI2 - språket som förenar Utgivare: Föreningen för Förvaltningsinformation

2 Fastighetsbranschen är överens: FI2 är språket som förenar Fastighetsägare och förvaltare har äntligen enats kring ett gemensamt språk till sina IT-system. Med en standard kan man ställa krav på den information som tas fram vid byggprojektering. Olika system kan samtala med varandra. Ett utmärkt sätt att spara både tid och pengar i användnings- och förvaltningsskedet. -Äntligen är fastighetsbranschen överens om ett gemensamt språk till sina IT-system, säger Bo Tyrefors, ordförande i Föreningen för Förvaltningsinformation och ansvarig för utvecklingen av FI2 språket som förenar fastighetsbranschen. Han och Kjell Svensson har under många år har arbetet för att FI2 skall bli den standard som branschen själv väljer. Nu har den gjort sitt val. FI2 handlar om ett strategiskt och långsiktigt teknikskifte för hela fastighetsbranschen. De företag som ligger i täten hoppas naturligtvis nå störst fördelar. Gemensamt språk Varför är det så viktigt med ett gemensamt språk inom fastighetsbranschen? Många förvaltare ställer idag allt högre krav på att deras olika datasystem skall kunna samtala med varandra. Hyressystemet måste dagligen prata med ekonomisystemet. Fastighetssystemet skall kunna kommunicera med CAD-ritningar och areor för att man ska kunna se var lediga lokaler och befintliga kontrakt finns. Och för att göra det behövs ett gemensamt språk. Vad är problemet? Varför har detta varit så svårt förut och vad gör det lätt med FI2? Det hela hänger på att man tidigare inte hade bestämt sig för hur man benämner och strukturerar olika saker. Om ett kostnadsställe benämns XXXX i hyressystemet och YYYY i ekonomisystemet blir det svårt att föra information mellan systemen. Brist i kommunikationen helt enkelt. Lösningen är en integrationsfil som översätter och tolkar. Men som förvaltare har man ju många olika IT-system som ska kunna kommunicera. Då blir det väldigt många integrationsfiler. - Med FI2 kan vi hoppa över alla integrationsfiler, påpekar Bo Tyrefors. Eftersom FI2 är språket som förenar slipper förvaltaren den problematiken. Gaspedalen till vänster? Låt oss ta en parallell med bilindustrin. Tänk om de olika biltillverkarna inte hade enats kring en standard för hur man placerar pedalerna i en bil. I Volvo satt gaspedalen till vänster, i SAAB till höger och i BMW i mitten. Vilken röra. I och med att fastighetsbranschen har enats kring FI2 som standard måste IT-leverantörerna anpassa sina system därefter. FI2 är baserat på de rutiner som fastighets- och byggföretag i stor utsträckning arbetar efter, och är dessutom anpassad till nationella och internationella standarder. Alltså både en sammanställning av befintlig information plus en systematisering av branschens processer för informationshantering. -Äntligen är fastighetsbranschen överens om ett gemensamt språk till sina IT-system, säger Bo Tyrefors, ordförande i Föreningen för Förvaltningsinformation och ansvarig för utvecklingen av FI2 - språket som förenar fastighetsbranschen. 2

3 Var sak på sin plats Det handlar om att varje komponent i varje rum kan definieras på ett otvetydigt sätt. Det gäller både installationer och utrustning som finns i rummet och de byggdelar, inklusive ytskikt, som skapar rummet. Flera rum utgör tillsammans t ex en bostad eller ett våningsplan. Kommersiella lokaler definieras på samma sätt liksom hela fastigheter. Även tak, hissar och allt annat som ingår i fastigheten kan definieras på ett entydigt standardiserat sätt. FI2 innehåller regler för hur alla komponenter, rum och fastighetsenheter logiskt kan kopplas ihop. -Genom att använda system som är gjorda för FI2 kan förvaltarna vara säkra på att de får ett obrutet och kostnadseffektivt informationsflöde under en fastighets livscykel, menar Bo Tyrefors. Det sparar både pengar och tid. Som medlem i Föreningen för Förvaltningsinformation får du ta del av färdiggjorda upphandlingsmallar som gör det enkelt för dig. Liksom mallar för hur man beskriver verksamheten som processer. Dörren står öppen välkommen in -Med FI2 öppnar man dörren för datakommunikation mellan hyresgäster, fastighetsägare, byggföretag, byggkonsulter och arkitekter, säger Bo Tyrefors och Kjell Svensson. Ingen behöver längre få ett pappersdokument för att sedan manuellt föra in text och ritningar i sitt eget datasystem. En revolution helt enkelt eftersom manuell inskrift från mottagna dokument är helt normalt idag. Innehållsförteckning Sid 2-3 FI2 är språket som förenar Sid 4 Tydlig vinst vid försäljing Sid 5 Vi får mer tid för fastighetsförvaltning Sid 6 Standarden FI2 argument för förändring Sid 7 Fakta om FI2 Kontaktinformation Utgivare: Föreningen för Förvaltningsinformation Design: Hilde Foss Christensen, Cad-Q AS Text: Håkan Johansson och Anna Wennerblom, Cad-Q AB 3

4 Tydlig vinst vid försäljning Gösta Ångell, vd för ABB Fastighet, som bland annat förvaltar merparten av de fastigheter som koncernens svenska företag använder. Det är när fastigheten ska byta ägare som vinsten med standardiserade informationssystem är tydligast. Gösta Ångell vet. Han är vd för ABB Fastighet, det företag som förvaltar merparten av de fastigheter och lokaler som ABB-koncernens svenska företag använder. ABB Fastighet har länge använt avancerad IT för att skapa ordning i arbetet. Det innebär också att man snabbt blev varse om systemens svagheter. När branschen enades om att använda en standard förändrades förutsättningarna totalt, konstaterar Gösta. Genom FI2002, som idag utvecklats till FI2, finns en gemensam grund att bygga på. Gemensam spårvidd Han beskriver det som att man i ett land har bestämt att alla järnvägar ska ha samma spårvidd: Det är ett mycket stort steg, när företagen tidigare använt helt olika mått mellan rälsen. När alla använder samma principer för att samla in och lagra data blir det inte bara enklare och rationellare hantering inom fastighetsbolagen, betonar Gösta. Viktigast är de nya förutsättningarna för utbyte av data mellan företag. Det gäller till exempel information mellan leverantörerna i ett stort byggprojekt, men också mellan säljare och köpare när en fastighet ska byta ägare. Om en fastighetsägare använder förvaltningssystem som bygger på FI2 kan det spara oerhört mycket tid och arbete under såväl värdering som överlåtelse. 4 Hittills har diskussionerna om FI2 handlat mycket om initialkostnaderna. Det kan kosta en hel del att lägga över alla ritningar till CAD-filer. Inom ABB Fastighet har vi använt digitaliserade ritningar sedan talets början, så vi är lyckligt lottade, säger Gösta. Vi kan använda vårt ritningsmaterial som XML-filer. Det betyder till exempel att all information om lokalernas areor kan exporteras och länkas till våra hyreskontrakt och andra viktiga data. Fokus på förvaltningen Gösta har själv varit engagerad i arbetet med att ta fram standarden som utvecklats till FI2. Det var först när vi fokuserade på fastighetsförvaltarnas roll och behov som bilden blev riktigt tydlig, förklarar han. Det är när en fastighet ska förvaltas som lätt tillgänglig information får en tydlig prislapp. När alla ritningar finns på en snabb server, länkade till kontrakt och all annan information som man väljer ut, finns det mycket stora pengar att tjäna. Snabba resultat Under 90-talet fanns det många systemleverantörer som försökte skapa informationssystem som baserades på data från olika aktörer inom byggsektorn. Nu, när utvecklingen istället utgår från förvaltarnas behov, har resultaten kommit snabbt. De företag som utvecklar system och program har tidigare varit koncentrerade på att förfina funktionerna hos sin produkt, förklarar Gösta. Nu tar de allt oftare också nästa steg och bygger in funktioner för kommunikation. Två goda råd Gösta har två råd att ge den som ännu inte beslutat att satsa på IT-baserad fastighetsförvaltning: Analysera era behov noga. Räkna! Det finns stora möjligheter att effektivisera och förbättra med hjälp av IT, men det är inte självklart att kostnaden står i proportion till insatsen. Satsa på beprövade system. Köp bara program som använder gränssnitt och andra standarder enligt kraven i FI2.

5 Vi får mer tid för fastighetsförvaltning Genom FI2 har ansvaret för att utveckla fungerande kopplingar mellan systemen flyttats till programleverantörerna. Det spar tid och energi som vi istället kan lägga på att utveckla det vi är bäst på; att utveckla vår fastighetsförvaltning. Det säger Patrik Gertsson, IT-chef vid Regionfastigheter i Skåne och ytterst ansvarig för att företaget blev pionjärer inom FI2. Regionfastigheter förvaltar landstingets fastigheter i Skåne. Beståndet är blandat. Här ingår naturligtvis sjukhus och vårdinrättningar, men också kontor och andra slag av lokaler. Vi har ungefär rum i bolaget, förklarar Patrik. Vårt uppdrag handlar om att förvalta detta så smidigt och flexibelt som möjligt. Automatiserade funktioner För att bli en så effektiv organisation som möjligt har Regionfastigheter valt att automatisera många funktioner. Det är möjligt när det finns enkla kopplingar mellan databaser, CAD-ritningar och annan information som hyresgäster och personal behöver ha tillgång till. Patrik tar ett enkelt exempel på tidsvinster: Tidigare mättes varje rum 3-4 gånger per år i genomsnitt. Nu behövs det aldrig! Alla mått som behövs finns lagrade på CAD-ritningarna i vårt system. Kvalitetsvinst Effektivare arbete alltså, men också en kvalitetsvinst. Risken för felmätningar är liten och det är lätt att korrigera misstag. Därmed får leverantörer ett bättre underlag vid offerter och det blir lättare att till exempel göra jämförelser av energiförbrukning eller andra kostnadeer mellan olika lokaler. vara ännu bättre. Vi skulle vilja ha ännu fler leverantörer med på tåget, säger Patrik. Det är fortfarande dåliga kunskaper om FI2 på många håll, trots alla uppenbara fördelar. Byggbranschen trög Han tror att det kan bero på byggbranschens traditionella tröghet. Här finns både regelverk och traditioner som bromsar införandet av nyheter. Det är många grupper aktiva under ett stort byggprojekt, men få av dem ser till helheten. Ofta är det inte förrän i förvaltningsskedet som det är uppenbart att CAD-ritningar och text kan samordnas till en ovärderlig kunskapsbank. Ändå har vi redan nått långt, konstaterar han. På mindre än fem år har vi etablerat ett helt nytt system. Vinsterna blir bara större ju längre vi är igång och ju mer komplett systemet blir. Tack vare FI2 kan informationen om ett fastighetsbestånd bli tillgänglig för alla. Det blir lätt att diskutera uppdrag med leverantörer, olika leverantörer kan växla information med varandra, men framför allt innebär systemet en kvalitetsförbättring längst ut i linjen. Det blir helt enkelt mer ordning och reda i alla led, säger Patrik. Och det vinner alla på. - Tidigare mättes varje rum 3-4 gånger per år - i genomsnitt, säger Patrik Gertsson, fd. IT-Chef på Regionsfastigheter Skåne. Nu behövs det aldrig! Alla mått som behövs finns lagrade på CAD-ritningarna i vårt system. Vi har en tight organisation i företaget, berättar Patrik. En person är ensam ansvarig för vår CAD-sida, en för ritningarna. Ett sådant upplägg förutsätter att vi har funktionella förvaltningssystem. Men, det är klart att han tycker att det skulle kunna 5

6 Standarden FI2 argument för förändring Fast3k har öppnat dörrarna till framtiden för fastighetsorganisationen på Tekniska kontoret i Jönköpings kommun. FI2 är den standard som gjort det möjligt bygga en informationsplattform för att införa effektivare förvaltningssystem. Trots att vi nyss kommit igång har systemet redan sparat massor, säger Torbjörn Isacsson, driftschef på Tekniska kontoret. Ett enkelt system där det alltid är ordning och reda vinner alla på. Jönköpings kommun har valt en lite annorlunda väg mot informationshanteringen i framtidens fastighetsförvaltning. När vi analyserade möjligheterna såg vi att vi antingen kunde köpa ett komplett system, eller bygga upp en helt egen informationsplattform. Vi valde det senare eftersom vi ville utnyttja de system vi redan äger och nyligen investerat i. Det handlar bland annat om att dra nytta av innehållet i fastighetsinformationsregister, ekonomisystem, personalhanteringssystem, dokumenthanteringssystem och ett geografiskt informationssystem (GIS). Lättillgänglig information Idag har Jönköping ett helt webb-baserat informationssystem som är mycket lättillgängligt. Hittills har 140 användare tillgång till de olika expertsystemens information. Vi införde CAD-standard för inlevererade ritningar under 1990-talet, säger Patric Jacobsson, IT-samordnare. I slutet av årtiondet scannade vi dessutom in stora delar av vårt ritningsmaterial. Nu ligger det ungefär ritningar lagrade digitalt vilket motsvarar cirka 50 procent av tillgängliga dokument. Med informationen som utgångspunkt har Jönköping utvecklat fast3k. Idén är att kommuner och organisationer med jämförbar verksamhet ska kunna välja det system som Jönköping utvecklat som bas för sin fastighetsinformation. Samarbetet kring fast3k drivs i ett kommunalt nätverk i samarbetet med Sveriges kommuner och landsting. informationsöarna som tidigare endast var tillgängliga för de som var invigda i de enskilda expertprogrammen. Integrerade system Bosse Johansson, Referat Fastighetsinformation AB, har samarbetat med Tekniska kontoret under utvecklingen av fast3k. Han tycker själv att projektet startade i precis rätt tid. Jönköpings kommun hade tidigare lagt grunden för informationsbygget genom att skapa samordnade regler för digital förvaltningsinformation. Det finns ett stort spöke som många fastighetsförvaltare inte upptäckt ännu, konstaterar han krasst. Inom fem år går ungefär 30 procent av nyckelpersonerna inom fastighetsförvaltningen i pension. Om inte de kommunala fastighetsföretagen ser till att bygga upp nya informationssystem nu finns det stor risk att de tappar information. Vi har integrerat ekonomisystem, personalsystem, ekonomisystem, dokumenthantering, fastighetsregister, kartsystem och en del andra administrativa system i fast3k, förklarar Torbjörn. Tack vare det standardiserade FI2-gränssnittet ger det här programmet stor frihet att läsa och analysera data. Arbetet faller också väl in i sambruksplattsformens grundtankar om informationsstandard inom 24-timmarsmyndigheten. Det ger snabba vinster på många plan. Så många att det faktiskt kan vara svårt att räkna fram exakta siffror men utvärdering pågår. Bara att slippa ge sig ner i ett arkiv och leta efter ritningar sparar många mantimmar, konstaterar Torbjörn. Om ritningarna dessutom inte är justerade sedan senaste renoveringen kan läget bli ännu värre Nu är det mycket lätt att hitta ritningarna via webben, och det framgår tydligt när materialet reviderats senast. FI2 bygger broar Det informationssystem som Jönköpings kommun infört bygger till stor del på FI2. Med hjälp av standarden har man skapat broar och förståelse mellan de isolerade Från vänster: Patric Jacobsson, ansvarig för IT-samordning, Bo Johansson, referat fastighetsinformation ab samordnare för in formationsbygget och Torbjörn Isacsson, driftchef och ansvarig 6 för projektet fast3k. Intresset växer I takt med att användningen av Tekniska kontorets fastighetsinformationssystem ökar växer också intresset för likartade projektet bland andra kommuner och landsting. Hittills har bland annat Malmö kommun valt att satsa på samma system. Pilotprojekt pågår i ett antal andra kommuner. Gränssnittet i FI2 gör det möjligt att utveckla och anpassa informationssystemet till ständigt nya behov. Vid årsskiftet kom en ny lag som ställer krav på systematiskt brandskyddsarbete, lag om skydd mot olyckor, berättar Torbjörn. Då kunde vi snabbt fånga in kompletterande information i vårt system. Där finns till exempel provningsintervall och andra data som gäller anläggningar som faller under den här lagen. Och skulle olyckan ändå vara framme är informationssystemet öppet för både SOS Alarmering och Räddningstjänsten. Då kan FI2 spara både liv och pengar.

7 Fakta om FI2 FI2 är ett standardiserat sätt att kommunicera fastighetsinformation mellan ITsystem. FFi har som uppgift att förvalta och vidareutveckla FI2, som säkerställer ett obrutet och kostnadseffektivt informationsflöde under en fastighets livscykel. FI2 har lett fram till praktiska upphandlingsmallar, som också underlättar bedömningen av olika IT-leverantörer och konsulter. Tillämpning av FI2 är kostnadsbesparande. Den ger smarta och nyskapande koncept och arbetssätt som är enkla att använda. FI2 är fortsättningen på FI2002 som var en del av FoU programmet IT Bygg och Fastighet Ett utvecklingsprojekt med deltagare från flera stora privata fastighetsägare, staten, landsting, kommuner, Svenska Kyrkan m fl. FI2 standarden sköts av Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi. FFi stöds av tongivande aktörer i fastighetssektorn bl a offentliga fastighetsföretag som UFOSgruppen, SABO, Byggherreföreningen och Fastighetsbranschens Utvecklingsforum. Dessa organisationer representeras genom bland andra ABB Fastighet AB, Akademiska Hus AB, AP Fastigheter AB, Castellum AB, Fastighets AB Tornet, Vasakronan AB, Statens Fastighetsverk, Stockholmshem AB m fl. För att kunna flytta data mellan IT-system har man i FI2 utgått från xml-standarden och skapat branschspecifika märkord för fastighetsinformation. FI2s standardiserade format används till att utväxla information mellan olika förvaltningssystem. FI2 har även färdigdefinierade processmallar som kan användas när fastighetsföretag utvecklar de egna processerna. Med dem får man stöd för att peka ut vilka informationsmängder som behöver kunna hanteras i ett IT-system, när det ska upphandlas. FI2s definition av ett standardiserat filformat har använts till att utväxla information mellan olika förvaltningssystem. FI2 medverkar till effektivare verksamhet och ökad kundnytta Medlemskap Som medlem i FI2 kan du tillsammans med andra aktörer i fastighetssektorn vara med och påverka den fortsatt utveckling av FI2. Du får även ta del av praktiska upphandlingsmallar, som kan underlätta för bedömningen av olika leverantörer och för att peka ut vilka informationsmängder som behöver kunna hanteras i ett IT-system, när det ska upphandlas. Ansök om medlemskap på Nyhetsbrev Vill du prenumerera på våra kostnadsfria nyhetsbrev kring FI2? Anmäl dig på Kontaktinformation FI2, Vasagatan 52, 3tr Stockholm tel , fax

KOM IN I MATCHEN! Rätt bredband bra investering. Branschen hänger inte med i utvecklingen. Vi hjälper dig se möjligheterna! SID 24

KOM IN I MATCHEN! Rätt bredband bra investering. Branschen hänger inte med i utvecklingen. Vi hjälper dig se möjligheterna! SID 24 EN HEL TIDNING OM DATORSYSTEM FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN IT & FASTIGHET WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 10 2009 SEKTION 2 PRIS: 150 KR EXKL. MOMS Rätt bredband bra investering SID 17 Dan Sellergren i Kista

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

12 BÄSTA TIPSEN. för effektivare förvaltning

12 BÄSTA TIPSEN. för effektivare förvaltning TEMA Fastighetssystem och automation 12 BÄSTA TIPSEN för effektivare förvaltning De stora pengarna ligger i de små åtgärderna. Ofta krävs det inga enorma investeringskostnader för att förbättra driftnettot

Läs mer

FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN:

FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN: FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN: SPONSOR: IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG 2 VÄLKOMMEN TILL IDG.SE PINPOINT! Vår ambition är att Pinpoint ska

Läs mer

IT FASTIGHET. FÖLJ UPP ENERGIN ta kontrollen över din energiförbrukning med hjälp av rätt it-stöd. användare delar med sig av sina bästa tips

IT FASTIGHET. FÖLJ UPP ENERGIN ta kontrollen över din energiförbrukning med hjälp av rätt it-stöd. användare delar med sig av sina bästa tips bilaga till fastighetstidningen 9 2011 IT FASTIGHET VardagstrYgg med kamera intelligenta kameror sparar miljoner FakTurera Via Webben Fördelar och nackdelar FÖLJ UPP ENERGIN ta kontrollen över din energiförbrukning

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT F E M S T E G S modellen Halvera förbrukningen! Vare sig du siktar på att uppfylla kraven för Green Building eller bara är ute efter att

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

REAL-Portal Öppet dygnet runt!

REAL-Portal Öppet dygnet runt! Spar tid med REAL Fastighetssystemets REAL-Portal Öppet dygnet runt! Med REAL-portalen kan medlemmar/hyresgäster och styrelse/ägare enkelt hämta och redigera infor- mation kring den egna bostadsrättsföreningen

Läs mer

Digital ritningshantering

Digital ritningshantering Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor Digital ritningshantering Datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning Datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) Hur det är tänkt, och hur det kan fung r

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) Hur det är tänkt, och hur det kan fung r Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.) n ern I SAMMA DRAG Hur det är tänkt, och hur det kan fung r Minirapport om offentligt fastighetsföretagande från U.F.G.S. Rapportserien

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare Insightguide series framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg HÄFTE 2 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare I vår analys av de erfarna förändringsledare som intervjuas i den här

Läs mer

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag?

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Comsel System Ab Oskar Nyman Lärdomsprov för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för PRODUKTIONSEKONOMI Vasa 2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer