Myter om projekt. Jesper Blomberg Docent

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myter om projekt. Jesper Blomberg Docent"

Transkript

1 Myter om projekt Docent

2 Närmaste 1,25 timme Kritisera en gängse bild av projekt - krossa myterna om projekt! Skissa på en alternativ, mer sann och bättre bild av projekt Ge exempel på praktiska tillämpningar av min projektmodell Högt tempo: jag vill utnyttja tiden och har något att säga Lyckas förhoppningsvis förvirra er tillräckligt för att ni ska lära er något nytt - när det väl landar Samtidigt vet ni redan allt - i era kroppar - jag försöka sätta ord på detta 2

3 Projekt enligt den vedertagna modellen Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som genom styrning av tilldelade resurser skall uppnå uppställda mål. (s 17) Everyone of us is a manager of projects! Regardless of our occupation, discipline, or location in an organization, we all work on tasks that are unique and involve people who do not usually work together. (s 63) Projekt är framtiden Att tänka och leva i projekt är självklart för oss som i projekt har funnit en överlägsen organisationsform. Projekttänkande ger struktur och mervärde åt både arbete och fritid. (s 124) 3

4 Fem myter om projekt 1) Projekt är unik och välavgränsad verksamhet 2) Projekt har, eller bör ha, fasta, tydliga mål 3) Framgångsrika projekt är välplanerade 4) Framgångsrikt projektarbete är att hålla tidsoch kostnadsramar 5) Projekt är en överlägsen organisationsform 5) Projekt är en överlägsen organisationsform 4

5 Bokprojektet Myter om projekt Unikt Unikt En forskningsrapport Min första bok för praktiker Avgränsat i tid Avgränsat i tid Tydlig startpunkt Tydlig deadline (som jag höll!) QuickTime och en -dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Avgränsat i rum (organisatoriskt) Avgränsat i rum Enbart en projektmedlem Ett tyett typiskt litet projekt..eller? 5

6 Fem myter om projekt 1) Projekt är unik och välavgränsad verksamhet 2) Projekt har, eller bör ha, fasta, tydliga mål 3) Framgångsrika projekt är välplanerade 4) Framgångsrikt projektarbete är att hålla tidsoch kostnadsramar 5) Projekt är en överlägsen organisationsform 6

7 Projekt har, eller bör ha, fasta, tydliga mål Är omöjligt på grund av att Är omöjligt på grund av att Olika och lika aktörer har alltid olika mål Olika och lika aktörers inflytande förändras över tiden Individer har inte mål som styr deras agerande, vi vet varken vad vi vill eller.....vad vi gör när vi gör det!? 7

8 Tre perspektiv på projektarbete Mål Medel Människosyn Tidshorisont Social horisont Kvalitets relaterad Optimera kvalitet Människor & samarbete Människor är olika Framtid, lång sikt Vi (många) och de (få andra Finansmässig Maximal avkastning Kalkyler & kontrakt Homo oeconomicus Statisk Anonyma Entreprenöriell Maximal unikitet Människor & karisma Människor är formbara Framtid, kort sikt Jag och de andra 8

9 Projekt har, eller bör ha, fasta, tydliga mål Är omöjligt på grund av att Olika och lika aktörer har alltid olika mål Olika och lika aktörer har olika inflytande över tiden Individer har inte mål som styr deras agerande, vi vet varken vad vi vill eller.....vad vi gör när vi gör det!? 9

10 Aktörers inflytande förändras över tiden Mycket inflytande Visionärer Uppdragsgivare Politiker Organisatörer Designers Hyresgäster Lite inflytande

11 Projekt har, eller bör ha, fasta, tydliga mål Är omöjligt på grund av att Olika och lika aktörer har alltid olika mål Olika och lika aktörer har olika inflytande över tiden Individer har inte mål som styr deras agerande, vi vet varken vad vi vill eller.....vad vi gör när vi gör det!? 11

12 Handling kontra reflektion Det mesta vi gör gör vi utan att reflektera eller planera Om vi hamnar i tvivel obehagligt vi tar första bästa väg ut: stödjande information kognitiv ekonomi Om vi frågar vårt inre vad vill vi egentligen blir tvivlet djupare och mer obehagligt existentiell ångest Vi har ingen given eller stabil preferensfunktion Vi kämpar med att upprätthålla en identitet! När vi handlar naturligt - är vi inte medvetna om vad vi gör Reflektion gör att handlingen bryter samman! 12

13 Handling kontra reflektion Om vi som individer varken vet vad vi vill eller är medvetna om vad vi gör Om vi som individer varken vet vad vi vill eller är medvetna om vad vi gör när det går bra hur skulle projekt kunna ha fasta, tydliga och gemensamma mål som styr vårt agerande? hur skulle projekt kunna ha välplanerade, fasta, tydliga och gemensamma mål som styr vårt agerande? 13

14 Projekt har, eller bör ha, fasta, tydliga mål Är omöjligt på grund av att Olika och lika aktörer har alltid olika mål Olika och lika aktörer har olika inflytande över tiden Individer har inte mål som styr deras agerande, vi vet varken vad vi vill eller.....vad vi gör när vi gör det!? 14

15 Fem myter om projekt 1) Projekt är unik och välavgränsad verksamhet 2) Projekt har, eller bör ha, fasta, tydliga mål 3) Framgångsrika projekt är välplanerade 4) Framgångsrikt projektarbete är att hålla tidsoch kostnadsramar 5) Projekt är en överlägsen organisationsform 15

16 Experters rangordning av projekts framgång Projekt Antal omdömen Utfall (1-4) 1) Sturegallerian, Stockholm 28 3,29 2) Prippstomten, Göteborg 9 3,22 Projekt Antal omdömen Utfall (1-4) 1) Sturegallerian, Stockholm 28 3,29 3) Danvikscenter 10 3,10 2) Prippstomten, Göteborg 9 3,22 3) Danvikscenter 10 3,10 4) Kista Centrum 24 3,01 4) Kista Centrum 24 3,01 5) Cityterminalen/WTC 31 3,00 5) Cityterminalen/WTC 31 3,00 6) Globen City 35 2, ) Globen City 35 2, ) Skara sommarland & köpstad 18 2,42 19) Märsta Centrum 9 2, ) Konserthuset i Malmö 9 2, ) Triangeln Centrum, Malmö 25 2, ) Skara sommarland & köpstad 18 2,42 19) Märsta Centrum 9 2,33 20) Konserthuset i Malmö 9 2,22 21) Triangeln Centrum, Malmö 25 2,20 16

17 Framgångsrika projekt håller tids- och kostnadsramar Det är som inom flygplansindustrin där det är lite high-tech. Kostar det inte fyra gånger mer än vad som var sagt, då var det inget innovativt i projektet, om man nu får vara lite rå. (s 55) (Concorde) 17

18 Fem myter om projekt 1) Projekt är unik och välavgränsad verksamhet 2) Projekt har, eller bör ha, fasta, tydliga mål 3) Framgångsrika projekt är välplanerade 4) Framgångsrikt projektarbete är att hålla tidsoch kostnadsramar 5) Projekt är en överlägsen organisationsform 18

19 Inte unik verksamhet, inte i tid och rum välavgränsad process, inte att nå uppsatta mål, inte att hålla budget... Vad är då projekt? 1) Ett ord (en massa ord) Ett (mode) ord med skiftande innehåll (inget givet) 2) Ett meningsfullt begrepp (ett helt språk) Som om skapar (olika) mening/ordning i en kaotisk värld Relativt - relation ger mening; projekt - icke-projekt 3) Ett effektivt styrinstrument (maktverktyg) Olika konsekvenser i olika sociala sammanhang Kan användas i olika syften 19

20 Projekt som styr/maktinstrument Projekt som strategi Projekt för att åstadkomma innovation & förändring Projekt för att legitimera det rådande Projekt som taktik Initiera och utvidga projekt Fördröja och stoppa projekt Skapa handlingskraftiga förändringsprojekt Projekt som rutin/vardag/löpande verksamhet Projekt som ett sätt att tjäna pengar 20

21 Den rationella beslutsmodellen Beslutsprocess (prat & tänk) Beslut Implementeringsprocess (handling) 1) Problemidentifiering (utifrån givna behov, mål, preferenser) 2) Generera alternativa lösningar (olika sätt att tillfredställa 1) 3) Utvärdera lösningarna (objektiv fakta) 4) Välja bästa alternativ (1+2+3) Sluten process Tidsramar (deadline), kostnadsramar (budget) och innehåll (mål) är givna Tid Effektiv handling 21

22 Den rationella handlingsmodellen Få alternativa projekt, ett som verkar hyfsat Samla endast positiv information om det hyfsade projektet Formulera målet/målen efter valet av alternativt projekt Beskriv det hyfsade alternativet som lösning på så många problem som möjligt Visa andra att du personligen kommer satsa och riskera mycket på projektet Dvs: Vänd den rationella beslutsmodellen upp och ner! 22

23 Mål och planer är viktiga! Mål Bör formuleras enligt estetiska världen Förskönar och engagerar Planer Bör ses och användas som retoriska verktyg Skapar stöd och resurser till och i projektet Verktyg, må vara PROPS eller AGILA Bör vara etablerade för att skapa förtroende för processer Kan signalera innovativitet (det senaste, hippaste, egenutvecklade eller guru) Kan signalera stabilitet, trygghet, konservatism. PROPS? 23

24 Effektiv symbolproduktion särkopplad från effektiv teknisk produktion Effektiv symbolproduktion: Projektifiera och formulera, planera, projektstyrning Beslut Dvs: Beslutsrationalitet Effektiv teknisk produktion: Rutiner, normer, konventioner samt engagemang Dvs: Handlingsrationalitet tid Effektiv handling 24

25 9 råd för att skapa maximal handlingskraft i förändringsprojekt 1. Beskriv idén/projektet såsom något annorlunda, extraordinärt och vackert 2. Rekrytera eller konstruera en Guru 3. Rekrytera så unga och oerfarna medarbetare som möjligt 4. Ta ej hänsyn till allas viljor och intressen i eller utanför projekt - måla i stället bilder som passar respektive aktör 5. Sätt upp orealistiska och otydliga mål vad gäller omfattning och tidsramar 6. Undvik att försöka välja det bästa projektet 7. Beskriv projektets/idéns goda sidor snarare än de dåliga 8. Formulera idén/projektet som lösningen på många problem 9. Tveka inte frångå planer, verkligheten är facit, inte planen! 25

26 Därmed har jag Krossat myterna om projekt Skissat på en alternativ och bättre bild Givit exempel på hur denna bild kan användas i praktiskt arbete Har jag förvirrat er tillräckligt? Tror ni att ni lärt er något? Tack för nyss, nu och snart! 26

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt Victoria Geiborg April 2009 MSI Report 09012 Växjö

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern?

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? Att komma ut Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? 1 2 Ett projektår är till ända Ett projektår är snart till ända. Och som många av er säkert vet har projektår en alldeles särskild egenskap

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Ligger grunden till problem inom projekt i initieringsfasen? En kvalitativ studie kring problemgrunderna i ett projekt

Ligger grunden till problem inom projekt i initieringsfasen? En kvalitativ studie kring problemgrunderna i ett projekt LUNDS UNIVERSITET Institutionen för informatik Ole Römers väg 6, 223 63 LUND Ligger grunden till problem inom projekt i initieringsfasen? En kvalitativ studie kring Kandidatuppsats, 10 poäng, inom Systemvetenskapliga

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Organisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas

Organisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas Managementhögskolan Blekinge Tekniska Högskola Organisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas Catrin Friman Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng VT

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer