ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal 5 Distriktsfunktionärer Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Tjänstehundsektorn FM 8 Verksamhetsberättelse 2012 Tjänstehundsektorn RH 9 Verksamhetsberättelse 2012 Pr/Infosektorn 10 Verksamhetsberättelse 2012 Agilitysektorn 11 Verksamhetsberättelse 2012 Rasutvecklingssektorn 12 Verksamhetsberättelse 2012 Tävlingssektorn 13 Verksamhetsberättelse 2012 Rallysektorn 14 Verksamhetsberättelse 2012 Utbildningssektorn 15 Resultatrapport Balansrapport Budgetförslag 2013 Budgetinriktning Verksamhetsplan 2013 Styrelsen 19 Verksamhetsplan 2013 Tävlingssektorn 20 Verksamhetsplan 2013 Utbildningssektorn 21 Verksamhetsplan 2013 Rasutvecklingssektorn 22 Verksamhetsplan 2013 Tjänstehundsektorn FM 23 Verksamhetsplan 2013 Tjänstehundsektorn RH 24 Verksamhetsplan 2013 Pr/Info 25 Verksamhetsplan 2013 Agilitysektorn 26 Verksamhetsplan 2013 Rallylydnadssektorn 27 Valberedningens förslag 28 2

3 Dagordning vid SBK Smålands distrikts årsmöte Upprop och fastställande av röstlängd. 2. Val av mötesordförande. 3. Distriktsstyrelsens anmälan av sekreterare. 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment 6 i distriktsstadgan. 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordning. 8. Genomgång av; a) Styrelsens och sektorernas berättelser för det sistförflutna verksamhetsåret b) Balans och resultaträkning c) Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om dispositioner av vinst eller förlust. (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta.) 10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter. (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta.) 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende; a. Mål b. Rambudget för innevarande verksamhetsår, samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret. c. Medlemsavgift enligt 4 i distriktsstadgan för nästkommande verksamhetsår 12. Beslut i ärende enligt punkt 11. 3

4 13. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 i distriktsstadgan. a) Ordförande i styrelsen för 1 år b) Vice ordförande för 2 år c) Kassör för 2 år d) Ledamot för 2 år e) 2:a Suppleant för 2 år f) 3:e Suppleant för 2 år 14. Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant enligt 9 i distriktsstadgan. 15. Val av valberedning enligt 10 i distriktsstadgan a. Ledamot för 2 år b. Samankallande Ledamot för 1 år 16. Fråga om omedelbar justering av punkt Eventuella väckta ärenden vid årsmötet som inte finns på dagordningen om årsmötet så beslutar, ärenden tas upp för diskussion men inte till beslut". 18. Mötets avslutande. 4

5 Klubb 2012 Medlemmar / - Aneby Brukshundklubb Eksjö Brukshundklubb Emmaboda Brukshundklubb Emådalen Brukshundklubb Forserum Brukshundklubb Gislaved-Västbo Brukshundklubb Gnosjö Brukshundklubb Hultsfred Brukshundklubb Höglandets Brukshundklubb Jönköping Brukshundklubb Kalmar Brukshundklubb Lesseboorten Brukshundklubb Ljungby Brukshundklubb Mönsterås Brukshundklubb Njudungs Brukshundklubb Nybro Brukshundklubb Nässjö Brukshundklubb Oskarshamn Brukshundklubb Saxnäs Brukshundklubb Skillingaryd Attila Brukshundklubb Smålandsstenars Brukshundklubb Sommenbygdens Brukshundklubb Sävsjö Brukshundklubb Tingsryds Brukshundklubb Torsås Brukshundklubb Tranås Brukshundklubb Vetlanda Brukshundklubb Värnamo Brukshundklubb Växjö Brukshundklubb Åseda-Lenhovda Brukshundklubb Älmhult Brukshundklubb Öland Brukshundklubb Summa

6 SBK Smålandsdistrikts- styrelse, sektorsordförande, valberedning och kongressombud för verksamhetsår Styrelse Ordförande Tommy Blomquist Nässjö BK Vice ordförande Billy Andersson Mönsterås BK Sekreterare Ann-Christine Holm Mönsterås BK Kassör Mikael Tuvesson Hultsfred BK Ledamot Erik Rosander Värnamo BK Ledamot Claes Schelin Åseda-Lenhovda BK Ledamot Gunnel Persson Torsås BK Suppleant Tobias den Braver Jönköping BK Suppleant Mikael Eriksson Mönsterås BK Suppleant Angelita Nooni Jönköping BK Sektorsordförande Utbildningssektor Gunnel Persson Torsås BK Tävlingssektor Erik Rosander Värnamo BK Rasutvecklingssektor Angelita Nooni Jönköping BK Tjänstehundsektor Billy Andersson Mönsterås BK Räddning Thomas Eriksson Skillingaryd-Attila BK Agilitysektor Mikael Nilsson Nässjö BK PR-sektor Claes Schelin Åseda-Lenhovda BK Revisorer Ordinarie Ann Milton Jönköping BK Ordinarie Silvana Carlén Njudung BK Suppleant Ewa Bergzen Växjö BK Valberedning Ordinarie Sammankallande Christer Thyrén Forserum BK Ordinarie Lena Målquist Aneby BK Ordinarie Jessica Krafft Smålandsstenar BK Kongressombud Ordinarie Tommy Blomquist Deltog Ordinarie Mikael Tuvesson Deltog Ordinarie Tobias den Braver Deltog 6

7 Verksamhetsberättelse distriktsstyrelsen 2012 Medlemmar Till Smålandsdistriktet är 32 klubbar anslutna. Medlemsantalet den 31 december 2012 uppgick till 5754, vilket innebär en medlemsminskning med 11 medlemmar. Det känns bra att vi vänt trenden med ett minskande medlemsantal under några år. Nu gäller det bara att hjälpas åt och verka för att hundägarna söker sig till SBK för att utbilda och aktivera sina hundar. Sammanträden Styrelsen har under året avhållit 12 styrelsemöten, varav ett konstituerande och ett upplösande i anslutning till årsmötet. Distriktet har kallat till två distriktsmöten. Styrelsen arbetar på att få bättre uppslutning till dessa möten. Ekonomi Distriktet förvaltar en minskande men god ekonomi. Detta beroende på ett oförändrat utbud av aktiviteter samt ökade kostnader. Styrelsen hänvisar till kassörens rapport. Övrigt Distriktet har under året haft ett flertal konferenser, utbildningar, kurser och föreläsningar. Uppslutningen till dessa har varit god. Styrelsen för SBK Smålandsdistriktet 2012 tackar för visat förtroende. Tommy Blomquist Billy Andersson Mikael Tuvesson Ann-Christine Holm Erik Rosander Claes Schelin Gunnel Persson Tobias den Braver Mikael Eriksson Angelita Nooni Vid årsmötet kommer det att finnas ett underskrivet exemplar av verksamhetsberättelsen 7

8 Verksamhetsberättelse Tjänstehundsektorn 2012 Sektormedlemmar: Billy Andersson, ordförande Ann-Christine Holm, ansvarig PH Thomas Eriksson, ansvarig RH Mikael Eriksson, PH Sektorns verksamhet: har skött det fortlöpande arbetet via mail och telefon. har deltagit på konferenser som anordnats av SBK centralt. sektorn FM har deltagit på möten med MD-grupperna vår och höst. samordnat kursverksamhet. DM Patrullhund 2012: 1:a Anna Snaar / Superious Melanie, Kalmar BK 2:a Annelie Damberg / Försvarsmaktens Cezzan, Jönköping BK 3:a Månika Laurinen / Askelons Falkon, Jönköping BK Inga ekipage till SM pga missförstånd vid anmälning. Inga funktionskontroller genomförda under året. Kursverksamhet: Värnamo BK avslutat kurs med 4 deltagare. Alla godkända och placerade inom Norra Smålandsgruppen. Växjö BK avslutat kurs med 4 deltagare. Alla godkända och placerade inom KalmarKronobergsgruppen. På Marma Hundtjänstskola har 2012 har utbildats 2 personal från Smålandsdistriktet till hundtjänstbiträden. Övrigt FM-hund: Totalförsvarsinformation har av sektorn hållits på ett flertal klubbar i distriktet. Sektorn har haft möte med NSG och KRAG om utbildning/verksamhet FM-hund. Eftersök av försvunna personer har vid fem tillfällen haft hjälp av distriktets tjänstehundar. Sammanlagt har 10 hundar använts. Billy Andersson Ordförande Smålandsdistriktets Tjänstehundsektor 8

9 Verksamhetsberättelse Räddningshund 2012 Under 2012 arrangerades 2 st funktionskontroller, med deltagare från Dalarna till Skåne Ett möte hölls i distriktet. Tre hundar var anmälda till Räddningshund SM Men bara en var med och deltog, Maud Karlsson från Öland. Som slutade på en hedrande brons placering. Ett stort grattis. Under sommaren kom det besked från MSB att de har bytt flygplats att utgå ifrån, i händelse av en jordbävning, ny flygplats blir Örebro. Detta gjorde att nytt utbildnings område blev av för nya hundar. Från Sundsvall i norr, till Skåne i söder. Småland har ansökt om en kurs i Värnamo, och en i Attila Skillingaryd, 5 deltagare i varje kurs. Under hösten hölls det en prova på dag för dessa kurser ca 25 deltagare, Sedan har ca 15 varit med och tränat för att eventuellt påbörja en kurs. Under hösten var Torbjörn Andersson på en bedömer kurs. Han skall bak bedöma några prov under våren innan han är GK bedömare för räddningshundar Thomas Ericson Tjänstehundsektorn RH Smålandsdistriktet 9

10 Verksamhetsberättelse PR-sektorn 2012 Ledamöter under 2012: Claes Schelin, Ordförande/ Åseda Lenhovda BK Mikael Tuvesson/ Hultsfreds BK Under detta år har vi tagit fram en ny hemsida. Skickat ut nyhetsbrev till alla prenumeranter vid olika nyhetshändelser. Tagit emot och vidarebefordrat ansökningar om förtjänsttecken. Fördelat Rollupps mellan olika klubbar i distriktet. Claes Schelin PR-sektorn Smålandsdistriktet 10

11 Verksamhetsberättelse Agilitysektorn I februari genomförde vi en klubbkonferens hos den nya Brukshundklubben Attila i Skillingaryd. Med en bra uppslutning från klubbarna. Vi började diskutera inköp av en tidtagaranläggning till distriktet, vad som klubbarna kan få hjälp av distriktet, vad som kan finnas på hemsidan som hjälp för klubbarna. Under två helger i mars genomfördes en A1 utbildning för 9 stycken blivande agilityinstruktörer i Nässjö/Jönköping, med lyckat resultat. Årets DM genomfördes en helg i september i Nybro. Med ett bra antal deltagare och Nybro gjorde ett bra arbete som arrangör. Vi har köpt en tidtagaranläggning för två banor som finns till uthyrning för distriktets klubbar. Den anlände till oss i april månad och fr.o.m. maj månad så har den varit uthyrd till de flesta tävlingar som anordnats i distriktet. Vi har under året haft kontinuerlig kontakt via sociala medier, mail möten och vi har även haft fysiska möte. Agilitysektorn 11

12 Verksamhetsberättelse Rasutvecklingssektorn 2012 Mentalkonferens hölls under hösten på Njudung BK och Ädelfors Folkhögskola med Ann Olsson (från SBK:s resursgrupp) som föredragshållare. Vi har under året utbildat efter behovet vi fick in vid inventeringen i början av året. Vi hade behov av beskrivarutbildning, men ingen hölls under året av SBK Det har under 2012 hållits 7 stycken officiella utställningar och inför 2015 har sex klubbar ansökt om att få hålla utställning. Följande datum godkändes Jönköping Jönköping Jönköping BK Nybro Nybro BK Kalmar Växjö Växjö BK Kronobergs Kalmar Västra Sörby Kalmar BK Ölands BK Kalmar Kalmar Angelita Nooni Stefan Larsson Rasutvecklingssektorn Smålandsdistriktet 12

13 Verksamhetsberättelse Tävlingssektorn 2012 Under året har 11 personer utbildats och godkänts som tävlingssekreterare. Under året har 4 domare utbildats och godkänts till kl.iib vid praktiskt aspirantprov. Under året har 11 personer utbildats och godkänts som tävlingsledare lydnad. Under året har 14 personer genomgått teoretisk utbildning för erhållande av skyddslicens. Under året har 6 Ly II domare utbildats och gjort teoretiska provet. Sektorn har under året genomfört både domarkonferens och funktionärskonferens på Ädelfors folkhögskola med mycket bra uppslutning. SM bruks och lydnad 2012: SM Spår. 4.a Janne Agelstam m Take time Kingston Växjö BK SM Skydds: 12.a Jeanette Svensson m Gråmans Rixi Växjö BK SM Rapport: 4.a Ola Bodelsson m Wilse s Finess Tranås BK SM Ipo: 8.a Emma Erlingsson Blackneck s A Hexa Oskarshamn BK 9.a Johan Holmlund m Turbaz Orry Hook SK SM Lydnad: Kval 39.pl Elenor Edberg m Hexgårdens Mexx Forserum BK 58.pl Caroline Bengtsson m Sheepchasers Casper Växjö BK DM 2012: Värnamo BK har arrangerat DM i Sök Distriktsmästare blev Elsie Lindstedt m Midimys Messo Värnamo BK Värnamo BK har arrangerat DM i Rapport Distriktsmästare blev Ola Bodelsson m Wilse s Finess Tranås BK Värnamo BK har arrangerat DM i Skydds Distriktsmästare blev Jeanette Svensson m Gråmans Rixi Växjö BK Gislaved-Västbo BK har arrangerat DM i Spår Distriktsmästare blev Janne Agelstam m Take time Kingston Växjö BK Värnamo BK har arrangerat DM i Lydnad Distriktsmästare blev Elenor Edberg m Hexgårdens Mexx Forserum BK Inställda tävlingar 2012: 4 st Söktävlingar 2 st Spårtävlingar 6 st Lydnadstävlingar 6 st Apelltävlingar 9 st Ipo o Bhp Erik Rosander Tävlingssektorn Smålandsdistriktet 13

14 Verksamhetsberättelse Rallysektorn 2012 Sektorn har bestått av 4 ledamöter: Gunnel Persson Torsås BK (sammankallande), Peter Sandström Torsås BK, Anita Sandström Torsås BK, Anna Ekström, Torsås BK. Sektorn har under året haft 4 telefonmöten+ ett fysiskt möte. Sektorn har under 2012 genomfört följande verksamhet: Skrivarutbildning Tävlingssekreterare Rally Uppdateringshelger 2 st i samverkan med Torsås BK Examinationshelger 2 st i samverkan med Torsås BK Skrivarutbildning i Östergötland Examination av Rallyinstruktör från Östergötland Gunnel Persson har genomgått Rallylärarutbildningen och är nu examinerad och klar. Ytterligare en person, Peter Sandström, påbörjat sin utbildning. Under året har också i distriktet förekommit ett flertal officiella tävlingar i alla fyra klasserna med goda arrangemang och resultat. Rallysektorn tackar för gånget verksamhetsår och för den hjälp som kommit sektorn till nytta. Gunnel Persson (sammankallande) Anita Sandström Peter Sandström Anna Ekström Rallysektorn Smålandsdistriktet 14

15 Verksamhetsberättelse Utbildningssektorn 2012 Sektorn har under året haft 5 telefonmöten Sektorn har under 2012 genomfört följande verksamhet: Kulträff i Växjö med gott deltagarantal M1:a i Lessebo för Carina Andersson M3:a för Annelie Damberg Allmänlydnadsinstruktörsutbildning lärare Annica Lindström, Allmänlydnadsinstruktörsutbildning lärare Gunnel Persson som avslutas 2013 Specialkurser i Spår sök och Rapport utlysta men fick ställas in på grund av deltagarantalet Var utlyst på Helgesbo Skogsbruksskola i Ålem Utbildningar genomförda i distriktet, dock ej i distriktets regi M1: a genomförd i Emmaboda BK M1: a genomförd i Ljungby BK Lessebo anordnade en mindre specialkurs i Lessebos regi, där de till distriktet anmälda bereddes plats, med Carina Karlsson som lärare. Raskunskap genomförd via Studiefrämjandet Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Emmaboda, Nybro BK. Utbildningssektorn tackar för gånget verksamhetsår och för den hjälp som kommit sektorn till nytta. Gunnel Persson Torsås BK (sammankallande) Christer Thyrén Forserums BK Carina Andersson BK Jessica Krafft, Smålandsstenar BK Malin Björkman, Älmhults BK 15

16 SBK Smålandsdistrikt Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Resultatenhet: Hela företaget Period: Preliminär Senaste vernr: A??? Perioden Distribueras i årsmöteshandlingarna till distriktsrepresentanter som anmälts till distriktets sekreterare. Övriga kan rekvirera från kassören; 16

17 SBK Smålandsdistrikt Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Resultatenhet: Hela företaget Period: Preliminär Senaste vernr: A??? Ing balans Period Utg balans Distribueras i årsmöteshandlingarna till distriktsrepresentanter som anmälts till distriktets sekreterare. Övriga kan rekvirera från kassören; 17

18 Rambudget Svenska Brukshundklubben Smålandsdisrikt Verksamhetsåret 2013 och riktlinjer för de nästkommande verksamhetsåren. Liksom tidigare år är utgångspunkten att medlemsintäkterna ska finasera den regionala verksamheten och övrig verksamhet ska vara självfinansierad. Realiseras årets budget är det en utveckling som inte kan fortsätta under ett längre tidsperspektiv. Ett antal av distriktets klubbar har uppmanat vid distriktsmöten att distriktets verksamhet finansieras med överskott från övrig utbildningsverksamhet så att det täcker kostnaden för utbildning av regionala funktionärer. Distriktsstyrelsen är inte övertygat att detta är rätt väg utan förordar skrivningen i SBKs grundstagar för att täcka kostnader för regional verksamhet har distrikt rätt att ta ut avgift från till distriktet anslutna lokalklubbar. Verksamhet som inte prioreteras som distriktsangelägenheter tas inte upp i rambudgeten nedan. Distribueras i årsmöteshandlingarna till distriktsrepresentanter som anmälts till distriktets sekreterare. Övriga kan rekvirera från kassören; 18

19 Distriktsstyrelsen verksamhetsplan 2013 Medlemmar Det totala medlemsantalet i distriktet har varit stabilt under 2012, vilket känns positivt för distriktets fortsatta arbete. Information Vi kommer även i fortsättningen att sprida information genom distriktets hemsida och nyhetsbrev vilket gör att våra medlemmar får en snabb information vad som händer i distriktet. På hemsidan ska vi redovisa alla datum av betydelse, möten med protokoll, aktiviteter, utbildningar mm. Samarbete distrikt lokalklubbar rasklubbar förbundet tjänstehundverksamheten Styrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta med ett förbättrat samarbete mellan distrikt och klubbar. Vara aktiv för att sprida information i samhället. Målsättningar Intressanta teman vid distriktsmöten, vara lyhörd på klubbars önskemål. Utbilda och vidareutbilda instruktörer och lärare för att främja en god hundhållning. Arbeta för en positiv medlemsutveckling. Fortsatt arbete att få klubbarna motiverade för engagemang inom tjänstehund. Fortsatt utveckling av rallylydnad. Öka antalet funktionärer inom mentalsidan. Smålandsdistriktet styrelse 2012 Tommy Blomquist Ordförande 19

20 Verksamhetsplan Tävlingssektorn 2013 Tävlingssektorn kommer att förutom löpande arbete med domaruppdrag och förande av statistik att genomföra följande: Praktiskt aspirantprov för 1A- 1B och II LYD under försommaren. Sektorn planerar för 2013 följande utbildningar. Domarutbildning Lydnadsdomare. Domarutbildning Bruksdomare. Tävlingsledareutbildning bruks o Lydnad. Tävlingssekreterareutbildning. Teoriutbildningar kommer att anordnas för erhållande av skyddslicens. Följande klubbar har erbjudit sig att anordna Distriktsmästerskap Värnamo BK - DM Spår Smålandsstenar BK - DM Lydnad Jönköping BK - DM Skydds DM Rapport o Sök inställda pga uteblivet intresse från tävlande. Erik Rosander Tävlingssektorn Smålandsdistriktet 20

21 Verksamhetsplan Utbildningssektorn 2013 Kulträff Belöningsträninghelg för instruktörer och lärare Uppdatering för instruktörer och lärare Specialkurser (plats och instruktörer ej klart) Allmänlydnadsinstruktörsutbildningar (om intresse finns) Tävlingsinstruktörsutbildning ( om intresse finns och lärare) M1 kommer att hållas M3 kommer att hållas Inbjudan skickas Inbjudan skickas Instruktörsträff på olika ställen i distriktet L1 - L4 Se Studiefrämjandets flik på Hussidan på nätet Lärarträff Raskunskap i samverkan med studiefrämjandet Separata inbjudningar till varje arrangemang Gunnel Persson Carina Andersson Christer Thyrén Jessica Krafft Malin Björkman Utbildningssektorn Smålandsdistriktet 21

22 Verksamhetsplan Rasutvecklingssektorn 2013 Under året 2013 fortsätter RUS (rasutvecklingssektorn) att utbilda figuranter baserat på det som framkommer vid inventering. Det ska hållas en uppdateringshelg för figuranter som är i behov av uppdatering. Distriktet har rekommenderat två stycken att gå beskrivarutbildning. Förbundet ska hålla en kurs under 2013 i Skåne. Skulle också samtidigt vilja påminna att även rasklubbarnas MH/MT listor ska inlämnas till Distriktet. Det finns fortsatt önskemål om utbildning till ringsekreterare och utställningsarrangör inom vissa klubbar. Dessa utbildningar hålls av SKK och vid ökat intresse kan Distriktet hjälpa till att organisera så medlemmar som vill får gå dessa utbildningar. Förutom MH och MT samt utställningar finns även i vår sektor UHP( uthållighetsprov) Angelita Nooni Stefan Larsson Rasutvecklingssektorn 22

23 Verksamhetsplan Tjänstehundsektorn 2013 Patrullhund Under verksamhetsåret 2013 ser planeringen för Smålandsdistriktets Tjänstehundsektor ut som följer: Deltaga på tjänstehundkonferenser som anordnas av SBK centralt. Kompetensutvecklingskurs för Hundtjänstpersonal. Representera SBK hos utbildningsgrupperna NSG och KRAG, beredskapsmyndigheter och kommuner, Informera distriktets lokalklubbar om vikten av att bedriva tjänstehundverksamhet. Ge Totalförsvarsupplysning för lokalklubbarna. Samordna utbildningar för FM Genomföra funktionskontroller för kontrakterade FM-hundar. Genomföra DM för FM-hundar. Utbildningar: Smålandsdistriktet Kurs Patrullhund mars/april Öland BK Kurs Patrullhund under våren Certprov: Smålandsdistriktet november Öland BK under hösten Billy Andersson Smålandsdistriktet Tjänstehundsektorn 23

24 Verksamhetsplan Räddningshund 2013 Ett distriktsmöte under 2013 kommer att hållas. Småland har ansökt om 3 räddningshund kurser under 2013 En i Värnamo BK regi instruktör Ing-Mari Lindh under våren En i Attila Skillingaryd BK regi instruktör Thomas Ericson under våren Även Hultsfred har ansökt om en kurs hösten 2013 instruktör Hans Viborg Sävsjö BK kommer att ordna en funktionskontroll under våren 2013 Eventuellt blir det en till hösten om det skulle behövas för något ekipage Thomas Ericson Tjänstehundsektorn RH Smålandsdistriktet 24

25 Verksamhetsplan PR-sektorn 2013 Sektorn planerar och arbetar på att genomföra följande verksamhet under Driva och fortlöpande uppdatera distriktets hemsida för bästa möjliga information för distriktets medlemmar. Hantera elektroniskt nyhetsbrev till klubbar och medlemmar för snabb och tydlig information. Fördela och informera om distriktets Roll-Ups mellan klubbarna. Uppmana att lokalklubbar söker SBK:s förtjänsttecken brons, silver och guld. Utdela presenter vid särskilda tillfällen. Uppvaktningar till jubilerande klubbar. Claes Schelin PR-sektorn Smålandsdistriktet 25

26 Verksamhetsplan Rallysektorn Rallylydnadsinstruktörsutbildningar Skrivareutbildning Tävlingssekreterare utbildning Rally Instruktörsmöte + Rallyansvariga Separata inbjudningar till varje arrangemang Gunnel Persson ( Sammankallande) Peter Sandström Anita Sandström Anna Ekström Rallysektorn Smålandsdistriktet 26

27 Valberedningens förslag 2013 Ordförande Billy Andersson 1 år Mönsterås Vice ordförande Mikael Eriksson 2 år nyval Mönsterås Kassör Anders Falk 2 år nyval Värnamo Sekreterare Ann-Christine Holm 1 år kvar Mönsterås Ledamot Erik Rosander 1 år kvar Värnamo Ledamot Gunnel Person 1 år kvar Torsås Ledamot Viktoria Kullenberg 2 år nyval Ljungby 1: a Suppleant Tobis den Braver 1 år kvar Jönköping 2: a Suppleant Johan Nilsson 2 år nyval Jönköping 3: e Suppleant Helene Einebrandt 2 år nyval Smålandsstenar Revisor Ann Milton 2 år omval Jönköping Revisor Bibbi Linnér 1 år nyval Nässjö Revisorsuppleant Eva Bergzen 1 år nyval Växjö Valberedning Jessica Krafft 1 år kvar Smålandsstenar Sammankallande valberedning Vakant 1 år nyval Valberedning Vakant 2 år nyval Christer Thyrén, Jessica Krafft, Lena Målquist Valberedningen Smålandsdistriktet 27

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Närvarande: ord Tommy Blomquist, vice ordf Billy Andersson, kassör Mikael Tuvesson, sekr Ann-Christine Holm, ledamot Erik Rosander, ledamot

Läs mer

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015 Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015 Medlemmar Det totala medlemsantalet i distriktet har varit relativt stabilt under 2014, med en minskning med 138 medlemmar. Detta känns ändå positivt för distriktets

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2015-03-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet 2011-03-19 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 1 Dagordning 2 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal

Läs mer

Protokoll Distriktsmöte

Protokoll Distriktsmöte Plats: Njudung BK, Skede Tid: 13 september 2014 kl 11.00 14.30 Protokoll Distriktsmöte Närvarande: 13 klubbrepresentanter från Eksjö BK, Emmaboda BK, Jönköping BK, Njudung BK, Nässjö BK, Sommenbygdens

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet 2012-03-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2014-03-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE

PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE Plats: Försvarsmakten, Kronobergsgruppen, Växjö. Tid: 2007-01-14, kl 11.00-14.00 Närvarande: 23 klubbrepresentanter inklusive styrelseledamöter enligt bifogade närvarolista. Bilaga

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Övergripande verksamhetsplan för distriktet: Arbeta för utvecklad och förbättrad samverkan med och mellan lokalklubbar, rasklubbar, distriktets hundungdom,

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson.

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson. När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 1 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 2 2 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 1 2 Styrelsen (7) 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB Rubricerad plats och datum Mötet inleddes med en tyst minut för den avlidna hedersmedlemmen Gunvor af Klinteberg Järverud. Utdelning av plaketter till

Läs mer

Mötesprotokoll årsmöte. Lördagen den 20 februari 2016 kl 13: Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov.

Mötesprotokoll årsmöte. Lördagen den 20 februari 2016 kl 13: Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. Mötesprotokoll årsmöte Lördagen den 20 februari 2016 kl 13:00 1. Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. 2. Val av mötesordförande Birger Andersson valdes till

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2016 Strandskogen 7381 386 95 Färjestaden www.saxnasbhk.se info@saxnasbhk.se Table of Contents Contents Dagordning 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Svenska Riesenschnauzerklubben

Svenska Riesenschnauzerklubben Svenska Riesenschnauzerklubben SBK:s rasklubb/avelsavdelning för Riesenschnauzer Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens medlemsmöte 2016-07- 19 Kopparbo 1 Mötets öppnande Hans Gunnarsson hälsade

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

35 Mötets öppnande Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Söderhamn och förklarade distriktsmötet öppnat.

35 Mötets öppnande Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Söderhamn och förklarade distriktsmötet öppnat. När- Antal varande röster Bollnäs 2 2 Edsbyn 1 2 Gävle 2 2 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 1 2 Ockelbo 1 2 Sandviken 0 0 Skutskär 1 2 Söderhamn 0 0 Valbo 2 2 Styrelsen 6 0 Schäferhundkubben

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2017-03-08 * Program vid årsmötet 2017-03-08 på Vrigstad Wärdshus, Vrigstad * Dagordning *

Läs mer

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK.

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. HÖSTMÖTESPROTOKOLL Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. Närvarande lokalklubbar: Danderyd Täby BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, Solna Sundbyberg

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 Mönsterås Brukshundklubb har under året haft nio (9) styrelsemöten och två (2) avdelningsmöten. Medlemsantalet har varit: Ordinarie: 170 st Ungdomsmedlemmar:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine

Läs mer

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb ÅRSMÖTE VMBK Västra Medelpads Brukshundklubb MÖTESHANDLINGAR 2013-02-16 Dagordning för Västra Medelpads Brukshundklubbs Årsmöte 20130216 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer