Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering"

Transkript

1 Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering Bo Tyrefors Ordförande i Föreningen för Förvaltningsinformation Föreningen för Förvaltningsinformation 1

2 Dokument/information Ett dokument är en sammanställning av information som behandlas som en enhet och som är beständigt lagrad på ett medium. Jag behandlar både dokument och information i vidare bemärkelse

3 Några aktörer på informationsmarknaden Föreningen för Förvaltningsinformation (fi2) buildingsmart (ifc) BEAst (e-handel) openbim (Sektorsgemensamt program plattform/praxis/standard) Byggherrarna (Byggherrerollen) Bic (Byggsektorns Innovationscentrum) m fl 3

4 Branschsamverkan i Sverige Föreningen för Förvaltningsinformation building SMART Utvecklingssamverkan Bic BEAst Byggherrarna openbim 4

5 Grunden för kommunikation Ingen leverans av information kan ske med god kvalitet om mottagaren och avsändaren inte är överens om ordens betydelse dvs har ett gemensamt språk 5

6 Vi testar språket hos myndigheter FÖRSTÅR VI VARANDRA? 6

7 Vad säger Sveriges Riksdag om att riva Fastigheter? 6. Departementsserien 2003:64 ds Staten har inte något uttalat ansvar för de typiska olägenheter som herrelösa fastigheter för med sig. Det gäller kostnader för sanering av miljöskadade fastigheter och ekonomiskt stöd till kommunala bostadsbolag, vilket bl.a. använts för att riva fastigheter i glesbygd. Datum: , Träffvärde: 76.08% (id ) 7

8 Vad säger Myndighet om att riva Fastigheter? Takbeläggning och byggnads karaktärsdrag. PBL 3:10. KR i Göteborg (mål nr , avd 5) Fastighetsägarna till en fastighet i centrala Ystad ville byta takbeklädnad, från gulaktigt schatterat tegel till svart blank betongplatta. Fastigheten låg i en byggnad innehållande tre enskilda fastigheter som uppfattades som en byggnad. Fastigheten låg i ett område som byggnadsnämnden avsåg utöka med ett bevarandeprogram. Fastighetsägarna hade tidigare tillåtits byta taket på fastighetens baksida och önskade få ett enhetligt tak på hela fastigheten. Originalplattor till taket fanns inte att tillgå. Kammarrätten konstaterade att takfallet på fastigheten var brant och att taket utgjorde en markant del av fastighetens intryck och att byte av färg och material till det slag som lov sökts för inte kunde anses utgöra en så varsam förändring av byggnadens karaktär att den borde godtas. Vidare fann kammarrätten att nämnden inte kunde hindra fastighetsägarna från att byta tak varför det borde ankomma på kommunen att i samråd med fastighetsägarna komma fram till ett godtagbart val av färg och material på takbeklädnaden. Kammarrätten upphävde därför länsrättens dom och nämndens beslut och visade målet åter till nämnden för ny handläggning. 8

9 Vad säger Jordabalken om Fastigheter? 1 kap. Fastighet och dess gränser 1 Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. 2 kap. Tillbehör till fastighet 1 Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel. 9

10 Branschsamverkan i två nivåer Metoder Informationsinnehåll (språk) 10

11 Fastighetsbranschen har enats om hur man beställer och levererar information METODER 11

12 Hur säkerställa att jag får information? Ställ krav Använd en erkänd metod Definiera olika informationsleveranser Anvisa formen (dokument, fil eller?) Kontrollera Samverka 12

13 Metodik Digitala informationsleveranser till förvaltning Anpassat till fastighetssektorn. Mallar och hjälpmedel (FFI) Rekommendation från SIS Ställ krav på informationsleverans Leveransspecifikation Informationsinnehåll Projektera Ge objekt efterfrågade egenskaper Leverera information Leverera enligt leveransspecifikationen 13

14 Informationsleveranser/innehåll 14

15 Definiera informationsleveranser 15

16 Vi enas om vilken information som skall levereras och i vilket språk INFORMATIONSINNEHÅLL 16

17 Gemensamt språk Om vi inte har samma språk i de olika processerna kan vi aldrig kommunicera! Därför enas vi nu om hur vi beskriver olika objekt. Vi bestämmer vilka egenskaper ex.vis ett utrymme kan ha. Inte nog med det! Vi använder samma begrepp!! 17

18 Objektsegenskaper samverkan ifc & fi2 garanterar informationsflödet 18

19 Konsekvensen av samverkan mellan FFI/buildingSmart och BEAst Obrutet informationsflöde från tidiga skeden till förvaltning Samhälle Primärveksamhet 19

20 Samverkan i design, byggproduktion, förvaltning System för administration, ekonomi & styrning av byggprocessen CAD- System MS Officeverktyg Inköpssystem Projekt- Styrningssystem Fi2xml System för administration, ekonomi, teknik & styrning av förvaltning Produkt-& Processinfo Underhållssystem Fi2xml Förvaltningsinfo Lånesystem MS Officeverktyg Inköpssystem Ekonomisystem 3D/VRsystem Kalkylsystem Driftsystem Leverantörsreskontra Planeringssystem Dokumentsystem Hyressystem Dokumentsystem Utrymmesprogram Felanmälan 20

21 Definiera informationsleveranser 21

22 Beskriv vilken information 22

23 Några allmänna nyttor med samarbetet Enkel och standardiserad åtkomst av information Due Dilligence - Köp och försäljning av fastighet underlättas Tillgång till detaljerad information om byggnader i förvaltningen ex: mängder, komponentinformation, dimensionerade laster etc. Frågan om vad som är förvaltningsinformation blir mindre viktig välj själv vilken information Du vill ta del av. 23

24 Certifiering av datasystem Meddelandet importeras och verifieras Ett testmeddelande hämtas från Demohuset Modifierat meddelande sänds tillbaka till Demohuset och verifieras Fördefinierat Modifierat Fi2xmlmeddelande Demohuset Informationen modifieras 24

25 Sammanfattning Vi kan idag få med information från projektering och byggande till förvaltning Erkända metoder finns för kravställande Certifiering av datasystem pågår Tveka inte ta steget in i informationssamhället. 25

26 Informationsleveranser till förvaltning 26

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

HANDBOK fi2xml version 1.3

HANDBOK fi2xml version 1.3 HANDBOK fi2xml version 1.3 Ny version Del 1 Översikt Handboken kan beställas från: fi2 Förvaltningsinformation www.fi2.se 2012 fi2 Förvaltningsinformation Omslagsfoto: Asif Akbar Tryck: GML Print on Demand

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Garanten för ett obrutet informationsflöde sidan 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation,

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

KOM IN I MATCHEN! Rätt bredband bra investering. Branschen hänger inte med i utvecklingen. Vi hjälper dig se möjligheterna! SID 24

KOM IN I MATCHEN! Rätt bredband bra investering. Branschen hänger inte med i utvecklingen. Vi hjälper dig se möjligheterna! SID 24 EN HEL TIDNING OM DATORSYSTEM FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN IT & FASTIGHET WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 10 2009 SEKTION 2 PRIS: 150 KR EXKL. MOMS Rätt bredband bra investering SID 17 Dan Sellergren i Kista

Läs mer

I pärmen känner alla igen sig

I pärmen känner alla igen sig I pärmen känner alla igen sig Marcus Bengtsson på Tengbom, Nils Holmberg på NCC, Inge Johansson på Backgårdens Bygg, Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark använder Pärmen.se. De uppskattar alla

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer