Handledning för ICA AOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för ICA AOB"

Transkript

1 Handledning för ICA AOB Flödet till To Go samt övriga ICA-butiker Expert Systems 2008 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

2 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR ICA AOB-LEVERANSFLÖDE 3 2. FLÖDEN ICA AOB LEVERANSFLÖDE AFFÄRSPROCESSBESKRIVNING AFFÄRSPROCESSBESKRIVNING ICA AOB TO GO ICA To go - introduktion Orderflödet/processbeskrivning Artiklar SRS-låda Adresser Leveransplan Order Delleverans Avvikelser Ersätta artiklar Övrigt Leveransavisering Returer Samlingsfaktura LEVERANTÖRSUPPSTART HANDLEDNING ARTIKLAR Uppdatera artiklar Transportemballage (SRS-back) Lista artiklar Tänk på att PARTNERS Uppdatera partners Lista partners Tänk på att ADRESSER Uppdatera adresser Lista adresser Tänk på att LEVERANSPLAN Uppdatera leveransplan Kopiera leveransplan Skicka leveransplan Påminnelse om leveransplan Tänk på att ORDER Notifiering Uppdatera order Avvikelser Manuell order Lista order Tänk på att PLOCKLISTA Plocklista UTLEVERANS Uppdatera utleverans Lista utleverans Tänk på att FAKTURA Skapa samlingsfaktura Faktureringsersättning Lista Fakturor Tänk på att ÖVRIGT Statuslistan... 24

3 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 3 av Användarhandledning för ICA AOB-Leveransflöde I den här handledningen beskriver vi hur du använder Exder för att hantera ICA:s AOB-leveransflöde. Handledningen beskriver hur du handlar om du ska leverera endast till To Go-butier eller om du ska handla med de övriga ICA-butikerna.

4 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 4 av Flöden På nästa sida visas schematiskt hur varje enskilt flöde fungerar. Detta kan dock variera ifrån hur just du kommer att handla med din köpare. Din köpare ger dig information om hur du ska handla. 2.1 ICA AOB Leveransflöde ICA har fem profiler (eller marknadsområden): Maxi, Kvantum, Supermarket, Nära och To go i fallande storleksordning. Den femte profilen, To go, är ett kunderbjudande med små butiker i citylägen, inriktade på mat att ta med (alltså stort utbud av färdigmat i form av smörgåsar, sallader osv.). ICA har sitt system för automatbeställningar i alla butiker, AOB, Automatisk Order i Butik. Det används av de allra flesta butiker och det blir basen för det nya logistik- och affärsflöde som nu är aktuellt.

5 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 5 av Affärsprocessbeskrivning 3.1 Affärsprocessbeskrivning ICA AOB To Go ICA To go - introduktion Det färska sortimentet har så kort hållbarhet att ICA inte tar in det på lager. Därför har det fastställts att dessa varor skall gå direkt från leverantör till butik. Lösningen stödjer flera leveranstillfällen samma dag av en och samma artikel samt leverans sju dagar i veckan. Butikerna ska ligger f.n. i Stockholm vilket innebär att producenterna måste finnas i Stockholm, eller dess närhet. Ska konceptet expandera till Göteborg, Malmö etc. krävs lokal tillverkning på dessa orter Orderflödet/processbeskrivning ICA ska upprätta ett prissättningsavtal med leverantörerna. Detta innebär att ICA sätter priset till butik, och att leverantören skickar en samlingsfaktura till ICA Sverige AB. Butiken faktureras på ICA-fakturan ) Leverantör skickar leveransplan till ICA som läser in den i AOB. 2) Butiken lägger order genom AOB 3) Order förmedlas genom ICA till leverantör 4) Leverantör skickar leveransavisering som uppdaterar butikens saldo 5) Leverantör transporterar varor till butik 6) Leverantör skickar samlingsfaktura till ICA 7) ICA fakturerar butik enligt prissättningsavtal en gång i veckan Artiklar Viktigt är att leverantören använder rätt GTIN (som ICA är ägare av då artiklarna är EMV-produkter). ICA beställer på TU-GTIN och inte artikelnummer. Beställningsbar enhet är detaljistförpackning. De artiklar som ICA nu introducerar i To go-flödet har uppsättningen 1 detaljistförpackning = 1 konsumentförpackning, men det kan senare bli aktuellt med artiklar som har flera konsumentförpackningar per detaljistförpackning. Viktigt är också att man har ett unikt GTIN för varje artikel, alltså inte bara ett och samma för exempelvis flera smörgåssorter (detta i och med att det är viktigt med innehållsförteckning/recept/allergier osv.). Leverantörernas artikelinformation kommer att skickas elektroniskt (som elektronisk ArtikelInformation, AI (fd VCD)) eller eventuellt läggas in från en excelmall i ICA:s system SRS-låda Låda från Svenska Retursystem används i detta flöde. SRS-lådan är inte en detaljistförpackning i den bemärkelsen att den hör ihop med ett visst antal konsumentförpackningar utan skall endast ses som

6 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 6 av 31 transportemballage. Leverantören skall alltså kunna blanda olika sorters smörgåsar/sallader i en och samma SRS-låda/Transportemballage. Butiken köper SRS-lådan av producenten som en momsfri artikel för 40 kr. Ägandet övergår då till butiken och lådan tas i retur av ICA-bilen. SRS-lådan läggs upp som en egen separat artikel (ej pantartikel) med moms 0 % och pris 40 kr. SRS-lådan redovisas i leveransaviseringen och i fakturan som en egen artikel. Artikelnumret för SRS-lådan måste vara kopplat till partners artikelnummer (ICA). Artikeln måste ha GTIN Adresser Butiksadresserna läses in automatiskt 2ggr per vecka från ICA. Om butiken ej är inläst kan den läggas upp manuellt av leverantör Leveransplan Innan leverans skickar leverantören en leveransplan (per butik) som specificerar när de kommer att leverera till respektive ICA-butik samt när ICA senast måste beställa för leverans vid det leveranstillfället. Till exempel kan beställning krävas senast kl dag 1 för leverans kl dag 2. Leveransplan kan skickas varje dag, det är dock den senast skickade som gäller och den skriver över den föregående. Leveransplanen kommer att skickas från Exder automatiskt varje Tisdag kl 22:00 för, som längst, de kommande åtta veckornas leveranser. Det är dock möjligt att i Exder lägga in leveransplan för längre än åtta veckor, men Exder levererar endast åtta veckor i taget till ICA. Om leverantören ändrar leveransdatum som gör att meddelanden måste skickas tidigare än tisdagen i samma vecka (dvs. om leveransplan skall träda i kraft före kommande onsdag) så skickas leveransplanen automatiskt samma kväll till ICA för aktuell leverantör och butik. ICA tar emot direkt men behandlar den vid kl En leveransplan träder alltså i kraft tidigast dagen efter inskickandet och gäller för högst åtta veckors leverans Order Butiken använder antingen AOB för att skicka order eller så skapar leverantör order manuellt i Exder. Order inkommer enligt tid som är fastslagen i leveransplan, t.ex. eftermiddagen dagen innan leverans för att leverantören skall hinna förbereda med bland annat råvaror och personal. Det ska dock gå att få order samma dag som leverans också. I Exder kan leverantören ange minsta beställningskvantiteter och beställningsmultiplar per artikel. Leverantören bör göra en överenskommelse med butiken gällande volymer som minst skall beställas, ökning och minskning på order, etc. (I vilken utsträckning sådana individuella överenskommelser bör/skall göras vid en större roll-out bör utvärderas i piloten för att undvika komplicerande och unika affärsrelationer mellan individuella butiker/leverantörer.) Delleverans Leverantören får delleverera en och samma order så länge det rör sig om olika artiklar. D.v.s. en och samma artikel/orderrad kan inte dellevereras då enbart sista levererade antal i sista leveransavisering registreras hos ICA. Sista leveransaviseringen måste skickas före nästa ordertid, för att det skall bli korrekt ordersaldo hos ICA Avvikelser Om en order inte kan levereras alls sätts 0 i antal på rad i ordern. Exder skall utvecklas så att 0-leveransavisering skickas direkt efter helt refuserad order, dvs om leverantören inte kan leverera något alls på ordern skickas leveransavisering med 0 på alla rader direkt. Leverantören får enligt överenskommelse med butiken öka och minska antal på order (så länge leveransavisering är korrekt). (Dessa överenskommelsers förekomst i större roll-out bör utvärderas i piloten för att undvika komplicerande och unika affärsrelationer mellan individuella butiker/leverantörer.) Kompletterande order utanför AOB är OK (dvs. om butiken vill beställa fler artiklar än de som finns i befintlig/skickad order). Nya manuellt tillagda ordrar skickas i leveransaviseringen utan referens till AOB-order (se även första stycket under Order ).

7 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 7 av Ersätta artiklar Leverantören får ersätta artiklar i order (ex byta ut skinksmörgås mot kycklingsmörgås) men då är det viktigt att sätta 0 på aktuell rad samt att skapa ny manuell order med aktuell artikel istället. Detta får ske efter överenskommelse med butiken. (Dessa överenskommelsers förekomst i större roll-out bör utvärderas i piloten för att undvika komplicerande och unika affärsrelationer mellan individuella butiker/leverantörer.) Övrigt Det skall inte vara några problem systemmässigt med att leverera flera ordrar samma dag till samma butik vid ett och samma tillfälle (det första lämpligtvis), det är mer en verksamhetsfråga/överenskommelse med butik. Men meningen med detta flöde är ju att man skall kunna leverera flera gånger samma dag till butik. Därför är det olämpligt att slå ihop leveranstillfällen Leveransavisering Viktigt är att leveransavisering är helt korrekt med vad man faktiskt har levererat, dvs. att man sätter 0 om man inte har levererat eller ökar/minskar antal om så är fallet. Leveransaviseringen uppdaterar också butikens saldo. Vid registreringen av utleveranser skall leverantören lägga till en rad med transportemballage (SRS-låda) om sådan använts, samt hur många som har levererats. Denna rad med kommer med i både leveransaviseringen och i fakturan. Följesedel ska skrivas ut och skickas med vid fysiska leveransen. På följesedeln ska även transportemballage vara med. Leveransaviseringen bör skickas i ett så tidigt läge som möjligt efter plockad order, då det inte skickas något ordersvar i detta flöde. Om antalet på en utleveransrad är negativt (ex returer) så skickas inte den raden med i leveransaviseringen. Om leveransaviseringen inte innehåller några rader alls så kommer det inte att skickas en leveransavisering från Exder Returer Returer läggs till som nya rader i utleveransen men med negativt levererat antal. Returer skickas inte med i leveransaviseringen utan endast i fakturan. Anges positivt antal ses det som ett tillägg och kommer då också med i både leveransaviseringen och i fakturan Samlingsfaktura I detta flöde skall samlingsfakturor skickas minst en gång i veckan men möjlighet finns att skicka faktura varje dag. (Leverantör fakturerar senast torsdag dåkan ICA Centralt fakturera butik på lördag, faktureras fradg eller senare kommer detta med på nästa veckas faktura från ICA till butik) Leverantören skapar samlingsfaktura utifrån de utleveranser som är slutförda och fakturan summeras så att en utleveransrad motsvarar en fakturarad. Transportemballage skickas sist i fakturan. Under varje fakturarad skickas Köparadressen som hämtas från motsvarande utleverans. Fakturan skickas till ICA centralt med UNB (alltså inte uppdelad per DE) och allt som leverantören sänder fredag tom torsdag blir alltså fakturerat på lördagens faktura. Rader med radtotal 0.00 skickas inte i Fakturan. Fakturan skickas i affärsflödet PAFA, vilket innebär att faktureringsersättning inte skickas, då priserna i To go är centralförhandlade. Fakturan måste alltid innehålla en Fakturamottagaradress så därför är det i Exder kodat så att det ställs in automatiskt på inkommande order. Om det skulle vara något fel i faktura eller på en vara så tar butiken detta i första hand med leverantören.

8 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 8 av Leverantörsuppstart I detta avsnitt beskrivs vad som krävs av leverantören för att starta upp flödet. För att AOB flödet ska starta igång så smidigt som möjligt krävs att ni som leverantör går igenom dessa moment och stämmer av punkterna. Teckna avtal med ICA. Teckna avtal med Expert Systems. Få inloggning till Exder. Stämma av vilket leverantörs-gln som ska användas. Stämma av alla artiklar med ICA samt lägga upp dessa i Exder. Det är viktigt att ICA och leverantören tillsammans stämmer av vilka artiklar som ska användas. Även viktigt att ni kontrollerar att leverantörens artikelnummer, GTIN och partners artikelnummer är korrekt uppsatt och kopplat. Tänk även på att det kan finnas specialartiklar exempelvis transportemballage. Kontrollera lämpligen även artiklarnas pris. Stäm av vilka butiker och lagercentraler som ska användas. Kontrollera att dessa är upplagda i Exder. Stäm av om etiketter ska användas. Stäm av om följesedel skickas med godset. Ska Exders följesedel användas? Stäm av vilka stopp och leveranstider som gäller. Meddela Expert Systems dessa stopptider så att vi kan sätta upp dessa. Stopptider och leveranstider lägger leverantören in när denne skapar leveransplan i Exder. Kontrollera om över- eller underleveranser får göras av godset. Får en leverans restnoteras eller ska en ny order läggas Stäm av om leveransdatum får ändras. Kontrollera om faktura ska skickas mer än 1ggr/vecka. Boka utbildning hos Expert Systems (valfri) Det är viktigt att leverantören vet vilka stopptider som gäller för denne, samt vilka butiker och butiksadresser som ska användas. Övriga frågor

9 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 9 av Handledning Handledningen är uppdelad efter de olika moment som krävs i affärsflödet. 4.1 Artiklar Här nedan beskrivs hur ni hanterar era artiklar i Exder Uppdatera artiklar Innan ni kan börja handla måste ni lägga upp era artiklar i Exder. För att lägga upp era artiklar går ni till Artiklar Uppdatera artiklar. I exemplet ovan har vi lagt upp en artikel med artikelnummer 564 och artikelbeskrivning Paprika och tomatsoppa. De fält ni behöver fylla i för att handla i AOB flödet är följande: Artikel: Här anger ni ert eget (d.v.s. leverantörens) artikelnummer. Beskrivning: Här anger ni artikelns namn/beskrivning. Artikelnivå: Den nivån som artikeln avses, exempelvis bas eller mellannivån. Enhet: Den enhet artikeln t.ex. faktureras i. Orderenhet: Den enhet kunden kan beställa artikeln i. Pris: Artikelns pris är exklusive moms. Moms: Artikelns momskod anges här. Oftast momskod 12. Standardartikelnummer: Beställningen görs ifrån ICA på GTIN. Det finns även ytterliggare fält som kan vara användbara men ovanstående fält är de som är obligatoriska.

10 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 10 av Transportemballage (SRS-back) Om ni använder transportemballage (SRS-back) behöver ni också lägga upp dessa i artikelregistret. Ni gör precis som med vanliga artiklar att ni anger artikelnummer, beskrivning och moms (0 i momskod). Artikeln måste ha GTIN Lista artiklar Under Artiklar Lista artiklar kan ni skriva ut olika listor över era artiklar. Ni kan lista alla era artiklar eller bara ett urval samt skapa enkla listor eller mer detaljerade Tänk på att I AOB flödet gäller följande: Att det är obligatoriskt att lägga upp ett unikt standardartikelnummer (GTIN) för varje artikel. Avgiften för Transportemballage är 40 kr med momssatsen 0. Beställningsbar enhet är detaljistförpackningen (mellannivån). I mellannivån ingår det oftast en basnivå artikel. AI krävs oftast att leverantören skickar in. SRS-lådan fungerar endast som transportemballage och kan innehålla flera olika detaljistförpackningar. Rabatter används ej 4.2 Partners Här nedan beskrivs kortfattat hur ni hanterar era partners (kunder) i Exder Uppdatera partners Under Partners Uppdatera partners lägger ni upp ICA partnern. Här ser ni ett exempel på hur vi har lagt upp partnern.

11 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 11 av 31 De fält ni behöver fylla i för att handla i grossistflödet är följande: Partner: Här anger ni vilket nummer partnern ska ha. Exempelvis 1. Partnertyp: Ska alltid sättas till Kund. Partnernamn: Ange namnet på partnern. Lokaliseringskod (UNB): Ange GLN och lokaliseringskoden för partnern (13 siffror). Adresser: Ni måste minst ange en köpareadress se bilden ovan för exempel. Valuta: Här anger ni den valuta ni handlar med t.ex. SEK. Rabatt: Används ej Lägg till transportemballage på utleverans: Kryssa i rutan om ni använder transportemballage på den här partnern. Beräkna pris vid utleverans: Exder beräknar priset vid utleveransen. Normalt är att denna ruta inte ikryssad. Priset beräknas utifrån utleveransdatumet som är satt på utleveransen. Om ni emot ICA kommer att använda flera leverantörs UNB så måste dessa läggas upp under fliken EDI. I exemplet ovan används två avsändande leverantörs UNB emot ICA Lista partners För att skriva ut en lista över era partners går ni till menyn Partners Lista partners. Här ser ni bl.a. vilka partners ni har upplagda i Exder Tänk på att I AOB flödet gäller följande: Lokaliseringskoden för UNB och BY är Partnern ska vara inställd på En-leverans 4.3 Adresser Uppdatera adresser Adresserna finns under menyn Partners Uppdatera adresser. Här lägger ni upp alla adresser som ni använder. Det kan vara t.ex. gods- och leveransadresser.

12 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 12 av 31 Här ser ni ett exempel på hur det ser ut när en adress är upplagd i adressregistret.

13 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 13 av 31 De fält som är viktigast att känna till är: Lokaliseringskod: Lokaliseringskoden som adressen har (GLN). Partner: Till vilken partner adressen är kopplad. Detta har stor betydelse när ni sedan söker efter köparens adresser. Adressen: Här anger ni den fysiska adressen. Slutkund (butik): Oftast vilken köparens interna nummer för adressen är. Exempelvis kan det vara butikens nummer hos köparen. Exder läser automatiskt in adresser som vi tillhandahåller av köparen eller så lägger ni upp dessa själva, detta beroende på med vem ni handlar Lista adresser För att skriva ut en lista över era adresser går ni till menyn Partners Lista adresser. Här ser ni vilka adresser som ni har upplagda i Exder Tänk på att I AOB flödet gäller följande: Adresser läses in automatiskt när nya adresser har tillkommit 4.4 Leveransplan För att AOB flödet ska fungera behöver ni lägga upp en leveransplan. Den talar om vilka planerade leveranser som finns från dagens datum och åtta veckor framåt Uppdatera leveransplan För att skicka en leveransplan till ICA så registreras planerade leveranser i rutinen Försäljning Uppdatera leveransplan enligt nedan. Leveransplan måste skickas för att ICA ska kunna skicka elektronisk order. För att lägga till en ny rad i leveransplanen klickar ni på knappen Ny rad. För varje planerad leverans anger ni den tidpunkten för leverans av varor under Leveransdatum/Tid. Under Orderdatum/Tid anges den tidpunkt då order måste vara lagd för att få leverans vid denna tidpunkt. Ange även vilken Leveransadress som avses genom att mata in eller söka fram butikens GLN. Notera att enbart ICA-butiker kan anges. För er administration kan ni även välja att gruppera leveranserna med hjälp av begreppet Rutt. Detta är dock inget som kommuniceras av systemet externt. När ni har leveranstider registrerade kan ni söka bland dem genom att göra urval på Rutt och Leveransdatum. Ifall många leveranser matchar urvalet delas listan upp på flera sidor som ni kan bläddra mellan med hjälp av sidnumren samt Första/Föregående/Nästa/Sista. Ni kan även välja att sortera listan på Leveransdatum/Tid (för att få ett kör-schema ) eller på Leveransadress (för att se planerade leveranser per butik).

14 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 14 av Kopiera leveransplan För att förenkla om samma tur körs upprepade tillfällen finns möjligheten att Skapa nya rader utifrån aktuella rader. Använd i så fall först urvalen för att hitta de leveranser ni vill kopiera till ny period. Klicka därefter på Skapa nya rader utifrån aktuella rader. Därefter får ni ange startdatum för kopieringen Tryck OK för att se resultatet av kopiering med detta startdatum. Tryck sedan Spara för att genomföra kopieringen Skicka leveransplan Om det finns registrerade leveranser i Exder så skickas automatiskt en leveransplan från Exder till ICA varje tisdag kväll. Leveransplanen innehåller alla planerade leveranser från dagens datum och åtta veckor framåt. Om ni gör en förändring i leveransplanen som påverkar leveranser före onsdagen (inklusive beställningar som måste läggas på tisdag för att levereras på onsdag), så kommer en uppdaterad leveransplan skickas till ICA samma kväll Påminnelse om leveransplan Påminnelsemejl skickas på lördagar om det inte finns någon registrerad leveransplan i Exder för minst fyra veckor så får användaren en påminnelse om att se över leveransplanen Tänk på att I AOB flödet gäller följande: Leveransplanen görs per butik. Senaste skickade leveransplanen gäller. Leveransplanen behandlas av ICA Leveransplanen skickas från Exder till ICA för högst åtta veckor framåt, dock kan längre leveransplan än åtta veckor läggas in i Exder. Leveransplan måste skickas för att flödet (order etc.) ska fungera. Om leveransplanen ska skickas på annat UNB än ert förvalda UNB så behöver det sättas upp av Expert Systems. 4.5 Order Vi börjar med att titta på hur ni tar emot order i Exder. I exemplen nedan utgår vi från ett exempel där ni säljer till ICA och butiken Handelsboden AB Notifiering När en order har skickats från köparen och kommit till Exder får ni ett om att ni har fått en ny order. et kan skickas till tre olika adresser. Ni lägger upp adresserna under Diverse Företagsinställningar och fliken EDI.

15 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 15 av 31 I exemplet ovan har vi lagt upp så att Niklas får ett när en order har kommit in i Exder. Notera att Niklas även får ett när något går fel med ordern så att han kan rätta till det. Ett exempel på fel kan vara att artiklar saknas i artikelregistret Uppdatera order Vi börjar med att ta emot en beställning från ICA. Välj menyn Försäljning Uppdatera order för att ta emot era beställningar. Klicka på sökknappen till höger om fältet som bilden ovan visar. Då får ni upp de ordrar som är nyinkomna men inte slutförda.

16 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 16 av 31 I söklistan ser vi att det har kommit in ett antal orders i Exder. Vi väljer order 300. I listan kan vi även se lite annan information som vem beställningen är från och orderdatum. Genom att fylla i sökfältet kan ni exempelvis söka på öppna order från en specifik partner. Ordern visas nu i Exder. Under fliken Huvudinformation kan ni se bl.a. orderdatum, orderstatus och ordertyp. Det viktigaste fältet på den här fliken är Kunds ordernummer. Det fältet innehåller köparens referensnummer på ordern och som ni kan använda ifall ni behöver kontakta er köpare. Affärsflödet är ICA AOB.

17 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 17 av 31 Under fliken Adresser ser ni de adresser som beställningen innehåller. I AOB flödet används köpareadressen som är butikens adress. Under fliken Textinformation kan en meddelandetext visas men denna funktion brukar inte används i AOB flödet.

18 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 18 av 31 Under fliken Radinformation ser ni de beställda artiklarna, hur mycket som är beställt och det pris som ni har angett. Priset hämtas från artikelregistret. Ni kan även se momskoden och leveransdatum. Ordern i exemplet ovan har två orderrader med artikel 564 och 574. Av artikel 564 är det beställt 100 st och artikel 574 är det beställt 300 st av. När ni vill acceptera er order klickar ni på. Ni kan även välja att makulera en order här. Vill ni skriva ut en orderbekräftelse på papper klickar ni på länken Skriv ut Avvikelser Avvikelser rapporteras på utleveransen Manuell order I AOB flödet kan en manuell order registreras. Det görs på samma sätt som en automatisk order. Se till att affärsflödet på den manuella ordern sätts till ICA AOB. Om ni använder flera UNB till ICA så måste ni se till att avsändande UNB är korrekt. Kundsordernummer anges inte utan sätts alltid till blankt. ICA vill inte ha någon referens till order. Ni måste ange köparensadress till butikens GLN Lista order Under Försäljning Lista order kan ni välja att skriva ut era order. Det finns olika listor att väja på såsom enkel och detaljerad lista Tänk på att I AOB flödet gäller följande: Ingen orderbekräftelse används i AOB. Vid manuell order ska Kundsordernummer inte anges. Order inkommer enligt leveransplanen.

19 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 19 av 31 Köpareadressen är butikens adress Vid manuell order se till att avsändande UNB(leverantörens) är korrekt 4.6 Plocklista Plocklista För att enkelt lista era order som ska plockas kan ni titta på menyn Försäljning Plocklista. Plocklistan skrivs ut från er webbläsare och visas med en order per sida. Ni kan i fältet Listtyp välja att göra en enkel lista, en detaljerad, via leveransadress eller en via summerad/godsmottagningsadress. Ni kan även göra urval på vilken information ni önskar, exempelvis kan ni göra urval på ordernummer och orderdatum. När ni har valt vilken lista ni vill ha klickar ni på. 4.7 Utleverans I den här modulen talar ni om hur mycket ni har levererat Uppdatera utleverans Gå till Försäljning Uppdatera utleverans. Utleveransen skapas från ordern. Sök fram de order som ska utlevereras genom att ställa markören i fältet Skapa ny utleverans från order och klicka på till höger om fältet. Ni kan även ange ordernumret direkt.

20 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 20 av 31 En söklista dyker upp med alla order som kan utlevereras. I exemplet ovan är det flera orders som är öppna. Vi klickar på ordernummer 300 och låter Exder skapa en utleverans. Observera att det är skillnad mellan ordernummer och utleveransnummer och de behöver inte vara identiskt med varandra i Exder.

21 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 21 av 31 Ordern hämtas och en utleverans skapas som i vårt exempel får nummer 374. Här talar ni om hur mycket ni har levererat till köparen. Ni kan även justera utleveransdatum och ankomstdatum men ni bör inte göra det. Ni kan även på utleveransen lägga på transportemballage eller en returartikel. Det gör ni genom att klicka på knappen för ny rad. Då kommer det att se ut enligt nedan:

22 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 22 av 31 Vi lägger på artikeln 564 som är en retur. Eftersom det är en retur sätter ni antalet till negativt (-5 st). Vi lägger även på SRS-lådor (20 st). När ni är klara med utleveransen klickar ni på Lista utleverans Under menyn Försäljning Lista utleverans kan ni skriva ut era utleveranslistor. Ni kan välja mellan enkel och detaljerad lista Tänk på att I AOB flödet gäller följande: En-leverans används, d.v.s. en leverantör kan inte delleverera. Kan artikeln inte levereras sätter leverantören 0 på utleveransraden. Leverantören får både öka och minska antalet på utleveransen. Kompletterande order utanför AOB är OK. Leverantören får ersätta en artikel med en annan artikel. 0 i antalet sätts på ersatt artikel. Sedan skapar leverantören en ny order med den nya artikeln. Leverantörsaviseringen uppdaterar butikens saldo. Används Transportemballage (SRS-back) så ska den läggas till som ny rad i utleveransen.

23 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 23 av 31 Returer av artiklar läggs till som ny rad i utleveransen med negativt antal. Anges positivt antal anses det som ett tillägg och kommer med i både leveransaviseringen och fakturan. 4.8 Faktura I den här modulen skapar ni och skickar era fakturor. Ni kan använda eget fakturanummer Skapa samlingsfaktura För att göra fakturan går ni till Försäljning Fakturering Skapa samlingsfakturor. AOB fakturan är en samlingsfaktura rekommenderat görs varje dag. Alla utleveranser som är slutförda och har affärsflödet AOB kommer att samlingsfaktureras. I exemplet ovan har vi valt affärsflöde ICA AOB och ICA FAFA. Vi anger fakturadatum och begär att Exder ska slutföra fakturorna direkt. Klickar sedan. Fakturan slutförs och skickas sedan till ICA.

24 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 24 av Faktureringsersättning När faktura skickas till andra ICA-butiker än To Go (dvs Maxi, Kvantum, Supermarket, Nära) används faktureringsersättning. Inställningen görs under Uppdatera partners Betalning Lista Fakturor Under menyn Försäljning Fakturering Lista fakturor kan ni skriva ut era fakturor Tänk på att I AOB-flödet gäller följande: Samlingsfaktura rekommenderas att skicka varje dag, fakturor som skickas senast torsdag innan kl.18, faktureras av ICA till butik lördag samma vecka. Varje utleverans blir en fakturarad. Köparadressen skickas per fakturarad. Fakturor till To Go-butik skickas i affärsflödet PAFA. Det innebär att faktureringsersättning inte skickas. Fakturor till Övriga ICA-butiker skickas i affärsflödet FAFA. Det innebär att faktureringsersättning skickas. 4.9 Övrigt Statuslistan Lättaste sättet att ta reda på statusen för en order, utleverans eller faktura är att titta i statuslistan som ni hittar i verktygsfältet till vänster genom att klicka på knappen. Ni kan även gå direkt till nyinkomna order härifrån.

25 Senast uppdaterat: Exder ICA AOB Sida 25 av 31 I den här listan kan ni exempelvis se om en order blivit utlevererad. Ni kan även i listan välja att skapa en ny utleverans från en slutförd order. Listan hjälper er att få en överblick över er edihantering i Exder. Om ni klickar på får ni upp er statuslista. Ovan ser ni ett exempel på hur statuslistan kan se ut.

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning för ICA AOB

Handledning för ICA AOB Handledning för ICA AOB Flödet till To Go samt övriga ICA-butiker Expert Systems 2008 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder ICA

Läs mer

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting

Läs mer

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning För ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-02-19 Exder ICA Grossist Sida 2 av 42 Innehållsförteckning

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun, EDI

Handledning för Örebro Kommun, EDI Handledning för Örebro Kommun, EDI SFTI 6.1 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder Örebro Kommun, EDI Sida 2 av 28 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast uppdaterat:12-01-30 Exder Netto Grossistflödet Sida 2 av 30 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning för ICA. Butikspack Centralt. Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Handledning för ICA. Butikspack Centralt. Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel: Handledning för ICA Butikspack Centralt Senast Uppdaterad: 12-02-14 Exder ICA Butikspack Centralt Sida 2 av 27 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 ICA

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack centralt. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI GROSSISTFLÖDET...3 FLÖDEN...4 Axfood Grossist (Lagerlagt)...4

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack

Lathund för er som kör ICAs butikspack Lathund för er som kör ICAs butikspack I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn

Läs mer

Lathund för er som kör mot Coop

Lathund för er som kör mot Coop Lathund för er som kör mot Coop I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI mot Coop. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn och ett lösenord

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning för Coop Food Terminal Utökad

Handledning för Coop Food Terminal Utökad Handledning för Coop Food Terminal Utökad Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-06-13 Exder Coop Food Terminal Utökad Sida

Läs mer

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Kostnadställefördelning av EDI-order ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-24 Exder Kostnadsställesfördelning Sida 2 av 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Senast uppdaterat: 13-09-18 Exder Raindance ESAP 6.3 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR HANDEL VIA ESAP 6.3... 3 1.1 HANDLEDNINGEN

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-09-20 Exder eprinter Axfood

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning för Menigo EDI

Handledning för Menigo EDI Handledning för Menigo EDI ESAP20.1 v1.5 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 11-10-03 Exder Menigo EDI ESAP 20.1 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Ny version av Exder 2009-03-25

Ny version av Exder 2009-03-25 Ny version av Exder 2009-03-25 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i maj, 2009-05-27. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-03-25...1

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET... 3 FLÖDEN... 4 ICA Torget... 4 UPPSTART... 5 Krav... 5 Inloggning...

Läs mer

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

Ny version av Exder 2006-03-29

Ny version av Exder 2006-03-29 Ny version av Exder 2006-03-29 Våren börjar närma sig och det har blivit betydligt ljusare ute. Vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat väldigt mycket

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel: Handledning För ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-09-08 Exder ICA Grossist Sida 2 av 48 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdatering av Exder 2006-10-25

Uppdatering av Exder 2006-10-25 Uppdatering av Exder 2006-10-25 Hösten har nu definitivt tagit oss i sin hand och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder och Fakturaportalen. Sedan vår förra uppdatering i slutet

Läs mer

Handledning för Akademibokhandeln

Handledning för Akademibokhandeln Handledning för Akademibokhandeln Leverans till terminal Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 11-10-10 Exder Akademibokhandeln EDI Sida 2 av 52 Innehållsförteckning 1. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning för Coop Food Terminal

Handledning för Coop Food Terminal Handledning för Coop Food Terminal Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 2 av 45 Innehållsförteckning

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 06-10-26 Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Innehållsförteckning FAKTURAPORTALENS ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITT...2 INLOGGNING...2 PARTNERS...4 FLIKEN ADRESSER...4 Standardadresser...6

Läs mer

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29 Senast uppdaterat: 07-10-0202 Exder efaktura sida 1 av 29 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA...2 FLÖDEN...2 UPPDATERA ARTIKLAR...3 LISTA ARTIKLAR...3 UPPDATERA

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Ny version av Exder 2006-05-29

Ny version av Exder 2006-05-29 Ny version av Exder 2006-05-29 Sommaren är snart här och vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder bara några veckor innan semestrarna startar på allvar. Största nyheterna är ny rutin för

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Ny version av Exder 2008-10-29

Ny version av Exder 2008-10-29 Ny version av Exder 2008-10-29 Nu går det snabbt mot jul. Vi på Expert Systems kommer redan nu med några tidiga julklappar i form av ändringar i en ny release av Exder. Nästa uppdatering är planerad till

Läs mer

Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget

Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget Denna handledning syftar till att hjälp för att ADMINistrera användare, butiker och leverantörer som skall få använda tjänsten ICA Torget. Innehållsförteckning

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Ny version av Exder 2008-05-28

Ny version av Exder 2008-05-28 Ny version av Exder 2008-05-28 Sommaren är snart här. Det är ljust p kvällarna och fåglarna kvittrar. Precis dags för en uppdatering av Exder alltså! Denna uppdatering av Exder och Fakturaportalen är ovanligt

Läs mer

Ny version av Exder 2003-10-09

Ny version av Exder 2003-10-09 Ny version av Exder 2003-10-09 Nu är det dags för den fjärde versionen av Exder i år. Vi har fokuserat vår utveckling på Exder EPC och Exder EDI men även gjort några förändringar i Exder RM. Vi har också

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Ny version av Exder 2009-10-28

Ny version av Exder 2009-10-28 Ny version av Exder 2009-10-28 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i januari, 2010-01-27. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-10-28...1

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss! Sida 1 av 16 Ny version av Exder 2003-01-28. Det är dags för årets första version av "nya" Exder. Det är många nyheter och nyhetsbrevet är därför ganska långt men det finns mycket matnyttigt i det så det

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 991001

Nyhetsbrev Exder 991001 Sida 1 av 9 Nyhetsbrev Exder 991001 Det är dags för höstens första stora release av Exder. En hel del nya funktioner finns tillgängliga för att förenkla din vardag och förbättra din konkurrenskraft! Särskilt

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 000419

Nyhetsbrev Exder 000419 Sida 1 av 5 Nyhetsbrev Exder 000419 Det är inte mer än ca sex veckor sedan vi installerade den förra releasen av Exder. Men nu är det dags igen. Som vanligt behöver du som användare inte göra någonting

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Ny version av Exder 2004-08-26

Ny version av Exder 2004-08-26 Ny version av Exder 2004-08-26 Semestrarna är precis slut och vi släpper årets tredje uppdatering av Exder. De största nyheterna i Exder är varucertifikat version 1.5, möjlighet att ange egen företagslogga

Läs mer

Användarhandledning för hantering av Axfoods rabatter i lagerfakturan i Exder

Användarhandledning för hantering av Axfoods rabatter i lagerfakturan i Exder Användarhandledning för hantering av Axfoods rabatter i lagerfakturan i Exder Innehållsförteckning AXFOODS RABATTER...2 FÖRKLARINGAR RABATTER/AVGIFTER I LAGERFAKTURA:...2 FUNKTIONSRABATT I EXDER...2 FUNKTIONS-/KAMPANJRABATTER

Läs mer

Handledning för Artikelimport

Handledning för Artikelimport Handledning för Artikelimport Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterad: 11-03-02 Exder Artikelimport Sida 2 av 7 Importera Artikelregister I Exder

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Ny version av Exder 2001-11-05.

Ny version av Exder 2001-11-05. Sida 1 av 5 Ny version av Exder 2001-11-05. En ny release med antalsmässigt färre nyheter än vanligt - men inte desto mindre viktig för många kunder. Nyheterna i stora drag Avprickning av utleveranser

Läs mer

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Kataloger... 3 Nyheter... 3 Sök artikel... 4 Senaste artikel... 5 Order... 5 Orderfråga... 9 Inställning... 10 Hjälp... 10 Hem... 10 Inloggning Adressen till

Läs mer

Handledning för Coop NonFood Terminal/Direkt

Handledning för Coop NonFood Terminal/Direkt Handledning för Coop NonFood Terminal/Direkt Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida

Läs mer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs. Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där

Läs mer

Ny version av Exder 2005-05-31

Ny version av Exder 2005-05-31 Ny version av Exder 2005-05-31 I årets tredje uppdatering av Exder finns det som vanligt en hel del nyheter. Främst i modulerna Exder Admin (redovisning), RM (produktionsorderhantering) och EDI men även

Läs mer

Nyhetsbrev Exder

Nyhetsbrev Exder Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990630 Ibland är det nära mellan våra olika versioner - nu släpper vi den sista versionen före sommaren! I den nya versionen finns det en del nya EDI-funktioner men även annat

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer