Användarinstruktioner - Returenheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarinstruktioner - Returenheter"

Transkript

1 Användarinstruktioner - Returenheter Här följer användarinstruktioner för returlådor, returhelpallar och returhalvpallar. Vi ber dig som ny användare att tänka på att de etiketter du använder på engångsemballage kan vara av fel typ för att få användas på våra returlådor. Stäm av med er etikettleverantör att limmet på era etiketter är ett av dem i listan nedan. Detta är mycket viktigt för att vi ska kunna tvätta bort etiketter och limrester. Returlådor Returlådan är ett ytteremballage Svenska Retursystems Returlådor är ett ytteremballage. I förpackningshierarkin är Returlådorna definitionsmässigt en sekundärförpackning som i sin tur innehåller produkter i sina primärförpackningar, dess uppgift är att underlätta transport och lagring och ofta även framläggande i affären. Så används ett sekundärt emballage Svenska Retursystems Returlådor skall användas som så kallat sekundärt emballage eller ytteremballage. Livsmedelsverkets rekommendationer beträffande s.k. sekundärt emballage är följande: Allt livsmedel skall vara väl förpackat och förslutet med ett separat emballage innan det packas ner i sekundärt emballage. Vad gäller jordbruksprodukter som har skal eller inte är processade kan dessa läggas direkt ner i sekundärt emballage utan eget separat emballage. Returlådor skall användas för extern distribution Returlådorna skall användas för extern distribution av varor Panten skall faktureras vidare Lådan och halvpallen är belagd med en pant om 40:-/st, respektive 200:-/st. Panten skall faktureras vidare när returlådor och returhalvpallar levereras vidare från ett led till ett annat, oavsett riktning. Panten faktureras av leverantör och grossist tillsammans med levererade varor. I andra riktningen krediteras den på samma sätt som återtagna varor. Panten är inte momspliktig. Tänk på att panten skall följa lådan genom hela varuflödet. Genom att ha korrekt uppdaterad artikelinformation/varucertifikat så kan ni enklare genom ert affärssystem säkerställa att ni fakturerar panten vidare. Kunder som använder olika emballage för samma produkt skapar ofta olika artikelnummer i sina affärssystem för att på så vis automatiskt få med panten vid fakturering. Varucertifikat artikelinformation Tänk på att fylla i rätt information i era varucertifikat, (artikelinformation), VCD, när ni använder returlådor och returpallar. Det finns flera olika system och leverantörer som används för skapande av VCD. Blir ni osäkra på exakta detaljer eller steg i hur ni skall fylla information i just det systemet Ni använder i ber vi er kontakta er leverantör, ex Expert Systems (Exder), Delfi (Dabas) etc. gemensamt för samtliga är att de bygger på GS1 standarder.

2 Märkning Returenheterna får endast märkas med godkända etiketter och adhesiv (klister) på därför avsedd plats, dvs. endast på knottriga, strukturerade ytor och inte på släta ytor eller över byglar eller kanter på lådorna. Nedanstående etiketter och placering är testade och utvecklade för att uppfylla samtliga de krav som ställs på etiketter i samband med livsmedelshantering och i samband med Svenska Retursystems tvättanläggning och kvalitetsnormer. Godkänd etikettplacering och max etikettstorlek Artikel Långsida Foto Kortsida Foto Hellåda 240x100mm 170x80mm DH50/80 240x100mm 170x60mm DH110/ x80mm 170x60mm Halvlåda 150x110mm 180x60mm - alternativt 240x60mm Låg halvlåda 240x60mm 180x60mm Halvlåda DH 120x136mm 180x30mm För icke självhäftande etiketter kan etikettfickan på lådornas sidor användas för etikettkort. För informationsinnehåll, utseende och läsbarhet på etiketterna för ytterförpackningar hänvisar vi till GS1 (klicka här). Godkända etikettmaterial Tillverkare Typ Anmärkning Thermal Eco/RP-45LW/HG65/T2 Thermal Eco 300/RP-45/HG65 Vellum TTR/RP-45LW/HG85 Thermal Top 200/RP-45LW/HG65/T2 F Thermal Top P200/RP45LW/HG65/T2 F Thermal Top P 200/RP-45/HG65 Fasson Transfer Plus WR 682 BG 40 Brown Fasson Vellum Extra WR 3000 BG40 Brown F Fasson Thermal Top S8 WR 3000 BG40 Brown Fasson Thermal Eco L10 WR3000 BG40 Brown Neptun 3300 THK2105 F Smith & McLaurin Ltd Thermal Top T764/WW630/65HG Smith & McLaurin Ltd Thermal Eco T963N/WW630/65HG Smith & McLaurin Ltd Thermal Top T764/WW528/65HG Ovan etikettmaterial är godkända (finns hos de flesta etikettleverantör) =För märkning av returlådan I fuktig och kyld miljö, rekommenderas ej etiketter av Ecokvalité, vilka i denna miljö drar åt sig fukten och släpper från returlådan.

3 F= För märkning i fryst miljö i fryst miljö, har följande etiketter och adhesiv testats fram av Svenska Retursystem för att fungera även i kyld appliceringsmiljö och i fryst (-28 gr C) lagerhantering, samt transporterna där emellan. För icke självhäftande etiketter kan etikettfickan på lådornas sidor användas för etikettkort. För informationsinnehåll, utseende och läsbarhet på etiketterna för ytterförpackningar hänvisar vi till GS1. Modulmärkning Vid utleverans av returlådor är dessa märkta med en moduletikett. Modulmärkningen har till syfte att underlätta Svenska Retursystems, våra transportörers och våra kunders logistik och lageradministration. Den ger spårbarhet, så vi kan vid t.ex. en reklamation vidta åtgärder för att förbättra eller utveckla vår verksamhet. Modul med returlådor är märkt med två palletiketter, enligt GS1:s riktlinjer. Dessa är placerade på dess högra långsida. Storlek på etiketten är 120 mm bred och 150 mm hög, layout och innehåll enligt GS1 Sammanställning på beställningsartikelnummer, antal per modul, lastbärare och de olika EAN-koderna för respektive returlåda. Hantering Returenheterna skall användas på avsett sätt med utnyttjande av byglarna som alltid skall vara uppfällda vid transport av lådor fyllda med produkter.

4 Förpackningsmaterial (insatser) i returlådor Användandet av annat förpackningsmaterial än själva konsumentförpackningen i returlådorna bör i möjligaste mån begränsas. I de fall annat förpackningsmaterial är nödvändigt måste detta vara av sådan beskaffenhet och storlek att det kan ramla ur lådan då den vänds upp och ned. Anledningen till detta är att material som inte ramlar ur lådan riskerar att följa med in i tvättprocessen med risk för driftstopp. Alternativt stannar materialet kvar i lådan genom diskprocessen och följer med den tvättade lådan ut till nästa kund. Detta innebär att SRS i dessa fall inte kan hålla fastställd hygienisk standard. Om mellanläggsskivor (wellpapp eller plast) används får dessa ha följande maxmått: För Hellåda, DH 110/140 och DH 50/80: 530x230mm För Halvlåda och Låg halvlåda: 330x230mm Förpackningsmaterial får inte förankras (lim eller mekanisk låsning). Mellanläggsskivor bör ha rundade hörn Om insatspåsar används får dessa inte förankras genom att vikas runt lådans hörs eller dylikt. Stapling/transport/hygiensäkring Retursystemet är uträknat till en lasthöjd inklusive lastpall på 1,25 m och dubbelpallställt 2,50 m. OBS! att DH lådorna har två olika lasthöjdsläge! Se returlådornas specifikation för exakt antal lådor per lav. De olika lådtyperna är vidare staplingsbara på varandra vilket innebär att man kan lasta sortrena pallar, men också blandade pallar sk. butikspallar. Vid val av staplare är alternativen att välja på utrustning för stapling av endast en typ av lådor och på en station eller flera staplare för att klara olika lådtyper och olika lastmönster. Dessa staplare hanterar enskilda lådor eller med lastskiva för samstapling. Transportsäkring kan ske med sträckfilm eller buntband. Sätt bandet i det fasade läget på sarghörnen på lådan på översta eller andra lavet uppifrån. OBS! Buntband, vid säkring i höjd, skall monteras i längsled på lådan på den mjuka långsidan kan tryckas in och skada lasten!

5 Returhalvpall För att upprätthålla en hög kvalitet är det precis som med returlådorna viktigt att du som användare följer nedanstående användarinstruktioner. Fastsättning Ingenting får sättas fast på returpallarna. Gods och annat kan således inte förankras med hjälp av lim, häftklamrar eller andra anordningar som fastgörs i någon del av pallen. Etiketter Pallarna får inte förses med etiketter eller dylikt. Hantering Vid förflyttning av pall skall denna lyftas med hjälp av lyftdon i de härför avsedda tunnlarna på antingen kort- eller långsida. Således skall returpallarna inte förflyttas genom att lyftdonets gafflar skjuter på pallbenen eller medarna och pallen kasar på golvet. En sådan hantering kan medföra att gaffeln trycks rakt in i benet och pallen blir obrukbar. Returhelpall Nedan gäller för praktisk hantering av Returhelpallarna. Beträffande de administrativa delarna av hanteringen hänvisar vi till användarinstruktionerna för kundwebben. Administration: Checklista för att säkerställa pallsaldo a) Utse en ansvarig. b) Alla fraktsedlar lämnas till den ansvarige (kopia eller original). c) Kontroll av ut- och inleveranser ska ske varje morgon på webben och stämmas avmot fraktsedlarna. d) Godkända inleveranser bockas av. e) Vid avvikande antal justeras antalet i kundportalen av mottagaren varpå avsändarenaccepterar justeringen i kundportalen f) Inventering av pallar görs med jämna mellanrum.

6 Fastsättning Ingenting får sättas fast på returpallarna. Gods och annat kan således inte förankras med hjälp av lim, häftklamrar eller andra anordningar som fastgörs i någon del av pallen. Etiketter Pallarna får inte förses med etiketter eller dylikt. Hantering Vid förflyttning av pall skall denna lyftas med hjälp av lyftdon i de härför avsedda tunnlarna på antingen kort- eller långsida. Således skall returpallarna inte förflyttas genom att lyftdonets gafflar skjuter på pallbenen eller medarna och pallen kasar på golvet. En sådan hantering kan medföra att gaffeln trycks rakt in i benet och pallen blir obrukbar. Förpackning vid återleverans Vid återleverans till Svenska Retursystem skall returpallen staplas i stuvar om 17 pallar i varje. Transportsäkring av tompallsflödet Grå Returpall behöver inte bandas vid leverans av tomma pallar. Svart Returpall: Samtliga externa transporter av tomma svarta Returpallar ska transportsäkras. Varje stuv ska bestå av totalt 17 st pallar och som motsvarar en modul. Minimum krav är att de 6-8 översta pallarna bandas/binds samman. Se bandningsinstruktion och exempelbilder nedan, bilaga 2. Reklamationer Reklamation avseende levererat antal pallar ska alltid ske till avsändaren om antalet är för få. När mottagaren och avsändaren är överens justerar avsändaren avvikelsen i webbgränssnittet. Mottagaren kan justera antalet upp till 7 dagar efter leveransdatum. Ekonomiska transaktioner sköts mellan avsändare och mottagare. Dygnshyra krediteras ej av Svenska Retursystem.

7 Reklamation avseende tekniska eller hygieniska brister ska alltid göras till Kundservice som då administrerar hämtning av reklamerade pallar. Kundens möjlighet är då att välja mellan att få motsvarande antal pallar i ersättningsleverans eller att saldotjusteras. Hur fungerar systemet? För att delta i systemet krävs att man tecknar särskilt avtal med Svenska Retursystem. Beställning av tompall När man som kund har behov av tomma pallar beställer man direkt via kundportalen på uppdateras kundens saldo och samtidigt faktureras kunden användaravgift och tvättavgift (i de fall kunden beställt tvättade pallar). Saldot avläses varje dag. Pallen sänds vidare När kunden skickar pallen vidare i flödet rapporteras detta av kunden i kundportalen. Hämtning av tompall När mottagaren vill skicka tillbaka den tomma pallen görs en beställning direkt via kundportalen till Svenska Retursystem. När pallen hämtas enl. beställning uppdateras saldot. För priser, tilläggstjänster och leveransvillkor hänvisar vi till gällande prisbilaga. Mer finns att läsa på vår hemsida:

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Under 2014 kommer plastade tidningsbuntar att vara ett minne blott och ersätts av helt nya och moderna

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC FÖR ARTIKELINFORMATION 1.8... 2 VARUCERTIFIKATSFLÖDE... 3 UPPDATERA

Läs mer

Att leverera bearbetning till ProfilGruppen

Att leverera bearbetning till ProfilGruppen Att leverera bearbetning till ProfilGruppen 0 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN 1. Inledning ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA) Innehållsförteckning

Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA) Innehållsförteckning Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA) Innehållsförteckning Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA)... 1 Beställ och ställa in Nordisk e-handels logistikadministration... 3 Beskrivning

Läs mer

Handledning för ESAP 20.1

Handledning för ESAP 20.1 Leveransflödet 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning för Artikelinformation

Handledning för Artikelinformation Handledning för Artikelinformation Version 2.8.5 Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder Artikelinformation 2.8.5 Sida 2 av 66 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Varucertifikat Dagligvaror, VCD

Varucertifikat Dagligvaror, VCD 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 1(58) Varucertifikat Dagligvaror, VCD Handledning Version 1.6 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 3(58) Innehåll 1 Dokumentets syfte... 5 2 Definition och begrepp... 5 3 Förpackningar...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Leverantörsmanual Europa

Leverantörsmanual Europa Leverantörsmanual Europa är ett detaljhandelsföretag med försäljning i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Huvudkontor och distributionscentral finns i Insjön, Sverige. Vi samarbetar med ett stort

Läs mer

Ny version av Exder 2005-03-30

Ny version av Exder 2005-03-30 Ny version av Exder 2005-03-30 I årets andra uppdatering av Exder är det en hel del matnyttiga nyheter. Det är nyheter i de flesta av Exders moduler. Det finns alltså säkert nyheter som just ni har nytta

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Generellt om den nya transportlösningen Fråga: Vad innebär samordnad varudistribution jämfört med idag? Svar: Idag kör varje varuleverantör själv

Läs mer

Ny version av Exder 2008-10-29

Ny version av Exder 2008-10-29 Ny version av Exder 2008-10-29 Nu går det snabbt mot jul. Vi på Expert Systems kommer redan nu med några tidiga julklappar i form av ändringar i en ny release av Exder. Nästa uppdatering är planerad till

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Ny version av Exder 2005-05-31

Ny version av Exder 2005-05-31 Ny version av Exder 2005-05-31 I årets tredje uppdatering av Exder finns det som vanligt en hel del nyheter. Främst i modulerna Exder Admin (redovisning), RM (produktionsorderhantering) och EDI men även

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY Detta dokument beskriver det ni behöver veta för att integrera SveaWebPay i er e- butik. För mer information om web service och API finns ytterligare dokument att tillgå

Läs mer