och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt."

Transkript

1 AFFÄRSIDÉ Vi skall sälja ett varierande utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. VISION Vi skall på ett ansvarsfullt och säkert sätt skapa de mest attraktiva spelen, till glädje för spelarna och till nytta för samhället. TILLSTÅND Regeringen har gett Svenska Spel och dess dotterbolag tillstånd att anordna vadhållning på idrottstävlingar vadhållning på hundkapplöpningar lotterier spel på värdeautomater internationellt kasinospel Värdeautomatstillståndet innebär att högst Jack Vegas- och Miss Vegas-automater får utplaceras på restauranger och pubar respektive bingohallar. Kasinotillstånden ger Svenska Spel rätt att driva internationella kasinon inklusive spel på olika penningautomater i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Svenska Spels nuvarande tillstånd gäller till och med utgången av år Enligt det nya tillståndet får Svenska Spel anordna flera vadhållningsspel dagligen och s k probability games. 1

2 VD-KOMMENTAR Rekordresultat till glädje för samhället Om 2002 var ett framgångsår så var 2003 det i än högre grad med en omsättning för hela koncernen på nära 20 miljarder och ett resultat på nära 4,7 miljarder rekordnoteringar båda två. Detta uppnåddes tack vare ett målmedvetet strategiskt arbete, kloka långsiktiga investeringar och mycket kompetenta medarbetare både i koncernen och i distributionsledet. Spelintäkterna för Svenska Spel lyfte 2003 från 17,7 till 18,8 miljarder, en ökning med 6%. Dessutom tillkommer spelintäkter från Casino Cosmopol på 720 miljoner att jämföra med ca 300 året innan. De totala spelintäkterna kom därigenom att uppgå till 19,5 miljarder. Detta innebar att koncernens omsättning ökade med över 8%. Svenska Spels marknadsandel ökade också från 53 % till 54%. Vinsten var 470 miljoner högre än 2002 och blev nästan 4,7 miljarder, en ökning med 11% - den största i Svenska Spels historia. Riksdagsbeslut om nytt vinstdelningssystem verkställt Under det gångna året verkställde regeringen ett tidigare riksdagsbeslut om ett nytt vinstdelningssystem för Svenska Spel. Enligt detta beräkningssätt fick ungdomsverksamhet inom idrott och andra folkrörelser över 1 miljard. Till detta kommer 165 miljoner som utbetalats till Sveriges bingohallar att fördelas till lokala idrottsföreningar. Resten av Svenska Spels resultat går till ägaren staten. Tidigare gick all vinst från värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas till Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen. Dessa spel är störst på den svenska spelmarknaden. De värdeautomaterna uppnådde en bruttoomsättning på nära 7 miljarder. Kasinoverksamheten visar vinst redan efter två år Den största tillväxten visar Casino Cosmopol. I mars invigdes i Stockholm det sista av de fyra planerade kasinona, som snabbt utvecklat sig till det mest lönsamma. Sedan juni 2001 har koncernen etablerat fyra internationella kasinon med över en miljon besök. Intäkterna från Under året kommer diskussionerna om det är möjligt att bevara en reglerad spelmarknad att vara det allt överskuggande diskussionsämnet för spelbranschen dessa blev 720 miljoner. Därigenom kunde kasinoverksamheten redan efter två år uppvisa en vinst på 167 miljoner kronor. Den beräknas öka ytterligare under 2004 som blir det första hela verksamhetsåret för kasinona. En tredje tillväxtsektor är försäljningen på Direktkanalen, dvs via internet och mobiltelefon. Under året lanserades skraplotter på svenskaspel.se. Samtidigt genomförde företaget för första gången en direkt marknadsföring av denna försäljningskanal. Resultatet lät inte vänta på sig över nya spelare kunde registreras och omsättningen steg med 64% till 495 miljoner. Denna framgång skall ses i ljuset av en starkt ökande inhemsk och utländsk konkurrens. Privata bolag utan ett uttalat spelansvar och utan krav att leverera överskott till svenskt samhälls- och föreningsliv kan erbjuda andra spelvillkor som lockar framför allt sportspelsentusiaster. De statliga spelbolagen i Danmark och Finland har med framgång svarat med ökad återbetalning till Oddsetspelarna. Någonting liknande kan bli aktuellt även i Sverige. Från och med maj har det också varit möjligt att vid vissa utvalda idrottsevenemang spela på fotbollsobjekt medelst mobiltelefon. Denna verksamhet kommer att utökas under På skraplottsidan ökade den inhemska konkurrensen inte minst i kassalinjen i butiker. Trots detta kunde detta segment öka med 2% efter en bra slutspurt för kärnprodukten Triss men också tack vare den nya lotten Skrap-Pyramid som på ett utmärkt sätt kompletterade Skrap-Bingo. Den 6%-iga ökningen för Keno innebar att spelet än en gång hamnade en bra bit över miljarden och att även nummerspelen kunde notera ett plus. Det är tack vare ett intensivt arbete i utvecklingsarbetet och ute i detaljhandeln som Svenska Spel lyckats behålla sin starka ställning där, men den kräver ständiga förbättringar och omprioriteringar. Företaget har lagt ner mycket arbete på att få fram en ny inredning för spelombuden. Som en förberedelse för framtiden har Svenska Spel också gjort en upphandling av en helt ny generation spelterminaler som bättre motsvarar företagets och ombudens krav på snabbhet och flexibilitet. 2

3 Stora ansträngningar läggs ner på att ta ett spelansvar Hela koncernen lägger ner stora ansträngningar på att ta ett spelansvar. Bland annat görs detta genom utbildning av ombuden om gällande lagstiftning och regelverk om förbud för kreditspel och spel för minderåriga. Under året har företaget därför använt sig av s k mystery shoppers för att kontrollera att detta fungerar som det skall. All personal på de restauranger, pubar och bingohallar som har värdeautomatspel har genomgått en särskild spelansvarsutbildning om vikten att hålla åldersgränser och med information om spelansvar och spelberoende. Den i särklass viktigaste och mest omdebatterade frågan har gällt den reglerade spelmarknaden. Privata spelbolag i Eng-land, Australien och Malta har fortsatt att trotsa den av riksdag och regering fastslagna lagliga ordningen för vem som får bedriva spel och marknadsföring för spel i Sverige. Utslaget i det s k Gambellifallet i EG-domstolen tolkades som om det nu var fritt fram för dem att verka i hela EU. Företrädare för regeringen och Lotteriinspektionen har dock å det starkaste bestritt denna tolkning av domslutet och menar att svensk spellagstiftning gäller. Diskussionerna om hur man behåller en reglerad spelmarknad fortsätter Det är viktigt att man behåller en reglerad spelmarknad i Sverige för att kunna kontrollera utvecklingen och ta ett spelansvar. Det höjda anslaget till forskning och behandling för spelberoende och de riktlinjer som de lagliga spelbolagen enats om för sin marknadsföring är viktiga inslag i spelansvarsdebatten. Att det finns ett starkt stöd för den svenska vinstfördelningsmodellen vittnar till exempel de stora annonskampanjer om som förmånstagarna för de lagliga spelarrangörerna genomfört i början av Under detta år kommer diskussionerna om hur man bevarar en reglerad spelmarknad att vara det allt överskuggande diskussionsämnet för spelbranschen. Meg Tivéus Visby i mars

4 DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2003 Spelandet är stabilt Spelåret dominerades i stort sett av tre företeelser - ökad medial närvaro av utländska spelarrangörer på internet, diskussion om framtiden för den reglerade spelmarknaden och frågor som rör spelbolagens, samhällets och individens spelansvar. Omsättningen på den svenska spelmarknaden fortsatte att öka i bruttotal. Enligt statistik från Lotteriinspektionen satsades drygt 36 miljarder på spelprodukter från de statligt kontrollerade spelbolagen Svenska Spel (inklusive Casino Cosmopol) och ATG, folkrörelselotterier med Folkspel (bl a Bingolotto), A-lotterierna och IOGT- NTO-lotterierna, bingohallarna och de privata företag som står för den lilla sektorn med restaurangkasinon. Bruttoomsättningen skulle därigenom ha gått upp med ungefär en miljard, dvs 3%. Viktigare är dock att se på nettoomsättningen, det vill säga vad som förbrukats när vinnarna fått sin del. Vinnarnas andel har blivit allt större år från år eftersom spelarna i allt högre utsträckning föredrar spel som har en högre återbetalningsprocent än tidigare. Man väljer alltså mer och mer värdeautomatspel, kasinospel, skicklighetsspel som olika varianter av Oddset och snabbspelsvarianten Harry Boy hos ATG. Vinnarna beräknas ha fått tillbaka 58% av insatserna, dvs 22 miljarder, i vinst. Nettoomsättningen är därför 15 miljarder och i stort sett oförändrad sedan föregående år liksom den procentsats som svensken lägger på spel av sin disponibla inkomst, 1,3% netto. Övriga föreningslotterier, 3% Folkspel, 6% Svenska Spel, Casino Cosmopol, 2% Svenska Spel, värdeautomater, 19% Bingo, 5% Nettoomsättning 15 miljarder kronor Den svenska spelmarknaden 2003 Svenska Spel, Casino Cosmopol, 5% Svenska Spel, värdeautomater, 14% Restaurangkasino, 3% Övriga föreningslotterier, 4% Folkspel, 8% Bingo, 4% ATG, 29% Bruttoomsättning 36 miljarder kronor Svenska Spels exklusive värdeautomater och kasino, 33% Restaurangkasino, 3% ATG, 21% Svenska Spels exklusive värdeautomater och kasino, 41% Värdeautomatspelen ökar mest De spel som ökat mest är liksom föregående år värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas i restaurang- resp. bingohallsmiljö, spelandet i Casino Cosmopols fyra lokaler samt vissa spelvarianter hos ATG. Även de tre varianterna av Skrap- Bingo liksom Greyhound Racing hade en stark procentuell ökning. Det senare tack vare nya spelvarianter som Enkel3 och Dubbel3. Trots en påtagligt ökad konkurrens framför allt från utländska vadslagningsfirmor på nätet gick omsättningen på Oddset upp med 5%. Internetspel Spelet på Svenska Spels direktkanal ökade också kraftigt med drygt 60% till 495 miljoner. ATG:s internetspel står för ca 700 miljoner. Folkrörelserna introducerade också några spel på internet under 2003, men omsättningen är än så länge mycket liten. Betydligt större är den hos de privata bolag som har sin bas i Storbritannien, på Malta eller i Australien och som vänder sig direkt till svenska konsumenter. Det beräk- 4

5 nas att de har en marknad på uppemot tre miljarder kronor som inte finns med i Lotteriinspektionens siffror. I dessa finns inte heller det illegala spelet. Lotteriinspektionen fick i början av 2003 ett uppdrag av regeringen att försöka kartlägga olagligt spel på olika automater med penningvinster. I augusti avlämnade man sin rapport i vilken det framgår att det spelas för ytterligare minst 3 miljarder på maskiner som inte längre är tillåtna i Sverige. Bingolotto fortsätter att backa Under 2003 skedde stora förskjutningar av spelandet. Folkspel med huvudprodukten Bingolotto fortsatte sin kräftgång och backade med över 20%. ATG ökade däremot med 3,5%, inte minst på grund av energisk marknadsföring med fokus på snabbspelet Harry Boy. Bingospelandet och restaurangkasinona var i stort sett oförändrade och inte nämnvärt påverkade av spelet på de fyra internationella kasinona i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Konkurrensen i ombudsledet mellan de svenska spelarrangörerna blev större sedan folkrörelsebolaget Spero framför allt lierat sig med Coop för att sälja sina lotter i kassalinjen och ATG i slutet av året började sälja snabbspel hos ICAhandlarna. Svenska Spel å sin sida stärkte Trisskonceptet ytterligare och kom med en ny variant på Skrap-Bingo, Skrap-Pyramid som sålde bra redan från start. Fritt fram för allt spel i Sverige? De utländska spelarrangörerna riktade sig till att börja med mest mot Svenska Spel, men även ATG har känt av den ökade konkurrensen. Utslaget i det s k Gambellifallet i EG-domstolen tolkades av utländska spelbolag som om det var fritt fram för allt spel i Sverige, något som såväl finansministern som Lotteriinspektionen omedelbart och kraftfullt bestred. Man ingrep också omgående mot några av de tidningar som lät införa reklam för aktörer utanför den reglerade spelmarknaden. Ett avgörande väntas i ett för denna fråga prejudicerande fall i början av Liknande aktioner har noterats i till exempel Danmark och Norge. I det sistnämnda landet liksom i Finland har Oddset haft en viss tillbakagång, vilket kan tillskrivas de utländska bolagen som har haft en högre procentuell vinstutdelning till vinnarna då de inte haft något krav på sig att leverera något överskott till samhället eller andra förmånstagare. I Danmark har det statliga bolaget Dansk Tipstjeneste dock hävdat sig väl eftersom man fått tillstånd att drastiskt höja vinnarnas andel och på så sätt fått tillbaka de inhemska spelarna. Det statliga finska bolaget Veikkaus genomförde samma förändring i början av I Riksdagen vill en majoritet bevara den reglerade marknaden medan man i många media höjt röster för en avreglering av spel. I EU förbereds direktiv om en friare tjänstemarknad som eventuellt också kommer att inbegripa gränsöverskridande spel, något som hittills bara Storbritannien har förespråkat av de 15 medlemsländerna. I det sistnämnda landet kommer man att inom kort få en helt ny, liberalare spellagstiftning, som inte begränsar spel över gränserna. I Grekland och Italien går tendensen mot att introducera de statliga spelbolagen på börsen men ändå behålla kontroll över tillstånd och överskott. Spel över gränserna Stor betydelse tillmäts ett fall som dragits inför World Trade Organisation (WTO). Två karibiska stater anklagar USA för att vilja förhindra dem från att kunna konkurrera på den amerikanska marknaden med sina spelerbjudanden på internet. Spelvärlden väntar med spänning på utslaget i detta fall som kan bli prejudicerande vad gäller spel över gränserna för alla medlemmar i WTO. Spelansvar En av de allra viktigaste frågorna för spelbranschen för närvarande är den om spelansvar. Den har dominerat debatten i Australien och Nordamerika i många år men kommer nu allt oftare också upp på dagordningen i andra delar av världen, inte minst i Skandinavien där man i större utsträckning än på andra håll satsat på spelautomater, snabbspel och internet men också mycket mer på forskning om spelandets positiva och negativa följdverkningar än i de flesta andra länder i Europa. För oss som representerar staten och föreningslivet är det självklart att även fortsättningsvis slå vakt om den svenska spelmodellen. Vi tror på dess förmåga att tillgodose efterfrågan på spel under kontrollerade former och att bidra till idrottssveriges och de svenska ungdomsorganisationernas verksamhet. Vi avser att arbeta för att dessa mål skall kunna nås även i framtiden. 5

6 DEN INTERNATIONELLA SPELMARKNADEN 2003 Internationella kontakter allt viktigare Alltsedan 30-talet har Sverige gett impulser till den internationella spelbranschen och bidragit till dess utveckling utomlands, men också tagit intryck av tekniska nyheter och nya spelidéer utomlands. arbetsgrupper för speljuridik, interaktivt spel, sportspel och spelansvar, dels har man haft återkommande och nära kontakter framför allt med de nordiska kollegorna om spelutveckling, spelansvar och speljuridik, dels har flera utländska spelbolag gjort studiebesök hos Svenska Spel. I början av året kom en delegation från Nya Zeelands inrikesministerium för att studera hur internetspel bedrivs i Sverige medan De statliga spelbolagen i Sverige har också sedan starten spelat en viktig roll i den europeiska och i den globala intresseorganisationen. Dessa tendenser har ytterligare förstärkts under det gångna året. Svenska Spels VD har suttit i styrelsen såväl för The Association for the European Lotto and Toto Lotteries (EL) som för The World Lottery Association (WLA) och hållit föredrag på deras stora kongresser. I maj stod Svenska Spel som värd för ett styrelsesammanträde för WLA i Stockholm då viktiga strategiska, taktiska och politiska frågor stod på dagordningen. Diskussioner om den snabba utvecklingen på internet I början av september var Svenska Spel medarrangör för New Media - New Concepts, det årliga seminariet för interaktivt spel arrangerat av EL och WLA. Mer än 100 deltagare från hela världen samlades i Visby för två intensiva dagar där man diskuterade den snabba utvecklingen på internet och mobiltelefoni samt vad detta innebär för spelbranschen. Den ökade konkurrensen belystes förstås samt de senaste juridiska processerna och domsluten som har betydelse för den reglerade spelmarknaden. Deltagarna fick även bekanta sig med de spännande och stimulerande satsningar på spelutveckling som görs på Högskolan på Gotland i nära samarbete med Interactive Institute och zerogame.studio med starkt stöd av Svenska Spel. Intensivt utbyte med utländska spelbolag Utbytet med utländska spelbolag har varit intensivt. Dels har en av Svenska Spels medarbetare haft som särskilt uppdrag att leda och medverka i samtliga seminarier som organiserats av WLA, dels har företaget medverkat i flera viktiga europeiska 6

7 Italien sände en sexmannagrupp från statliga myndigheten Adminstratione di monopoli di stato för att studera automatspelsmarknaden efter det att Svenska Spel som enda icke-italienska spelbolag inbjudits att hålla ett anförande vid den största spelkonferensen någonsin i Rom. Besök från Kina Två stora kinesiska grupper från Kanton och Beijing fick vardera under en dag lära sig det mesta om svensk spelmarknad där man mest intresserade sig för turspel och politiskt regelverk. Norsk Tipping har i flera omgångar varit på Svenska Spels kontor i Sundbyberg för att på nära håll se hur Svenska Spel utvecklat sin strategi för värdeautomatspelen i restaurang- och pubmiljö. Inte minst har man tagit starka intryck av det spelansvarsprogram som Svenska Spel tagit fram och vidareutvecklat under Föredrag om spel och spelansvar Representanter från Svenska Spel har dessutom inbjudits att hålla föredrag om spel, spelansvar och spelberoende vid en världskongress i Vancouver och en i Las Vegas samt vid en konferens anordnad av stiftelsen för nordiska spelpsykologer (SNSUS) i Odense. På spelsidan har det 10-åriga Viking Lotto-samarbetet med övriga nordiska länder och Estland pågått som tidigare medan sportspelssidan fortsatt deltagit i arbetet med en gemensam databas för frågor som rör matchtider, cuper och liknande med de flesta andra statliga spelbolag som erbjuder Oddset. I mer än 40 år har Svenska Spel deltagit i UEFA-Intertoto Cup genom vilken matchobjekt på fotboll kan tillhandahållas hela sommaren. De tre mest framgångsrika lagen i denna kvalificerar sig sedan till den prestigefyllda UEFA-cupen. Kinesisk delegation på besök hos Svenska Spel lär sig allt om den svenska spelmarknaden. 7

8 SVENSKA SPEL OCH SAMHÄLLET En miljard till idrotten Statliga svenska spelbolag har alltid stått i samhällets tjänst ända sedan det första lotteriet i Stockholm kring Överskottet från Penninglotteriet gick till kultursatsningar, som till exempel Nordiska museet och konstmuseer i Göteborg. Tipstjänst bidrog redan från starten till att svensk idrott kunde växa sig allt starkare, vilket nyligen dokumenterats i en doktorsavhandling. Sedan Penninglotteriet och Tipstjänst 1996 slogs samman till Svenska Spel har samarbetet med idrotten och kulturen förstärkts ytterligare. Vinsten fördelas direkt Ett antal sociala och akademiska projekt har dessutom tillkommit, vilket sammantaget gör Svenska Spel till en av de allra största sponsorerna i Sverige. Viktigast av allt är dock att Riksdagen nu har beslutat hur en betydande del av Svenska Spels samlade vinst skall fördelas direkt till Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen för att användas för ungdomsaktiviteter. Detta innebär till exempel att det förra Frida Lindgren, innebandyspelare, en av årets 60 elitidrottsstipendiater. erhåller 867 miljoner och det senare 143 miljoner, alltså drygt en miljard kronor. Till detta kommer de 60 stipendier på kronor vardera som Svenska Spel bidrar med till lovande idrottsmän och -kvinnor på förslag av Riksidrottsförbundet. Många av svensk idrotts ledande namn har på detta sätt fått en bra start i sin karriär. Framgång för svensk idrott ökar intresset för spel Framgångar för svensk idrott medför också ett ökat intresse i befolkningen att ytterligare vilja stödja den genom att spela på Svenska Spels produkter. Framför allt gäller detta förstås Stryktipset och Oddset. Helt naturligt samarbetar därför Svenska Spel mycket intimt med de sporter som bolaget framförallt erbjuder som spelobjekt. Störst och viktigast bland dessa är förstås fotbollen. Samarbetet med Fotbollförbundet både på högsta nivå, dvs herr- och damlandslaget liksom i de högsta serierna och projektet Tipselit har under året intensifierats. Svenska Spel har därför glatts med hela folket åt framgångarna för det svenska damlandslaget i fotboll under VM i USA. För att möjliggöra framgångar även i framtiden beslöt företaget under hösten att skjuta till två extra miljo-

9 trovärdigheten är för framgång för speloperatörer på internet. Sedan tjugo år tillbaka utdelas även ett antal större och mindre resestipendier till lovande unga sportjournalister för att de skall kunna genomföra resor och uppslag som de annars inte kan göra. Det framgångsrika svenska damlandslaget i fotboll hyllades och skrev autografer åt personalen hos huvudsponsorn Svenska Spel ner till damfotbollen. Svenska Fot-bollförbundet har också klart markerat att man vill fortsätta och stärka kontakterna med Svenska Spel när nu utländska spelarrangörer försöker ta sig in på den svenska spelmarknaden också genom att i strid med vissa gällande avtal försöka sponsra svenska idrottslag. Andra stora och viktiga partner är sedan flera år även Ishockeyförbundet, Bandyförbundet, Innebandyförbundet och Handbollsförbundet. Svenska Spel, Oddset och Stryktipset har därigenom flitigt exponerats både i nationella och internationella sammanhang. Det är dock inte bara på riksnivå som Svenska Spel har valt att sponsra. På de båda verksamhetsorterna har företaget många lokala samarbeten. I Visby arbetar man ihop med till exempel dam- och herrbasketlagen Visby Ladies och Visby Basket, speedwaylaget Bysarna och Talanggruppen Gotland. I Sundbyberg är det i stället bowlingen, curlingen och fotbollen förutom rullstolsbasket som får företagets stöd. Triss Lady populärt arrangemang Ett årligen återkommande mycket populärt arrangemang som samlar kvinnliga svenska golfare är Triss Lady. Detta är ett exempel på många större evenemang som Svenska Spel stöttar. Andra sådana under året var den traditionella Idrottsgalan och nysatsningen på de fyra uttagningstävlingarna till Melodifestivalen i Sundsvall, Göteborg, Malmö och Stockholm, orter där Casino Cosmopol också finns. På kultursidan har man ett mångårigt kontrakt med gotländska Romateatern, vars Shakespeareuppsättningar i den gamla klosterruinen, får allt större medial och publik uppmärksamhet. Medeltidsveckan i augusti med Riddarsällskapet Torneamentum som även turnerar på fastlandet har sponsrats och även sedan kort tid Kungliga Operan och Moderna Museet. Affärsområdet Restaurangspel har givetvis varit starkt intresserat av att stimulera intresset för kopplingen mellan värdeautomatspel och svenska matkultur. Man har därför förutom medverkan i det årliga evenemanget Restaurangernas dag även skrivit kontrakt med det framgångsrika svenska Kocklandslaget. Detta manifesteras också i affärsområdets magasin Spel&Mat. Behandling av idrottsskador Svenska Spels sociala engagemang återspeglas i ett flerårsavtal med den s k Tipskliniken, knuten till Karolinska Institutet och St Görans sjukhus där unik idrottsmedicinsk forskning bedrivs och där man mycket snabbt och effektivt kan genomföra operationer och behandlingar relaterade till idrottsskador. Svenska Spel har sedan många år även stött akademisk forskning om spel genom Centrum för spelforskning på Högskolan i Gotland och spelutbildningar vid samma akademiska institution. I samband med den årliga Spelakademin, som nu avhölls för 12:e gången med uppslutning av hela Spel-Sverige, utdelades Svenska Spels särskilda spelforskningsstipendium. Denna gång gick det till två kvinnliga forskare som utrett hur viktig Inlägg i debatten År 2003 var ett år då mycket hände på spelområdet både i Sverige och utomlands. Många viktiga frågor om den reglerade spelmarknadens vara eller icke-vara, om spelansvar och spelberoende, om samspelet mellan olika arrangörer i Sverige, om det illegala spelet osv avhandlades i Riksdagen, i media och i spelbranschen. Svenska Spel fann det därför angeläget att bidra med mer faktiska upplysningar och information om bakgrund och ståndpunkter. Ett antal artiklar i de viktigaste spelämnena samlades därför i skriften Rent spel som förelåg för distribution vid Spelakademin och senare till media och viktiga beslutsfattare i samhället. Spelbranschens utveckling, utmaningar och problem har också återspeglats i tidskriften Spelvärlden, nu inne på sitt tionde år. Kocklandslaget och Svenska Spel samarbetar för att främja svensk mat- och resturangkultur. Triss Lady är sedan många år Sveriges största damtävling i golf. 9

10 SPELANSVAR Ansvar en fråga om balans Stora satsningar under 2003 I januari presenterade Folkhälsoinstitutets ett förslag till handlingsprogram mot spelberoende. Av denna framgår att spelbranschens ansvar ligger i att informera om riskerna med överdrivet spelande och att utforma produkterna så att riskerna inte blir onödigt stora. Även spelbolagens marknadsföring måste följa de etiska riktlinjer som spelbranschen själva antagit. Ansvaret för behandlingen av dem som drabbas av spelproblem kan däremot inte ligga på speloperatörerna. Den kompetensen måste byggas upp och skötas av samhället. I den budgetproposition som regeringen presenterade under hösten fick Folkhälsoinstitutet kraftigt ökade resurser från 4 till 19 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med spelrelaterade problem. Pengarna kommer främst att satsas på uppbyggnaden av tre kunskapscentra, ett vardera i Göteborg, Malmö och Stockholm. Dessutom kommer ytterligare resurser att satsas på fortsatt utveckling av öppenvårdsenheter, forskningsprojekt, informationsinsatser till personer som kan förmodas möta spelberoende i sitt yrkesutövande såsom socialtjänstemän och utbildandet av ett antal nyckelpersoner. Sedan kan det kanske bli aktuellt med någon form av ökat stöd till lokala föreningar. Aldrig tidigare har den reglerade spelmarknaden varit så omdiskuterad som nu. Formerna för hur spel tillhandahålls ifrågasätts dagligen och under året som gick var även de negativa konsekvenser som kan uppstå av spel hett stoff. Svenska Spel påverkas så klart av det som händer i omvärlden var återigen ett aktivt år när det gäller spelansvar. Det är helt naturligt. Balansen mellan lönsamhet och ansvarstagande är ett måste i spelbranschen. Spel är inte en produkt som alla andra. Den reglerade svenska spelmarknaden bygger på ett ovillkorligt krav att alla aktörer också skall ta ansvar för de sociala konsekvenserna av spelandet. På Svenska Spel genomsyrar förståelsen för detta all verksamhet. Företagets vision är att erbjuda attraktiva spel, men på ett ansvarsfullt sätt. De spel som Svenska Spel erbjuder sina kunder måste vara tillräckligt attraktiva, annars uppstår ofrånkomligen andra alternativ som möter behoven bättre. Man får inte glömma att 98 % av dem som spelar inte har några problem av sitt spelande. Dessa förtjänar spelprodukter som håller hög kvalité och erbjuder spänning och underhållning. De riskfaktorer som kommer ur spelens utformning eller sättet de tillhandahålls måste hanteras och minimeras. Problem ska förebyggas genom information och utbildning. Vad gör Svenska Spel idag? Som leverantör av spelunderhållning vill Svenska Spel minska riskerna och problemen. Inget företag mår bra av att associeras med problem. Svenska Spels agerande skall alltid baseras på: Kvalitet Utvecklingen och försäljningen av spel skall hålla hög kvalitet. Etiska regler skall följas i såväl marknadsföring som i spelens utformning. Säkerhet Spelen och hela försäljningskedjan skall vara utformad så att rent spel säkerställs och möjligheter till fusk och bedrägerier minimeras. 10

11 Spelansvar och åldersgränser stod högt på agendan under Stora satsningar görs med information till ombud och spelare. Att åldersgränserna efterlevs kontrolleras dessutom genom s k provköp. Information Information om spelen skall vara korrekt och balanserad. Den skall dessutom kompletteras med lätt tillgänglig information om spelandets risker till personal, ombud och kunder. Förutom detta gäller också för Svenska Spel att aktivt följa de gränssättningar som ställts upp av staten genom lag eller tillståndsgivning, samt att överväga om andra frivilliga gränser behövs för att säkerställa spelansvaret. Listan med de konkreta åtgärder som vidtagits kan göras lång. Alla intressenter som berörs av Svenska Spels verksamhet har under 2003 märkt av åtgärder som ytterligare stärker spelansvaret. Varje affärsområde och kanal har på tydligt sätt bidragit till denna utveckling. Några exempel för spelare respektive ombud och affärspartners är: Kunder Skärpt kontroll på spel med åldersgräns Begränsningar på spel via internet genom beloppsbegränsningar, spärr av konto samt möjligheter att bestämma en egen spelbudget Information om spelansvar genom olika foldrar och på svenskaspel.se Ombud och affärspartners Alla nya ombud får utbildning i spelansvar Restauranger och bingohallar med automatspel genomgår utbildning i spelansvar i tre steg Ökad kontroll av efterlevnaden av åldersgränser genom s k provköp Dessutom utbildas Svenska Spels personal fortlöpande för att på bästa sätt kunna leva upp till företagets högt ställda målsättningar. Samarbete ger störst effekt Thomas Luttrop är chef för Svenska Spels samhälls- och omvärldsfrågor. Därmed är han den som koordinerar företagets åtgärder i spelansvarsfrågan. Även om mycket återstår att göra har Svenska Spel ur ett internationellt perspektiv kommit väldigt långt. Många tankar och åtgärder har anammats av spelbolag världen över. Svenska Spel är världsledande inom frågor som rör spelansvar. Det är viktigt att inte se arbetet som slutfört, utan snarare som steg på rätt väg, menar Thomas Luttrop. Svenska Spel deltar aktivt i OSS, en grupp som består av representanter från den svenska spelbranschens olika företag, Riksförbundet för spelberoende, Lotteriinspektionen och Folkhälsoinstitutet. Genom OSS har den svenska spelbranschen och intressenter kring den idag ett väl fungerande samarbete i frågor som rör spelansvar. Spelbranschens eget samarbetsorgan, Spelrådet, har bl. a skapat etiska riktlinjer för marknadsföring. Utan tvekan nås bäst resultat om alla hjälps åt för att skapa och sprida ny kunskap. På så sätt kan riskerna minskas och spel kan få förbli en underhållningsform även i framtiden. 11

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 www.svenskaspel.se Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 Omsättning AB Svenska Spel 621 80 Visby Besöksadress: Norra Hansegatan 17 Tel: 0498-26 35 00 Fax: 0498-26

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby.

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. 2011 Årsredovisning Kalendarium 2012 Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. Delårsrapporter 2012 januari mars 24 april 2012 januari juni 23 juli 2012 januari september

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2013 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 6 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT ÅRSREDOVISNING 2006 x x x Nu ger vi allt tillsammans 3 Från ord till handling 4 Affärsidé 6 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Ordförande har ordet 10 Spelmarknad 11 ATG och hästsporten

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

årsredovisning 2010 FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT

årsredovisning 2010 FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT årsredovisning 2010 FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT AtG är hästsportens bästa vän Hela överskottet av ATGs verksamhet går tillbaka till svensk hästsport. Under året tilldelades sporten totalt 1,6 miljarder kronor.

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT Omslag separatårsredovisning 2007 levande både idag och imorgon ATGs passion och breda förankring i hästnäringen garanterar en levande hästsport, vilket är en förutsättning för

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma Betsson årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 INNEHÅLL Händelser inom Betssonkoncernen 03 vd har ordet 04 Aktien och ägare 06 Verksamheten: Roligt, snabbt och enkelt med få steg till spel 08 Marknaden:

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

2008 blev en fullträff för betsson

2008 blev en fullträff för betsson what s your thrill? Årsredovisning 2008 2008 blev en fullträff för betsson Året i korthet 2 Affärsidé, mål och vision 4 VD-ORD 6 VERKSAMHETEN 8 MARKNADEN 12 medarbetare 16 aktien och ägare 18 STYRELSE

Läs mer

I fädrens spår mot ett svenskt vinter-os? Spelkommersen

I fädrens spår mot ett svenskt vinter-os? Spelkommersen ANNONS HELA DENNA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPORT & AFFÄRER ANNONS Sport & Affärer Nummer 1 2007 FOTO: JÖRGEN HILDEBRANDT FOTO. NISSE SCHMIDT I fädrens spår mot ett svenskt vinter-os? Idrottsministern

Läs mer

Driving the Online Casino Market through Better Games

Driving the Online Casino Market through Better Games NET ENTERTAINMENT ÅRSREDOVISNING 2012 Driving the Online Casino Market through Better Games Innehåll 2 Net Entertainment i korthet 4 Året i korthet 6 VD har ordet 8 Net Entertainments verksamhet 14 Marknad

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

högvinst eller nitlott?

högvinst eller nitlott? Idrottsrörelsen och spelpengarna högvinst eller nitlott? Sedan början av 1990-talet har idrottsrörelsen blivit allt mer beroende av intäkter från den svenska spelmarknaden. De faktiska beloppen är minst

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cherrys verksamhet och övergripande strategi 3 Cherry i korthet 2007 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»2007 ett framgångsrikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010 UNIBET GROUP PLC AV SPELARE, FÖR SPELARE HÖJA RIBBAN

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010 UNIBET GROUP PLC AV SPELARE, FÖR SPELARE HÖJA RIBBAN ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT 2010 UNIBET GROUP PLC AV SPELARE, FÖR SPELARE HÖJA RIBBAN INNEHÅLL Unibet plc Årsredovisning och bokslut 2010 I URVAL Unibet grundades 1997. Med över 5,1 miljoner registrerade

Läs mer

FOKUSRAPPORT Spelproblem

FOKUSRAPPORT Spelproblem FOKUSRAPPORT Spelproblem 2012 FOKUSRAPPORT Spelproblem 2012 Rapporten är framtagen av Johan Franck Conny Gabrielsson Håkan Götmark Eva Huslid Christina Strååt ISBN 91-85211-80-X FR 2012:01 Det medicinska

Läs mer

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som

Läs mer

EN HBT-HaNdBok FÖR FÖRETAGARE

EN HBT-HaNdBok FÖR FÖRETAGARE EN HBT-handbok FÖR FÖRETAGARE Innehåll FÖRORD 03. förord 04. INLEDNING 06. hbt-marknaden företagens möjligheter 07. Den svenska marknaden 07. Den internationella marknaden 09. MÅLGRUPPER OCH DIVERSIFIERING

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer