Viktiga händelser 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga händelser 2002"

Transkript

1 Årsredovisning 2002

2 Viktiga händelser 2002 Koncernen Svenska Spels omsättning ökar med 15 procent till Mkr. Resultatet ökar med 9,6 procent till Mkr. Omsättningen via svenskaspel.se fördubblas till över 300 miljoner. Svenska Spels hemsida får det svenska Publishingpriset. I slutet av augusti öppnar Sveriges tredje internationella kasino; Casino Cosmopol i Göteborg. Spelkortet har 1 miljon aktiva användare vid slutet av året. På Oddset införs Mixen på svenskaspel.se. Singlar och dubblar på Lången introduceras både på svenskaspel.se och hos ombuden. Greyhound Racing utökas med spelformerna Enkel 3 och Dubbel 3. Den nya 50-miljonersvinsten på Lotto och Joker utfaller två gånger under året. Förbudet mot de s.k. lyckohjulen träder i kraft den 1 februari. Svenska Spels värdeautomatspel stärker sin ställning som Sveriges till bruttoomsättningen största spelform. I juni godkänner riksdagen en ny lotterilag. Den reglerar framför allt interaktivt spel över internet, mobiltelefoni eller annan elektronisk dataöverföring. Utländska internetbolag bedriver en allt intensivare marknadsföring riktad till svenska spelare och angriper den svenska spelregleringen. Spelberoende och spelansvar dominerar fortfarande speldebatten. Folkhälsoinstitutet lägger fram sin rapport med förslag till åtgärder i början av januari Den innehåller bland annat de 10 riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring som spelbolagen enats om. Innehåll VD KOMMENTAR 2 DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 4 SPEL OCH SAMHÄLLE 8 SPELANSVAR 12 SVENSKA SPELS VERKSAMHET 14 SKICKLIGHETSSPEL 16 TURSPEL 18 RESTAURANGSPEL 20 CASINO COSMOPOL 22 OMBUDSKANALEN 24 DIREKTKANALEN 26 ONSIDE TV-PRODUCTION 27 AFFÄRSUTVECKLING 28 IT 28 JURIDIK 29 INFORMATION OCH SPONSRING 30 EKONOMI OCH CONTROLLING 32 PERSONAL 32 ADMINISTRATION OCH MILJÖ 33 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 34 RESULTATRÄKNING 39 BALANSRÄKNING 42 KASSAFLÖDESANALYS 44 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 45 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 47 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 50 REVISIONSBERÄTTELSE 51 STYRELSE 52 KONCERNEN I SAMMANDRAG 53 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT 53 SPELUPPGIFTER 54 STATISTIK 63 KORT OM KONCERNEN SVENSKA SPEL

3 Affärsidé: Vi skall sälja ett varierande utbud av spännnande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. Vision: Vi skall på ett ansvarsfullt och säkert sätt skapa de mest attraktiva spelen, till glädje för spelarna och till nytta för samhället. Tillstånd: Regeringen har gett Svenska Spel samt helägt dotterbolag tillstånd att anordna - vadhållning på idrottstävlingar - vadhållning på hundkapplöpningar - lotterier - spel på värdeautomater - internationellt kasinospel Värdeautomatstillståndet innebär att högst Jack Vegas- och Miss Vegas-automater får utplaceras på restauranger och pubar respektive bingohallar. Kasinotillstånden ger Svenska Spel rätt att driva internationella kasinon inklusive spel på olika pennningautomater i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Svenska Spels nuvarande tillstånd gäller till och med utgången av år Enligt det nya tillståndet får Svenska Spel anordna flera vadhållningsspel dagligen och s.k. probability games. 1

4 VD kommentar ett framgångsår Ökningen av omsättningen på Svenska Spels produkter 2002 var högre än året före. Svenskarna spelade för nästan 18 miljarder kronor på våra spel, vilket är 2,1 miljarder eller 15,4 procent mer än Därmed stärkte Svenska Spel sin ställning som landets ledande spelföretag. Rekord igen Koncernen Svenska Spel slog rekord igen med en omsättning på 17,9 miljarder. Ökningen blev så stor som 15 procent tack vare värdeautomatspelens gynnsamma utveckling. Även Lotto, Keno, Triss och Oddset uppvisade plussiffror. Koncernens resultat förbättrades med 9 procent trots fortsatta investeringar i utbyggnaden av kasinoverksamheten. De viktigaste frågorna har gällt spelansvar och ökande konkurrens från utländska spelbolag. Värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas är Sveriges till omsättning överlägset största spelform med en bruttoomsättning på nära 6 miljarder kronor. De populäraste spelformerna sett till antalet spelare, d.v.s. Triss, Lotto och Oddset, ökade också. Men mest av allt ökade Keno, som passerade 1 miljard i omsättning. Dotterbolaget Casino Cosmopol hade en nettoomsättning på över 300 miljoner kronor. Koncernen har haft fortsatta kostnader för etablerandet av kasinoverksamheten men kan ändå visa upp ett resultat på miljoner kronor. Det är 368 miljoner mer än förra året. Lyft för kärnprodukterna Svenska Spels strategi att koncentrera resurserna på de stora spelen Triss, Lotto, Keno, Oddset och Stryktipset är lyckad. Alla visade en positiv utveckling utom Stryktipset, som minskade något. Triss är fortsatt suverän bästsäljare inom lottsegmentet. Införandet av en vinst på 50 miljoner extra vid 7 rätt på Lotto i kombination med vinst på Joker fick mycket publicitet. Vinsten har utfallit vid två uppmärksammade tillfällen. För första gången på många år visar Lotto nu en uppgång. Keno är dock det nummerspel där vår strategi och marknadsföring gett störst effekt. Med en ökning på 18 procent nådde det populära gotlandspräglade spelet över 1 miljard i omsättning. Trots den starka konkurrensen från utländska spelföretag lyckades Oddset öka sin omsättning med nära 7 procent till 1,7 miljarder tack vare effektiv produktutveckling och marknadsföring. Greyhound Racing hade en svag inledning av året. Men efter lanseringen av Enkel 3 och Dubbel 3 vände trenden i slutet av året. Under det andra halvåret 2002 var omsättningen högre än motsvarande period förra året. Fler kasinogäster än väntat I månadsskiftet augusti/september öppnade Svenska Spels helägda dotterbolag Casino Cosmopol portarna till sitt tredje kasino i det gamla Tullhuset i Göteborgs hamn. Där likaväl som i Sundsvall och Malmö har Svenska Spel investerat stora belopp. Bland annat har omfattande kulturhistoriskt värdefulla restaureringsarbeten genomförts. Såväl besöksantal som omsättning har överstigit våra förväntningar. Även i Malmö har utvecklingen motsvarat företagets planer, medan vi i Sundsvall har fått anpassa oss till en mera realistisk nivå. Det sista av de beslutade kasinona invigs i Stockholm i mitten av mars Därefter räknar vi med att verksamheten skall börja generera ett överskott. För närvarande är nästan 900 personer anställda i de fyra kasinona. De risker med kasinon som tidigare framfördes har visat sig vara överdrivna. Mottagandet hos lokalbefolkningen och publiciteten har i stort sett varit positiva. Kasinona har också fått en god förankring i det lokala näringslivet och lokalpolitiken. Över 900 miljoner till folkrörelserna Den mest omdebatterade, men också mest framgångsrika, spelformen i Sverige var värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas. Bruttoomsättningen ökade med 44 procent till nästan 6 miljarder. Nettoöverskottet, från vilket man beräknar överskottet till folkrörelserna, var 1,8 miljarder. Riksidrottsförbundet kan därmed räkna med 607 miljoner och Ungdomsstyrelsen 143 miljoner från värdeautomatspelen till sina ungdomsaktiviteter. Till detta kommer de 161 miljoner som Miss Vegas inbringat till olika lokala idrottsföreningars bingohallar. Sammantaget kommer folkrörelserna att tillföras mer än 900 miljoner kronor. Det är 320 miljoner eller 55 procent mer än

5 Lagändringen den 1 februari då de s.k. lyckohjulen förbjöds, har bidragit till den fortsatta uppgången. Framgången har också varit följden av ett konsekvent fältarbete i de miljöer där värdeautomaterna finns. Genomtänkta urvalskriterier och rätt placering av automaterna i restauranger, pubar och bingohallar ligger bakom en stor del av framgången. Värdeautomaterna i fokus i debatten Massmedier och politiker har även under det gångna året visat stort intresse och viss oro för s.k. spelberoende. Oftast har värdeautomatspelen pekats ut som de som kan leda framför allt ungdomar till överdrivet spelande. Svenska Spel har ytterligare förstärkt utbildnings- och informationsinsatserna på spelansvarssidan. Det gäller till exempel att se till att åldersgränsen för våra spel respekteras av våra ombud och vår personal. Glädjande nog har vår spelansvarspolitik på kasinona fungerat mycket tillfredsställande. Farhågorna om spelproblem i denna miljö ser ut att ha kommit på skam och ingen särskild debatt har förts. Representanter för hela spelbranschen har regelbundet träffats och diskuterat vad vi gemensamt kan göra för att minska negativa konsekvenser av spel. Som ett resultat av detta har branschen formulerat 10 riktlinjer för en etisk marknadsföring. Fördubbling på svenskaspel.se Vid slutet av året erbjöd Direktkanalen nio spelbara produkter på svenskaspel.se. Under 2002 tillkom det nya Oddsetspelet Mixen. I februari lanserades singlar och dubblar på Lången, vilket också skedde hos de vanliga ombuden i november. Antalet spelare med konto på svenskaspel.se har ökat till långt över , varav aktivt spelat i vår internetbutik. Årsomsättningen på 302 miljoner är en fördubbling. Den utgör 2,5 procent av den totala omsättningen på våra tur- och skicklighetsspel. Vi räknar med en ökning av spelet på vår webbplats även under Konkurrensen på internet, framför allt på sportspel, har ökat markant. Utlandsbaserade spelbolag, framför allt i Storbritannien, i Australien och på Malta, har en mycket aggressiv marknadsföring. De beräknas omsätta över 2 miljarder enbart i Sverige och ha över 50 procent av sportspelsmarknaden på internet. Utblick 2003 De stora spelfrågorna 2003 kommer att avgöras av riksdagen. Folkhälsoinstitutet har i sin rapport om spelberoende föreslagit en rad åtgärder. Dessa förväntas bli beaktade i den proposition om den framtida spelmarknaden som regeringen lägger fram till vårriksdagen. En annan avgörande fråga är hur lagstiftaren och domstolarna ställer sig till det marknadsintrång som utländska spelbolag gör i Sverige. Vi räknar också med att EU ger större utrymme och uppmärksamhet åt spelfrågor. Flera spelmål kommer att behandlas av EG-domstolen. Etik och spelansvar kommer att vara viktiga debattämnen i medier och i politiken även under Svenska Spel satsar därför på ännu mer information och utbildning på detta område. Bättre exponering och kasino i Stockholm År 2003 har inletts med en framgångsrik lansering av den nya skraplotten Skrap-Pyramid. Snabbspelen Sportbagen och Lördagsgodis är nya och förbättrade spelförpackningar som saluförs hos ombuden. Lotto har fräschats upp med chansen till dubbla vinster vid varje dragning. Senare under året planeras bland annat introduktion av skraplotter på svenskaspel.se. Samarbetet med TV 4 utvecklas till att även gälla den nya sport- och spelinriktade kanalen TV 4 plus med premiär våren Detta sker genom Svenska Spels och Svenska Fotbollförbundets gemensamma produktionsbolag Onside TV-Production. Öppnandet av Casino Cosmopol på Kungsgatan i Stockholm lär bli en av de mest publika händelserna spelåret Meg Tivéus Visby i mars

6 Den svenska spelmarknaden Andel svensk spelmarknad Restau- Övriga rang- kasino, 3% föreningslotterier, 3% Bingo, 5% Bruttoomsättning Casino Cosmopol, 3% Svenska Spel Turoch Skicklighetsspel, 33% Folkspel, 8% ATG, 28% Källa: Lotteriinspektionen Svenska Spels värdeautomater, 17% Restau- Övriga rang- kasino, 3% föreningslotterier, 4% Nettoomsättning Casino Cosmopol, 2% Folkspel, 11% Bingo, 5% Svenska Spel Turoch Skicklighetsspel, 41% ATG, 21% Svenska Spels värdeautomater, 13% 4

7 Spelmarknaden ökar och mer går till vinnarna. Bruttoomsättningen fortsätter att öka. Spelmarknaden beräknas till cirka 36 miljarder och Svenska Spel stärker sin ställning. Av Svenska Spels resultat på över 4,2 miljarder får föreningslivet på olika sätt över 900 miljoner från värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas. Internetspel i fokus. Intresset för spel på internet ökar liksom konkurrensen mellan de svenska spelbolagen och utländska spelarrangörer som försöker etablera sig i Sverige med olika metoder i strid med lotterilagstiftningen. Spelutvecklingen går mot mer underhållning. Internationellt återtar Lotto lite av sina förlorade positioner men framför allt växer spel med stort underhållningsvärde som spelautomater samt förströelse- och kasinospel. 5

8 Spelmarknaden Marknadsandelen ökar Första spelforskningsstipendiet Torgny Persson från Växjö fick Svenska Spels första spelforskningsstipendium för en uppsats om kasinoekonomi. Utdelningen skedde i samband med den årliga Spelakademin i Visby i augusti. Svenska Spel tar marknadsandelar från andra aktörer och folkrörelserna får allt större del av överskottet. Bruttoomsättningen för den totala spelmarknaden fortsatte öka. Men de statligt kontrollerade spelbolagen känner av konkurrensen från utländska spelaktörer. Enligt Lotteriinspektionens preliminära sammmanställning ökade bruttospelandet i Sverige med 7% under 2002 och omsättningen på det legala spelen var 35,8 miljarder mot 33,4 året innan. Nettoutlägget (= omsättningen efter utbetalade vinster) uppskattas dock till 14,5 miljarder, vilket är ungefär på samma nivå som året innan. Svenska Spel har gått framåt liksom förmodligen vissa folkrörelselotterier, bingohallarna varit oförändrade medan ATG och Folkspel har minskat under Även restaurangkasinona tros ha gått tillbaka något. Svensken satsar 1,3 % av inkomsten Under de senaste 30 åren har svensken i genomsnitt lagt 3 procent av sin disponibla inkomst på spel. Eftersom spelarna i allt högre grad väljer spel med högre återbetalning har nettoomsättningen, d v s det som återstår till stat, förmånstagare och spelarrangör, i stort varit oförändrad de senaste åren var vinnarnas andel på hela den legala spelmarknaden ca 56 procent (uppgifter för 2002 är ännu inte tillgängliga). Det innebär att befolkningen efter utbetalade vinster egentligen har använt 1,3 procent av sin inkomst på spel. Svenska Spel får ökad marknadsandel Svenska Spel var det spelbolag som ökade mest under Bruttoomsättningen för moderbolaget var 17,7 miljarder. Till detta kommer ett netto från Casino Cosmopol på ca 300 miljoner. Den totala summan hamnar nära 18 miljarder, en ökning med över 15 procent. Om man räknar bort värdeautomatspelen, Jack Vegas och Miss Vegas, steg omsättningen med 2,7 procent. Samtidigt tappade både ATG (-5 procent) och Folkspel (- 6 procent) mark. Hundratals miljoner till ungdomsidrott Folkrörelsernas och föreningslivets ekonomi stärktes tack vare framgångarna för Svenska Spels värdeautomater. Överskottet från dessa, 750 miljoner, 294 miljoner mer än 2001, går oavkortat till Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen. Till detta kommer 161 miljoner i andel till föreningslivets bingohallar. Motsvarande belopp 2001 var 131 miljoner. Under året har flera mindre ideella organisationer bildat spelbolaget Spero Spel, vars skraplotter distribueras i samarbete med ATG. Således har en ny aktör på marknaden uppstått. Fler aktörer på internet Testspelet på internet för de statligt kontrollerade spelbolagen har permanentats. Beslut om ändringar i lotterilagen, som bland annat omfattar bestämmelser om spel med hjälp av elektromagnetiska vågor, togs av riksdagen i juni. Där möjliggörs för alla lagliga svenska spelbolag och spelaktörer att söka tillstånd till interaktivt spel. Flera folkrörelselotterier kommer förmodligen att göra detta under Folkspel har under hösten lanserat ett hybridspel, lotten Yee-Haa, som är kopplat till vinstchanser via mobiltelefon. Det är för tidigt att säga om denna spelform varit framgångsrik eller inte. Svenska Spel erbjöd spel på nio olika produkter. En nyhet för året var Oddsetspelet Mixen som endast kan spelas på internet. Omsättningen fördubblades till 300 miljoner. Antalet personer som var registrerade på minsvenskaspel.se översteg Av dessa var aktiva spelare. För ATG utgjorde Interbet 6-7 procent av omsättningen, motsvarande ca 600 miljoner. Enligt försiktiga bedömningar har de statliga svenska bolagen dock mindre än halva spelmarknaden på internet. Utländska spelbolag med bas i Storbritannien, i Karibien eller på Malta har på olika sätt försökt ta sig in på den svenska spelmarknaden, bland annat med stora annonskampanjer med mottot Stoppa spelmonopolet. Man har också försökt skriva spon- 6

9 Ett 20-tal spelbolagschefer från hela Europa och Nordamerika diskuterade framtidsfrågor för branschen på ett seminarium arrangerat av World Lottery Association med Svenska Spel som värd på kasinot i Malmö. soravtal med svenska idrottsklubbar. Liknande aktioner har genomförts i övriga Skandinavien. Vi kommer att via våra branschorganisationer fortsätta att bevaka frågan om bevarandet av den reglerade spelmarknaden i Europa. inneburit att Svenska Spel haft besök av delegationer från Belgien, Israel, Kina och de nordiska spelbolagen. Vi har på plats studerat spel i till exempel Kanada, Mexiko, Australien och Frankrike. Lyckohjul förbjöds Den 1 februari förbjöds de s.k. lyckohjulen. Ett resultat av detta blev att omsättningen på Jack Vegas och Miss Vegas steg kraftigt. Dock har privata grupper fortsatt att försöka utverka tillstånd för liknande spel men hittills inte fått godkännande av Lotteriinspektionen. Med all sannolikhet existerar emellertid fortfarande ett stort antal illegala spelautomater. Lotteriinspektionen har därför fått i uppdrag att kartlägga omfattningen av det olagliga spelet på automater. Enligt en undersökning som Svenska Spel lät genomföra år 2000 skulle det illegala spelet utgöra ca 4 miljarder, d v s mer än 10 procent av hela spelmarknaden. Internationellt i Malmö Liksom tidigare år har Svenska Spel tagit en mycket aktiv del i det internationella spelsamarbetet. Koncernens vd, Meg Tivéus, har ingått i styrelsen för den europeiska samarbetsorganisationen European Lotteries (EL). Hon blev i november även invald i exekutivkommittén för World Lottery Organisation (WLA). Vid dess kongress i Adelaide talade hon om vikten av kundvård och om spelansvar. I september stod hon och Svenska Spel värd för ett toppmöte för WLA på Casino Cosmopol i Malmö. WLA:s arbetsgrupp för säkerhetsfrågor förlade också sitt årliga möte till Malmökasinot. Det internationella utbytet har bland annat Den internationella spelutvecklingen vände i slutet av 2002 Oron, som spelbolagen i de tolv EU-länder som införde euron den 1/ haft, visade sig vara delvis berättigad. Omsättningen sjönk till en början då spelbolagen tvingats sänka sina insatser något. De allra flesta kom dock starkt igen efter sommaren och slutade på plus. Mest berodde detta på lansering av nya produkter, till exempel Keno och Joker. I en del fall har man liksom i Sverige haft en lyckosam produktutveckling på Lotto. Även i Amerika verkar trenden ha vänt tack vare mycket höga jackpotter. Skraplottsmarknaden har dock i stort sett varit oförändrad. Så kallade probability games och lotter knutna till CD-romspel har ännu inte fått det genombrott man hoppats på. Värdet av underhållning har blivit allt viktigare i hela spelbranschen. I Amerika utvecklas kasinona och kasinoliknande spel snabbare än andra spelformer. I Australien har detta något bromsats efter flera alarmrapporter om ökat spelberoende. Där, och även i Kanada, har restriktioner kring antal spelautomater och deras placering införts på många håll. Spel på internet växer inte så fort som man trodde för några år sedan. Det är fortfarande ett relativt litet antal statliga spelbolag som erbjuder interaktiva spel. Här som i så många andra fall är det de nordiska spelbolagen som leder utvecklingen. Zeth Nyström från Hi3G, numera 3G, målade upp mobila spelvisioner på Spelakademien i Visby......medan professor Hans de Geer från Handelshögskolan talade om spel och spelmoral. 7

10 8 Spel och samhälle

11 Europas statliga spelbolag är eniga. Den svenska spellagstiftningen ifrågasätts av vissa utländska spelarrangörer men de statligt kontrollerade spelbolagen i Europa betonar vikten av en fortsatt reglerad spelmarknad inte minst ur ett spelansvarsperspektiv. Allt fler spelar. Procentandelen svenskar som spelar fortsätter att öka. 85 procent spelar minst en gång under året. Spelandet är jämnt fördelat i Sverige socialt, ekonomiskt och åldersmässigt. Spelbranschen samarbetar om spelansvar. Spelansvar och spelberoende diskuteras mycket i medier och i politiken. Den etablerade spelbranschen tar initiativ till flera preventiva åtgärder och formulerar gemensamma riktlinjer för sin marknadsföring. Mer forskning och mer information behövs. Samhällsdebatten om spel och spelandets för- och nackdelar visar på behovet av mycket mer och varierad spelforskning. Folkhälsoinstitutet lägger förslag om stor satsning på spelansvarsprogram och spelberoendebehandling. 9

12 Spel och samhälle Reglerad spelmarknad Spelandets roll i samhället, reglering eller avreglering av spelmarknaden och spelmoral med spelansvar var dominerande debattämnen i medierna och politiken under Debatt om spelansvar och reglerad marknad Speldebatten gäller inte enbart spelberoende och spelansvar- den gällde under 2002 minst lika mycket frågan om spelmarknaden skall vara reglerad eller inte. I de flesta stater jorden runt är det staten som kontrollerar lotteriverksamheten och ger tillstånd enbart till egna spelbolag eller till sådana som får en koncession av den. Den ordning som råder i Sverige med tillåtelse enbart för de statligt kontrollerade spelbolagen Svenska Spel och ATG samt folkrörelseägda spelarrangörer är alltså regel i världen. Enligt Svenska Spels marknadsundersökningar spelade 85 procent av den vuxna befolkningen minst en gång på ett spel med penningvinst under Det var en liten uppgång jämfört med året före. Tecken tyder på att denna utveckling har fortsatt under det gångna året. Bland de spel som attraherar mer än 40 procent av spelarna alltså över 2 miljoner svenskar - återfinns Triss, Bingolotto och Lotto. Det råder alltså inget tvivel om att spel är något som intresserar och fascinerar svensken i allmänhet. Spelandet är också jämnt spritt över olika åldersgrupper och samhällsskikt. De som är något äldre och de som har en kortare utbildning spelar något mer än övriga grupper. Debatt om värdeautomatspel leder till konkreta åtgärder Mediernas och politikernas intresse har dock framför allt gällt spel med ett litet antal spelare och med ringa eller ingen marknadsföring; värdeautomatspelen och kasinona. Framförallt har intresset riktats mot minderåriga ungdomars spel på Jack Vegas. Svenska Spel har därför formulerat ett nytt handlingsprogram för spelansvar. Uppenbart är att värdeautomaterna har genererat det betydande belopp till föreningslivet som riksdagen räknat med. Reglerad spelmarknad även i framtiden? Speldebatten gäller inte enbart spelberoende och spelansvar. Den gällde också under 2002 frågan om spelmarknaden skall vara reglerad eller inte. I de flesta stater jorden runt kontrollerar staten lotteriverksamheten. Staten ger tillstånd enbart till egna spelbolag eller till sådana som får en koncession av den. Den ordning som råder i Sverige, med tillåtelse enbart för de statligt kontrollerade spelbolagen Svenska Spel och ATG samt folkrörelseägda spelarrangörer, är alltså regel i världen - inte undantag. EG-domstolen har slagit fast att medlemsstaterna har rätt att bestämma över sin egen spelmarknad. Motiveringen har varit att länderna på så sätt kan 10 Spel är något som intresserar och fascinerar svensken i allmänhet. Spelandet är också jämnt spritt över olika åldersgrupper och samhällsskikt.

13 Det är till ungdomsaktiviteter inom föreningslivet som överskottet från värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas överlämnas föra en ansvarsfull och kontrollerad spelpolitik. Enligt den svenska lotterilagstiftningen är det ett brott att främja och sälja utländska spelprodukter i Sverige. Det är en viktig uppgift för Lotteriinspektionen och myndigheterna att se till att denna lagstiftning följs. Starkt stöd för en bibehållen statlig spelkontroll med samhället som förmånstagare Vissa tidningar har under året hävdat att staten borde befrias från sin dubbla roll som spelarrangör och spelövervakare. Allt spelande borde ske i privat regi, menar de. Svenska Spels styrelse och ledning har därför både i Sverige och internationellt kraftfullt betonat att gällande lotterilag skall följas. Denna fråga har även diskuterats vid branschens årliga Spelakademi i Visby och i de internationella branschorganisationerna European Lotteries och World Lottery Association, där Svenska Spel spelar en mycket aktiv roll. 11

14 Spelansvar Mer information Folkhälsoinstitutets uppdrag att under året se över hela spelberoendefrågan har samlat spelbranschen som gemensamt agerat i syfte att minimera spelandets risker. Att konkretisera och tydliggöra Svenska Spels samhällsroll och spelansvar har varit våra viktigaste arbetsuppgifter under Thomas Luttropp och Göran Wessberg Svenska Spels affärsidé uttrycker en tydlig avsikt att bolagets produkter och tjänster skall hålla hög kvalitet, vara säkra och erbjudas på ett ansvarsfullt sätt. Detta kräver bland annat att all produktutveckling, distribution, försäljning och marknadsföring av spel tar stor hänsyn till de ekonomiska och sociala verkningar positiva och negativa - som spel kan få. Under 2002 har spelansvar varit en av de allra viktigaste frågorna inom spelbranschen. Intresset från allmänheten, politiker och media har aldrig varit större. Aldrig tidigare har Svenska Spel agerat så konkret för att ta spelansvar. Folkhälsoinstitutets uppdrag att under året se över hela spelberoendefrågan har samlat spelbranschen som gemensamt agerat i syfte att minimera spelandets risker. Branschsamarbete ger resultat Svenska Spel ingår sedan 1997 i OSS, en frivillig samarbetsgrupp bestående av spelmarknadens stora aktörer, Folkhälsoinstitutet, Lotteriinspektionen och Spelberoendes Riksförbund. Genom detta samarbete genomfördes flera viktiga åtgärder under året. Tillsammans producerade Svenska Spel, ATG, Folkspel och Svebico en broschyr om spelansvar som distribuerades till landets samtliga spelombud. Den innehåller information om vad spelberoende är och var drabbbade och deras anhöriga kan söka hjälp. De större spelbolagen har också bildat ett Spelråd där man bland annat har enats om 10 etiska riktlinjer för marknadsföringen av spel. Framförallt gäller dessa minderåriga och andra särskilt utsatta grupper. Marknadsföringen får inte vilseleda konsumenterna eller innehålla felaktiga uppgifter om sannolikheterna att vinna. Att spelbranschen på detta sätt visar att man tar spelansvar på stort allvar noterades också av Folkhälsoinstitutet som i sin slutrapport välkomnade initiativet. Mer information och utbildning Av Svenska Spels produkter är det främst värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas som kritiserats för att locka till överdrivet spelande. Enligt riksdagsbeslut har dessa en 18-årsgräns och ingen marknadsföring görs utanför fackpress. Ytterligare satsningar gjordes under 2002 för att med preventiva åtgärder minska riskerna för överdrivet spelande. Personalen på samtliga spelställen med värdeautomatspel genomgår för närvarande en spelansvarsutbildning som tagits fram tillsammmans med utbildade spelpsykologer. Målet är att öka personalens kunskap om hur man förebygger spelproblem. Åldersgränserna skall respekteras annars förlorar spelstället omedelbart tillstånd till värdeautomater. Spelställena försågs under året också med en ny mer omfattande broschyr om spelansvar, som finns placerad i särskilda ställ vid värdeautomaterna. Spelakademin Varje år sedan 1992 har spelansvarsfrågan diskuterats på Spelakademin, den svenska spelmarknadens årliga möte i Visby. Vid 2002 års Spelakademi fick etik och moral mycket utrymme. Bl. a höll Hans de Geer, professor på Handelshögskolan i Stockholm och expert på företagsetik, ett mycket uppmärksammat föredrag om spelmoral. Spelforskning och spelansvar har kontinuerligt behandlats i Svenska Spels specialtidning Spelvärlden. All personal med inriktning på försäljning och produkthantering har fått en broschyr med frågor och svar om spelansvar. Ett särskilt spelansvarsråd har bildats och samman- 12

15 Personalen på samtliga spelställen med värdeautomatspel genomgår för närvarande en spelansvarsutbildning i tre steg. Målet med denna är att spelställenas personal genom ökad kunskap skall kunna hjälpa till att förebygga spelproblem. trätt regelbundet för informationsutbyte och förslag om en handlingslinje för spelansvar i praktiken. GfK-undersökning visar ingen ökning av spelberoendet För fjärde året i följd har Svenska Spel genom marknadsinstitutet GfK undersökt spelvanor och spelbeteende men också spelberoende och spelproblem. Enkäten 2002 gav vid handen att antalet personer som skulle kunna ha stora problem med sitt spelande var 0,5 procent, en liten minskning jämfört med tidigare år. Trots införandet av kasinon och den stora expansionen för värdeautomatspelen tyder alltså detta på att spelberoende i alla fall inte ökat. Det är dock ännu för tidigt att se om detta står sig på längre sikt. 13

16 14 Svenska Spels verksamhet

17 Oddset ökar trots hård konkurrens från utlandet. Skicklighetsspelen omsätter 3,6 miljarder. Störst är Oddset som lyckas öka med 6 procent. Stryktipset håller ställningarna. Utvecklingen för Greyhound Racing vänder uppåt i slutet av året. Triss befäster ytterligare sin ledande ställning. Turspelen omsätter 8,1 miljarder, en ökning med 4 procent. Försäljningen av Triss, Lotto och framför allt Keno ökar på ett positivt sätt. Svenska Spel har ett rekordantal spelmiljonärer, över 300, varav de flesta på turspelen. Restaurangspelen ökar mest i Sverige. Värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas med en bruttoomsättning på nära 6 miljarder blir för andra året Sveriges största spelform. Omfattande åtgärder vidtas för att stärka spelansvarsmedvetandet på pubar, restauranger och i bingohallar. Kasino öppnas i Göteborg. Casino Cosmopols tre kasinon i Sundsvall, Malmö och Göteborg uppvisar en nettoomsättning på ca 300 miljoner och noterar nästan en halv miljon besök. Omfattande förberedelser för det fjärde kasinot i Stockholm. 15

18 Svenska Spels verksamhet Skicklighetsspel Tack vare rätt positionering, nya spelsätt och fortsatt uppgång för Bomben blev 2002 ännu ett mycket framgångsrikt år för Oddset. Trots ökad konkurrens från utländska spelbolag lyckades affärsområde Skicklighetsspel tangera förra årets omsättning. Tillförlitlighet och spelservice Det är med glädje och tillfredsställelse som vi konstaterar att Oddset än en gång slår rekord. Detta är ännu ett tecken på att flera av Svenska Spels skicklighetsspel är mycket konkurrenskraftiga. Den tillförlitlighet, säkerhet och spelarservice som vi erbjuder är viktigare på sikt än tillfälliga bjudodds på utländska internetsajter. Per Kotschack Svenska Spel erbjöd under 2002 sex olika skicklighetsspel. Omsättningen på dessa var 3,6 miljarder kronor, vilket är mycket nära den från Stryktipset fortfarande miljardspel Det äldsta sportspelet, Stryktipset, omsätter fortfarande mer än 1 miljard och är ett av Sveriges största spel. Söndagsvarianten Italienska Stryktipset, som framför allt erbjuder italienska ligamatcher men också allsvensk fotboll hade sex spelomgångar färre än 2001 bland annat på grund av att italienska ligans höststart sköts fram. Detta påverkade naturligtvis försäljningen som minskade något, men det är värt att notera att snittomsättningen per omgång på 5,4 miljoner var högre än året dessförinnan. Med anledning av fotbolls-vm i Korea och Japan anordnades två extra omgångar med VM-Tipset. Måltipset känner av konkurrensen från alla andra spel med höga jackpotter men har fortfarande en omsättning på över 400 miljoner. Affärsområdet har inte satsat på Måltipset som en kärnprodukt, men spelet stöds av flera spelkortskampanjer. Framgångsår för Oddset Desto mer har vi gjort för det största sportspelet Oddset med spelvarianterna Lången, Matchen, Toppen, Bomben och Mixen. Våra spelare satsade 1,7 miljarder på dessa, vilket var 6,7 procent mer än Mest framgång hade vi på Bomben, spelet med de riktigt höga oddsen, där ökningen blev 45,3 procent. En nyhet för året var Mixen, som introducerades exklusivt på svenskaspel.se. Det är ett Oddsetspel, som ger spelarna stor flexibilitet när det gäller att kombinera sina spel. En annan av spelarna efterlängtad spelmöjlighet introducerades i februari, nämligen singlar och dubblar på Lången. Till att börja med erbjöds detta endast för dem som spelade på svenskaspel.se, men i slutet av året blev det också möjligt att göra detta hos våra spelombud och då enbart ihop med Spelkortet. Även om Lången hade en marginell nedgång i försäljning blev resultatet ändå väsentligt bättre än 2001, eftersom utbetalningsprocenten sjönk från 62 procent till 58 procent. Ökad konkurrens från utlandet bemöts med service och produktförbättringar Huvudutmaningen för oss på sportspelen har varit hur man bäst skall kunna bemöta den allt intensivare marknadsföringen av privata utländska vadslagningsfirmor, som på många sätt försöker etablera sig på den svenska spelmarknaden. Vi har därför koncentrerat oss på bättre produkter och bättre service för att försäkra oss om spelarnas lojalitet. För att uppnå detta har affärsområdet bland annat satsat mycket på de handplockade 640 sportspelsombuden liksom på mer kundservice via Direktkanalen. På den senare har antalet aktiva spelare nu ökat till Våra undersökningar visar att de som spelar på våra spel på internet också ofta besöker våra vanliga ombud och att de i genomsnitt spelar för något högre belopp än övriga spelare. Svenska Spels närvaro vid alla större sportevenemang har blivit ännu tydligare. Samarbetet med de stora folkkära idrotterna fotboll, ishockey, handboll och bandy har ytterligare intensifierats. Bra andra halvår för Greyhound Racing Till affärsområdet hör även Greyhound Racing som anordnas i samarbete med Svenska Hundkapplöpningsförbundet. Under första halvåret gick spelen Vinn 3 och Vinn 8 till- 16

19 Viktiga händelser februari: Singlar och dubblar på Lången i Direktkanalen. Juni: VM-Tipset två omgångar. 23 september: Oddsetspelet Mixen i Direktkanalen. 28 oktober: Enkel 3 och Dubbel 3 introduceras på Greyhound Racing. Lunchsändningar i TV november: Singlar och dubblar på Lången även hos spelombuden. Svenska Spel är huvudsponsor för svensk damoch herrfotboll på högsta nivå - ett samarbete som har blivit allt starkare år från år. baka till följd av bland annat konkurrensen från ATG:s lunchspel och i viss mån vårt eget högoddsspel Bomben. Efter en strategisk reklamkampanj och introduktion av två nya spelsätt - Enkel 3 och Dubbel 3 - vände dock försäljningen. Det andra halvåret var omsättningen högre än för motsvarande period ett år tidigare. Överflyttningen av direktsändningarna från TV 3 till TV 4 samt införande av lopp vid lunchtid har naturligtvis också bidragit till den positiva utvecklingen. Uppmärksammad marknadsföring Marknadsföringen för skicklighetsspelen har varit mycket frekvent och präglats av begreppet närvaro. Den varumärkesbyggande reklamen framför allt för Stryktipset, Oddset och Greyhound Racing har haft hög genomslagskraft. Tuff konkurrens även 2003 Hoten från utländska spelföretag består även 2003 och förväntas rentav bli än mer kännbara. Affärsområdet räknar ändå med att kunna öka sin omsättning. Bland annat lanseras i februari 2003 snabbspelsförpackningen Sportbagen, som ger spelarna chansen att delta i samtliga typer av skicklighetsspel. Riktade kampanjer med Spelkortet kan också få positiv effekt. Omsättning Förändring Skicklighetsspel (mkr) mkr % Stryktipset ,0% Italienska Stryktipset ,1% VM-Tips Måltipset ,4% Oddset totalt ,7% - Lången ,9% -Matchen ,9% -Toppen ,7% -Bomben ,3% - Mixen Sportspel totalt ,2% Greyhound Racing totalt ,0% -Vinn ,3% -Vinn ,2% -Dubbel Enkel Skicklighetsspel totalt ,7% Omsättning, mkr Andel av Svenska Spels omsättning, 19,9% 17

20 Svenska Spels verksamhet Turspel Lyckade spelförbättringar och satsningar på företagets mest lönsamma kärnprodukter Lotto, Keno och Triss gav en omsättningsökning på 330 miljoner eller 4,3 procent för affärsområdet Uppåtgående trend för Lotto efter införandet av nya högvinster. Produkterna anpassas Att hela tiden anpassa produkterna och ständigt lyssna på kunderna ledde till ett mycket starkt år för turspelen. Mathias Hedlund Affärsområdet Turspel hade under året 10 olika spel. De kan delas upp i två kategorier: nummerspel, som erbjuds hos de spelombuden med onlineterminal, och lottspel, som dessutom säljs av nästan lottombud med en enklare terminal för hantering av lotterna. Nummerspelen är Lotto, Viking Lotto, Lotto Express, Joker, Keno och Tipsbingo som under året bytte namn till Söndagsbingo. De fyra lottspelen 2002 var Penninglotten, Triss, Skrap-Bingo och Tia. 50 miljoner extra lyfte Lotto Det mer än 20 år gamla Lotto är Svenska Spels tredje största spel med en omsättning på över 2,1 miljarder. Efter flera år med vikande försäljning ökade Lotto under 2002 med 4,4 procent. Den främsta anledningen till trendbrottet var införandet i januari av en vinst på 50 miljoner extra till den som på samma spelkvitto har både 7 rätt på Lotto och någon slags vinst på Joker. Detta skedde vid två tillfällen under året och gav mycket publicitet. En Lottoturné med Tommy Wahlgren och programledaren Annika Duckmark väckte också uppmärksamhet i media. Tilläggsspelet Joker fick draghjälp av 50- miljonersvinsten och ökade med 6,8 procent utan särskilda marknadsföringsinsatser. Trots att det samnordiska Viking Lotto nerprioriterats till förmån för marknadsföringen av Lotto lyckades det ändå behålla en relativt stabil nivå och sin trogna kundkrets. Snabbspelet Lotto Express med dragning var 5:e minut har aldrig riktigt funnit vägen till spelarna och är nu företagets minsta produkt. Det är ett spel som utomlands fått mera genomslagskraft i bar- och pubmiljöer än hos vanliga ombud. Keno framgångsspelet framför andra år 2002 Ett spel som slagit desto bättre och som går bättre år från år är Keno, som med sin gotländska framtoning ökade med hela 17,8 procent och passerade 1 miljard i omsättning. Spelarna uppskattar variationsmöjligheterna i spelet och tar chansen att öka vinstsumman genom att också spela på tilläggsvarianten Kung Keno. Keno tillhör våra högprioriterade spel och har marknadsförts i riksomfattande kampanjer. Tipsbingo gjordes om radikalt i maj. Det bytte namn till Söndagsbingo. Lars-Åke Vilhelmsson blev ny programledare vid TV-dragningen. Ett nytt tilläggsspel, Bonusbingo, skulle locka nya spelare och tittare. Det är ännu för tidigt att säga om vi lyckats. Sammantaget har 2002 varit ett mycket positivt år för nummerspelen som ökade 6,3 procent. Rusning efter Triss Guldrush Kategorin lotter ökade 2,3 procent. Företagets näst största produkt, skraplotten Triss, fortsätter ännu efter 17 år att öka både i försäljning och popularitet. Gångerfunktionen, som i lyckliga fall kan ge spelaren en fördubblad eller tiofaldigad vinstsumma, blev ett permanent inslag på lottten från februari. I övrigt infördes inga förändringar på Triss. Exponeringen av vinnare varje dag i TV 4:s Nyhetsmorgon bidrog till den fortsatta framgången. De två Guldrush-kampanjerna vid midsommar och jul med chans att vinna 10 miljoner direkt på skrapet - gav rejäla lyft. Tack vare effektiva marknadsföringsinsatser ökade omsättningen på Triss med 3 procent. 18

21 Viktiga händelser 2002 Januari: 50-miljonersvinst införs på Lotto. Februari: Chansen att fördubbla eller tiodubbla Trissvinst permanentas. April: Krona/Klave-variant på Tia introduceras. April: Penninglotten görs om till en unik skraplott med dragningslista. Maj: Tipsbingo blir Söndagsbingo. Nytt tilläggsspel: Bonusbingo. Juni: Guldrushkampanj på Triss. December: Guldrushkampanj på Triss. Svenska Spels PR-chef Tommy Wahlgren och Annika Duckmark, programledare för Lottodragningarna, gjorde flera Lottoturnéer i hela Sverige under Penninglotten får en rejäl ansiktslyftning Penninglotten, med över 100 år på nacken, gjordes om radikalt i ett försök att stoppa en sviktande försäljning. Den är nu en helt unik skraplott. Man skrapar fram nummer som på en traditionell lott, men dragningslistan finns redan på baksidan av varje lott. Detta ledde till att nedgången hejdades och omsättningen kunde hållas på samma nivå som under föregående år. Nischlotten Tia ökade något. Tilläggsfunktionen Krona eller Klave med chans till dubblad vinst, som infördes i april, gjorde lotten mer attraktiv. Ökningen berodde också på bra införsäljning av telesäljarna. Skrap-Bingo, en lott som tar lite längre tid att skrapa och ger mer värde för pengarna, minskade däremot i samma omfattning. Antalet miljonärer på Svenska Spels produkter översteg för första gången 300. De flesta hade spelat på Lotto, Triss eller Joker. Succéstart 2003 I början av år 2003 lanserades lotten Skrap- Pyramid, som genast blev en stor framgång. Sedan slutet av januari 2003 har Lottospelarna chans att få dubbla vinster vid varje dragning. Samtidigt utökades snabbspelsförpackningen Lördagsgodis med Keno. Keno med tilläggsvarianten Kung Keno blev årets komet - över 1 miljard i omsättning vilket är en ökning med 18 procent Omsättning Förändring Turspel (mkr) mkr % Nummerspel Lotto totalt ,4% - Lotto Lördagar ,5% -Lotto Onsdagar ,3% Viking Lotto ,3% Lotto Express ,8% Tips/Söndagsbingo ,0% Joker ,8% Keno ,8% Nummerspel totalt ,3% Lotter Penninglotteriet ,2% Triss ,0% Skrap-Bingo ,9% Tia ,4% Lotter totalt ,3% Turspel totalt ,3% Andel av Svenska Spels omsättning, 22,3% Lotter Andel av Svenska Spels omsättning, 22,8% Nummerspel Omsättning, mkr

22 Svenska Spels verksamhet Restaurangspel Värdeautomatspelen Jack Vegas och Miss Vegas har ytterligare stärkt sin ställning som Sveriges omsättningsmässigt största spel. Spelen har genererat över 900 miljoner till förmånstagarna - det svenska föreningslivet. En fantastisk utveckling Mina medarbetare och jag gläds mycket över årets resultat och det ökade överskottet som kommer föreningslivet till godo. Vi har samtidigt med djupt engagemang strävat efter att balansera denna framgång med helhjärtade satsningar på spelansvarssidan. Gunnar Werner Sedan introduktionen 1996 har värdeautomatspelen vuxit snabbare än någon annan spelform i Sverige. Med en bruttoomsättning på nästan 6 miljarder är det för andra året i följd den spelform som har den högsta omsättningen i landet. Det är uppenbarligen spel som passar utelivsmänniskans livsstil. Jack Vegas är dessutom ett spel som uppskattas som ett komplement och ett mervärde vid restaurang- och pubbesök. Den främsta anledningen till förra årets expansiva tillväxt är förbudet mot lyckohjul, ett automatspel med penningvinster som fanns på den öppna marknaden. Förbudet, som trädde i kraft den 1 februari 2002, bidrog till att tusentals automater i gråzonen försvann. Omsättningen från dessa överfördes till värdeautomatspelen med ett ökat resultat till föreningslivet som följd. Värdeautomatspelen kan liknas vid ett minikasino i automatformat. De är spel i tiden. I restaurangmiljö möter de utelivsmänniskans behov av snabb återkoppling mellan insats och vinst, omväxling, interaktivitet, spänning, valmöjligheter, underhållning, hög återbetalning och många vinster. Produktportföljen för Jack Vegas och Miss Vegas består sammanlagt av 24 olika spel i fyra programversioner. Spelen utvecklas och förändras kontinuerligt för att appellera till de kunder Svenska Spel möter på restauranger och bingohallar. Detta intensiva förädlingsarbete är ytterligare en väsentlig framgångsfaktor. Värdeautomatspel kräver ett stort ansvarstagande Vi är väl medvetna om att spelets framgångsfaktorer också är dess riskfaktorer. Vi vet av erfarenhet att de spännande och roliga spel som värdeautomaterna bjuder på tyvärr kan locka vissa grupper till ett överdrivet spelande. Svenska Spel har därför lagt ned ett fortsatt omfattande arbete på att optimera deras placering så att tillsynen över spelen blir maximal och att minderåriga inte får möjlighet att spela. Inom ramen för ett omfattande spelansvarsprogram, som kontinuerligt utvärderas och utvecklas, har personal på samtliga restauranger och bingohallar genomgått en utbildning i två steg om hur överdrivet och minderårigt spelande kan motverkas. I samma syfte har en informationsbroschyr om spelandets risker, speciellt avsedd för värdeautomatspelen, producerats. Den finns på samtliga restauranger, pubar och bingohallar med värdeautomater. Under 2003 kommer våra satsningar inom spelansvarsområdet att intensifieras ytterligare. Det spelansvarsprogram som tidigare utarbetats tillsammans med SHR på restaurangsidan och Svebico på bingohallssidan har utökats med ytterligare tio punkter. På så sätt vill vi med förstärkta preventiva åtgärder minimera riskerna för överdrivet spelande och att helt eliminera minderårigt spelande. Även i detta fortsatta arbete samverkar vi nära med framstående forskare och psykologer inom spelberoendeområdet. 20 Norsk Tipping förväntas få samma uppdrag som Svenska Spel vad avser värdeautomatspel. Tillsammans med representanter för norska myndigheter har man haft upprepad kontakt med affärsområdets ledning.

23 Utökat spelansvarsprogram för Svenska Spels värdeautomater Ökad kontroll och tillsyn av 18-årsgränsen Automatiskt åldersintygande införs Spelansvarig utses på varje spelplats Nya utbildningskrav 18-årsgräns på övrigt spel Särskilda omsättningskrav för spelplatser med fler än tre värdeautomater Förändring av värdeautomaternas utseende Ny informationsfolder Förstärkt samarbete med restaurangoch bingohallsnäringen Öppethållande kopplas till serveringstillstånd Vid den årliga Idrottsgalan utsågs årets bästa Jack Vegas-ombud i olika kategorier. Några fakta: Åldersgräns: 18 år, gäller även i målsmans sällskap Antal -Jack Vegasautomater: restauranger med Jack Vegas: Miss Vegasautomater: 394 -bingohallar med Miss Vegas: 92 -olika spel: 24 Minsta insats: 1 krona Högsta insats: 5 kronor Högsta vinst per spel: 500 kronor Utbetalningsprocent: ca 92% Bruttoomsättning (kronor in): miljoner Nettoomsättning (kronor in-kronor ut): miljoner Omsättning Förändring Restaurangspel (mkr) mkr % Jack Vegas ,5% Miss Vegas ,3% Restaurangspel totalt ,7% Omsättning, mkr Andel av Svenska Spels omsättning, 33,3% 21

24 Svenska Spels verksamhet Casino Cosmopol De tre kasinona i Sundsvall, Malmö och Göteborg har visat sig bli just det komplement till underhållningsbranschen som var avsett. Kasinoverksamheten har blivit viktig för den lokala turistnäringen. I och med öppnandet av kasinot i Stockholm räknar Casino Cosmopol med ett nettoöverskott från och med år Etableringsfasen är över I och med öppnandet av kasinot i Stockholm är vår mycket ambitiösa etableringsfas över och vi kan koncentrera oss på att ytterligare förädla och förbättra vårt kasinokoncept. Som ett led i detta förbättringsarbete kommer vi att i ännu högre grad fokusera på att möta önskemålen från våra gäster, såväl befintliga som presumtiva. Anders Galfvensjö 22 Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol har nu bedrivit sin verksamhet i drygt ett och ett halvt år. Nettoomsättningen från kasinona i Sundsvall, Malmö och Göteborg har ökat från 33 till 304 miljoner. Under 2002 har stora investeringar gjorts i Göteborg och Stockholm, varför bolaget inte kan räkna med att generera ett överskott förrän under Kasinot lyft för näringslivet i Sundsvall Kasinot i Sundsvall har inneburit ett stort och positivt lyft för turistnäringen i området. Underlaget för kasinoverksamhet är dock tämligen begränsat. Under året har därför en anpassning av öppettider och personalstyrka gjorts till en mera realistisk nivå. Forskning vid Stockholms universitet och Svenska Spels undersökningar visar att kasinot i Sundvall inte har fått negativa samhällsföljder. Detta stöds också av erfarenheterna från de sociala myndigheterna inom Sundsvalls kommun. I mars fick ombyggnaden av den gamla järnvägsstationen pris för Årets Bygge Många konferenser och gäster i Malmö Malmös kasino har haft ett fortsatt högt antal gäster och hög beläggning av konferenslokaler. Trots detta har det varit svårt att uppnå den önskade lönsamheten på detta område. Spelbranschens globala organisation World Lottery Association valde att lägga ett tvådagarsforum liksom ett möte för sin arbetsgrupp i säkerhetsfrågor just till detta kasino. På hösten lämnade Rolf Hedman sitt arbete som chef för kasinot och ersattes av Christer Englund från Casino Cosmopol Sundsvall. Casino Cosmopol Malmö var ett av de sydsvenska företag som nominerades till Malmö stads Mångfalds- och integrationspris. Fart och fläkt vid kasinoinvigning i Göteborg I augusti öppnades landets tredje kasino i Göteborg. Invigningen av det gamla Tullhuset i Göteborgs hamn präglades av platsens historia. I vimlet fanns många utklädda utvandrare och tulltjänstemän i tidstypiska 1800-talsdräkter. Kristian Luuk ledde tillsammans med gruppen Viva Las Vegas en stor scenshow som också tog fasta på historiska händelser i Göteborg. Komunstyrelsens ordförande Göran Johansson invigningstalade och gjorde First Spin med Svenska Spels vd Meg Tivéus. En nyhet i Göteborg var pokerspelet Omaha. Antalet gäster har sedan allra första stund överträffat beräkningarna. Redan på invigningsdagen kom personer och fram till årsskiftet har i genomsnitt personer per dag besökt kasinot. Värdefull konsthistorisk insats i Stockholm Under året har ett intensivt ombyggnadsarbete pågått i den gamla biografen Palladium och nöjespalatset Bal Palais som blir kasinolokal i Stockholm. Stor omsorg har lagts vid att restaurera unika väggmålningar och dekorationer. Kasinot i Stockholm blir det största av Casino Cosmopols lokaler och invigs i mars Fortlöpande utvärdering och anpassning Under året har kasinoverksamheten kontinuerligt studerats och utvärderats. Därefter har spelalternativ, automatspelsutbud och öppettider samt annan service anpassats efter spelarnas önskemål och ur lönsamhetsperspektiv. Stor uppmärksamhet har ägnats åt säkerhet och spelansvarsprogrammet. Detta har bland annat inneburit återkommande kontakter med sociala myndigheter på kasinoorterna liksom med företrädare för Spelberoendes Riksförbund och de lokala kamratföreningarna. Självavstängningsprogrammet har fungerat mycket bra. Vid årsskiftet hade 487 personer frivilligt ansökt om en kortare eller längre avstängning från Casino Cosmopol. I övrigt

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Skrapa här! Årets koncernresultat. 3 835 142 549 kronor

Skrapa här! Årets koncernresultat. 3 835 142 549 kronor Verksamhetsberättelsen 2000 Skrapa här! Årets koncernresultat 3 835 142 549 kronor sid 4 Bättre resultat än 1999 sid 8 Ökad konkurrens leder till stark utveckling INNEHÅLL KORT OM SVENSKA SPEL 6 VIKTIGA

Läs mer

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 www.svenskaspel.se Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 Omsättning AB Svenska Spel 621 80 Visby Besöksadress: Norra Hansegatan 17 Tel: 0498-26 35 00 Fax: 0498-26

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt.

och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. AFFÄRSIDÉ Vi skall sälja ett varierande utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. VISION Vi skall på ett ansvarsfullt och säkert

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter

HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 4 251 MSEK

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Svenska Spels affärsområden

Svenska Spels affärsområden Svenska Spels affärsområden Svenska Spels organisation 2011 omfattade tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. Nettospelintäkter per affärsområde 2011 Nettospelintäkter, MSEK 2011

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2007

Delårsrapport Januari juni 2007 Svenska Spel Delårsrapport januari juni Januari juni Januari-juni Bruttospelintäkterna ökade med 7 % till 10 350 MSEK (9 691). Nettospelintäkterna (bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel) ökade med

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2006

Delårsrapport Januari mars 2006 KVARTALET I KORTHET (jämfört med motsvarande period föregående år) Bruttospelintäkterna uppgick till 4 848 (5 070) MSEK, minskning med 4,4% Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2011

Delårsrapport Januari - september 2011 Delårsrapport Januari - september DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet juli - september Nettospelintäkterna uppgick till 2 347 miljoner kronor (2 379), en

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Vegas - värdeautomat från Svenska Spel.

Vegas - värdeautomat från Svenska Spel. Vegas - värdeautomat från Svenska Spel. visitkort Vegas är en del av Svenska Spel Vegas är ett värdeautomatspel från Svenska Spel där den maximala insatsen är 5 kronor och högsta vinsten är 500 kronor.

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

Innehållsförteckning. Kalender

Innehållsförteckning. Kalender ÅRSREDOVISNING 2004 Innehållsförteckning Affärsidé, mål och vision 1 Verkställande direktör har ordet 2 Svensk spelmarknad 6 Affärsprinciper 8 Varumärken 10 Årliga event 12 Sponsorskap 13 Samhällsnytta

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Svenska Spel Delårsrapport januari mars KONCERNEN SVENSKA SPEL I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolagen Casino Cosmopol AB och UAB Winloto samt i en underkoncern Svenska

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Svenska Spels affärsområden. Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol.

Svenska Spels affärsområden. Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / Affärsområden Svenska Spels affärsområden Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. Nettospelintäkter per affärsområde

Läs mer

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR Ramverket, principerna och riktlinjerna som SPER:s medlemmar har förbundit sig till att engagera sig i och följa. April 2013, reviderad januari 2014 FÖRENINGEN

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby.

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Årsredovisning 2010 Kalendarium 2011 Årsstämma 19 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Delårsrapporter 2011 januari mars 18 april januari juni 15 juli januari september 25

Läs mer

Spel ska vara till glädje för alla!

Spel ska vara till glädje för alla! Spel ska vara till glädje för alla! Svenska Spels vision SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2015 i korthet 1 Vad? Om Svenska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01)

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) 07-10-19 RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) Svenska Spel Svenska Spel 1 Inledning Svenska Spel ska utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2008

Delårsrapport. januari september 2008 Delårsrapport januari september 2008 Delårsperioden januari - september 2008 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgår till 5 921 MSEK (5 788), en ökning med 133 MSEK. Rörelseresultatet, exklusive

Läs mer

SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005

SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005 I SAMHÄLLET 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samhälle 3 Spelansvar 6 Säkerhet 12 Medarbetare 14 Miljö 16 Överskott 17 VD har ordet 20 Läshänvisningar 22 LÄSANVISNING Svenska Spel är ett svenskt aktiebolag som

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2012 ii Svenska Spel Årsredovisning 2012 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2012, ett annorlunda spelbolag 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Så spejlar diu. Allt du behöver veta för att sätta lite guldkant på vardagen.

Så spejlar diu. Allt du behöver veta för att sätta lite guldkant på vardagen. Så spejlar diu. Allt du behöver veta för att sätta lite guldkant på vardagen. FOTO: PETER OREVI Keno är ett unikt spel. Vinn ofte. Ellar riktigt stort. Det som gör Keno så speciellt är kombinationen av

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Svenska Spel 2007 2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Lyckad kanalisering Butik 5.307 MSEK, + 1,6% Restaurang 1.928 MSEK, + 5,8% Internet 1.181 MSEK, + 38,3% Kasino 1.153 MSEK, + 15,1% Förening 21 MSEK,

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

SANNOLIKHET OCH SPEL

SANNOLIKHET OCH SPEL SANNOLIKHET OCH SPEL I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (MA) Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk

Läs mer

Strategisk inriktning och mål

Strategisk inriktning och mål FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / STRATEGI OCH MÅL Strategisk inriktning och mål Svenska Spel har fyra strategiska målområden: Kund, Ansvar, Affärsmässighet och Medarbetare. Liksom visionen och värdegrunden utgår

Läs mer

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Slutrapport Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Granskad marknadsföring... 4 3.1 Internet... 4 3.2 Ombud... 4 3.3 Restauranger...

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39

nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39 nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39 nningar & Myter 2015_2.indd 2 2015-06-04 14:39 SPÄNNING. UNDERHÅLLNING. GLÄDJE. Lusten att spela är stor hos svenska folket. En stor del av den vuxna befolkningen

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 Period januari - mars 2011 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 1 952 miljoner kronor (+29 MSEK/+1,5 %). Rörelseresultatet uppgick till 1 210 miljoner

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Lotter Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotterna...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Gemensamma Spelregler...

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

2013-06-13. Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri

2013-06-13. Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel att anordna lotteri lotteriinspekxk MOM REGERINGEN Finansdepartementet Regeringsbeslut 2013-06-13 AB Svenska Spel Dnr. Fi2012/1723 Fi2012/3929 Fi2012/4494 106 10 Stockholm Ändring av villkor i tillstånd för AB Svenska Spel

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004

Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004 Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004 Bruttoomsättningen andra kvartalet 2004 uppgick till 48,9 (34,1) miljoner GBP och för första halvåret 92,7 (68,0) miljoner GBP. Spelöverskottet andra

Läs mer

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52 Finansdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 2015-11-27 Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle

Läs mer

84 SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009. Prioriterade grupper

84 SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009. Prioriterade grupper HÅLLBARHETSREDOVISNING / INTRESSENTANALYS OCH DIALOG Svenska Spels intressenter Analys och dialog På uppdrag av Svenska Spel genomförde Intellectual Capital AB under hösten 2009 djupintervjuer med 107

Läs mer

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 - 2016 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 1 2016-10-xx Bakgrund är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområdet finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en åldersgräns på 18 år för att delta i tillståndspliktiga

Läs mer

Spel- och lotterifrågor särskild ordning

Spel- och lotterifrågor särskild ordning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU19 Spel- och lotterifrågor särskild ordning Sammanfattning Kulturutskottet behandlar i betänkandet närmare 50 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2005 med

Läs mer

Spelregler Keno och Kung Keno

Spelregler Keno och Kung Keno Spelregler Keno och Kung Keno Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Keno och Kung Keno...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Förändring, MSEK. Förändring, % Nettospelintäkter, MSEK

Förändring, MSEK. Förändring, % Nettospelintäkter, MSEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE 2009 Utveckling per affärsområde 2009 Under 2009 har Svenska Spels organisation utgjorts av fyra affärsområden och fem staber. Affärsområdena är: Restaurangspel

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Kalendarium 2010. Årsstämma 20 april. Delårsrapporter. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby.

Kalendarium 2010. Årsstämma 20 april. Delårsrapporter. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby. Årsredovisning 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / DEN SVENSKA SPELMARKNADEN Kalendarium 2010 Årsstämma 20 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby. Delårsrapporter januari mars januari

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-18

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-18 Spelregler Lotter Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotterna...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Gemensamma Spelregler...

Läs mer