Rapport Export II Luleå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Export II Luleå 2012-09-25"

Transkript

1 Rapport Export II Luleå

2 Inledning InternetBay initierade 2005 ett arbete för att ta fram en arbetsmodell vars syfte var att hjälpa små företag att komma ut på en internationell marknad. Arbetsmodellen testades därefter i exportprojektet Nite (North IT to Europe ). Resultatet från Nite projektet var att de medverkande företagens exportomsättning ökade från 19,6 Mkr till 38,6 Mkr samt att antal säljresurser som arbetar med export ökade med 7 personer. De medverkande företagen hade fått många nya kunder, vilket innebar att deras riskexponering hade reducerats och att framtida affärsmöjligheter ökats. InternetBay s ledning och styrelse ansåg att resultatet av Nite projektet var så positivt att ett nytt exportprojekt planerades, finansierades och startades upp. Det är arbetet och resultaten från det projektet InternetBay Export II som beskrivs i denna rapport. Kort är resultatet från InternetBay Export II Att medverkande företags omsättning ökade med 113,6 milj från årsskiftet 2009/2010 till årsskiftet 2011/2012. Exportförsäljningen ökade. med 21,4 milj under motsvarande period. Under 2012 har exportförsäljning ökat ytterligare och det motsvarar förväntningarna. Eftersom året inte är slut när denna rapport skrivs kan vi bara uppskatta resultatet. Antalet anställda i bolagen ökade under perioden med 34,5 personer samtidigt som bolagens resultat efter finansnetto mer än fördubblades. Från projektstart till september 2012 hade antalet anställda med marknad och säljande arbetsuppgifter ökat med 30 personer. Förutom de mätbara resultaten har projektet bidragit med kunskap om och hur man kan bedriva exportaffärer, stärka varumärken och utveckla företag. Genom dessa resultat har medverkande bolag, projektägaren samt finansiärer till projektet förstärkt sina varumärken. Göran H. 2

3 Innehåll 1. Sammanfattning och resultat för Exportprojekt 2009/ / Redovisning av projektresultat 1.2 Medverkande företag Andra resultat 2.1 Mentorer 2.2 Nätverksträffar, konferenser och mässor 2.3 Kultur 2.4 Utbildning 2.5 Partner 2.6 Produktutveckling 2.7 Ekonomistyrning ett verktyg för projektet till att skapa engagemang 2.8 Arbetsmodell 2.9 Attityder och insikt 2.10 Underleverantörer 2.11 Utveckling och marknadsföring av Export II 2.12 Projekterfarenhet och framtida utvecklingsmöjligheter 2.13 Ägare, management och personal i medverkande exportföretag 2.14 InternetBay InternetBay Export II 3.1 Varför exportprojekt i regionen 3.2 Förstudie och exportprojekt Nite 3.3 Inledning InternetBay Export II 3.4 Strategier vid planering av exportprojektet 3.5 Fördelar för företagen med att medverka i projekt InternetBay Export II Ekonomi Projektbudget och utfall Projektorganisation Beskrivning av arbetsmodell 6.1 Arbetsmodellen består av följande sex steg 6.2 Praktiskt har arbetet skett på följande sätt 6.3 Val av underleverantörer Referenser & kommentarer (citat) från medverkande företag 24 3

4 Sammanfattning och resultat för Exportprojekt 2009/2010 till 2011/2012 Att sammanfatta allt arbete och resultat från flera års arbete är naturligtvis inte möjligt i en kort rapport. Orsaken till detta är att det har skett och hänt mycket i respektive företag, allt från utvärderingar och analyser av marknader, affärer, avtal, priser, logistik, mässor och underleverantörer till intern strategisk utveckling i de medverkande företagen. I det senare fallet har frågorna avsett t.ex. organisationsutveckling, rekrytering, uppsägningar, finansiering, ägare och styrelsearbete allt i syfte att skapa internationalisering. Det är många frågor, problem och möjligheter som ett exportprojekt arbetar med att allt inte går att redovisa i en kort rapport. Men för finansiärer, medverkande exportföretag samt projektledning och projektägaren InternetBay är det ändå viktigt att kortfattat redovisa och sammanfatta projektets arbete samt viktiga resultat och erfarenheter. Under projektets genomförande beslutade styrgruppen att omformulera målsättningen till att ange företagens omsättningsökning i kronor eftersom flera företag hade blygsam internationell försäljning. Det enklaste är att redovisa förändringar i siffror, antal anställda mm. Men svårare och viktigare är att redovisa den kunskap och erfarenhet som projektet har förmedlat till samtliga såväl projektägaren som företag, projektledning, styrgrupp, underleverantörer, finansiärer m.fl. 1.1 Redovisning av projektresultat Projektet startades under 2010 och planerades att pågå t.o.m Vi kan därför i nuläget redovisa resultatet t.o.m eftersom företagens bokslut inte är klara när denna rapport skrivs. (hösten 2012). Resultat i siffror: Denna redovisning bygger på ett utskick gjort Q till samtliga medverkande företag, Prognos Budget Omsättning i milj Varav exportförsäljning i milj Omsättningsökn. 2009/2010 till 2011/2012 = 475 milj 361 milj => 114 milj Omsättningsökn. 2009/2010 till 2012/2013 = 482 milj 361 milj => 121 milj Budget 2012 Exportförsäljn. 2009/2010 till 2011/2012 = 54 milj 33 milj => 21 milj Exportförsäljn. 2009/2010 till 2011/2012 = 72 milj 33 milj => 39 milj Budget 2012 Omsättningen har sedan projektstart 2010 t.o.m ökat med 113,6 miljoner. Budgeten för 2012 indikerar en stagnering till 210 miljoner. Orsaken till detta är en viss osäkerhet för konjunkturen. 4

5 Exportomsättningen har sedan projektstart 2010 t.o.m ökat med 21,4 miljoner. Budgeten för 2012 indikerar en fortsatt ökning till 39,2 miljoner. Under augusti månad 2012 gjordes en uppskattning avseende exportförsäljning och omsättning för Det preliminära resultatet för 2012 visar att bolagen kommer att ha en exportförsäljning på ca 30 miljoner och en omsättningsökning på ca 118 miljoner Prognos Budget Antal anställda Kvinnor 54,5 52,5 46 Personal med utländsk bakgrund Ny marknads/sälj personal sedan projektstart t.o.m aug Ökning av antal anställda 2009/2010 till 2011/2012 = 222 st 187 st => 35 st Antal anställda har sedan projektstart 2010 t.o.m ökat med 35 personer. Budgeten för 2012 indikerar en fortsatt ökning till 54 personer. Antal kvinnliga anställda har sedan projektstart 2010 t.o.m ökat med 11 personer. Budgeten för 2012 indikerar en fortsatt ökning till 12 personer. Antal personer med utländsk bakgrund har sedan projektstart 2010 t.o.m ökat med 2 personer. Budgeten för 2012 indikerar en fortsatt ökning till 4 personer. Resultat efter finansnetto i milj Prognos Budget 53,7 41, ,7 18,0 13,5 17,1 Lönsamhetsförbättring 2009/2010 till 2011/2012 = 25,7 milj 13,5 milj => 12,2 milj Bolagens resultat efter finansnetto har sedan projektstart 2010 t.o.m stigit från 13,7 milj. till 25,7. Budgeten för 2012 indikerar en ytterligare ökning till 42 milj. Nya bolag 2013 Prognos Budget Ett bolag har bildas sedan projektstart 2010 t.o.m Budgeten för 2012 indikerar en fortsatt ökning till två nya bolag. 5

6 Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Detta innebär att de medverkande företagen har fått många nya kunder och att deras riskexponering har reducerats och framtida affärsmöjligheter ökats. 1.2 Medverkande företag Dessa företag har producerat detta resultat! Abelko ett elektronikföretag som erbjuder energimätning, fjärrstyrning, fastighetsautomation, energioptimering och driftövervakning. Arctic Group har två huvudverksamheter, en produktverksamhet och en konsultverksamhet. Den senare bedrivs i Sverige och Malaysia och omfattar totalt ca 70 konsulter. Exportprojekt är produktverksamheten. Man har sedan 2006 utvecklat och sålt två produkter som är helt anpassade för tullmyndigheter. ComPodium levererar globala resefria möten för alla som vill undvika det onödiga affärsresandet. Data Ductus en konsultbyrå som arbetar med systemutveckling, problemlösning och tjänster mot telekom, tillverkande industri & publika organisationer. FDT tillhandahåller affärssystem och butiksdata FältCom säljer och utvecklar system för global kommunikation inom logistik, säkerhet och industriell automation. Fokus på M2M & hisstelefoni. FriGeo ett produktföretag med skräddarsydda lösningar för hantering av bl.a. slam och vattenhaltiga massor/substrat. Health Solutions levererar patient och behandlingsstöd till hälso och sjukvård, företagshälsovård och läkemedelsindustri. UpKeeper levererar en produkt för automatisering och hanteringen av operativsystem och programvaror på/för datorer. Softcenter AB en ITkonsultbyrå med IT och optiska lösningar. Övrigt. Inledningsvis var även Nordic River och Process IT med i projektet. (se kap.2.6) 6

7 7

8 2. Andra resultat 2.1 Mentorer Export II har tillsammans med företagen identifierat och nyttjat mentorer i Norge, Finland, Nya Zeeland, Danmark, England och Sverige samt i Asien och USA. Urvalet av mentorer har respektive företag gjort. När en lämplig kandidat har nämnts och föreslagits har vi validerat personen och antingen gratulerat företaget till valet eller föreslagit en annan kandidat. Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Dessa specialister är naturligtvis ett bestående kontaktnät som de medverkande företagen kommer att nyttja framöver. 2.2 Nätverksträffar, konferenser och mässor Export II har indirekt eller direkt medverkat i konferenser och mässor i USA, Skottland, Spanien, Sverige och Tyskland. Vi har även deltagit i säljkonferenser och träffar mellan exportföretagen och internationella bolag. Förutom detta har Export II anordnat nätverksträffar för medverkande företag. Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Värdet av dessa kontakter är nu kända av företagen och utgör en framtida möjlighet för ytterligare affärer. 2.3 Kultur För att informera och påverka samt förstå skillnader mellan olika kulturer har Exportföretagen praktiskt träffat och genomfört internationella affärer. De har även haft möjlighet att delta på utbildningar och seminarier. Vi har även engagerat resurspersoner från LTU. En Cuppsats som beskriver kulturskillnaderna mellan Norge, Finland och Sverige har skrivits av en student från universitetet i Luleå. Efter att uppsatsen var gjord har författaren besökt exportföretagen och presenterat resultatet. Uppsatsen heter Cultural differences and profitable business" och varje medverkande företag har ett eget exemplar. Vi har också haft kontakt med bl.a. Röda Korset och Luleå Universitet avseende kulturer, mm. Deltagande företag har inom ramen för Export II även haft möjlighet att träffa och lyssna på entreprenörer och forskare med bred erfarenhet om t.ex. export, kulturskillnader och strategisk affärsutveckling. Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Detta har skapat både insikt om exportaffärers krav och möjligheter samt kunskap och kompetens till personal i medverkande företag. Ett exportprojekts innersta kärna är att skapa affärer/förtroende och relationer mellan människor från andra länder och kulturer. Det är inte tur utan ett strukturerat och strategiskt arbete för att skapa insikt och kunskap om marknad, kultur, kunder och konkurrenter. Samt att använda denna kunskap för skapa affärer och utveckla relationer. 8

9 Utan denna insikt och kunskap blir det inga affärer det har i detta projekt skapats genom praktiskt säljarbete. 2.4 Utbildning Kort kan man säga att Export II är praktiskt lärande i marknadsföring och strategisk affärsutveckling. 2.5 Partner Under projektets genomförande har företagen etablerat partnerskap med företag i Holland, England, Tyskland, Spanien, Finland och Norge. Dessutom finns det potentiella partner i ytterligare ett stort antal länder. Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Detta är naturligtvis ett bestående kontaktnät, som de medverkande företagen kommer att nyttja framöver. Att hitta rätt partner kräver stora resurser men är i många fall helt avgörande för ökad exportförsäljning. 2.6 Produktutveckling I två fall har företagets produkter eller organisation efter analyser och praktiskt arbete inte hållit måttet för en exportsatsning vilket innebar ett reducerat engagemang i projektet. Det resulterade i att ett bolag har gjort konkurs (Nordic River) och att den marknad som var tänkt för det andra företagets (ProcessIT/Optimation) produkter bedömdes vara obefintlig. I övrigt har samtliga företag utvecklat sina produkter genom att skapa internationellt säljmaterial och webb. Vissa företag har dessutom paketerat produkterna för en internationell marknad, där bl.a. säljprocessen, lönsamhet och vinn/vinn situationerna har varit väl beskriven för såväl exportföretag som partner och återförsäljare. Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Företagen har insett värdet av ett bra säljmaterial för bearbetning av sin exportmarknad. För flera företag har det även inneburit en utveckling av affärsmodell. Produktutveckling & affärsmodell Generellt behöver företag utveckla sin förmåga att paketera sina produkter på ett marknadsmässigt sätt för nationell och internationell marknad. Även affärsmodellerna bör utvecklas. Vi har konstaterat att ett flertal reklambyråer och marknadskommunikatörer inte är vana att skapa internationellt gångbara kommunikationsstrategier och säljmaterial. Med anledning av detta vill vi rekommendera t.ex. deras branschorganisation eller InternetBay att initiera ett utvecklingsarbete eller projekt för att stärka reklamföretagens internationella marknadskompetens. 9

10 2.7 Ekonomistyrning ett verktyg för projektet för att skapa engagemang Projektledningens mål var att öka företagens engagemang/verkningsgrad när de närmade sig kunderna. Det har vi praktiskt genomfört genom att successivt skapa en ökad medfinansiering från företagen när de närmar sig praktiska sälj/marknadsaktiviteter. Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Detta har skapat ett ökat engagemang från de medverkande företagen. 2.8 Arbetsmodell I tidigare exportprojekt har en praktisk arbetsmodell utvecklats för internationell försäljning. Arbetsmodellen har kontinuerligt utvecklats under projektens genomförande. Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Arbetsmodellen har än en gång visat att den är en utvecklingsmetod och generellt användbar samt en framgångsfaktor. Den kan spridas nationellt för att därigenom skapa affärsutveckling för SME företag även i andra branscher. Arbetsmodellen behöver utvecklas ytterligare eftersom vi under projektets genomförande har sett att medverkande företag har problem med att identifiera nyckelpersoner samt att skapa förtroende hos potentiella kunder och arbetssökande. Det finns också bolag som har tillväxtproblem inom sin organisation samt med styrelse och ägare. Antagligen är det så att ju mindre bolaget är desto större risk finns det för denna typ av management och ägarproblem. Ett förslag från projektledningen är att denna nu etablerade arbetsmetod i framtiden kallas IB exportmodell. 2.9 Attityder och insikt Export II har skapat insikt och attitydförändring om det internationella arbetets behov av strukturerat arbete och kunskap hos medverkande företag och dess personal m.fl. Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Att skapa affärer är inte tur utan ett strukturerat och strategiskt arbete samt att kunskap om marknad, kultur, kunder och konkurrenter skapar affärer. Författarens uppfattning InternetBay s framgång beror på ett starkt fokus för att praktiskt skapa ekonomiska resultat för medlemmar och exportföretag. När vi har träffat andra organisationer upplever vi denna skillnad tydligt vilket naturligtvis är en konkurrensfördel för InternetBay. InternetBay s framgång bygger på tydlighet, attityder och insikt om näringslivets behov Underleverantörer 10

11 Inom Export II har ett flertal underleverantörer identifierats och kontrakterats för att praktiskt stötta företagen i sälj och marknadsaktiviteter. Kvaliteten hos underleverantörer har varierat. Detta problem fanns även i tidigare projekt och har också i detta projekt påverkat resultatet för några företag. Kommentar praktiska erfarenheter/resultat I dagsläget kräver vi resultat och kvalitetsuppföljning av underleverantörerna samt att de har infört metoder för kvalitetssäkring av sin verksamhet. LOU försvårar och fördyrar möjligheterna till att rekrytera leverantörer. I framtida projekt bör detta problem lösas. Ett enkelt sätt kan vara att ersättningen till underleverantörerna uteblir tills medverkande exportföretag har godkänt deras arbetsinsats. Även någon typ av validering av leverantörer bör tas fram Utveckling och marknadsföring av Export II Det finns bra referenser från det tidigare projektet. Det underlättade rekryteringen av exportföretag till projektet, men försvårade samtidigt rekrytering av leverantörer. Under projektets genomförande har vi presenterat projektet för näringslivsorganisationer, Tillväxtverket, industribolag, Regeringen, skrivit nyhetsbrev mm. Trots allt så känns det inte tillräckligt vi skulle vilja att alla finansiärer, näringslivsorganisationer och bolag i övre Norrland känner till InternetBay och InternetBay Export. Där är vi inte ännu! Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Även om projektledningen för det nuvarande Export II har varit medvetna om projektets positiva resultat har det varit svårt att marknadsföra resultatet eftersom det kräver tydlig redovisning samt ett godkännande från medverkande företag och finansiärer. Dålig marknadsföring av projektet har påverkat projektet och rekrytering av nya medverkande företag under projekttiden Projekterfarenhet och framtida utvecklingsmöjligheter Till kommande exportprojekt finns nu etablerade arbetsmetoder och kunskap om hur man genomför ett exportprojekt och därtill ett internationellt nätverk som stödjer processen. Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Det innebär att nya exportprojekt kommer att kunna redovisa ett ännu bättre resultat på kortare tid, samt att näringslivet har ett ökat intresse av kommande exportprojekt. Befintlig metod/arbetsprocess bygger på etablerade arbetssätt. Under projektets genomförande har utvecklingen av sociala medier utvecklats och globalt etablerats. Eftersom affärer görs mellan människor och organisationer med förtroende för varandra kommer de sociala mediernas betydelse för att skapa och utveckla befintliga affärer att utvecklas. Initiala diskussioner för att utveckla nya affärsmodeller har därför inletts med Luleå Universitet / Daniel Örtqvist och Chapman University / 11

12 Niklas Myhr. Avsikten är att skapa ett nytt utvecklingsprojekt och exportprojekt med fokus på bl.a. metodutveckling Ägare, management och personal i medverkande exportföretag Under de år som Export II drivits har flera bolag bytt ägare, ledning och/eller nyckelpersonal. I några fall har även finansiering varit frågor som berört företag och dess ägare. Vi har även identifierat växtvärk i några bolag. Bolagen och deras organisation, ledning och ägare och finansiärer har helt enkelt svårt att svara upp mot marknadens krav och potential. Detta är ett problem och arbetsmetoden bör utvecklas för alla typer av små bolag samt ägare och ledning. Nyanställda personer med internationell affärserfarenhet och bakgrund har naturligtvis ökat företagens kompetens. Totalt har det i de medverkande företagen rekryterats drygt 34 personer. Eftersom de medverkande företagen är små så kommer dessa personer att arbeta med i princip allt i bolagen de jobbar såväl med försäljning nationellt som internationellt, produktutveckling och administration Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Med kunnigare ägare och ledning hade resultatet med säkerhet blivit bättre för några företag. I framtida utvecklings och exportprojekt bör detta utvärderas eftersom affärer görs mellan människor och organisationer med förtroende för varandra. Det är tråkigt att organisations & ägarproblem har påverkat vissa företags utveckling. Initiala diskussioner för metodutveckling och ett utvecklingsprojekt kring dessa problem har därför inletts med Luleå Universitet / Daniel Örtqvist InternetBay Som projektägare måste även InterntBay utvecklas. InternetBay har under detta projekts genomförande haft ekonomiska problem, bytt chefer och personal ett flertal gånger. Att personal byter jobb är i sig naturligt men det har fördyrat och försenat projektet. Förhoppningsvis är dessa problemen lösta. Kommentar praktiska erfarenheter/resultat Följande är rimligt att InterntBay som projektägare ansvarar för: att utveckla samt administrera samarbetet med regionens finansiärer samt nationella finansiärer. att administrera och sköta projektens ekonomiska redovisning. att utforma projektansökningar rigga nya projekt. att marknadsföra projektens resultat mot näringsliv, finansiärer och kommunala samt statliga organisationer. 12

13 3. InternetBay Export II bakgrund Varför exportprojekt i regionen IT industrin i Västerbotten och Norrbotten verkar i huvudsak på en regional och nationell marknad. Branschen har dock lyckats hålla en hög kvalitet på sina produkter inom några affärsområden t.ex. IT/Telecom, styrsystem, övervakning, tullsystem och hälsovård. Industrikunderna är lokala och globala storföretag inom gruv, metall, sågverks och pappersbranschen samt IT/Telekom. Förutom industrikunderna arbetar IT branschen tillsammans med universitet, sjukhus, kommuner och landsting, där ett flertal underleverantörer / företag är framstående. I en situation med en relativt liten regional marknad, är det svårt för regionala SME företag att växa. Därför är det nödvändigt att ITbranschen i regionen strävar efter att nå större marknader. Storleken på den fakturering som ITföretagen i regionen har av internationella affärer skulle kunna vara mycket större, eftersom potentialen finns. Detta är en fråga om långsiktig överlevnad för regionen samt för företagen. Det innebär att det i regionen finns ett antal spjutspetsföretag som levererar såväl mjukvara som hårdvara med en möjlig global marknad. Ett problem för dessa företag är bristande marknadskompetens och internationell säljerfarenhet. Vilket bl.a. visar sig i att regionen har få företag som har kunskap och kompetens att paketera sina produkter på ett marknadsmässigt sätt. InternetBay är en klusterorganisation för ITföretagen i Norr och Västerbotten och har visat att man kan stödja ITbranschen på ett framgångsrikt sätt. InternetBay hjälper sina medlemmar när det gäller att identifiera nya affärsmöjligheter och att stödja företag att komma in på en internationell marknad. InternetBay tog därför under åren initiativet till en förstudie av ett exportprojekt Nite (North IT to Europe). Syfte var att hjälpa IT företag att öka sin exportförsäljning. 3.2 Förstudie och exportprojektet Nite Syftet med förstudien var att utveckla metoder för att öka försäljningen för medverkande företag på Europamarknaden. Projekt Nite var en test av dessa metoder. Dessutom kartlade förstudien möjligheter och behov av projekt för internationell försäljning och marknadsföring. Det innebar att identifiera kompetensbehov, klara finansiering samt skapa nätverk och samverkan mellan företag inom Internet Bays geografiska område. Förstudien skulle också beskriva företagens mål, val av marknad samt hur projektet skall kunna nå sitt syfte och slutligen besvara frågan om ett projekt med denna ambitionsnivå är möjligt att genomföra. 13

14 Samtliga dessa frågor besvarades positivt i förstudien! Därför ansöktes om finansiering från länsstyrelser och kommuner i regionen. Den ansökan blev positivt bedömd därmed startade Projekt Nite 2006.( För mer information om förstudie och Nite kontakta InternetBay) InternetBay s ledning och styrelse ansåg att resultatet av Nite var så positivt hade ett nytt exportprojekt planerades, finansierades och startades upp. Det är resultaten av det projektet som beskrivs i denna rapport. 3.3 Inledning InternetBay Export II Avsikten var att InternetBay Export II (IBE2) skulle effektivisera, utveckla arbetssätt och arbetsmetoder från tidigare exportprojekt. IBE2 skulle även nå ett bättre resultat men på kortare tid än föregående projekt samt att projektet skulle verka för en period av 30 månader (2,5 år). Projektbudget, aktiviteter och genomförande skapades för max 15 deltagande företag från norra Sverige. Syfte Att InternetBay Export 2 skall stödja och hjälpa företagen att skapa en ny internationell marknad och en bestående internationell etablering efter 3 år från projektstart. Vision Att genom utveckling av beprövad arbetsmodell för export skapa hjälp till självhjälp och bestående exportkompetens i medverkande företag. Att driva exportprojekt med hög verkningsgrad. Mål Att öka försäljningsvolymen med 200 % för regionala ITföretag på utvalda internationella marknader. Att deltagande företag i projektet skall öka kunskapen om internationella affärer och utveckla respektive företags organisation och ekonomi. Kommentar praktiska erfarenheter avseende projektets mål Under projektets genomförande beslutade projektledningen och projektets styrgrupp att projektet skall redovisa försäljningsökning, nyanställningar mm i faktiska siffror. I projektansökan sattes försäljningsmålet till 300 % i syfte att ha ett utmanande mål för att ge energi till projektet. Under projektets gång visade det sig att målet var orimligt. Sedan fanns också ett matematiskt problem i detta. Vad innebär det om ett företag som inte har sålt något på export tidigare säljer för 1kr är det då 100% och skulle 3 kronor då motsvara 300%!? För framtida exportprojekt bör det inte vara orimligt att ha utmanande mål, som dock bör uttryckas i kronor och t.ex. nyanställda personer. Vid försäljning till stora internationella kunder är det normalt att säljtiden till avslut är mycket lång, i de flesta fall flera år. Av samma orsak tecknas avtal och affärer över flera år. Detta har lett till att medverkande företag vid projekts slut har en betydande prospekt och orderstock som kan förväntas ge affärer under de närmaste åren. Den totala effekten av Export 2 är m.a.o. större än de siffror som tidigare har nämnts i detta dokument. Projektet har finansierats under hela perioden samtidigt har företagens insats ökat när de närmar sig konkreta säljaktiviteter. 14

15 3.4 Strategier vid planering av Export II 1. Att befintlig arbetsmodell och nätverk vidareutvecklas i projektet. 2. Urval och kvalitetssäkring av medverkande företag, mentorer och leverantörer. 3. Mentorskap och leverantörer Att kontinuerligt arbeta för att utöka befintligt nätverk av leverantörer och mentorer. Att respektive företag erbjuds en mentor för utveckling och exportaffärer. Kommentar praktiska erfarenheter I praktiken har det visat sig svårt eftersom LOU påverkar urvalsvalprocessen samt att det finns en klart begränsad tillgång på leverantörer. Dessutom bygger mentorskap på ett förtroende mellan mentorerna och mottagaren av mentorernas råd. 4. Styrning Respektive företags exportutveckling skall styras i etapper med väldefinierade kontrollpunkter. 5. Utbildning av företag Ett utbildningsprogram tas fram utifrån urval och checklistor som företagen ska gå igenom (behovsstyrt). Kommentar praktiska erfarenheter I praktiken har styrning och utbildning visat sig svårt eftersom exportbolagens interna organisationer hela tiden har en tidspress skapad utifrån marknadskrav samt att flertalet exportbolag under projektets genomförande har varit i kraftig tillväxt. Det man i bästa fall skulle kunna säga är att det har varit en praktisk utbildning via projektet på varje företag genom mentorer och samarbete med olika leverantörer och kunder. 7. Marknadsföring av IBE2 Att marknadsföra resultat och aktiviteter som genomförs i projektet är viktigt för att skapa attitydförändring i regionen samt att informera om resultatet. En annan viktig uppgift är rekrytering till kommande exportsatsningar. Kommentar praktiska erfarenheter Vi har under projektets genomförande presenterat projektet samt resultat vid ett antal tillfällen för många olika aktörer bl.a. Universitet, Handelsministern, Näringslivsministern, Näringslivsorganisationer i Stockholm & Sundsvall, samt ca 100 olika bolag. 15

16 Även en tidsskrift är gjord och distribuerad i övre Norrland. Nyhetsbrev är också gjorda och utskickade. Projektet har också haft en helsida i Dagens Industri. Trots detta så är vi ändå inte nöjda med marknadsföringsinsatserna av IBE2. I framtida projekt måste det skapas resurser för marknadsföring av pågående exportprojekt, projektadministration samt utformning av projektansökningar för kommande/planerade exportprojekt. 8. Vid planeringen av Export II beskrevs att en övergång till InternetBay Export Office IBE2 skulle som en naturlig fortsättning under eller efter detta projekts genomförande, samt att deltagande företag erbjöds att ta del av tjänsten InternetBay Export Office. Denna tanke/idé har dock inte presenterats för företagen, däremot har medverkande företag erbjudits att medverka i ett kommande exportprojekt. (se bilaga 1.) 3.5 Fördelar för företagen med att medverka i Export II Inledning Projekt Export II ger fler fördelar för deltagande företag. Bolagen som medverkar har tillgång till en beprövad utvecklingsmodell, erfarenheter från tidigare exportprojekt, extern affärskompetens och nationella samt internationella nätverk. Ekonomiska fördelar/kompetens Ytterligare en fördel är naturligtvis att ökad försäljning ger ekonomisk tillväxt samt att respektive företagsorganisation och kompetens utvecklas. Projektet reducerar även företagens marknadskostnader genom nätverk, kompetens och genom delfinansiering av deras internationella affärsutveckling. Kommentar praktiska erfarenheter Kostnaderna för att nå den första internationella kunden är normalt hög samtidigt är tid till affär lång. IBE2 har reducerat tid och kostnader samt ökat träffsäkerheten med hjälp av en fungerande modell/process, nyttjat internationell kompetens, ökat nätverkande aktiviteter mellan företag, lärt av erfarenheterna och utnyttjat befintliga internationella exportnätverk. Allt detta har förbättrat bolagens möjligheter till framgång. Förtroende De bolag som tidigare deltog i Nite projektet erbjöds att medverka i det nya IBE2 projektet. Tanken var initialt att de skulle kunna medverka som mentorer mm. Kommentar praktiska erfarenheter Det fanns dock en vilja att praktisk vara med och jobba med export så Upkeeper, FältCom och Dataductus valde att med nya tekniker/tjänster medverka i detta exportprojekt. 16

Innovationssluss Norr

Innovationssluss Norr Innovationssluss Norr Workshop Kommersialisering av innovationer sker i företagen Anders Högström Magnus Wiklund IUC Norrbotten IUC Västerbotten Innehåll Inledning Innovations- och kommersialiseringsprocessen

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY INBJUDAN PROGRAMSTART DEN 9 MAJ 2017 Ser du Tyskland som nästa steg i den internationella satsningen? Eller känner du att befintliga affärer behöver utvecklas ytterligare?

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Kompetenskontraktet. Statusrapport

Kompetenskontraktet. Statusrapport Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Kristina Rådberg, samverkansavdelningen 2013-03-26 Kompetenskontraktet Statusrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Turismfunktionen vid VKL

Turismfunktionen vid VKL Välkommen! Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag om hur besöksnäringen kan utvecklas från traditionell torghandel till en modern och vinstdrivande industri. Vad är det som gör skillnaden mellan

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 SMÅLAND China Support Office 瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 Wang Zhi 2014-01-21, Reglab 1 2 3 Projektet i korthet Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Linnéuniversitetet Arbete på hemmaplan Kontor

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Xmentor - för potentiella partners

Xmentor - för potentiella partners Xmentor - för potentiella partners Xmentor AB - www.xmentor.se - Östra Torggatan 2C - 652 24 Karlstad OM XMENTOR Den höga förändringstakten i dagens organisationer liksom den ofta kritiska tillgången på

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer