GS1 Artikelinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GS1 Artikelinformation"

Transkript

1 The Global Language of Business GS1 Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS

2 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna Identifiera Globalt unika nummer används för att identifiera varor, tjänster, platser och kollin genom hela värdekedjan. Fånga GS1:s streckkoder skannas mer än 5 miljarder gånger varje dag. En streckkod eller RFID-tagg gör det möjligt att maskinellt fånga in en GS1-identitet och koppla den till information i en databas. Dela Att dela information på ett standardiserat sätt innebär att informationssystem kan kommunicera effektivt med varandra. Det möjliggör effektiva processer över företagsgränser. 2

3 Innehåll 1. Introduktion 4 2. Logistisk information 5 3. Artikelnummer 6 4. Artikelnivåer 8 5. Exempel på artikelnivåer för artikelhierarkier 9 6. Förpackningshierarki Artikelstatus Exempel på artikelstatus för artikelhierarkier Mått Förpackningstyp Nettoinnehåll 18

4 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 1. Introduktion Dokumentets syfte är att få en gemensam plattform för logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna med hjälp av GS1s internationella standard för Artikelinformation GDSN Trade Item. Dokumentet har tagits fram av GS1 Sweden i samarbete med Logiq/Finfo, Svenska Rörgrossistföreningen VVS, Sveriges Elgrossister och Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund genom projektet Vilma. Dokumentet inleds med en listning av de attribut som bygg, el och VVSbranscherna har kommit överens om är logistisk information. Därefter följer en genomgång och förtydligande av ett antal av dessa attribut. Mer information om GS1s standard för Artikelinformation finns på Mer information om GS1s standard för Artikelinformation finns på 4

5 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 2. Logistisk information Bygg, el och VVS-branscherna har kommit överens om att följande attribut är logistisk information. Attributen är grupperade i klasser. Artikelidentitet Branschartikelnummer + sort GS1-artikelnummer (GTIN) Leverantörens artikelnummer Artikelbenämning Varumärke Förpackningsstorlek, text Tullstatistiskt nummer/ Harmoniseringskod Ersatta artikelns identitet, GTIN Enhet för prissättning Förpackningshierarki Antal olika ingående artikelnummer Totalt antal inneliggande artiklar Artikelhierarki Ingående förpackning eller tjänst, GTIN Antalet inneliggande artiklar Artikelstatus Konsumentartikel, indikator Beställningsbar artikel, indikator Logistisk enhet, indikator Fakturerbar enhet, indikator Tjänst, indikator Förpackning Förpacknings-/kollityp, kod Förpackningsfunktion, kod Palltyp, kod Exponeringsenhet, indikator Returemballage, indikator Pant Pant för returnerbar förpackning, kod Pantsystemets region, kod Antal ingående returnerbara enheter Förpackningsmaterial Förpackningsmaterial, kod Förpackningsmaterialets vikt Kodlisteutgivare för förpackningsmaterial, kod Mått Variabelmåttvara, indikator Artikelns bredd Artikelns höjd Artikelns djup Artikelns bruttovikt Jämförmängd färdigvara, värde Måttenhet för jämförmängd Typ av jämförelse, kod Nettoinnehåll Förpackningens innehåll, värde Måttenhet för förpackningens innehåll Förvaring och hantering Total hållbarhet Antal ingående lav Antal per lav Märkning Streckkodstyp, kod 5

6 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 3. Artikelnummer GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) ger ett globalt unikt artikelnummer på varje enskild förpackning. Bygg, el och VVS-branscherna använder sedan tidigare egna artikelnummer som tilldelas av respektive bransch. Samma förpackning kan därför ha både ett GTIN och en eller flera branschartikelnummer. En artikel kan även vara numrerad med ett artikelnummer från leverantören eller tillverkaren. 3.1 GS1-artikelnummer (GTIN) I detta dokument används begreppet artikel enligt GS1s definition. En artikel är en fysisk artikel eller en tjänst för vilken det finns ett behov av att hämta fördefinierad information om, och som kan prissättas, beställas och faktureras i någon del av varuförsörjningskedjan. Definitionen täcker artiklar och tjänster, från råmaterial till slutprodukt, som alla har fördefinierade egenskaper. GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) används för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. Genom att överföra GTIN till en streckkod kan numret läsas av med en skanner. Artikelnumret kan även kopplas samman med mer information om artikeln i en databas. Varje artikel som skiljer sig från en annan artikel med avseende på design och/eller innehåll ska ges ett unikt artikelnummer. Det innebär att varje artikelnivå i en artikelhierarki ska ha ett eget unikt GTIN. När en artikel numreras med GTIN får den ett globalt unikt artikelnummer som aldrig är detsamma som ett artikelnummer från en annan leverantör. Det gör att två artiklar inte kan förväxlas med varandra, vilket underlättar vid beställning och för att ta fram till exempel försäljningsstatistik. Läs mer om GTIN på GTIN: GTIN: GTIN: Varje nivå i en hierarki av förpackningar ska ha ett eget unikt GTIN. 6

7 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 3.2 Branschens artikelnummer Bygg, el och VVS-branscherna har tre databaser som tilldelar artikelnummer på försäljningsenheter som bland annat distribueras via grossistledet i Sverige. En och samma artikel kan ha flera bransch-artikelnummer. E-nummer - Artikelns nummer enligt Sveriges Elgrossisters (SEG) numreringssystem. Läs mer om E-nummer på RSK-nummer - Artikelns nummer enligt RSK-databasen, ett svenskt produktregister för VVS-artiklar. Läs mer om RSK-nummer på Finfo-nummer Artikelns nummer enligt Finfo-databasen, ett svenskt produktregister för bygg-artiklar. Läs mer om Finfo-nummer på Tabellen visar exempel på hur en artikelhierarki har numrerats med E-nummer, RSK-nummer respektive Finfo-nummer. Artikelnummer Förpackning 100 st skruvar Förpackning 6x100 st skruvar Pall 12x6x100 st skruvar E-nummer st RSK-nummer krt, 600 st krt, 100 st 600 st Finfo-nummer pkt, krt, 100 st 600 st pall, 7200 st Figuren visar en artikelhierarki som består av 1 st skruv, en förpackning med 100 st skruv, en förpackning med 6x100 st skruv och en pall med 12x6x100 st skruv. K 7

8 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 4. Artikelnivåer Vid handel mellan leverantör och köpare (exempelvis tillverkare och grossist) behöver köparen information om alla artiklar och relationen mellan de artiklar som ingår i varandra. Relationen beskrivs genom att ange vilken nivå i en artikelhierarki artikeln befinner sig på. En artikel kan förekomma på tre olika nivåer; basnivå, mellannivå och toppnivå. 4.1 n är den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå har inga ingående artiklar som identifieras med GTIN (barn). En artikel på basnivå ingår alltid i en annan artikel (förälder), som kan vara på mellannivå eller toppnivå. Exempel på en artikel på basnivå är en påse med grillkol eller en flaska med lim. En artikelhierarki kan innehålla flera artiklar på basnivå, till exempel om det rör sig om ett multipack eller sampackad produkt som innehåller olika varor, eller om hierarkin beskriver en blandad expoenhet L I M Exempel på artiklar på basnivå Mellannivå Mellannivån är den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar (barn) och ingår samtidigt själv i en artikel (förälder). En artikel på mellannivå kan innehålla artiklar på basnivå eller andra artiklar på mellannivå. Exempel på en artikel på mellannivå är en låda med 6 limflaskor eller ett paket med 10 inplastade brädor. Det kan finnas flera mellannivåer i en artikelhierarki. Att mellannivån ibland inte används kan bland annat bero på att artikeln på basnivå är stor. Ett exempel är påsar med grillkol som ställs ut på pall direkt i butik. L I M L I M L I M L I M L I M 6 ST LIMFLASKOR Exempel på artiklar på mellannivå 4.3 Toppnivå Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar (barn) men ingår själv inte i en annan artikel. Varje artikelhierarki måste inte innehålla en artikel på toppnivå. Toppnivå används endast när hierarkin innehåller en toppnivå. Exempel på en artikel på toppnivå är en pall med lådor som innehåller skruv eller trumma med elkabel. Exempel på artiklar på toppnivå 8

9 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 5. Exempel på artikelnivåer för artikelhierarkier Här visas exempel på ett antal artikelhierarkier. 5.1 Artikelnivå, exempel 1 I detta exempel visas en hierarki som består av: ask med 100 st skruvar Mellannivå låda med 6 st askar med skruvar Toppnivå pall med 12 lådor med skruvar. Mellannivå Toppnivå 5.2 Artikelnivå, exempel 2 I detta exempel visas en hierarki som består av: bräda Mellannivå förpackning med 10 inplastade brädor Toppnivå paket med 40 inplastade förpackningar. 34 x 70 mm L=3,2 (01) (3113) (10)ABC123 Mellannivå Toppnivå 9

10 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 5.3 Artikelnivå, exempel 3 I detta exempel visas en hierarki som består av: påse med grillkol Toppnivå pall med 36 påsar med grillkol. Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå Toppnivå 5.4 Artikelnivå, exempel 4 I detta exempel visas en hierarki som består av: kabel som säljs per meter Toppnivå trumma med 500 m kabel. Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå. Toppnivå 5.5 Artikelnivå, exempel 5 I detta exempel visas en hierarki som består av: låda med 25 m kabel Toppnivå pall med 24 lådor med kabel. Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå Toppnivå 5.6 Artikelnivå, exempel 6 I detta exempel visas en hierarki som består av: låda med 25 kakelplattor Toppnivå pall med 72 lådor med kakel Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå. Toppnivå 10

11 7 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 5.7 Artikelnivå, exempel 7 I detta exempel visas en hierarki som består av: varmvattenberedare på pall. Observera att denna hierarki saknar mellannivå och toppnivå, och att den endast består av basnivå. 5.8 Artikelnivå, exempel 8 I detta exempel visas en hierarki som består av: Flaska. Mellannivå 1 Förpackning som innehåller 6 flaskor, det vill säga ett 6-pack. Mellannivå 2 Förpackning som innehåller 4 st 6-pack. Toppnivå Pall som innehåller 24 förpackningar. Observera att denna hierarki har två artiklar på mellannivå x x 6 x 6 x Mellannivå 1 Mellannivå 2 Toppnivå 11

12 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 6. Förpackningshierarki I Artikelinformationen beskrivs en hel artikelhierarki. Det innebär att varje ingående artikel på bas-, mellan- och toppnivå, samt relationen mellan artiklarna, beskrivs. För varje artikel på topp- och mellannivå ska de ingående artiklarna på nästa lägre nivå i artikelhierarkin anges. 6.1 Artikelhierarki, exempel 1 En ytterförpackning består av 3 olika artiklar: Bilschampo (GTIN 1), 1 st Bilvax (GTIN 2), 1 st Tvättsvamp (GTIN 3), 2 st För ytterförpackningen beskrivs artikelhierarkin på följande sätt i grupperna Förpackningshierarki och Artikelhierarki: Förpackningshierarki Antal olika ingående artikelnummer = 3 (GTIN 1 + GTIN 2 + GTIN 3) Totalt antal inneliggande förpackningar = 4 ( ) 6.2 Artikelhierarki, exempel 2 En låda innehåller hammare: Hammare (GTIN 1), 16 st För den sortrena lådan beskrivs artikelhierarkin på följande sätt: Förpackningshierarki Antal olika ingående artikelnummer = 1 (GTIN 1) Totalt antal inneliggande förpackningar = Artikelhierarki Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 1 Antalet inneliggande artiklar = Artikelhierarki Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 1 Antalet inneliggande artiklar = 1 Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 2 Antalet inneliggande artiklar = 1 Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 3 Antalet inneliggande artiklar = TVÄTTSVAMP TVÄTTSVAMP SCHAMPO VAX BILVÅRD VAX SCHAMPO TVÄTTSVAMP TVÄTTSVAMP Ytterförpackningen i exempel 1 innehåller en flaska bilshampo, en flaska bilvax och två tvättsvampar. 12

13 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 7. Artikelstatus En artikel kan ha ett antal egenskaper knutna till hur den är avsedd att säljas och distribueras mellan de olika leden i varuförsörjningskedjan. Varje artikel kan ha egenskapen att vara en konsumentartikel, en beställningsbar artikel, eller en logistisk enhet. 7.1 Konsumentartikel En konsumentartikel är en artikel avsedd att säljas till en konsument eller slutförbrukare. 7.2 Beställningsbar artikel En beställningsbar artikel är en artikel som beställs från leverantören av grossist, butik eller motsvarande. Varje artikelhierarki innehåller en beställningsbar artikel. (I vissa undantagsfall kan det förekomma flera beställningbara artiklar i samma artikelhierarki). 7.3 Logistisk enhet En logistisk enhet är den artikel, vanligtvis en pall, som fysiskt levereras från leverantör till kund. Det finns alltid minst en artikel som är en logistisk enhet i en artikelhierarki. Vanligen är artikeln på toppnivå logistisk enhet. Observera att samma artikel kan ha flera av dessa egenskaper: En artikel som är en konsumentartikel kan även vara beställningsbar (för fysiskt stora konsumentartiklar saknas ibland artikel på mellannivå). En beställningbar artikel kan även vara en logistisk enhet (t ex en exponeringspall). 13

14 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 8. Exempel på artikelstatus för artikelhierarkier Här visas exempel på artikelstatus för ett antal artikelhierarkier. 8.1 Artikelstatus, exempel 1 I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av: ask med 100 st skruvar Mellannivå låda med 6 st askar med skruvar Toppnivå pall med 12 lådor med skruvar. Mellannivå Toppnivå Konsumentartikel Beställningsbar artikel Beställningsbar artikel 8.2 Artikelstatus, exempel 2 I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av: bräda Mellannivå förpackning med 10 inplastade brädor Toppnivå paket med 40 inplastade förpackningar. Logistisk enhet 34 x 70 mm L=3,2 (01) (3113) (10)ABC123 Mellannivå Toppnivå Konsumentartikel Beställningsbar artikel Beställningsbar artikel Logistisk enhet 14

15 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 8.3 Artikelstatus, exempel 3 I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av: bräda Toppnivå paket med 400 brädor. Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå. (01) x 70 mm L=3,2 (3113) (10)ABC123 Konsumentartikel Toppnivå Konsumentartikel Beställningsbar artikel Logistisk enhet 8.4 Artikelstatus, exempel 4 I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av: påse med grillkol Toppnivå pall med 36 påsar med grillkol Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå. Konsumentartikel Toppnivå Beställningsbar artikel Logistisk enhet 8.5 Artikelstatus, exempel 5 I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av: kabel som säljs per meter Toppnivå trumma med 500 m kabel. Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå. Konsumentartikel Beställningsbar artikel Toppnivå Beställningsbar artikel Logistisk enhet 8.6 Artikelstatus, exempel 6 I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av: låda med 25 m kabel Toppnivå pall med 24 lådor med kabel. Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå Konsumentartikel Beställningsbar artikel Toppnivå Beställningsbar artikel Logistisk enhet 15

16 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 8.7 Artikelstatus, exempel 7 I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av: låda med 25 kakelplattor Toppnivå pall med 72 lådor med kakel. Observera att denna hierarki saknar mellannivå, och att den endast består av bas- och toppnivå Toppnivå Konsumentartikel Beställningsbar artikel Beställningsbar artikel Logistisk enhet 8.8 Artikelstatus, exempel 8 I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av: varmvattenberedare på pall. Observera att denna hierarki saknar mellannivå och toppnivå, och att den endast består av basnivå. Konsumentartikel Beställningsbar artikel Logistisk enhet 8.9 Artikelstatus, exempel 9 I detta exempel visas artikelstatus för en hierarki som består av: Flaska. Mellannivå 1 Förpackning som innehåller 6 flaskor, det vill säga ett 6-pack. Mellannivå 2 Förpackning som innehåller 4 st 6-pack. Toppnivå Pall som innehåller 24 förpackningar. Observera att denna hierarki har två artiklar på mellannivå x x 6 x 6 x Mellannivå 1 Mellannivå 2 Toppnivå Konsumentartikel Konsumentartikel Beställningsbar artikel Logistisk enhet Beställningsbar artikel 16

17 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 9. Mått GS1s mätregler används för att alla ska mäta på samma sätt så att det inte uppstår missförstånd. Det finns olika mätregler för konsument och ickekonsumentartiklar. FRAMSIDA HÖJD Mer information om GS1s mätregler finns på DJUP BREDD En konsumentartikels höjd, bredd och djup kan bestämmas efter att artikeln har orienterats så att konsumentinformation kan läsas horisontellt. Mer information om GS1s standard för Artikelinformation finns på 17

18 Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna 10. Förpackningstyp Förpackningstypen beskriver vilken typ av förpackning som varan är emballerad i. Om en artikel är en pall anges även palltypen särskilt. Kodlistor för förpackningstyp och palltyp finns på Exempel på förpackningstyper: oförpackad, rulle, omslag. Exempel på palltyper: ISO 0-pall, EUR-pall, dragskiva 34 x 70 mm L=3,2 (01) (3113) (10)ABC123 Exempel på förpackningstyperna oförpackad, rulle respektive omslag. Kodlistor för förpackningstyp och palltyp finns på 11. Nettoinnehåll Nettoinnehållet för en förpackning anges med hjälp av Förpackningens innehåll, värde och Måttenhet för förpackningens innehåll. Exempel: Förpackningens innehåll, värde: 25 Måttenhet för förpackningens innehåll: meter 18

19

20 Om GS1 Sweden GS1 är en global organisation som arbetar utan vinstintresse med att ta fram standarder. GS1:s standarder möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Standarderna är applicerbara överallt, exempelvis inom dagligvaruhandel, sjukvård, bygg, transport och logistik. GS1 Sweden Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr Box 1178 SE Stockholm T Copyright 2015 GS1 Sweden GS1 is a registered trademark of GS1 AISBL

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18 Innehåll... 2 Artikelinformation för en artikel på basnivå... 2 Artikelinformation, dokument... 2 Artikelinformationshuvud... 2 Artikelidentitet... 4 Artikelnivå... 5 Artikelstatus... 6 Förpackning...

Läs mer

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC FÖR ARTIKELINFORMATION 1.8... 2 VARUCERTIFIKATSFLÖDE... 3 UPPDATERA

Läs mer

Handledning för Artikelinformation

Handledning för Artikelinformation Handledning för Artikelinformation Version 2.8.5 Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder Artikelinformation 2.8.5 Sida 2 av 66 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning

Läs mer

Varucertifikat Dagligvaror, VCD

Varucertifikat Dagligvaror, VCD 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 1(58) Varucertifikat Dagligvaror, VCD Handledning Version 1.6 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 3(58) Innehåll 1 Dokumentets syfte... 5 2 Definition och begrepp... 5 3 Förpackningar...

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

DABAS Update. Produktblad 2012-11-13

DABAS Update. Produktblad 2012-11-13 DABAS Update Produktblad 2012-11-13 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Hur kommer man igång?... 3 Meddelandeadressering... 4 Meddelande... 5 Meddelandekvittens... 5 Exempel på NACK:... 6 Exempel på

Läs mer

Kom igång med Validoo

Kom igång med Validoo Kom igång med Validoo Om Validoo Vare sig du är en leverantör eller mottagare av varor och varuinformation behöver du ett smidigt och effektivt informationsflöde. Validoo hjälper dig. Våra tjänster utvecklas

Läs mer

Tema RSK-databasen #209. Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten

Tema RSK-databasen #209. Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten #209 Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten Tema RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Märka hjälpmedel för spårbarhet. en vägledning för individmärkning

Märka hjälpmedel för spårbarhet. en vägledning för individmärkning Märka hjälpmedel för spårbarhet en vägledning för individmärkning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Ulla-Britt Blomquist, Jeanette Adolfsson Foto/illustration: Sara Fundell Ansvarig handläggare:

Läs mer

RSK-databasen. - allt om VVS på ett ställe

RSK-databasen. - allt om VVS på ett ställe RSK-databasen - allt om VVS på ett ställe RSK-numrets livscykel För en del RSK-innehavare börjar resan redan på idéstadiet. Man får en idé om en ny produkt och man söker RSK-nummer som sedan kommer att

Läs mer

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten #110 VVS Grossist AB Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten Så ska RSK-databasen bli bättre Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

Rapport SFTI handledning för Svefaktura

Rapport SFTI handledning för Svefaktura Rapport SFTI handledning för Svefaktura ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17 Visma Proceedo E-handelsbilaga Page 1 of 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kontaktpersoner... 3 2 Definitioner... 4 3 Teknisk Specifikation 5 3.1 Aktuella meddelandeformat 5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Inköpsorder5

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer

Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer Informationsmöte om GDSN Major Release 3.1 torsdagen den 24 april 2014 kl. 09.00-12.00 World Trade Center Kongresscenter., Stockholm - Lokal

Läs mer

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön #309 Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön Efterlängtad utbildning i RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet

Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Företagsledarna i Sverige Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet Fredrik W. Andersson Jan Andersson 1 1.

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Att leverera bearbetning till ProfilGruppen

Att leverera bearbetning till ProfilGruppen Att leverera bearbetning till ProfilGruppen 0 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN 1. Inledning ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer