Ny version av Exder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny version av Exder 2008-10-29"

Transkript

1 Ny version av Exder Nu går det snabbt mot jul. Vi på Expert Systems kommer redan nu med några tidiga julklappar i form av ändringar i en ny release av Exder. Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i januari 2009 (28/01). Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER LEVERANTÖRSPORTALEN... 2 EXDER EDI... 2 Makulering av slutförda order/utleveranser/fakturor... 2 Möjlighet ange att statuslistan ska sorteras i fallande orderdatumordning som standard istället för stigande ordning på ordernummer... 6 Orderbekräftelse ESAP 20.1 ver 1.40: Bekräftat leveransdatum skickas endast om det skiljer sig mot önskat leveransdatum i order EXDER EPC... 9 Obligatoriska fält för farligt gods artiklar kan tsv fyllas ut med Förbättringar i PDF-utskrift för Artikelinformation Varningsmeddelande visas om pantkod angivits utan att returemballage markerats EXDER MARKET E-brev från ICA butik som vill handla med er på ICA Torget Visa länk till er hemsida på ICA Torget Skapa partner för butiker som direkt kan beställa på ICA Torget EXDER ADMIN Utskrift av kunds referens samt kunds kostnadsställe i generella fakturablanketter Nytt sätt att ange kontaktperson per partner Bankgirobetalningar SIE-export av redovisningsinformation Vid utskrift av huvudbok skall man kunna göra urval på datum utanför aktuellt bokföringsår EXDER ALLMÄNT Handledningar HÖG TID ATT MIGRERA TILL NYA EXDER VAD SAKNAR NI I ERT EXDER? Sida 1 av 33

2 Leverantörsportalen De ändringar som beskrivs under Exder EDI och EPC gäller även för er som har en leverantörsportal. Läs därför under dessa rubriker. Exder EDI Exder EDI är modulen för dig som handlar elektroniskt med olika parter, t.ex. med ICA eller ABB. Makulering av slutförda order/utleveranser/fakturor Det finns nu möjlighet att makulera order, utleveranser och fakturor nästan oavsett vilken status de har. Undantaget är att bokförda eller betalda fakturor inte får makuleras. Obs! I de fall ni utbyter elektroniska meddelanden för order, ordererkännande/orderbekräftelse, leveransavisering och fakturor vill vi göra er uppmärksamma på att ni som leverantör har ansvar att meddela mottagaren att makulering utförts och att eventuellt ny ersättningsmeddelande skickats. Har ni skickat iväg ett ordererkännande/orderbekräftelse, leveransavisering, faktura pga att ordern, utleveransen, fakturan slutförts så gäller dessa till dess att ni meddelar mottagaren annat. Detta måste ni göra manuellt genom att ta kontakt med EDI-ansvariga hos mottagaren. Obs! En order kan generera flera utleveranser och fakturor. Det är därför viktigt att välja vad det är ni vill makulera av order, utleveranser och fakturor eftersom olika händelsekedjor sätts igång beroende på detta. I nedanstående exempel har vi en slutförd order som dellevererats i två utleveranser där varje utleverans fakturerats i var sin faktura. Allt är slutfört så elektroniska meddelande har skickats dvs ordern har bekräftats, utleveranserna har leveransaviserats och elektroniska fakturor har skickats. Order 1 Utleverans 1 Utleverans 2 Faktura 1 Faktura 2 1. Vi vill makulera allt dvs ordern, alla dess utleveranser och deras fakturor. Vi väljer då att makulera ordern i sidan för Uppdatera order. Automatiskt kommer ordern och alla dess utleveranser och deras fakturor att makuleras. Mottagaren, ev flera olika personer, behöver meddelas om vad som makulerats. 2. Vi vill makulera utleverans 1 pga att den innehåller felaktigt antal på en levererad artikel. Vi väljer då att makulera utleveransen i sidan för Uppdatera utleverans. Utleverans 1 och faktura 1 kommer nu automatiskt att makuleras. Vi kan därefter skapa en ny utleverans samt fakturera denna. Iom detta så har en ny elektronisk leveransavisering och faktura skickats. Här måste mottagaren givetvis meddelas om vad som makulerats samt att nya ersättningsmeddelanden skickats. 3. Vi vill makulera faktura 2 för att någon väsentlig information är felaktig i denna. Vi väljer då att makulera fakturan i sidan för Uppdatera fakturor. Fakturan kommer då att makuleras så att vi kan ändra den felaktiga uppgiften och skapa en ny faktura genom att fakturera aktuell utleverans på nytt. När den nya fakturan slutförs så kommer givetvis en ny elektronisk faktura att skickas och mottagaren måste meddelas om att faktura 2 makulerats och att en ny skickats istället. Sida 2 av 33

3 Makulering av order dess utleveranser och deras fakturor Makulering görs i Uppdatera order. Knappen Makulera syns bara om ni visar en order som redan är sparad, eftersom det annars inte är möjligt att makulera. När ni klickar på knappen måste ni alltid bekräfta makuleringen. Bekräftelsen ser olika ut beroende på orderns status, enligt nedan. Ifall ordern är sparad men ännu inte slutförd, får ni en enkel fråga om ordern verkligen ska makuleras. Ifall ordern redan har slutförts men inte levererats, får ni ovanstående meddelande. Sida 3 av 33

4 Om ordern slutförts och ett elektroniskt ordersvar skickats, får ni ovanstående meddelande. Om ni väljer att ändå makulera så meddelas inte kunden elektroniskt att ordern makulerats, utan detta måste ni själva meddela kunden. Ifall ni försöker makulera en order som redan levererats och kanske även redan fakturerats får ni ett meddelande likt det ovan där utleveransernas och fakturornas nummer framgår. Om ni väljer att fullfölja makuleringen så kommer förutom ordern även i meddelandet nämnda utleveranser och fakturor att makuleras. Observera också att lagersaldot för eventuella lagerförda artiklar som ingår i utleveransen kommer att räknas upp med motsvarande kvantitet. Undantaget från detta är som tidigare nämnts fakturor som redan bokförts eller betalats, helt eller delvis. I de fallen måste eventuell kreditering göras manuellt. Ett annat undantag är samlingsfakturor. Om ni makulerar en av flera ingående order eller utleveranser, så makuleras inte samlingsfakturan med automatik. Om en makulerad order ingår i en faktura som av ovanstående anledningar inte kan makuleras, så visas efter makuleringen av ordern en varningssida. Sidan ovan informerar om att order 36 har makulerats. Tillhörande utleverans nr 3 har också makulerats. Ordern har fakturerats i faktura som inte kunde makuleras eftersom den redan är betalad, bokförd eller möjligen är en samlingsfaktura bestående av flera order. Tryck här på << Uppdatera order för att återvända till order-sidan, eller klicka på ett fakturanummer för att gå till Uppdatera fakturor och hantera krediteringen. Om inget problem uppstår med makulering av faktura meddelas ni istället om resultatet i det så kallade statusfältet längst ner i webbläsaren. Exempel: Sida 4 av 33

5 Makulering av utleverans och dess faktura Makulering görs i Uppdatera Utleverans. Vid makulering av en utleverans fungerar det i huvudsak likadant som vi makulering av order. Den stora skillnaden är att den order som levererats får sin status backad, så att man kan göra en ny utleverans. Vad orderns status blir beror då på om den har några andra, icke makulerade utleveranser (Dellevererad) eller inte (Slutförd). Även i detta fall räknas eventuella lagersaldon upp. Makulering av faktura Makulering görs i Uppdatera Fakturor. Sida 5 av 33

6 Samma sak gäller för makulering av fakturor som för order och utleveranser. Utleveransernas status backas till Slutförd så att ny faktura kan skapas. Observera dock att när ni fakturerar utleveransen på nytt så förloras relationen till den makulerade fakturan, vilken då framstår som orderlös. Om ni makulerar en faktura som inte baseras på en order en fri faktura eller en kreditfaktura så kommer motsvarande utleverans att makuleras. Lagersaldot på eventuella lagerförda artiklar kommer då också att räknas upp eller, om det är en kreditfaktura som makuleras, ner. Möjlighet ange att statuslistan ska sorteras i fallande orderdatumordning som standard istället för stigande ordning på ordernummer Nu finns möjlighet att ställa in i vilken ordning statuslistan ska sorteras som standard. Tidigare sorterades den enbart i stigande ordernummerordning men nu kan ni ange att den ska sorteras på orderdatum i fallande ordning. Dvs sist inkomna order högst upp. Inställningen görs under Diverse Företagsinställningar, fliken Diverse. Sida 6 av 33

7 Kryssa i fältet Sortera statuslistan på orderdatum i fallande ordning om ni önskar denna ordning på er statuslista och spara sidan. Klicka sedan på ikonen för att ta fram statuslistan och klicka på OK-knappen. Nu visas alla order upp i fallande orderdatumordning istället för ordernummerordning. Obs! Som vanligt kan ni välja att sortera listan i annan ordning genom att klicka på någon av rubrikerna Ordernr, Orderstatus, Orderdatum, Partnernamn, Affärsflöde eller Namn (på leveransadress). Orderbekräftelse ESAP 20.1 ver 1.40: Bekräftat leveransdatum skickas endast om det skiljer sig mot önskat leveransdatum i order. Vi har nu ändrat så att vi enbart skickar bekräftat leveransdatum i orderbekräftelser ESAP 20.1 version 1.40 till Axfood om det skiljer sig från önskat leveransdatum i EDI-ordern. Sida 7 av 33

8 I ovanstående exempel visas en order till Axfood där bekräftat leveransdatum är samma som önskat leveransdatum. I detta fall skickas inte längre bekräftat leveransdatum i orderbekräftelse för ESAP Sida 8 av 33

9 Exder EPC Exder EPC är modulen i Exder som ni använder för att skapa, administrera och skicka elektroniska varucertifikat. Obligatoriska fält för farligt gods artiklar kan tsv fyllas ut med - För er som hanterar farligt gods i samband med att ni skickar artikelinformation har ibland problem uppstått med att GS1 kräver att alla fält för farligt gods är obligatoriska och måste anges om Farligt gods kod angivits. GS1 har nu insett problemet och kommer att ändra detta i nästa XML-version. Tillsvidare tillåter dom att ni fyller ut dessa fält med - (bindestreck). Fälten det gäller är: Term Termnr Utfyllnadsvärde Farligt gods, klass T Farligt gods, kod T Förpackningsgrupp, farligt gods T Klassificeringssystem, kod T Kod för begränsad mängd T Farlighetsnummer T Officiell transportbenämning T Ospecificerad transportbenämning T I Exder har vi nu ändrat så att dessa fält nu kan anges med - (bindestreck). Sida 9 av 33

10 I exemplet ovan har artikel 1112-K kod 1002 i fältet Farligt gods kod övriga fält har fyllts i med - (bindestreck) eller lämnats blanka. När sedan varucertifikat skapas släpps denna nu igenom utan felmeddelanden. Förbättringar i PDF-utskrift för Artikelinformation PDF-utskriften av varucertifikat/artikelinformation har förbättrats på följande punkter: Om artikeln helt saknar information om farligt gods kommer dessa fält inte att skrivas ut på PDF:en. På det viset sparas utrymme och vid utskrift sparas papper. Dessutom blir PDF:en mer överskådlig för dagligvaror. Fälten för Ursprungsland och Målmarknadsområde innehåller nu landets namn istället för landskoden. I exemplet ovan saknar artikel information om farligt gods därför visas inte längre dessa fält. Målmarknadsområde och Ursprungsland skrivs nu ut i klartext. Varningsmeddelande visas om pantkod angivits utan att returemballage markerats Enligt GS1s specifikation av Artikelinformation 1.8 så ska pantkod endast användas om artikeln markerats som returemballage. För att göra er uppmärksamma på att pantkoden endast skickas om artikeln markerats som returemballage visas nu ett varningsmeddelande vid försök skapa varucertifikat. Sida 10 av 33

11 I exemplet ovan visas hur Pantkod angivits utan att artikelns fält för Returemballage har kryssats i. Vid försök att skapa varucertifikat visas nu varningsmeddelandet Pantkod kräver Returemballage och ni kan välja genom att kryssa i Skapa eller Skapa ej om ni vill skapa eller inte skapa varucertifikat. Väljer ni att skapa varucertifikat så kommer inte pantkoden att skickas med då det strider mot GS1 specifikation. Sida 11 av 33

12 Exder Market Exder Market är modulen för dig som vill sälja på någon av Exders Marknadsplatser genom att kunna publicera information från Exder. Exempel på en marknadsplats är tex ICA Torget. E-brev från ICA butik som vill handla med er på ICA Torget På ICA Torget ger vi nu butikerna möjlighet att med ett enkelt musklick skicka er en intresseanmälan att de vill börja handla med er via Torget. Ni erhåller ett e-brev genom vilket ni automatisk kan få butikens uppgifter registrerade som en kund i ert partnerregister i Exder. Är ni och butiken ansluten till sortimenten Premium/Ekologiskt kan butiken direkt börja beställa av er. För övriga artiklar som tillhör sortimentet Smak på lokalt behöver ni som vanligt ta kontakt med butiken för att förhandla fram avtal. I exemplet nedan visas hur butiken Rautilas Livs skickat ett e-brev till leverantören Rökt på lax. Ni får ett e-brev med butikens uppgifter och behöver bara klicka på den blåmarkerade länken för att lägga upp butiken som kund i ert partnerregister. Som bekräftelse visas ovanstående sida att ny partner med partner-id DSM1246 har skapats. Sida 12 av 33

13 Tar vi fram partner DSM1246 i sidan Uppdatera partners ser vi att butiken automatiskt lagt upp som kund. I sidan för Uppdatera information för marknadsplats ser vi också att butiken lagts upp i fliken Adresser. Vilket innebär att butiken snabbt kan göra urval av just era artiklar på ICA Torget genom att välja ut leverantörer som vill handla med deras butik. Sida 13 av 33

14 Visa länk till er hemsida på ICA Torget Möjlighet finns nu att exportera adressen till er hemsida så att den visas som en länk på ICA Torget. Ett enkelt sätt för er att marknadsföra er hos alla ICA-butiker. Lägg först upp er hemsideadress under Diverse Företagsinställingar. Anges i fältet URL hemsida i fliken Adresser. Exportera därefter på nytt informationen till ICA TORGET i sidan för Uppdatera information för marknadsplats. Sida 14 av 33

15 Om er URL hemsida visas klickar ni som vanligt på länken Exportera >> för att lägga ut adressen på ICA Torget. Alla ICA butiker kan därefter gå in på Torget och se länk till er hemsida under era kontaktuppgifter. Sida 15 av 33

16 När butiken klickar på länken så visas just er hemsida i ett nytt fönster. Sida 16 av 33

17 Skapa partner för butiker som direkt kan beställa på ICA Torget För er leverantörer som har tillgång till specialsortimenten som inte kräver unikt ramavtal med varje butik (fn Premium Utvalt, Premium Tillägg, Ekologiskt Utvalt, Ekologiskt Tillägg) har vi nu bytt texten på länken med vilken ni automatiskt kan skapa partners. Texten har bytt till Skapa partner för butiker som direkt kan beställa på ICA Torget från Skapa partner för Den stora matmarknaden-butiker. Länken visas som vanligt högst upp i sidan för Uppdatera information för marknadsplats. Genom att klicka på länken skapas och uppdateras ert Exder med partneruppgifter för alla de butiker på Torget som ni kan handla med direkt. Dvs de butiker som har sortimenten som inte kräver separat avtal med butik fn Premium och Ekologiskt. Sida 17 av 33

18 Exder Admin Exder Admin är modulen för inköps- och lagerhantering samt Exders redovisnings- och bokföringsdelar. Utskrift av kunds referens samt kunds kostnadsställe i generella fakturablanketter För att skicka fakturor från Exder kräver vissa fakturamottagare av elektroniska fakturor att Kunds kostnadsställe och/eller Kunds referens angivits. För att ni enklare skall se vad dessa är på varje faktura har vi nu lagt till dessa i de generella fakturablanketterna (pdf-utskrift). I exemplet ovan kan vi se en faktura till ICAs fakturaportal där Kunds kostnadsställe angivits till 0909 och kunds referens under Er referens angivits till BLA111. I Exder sida för Uppdatera fakturor visas uppgifterna på nedanstående ställen. Sida 18 av 33

19 Kunds kostnadsställe anges i fliken Huvudinformation. Kunds referens visas i fliken Adresser under köparadressens allmänna kontaktperson. Vill ni slippa ange dessa för varje faktura anges anger ni Kunds kostnadsställe på aktuell partner och Kunds referens på aktuell kontaktperson så hämtas uppgifterna automatiskt vid fakturering av aktuell kund. Nytt sätt att ange kontaktperson per partner Nu finns möjligheten att ange standardkontakter med olika befattning, kopplade till standardadresserna för en partner. Dessa används som standardvärden när en order eller faktura skapas till aktuell partner. Tidigare föreslogs de kontakter som var kopplade till adressen i Uppdatera kontakter, vilket innebar problem om man hade flera partner med en gemensam adress men olika kontaktpersoner. För att ange kontaktperson specifikt för en partner, gå till Uppdatera partners fliken Adresser. Sida 19 av 33

20 Under varje standardadress finns nu en knapp för att lägga till kontakt. Klicka på knappen, välj befattning och ange sedan ett Kontakt-ID. När sedan en order eller faktura (försäljning eller inköp) skapas för aktuell partner, så kommer kontakten automatiskt att föreslås. Notera att det gamla beteendet används för alla adresser och befattningar som inte angivits på detta sätt. Sida 20 av 33

21 Bankgirobetalningar Exder har sedan länge kunnat skapa filer med utbetalningar till BGCs (BankGiroCentralen) tjänst för Leverantörsbetalningar. Nytt är däremot att krav ställts på säker kommunikation så därför har vi bytt kommunikationslösning från Bankgiro Link till BgCom. För er som vill börja skicka leverantörsbetalningar till BGC har vi nu på nytt därför tagit med denna beskrivning av hur det går till i Exder. Innan ni kan börja skicka leverantörsbetalningar behöver ni kontakta bankgirot för att ansluta till tjänsten Leverantörsbetalningar via BgCom. BgCom kräver ett externt kommunikationsprogram, för en lista över vilka som rekommenderas av BGC se Nedan beskrivs hur en bankgirobetalning går till i Exder. Nu finns det möjligheter att skicka utbetalningar från Exder via tjänsten Leverantörsbetalningar så att bankgirot sköter om betalningar från ert eget bankgirokonto. Det gör att ni kan skicka betalningar till era leverantörers PlusGiro, bankgiro eller bankkonto. Betalningar kan även ske med utbetalningskort. Inställningar i Exder Först behöver ni lägga upp ert bankgironummer i Exder. Det gör ni under menyn Uppdatera företagsinställningar och fliken Betalning. I fältet bankgironummer fyller ni i ert nummer. I exemplet ovan har vi fyllt i bankgironummer Vi klickar sedan Spara-knappen för att spara uppgifterna. Sida 21 av 33

22 Sedan behöver vi lägga upp leverantörens bankgironummer eller PlusGironummer beroende på var betalningen ska skickas. I exemplet ovan har vi lagt upp bankgironummer för partner Det gör ni i rutinen Uppdatera partners och fliken Betalning. Gör utbetalningen I rutinen Uppdatera leverantörsfakturor lägger vi in leverantörens faktura och dess belopp. Vi antar att vi ska betala för några tavelinramningar på det totala beloppet av 3750 kr inklusive moms. I fältet Lev. Sida 22 av 33

23 kundreskontraref/ocr fyller vi i OCR-numret om sådant finns. Fakturans förfallodatum är satt till I rutinen Skicka utbetalningar fyller vi i att vårt betalningssätt är bankgiro och att leverantören ska ta emot utbetalningen på sitt bankgirokonto. Vi talar om att betalningsdatum för leverantörsfakturan är Vi har även här möjlighet att se OCR-numret. Vi ser att betalt belopp är 3750 kr. Vi kan dock välja att ändra önskat belopp att betala om vi skulle vilja. Sedan klickar vi på Nästa >> längst ner till höger i sidan. Nu summerar Exder ihop era betalningar och anser ni att allt är korrekt klickar ni på Nästa >>. Naturligtvis kan ni skicka många betalningar på samma gång. Sida 23 av 33

24 Exder skapar nu en betalningsfil som ni sparar i en speciell mapp på er dator som ni avsett för era betalningsfiler. Filnamnet anges automatiskt för betalningsfilen. Ni klickar sedan på Spara-knappen. Det är dessa filer ni sedan för över till BGC via det kommunikationsprogram som ni valt. När överföringen till BGC är klar klickar ni på OK-knappen för att bekräfta er utbetalning. Exder markerar då att ni skickat dessa leverantörsfakturor till Bankgirot. Övrigt Om ni vill skicka betalningar till ett bankkonto eller som en utbetalningsavi måste partnerns ID i Exder av tekniska skäl vara numeriskt och max fem siffror långt. Följande begränsningar finns för att skicka betalningar via BGC till ett PlusGirokonto: Endast svensk valuta Inga kreditfakturor Nollbelopp är inte tillåtet SIE-export av redovisningsinformation SIE är en standard som beskriver redovisningsinformation för att underlätta att flytta information mellan system. Särskilt bra är SIE för att flytta bokföringsinformation från t.ex. Exder Admin till separata system för bokslut och/eller deklarationer. Från Exder kan ni nu ta ut redovisningsinformation och spara som en fil enligt SIE filformat utgåva 4. Aktuell fil kan sedan importeras i externa programvaror typ skatte-/deklarationsprogram som kan hantera detta format eller skickas till myndigheter, revisorer mfl. Obs! Kvantitetsredovisning tas inte med i filen endast transaktionernas belopp. För mer information se SIE-Gruppens hemsida: Export av redovisningsinformation görs i rutinen SIE Export under menyn Redovisning. Sida 24 av 33

25 I filformatet SIE utgåva 4 finns det möjlighet att välja detaljeringsnivå samt en del tilläggsinformation. Genom att kryssa i fältet Inkludera verifikationers transaktioner anger ni att ni vill ha alla transaktioner för angivet bokföringsdatum och inte bara ingående-/utgående balanser för balanskonto och saldo för resultatkonton. Branschkod enligt SNI kan anges så att det skickas med i filen. Vilken kod ni har se branschkodlistan SNI2002: Taxeringsår kan anges så att det skickas med i filen. Kontoplanstyp samt SRU-kodernas uppställningsform kan också anges så att det skickas med i filen. Se nedan hur SRU-koder anges. Till sist kan ni genom att ange ett intervall för Bokföringsdatum göra urval av vilken del av affärsredovisningen ni önskar få med i filen. Lämnas dessa datum blanka görs urval på alla transaktioner för aktuellt bokföringsår. Tryck därefter på knappen OK så skapas filen och webbläsarens dialogruta för filhämtning visas. På vanligt sätt kan ni välja att Spara den i valfri mapp på er lokala dator. För att ni ska slippa att ange tilläggsinformationen varje gång ni tar ut en SIE-fil finns möjlighet att registrera förvalda värden i rutinen Företagsinställningar flik Diverse. Sida 25 av 33

26 SRU-koder som används av myndigheter för att tolka er redovisningsinformation kan nu anges i Exders rutin Uppdatera konton. Sida 26 av 33

27 SRU-kod anges per konto i fliken SRU-koder. Vilka koder som kan anges beror på vilken kontoplan ni använder se för mer information. Vid utskrift av huvudbok skall man kunna göra urval på datum utanför aktuellt bokföringsår Genom att explicit ange bokföringsdatum utanför aktuellt bokföringsår kan ni nu lista huvudboken för annan period än det bokföringsår som ni loggat in på har. Möjlighet finns också att söka över flera bokföringsår, en bra möjlighet för internredovisning där man vill se huvudboken för kostnadsställe och projekt som sträcker sig över flera år. Sida 27 av 33

28 I ovanstående exempel har vi loggat in på bokföringsår 2008 (visas högst upp i sidan). Genom att lämna fälten för Bokföringsdatum blanka görs som vanligt endast urval av verifikationer inom aktuellt bokföringsår. Sida 28 av 33

29 Utan att byta bokföringsår kan ni nu genom att ange en bokföringsperiod utanför aktuellt bokföringsårs period, se huvudboken för exempelvis bokföringsår Görs genom att ni anger datum för aktuell bokföringsperiod i fälten för Bokföringsdatum. Sida 29 av 33

30 I ovanstående exempel har vi loggat in i bokföringsår 2008 och gör urval på Bokföringsdatum till på Projekt 1. Dvs allt som hänt på projekt 1 under de senaste två bokföringsåren. Sida 30 av 33

31 Exder allmänt Här nedan presenteras generella nyheter i ert Exder. Handledningar Exder har den sista tiden utvecklats väldigt mycket och våra handledningar behöver därmed arbetas om. Vi håller därför löpande på att arbeta om vårt hjälpmaterial. Vi har valt att dela upp vårt hjälpmaterial i tre olika bitar. Animerade demoslingor. Visuellt kan ni se hur ni gör i Exder. Snabbguide. En kort beskrivning om hur man gör i Exder, t.ex. för att skicka en reporder. Användarhandledning. Den kompletta manualen för Exder. Ni kommer lätt att hitta detta hjälpmaterial vartefter att dessa byggs upp och läggs ut på vår hemsida Senaste nytt här är Demoslingor Exder Admin Sida 31 av 33

32 Ni kan också komma åt materialet inne ifrån Exder under Hjälp. Senaste nytt här är Användarhandledning EDI Grossistflöde» Sida 32 av 33

33 Hög tid att migrera till nya Exder De flesta av våra kunder har aldrig ens sett den förra generationen av Exder. Exder har nu genomfört det generationsskifte som pågått de senaste åren. Alla moduler som fanns i gamla Exder finns nu i nya Exder. Färre än 1 % av våra kunder använder den gamla generationen och vi uppmanar er att snarast migrera till den senaste generationen. Kontakta oss på eller så hjälper vi dig att migrera. Vad saknar ni i ert Exder? Det är viktigt för oss att få veta vad ni vill ha i ert Exder. Vi har fem releaser av Exder om året (i slutet av januari, mars, maj, augusti och oktober). Vid varje release investerar vi mycket energi och pengar som vi vill ska ge er så stor nytta som möjligt. Kontakta oss och berätta vad ni vill ha! Är det många som vill ha samma sak kommer vi att utveckla den funktionen i Exder. Är ni ensamma om ett önskemål kan denna funktion vara så pass viktig för er att vi ska göra en anpassning just för er. Kontakta oss gärna för en diskussion! Sida 33 av 33

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC FÖR ARTIKELINFORMATION 1.8... 2 VARUCERTIFIKATSFLÖDE... 3 UPPDATERA

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs. Information om med ekonomifunktioner för Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24 E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.se/rebus 1 Rebus - Resebyråmodul

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Ekonomiutbildning Z. Andreas Andersson Simon Andersson Viktor Runemalm. 26 maj 2015

Ekonomiutbildning Z. Andreas Andersson Simon Andersson Viktor Runemalm. 26 maj 2015 Ekonomiutbildning Z Andreas Andersson Simon Andersson Viktor Runemalm 26 maj 2015 Automation och Mekatronik Version 2 Baserat på tidigare arbete av: Simon Andersson Thang Hoang Innehåll 1 Introduktion

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer