Ny version av Exder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny version av Exder 2008-10-29"

Transkript

1 Ny version av Exder Nu går det snabbt mot jul. Vi på Expert Systems kommer redan nu med några tidiga julklappar i form av ändringar i en ny release av Exder. Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i januari 2009 (28/01). Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER LEVERANTÖRSPORTALEN... 2 EXDER EDI... 2 Makulering av slutförda order/utleveranser/fakturor... 2 Möjlighet ange att statuslistan ska sorteras i fallande orderdatumordning som standard istället för stigande ordning på ordernummer... 6 Orderbekräftelse ESAP 20.1 ver 1.40: Bekräftat leveransdatum skickas endast om det skiljer sig mot önskat leveransdatum i order EXDER EPC... 9 Obligatoriska fält för farligt gods artiklar kan tsv fyllas ut med Förbättringar i PDF-utskrift för Artikelinformation Varningsmeddelande visas om pantkod angivits utan att returemballage markerats EXDER MARKET E-brev från ICA butik som vill handla med er på ICA Torget Visa länk till er hemsida på ICA Torget Skapa partner för butiker som direkt kan beställa på ICA Torget EXDER ADMIN Utskrift av kunds referens samt kunds kostnadsställe i generella fakturablanketter Nytt sätt att ange kontaktperson per partner Bankgirobetalningar SIE-export av redovisningsinformation Vid utskrift av huvudbok skall man kunna göra urval på datum utanför aktuellt bokföringsår EXDER ALLMÄNT Handledningar HÖG TID ATT MIGRERA TILL NYA EXDER VAD SAKNAR NI I ERT EXDER? Sida 1 av 33

2 Leverantörsportalen De ändringar som beskrivs under Exder EDI och EPC gäller även för er som har en leverantörsportal. Läs därför under dessa rubriker. Exder EDI Exder EDI är modulen för dig som handlar elektroniskt med olika parter, t.ex. med ICA eller ABB. Makulering av slutförda order/utleveranser/fakturor Det finns nu möjlighet att makulera order, utleveranser och fakturor nästan oavsett vilken status de har. Undantaget är att bokförda eller betalda fakturor inte får makuleras. Obs! I de fall ni utbyter elektroniska meddelanden för order, ordererkännande/orderbekräftelse, leveransavisering och fakturor vill vi göra er uppmärksamma på att ni som leverantör har ansvar att meddela mottagaren att makulering utförts och att eventuellt ny ersättningsmeddelande skickats. Har ni skickat iväg ett ordererkännande/orderbekräftelse, leveransavisering, faktura pga att ordern, utleveransen, fakturan slutförts så gäller dessa till dess att ni meddelar mottagaren annat. Detta måste ni göra manuellt genom att ta kontakt med EDI-ansvariga hos mottagaren. Obs! En order kan generera flera utleveranser och fakturor. Det är därför viktigt att välja vad det är ni vill makulera av order, utleveranser och fakturor eftersom olika händelsekedjor sätts igång beroende på detta. I nedanstående exempel har vi en slutförd order som dellevererats i två utleveranser där varje utleverans fakturerats i var sin faktura. Allt är slutfört så elektroniska meddelande har skickats dvs ordern har bekräftats, utleveranserna har leveransaviserats och elektroniska fakturor har skickats. Order 1 Utleverans 1 Utleverans 2 Faktura 1 Faktura 2 1. Vi vill makulera allt dvs ordern, alla dess utleveranser och deras fakturor. Vi väljer då att makulera ordern i sidan för Uppdatera order. Automatiskt kommer ordern och alla dess utleveranser och deras fakturor att makuleras. Mottagaren, ev flera olika personer, behöver meddelas om vad som makulerats. 2. Vi vill makulera utleverans 1 pga att den innehåller felaktigt antal på en levererad artikel. Vi väljer då att makulera utleveransen i sidan för Uppdatera utleverans. Utleverans 1 och faktura 1 kommer nu automatiskt att makuleras. Vi kan därefter skapa en ny utleverans samt fakturera denna. Iom detta så har en ny elektronisk leveransavisering och faktura skickats. Här måste mottagaren givetvis meddelas om vad som makulerats samt att nya ersättningsmeddelanden skickats. 3. Vi vill makulera faktura 2 för att någon väsentlig information är felaktig i denna. Vi väljer då att makulera fakturan i sidan för Uppdatera fakturor. Fakturan kommer då att makuleras så att vi kan ändra den felaktiga uppgiften och skapa en ny faktura genom att fakturera aktuell utleverans på nytt. När den nya fakturan slutförs så kommer givetvis en ny elektronisk faktura att skickas och mottagaren måste meddelas om att faktura 2 makulerats och att en ny skickats istället. Sida 2 av 33

3 Makulering av order dess utleveranser och deras fakturor Makulering görs i Uppdatera order. Knappen Makulera syns bara om ni visar en order som redan är sparad, eftersom det annars inte är möjligt att makulera. När ni klickar på knappen måste ni alltid bekräfta makuleringen. Bekräftelsen ser olika ut beroende på orderns status, enligt nedan. Ifall ordern är sparad men ännu inte slutförd, får ni en enkel fråga om ordern verkligen ska makuleras. Ifall ordern redan har slutförts men inte levererats, får ni ovanstående meddelande. Sida 3 av 33

4 Om ordern slutförts och ett elektroniskt ordersvar skickats, får ni ovanstående meddelande. Om ni väljer att ändå makulera så meddelas inte kunden elektroniskt att ordern makulerats, utan detta måste ni själva meddela kunden. Ifall ni försöker makulera en order som redan levererats och kanske även redan fakturerats får ni ett meddelande likt det ovan där utleveransernas och fakturornas nummer framgår. Om ni väljer att fullfölja makuleringen så kommer förutom ordern även i meddelandet nämnda utleveranser och fakturor att makuleras. Observera också att lagersaldot för eventuella lagerförda artiklar som ingår i utleveransen kommer att räknas upp med motsvarande kvantitet. Undantaget från detta är som tidigare nämnts fakturor som redan bokförts eller betalats, helt eller delvis. I de fallen måste eventuell kreditering göras manuellt. Ett annat undantag är samlingsfakturor. Om ni makulerar en av flera ingående order eller utleveranser, så makuleras inte samlingsfakturan med automatik. Om en makulerad order ingår i en faktura som av ovanstående anledningar inte kan makuleras, så visas efter makuleringen av ordern en varningssida. Sidan ovan informerar om att order 36 har makulerats. Tillhörande utleverans nr 3 har också makulerats. Ordern har fakturerats i faktura som inte kunde makuleras eftersom den redan är betalad, bokförd eller möjligen är en samlingsfaktura bestående av flera order. Tryck här på << Uppdatera order för att återvända till order-sidan, eller klicka på ett fakturanummer för att gå till Uppdatera fakturor och hantera krediteringen. Om inget problem uppstår med makulering av faktura meddelas ni istället om resultatet i det så kallade statusfältet längst ner i webbläsaren. Exempel: Sida 4 av 33

5 Makulering av utleverans och dess faktura Makulering görs i Uppdatera Utleverans. Vid makulering av en utleverans fungerar det i huvudsak likadant som vi makulering av order. Den stora skillnaden är att den order som levererats får sin status backad, så att man kan göra en ny utleverans. Vad orderns status blir beror då på om den har några andra, icke makulerade utleveranser (Dellevererad) eller inte (Slutförd). Även i detta fall räknas eventuella lagersaldon upp. Makulering av faktura Makulering görs i Uppdatera Fakturor. Sida 5 av 33

6 Samma sak gäller för makulering av fakturor som för order och utleveranser. Utleveransernas status backas till Slutförd så att ny faktura kan skapas. Observera dock att när ni fakturerar utleveransen på nytt så förloras relationen till den makulerade fakturan, vilken då framstår som orderlös. Om ni makulerar en faktura som inte baseras på en order en fri faktura eller en kreditfaktura så kommer motsvarande utleverans att makuleras. Lagersaldot på eventuella lagerförda artiklar kommer då också att räknas upp eller, om det är en kreditfaktura som makuleras, ner. Möjlighet ange att statuslistan ska sorteras i fallande orderdatumordning som standard istället för stigande ordning på ordernummer Nu finns möjlighet att ställa in i vilken ordning statuslistan ska sorteras som standard. Tidigare sorterades den enbart i stigande ordernummerordning men nu kan ni ange att den ska sorteras på orderdatum i fallande ordning. Dvs sist inkomna order högst upp. Inställningen görs under Diverse Företagsinställningar, fliken Diverse. Sida 6 av 33

7 Kryssa i fältet Sortera statuslistan på orderdatum i fallande ordning om ni önskar denna ordning på er statuslista och spara sidan. Klicka sedan på ikonen för att ta fram statuslistan och klicka på OK-knappen. Nu visas alla order upp i fallande orderdatumordning istället för ordernummerordning. Obs! Som vanligt kan ni välja att sortera listan i annan ordning genom att klicka på någon av rubrikerna Ordernr, Orderstatus, Orderdatum, Partnernamn, Affärsflöde eller Namn (på leveransadress). Orderbekräftelse ESAP 20.1 ver 1.40: Bekräftat leveransdatum skickas endast om det skiljer sig mot önskat leveransdatum i order. Vi har nu ändrat så att vi enbart skickar bekräftat leveransdatum i orderbekräftelser ESAP 20.1 version 1.40 till Axfood om det skiljer sig från önskat leveransdatum i EDI-ordern. Sida 7 av 33

8 I ovanstående exempel visas en order till Axfood där bekräftat leveransdatum är samma som önskat leveransdatum. I detta fall skickas inte längre bekräftat leveransdatum i orderbekräftelse för ESAP Sida 8 av 33

9 Exder EPC Exder EPC är modulen i Exder som ni använder för att skapa, administrera och skicka elektroniska varucertifikat. Obligatoriska fält för farligt gods artiklar kan tsv fyllas ut med - För er som hanterar farligt gods i samband med att ni skickar artikelinformation har ibland problem uppstått med att GS1 kräver att alla fält för farligt gods är obligatoriska och måste anges om Farligt gods kod angivits. GS1 har nu insett problemet och kommer att ändra detta i nästa XML-version. Tillsvidare tillåter dom att ni fyller ut dessa fält med - (bindestreck). Fälten det gäller är: Term Termnr Utfyllnadsvärde Farligt gods, klass T Farligt gods, kod T Förpackningsgrupp, farligt gods T Klassificeringssystem, kod T Kod för begränsad mängd T Farlighetsnummer T Officiell transportbenämning T Ospecificerad transportbenämning T I Exder har vi nu ändrat så att dessa fält nu kan anges med - (bindestreck). Sida 9 av 33

10 I exemplet ovan har artikel 1112-K kod 1002 i fältet Farligt gods kod övriga fält har fyllts i med - (bindestreck) eller lämnats blanka. När sedan varucertifikat skapas släpps denna nu igenom utan felmeddelanden. Förbättringar i PDF-utskrift för Artikelinformation PDF-utskriften av varucertifikat/artikelinformation har förbättrats på följande punkter: Om artikeln helt saknar information om farligt gods kommer dessa fält inte att skrivas ut på PDF:en. På det viset sparas utrymme och vid utskrift sparas papper. Dessutom blir PDF:en mer överskådlig för dagligvaror. Fälten för Ursprungsland och Målmarknadsområde innehåller nu landets namn istället för landskoden. I exemplet ovan saknar artikel information om farligt gods därför visas inte längre dessa fält. Målmarknadsområde och Ursprungsland skrivs nu ut i klartext. Varningsmeddelande visas om pantkod angivits utan att returemballage markerats Enligt GS1s specifikation av Artikelinformation 1.8 så ska pantkod endast användas om artikeln markerats som returemballage. För att göra er uppmärksamma på att pantkoden endast skickas om artikeln markerats som returemballage visas nu ett varningsmeddelande vid försök skapa varucertifikat. Sida 10 av 33

11 I exemplet ovan visas hur Pantkod angivits utan att artikelns fält för Returemballage har kryssats i. Vid försök att skapa varucertifikat visas nu varningsmeddelandet Pantkod kräver Returemballage och ni kan välja genom att kryssa i Skapa eller Skapa ej om ni vill skapa eller inte skapa varucertifikat. Väljer ni att skapa varucertifikat så kommer inte pantkoden att skickas med då det strider mot GS1 specifikation. Sida 11 av 33

12 Exder Market Exder Market är modulen för dig som vill sälja på någon av Exders Marknadsplatser genom att kunna publicera information från Exder. Exempel på en marknadsplats är tex ICA Torget. E-brev från ICA butik som vill handla med er på ICA Torget På ICA Torget ger vi nu butikerna möjlighet att med ett enkelt musklick skicka er en intresseanmälan att de vill börja handla med er via Torget. Ni erhåller ett e-brev genom vilket ni automatisk kan få butikens uppgifter registrerade som en kund i ert partnerregister i Exder. Är ni och butiken ansluten till sortimenten Premium/Ekologiskt kan butiken direkt börja beställa av er. För övriga artiklar som tillhör sortimentet Smak på lokalt behöver ni som vanligt ta kontakt med butiken för att förhandla fram avtal. I exemplet nedan visas hur butiken Rautilas Livs skickat ett e-brev till leverantören Rökt på lax. Ni får ett e-brev med butikens uppgifter och behöver bara klicka på den blåmarkerade länken för att lägga upp butiken som kund i ert partnerregister. Som bekräftelse visas ovanstående sida att ny partner med partner-id DSM1246 har skapats. Sida 12 av 33

13 Tar vi fram partner DSM1246 i sidan Uppdatera partners ser vi att butiken automatiskt lagt upp som kund. I sidan för Uppdatera information för marknadsplats ser vi också att butiken lagts upp i fliken Adresser. Vilket innebär att butiken snabbt kan göra urval av just era artiklar på ICA Torget genom att välja ut leverantörer som vill handla med deras butik. Sida 13 av 33

14 Visa länk till er hemsida på ICA Torget Möjlighet finns nu att exportera adressen till er hemsida så att den visas som en länk på ICA Torget. Ett enkelt sätt för er att marknadsföra er hos alla ICA-butiker. Lägg först upp er hemsideadress under Diverse Företagsinställingar. Anges i fältet URL hemsida i fliken Adresser. Exportera därefter på nytt informationen till ICA TORGET i sidan för Uppdatera information för marknadsplats. Sida 14 av 33

15 Om er URL hemsida visas klickar ni som vanligt på länken Exportera >> för att lägga ut adressen på ICA Torget. Alla ICA butiker kan därefter gå in på Torget och se länk till er hemsida under era kontaktuppgifter. Sida 15 av 33

16 När butiken klickar på länken så visas just er hemsida i ett nytt fönster. Sida 16 av 33

17 Skapa partner för butiker som direkt kan beställa på ICA Torget För er leverantörer som har tillgång till specialsortimenten som inte kräver unikt ramavtal med varje butik (fn Premium Utvalt, Premium Tillägg, Ekologiskt Utvalt, Ekologiskt Tillägg) har vi nu bytt texten på länken med vilken ni automatiskt kan skapa partners. Texten har bytt till Skapa partner för butiker som direkt kan beställa på ICA Torget från Skapa partner för Den stora matmarknaden-butiker. Länken visas som vanligt högst upp i sidan för Uppdatera information för marknadsplats. Genom att klicka på länken skapas och uppdateras ert Exder med partneruppgifter för alla de butiker på Torget som ni kan handla med direkt. Dvs de butiker som har sortimenten som inte kräver separat avtal med butik fn Premium och Ekologiskt. Sida 17 av 33

18 Exder Admin Exder Admin är modulen för inköps- och lagerhantering samt Exders redovisnings- och bokföringsdelar. Utskrift av kunds referens samt kunds kostnadsställe i generella fakturablanketter För att skicka fakturor från Exder kräver vissa fakturamottagare av elektroniska fakturor att Kunds kostnadsställe och/eller Kunds referens angivits. För att ni enklare skall se vad dessa är på varje faktura har vi nu lagt till dessa i de generella fakturablanketterna (pdf-utskrift). I exemplet ovan kan vi se en faktura till ICAs fakturaportal där Kunds kostnadsställe angivits till 0909 och kunds referens under Er referens angivits till BLA111. I Exder sida för Uppdatera fakturor visas uppgifterna på nedanstående ställen. Sida 18 av 33

19 Kunds kostnadsställe anges i fliken Huvudinformation. Kunds referens visas i fliken Adresser under köparadressens allmänna kontaktperson. Vill ni slippa ange dessa för varje faktura anges anger ni Kunds kostnadsställe på aktuell partner och Kunds referens på aktuell kontaktperson så hämtas uppgifterna automatiskt vid fakturering av aktuell kund. Nytt sätt att ange kontaktperson per partner Nu finns möjligheten att ange standardkontakter med olika befattning, kopplade till standardadresserna för en partner. Dessa används som standardvärden när en order eller faktura skapas till aktuell partner. Tidigare föreslogs de kontakter som var kopplade till adressen i Uppdatera kontakter, vilket innebar problem om man hade flera partner med en gemensam adress men olika kontaktpersoner. För att ange kontaktperson specifikt för en partner, gå till Uppdatera partners fliken Adresser. Sida 19 av 33

20 Under varje standardadress finns nu en knapp för att lägga till kontakt. Klicka på knappen, välj befattning och ange sedan ett Kontakt-ID. När sedan en order eller faktura (försäljning eller inköp) skapas för aktuell partner, så kommer kontakten automatiskt att föreslås. Notera att det gamla beteendet används för alla adresser och befattningar som inte angivits på detta sätt. Sida 20 av 33

21 Bankgirobetalningar Exder har sedan länge kunnat skapa filer med utbetalningar till BGCs (BankGiroCentralen) tjänst för Leverantörsbetalningar. Nytt är däremot att krav ställts på säker kommunikation så därför har vi bytt kommunikationslösning från Bankgiro Link till BgCom. För er som vill börja skicka leverantörsbetalningar till BGC har vi nu på nytt därför tagit med denna beskrivning av hur det går till i Exder. Innan ni kan börja skicka leverantörsbetalningar behöver ni kontakta bankgirot för att ansluta till tjänsten Leverantörsbetalningar via BgCom. BgCom kräver ett externt kommunikationsprogram, för en lista över vilka som rekommenderas av BGC se Nedan beskrivs hur en bankgirobetalning går till i Exder. Nu finns det möjligheter att skicka utbetalningar från Exder via tjänsten Leverantörsbetalningar så att bankgirot sköter om betalningar från ert eget bankgirokonto. Det gör att ni kan skicka betalningar till era leverantörers PlusGiro, bankgiro eller bankkonto. Betalningar kan även ske med utbetalningskort. Inställningar i Exder Först behöver ni lägga upp ert bankgironummer i Exder. Det gör ni under menyn Uppdatera företagsinställningar och fliken Betalning. I fältet bankgironummer fyller ni i ert nummer. I exemplet ovan har vi fyllt i bankgironummer Vi klickar sedan Spara-knappen för att spara uppgifterna. Sida 21 av 33

22 Sedan behöver vi lägga upp leverantörens bankgironummer eller PlusGironummer beroende på var betalningen ska skickas. I exemplet ovan har vi lagt upp bankgironummer för partner Det gör ni i rutinen Uppdatera partners och fliken Betalning. Gör utbetalningen I rutinen Uppdatera leverantörsfakturor lägger vi in leverantörens faktura och dess belopp. Vi antar att vi ska betala för några tavelinramningar på det totala beloppet av 3750 kr inklusive moms. I fältet Lev. Sida 22 av 33

23 kundreskontraref/ocr fyller vi i OCR-numret om sådant finns. Fakturans förfallodatum är satt till I rutinen Skicka utbetalningar fyller vi i att vårt betalningssätt är bankgiro och att leverantören ska ta emot utbetalningen på sitt bankgirokonto. Vi talar om att betalningsdatum för leverantörsfakturan är Vi har även här möjlighet att se OCR-numret. Vi ser att betalt belopp är 3750 kr. Vi kan dock välja att ändra önskat belopp att betala om vi skulle vilja. Sedan klickar vi på Nästa >> längst ner till höger i sidan. Nu summerar Exder ihop era betalningar och anser ni att allt är korrekt klickar ni på Nästa >>. Naturligtvis kan ni skicka många betalningar på samma gång. Sida 23 av 33

24 Exder skapar nu en betalningsfil som ni sparar i en speciell mapp på er dator som ni avsett för era betalningsfiler. Filnamnet anges automatiskt för betalningsfilen. Ni klickar sedan på Spara-knappen. Det är dessa filer ni sedan för över till BGC via det kommunikationsprogram som ni valt. När överföringen till BGC är klar klickar ni på OK-knappen för att bekräfta er utbetalning. Exder markerar då att ni skickat dessa leverantörsfakturor till Bankgirot. Övrigt Om ni vill skicka betalningar till ett bankkonto eller som en utbetalningsavi måste partnerns ID i Exder av tekniska skäl vara numeriskt och max fem siffror långt. Följande begränsningar finns för att skicka betalningar via BGC till ett PlusGirokonto: Endast svensk valuta Inga kreditfakturor Nollbelopp är inte tillåtet SIE-export av redovisningsinformation SIE är en standard som beskriver redovisningsinformation för att underlätta att flytta information mellan system. Särskilt bra är SIE för att flytta bokföringsinformation från t.ex. Exder Admin till separata system för bokslut och/eller deklarationer. Från Exder kan ni nu ta ut redovisningsinformation och spara som en fil enligt SIE filformat utgåva 4. Aktuell fil kan sedan importeras i externa programvaror typ skatte-/deklarationsprogram som kan hantera detta format eller skickas till myndigheter, revisorer mfl. Obs! Kvantitetsredovisning tas inte med i filen endast transaktionernas belopp. För mer information se SIE-Gruppens hemsida: Export av redovisningsinformation görs i rutinen SIE Export under menyn Redovisning. Sida 24 av 33

25 I filformatet SIE utgåva 4 finns det möjlighet att välja detaljeringsnivå samt en del tilläggsinformation. Genom att kryssa i fältet Inkludera verifikationers transaktioner anger ni att ni vill ha alla transaktioner för angivet bokföringsdatum och inte bara ingående-/utgående balanser för balanskonto och saldo för resultatkonton. Branschkod enligt SNI kan anges så att det skickas med i filen. Vilken kod ni har se branschkodlistan SNI2002: Taxeringsår kan anges så att det skickas med i filen. Kontoplanstyp samt SRU-kodernas uppställningsform kan också anges så att det skickas med i filen. Se nedan hur SRU-koder anges. Till sist kan ni genom att ange ett intervall för Bokföringsdatum göra urval av vilken del av affärsredovisningen ni önskar få med i filen. Lämnas dessa datum blanka görs urval på alla transaktioner för aktuellt bokföringsår. Tryck därefter på knappen OK så skapas filen och webbläsarens dialogruta för filhämtning visas. På vanligt sätt kan ni välja att Spara den i valfri mapp på er lokala dator. För att ni ska slippa att ange tilläggsinformationen varje gång ni tar ut en SIE-fil finns möjlighet att registrera förvalda värden i rutinen Företagsinställningar flik Diverse. Sida 25 av 33

26 SRU-koder som används av myndigheter för att tolka er redovisningsinformation kan nu anges i Exders rutin Uppdatera konton. Sida 26 av 33

27 SRU-kod anges per konto i fliken SRU-koder. Vilka koder som kan anges beror på vilken kontoplan ni använder se för mer information. Vid utskrift av huvudbok skall man kunna göra urval på datum utanför aktuellt bokföringsår Genom att explicit ange bokföringsdatum utanför aktuellt bokföringsår kan ni nu lista huvudboken för annan period än det bokföringsår som ni loggat in på har. Möjlighet finns också att söka över flera bokföringsår, en bra möjlighet för internredovisning där man vill se huvudboken för kostnadsställe och projekt som sträcker sig över flera år. Sida 27 av 33

28 I ovanstående exempel har vi loggat in på bokföringsår 2008 (visas högst upp i sidan). Genom att lämna fälten för Bokföringsdatum blanka görs som vanligt endast urval av verifikationer inom aktuellt bokföringsår. Sida 28 av 33

29 Utan att byta bokföringsår kan ni nu genom att ange en bokföringsperiod utanför aktuellt bokföringsårs period, se huvudboken för exempelvis bokföringsår Görs genom att ni anger datum för aktuell bokföringsperiod i fälten för Bokföringsdatum. Sida 29 av 33

30 I ovanstående exempel har vi loggat in i bokföringsår 2008 och gör urval på Bokföringsdatum till på Projekt 1. Dvs allt som hänt på projekt 1 under de senaste två bokföringsåren. Sida 30 av 33

31 Exder allmänt Här nedan presenteras generella nyheter i ert Exder. Handledningar Exder har den sista tiden utvecklats väldigt mycket och våra handledningar behöver därmed arbetas om. Vi håller därför löpande på att arbeta om vårt hjälpmaterial. Vi har valt att dela upp vårt hjälpmaterial i tre olika bitar. Animerade demoslingor. Visuellt kan ni se hur ni gör i Exder. Snabbguide. En kort beskrivning om hur man gör i Exder, t.ex. för att skicka en reporder. Användarhandledning. Den kompletta manualen för Exder. Ni kommer lätt att hitta detta hjälpmaterial vartefter att dessa byggs upp och läggs ut på vår hemsida Senaste nytt här är Demoslingor Exder Admin Sida 31 av 33

32 Ni kan också komma åt materialet inne ifrån Exder under Hjälp. Senaste nytt här är Användarhandledning EDI Grossistflöde» Sida 32 av 33

33 Hög tid att migrera till nya Exder De flesta av våra kunder har aldrig ens sett den förra generationen av Exder. Exder har nu genomfört det generationsskifte som pågått de senaste åren. Alla moduler som fanns i gamla Exder finns nu i nya Exder. Färre än 1 % av våra kunder använder den gamla generationen och vi uppmanar er att snarast migrera till den senaste generationen. Kontakta oss på eller så hjälper vi dig att migrera. Vad saknar ni i ert Exder? Det är viktigt för oss att få veta vad ni vill ha i ert Exder. Vi har fem releaser av Exder om året (i slutet av januari, mars, maj, augusti och oktober). Vid varje release investerar vi mycket energi och pengar som vi vill ska ge er så stor nytta som möjligt. Kontakta oss och berätta vad ni vill ha! Är det många som vill ha samma sak kommer vi att utveckla den funktionen i Exder. Är ni ensamma om ett önskemål kan denna funktion vara så pass viktig för er att vi ska göra en anpassning just för er. Kontakta oss gärna för en diskussion! Sida 33 av 33

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Ny version av Exder 2006-03-29

Ny version av Exder 2006-03-29 Ny version av Exder 2006-03-29 Våren börjar närma sig och det har blivit betydligt ljusare ute. Vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat väldigt mycket

Läs mer

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Ny version av Exder 2009-03-25

Ny version av Exder 2009-03-25 Ny version av Exder 2009-03-25 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i maj, 2009-05-27. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-03-25...1

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Ny version av Exder

Ny version av Exder Ny version av Exder 2007-05-29 Sommaren börjar närma sig och förhoppningsvis kommer värmen snart. Vi på Expert Systems kommer i alla fall med en ny het release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Ny version av Exder 2006-05-29

Ny version av Exder 2006-05-29 Ny version av Exder 2006-05-29 Sommaren är snart här och vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder bara några veckor innan semestrarna startar på allvar. Största nyheterna är ny rutin för

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack centralt. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Ny version av Exder

Ny version av Exder Ny version av Exder 2007-12-18 Vi på Expert Systems släpper här årets sista release och passar samtidigt på att önska God Jul! Den här releasen innehåller enbart nyheter för er som använder Exder Market

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Kostnadställefördelning av EDI-order ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-24 Exder Kostnadsställesfördelning Sida 2 av 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Ny version av Exder 2005-05-31

Ny version av Exder 2005-05-31 Ny version av Exder 2005-05-31 I årets tredje uppdatering av Exder finns det som vanligt en hel del nyheter. Främst i modulerna Exder Admin (redovisning), RM (produktionsorderhantering) och EDI men även

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss! Sida 1 av 16 Ny version av Exder 2003-01-28. Det är dags för årets första version av "nya" Exder. Det är många nyheter och nyhetsbrevet är därför ganska långt men det finns mycket matnyttigt i det så det

Läs mer

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 06-10-26 Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Innehållsförteckning FAKTURAPORTALENS ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITT...2 INLOGGNING...2 PARTNERS...4 FLIKEN ADRESSER...4 Standardadresser...6

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Ny version av Exder 2004-08-26

Ny version av Exder 2004-08-26 Ny version av Exder 2004-08-26 Semestrarna är precis slut och vi släpper årets tredje uppdatering av Exder. De största nyheterna i Exder är varucertifikat version 1.5, möjlighet att ange egen företagslogga

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast uppdaterat:12-01-30 Exder Netto Grossistflödet Sida 2 av 30 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Lathund för er som kör mot Coop

Lathund för er som kör mot Coop Lathund för er som kör mot Coop I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI mot Coop. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn och ett lösenord

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Ny version av Exder 2008-05-28

Ny version av Exder 2008-05-28 Ny version av Exder 2008-05-28 Sommaren är snart här. Det är ljust p kvällarna och fåglarna kvittrar. Precis dags för en uppdatering av Exder alltså! Denna uppdatering av Exder och Fakturaportalen är ovanligt

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack

Lathund för er som kör ICAs butikspack Lathund för er som kör ICAs butikspack I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn

Läs mer

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting

Läs mer

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning För ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-02-19 Exder ICA Grossist Sida 2 av 42 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3

Läs mer

Handledning för ICA AOB

Handledning för ICA AOB Handledning för ICA AOB Flödet till To Go samt övriga ICA-butiker Expert Systems 2008 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-11 Exder ICA

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun, EDI

Handledning för Örebro Kommun, EDI Handledning för Örebro Kommun, EDI SFTI 6.1 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder Örebro Kommun, EDI Sida 2 av 28 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget

Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget Användarhandledning för ADMINistratörer av ICA Torget Denna handledning syftar till att hjälp för att ADMINistrera användare, butiker och leverantörer som skall få använda tjänsten ICA Torget. Innehållsförteckning

Läs mer

Ny version av Exder 2009-08-26

Ny version av Exder 2009-08-26 Ny version av Exder 2009-08-26 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i oktober, 2009-10-28. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-08-26...1

Läs mer

Ny version av Exder 2009-10-28

Ny version av Exder 2009-10-28 Ny version av Exder 2009-10-28 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i januari, 2010-01-27. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2009-10-28...1

Läs mer

Uppdatering av Exder 2006-10-25

Uppdatering av Exder 2006-10-25 Uppdatering av Exder 2006-10-25 Hösten har nu definitivt tagit oss i sin hand och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder och Fakturaportalen. Sedan vår förra uppdatering i slutet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Ny version av Exder 2006-01-23

Ny version av Exder 2006-01-23 Ny version av Exder 2006-01-23 Vintern har äntligen kommit och utanför fönstret är det kanonfina isar för långfärdsskridskor. Vi laddar på med en ny välmatad release av Exder och önskar en trevlig läsning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Handledning för ICA. Butikspack Centralt. Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Handledning för ICA. Butikspack Centralt. Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel: Handledning för ICA Butikspack Centralt Senast Uppdaterad: 12-02-14 Exder ICA Butikspack Centralt Sida 2 av 27 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 ICA

Läs mer

Nyhetsbrev augusti 2008

Nyhetsbrev augusti 2008 Nyhetsbrev augusti 2008 Nu börjar hösten börjar närma sig och vi här i norden går mot mörkare tider. Augusti betyder även att Expert Systems kommer med ett nytt nyhetsbrev med lite Exder-nyheter för att

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

Ny version av Exder 2005-10-27

Ny version av Exder 2005-10-27 Ny version av Exder 2005-10-27 Hösten är definitivt här, några av oss har till och med fått säsongens första snö, och här kommer så årets sista uppdatering av Exder. Det är en ganska välmatad uppdatering

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Ny version av Exder 2003-10-09

Ny version av Exder 2003-10-09 Ny version av Exder 2003-10-09 Nu är det dags för den fjärde versionen av Exder i år. Vi har fokuserat vår utveckling på Exder EPC och Exder EDI men även gjort några förändringar i Exder RM. Vi har också

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 000419

Nyhetsbrev Exder 000419 Sida 1 av 5 Nyhetsbrev Exder 000419 Det är inte mer än ca sex veckor sedan vi installerade den förra releasen av Exder. Men nu är det dags igen. Som vanligt behöver du som användare inte göra någonting

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29 Senast uppdaterat: 07-10-0202 Exder efaktura sida 1 av 29 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA...2 FLÖDEN...2 UPPDATERA ARTIKLAR...3 LISTA ARTIKLAR...3 UPPDATERA

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-09-20 Exder eprinter Axfood

Läs mer

Exder Reporder är en Internetbaserad tjänst för hantering och överföring av elektronisk representant- /fabrikantorder.

Exder Reporder är en Internetbaserad tjänst för hantering och överföring av elektronisk representant- /fabrikantorder. Specifikation Exder Denna specifikation innehåller en beskrivning avseende Expert Systems Internettjänst Exder. Exder har funnits i drift sedan 1992. Att tjänsten är Internetbaserad medför att Kunden inte

Läs mer

Handledning för Coop Food Terminal Utökad

Handledning för Coop Food Terminal Utökad Handledning för Coop Food Terminal Utökad Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-06-13 Exder Coop Food Terminal Utökad Sida

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI grossist sida 1 av 63 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI GROSSISTFLÖDET...3 FLÖDEN...4 Axfood Grossist (Lagerlagt)...4

Läs mer

Ny version av Exder 2001-11-05.

Ny version av Exder 2001-11-05. Sida 1 av 5 Ny version av Exder 2001-11-05. En ny release med antalsmässigt färre nyheter än vanligt - men inte desto mindre viktig för många kunder. Nyheterna i stora drag Avprickning av utleveranser

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Senast uppdaterat: 13-09-18 Exder Raindance ESAP 6.3 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR HANDEL VIA ESAP 6.3... 3 1.1 HANDLEDNINGEN

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET... 3 FLÖDEN... 4 ICA Torget... 4 UPPSTART... 5 Krav... 5 Inloggning...

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. LB-rutin i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Ny version av Exder 2005-03-30

Ny version av Exder 2005-03-30 Ny version av Exder 2005-03-30 I årets andra uppdatering av Exder är det en hel del matnyttiga nyheter. Det är nyheter i de flesta av Exders moduler. Det finns alltså säkert nyheter som just ni har nytta

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Handledning för Menigo EDI

Handledning för Menigo EDI Handledning för Menigo EDI ESAP20.1 v1.5 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 11-10-03 Exder Menigo EDI ESAP 20.1 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 991001

Nyhetsbrev Exder 991001 Sida 1 av 9 Nyhetsbrev Exder 991001 Det är dags för höstens första stora release av Exder. En hel del nya funktioner finns tillgängliga för att förenkla din vardag och förbättra din konkurrenskraft! Särskilt

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs. Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där

Läs mer