Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 1 av 44

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44"

Transkript

1 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC FÖR ARTIKELINFORMATION VARUCERTIFIKATSFLÖDE... 3 UPPDATERA ARTIKLAR FÖR VARUCERTIFIKAT... 4 ARTIKEL PÅ BASNIVÅN... 5 ARTIKEL PÅ MELLANNIVÅ ARTIKEL PÅ TOPPNIVÅ SPARA ARTIKELINFORMATION UTAN ATT KONTROLL GÖRS AV OBLIGATORISKA FÄLT RADERA/KOPIERA ARTIKEL LISTA ARTIKLAR FÖR VARUCERTIFIKAT ATT BYTA GTIN PÅ EN BEFINTLIG ARTIKEL LISTA ARTIKLARS GTIN ARBETA MED VARUCERTIFIKAT I EXDER SKAPA OCH SKICKA VARUCERTIFIKAT UPPDATERA VARUCERTIFIKAT VALIDERING - ÅTGÄRDER VID FELMEDDELANDE Exempel på allvarliga fel Exempel på varningar LISTA VARUCERTIFIKAT Status PDF RADERA VARUCERTIFIKAT GRUNDLÄGGANDE BESKRIVNING AV ARTIKELINFORMATIONENS UPPBYGGNAD ARTIKELNIVÅER ARTIKELSTATUS STRUKTUR FÖR ARTIKELINFORMATION SKILLNADER MELLAN VARUCERTIFIKAT 1.7 OCH ARTIKELINFORMATION

2 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 2 av 44 Användarhandledning för Exder EPC för artikelinformation 1.8 Välkommen till Exder EPC som är en modul i Exder. Med Exder EPC kan ni på ett mycket enkelt sätt skicka elektroniska sk varucertifikat med all er artikelinformation till bl.a. ICA, Axfood, Coop och Konsum Nord. Ni kan även uppdatera ert artikel- och kundregister på ett enkelt sätt. Denna handledning gäller för GS1 senaste version Artikelinformation 1.8. För detaljer se GS1:s hemsida Är ni nya i Exder rekommenderar vi att ni läser igenom användarhandledningen för Exder allmänt innan ni fortsätter. Där kan ni läsa om hur inloggning i Exder EPC sker. Har ni använt Exder EPC tidigare kan ni läsa om vad som är nytt under rubriken Skillnader mellan varucertifikat 1.7 och artikelinformation 1.8. I exemplen nedan kommer vi att använda oss av partner 10 Axico Varucertifikat AB som vi skickar varucertifikaten till. Vi antar att Axico AB är en stor butikskedja motsvarande ICA, Coop och Axfood och att Axico AB kan ta emot varucertifikat elektroniskt. Ett varucertifikat beskrivs i Exder genom att flera artiklar anges och kopplas ihop till en förpackningsstruktur med nivå för konsumentförpackningen, detaljistförpackningen till transportförpackningen. En grundläggande beskrivning av artikelinformationens uppbyggnad ges under rubriken Grundläggande beskrivning av artikelinformationens uppbyggnad. I vårt exempel nedan kommer vi att skapa varucertifikat genom att använda oss av tre olika artiklar 1112-K (konsumentförpackning), 1112 (detaljistförpackning) och 1112-P (transportförpackning, pall). Med dessa tre artiklar kommer vi att skapa ett varucertifikat för en helpall innehållande schampoflaskor som vi skickar till Axico AB.

3 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 3 av 44 Varucertifikatsflöde

4 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 4 av 44 Uppdatera artiklar för varucertifikat För att kunna skapa ett varucertifikat med artikelinformation för version 1.8, behöver ni lägga in de artiklar som ska ingå i varucertifikaten. För att skapa ett varucertifikat behövs en artikel på toppnivån (transportförpackning, pall) och minst en artikel på basnivån (konsumentförpackning). Vanligast är dock att ett varucertifikat består av en artikel på varje nivå topp-/mellan-/basnivå. Varje gång som ni skapar ett varucertifikat hämtas informationen ifrån ert artikelregister. Det betyder att ni kan skapa varucertifikat till flera olika köpare samtidigt. Detta gör ni under menyn Varucertifikat Uppdatera artiklar för varucertifikat. Här lägger ni upp era olika artiklar, en för varje artikelnivå. Beroende på vilken artikelnivå (toppnivå, mellannivå, basnivå) ni valt visas olika fält. OBS! Artikelnumret för den beställningsbara förpackningen är alltid ert artikelnummer som ni har mot köparen. I exemplen är det 1112, artikeln på mellannivån. Lägg förslagsvis upp era artiklar enligt bilden ovan där artikelnumret för basnivån följs av -K (1112-K) och där artikelnumret för toppnivån följs av -P (1112-P).

5 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 5 av 44 OBS! Varje förpackningsnivå kan inte ha samma artikelnummer utan måste särskiljas på något sätt, därav exemplet med ändelser. Detta är även nödvändigt när man kör EDI fullt ut då köparen beställer på leverantörens artikelnummer. Ett artikelnummer kan innehålla max 10 tecken inklusive ändelsen Exder EPC säger nu också till om ni har missat att mata in en obligatorisk uppgift. På så sätt slipper ni att göra onödiga fel. Artikel på basnivån Vi börjar med att skapa en artikel på basnivån. Minst en artikel måste anges på denna nivå.

6 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 6 av 44

7 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 7 av 44

8 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 8 av 44 Artikel: Lägg upp ert artikelnummer, observera att varje artikelnivå måste särskiljas på något sätt, utgå från artikelnumret på den beställningsbara förpackningen och lägg till en ändelse, t.ex. artikelnummer-k för basnivån. Leverantörens artikelnummer skickas med i varucertifikatet till köparen när förpackningen är beställningsbar och är maximalt tio tecken långt inklusive ändelsen. Beskrivning: Ange basnivåartikelns beskrivning. Får inte innehålla varumärke eller storlek i klartext då denna information hämtas från andra fält i artikelregistret. Artikelnivå: Välj basnivå. Fyll i er artikelinformation i fälten efter vald artikelnivå, obligatoriska fält har ett litet tjockare blått streck under sig. För att få en bättre beskrivning av vad respektive fält betyder kan man ställa sig med markören över fältets ledtext, då visas en förklaringstext. Globalt artikelnr (GTIN): Lägg till GTIN (Global Trade Item Number från GS1) på förpackningen. Ni tar bort en rad genom att klicka i rutan för Radera till höger om raden, klicka sedan på raden. så försvinner Varje artikel skall ha ett unikt GTIN som ligger till grund för beställningar och statistik. Det är ett absolut krav att varje förpackning förses med ett unikt nummer. Gå in på denna adress på GS1 hemsida för mer information: OBS! Om er artikel har ett 8 tecken långt nummer enligt GTIN-8 så fyller ni på med 0:or till vänster om första siffran i numret så att det innehåller 13 tecken totalt. Varumärke: Ert varumärke Hyllkants-/kvittokortstext: Hyllkantsetiketten består av tre olika fält, storlek i klartext, varumärke och beskrivning. Om fältet hyllkants-/kvittokortstext ej fylls i så tas de första 18 tecknen automatiskt från basnivåartikelns beskrivning till hyllkantsetiketten. Förpackningsstorlek, klartext: Text som anger storlek som ska användas som identifikation på artikeln, t ex 500 g, 1200W, 1,5 l etc. Informationen används både internt och på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Max 8 tecken. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel som är försedd med streckkod och som säljs i butik.

9 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 9 av 44 Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod: Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod. Anges när köparen ska förtulla artiklar som importeras. Numret utfärdas av tullverket. Ersatt varunummer: Här anges GTIN för den ersatta artikeln när en artikel utgår och ersätts av en ny. Variantgrundande artikel: GTIN för den artikel som den aktuella artikeln är en variant av. Nordiskt varunummer: Nordisk identitet för läkemedel och övriga sjukvårdsartiklar. Alla marknadsförda läkemedel i Sverige måste ha ett nordiskt varunummer på förpackningen. Det nordiska varunumret är en sexsiffrig kod som är unik för en viss förpackning. Syftet är att förpackningen ska kunna identifieras i alla led i distributionskedjan, från företagen till partidistributörer, apotek och myndigheter. Anges för läkemedel. På Läkemedelsindustriföreningens hemsida, finns mer information. Url, artikel: URL (länk) till informationssida relaterad till denna produkt. Används för koppling till varans webbsida med bilder och annan information. Alkoholhalt, volymprocent: Andelen alkohol i en produkt. Anges enligt livsmedelsverkets rekommendationer (www.slv.se). Tillgänglig fr.o.m: För beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum en artikel kan beställas. För ej beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum en beställning resulterar i att artikeln levereras enligt leveransvillkor. Tillgänglig t.o.m: Sista datum en beställningsbar artikel kan beställas från leverantören. Kan användas för exempelvis kampanjer och säsongsvaror. Termen ska även anges för övriga artiklar i artikelhierarkin som kommer att sluta levereras i samband med att den beställningsbara artikeln slutar vara tillgänglig för beställning. Slutdatum för utgående artikel: Datum då en utgående artikel kommer att sluta vara tillgänglig för alla beställare. Artikelns GTIN kan återanvändas 48 månader efter detta datum. För vissa typer av artiklar, exempelvis modekläder och färskvaror, finns kortare period. Termen är obligatorisk för utgående artiklar. Utgår: Artikeln utgår ur leverantörens sortiment. OBS! Gäller ej säsongsvara. Fyll också i datum när artikeln utgår. Beställningsbar: Är förpackningen beställningsbar av köparen? Om Ja klicka i rutan vid beställningsbar, om Nej låt rutan vara tom. Konsumentförpackning: Markerar om artikeln är en konsumentartikel eller ej, dvs om den är avsedd att säljas till slutkonsument eller ej. Logistisk enhet: Markerar om artikeln är en logistisk enhet eller ej. Med logistisk enhet menas den artikel som fysiskt levereras från leverantör till kund. Förpacknings-/kollitypkod: Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken varan är emballerad. Klicka på för giltiga koder. Söklistan ser olika ut baserat på vilken artikelnivå som angivits. Pantkod: Anger vilken pant som gäller för artikeln. Anges endast då pant används. Fältet kan endast användas om förpackningen är returemballage. Klicka på för att välja rätt pantkod. Förpackningsavgift: Anges endast då förpackningsavgift erläggs (t.ex REPA-avgift). Om flera basnivåartiklar ingår i en förpackningshierarki ska samtliga eller ingen ha förpackningsavgift, dvs en förpackningshierarki kan ej innehålla både basnivåartiklar med och utan förpackningsavgift. -Ange 1 eller verkligt belopp för att förpackningsavgift skall sättas till JA på ett varucertifikat. -Ange 0 för att avgift förpackningsavgift skall sättas till NEJ på ett varucertifikat. Returemballage: Kryssa i rutan om emballaget är returnerbart. D.v.s. förpackningen kan returneras för återanvändning. Vissa returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall. Förpackningsmaterial och emballagevikt: Fälten som ingår i Förpackningsmaterial är obligatoriska när avgift för förpackningsmaterial (t.ex. REPA-avgift) ej erlagts och artikeln ej är returemballage. Om förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material. Ny rad läggs till med. Exakt Mått: Anger att artikeln har exakt mått och inte är en variabelmåttvara (viktvara). Om artikelns mått (vanligtvis vikt) kan variera, så skall rutan för exakt mått ej bockas för. Mått anges då som medelvärden. Förpackningens innehåll: Nettovikt, volym, längd eller antal i förpackningen. Anges i gram, milliliter, millimeter, styck, kvadratmeter eller kubikmeter. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel.

10 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 10 av 44 Måttenhet: Enhet i vilken tillhörande kvantitet för förpackningens innehåll är uttryckt. Jämförmängd färdigvara: Mängden färdigvara i förpackning i gram, milliliter eller styck vid användning, (i förekommande fall efter beredning) enligt Måttenhet för jämförmängd. Används för att beräkna jämförmängd eller - pris. För att undvika missförstånd anges jämförmängd alltid, även om jämförmängd och innehåll har samma kvantitet. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel.. Måttenhet för jämförmängd: Måttenhet för jämförmängd färdigvara. Välj måttenhet via "pil nedåt". Kod för jämförmängd: Kod som anger vilket jämförpris som kan beräknas baserat på uppgift i jämförmängd färdigvara. De tre termerna jämförmängd färdigvara, måttenhetskvalificerare för kvantitet och kod för jämförmängd används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på Ex. 1: En chokladkaka har förpackningsinnehåll 250 g även färdigvaran är 250 g, koden för jämförmängd blir per kg. Ex. 2: Ett tvättmedelspaket har förpackningsinnehåll 800 g jämförmängd färdigvara är 21 (antal tvättar), enheten för kvantiteten blir PCE och koden blir Z10 (=per tvätt). Staplingshöjd: Bygghöjd för förpackningar som går i varandra vid stapling (dvs den höjd en stapel ökar med om ytterligare en förpackning placeras på stapeln). Anges i millimeter. Anges för förpackningar vars staplingshöjd inte är densamma som artikelns höjd och/eller lavhöjd. Exempelvis ask för bordsmargarin, returlådor eller hinkar. Bredd: Artikelns bredd. Anges i mm. För konsumentartikel är bredden = bredden på den sida som är avsedd för exponering i butik. För icke-konsumentartiklar är bredden = kortaste sidan. Djup: Artikelns djup dvs mått från framsida till baksida. Anges i mm. För konsumentartikel är djup = djupet på den sida som inte är avsedd att exponeras mot konsumenten. För icke-konsumentartiklar är djup = längsta sidan. Höjd: Artikelns höjd dvs mått i vertikalled från artikelns lägsta punkt till dess högsta punkt, inklusive emballage. Anges i mm. Vid skapande av varucertifikat så är maximala lasthöjden för en pall (toppnivån) 1250 mm. I annat fall krävs normalt dispens ifrån GS1. Bruttovikt: I artikelns bruttovikt ingår allt förpackningsmaterial för artikeln. Total hållbarhet: Antal dagar förpackningen kan förvaras i angiven förvaringsmiljö, dvs. den totala tidsperioden från tillverkning/-packning till bäst-före-datum. Anges i hela dagar. Anges för produkter med begränsad hållbarhet. Minimum hållbarhet: Det minsta antal dagar som får återstå till bäst-före-datum när varan levereras till grossist. Anges i hela dagar. Kan anges för produkter med begränsad hållbarhet. Datummarkering: Beskriver hur datum i klartext skrivs ut på förpackningen. Används exempelvis för bäst-föredatum. Texten är maximalt 10 tecken lång. Används ej om produkten har obegränsad livslängd, dvs saknar datummärkning. Maximum förvaringstemperatur: Högsta temperatur vid vilken denna förpackning får förvaras, anges i grader Celsius. Anges endast för temperaturkänsliga artiklar. OBS! Positiva grader anges utan plustecken (+), negativa grader anges med minustecken (-). Exempelvis: 18 eller -18 Minimum förvaringstemperatur: Lägsta temperatur vid vilken denna förpackning får förvaras, anges i grader Celsius. Anges endast för temperaturkänsliga artiklar. OBS! Positiva grader anges utan plustecken (+), negativa grader anges med minustecken (-). Exempelvis: 18 eller -18 Maximum förvaringsfuktighet: Högsta relativa luftfuktighet vid vilken denna förpackning får förvaras. Anges i hela procent. Anges endast för fuktighetskänsliga produkter. Minimum förvaringsfuktighet: Lägsta relativa luftfuktighet vid vilken denna förpackning får förvaras. Anges i antal procent. Anges endast för fuktighetskänsliga produkter.

11 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 11 av 44 Obruten kylkedja: Markerar om artikeln kräver obruten kylkedja eller ej. Termen är avsedd för läkemedel och innebär att artikeln aldrig, ens under en kort period, får förvaras i temperatur utanför det angivna intervallet. Farligt gods kod: UN-nummer enligt kodlista ADR. Används då varan klassas som farligt gods. Var vänlig och se för rätt farligt gods kod. Farligt gods, klass: Klassificering av farligt gods. Det finns nio klasser, några med underindelning. Numret anger på vilket sätt godset är farligt. Den mest signifikanta risken anges. Välj genom pil nedåt. Förpackningsgrupp, farligt gods: Kod som används för att beskriva hur farligt ett ämne eller föremål anses vara. Välj genom pil nedåt. Klassificeringssystem, kod: Kod som anger klassificeringssystemet för farligt gods och/eller den organisation eller myndighet som ansvarar för systemet. Exempel: ADR. Flampunkt: Lägsta temperatur vid vilken ett ämne avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld. Kod för begränsad mängd: Kod för begränsad mängd enligt ADR. Koden anger om godset kan undantas från bestämmelserna i ADR om det förpackas i mindre mängder, och i så fall vilka mängdbegränsningar som gäller. Exempel: LQ0 = Ej begränsad mängd. Farlighetsnummer: ID-nummer för farligt gods som det fordon som transporterar artikeln (farligt gods) på väg eller järnväg måste märkas med. Märkningen är till för att informera polis, brandkår etc. om riskerna vid en eventuell olycka. Officiell transportbenämning: Transportnamn för artikeln (farligt gods). Används för att beskriva det farliga godset i exempelvis godsdeklarationen. De organisationer/myndigheter som reglerar hanteringen av farligt gods kan tillhandahålla lista på godtagbara och korrekta transportnamn. Ospecificerad transportbenämning: Ämnen som inte har en officiell transportbenämning, men som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt gods ska hänföras till en passande samlingsbenämning. Ursprungsland: Varans ursprungsland enligt tillämpliga definitioner och föreskrifter. Landskod anges. Vid livsmedel med varierande ursprungsland (olika batcher från olika länder) anges ursprungsland enligt överenskommelse med köparen. (Normalt det vanligast förekommande landet). Observera att för bearbetade produkter är detta tillverkningslandet för produkten, som inte ska förväxlas med råvaruursprung. För exempelvis köttbullar som tillverkas i Sverige med köttråvara från Danmark är tillverkningslandet Sverige. För obearbetade livsmedel ska ursprungsland anges. Produktklasskategori: Produktklasskategorikod enligt GPC. Används på samtliga artikelnivåer. Om sammansatt artikel där ingående artiklar tillhör olika produktklasser anges den mest signifikanta klassen. För ytterligare information om användning av produktklassificering enligt GS1 Global Product Classification, GPC, se Produktklassegenskaper: Används tillsammans med produktklasskategori. Maximalt kan 7 egenskaper skickas per artikel. Typ: Kod som anger egenskapstyp för aktuell klassificeringskategori. Egenskap: Kod som anger egenskap. Prismärkt på förpackningen: Kryssa i fältet om förpackningen prismärks av leverantören. Streckkodsstandard: Ange vilken typ av streckkod som finns på förpackningen. Artikelmarkering: Anger vilka markeringar som finns på förpackningen. Skatt Moms: Kontrollera så att rätt moms är angiven för förpackningen. EU-subvention: Anges för produkter som uppbär EU-stöd (omfattar mejeriprodukter med viss fetthalt). Välj genom pil nedåt. Listpris: Ordinarie listpriset enligt leverantörens katalog eller prislista. Artikelns aktuella pris utan rabatter, dvs det pris som utgör grund för beräkning av det pris köparen ska betala (ej konsumentpris). OBS! Listpris anges endast på den beställningsbara artikeln och anges endast när artikeln är ny, d.v.s. vid ändring eller utgående artikel så behöver listpris ej anges. Om endast priset har ändrats på en artikel ska ni inte skicka ett nytt varucertifikat.

12 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 12 av 44 Enhetsprisbasis: Antal enheter för vilket ett pris gäller om inte per styck. Behöver ej anges för priser som sätts per styck. Måttenhet: Ange för vilken måttenhet priset gäller för, per styck, kg osv. Olika priser till olika kunder: Om olika priser gäller för artikeln till olika kunder så gör ni på detta sätt: klicka på under Partner för att lägga till en ny rad, sök fram rätt partner som ni vill knyta ett speciellt pris till, lägg till ápris. OBS! Om pris är angivet i listprisfältet är det alltid det som tas i första hand men om olika priser är knutna till olika kunder och listpris ligger som noll så tas priset mot respektive kund som varucertifikatet skapas emot. Klicka sedan på. Artikel på mellannivå Nu är det dags att fylla i information om er artikel på mellannivå. Obs! Ingen eller många artiklar kan anges på denna nivå. Dvs artiklar på denna nivå är inget krav. Artikel: Fyll i ert artikelnummer, är detta den minsta beställningsbara enheten så använd ert vanliga artikelnummer utan någon ändelse som ni använder mot kund. Leverantörens artikelnummer skickas med i varucertifikatet till köparen när förpackningen är beställningsbar och maximalt tio tecken långt inklusive ändelsen. Beskrivning: Ange mellannivåartikelns beskrivning. Får inte innehålla varumärke eller storlek i klartext då denna information hämtas från andra fält i artikelregistret. Artikelnivå: Välj mellannivå. Fyll i er artikelinformation i fälten efter vald artikelnivå, obligatoriska fält har ett litet tjockare blått streck under sig. För att få en bättre beskrivning av vad respektive fält betyder kan man ställa sig med markören över fältets ledtext, då visas en förklaringstext.

13 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 13 av 44

14 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 14 av 44

15 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 15 av 44 Globalt artikelnr (GTIN): Lägg till GTIN (Global Trade Item Number från GS1) på förpackningen. OBS! Om er artikel har ett 8 tecken långt nummer enligt GTIN-8 så fyller ni på med 0:or till vänster om första siffran i numret så att det innehåller 13 tecken totalt. Varumärke: Ert varumärke Hyllkants-/kvittokortstext: Hyllkantsetiketten består av tre olika fält, storlek i klartext, varumärke och beskrivning. Om fältet hyllkants-/kvittokortstext ej fylls i så tas de första 18 tecknen automatiskt från basnivåartikelns beskrivning till hyllkantsetiketten. Förpackningsstorlek, klartext: Text som anger storlek som ska användas som identifikation på artikeln, t ex 500 g, 1200W, 1,5 l etc. Informationen används både internt och på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Max 8 tecken. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel som är försedd med streckkod och som säljs i butik. Ersatt varunummer: Här anges GTIN för den ersatta artikeln när en artikel utgår och ersätts av en ny. Variantgrundande artikel: GTIN för den artikel som den aktuella artikeln är en variant av. Nordiskt varunummer: Nordisk identitet för läkemedel och övriga sjukvårdsartiklar. Alla marknadsförda läkemedel i Sverige måste ha ett nordiskt varunummer på förpackningen. Det nordiska varunumret är en sexsiffrig kod som är unik för en viss förpackning. Syftet är att förpackningen ska kunna

16 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 16 av 44 identifieras i alla led i distributionskedjan, från företagen till partidistributörer, apotek och myndigheter. Anges för läkemedel. På Läkemedelsindustriföreningens hemsida, finns mer information. Url, artikel: URL (länk) till informationssida relaterad till denna produkt. Används för koppling till varans webbsida med bilder och annan information. Tillgänglig fr.o.m: För beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum en artikel kan beställas. För ej beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum en beställning resulterar i att artikeln levereras enligt leveransvillkor. Tillgänglig t.o.m: Sista datum en beställningsbar artikel kan beställas från leverantören. Kan användas för exempelvis kampanjer och säsongsvaror. Termen ska även anges för övriga artiklar i artikelhierarkin som kommer att sluta levereras i samband med att den beställningsbara artikeln slutar vara tillgänglig för beställning. Slutdatum för utgående artikel: Datum då en utgående artikel kommer att sluta vara tillgänglig för alla beställare. Artikelns GTIN kan återanvändas 48 månader efter detta datum. För vissa typer av artiklar, exempelvis modekläder och färskvaror, finns kortare period. Termen är obligatorisk för utgående artiklar. Utgår: Artikeln utgår ur leverantörens sortiment. OBS! Gäller ej säsongsvara. Fyll också i datum när artikeln utgår. Beställningsbar: Är förpackningen beställningsbar av köparen? Om Ja klicka i rutan vid beställningsbar, om Nej låt rutan vara tom. Konsumentförpackning: Markerar om artikeln är en konsumentartikel eller ej, dvs om den är avsedd att säljas till slutkonsument eller ej. Logistisk enhet: Markerar om artikeln är en logistisk enhet eller ej. Med logistisk enhet menas den artikel som fysiskt levereras från leverantör till kund. Exponeringsenhet: Kod som anger att förpackningen är en exponeringsenhet. Anges endast då förpackningen är en exponeringsenhet. Förpacknings-/kollitypkod: Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken varan är emballerad. Klicka på för giltiga koder. Söklistan ser olika ut baserat på vilken artikelnivå som angivits. Pantkod: Anger vilken pant som gäller för artikeln. Anges endast då pant används. Fältet kan endast användas om förpackningen är returemballage. Klicka på för att välja rätt pantkod. Returemballage: Kryssa i rutan om emballaget är returnerbart. D.v.s. förpackningen kan returneras för återanvändning. Vissa returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall. Förpackningsmaterial och emballagevikt: Fälten som ingår i Förpackningsmaterial är obligatoriska när avgift för förpackningsmaterial (t.ex. REPA-avgift) ej erlagts och artikeln ej är returemballage. Om förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material. Ny rad läggs till med. Exakt Mått: Anger att artikeln har exakt mått och inte är en variabelmåttvara (viktvara). Om artikelns mått (vanligtvis vikt) kan variera, så skall rutan för exakt mått ej bockas för. Mått anges då som medelvärden. Förpackningens innehåll: Nettovikt, volym, längd eller antal i förpackningen. Anges i gram, milliliter, millimeter, styck, kvadratmeter eller kubikmeter. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel. Måttenhet: Enhet i vilken tillhörande kvantitet för förpackningens innehåll är uttryckt. Jämförmängd färdigvara: Mängden färdigvara i förpackning i gram, milliliter eller styck vid användning, (i förekommande fall efter beredning) enligt Måttenhet för jämförmängd. Används för att beräkna jämförmängd eller - pris. För att undvika missförstånd anges jämförmängd alltid, även om jämförmängd och innehåll har samma kvantitet. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel.. Måttenhet för jämförmängd: Måttenhet för jämförmängd färdigvara. Välj måttenhet via "pil nedåt". Kod för jämförmängd: Kod som anger vilket jämförpris som kan beräknas baserat på uppgift i jämförmängd färdigvara. De tre termerna jämförmängd färdigvara, måttenhetskvalificerare för kvantitet och kod för jämförmängd används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på

17 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 17 av 44 Ex. 1: En chokladkaka har förpackningsinnehåll 250 g även färdigvaran är 250 g, koden för jämförmängd blir per kg. Ex. 2: Ett tvättmedelspaket har förpackningsinnehåll 800 g jämförmängd färdigvara är 21 (antal tvättar), enheten för kvantiteten blir PCE och koden blir Z10 (=per tvätt). Staplingshöjd: Bygghöjd för förpackningar som går i varandra vid stapling (dvs den höjd en stapel ökar med om ytterligare en förpackning placeras på stapeln). Anges i millimeter. Anges för förpackningar vars staplingshöjd inte är densamma som artikelns höjd och/eller lavhöjd. Exempelvis ask för bordsmargarin, returlådor eller hinkar. Bredd: Artikelns bredd. Anges i mm. För konsumentartikel är bredden = bredden på den sida som är avsedd för exponering i butik. För icke-konsumentartiklar är bredden = kortaste sidan. Djup: Artikelns djup dvs mått från framsida till baksida. Anges i mm. För konsumentartikel är djup = djupet på den sida som inte är avsedd att exponeras mot konsumenten. För icke-konsumentartiklar är djup = längsta sidan. Höjd: Artikelns höjd dvs mått i vertikalled från artikelns lägsta punkt till dess högsta punkt, inklusive emballage. Anges i mm. Vid skapande av varucertifikat så är maximala lasthöjden för en pall (toppnivån) 1250 mm. I annat fall krävs normalt dispens ifrån GS1. Emballagevikt: Vikten av endast emballaget för artikeln. Ingående artiklars vikt ska ej räknas med. För exponerings- och displayförpackningar ska den totala emballagevikten anges, dvs. inklusive eventuella pallar etc. Inneliggande förpackningars vikt ska ej räknas med. Obligatoriskt om Förpacknings-/kollitypkod ej är "oförpackad". Bruttovikt: I artikelns bruttovikt ingår allt förpackningsmaterial för artikeln. Hyllbredd: Förpackningens bredd vid exponering i butik (sida till sida). Anges i millimeter. Packmönster, faces: Antalet primärförpackningar i bredd i sekundärförpackningen. Anges i styck. Tryckkänslighet: Maximalt antal förpackningar i höjd. Maximalt antal artiklar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas. Om den högsta stapel som kan ställas upp består av tre förpackningar ska värdet vara 3. Antal ingående lav: Antal lager (lav) av inneliggande artikel. På mellannivå anger termen antalet basnivåartiklar i höjd i artikeln. Anges i styck. Obligatoriskt då artikeln är en pall. Förpackningar per lav: Antal förpackningar per lav. Antalet förpackningar per lav (lager) i artikeln. Obligatoriskt då förpackningstypen är en pall. Obruten kylkedja: Markerar om artikeln kräver obruten kylkedja eller ej. Termen är avsedd för läkemedel och innebär att artikeln aldrig, ens under en kort period, får förvaras i temperatur utanför det angivna intervallet. Farligt gods kod: UN-nummer enligt kodlista ADR. Används då varan klassas som farligt gods. Var vänlig och se för rätt farligt gods kod. Farligt gods, klass: Klassificering av farligt gods. Det finns nio klasser, några med underindelning. Numret anger på vilket sätt godset är farligt. Den mest signifikanta risken anges. Välj genom pil nedåt. Förpackningsgrupp, farligt gods: Kod som används för att beskriva hur farligt ett ämne eller föremål anses vara. Välj genom pil nedåt. Klassificeringssystem, kod: Kod som anger klassificeringssystemet för farligt gods och/eller den organisation eller myndighet som ansvarar för systemet. Exempel: ADR. Flampunkt: Lägsta temperatur vid vilken ett ämne avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld. Kod för begränsad mängd: Kod för begränsad mängd enligt ADR. Koden anger om godset kan undantas från bestämmelserna i ADR om det förpackas i mindre mängder, och i så fall vilka mängdbegränsningar som gäller. Exempel: LQ0 = Ej begränsad mängd. Farlighetsnummer: ID-nummer för farligt gods som det fordon som transporterar artikeln (farligt gods) på väg eller järnväg måste märkas med. Märkningen är till för att informera polis, brandkår etc. om riskerna vid en eventuell olycka.

18 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 18 av 44 Officiell transportbenämning: Transportnamn för artikeln (farligt gods). Används för att beskriva det farliga godset i exempelvis godsdeklarationen. De organisationer/myndigheter som reglerar hanteringen av farligt gods kan tillhandahålla lista på godtagbara och korrekta transportnamn. Ospecificerad transportbenämning: Ämnen som inte har en officiell transportbenämning, men som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt gods ska hänföras till en passande samlingsbenämning. Produktklasskategori: Produktklasskategorikod enligt GPC. Används på samtliga artikelnivåer. Om sammansatt artikel där ingående artiklar tillhör olika produktklasser anges den mest signifikanta klassen. För ytterligare information om användning av produktklassificering enligt GS1 Global Product Classification, GPC, se Produktklassegenskaper: Används tillsammans med produktklasskategori. Maximalt kan 7 egenskaper skickas per artikel. Typ: Kod som anger egenskapstyp för aktuell klassificeringskategori. Egenskap: Kod som anger egenskap. Prismärkt på förpackningen: Kryssa i fältet om förpackningen prismärks av leverantören. Streckkodsstandard: Ange vilken typ av streckkod som finns på förpackningen. Artikelmarkering: Anger vilka markeringar som finns på förpackningen. Listpris: Ordinarie listpriset enligt leverantörens katalog eller prislista. Artikelns aktuella pris utan rabatter, dvs det pris som utgör grund för beräkning av det pris köparen ska betala (ej konsumentpris). OBS! Listpris anges endast på den beställningsbara artikeln och anges endast när artikeln är ny, d.v.s. vid ändring eller utgående artikel så behöver listpris ej anges. Om endast priset har ändrats på en artikel ska ni inte skicka ett nytt varucertifikat. Enhetsprisbasis: Antal enheter för vilket ett pris gäller om inte per styck. Behöver ej anges för priser som sätts per styck. Måttenhet: Ange för vilken måttenhet priset gäller för, per styck, kg osv. Olika priser till olika kunder: Om olika priser gäller för artikeln till olika kunder så gör ni på detta sätt: klicka på under Partner för att lägga till en ny rad, sök fram rätt partner som ni vill knyta ett speciellt pris till, lägg till ápris. OBS! Om pris är angivet i listprisfältet är det alltid det som tas i första hand men om olika priser är knutna till olika kunder och listpris ligger som noll så tas priset mot respektive kund som varucertifikatet skapas emot. Förpackningsstruktur: Ange ingående artiklar genom att klicka på för att lägga till ny rad. Ex. Ett 6-pack burkläsk, där 6-packet är en mellannivåförpackning med 6 ingående burkar som är basnivåförpackningar. Klicka sedan på. Artikel på toppnivå Nu ska ni fylla i information artikeln på toppnivån. En och endast en artikel får anges på denna nivå.

19 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 19 av 44 Artikel: Fyll i ert artikelnummer. Som artikelnummer på artiklar på denna nivå rekommenderas att ni tar artikelnummer på er minsta beställningsbara artikel och lägger till ändelsen -P. Leverantörens artikelnummer skickas med i varucertifikatet till köparen när förpackningen är beställningsbar och maximalt tio tecken långt inklusive ändelsen. Beskrivning: Ange toppnivåartikelns beskrivning. Får inte innehålla varumärke eller storlek i klartext då denna information hämtas från andra fält i artikelregistret. Artikelnivå: Välj toppnivå. Fyll i er artikelinformation i fälten efter vald artikelnivå, obligatoriska fält har ett litet tjockare blått streck under sig. För att få en bättre beskrivning av vad respektive fält betyder kan man ställa sig med markören över fältets ledtext, då visas en förklaringstext.

20 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 20 av 44

21 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 21 av 44 Globalt artikelnr (GTIN): Lägg till GTIN (Global Trade Item Number från GS1) på förpackningen. OBS! Om er artikel har ett 8 tecken långt nummer enligt GTIN-8 så fyller ni på med 0:or till vänster om första siffran i numret så att det innehåller 13 tecken totalt. Varumärke: Ert varumärke Ersatt varunummer: Här anges GTIN för den ersatta artikeln när en artikel utgår och ersätts av en ny. Tillgänglig fr.o.m: För beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum en artikel kan beställas. För ej beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum en beställning resulterar i att artikeln levereras enligt leveransvillkor. Tillgänglig t.o.m: Sista datum en beställningsbar artikel kan beställas från leverantören. Kan användas för exempelvis kampanjer och säsongsvaror. Termen ska även anges för övriga artiklar i artikelhierarkin som kommer att sluta levereras i samband med att den beställningsbara artikeln slutar vara tillgänglig för beställning. Slutdatum för utgående artikel: Datum då en utgående artikel kommer att sluta vara tillgänglig för alla beställare. Artikelns GTIN kan återanvändas 48 månader efter detta datum. För vissa typer av artiklar, exempelvis modekläder och färskvaror, finns kortare period. Termen är obligatorisk för utgående artiklar. Utgår: Artikeln utgår ur leverantörens sortiment. OBS! Gäller ej säsongsvara. Fyll också i datum när artikeln utgår. Beställningsbar: Är förpackningen beställningsbar av köparen? Om Ja klicka i rutan vid beställningsbar, om Nej låt rutan vara tom.

22 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 22 av 44 Konsumentförpackning: Markerar om artikeln är en konsumentartikel eller ej, dvs om den är avsedd att säljas till slutkonsument eller ej. Logistisk enhet: Markerar om artikeln är en logistisk enhet eller ej. Med logistisk enhet menas den artikel som fysiskt levereras från leverantör till kund. Exponeringsenhet: Kod som anger att förpackningen är en exponeringsenhet. Anges endast då förpackningen är en exponeringsenhet. Förpacknings-/kollitypkod: Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken varan är emballerad. Klicka på för giltiga koder. Söklistan ser olika ut baserat på vilken artikelnivå som angivits. Pantkod: Anger vilken pant som gäller för artikeln. Anges endast då pant används. Fältet kan endast användas om förpackningen är returemballage. Klicka på för att välja rätt pantkod. Returemballage: Kryssa i rutan om emballaget är returnerbart. D.v.s. förpackningen kan returneras för återanvändning. Vissa returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall. Förpackningsmaterial och emballagevikt: Fälten som ingår i Förpackningsmaterial är obligatoriska när avgift för förpackningsmaterial (t.ex. REPA-avgift) ej erlagts och artikeln ej är returemballage. Om förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material. Ny rad läggs till med. Lavhöjd: Höjden för ett lav, dvs höjden för varje lager förpackningar som finns på artikeln. Detta mått ska överensstämma med något mått (bredd eller djup) på den ingående artikeln. Anges i millimeter. Anges endast om lavhöjden inte är densamma som höjden på den i artikeln ingående artikeln på grund av att de ingående förpackningarna ej lastas stående. Om lavhöjd avviker från höjd för ingående förpackning på grund av att förpackningar går i varandra vid stapling anges detta mått ej här, utan i fältet Staplingshöjd för den ingående förpackningen. Exakt Mått: Anger att artikeln har exakt mått och inte är en variabelmåttvara (viktvara). Om artikelns mått (vanligtvis vikt) kan variera, så skall rutan för exakt mått ej bockas för. Mått anges då som medelvärden. Bredd: Artikelns bredd. Anges i mm. För konsumentartikel är bredden = bredden på den sida som är avsedd för exponering i butik. För icke-konsumentartiklar är bredden = kortaste sidan. Djup: Artikelns djup dvs mått från framsida till baksida. Anges i mm. För konsumentartikel är djup = djupet på den sida som inte är avsedd att exponeras mot konsumenten. För icke-konsumentartiklar är djup = längsta sidan. Höjd: Artikelns höjd dvs mått i vertikalled från artikelns lägsta punkt till dess högsta punkt, inklusive emballage. Anges i mm. Vid skapande av varucertifikat så är maximala lasthöjden för en pall (toppnivån) 1250 mm. I annat fall krävs normalt dispens ifrån GS1. Bruttovikt: I artikelns bruttovikt ingår allt förpackningsmaterial för artikeln. På toppnivån ingår pallens vikt i bruttovikten.. Tryckkänslighet: Maximalt antal förpackningar i höjd. Maximalt antal artiklar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas. Om den högsta stapel som kan ställas upp består av tre förpackningar ska värdet vara 3. Antal ingående lav: Antal lager (lav) av inneliggande artikel.. På toppnivå anger termen antal lav per pall, dvs antalet lager av förpackningar på artikeln. Obligatoriskt då artikeln är en pall. Förpackningar per lav: Antal förpackningar per lav. Antalet förpackningar per lav (lager) i artikeln. Obligatoriskt då förpackningstypen är en pall. Farligt gods kod: UN-nummer enligt kodlista ADR. Används då varan klassas som farligt gods. Var vänlig och se för rätt farligt gods kod. Farligt gods, klass: Klassificering av farligt gods. Det finns nio klasser, några med underindelning. Numret anger på vilket sätt godset är farligt. Den mest signifikanta risken anges. Välj genom pil nedåt. Förpackningsgrupp, farligt gods: Kod som används för att beskriva hur farligt ett ämne eller föremål anses vara. Välj genom pil nedåt.

23 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 23 av 44 Klassificeringssystem, kod: Kod som anger klassificeringssystemet för farligt gods och/eller den organisation eller myndighet som ansvarar för systemet. Exempel: ADR. Flampunkt: Lägsta temperatur vid vilken ett ämne avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld. Kod för begränsad mängd: Kod för begränsad mängd enligt ADR. Koden anger om godset kan undantas från bestämmelserna i ADR om det förpackas i mindre mängder, och i så fall vilka mängdbegränsningar som gäller. Exempel: LQ0 = Ej begränsad mängd. Farlighetsnummer: ID-nummer för farligt gods som det fordon som transporterar artikeln (farligt gods) på väg eller järnväg måste märkas med. Märkningen är till för att informera polis, brandkår etc. om riskerna vid en eventuell olycka. Officiell transportbenämning: Transportnamn för artikeln (farligt gods). Används för att beskriva det farliga godset i exempelvis godsdeklarationen. De organisationer/myndigheter som reglerar hanteringen av farligt gods kan tillhandahålla lista på godtagbara och korrekta transportnamn. Ospecificerad transportbenämning: Ämnen som inte har en officiell transportbenämning, men som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt gods ska hänföras till en passande samlingsbenämning. Produktklasskategori: Produktklasskategorikod enligt GPC. Används på samtliga artikelnivåer. Om sammansatt artikel där ingående artiklar tillhör olika produktklasser anges den mest signifikanta klassen. För ytterligare information om användning av produktklassificering enligt GS1 Global Product Classification, GPC, se Produktklassegenskaper: Används tillsammans med produktklasskategori. Maximalt kan 7 egenskaper skickas per artikel. Typ: Kod som anger egenskapstyp för aktuell klassificeringskategori. Egenskap: Kod som anger egenskap. Streckkodsstandard: Ange vilken typ av streckkod som finns på förpackningen. Artikelmarkering: Anger vilka markeringar som finns på förpackningen. Listpris: Ordinarie listpriset enligt leverantörens katalog eller prislista. Artikelns aktuella pris utan rabatter, dvs det pris som utgör grund för beräkning av det pris köparen ska betala (ej konsumentpris). OBS! Listpris anges endast på den beställningsbara artikeln och anges endast när artikeln är ny, d.v.s. vid ändring eller utgående artikel så behöver listpris ej anges. Om endast priset har ändrats på en artikel ska ni inte skicka ett nytt varucertifikat. Enhetsprisbasis: Antal enheter för vilket ett pris gäller om inte per styck. Behöver ej anges för priser som sätts per styck. Måttenhet: Ange för vilken måttenhet priset gäller för, per styck, kg osv. Olika priser till olika kunder: Om olika priser gäller för artikeln till olika kunder så gör ni på detta sätt: klicka på under Partner för att lägga till en ny rad, sök fram rätt partner som ni vill knyta ett speciellt pris till, lägg till ápris. OBS! Om pris är angivet i listprisfältet är det alltid det som tas i första hand men om olika priser är knutna till olika kunder och listpris ligger som noll så tas priset mot respektive kund som varucertifikatet skapas emot. Förpackningsstruktur: Ange ingående artiklar genom att klicka på för att lägga till ny rad. Klicka sedan på.

24 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 24 av 44 Spara artikelinformation utan att kontroll görs av obligatoriska fält Med detta fält urkryssat går det inte att spara artikelinformationen utan att alla obligatoriska fälten har angivits (fält markerade med ett blått understrykningsstreck). Genom att kryssa i detta fält ges denna möjlighet. Användbart för att spara registrerade värden då man saknar information för ett eller flera obligatoriska fält, för komplettering vid ett senare tillfälle. Obs! Senast angivna värde sparas per användare så att det visas som förvalt värde vid nästa registreringstillfälle. Innan varucertifikat skapas bör alla ingående artiklar ha sparats med detta fält urkryssat så att kontroll har gjorts på att alla obligatoriska fält angivits. Radera/Kopiera artikel Radera artikel: Ta först fram artikeln som skall raderas. Klicka sedan på frågan Är du säker på att du vill radera? genom att klicka på OK-knappen. längst ner på sidan. Bekräfta OBS! Om artikeln ingår i en annan artikels förpackningsstruktur eller i ett skapat varucertifikat kan den inte raderas utan att först raderas från förpackningsstrukturen på annan artikel eller radera skapat varucertifikat där artikeln ingår.

25 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 25 av 44 Kopiera artikel: Ta först fram artikeln som skall kopieras. Klicka på länken Kopiera artikel >>, ny sida visas då där nytt artikelnr kan anges. Ange artikelnumret på den nya artikeln i fältet Ny artikel och klicka.

26 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 26 av 44 OBS! Notera att ni behöver ändra artikelns beskrivning och lägga till ny förpackningsstruktur och nytt GTIN för er nya artikel. Vi rekommenderar också att ni kopierar artiklar med samma artikelnivå dvs basnivå till basnivå, mellannivå till mellan nivå osv för att få med respektive nivås specifika fält. Ex: 1112 till 1113, 1112-K till 1113-K. Lista artiklar för varucertifikat Här kan ni lista era artiklar/förpackningar som finns i Exder. Två typer av listor finns, en enkel och en detaljerad. Man kan tydligt se hur artiklarna/förpackningarna är uppbyggda och vad de innehåller. Urval i listorna kan göras på artikelnummer, artikelnamn, varumärke, artikelnivå, beställningsbar och exponeringsenhet. Du kan även göra urval på ingående artikel, dvs den artikel där angiven artikel ingår. Ibland kan ni i kolumnen Listpris se en * och det betyder att artikeln är länkad till en eller flera prisprofiler. Att byta GTIN på en befintlig artikel Om ni exempelvis byter ert befintliga interna artikelnummer så behöver även GTIN bytas till ett nytt. Ett enkelt sätt att göra detta besklrivs här. Gå till Artiklar -> Uppdatera standardartiklar.

27 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 27 av 44 Sök fram det aktuella GTIN via Kodlistas artikel, sök via förstoringsglaset. Sök fram ditt nya interna artikelnummer som ni vill byta GTIN på och klicka på. Detta förutsätter att den nya artikeln redan finns kopierad sedan tidigare. Ni har nu kopplat GTIN från ditt gamla artikelnummer till ditt nya. Lista artiklars GTIN Ni kan även skriva ut en lista på era befintliga GTIN. Detta görs också under Artiklar -> Lista standardartiklar. I exemplet ovan har vi gjort ett urval på artikel P.

28 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 28 av 44 Arbeta med varucertifikat i Exder Vi kommer nu att gå igenom hur ni arbetar med era varucertifikat i Exder. Skapa och skicka varucertifikat När ni har lagt upp förpackningstyper för respektive artikel som skall ingå i varucertifikatet så kan ni klicka på länken Skapa varucertifikat >> längst ner på sidan. Länken leder till sidan för Skapa Varucertifikat. Länken visas endast för de artiklar som befinner sig i en förpackningsstruktur så att det är möjligt att skapa ett Varucertifikat (länken syns t.ex. inte när ni enbart lagt upp en basnivåartikel). Notera att om artikeln ingår i flera olika toppnivåartiklar så kommer länken inte att visas utan ni behöver i såfall skapa varucertifikatet direkt ifrån rutinen Skapa varucertifikat.

29 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 29 av 44 Sök fram rätt partner som ni skall skicka till genom att vid partnerfältet klicka på. Ni kan ange alla era partners samtidigt genom att klicka på och därefter ange ny partner. Välj därefter skapa/attestera eller skicka som förvald VCD åtgärd och klicka. Exder visar nu en lista på de varucertifikat som ni vill skapa/attestera/skicka på angiven artikel (1112-P). I bilden ser ni en kolumn som heter Åtgärd och anges i varucertifikatet per förpackning. I detta åtgärdsfält kan alternativen Ny, ändrad, korrigerad och borttagen väljas via pil nedåt listan för dom ingående artiklarna i varucertifikatet. För att fortsätta klickar ni på Nästa >> och beroende på vilka VCD åtgärder ni val kommer varucertifikaten att skapas/attesteras eller skickas om inga felaktigheter hittas.

30 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 30 av 44 Som kvittens på att varucertifikat skapats/attesterats/skickats visas de i ovanstående lista med ett nytt varucertifikatsnr. Genom att klicka på länken Skriv ut skriver ni ut varucertifikatet som PDF och om ni önskar till er skrivare. Uppdatera varucertifikat Om ni inte vill skicka varucertifikatet på en gång utan istället väljer att först skapa det i rutinen Skapa varucertifikat för att vid ett senare tillfälle attestera det och skicka iväg det gör ni det under Uppdatera varucertifikat. Ett exempel på när det är användbart är när en person skapar varucertifikaten och en annan attesterar och skickar iväg dessa. Ni går till rutinen Uppdatera varucertifikat och söker fram ert varucertifikat. Nu kan ni välja att kryssa i rutan för attesterad och spara det alternativt makulera varucertifikatet. Vi väljer att attestera varucertifikatet. Notera att ni kan i bilden se vem det är som är den attesterande. Varucertifikatet är nu attesterat och genom att klicka på köparen. Ni kan även här klicka på knappen kommer varucertifikatet att skickas iväg till för att makulera varucertifikatet.

31 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 31 av 44 I Exder kan ni per användare styra vem som ska skapa, attestera och skicka iväg varucertifikaten. Det är användbart i ett företag där en person skapar varucertifikatet medan någon annan attesterar och skickar iväg det. Kontakta kundtjänst om ni vill veta mera. Validering - Åtgärder vid felmeddelande För att säkra kvaliteten på artikelinformationen finns ett antal regler som GS1 ställt upp och som valideras i deras tjänst Validoo. För att säkra upp att er artikelinformation följer dessa regler görs valideringar redan i ert Exder vid försök att skapa varucertifikat. Dessa regler kan indelas i fel och varningar. Bryter man mot regler som ger fel innebär det att dessa måste åtgärdas innan varucertifikatet kan skickas. För varningar finns möjlighet att välja om de skall skickas eller ej. Exempel på allvarliga fel. Ovan visas ett antal fel som är så allvarliga att Certifikat kan ej skapas, vilket innebär att vi måste åtgärda dessa först. Felet beror på att vi på artikel 1112-K angivit Farligt gods kod utan att ha fyllt i övriga fält som då också måste fyllas i.

32 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 32 av 44 Vi korrigerar felet genom att ta bort koden för Farligt gods kod och försöker på nytt skapa varucertifikat. Inga fel visas längre. Som kvittens på att varucertifikat skapats/attesterats/skickats visas de i ovanstående lista med ett nytt varucertifikatsnr.

33 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 33 av 44 Exempel på varningar. I ovanstående exempel visas ett felmeddelande som enbart är en varning. Du har nu möjlighet att välja om du vill skapa ett varucertifikat ändå eller rätta felet och skapa om. Om ni vill skapa varucertifikatet oberoende av regelfelet klickar ni i åtgärd Skapa samt klickar på Nästa >>. Om felmeddelande visas med blå text är detta länkat till rutinen Uppdatera artiklar för varucertifikat. Ni kan då direkt klicka på felmeddelandet för att komma tillbaka till artikeln för att korrigera denna och spara. (Observera att ibland kommer ni inte till rätt artikel då vissa regler syftar till flera olika artiklar. Ni behöver då själva välja rätt artikel och redigera den.) Om ni vill veta mera om regelverket som styr hur artikelinformationen valideras klicka på Klicka här så kommer ni direkt till GS1s regelverk. Lista Varucertifikat Under menyn Varucertifikat Lista Varucertifikat kan ni genom olika urvalsalternativ lista era varucertifikat. Två olika listtyper finns Status och PDF.

34 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 34 av 44 Status Denna lista visar en rad för varje varucertifikat där färgmarkering på raden visar aktuell status. Grön: När varucertifikatet har tagits emot av kund blir varucertifikatsraden grön och mottagetdatum visas. Gul: När varucertifikatet har skickats från Exder och tagits emot av validatorn och är OK så blir varucertifikatsraden gul. Röd: När varucertifikatet har skickats från Exder, tagits emot av validatorn, är felaktigt och behöver åtgärdas så blir varucertifikatsraden röd. Rader utan färg har skickats från Exder men ej tagits emot av validatorn om fältet Status är Slutförd. Har fältet Status värdet Skapad, Attesterad har varucertifikatet ännu ej skickats, är det Makulerad kan det ha skickats men i så fall inte godkänts. När ni har fått upp en lista på era varucertifikat kan ni genom att klicka på varucertifikatsnumret få upp det på skärmen. Genom att klicka på Skriv ut kan ni skriva ut det som ett PDF-dokument. Ni kan även sortera listan per artikel, varucertifikatsnummer, partner, datum, status och attesterad genom att ställa markören på respektive rubrik och klicka. Kvittens från GS1:s validatortjänst Valodoo När varucertifikatet är slutfört/skickat från Exder går detta till GS1:s validatortjänst för validering (Validoo). Ett e- postmeddelande skickas från validatortjänsten till användaren med ett godkänt eller underkänt resultat.

35 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 35 av 44 Underkänt vid validering av vcd i validatortjänsten. I mailet kan ni se orsaken till att varucertifikatet underkändes. Varucertifikatet markeras med röd färg i listan. Godkänt vid validering av vcd i validatortjänsten. När validering är godkänt med status OK från validatortjänsten så skickas varucertifikat vidare till kund. När validering är underkänt med NOK från validatortjänsten så behöver korrigering göras på artikeln och nytt varucertifikat skickas igen. Observera att det här meddelandet skickas ifrån validatorn och det är där ni registrerar vem som ska få e- postmeddelandet på ert företag.

36 Senast uppdaterat: Exder EPC 1.8 sida 36 av 44 PDF Väljer ni istället Listtyp PDF så kommer de varucertifikat ni angivit i ert urval att skrivas ut som pdf-dokument som ni kan skriva ut på skrivare.

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18 Innehåll... 2 Artikelinformation för en artikel på basnivå... 2 Artikelinformation, dokument... 2 Artikelinformationshuvud... 2 Artikelidentitet... 4 Artikelnivå... 5 Artikelstatus... 6 Förpackning...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Plandent Forssbergs webshop. Manual. Handla på www.plandent.se

Plandent Forssbergs webshop. Manual. Handla på www.plandent.se Plandent Forssbergs webshop Manual Handla på www.plandent.se Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 2. Startsidan... 4 3. Sök produkt... 5 4. Produktkatalogen... 6 5. Kampanjer... 8 6. Snabbinmatning

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer