Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden"

Transkript

1 Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10 med utlåtanden 23

2 Motion 7 Motion angående: Kontaktuppgifter på Eniro.se, Hitta.se m fl. Mitt förslag är att på riksnivå (eller delegerat till någon regional Hgf) utse en rikstäckande avdelning till att se över Hyresgästföreningens uppgifter i kataloger/webbsidor så att de är unika, informativa, rangordnade (strukturerade), korrekta (aktuella) och sökbara. Som det är nu är det svårt att se om hyresgästförening är en regional hyresgästförening, kommun/ stadsdelshyresgästförening eller lokal hyresgästförening. Det är på vissa träffar svårt att se vilket område hyresgästföreningen tillhör och vilket överordnad (ev underordnad) organisation hyresgästföreningen tillhör geografiskt. Listan på antal träffar när man söker på Hyresgästförening blir så stor att det är svårt att få överblick. Yrkande: Att tillsätta en arbetsgrupp på riksnivå att se över adress och telefonuppgifter för alla hyresgästföreningarna på samtliga nivåer. Motion lämnad av medlem: Tom Birkeland Idé/förslag på hur det istället kan se ut i hitta.se eniro.se hyresgastforeningen.se m fl: Hyresgästföreningen Riksförbundet Adress mm Regional nivå: Lista regionala hyresgästföreningar (Länk till ex 5) Hyresgästföreningen region Västra Sverige Adress mm Riksnivå: Hyresgästföreningen Riksförbundet (Länk till ex 1) Kommun/stadsdels-nivå: Lista hyresgästföreningar (Länk till ex 6) Hyresgästföreningen Centrum Göteborg Adress mm Regional nivå: Hyresgästföreningen region Västra Sverige (Länk till ex 2) Lokal nivå: Lista lokala hyresgästföreningar (Länk till ex 7) 24

3 Lokal hyresgästförening Öster om Heden XXX XX XX Adress mm Kommun/stadsdels-nivå: Hyresgästföreningen Centrum Göteborg (Länk till ex 3) Lista över regionala hyresgästföreningar inom: Hyresgästföreningen Riksförbundet: (Länk till ex 1) 1. Hyresgästföreningen region Södra Skåne 2. Hyresgästföreningen region Norra Skåne 3. Hyresgästföreningen region Västra Sverige (Länk till ex 2) 4. Hyresgästföreningen region Mitt 5. Hyresgästföreningen region Aros-Gävle 6. Hyresgästföreningen region Sydost 7. Hyresgästföreningen region Stockholm 8. Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg (BÄSK) Lista över kommun/stadsdels-hyresgästföreningar inom: Hyresgästföreningen region Västra Sverige (Länk till ex 2) 1. Hyresgästföreningen Angered 2. Hyresgästföreningen Frölunda 3. Hyresgästföreningen Hisingen 4. Hyresgästföreningen Härryda 5. Hyresgästföreningen Kungsbacka 6. Hyresgästföreningen Mölndal 7. Hyresgästföreningen Partille 8. Hyresgästföreningen Södra Bohuslän 9. Hyresgästföreningen Varberg 25

4 10. Hyresgästföreningen Centrum Göteborg (Länk till ex 3) 11. Hyresgästföreningen Norra Göteborg 12. Hyresgästföreningen Västra Göteborg 13. Hyresgästföreningen Östra Göteborg Lista över lokala hyresgästföreningar inom Hyresgästföreningen Centrum Göteborg (Länk till ex 3) 1. Lokal hyresgästförening Öster om Heden (Länk till ex 4) 2. osv Yttrande över insänd motion/yrkande till förbundsstämma 2014 Styrelsen för Hyresgästföreningen Centrum i Göteborg delar medlemmen Tom Birkelands synpunkter och yrkande i motionen: Kontaktuppgifter på Eniro.se, Hitta.se m.fl. Styrelsen tillstyrker därför inlämnad motion. För Hyresgästföreningen Centrum Göteborg styrelse Hasse Kvint Tf Ord Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 7 Motion angående: Kontaktuppgifter på Eniro.se, Hitta.se m fl. Sammanfattning Motionären tar upp frågan hur Hyresgästföreningen kan underlätta tillgängligheten via eniro.se, hitta.se, hyresgastforeningen.se och andra webbsidor. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att projektet Webb och sociala medier får i uppgift att beakta motionärens förslag när den nya webben för hyresgastforeningen.se utvecklas och i övrigt anse motionen besvarad Sedan flera år har samtliga regioner gemensamt styrt hur kontaktuppgifterna ser ut i de tryckta telefonkatalogerna. Utgångspunkten är att den som söker telefonnummer eller andra kontaktuppgifter enkelt ska kunna få tag i rätt uppgift. Hyresgästföreningen anlitar en extern konsult som i samarbete med respektive region uppdaterar alla kontaktuppgifter i Eniros Gula 26

5 sidorna. Den interna samordningen har inneburit en besparing för regionerna på drygt en miljon kronor om året. Tidigare förekom det ofta felringningar. Det var några medlemmar i veckan som ringde fel, det vill säga till lokala hyresgästföreningar där ingen fanns på plats för att svara i telefon, innan de fann något av växelnumren. Flera av medlemmarna var irriterade över detta enligt personal i växeln. Idag är det enligt växeln mycket ovanligt att detta händer. Hyresgästföreningens gemensamma 0771-nummer har börjat kommuniceras, såväl digitalt som tryckt, på ett alltmer effektivt sätt vilket lett till att felringningarna nu nästan har upphört helt. Via Hyresgästföreningens gemensamma telefonnummer kan medlemmar och andra också komma i kontakt med hyresgästföreningar och lokala hyresgästföreningar då växeln kopplar vidare till den enhet som stödjer det lokala arbetet inom respektive region. Medlemmar och andra får på detta sätt information om aktuella kontaktuppgifter för respektive styrelse. Hyresgastforeningen.se Det har startats ett projekt som bland annat ska utveckla en ny extern webb för Hyresgästföreningen. I dag finns vissa kontaktuppgifter på Hyresgästföreningens hemsida, hyresgastforeningen.se. Men i och med beslut om en ny webb görs inga omfattande förändringar av den befintliga sidan. Projektet Webb och sociala media har, när detta motionssvar skrivs, ännu inte bestämt vad den nya webben ska innehålla eller hur den ska se ut. Eniro.se och hitta.se Verksamhetsrådet kommunikation och opinion diskuterade för några år sedan ett förslag som liknade motionärens för eniro.se och hitta.se. Rådet ville då kunna styra kontaktuppgifterna i de båda databaserna på ett mer enhetligt sätt. Det genomfördes inte då det innebar merkostnader på tals kronor för regionerna för enbart ett fåtal ändringar i eniro.se. En ökad konkurrens och ändrade sökbeteenden gör att priserna förändras på ett oförutsägbart sätt. Hyresgästföreningen gav därför vår externa konsult i uppdrag att kontakta eniro.se och hitta.se och ta reda på vad det skulle kosta att göra ändringarna som motionären föreslår. Kostnaden blir ungefär kronor inkl. moms per år för regionerna. Enligt bedömning från vår externa konsult, som är specialiserad på att hjälpa organisationer och företag med lösningar för ökad tillgänglighet, är det svårt att motivera den höga årliga kostnaden. Idag söker många människor kontaktuppgifter även via Google. Hyresgästföreningen har därför sedan tre år tillbaka registrerade kontaktuppgifter för alla våra bemannade kontor i Google Places. Det gör att vi blir översta sökträffen när man söker lokala kontaktuppgifter till oss via Google eller Google Maps. Förbundsstyrelsen anser därför att projektet Webb och sociala medier får i uppgift att beakta motionärens förslag när den nya webben för hyresgastforeningen.se utvecklas och att motionen i övrigt ska anses besvarad. 27

6 Motion 8 Hyresgäströrelsen behöver en riktig extern hemsida Den nuvarande hemsidan som kom till för några år sedan blev en tunn historia. Den innehåller inte mycket av hyresgäströrelsens åsikter, aktiviteter och underlag. Den är helt enkelt inte tillräckligt integrerad i rörelsens alla verksamhetsnivåer. Internetkommunikationen är en mycket viktig del av rörelsens verksamhet och av stor betydelse för rekryteringen av nya generationers förtroendevalda och medlemmar. Vi bör också rationalisera vår verksamhet genom att man på regional nivå inför internetforum för hyresjuridisk och många medlemsservicefrågor. Internetforum är en väldigt välfungerande standard användarstödfunktion i hela IT-branschen. Det har de senaste åren varit betydande arbete för många föreningar att underhålla egna hemsidor. Stöd för detta bör utvecklas. Länkarna på rörelsens allmänna hemsida ska peka på föreningarnas faktiska hemsidor inte på någon teoretisk möjlighet. Föreslår förbundsstämman uppdrar till förbundsstyrelsen att ta fram en ny hemsida som visar hyresgäströrelsens åsikter, aktiviteter och förhandlingar på olika nivåer inom rörelsen. att se till att större fokus på medlemsservice i praktiska hyresgästfrågor ges ett betydande utrymme i rörelsens internetplattform att även föreningarna och LH återigen skall få möjligheten att ha enkla hemsidor på hela rörelsens internetplattform. att det skapas en referensgrupp med representanter från regionstyrelserna som följer arbetet. KNÖS (Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm & Södermalm) Yttrande över motion Extern hemsida Styrelsens föredragande: Peggy Jönsson Den nuvarande hemsidan lanserades våren Under de år som har förflutit sedan dess har många synpunkter och ändringsförslag insamlats. Från förbundet har man redan påbörjat arbetet med att ta fram en ny, bättre och mer användarvänlig hemsida. Region Stockholm har i dagsläget flera digitala kanaler: en egen Facebooksida, där medlemmar, förtroendevalda, medarbetare och andra intresserade finner information i dagsaktuella frågor. Därutöver används bloggen dittlivsboende.se och twitter. Föreningarna ges också möjligheter till egna hemsidor, efter önskemål som tidigare framförts från föreningsstyrelserna. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att motionen överlämnas till stämman som motionärens egen 28

7 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 8 Hyresgäströrelsen behöver en riktig extern hemsida Sammanfattning Motionären anser att Hyresgästföreningens externa webbplats saknar viktigt innehåll i form av föreningens åsikter och verksamhet och efterlyser en ny webbplats med större fokus på det och med bättre medlemsservice. Motionären vill också att det ska ges utrymme för förtroendevalda att ha egna hemsidor på Hyresgästföreningens webbplats. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta att anse motionen besvarad Förbundsstyrelsens övervägande Hyresgästföreningens externa webbplats hyresgästföreningen.se lanserades i sin nuvarande form i maj Den har sett ungefär likadan ut och haft samma funktioner sedan dess. I webbsammanhang är det en ganska lång tid och motionären har rätt i att det är hög tid att se över webbplatsen. Som organisation ska vi visa på resultat och lyfta allt som förtroendevalda, medlemmar och anställda gör varje dag. Vår webbplats speglar inte vårt varumärke och det är ett stort problem eftersom den är vår enskilt största kontaktyta mot medlemmarna med nästan besök om året. Arbetet med att ta fram en ny webbplats har redan påbörjats. Projektet webb och sociala medier drog igång i januari i år och i projektets direktiv är uppdraget tydligt ta fram en ny hyresgästföreningen.se som bygger på dialog med medlemmarna i större utsträckning än i dag. Projektet ska också se över och föreslå en modell för förtroendevaldas webbplatser och övriga digitala initiativ. Projektets förstudie ska vara avslutad den 31 maj 2014 och genomförandet påbörjas under hösten därpå. Flera olika referensgrupper kommer att användas under projektet och det innefattar även förtroendevalda på alla nivåer i organisationen. Med hänvisning till ovanstående anser förbundsstyrelsen att motionen ska anses besvarad. 29

8 Motion 9 Problem med Bosse Jag och många med mig har problem med inloggningen på det nya intranätet Bosse. Det senaste som föreslagits är byte av webbläsare. Många tycker inte att det är ett bra förslag. Vi kan inte ställa krav på att alla förtroendevalda ska ha exakt samma tekniska utrustning. Vi föreslår att Hyresgästföreningens förbundsstämma beslutar: Att se över inloggningsproblematiken och vidta lämpliga åtgärder. Hyresgästföreningen Eskilstuna Hyresgästföreningen Flen Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker Hyresgästföreningen Strängnäs Hyresgästföreningen Östra Sörmland Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 9 Problem med Bosse Sammanfattning Motionärerna upplever problem med inloggningen till Bosse och vill att problemen ska lösas. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta att anse motionen besvarad Förbundsstyrelsens övervägande Förbundsstyrelsen känner igen och har förståelse för den problematik som motionären tar upp. Intranätet Bosse lanserades i september 2012 och bygger på en öppenhet som inte fanns på det gamla intranätet. Till exempel har förtroendevalda samma möjligheter som anställda att skriva nyheter, och alla användare kan se all publicerad information. Ett år efter lanseringen gjordes en uppföljning av vad förtroendevalda och anställda tycker om Bosse. Alla förtroendevalda som har en inloggning fick delta och lämna sina synpunkter. Av enkätsvaren framgår att ungefär hälften av de förtroendevalda tycker att Bosse fungerar bra eller mycket bra, hälften tycker att Bosse fungerar dåligt eller mycket dåligt. På frågan Upplever du att det nya intranätet i sin helhet är enkelt och lätt att använda? svarade till exempel 60 procent av de förtroendevalda i region BÄSK att de var nöjda eller mycket nöjda. Tanken är att intranätet ska fortsätta att utvecklas efter hand. Bland annat har inloggningen för förtroendevalda byggts om vid två tillfällen sedan lanseringen för att förenkla den efter förtroendevaldas önskemål. Trots det har det, av och till, inkommit rapporter om att en del 30

9 förtroendevalda har haft svårt med inloggningen. När felsökningen sedan har påbörjats har problemen eller felen inte gått att återskapa vilket har gjort att det inte gått att komma vidare med en lösning. Självklart ska inloggningen fungera för alla. För att försöka reda ut problemen en gång för alla är i skrivande stund två möten med förtroendevalda inplanerade i mars för att reda ut vad inloggningsproblemen består i. Ärendet har högsta prioritet för förvaltningsgruppen på riksförbundet och problemen ska lösas så snabbt det bara går. Förvaltningsgruppen kommer även att ta kontakt med motionärerna för att erbjuda dem ett möte där de får visa vilka problem de har och berätta hur de vill att det ska fungera i stället. Med hänvisning till ovanstående anser förbundsstyrelsen att motionen ska anses besvarad. 31

10 Motion 10 Man ska inte behöva ha egen dator och e-mejl I vår organisation utvecklar vi verktyg och hjälpmedel för vårt arbete baserat på ny teknologi. I mångt och mycket bidrar detta till att utveckla vår verksamhet. Ibland kan det dock bli ett hinder för vissa att vara aktiva. Idag finns mycket av vår information samlad på Bosse, för att kunna ta del av detta måste man ha en e-mejladress, något som inte alla har. Att vi använder ny effektiv teknik skall vara till hjälp men det får inte gå så långt att det hindrar vissa att vara delaktiga Vi föreslår därför: Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en strategi för att alla skall ha samma tillgång till information och möjlighet till kommunikation inom organisationen. Hyresgästföreningen Eskilstuna Hyresgästföreningen Flen Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker Hyresgästföreningen Strängnäs Hyresgästföreningen Östra Sörmland Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 10 Man ska inte behöva ha egen dator och e-mejl Sammanfattning Motionen tar upp den nya teknikens möjligheter till engagemang i Hyresgästföreningen, och föreslår att Förbundsstyrelsen ska utarbeta en strategi för att alla skall ha samma tillgång till information och möjlighet till kommunikation inom organisationen. Det vill säga även de som inte använder dator och har tillgång till e-post, ska ges samma förutsättningar att vara aktiva, som de som använder den nya tekniken. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta att avslå motionen Förbundsstyrelsens övervägande Hyresgästföreningen lägger i dag stora resurser på kommunikation med medlemmar och aktiva. De kanaler vi använder blir hela tiden fler och fler tack vare ny digital teknik. Facebook, Twitter, Instagram är exempel på kanaler för ett ständigt utökat medlemsengagemang. Samtidigt har vi kunnat behålla våra mer traditionella kanaler för kontakt med medlemmarna. Hem & Hyra är en mycket uppskattad medlemstidning, Hyresgästen en likaså värdefull kommunikationskanal med aktiva i organisationen. Nyheter som publiceras på vår webb och intranätet, fångas upp och kommer i stor utsträckning med i tryckt media som Hem & Hyra och Hyresgästen. Därtill citeras 32

11 vår medlemstidning i mycket stor utsträckning av annan media och kommer på så sätt medlemmar och allmänhet till del. Vi har också under 2013 börjat använda ett utskicksverktyg, vilket möjliggör samtidigt utskick av vanlig post och e-post, beroende på mottagarens val. En möjlighet som spar pengar och är kostnadseffektivt och anpassas efter behov. Enligt en nyligen genomförd undersökning från SCB 1 hade 7 miljoner personer, eller 91 procent i åldern år tillgång till dator i hemmet Lika många har tillgång till internet bland åringarna, 91 procent. Men 10 procent av kvinnorna och 7 procent av männen i åldern år har inte tillgång till internet i hemmet och skillnaden är stor mellan åldrarna. Bland åringarna är det 61 procent av kvinnorna och 34 procent av männen som inte har tillgång till internet, och därmed inte tillgång till e-post. Närmare 70 procent av de som inte har internet uppger att de inte har behov av det. Med den moderna informationsteknologin ges hela tiden nya möjligheter, och de traditionella kanalerna får allt svårare att göra sig gällande. Det gäller för media i stort och även för Hyresgästföreningen. Den nya tekniken innebär att makten över kommunikationen flyttas över alltmer till den enskilde individens val, utifrån behov och förutsättningar. Hyresgästföreningen har startat ett omfattande programarbete för sammanhållen medlemskommunikation med fokus på att utveckla dialogen med medlemmar, aktiva och omvärld. Det är ett viktigt strategiskt arbete, som beräknas pågå fram till Inom ramen för programmet kommer tillgången till information och möjlighet till kommunikation för medlemmar att behandlas, varför förbundsstyrelsen inte anser ytterligare strategiska insatser nödvändiga. 1 Källa: SCB, 33

Sammanställningar av djupintervjuer

Sammanställningar av djupintervjuer Sammanställningar av djupintervjuer Bakgrund Under en vecka i slutet av januari 2016 genomfördes djupintervjuer runt kommunens digitala service. 12 personer intervjuades. Innan intervjuerna gjordes en

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Webbstrategi. Strategi. Fastställt av. Kommunikationsdirektör. Datum för fastställande 2010-12-06. Giltighetstid. Tillsvidare.

Webbstrategi. Strategi. Fastställt av. Kommunikationsdirektör. Datum för fastställande 2010-12-06. Giltighetstid. Tillsvidare. Webbstrategi Strategi Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2010-12-06 Giltighetstid Tillsvidare Ansvarig funktion Kommunikationsdirektör Målgrupp Alla förvaltningar i Sundsvalls

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden Motion 30 Motion 31 med utlåtanden 83 Motion 30 Finns det något hopp om en räddningsplan mot hyreshöjningarna? SÄNKTA HYROR Äntligen är vi ense om frysta hyror till att börja med. Vår nya regionordf. Greger

Läs mer

KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014

KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014 KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014 Snart är det dags för en spännande kampanjhelg mot knark på krogarna! Under lönehelgen i maj kommer 475 krogar i 50 kommuner runt om i landet att tydligt ta ställning mot droger

Läs mer

RÄTT! Vi hjälper dig att välja. Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på!

RÄTT! Vi hjälper dig att välja. Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på! Vi hjälper dig att välja RÄTT! Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på! Oberoende professionella tester Varje år får hundratals produkter genomgå

Läs mer

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36)

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Utlåtande 2007: RI (Dnr 016-3853/2006, 035-204/2004) Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Handlingar tillgängliga på nätet Skrivelse

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr.2 tisdagen den 24 april 2012. Lokalen Vanadisplan 3 D. Möte 18:30-21:30

Protokoll styrelsemöte nr.2 tisdagen den 24 april 2012. Lokalen Vanadisplan 3 D. Möte 18:30-21:30 Sida 1 av 5 Protokoll styrelsemöte nr.2 tisdagen den 24 april 2012 Öppnande av möte Lokalen Vanadisplan 3 D Möte 18:30-21:30 2:1 Öppnande Förslag till mötesordförande och sekreterare fastställdes. Ordförande

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag EN INTRODUKTION Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas

Läs mer

Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN

Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR SALA.SE 2014-2016 1 (3) 2014-02-12 RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSEN Riktlinje för sala.se och övriga publika internetkanaler Internet rymmer idag ett stort

Läs mer

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 Verksamhetsplan Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 1 1. Inledning Denna verksamhetsplan för 2016 är ett styrande dokument för Företagarna Västerbotten Service AB. Fokus ligger på att utveckla

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett erbjudande till

Läs mer

Övergång till digital nämndhantering för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Övergång till digital nämndhantering för miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2013-05-14 Handläggare Jonas Arnqvist Telefon: 08-508 28104 Till Miljö- och 2013-06-18, p. 8 Förvaltningens förslag till beslut 1. Tillhandahålla

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Projektbeskrivning: Ny hemsida

Projektbeskrivning: Ny hemsida Tillväxtkontoret Anders Hedberg Magnusson Datum Dnr Sid 3 november 2014 2014KS522 1 (10) Projektbeskrivning: Ny hemsida Detta dokument är en beskrivning av projekt Ny hemsida som startats av ITrådet under

Läs mer

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 1 Bakgrund För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen fastställde kommunstyrelsen

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Välkommen Till Kryssets förskola 2015

Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Informationsfolder Kryssets förskola 2014-2015 Välkommen till Kryssets förskola Vision Vi utbildar världsmedborgare Vi är världen, världen är vi. Kryssets förskola

Läs mer

Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen

Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen Bakgrund I maj 2007 beslutades att UB skulle satsa på att skaffa egen kompetens inom området usability. Ärendet hamnade på kvalitetsgruppens

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Eniro lanserar Sveriges främsta söktjänst - eniro.se

Eniro lanserar Sveriges främsta söktjänst - eniro.se PRESSMEDDELANDE 15 maj 2003 Eniro lanserar Sveriges främsta söktjänst - eniro.se Idag lanseras eniro.se Eniros stora kraftsamling på nätet och Sveriges främsta söktjänst för alla som vill hitta något eller

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 KRISINFORMATIONSPLAN för Lycksele kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 Inledning Krisinformationsplanens giltighet och delar Planen gäller kommunledningens och förvaltningarnas/bolagens

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare.

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Ansökan bloggare Sidan 1 av 9 Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Vad är en blogg? En blogg är en samling blogginlägg som berättar/kåserar under ett gemensamt

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Former för inflytande för ungdomar - Betänkande

Former för inflytande för ungdomar - Betänkande 1 (9) Slutversion Former för inflytande för ungdomar - Betänkande Sammanfattning Kommunfullmäktige har gett demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta förslag till former för inflytande för ungdomar.

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel.

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Man 29 år På grund av min sjukdom har min sociala värld minskat

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015 Plats: Skype Tid: Tisdag 1 september, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Sara Rösare, Frej Persson,

Läs mer

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG UPPDRAG Jag har fått styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag när det gäller BRF Reimers (fortsatt kallad föreningen) tekniska förvaltning. Så här har uppdraget

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 24 mars 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 24 mars 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 24 mars 2014 Ärende 2 Dnr Rutiner för utskick av handlingar till KSAU Information om ny rutin för utskick av handlingar inför KSAU:s sammanträden

Läs mer

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Sveriges Grisföretagare har en kontinuerlig kontakt med slakt och handel. Kritiken vi ofta får handlar bland annat om den höga spädgrisdödligheten

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Till föreningsstämman 2003 Förslag till Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Bakgrund Vid SKBs föreningsstämma år 2000 behandlades en motion om hyressättningsfrågor. Den diskussion som följde med

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

VAD ÄR RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD

VAD ÄR RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD VAD ÄR RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, som främjar fritidsodlingen och trädgårdsintresset. Riksförbundet Svensk

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Förslag Lisa Alm Projektledare Botkyrka kommun Maj 2010 1 Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering

Läs mer

Telefonipolicy. Innehållsförteckning

Telefonipolicy. Innehållsförteckning 2012-09-12 Reviderad: 2014-07-15 Telefonipolicy Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning... 2 2 Vägen in till AcadeMedia... 2 2.1 Publicerade telefonnummer... 2 2.2 Svarsservice... 2 3 Kommunikation

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-01-21 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-01-21 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-01-21 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Jörgen Johansson, ordförande Terje Gunnarsson, vice ordförande Sven Löfberg, ledamot Rosie Björling, ersättande

Läs mer

Skyddsombud hindrades inte

Skyddsombud hindrades inte SEPTEMBER 2014 Nr 5 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. UR INNEHÅLLET FRÅN ARBETSDOMSTOLEN AD 2014 nr 48 Skyddsombud hindrades inte Sidan

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Välkommen som partner i Medicon Weekend!

Välkommen som partner i Medicon Weekend! Välkommen som partner i Medicon Weekend! Medicon Weekend så går det till! Målet med Medicon Weekend Synlighet kring hur Medicon Village bidrar till att skapa tillväxt Medicon Week(end) tillsammans med

Läs mer

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade 1 2 30 sätt att få flera kunder till ditt företag. En Gratis guide av Lotta Carlberg företagsrådgivare och mentor på 3 När jag arbetar med mina kunder så går vi tillsammans igenom hur de kan få in nya

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

Med hänvisning till ovanstående, föreslår styrelsen föreningsstämman besluta

Med hänvisning till ovanstående, föreslår styrelsen föreningsstämman besluta Styrelsen för en bostadsrättsförening tillsätts för att på medlemmarnas uppdrag förvalta föreningens egendom. I detta uppdrag ingår att planera för och utföra nödvändigt underhåll. Motionären vill begränsa

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

Pris Bröllopsfotografering 2016

Pris Bröllopsfotografering 2016 Pris Bröllopsfotografering 2016 I alla paket ingår detta: *Rådgivning & planering. Finns möjlighet träffas vi. *Ett X antal högupplösta redigerade bilder på fil som ni själva kan använda till det ni vill,

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-10-04 1823-2010 AAA Soliditet AB Box 1396 171 27 SOLNA Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut IT-säkerhet Datainspektionen

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Ärende 19. Motion om miljöpåverkan via dagvattenledningarna

Ärende 19. Motion om miljöpåverkan via dagvattenledningarna Ärende 19 Motion om miljöpåverkan via dagvattenledningarna Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-07 KS 2015.0290 Handläggare Bosse Björk Svar på motion angående miljöpåverkan via dagvattenledningar Sammanfattning

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP VERKSAMHETEN 2010 HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP Alla människor hamnar någon gång i en svår livssituation. Många tar kontakt med Hjälplinjen i ett läge där de är övermannade av känslor de

Läs mer

Nyhetsbrev april 2016. Nyhetsbrev april 2016 [1]

Nyhetsbrev april 2016. Nyhetsbrev april 2016 [1] Nyhetsbrev april 2016 Nyhetsbrev april 2016 [1] ORDFÖRANDE HAR ORDET HÖSTEN 2016 Även om vi har en härlig vår och sommar framför oss så blickar vi redan framåt för att utveckla verksamheten. Till hösten

Läs mer

Avveckling Ekeby skola. Förslag till beslut Ekeby skola avvecklas 31 december 2015.

Avveckling Ekeby skola. Förslag till beslut Ekeby skola avvecklas 31 december 2015. Lars-Göran Almgren E-post: lars-goran.almgren@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-12-02 Dnr: Grundskolenämnden Avveckling Ekeby skola Förslag till beslut Ekeby skola avvecklas 31 december

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Bilder ur ett företagsperspektiv har sedan marknadsföringens begynnelse varit viktiga för att inspirera, väcka ett

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Vem kan man lita på? Droger på nätet Västerås/ Eskilstuna 23-24 September

Vem kan man lita på? Droger på nätet Västerås/ Eskilstuna 23-24 September Vem kan man lita på? Droger på nätet Västerås/ Eskilstuna 23-24 September Om undersökningen Attitydundersökning kring ungas förtroende för olika källor. Genomfördes genom telefonintervjuer i mars 2014.

Läs mer

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan

Läs mer

Delaktighet inom äldreomsorgen

Delaktighet inom äldreomsorgen Charlotte Roos Delaktighet inom äldreomsorgen Om att låta de äldre få behålla makten över sina liv Vårdförlaget Delaktighet 3.indd 3 09-07-23 08.13.28 I samma serie: Ola Polmé och Marie Hultén: Vanvård

Läs mer

OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter NU BÖRJAR VI BLOGGA På Swedoor har vi som ambition att alltid vara en modern och relevant leverantör av design och innovation. Vi jobbar ständigt på att utveckla

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Checklista för kognitiv tillgänglighet

Checklista för kognitiv tillgänglighet Checklista för kognitiv tillgänglighet Handledning Checklistan är gjord för att underlätta arbetet med kognitiv tillgänglighet på din enhet. Checklistan består av två delar: denna handledning och ett formulär.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad. Förbundsmötet 2012 Utskott nummer 8 Sekreterare: Charlie Magnusson Sida 1 Motion med förslag Motion nr 87: Motionär: Anna Nilsson, Visions Lundaavdelning att förbundet uppdrar åt centret att tillsätta

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Projektbeskrivning Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Kort bakgrundsbeskrivning: Brunnen i Arkelstorp är en bygdegård med fantastisk historia om att dricka brunn. En plats som i dagsläget nyttjas

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer