Läspaus I TILL DIG SOM FLYTER FÖR ATT MINSKA STRESSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läspaus I TILL DIG SOM FLYTER FÖR ATT MINSKA STRESSEN"

Transkript

1 MADE IN SWEDEN Läspaus I TILL DIG SOM FLYTER FÖR ATT MINSKA STRESSEN Flyt-REST är en effektiv metod för avspänning och ökat välbefinnande. Genom att kraftigt minska intrycken från sinnesorganen (sensorisk isolering) så riktas tänkandet till att bli mer intuitivt, bildmässigt och här-och-nu orienterat, samtidigt som tankar som är mer abstrakta och inriktade på händelser runt omkring oss minskar. Psykologer beskriver det som att man blir mer primärprocessinriktad. Att ibland vila i primärprocessen är den bästa formen av mental avspänning för många. För att få mesta möjliga nytta av metoden bör du tänka på följande: Planera in dina flyt i god tid och ta till ordentligt med tid för att ta dig till flyttanken så att du slipper jäkta. Det är bra om du kan ha gått ned lite i varv innan du kommer till flytstudion. Vid duschningen inför flytet förbereder du dig mentalt. Ju mindre upptagen du är av vardagens alla problem och uppgifter (sekundärprocessen) desto lättare glider du ner i primärprocessen. När du väl klivit ned i tanken kan du använda dig av olika tekniker för att underlätta avslappningen. Det är vilsamt att bryta den ständigt pågående tankeströmmen som bidrar till att hålla dig uppmärksam på vardagens alla problem. Istället vill du hamna i ett tillstånd av att bara vara : Lyssna på musik. Flera flyttankar har inmonterat en högtalaranläggning så att man kan höra stillsam musik. Mitt råd är att du kan lyssna på musik en liten stund vid början och slutet av flytet. Men för att komma riktigt djupt i din upplevelse så bör du under större delen av flytet ha tyst omkring dig. Tystnad är ju en bristvara i vårt moderna samhälle. Räkna andetag. Du andas precis som vanligt, men efter varje utandning räknar du, ett, två och så vidare, tills du kommer till tio. Därefter börjar du om från början att räkna från ett till tio. Det räcker oftast att räkna på detta vis två gånger.

2 MADE IN SWEDEN Läspaus II TILL DIG SOM FLYTER FÖR ATT ÖKA KREATIVITETEN Kreativt tänkande kännetecknas av att det finns något nytt i det nytt för den tänkande individen själv. Graden av kreativitet står i direkt proportion till graden av nyhet. En kreativ person är en person som ofta kan tänka nya tankar. Men kreativiteten har ofta ett pris i form av ett mentalt slitage som kan ta sig uttryck i en försämrad förmåga att koppla bort tankar om jobbet på fritiden, försämrad nattsömn, ökad oro och ibland till och med alkoholproblem. Orsaken till detta är att nyskapande är fysiskt arbetsamt. Det är lättare att tänka i invanda banor. Dessa banor utgörs av inarbetade kemiska och elektriska stigar i hjärnan. En ny tanke eller idé måste också få en ny fysiologisk motsvarighet i hjärnan. Detta är en slitsam och energikrävande process. Dessutom har många professionella kreatörer märkt att de ibland får positiva effekter av att utsätta sig för viss stress. Det kan vara förklaringen till att många journalister och författare börjar skriva på sina manus strax före manusstopp eller att reklamfolk känner att de får bättre idéflöde om miljön känns hektisk och starkt utmanande. Det säger sig självt att även denna mekanism sliter hårt på kreatören och bidrar till att försvåra en nödvändig avslappning mellan toppinsatserna. Under den kreativa processen pågår en ständig växling mellan hjärnans två tankeprocesser: sekundärprocessen och primärprocessen. Med sekundärprocessen menas vårt logiska, planerande, abstrakta och konventionella tänkande. Med primärprocessen menas vårt originella, bildmässiga, intuitiva och okonventionella tänkande. I vissa faser i den kreativa processen behöver man vara mer sekundärprocessinriktad och i andra mer primärprocessinriktad. Den kreativa processen kan beskrivas i fem faser. Under förberedelsefasen överblickar kreatören sitt kreativa projekt, planerar och värderar vad som bör göras. Ju intensivare detta görs desto mer laddar kreatören sin undermedvetna processor. Det är nämligen så att goda idéer

3 Tänka på ett ljud. Det kan gå till så att du till exempel säger nonsensordet Sohumm högt ett antal gånger och sedan lite tystare och därefter tänker du ljudet ( Sohumm, Sohumm, Sohumm.) om och om igen. Lägg all uppmärksamhet på ljudet så att du inte tänker några andra tankar än Sohumm! Du kommer då upptäcka att det är ganska svårt att koncentrera tanken till detta enda ljud och emellanåt börjar du tänka på andra saker igen. Tänk då: javisst, jag skall tänka på Sohumm och så gör du det! Bli inte arg eller besviken när du upptäcker att du slutat tänka på Sohumm återgå bara till att tänka på ljudet. För varje gång du återgår till att tänka på ljudet kommer du märka att du blir allt mer avslappnad. Slutligen kan du sluta att tänka på ljudet släppa greppet låta tankar, bilder, känslor komma och gå som de vill. Kombinera olika metoder. Du kan naturligtvis kombinera olika metoder, till exempel räkna andetag först och tänka på Sohumm ett tag sedan. När du blir mer erfaren flytare blir det naturligt att använda dessa, eller andra metoder som du själv kommer på, som ett sätt att reglera upplevelsen. Får du till exempel obehagliga tankar eller bilder, och känner att du vill avbryta detta flöde, kan du återgå till att räkna andetag och tänka på Sohumm ett tag. Sedan kan du återigen släppa taget och låta primärprocessen ta över. När du klivit upp ur tanken, duschat och klätt på dig så ger du dig in i vardagen igen. Försök att ta med dig något av upplevelsen från flyt-rest. Ju mer du flyter desto lättare blir det att återknyta till det avstressade tillståndet i tanken. Här är några förslag som visat sig effektiva: Tro inte du är stålmannen/stålkvinnan. Många som förut känt sig utarbetade och slitna får ny kraft genom flyt-rest. Låt inte detta leda till att du ytterligare drar upp arbetstempot. Det kommer för eller senare att straffa sig. Använd istället din nyvunna energi till att se över vad du vill med ditt liv. Ta promenader, sov, läs böcker, ägna dig åt familj och vänner, ja, vad som helst som ger dig rekreation och mening. Ta små pauser. Ta små pauser ibland under dagens jäkt och slit. Sätt dig på en stadig och rak stol, låt låren vila tungt på stolsitsen medan underbenen och fötterna får spreta som de vill. Sitt rak i ryggen, håll huvudet rakt och låt händerna vila i knät. Därefter blundar du och försöker komma ihåg den behagliga känslan av flyt-rest. Om du känner för det kan du sedan räkna andetag och tänka på ljudet Sohumm. Om du gör detta under fem minuter lite då och då under dagen så kommer du bli överraskad av det positiva resultatet. Ta kommando över ditt liv och tänk på att det är din mänskliga rättighet att få ta små pauser ibland. TV-fri dag. Den nya tekniken har inneburit att alla beslutsprocesser går snabbare och att vi översköljs med allt fler synoch ljudintryck. En del av dessa intryck kan vi själva minska. Många stressade människor har funnit att det varit bra för dem att ha minst en TV-fri dag i veckan. TV bombarderar oss med massa intryck och spänning som kan vara ansträngande för en hjärna som redan har problem med stress. Varför inte ibland pröva med att återuppta gamla sätt att umgås dvs. innan TV-apparaterna kom in i våra hem som att samlas med högläsning, puzzel och sällskapsspel. Men här fungerar det säkert olika för olika människor och du får själv experimentera med olika lösningar. Återigen det handlar om att det är du själv som skall ta kommando över ditt liv. Varje flyt är unikt. Någon gång kan du få himlastormande upplevelser och ibland kanske det inte känns lika bra. Mitt råd till dig är att ta det som det kommer. Bli inte besviken och ha inte för stora förväntningar. Den grundläggande effekten av djup avslappning brukar dock infinna sig. Torsten Norlander, fil. dr. i psykologi Flyttanksforskare vid Karlstads universitet

4 inte alltid kan kommenderas fram. Erfarna beslutsfattare vet att det ibland är nödvändigt att sova på saken, eller rulla på frågan. Här handlar det om kreativitetens mognadsfas, det vill säga frågorna behöver bearbetas både undermedvetet och i form av fantasier eller dagdrömmar. Nästa fas är idéfasen då idéerna framträder som mer distinkta och medvetna. Det är detta som vi uppfattar som insikter eller aha-upplevelser och dessa följs av en känsla av inspiration. Därmed kommer kreatören in i utförandefasen då den kreativa tanken skall manifesteras på något sätt. För författaren handlar det kanske om att skriva ett kapitel, för forskaren att utföra ett experiment i laboratoriet och så vidare. Den avslutande fasen är vilofasen. Vi har redan konstaterat att kreativt arbete är mer ansträngande än många andra mentala processer. Därför är det helt nödvändigt att kreatören ges möjligheter till vila efter en intensiv period. Detta är naturligtvis en förenklad bild av vad som händer och i verkligheten går dessa faser mer in i varandra. Men den beskriver ändå hyfsat den komplexa kreativa processen. Under förberedelsefasen och utförandefasen dominerar sekundärprocessen, medan primärprocessen dominerar under mognadsfasen och vilofasen. Under idéfasen tycks båda processerna vara lika närvarande. Stor kreativitet kännetecknas av en förmåga att kunna växla mellan de båda processerna på ett adekvat sätt. Detta kallas för integrerad kreativitet. Flyt-REST är ett bra instrument för att minska slitaget i den kreativa processen. Flyttanken kan med fördel användas för att påskynda mognadsfasen och för att underlätta vilofasen. Vad som sker när man lägger sig i flyttanken är nämligen att yttre sinnesintryck stängs av genom så kallad sensorisk isolering. Tanken är ljud- och ljusisolerad och det hudtempererade salta vattnet gör att man får en upplevelse att sväva fritt. Detta leder till att sekundärprocessen försvagas och man blir mer primärprocessinriktad. Pågående forskning visar att direkt efter ett genomfört flyt får man ofta fler ovanliga eller originella idéer. Naturligtvis krävs det en kreativ person för att ta vara på dessa idéer. Å andra sidan blir man ofta sämre på logiskt tänkande och problemlösning direkt efter ett flyt. Den här eftereffekten varar under åtminstone en timme. Forskningen indikerar också att flyt- REST är en effektiv metod för att minska stress och ge ökad avspänning. Skall du ha full glädje av flyt-rest för att förbättra din kreativitet bör du känna till något om den kreativa processen och sedan själv experimentera för att upptäcka vad som fungerar för dig. En tumregel kan vara att flyt-rest är särskilt användbart för dig när du känner dig sliten eller när du tycker att du behöver nya uppslag. Torsten Norlander, fil. dr. i psykologi Flyttanksforskare vid Karlstads universitet

5 MADE IN SWEDEN Läspaus III TILL DIG SOM FLYTER FÖR ATT MINSKA SMÄRTAN VARNING Smärta har en biologiskt viktig funktion. Därför är det mycket viktigt att inte häva smärtförnimmelsen i någon del av kroppen förrän man tagit reda på vad som orsakar smärtan. Huvudvärk, till exempel, beror oftast på stress och spänningar och kan effektivt lindras eller botas med hjälp av flyt-rest. Men ibland kan huvudvärk ha allvarligare orsaker, som hjärntumör. Ta först kontakt med en läkare som undersöker dig grundligt. Därefter vet du om flyt-rest är ett alternativ för dig. Aktgivande Stresskliniken vid University of Massachusetts medicinska center har under flera år framgångsrikt tillämpat en metod mot smärta, mindfulness meditation, som kan översättas till aktgivande. Den första instruktionen som patienterna vid stresskliniken får, är att uppleva sin smärta fullt ut. De skall känna smärtförnimmelsen, tillåta den och utforska den. Aktgivande på smärta innebär inte att man gillar eller accepterar smärtan, utan istället handlar det om att smaka på den, simma i den, brinna med den och att försöka att reagera så litet som möjligt på smärtan. När man utforskar smärtan på ett uppmärksamt, intensivt och nyfiket sätt kan det plötsligt hända att smärtupplevelsen förändras och börjar delas upp i mindre beståndsdelar: hetta, tryck och puls. Regelbunden träning med aktgivande kan ge mycket bra resultat vad gäller smärthantering. Flyt-REST underlättar mental träning och koncentration. En kombination av aktgivande och flyt-rest kan förstärka effekten av aktgivande som metod för att bekämpa smärta. Gör så här När du ligger i tanken kan du börja med att räkna dina andetag. Du andas precis som vanligt, men efter varje utandning räknar du, ett, två och så vidare, tills du kommer till tio utandningar. Därefter börjar du

6 om från början och räknar till tio andetag. Därefter föreställer du dig dina tår. Du ska inte försöka titta på dem i den mörka tanken, bara se dem för din inre blick. Slappna av alla musklerna i tårna samtidigt som du med din inre blick ser tårna. Flytta sedan över uppmärksamheten till fötternas ovansidor (samtidigt som du ser dessa), likadant med fotsulorna, sedan fotknölarna, sedan hälarna. Fortsätt sedan långsamt upp, bit för bit, tills du kommer upp till halsen, och känn sedan hur avslappningen fortsätter i axlarna, ner genom armarna och ut i fingrarna. Gå därefter tillbaka till halsen och slappna av alla muskler där och sedan vidare till huvudet. Där slappnar du av käkmusklerna samtidigt som du ser dem för din inre blick. Fortsätt med musklerna runt ögonen, näsan, kinderna, pannan, öronen, hjässan, nacken och tiningarna. Den exakta ordningen är inte så viktig, däremot kan det vara bra att du övar i ungefär samma ordning varje gång. Avslappningen kan störas av smärtupplevelser som du får från ett eller flera ställen på kroppen. Använd nu metoden med aktgivande till att nyfiket studera smärtan. Vad händer? Blir upplevelsen intensivare eller svagare? Hur förändras den? Håll kvar uppmärksamheten, försök se om du kan identifiera olika beståndsdelar: brännande, pulserande, sprittande När förnimmelserna försvinner, eller då de inte längre fångar din uppmärksamhet, kan du återgå till att räkna andetag och sedan åter rikta din inre blick mot tårna, upprepa avslappningsövningarna bit för bit hela vägen upp genom kroppen. Därefter är du redo att åter nyfiket börja studera smärtupplevelser i kroppen. Gör detta några gånger eller så mycket som känns meningsfullt för dig. Fortsätt öva Aktgivandet stärks under den sensoriska isoleringen i flyttanken och i början av övningarna kan det vara viktigt att flyta ganska ofta. Sedan kan du glesa ut flytandet men glesa inte ut övningarna i aktgivande. Det är viktigt att du tar med hem upplevelsen från tanken. Öva gärna aktgivande, helst en gång varje dag, på samma sätt som du gör i tanken. Torsten Norlander, fil. dr. i psykologi Flyttanksforskare vid Karlstads universitet

Läspaus I TILL DIG SOM FLYTER FÖR ATT MINSKA STRESSEN

Läspaus I TILL DIG SOM FLYTER FÖR ATT MINSKA STRESSEN MADE IN SWEDEN Läspaus I TILL DIG SOM FLYTER FÖR ATT MINSKA STRESSEN Flyt-REST är en effektiv metod för avspänning och ökat välbefinnande. Genom att kraftigt minska intrycken från sinnesorganen (sensorisk

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Vi sover ungefär en tredjedel av vårt liv. Sömnen är kroppens sätt att återhämta sig. En god sömn gör att vi lättare klarar av vardagen

Läs mer

Dags för en förändring?

Dags för en förändring? Dags för en förändring? Dags för en skribent Karin Bengtsson foto www.matton.se Hans Runesson grafisk form Katarina Lundquist repro & tryck Löwex Trycksaker AB, Växjö upplaga 3 000 ex kontakt detgodalivet@ltkronoberg.se

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och vikt Snus Ett material

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Signekursen. Träna avslappning

Signekursen. Träna avslappning Signekursen Träna avslappning Grattis! Du väntar barn du ska bli mamma! Du behöver inte lära dig att föda din kropp är skapad för det. Däremot kan du lära dig andnings- och avslappningsövningar. Signekursen

Läs mer

vila Meditation & Avslappning AV Per Erkersgård

vila Meditation & Avslappning AV Per Erkersgård HANDLEDNING vila Meditation & Avslappning AV Per Erkersgård Dipl. Stress- och Massageterapeut Handledning till VILA CD:n Vilas handledning beskriver de olika spåren på skivan och vad som är syftet med

Läs mer

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson Behandlingsmanual Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro Illustratör: Sara Bengtsson Psykologiska Institutionen Johan Lundin Kleberg Jan-Eric Jönsson 2010 Förord Användandet av behandlingsmanualer

Läs mer

FIGHTING FOR YOUR MARRIAGE, REVISED EDITION, Jossey Bass, San Francisco 2010.

FIGHTING FOR YOUR MARRIAGE, REVISED EDITION, Jossey Bass, San Francisco 2010. PREP: Markman, Stanley, Blumberg: FIGHTING FOR YOUR MARRIAGE, REVISED EDITION, Jossey Bass, San Francisco 2010. KAPITEL 10: Being there supporting one another in life Översättning, lätt bearbetning och

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Jag ska bara sluta skjuta upp saker

Jag ska bara sluta skjuta upp saker Jag ska bara sluta skjuta upp saker I sista minuten, ingen tid över, stress, stress, stress och ändå blir ingenting gjort. Du som känner igen dig är i uppskjutandets våld förföriskt för stunden men förödande

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född.

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född. Introduktion Vi lever i en fantastisk tid fylld av otroliga framsteg. Vi har skapat extremt avancerade uppfinningar och åstadkommit fantastiska mål. Vi har promenerat på månen. Kommunicera trådlöst och

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren.

Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Mångfaldigande av innehållet i denna video e- bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning,

Läs mer

TRÄNINGSLÄRA. Bågskyttens träning teknik styrka / rörlighet. En uppdatering av SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

TRÄNINGSLÄRA. Bågskyttens träning teknik styrka / rörlighet. En uppdatering av SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET TRÄNINGSLÄRA En uppdatering av Bågskyttens träning teknik styrka / rörlighet SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET INNEHÅLL Bågskyttets byggstenar 3 STYRKA/RÖRLIGHET Statisk uthållighet 4 Konditionsträning 5 Stretching

Läs mer