Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. www.byggvarubedomningen.se"

Transkript

1 Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror

2 Nu behöver du bara känna till ett system för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen har samlat de största och viktigaste fastighetsägarna att enas kring en standard och ett system. Tillsammans ställer vi krav på och tar ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu och för framtida generationer

3 Miljöbedömning av byggvaror vad är det bra för? Asbest, PCB, freon, kadmium listan kan göras lång på farliga ämnen som byggdes in i våra hus under 1900-talet. Ämnen som bidragit till lungcancer, fortplantningsproblem och andra hälsofaror. Det har varit en dyrköpt erfarenhet att lära sig farorna med dessa ämnen och det har även tagit lång tid innan problemen uppdagats. För att förebygga obehagliga överraskningar i framtiden har miljöarbetet fått en allt viktigare roll i bygg- och fastighetssektorn. Utvecklandet av system för miljöbedömning är en direkt konsekvens av att bygg- och fastighetssektorn 1994 bildade Byggsektorns Kretsloppsråd. Utifrån ambitionen att ta ett ökat miljöansvar har rådets handlingsplan lett fram till bland annat byggvarudeklarationer och miljöanpassad produktutveckling. Som en förlängning av byggvarudeklarationerna har flera system för miljöbedömning av produkter tagits fram. Målet med ett miljöbedömningssystem är att proaktivt och systematiskt utvärdera en produkts innehåll, men även aspekter som tillverkning, användande och återvinning. Miljöbedömning lägger grunden för ett hållbart byggande med ambitionen att förebygga obehagliga överraskningar i framtiden. Byggvarubedömningen kraftansamling för ett hållbart byggande Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror. Med en gemensam standard för bedömningarna och ett lättanvänt systemstöd för att söka godkända byggvaror är ambitionen att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. Vi kallar systemet Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in i våra hus och lämnar till kommande generationer. Tillsammans har vi utvecklat ett system för miljöbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen. Styrkan i Byggvarubedömningen är den breda uppslutningen bakom de bedömningskriterier produkterna bedöms efter. I Stockholm stads nya miljöprogram ställs nu, för första gången, riktade krav på användandet av miljöanpassade varor i bygg- och fastighetsbranschen. Målsättningen med Byggvarubedömningen är, utöver att utveckla bedömningskriterier och ett system för miljöbedömning, att kunna påverka produktutvecklingen i en riktning mot miljövänligare byggvaror. Det gör vi genom att alla medlemsföretag ställer krav på användande av miljögodkända produkter i sina byggprojekt. Det ska vara attraktivt att utveckla produkter som lever upp till Byggvarubedömningens hårt ställda krav. Ett användarvänligt system har från början varit centralt i arbetet med Byggvarubedömningen. Det webbaserade verktyget underlättar för entreprenören att leva upp till miljökraven och systemets funktionalitet är under ständig utveckling. Genom att databasen i huvudsak byggs ut med de produkter som fastighetsägarna behöver finns de mest använda produkterna i fastighetsbranschen tidigt i systemet och nya produkter läggs löpande in.

4 Så görs bedömningarna Miljöbedömning enligt Byggvarubedömningens kriterier baseras på en mall som finns samlad i ett s k kriteriedokument. Basen i mallen är en lista med ämnen och ämnesgrupper som bör undvikas i alla byggvaror. Varan kan få bedömningen Rekommenderas, Accepteras eller Undviks. Bedömningskriterierna har utarbetats av en expertgrupp bestående av miljö- och kemiexperter. Ett stort arbete har lagts ner på att arbeta fram de kriterier som Byggvarubedömningens medlemmar står bakom. Produkterna bedöms inom sju områden som värderas var för sig. Därefter görs en viktning av de olika områdena innan slutomdömet fastställs. En byggvara kan komma upp till bedömning när ett behov uppstår hos någon av våra licenstagare. Men producenten kan också själv vara aktiv i att få sina varor bedömda. Samspelet mellan Byggvarubedömningen, licenstagarna och producenterna ska borga för en databas av relevanta produkter som ständigt uppdateras. Rekommenderas Accepteras Undviks De sju bedömningsområdena: Innehållsdeklaration Ingående material (råvaror) Byggskedet Bruksskedet Rivning Rest-och avfallsprodukter Innemiljö Medlemmarna Medlemmarna är stommen i Byggvarubedömningen. Stora stabila fastighetsägare garanterar en hög kunskapsnivå som beställare och även att systemet verkligen kommer att nyttjas i stor skala. Vår samlade kompetens och erfarenheten från såväl stora som små byggprojekt kompletteras med expertis t.ex. inom toxikologi. Det är viktigt att det finns ett professionellt verktyg för miljöbedömning av byggvaror som de största fastighetsägarna gemensamt står bakom. Jerker Nyblom, ordf BVB och miljösamordnare, Akademiska Hus, Region Stockholm BVB ska användas i alla våra projekt, det är krav som redan är inarbetade i våra upphandlingsdokument. Styrkan med BVB är att det görs en miljömässig helhetsbedömning av byggvarorna, även om det kemiska innehållet är mest omtalat. Myr Ullhammar, Chef projektgenomförande, AP Fastigheter Äntligen ett verktyg för många produktgrupper där vi som fastighetsägare även kan få med driftprodukter och därtill dokumentera vad vi byggt in genom verktygets projektplats. Torbjörn Kumlin, Projektledare för underhåll, ombyggnad och nyproduktion, AB Stockholmshem

5 Så här fungerar systemet Registrering Systemet kräver inloggning och inloggningsuppgifter får du genom att teckna en användarlicens. På systemets hemsida, finns all information om hur du går till väga och vilka villkor som gäller för licensen. Sökning Stommen i systemet är sökfunktionen. Här söker du efter produkter för att få reda på om de bedömts och med vilket resultat. I det avancerade sökalternativet kan du kombinera olika sökord eller söka efter en byggvara med ett specifikt ID-nummer. Produktkortet Varje bedömd produkt har ett produktkort. Här återfinns byggvarudeklarationen och du kan i detalj se vilken bedömning byggvaran fått. Produktkorten är lätta att skriva ut och ha som underlag vid inköp av produkter såväl som vid dokumentation av projektet. Mina projekt I systemet finns också en funktion för att lägga upp egna projekt med tillhörande byggvaror. Det gör det lätt att gå tillbaka och se vilka produkter man har använt och hur de är bedömda. Projektverktyget är under ständig utveckling och ska underlätta för alla användare att systematiskt använda sig av miljögodkända byggvaror Startsidan Söksidan Produktkortet Projektsystemet

6 BVB Byggvarubedömningen Vasagatan 52, 3tr Stockholm Tel Fax Byggvarubedömningen är öppet för nya medlemmar, såväl vinstdrivande företag som offentliga organisationer. Då styrkan ligger i en bred uppslutning ser vi en ökning av antalet medlemmar som en viktig del av utvecklingen. Medlemmar: Super Akademiska Hus AP Fastigheter AB ebab i Stockholm AB AB Familjebostäder HSB Hufvudstaden AB Landstinget Västmanland Landstingsfastigheter Örebro läns LokalFörsörjningsFörvaltningen, LFF LOCUM AB Peab SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) Specialfastigheter Sverige AB Statens Fastighetsverk AB Stockholmshem Svenska Bostäder AB Vasakronan AB White arkitekter AB Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

KEMI. Rapport från kemikalieinspektionen 2/03. Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor

KEMI. Rapport från kemikalieinspektionen 2/03. Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor KEMI Rapport från kemikalieinspektionen 2/03 Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor Exempel från Byggsektorn och Textilindustrin Beatrice Kogg, Åke Thidell the international

Läs mer

Intresset för energi- och miljöklassning

Intresset för energi- och miljöklassning ENERGI & MILJÖ På gång att välja metod för miljöbedömning? Då förstår vi att du har mycket att göra. Det finns en uppsjö av klassificeringssystem för miljö och energi inom bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer

sabos miljöpris 2007 giftfri miljö Utfasning av farliga ämnen i förvaltning, byggnation och boendemiljö sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2007 giftfri miljö Utfasning av farliga ämnen i förvaltning, byggnation och boendemiljö sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SCORE 2007 LIVES sabos miljöpris 2007 giftfri miljö Utfasning av farliga ämnen i förvaltning, byggnation och boendemiljö sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 ab sigtunahem

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

FI2 - språket som förenar

FI2 - språket som förenar FI2 - språket som förenar Utgivare: Föreningen för Förvaltningsinformation Fastighetsbranschen är överens: FI2 är språket som förenar Fastighetsägare och förvaltare har äntligen enats kring ett gemensamt

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Upphandlingsguide för möbler

Upphandlingsguide för möbler Upphandlingsguide för möbler Möbelfakta/TMF Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 72 50 (vxl) E-post: info@mobelfakta.se Hemsida: www.mobelfakta.se Kvalitet

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Guide till BASTA Projekthanteraren

Guide till BASTA Projekthanteraren Guide till BASTA Projekthanteraren Välkommen till BASTA Projekthanteraren. BASTA Projekthanteraren är ett webbaserat verktyg som möjliggör för fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare,

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 De olika stegen vid riskanalys... 4 Sannolikhets-/påverkan-matrisen eller Rolf Johnsson-modellen... 7 Influensdiagram vid riskanalys... 9 Exempel:

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus

Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus april 2015 Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus Erfarenheter från 23 tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus i Sverige. Underlag till den statliga utredningen om bostäder för äldre NS 2014:10

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Verksamheten 2006-2011

Verksamheten 2006-2011 Verksamheten 2006-2011 2 Förord Föreliggande rapport är en sammanställning av det arbetet som utförts i nätverket Byggdialog Dalarna fram till och med år 2011. Sammanställningen syftar till att ge en bild

Läs mer