Ny version av Exder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny version av Exder 2010-01-27"

Transkript

1 Ny version av Exder Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER EXDER EPC... 2 Farligt gods, klass har nu gjorts om till ett inmatningsfält med sökikon... 2 Lista fel från Validoo i... 4 EXDER EDI... 5 Leverantörsportal för Nacka kommun... 5 Flera lokaliseringskoder (GLN) mot samma köpare EXDER BUSINESS Detaljerad lista partner i Excel Sorteringsmöjlighet på lagerplats i Lista lagernivå Inventeringsunderlag Urval med Lagerplats i lista Lagersaldo HANDLEDNINGAR VAD SAKNAR NI I EXDER? Sida 1 av 22

2 Exder EPC Exder EPC är modulen för att skapa, administrera och skicka elektronisk artikelinformation (varucertifikat) till dina kunder i dagligvaruhandeln, Apoteket mfl. Farligt gods, klass har nu gjorts om till ett inmatningsfält med sökikon Farligt gods, klass har nu ändrats från att ha varit ett rullgardinsfält till att vara ett vanligt inmatningsfält med tillhörande sökikon. Anledning är att dessa värden automatisk hämtas ifrån GS1 för att hållas aktuella och problem uppstod då genom att utgångna värden i ett rullgardinsfält inte bara kan visas för gamla artiklar och samtidigt valideras bort så att dessa inte går att använda på nytt. Genom att ändra till ett vanligt inmatningsfält kan vi nu som i exemplet ovan se att en utgången Farligt gods, klass som en gång angivits på artikel 1012 när den var giltig, nu inte går att ange. Dels visas den inte längre på söksidan. Sida 2 av 22

3 Utgångna koder valideras bort om försök görs att manuellt lägga in koden. Behöver ni ändra något annat på artikeln så kommer ni också behöva ändra Farligt gods, klass. Sida 3 av 22

4 Lista fel från Validoo i Lista varucertifikat Möjlighet finns nu att lista de regelfel som upptäckts i GS1:s tjänst för validering av artikelinformation Validoo i Exders rutin Lista Varucertifikat. Om validatorn har funnit fel i ett varucertifikat kan ni nu se dessa fel genom att i Lista varucertifikat klicka på validatorns status och få upp en lista över felen. Sida 4 av 22

5 Exder EDI Exder EDI är modulen för dig som handlar elektroniskt med olika parter, t.ex. med ICA eller ABB. Leverantörsportal för Nacka kommun Nacka kommun satsar på effektiva inköp och erbjuder en Leverantörsportal i Exder för utvalda leverantörer. Nacka kommun handlar som merparten inom offentlig sektor enligt affärsprocessen ESAP 6, Avrop mot ramavtal. För detaljer se GS1 Handledning på För Nackas del används endast meddelanden för Prislista, Avrop (Order), Avropssvar (Orderbekräftelse) och Faktura(/Kreditnota). Nedan beskrivs de största nyheterna per meddelande. Prislista I ramavtal kan man nu ange rabatt på huvudnivå, vilken sedan automatiskt påförs EDI-order och skickas som rad/fakturarabatt i fakturan. Skickas dock inte i prislista. Stafflade priser och datum-perioder kan skickas. Artikel flaggas för ändring i ändringsprislista om något pris ändrats/lagts till/tagits bort. Kvantiteter skickas med minsta enhet (g/ml/mm) Nya fält: min/max förvaringstemperatur och min/max luftfuktighet Ordermultipel skickas Längre URL:er för länk till artikelinformation stöds (350 mot tidigare 70 tecken) Artikel-fritext stöds Fler artikelmarkeringar kan kommuniceras för mellan- och toppnivåer. Exempel på prislista. Skapa först en partner med Lokaliseringskod (UNB) = i Uppdatera partners. Sida 5 av 22

6 Skapa ramavtal och skicka prislista i Uppdatera ramavtal. Sida 6 av 22

7 I fliken Avgifter och rabatter läggs rabatter på huvudnivå in. Används vid beräkning av fakturarabatt men skickas inte i prislista. Sida 7 av 22

8 I fliken Radinformation läggs artiklar och deras priser in. Avrop (Order) Kan hantera varuidentiteter (Köparens identitet på det objekt leverantören skall märka objektet med.) Används för kapitalvaror efter överenskommelse mellan parterna. Med fördel används Global Individual Identity Asset (GIAI). Anm GS1). Sparas som radtext i Exders order. Exempel på order med varuidentiteter. Sida 8 av 22

9 Ovan visas inläst order med varuidentiter. Rad 1 har en varuidentet medan rad 2 har ett intervall. Avropssvar/Avropsbekräftelse Kvantiteter skickas med minsta enhet (g/ml/mm). Stöd för avvikelseorsak Exempel på orderbekräftelse med avvikelseorsak. Sida 9 av 22

10 I ovanstående exempel visas att möjlighet finns att välja en Avvikelseorsak när ni bekräftar ett antal som skiljer sig från beställt antal. I exemplet har vi bekräftat 60 st av beställt 101 st. Obs! Denna avvikelse betyder att inget mer kommer att levereras på denna rad, avser ni delleverera bekräftar ni alltid beställt antal. Möjlighet finns sedan i utleveransen att delleverera beroende på om ordern är av typen En-leverans eller Flerleverans. Faktura Stöd för kreditfaktura Referens till leveransaviserings skickas bara om elektronisk leveransavisering skickats. Gäller inte Nacka kommun som inte hanterar leveransavisering Stöd för OCR-nummer Stöd för Fakturarabatt Kvantiteter skickas med minsta enhet (g/ml/mm) Pristyp utifrån prislista skickas Exempel på faktura med OCR-nr och fakturarabatt. Sida 10 av 22

11 Stöd finns för OCR-nr i meddelandet för att skicka fakturan. Detta anges i Exders fält Betalningsreferens (OCR). Den fakturarabatt som vi angav i vårt ramavtal ser vi nu hamnar som rabattprocent i och med att denna artikel är både rabattgrundande och rabattberättigande samt att beställt antal i order är större än 100, trots att vi enbart levererar 60 av beställt antal på 101 st. Sida 11 av 22

12 För detaljerad information om hela detta affärsflöde med Nacka rekommenderas genomläsning av vår Användarhandledning. Sida 12 av 22

13 Flera lokaliseringskoder (GLN) mot samma köpare Om ni handlar med en köpare i flera olika flöden t.ex. ICA Grossist och ICA Butikspack så kan det hända att ni har flera olika lokaliseringskoder (GLN) som används för att identifiera er som leverantör i de olika flödena. I de fall köparen initierar en affärstransaktion, t.ex. genom att skicka en order, så bestämmer köparen också hur ni som leverantör skall identifieras (vilket GLN som skall användas). I allt fler situationer är det dock ni som leverantör som initierar affärer genom att t.ex. skicka prislistor, artikelinformation eller representant-/fabrikantorder. I Exder finns nu om ni har flera olika GLN möjligheten att bestämma vilket GLN som skall användas för en viss meddelandeutväxling. Antag t.ex. att ni har två olika GLN och och handlar med ICA både i Grossist- och Butikspack- flödet. I så fall skall ni i rutinen Uppdatera partner, fliken EDI göra följande inställningar: Observera att dessa inställningar bara finns tillgängliga om ni har flera GLN registrerade i Exder. För att ni skall slippa hålla reda på vilket 13-siffrigt nummer som skall användas vid varje tillfälle har vi förenklat detta i Exder genom att ni kan ange en beskrivning för lokaliseringskoden. När ni sedan skapar ramavtal, representantorder eller varucertifikat, så får ni välja vilket GLN ni önskar identifiera er själva med. Nytt fält Avsändande lokaliseringskod har lagts till i sidan för Uppdatera representantorder. Sida 13 av 22

14 Även i sidan för Uppdatera ramavtal. Samt i sidan för Skapa varucertifikat. Också Uppdatera order har fått det nya fältet, eftersom Leveransavisering och Faktura kan komma att sändas för manuell order. Notera att Leverantör-adressen på ordern kommer föreslås ha samma GLN när ordern sparats. Notera att möjligheten att välja GLN bara finns för de partners där ni konfigurerat flera olika Avsändande lokaliseringskoder. Sida 14 av 22

15 Om ni bara har ett enda GLN, så används alltid detta och ni kan inte göra inställningen per partner. Om ni har flera GLN men inte har gjort någon inställning för Avsändande lokaliseringskoder på partner, så används alltid det GLN som kundtjänst ställt in som förvalt åt er. Om ni har flera GLN för en partner och konfigurerat en enstaka avsändande lokaliseringskod, används alltid detta GLN emot denna partner (när ni initierar meddelandeutväxlingen). Om ni har flera GLN och har konfigurerat flera avsändande lokaliseringskoder på partnern, så måste ni välja Avsändande lokaliseringskod för respektive meddelande. Sida 15 av 22

16 Exder Business Exder Business är modulen för er som vill hantera elektroniska affärer, redovisning och bokföring i ett integrerat system. Allt ni behöver är en PC och Internet Explorer version 5 eller nyare. Expert Systems tar hand om drift, back-up och uppgraderingar. Detaljerad lista partner i Excel I rutinen Lista partners finns nu möjlighet att lista alla uppgifter om sina partners i en Excelfil. Välj Listtyp Excel Detaljerad. Som vanligt finns möjlighet att göra urval. Har ni många partners rekommenderar vi att ni gör urval för att minimerar väntetiden som kan uppstå beroende på att listan tar tid att producera samt att filen blir relativt stor och kan ta tid att ladda ner. Eftersom Excel har stora möjligheter till sorteringar och urval kan ni utifrån denna lista göra egna bearbetningar av partnerinformationen. Ni ser även partneregenskaper i denna lista. Sida 16 av 22

17 Sorteringsmöjlighet på lagerplats i Lista lagernivå Rutinen Lista Lagernivå med dess tre listtyper Enkel, Disponibelt saldo och Inköpslista, har nu kompletterats med möjlighet att sortera resultatet efter Lagerplats. Detta görs som vanligt genom att ni klickar på listrubriken Lagerplats. Efter att ni har klickat på Lagerplats sorteras artiklarna i stigande ordning. Sida 17 av 22

18 Inventeringsunderlag Lagersaldolistan har kompletterats så att den nu ger ett ännu bättre stöd för att användas som ett inventeringsunderlag. Förutom att listan nu också är sorteringsbar på Lagerplats så visar den både inköpspris och kalkylpris samt beräknat lagervärde baserat på båda dessa värden. Nytt tomt fält för möjlighet att manuellt skriva in inventerat saldo har också lagts till. Listan startas från Lista artiklar. Listan går nu att sortera efter Lagerplats i stigande ordning. Nya kolumner för Kalkylpris, Lagervärde: Inköpspris, Lagervärde: Kalkylspris och Inventeringssaldo har lagts till. Längst ner finns även en rad Totalt där kolumnerna Lagervärde: Inköpspris och Lagervärde: Kalkylpris summeras. Observera också att denna lista nu enbart skriver ut lagerförda artiklar dvs de som markerats enligt nedanstående sida. Sida 18 av 22

19 Urval med Lagerplats i lista Lagersaldo Möjlighet finns nu att göra urval på fältet Lagerplats from/tom i rutinen Lista artiklar. Urvalet går att använda i samtliga listor förutom Webbgrupper, men är speciellt användbart för uttag av inventeringsunderlag med hjälp av listtypen Lagersaldo. Inget urval ger en lista med alla artiklar oavsett Lagerplats. Observera möjlligheten att sortera på Lagerplats genom att klicka på rubriken. När vi sedan anger Lagerplats väljs enbart de artiklar ut som har Lagerplats inom angivet intervall. Sida 19 av 22

20 Handledningar Exder utvecklas ju hela tiden och så också vårt hjälpmaterial. Vi har valt att dela upp denna i tre olika bitar. Animerade demoslingor. Visuellt kan ni se hur ni gör i Exder. Snabbguide. En kort beskrivning om hur man gör i Exder, t.ex. för att skicka en reporder. Användarhandledning. Mer detaljerad handledning som beskriver våra moduler och olika hantering av affärsflöden. Ni kommer lätt åt detta material på vår hemsida men också från Exders meny Hjälp. Genom att klicka på Användarhandledning kommer ni direkt in på vår hemsida med användarhandledningar. Sida 20 av 22

21 Sida 21 av 22

22 Vad saknar ni i Exder? Det är viktigt för oss att få veta vad ni vill ha i Exder. Vi har fem releaser av Exder om året (i slutet av januari, mars, maj, augusti och oktober). Vid varje release investerar vi mycket energi, tid och pengar som vi vill ska ge er så stor nytta som möjligt. Kontakta oss och berätta vad ni vill ha! Är det många som vill ha samma sak kommer vi att utveckla den funktionen i Exder. Är ni ensamma om ett önskemål kan vi ofta erbjuda en anpassning just för er. Kontakta oss gärna för en diskussion! Sida 22 av 22

Ny version av Exder 2008-10-29

Ny version av Exder 2008-10-29 Ny version av Exder 2008-10-29 Nu går det snabbt mot jul. Vi på Expert Systems kommer redan nu med några tidiga julklappar i form av ändringar i en ny release av Exder. Nästa uppdatering är planerad till

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC FÖR ARTIKELINFORMATION 1.8... 2 VARUCERTIFIKATSFLÖDE... 3 UPPDATERA

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 98.05.230.

Nyhetsbrev Exder 98.05.230. Sida 1 av 9 Tä 98 Nyhetsbrev Exder 98.05.230. Ännu en gång kommer vi på ExpertSystem med en ny version av Exder. Den här gången har vi bland annat fortsatt att förbättra Exders duktiga EDI-stöd. Totalt

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer