ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal 5 Distriktsfunktionärer Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011, Tävlingssektorn 8 Verksamhetsberättelse 2011, Utbildningssektorn 9 Verksamhetsberättelse 2011, Rasutvecklingssektorn 10 Verksamhetsberättelse 2011, Tjänstehundsektorn FM 11 Verksamhetsberättelse 2011, Tjänstehundsektorn RH 13 Verksamhetsberättelse 2011, Pr/Infosektorn 14 Verksamhetsberättelse 2011, Agilitysektorn 15 Resultatrapport Balansrapport Budgetförslag 2012, Budgetinriktning Verksamhetsplan 2012 Styrelsen 20 Verksamhetsplan 2012, Tävlingssektorn 21 Verksamhetsplan 2012, Utbildningssektorn 22 Verksamhetsplan 2012, Rasutvecklingssektorn 23 Verksamhetsplan 2012, Tjänstehundsektorn FM 24 Verksamhetsplan 2012, Tjänstehundsektorn RH 25 Verksamhetsplan 2012, Pr/Info 26 Verksamhetsplan 2012, Agilitysektorn 27 Verksamhetsplan 2012 Rallylydnadssektorn 28 Valberedningens förslag 29 2

3 Dagordning vid SBK Smålands distrikts årsmöte Mötets öppnande, upprop och justering av röstlängd. 2. Val av mötesordförande. 3. Distriktsstyrelsens anmälan av sekreterare. 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment 6 i distriktsstadgan. 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordning. 8. Genomgång av; a) Styrelsens och sektorernas berättelser om det sistförflutna verksamhetsåret b) Balans och resultaträkning c) Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om dispositioner av vinst eller förlust. (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta.) 10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter. (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta.) 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende; a) Mål b) Rambudget för innevarande verksamhetsår, samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret. c) Medlemsavgift enl 4 för nästkommande verksamhetsår d) Och andra ärenden 12. Beslut i ärende enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 3

4 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöring enligt valberedningens förslag. a) Ordförande i styrelsen för 1 år b) Sekreterare för 2 år c) Ledamot för 2 år d) Ledamot för 2 år e) Suppleant för 2 år 15. Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant enligt Val av valberedning enligt 10 (två ledamöter varav en sammankallande 1 år och ledamot 2 år). 17. Fråga om omedelbar justering av punkt Mötets avslutande. 4

5 5

6 SBK Smålandsdistrikts- styrelse, sektorsordförande, valberedning och kongressombud för verksamhetsår Styrelse Ordförande Tommy Blomquist Nässjö BK Vice ordförande Billy Andersson Mönsterås BK Sekreterare Ann-Christine Holm Mönsterås BK Kassör Mikael Tuvesson Hultsfred BK Ledamot Erik Rosander Värnamo BK Ledamot Claes Schelin Åseda-Lenhovda BK Ledamot Gunnel Persson Nybro BK Suppleant Tobias den Braver Jönköping BK Suppleant Mikael Eriksson Mönsterås BK Suppleant Angelita Nooni Jönköping BK Sektorordförande Utbildningssektor Gunnel Persson Kalmar BK Tävlingssektor Erik Rosander Värnamo BK Rasutvecklingssektor Angelita Nooni Jönköping BK Tjänstehundsektor Billy Andersson Mönsterås BK Räddning Thomas Eriksson Växjö BK Agilitysektor Mikael Nilsson Tranås BK PR-sektor Claes Schelin Åseda-Lenhovda BK Revisorer Ordinarie Birgitta Stenbäck Eksjö BK Ordinarie Ann Milton Jönköping BK Suppleant Ewa Bergzen Växjö BK Valberedning Ordinarie Sammankallande Christer Thyrén Forserum BK Ordinarie Lena Målquist Aneby BK Ordinarie Carina Andersson Växjö BK Kongressombud Ordinarie Tommy Blomquist Deltog Ordinarie Mikael Tuvesson Deltog Ordinarie Billy Andersson Deltog Ordinarie Claes Schelin Deltog 6

7 Verksamhetsberättelse 2011 Distriktsstyrelsen Medlemmar Till Smålandsdistriktet är 32 klubbar anslutna. Medlemsantalet den 31 december 2011 uppgick till 5765, vilket innebär en medlemsökning med 266 medlemmar. Det känns bra att vi vänt trenden med ett minskande medlemsantal under några år. Nu gäller det bara att hjälpas åt och verka för att hundägarna söker sig till SBK för att utbilda och aktivera sina hundar. Sammanträden Styrelsen har under året avhållit 10 styrelsemöten, varav ett konstituerande och ett upplösande i anslutning till årsmötet. Distriktet har kallat till tre distriktsmöten. Tyvärr fick ett ställas in på grund av för få anmälda. Styrelsen arbetar på att få bättre uppslutning till dessa möten. Ekonomi Distriktet förvaltar en minskande men god ekonomi. Detta beroende på ett minskat medlemsantal under några år samt planerade och budgeterade aktiviteter. Styrelsen hänvisar till kassörens rapport. Övrigt Distriktet har under året haft ett flertal konferenser, utbildningar, kurser och föreläsningar. Uppslutningen till dessa har varit god. Under året har vi fått en ny klubb,.skillingaryd-attila BK Styrelsen för SBK Smålandsdistriktet 2011 tackar för visat förtroende. Tommy Blomquist Billy Andersson Mikael Tuvesson Ann-Christine Holm Erik Rosander Claes Schelin Gunnel Persson Tobias den Braver Mikael Eriksson Angelita Nooni Vid årsmötet kommer det att finnas ett underskrivet exemplar av verksamhetsberättelsen 7

8 Verksamhetsberättelse 2011 Tävlingssektorn Under året har 7 personer utbildats och godkänts som tävlingsledare bruks. Under året har 11 personer utbildats och godkänts som tävlingsledare lydnad. Under året har 8 personer utbildats och godkänts som tävlingssekreterare. Under året har 7 domare blivit godkända till kl.1b vid praktiskt aspirantprov. Under året har 2 domare blivit godkända till kl.2a vid praktiskt aspirantprov. Under året har 22 personer genomgått teoretisk utbildning för erhållande av skyddslicens. Sektorn har under året genomfört både Domarkonferens och funktionärskonferens på Ädelfors folkhögskola med mycket bra uppslutning. SM bruks och lydnad 2011 SM Spår. 7.a Jan-Erik Agelstam m Take time Kingston Växjö BK SM Rapport. 4.a Jörgen Clase n m Skogsvallarens Ellis Jönköping BK SM Skydds 10.a Per Josefsson m Asais Kippo Älmhult BK SM IPO 1.a Görgen Erman m Gråmans Rasko Kalmar BK SM Lydnad Kval 17.pl Elenor Edberg m Hexgårdens Mexx Forserum BK 22.pl Caroline Bengtsson m Sheepchasers Casper Växjö BK 46.pl Magnus Johansson m Jm s BC Zoe Kalmar BK 58.pl Nils-Jörgen Josefsson m Red Diamond Vetlanda BK DM Växjö BK har arrangerat DM I Spår Distriktsmästare blev Marcus Rossing m Kargalandets Farcas Eksjö BK Sävsjö BK har arrangerat DM i Lydnad Distriktsmästare blev Sara Johansson m Skogsvallarens Jack Forserum BK DM-Rapport-Sök o Skydds Tyvärr fullföljde ingen elithund tävlingarna. Inställda tävlingar st Söktävlingar - 2 st Spårtävlingar - 2 st Apellklass 2 st Rapporttävlingar - 6 st Lydnadsklass Erik Rosander Tävlingssektorn Smålandsdistriktet 8

9 Verksamhetsberättelse 2011 Utbildningssektorn SBK Smålands Utbildningssektor ber att få avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Sektorn har under året bestått av Gunnel Persson (sammankallande) Christer Thyrén Carina Andersson, Jessica Krafft och Malin Björkman Sektorn har under året haft 8 möten varav 2 fysiska Sektorn har under året genomfört en Kulträff under en dag med gott antal deltagare. Under året har också skett en Uppdateringshelg i Gränna med Anne-Marie Folkesson som inbjuden kursledare. Tyvärr var deltagarantalet väldigt dåligt trots upprepade önskemål av instruktörer om uppdateringar. Sektorn har också under året i samarbete med Torsås BK genomfört en Instruktörsutbildning för Rallylydnadsinstruktörer. I denna pilotutbildning ingick Lillemor Edvinsson, Åseda-Lenhovda Bk, Ulla Karlsson, Emmaboda Bk, Sonja Lindeman, Ölands Bk, Johanna Strömberg, Sävsjö Bk, Ingela Karlsson, Värnamo Bk, Gislaved BK, samt Gunnel Persson, Torsås BK. En SBK instruktörsutbildning har genomförts med Gunnel Persson och Carina Carlsson som instruktörer. Carina Andersson har som mentor tillsammans med Anna Lindelöv genomfört en allmänlydnadsinstruktörsutbildning, denna ingick i Ann Lindelövs lärarutbildning. Jessica Krafft har som mentor tillsammans med Annika Lindström genomfört en allmänlydnadsinstruktörsutbildning, vilken ingick i Annikas lärarutbildning. Carina Karlsson har haft en allmänlydnadsinstruktörsutbildning i distriktets regi. Annelie Damberg genomfört en SBK utbildning och en allmänlydnadsutbildning. I augusti månad genomfördes specialkurser i Kosta i spår och sök med gott deltagarantal. Vi har också tillsammans med Studiefrämjandet genomfört en Raskunskap. Vi har under året två nya lärare till Småland, dvs. Anna Lindelöv och Annika Lindström varav den ena är helt klar och den andra snart. Sektorn ber att få tacka för gånget verksamhetsår och ser fram mot 2012 med tillförsikt. Kristvallabrunn den 26 december 2011 Gunnel Persson (sammankallande) Carina Andersson Christer Thyrén Jessica Krafft Malin Björkman 9

10 10

11 Verksamhetsberättelse 2011 Tjänstehundsektorn FM Rh: se separat verksamhetsberättelse Sektormedlemmar: Billy Andersson, ordförande Ann-Christine Holm, ansvarig FM Mikael Eriksson Sektorns verksamhet: har skött det fortlöpande arbetet via mail och telefon. har deltagit på konferenser som anordnats av SBK centralt. sektorn FM har deltagit på möten med MD-grupperna vår och höst. samordnat kursverksamhet. sektormedlemmarna har haft två protokollförda möten under året. DM Försvarsmaktshund 2011: Smålandsdistriktet har under året inte genomfört något DM pga bristande intresse av arrangemang hos lokalklubbarna. SM Försvarsmaktshund 2011: 2:a Annelie Damberg och Försvarsmaktens Cezzan, Jönköping BK. 4:a Anna Snaar och Superious Melanie, Kalmar BK. Genomförda Funktionskontroller: 2 funktionskontroller av tjänstehundar har under året genomförts. Pågående kurser: Växjö BK med 6 deltagare Värnamo BK med 5 deltagare Genomförda certifieringsprov: Mönsterås BK, 5deltagare varav alla godkända. Två deltagare från närliggande klubbar inbjöds varav en godkändes. Genomförda Inträdesprov: Värnamo BK genomförde inträdesprov i november med 5 deltagare. Alla godkända. 11

12 Utbildning: Under 2011 har 16 FM-ekipage deltagit i kursverksamhet. 5 ekipage deltagit i certprov, alla godkända och placerade inom KalmarKronobergsgruppen och Norra Smålandsgruppen 11 ekipage fortsätter sin utbildning under nästkommande år och certas innan årets slut. På Marma Hundtjänstskola har 2011 utbildats 6 personal från Smålandsdistriktet. Detta har gett oss ett tillskott på 1 hundtjänstinstruktör och 5 st HTU. Tjänstehundsektorns samtliga funktionärer deltog i AG-hundutbildning i Eksjö 1-2 april som hölls av Försvarsmaktsgruppen SBK. Övrigt FM-hund: Totalförsvarsinformation har av sektorn hållits på ett flertal klubbar i distriktet. Sektorn har haft möte med NSG och KRAG om utbildning/verksamhet FM-hund. Tjh.sektorn har efter inbjudan från Helgesbo Naturbruksgymnasium informerat om SBK och tjänstehundverksamheten för skolans elever. Totalförsvarsinformation och praktiskt prova-på har genomförts vid två Naturbruksgymnasium samt vid Hundens dag i Tranås. Många av Smålands FM-ekipage har under året deltagit vid eftersök av försvunna personer. Sektorn har i god tid inkommit till centrala tjänstehundsektorn med kvartalsredovisningar. SBK Småland deltog vid Karl-Oscardagarna i Växjö i augusti. Billy Andersson Tjänstehundsektorn Smålandsdistriktet 12

13 Verksamhetsberättelse 2011 Räddningshundsektorn Under 2011 arrangerades 2 st funktionskontroller, med totalt 20 deltagare från hela distriktet, samt från Skåne, Västra, och Skaraborg. Båda arrangerades av Värnamo BK. Sektorn inbjöd instruktörer, domare och hundförare till ett möte som i huvudsak behandlade den nationella användningen av räddningshundar, efter uppmaning från centralt håll. I november 2010 lämnade Småland in ett regelförslag till nytt Räddningshund-SM. Detta har under 2011 varit föremål för omfattande diskussioner och därefter omröstning, och det beslutades att Smålands förslag skulle antas. Thomas Ericson och Ing-Mari Lindh har under senare delen av året, ingått i den arbetsgrupp om fem personer, som har förfinat och sammanställt reglerna. Dessa regler träder i kraft 1 januari All kursverksamhet låg nere även under 2011, men ett ekipage från Värnamo BK godkändes vid RHFU. Thomas Ericson ansv Räddningshund Smålandsdistriktet 13

14 Verksamhetsberättelse 2011 PR-sektor Ledamöter under 2011: Claes Schelin, Ordförande/ Åseda Lenhovda BK Egon Carlsson/ Njudungs BK Mikael Tuvesson/ Hultsfreds BK Drivit och utvecklat distriktets hemsida Skickat ut nyhetsbrev till alla prenumeranter vi olika nyhetshändelser Tagit emot och vidarebefordrat ansökningar om förtjänsttecken Fördelat Rollupps mellan olika klubbar i distriktet. Claes Schelin PR-sektorn Smålandsdistriktet 14

15 Verksamhetsberättelse 2011 Agilitysektorn. I februari genomförde vi en klubbkonferens i Emmaboda. Med en bra uppslutning från klubbarna då kom det upp önskemål om inköp av tekniska hjälpmedel, vad som klubbarna kan få hjälp av distriktet, vad som kan finnas på hemsidan som hjälp för klubbarna. Under två helger i september/oktober genomfördes en A2 utbildning för 9 stycken instruktörer i Värnamo, med lyckat resultat. Årets DM genomfördes en helg i september i Värnamo. Trots att vädergudarna inte var med oss utan överöste oss med regn, blixtar och åska så gick tävlingen att genomföra. Med ett bra antal deltagare och Värnamo gjorde ett bra arbete som arrangör. Vi har under året kontinuerligt haft mail möten och även haft fysiska möte. Mikael Nilsson Agilitysektorn Smålandsdistriktet 15

16 Resultatrapport 2011 Resultatrapporten kan rekvireras från distriktets kassör Mikael Tuvesson, Flöjtstigen 14, Hultsfred. tel mobil e-post 16

17 17

18 Balansrapport 2011 Balansrapporten kan rekvireras från distriktets kassör Mikael Tuvesson, Flöjtstigen 14, Hultsfred. tel mobil e-post 18

19 Budgetförslag 2012, Budgetinriktning Budgetförslaget kan rekvireras från distriktets kassör Mikael Tuvesson, Flöjtstigen 14, Hultsfred. tel mobil e-post 19

20 Distriktsstyrelsen verksamhetsplan 2012 Medlemmar Medlemsantalet har ökat under 2011, vilket känns positivt för distriktets fortsatta arbete. Information Vi kommer även i fortsättningen att sprida information genom distriktets hemsida och nyhetsbrev vilket gör att våra medlemmar får en snabb information vad som händer i distriktet. På hemsidan ska vi redovisa alla datum av betydelse, möten med protokoll, aktiviteter, utbildningar mm. Samarbete distrikt lokalklubbar rasklubbar förbundet tjänstehundverksamheten Distriktet kommer att äska på centrala medel för att ge information om tjänstehundverksamheten i Småland. Styrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta med ett förbättrat samarbete mellan distrikt och klubbar. Vara aktiv för att sprida information i samhället. Målsättningar Intressanta teman vid distriktsmöten. Utbilda och vidareutbilda instruktörer och lärare för att främja en god hundhållning. Arbeta för en positiv medlemsutveckling. Fortsatt arbete att få klubbarna motiverade för engagemang inom tjänstehund. Fortsatt utveckling av rallylydnad. Öka antalet funktionärer inom mentalsidan. Fastställa kostnadspolicy för framtida budgetarbeten. Förbättra hemsidan. Smålandsdistriktet styrelse 2011 Tommy Blomquist Ordförande 20

21 Verksamhetsplan 2012 Tävlingssektorn Tävlingssektorn kommer att förutom löpande arbete med Domaruppdrag och förande av statistik att genomföra följande. Genomföra praktiskt aspirantprov för 1B och 11B under våren. Sektorn planerar för 2012 följande utbildningar. Domarutbildning Lydnadsdomare. Domarutbildning Bruksdomare. Tävlingsledareutbildning bruks o lydnad. Tävlingssekreterareutbildning. Teoriutbildningar kommer att anordnas för erhållande av skyddslicens. Följande klubbar har erbjudit sig att anordna Distriktsmästerskap Värnamo BK- DM Sök Värnamo BK- DM Rph o Skydds Gislaved-Västbo BK- Spår Värnamo BK- DM Lyd Erik Rosander Tävlingssektorn Smålandsdistriktetr 21

22 Verksamhetsplan 2012 Utbildningssektorn 1-2 M1 utbildningar Lärarträff under våren Kulträff den 21 april 2012 Om intresse finns, så kommer det att planeras 1-2 Raskunskap i samarbete med Studiefrämjandet. Specialkurser i Kosta Spår, sök, Rapport och M3 förhoppningsvis under augusti. Distriktets aktiva lärare kommer att läggas ut på hemsidan. Två Ali utbildningar kommer startas upp. En SBK instruktörsutbildning kommer att äga rum under hösten. Tävlingsinstruktörsutbildning kommer att hållas under hösten 2012 om revideringen är gjord från centralt håll och om intresse i distriktet finns. Gällande alla instruktörsutbildningar, vill vi att man skickar in anmälan så fort klubben tagit ett beslut om utbildning av en elev. Vår önskan innan elev skickas på utbildning är att eleverna har M1, MVG på allmänlydnadspasset, L1 gjord, Det måste ställas större förkunskapskrav ute bland klubbarna på blivande instruktörer. Vår förhoppning är ett gott samarbete med klubbarna under 2011 Gunnel Persson, Carina Andersson, Christer Thyrén Jessica Krafft, Malin Björkman Utbildningssektorn Smålandsdistriktets 22

23 23

24 Verksamhetsplan 2012 Tjänstehundsektorn FM Under verksamhetsåret 2012 ser planeringen för Smålandsdistriktets Tjänstehundsektor ut som följer: Deltaga på tjänstehundkonferenser som anordnas av SBK centralt. Kompetensutvecklingskurs för Hundtjänstpersonal. Representera SBK hos utbildningsgrupperna NorraSmålandsGruppen och KalmarKronobergsGruppen, beredskapsmyndigheter och kommuner, Informera distriktets lokalklubbar om vikten av att bedriva tjänstehundverksamhet. Ge Totalförsvarsupplysning för lokalklubbarna. Samordna utbildningar för Försvarsmakten. Genomföra funktionskontroller för kontrakterade Patrullhundar. Genomföra DM för Patrullhundar. Distriktets lokalklubbar: Mönsterås BK: kursstart Patrullhund under hösten. funktionskontroll under våren. Växjö BK: Värnamo BK: Nässjö BK: certprov Patrullhund under våren. certprov under hösten. kursstart Patrullhund under våren. Billy Andersson Smålandsdistriktet Tjänstehundsektorn 24

25 Verksamhetsplan 2012 Räddningshund Under 2012 arrangerar Värnamo BK två funktionskontroller för alla räddningshundar i Sverige. Datum är fastställda till den 5 maj och den 8 september Ett möte kommer att hållas i distriktet. DM för räddningshundar kommer att arrangeras tillsammans med Skåne under våren. Inga nya kurser kommer att hållas, då den del av distriktet som idag är aktiva ligger för långt från Arlanda för att ingå i MSB s upptagningsområde. Thomas Ericson ansv Räddningshund Smålandsdistriktet 25

26 Verksamhetsplan2012 PR-sektorn Sektorn planerar och arbetar på att genomföra följande verksamhet under Göra om layouten på hemsidan Driva och fortlöpande uppdatera distriktets hemsida för bästa möjliga information för distriktets medlemmar. Hantera elektroniskt nyhetsbrev till klubbar och medlemmar för snabb och tydlig information. Fördela och informera om distriktets Roll-Ups mellan klubbarna. Uppmana att lokalklubbar söker SBK:s förtjänsttecken Brons, Silver, Guld. Utdela presenter vid särskilda tillfällen. Uppvaktningar till jubilerande klubbar. Claes Schelin PR-sektorn 26

27 Verksamhetsplan 2012 Agilitysektorn Agilitysektorn planerar att genomföra en agilityinstruktörsutbildning steg 1. Agility-DM kommer att anordnas. Agilitysektorn kommer att genomföra den traditionella Agilitykonferensen för klubbarnas Agilityansvariga i februari Konferensen kommer att hållas i Skillingaryd. Vi kommer att skicka en representant till CAS konferens om det blir någon. Agilitysektorn planerar att genomföra mailmöten och sektorsmöten under Mikael Nilsson Agilitysektorn Smålandsdistriktet 27

28 Verksamhetsplan 2012 Rallysektorn Att samarbeta med Torsås BK rörande utbildning av tävlingsfunktionärer Sektorn kommer genomföra två kompletteringsdagar på två ställen i distriktet för certifieringen av rallylydnadsinstruktörer Certifiering av nya och gamla rallyinstruktörer Instruktörsutbildning Instruktörsträff Då detta är första verksamhetsåret för Rallylydnadsverksamhet i distriktet så jobbar vi för att utveckla utbildningen och tävlingssidan. Vi emotser tacksamt förslag och idéer från alla som finner detta av intresse ute i distriktet. Vi kommer också lägga ut det som händer på distriktets hemsida, där vi fått en egen flik. Välkomna dit och titta, vi skall försöka hålla den ordentligt uppdaterad. Gunnel Persson, Lillemor Edvinsson, Peter Sandström, Anita Sandström Rallysektorn Smålandsdistriktet 28

29 Valberedningens förslag 2012 Ordförande Tommy Blomqvist omval 1 år Vice ordförande Billy Andersson 1 år kvar Sekreterare Ann-Christine Holm omval 2 år Kassör Mikael Tuvesson 1 år kvar Ledamot Erik Rosander omval 2 år Ledamot Gunnel Persson omval 2 år Ledamot Claes Schelin 1 år kvar 1:a Suppleant Tobias den Braver omval 2 år 2:a Suppleant Mikael Eriksson 1 år kvar 3:e Suppleant Angelita Nooni 1 år kvar Revisor Ann Milton omval 1 år Revisor Silvana Carlén nyval 1 år Revisorsupp Ewa Bergzen omval 1 år Valberedning Lena Målqvist 1 år kvar Sammankallande? nyval 1 år Ledamot? nyval 2 år Christer Thyrén Lena Målquist Carina Andersson Valberedningen Smålandsdistriktet 29

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet 2013-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal

Läs mer

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015 Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015 Medlemmar Det totala medlemsantalet i distriktet har varit relativt stabilt under 2014, med en minskning med 138 medlemmar. Detta känns ändå positivt för distriktets

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Närvarande: ord Tommy Blomquist, vice ordf Billy Andersson, kassör Mikael Tuvesson, sekr Ann-Christine Holm, ledamot Erik Rosander, ledamot

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2014-03-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet 2011-03-19 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 1 Dagordning 2 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2015-03-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE

PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE Plats: Försvarsmakten, Kronobergsgruppen, Växjö. Tid: 2007-01-14, kl 11.00-14.00 Närvarande: 23 klubbrepresentanter inklusive styrelseledamöter enligt bifogade närvarolista. Bilaga

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2017-03-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2017 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll Distriktsmöte

Protokoll Distriktsmöte Plats: Njudung BK, Skede Tid: 13 september 2014 kl 11.00 14.30 Protokoll Distriktsmöte Närvarande: 13 klubbrepresentanter från Eksjö BK, Emmaboda BK, Jönköping BK, Njudung BK, Nässjö BK, Sommenbygdens

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Övergripande verksamhetsplan för distriktet: Arbeta för utvecklad och förbättrad samverkan med och mellan lokalklubbar, rasklubbar, distriktets hundungdom,

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Gnesta/Trosa BK Kl 19.00-21.00 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Cecilia Trehn, vice ordförande Anders Ahlström, kassör Gullevi Bergqvist, sekreterare Ola Hansson, ledamot Ingela Falk

Läs mer

Datum: Tid: Klockan Plats: Skövde BK

Datum: Tid: Klockan Plats: Skövde BK Datum: 2015-04-27 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Närvarande: 18 st enligt närvarolista Dagordning 22. Mötets öppnande 23. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 24. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2016 Strandskogen 7381 386 95 Färjestaden www.saxnasbhk.se info@saxnasbhk.se Table of Contents Contents Dagordning 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson.

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson. När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 1 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 2 2 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 1 2 Styrelsen (7) 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE Norra Gotlands Brukshundklubb , med början kl 19.00

PROTOKOLL ÅRSMÖTE Norra Gotlands Brukshundklubb , med början kl 19.00 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Norra Gotlands Brukshundklubb 2016-02-12, med början kl 19.00 Närvarande: Ebba Pettersson, Sandra Legfelt, Gunnar Holm, Henry Johansson, Linda Rung, Ingrid Wahlén, Susanne Winberg, Ylva

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Mötesprotokoll årsmöte. Lördagen den 20 februari 2016 kl 13: Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov.

Mötesprotokoll årsmöte. Lördagen den 20 februari 2016 kl 13: Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. Mötesprotokoll årsmöte Lördagen den 20 februari 2016 kl 13:00 1. Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. 2. Val av mötesordförande Birger Andersson valdes till

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Svenska Riesenschnauzerklubben

Svenska Riesenschnauzerklubben Svenska Riesenschnauzerklubben SBK:s rasklubb/avelsavdelning för Riesenschnauzer Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens medlemsmöte 2016-07- 19 Kopparbo 1 Mötets öppnande Hans Gunnarsson hälsade

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB Rubricerad plats och datum Mötet inleddes med en tyst minut för den avlidna hedersmedlemmen Gunvor af Klinteberg Järverud. Utdelning av plaketter till

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

Dagordning fo r a rssta mma Asmundtorps Byalag 17 mars 2016.

Dagordning fo r a rssta mma Asmundtorps Byalag 17 mars 2016. Dagordning fo r a rssta mma Asmundtorps Byalag 17 mars 2016. 1 Årsmötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Godkännande av dagordning 5 Val av 2 personer att jämte ordförande

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Christer Holmberg hälsade

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 Distriktsstyrelse och övriga funktionärer Ordförande Jan Edlund VBK Vice ordförande Lena Olofsson VBK Sekreterare Linda Axelsson SGBK Kassör Ebba Pettersson NGBK Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer