ROT strategier. Vilka BBR-krav ska klaras vid ombyggnad/renovering? Om större = BBR! Hisskrav, tillgänglighet, brand, energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROT strategier. Vilka BBR-krav ska klaras vid ombyggnad/renovering? Om större = BBR! Hisskrav, tillgänglighet, brand, energi"

Transkript

1 ROT strategier Vilka BBR-krav ska klaras vid ombyggnad/renovering? Om större = BBR! Hisskrav, tillgänglighet, brand, energi Är detta kostsamma aspekter som kan bli avgörande för hur långt upprustningen kan drivas? Begränsning till icke bygglovspliktiga åtgärder? Hur kommer kommunen som myndighet att bedöma detta?

2 Hitta mervärden! Utöver att byggnaden ska kunna gå att använda ytterligare 40 år (20) Delrenovering (hålla byggnaden igång) Totalrenovering (standardhöjningar) Nyproduktionsnivå, komplettering

3 Kommersiella faktorer Ger nuvarande status problem med uthyrning, vakanser? Betalningsförmåga för bättre inneklimat? (drag, ljud, etc) Hur stort är betalningsförmågan? Hur hantera variationen i b-förmåga? Finns utrymmen som idag inte ger avkastning? T.ex. dåligt utnyttjade utrymmen i källarplan, tvättstuga, cykelförråd, etc.

4 Området Är området attraktivt? Finns efterfrågan på bostäder med nybyggnadsstandard eller t.om lyxstandard? Om ja, hur kan nya bostadsenheter skapas i byggnaden? Finns efterfrågan på lokaler, butiker, etc?

5 Byggnadstekniska faktorer Energianvändning, varmvatten, fastighetsel Status och skick: Fönster, yttervägg, tak och grund Ljusförhållanden: Behövs mer dagsljus i bostäderna? Balkonger: skick, behov

6 Våtrum och rör, renoveringsbehov eller enbart låg standard? Panncentral, undercentral, status Trapphus och hissbehov. Utanpåliggande kompletteringar? Ventilationssystemets status (S, F, FTX köksventilation). Andra duschvanor, tvätt i lgh, ger andra behov idag.

7 Timing Merkostnaden för energieffektivisering vid genomgripande renovering/upprustning kanske står för bara 20% av investeringen. Ska dessa göras som separat åtgärd kan kostnaden bli det dubbla. Att hitta tilläggsvärden kan bli avgörande för hur energieffektiv byggnaden kan göras

8 Traditionell renovering Tekniska kompromisser Många hantverkare inblandade Koordineringsproblem

9 Totalrenovering- Brogården Alingsås

10 IEA metod- och demoprojekt

11

12 Tilläggsvärden genom komplettering

13

14 3 D laserskanning

15

16 Vad görs idag? styr- och reglertekniska åtgärder; t.ex. ventilera när det behövs, injustering av värme utbytesåtgärder; pumpar, belysning, nya fläktar fönster Smått och gott Stödfunktioner: E-deklarationer, EPC

17 Vad kan man göra? Ombyggnad EFFEKTIVARE och EFFEKTIVARE Ener gikartlä ggning O m När tillfället kommer! Olika åtgärder för olika tillfällen TID

18 Exempel - före Fördelning av värmeförlust under kall vinterdag (W/Atemp) Årsbehov värme varmvatten 30 (40 ) kwh/m2

19 Byte fönster o altandörr Energiklass A (0,9 W/m2) Värme: 145 (- 15) kw/m2 Bättre komfort o mindre underhåll Minskat luftläckage (luftintag)

20 Eller, ännu bättre fönster U-värde: 0,64 RM Fönster, Vimmerby Fördel att samla glasade delar till större partier istället för många små fönsterenheter. Bättre U-värde på fönstret Färre köldbryggor i fönsternischen

21 Installation av FTX-system (85%) Värme: 94 (- 50) kw/m2 Bättre komfort men kräver täthet, dvs bra i kombination med fönsterutbytet

22

23 Ny växlarteknik eller dubbla roterande växlare! Figur Dubbla plattvärmeväxlare av typ polykarbonat. 90% värmeåtervinning och avspolningsbar så att även imkanalen kan anslutas. Källa: VoltAir.

24 FTX i ROT kv Signalisten i Solna

25 BeBo-projekt Ingenjörsfirman Gösta Schelin har lämnat anbud tillsammans med aggregattillverkaren Systemair och installationskonsultföretaget PQR Consult. Systemlösning bygger på att befintliga frånluftskanaler utnyttjas och nya tilluftskanaler installeras i trapphus. En motströmsvärmeväxlare från Systemair används med en temperaturverkningsgrad på 90%.

26 Bebo-projekt

27 Enhetsaggregat Flaktwoods REC Indovent AB Östbergs

28 Kombinera med injustering och nya VV-blandare: Energieffektiva ettgreppsblandare Värme: 87 + VV:25 dvs från 190 till 110 kwh/m2 Potental: > 20% på varmvattenanvändningen Fördelningsmätning; svårare i efterhand

29 THERMOSILENT sandwich-panels are available in the following types: Polywert THERMOSILENT -Flooring is an insulating floor underlayment that provides extremely effective thermal and acoustic insulation for floors of all kinds. It also offers a high mechanical load-bearing capacity. Polywert THERMOSILENT -Balcony/Terrace. All types of final floor coverings can be laid directly on THERMOSILENT -Balcony/Terrace Google: Vacupor Läs mer: Inventering och Utvärdering av Högpresterande Isolering, SBUF.

30 Areogel Fabrik med produktionsstart 2012 i Gävle Söker samarbete med byggmaterialindustrin Isoleringsförmågan är en faktor tio bättre än vanlig glasull, säger Anders Lundström, Svenska Aerogel Christer Sjöström, professor i byggnadsmaterialteknik vid högskolan i Gävle är en av företagets grundare

31 Metoder för besiktning och beräkning De viktigaste åtgärdsförslagen Exempel på besiktningsmall Beräkningsmetodik för samtliga områden (ett 40 tal ekvationer) Schablonvärden på typdata, typbeteende, etc (60-tal tabeller som visar metodik och data) Förslag till åtgärdskostnader för flera delområden.

32 Objekt fältstudie Kolvhalsen 1 Räven 3 Nejonögat 1 Nebulosan / / / Svetsaren 1 Gottsunda 30:1 Kvarngärdet 36:

33

34

35 Inventeringsmall - fönster Inventeringen ger : Status Underlag (mängd) till energibalansen Åtgärdskalkyler

36 Besiktning- Värme Indata: Temperaturer Typ av reglersystem Kulvertlösning Ger: Underlag till åtgärder Systemförluster

37 Åtgärd: Byte av reglersystem Reglersystemets korrektionsfaktor Injusterad Ej injusterad Ej injusterad (X c syst ) i flerbostadshus (%) Termostat Termostat Ej termostatv. ventiler ventiler 1. Utetemperaturgivare + äldre regulator av analog typ 0,80 0,75 0,70 2. Utetemperaturgivare + ny regulator av digital typ 0,83 0,77 0,72 3. Enligt 2 + management 0,85 0,81 0,79 4. Referensgivare inne-/effektstyrd 0, Klimatstyrd (prognosstyrd) 0, Tabell 3.4: Schablonvärden på korrektionsfaktor för olika reglersystem i befintliga flerbostadshus med vattenburna system. Preliminära värden ännu inte simulerade. Termostatventilerna ska vara väl fungerande. Med management menas BA-system eller manuell övervakning och korrigering av värmereglerkurvan vart efter behov finns. Med effektstyrd avses datoriserad reglering av flöde och framledningstemperatur utifrån kalkylerat effektbehovet kontinuerligt.

38 Besiktning- pumpar Kontroll Typ Tryck Effekt Drift Byte till frekvensstyrda Pumpstopp vid x grader ute

39 Möjliga åtgärder Kv Nebulosan

40 Tilläggsisolering del av fasad Komplettering Fönster

41 Flerbostadshus FTX Resurseffektiva vattenarmaturer Byte av ventilationsaggregat till ett nytt med 90% verkningsgrad Närvarostyrning belysning i trapphus Förbättrad reglering av elvärmare för takrännor Tillsammans energibesparing värme på ca 27% och därtill stora elbesparingar Ytterligare åtgärder, men inte kostnadsberäknade Referensgivare för innetemperatur Sänkt tilluftstemperatur (låg nu på 22 grader) Utbyte av tvättstugans utrustning Montera bort VVC-värmda handdukstorkar Individuell mätning av varmvatten och/eller värme

42 Beräkningsanalys avslöjar reglersystem och förluster i varmvattensystemet kwh/månad Värme + varmvatten. Beräknat exl. reglerförluster Uppmätt Beräknat jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

43 Utetemperaturkompensering av ventilationsflöden Injustering av värme + utbyte av värmecentral Energibesparing ca 12% Referensgivare för innetemperatur Fuktstyrd styrning av torkrummet Individuell mätning av varmvatten och/eller värme Utbyte av blandare

44 Stöd för energikrav i programskede - Nyproduktion, - Ombyggnation rapporter Vägledning för anlitade konsulter Checklista på möjliga åtgärder Lista energieffektiva val Ge underlag för energikalkyler Fler referenser: BELOK, BEBO

45 Hiss Hissmotor ska vara direktdriven, permanentmagnetiserad synkronmotor Motorn ska ha regenerering av elenergi vid inbromsning, mm LED-belysning Belysning ska vara aktivitetsstyrd Hissventilation ska vara aktivitetsstyrd. öppet SÖ-system Hissautomatik ska gå in i viloläge, men aktiveras via anrop från intryckt hissknap

46 Fastighetsel Behovsstyrning av trapphusbelysning Isolering på rörstammar (VVC) Utbyte av tvättstugans apparater Styrning av motorvärmare o andra elvärmare Byte av fläktaggregat ÖBO: Värmekamera upptäckte varma garagenedfarter, källartrappor, ständigt på!

47 Skapa förutsättningar för effektiv drift WEB-baserad övervakning ökar tillgänglighet till information och underlättar drift. Programkrav:Anslutningsbar till styr- och övervakningssystem(sö) öppet system

48 BeBostad (www.bebostad.se) Informationsträff om utvecklingsprojektet om rationell isolering av klimatskärmen Tid: Fredagen den 16:e mars, kl 10:00-14:30 Nordbygg är mässan för dig inom bygg-, VVS-och fastighetsbranschen. Över 800 utställare från drygt 30 länder är på plats och BeBo kommer att finnas direkt i entréhallen i inspirationsmontern Renovera Energismart

49 Rekorderlig renovering

50 Preliminära resultat Tilläggsisoleringen svår att genomföra, dels beroende på att fasaderna har varit i gott skick och därmed kostsamma att tilläggsisolera, dels att fasaderna har haft arkitektoniska kvaliteter som man önskar bevara. I vissa fall har man då valt en begränsad isolering på insida yttervägg. Dessa projekt följs med stor noggrannhet med fuktriskberäkningar före åtgärden och uppföljande fuktmätningar. De flesta demonstrationsprojekt har valt värmeåtervinning med FTX-ventilation för att uppnå målet om en halvering av köpt energi

51 BELOK Totalverktyg BELOK Totalverktyg ger internräntan i ett diagram med axlarna Investering - Årlig kostnadsbesparing. Förutsättningen är att man har identifierat ett antal energisparande åtgärder i en byggnad och beräknat dels den investering som krävs (kr), dels värdet av energibesparingen som kommer att fås (kr/år).

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult Expert i Nymanska utredningen tom 2004 Projektledare för metodutredning - bostäder 2005 www.aton.se under fliken rapporter Delprojekt Flerbostadshus : Eje Sandberg Referensgrupp:

Läs mer

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 1 Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus Mars 2006 Lotta Bångens Eje Sandberg Per Wickman ATON Teknikkonsult AB ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 2 Innehåll Förord...

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Rekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Objektrapport för Eksta, Kv. Apelsinen Etapp 1 Rosengatan 1-23 Utarbetad av Per

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Energikalkyl för energieffektiva byggnader.

Energikalkyl för energieffektiva byggnader. ATON Teknikkonsult A 2009-02-26 1 Anvisningar för Energikalkyl för energieffektiva byggnader. Programmet baseras på de kriteriedokument som utarbetats inom FEBY (Forum för Energieffektiva byggnader). För

Läs mer

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Falun 5 dec.2012 Arne Elmroth Professor em. Lunds Tekniska Högskola Riksdagen 2005: Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun thomas.giege@hallsberg.se ----------------------------------------- AnnSofi Stolt 019 58 80 00 Kumla kommun annsofi.stolt@kumla.se ------------------------------------------

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus -rapport etapp 1 2011-04-07 Åsa Wahlström CIT Energy Management Innehållsförteckning Förord... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANASTASIA ANDERSSON, DANIEL LARSSON Institutionen

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

bygga och bo primärenergiklokt rapport 2013:28

bygga och bo primärenergiklokt rapport 2013:28 bygga och bo primärenergiklokt rapport 2013:28 BYGGA OCH BO PRIMÄRENERGIKLOKT JOHNNY KELLNER EJE SANDBERG ISBN 978-91-7381-126-2 2013 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I takt med att nyproduktionen blir allt

Läs mer

FEBY Kravspecifikation för Minienergihus

FEBY Kravspecifikation för Minienergihus FEBY Kravspecifikation för Minienergihus Version 2009 Framtagen inom Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus Juni 2009 Kompletterad oktober 2009 LTH rapport EBD-R--09/26 IVL rapport nr

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 Beställargruppen Bostäder Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och fastighetsägare och förvaltare

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka RAPPORT FITTJA GÅRD 1 2011-03-14 1 (35) Handläggare Oscar Sandberg Telefon: 010-505 40 33 Mobil: 070-206 67 18 oscar.sandberg@afconsult.com Datum 2011-03-14 Uppdragsnr SABO Fittja Gård 1, Botkyrka Utredning

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING VID RENOVERING AV GIGANTEN 6 LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 Åsa Lindell, Elsa Fahlén, Martin Jansson, Sara Hastig NCC Ett samarbetsprojekt mellan LÅGAN och: Bild

Läs mer

Energieffektivt byggande i praktiken

Energieffektivt byggande i praktiken Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung

Läs mer

Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter

Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter - Elva lokala exempel år 2012 Gävleborgs län Rapport 2012:16 Del 2 Projektledare: Sanne Godow Bratt Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Gävleborg E-post:

Läs mer

Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs

Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs ATONTeknikkonsult AB 2011-01-18 1 Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs Förslag till energikrav och uppföljningssystem Eje Sandberg ATON Teknikkonsult AB Jan 2011 ATON Teknikkonsult AB 2011-01-17

Läs mer

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet RAPPORT Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet Ivana Kildsgaard och Anna Jarnehammar B1887 December 2009 Rapporten godkänd 2009-12-23 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer