miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat kronor Verksamhetsberättelse 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001"

Transkript

1 Skrapa här! Årets koncernresultat kronor Verksamhetsberättelse 2001 Omsättning AB Svenska Spel Visby Besöksadress: Norra Hansegatan 17 Tel: Fax: AB Svenska Spel Stockholm Besöksadress: Sturegatan 11, Sundbyberg Tel: Fax: miljarder

2 J a n u a r i Spelkanalen Spelkanalen invigs och sänder dagligen 10 till 11 timmar nyheter, dragningar, experttips med mera till ca spelombud från Svenska Spels TV-studio i Sundbyberg. F e b r u a r i Svenska Spel säkerhetscertifieras Som ett av de första spelbolagen i världen klarar Svenska Spel de uppställda normerna för de krav som uppställs för säkerhetscertifiering av World Lottery Association. M a r s Rekordbelopp till förmånstagarna Styrelsen kunde tillkännage att årets resultat var miljarder. Även förra året fick förmånstagarna - Riksidrottsförbundet, Ungdomsstyrelsen och de lokala idrottsklubbarna ett rekordbelopp på flera hundra miljoner kronor. A p r i l Högoddsspelet Bomben lanseras Den 4 april lanserades Bomben samtidigt hos ombuden och på Introduktionskampanjen för Bomben fick några av de högsta uppmärkamhets- och gillandevärdena som någonsin uppmätts för en reklamkampanj. Kort om Svenska Spelkoncernen 2001 Affärsidé: Vår affärsidé är att sälja ett varierat utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. Vision: Vi ska vara det mest attraktiva alternativet på spelmarknaden, oberoende av tid och rum. Omsättning: J u l i Svenska Spel stöder kulturen på Gotland Svenska Spel är en av Sveriges största kultursponsorer. Inte minst stöder företaget lokala evenemang på Gotland som till exempel Romateatern där Sven Wollter gästspelade som Kung Lear under sommaren. A u g u s t i Hela spelbranschen på plats i Visby För tionde gången bjöd Svenska Spel in hela spelbranschen i slutet av augusti till Spelakademin i Visby för att diskutera spelpolitik, spelforskning och den framtida spelmarknaden. September Kampanjstart för Kung Keno Keno var nummerspelet som ökade mest med 13% - tack vare lyckade kampanjer och lanseringen av tilläggsspelet Kung Keno. O k t o b e r Lennart Johanssons pokal Svenska Spels långvariga samarbete med svensk fotboll manifesterades genom sponsringen av Lennart Johanssons pokal som utdelades f.f.g. till Hammarby, segrare i årets Allsvenskan Resultat: Vinnarnas andel: Antal vinster exkl värdeautomatspel: Antalet spel: 17 (turspel 10, skicklighetsspel 5, restaurangspel 2) Marknadsandel: 46% varav Tur- och skicklighetsspel 34% Restaurangspel 12% Antal ombud: Antal värdeautomatspel på restauranger och pubar: i bingohallar: varav (54%) spelombud med onlineterminaler Antal kasinon: 2 Antal Spelkortskunder: Verksamhetsorter: Visby (huvudkontor), Sundbyberg, Sundsvall (kasino), Malmö (kasino) Antal anställda: 750 Organisationsnummer: Bolagsstämma: Ordinarie bolagsstämma hålls den 22 april klockan i bolagets lokaler, Norra Hansegatan 17, Visby 82 miljoner vinster delades ut till Svenska Spels kunder Produktion, projektledning och layout: Konsultkompaniet Sundén AB, form: Art Director Peter Widell, huvudfotograf: A&D Studios, tryck: Jernströms Offset. Årsredovisningen är tryckt på miljövänligt papper.

3 M a j Framgångsrik Greyhound Racing-kampanj Ett lyckat reklamsamarbete med Kenny Bräck med ökad försäljning vid varje J u n i Sveriges första kasino Efter omfattande renoveringar av den gamla järnvägsstationen kampanjinsats. i Sundsvall kunde de blågula banden klippas en solig fredagskväll i juni. N o v e m b e r Svenska Spel möter sina kunder D e c e m b e r Galainvigning i Malmö Den 7 december var det dags för en storstilad galainvigning av kasinot i Malmö, centralt beläget i anrika Restaurang Kungsparken. Närvarande var bl a finansminister Bosse Ringholm. De flesta anställda på Svenska Spel fick i slutet av året i uppdrag att tillbringa en arbetsdag med kundkontakter. Projektet Spelarmötet ägde rum i butiker, på Kundtjänst, med en distriktschef på ombudsbesök, på Jack Vegas-restaurang eller på kasino. Detta var oerhört uppskattat och nyttigt för många som inte har direkt kundkontakt i sitt dagliga arbete. Rapporterna och erfarenheterna från projektet kommer att ligga till grund för det strategiska kundtänkandet de närmaste åren. Vd-kommentar 2 Kassaflödesanalys 34 Spelmarknaden 4 Redovisnings- och I n n e h å l l Kunden är kung 6 Samhällsansvar 10 Skicklighetsspel 14 Turspel 18 Restaurangspel 22 Casino Cosmopol 24 Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 32 värderingsprinciper 35 Tilläggsupplysningar 37 Förslag till vinstdisposition 40 Revisionsberättelse 41 Styrelse 42 Företagsledning 44 Speluppgifter 46 Statistik 52 Kort om Svenska Spelkoncernen 57 Guldrush Triss julkampanj 1

4 Vd-kommentar 2001 blev ytterligare ett framgångsår i Svenska Spels historia. Både omsättning och resultat överträffade förra året. Koncernens omsättning ökade med 12 procent från 13,9 miljarder till 15,6 miljarder. Bäst utveckling har spel med högre återbetalning till spelarna, d.v.s. värdeautomatspelet Jack Vegas och Oddset, haft. Lotterier, särskilt Triss, har haft fortsatt framgång och nådde över 3 miljarder i omsättning. Resultatet för 2001 blev 3,8 miljarder. Trots stora investeringar och kostnader för utbyggnaden av kasinoverksamheten ökade resultatet med 7 miljoner. Koncernens omsättning och resultat fortsätter att öka År 2001 slog koncernen Svenska Spel rekord - än en gång. Omsättningen ökade från 13,9 till 15,6 miljarder. Den största tillväxten står Jack Vegas och Miss Vegas för, plus 51 procent. Värdeautomatspelen blev därmed landets största enskilda spelform. Spel med högre utbetalning till vinnarna vinner terräng. De senare står för 58,7 procent 2001 jämfört med 56,2 procent året innan. Trots detta och trots de stora framtidssatsningarna i ny teknologi och kasinon kunde koncernen visa upp ett resultat som översteg fjolårets med 7 miljoner. Bra kasinostart Kasinona i Sundsvall och Malmö är de första i Sverige på 150 år. Efter omfattande förberedelser med ombyggnad, rekrytering och utbildning av personalen har de fått en bra start. Antalet besökare har överträffat alla förväntningar i Malmö. Samtidigt pågår arbetet i Göteborg och Stockholm med de två återstående kasinona, som skall stå färdiga inom det närmaste året. Behovet av investeringar i ombyggnation och byggnader har dock visat sig vara större än förväntat. Det publika och massmediala intresset har varit stort och övervägande positivt för denna nya underhållningsform. Värdeautomaterna ger folkrörelserna 580 miljoner Bruttoomsättningen på värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas uppgår till dryga 4 miljarder. Det viktigaste skälet till den 51-procentiga ökningen var de åtgärder som vidtagits för att hitta de rätta miljöerna för automaterna. Därutöver har de olika spelen anpassats efter de önskemål och krav som kommit till uttryck i kundundersökningar. Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen är mottagare av de nära 450 miljoner som automaterna ger i överskott. Till detta kommer de över 130 miljoner som lokala idrottsklubbar erhåller i andel från Miss Vegas i bingohallar. Tillväxt på Internet Svenska Spels butik på Internet börjar nu uppvisa en lönsam volym. Omsättningen har tredubblats under året, till 144 miljoner, vilket motsvarar 1,3 procent av totalen för ombuds- och Internetspel. Åtta av Svenska Spels spelformer finns nu spelbara på Tillväxten av spel på Internet fortsätter och konkurrensen ökar och är global. Lyckad produktutveckling på de traditionella spelen För att stärka Lotto har Svenska Spel fått koncession att öka återbetalningsprocenten från 40 till 45 procent. Därmed har vi i början av år 2002 infört en garanterad vinst på 50 miljoner för den eller de spelare som har såväl högsta vinst på Lotto som vinst på Joker på samma spelkvitto. Av nummerspelen har Keno med nyheten Kung Keno den starkaste utvecklingen. Nummerspelen som produktgrupp minskade dock med en dryg procent. Triss har fortsatt att dominera på lotterisidan tack vare införandet av miljonvinst på direktskrapet och flera lyckade kampanjer. Lotterierna i stort uppvisar en ökning på 3 procent. Årets nyhet bland skicklighetsspelen var högoddsspelet Bomben, som lanserades i april. Succén var given när en spelare vann över 1 miljon gånger insatsen. Bomben bidrog väsentligt till att Oddset i stort ökade. Idrottsligt sett var 2001 ett mellanår. Ändå ökade skicklighetsspelen med 4 procent. Det lovar gott för år 2002 med tanke på stora evenemang som Vinter-OS, Hockey-VM i Sverige och Fotbolls-VM med svenskt deltagande. Greyhound Racing som startade starkt förra året fick hård konkurrens av ATG:s nya Trio men återhämtade sig något under andra halvåret tack vare en ny profilkampanj. 2

5 I stort har året präglats av: stora säljframgångar för värdeautomatspel ökad konkurrens, men bibehållen konkurrenskraft stora investeringar i kasinoverksamheten Spelansvar och åtgärdsprogram Debatten om spelansvar och spelberoende har blossat upp till följd av framgången för automatspel legala och illegala och öppnandet av två kasinon. Svenska Spel har förstärkt satsningarna på att utbilda all personal i dessa frågor. Vårt stöd åt forskning och information om spelberoende är också ett led i vårt ansvarstagande. Ett särskilt spelansvarsprojekt har formulerat en strategi i dessa frågor för hela koncernen. Tillsammans med SHR och Svebico har vi tagit fram en särskild ansvarsplan för restauranger, pubar och bingohallar. Ny spelforskning Grundläggande forskning bedrivs numera för att kartlägga effekterna av kasinon i Sverige, men även rent allmänt om spel, spelutveckling och spelberoende. Svenska Spel stöder aktivt tillkomsten av en särskilt spelutvecklingslinje på Högskolan på Gotland samt en särskild experimentstudio, GAME (Gotland Art and Media Education) i Visby. Studion i Visby är ett samarbetsprojekt med kommun, högskola och Interactive Institute. Koncernens internationella aktiviteter och kontakter har intensifierats. Omvärldsbevakningen har utvidgats till nya områden som Internet, datorspel och kasinon. Vi har även deltagit i och arrangerat ett flertal seminarier och konferenser i både European Lotteries och World Lottery Association. Lagstiftning och utredningar Regeringen avvaktar fortfarande med att lägga fram en proposition för den framtida svenska spelmarknaden. Men besluten om regleringen av spelautomater har nu vunnit laga kraft, varför de s.k. Lyckohjulen försvinner fr.o.m. februari. Ett förslag till reglering av interaktivt spel förväntas under våren 2002 vilket underlättar för oss att konkurrera på lika villkor med andra spelaktörer på Internet. Regeringen har uppdragit åt Folkhälsoinstitutet att föreslå åtgärder för att begränsa skadeverkningar av spel och bättre behandling av spelberoende. Detta arbete, som även innefattar en undersökning om eventuellt införande av allmänna åldersgränser, varningstexter och marknadsföringsrestriktioner, skall vara slutfört inom detta år. Det är oerhört väsentligt för Svenska Spel och de andra aktörerna på spelmarknaden att detta sker i dialog med oss. Vi kan bidra med våra erfarenheter och våra synpunkter till en sund utveckling av spelmarknaden i enlighet med de syften och ändamål som regering och riksdag har fastlagt. Utsikter Spelmarknaden kommer att öka även i fortsättningen, medan lönsamheten troligen sjunker. Spelarna väljer i allt högre grad spel som gynnar dem med högre återbetalning. Konkurrensen både inom spelbranschen och från andra aktörer inom underhållningsbranschen tilltar. I denna kamp blir kloka satsningar på kompetent personal, motiverade ombud och omsorgen om kunderna minst lika viktiga som medvetna investeringar i teknologi och produktutveckling. Meg Tivéus 3

6 Spelmarknaden Den svenska spelmarknaden har visat tillväxt även under Totalt omfattar den ca 34 miljarder, en ökning med drygt 4 procent. Samtidigt går en allt större andel av spelintäkterna tillbaka till spelarna i form av vinster. Andel svensk spelmarknad ATG, 32% Restaurangkasino, 4% Övrigt folkrörelsespel, 3% Bingo, 6% Svenska Spel (Tur- och Skicklighetsspel), 34% Folkspel, 9% Svenska Spel (värdeautomatspel), 12% Enligt rapporter från Lotteriinspektionen lade svensken i genomsnitt 3 procent av sin inkomst på spel, en procentsats som varit tämligen konstant under många år. Om man räknar bort vinnarandelen är den egentliga siffran 1,3 procent, vilket innebär att den andel som tillfaller arrangörerna och förmånstagarna i realiteten minskat något. En stor del av omsättningen på de största spelformerna består av återspel, d.v.s. man återinvesterar sin vinst som ny insats istället för att lösa in den i kontanter. Medvetna konsumenter väljer spel med hög återbetalning Detta gäller framför allt det spel som har klättrat till topplacering, värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas. Bruttoomsättningen översteg 4 miljarder. Detta är alltså den summa som satsats i de automaterna. Men nettoomsättningen, d.v.s. det belopp som finns kvar i spelautomaterna vid dagens slut och det som man internationellt oftast räknar på, utgör ungefär en tredjedel av bruttoomsättningen, ca 1,3 miljarder kronor. Ur denna synvinkel satsar svensken idag inte mer pengar på spel än för fem år sedan. Den genomsnittliga utbetalningen på värdeautomatspelen är 70 procent. Samma nivå har ATG:s spel och Oddset, vilka båda ökar i popularitet. Spel med lägre återbetalning får därmed allt svårare att hävda sig. Spelkakan har tre bitar Svenska Spel är marknadsledare med 46 procent. ATG:s andel är 32 procent. Folkrörelsernas del har ökat till 18 procent efter det att Bingolotto höjt lottpris och lanserat den s.k. dubbellotten. Den är ännu större om man räknar in överskottet från Vegas-automaterna som ju tillfaller föreningslivet. Sålunda har Svenska Spel, ATG och folkrörelserna i stort sett var sin tredjedel av spelmarknaden. Internet står för 1 procent Svenska Spels och ATG:s satsningar på spelbutiker på Internet ger nu tydliga resultat och börjar bli lönsamma. Svenska Spel har åtta produkter på nätet och ATG har samtliga hästspel. Visserligen står spelet på Internet än så länge inte för mer än 1 procent av det totala spelandet, men det ökar stadigt. Den nya lotterilagen förväntas ge även folkrörelserna ökade möjligheter att erbjuda spel på nätet. Lyckohjulen blir olagliga Under året har många diskussioner handlat om de s.k. Lyckohjulen, som till följd av en lucka i lagtexten fick 4

7 Spelakademin Spelakademin i Visby. För tionde gången bjöd Svenska Spel in hela spelbranschen i slutet av augusti till Spelakademin i Visby för att diskutera spelpolitik, spelforskning och den framtida spelmarknaden. förlängd nådatid. Men i februari 2002 blev de olagliga. När de försvinner blir det lättare att övervaka spelbranschen. Detsamma gäller förhoppningsvis även Internet, där utlandsbaserade spelbolag på olika sätt försökt att få fotfäste i Sverige. Enligt vissa beräkningar kan de omsätta ungefär en miljard i Sverige, pengar som går förlorade för det svenska samhället. Allt fler försök görs nu att stoppa eller begränsa dylika aktiviteter, eftersom de strider mot spellagstiftningen. Underhållning i internationell trend Internationellt sett är Lotto och skraplotter fortfarande de största spelformerna, men de visar tecken på stagnation. Tendensen går mot spel med större underhållningsvärde, som spelautomater, bingo och kasino. I TV konkurrerar andra former av underhållning som sportevenemang, frågesportprogram och dokusåpor, som ofta har vadslagning över telefon. Kommande fotbolls-vm i Korea och Japan har lett till ett mycket starkt intresse för tipset och Oddset i flera asiatiska länder. Även i Sydamerika och Europa blir vadslagning allt populärare. De statligt kontrollerade spelbolagen i branschorganisationerna European Lotteries och World Lottery Association har enats om de värden som bolagen vill stå för. I dessa s k Code of Conduct förespråkar man en fortsatt reglerad spelmarknad. SPELMARKNADEN De 25 största spelen Oms. i Oms. i Rangordning Spel mkr 2001 mkr 2000 Förändring 1 Jack och Miss Vegas 1) ,2% 2. V 75 2) ,1% 3. Triss 1) ,5% 4. Bingolotto 3) ,0% 5. Lotto 1) ,8% 6. Dagens Dubbel 2) ,9% 7. Vinnare/plats 2) ,0% 8. Bingo 4) ,0% 9. Oddset 1) ,7% 10. Restaurangkasino 4) ,0% 11. V 5 2) ,0% 12. Stryktipset 1) ,7% 13. V 64 2) ,4% 14. Trio 2) Keno 1) ,6% 16. Joker 1) ,1% 17. Måltipset 1) ,7% 18. Tia 1) ,8% 19. Skrap-Bingo 1) ,0% 20. Greyhound Racing 1) ,5% 21. Miljonlotteriet 4) ,0% 22. Kombilotten 4) ,4% 23. Italienska Stryktipset 1) ,1% 24. Tipsbingo 1) ,7% 25. Penninglotter 1) ,6% 1) Svenska Spel, 2) ATG, 3) Folkspel, 4) Övriga Enligt Lotteriinspektionen skulle den totala spelmarknaden preliminärt uppgå till 33,6 miljarder kronor, en ökning med 4,2 procent jämfört med Statistiken saknar uppgifter från de s.k. Lyckohjulen och andra varuspel, eftersom det formellt sett endast fanns två tillstånd för sådana jämfört med året innan. Då omsatte de 610 miljoner kronor. Man kan anta att det beloppet var minst lika stort 2001, varför spelmarknaden skulle vara minst en halv miljard större. Uppgifter saknas också om Internetspelet på utländska bolag, vilket kan uppskattas till minst en miljard kronor. 5

8 Kunden är kung Kunden avgör när, var och hur han eller hon vill spela. Svenska Spels service skall vara sådan att den erbjuder spelkunderna en stor valfrihet. Idag kan man spela i butiker och hemifrån på Den tid då företagen kunde bestämma över kunderna är förbi. Ett modernt företag måste för sin överlevnad utgå från kundernas krav och önskemål. Det gäller även spelmarknaden. Den är visserligen reglerad och hårt kontrollerad men ändå konkurrensutsatt. Kampen om spelarnas gunst ökar när utländska spelarrangörer marknadsför sig direkt till svenska spelare. Vår vision är att våra spel och vår service skall vara det bästa alternativet på den svenska spelmarknaden. På våra spel skall man kunna spela när man vill, hur man vill och var man vill. Optimal ombudskår Företagets spel skall vara tillgängliga överallt, från Smygehuk i söder till Abisko i norr. Ett mål för Ombudskanalen är att optimera ombudskåren genom etablering av spelställen i affärsmässiga lägen. Svenska Spels ombud är idag och under överskådlig tid framöver den i ICA Flygfyren valdes till årets ombud Säljglädje Ordning och reda Juryns motivering till valet av ICA Flygfyren som Årets Ombud: Koncentration på uppföljning, ordning och reda, säljglädje och inte minst viljan att nå uppsatta mål. Det är bara några av de goda arbetsinsatser som Annette och Ann tillsammans med spelgänget gör varje dag. Från en redan hög säljnivå ökar de mycket kraftfullt försäljningen för våra produkter även under år 2001! Vi gratulerar våra Roslagspärlor! De vinnande ombuden Anette Larsson och Ann Stangrund gratuleras av Svenska Spels distriktschef Tomas Bernström.

9 Internetspel Över spelare via Internet. Chat & debatt är vårt senaste sätt att förstärka kontakten mellan och med våra Internetspelare som nu är långt fler än Jerker Nilsson och Rikard Pettersson särklass största distributionskanalen av spel. Cirka 600 större butiker står för en uppskattad service med försäljning av lotter direkt i kassalinjen. Ombudskanalen har daglig kontakt med ombuden och ansvarar för de affärsmässiga relationerna. Årliga enkäter visar att ombuden i stort är mycket nöjda med Svenska Spel, vilket i slutändan gynnar kunderna. För de ombud som presterat utöver det vanliga anordnar Svenska Spel varje år en grandios ombudsgala. Här blandas diskussioner och föreläsningar med lättsam underhållning. Höjdpunkten är utdelningen av priser till de bästa ombuden i ett flertal kategorier. Tillsammans med de större kedjeombuden och branschorganisationerna satsar vi stort på ett projekt under år 2002 för att analysera hur framtidens ombud skall utformas för att bäst kunna möta kundernas krav. Svenska Spel har flest Internetkunder Svenska Spels satsning på svenskaspel.se kom till för att bemöta konkurrensen från utländska spelarrangörer på Internet och samtidigt erbjuda de svenska spelarna större valfrihet. Att Svenska Spel har lyckats väl med detta arbete syns på antalet registrerade Internetspelare som växt från i januari till i december. Hela 85 procent uppger sig vara nöjda eller mycket nöjda med svenskaspel.se. Ytterligare ett bevis för uppskattningen av svenskaspel.se var att Svenska Spel vann Svenska Publishingpriset 2001 i kategorin Bästa näringslivswebbplats. Motiveringen var att sajten hade formidabel målgruppsanpassning, i en snabb och aptitlig förpackning med bra typografi och hög aktualitet. Exakt hur mycket nätspelandet omsätter i Sverige är okänt men en försiktig uppskattning är drygt en miljard kronor. De åtta spelbara produkterna i Svenska Spels Internetbutik mer än tredubblades under året och uppgick till 144 miljoner. Svenska Spels strävan är att öka sin andel på nätet genom förbättrad service och vidgat spelutbud. Den personliga tjänsten min.svenskaspel.se har över besökare i månaden. För att nå fler potentiella kunder samarbetar vi med stora nätpartner: till exempel aftonbladet.se och tv4.se samt andra partner som har länkar till svenskaspel.se. Nya rutiner gör det smidigare och snabbare att registrera sig som spelkund och öppna spelkonto. Nytt är också att pengar kan överföras via Internetbank. I slutet av året startade tjänsten chat & debatt, ett diskussionsforum för spelarna. Företagsförsäljning Vi har en speciell målgrupp. Vi på företagsförsäljningen har en speciell uppgift och målgrupp. Firmor, företag och organisationer köper lotter och spel framför allt till enkäter, kampanjer och personalgåvor. Triss är mest populärt följt av Tia. Förra året sålde vi för 56 miljoner. Nina Jakobsson Kundtjänst samtal. Vi 17 medarbetare på Svenska Spels Kundtjänst i Visby svarar på allt mellan himmel och jord från åtta på morgonen till tio på kvällen. Förra året besvarade vi samtal. Dessutom har vi ett talsvarssystem som tog emot ytterligare en miljon samtal. Frank Lindstedt 7

10 Kunden är kung Det var roligt att träffa så många kunder. Spelarmötet var en annorlunda och trevlig dag. Väldigt roligt att få träffa så många kunder. Jag kände att vi är ett bra företag som månar om sina kunder och hela tiden vill förbättra servicen. Detta var en unik upplevelse för mig som ändå arbetat 47 år i spelbranschen. Spelarmötet Jan Bohman (till vänster) Svenska Spel har skapat ett spelarråd med ett 40-tal erfarna och engagerade Internetspelare. Dessa har varit till stor hjälp vid utveckling av webbplatsen. De stora framtidsutmaningarna är att bredda målgruppen från vana sportspelare till att även omfatta normalspelare. Vi kommer att satsa på fler nätpartner. Till exempel skall de vanliga spelombuden kunna erbjuda kunderna att spela på nätet i butiken. Kundstrategin omfattar också planer på att utöka Svenska Spels distribution av spel och andra tjänster via telefon. Svenska Spel har fortfarande enbart ett testtillstånd för spelet över nätet. Därför kan vi inte erbjuda alla de spelformer och spelmöjligheter som konkurrenterna kan göra. Detta hämmar vår utveckling och ger utländska spelbolag betydande konkurrensfördelar. Några fakta om Internetspelandet: Andel av spelets Produkt Omsättning i kkr omsättning Stryktipset ,9% Italienska Stryktipset ,6% Oddset- Lången ,6% Oddset Bomben ,2% Måltipset ,6% Joker ,5% Lotto ,0% Keno ,1% 1 miljon Spelkort Det gamla Tipskortet relanserades stort i mars och bytte namn till Spelkortet. Det har sedan använts som avsändare i all marknadskommunikation från Svenska Spel. Därefter har kännedomen om företaget och varumärket Svenska Spel ökat. Spelkortet blev gratis för kunderna, varför antalet kort ökat under året med 36 procent till drygt aktiva användare. Flera välkomsterbjudanden under åren har även bidragit till att allt fler spelare upptäckt fördelarna med att ha ett Spelkort. Till exempel ger det åtkomst till den personliga servicen min.svenskaspel.se. Särskilda rabatter och förmåner ingår. När 500 innehavare av Spelkort fick erbjudande via svenskaspel.se om två biljetter var till Sweden Hockey Games gick biljetterna åt på två timmar! Succén har sedan upprepats vid Idrottsgalan och Allstar i Globen. Hittills har Spelkortet enbart använts för att registrera spel via ombudens onlineterminaler som vinstbevakning. En strävan är att kortet även skall kunna användas i andra spelsammanhang på Svenska Spel. Några fakta: Antal Spelkortsinnehavare: aktiva, som motsvarar 17 % av spelarna. Procentuellt utnyttjande: 70 % regelbundet, 91 % någon gång under året. Andel av onlinespelet: 51 %. Spelkortet Spelkortskunderna månar vi särskilt om. De spelar oftare och för lite mer än andra spelare. Vi ser gärna att fler spelare upptäcker fördelarna med Spelkortet. Inte minst vinstbevakningen är en stor fördel. Därför kommer vi att belöna kortinnehavarna för deras lojalitet med fler fina erbjudanden. Johanna Kühn 8

11 Spelarmötet en unik möjlighet för personalen att möta kunderna De flesta anställda på Svenska Spel fick i slutet av året i uppdrag att tillbringa en arbetsdag med kundkontakter. Projektet Spelarmötet ägde rum i butiker, på Kundtjänst, med en distriktschef på ombudsbesök, på Jack Vegas-restaurang eller på kasino. Detta var oerhört uppskattat och nyttigt för många som inte har direkt kundkontakt i sitt dagliga arbete. Rapporterna och erfarenheterna från projektet kommer att ligga till grund för det strategiska kundtänkandet de närmaste åren. Spelarmötet Vi förbättrar hela tiden relationen till våra kunder. Vår satsning på Spelarmötet har bara mötts av positiva kommentarer från personal till alla våra ombud och kunder. Vi har fått många uppslag hur vi skall gå vidare för att förbättra våra relationer med kunderna. Ingela Westfält-Uddin Aldrig har så många vunnit så mycket som under 2001 Vinnarnas andel av Svenska Spels omsättning steg från 52,2 procent till 54,2 procent. Över 82 miljoner vinster betalades ut - och då är inte värdeautomatspelen och kasinona inräknade. Att bli miljonär på Lotto, Triss eller något av de andra spelen är en dröm för många av Svenska Spels kunder. För 277 personer blev drömmen verklighet under Flest miljonvinnare ger Triss efter introduktionen av miljonvinst på direktskrapet. Mest gav Triss till dem som skrapade i morgonsändningen på TV 4. Fyra personer vann kronor i månaden 20 år framåt, skattefritt och indexerat. Tack vare den stora framgången för Triss fick Svenska Spel också ordna med extra dragningar inför publik på olika ställen i Sverige. På Ombudsgalan framträdde den man från Kangosfors i Norrland som vunnit det hittills högsta beloppet på Lotto, 49 miljoner i november Det rekordet kan dock slås under 2002 sedan företaget fått tillstånd att garantera 50 miljoner till den eller dem som prickar in 7 rätt på Lotto och en Jokervinst av något slag vid ett och samma speltillfälle. Årets högsta vinst betalades ut på Joker: Någon i Hörby blev 35 miljoner kronor rikare redan i januari. Svenska Spels Tommy Wahlgren med fem lyckliga Trissvinnare med chans att skrapa fram miljonvinst i TV-rutan.

12 Samhällsansvar Svenska Spel är angeläget om att axla sitt samhällsansvar i vilket ingår att visa respekt för spelarna genom att skydda deras intressen och motverka negativa konsekvenser av spel, ta miljöhänsyn samt vara en god sponsor och samarbetspartner inom spelforskning, idrott och kultur. Svenska Spel skall vara aktivt och sträva efter en betydande roll i internationella sammanhang och hålla en hög kompetens i den juridiska spelmiljön. Ansvar och etik - kärnfrågor för Svenska Spel Som statligt spelbolag månar Svenska Spel om att verksamheten skall skötas på ett ansvarsfullt sätt. Vid all utveckling av produkter och tjänster skall även beaktas vad företaget kan göra för att förhindra negativa konsekvenser av spelande. Svenska Spel ingår med de övriga stora spelaktörerna i den av Folkhälsoinstitutet ledda samarbetsgruppen OberoendeSpelSamverkan (OSS). Egna stora satsningar görs på information och utbildning till all personal, framför allt dem som arbetar med värdeautomatspel och på kasinona. För detta ändamål har Svenska Spel knutit externa spelpsykologer och forskare som konsulter till företaget. Ett särskilt program för Svenska Spelkoncernens spelansvar har tagits fram som kommer att genomsyra verksamheten. Spelansvars- och spelberoendefrågor förväntas få speciell uppmärksamhet, bland annat på grund av det uppdrag som socialministern gett Folkhälsoinstitutet att senast den 31 december 2002 lägga förslag för en ansvarsfull spelpolitik. Svenska Spel följer aktivt både svensk och internationell forskning på området och gör även egna kartläggningar om spelande och spelbeteende. Enligt dessa skulle det som kan kallas patologiskt spelande utgöra ungefär 0,6 procent av befolkningen, en siffra som varit oförändrad de senaste åren. Svenska Spel följer även uppmärksamt utvecklingen av de nya kasinona i Sverige. Vårt miljömedvetande blir allt starkare. Vi har miljöanpassat alla våra rutiner och inköp och förutsätter i dag att våra leverantörer också uppfyller alla miljökrav. Miljömedvetandet blir allt starkare i företaget. Peter Lindberg Miljö Program för spelansvar. Med det utbud av spel som Svenska Spel fått koncession att bedriva är det helt naturligt att företaget satsar mer tid och resurser på att utveckla och genomföra ett program för spelansvar. Forskare och spelpsykologer kan tillföra koncernen mycket och därför uppskattas ett närmare samarbete mellan oss inte minst vad gäller affärsområdena värdeautomatspel och kasino. Det samarbetet har intensifierats under det gångna året och kommer att ytterligare förstärkas under Thomas Nilsson, psykolog och spelforskare Spelansvar Miljöprogram med helhetsperspektiv Svenska Spels miljöpolicy placerar frågor med leverantörer, ombud och kunder i ett helhetsperspektiv. Numera ställer vi krav på vad slags papper, emballage och färger som tillverkarna av kuponger, programblad, butiksmaterial m.m. skall leverera. Om detta inte är återvinningsbart är det Svenska Spels strävan att få leverantörerna att byta material av miljöhänsyn. I samarbete med 10

13 Svenska Spel delade ut 50 stipendier. Varje år delar Svenska Spel ut särskilda utbildningsstipendier till unga lovande idrottsmän- och kvinnor. Vid Idrottsgalan i Globen fick 50 ungdomar motta sina elitstipendier på kronor vardera Elitstipendiet de övriga speloperatörerna, de stora affärskedjorna och ombudens intresseorganisationer bygger Svenska Spel upp ett fungerande system för återvinning ute hos ombuden baserat på lokala pappersinsamlingssystem. Under de senaste två åren har Svenska Spel lyckats reducera pappersbehovet från till ton, dvs med 16 procent. Vi har slopat det traditionella omgångsbegreppet på lotter, minskat antalet kuponger per bunt, dragit ner på antalet programblad och rationaliserat materialutskicken till ombuden. Genom sampackning av trycksaker har distributionen minskat med 35 procent, vilket också haft en gynnsam miljöverkan. Allt papper i företagets broschyrer, tidningar och andra trycksaker skall vara miljömärkt och återvinningsbart. Miljömedvetandet skall stärkas hos personalen i hela koncernen. Svenska Spel satsar stort på GAME Utvecklingen på spelområdet går mycket snabbt och det kan vara svårt att upprätthålla de traditionella gränserna mellan spelformer. Tydligt är att kunderna vill ha mer underhållning och mer ut av sitt spelande. Det blir därför viktigt för Svenska Spel att se till att det finns kompetens för helt nya speltyper anpassade Spelforskning Förändrad spelmarknad. Spelmarknaden håller på att förändras radikalt. Därför satsar Svenska Spel bl.a. stort på en särskild spelutvecklingslinje på Högskolan på Gotland och spelforskningsstudion GAME i samarbete med Interactive Institute. till nya kundbeteenden och ny teknologi. Därför beslutade företaget att stödja den fyraåriga spelteknologiutbildning som Högskolan på Gotland lanserade under föregående år. Till denna knyts också en särskild studio, GAME, uttytt Gotland Art and Media Education. I samarbete med Högskolan och Interactive Institute skall Svenska Spel se till att det bedrivs en helt ny typ av spelforskning och spelutveckling. I GAME skall man ha en naturlig mötesplats för uppfinnare, producenter, manusförfattare, forskare och studenter. Den första kursen blev snabbt övertecknad. Till hösten startar troligtvis andra nya utbildningar som Spelutveckling och interaktiva medier och Gestaltning i nya medieformer. Sedan tidigare finns det ett Forskningscentrum för spel knutet till Högskolan. Dessa praktiska och teoretiska verksamheter integreras nu i varandra. Svenska Spel inbjöd hela spelbranschen i augusti för tionde gången till den årliga Spelakademin i Visby. Här fick forskningsfrågor och utvecklingstrender stor uppmärksamhet. Sport och spel, tur och kultur hör samman I första hand gäller det de sporter vi använder oss av som spelobjekt för skicklighetsspelen, nämligen fotboll, ishockey, bandy, innebandy och handboll. Genom det svenska handbollslandslagets framgångar har intresset ökat också för spel på handbollsmatcher. En nyhet för året var instiftandet av Lennart Johanssons pokal till det lag som vinner Allsvenskan i fotboll. Priset bekostades av Svenska Spel och delades ut till Hammarby i oktober. Kenneth Olausson VD Interactive Institute Meg Tivéus VD Svenska Spel 11

14 Samhällsansvar Svenska Spels kultursponsring. Svenska Spel är en av Sveriges största kultursponsorer. Inte minst stöder företaget lokala evenemang på Gotland som till exempel Romateatern där Sven Wollter gästspelade som Kung Lear under sommaren. Kultursponsring Svenska Spels och Svenska Fotbollförbundets gemensamma TV-produktionsbolag Onside TV-Productions AB började kabla ut matchbilder och spelinformation på storbildsskärmar på de allsvenska arenorna. Satsningen på Tipskliniken vid Karolinska Sjukhuset och St Göran har fortsatt även under I samband med den stora Idrottsgalan kunde Svenska Spels VD lämna över 50 stipendier på kronor till utbildningsbidrag för elitidrottare. Svenska Spels kultursponsring knyts alltmer till Gotland, där företagets huvudkontor ligger. Exempel på sådana satsningar är Medeltidsveckan, Ringmurens dag och Romateatern, som under sommaren gav Shakespeares Kung Lear med en bejublad Sven Wollter i huvudrollen. De senaste åren har Svenska Spel dessutom initierat och satsat på spelforskning i bred bemärkelse. Internationella kontakter stärks Spelbranschen, kringgärdad och kontrollerad av nationella lagstiftningar som den är, utmärks av en ovanlig öppenhjärtighet och frikostighet bolagen emellan på det internationella planet. Även under 2001 har Svenska Spel haft en strid ström av besökare. Framför allt har de kommit från asiatiska spelbolag som velat lära sig hur man arrangerar skicklighetsspel. Men man har även visat intresse för organisationsfrågor, interaktivt spel och kundlojalitetskoncept. Delegationer från Svenska Spel har gjort studiebesök bl a i Frankrike, Kanada och i de skandinaviska länderna. Svenska Spel deltog aktivt vid kongresser som anordnats av World Lottery Association och European Lotteries, likaså vid branschorganisationernas seminarier. I oktober var Svenska Spel värd för ett europeiskt seminarium om multikanalstrategier. Vi har också haft täta kontakter med andra spelbolag, leverantörer och forskningsinstanser. Representanter för företaget har föreläst till exempel i Cannes, London, Salzburg och Las Vegas. Svenska Spels verksamhet har ofta uppmärksammats i utländsk fackpress och företaget har i Certifikat visar att Svenska Spel har god säkerhet. Vid bolagsstämman i Visby i april överlämnade generalsekreteraren i World Lottery Association Yvonne Schnyder och ordföranden i dess säkerhetskommitté Bent Eckberg ett diplom till VD Meg Tivéus och säkerhetschefen Henrik Engström som bevis för att Svenska Spel uppfyller de allra högst ställda säkerhetskraven på ett spelbolag. Internationellt 12

15 Internationellt Aktivt deltagande i internationella sammanhang. Svenska Spel deltar mycket aktivt i internationella sammanhang. I oktober stod företaget värd för ett välbesökt högkvalitativt europeiskt seminarium om multikanalstrategier. sin tur i sina publikationer kunnat förmedla internationella spelnyheter. VD har i presidiet för European Lotteries framför allt engagerat sig i de allt viktigare speljuridiska frågorna och utvecklingen av interaktivt spel i nya media. Spelbranschen är en unik juridisk miljö I takt med verksamhetens förändring och breddning har de juridiska frågorna blivit en allt viktigare del av vardagslivet på Svenska Spel. Spelbranschen är exceptionell som juridisk miljö så till vida att Svenska Spel dels är ett vanligt aktiebolag och har att följa de regler som gäller för sådana, dels är ett bolag som verkar på en marknad som är mycket hårt reglerad. I takt med kundernas efterfrågan och marknadens utveckling har ansökningar om förändringar i de tillstånd som behövs för verksamheten blivit ett viktigt inslag i det juridiska arbetet. I likhet med flera andra länder pågår i Sverige en översyn av spellagstiftningen. Trots att spelområdet egentligen inte är harmoniserat har EU-rätten kommit att få en alltmer ökad betydelse. I ett antal fall har EG-domstolen slagit fast att medlemsländerna har rätt att själva reglera spelmarknaden i sina respektive länder. Förbudet för andra aktörer än statliga spelbolag och föreningslivet att sälja och främja spelprodukter i Sverige utmanas alltmer av flera utländska företag som vill ta sig in på nya marknader, inte minst den skandinaviska. En annan aktuell fråga av stor betydelse som kommer att prövas av Högsta Domstolen i Sverige är om det finns upphovsrätt till viss information kring utländska spelordningar. De ständiga förändringarna i teknologi och spelutveckling har också lett till att de juridiska kontakterna med tillsynsmyndigheten Lotteriinspektionen, har blivit alltmer omfattande, inte minst när det gäller kasinoverksamheten. Ny lotterilagstiftning. Även spelbranschen har blivit mer komplicerad och kräver mer juridisk sakkunskap som t ex avtal, EU-rätt och ny lotterilagstiftning. Annika Strömberg Juridik 13

16 Skicklighetsspel Skicklighetsspelen står för 23 procent av Svenska Spels årsomsättning. De omsätter drygt 3,6 miljarder kronor, vilket är en ökning på 4 procent i jämförelse med år Oddset och Stryktipset omsätter vardera över en miljard kronor. Den stora nyheten 2001 var introduktionen av högoddsspelet Bomben. Spel med inslag av skicklighet attraherar kunniga spelare som är väl insatta i både sport och spel. De satsar på många olika spelformer, är kunder hos olika spelbolag, jämför och väljer. Svenska Spel erbjuder dem ett brett och varierat utbud av skicklighetsspel: Oddset (Lången, Matchen, Toppen och Bomben), Stryktipset, Italienska Stryktipset, Måltipset och Greyhound Racing (Vinn 3 och Vinn 8). Spelare med höga krav Spelarnas önskemål beträffande skicklighetsspel är att de skall vara snabba, tillgängliga, ha hög procentuell utdelning, vara TV-sända och ha nyhetsvärde. Konkurrensen har ökat starkt de senaste åren såväl genom utländska spelbolag på Internet som andra nöjesformer, till exempel dokusåpor och frågesportprogram. Idag finns flera hundra spelsajter som erbjuder idrottsbaserade spel och hundkapplöpning. Svenska Spels strävan är att fokusera på rätt skicklighetsspel till rätta målgrupper och att hålla en innovationstakt som motsvarar kraven från de sparsmakade spelarna. Skicklighetsspelen ökade med 4 procent År 2001 blev lyckosamt för skicklighetsspelen i stort med en omsättning på 3,6 miljarder kronor. Det är en ökning på drygt 4 procent jämfört med år Av Oddsets bästa år någonsin Omsättning miljoner kronor Oddset populärare än någonsin. Trots avsaknad av riktigt stora sportevenemang och trots allt hårdare konkurrens från utländska spelbolag ökade Oddset med över 20%, mest på Lången och tack vare nyheten Bomben som snabbt blev populärt. Nya sporter att satsa på var till exempel golf och CART 14

17 Andel av Svenska Spels omsättning 23,2% Bombenvinnare Rekordodds på Bomben. Bomben är ett högoddsspel där man satsar på ett kombinerat resultat av två eller tre ishockey- resp. fotbollsmatcher. Redan i juni kom en skräll på gånger pengarna i Luleå och i oktober slog det med ett miljonodds i Växjö Omsättning, mkr årsomsättningen står spelandet via Internet för 96,9 miljoner kronor, ca 3 procent. Detta innebär en ökning på 217 procent. Spelarna visar fortfarande tydligt sina preferenser för det 15 år gamla Oddset, som ökade med 21 procent. Bomben, årets nyhet I april introducerades det senaste Oddsetspelet, Bomben, som fick ett positivt mottagande och vars popularitet gradvis ökat. Högoddsspelet Bomben är det första spel som lanserats samtidigt hos ombuden och på Spelandet på Lången ökade med 5,6 procent trots avsaknad av verkligt stora idrottsevenemang och en allt större konkurrens från Internet och hästspel. Detta är ett resultat av långsiktiga aktiviteter som till exempel ökat utbud på Långenlistan från 40 till 60 matcher. Skicklighetsspelen sällsynt starka Tillsammans står skicklighetsspelen för 23 procent av Svenska Spels årsomsättning. Ur internationell synvinkel har de svenska skicklighetsspelen en sällsynt stark position. Svenska Spel försöker upprätthålla jämvikt mellan skicklighetsspel, nummerspel, lotterier och restaurangspel i en väl balanserad produktportfölj. En annan anledning till skicklighetsspelens jämförelsevis starka ställning är att spel på fotboll har gamla anor. Det 66 år gamla Stryktipset är än idag ett av de största spelen i Sverige! Spelarnas krav styr framtiden Kraven på affärsområdet Skicklighetsspel har ökat i takt med konkurrensen om de lukrativa sportspelarna. Spelarna får tack vare snabb och lättillgänglig teknik allt fler valmöjligheter och allt större kunskap. De framtidssatsningar inom Internet, digital-tv hos ombuden och olika produktförbättringar och -lanseringar som gjorts de senaste åren för kunderna bidrar till den gynnsamma utvecklingen. I detta sammanhang är den trygghet vi som statligt spelbolag borgar för av största vikt. Den ansvarsfulla kontrollen och säkerheten är ett starkt vapen i konkurrensen med de Internetbaserade spelbolagen. Affärsområde Skicklighetsspel kommer framöver att göra sitt yttersta för att ännu bättre uppfylla kundernas önskemål om spelglädje, tillgänglighet och trygghet i spelandet. Konsumenternas aptit på underhållning växer. TV är den främsta spridaren av underhållning. Samarbeten kring digital-tv och Svenska Spels egen Spelkanal hos ombuden är därför framtidssatsningar vars innehåll till största delen bygger på skicklighetsspelen. Därutöver satsar vi både på bredden och på djupet då det gäller tillgängligheten. Via ombud och Internet har vi idag en mycket bred distribution. Vår strävan är att utvidga den, höja kvaliteten och erbjuda kunderna fler roliga och attraktiva spelformer. Ett nyckelord är "närvaro" - skicklighetsspelen skall vara åtkomliga så nära kunderna som möjligt för att underlätta för dem att spela när, var och hur de vill. Skicklighets- Utfall Utfall Förändring spel, (mkr) mkr % Stryktipset ,7 Italienska Stryktipset ,1 EM-tips ,0 Måltipset ,7 Oddset totalt ,7 Lången ,6 Matchen ,4 Toppen ,0 Bomben Greyhound Racing totalt ,5 Vinn ,8 Vinn ,7 Skicklighetsspel ,1 15

18 Skicklighetsspel Greyhound Racing Spel på hundkapplöpning, Greyhound Racing, introducerades i april 2000 med två spelformer: Vinn 3 och Vinn 8. Det dagliga Vinn 3 blev snabbt populärt, främst tack vare de höga oddsen. Under 2001 fick Vinn 3 allvarlig konkurrens av ATG:s Trio som erbjöd ännu högre odds i direktsänd TV vid lunchtid. När Bomben kom med de allra högsta oddsen i detta "oddskrig" påverkades Greyhound Racing på ett negativt sätt. Omsättningen sjönk gradvis och slutade på ett årsminus på 14,5 procent. De viktigaste händelserna på Greyhound Racing år 2001: Förnyad koncession för spel på Greyhound Racing som en följd av Jordbruksverkets undersökning om djurhållning som gjordes under hösten. Den visade att djurhållningen inte blivit sämre efter det att spel på hundar blev tillåtet. Intressantare spelobjekt genom att fler hundar har tävlat frekvent och därmed exponerats för spelarna. Det är viktigt att de enskilda hundarna blir kända vilket underlättar spelandet. Spel på Vinn 3 på Internet är utvecklat och kommer att starta så fort Svenska Spel får koncession för detta. Ett lyckat reklamsamarbete med Kenny Bräck med ökad försäljning vid varje kampanjinsats. I december fick Svenska Spel koncession för s k Triospel, dvs möjligheten att spela på 3 hundar i samma lopp. Oddset Oddset omsatte miljoner kronor år 2001 (Lången miljoner, Matchen 201 miljoner, Toppen 11 miljoner och nykomlingen Bomben 288 miljoner). De viktigaste händelserna som påverkat Oddset år 2001: Den 4 april lanserades Bomben samtidigt hos ombuden och på Introduktionskampanjen för Bomben fick några av de högsta uppmärksamhets- och gillandevärdena som någonsin uppmätts för en reklamkampanj. Bomben gav rekordoddset ,80 den 15/10. Årets viktigaste sporthändelser var kval till fotbolls- VM, handbolls-vm och hockey-vm. Fler TV-sända fotbolls- och ishockeymatcher. Större medial bevakning av framför allt svensk fotboll. Oddset Challenge, en sponsorsatsning inom golfen, väckte massmedias intresse och tävlingen sändes i SVT. På Internet gick det att spela på Lången och Bomben, vilka i den kanalen omsatte 56,7 miljoner kronor, en ökning med 265 procent jämfört med förra året. Populära tipsexperter De populära fotbollsexperterna Ralf Edström och Thomas Nordahl syns mycket ofta som gäster i Spelkanalen för att ge spelarna ute i butikerna de senaste och bästa tipsen på Stryktipset och Italienska Stryktipset.

19 Stryktipset och Italienska Stryktipset Stryktipset omsatte miljoner kronor år 2001, vilket var en minskning med 4,7 procent jämfört med år Italienska Stryktipset omsatte 219 miljoner kronor, en ökning med 15 procent. Måltipset Omsättningen på Måltipset minskade med ca 9 procent, till 463 miljoner kronor. De viktigaste händelserna på Måltipset år 2001 var: Stryktipset för dig som älskar fotboll De viktigaste händelserna år 2001: Jackpot 32 gånger. Sammanlagt utbetalades 21 miljonvinster år Den högsta var på 12,3 miljoner kronor, resultatet av en sexdubbel Jackpot. Minimumdeltagandet för spel på Måltipset hos ombuden ändrades från 2 till 4 rader. I juni lanserades Måltipset på Under sitt första halvår på Internet omsattes 2,7 miljoner kronor. En ny marknadsstrategi för Stryktipset satte kunden i centrum. Den återspeglas i ny logotype och framhävs i all reklam. Stryktipsets nya devis blev "För dig som älskar fotboll". 13-tröjan, som alla som prickat in 13 rätt och använt Spelkort får med posten, framhävdes i reklamen och har blivit en åtråvärd trofé. Kampanjen Tips-SM fick deltagare. Från tipsomgången 6-7 oktober introducerades fler matematiska system på Stryktipset och Italienska Stryktipset - totalt 66 stycken, från 2 rader upp till rader. Samtidigt distribuerades nya kuponger, där tipparna istället för att markera en systemruta kryssar i antal hel- och halvgarderingar som systemet omfattar. 5- och 10-veckorstips för Stryktipset sammanfördes på en och samma kupong. Den lägsta utdelningen sänktes från 20 till 10 kronor. En tredubbel Jackpot på Italienska Stryktipset resulterade i en rekordomsättning vecka 2 på 13,3 miljoner kronor. Stryktipset omsatte 29,7 miljoner kronor på Internet, en ökning på 141 procent. Italienska Stryktipset på Internet ökade med 179 procent, till 7,8 miljoner kronor. 1 X 2

20 Turspel Svenska Spel är den fortsatt klart dominerande aktören på turspelsmarknaden. Med det överlägset bredaste erbjudandet finns det många olika spel som svarar mot kundernas olika behov. Keno får allt fler och mycket trogna kunder Keno är spelet som bara blir allt populärare varje år, inte minst sedan man från och med oktober också kan satsa några kronor på tilläggsspelet Kung Keno och då ha chansen till ännu fler höga vinster. Under 2001 omsatte Turspels produkter tillsammans ca 7,8 miljarder kronor, vilket var en ökning på 0,7 procent i jämförelse med år Produktförändringar under 2001 Triss: I februari steg högsta direktvinsten från kronor till kronor. Skrap-Bingo: I januari ersattes Extrachansen med ytterligare en bingobricka och högsta vinsten blev kronor. Tia: I mars ökade högsta vinsten från kronor till kronor. Keno: I oktober lanserades Kung Keno, ett spel i spelet Keno. Svenska Spel är den fortsatt klart dominerande aktören på turspelsmarknaden. Med det överlägset bredaste erbjudandet finns det många olika spel som svarar mot kundernas olika behov. Flera produkter har en mycket stark ställning. I Triss har Svenska Spel en produkt som är störst inom sitt segment av marknaden och som fortsätter att visa tillväxt. Kung Keno stor succé Nyckelordet är spelupplevelse Affärsområdet lanserade inte någon ny produkt under året utan ökningen skedde på befintliga produkter genom lyckade förädlingar på en stor del av spelen. Denna inriktning med hög grad av förädling av de existerande spelen för att göra dessa starkare såväl vad gäller högvinster som spänning och enkelhet kommer att vara central för affärsområdet även framöver. Nyckelordet är spelupplevelse. Mycket tid och resurser läggs på att förstå kundernas behov och att ständigt anpassa pro-

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT Omslag separatårsredovisning 2007 levande både idag och imorgon ATGs passion och breda förankring i hästnäringen garanterar en levande hästsport, vilket är en förutsättning för

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Kort om Unibet. Socialt företagande

Kort om Unibet. Socialt företagande Innehåll 2005 i korthet 1 Kommentar från CEO 2 Koncernöversikt 4 Finasiella mål 7 Organisation och historik 8 Marknadsöversikt 10 Unibets marknader 12 Spelutbud och oddssättning 14 Konkurrenssituation

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden 2003:028 SHU EXAMENSARBETE Den svenska spelmarknaden En fallstudie av AB Svenska Spel HENRIK GÅVERUD Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

Driving the Online Casino Market through Better Games

Driving the Online Casino Market through Better Games NET ENTERTAINMENT ÅRSREDOVISNING 2012 Driving the Online Casino Market through Better Games Innehåll 2 Net Entertainment i korthet 4 Året i korthet 6 VD har ordet 8 Net Entertainments verksamhet 14 Marknad

Läs mer

högvinst eller nitlott?

högvinst eller nitlott? Idrottsrörelsen och spelpengarna högvinst eller nitlott? Sedan början av 1990-talet har idrottsrörelsen blivit allt mer beroende av intäkter från den svenska spelmarknaden. De faktiska beloppen är minst

Läs mer

spelglädje helt ny nivå

spelglädje helt ny nivå Årsredovisning 2010 Cherryföretagen spelglädje på en helt ny nivå Innehåll Del 1 Om Cherry Gunnar Lind: 2 2010 tog Cherrys spelglädje tilll en ny nivå Cherry i korthet 4 2010 var ett starkt år för Cherry

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

Pushing the limits in gaming entertainment

Pushing the limits in gaming entertainment Pushing the limits in gaming entertainment net entertainment ÅrsreDOVisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 i korthet 4 VD har ordet 6 Erbjudande 10 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 14 Marknad 20 Medarbetare

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

I fädrens spår mot ett svenskt vinter-os? Spelkommersen

I fädrens spår mot ett svenskt vinter-os? Spelkommersen ANNONS HELA DENNA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPORT & AFFÄRER ANNONS Sport & Affärer Nummer 1 2007 FOTO: JÖRGEN HILDEBRANDT FOTO. NISSE SCHMIDT I fädrens spår mot ett svenskt vinter-os? Idrottsministern

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cherrys verksamhet och övergripande strategi 3 Cherry i korthet 2007 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»2007 ett framgångsrikt

Läs mer

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Innehållsförteckning Utdelning av dotterbolaget Cherryföretagen AB till aktieägarna i Betsson AB.....................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1 ÅRSREDOVISNING [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Året som gått 3 Cherry i korthet 2006 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»Börsnoteringen årets händelse«6 Restaurangcasino SHR vill förbättra

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Vi har rankat Sveriges främsta idrottskommuner. Bokslut Fotbolls VM

Vi har rankat Sveriges främsta idrottskommuner. Bokslut Fotbolls VM ANNONS HELA DENNA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPORT & AFFÄRER ANNONS Sport & Affärer Nummer 2 2006 Vi har rankat Sveriges främsta idrottskommuner Sport & Affärer har för första gången rankat Sveriges

Läs mer