Information kring flyttanken Delfi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information kring flyttanken Delfi"

Transkript

1 Information kring flyttanken Delfi Tanken placeras i ett rum där standarden på rummet är av våtrumskvalitet. I direkt anslutning till tanken placeras en dusch. Tanken har måtten: Längd 2,7 m Bredd 1,5 m Höjd 1,3 m Vikt 1500 kg Lucköppning bredd ca 1,3m Elinkoppling sker med ett enfasuttag, 16 A Till tanken kopplas en musikanläggning för distribution av avslappningsmusik/ljud eller terapeutiska meddelanden Pris för tank fritt fabrik är :-. 10%, (12 900:-) betalas vid order, resterande belopp, vid leverans. Vi kan till självkostnadspris tillhandahålla ett startpaket innehållande salt och väteperoxid med tillhörande mätutrustning för igångkörning av tanken, kostnad 5 500:-. Ett leasingalternativ för tank och startpaket med löptid 36 månader och ett restvärde på 10 % kostar ca 3 700: -/månad. Samtliga priser exkluderar moms. En floatingtimme kostar i Göteborg ca 400:- (320:- exkl. moms), det krävs alltså bara drygt 10 personer per månad för att täcka leasingkostnaden.

2 Driftskostnaderna i övrigt är relativt begränsade. Varken el, salt eller väteperoxidkostnaden per person är speciellt hög. Kostnaden kan bedömas ligga under 15:-/person med normal beläggning av tanken. Säkerhetsmässigt är konstruktionen av tankens olika system väl genomtänkt. Tanken är CE-märkt enligt standard SS-EN resp. SS-EN Vi lämnar 1 års fabriksgaranti mot fel och brister i material och arbete.

3 Floatingtank Delfi Tanken levereras som en enhet. Den kan enkelt och utan verktyg delas i tre delar: 1. Kar 2. Överdel 3. Mellanvägg Tanksektion Vikt Mått Kar 80kg H=64cm L=270cm B=147cm Överdel 76kg H=71cm L=272cm B=148cm Mellanvägg 40kg H=117cm B=127cm Lucka maskinrum 5kg Volym ca 900 l Vikt driftsklar tank inklusive en person ca 1500 kg.

4 Kroppens självläkande mekanismer stimuleras genom den mentala vila och återhämtning hjärnan får under floating passet. Floating som behandlingsmetod används bl.a inom följande områden: Stresstillstånd Smärtlindring Rygg,nacke Sömnstörning Reumatism Fibromyalgi Whiplash Psoriasis Elitidrottare för snabbare fysisk återhämtning Mental träning (Golf,bågskytte utvärderade) Inlärning Kreativitetsstimulering Forskning bedrivs på Psykologiska institutionen på Karlstads Universitet, docent Torsten Norlander

5 Musik/ljud under floating Musiken i tanken bör ligga med en takt, rytm som ligger i fas med hjärtats frekvens i viloläge, ca 60 slag/min. En lämplig komposition består av ett inledande parti med avslappningsmusik/ljud på ca 5-10 min följt av en helt tyst period, ca min. Som hjälp för personen som floatar att mjukt återvända till helt vaket tillstånd är det lämpligt att starta en musik/ljudsekvens ca 5 min före det att personen skall gå ur tanken. Olika typer av Delfin resp rymdljud har visat sig fungera bra i avslappningssyfte. En annan sorts ljudupplevelse som kan hjälpa till att ge avslappning är sk. Hemi Sync ljud. Har sitt ursprung från Monroeinstitutet i USA. Musik/ljud kan exempelvis köpas från oss eller från: i Göteborg, tel Hemi-Sync mm i Göteborg,tel sök på Delfin Stockholm tel

6 Floating och dess effekter SR/ Detta dokument syftar till att ge en bakgrundsbild av vad floating är för något samt belysa floatingens effekter på människan. Vidare sammanfattas en del av den nationella och internationella forskning som utförts på området. Floating är egentligen ingen ny företeelse och det har utförts en mängd forskning rörande dess effekter. Sverige är idag ledande i Europa på forskningsområdet och det bedrivs intensiv forskning för att, på vetenskaplig grund, ytterligare öka kunskapen om floatingens positiva effekter. Bakgrund Olika avspänningsmetoder har i det allt mer kravfyllda samhället fått en ökad efterfrågan för kontroll av kroppens reaktioner på stress. Människans nervsystem bombarderas ständigt med information. Mängden information från t.ex. luktsinne, hud och leder antas vara oförändrat genom generationerna, men mängden information genom hörsel och syn har ökat oerhört. Detta tillsammans med det ständiga bakgrundsbrus som finns i vår omgivning leder till en ständigt spänd och så kallat kampberedd muskulatur. Flyt-REST (REST står för Restricted Environmental Stimulation Technique) är en metod som går ut på att kombinera en miljö som ger möjlighet till avspänning och en uttalad reduktion av den informationsmängd som hjärnan tvingas ta emot. Floating Floating härstammar ursprungligen från USA där det funnits sedan 1950-talet då NASA utvecklade tekniken för att studera astronauter i viktlöst tillstånd. Sedan dess har metoden använts bland annat för smärtlindring, stressreduktion och kreativitets- och prestationshöjning. Floating är en metod för mental och fysisk återhämning och avslappning. Detta kan ske genom en minimering av den mängd sinnesintryck som människans hjärna ständigt utsätts för (en form av sensorisk isolering). Floating innebär att man ligger i en tank (på cirka 2.7x1.5 meter) fylld med ungefär 1000 liter vatten i ca en timme. Vattnet i tanken är kring 25 centimeter djupt och håller en temperatur på 34.7 grader (samma temperatur som hudens ytskikt). För att ge en upplevelse av viktlöshet har vattnet en salthalt på procent, ca 1.3 g/cm 3. Saltet är av typen magnesiumsulfat vilket är skonsamt och välgörande för huden. I en floatingtank råder totalt mörker och tystnad.

7 I floatingtanken behöver inte hjärnan bearbeta gravitationens påverkan, sköta balansen eller registrera yttre stimuli. Kroppen får på så vis möjlighet att slappna av och göra det den är bäst på: att återskapa balans i kroppen och därmed underlätta dess självläkningsprocess. Denna unika situation kallas "automatic relaxation response" och innebär att hjärnan automatiskt tar chansen att reparera och bygga upp kroppens vitala delar. Stressforskare anser att stresshantering handlar om att kroppen ska hitta fysisk balans, till exempel när det gäller andning och muskelspänning. Stressen har drivit kroppen ur sin naturliga balans. Istället har man hamnat i permanent obalans. Forskare menar att detta är en följd av att stressreaktioner satts igång upprepade gånger utan att kroppen hunnit få tid till vila och återuppbyggnad. Floating lindrar och förebygger detta b la. genom att reducera stresshormoner, frisätta hormonet endorfin samt minska hjärtats takt, syreförbrukning och mängden stressrelaterade biokemikalier i blodomloppet inklusive kortisol, laktos och adrenalin. Denna effekt håller i sig i dagar och ibland veckor efter floatingtillfällena. Kronisk smärta, depression och ångest minskar betydligt eftersom utsöndringen av endorfiner ökar. Självkänslan stärks och en inre trygghet byggs upp genom floating. Sömnen förbättras då hjärnan får tillfälle att reparera "själen" och komma i balans igen. En timmes floating bedöms motsvara cirka fyra timmars djupsömn och ger samma positiva effekter som meditation. Immunförsvaret påverkas av stress på så sätt att det blir lättare att få infektioner och i förlängningen hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes och cancer. Floating har en positiv effekt på kroppen då floating förebygger stress och därmed hjälper människan att undvika att drabbas av sjukdomar. Det är idag allmän känt att otillräcklig hantering av negativa upplevelser i fysisk och psykosocial arbetsmiljö kan leda till stress och obalans i kroppen som sedan tar sig uttryck i skador, sjukdom och smärta. En viktig poäng i sammanhanget är att individens mentala hälsa är starkt knuten till individens fysiologiska hälsa dvs. att kropp och själ hör ihop. Resultatet av ett negativt tillstånd kan variera beroende på hur den bemöts/behandlas och om individen ifråga lyckas bryta den onda cirkeln. Floating utgör ett effektivt sätt att bryta, men även förebygga, den negativa utveckling som följer av upprepad utsatthet av exempelvis stress eller smärta. Detta innebär att floating således är såväl en kurativ som preventiv metod. Självklart kan floatingen även användas som en rent promotiv metod, dvs om syftet är att enbart underhålla det friska.

8 Floatingens bidrag och effekter Torsten Norlander, docent i psykologi vid Karlstad Universitet samt Rolf Ekman, professor i neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är de ledande personerna inom den senaste svenska forskningen kring stress-smärta och behandling genom floating. Karlstads universitet, psykologiska institutionen öppnad i mars 2003 en helt ny anläggning med bl.a tre floatingtankar för att kunna utöka kapaciteten av forskningen kring floatingens effekter. Det har tidigare utförts en betydande mängd forskning på floatingområdet och det finns en rad olika positiva effekter rapporterade för flyt-rest. Nedan presenteras ett axplock av dessa effekter underbyggt med ett antal referenser på utförd forskning på nationell och internationell nivå. minskad stress, spänning och ångest (Fine & Turner, 1982; Schulz & Kaspar, 1994; Suedfeld, 1983; Suedfeld & Borrie, 1999; Turner & Fine, 1984), minskad smärta (Mereday, Lehmann, & Borrie, 1990; Kjellgren, Sundequist, Norlander, & Archer, in press), minskad muskelspänning (Norlander, Bergman & Archer, 1999), minskad huvudvärk (Wallbaum, Rzewnicki, Steele & Suedfeld, 1992), förbättrad nattsömn (Ballard, 1993, Kjellgren, Sundequist, Norlander, & Archer, in press), ökat välbefinnande och förbättrad avspänning (Mahoney, 1990), mild eufori (Schulz & Kaspar, 1994), större idéproduktion (Forgays & Forgays, 1992; Suedfeld, Metcalfe, & Bluck, 1987), ökad originalitet (Norlander, Bergman & Archer, 1998; Norlander, Kjellgren, & Archer, in press, a; Sandlund, Linnarud, & Norlander, 2001), sänkt blodtryck (Fine & Turner, 1982), ett passande komplement till psykoterapi (Jessen, 1990; Mahoney 1990).

9 Det finns mängder av andra effekter, än ovan nämnda, som rapporterats av forskare och/eller användare. För att försöka ge ytterligare en något nyanserad bild av vad floatingen bidrar med sammanfattas nedan några av floatingens effekter på det fysiska och psykiska planet. Floating ger total avslappning, eliminerar jet lag, förbättrar sömn, lättar/lindrar/mildrar mental och fysisk stress, ger mer energi och ork, ger ny livskraft/vitaliserar. Floating stimulerar synkroniseringen av höger och vänster hjärnhalva, förändrar hjärnvågor från beta till lägre frekvenser såsom alfa, teta och delta, skapar mental klarhet, vakenhet/pigghet/ livlighet, ökar kreativiteten höjer visualisering, fördjupar meditation, ökar medvetenhet, skärper samtliga sinnen, ökar inlärning. Stärker/förhöjer/förbättrar hypnoterapi och självhypnos, ökar motivationen, minskar depression, ångest och rädsla, bryter negativ vanebildning, fobier och missbruk. Förbättrar idrottsprestationer och hjälper till att förebygga idrottsskador, ökar självläkningsoch återhämtningsprocessen. Minskar produktionen av kortisol, ACTH, mjölksyra och adrenalin, ökar produktionen av endorfiner, snabbar på rehabilitering och tillfrisknande, lindrar smärta artrit, migrän, skador etc., höja/öka/hjälpa upp immunförsvaret. Förbättrar cirkulation och distribution av syre och näringsämnen, reducerar blodtryck, puls, hjärtrytm och syreförbrukning.

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering 1999:22 Ett friskt arbetsliv Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering Kerstin Jeding Göran M Hägg Staffan Marklund Åke Nygren Töres Theorell Eva

Läs mer

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1 Prevent 2001 Produktion Folkhälsoinstitutet Prevent ARBETSMILJÖ I SAMVERKAN SAF, LO & PTK Sätt Sverige i rörelse Redaktör: Suzanne Rosendahl, Skribenten Layout: Camilla Laghammar Tryck: Tennbergs Grafiska

Läs mer

Varför grubblar deprimerade?

Varför grubblar deprimerade? Livsstilsförändringar vid en depression I texten nedan beskrivs sex olika punkter som har antidepressiv effekt. Dessa handlar om att individen själv utan hjälp från mediciner eller psykoterapi kan förändra

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

Arbetsmiljö i förändring och utveckling Arbetsmiljö i förändring och utveckling Text Gunnar Sundqvist 1 Innehåll Arbetsmiljö i förändring och utveckling... 2 Förord - syfte... 2 Förord ett arbetsliv i förändring... 2 Del 1 Historisk utveckling

Läs mer

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka.

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka. Häftet Främja hälsa en nyckel hållbar utveckling. En introduktion baseras på rapporten Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling, publicerad av Landstinget Dalarna 2010. Tillgänglig på www.ltdalarna.se

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

R EKREATION OCH PSYKISK HÄLSA

R EKREATION OCH PSYKISK HÄLSA ÖSTERSUNDS KOMMUN JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING R EKREATION OCH PSYKISK HÄLSA DOKUMENTATION OCH ANALYS AV FORSKNING OM HUR R EKREATIONENS INRIKTNING OCH KVALITET KAN FÖRBÄTTRA PSYKISK HÄLSA OCH BEHANDLINGEN

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Minskar en ACT-baserad insats stressrelaterad psykisk ohälsa hos primärvårdspatienter? Sanna Grön Julia Kiiskinen Handledare: Gunilla Berglund PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog)

Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog) Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog) Även om det skrivits och talats mycket om stress, så vet de flesta så lite om det att de inte känner igen det ens när det drabbar dem själva eller någon närstående.

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Stimulans av många sinnen hjälper hjärnan utvecklas och reparera sig själv

Stimulans av många sinnen hjälper hjärnan utvecklas och reparera sig själv Stimulans av många sinnen hjälper hjärnan utvecklas och reparera sig själv Populärvetenskaplig rapport från Culture and Brain Health -initiativets andra vetenskapliga möte på Säröhus 24 september 2009

Läs mer

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning DDet här är en broschyr om ångestsjukdomar eller ångestsyndrom, som de också kallas. Till ångestsjukdomarna räknas panikångest/paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom,

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd Må bra under Ramadan Fakta och goda råd Innehållsförteckning Förord 4 Andlighet och mat 6 Vad kan du uppnå genom att fasta? 8 De fysiologiska förändringar som äger rum under fastan 9 Tänkbara hälsorisker

Läs mer

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012 Om Cannabis och påverkan 1 Thomas Lundqvist 2012 Författaren Thomas Lundqvist är leg. Psykolog och docent i psykologi. Han är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne. Det

Läs mer