Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: kl 19.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00"

Transkript

1 Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: kl Närvarande: ord Tommy Blomquist, vice ordf Billy Andersson, kassör Mikael Tuvesson, sekr Ann-Christine Holm, ledamot Erik Rosander, ledamot Gunnel Persson, ledamot Claes Schelin, 1:a suppleant Tobias den Braver, 2:a suppleant Mikael Eriksson och 3:e suppleant Angelita Nooni. Anmält förhinder: -- 11:012 Mötets öppnande Ordförande Tommy Blomquist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11:013 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg av ärenden enligt 11:020 a-c. 11:014 Val av två protokollsjusterare Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Billy Andersson och Mikael Eriksson. 11:015 Upprop och presentation av styrelsen Styrelsemedlemmarna presenterade sig för varandra och ordförande hälsande de nyvalda suppleanterna välkomna. 11:016 Föregående protokoll. Protokollet från avslutande styrelsemöte och konstituerande styrelsemöte genomgicks och kommenterades. Protokollet är justerat och arkiverat enligt gällande regler. 11:017 Bordlagda ärenden a) Presentation av sektorernas sammansättning Hundägarutbildningssektorn: ansvarig Gunnel Persson, vidare Carina Andersson, Christer Thyre n, Malin Björkman och Jessica Krafft. Tjänstehundsektorn: ansvarig Billy Andersson, för Försvarsmaktshund Ann-Christine Holm, Mikael Eriksson och för Räddningshund Thomas Eriksson. Tävlingssektorn: ansvarig Erik Rosander och medarbetare Claes Schelin. Rasutvecklingssektorn: ansvarig Angelita Nooni, vidare Stefan Larsson och som mentor Tommy Blomquist. Agilitysektorn: ansvarig Mikael Nilsson, vidare Stina Mattson och som kontaktman gentemot styrelsen Tobias den Braver. PR/Infosektorn: ansvarig Claes Schelin, medarbertare Mikael Tuvesson och Egon Carlsson. Rallylydnad (dock ej egen sektor) Kontaktman gentemot styrelsen Tobias den Braver.

2 b) Planering av årets styrelsemöten Styrelsemöten och distriktsmöten som skall genomföras under 2011 planerades och fastställdes. Styrelsen diskuterade olika aktiviteter som innehåll på årets två distriktsmöten. c) Skrivelse från Njudung BK Skrivelse inkommen från Njudung BK angående ansökan om namnbyte. Styrelsen har tagit del av denna. 11:018 Återremiterade ärenden Inga återremiterade ärenden. 11:019 Inkommande & Utgående a) Post Tjänstehundavdelningen, Cecilia Sandström, efterfrågar förslag på domare till 2011 års Försvarsmaktsmästerskap på Marma 9-10 september. s styrelse föreslår Erik Rosander. SBK-info 1/2011. a) Skrivelser Inga nya skrivelser inkomna. 11:020 Nytt beslutsärende a) Räntefond Styrelsen beslutar att omdisponera kronor till en räntefond. b) Utställning Nybro BK Enhällig styrelse tillskriver berörd klubb i samband med utställning. c) Värnamo BK Styrelsen bjuder medlem från Värnamo BK att deltaga i kongressen 2011 för att där kunna presentera SM i High Chaparal. 11:021 Övriga frågor Fråga uppkom under övriga frågor om det är brukligt att avtacka de sektormedlemmar som slutar sina uppdrag. Styrelsen har ej som kutym att göra detta. Tommy Blomquist har fått besked av Ragnar Bergståhl att han gärna kommer till för att föreläsa om föreningsteknik. HUS-sektorns Gunnel Persson kontaktar Studiefrämjandet ang S-O-S föreläsningen. 11:022 Kassörens rapport Kassören rapporterade om Balansrapport perioden , enl bilaga. Resultatrapport perioden , enl bilaga. Kassören meddelade även att distriktet har en medlemsökning fr o m årsskiftet med 255 medlemmar. Dock med 43 st mindre mot budgeterat. En felaktig inbjudan har gått ut till Vimmerby BK gällande en KUL-träff. Denna klubb går ej under Småland utan tillhör Östergötland. Vimmerby BK deltar dock i evenemanget.

3 11:023 Utbildningssektorns rapport Två allmänlydnadskurser med Anna Lindelöv och Carina Andersson som mentor skall snart examineras. Annika Lindstöm och Jessica Krafft är under uppstart. SBKinstruktörsutbildning med Gunnel Persson och Carina Karlsson, examination10 april. KULträff i Lenhovda med 30 deltagare från olika klubbar i distriktet. Peter Sandström från Torsås var där och redogjorde för de slutliga reglerna för Rallylydnaden som nu är officiell i Sverige sedan årsskiftet. Anteckningar från mötet skickas ut till alla klubbar. Kurs för rallylydnadsinstruktörer april och i maj går första helgen i Torsås och andra i Nybro (samma kurs). Fyra deltagare anmälda, fler på väg. Kostnad kr/person inkl mat och instruktörsarvode. Inbjudan till Specialkurser, Kosta, under utskick. 11:024 Tävlingssektorns rapport Utbildning till Tävlingsledare lydnad med start 9 april på Sommenbygdens BK, 4 deltagare. Ansvarig Åke och Britt-Marie Karlsson. Utbildn till Tävlingsledare bruks har startat på Höglandets BK med 4 deltagare. Ansvarig Erik Rosander 11B Domarutbildning har startat på Växjö BK, 3 deltagare. Ansvarig Erik Rosander Utbildn Tävlingsledare bruks startar 31 mars på Växjö BK med 5 deltagare. Ansvarig Erik Rosander. Tävlingssekreterarutbildning startar inom kort på Jönköping BK med 4 deltagare. Ansvarig Kjell Svensson. Utbildn Tävlingsledare lydnad med start v14 på Värnamo BK med 10 deltagare. Ansvarig för teorin är Erik Rosander och för praktik Johnny Pettersson. Praktiskt aspirantprov för Domare 1B hålls i Växjö BK 1 maj. 7 deltagare. Ansvarig Erik Rosander. Utbildn till Tävlingssekreterare Växjö BK med 6 deltagare. Ansvarig Ewa Bergze n. 11:025 Rasutvecklingssektorns rapport Angelita Nooni deltar på RUS-konferensen i Stockholm 9-10 april. 11:026 PR-sektorns rapport Kontaktuppgifter på nya styrelsen är upplagt på hemsidan. Så även verksamhetsberättelserna och verksamhetsplanerna. Kontaktuppgifter för de olika sektorerna ändras/läggs till vartefter uppgifterna når sektorn. Det har visat sig att en del länkar på hemsidan till lokalklubbarna inte stämmer. Detta skall åtgärdas. Adresser till Nyhetsbladet upplagt, uppgifterna enl officiella klubbars medlemsregister. Dessa kontakter är även lagda till sektorns mejlkontakter. PR-sektorns Claes Schelin uppmanar alla sektormedlemmar att skicka mail för hemsidan till honom och ej till Linda.

4 11:027 Tjänstehundsektorns rapport 17 mars hölls rekrytering/info om FM-hunden för årskurs 1 på Helgesbo Naturbruksgymnasium. Antagningsbesked till Marma Hundtjänstskola har kommit från förbundet. Från KalmarKronobergsgruppens upptagningsområde antogs en till HTU, en till GB1 och en till GB2. Endast en ansökan (provledarutbildning) avslogs. Från Norra Smålandsgruppens område antogs en till HTU, tre till GB1 och en till GB2. Inträdesprov till utbildning av FM-ekipage på Växjö BK 30 april. Några av de anmälda hundarna kommer att ha överskridit åldersgränsen 5 år vid certprov, varför sektorn beslutat att ett skriftligt godkännande från berörd Bataljonchef skall finnas tillgängligt vid inträdesprovet. Certprov kommer i april att genomföras på Kalmar BK. Funktionskontroll på Mönsterås BK under våren. Utbildning av kompanibefäl och hundpersonal inom NSG genomförs av HvSS 1-2 april på Eksjö Garnision. Styrelsen diskuterade DM 2011 för Försvarsmaktshundar. Beslutade att tillfråga 2010 års SM-vinnande klubb, Kalmar BK, om detta arrangemang. 11:028 Agilitysektorns rapport Cecilia Isaksson utgår ur sektorn. Arbete pågår med att rekrytera någon ny till sektorn, troligen från sydöst. Distriktskonferens har hållits med gott deltagande från klubbarna. Preliminär planering för 2011: Utbildning till Allmänlydnadsinstruktörs planeras till maj(light-variant som är förberedande för A2-utbildningen) A2-utbildning,som krävs för att utbilda tävlingsekipage, planeras till september. Utbildningarna bekostas av deltagarna och är därmed kostnadsneutrala för distriktet. 11:029 Nästa möte Nästa styrelsemöte kommer att hållas 27 april :030 Mötets avlutande Ordförande tackade samtliga för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Sekreterare Ordförande Ann-Christine Holm Tommy Blomquist

5 Justeras Justeras Billy Andersson Mikael Erikson

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND Nummer 7 2014 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 9 december 2014 i Anette Anderssons bostad i Kristianstad. Närvarande: Anette Andersson,

Läs mer

Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte 2013-12-11 kl.19.00 i Borlänge BK:s klubbstuga.

Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte 2013-12-11 kl.19.00 i Borlänge BK:s klubbstuga. Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte 2013-12-11 kl.19.00 i Borlänge BK:s klubbstuga. Närvarande: Distriktsstyrelsen Sektoransvariga Representanter från lokalklubbarna,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se 1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 2 Verksamhetsberättelse 2010 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Bjuvs BK

Protokoll från styrelsemöte i Bjuvs BK Protokoll från styrelsemöte i Bjuvs BK Protokoll nr: 6-2013/2014 Datum: 2013-09-02 Plats: Klubbstugan Närvarande styrelseledamöter: Annika Edvinsson, Berit Streifert, Jessica Björnkleven, Kamilla Roupé,

Läs mer

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Protokoll nr 2 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist Nr 6/2003 - justerat PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 22, Danderyd NÄRVARANDE: Peter Söderberg Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer