Handledning för ICA. Butikspack Centralt. Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för ICA. Butikspack Centralt. Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:"

Transkript

1 Handledning för ICA Butikspack Centralt

2 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 2 av 27 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning Affärsprocessbeskrivning ICA Butikspack Centralt flödet GTIN Artiklar SRS-artiklar Adresser GS1-lokaliseringsnummer (GLN) Pris Rabatter och avgifter Representantorder Order Etiketter Utleverans Avvikelser Ersätta artiklar Returer Samlingsfaktura Kreditfaktura Övrigt Handledning Introduktion Inloggning Hjälp Artiklar Uppdatera artiklar Transportemballage (SRS-back) Lista artiklar Partners Uppdatera partners Lista partners Adresser Uppdatera adresser Lista adresser Kontakter Priser Datum Artikelns pris Prisprofil Order... 15

3 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 3 av Statuslistan Uppdatera order Avvikelser Lista order Plocklista Plocklista Etiketter Installera etikettskrivare Skapa kollietiketter för enstaka order Skapa kollietiketter för flera ordrar Återutskrift av kollietiketter Utleverans Statuslistan Uppdatera utleverans Lista utleverans Faktura Statuslistan Samlingsfakturor Kreditfaktura Lista fakturor... 27

4 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 4 av Användarhandledning I den här handledningen beskriver vi hur du använder Exder för ICA Butikspack Centralt. ICA BPC flödet används för leverantörer som levererar butikspackat till ICAs centrallager.

5 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 5 av Affärsprocessbeskrivning Affärsprocessbeskrivningen beskriver vilka krav som finns i affärsflödet och hur det fungerar mellan leverantör och köpare. 2.1 ICA Butikspack Centralt flödet ICA Butikspack Centralt Artikelinformation ICA Order Orderbekräftelse Leveransavisering Samlingsfaktura LEVERANTÖR Kontrollmeddelande (faktura) KÖPARE Meddelande från Leverantör/Exder Meddelande från Köpare ICA och Leverantören stämmer av sina artiklar genom att leverantören skickar artikelinformation till ICA. ICA skickar en elektronisk order som leverantören tar emot och slutför i Exder. Leverantören skapar och skriver ut kollietiketter i Exder. Det skapas samtidigt en utleverans. Utleveransen kopplas automatiskt till etiketterna. Leverantören rapporterar i Exder vad som är utlevererat. En orderbekräftelse och en leveransavisering skickas till ICA. Leverantören skapar sedan samlingsfakturan som skickas till ICA. ICA bekräftar att de har tagit emot fakturan med ett kontrollmeddelande. 2.2 GTIN GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) identifierar unikt en artikel, förpackning eller tjänst. Artikelnumret är internationellt vilket innebär att samma nummer ska användas oavsett vilket land artikeln ska säljas i. I regel används GTIN i detta affärsflöde men bestäms mellan leverantören och ICA. 2.3 Artiklar Leverantören ska skicka artikelinformation till ICA så att samstämmiga uppgifter mellan ICA och leverantör finns. Leverantörens artikelnummer får innehålla max 10 tecken och till varje artikel skall även ett GTIN vara kopplat när artikelinformation krävs. Används GTIN så är det obligatoriskt att även lägga upp köparens artikelnummer.

6 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 6 av SRS-artiklar Alla typer av returartiklar som ingår i SRS-systemet kan användas, dessa är kopplade till generella förutbestämda GTIN. Returartiklar läggs till på utleverans manuellt eller via förinställda villkor per artikel. Leverantören debiterar ICA för respektive returartikel. 2.5 Adresser Expert Systems läser in butiksadresserna i regel 2 ggr per vecka. Adresserna skickas ifrån ICA. Vid första uppstart läses även adresserna till ICAs distributionenheter in av Expert Systems. Övriga adresser läggs upp manuellt av leverantören. Leverantören ansvarar för att hålla registret aktuellt. 2.6 GS1-lokaliseringsnummer (GLN) GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer) används för att på ett entydigt sätt identifiera ett företag eller en organisation. Leverantör skall ha ett GLN som identifikation för företaget. Flera GLN för samma leverantör kan förekomma. ICA kopplar ett GLN per leverantörs-id och samma leverantör kan inneha flera leverantörs-id hos ICA. I regel kräver ICA ett unikt GLN per affärsflöde. 2.7 Pris Nettopriser används och de läggs upp av leverantören i Exder. Öresavrundning används inte i detta affärsflöde. 2.8 Rabatter och avgifter Rabatter används inte. Se ovan. Avgiftsartiklar används inte. 2.9 Representantorder Representantorder kan användas parallellt med ICA butikspacksflödet, men är ett eget flöde i sig Order Endast order via EDI är tillåtet. Ordern är av typen en-leverans, d.v.s. man kan leverera varje order endast vid ett tillfälle Etiketter Etiketter används alltid i detta flöde för att märka godset. Ni kan välja mellan att använda små eller stora etiketter Utleverans En order måste levereras på angivet leveransdatum. En elektronisk orderbekräftelse och leveransavisering skickas ifrån systemet när utleveransen slutförs Avvikelser Underleverans rapporteras i Exder vid utleveranstillfället. Tillägg till befintlig order är inte tillåtet, inköpare behöver i detta fall lägga en ny order via EDI Ersätta artiklar Det är ej tillåtet med ersättningsartiklar. Ny order behöver skickas ifrån ICA i dessa fall.

7 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 7 av Returer Returer vid exempelvis felleverans hanteras manuellt mellan leverantören och ICA Samlingsfaktura Leverantören skickar en faktura per leveransdag och leveransadress. Faktura får skickas dagen efter att utleveransen har skickats. Betalningsvillkor regleras mellan ICA och leverantören Kreditfaktura Kreditfaktura används inte i det här affärsflödet. Hanteras manuellt mellan leverantören och ICA Övrigt Alla beställningar sker i orderenheten styck, viktartiklar faktureras i kilo.

8 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 8 av Handledning Handledningen är uppdelad efter de olika moment som krävs i affärsflödet. Handledningen beskriver hur ni som leverantör arbetar i Exder på enklast möjligast sätt. 3.1 Introduktion Inloggning För att logga in i ert Exder går ni till sidan Där fyller ni i ert användarnamn och lösenord, som ni fått tidigare vid uppstarten, ni loggas då in i ert bolag. Har ni flera olika bolag knutna till samma användare får ni först välja vilket bolag ni vill använda Hjälp Under menyn Hjälp hittar ni både användarhandledningar och svar på de vanligast förekommande supportfrågorna. Här kan ni även begära hjälp ifrån kundtjänst. 3.2 Artiklar Här nedan beskrivs hur ni hanterar era artiklar i Exder Uppdatera artiklar Innan ni kan börja handla måste ni lägga upp era artiklar i Exder. För att lägga upp era artiklar går ni till Artiklar Uppdatera artiklar. ICA har krav på att samtliga artiklar som skall användas i handel, måste ha fullständig artikelinformation (tidigare kallat varucertifikat) insänd till ICA. För djupare information om hur ni lägger upp era artiklar och skapar artikelinformation se separat handledning som ni hittar på Exders handledningssida. Ett enkelt exempel på en artikel ser ni nedan. I exemplet har vi lagt upp en artikel med artikelnummer 1 och artikelbeskrivning Smultronläsk.

9 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 9 av 27 De fält ni behöver fylla i för att handla i flödet är följande: Artikel: Här anger ni ert eget (d.v.s. leverantörens) artikelnummer. Beskrivning: Här anger ni artikelns namn/beskrivning. Artikelnivå: Den nivån som artikeln avses, exempelvis bas eller mellannivån. Enhet: Den enhet artikeln t.ex. faktureras i. Orderenhet: Den enhet kunden kan beställa artikeln i (alla beställningar från ICA sker i enheten styck). Pris: Artikelns pris är exklusive moms. Moms: Artikelns momskod anges här. Oftast momskod 12. Standardartikelnummer: GTIN, detta används på de etiketter som krävs vid handel. Det finns även ytterligare fält som kan vara användbara men ovanstående fält är de som är obligatoriska. Notera även att artiklar som ska generera SRS-artiklar behöver vara kopplade till samma pantkod som SRSartikeln, detta gör ni under fliken Mått och fältet Pantkod Transportemballage (SRS-back) Alla typer av returartiklar som ingår i SRS-systemet kan användas. För att använda er av dessa måste ni lägga upp dem på rätt sätt i Exder. För att skapa en SRS-artikel gå till Artiklar Uppdatera artiklar. Skapa en artikel enligt exemplet ovan. Artikelnummer och beskrivning får ni givetvis välja själv, sätt artikelnivån till Mellannivå och var noga med att artikeltypen skall vara Pantavgift. Kontrollera att enheterna är satta till st och gå sedan vidare till fliken Pris

10 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 10 av 27 Välj korrekt moms för artikeln, många SRS-artiklar är momsfria men inte alla. Som Försäljningspris kan ni sätta priset för artikeln för att underlätta senare (det är dock inte ett obligatoriskt värde). Gå sedan till fliken Mått. Här måste ni koppla er artikel till korrekt Pantkod, i vårt exempel SRS hellåda. Ni kan enkelt välja mellan de tillgängliga koderna genom att klicka på ikonen till höger om fältet. Klicka sedan Spara för att spara artikeln, den är nu klar att användas. För att använda den har ni två alternativ. Antingen lägger ni helt enkelt till en rad på er utleverans med artikeln och fyller i hur många som användes. Vill ni i stället ha detta gjort automatiskt fyller ni helt enkelt i motsvarande pantkod på de artiklar som använder sig av förpackningen i artikelregistret. Kryssa sedan i rutan Lägg till pantartiklar på utleverans under fliken Övrigt för er partner, hur ni gör det beskrivs senare i handledningen. Då läggs det automatiskt till en rad med korrekt pantartikel på utleveranser mot denna partner där det ingår artiklar som ni angett en pantkod för. Det kan se ut som exemplet nedan.

11 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 11 av Lista artiklar Under Artiklar Lista artiklar kan ni skriva ut olika listor över era artiklar. Ni kan lista alla era artiklar eller bara ett urval samt skapa enkla listor eller mer detaljerade. 3.3 Partners Här nedan beskrivs kortfattat hur ni hanterar era partners (kunder) i Exder Uppdatera partners Under Partners Uppdatera partners kan ni redigera eller manuellt lägga upp ICA som partner. Här ser ni ett exempel på hur vi har lagt upp partnern. De fält ni behöver fylla i för att handla i Butikspackflödet är följande:

12 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 12 av 27 Partner: Här anger ni vilket nummer partnern ska ha. I vårt exempel 10. Partnertyp: Ska alltid sättas till Kund. Partnernamn: Ange namnet på partnern. Lokaliseringskod (UNB): Ange GLN och lokaliseringskoden för partnern (13 siffror). Adresser: Ni måste minst ange en köparadress se bilden ovan för exempel. Valuta: Här anger ni den valuta ni handlar med t.ex. SEK. Rabatt: Används ej. ICA använder nettopriser. Lägg till pantartiklar på utleverans: kryssa i rutan om ni vill att Exder ska beräkna fram ett förslag till antal SRSartiklar, beräknas i relation 1:1 för de artiklar som är SRS-kopplade i artikelregistret. Nu kommer det automatiskt att läggas till en rad med korrekt pantartikel på utleveranser mot denna partner där det ingår artiklar som ni angett en pantkod för Lista partners För att skriva ut en lista över era partners går ni till menyn Partners Lista partners. Här ser ni bl.a. vilka partners ni har upplagda i Exder. 3.4 Adresser Uppdatera adresser Adresserna finns under menyn Partners Uppdatera adresser. Här lägger ni upp alla adresser som ni använder. Det kan vara t.ex. gods- och leveransadress. Adresserna till ICA butikerna finns inlagda i Exder vid uppstart och uppdateras i regel två gånger per vecka automatiskt. Även lagerenheterna läggs upp vid uppstarten.

13 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 13 av 27 Här ser ni ett exempel på hur det ser ut när en adress är upplagd i adressregistret. De fält som är viktigast att känna till är: Lokaliseringskod: Lokaliseringskoden som adressen har (GLN). Partner: Till vilken partner adressen är kopplad. Detta har stor betydelse när ni sedan söker efter köparens adresser. Adressen: Här anger ni den fysiska adressen. Slutkund (butik): Oftast vilken köparens interna nummer för adressen är. Exempelvis kan det vara butikens nummer hos köparen. Behöver ni ändra något gör ni det i fälten och klickar på Spara för att spara ändringen Lista adresser För att skriva ut en lista över era adresser går ni till menyn Partners Lista adresser. Här ser ni vilka adresser som ni har upplagda i Exder. 3.5 Kontakter Inga speciella inställningar behöver göras i detta flöde avseende kontakter utan det står er helt fritt om ni vill använda er av dem eller inte. För mer information om hur ni lägger upp och hanterar kontakter se Handledning Introduktion. 3.6 Priser Här beskrivs hur ni hanterar priser i detta flöde Datum Priset baseras på orderdatumet Artikelns pris Om ni har samma pris för en artikel till alla era partners sätter ni priset per artikel. Det gör ni under Uppdatera artiklar och fliken Pris. Fyll i fältet Försäljningspris och spara sedan artikeln.

14 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 14 av Prisprofil För separat prishantering mot ICA läggs en prisprofil upp med kontraktspriser. Prisprofilen kopplas sedan till ICA partnern i rutinen Uppdatera Partners. Det görs under fliken Pris och fältet Prisprofil. Det är leverantörens ansvar att hålla priserna uppdaterade. För att lägga upp en ny prisprofil går vi till menyn Artiklar Priser Uppdatera prisprofil. På bilden ovan har vi lagt upp en prisprofil. För att lägga upp ytterligare artiklar i prisprofilen klickar ni på knappen Ny rad och lägger därefter till nya artiklar. Tryck sedan Spara.

15 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 15 av Order I detta flöde lägger ICA alltid en EDI-order. Nedan utgår vi från ett exempel där ni säljer till ICA och levererar till centrallagret i Västerås. Ordern är av typen en-leverans, det vill säga man kan leverera varje order endast vid ett tillfälle Statuslistan I Exder kan du alltid se status på er order genom att välja menyn Försäljning Statuslistan, eller klicka på ikonen till vänster. Gör urval i urvalslistan och klicka sedan OK. I exemplet får vi upp två ordrar. Genom att klicka på ordernumret kan ni ta upp ordern och granska den innan ni slutför den Uppdatera order Vanligaste sättet att arbeta med beställningarna är att gå via menyn Försäljning Uppdatera order. Genom att klicka på sökknappen bredvid ordernumret kan ni söka efter öppna orders. Under fliken Huvudinformation hittar ni information om ICA:s OG-nummer (kunds ordernummer), orderdatum samt övrig information.

16 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 16 av 27 Under fliken Adresser hittar ni var ordern ska levereras. Vi fortsätter till fliken Textinformation och där sparas butiksnumret för ordern.

17 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 17 av 27 Till sist under fliken Radinformation ser ni vad ICA har beställt i ordern. Ni kan på ordern ändra priset så att det senare stämmer i samlingsfakturan. Tänk på att ICA beställer på detaljistförpackningen. Här kan ni använda länken Skriv ut nere till vänster på sidan för att skriva ut ordern eller spara den som PDF. När ni är färdig med att behandla ordern klickar ni på Slutför för att sända ordern vidare till nästa steg. Detta låser ordern för ändringar, men utleveransen och fakturan är fortfarande ändringsbara Avvikelser Avvikelser rapporteras på utleveransen. Tillägg är ej tillåtet utan i dessa fall behövs en ny order läggas av ICA Lista order Under Försäljning Lista order kan ni välja att skriva ut era order. Det finns olika listor att väja på såsom enkel och detaljerad lista.

18 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 18 av Plocklista Plocklista För att enkelt lista era order som ska plockas kan ni titta på menyn Försäljning Plocklista. Plocklistan skriver ni ut från er webbläsare och visas med en order per sida. En plocklista kan först skrivas ut medan ordern är slutförd och ingen utleverans har skapats. Ni kan i fältet Listtyp välja att göra en enkel lista, en detaljerad, via leveransadress eller en summerad/godsmottagningsadress. Ni kan även göra urval på vilken information ni önskar, exempelvis kan ni göra urval på ordernummer och orderdatum. När ni har valt vilken lista ni vill ha klickar ni på OK. I exemplet ovan visar vi en enkel plocklista för order Etiketter I ICA Butikspacksflödet används alltid kollietiketter. Ni kan välja att skapa kollietiketter för enstaka order eller kollietiketter för flera order. Etiketterna kan skrivas ut både som pdf på en vanlig laserskrivare och på en Zebra etikettskrivare. För Zebras etikettskrivare finns det stöd både för stora och små etiketter. Små etiketter är lättare att fästa på mindre kollin. Vilken etikettutskrift ni vill använda kan variera mellan olika företag och användare. Se separat handledning för hur inställningarna görs Installera etikettskrivare Under Hjälp Användarhandledningar hittar ni information hur ni installerar en Zebra skrivare. Använder ni PDFutskrifter kan ni skriva ut era etiketter på en vanlig laserskrivare Skapa kollietiketter för enstaka order Gå till Försäljning Godsetiketter Skapa kollietiketter för enstaka order. Slå in ordernumret i Ordernr fältet eller klicka på sökknappen bredvid för att söka fram slutförda orders. En order måste först vara slutförd för att ni ska kunna skapa kollietiketter till den.

19 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 19 av 27 De fält som ni behöver fylla i är: Antal nya etiketter: Här väljer ni hur många kollietiketter som ni behöver till ordern. Lastbärare: Kollits lastbärare. Klicka sedan OK för att skapa etiketterna. I bilden nedan kan ni klicka på Öppna för att skriva ut etiketterna. Klicka ni på Spara så kan ni spara etiketten och senare bifoga etiketten som en PDF-fil i ett mail.

20 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 20 av 27 Kollietiketten kommer att se ut enligt nedan bild. I exemplet nedan ser vi att det har skapats två kollietiketter till order 569. För att radera etiketter klickar ni i kryssrutan Radera och klickar sedan på OK knappen. Då tas etiketten bort. För att lägga till etiketter fyller ni i antalet etiketter i fältet Antal och klickar sedan på OK knappen. Etiketterna läggs då till. När en utleverans är slutförd kan ni inte längre lägga till flera etiketter. Om ni använder en Zebra etikettskrivare kan ni skriva ut små kollietiketter. De används med fördel på kollin som inte har så mycket fästyta.

21 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 21 av 27 Etiketten har storleken 102 x 38 mm Skapa kollietiketter för flera ordrar Gå till Försäljning Godsetiketter Skapa kollietiketter för flera order för att skapa automatiskt kollietiketter för flera ordrar samtidigt. Rutinen används främst när en beställd artikel motsvarar en kollietikett. D.v.s. läggs en beställning på 5 st artiklar så skapas det 5 st kollietiketter. Först kommer ni till urvalsskärmen. Ni kan göra urval på: Ordernummer: Exders ordernummer. Orderdatum: Orderdatum i ordern. Önskat leveransdatum: Önskat leveransdatum hos ICA. Önskat leveransdatum slutkund: Önskat leveransdatum hos slutkund. Partner: Partner(Kund)nummer i Exder. Affärsflöde: Vilket affärsflöde som ni vill göra urval på. Sortering på kollietikett till Lev.adress/Lass/Order/Artikel: Fyller ni i kryssrutan så skriver Exder ut kollietiketterna i ordningen Lev.adress/Lass/Order/Artikel. Klicka sedan på OK så skrivs etiketterna ut. Ordern måste ha statusen slutförd innan ni kan göra detta. Exempel på hur etiketten kan se ut.

22 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 22 av Återutskrift av kollietiketter Gå till Försäljning Godsetiketter Återutskrift av kollietiketter för att skriva ut etiketter igen. Etiketterna kan skrivas ut tills att ni har slutfört utleveransen för ordern. Ni kan göra urval på följande: Ordernummer: Exders ordernummer. Ni gör urval på en order åt gången och fältet är obligatoriskt. Förpackningsnummer: Förpackningsnumret för kollit. Kolliidentitet: SSCC numret för kollit. Klicka sedan på OK för att göra urvalet.

23 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 23 av 27 Klickar ni på länken på Skriv ut så skrivs alla etiketterna ut för ordern. Klickar ni på förpackningsnumret så kan ni skriva ut etiketterna en och en Utleverans I den här modulen talar ni om hur mycket ni har levererat Statuslistan I Exder kan ni alltid se statusen för ICAs beställning genom att gå till statuslistan. Genom att ni har gjort etiketter så har det även i Exder skapats en utleverans. Det beror på att etiketterna knyts till en utleverans. Genom att klicka på utleveransnumret 563 så kommer ni till utleveransen och till rutinen Uppdatera utleverans Uppdatera utleverans Gå till Försäljning Uppdatera utleverans. En utleverans skapar ni direkt från en order genom att fylla i ordernumret i fältet Skapa ny utleverans från order, ni kan även klicka på sökikonen bredvid fältet för att få upp en lista med de ordrar som är slutförda och därmed klara för utleverans.

24 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 24 av 27 En utleverans med nummer 563 har nu skapats från ordernummer 569. Vi hamnar direkt på fliken Radinformation då det generellt endast är här vi fyller i något. Fyll i levererat antal och gör eventuella justeringar. Det är även här ni kan skapa en ny rad och fylla i levererade SRS-artiklar. När ni är färdig klickar ni på Slutför för att utleveransen skall gå vidare till fakturering. På samma sätt som med ordern tidigare är inga ändringar tillåtna på utleveransen efter att den slutförts. Ni kan använda länken Skriv ut som vanligt för att skriva ut följesedeln eller spara den som PDF. När utleveransen slutförs skickas automatiskt en orderbekräftelse och leveransavisering till ICA Lista utleverans Under menyn Försäljning Lista utleverans kan ni skriva ut era utleveranslistor. Ni kan välja mellan enkel och detaljerad lista Faktura I den här modulen skapar ni och skickar era fakturor. Ni kan antingen använda eget fakturanummer eller ni kan låta Exder generera ett automatiskt fakturanummer åt er. Ni skickar alltid en samlingsfaktura. Fakturan får skickas dagen efter leveransdatum. Betalningsvillkor regleras mellan ICA och leverantören. Utleveranserna måste vara slutförda för att de ska skickas i fakturan.

25 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 25 av Statuslistan Statuslistan visar att den faktura vi ska skapa i exemplet består av två ordrar Samlingsfakturor För att göra fakturan går ni till Försäljning Fakturering Skapa samlingsfakturor. Varje samlingsfaktura består av de ordrar som ICA skickar per lagerenhet och dag. Urvalsskärmen ser ut enligt nedan. Ni kan göra urval på följande: Leveransdatum: Ni anger önskat leveransdatum, d.v.s. datumet när varorna ska vara hos ICAs centrallager. Affärsflöde: Ni väljer ICA Butikspack Centralt Faktureringströskel: Används ej då alla utleveranser ska faktureras. Fakturadatum: Fakturadatum till köparen. Slutför fakturorna direkt: Kryssa i rutan om ni inte vill förhandsgranska fakturorna. Klicka sedan på OK för att skapa samlingsfakturan. Exder har nu genererat fakturan och använder i exemplet Exders fakturanummer. Om ni vill kan ni istället använda eget fakturanummer. Fakturan har skickats till ICA. För att skriva ut fakturan klickar ni på fakturanumret och sedan på länken Skriv ut.

26 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 26 av 27

27 Senast Uppdaterad: Exder ICA Butikspack Centralt Sida 27 av 27 En utskriven faktura kan se ut som exemplet ovan Kreditfaktura Kreditfaktura skickas till ICA manuellt Lista fakturor För att lista fakturor går ni till Försäljning Fakturering Lista fakturor. I menyn Listtyp kan ni välja vilken lista ni vill skriva ut.

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack centralt. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har

Läs mer

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning För ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-02-19 Exder ICA Grossist Sida 2 av 42 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast uppdaterat:12-01-30 Exder Netto Grossistflödet Sida 2 av 30 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Handledning för Menigo EDI

Handledning för Menigo EDI Handledning för Menigo EDI ESAP20.1 v1.5 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 11-10-03 Exder Menigo EDI ESAP 20.1 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel: Handledning För ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-09-08 Exder ICA Grossist Sida 2 av 48 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting

Läs mer

Handledning för ICA AOB

Handledning för ICA AOB Handledning för ICA AOB Flödet till To Go samt övriga ICA-butiker Expert Systems 2008 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-11 Exder ICA

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-09-20 Exder eprinter Axfood

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack

Lathund för er som kör ICAs butikspack Lathund för er som kör ICAs butikspack I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI GROSSISTFLÖDET...3 FLÖDEN...4 Axfood Grossist (Lagerlagt)...4

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun, EDI

Handledning för Örebro Kommun, EDI Handledning för Örebro Kommun, EDI SFTI 6.1 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder Örebro Kommun, EDI Sida 2 av 28 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Kostnadställefördelning av EDI-order ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-24 Exder Kostnadsställesfördelning Sida 2 av 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund för er som kör mot Coop

Lathund för er som kör mot Coop Lathund för er som kör mot Coop I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI mot Coop. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn och ett lösenord

Läs mer

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3

Läs mer

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Senast uppdaterat: 13-09-18 Exder Raindance ESAP 6.3 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR HANDEL VIA ESAP 6.3... 3 1.1 HANDLEDNINGEN

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Senast uppdaterat: Exder Axfood grossist ESAP 20.1 v1.5 sida 1 av 39

Senast uppdaterat: Exder Axfood grossist ESAP 20.1 v1.5 sida 1 av 39 Senast uppdaterat: 11-03-07 Exder Axfood grossist ESAP 20.1 v1.5 sida 1 av 39 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR AXFOOD GROSSIST ENLIGT ESAP 20.1 V1.5... 3 2. FLÖDEN...

Läs mer

Handledning för Coop Food Terminal Utökad

Handledning för Coop Food Terminal Utökad Handledning för Coop Food Terminal Utökad Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-06-13 Exder Coop Food Terminal Utökad Sida

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Handledning för ICA AOB

Handledning för ICA AOB Handledning för ICA AOB Flödet till To Go samt övriga ICA-butiker Expert Systems 2008 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder ICA

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning för Coop NonFood Terminal/Direkt

Handledning för Coop NonFood Terminal/Direkt Handledning för Coop NonFood Terminal/Direkt Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning för Coop Food Terminal

Handledning för Coop Food Terminal Handledning för Coop Food Terminal Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop ESAP 20.1 v1.5 Sida 2 av 45 Innehållsförteckning

Läs mer

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 06-10-26 Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Innehållsförteckning FAKTURAPORTALENS ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITT...2 INLOGGNING...2 PARTNERS...4 FLIKEN ADRESSER...4 Standardadresser...6

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Ny version av Exder 2003-10-09

Ny version av Exder 2003-10-09 Ny version av Exder 2003-10-09 Nu är det dags för den fjärde versionen av Exder i år. Vi har fokuserat vår utveckling på Exder EPC och Exder EDI men även gjort några förändringar i Exder RM. Vi har också

Läs mer

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29 Senast uppdaterat: 07-10-0202 Exder efaktura sida 1 av 29 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA...2 FLÖDEN...2 UPPDATERA ARTIKLAR...3 LISTA ARTIKLAR...3 UPPDATERA

Läs mer

Handledning för Akademibokhandeln

Handledning för Akademibokhandeln Handledning för Akademibokhandeln Leverans till terminal Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 11-10-10 Exder Akademibokhandeln EDI Sida 2 av 52 Innehållsförteckning 1. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Ny version av Exder 2009-03-25

Ny version av Exder 2009-03-25 Ny version av Exder 2009-03-25 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i maj, 2009-05-27. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-03-25...1

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET... 3 FLÖDEN... 4 ICA Torget... 4 UPPSTART... 5 Krav... 5 Inloggning...

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Innehållsförteckning. Kvantitetsrabatt Kvantitetsrabatt i procent... 14

Innehållsförteckning. Kvantitetsrabatt Kvantitetsrabatt i procent... 14 Senast uppdaterat: 12-10-17 Exder Axfood transit ESAP 20.1 v1.5 sida 1 av 40 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR AXFOOD TRANSIT ENLIGT ESAP 20.1 V1.5... 2 2. FLÖDEN...

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget

Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget Denna handledning syftar till att hjälp för att ADMINistrera användare, butiker och leverantörer som skall få använda tjänsten ICA Torget. Innehållsförteckning

Läs mer

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Ny version av Exder 2005-10-27

Ny version av Exder 2005-10-27 Ny version av Exder 2005-10-27 Hösten är definitivt här, några av oss har till och med fått säsongens första snö, och här kommer så årets sista uppdatering av Exder. Det är en ganska välmatad uppdatering

Läs mer

Ny version av Exder 2006-03-29

Ny version av Exder 2006-03-29 Ny version av Exder 2006-03-29 Våren börjar närma sig och det har blivit betydligt ljusare ute. Vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat väldigt mycket

Läs mer

Användarhandledning för hantering av Axfoods rabatter i lagerfakturan i Exder

Användarhandledning för hantering av Axfoods rabatter i lagerfakturan i Exder Användarhandledning för hantering av Axfoods rabatter i lagerfakturan i Exder Innehållsförteckning AXFOODS RABATTER...2 FÖRKLARINGAR RABATTER/AVGIFTER I LAGERFAKTURA:...2 FUNKTIONSRABATT I EXDER...2 FUNKTIONS-/KAMPANJRABATTER

Läs mer

Nyhetsbrev augusti 2008

Nyhetsbrev augusti 2008 Nyhetsbrev augusti 2008 Nu börjar hösten börjar närma sig och vi här i norden går mot mörkare tider. Augusti betyder även att Expert Systems kommer med ett nytt nyhetsbrev med lite Exder-nyheter för att

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Uppdatering av Exder 2006-10-25

Uppdatering av Exder 2006-10-25 Uppdatering av Exder 2006-10-25 Hösten har nu definitivt tagit oss i sin hand och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder och Fakturaportalen. Sedan vår förra uppdatering i slutet

Läs mer

Ny version av Exder

Ny version av Exder Ny version av Exder 2007-12-18 Vi på Expert Systems släpper här årets sista release och passar samtidigt på att önska God Jul! Den här releasen innehåller enbart nyheter för er som använder Exder Market

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Ny version av Exder 2008-10-29

Ny version av Exder 2008-10-29 Ny version av Exder 2008-10-29 Nu går det snabbt mot jul. Vi på Expert Systems kommer redan nu med några tidiga julklappar i form av ändringar i en ny release av Exder. Nästa uppdatering är planerad till

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Ny version av Exder

Ny version av Exder Ny version av Exder 2009-01-28 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2009-03-25. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-01-28...1

Läs mer

Ny version av Exder 2004-08-26

Ny version av Exder 2004-08-26 Ny version av Exder 2004-08-26 Semestrarna är precis slut och vi släpper årets tredje uppdatering av Exder. De största nyheterna i Exder är varucertifikat version 1.5, möjlighet att ange egen företagslogga

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22

Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22 Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC...2 UPPDATERA ARTIKLAR FÖR VARUCERTIFIKAT... 3 PRIMÄR-/KONSUMENTFÖRPACKNING... 4 SEKUNDÄR-/DETALJISTFÖRPACKNING...

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss! Sida 1 av 16 Ny version av Exder 2003-01-28. Det är dags för årets första version av "nya" Exder. Det är många nyheter och nyhetsbrevet är därför ganska långt men det finns mycket matnyttigt i det så det

Läs mer

Ny version av Exder 2005-05-31

Ny version av Exder 2005-05-31 Ny version av Exder 2005-05-31 I årets tredje uppdatering av Exder finns det som vanligt en hel del nyheter. Främst i modulerna Exder Admin (redovisning), RM (produktionsorderhantering) och EDI men även

Läs mer

Ny version av Exder 2008-05-28

Ny version av Exder 2008-05-28 Ny version av Exder 2008-05-28 Sommaren är snart här. Det är ljust p kvällarna och fåglarna kvittrar. Precis dags för en uppdatering av Exder alltså! Denna uppdatering av Exder och Fakturaportalen är ovanligt

Läs mer

Ny version av Exder 2006-05-29

Ny version av Exder 2006-05-29 Ny version av Exder 2006-05-29 Sommaren är snart här och vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder bara några veckor innan semestrarna startar på allvar. Största nyheterna är ny rutin för

Läs mer

Handledning för pack-/plockskärmar hos Gotlandsägg

Handledning för pack-/plockskärmar hos Gotlandsägg Handledning för pack-/plockskärmar hos Gotlandsägg Expert Systems 2008 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 2010-01-13 Exder Sida 2 av 13 Innehållsförteckning

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Ny version av Exder

Ny version av Exder Ny version av Exder 2007-05-29 Sommaren börjar närma sig och förhoppningsvis kommer värmen snart. Vi på Expert Systems kommer i alla fall med en ny het release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 991001

Nyhetsbrev Exder 991001 Sida 1 av 9 Nyhetsbrev Exder 991001 Det är dags för höstens första stora release av Exder. En hel del nya funktioner finns tillgängliga för att förenkla din vardag och förbättra din konkurrenskraft! Särskilt

Läs mer

Ny version av Exder 2009-10-28

Ny version av Exder 2009-10-28 Ny version av Exder 2009-10-28 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i januari, 2010-01-27. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-10-28...1

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Användarmanual webshop

Användarmanual webshop Användarmanual webshop 2509.2012 http://webshop.dooria.se Innehållsförteckning 1. Inlogging i webshop 2. Navigering i webshop 3. Köpa / tillpassa produkt 4. Genomföra ett köp, steg för steg 5. Kundhistorik,

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning för Artikelimport

Handledning för Artikelimport Handledning för Artikelimport Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterad: 11-03-02 Exder Artikelimport Sida 2 av 7 Importera Artikelregister I Exder

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer