och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt."

Transkript

1 AFFÄRSIDÉ Vi skall sälja ett varierande utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. VISION Vi skall på ett ansvarsfullt och säkert sätt skapa de mest attraktiva spelen, till glädje för spelarna och till nytta för samhället. TILLSTÅND Regeringen har gett Svenska Spel och dess dotterbolag tillstånd att anordna vadhållning på idrottstävlingar vadhållning på hundkapplöpningar lotterier spel på värdeautomater internationellt kasinospel Värdeautomatstillståndet innebär att högst Jack Vegas- och Miss Vegas-automater får utplaceras på restauranger och pubar respektive bingohallar. Kasinotillstånden ger Svenska Spel rätt att driva internationella kasinon inklusive spel på olika penningautomater i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Svenska Spels nuvarande tillstånd gäller till och med utgången av år Enligt det nya tillståndet får Svenska Spel anordna flera vadhållningsspel dagligen och s k probability games. 1

2 VD-KOMMENTAR Rekordresultat till glädje för samhället Om 2002 var ett framgångsår så var 2003 det i än högre grad med en omsättning för hela koncernen på nära 20 miljarder och ett resultat på nära 4,7 miljarder rekordnoteringar båda två. Detta uppnåddes tack vare ett målmedvetet strategiskt arbete, kloka långsiktiga investeringar och mycket kompetenta medarbetare både i koncernen och i distributionsledet. Spelintäkterna för Svenska Spel lyfte 2003 från 17,7 till 18,8 miljarder, en ökning med 6%. Dessutom tillkommer spelintäkter från Casino Cosmopol på 720 miljoner att jämföra med ca 300 året innan. De totala spelintäkterna kom därigenom att uppgå till 19,5 miljarder. Detta innebar att koncernens omsättning ökade med över 8%. Svenska Spels marknadsandel ökade också från 53 % till 54%. Vinsten var 470 miljoner högre än 2002 och blev nästan 4,7 miljarder, en ökning med 11% - den största i Svenska Spels historia. Riksdagsbeslut om nytt vinstdelningssystem verkställt Under det gångna året verkställde regeringen ett tidigare riksdagsbeslut om ett nytt vinstdelningssystem för Svenska Spel. Enligt detta beräkningssätt fick ungdomsverksamhet inom idrott och andra folkrörelser över 1 miljard. Till detta kommer 165 miljoner som utbetalats till Sveriges bingohallar att fördelas till lokala idrottsföreningar. Resten av Svenska Spels resultat går till ägaren staten. Tidigare gick all vinst från värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas till Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen. Dessa spel är störst på den svenska spelmarknaden. De värdeautomaterna uppnådde en bruttoomsättning på nära 7 miljarder. Kasinoverksamheten visar vinst redan efter två år Den största tillväxten visar Casino Cosmopol. I mars invigdes i Stockholm det sista av de fyra planerade kasinona, som snabbt utvecklat sig till det mest lönsamma. Sedan juni 2001 har koncernen etablerat fyra internationella kasinon med över en miljon besök. Intäkterna från Under året kommer diskussionerna om det är möjligt att bevara en reglerad spelmarknad att vara det allt överskuggande diskussionsämnet för spelbranschen dessa blev 720 miljoner. Därigenom kunde kasinoverksamheten redan efter två år uppvisa en vinst på 167 miljoner kronor. Den beräknas öka ytterligare under 2004 som blir det första hela verksamhetsåret för kasinona. En tredje tillväxtsektor är försäljningen på Direktkanalen, dvs via internet och mobiltelefon. Under året lanserades skraplotter på svenskaspel.se. Samtidigt genomförde företaget för första gången en direkt marknadsföring av denna försäljningskanal. Resultatet lät inte vänta på sig över nya spelare kunde registreras och omsättningen steg med 64% till 495 miljoner. Denna framgång skall ses i ljuset av en starkt ökande inhemsk och utländsk konkurrens. Privata bolag utan ett uttalat spelansvar och utan krav att leverera överskott till svenskt samhälls- och föreningsliv kan erbjuda andra spelvillkor som lockar framför allt sportspelsentusiaster. De statliga spelbolagen i Danmark och Finland har med framgång svarat med ökad återbetalning till Oddsetspelarna. Någonting liknande kan bli aktuellt även i Sverige. Från och med maj har det också varit möjligt att vid vissa utvalda idrottsevenemang spela på fotbollsobjekt medelst mobiltelefon. Denna verksamhet kommer att utökas under På skraplottsidan ökade den inhemska konkurrensen inte minst i kassalinjen i butiker. Trots detta kunde detta segment öka med 2% efter en bra slutspurt för kärnprodukten Triss men också tack vare den nya lotten Skrap-Pyramid som på ett utmärkt sätt kompletterade Skrap-Bingo. Den 6%-iga ökningen för Keno innebar att spelet än en gång hamnade en bra bit över miljarden och att även nummerspelen kunde notera ett plus. Det är tack vare ett intensivt arbete i utvecklingsarbetet och ute i detaljhandeln som Svenska Spel lyckats behålla sin starka ställning där, men den kräver ständiga förbättringar och omprioriteringar. Företaget har lagt ner mycket arbete på att få fram en ny inredning för spelombuden. Som en förberedelse för framtiden har Svenska Spel också gjort en upphandling av en helt ny generation spelterminaler som bättre motsvarar företagets och ombudens krav på snabbhet och flexibilitet. 2

3 Stora ansträngningar läggs ner på att ta ett spelansvar Hela koncernen lägger ner stora ansträngningar på att ta ett spelansvar. Bland annat görs detta genom utbildning av ombuden om gällande lagstiftning och regelverk om förbud för kreditspel och spel för minderåriga. Under året har företaget därför använt sig av s k mystery shoppers för att kontrollera att detta fungerar som det skall. All personal på de restauranger, pubar och bingohallar som har värdeautomatspel har genomgått en särskild spelansvarsutbildning om vikten att hålla åldersgränser och med information om spelansvar och spelberoende. Den i särklass viktigaste och mest omdebatterade frågan har gällt den reglerade spelmarknaden. Privata spelbolag i Eng-land, Australien och Malta har fortsatt att trotsa den av riksdag och regering fastslagna lagliga ordningen för vem som får bedriva spel och marknadsföring för spel i Sverige. Utslaget i det s k Gambellifallet i EG-domstolen tolkades som om det nu var fritt fram för dem att verka i hela EU. Företrädare för regeringen och Lotteriinspektionen har dock å det starkaste bestritt denna tolkning av domslutet och menar att svensk spellagstiftning gäller. Diskussionerna om hur man behåller en reglerad spelmarknad fortsätter Det är viktigt att man behåller en reglerad spelmarknad i Sverige för att kunna kontrollera utvecklingen och ta ett spelansvar. Det höjda anslaget till forskning och behandling för spelberoende och de riktlinjer som de lagliga spelbolagen enats om för sin marknadsföring är viktiga inslag i spelansvarsdebatten. Att det finns ett starkt stöd för den svenska vinstfördelningsmodellen vittnar till exempel de stora annonskampanjer om som förmånstagarna för de lagliga spelarrangörerna genomfört i början av Under detta år kommer diskussionerna om hur man bevarar en reglerad spelmarknad att vara det allt överskuggande diskussionsämnet för spelbranschen. Meg Tivéus Visby i mars

4 DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2003 Spelandet är stabilt Spelåret dominerades i stort sett av tre företeelser - ökad medial närvaro av utländska spelarrangörer på internet, diskussion om framtiden för den reglerade spelmarknaden och frågor som rör spelbolagens, samhällets och individens spelansvar. Omsättningen på den svenska spelmarknaden fortsatte att öka i bruttotal. Enligt statistik från Lotteriinspektionen satsades drygt 36 miljarder på spelprodukter från de statligt kontrollerade spelbolagen Svenska Spel (inklusive Casino Cosmopol) och ATG, folkrörelselotterier med Folkspel (bl a Bingolotto), A-lotterierna och IOGT- NTO-lotterierna, bingohallarna och de privata företag som står för den lilla sektorn med restaurangkasinon. Bruttoomsättningen skulle därigenom ha gått upp med ungefär en miljard, dvs 3%. Viktigare är dock att se på nettoomsättningen, det vill säga vad som förbrukats när vinnarna fått sin del. Vinnarnas andel har blivit allt större år från år eftersom spelarna i allt högre utsträckning föredrar spel som har en högre återbetalningsprocent än tidigare. Man väljer alltså mer och mer värdeautomatspel, kasinospel, skicklighetsspel som olika varianter av Oddset och snabbspelsvarianten Harry Boy hos ATG. Vinnarna beräknas ha fått tillbaka 58% av insatserna, dvs 22 miljarder, i vinst. Nettoomsättningen är därför 15 miljarder och i stort sett oförändrad sedan föregående år liksom den procentsats som svensken lägger på spel av sin disponibla inkomst, 1,3% netto. Övriga föreningslotterier, 3% Folkspel, 6% Svenska Spel, Casino Cosmopol, 2% Svenska Spel, värdeautomater, 19% Bingo, 5% Nettoomsättning 15 miljarder kronor Den svenska spelmarknaden 2003 Svenska Spel, Casino Cosmopol, 5% Svenska Spel, värdeautomater, 14% Restaurangkasino, 3% Övriga föreningslotterier, 4% Folkspel, 8% Bingo, 4% ATG, 29% Bruttoomsättning 36 miljarder kronor Svenska Spels exklusive värdeautomater och kasino, 33% Restaurangkasino, 3% ATG, 21% Svenska Spels exklusive värdeautomater och kasino, 41% Värdeautomatspelen ökar mest De spel som ökat mest är liksom föregående år värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas i restaurang- resp. bingohallsmiljö, spelandet i Casino Cosmopols fyra lokaler samt vissa spelvarianter hos ATG. Även de tre varianterna av Skrap- Bingo liksom Greyhound Racing hade en stark procentuell ökning. Det senare tack vare nya spelvarianter som Enkel3 och Dubbel3. Trots en påtagligt ökad konkurrens framför allt från utländska vadslagningsfirmor på nätet gick omsättningen på Oddset upp med 5%. Internetspel Spelet på Svenska Spels direktkanal ökade också kraftigt med drygt 60% till 495 miljoner. ATG:s internetspel står för ca 700 miljoner. Folkrörelserna introducerade också några spel på internet under 2003, men omsättningen är än så länge mycket liten. Betydligt större är den hos de privata bolag som har sin bas i Storbritannien, på Malta eller i Australien och som vänder sig direkt till svenska konsumenter. Det beräk- 4

5 nas att de har en marknad på uppemot tre miljarder kronor som inte finns med i Lotteriinspektionens siffror. I dessa finns inte heller det illegala spelet. Lotteriinspektionen fick i början av 2003 ett uppdrag av regeringen att försöka kartlägga olagligt spel på olika automater med penningvinster. I augusti avlämnade man sin rapport i vilken det framgår att det spelas för ytterligare minst 3 miljarder på maskiner som inte längre är tillåtna i Sverige. Bingolotto fortsätter att backa Under 2003 skedde stora förskjutningar av spelandet. Folkspel med huvudprodukten Bingolotto fortsatte sin kräftgång och backade med över 20%. ATG ökade däremot med 3,5%, inte minst på grund av energisk marknadsföring med fokus på snabbspelet Harry Boy. Bingospelandet och restaurangkasinona var i stort sett oförändrade och inte nämnvärt påverkade av spelet på de fyra internationella kasinona i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Konkurrensen i ombudsledet mellan de svenska spelarrangörerna blev större sedan folkrörelsebolaget Spero framför allt lierat sig med Coop för att sälja sina lotter i kassalinjen och ATG i slutet av året började sälja snabbspel hos ICAhandlarna. Svenska Spel å sin sida stärkte Trisskonceptet ytterligare och kom med en ny variant på Skrap-Bingo, Skrap-Pyramid som sålde bra redan från start. Fritt fram för allt spel i Sverige? De utländska spelarrangörerna riktade sig till att börja med mest mot Svenska Spel, men även ATG har känt av den ökade konkurrensen. Utslaget i det s k Gambellifallet i EG-domstolen tolkades av utländska spelbolag som om det var fritt fram för allt spel i Sverige, något som såväl finansministern som Lotteriinspektionen omedelbart och kraftfullt bestred. Man ingrep också omgående mot några av de tidningar som lät införa reklam för aktörer utanför den reglerade spelmarknaden. Ett avgörande väntas i ett för denna fråga prejudicerande fall i början av Liknande aktioner har noterats i till exempel Danmark och Norge. I det sistnämnda landet liksom i Finland har Oddset haft en viss tillbakagång, vilket kan tillskrivas de utländska bolagen som har haft en högre procentuell vinstutdelning till vinnarna då de inte haft något krav på sig att leverera något överskott till samhället eller andra förmånstagare. I Danmark har det statliga bolaget Dansk Tipstjeneste dock hävdat sig väl eftersom man fått tillstånd att drastiskt höja vinnarnas andel och på så sätt fått tillbaka de inhemska spelarna. Det statliga finska bolaget Veikkaus genomförde samma förändring i början av I Riksdagen vill en majoritet bevara den reglerade marknaden medan man i många media höjt röster för en avreglering av spel. I EU förbereds direktiv om en friare tjänstemarknad som eventuellt också kommer att inbegripa gränsöverskridande spel, något som hittills bara Storbritannien har förespråkat av de 15 medlemsländerna. I det sistnämnda landet kommer man att inom kort få en helt ny, liberalare spellagstiftning, som inte begränsar spel över gränserna. I Grekland och Italien går tendensen mot att introducera de statliga spelbolagen på börsen men ändå behålla kontroll över tillstånd och överskott. Spel över gränserna Stor betydelse tillmäts ett fall som dragits inför World Trade Organisation (WTO). Två karibiska stater anklagar USA för att vilja förhindra dem från att kunna konkurrera på den amerikanska marknaden med sina spelerbjudanden på internet. Spelvärlden väntar med spänning på utslaget i detta fall som kan bli prejudicerande vad gäller spel över gränserna för alla medlemmar i WTO. Spelansvar En av de allra viktigaste frågorna för spelbranschen för närvarande är den om spelansvar. Den har dominerat debatten i Australien och Nordamerika i många år men kommer nu allt oftare också upp på dagordningen i andra delar av världen, inte minst i Skandinavien där man i större utsträckning än på andra håll satsat på spelautomater, snabbspel och internet men också mycket mer på forskning om spelandets positiva och negativa följdverkningar än i de flesta andra länder i Europa. För oss som representerar staten och föreningslivet är det självklart att även fortsättningsvis slå vakt om den svenska spelmodellen. Vi tror på dess förmåga att tillgodose efterfrågan på spel under kontrollerade former och att bidra till idrottssveriges och de svenska ungdomsorganisationernas verksamhet. Vi avser att arbeta för att dessa mål skall kunna nås även i framtiden. 5

6 DEN INTERNATIONELLA SPELMARKNADEN 2003 Internationella kontakter allt viktigare Alltsedan 30-talet har Sverige gett impulser till den internationella spelbranschen och bidragit till dess utveckling utomlands, men också tagit intryck av tekniska nyheter och nya spelidéer utomlands. arbetsgrupper för speljuridik, interaktivt spel, sportspel och spelansvar, dels har man haft återkommande och nära kontakter framför allt med de nordiska kollegorna om spelutveckling, spelansvar och speljuridik, dels har flera utländska spelbolag gjort studiebesök hos Svenska Spel. I början av året kom en delegation från Nya Zeelands inrikesministerium för att studera hur internetspel bedrivs i Sverige medan De statliga spelbolagen i Sverige har också sedan starten spelat en viktig roll i den europeiska och i den globala intresseorganisationen. Dessa tendenser har ytterligare förstärkts under det gångna året. Svenska Spels VD har suttit i styrelsen såväl för The Association for the European Lotto and Toto Lotteries (EL) som för The World Lottery Association (WLA) och hållit föredrag på deras stora kongresser. I maj stod Svenska Spel som värd för ett styrelsesammanträde för WLA i Stockholm då viktiga strategiska, taktiska och politiska frågor stod på dagordningen. Diskussioner om den snabba utvecklingen på internet I början av september var Svenska Spel medarrangör för New Media - New Concepts, det årliga seminariet för interaktivt spel arrangerat av EL och WLA. Mer än 100 deltagare från hela världen samlades i Visby för två intensiva dagar där man diskuterade den snabba utvecklingen på internet och mobiltelefoni samt vad detta innebär för spelbranschen. Den ökade konkurrensen belystes förstås samt de senaste juridiska processerna och domsluten som har betydelse för den reglerade spelmarknaden. Deltagarna fick även bekanta sig med de spännande och stimulerande satsningar på spelutveckling som görs på Högskolan på Gotland i nära samarbete med Interactive Institute och zerogame.studio med starkt stöd av Svenska Spel. Intensivt utbyte med utländska spelbolag Utbytet med utländska spelbolag har varit intensivt. Dels har en av Svenska Spels medarbetare haft som särskilt uppdrag att leda och medverka i samtliga seminarier som organiserats av WLA, dels har företaget medverkat i flera viktiga europeiska 6

7 Italien sände en sexmannagrupp från statliga myndigheten Adminstratione di monopoli di stato för att studera automatspelsmarknaden efter det att Svenska Spel som enda icke-italienska spelbolag inbjudits att hålla ett anförande vid den största spelkonferensen någonsin i Rom. Besök från Kina Två stora kinesiska grupper från Kanton och Beijing fick vardera under en dag lära sig det mesta om svensk spelmarknad där man mest intresserade sig för turspel och politiskt regelverk. Norsk Tipping har i flera omgångar varit på Svenska Spels kontor i Sundbyberg för att på nära håll se hur Svenska Spel utvecklat sin strategi för värdeautomatspelen i restaurang- och pubmiljö. Inte minst har man tagit starka intryck av det spelansvarsprogram som Svenska Spel tagit fram och vidareutvecklat under Föredrag om spel och spelansvar Representanter från Svenska Spel har dessutom inbjudits att hålla föredrag om spel, spelansvar och spelberoende vid en världskongress i Vancouver och en i Las Vegas samt vid en konferens anordnad av stiftelsen för nordiska spelpsykologer (SNSUS) i Odense. På spelsidan har det 10-åriga Viking Lotto-samarbetet med övriga nordiska länder och Estland pågått som tidigare medan sportspelssidan fortsatt deltagit i arbetet med en gemensam databas för frågor som rör matchtider, cuper och liknande med de flesta andra statliga spelbolag som erbjuder Oddset. I mer än 40 år har Svenska Spel deltagit i UEFA-Intertoto Cup genom vilken matchobjekt på fotboll kan tillhandahållas hela sommaren. De tre mest framgångsrika lagen i denna kvalificerar sig sedan till den prestigefyllda UEFA-cupen. Kinesisk delegation på besök hos Svenska Spel lär sig allt om den svenska spelmarknaden. 7

8 SVENSKA SPEL OCH SAMHÄLLET En miljard till idrotten Statliga svenska spelbolag har alltid stått i samhällets tjänst ända sedan det första lotteriet i Stockholm kring Överskottet från Penninglotteriet gick till kultursatsningar, som till exempel Nordiska museet och konstmuseer i Göteborg. Tipstjänst bidrog redan från starten till att svensk idrott kunde växa sig allt starkare, vilket nyligen dokumenterats i en doktorsavhandling. Sedan Penninglotteriet och Tipstjänst 1996 slogs samman till Svenska Spel har samarbetet med idrotten och kulturen förstärkts ytterligare. Vinsten fördelas direkt Ett antal sociala och akademiska projekt har dessutom tillkommit, vilket sammantaget gör Svenska Spel till en av de allra största sponsorerna i Sverige. Viktigast av allt är dock att Riksdagen nu har beslutat hur en betydande del av Svenska Spels samlade vinst skall fördelas direkt till Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen för att användas för ungdomsaktiviteter. Detta innebär till exempel att det förra Frida Lindgren, innebandyspelare, en av årets 60 elitidrottsstipendiater. erhåller 867 miljoner och det senare 143 miljoner, alltså drygt en miljard kronor. Till detta kommer de 60 stipendier på kronor vardera som Svenska Spel bidrar med till lovande idrottsmän och -kvinnor på förslag av Riksidrottsförbundet. Många av svensk idrotts ledande namn har på detta sätt fått en bra start i sin karriär. Framgång för svensk idrott ökar intresset för spel Framgångar för svensk idrott medför också ett ökat intresse i befolkningen att ytterligare vilja stödja den genom att spela på Svenska Spels produkter. Framför allt gäller detta förstås Stryktipset och Oddset. Helt naturligt samarbetar därför Svenska Spel mycket intimt med de sporter som bolaget framförallt erbjuder som spelobjekt. Störst och viktigast bland dessa är förstås fotbollen. Samarbetet med Fotbollförbundet både på högsta nivå, dvs herr- och damlandslaget liksom i de högsta serierna och projektet Tipselit har under året intensifierats. Svenska Spel har därför glatts med hela folket åt framgångarna för det svenska damlandslaget i fotboll under VM i USA. För att möjliggöra framgångar även i framtiden beslöt företaget under hösten att skjuta till två extra miljo-

9 trovärdigheten är för framgång för speloperatörer på internet. Sedan tjugo år tillbaka utdelas även ett antal större och mindre resestipendier till lovande unga sportjournalister för att de skall kunna genomföra resor och uppslag som de annars inte kan göra. Det framgångsrika svenska damlandslaget i fotboll hyllades och skrev autografer åt personalen hos huvudsponsorn Svenska Spel ner till damfotbollen. Svenska Fot-bollförbundet har också klart markerat att man vill fortsätta och stärka kontakterna med Svenska Spel när nu utländska spelarrangörer försöker ta sig in på den svenska spelmarknaden också genom att i strid med vissa gällande avtal försöka sponsra svenska idrottslag. Andra stora och viktiga partner är sedan flera år även Ishockeyförbundet, Bandyförbundet, Innebandyförbundet och Handbollsförbundet. Svenska Spel, Oddset och Stryktipset har därigenom flitigt exponerats både i nationella och internationella sammanhang. Det är dock inte bara på riksnivå som Svenska Spel har valt att sponsra. På de båda verksamhetsorterna har företaget många lokala samarbeten. I Visby arbetar man ihop med till exempel dam- och herrbasketlagen Visby Ladies och Visby Basket, speedwaylaget Bysarna och Talanggruppen Gotland. I Sundbyberg är det i stället bowlingen, curlingen och fotbollen förutom rullstolsbasket som får företagets stöd. Triss Lady populärt arrangemang Ett årligen återkommande mycket populärt arrangemang som samlar kvinnliga svenska golfare är Triss Lady. Detta är ett exempel på många större evenemang som Svenska Spel stöttar. Andra sådana under året var den traditionella Idrottsgalan och nysatsningen på de fyra uttagningstävlingarna till Melodifestivalen i Sundsvall, Göteborg, Malmö och Stockholm, orter där Casino Cosmopol också finns. På kultursidan har man ett mångårigt kontrakt med gotländska Romateatern, vars Shakespeareuppsättningar i den gamla klosterruinen, får allt större medial och publik uppmärksamhet. Medeltidsveckan i augusti med Riddarsällskapet Torneamentum som även turnerar på fastlandet har sponsrats och även sedan kort tid Kungliga Operan och Moderna Museet. Affärsområdet Restaurangspel har givetvis varit starkt intresserat av att stimulera intresset för kopplingen mellan värdeautomatspel och svenska matkultur. Man har därför förutom medverkan i det årliga evenemanget Restaurangernas dag även skrivit kontrakt med det framgångsrika svenska Kocklandslaget. Detta manifesteras också i affärsområdets magasin Spel&Mat. Behandling av idrottsskador Svenska Spels sociala engagemang återspeglas i ett flerårsavtal med den s k Tipskliniken, knuten till Karolinska Institutet och St Görans sjukhus där unik idrottsmedicinsk forskning bedrivs och där man mycket snabbt och effektivt kan genomföra operationer och behandlingar relaterade till idrottsskador. Svenska Spel har sedan många år även stött akademisk forskning om spel genom Centrum för spelforskning på Högskolan i Gotland och spelutbildningar vid samma akademiska institution. I samband med den årliga Spelakademin, som nu avhölls för 12:e gången med uppslutning av hela Spel-Sverige, utdelades Svenska Spels särskilda spelforskningsstipendium. Denna gång gick det till två kvinnliga forskare som utrett hur viktig Inlägg i debatten År 2003 var ett år då mycket hände på spelområdet både i Sverige och utomlands. Många viktiga frågor om den reglerade spelmarknadens vara eller icke-vara, om spelansvar och spelberoende, om samspelet mellan olika arrangörer i Sverige, om det illegala spelet osv avhandlades i Riksdagen, i media och i spelbranschen. Svenska Spel fann det därför angeläget att bidra med mer faktiska upplysningar och information om bakgrund och ståndpunkter. Ett antal artiklar i de viktigaste spelämnena samlades därför i skriften Rent spel som förelåg för distribution vid Spelakademin och senare till media och viktiga beslutsfattare i samhället. Spelbranschens utveckling, utmaningar och problem har också återspeglats i tidskriften Spelvärlden, nu inne på sitt tionde år. Kocklandslaget och Svenska Spel samarbetar för att främja svensk mat- och resturangkultur. Triss Lady är sedan många år Sveriges största damtävling i golf. 9

10 SPELANSVAR Ansvar en fråga om balans Stora satsningar under 2003 I januari presenterade Folkhälsoinstitutets ett förslag till handlingsprogram mot spelberoende. Av denna framgår att spelbranschens ansvar ligger i att informera om riskerna med överdrivet spelande och att utforma produkterna så att riskerna inte blir onödigt stora. Även spelbolagens marknadsföring måste följa de etiska riktlinjer som spelbranschen själva antagit. Ansvaret för behandlingen av dem som drabbas av spelproblem kan däremot inte ligga på speloperatörerna. Den kompetensen måste byggas upp och skötas av samhället. I den budgetproposition som regeringen presenterade under hösten fick Folkhälsoinstitutet kraftigt ökade resurser från 4 till 19 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med spelrelaterade problem. Pengarna kommer främst att satsas på uppbyggnaden av tre kunskapscentra, ett vardera i Göteborg, Malmö och Stockholm. Dessutom kommer ytterligare resurser att satsas på fortsatt utveckling av öppenvårdsenheter, forskningsprojekt, informationsinsatser till personer som kan förmodas möta spelberoende i sitt yrkesutövande såsom socialtjänstemän och utbildandet av ett antal nyckelpersoner. Sedan kan det kanske bli aktuellt med någon form av ökat stöd till lokala föreningar. Aldrig tidigare har den reglerade spelmarknaden varit så omdiskuterad som nu. Formerna för hur spel tillhandahålls ifrågasätts dagligen och under året som gick var även de negativa konsekvenser som kan uppstå av spel hett stoff. Svenska Spel påverkas så klart av det som händer i omvärlden var återigen ett aktivt år när det gäller spelansvar. Det är helt naturligt. Balansen mellan lönsamhet och ansvarstagande är ett måste i spelbranschen. Spel är inte en produkt som alla andra. Den reglerade svenska spelmarknaden bygger på ett ovillkorligt krav att alla aktörer också skall ta ansvar för de sociala konsekvenserna av spelandet. På Svenska Spel genomsyrar förståelsen för detta all verksamhet. Företagets vision är att erbjuda attraktiva spel, men på ett ansvarsfullt sätt. De spel som Svenska Spel erbjuder sina kunder måste vara tillräckligt attraktiva, annars uppstår ofrånkomligen andra alternativ som möter behoven bättre. Man får inte glömma att 98 % av dem som spelar inte har några problem av sitt spelande. Dessa förtjänar spelprodukter som håller hög kvalité och erbjuder spänning och underhållning. De riskfaktorer som kommer ur spelens utformning eller sättet de tillhandahålls måste hanteras och minimeras. Problem ska förebyggas genom information och utbildning. Vad gör Svenska Spel idag? Som leverantör av spelunderhållning vill Svenska Spel minska riskerna och problemen. Inget företag mår bra av att associeras med problem. Svenska Spels agerande skall alltid baseras på: Kvalitet Utvecklingen och försäljningen av spel skall hålla hög kvalitet. Etiska regler skall följas i såväl marknadsföring som i spelens utformning. Säkerhet Spelen och hela försäljningskedjan skall vara utformad så att rent spel säkerställs och möjligheter till fusk och bedrägerier minimeras. 10

11 Spelansvar och åldersgränser stod högt på agendan under Stora satsningar görs med information till ombud och spelare. Att åldersgränserna efterlevs kontrolleras dessutom genom s k provköp. Information Information om spelen skall vara korrekt och balanserad. Den skall dessutom kompletteras med lätt tillgänglig information om spelandets risker till personal, ombud och kunder. Förutom detta gäller också för Svenska Spel att aktivt följa de gränssättningar som ställts upp av staten genom lag eller tillståndsgivning, samt att överväga om andra frivilliga gränser behövs för att säkerställa spelansvaret. Listan med de konkreta åtgärder som vidtagits kan göras lång. Alla intressenter som berörs av Svenska Spels verksamhet har under 2003 märkt av åtgärder som ytterligare stärker spelansvaret. Varje affärsområde och kanal har på tydligt sätt bidragit till denna utveckling. Några exempel för spelare respektive ombud och affärspartners är: Kunder Skärpt kontroll på spel med åldersgräns Begränsningar på spel via internet genom beloppsbegränsningar, spärr av konto samt möjligheter att bestämma en egen spelbudget Information om spelansvar genom olika foldrar och på svenskaspel.se Ombud och affärspartners Alla nya ombud får utbildning i spelansvar Restauranger och bingohallar med automatspel genomgår utbildning i spelansvar i tre steg Ökad kontroll av efterlevnaden av åldersgränser genom s k provköp Dessutom utbildas Svenska Spels personal fortlöpande för att på bästa sätt kunna leva upp till företagets högt ställda målsättningar. Samarbete ger störst effekt Thomas Luttrop är chef för Svenska Spels samhälls- och omvärldsfrågor. Därmed är han den som koordinerar företagets åtgärder i spelansvarsfrågan. Även om mycket återstår att göra har Svenska Spel ur ett internationellt perspektiv kommit väldigt långt. Många tankar och åtgärder har anammats av spelbolag världen över. Svenska Spel är världsledande inom frågor som rör spelansvar. Det är viktigt att inte se arbetet som slutfört, utan snarare som steg på rätt väg, menar Thomas Luttrop. Svenska Spel deltar aktivt i OSS, en grupp som består av representanter från den svenska spelbranschens olika företag, Riksförbundet för spelberoende, Lotteriinspektionen och Folkhälsoinstitutet. Genom OSS har den svenska spelbranschen och intressenter kring den idag ett väl fungerande samarbete i frågor som rör spelansvar. Spelbranschens eget samarbetsorgan, Spelrådet, har bl. a skapat etiska riktlinjer för marknadsföring. Utan tvekan nås bäst resultat om alla hjälps åt för att skapa och sprida ny kunskap. På så sätt kan riskerna minskas och spel kan få förbli en underhållningsform även i framtiden. 11

12 SPEL ÄR GLÄDJE Spel engagerar Spel betyder glädje, spänning, drömmar och sammanhållning. Bland annat, för om man frågar någon om varför man spelar så kan svaret bli nästan vad som helst. Spel har i alla tider varit något som har engagerat människor. Spel väcker känslor. Spelar gör man tillsammans med någon man tycker om, i spelet kopplar man av, av vinsten förverkligar man drömmar. Hur ser den svenske spelaren ut? Ett sätt är att svara med hjälp av statistik. I så fall är spelaren vem som helst av oss. 87% av alla vuxna svenskar spelade någon gång Bland dessa finns kvinnor och män i alla åldrar och samhällsklasser från alla delar av landet. Ett annat sätt att svara är att titta på vad spel betyder för några av Svenska Spels kunder. ESTER, ÄLMHULT Flitig spelare Ester Andersson i Älmhult föddes den 19 april Spelat har hon gjort länge. När hennes man levde brukade de spela tillsammans. Nuförtiden får hon hjälp av sin dotter Ann-Britt eller något av barnbarnen, eftersom hon har börjat se lite dåligt. Men att spela är fortfarande lika roligt. Mamma säger vilka nummer vi ska spela på och sen hjälper jag henne att fylla i raderna. Det brukar bli lite Stryktips, Måltips eller Lotto och ibland köper vi en Trisslott, berättar Ann-Britt. När Svenska Spel under hösten 2003 lanserade Trisslotter på nätet var Ester Andersson en av dem som nappade på erbjudandet. Men när hon ansökte om ett Spelkort så att hon skulle kunna spela hemma via datorn sa systemet stopp. Man måste vara minst 18 år och enligt systemet var Ester knappt ett halvår. Ester skrev ett mejl till Svenska Spel där hon förklarade att hon var bra mycket äldre än så. Felet låg naturligtvis i att de som byggde systemet inte trodde att någon över 100 skulle vilja spela på nätet. Nu har man rättat till felet så att Ester och alla andra pigga 100-åringar kan skrapa Trisslotter utan att behöva gå till affären. En vacker dag kanske vi får se Ester skrapa fram storvinsten i teverutan kronor i månaden i 25 år. Det är aldrig för sent att glädjas åt en vinst! TIPPEX, VARBERG Mer än bara Stryktips För drygt tio år sedan träffades tio killar och en tjej på puben Harry s i Varberg. Några kände varandra sedan tidigare, några var kusiner, men framförallt tyckte de om att sitta på Harry s och diskutera kommande Stryktips. Det har de gjort varje vecka ända sen dess. De har till och med tagit sig ett namn Tippex. Tippex handlar om mer än bara Stryktips. Varje vecka lägger gänget 100 kronor mer än de spelar för i en gemensam reskassa där även alla eventuella vinster samlas. Målet är att vartannat år åka på en resa tillsammans. Sedan starten har de varit i England, Skottland och Miami, USA. Egentligen är spelet underordnat gemenskapen. Vi har ju gjort så mycket mer än bara spelat på Stryktipset, förklarar de. 13 rätt har de lyckats pricka in två gånger tillsammans, men som sagt, spelet är inte det viktigaste. Att hålla ihop genom giftermål, barnafödande och jobb utomlands är svårt om man inte har en fast punkt. För gänget i Tippex är den fasta punkten tippandet på fredagskvällarna mellan sex och åtta på Harry s i Varberg. 12

13 EVA OCH ERIK, STOCKHOLM Bröllopspeng Den 14 december 2002 ringde bröllopsklockorna för Eva och Erik Boman. Bröllopet var planerat sen ett drygt halvår tillbaka, men alla som har gift sig vet att det ändå kan vara svårt att hålla budgeten. Middagen och underhållningen var planerad till Grand Hotel, där brudparet skulle tillbringa bröllopsnatten. Hela kalaset skulle hamna på kronor. Samma dag som den första inbetalningen skulle ske kollade Erik bankkontot för att se att pengarna räckte till. Till hans stora förvåning fanns ytterligare kronor på kontot. Jag såg att pengarna kom från Svenska Spel, men jag brukar komma ihåg att rätta mina rader, så först trodde jag att det hade blivit något fel. Men något fel var det inte. Den här gången hade Erik helt enkelt missat att kolla sitt Måltipsspel ordentligt. Som tur är använde han sitt Spelkort för att registrera spelet. Den som gör det riskerar aldrig att missa en eventuell vinst. Hämtar man inte ut den inom en viss tid, sätts pengarna helt enkelt in på kontot. Det var vad som hände med Eriks vinst. Man kan säga att middagen, kläderna och ringarna finansierades av Måltipsvinsten. Sparpengarna kom nog väl till pass på annat håll. Erik och Eva väntade nämligen sitt första barn under våren. SVEN, KANGOS Dröm blev sann Många drömmer om den riktigt stora vinsten. Vinsten som ska göra en ekonomiskt oberoende resten av livet. Mycket få får se den drömmen slå in. Sven Kuoppala hade turen att bli en av dem. När Sven i november 1998 var ensam om att pricka in 7 rätt på Lotto blev han den dittills störste vinnaren i spelets historia. Rekordvinsten stannade på lite drygt 49 miljoner, en nästan ofattbart stor summa pengar. För Sven kunde inte vinsten ha kommit lägligare. För första gången i sitt liv var han arbetslös, ett öde som drabbat många i hans hemtrakter i Lappland. Men han var full av idéer. Vinsten gav honom möjligheter att förverkliga dem. Kangos, som hittills mest varit känt för sin kaffeost, ligger visserligen i en avfolkningsbygd, men det finns många handlingskraftiga människor och gott om resurser om någon vill satsa. Det ville Sven. När skolan stängde och barnen skulle bussas flera mil om dagen, hjälpte han till att finansiera en friskola i byn. Det var bara början. En kusin var med i ett företag som monterade och sålde värmepumpar som tillverkades i Stockholm. Vi tog hit alltihop och jag gick in som största delägare. Jag är både vd och styrelseordförande, berättar Sven Kuoppala. Värmepumpar tar upp energi från marken och kan värma villor och företag. Pumparna fungerar som omvända kylskåp och ser ut som ordinära tvättmaskiner. Lokalerna köpte han av försvaret. Nu har han möjlighet att bygga ut på den vidsträckta tomten, om efterfrågan ökar. Miljöfolk har kommit på studiebesök från USA, Ryssland och Finland. Vi har sju anställda unga grabbar som annars hade gått arbetslösa. Min äldste son är civilingenjör och fabrikens alltiallo. Med rörkillar och andra leverantörer lever 20 personer på fabriken, berättar Sven. Nu har Sven Kuoppala inlett samarbete med två eldsjälar i byn som skapat Lappland Incentive, ett konferenscentrum i Kangos för affärsmän, i synnerhet från fjärran länder. Gästerna ska också kunna sammanträda ute i vildmarken är det tänkt, i den konferenslokal som Sven Kuoppala tänker timmerbygga i rysk torrfuru vid sjön på en plats som heter Saarijärvi, en mil från Kangos. De flesta som vinner miljonvinster gör förvånansvärt få förändringar i sina liv. Man behåller jobbet, bor kvar och köper på sin höjd en ny bil och unnar sig några resor. Sven hade fler idéer än så. Det är nog invånarna i Kangos glada för idag. 13

14 SVENSKA SPELS VERKSAMHET Skicklighetsspel 2003 blev ett rekordår för skicklighetsspelen. En medveten satsning på Oddset med fler spelobjekt på Lången för att möta den ökande utländska konkurrensen gav resultat. Stryktipsets fortsatta popularitet med en omsättning på över en miljard kronor och nyheten Brasilianska Stryktipset bidrog till framgången. Under 2003 erbjöd Svenska Spel sex olika skicklighetsspel. Den sammanlagda omsättningen på dessa uppgick till 3,7 miljarder, vilket är högre än någonsin tidigare. Det är anmärkningsvärt med tanke på att allt fler spelbolag erbjuder skicklighetsspel anpassade för svenska spelare. Framgångarna beror på ett ökat spelutbud, ökad närvaro vid stora idrottsevenemang och satsningar på bra serviceinformation till kunderna. Rekordår för Oddset Prioriteringen av det mest konkurrensutsatta spelet, Oddset, gav resultat. Trots kraftigt ökande konkurrens från utländska spelbolag på internet lyckades Oddsetspelen under 2003 överträffa alla tidigare omsättningsnoteringar. Tillsammans omsatte de fem spelen knappt 1,8 miljarder, en ökning med 5,0 procent. I januari utökades listan med tillgängliga spelobjekt i Lången till 80 från tidigare 60, vilket lade grunden för ökad omsättning. Under året slog förändringen med Singlar och Dubblar igenom på allvar vilket bidrog till att öka spelets popularitet, men också återbetalningen till spelarna. Bomben gjorde ytterligare ett starkt år och är med sin moderna utformning och spelobjekt spridda över hela veckan ett spel som ligger helt rätt i tiden. Bomben lämpar sig utmärkt för bolagsspel och lockelsen att vinna stora pengar med en relativt liten insats bidrar till populariteten. Stryktipset fortsatt populärt Stryktipset lanserades redan 1934, men spelet är fortfarande mycket populärt, särskilt bland dem som betraktar sig som riktiga fotbollsexperter. Under 2003 omsatte Stryktipset återigen över en miljard kronor vilket gör det till ett av de största spelen på den svenska spelmarknaden. Under mars och april pågick Tips-SM med deltagare, bland vilka en slutligen kunde titulera sig svensk tipsmästare Sedan 1993 har Stryktipset en lillebror i Italienska Stryktipset, som framför allt innehåller spelobjekt från italiensk ligafotboll. Under sommaren infördes en nyhet i form av Brasilianska Stryktipset med brasilianska matcher på kupongerna. Spelet blev oväntat populärt och fyllde en lucka i Framgångar för svensk idrott ökar intresset för spel. spelutbudet under de månader som den italienska ligan har uppehåll. Xperten ersatte Nacka och fyllde Sportbagen För den som inte litar till sin egen förmåga finns snabbspelet Xperten, som i januari ersatte Nacka. I Xperten tar spelterminalen fram ett slumpat spel som är viktat på ett antal experters tips. Xperten är spelbart på Stryktipset, Italienska/Brasilianska Stryktipset och Måltipset. Sportbagen är en snabbspelsförpackning bestående av Xpertenrader på fem olika sportspel som avgörs under helgen; Stryktipset, Italienska Stryktipset, Måltipset, Bomben och Vinn 3. Sportbagen finns i valörerna 100, 200 och 400 kronor och tilltalar främst den som vill följa ett spel i samband med helgens sportsändningar i TV, men inte hinner eller orkar fylla i kuponger. Eller kanske har insett att skicklighet inte alltid kan förutse skrällar. PER KOTSCHACK: Kärlek till idrotten Välkommen till Pelles mobbesvar, för allsvensk sluttabell tryck ett eller vänta kvar och spela in ett meddelande efter tonen. Dessa ord ljuder i örat på den som utan framgång försökt nå Svenska Spels affärsområdeschef Pelle Kotschack på hans mobiltelefon.

15 VIKTIGA HÄNDELSER 2003 Januari: Snabbspelet Xperten på Stryktipset, Italienska Stryktipset och Måltipset ersatte Nacka. Sportspelsförpackningen Sportbagen med Stryktipset, Italienska Stryktipset, Måltipset, Vinn 3 och Bomben lanserades. Långenlistan utökades från 60 till 80 matcher. Mars: Melodifestivalen gav rekordomsättning på Toppen. Juni: Nyheten Brasilianska Stryktipset ersatte Italienska Stryktipset under sommaruppehållet. September: Oddsetkampanjen lanserade ny reklamplattform med den nya devisen "Den som vet mest vinner mest". Per Kotschack, Affärsområdeschef Skicklighetsspel Allsvenskan 2003 liksom året dessförinnan vanns av Djurgårdens IF, om nu någon har missat det. Och Pelle Kotschack, sedan många år styrelseledamot i nämnda förening, älskar sitt blårandiga lag med stor, outtömlig passion. De senaste säsongerna har varit helt fantastiska, jag är oerhört glad och tacksam över att få ha varit delaktig i denna utveckling och i alla framgångarna. Ibland tror man nästan inte det är sant, säger han. Kärleken till idrotten, i synnerhet till fotbollen, är inte bara en stor del av livet den är kanske också den allra viktigaste ingrediensen i hans arbete. Ska man jobba med sportspel måste man ha ett genuint intresse för idrott. Och det är något vi har vi på affärsområdet, det kan jag lova. Vi är ett otroligt sammansvetsat gäng som brinner för det vi gör. Spel och vadslagning på sport är en företeelse som kräver ett alldeles speciellt engagemang kunskap om lag, spelare och idrottsliga förutsättningar är direkt avgörande för det ekonomiska utfallet. Allra tydligast märks detta i oddssättarnas ständiga match mot spelarkollektivet. Ett felaktigt satt odds kan innebära vinstutbetalningar som överstiger insatserna fler gånger om. Vi får dagligen ett kvitto på hur väl vi lyckas, i form av omsättningssiffror och återbetalning till spelarna. Det är stimulerande och sporrande, men det kan emellanåt vara ganska tufft också. Oddssättning är något Pelle Kotschack själv har lagt på hyllan. Jämfört med tidigare i karriären är han i rollen som affärsområdeschef inte längre delaktig i den dagliga produktionen. Jag kan sakna det ibland, men jag tänker fortfarande ständigt på spel. Ofta har jag någon idé som jag går omkring och vrider och vänder på och ibland resulterar det i något användbart. I högsta grad användbar var den idé som efter ett par års grunnande slutligen förlöstes i en solstol på franska rivieran. Där under Cannes palmer funderade Pelle Kotschack fram det som sedermera blev Måltipset. Idag kretsar hans tanker framför allt kring två frågor: Hur ska Oddset kunna fortsätta att växa och utvecklas i den tuffa konkurrens som råder, och hur ska de klassiska kupongspelen behålla sin omsättning. Oddsets framtid handlar mycket om produktutveckling och nya distributionskanaler, exempelvis mobiltelefoni och digitaltv, tror Kotschack. För Stryktipset blir 2004 ett stort år dels fyller det 70 år, dels görs en stor förändring av del klassiska spelet. Vi adderar tilläggsspelet 13 Plus som går ut på att tippa antal mål i en utvald match på kupongen. Men vi rör inte kärnprodukten, Stryktipset är ett spel där det mer handlar om att jobba med det som finns runt omkring spelet. Dessutom vill Pelle Kotschack lyfta fram Greyhound Racing. Spel på hundar har många styrkor. Det är snabbt och spännande och hundarna gör upp själva utan mänsklig inblandning. Därför tror jag att Greyhound Racing kommer att växa på sikt. Andel av Svenska Spels omsättning ,8 % Omsättning, MSEK Skicklighetsspel Omsättning Förändring (MSEK) MSEK % Stryktipset ,5% Italienska Stryktipset ,9% VM-Tipset ,0% Måltipset ,1% Oddset totalt ,0% Lången ,4% Matchen ,2% Toppen ,0% Bomben ,4% Mixen ,9% Greyhound totalt ,4% Vinn ,8% Vinn ,8% Dubbel ,9% Enkel ,6% Skicklighetsspel totalt ,0% 15

16 SVENSKA SPELS VERKSAMHET Turspel 2003 blev ännu ett starkt år för affärsområde Turspel med positiva siffror både bland lotterna och nummerspelen. Förklaringen till framgångarna ligger i en ständig förädling av befintliga spelerbjudanden och utveckling av nya nischprodukter. Lanseringen av skraplotter och bingo på svenskaspel.se blev en succé. Affärsområdet Turspel kan delas in i de två produktkategorierna nummerspel och lotter. Under 2003 hade båda en positiv resultatutveckling. Sammanlagt blev tillväxten 1,2 % jämfört med föregående år. Nummerspelen består av Lotto, Keno, Joker, Söndags-Bingo, Viking Lotto, Lotto Express och nykomlingen Bingo på svenskaspel.se. Till lotterna hör Triss, Tia, Penning, Skrap-Bingo, Skrap-Pyramid och sedan januari 2004 också Skrap-Labyrint. Fler och mer underhållande lotter Vid en internationell utblick finner man snabbt att långlivade skraplotter är en ovanlighet i spelvärlden. Därför är det mycket tillfredsställande att konstatera att Triss, som introducerades 1986, fortsätter att öka i popularitet. Hemligheten stavas produktförädling. Genom att ständigt utveckla och förnya hålls intresset uppe. En nyhet under året var Dubbel-Triss som tillät spelaren att lägga samman symboler från två Trisslotter. Den 30:e september blev Triss också Sveriges första digitala skraplott. Succén var omedelbar. Samma dag lanserades även de övriga skraplotterna på svenskaspel.se. Skraplottfamiljen utökades under året med Skrap-Pyramid, som snabbt blev en bristvara hos ombuden. Det finns en efterfrågan på skraplotter med längre livslängd och större underhållningsvärde. I januari 2004 lanserades därför också Skrap- Labyrint med liknande profil. Starkt år för nummerspelen Lotto fortsatte sin positiva utveckling mycket tack vare införandet av Joker på onsdagar. Kopplingen mellan Lotto och Joker är idag mycket stark. Sju rätt på Lotto samtidigt med någon vinst på Joker ger en vinnare automatiskt 50 miljoner extra på vinsterna. En nyhet på Lotto var en ständig möjlighet att dubbla vinsterna. Vid en extra lottning före dragningen avgörs om dagens Lotto ger dubbla vinster. Förutom dragningen på onsdagar infördes ett vinsttak på Joker i maj. Om toppvinsten överstiger 10 miljoner kronor regnar det överskjutande beloppet ner på de andra vinstgrupperna. Keno är idag etablerat som ett spel med gotländsk prägel och gjorde under 2003 sitt andra raka år med en omsättning på över en miljard kronor. Under året tog Keno plats i snabbspelsförpackningen Lördagsgodis, vilket bidrog till spelets popularitet. Bingo en nyhet på nätet Samtidigt med de digitala skraplotterna lanserades bingospel på svenskaspel.se. Trots att detta kom helt i skymundan hittade bingospelen snabbt en krets av spelare. Framförallt lockar möjligheten till spel mot andra i s k gruppspel. ANNICA AXELSSON: Med örat mot rälsen Man kan tycka vad man vill om det. Men är man ung, dessutom kvinna och tar plats i ledningen för ett av Sveriges mest publika företag ja, då får man en massa 16

17 VIKTIGA HÄNDELSER 2003 Januari: Skrap-Pyramid lanseras. Möjligheten till dubbla vinster introduceras på Lotto. April: Den nya varianten Dubbel-Triss lanseras. Maj: Joker införs på onsdagar och får ett vinsttak på 10 miljoner kronor med chans till vinstregn. September: Skraplotter och bingo spelas för första gången på svenskaspel.se. Andel av Svenska Spels omsättning 20,7 % 21,0 % Annica Axelsson, Affärsområdeschef Turspel Lotter Nummerspel uppmärksamhet, vare sig man vill eller inte. Att 33-åriga Annica Axelsson har synts både här och var på dags- och affärspressens sidor sedan hon utsågs till affärsområdeschef är med andra ord inte särskilt förvånande. Föremålet för uppståndelsen tar dock det hela med ro. Man får ta det för vad det är. Det är framför allt roligt när det kommer fram att Svenska Spel satsar på unga chefer och på tjejer. Men i första hand vill jag precis som alla andra bli uppmärksammad för det jag uträttar. Under sina fem år på Svenska Spel har hon i tur och ordning varit produktchef för Lotto, marknadschef för nummerspel och sedan något år tillbaka affärsområdeschef för turspel, först som tillförordnad därefter permanent. En lika spikrak som imponerande utveckling, men ingen som känner energiknippet Axelsson är särskilt förvånad. Kompetensen inom marknadsföring och försäljning är gedigen och väldokumenterad. Och med sitt målmedvetna driv i kombination med en stor portion genuin omtänksamhet har hon alltid uppfattats som en given kandidat för de riktigt stora uppdragen på Svenska Spel. Själv trivs hon utmärkt i rollen som affärsområdeschef. Roligast är att ha större inflytande, att kunna påverka ännu mer och få vara chef över en otroligt kompetent avdelning. Jag har lärt mig väldigt mycket, det har till exempel blivit väldigt tydligt för mig hur komplext förhållandet mellan marknad och politik är i vår bransch. Utbildad i USA och med Coca Cola som förra arbetsplats, är Annica Axelsson, som hon själv uttrycker det till stor del stöpt i en utbud/efterfrågan-form. Men spel är en speciell verksamhet som inte riktigt passar i den formen. Det krävs att bolagen tar ett långt större ansvar för individen, och det tycker jag att Svenska Spel verkligen anstränger sig för att göra. Att Svenska Spels utbud hela tiden måste vara drivet av marknaden ser hon dock som en självklarhet. Ansvaret för individen är bara en av flera detaljer hon och affärsområdet behöver ta hänsyn till i sin produktutveckling. Under 2003 har fokuseringen på de stora varumärkena Lotto, Triss och Keno fortsatt. Dessutom har såväl skraplotter som bingo lanserats på webbplatsen svenskaspel.se. Att lotter och nummerspel på allvar har gjort sitt intåg på internet är positivt både för Svenska Spel och spelarna, anser Annica Axelsson. Vår styrka har alltid varit bredden i vårt utbud, det känns bra att vi får samma bredd även på svenskaspel.se. Och fler nyheter på nätet är på gång. Under året kommer vi med ett helt nytt nummerspel, vilket är roligt med tanke på att det inte har hänt så mycket i den kategorin spel under en tid. De olika spelkategorierna kommer annars att smälta samman alltmer i framtiden, tror Axelsson. Bolagen kanske tänker i lotterier, nummer- och sportspel men det gör inte spelarna. Det är för oss det kan bli lite konstigt, men det är vår utmaning. Vi måste hela tiden tänka på att vara kunderna till lags. Ha örat mot rälsen och lyssna av vad som händer och sker Omsättning, MSEK Turspel Omsättning Förändring (MSEK) MSEK % Lotto totalt ,3% Lotto lördagar ,6% Lotto onsdagar ,1% Viking Lotto ,5% Lotto Express ,6% Söndagsbingo ,7% Joker totalt ,2% Joker lördag ,7% Joker onsdag Keno ,6% Bingo (svenskaspel.se) Nummerspel totalt ,8% Penning ,8% Triss ,8% Skrap-Bingo/Skrap- Pyramid ,1% Tia ,5% Lotter totalt ,6% Turspel totalt ,2% 17

18 SVENSKA SPELS VERKSAMHET Restaurangspel Värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas blir populärare för varje år som går. Sammanlagt satsades 6,9 miljarder på värdeautomatspel under 2003, varav nästan 5 miljarder gick tillbaka till spelarna i form av vinster. Över svenskar spelade någon gång under 2003 på Sveriges största spel Jack Vegas. Tillväxten sker hand i hand med omfattande insatser för att ytterligare stärka spelansvaret. Det känns mycket positivt för framtiden. Jack Vegas Sveriges största spel Den svenska spelaren värdesätter i allt större utsträckning snabba, enkla och billiga spel med hög återbetalningsprocent. Dessa är alla karakteristika som återfinns i Jack Vegas och Miss Vegas. Värdeautomaterna står dessutom i en miljö dit människor går för att roa sig och spendera pengar. Tillsammans skapar detta förutsättningar för Sveriges största spel Jack Vegas. I en tid där allt fler upplever stress blir ett restaurangbesök tillsammans med dem man tycker om en stunds viktig avkoppling. Värdeautomatspel är idag en naturlig del av restaurangmiljön. Spelen har en social dimension, man spelar ofta flera tillsammans, något som är mycket viktigt för framgången. Utmaningen framöver finns i att få fler att upptäcka spelet utan att andelen med spelproblem ökar. Nyckeln till framgång är att skapa en kultur där spelet är socialt accepterat och där alla förstår hur spelen fungerar. Därför arbetar Svenska Spel mycket med information och utveckling av nya spel. Vid den årliga Idrottsgalan utsågs årets bästa Jack Vegas-ombud i olika kategorier. Omfattande illegal konkurrens Konkurrensen från illegala spelautomater är även fortsatt ett problem. Under 2003 konstaterade Lotteriinspektionen att det finns illegala spelautomater i Sverige som tillsammans omsätter 3 miljarder kronor. Svenska Spels produkter måste vara attraktivare och dessutom erbjuda högre säkerhet än de illegala alternativen. Tiopunktsprogram för spelansvar genomfört I januari 2003 presenterade Svenska Spel ett åtgärdsprogram som syftade till att stärka spelansvaret kring spel i restaurangmiljö. Programmet innehöll bl.a. satsningar på bättre information i automatmiljön om spelproblem, en ny utbildning (den tredje i ordningen) för restaurangägare, ökad kontroll och tillsyn av åldersgränsen och särskilda omsättningskrav i restaurangverksamheten för spelplatser med fler än tre värdeautomater. Under året har samtliga tio punkter genomförts och Svenska Spel fortsätter att utveckla sitt ansvarstagande. Under 2004 kommer kontrollerna av restaurangerna att utökas, allt i syfte att minska andelen spelare med problem. 18

19 VIKTIGA HÄNDELSER 2003 Januari: Åtgärdsprogram för ytterligare förstärkt spelansvar lanseras och genomförs under året. April: Internationell designtävling skapar koncept för framtidens värdeautomater. September: Tillsyn av ålderskontroller på samtliga restauranger och bingohallar påbörjas. Andel av Svenska Spels omsättning 34,9 % Omsättning, MSEK Gunnar Werner, Affärsområdeschef Restaurangspel GUNNAR WERNER: Framtiden är öppen Gunnar Werner kan känna en stor portion stolthet över vad affärsområde restaurangspel har åstadkommit sedan Svenska Spels värdeautomater introducerades Från ingenting har Jack Vegas och bingohallarnas Miss Vegas nått en position som marknadens största enskilda spelform. Visst är vi stolta, jag och mina kollegor. Framför allt för att spelen har skapat många hundra miljoner kronor i stöd till folkrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet, säger Werner. Men det finns massor kvar att göra. Utmaningen framför andra är att skapa en bred acceptans för värdeautomatspelet i samhället en inte helt okomplicerad uppgift. De gamla enarmade banditerna lämnade många negativa spår i allmänhetens medvetande efter sig, och problemen kring de många illegala spelautomaterna runtom i landet skadar även värdeautomaternas rykte. Gunnar Werner är dock övertygad om att bilden av Jack Vegas och Miss Vegas går att förändra. Det viktigaste är att fortsätta arbeta med det ansvarsprogram vi har startat tillsammans med krögarna. Lyckas vi i spelansvarsfrågan är chansen stor att vi så småningom uppnår den acceptans vi vill ha. När kroggästerna upplever det som lika naturligt att spela en stund på Jack Vegas som att ta en öl eller glas vin på krogen, då har vi lyckats. För att nå dit jobbar restaurangspel utöver spelansvarsprogrammet med en rad kraftfulla åtgärder för närvarande. Bland annat finns planer på att förändra både automaternas design och innehåll. Vi vill skapa en annan framtoning och attrahera fler spelare. Jack Vegas ska vara ett brett spel som alla typer av människor ska kunna ha utbyte av alltifrån slipsnissar till killarna på lagret. Så talar han, visionären Werner. På många sätt personifierar han den framåtanda och det entreprenörskap som så starkt har präglat affärsområdets arbete allt sedan den allra första Jack Vegas-automaten installerades Det har varit långt ifrån en problemfri resa. Stundtals har kritiken mot värdeautomaterna varit hård och debatten i media intensiv. Men när det har blåst som mest har Werner aldrig vikit ner sig. Hans orubbliga tro på att spelansvarsfrågan är möjlig att hantera och att värdeautomaterna har sin givna plats på spelmarknaden har inspirerat omgivningen och helt säkert varit en avgörande faktor för de framgångar affärsområdet uppnått. Den egna inspirationen får näring från många håll. Från gården utanför Reastaurangspel Omsättning Förändring (MSEK) MSEK % Jack Vegas ,9% Miss Vegas ,9% Restaurangspel totalt ,5% Stockholm där familjen samsas med hästar, hundar och katter. Och från att åka båge. Det glittrar i ögonen på Gunnar Werner när han berättar om hur det känns att köra omkring på ögonstenen, en Intruder Det är en fantastisk frihetskänsla. Man upplever naturen och årstiderna, känner underbara dofter som kittlar i näsan, hör ljudet från motorn Och ser de beundrande blickarna för det är en jäkligt snygg motorcykel!, säger han och skrattar. Rollen som affärsområdeschef lockar och motiverar lika mycket som under etableringsfasen. Värdeautomaterna är fortfarande en ny företeelse på den svenska spelmarknaden och framtiden är öppen och oförutsägbar. Det gillar Gunnar Werner: På jobbet, liksom i livet överhuvudtaget, gäller det att ta tag i alla de möjligheter som bjuds. Och ibland våga tänja gränserna lite. 19

20 SVENSKA SPELS VERKSAMHET Casino Cosmopol Ägarens representant, vice statsminister Margareta Winberg gjorde first spinn vid invigningen av kasinot i Stockholm i mars Nu är alla fyra planerade kasinon öppnade. Casino Cosmopol gick för första gången med vinst under 2003 och går nu i en konsolideringsfas där vidareutveckling av rutiner står högt på agendan. Spelansvar är även fortsättningsvis en prioriterad fråga. Den 13 mars 2003 slogs portarna till Casino Cosmopol i Stockholm upp på vid gavel och nyfikna premiärgäster fick uppleva ett äkta internationellt kasino i huvudstaden. Invigningen markerade slutet på en 20 månader kort etableringsfas som gett Sverige dess fyra första internationella kasinon i modern tid. Sedan Sundsvall var först ut i juni 2001 har Casino Cosmopol haft drygt 1,4 miljoner besökare och kan stolt se tillbaka på en unik prestation. På rekordkort tid har internationella kasinon blivit ett välkänt inslag i nöjesutbudet i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. Vinst för första gången För helåret 2003 gör kasinoverksamheten ett positivt resultat på 167 miljoner kronor. När intäkterna nu genereras på alla fyra verksamhetsorterna klarar företaget att bära de kostnader från investeringar i byggnader och infrastruktur som var nödvändiga i början. Efter att ha lämnat etableringsfasen går Casino Cosmopol nu in i en konsolideringsfas. Mycket av arbetet kommer att inriktas på att förtydliga roller och funktioner för att förbättra de interna processerna. Målet är en stark och effektiv organisation, med en gemensam kultur på alla kasinon. Mångfald en viktig tillgång Ett internationellt kasino innebär naturligtvis många utländska gäster. De anställda inom Casino Cosmopol behärskar tillsammans närmare 40 olika språk och representerar en mängd olika etniska ursprung. Det är nödvändigt för att kunna erbjuda service åt gäster från världens alla hörn och det är samtidigt en styrka för en organisation att spegla samhället i övrigt. Casino Cosmopols mål är att alltid rekrytera de bäst lämpade och att samtidigt komplettera de kompetenser som redan finns. Könsfördelningen inom företaget är i det närmaste helt jämn, såväl i företagsledningen som bland chefer och anställda. Spelen är kärnan Spelet är, och kommer att vara, ett kasinos kärnprodukt. Spelet skapar basen för utvecklingen. Utifrån detta perspektiv är restaurangrörelsen och eventuell underhållning primärt att betrakta som ett komplement till spelverksamheten. Under året har två större spelprojekt startats inom Casino Cosmopol. Det ena rör ett eventuellt bonusprogram för spelautomater och det andra avser införande av en gemensam progressiv jackpott för ett antal spelautomater i hela landet. Avsikten är att implementera båda nyheterna under första halvåret av Casino Cosmopol har ett av Europas mest välutvecklade spelansvarsprogram. I detta ingår att all personal utbildas i vad spelberoende är, information om spelberoende finns i anslutning till samtliga spel och speciellt tränad personal tar kontakt med gäster som misstänks ha problem med sitt spelande. Dessa gäster erbjuds att teckna 20

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Viktiga händelser 2002

Viktiga händelser 2002 Årsredovisning 2002 Viktiga händelser 2002 Koncernen Svenska Spels omsättning ökar med 15 procent till 17 990 Mkr. Resultatet ökar med 9,6 procent till 4 210 Mkr. Omsättningen via svenskaspel.se fördubblas

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Vegas - värdeautomat från Svenska Spel.

Vegas - värdeautomat från Svenska Spel. Vegas - värdeautomat från Svenska Spel. visitkort Vegas är en del av Svenska Spel Vegas är ett värdeautomatspel från Svenska Spel där den maximala insatsen är 5 kronor och högsta vinsten är 500 kronor.

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 www.svenskaspel.se Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 Omsättning AB Svenska Spel 621 80 Visby Besöksadress: Norra Hansegatan 17 Tel: 0498-26 35 00 Fax: 0498-26

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2007

Delårsrapport Januari juni 2007 Svenska Spel Delårsrapport januari juni Januari juni Januari-juni Bruttospelintäkterna ökade med 7 % till 10 350 MSEK (9 691). Nettospelintäkterna (bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel) ökade med

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Svenska Spel 2007 2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Lyckad kanalisering Butik 5.307 MSEK, + 1,6% Restaurang 1.928 MSEK, + 5,8% Internet 1.181 MSEK, + 38,3% Kasino 1.153 MSEK, + 15,1% Förening 21 MSEK,

Läs mer

Innehållsförteckning. Kalender

Innehållsförteckning. Kalender ÅRSREDOVISNING 2004 Innehållsförteckning Affärsidé, mål och vision 1 Verkställande direktör har ordet 2 Svensk spelmarknad 6 Affärsprinciper 8 Varumärken 10 Årliga event 12 Sponsorskap 13 Samhällsnytta

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Skrapa här! Årets koncernresultat. 3 835 142 549 kronor

Skrapa här! Årets koncernresultat. 3 835 142 549 kronor Verksamhetsberättelsen 2000 Skrapa här! Årets koncernresultat 3 835 142 549 kronor sid 4 Bättre resultat än 1999 sid 8 Ökad konkurrens leder till stark utveckling INNEHÅLL KORT OM SVENSKA SPEL 6 VIKTIGA

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter

HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 4 251 MSEK

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR Ramverket, principerna och riktlinjerna som SPER:s medlemmar har förbundit sig till att engagera sig i och följa. April 2013, reviderad januari 2014 FÖRENINGEN

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Svenska Spel Delårsrapport januari mars KONCERNEN SVENSKA SPEL I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolagen Casino Cosmopol AB och UAB Winloto samt i en underkoncern Svenska

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Svenska Spels affärsområden

Svenska Spels affärsområden Svenska Spels affärsområden Svenska Spels organisation 2011 omfattade tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. Nettospelintäkter per affärsområde 2011 Nettospelintäkter, MSEK 2011

Läs mer

SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005

SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005 I SAMHÄLLET 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samhälle 3 Spelansvar 6 Säkerhet 12 Medarbetare 14 Miljö 16 Överskott 17 VD har ordet 20 Läshänvisningar 22 LÄSANVISNING Svenska Spel är ett svenskt aktiebolag som

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april

DET INTERNATIONELLA SPELET. Hasse Skarplöth, 4 april DET INTERNATIONELLA SPELET Hasse Skarplöth, 4 april AGENDA Varför internationellt spel? Nuläge, internationella avtal Framtid, internationella avtal INFORMATION Alltid inbjudande Äkta och trovärdiga Vi

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2008

Delårsrapport. januari september 2008 Delårsrapport januari september 2008 Delårsperioden januari - september 2008 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgår till 5 921 MSEK (5 788), en ökning med 133 MSEK. Rörelseresultatet, exklusive

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01)

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) 07-10-19 RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) Svenska Spel Svenska Spel 1 Inledning Svenska Spel ska utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Spel ska vara till glädje för alla!

Spel ska vara till glädje för alla! Spel ska vara till glädje för alla! Svenska Spels vision SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2015 i korthet 1 Vad? Om Svenska

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby.

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Årsredovisning 2010 Kalendarium 2011 Årsstämma 19 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Delårsrapporter 2011 januari mars 18 april januari juni 15 juli januari september 25

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK NEWS Always moving forward NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport NR 2 2015 LUKOIL NEWS UTKOMMER CIRKA 4 GÅNGER

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Vi på Svenska Spel jobbar för dig. Affärsidé. Många vill bli ombud

Vi på Svenska Spel jobbar för dig. Affärsidé. Många vill bli ombud En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel Att söka ombudskap Affärsidé Svenska Spel är hela svenska folkets spelbolag. Vi strävar efter att vara ett kundorienterat, rikstäckande och högteknologiskt

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Spelmeny. Redbergsgården

Spelmeny. Redbergsgården Spelmeny Redbergsgården Välkommen till Idrottens Bingo! Vi erbjuder dig varierande och roliga spel i en trevlig och avkopplande miljö. I denna spelmeny har vi samlat allt du behöver veta om våra spel.

Läs mer

Göteborg Hockey Club Spelar i Svenska Dam Hockey Ligan (SDHL) säsongen 2017/2018

Göteborg Hockey Club Spelar i Svenska Dam Hockey Ligan (SDHL) säsongen 2017/2018 Sponsorfolder Göteborg Hockey Club Spelar i Svenska Dam Hockey Ligan (SDHL) säsongen 2017/2018 Bli en del av en för Sverige helt unik satsning på ishockey: Göteborgs Hockey Clubs flick- och damsatsning

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

2013-06-13. Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri

2013-06-13. Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri lotteriinspekxk MOM REGERINGEN Finansdepartementet Regeringsbeslut 2013-06-13 AB Svenska Spel Dnr. Fi2012/1723 Fi2012/3929 Fi2012/4494 106 10 Stockholm Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2006

Delårsrapport Januari mars 2006 KVARTALET I KORTHET (jämfört med motsvarande period föregående år) Bruttospelintäkterna uppgick till 4 848 (5 070) MSEK, minskning med 4,4% Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark?

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner från det första höga krönet i berg-

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

SANNOLIKHET OCH SPEL

SANNOLIKHET OCH SPEL SANNOLIKHET OCH SPEL I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (MA) Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Så spelar du Keno. Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare

Så spelar du Keno. Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare Så spelar du Keno Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare Massor av vinster Så spelar du Keno Keno är spelet där du har chans att bli miljonär varje dag. Det handlar om att pricka in några av

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Att söka ombudskap En guide f dig som vill bli ombud för Svenska Spel

Att söka ombudskap En guide f dig som vill bli ombud för Svenska Spel Att söka ombudskap för En guide ill bli v dig som d för ombu pel S Svenska Affärsidé Vi på Svenska Spel jobbar för dig Svenska Spel är hela svenska folkets spelbolag. Vi strävar efter att vara ett kundorienterat,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer