FI2 - språket som förenar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FI2 - språket som förenar"

Transkript

1 FI2 - språket som förenar Utgivare: Föreningen för Förvaltningsinformation

2 Fastighetsbranschen är överens: FI2 är språket som förenar Fastighetsägare och förvaltare har äntligen enats kring ett gemensamt språk till sina IT-system. Med en standard kan man ställa krav på den information som tas fram vid byggprojektering. Olika system kan samtala med varandra. Ett utmärkt sätt att spara både tid och pengar i användnings- och förvaltningsskedet. -Äntligen är fastighetsbranschen överens om ett gemensamt språk till sina IT-system, säger Bo Tyrefors, ordförande i Föreningen för Förvaltningsinformation och ansvarig för utvecklingen av FI2 språket som förenar fastighetsbranschen. Han och Kjell Svensson har under många år har arbetet för att FI2 skall bli den standard som branschen själv väljer. Nu har den gjort sitt val. FI2 handlar om ett strategiskt och långsiktigt teknikskifte för hela fastighetsbranschen. De företag som ligger i täten hoppas naturligtvis nå störst fördelar. Gemensamt språk Varför är det så viktigt med ett gemensamt språk inom fastighetsbranschen? Många förvaltare ställer idag allt högre krav på att deras olika datasystem skall kunna samtala med varandra. Hyressystemet måste dagligen prata med ekonomisystemet. Fastighetssystemet skall kunna kommunicera med CAD-ritningar och areor för att man ska kunna se var lediga lokaler och befintliga kontrakt finns. Och för att göra det behövs ett gemensamt språk. Vad är problemet? Varför har detta varit så svårt förut och vad gör det lätt med FI2? Det hela hänger på att man tidigare inte hade bestämt sig för hur man benämner och strukturerar olika saker. Om ett kostnadsställe benämns XXXX i hyressystemet och YYYY i ekonomisystemet blir det svårt att föra information mellan systemen. Brist i kommunikationen helt enkelt. Lösningen är en integrationsfil som översätter och tolkar. Men som förvaltare har man ju många olika IT-system som ska kunna kommunicera. Då blir det väldigt många integrationsfiler. - Med FI2 kan vi hoppa över alla integrationsfiler, påpekar Bo Tyrefors. Eftersom FI2 är språket som förenar slipper förvaltaren den problematiken. Gaspedalen till vänster? Låt oss ta en parallell med bilindustrin. Tänk om de olika biltillverkarna inte hade enats kring en standard för hur man placerar pedalerna i en bil. I Volvo satt gaspedalen till vänster, i SAAB till höger och i BMW i mitten. Vilken röra. I och med att fastighetsbranschen har enats kring FI2 som standard måste IT-leverantörerna anpassa sina system därefter. FI2 är baserat på de rutiner som fastighets- och byggföretag i stor utsträckning arbetar efter, och är dessutom anpassad till nationella och internationella standarder. Alltså både en sammanställning av befintlig information plus en systematisering av branschens processer för informationshantering. -Äntligen är fastighetsbranschen överens om ett gemensamt språk till sina IT-system, säger Bo Tyrefors, ordförande i Föreningen för Förvaltningsinformation och ansvarig för utvecklingen av FI2 - språket som förenar fastighetsbranschen. 2

3 Var sak på sin plats Det handlar om att varje komponent i varje rum kan definieras på ett otvetydigt sätt. Det gäller både installationer och utrustning som finns i rummet och de byggdelar, inklusive ytskikt, som skapar rummet. Flera rum utgör tillsammans t ex en bostad eller ett våningsplan. Kommersiella lokaler definieras på samma sätt liksom hela fastigheter. Även tak, hissar och allt annat som ingår i fastigheten kan definieras på ett entydigt standardiserat sätt. FI2 innehåller regler för hur alla komponenter, rum och fastighetsenheter logiskt kan kopplas ihop. -Genom att använda system som är gjorda för FI2 kan förvaltarna vara säkra på att de får ett obrutet och kostnadseffektivt informationsflöde under en fastighets livscykel, menar Bo Tyrefors. Det sparar både pengar och tid. Som medlem i Föreningen för Förvaltningsinformation får du ta del av färdiggjorda upphandlingsmallar som gör det enkelt för dig. Liksom mallar för hur man beskriver verksamheten som processer. Dörren står öppen välkommen in -Med FI2 öppnar man dörren för datakommunikation mellan hyresgäster, fastighetsägare, byggföretag, byggkonsulter och arkitekter, säger Bo Tyrefors och Kjell Svensson. Ingen behöver längre få ett pappersdokument för att sedan manuellt föra in text och ritningar i sitt eget datasystem. En revolution helt enkelt eftersom manuell inskrift från mottagna dokument är helt normalt idag. Innehållsförteckning Sid 2-3 FI2 är språket som förenar Sid 4 Tydlig vinst vid försäljing Sid 5 Vi får mer tid för fastighetsförvaltning Sid 6 Standarden FI2 argument för förändring Sid 7 Fakta om FI2 Kontaktinformation Utgivare: Föreningen för Förvaltningsinformation Design: Hilde Foss Christensen, Cad-Q AS Text: Håkan Johansson och Anna Wennerblom, Cad-Q AB 3

4 Tydlig vinst vid försäljning Gösta Ångell, vd för ABB Fastighet, som bland annat förvaltar merparten av de fastigheter som koncernens svenska företag använder. Det är när fastigheten ska byta ägare som vinsten med standardiserade informationssystem är tydligast. Gösta Ångell vet. Han är vd för ABB Fastighet, det företag som förvaltar merparten av de fastigheter och lokaler som ABB-koncernens svenska företag använder. ABB Fastighet har länge använt avancerad IT för att skapa ordning i arbetet. Det innebär också att man snabbt blev varse om systemens svagheter. När branschen enades om att använda en standard förändrades förutsättningarna totalt, konstaterar Gösta. Genom FI2002, som idag utvecklats till FI2, finns en gemensam grund att bygga på. Gemensam spårvidd Han beskriver det som att man i ett land har bestämt att alla järnvägar ska ha samma spårvidd: Det är ett mycket stort steg, när företagen tidigare använt helt olika mått mellan rälsen. När alla använder samma principer för att samla in och lagra data blir det inte bara enklare och rationellare hantering inom fastighetsbolagen, betonar Gösta. Viktigast är de nya förutsättningarna för utbyte av data mellan företag. Det gäller till exempel information mellan leverantörerna i ett stort byggprojekt, men också mellan säljare och köpare när en fastighet ska byta ägare. Om en fastighetsägare använder förvaltningssystem som bygger på FI2 kan det spara oerhört mycket tid och arbete under såväl värdering som överlåtelse. 4 Hittills har diskussionerna om FI2 handlat mycket om initialkostnaderna. Det kan kosta en hel del att lägga över alla ritningar till CAD-filer. Inom ABB Fastighet har vi använt digitaliserade ritningar sedan talets början, så vi är lyckligt lottade, säger Gösta. Vi kan använda vårt ritningsmaterial som XML-filer. Det betyder till exempel att all information om lokalernas areor kan exporteras och länkas till våra hyreskontrakt och andra viktiga data. Fokus på förvaltningen Gösta har själv varit engagerad i arbetet med att ta fram standarden som utvecklats till FI2. Det var först när vi fokuserade på fastighetsförvaltarnas roll och behov som bilden blev riktigt tydlig, förklarar han. Det är när en fastighet ska förvaltas som lätt tillgänglig information får en tydlig prislapp. När alla ritningar finns på en snabb server, länkade till kontrakt och all annan information som man väljer ut, finns det mycket stora pengar att tjäna. Snabba resultat Under 90-talet fanns det många systemleverantörer som försökte skapa informationssystem som baserades på data från olika aktörer inom byggsektorn. Nu, när utvecklingen istället utgår från förvaltarnas behov, har resultaten kommit snabbt. De företag som utvecklar system och program har tidigare varit koncentrerade på att förfina funktionerna hos sin produkt, förklarar Gösta. Nu tar de allt oftare också nästa steg och bygger in funktioner för kommunikation. Två goda råd Gösta har två råd att ge den som ännu inte beslutat att satsa på IT-baserad fastighetsförvaltning: Analysera era behov noga. Räkna! Det finns stora möjligheter att effektivisera och förbättra med hjälp av IT, men det är inte självklart att kostnaden står i proportion till insatsen. Satsa på beprövade system. Köp bara program som använder gränssnitt och andra standarder enligt kraven i FI2.

5 Vi får mer tid för fastighetsförvaltning Genom FI2 har ansvaret för att utveckla fungerande kopplingar mellan systemen flyttats till programleverantörerna. Det spar tid och energi som vi istället kan lägga på att utveckla det vi är bäst på; att utveckla vår fastighetsförvaltning. Det säger Patrik Gertsson, IT-chef vid Regionfastigheter i Skåne och ytterst ansvarig för att företaget blev pionjärer inom FI2. Regionfastigheter förvaltar landstingets fastigheter i Skåne. Beståndet är blandat. Här ingår naturligtvis sjukhus och vårdinrättningar, men också kontor och andra slag av lokaler. Vi har ungefär rum i bolaget, förklarar Patrik. Vårt uppdrag handlar om att förvalta detta så smidigt och flexibelt som möjligt. Automatiserade funktioner För att bli en så effektiv organisation som möjligt har Regionfastigheter valt att automatisera många funktioner. Det är möjligt när det finns enkla kopplingar mellan databaser, CAD-ritningar och annan information som hyresgäster och personal behöver ha tillgång till. Patrik tar ett enkelt exempel på tidsvinster: Tidigare mättes varje rum 3-4 gånger per år i genomsnitt. Nu behövs det aldrig! Alla mått som behövs finns lagrade på CAD-ritningarna i vårt system. Kvalitetsvinst Effektivare arbete alltså, men också en kvalitetsvinst. Risken för felmätningar är liten och det är lätt att korrigera misstag. Därmed får leverantörer ett bättre underlag vid offerter och det blir lättare att till exempel göra jämförelser av energiförbrukning eller andra kostnadeer mellan olika lokaler. vara ännu bättre. Vi skulle vilja ha ännu fler leverantörer med på tåget, säger Patrik. Det är fortfarande dåliga kunskaper om FI2 på många håll, trots alla uppenbara fördelar. Byggbranschen trög Han tror att det kan bero på byggbranschens traditionella tröghet. Här finns både regelverk och traditioner som bromsar införandet av nyheter. Det är många grupper aktiva under ett stort byggprojekt, men få av dem ser till helheten. Ofta är det inte förrän i förvaltningsskedet som det är uppenbart att CAD-ritningar och text kan samordnas till en ovärderlig kunskapsbank. Ändå har vi redan nått långt, konstaterar han. På mindre än fem år har vi etablerat ett helt nytt system. Vinsterna blir bara större ju längre vi är igång och ju mer komplett systemet blir. Tack vare FI2 kan informationen om ett fastighetsbestånd bli tillgänglig för alla. Det blir lätt att diskutera uppdrag med leverantörer, olika leverantörer kan växla information med varandra, men framför allt innebär systemet en kvalitetsförbättring längst ut i linjen. Det blir helt enkelt mer ordning och reda i alla led, säger Patrik. Och det vinner alla på. - Tidigare mättes varje rum 3-4 gånger per år - i genomsnitt, säger Patrik Gertsson, fd. IT-Chef på Regionsfastigheter Skåne. Nu behövs det aldrig! Alla mått som behövs finns lagrade på CAD-ritningarna i vårt system. Vi har en tight organisation i företaget, berättar Patrik. En person är ensam ansvarig för vår CAD-sida, en för ritningarna. Ett sådant upplägg förutsätter att vi har funktionella förvaltningssystem. Men, det är klart att han tycker att det skulle kunna 5

6 Standarden FI2 argument för förändring Fast3k har öppnat dörrarna till framtiden för fastighetsorganisationen på Tekniska kontoret i Jönköpings kommun. FI2 är den standard som gjort det möjligt bygga en informationsplattform för att införa effektivare förvaltningssystem. Trots att vi nyss kommit igång har systemet redan sparat massor, säger Torbjörn Isacsson, driftschef på Tekniska kontoret. Ett enkelt system där det alltid är ordning och reda vinner alla på. Jönköpings kommun har valt en lite annorlunda väg mot informationshanteringen i framtidens fastighetsförvaltning. När vi analyserade möjligheterna såg vi att vi antingen kunde köpa ett komplett system, eller bygga upp en helt egen informationsplattform. Vi valde det senare eftersom vi ville utnyttja de system vi redan äger och nyligen investerat i. Det handlar bland annat om att dra nytta av innehållet i fastighetsinformationsregister, ekonomisystem, personalhanteringssystem, dokumenthanteringssystem och ett geografiskt informationssystem (GIS). Lättillgänglig information Idag har Jönköping ett helt webb-baserat informationssystem som är mycket lättillgängligt. Hittills har 140 användare tillgång till de olika expertsystemens information. Vi införde CAD-standard för inlevererade ritningar under 1990-talet, säger Patric Jacobsson, IT-samordnare. I slutet av årtiondet scannade vi dessutom in stora delar av vårt ritningsmaterial. Nu ligger det ungefär ritningar lagrade digitalt vilket motsvarar cirka 50 procent av tillgängliga dokument. Med informationen som utgångspunkt har Jönköping utvecklat fast3k. Idén är att kommuner och organisationer med jämförbar verksamhet ska kunna välja det system som Jönköping utvecklat som bas för sin fastighetsinformation. Samarbetet kring fast3k drivs i ett kommunalt nätverk i samarbetet med Sveriges kommuner och landsting. informationsöarna som tidigare endast var tillgängliga för de som var invigda i de enskilda expertprogrammen. Integrerade system Bosse Johansson, Referat Fastighetsinformation AB, har samarbetat med Tekniska kontoret under utvecklingen av fast3k. Han tycker själv att projektet startade i precis rätt tid. Jönköpings kommun hade tidigare lagt grunden för informationsbygget genom att skapa samordnade regler för digital förvaltningsinformation. Det finns ett stort spöke som många fastighetsförvaltare inte upptäckt ännu, konstaterar han krasst. Inom fem år går ungefär 30 procent av nyckelpersonerna inom fastighetsförvaltningen i pension. Om inte de kommunala fastighetsföretagen ser till att bygga upp nya informationssystem nu finns det stor risk att de tappar information. Vi har integrerat ekonomisystem, personalsystem, ekonomisystem, dokumenthantering, fastighetsregister, kartsystem och en del andra administrativa system i fast3k, förklarar Torbjörn. Tack vare det standardiserade FI2-gränssnittet ger det här programmet stor frihet att läsa och analysera data. Arbetet faller också väl in i sambruksplattsformens grundtankar om informationsstandard inom 24-timmarsmyndigheten. Det ger snabba vinster på många plan. Så många att det faktiskt kan vara svårt att räkna fram exakta siffror men utvärdering pågår. Bara att slippa ge sig ner i ett arkiv och leta efter ritningar sparar många mantimmar, konstaterar Torbjörn. Om ritningarna dessutom inte är justerade sedan senaste renoveringen kan läget bli ännu värre Nu är det mycket lätt att hitta ritningarna via webben, och det framgår tydligt när materialet reviderats senast. FI2 bygger broar Det informationssystem som Jönköpings kommun infört bygger till stor del på FI2. Med hjälp av standarden har man skapat broar och förståelse mellan de isolerade Från vänster: Patric Jacobsson, ansvarig för IT-samordning, Bo Johansson, referat fastighetsinformation ab samordnare för in formationsbygget och Torbjörn Isacsson, driftchef och ansvarig 6 för projektet fast3k. Intresset växer I takt med att användningen av Tekniska kontorets fastighetsinformationssystem ökar växer också intresset för likartade projektet bland andra kommuner och landsting. Hittills har bland annat Malmö kommun valt att satsa på samma system. Pilotprojekt pågår i ett antal andra kommuner. Gränssnittet i FI2 gör det möjligt att utveckla och anpassa informationssystemet till ständigt nya behov. Vid årsskiftet kom en ny lag som ställer krav på systematiskt brandskyddsarbete, lag om skydd mot olyckor, berättar Torbjörn. Då kunde vi snabbt fånga in kompletterande information i vårt system. Där finns till exempel provningsintervall och andra data som gäller anläggningar som faller under den här lagen. Och skulle olyckan ändå vara framme är informationssystemet öppet för både SOS Alarmering och Räddningstjänsten. Då kan FI2 spara både liv och pengar.

7 Fakta om FI2 FI2 är ett standardiserat sätt att kommunicera fastighetsinformation mellan ITsystem. FFi har som uppgift att förvalta och vidareutveckla FI2, som säkerställer ett obrutet och kostnadseffektivt informationsflöde under en fastighets livscykel. FI2 har lett fram till praktiska upphandlingsmallar, som också underlättar bedömningen av olika IT-leverantörer och konsulter. Tillämpning av FI2 är kostnadsbesparande. Den ger smarta och nyskapande koncept och arbetssätt som är enkla att använda. FI2 är fortsättningen på FI2002 som var en del av FoU programmet IT Bygg och Fastighet Ett utvecklingsprojekt med deltagare från flera stora privata fastighetsägare, staten, landsting, kommuner, Svenska Kyrkan m fl. FI2 standarden sköts av Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi. FFi stöds av tongivande aktörer i fastighetssektorn bl a offentliga fastighetsföretag som UFOSgruppen, SABO, Byggherreföreningen och Fastighetsbranschens Utvecklingsforum. Dessa organisationer representeras genom bland andra ABB Fastighet AB, Akademiska Hus AB, AP Fastigheter AB, Castellum AB, Fastighets AB Tornet, Vasakronan AB, Statens Fastighetsverk, Stockholmshem AB m fl. För att kunna flytta data mellan IT-system har man i FI2 utgått från xml-standarden och skapat branschspecifika märkord för fastighetsinformation. FI2s standardiserade format används till att utväxla information mellan olika förvaltningssystem. FI2 har även färdigdefinierade processmallar som kan användas när fastighetsföretag utvecklar de egna processerna. Med dem får man stöd för att peka ut vilka informationsmängder som behöver kunna hanteras i ett IT-system, när det ska upphandlas. FI2s definition av ett standardiserat filformat har använts till att utväxla information mellan olika förvaltningssystem. FI2 medverkar till effektivare verksamhet och ökad kundnytta Medlemskap Som medlem i FI2 kan du tillsammans med andra aktörer i fastighetssektorn vara med och påverka den fortsatt utveckling av FI2. Du får även ta del av praktiska upphandlingsmallar, som kan underlätta för bedömningen av olika leverantörer och för att peka ut vilka informationsmängder som behöver kunna hanteras i ett IT-system, när det ska upphandlas. Ansök om medlemskap på Nyhetsbrev Vill du prenumerera på våra kostnadsfria nyhetsbrev kring FI2? Anmäl dig på Kontaktinformation FI2, Vasagatan 52, 3tr Stockholm tel , fax

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Inom ramen för ITBoFs implementeringsprojekt har lösningar på behovet av integrerad informationshantering inom förvaltning och byggande

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering

Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering Bo Tyrefors Ordförande i Föreningen för Förvaltningsinformation Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Dokument/information Ett dokument är en

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Del 1: Projektdefinition

Del 1: Projektdefinition Arkiveringsrekommendationer Del 1: Projektdefinition fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till en genomlysning av konsekvenser vid dagens vägval

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Syfte och vision Ideell förening med 140 medlemmar från: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer,

Läs mer

1. Är Ditt företag medlemmar i Föreningen för Förvaltningsinformation (FFi)?

1. Är Ditt företag medlemmar i Föreningen för Förvaltningsinformation (FFi)? Vad vet Du om Fi2? 1. Är Ditt företag medlemmar i Föreningen för Förvaltningsinformation (FFi)? Ja 81,8% 27 Nej 18,2% 6 answered question 33 skipped question 1 2. Vilken kategori av företag representerar

Läs mer

Mallar för upphandling av informationssystem

Mallar för upphandling av informationssystem Förfrågan Bilaga 1 Allmänna bestämmelser Bilaga 2 Tillämpningar användning Bilaga 3 Informationsinnehåll Bilaga 4 IT-lösning Bilaga 5 Adm. föreskrifter branschpraxis Bilaga 2.1 Processmodeller Bilaga 3.1

Läs mer

Certifiering (godkännandemärkning av system).

Certifiering (godkännandemärkning av system). Certifiering (godkännandemärkning av system). 20090505 Innehåll Bakgrund... 2 Principer... 3 Fi2 informationsmodell... 3 Fi2 s olika delmodeller... 4 Certifieringens olika nivåer... 5 Metod för Godkännandemärkning...

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner. DIN IT VISION MED ELEVPC OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.se/elevpc Varför ElevPC? En omfattande undersökning av europeiska studier kring

Läs mer

Varför CAD-krav i förvaltning?

Varför CAD-krav i förvaltning? Varför CAD-krav i förvaltning? Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Per Erlandsson, BIM Alliance Sweden Kort historik - brytpunkter 1993 första CAD-kravspecifikationen, Malmö Skolfastigheter

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Program 13 november Jönköping Tid Namn Rubrik presentation 11.00-11.20 Olle Samuelson & Rogier Jongeling BIM Alliance 11.20-12.00

Läs mer

Hjelm & Co! Varför välja oss?!

Hjelm & Co! Varför välja oss?! Hjelm & Co är ett företag under ständig utveckling. Sedan övertagandet av bolaget år 2000 har de olika inriktningarna både ändrats och spetsats till vart vi befinner oss idag. Med en strävan att etablera

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Objektsmodeller i förvaltning

Objektsmodeller i förvaltning Objektsmodeller i förvaltning Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Informationsmodeller Nyttan med en objektsmodell Informationshantering genom systemen Informationsmodellen med ingående

Läs mer

Detta är Sustend. Ett högre syfte

Detta är Sustend. Ett högre syfte Detta är Sustend Vad gör egentligen en byggkonsult? Den frågan får vi med jämna mellanrum och det är väl ett bevis på att det behöver förklaras. Ett bra sätt att förklara vad en byggkonsult gör är att

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. www.byggvarubedomningen.se

Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. www.byggvarubedomningen.se Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror www.byggvarubedomningen.se Nu behöver du bara känna till ett system för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen har samlat de största och viktigaste

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Nyttan med BIM i förvaltningsskedet Symetri FM

Nyttan med BIM i förvaltningsskedet Symetri FM Nyttan med BIM i förvaltningsskedet Symetri FM Dan Olandersson Sales Director FM dan.olandersson@symetri.com Detta är Symetri (fd. CAD Q) Finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark och UK. 315 medarbetare

Läs mer

BIM i Förvaltning Samverkanforum

BIM i Förvaltning Samverkanforum BIM i Förvaltning Samverkanforum 19 Maj 2008 Bo Tyrefors ordförande Bo Johansson v ordförande Anna Brita Krakenberger Arkitekt Sweco 1 Program 13.00 13.15 Begreppet BIM Bo Tyrefors 13.15 13.45 Byggnadsverksinformation

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412 7808. Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007

Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412 7808. Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007 1 Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412 7808 Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007 Innehållförteckning Allmänt om verksamheten... 2 Bakgrund... 2 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Sammanfattning Med en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans sparar stadsdelsförvaltningen i Stockholmsförorten

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Verksamhetsplan 2004 för Föreningen för Förvaltningsinformation, FI2002

Verksamhetsplan 2004 för Föreningen för Förvaltningsinformation, FI2002 Verksamhetsplan 2004, FI2002 2003-11-20 Föreningens övergripande syfte: Föreningen skall valta och vidareutveckla en stabil grundstruktur information (FI2002), åt fastighetssektorn så att grundstrukturen

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

BEAst Supply - Effektivare anläggningstransporter. Peter Svensson på Swerock och Peter Fredholm på BEAst TTF 15 december 2015

BEAst Supply - Effektivare anläggningstransporter. Peter Svensson på Swerock och Peter Fredholm på BEAst TTF 15 december 2015 BEAst Supply - Effektivare anläggningstransporter Peter Svensson på Swerock och Peter Fredholm på BEAst TTF 15 december 2015 Verksamhetsidé för BEAst BEAst tar fram standarder och tjänster för elektroniskt

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Bokslutskommuniké januari 31 december

Bokslutskommuniké januari 31 december 5 februari 2016 VD och koncernchef Staffan Hanstorp Bokslutskommuniké 2015 1 januari 31 december 1 Agenda Sammanfattning Q4 och helår 2015 Väsentliga händelser Verksamheten Finansiell utveckling 2 Sammanfattning

Läs mer

Huvudägarna bakom Boform bedriver verksamhet, eller har tidigare erfarenhet inom:

Huvudägarna bakom Boform bedriver verksamhet, eller har tidigare erfarenhet inom: Vilka är vi Boform är fastighetsbolaget som kombinerar det lilla företagets entreprenörskap och innovationskraft, med det stora bolagets möjlighet till stordriftsfördelar och pressade kostnader för inköp.

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

BIM Alliance i Umeå

BIM Alliance i Umeå BIM Alliance i Umeå 2015-10-20 Syfte och vision Ideell förening med 165 medlemmar från: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag

Läs mer

Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik

Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik Föredrag vid Jord- och SkogsGIS-seminarium Jönköping den 8 november 2006 040-16 71 33 0734-12 81 33 fredrik.ekelund@sweco.se Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Välkommen till Alviks Terrass Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Fastighetsbeteckning: Racketen 10 Fastighetsägande bolag RACS Racketen Större AB Fastighetens adress Gustavslundsvägen 147-151 167 51

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Gå till www.datscha.se Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet.

Gå till www.datscha.se Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet. Kom-igång-guide Välkommen att ta del av denna guide som visar dig affärsnyttan och fördelarna med Datscha. Guiden hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta i verktyget. Gå till www.datscha.se Klicka

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Rapport workshop Energileveranser etapp 2 El den 20 maj 2010

Rapport workshop Energileveranser etapp 2 El den 20 maj 2010 Plats:, Vasagatan 52, Stockholm Tid: 2010-05-20 kl 13-15.30 Närvarande: Leverantörer Per Nääs Vattenfall Distribution Nordic Fredrik Blåvall Fortum Mårten Mohlin Fortum Michael Loberg Infometric Martin

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Publikation 2011:127 NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Titel: Generella insamlingsregler och krav för vägdata som ska levereras till Trafikverkets NVDB/GVT-miljö, version 1.1 Publikation:

Läs mer

Wiking Gruppen Wiking Webdesign 24h-webhosting Entreprenor.net

Wiking Gruppen Wiking Webdesign 24h-webhosting Entreprenor.net Effektiv administration av älg & viltskötsel områden VILTSYS, är ett databas baserat system framtaget av Wiking Gruppen för en effektiv administration av vilt och älgskötselområden via Internet. Systemet

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Case: Swegon. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story

Case: Swegon. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story Success story Case: Swegon Utmaning Storskalig plåtbearbetning med hjälp av traditionella maskiner bullrar och drar energi. Inför lanseringen av produktfamiljen Pacific ville Swegon effektivisera tillverkningen

Läs mer

Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder

Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder I begynnelsen var pärmen. Detta utomordentliga, praktiska redskap för samlande av fakta, anvisningar, planer, ritningar, kostnader med mera. En oumbärlig

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Seminarium 2015 02 11 Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se En bild av debatten Vårdskandaler Vinster Internationella

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR UTVECKLING AV E- TJÄNSTER

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR UTVECKLING AV E- TJÄNSTER SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-03-12\dagordning\tjänsteutlåtande\7.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 2008-013248-112 SID 1 (6) 2009-02-17 Verksamhetsstöd

Läs mer

1 av 5 2014-02-28 15:54

1 av 5 2014-02-28 15:54 1 av 5 2014-02-28 15:54 Malmö stad Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Skicka vidare Prenumerera Sluta prenumerera DELA DETTA UTSKICK Vi skriver januari 2014 och du läser

Läs mer

REAL Fastighetssystemet. REALPortalen Verktyg för den smarta förvaltaren. Fritt, enkelt, säkert. Passar även bra för enskild BRF.

REAL Fastighetssystemet. REALPortalen Verktyg för den smarta förvaltaren. Fritt, enkelt, säkert. Passar även bra för enskild BRF. REAL Fastighetssystemet Fritt, enkelt, säkert REALPortalen Verktyg för den smarta förvaltaren Till dig som erbjuder ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar eller hyresrätter/lokaler. Passar även

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Länk mellan projektering & logistik. BEAst Årskonferens, 19 april 2016

Länk mellan projektering & logistik. BEAst Årskonferens, 19 april 2016 Länk mellan projektering & logistik BEAst Årskonferens, 19 april 2016 Problem som arbetsgruppen för Projektering logistik velat lösa Manuell hantering av logistikdata på arbetsplatser, t.ex. för uppgifter

Läs mer

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare innehåll sid drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare bli vår drömkund 5 6 7 9 11 12 en kort presentation 1 2 förvaltning idé och

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2006

Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2006 1 Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412-7808 Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2006 Innehållförteckning Allmänt om verksamheten...2 Bakgrund...2 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Symposiet rörande branschsamverkan Södra Bancohuset, Järntorget den 24 mars 2009

Symposiet rörande branschsamverkan Södra Bancohuset, Järntorget den 24 mars 2009 Symposiet rörande branschsamverkan Södra Bancohuset, Järntorget den 24 mars 2009 Samverkan behövs för ett fungerande informationsbygge med gemensamma grundobjekt! Föreningen för Förvaltningsinformation

Läs mer