ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 1 Dagordning 2 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal 4 Distriktsfunktionärer Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010, Tävlingssektorn 7 Verksamhetsberättelse 2010, Utbildningssektorn D-HUS 9 Verksamhetsberättelse 2010, Rasutvecklingssektorn RUS 11 Verksamhetsberättelse 2010, D-tjänstehund 12 Verksamhetsberättelse 2010, Räddningshundar 14 Verksamhetsberättelse 2010, Pr/Info 15 Verksamhetsberättelse 2010, Agilitysektorn 16 Resultatrapport Balansrapport Budgetförslag 2011, Budgetinriktning Verksamhetsplan 2011, Styrelsen 21 Verksamhetsplan 2011, Tävlingssektorn 22 Verksamhetsplan 2011, Utbildningssektorn D-HUS 23 Verksamhetsplan 2011, Rasutvecklingssektorn RUS 24 Verksamhetsplan 2011, D-tjänstehund 25 Verksamhetsplan 2011, Räddningshund 26 Verksamhetsplan 2011, Pr/Info 27 Verksamhetsplan 2011, Agilitysektorn 28 Valberedningens förslag 29 Motion 1 30 Svar Motion

3 Dagordning vid SBK Smålands distrikts årsmöte Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd. 2. Val av mötesordförande 3. Distriktsstyrelsens anmälan av sekreterare 4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment 6 i distriktsstadgan 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av; a. Styrelsens och sektorernas berättelser om det sistförflutna verksamhetsåret, b. balans och resultaträkning och c. revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om dispositioner av vinst eller förlust (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta). 10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta). 3

4 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende; a. Mål b. Rambudget för innevarande verksamhetsår, samt preliminär rambudget för det närmaste följande verksamhetsåret. c. Medlemsavgift enl. 4 för nästkommande verksamhetsår d. och andra ärende samt motion (i) vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. i. Kalmar BK; lokalklubbarnas medlemsavgift till distriktet Beslut i ärende enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning enlig valberedningens förslag a) Ordförande i styrelsen för 1 år. b) Kassör för 2 år c) Ledamot för 2 år d) Suppleant för 2 år 15. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter enlig Val av valberedning enligt 10 (tre ledarmöter varav en sammankallande ett år för övriga två år) 17. Fråga om omedelbar justering av punkt Mötets avslutande 4

5 SBK Smålandsdistrikt Röstetal baserat på medlemsantalet Klubb Röster Medlemmar / Aneby Brukshundklubb Eksjö Brukshundklubb Emmaboda Brukshundklubb Emådalen Brukshundklubb Forserum Brukshundklubb Gislaved Västbo Brukshundklubb Gnosjö Brukshundklubb Hultsfred Brukshundklubb Höglandets Brukshundklubb Jönköping Brukshundklubb Kalmar Brukshundklubb Lesseboorten Brukshundklubb Ljungby Brukshundklubb Mönsterås Brukshundklubb Njudung Brukshundklubb Nybro Brukshundklubb Nässjö Brukshundklubb Oskarshamn Brukshundklubb Saxnäs Brukshundklubb Smålandsstenars Brukshundklubb Sommenbygdens Brukshundklubb Sävsjö Brukshundklubb Tingsryds Brukshundklubb Torsås Brukshundklubb Tranås Brukshundklubb Vetlanda Brukshundklubb Värnamo Brukshundklubb Växjö Brukshundklubb Åseda Lenhovda Brukshundklubb Älmhult Brukshundklubb Öland Brukshundklubb Summa

6 SBK Smålandsdistrikts- styrelse, sektorsordförande, valberedning och kongressombud för verksamhetsår Styrelse Ordförande Tommy Blomquist Nässjö BK Vice ordförande Billy Andersson Mönsterås BK Sekreterare Ann-Christine Holm Mönsterås BK Kassör Mikael Tuvesson Hultsfred BK Ledamot Erik Rosander Gislaved-Västbo BK Ledamot Claes Schelin Åseda-Lenhovda BK Ledamot Gunnel Persson Kalmar BK Suppleant Pär Ljugner Saxnäs BK Suppleant Tobias den Braver Jönköping BK Suppleant Ingela Carlsson Värnamo BK Sektorsordförande Utbildningssektor Gunnel Persson Kalmar BK Tävlingssektor Erik Rosander Gislaved-Västbo BK Rasutvecklingssektor Pär Ljungner Saxnäs BK Tjänstehundsektor Billy Andersson Mönsterås BK Räddning Thomas Eriksson Växjö BK Agilitysektor Cecilia Isaksson Tranås BK PR-sektor Claes Schelin Åseda-Lenhovda BK Revisorer Ordinarie Clary Erlandsson Vetlanda BK Ordinarie Birgitta Stenbäck Eksjö BK Suppleant Ewa Bergzen Växjö BK Valberedning Ordinarie Sammankallande Soile Pelto-Arvo Jönköping BK Ordinarie Marianne Kärrman Eksjö BK Ordinarie Carina Andersson Växjö BK Kongressombud Ordinarie Tommy Blomquist Deltog Ordinarie Mikael Tuvesson Deltog Ordinarie Billy Andersson Deltog Ordinarie Claes Schelin Deltog 6

7 Verksamhetsberättelse distriktsstyrelsen 2010 Medlemmar Till Smålandsdistriktet är 31 klubbar anslutna. Medlemsantalet den 31 december 2010 uppgick till 5499, vilket innebär en medlemsminskning med 439 medlemmar. Det är samma tendens över hela Sverige att klubbarna har tappat i medlemsantal. Men, detta måste vi ta på allvar så att vi kämpar tillsammans för att få hundägarna till våra SBK-klubbar. Sammanträden Styrelsen har under året avhållit 10 styrelsemöten, varav ett konstituerande och ett upplösande i anslutning till årsmötet. Distriktet har kallat till tre distriktsmöten. Tyvärr fick två ställas in på grund av för få anmälda. Ett har tillsammans med S.O.S (Stadgar-Organisation-Styrelse) avhållits på Ädelfors folkhögskola vilket samlade många deltagare från våra lokalklubbar, men styrelsen hoppas på en bättre uppslutning. Ekonomi Distriktet förvaltar en minskande men god ekonomi. Detta beroende på ett minskat medlemsantal. Styrelsen hänvisar till kassörens rapport. Övrigt Distriktet har under året haft ett flertal konferenser, utbildningar, kurser och föreläsningar. Uppslutningen till dessa har varit god. Under året har vi fått en ny klubb, Höglandets BK. Styrelsen för SBK Smålandsdistriktet 2010 tackar för visat förtroende. Tommy Blomquist Billy Andersson Mikael Tuvesson Ann-Christine Holm Erik Rosander Claes Schelin Gunnel Persson Pär Ljungner Tobias den Braver Ingela Carlsson 7

8 Verksamhetsberättelse Smålandsdistriktets tävlingssektor 2010 Under året har 10 personer utbildats och godkänts som tävlingsledare bruks. Under året har 6 personer utbildats och godkänts som tävlingsledare lydnad. Under året har 2 personer utbildats och godkänts som tävlingssekreterare. Under året har 1 domare blivit godkänd till kl. 1B vid praktiskt aspirantprov. Under året har 64 personer genomgått teoretisk utbildning för erhållande av skyddslicens. Sektorn har under året genomfört både Domarkonferens och funktionärskonferens på Ädelfors folkhögskola med bra uppslutning. SM bruks och lydnad 2010 SM Spår. 3:a Marcus Rossing med Kargalandets Farcas Eksjö BK 5:a Peter Bergvall med Paprika Njudung BK 9.a Anna Ivarsson med Brazzakulls Black Tower Värnamo BK 17:a Carl-Johan Lindström med Trebökens Curry Värnamo BK 21:a Jan-Erik Agelstam med Take Time Kingston Värnamo BK 26:a Orwar Kroona med Chili Njudung BK SM Skydds. 7:a Simon Larsson med Eddie av Centaurus Kalmar BK 8:a Per Josefsson med Asais Kippo Älmhult BK SM Rapport. 1:a Jörgen Clase n med Skogsvallarens Ellis Jönköping BK SM Sök. 9:a Anna Lindelöf med Dagny av Centaurus Växjö BK SM Ipo. 7:a Evelina Erman med Blacknecks A jizza Växjö BK SM Lydnad. Kval. 5:a Magnus Johansson med JMs BC Zoe Kalmar BK 20:pl. Sara Johansson med Skogsvallarens Jack Forserum BK 35:a Peter Lundgren med Memarkens Striks Kalmar BK Final. 12.a Magnus Johansson med JMs BC Zoe Kalmar BK DM Växjö BK har arrangerat DM i spår deltagare. Distriktsmästare blev Lisa Jörnehag med Miss Mallorys time will tell Växjö BK. Värnamo BK har arrangerat DM i Lydnad Distriktsmästare blev Dorn Josefsson med Xaidas Ba-Li Isten-Ior Lessebo BK har arrangerat DM i Sök Distriktsmästare blev Peter Lundgren med Memarkens Strix Kalmar BK Växjö BK har arrangerat DM i Skydd Tyvärr fick inte Småland någon Distriktsmästare i Skydd

9 Ingen elithund fullföljde tävlingen. Jönköping BK har arrangerat DM i Rapport Tyvärr fick inte Småland någon Distriktsmästare i Rapport 2010 Ingen elithund fullföljde tävlingen. Inställda tävlingar 2010 (p.g.a. väder o funktionärsbrist) 3 st. Söktävlingar 5 st. Apelltävlingar 4 st. Lydnadstävlingar 11 st. Spårtävlingar 1 st. Rapporttävling 1 st. Skyddstävling För Tävlingssektorn Erik Rosander 9

10 Verksamhetsberättelse för DHUS 2010 Smålandsdistriktets Utbildningssektor ber att för 2010 avge följande verksamhetsberättelse. Sektorn har bestått av fem ledamöter Gunnel Persson Kalmar Bk (sammankallande), Christer Thyrén Forserums Bk, Carina Karlsson Tranås Bk, Jessica Krafft, Smålandsstenar Bk, Malin Björkman Älmhults Bk Sektorn har under året haft 6 telefonmöten+ ett fysiskt möte Sektorn har under 2010 genomfört följande verksamhet. M1:a i Växjö för Carina Andersson 2 M1 för Annelie Damberg Allmänlydnadsinstruktörsutbildning för Carina Karlsson, Jessica Krafft, Lena Svensson Allmänlydnadsinstruktörsutbildning för Gunnel Persson Allmänlydnadsinstruktörsutbildning för Anna Lindelöv och Carina Andersson Allmänlydnadsinstruktörsutbildning Annelie Damberg SBK instruktörsutbildning för Annelie Damberg SBK instruktörsutbildning för Gunnel Persson och Carina Karlsson Två personer Anna Lindelöv och Annika Lindström skickade på Allmänlydnaslärare- utbildning Gunnel Persson varit på uppdateringskurs för lärare Carina Karlsson varit på uppdateringskurs för lärare och instruktörer i Markaryd Gunnel Persson och Carina Karlsson varit i Uppland/Väsby på DHUS konferens 1 raskunskapskurs i Emmaboda i samarbete med Studiefrämjandet 1 utvecklingskurs för lärare och instruktörer i Lenhovda för Yrsa Görnerup Franzen och Ingrid Tapper Kulträff i Lenhovda under mars månad med gott deltagarantal. Spår och Sökspecial i Kosta i augusti för Jan Gyllensten och Inga-Lill Svanstedt Lärarträff och Instruktörsträff i Lenhovda med Anne-Marie Folkesson från förbundet inbjuden Dessutom har distriktet i år fått två Tävlingslärare Carina Andersson och Annelie Damberg 13 st tävlingsinstruktörer är utbildade inom distriktet utav dessa. Anna Engström, Hanna Eklund Oskarshamns Bk, Carin Grönqvist Gislaved-Västbo Bk Anna Lindelöf, Lotta Asp, Charlotte Agevall Växjö Bk Jessica Krafft, Gun Krafft, Jennie Krafft Smålandsstenar Bk Helene Rygert Jönköpings Bk Madeleine Paulsson Aneby Bk Annika Lindström Nässjö Bk Marianne Ström Värnamo Bk Riktigt alla är inte certifierade och klara ännu men är på god väg 10

11 Denna utbildning var ett pilotprojekt från centralt håll och bekostats av centrala medel. DHUS tackar för gånget verksamhetsår och för den hjälp som kommit sektorn till nytta Kristvallabrunn den 3 januari 2011 Gunnel Persson (sammankallande) Carina Karlsson Christer Thyrén Jessica Krafft Malin Björkman 11

12 Verksamhetsberättelse SBK Smålandsdistriktets RUS-sektor 2010 Ledamöter under 2010 Pär Ljungner/ordförande Saxnäs BK Stefan Larsson Mönsterås BK Gunnel Persson Kalmar BK En RUS-konferens hölls under våren i Växjö på St:Sigfrids folkhögskola. Temat på konferensen var nya regler och anvisningar för MH och MT. SBK:s resursperson Inga-Lill Larsson höll i genomgången både teoretiskt och praktiskt utomhus. Distriktet har utbildat 7st nya Testledare för MH under I distriktets klubbar har nya A och B-figuranter utbildats. Antal redovisade MH i distriktet under 2010 är 54st och antal redovisade MT under 2010 är 7st. Pär Ljungner Rasutvecklingssektorn 12

13 Verksamhetsberättelse 2010, Tjänstehundsektorn FM Rh: se separat verksamhetsberättelse Sektormedlemmar: Billy Andersson, ordförande Ann-Christine Holm, ansvarig FM Elisabetta Fredriksson Sektorns verksamhet: har skött det fortlöpande arbetet via mail och telefon. har deltagit på konferenser som anordnats av SBK centralt. sektorn FM har deltagit på möten med MD-grupperna vår och höst. samordnat kursverksamhet. DM Försvarsmaktshund 2010: 1:a Annelie Damberg / Försvarsmaktens Cezzan, Jönköping BK 2:a Jörgen Svensson / Gleen Mhor s Grynet, Blekinge 3:a Anna Snaar / Superious Melanie, Kalmar BK 4:a Elisabetta Fredriksson / Space Duva, Mönsterås BK 5:a Madeleine Andersson / Kärnebo Bessie Bay, Mönsterås BK 6:a Månika Laurinen / Askelons Falkon, Jönköping BK SM Försvarsmaktshund 2010: 1:a Anna Snaar och Superious Melanie, Kalmar BK 4:a Annelie Damberg och Försvarsmaktens Cezzan, Jönköping BK 10:e Anngreth Gustafsson och Lämmamossens Mogg For Ever, Jönköping BK Genomförda Funktionskontroller: Kalmar BK, 6 ekipage 13

14 Pågående kurser: Mönsterås BK med 8 deltagare Växjö BK med 13 deltagare Kalmar BK med 4 deltagare Genomförda certifieringsprov: Växjö BK, 3 ekipage varav 1 godkänd. Utbildning: Under 2010 har 25 FM-ekipage deltagit i kursverksamhet. 3 ekipage av dessa har deltagit i certprov, varav 1 ekipage godkänt och placerad inom KalmarKronobergsgruppen. 12 ekipage av dessa 25 fortsätter sin utbildning under nästkommande år och certas under våren. På Marma Hundtjänstskola har 2010 utbildats 4 personal från Smålandsdistriktet. Detta har gett oss ett tillskott på 2 hundtjänstinstruktör, 1 hundtjänstbiträden och 1 hundtjänst steg 1. Övrigt FM-hund: Totalförsvarsinformation har av sektorn hållits på ett flertal klubbar i distriktet. Sektorn har haft möte med NSG och KRAG om utbildning/verksamhet FM-hund. Tjh.sektorn har efter inbjudan från Helgesbo Naturbruksgymnasium informerat om SBK och tjänstehundverksamheten för skolans elever. Totalförsvarsinformation gavs och även praktiskt prova-på vid två tillfällen, bl a vid Helgesbo-dagen. Två FM-ekipage från Småland har efter förfrågan från Eksjö Garnision, Ing2, förevisat och undervisat värnpliktiga i hundtjänst och antihundtjänst vid två tillfällen. Sex FM-ekipage har efter inbjudan från Södra Skånska gruppen deltagit i Hemvärnets Underrättelseförbands Krigsförbandsövning under fyra dygn. Billy Andersson Tjänstehundsektorn 14

15 Verksamhetsberättelse 2010 för Smålandsdistriktets Räddningshundar Sektorns sammansättning består av: Thomas Ericson (sammankallande) och Ing-Mari Lindh Under året 2010 avslutade Värnamo BK sin RH kurs. Alla tre som var kvar i kurs gjorde GK slutprov. Någon ny kurs är inte aktuell, då vi ligger utanför det område som får hålla nya kurser. Värnamo BK genomförde under året två funktionskontroller för hundarna i Smålandsdistriktet, och hade även deltagare från Västra, Skaraborg, Blekinge och Skåne. Totalt prövades 14 ekipage. Tre nya ekipage genomförde MRT (internationell uttagning) med godkänt resultat. I RI-styrkan finns nu sex smålandsekipage, godkända för att kunna göra utlandstjänst. Utöver dessa finns ytterligare fem ekipage med på kvartalsträningarna för att göra MRT under Det var ett sommarläger i juli i Värnamo BK s regi, där ekipage från hela Småland deltog. Lägret var förlagt i Söderköping. I november hade vi distriktsmöte ang. nytt RH SM förslag. Mötet satte ihop ett Smålandsförslag som efter påseende av bl a instruktörs- och domarkonferensen, har gått vidare och skall tittas på i de andra distrikten. Räddningshundansvarig i Småland Thomas Ericson 15

16 Verksamhetsberättelse SBK Smålandsdistriktets PR-sektor 2010 Ledamöter under 2010: Claes Schelin, Ordförande/ Åseda Lenhovda BK Pär Ljungner/ Saxnäs BK Egon Carlsson/ Njudungs BK Mikael Tuvesson/ Hultsfreds BK Drivit och utvecklat distriktets hemsida Skickat ut nyhetsbrev till alla prenumeranter vi olika nyhetshändelser Tagit emot och vidarebefordrat ansökningar om förtjänsttecken Fördelat Rollupps mellan olika klubbar i distriktet. Claes Schelin PR-sektorn 16

17 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010 Agilitysektorn. Distriktskonferens genomfördes den 14/2 på Jönköpings BK. Föreläsare var Eva-Marie Wergård som föreläste om tävlingspsykologi. Totalt deltog representater från 9 klubbar. A1-utbildning genomfördes på Växjö Brukshundklubb den 20-22/8 och 1-3/10. Instruktör var Anita Axelsson. Totalt 13 deltagare. Dagarna innehöll både praktisk och teoretisk genomgång. Tävlingsledarutbildning genomfördes den 23-24/10 på Växjö Brukshundklubb. Instruktörer var Anna-Lena Nilsson och Catja Sarström. Totalt 7 deltagare. Distriktsmästerskapet i Agility genomfördes den 12/6 i Forserum och ansvariga för DM:et var Forserums BK. Vi gratulerar DM-mästarna Jannie Abelsson-Svensson med Tilly i smallklassen, Emilie Stein med Dressed in i mediumklassen och Jannie Abelsson- Svensson med Soya i largeklassen. SM avgjordes den 18-20/6 i Skutberget, Karlstad. Småländska framgångar hade vi genom deltagare i smallaget Nya Sheltie Power som placerade sig på 4:e plats, öländska mediumlaget Team Long Island på en 5:e plats och i large Ölandslaget på en 6:e plats. Individuella framgångar hade i medium Ulla-Stina Hemborg & Chessie (Ölands BHK) med en fin 4:e plats och Rebecka Glimholt & Zigo (Ölands BHK) med 11:e plats. Agilitysektorn har under året genomfört ett flertal sektormöten under året. Vi har haft möjlighet till uppkoppling via nätet för de flesta av dessa och vi har träffats för vanliga möten någon gång under året. Cecilia Isaksson Agilitysektorn 17

18 SBK Smålandsdistrikt Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A372 Resultatenhet: Hela företaget Period: Resultatrapporten kan rekvireras från distriktets kassör; Mikael Tuvesson Flöjtstigen HULTSFRED 18 18

19 SBK Smålandsdistrikt Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A372 Resultatenhet: Hela företaget Period: Balansrapporten kan rekvireras från distriktets kassör; Mikael Tuvesson Flöjtstigen HULTSFRED 19 19

20 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN SMÅLANDDISTRIKTET RAMBUDGET För innevarande och nästkommande verksamhetsår Utgångspunkten för rambudget för den kommande perioden är att de förväntade medlemsintäkterna under perioden så långt som möjligt finansiera verksamhet som ska genomföras med dessa. Ansvaret för att ekonomin är i balans vilar på hela Smålandsdistriktet, däför krävas en kontinuerlig dialog under verksamhetsperioden mellan distriktsstyrelse och sektorer/arbetsgrupper i syfte att kunna göra nödvändiga prioriteringar på rätt sätt. Vidare betonar distriktsstyrelsen vikten av att samordna och effektivisera det som går, inom och mellan olika delar av distriktet, med fokus på medlemsnytta och närhet. Distriktsstyrelsen har tagit fasta på beslutet från årsmötet 2009, att klubbarna skall få mera tillbaka. I denna rambudget har för innevarande år 17 procent av kapitalet finansierat verksamheten Intäkter; Deltagare avg : : : Medlems avg : : : Bidrag : : : Summa intäkter: : : : Kostnader; Förtäring : : : Utbildning : Arvoden : : : Reseersättning : : : Kongresskostnader : : : Övrigt : : : Summa kostnader: : : : Resultat: : 49600: : 20

21 Distriktsstyrelsen verksamhetsplan 2011 Medlemmar Medlemsantalet är kraftigt sjunkande under Detta medför mindre inkomster till lokalklubbar och distrikt. Vi får alla tänka till och göra allt för att återställa medlemsantalet. Information Vi kommer även i fortsättningen att sprida information genom distriktets hemsida. Styrelsen och sektorerna kommer att jobba på att kunna sprida ännu mer information på hemsidan. Vi har för avsikt att öka utgivningen samt prenumeranterna av nyhetsbreven, vilket gör att våra medlemmar får en snabbare information. Vårt krav är att på hemsidan redovisa alla datum av betydelse, möten med protokoll, aktiviteter, utbildningar mm. Samarbete distrikt lokalklubbar rasklubbar förbundet försvarsmakten Distriktet informerar kontinuerligt på Naturbruksgymnasier i Småland. Styrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta med ett förbättrat samarbete mellan distrikt och klubbar. Vara aktiv för att sprida information hos klubbarna. Utveckla distriktsmöten, för att få en bra anslutning vid våra träffar. Målsättningar Särskilda teman vid distriktsmöten för att få bättre närvaro från klubbarna. Utbilda och vidareutbilda fler instruktörer för att främja en god hundhållning. Arbeta för bra medlemsvård. Fortsatt arbete att få klubbarna motiverade för engagemang inom tjänstehund. Erbjuda instruktörsutbildning för rallylydnad. Kompetensutbildning lärare/instruktörer Att öka samverkan och tävlingserfarenheten på brukssidan mellan klubbarna. Smålandsdistriktet styrelse 2010 Tommy Blomquist Ordförande 21

22 Tävlingssektorn Verksamhetsplan 2011 SBK Smålandsdistriktet Tävlingssektorn kommer att förutom löpande arbete med domaruppdrag och förande av statistik att genomföra följande: Genomföra praktiskt kompetensprov för Domare 1B under våren. Utbildningar Sektorn planerar för 2011 följande utbildningar: Domarutbildning bruks. Domarutbildning lydnad. Tävlingsledareutbildning bruks. Tävlingsledareutbildning lydnad. Tävlingssekreterareutbildning. Teoriutbildningar kommer att anordnas för erhållande av skyddslicenser. Distriktsmästerskap. Följande klubbar har ansökt och beviljats få arrangera Distriktsmästerskap. Sävsjö BK DM Lydnad 20/2 Smål-Stenar BK - DM Sök 9/4 Växjö BK - DM Spår 17/4-11 Värnamo BK DM Rapport 8/5 Växjö BK DM Skydds 11/9 För tävlingssektorn Erik Rosander 22

23 Verksamhetsplan 2011, Utbildningssektorn Mars: Mars: Lärarträff Kulträff April/Maj: Rallylydnadsinstruktörsutbildning Två helger Helg april Helg maj (vilket också är examinationshelg) Aug: Kosta specialkurser i Spår, Sök Rapport Preliminärt augusti (slutligt datum läggs ut på hemsidan inom det snaraste) Spår: Benny Svanstedt Sök: Inga-Lill Svanstedt Rapport: ej klart Sept: Utbildning i Coachande förhållningssätt. 2 dagar Instruktörer/lärare september (Plats meddelas i inbjudan) Ena dagen träning med egna hundar Anne-Marie Folkesson Okt: Uppstart av allmänlydnadsinstruktörsutbildning (om intresse finns) (slutet av oktober) Intresseanmälan till detta skall vara inne senast den 30 juni. Blanketter finns på distriktets hemsida under Hussidan, flik blanketter Intresseanmälningar inkomna efter den 30 juni kommer ej med under 2011 Raskunskapskurser kommer att startas upp i samband med Studiefrämjandet januari oktober M1 kommer att köras M3 kommer att köras Inbjudan utgår Inbjudan utgår Nov: L1 - L4 Se Studiefrämjandets flik på Hussidan på nätet Instruktörsträff Separata inbjudningar till varje arrangemang Gunnel Persson, Carina Karlsson, Christer Thyrén, Jessica Krafft, Malin Björkman Utbildningssektorn 23

24 Verksamhetsplan för 2011 i SBK Smålandsdistriktets RUS-sektor Sektorn planerar och arbetar på att genomföra följande verksamhet under Under 2011 är sektorns mål att utbilda nya funktionärer med tyngdpunkt på testledare och beskrivare då distriktet har för få av dessa kategorier. Det kommer att arrangeras en RUS-konferens under våren med inriktning på kvalitetssäkring av beskrivningar och tester. Även sektorns arbete ska inriktas på att alla beskrivningar och tester ska genomföras på likvärdiga banor och att funktionärerna agerar, bedömer och tolkar anvisningarna likvärdigt på alla distriktets klubbar! Pär Ljungner Rasutvecklingssektorn 24

25 Verksamhetsplan 2011 Tjänstehundsektorn FM Under verksamhetsåret 2011 ser planeringen för Smålandsdistriktets Tjänstehundsektor ut som följer: Deltaga på tjänstehundkonferenser som anordnas av SBK centralt. Tjänstehundkonferens för lokalklubbarna. Representera SBK hos utbildningsgrupperna NSG och KRAG, beredskapsmyndigheter och kommuner, Informera distriktets lokalklubbar om vikten av att bedriva tjänstehundverksamhet. Ge Totalförsvarsupplysning för lokalklubbarna. Samordna utbildningar för FM Genomföra funktionskontroller för kontrakterade FM-hundar. Genomföra DM för FM-hundar. Distriktets lokalklubbar: Mönsterås BK: certprov FM-hund under våren. kursstart FM-hund under hösten. funktionskontroll under våren. Växjö BK: Kalmar BK: kursstart FM-hund under våren. certprov FM-hund under våren. Billy Andersson Tjänstehundsektorn 25

26 Verksamhetsplan 2011 för Räddningshundar i Smålandsdistriktet. Inga kurser kommer att startas under 2011 i Småland som det ser ut nu. Funktionskontroller i Småland kommer att bli den 16 april domare ej klar. 10 september domare ej klar. Ett sommarläger i Värnamo BK regi juli. Anmälan till Robert Nyde n Eller Christine Edvinsson Ett distriktsmöte under 2011 kommer att hållas. Räddningshund ansvarig I Smålandsdistriktet Thomas Ericson 26

27 Verksamhetsplan SBK Smålandsdistriktets PR-sektor Sektorn planerar och arbetar på att genomföra följande verksamhet under 2011: Driva och fortlöpande uppdatera distriktets hemsida för bästa möjliga information för distriktets medlemmar. Hantera elektroniskt nyhetsbrev till klubbar och medlemmar för snabb och tydlig information. Fördela och informera om distriktets Roll-Ups mellan klubbarna. Anordna utbildning för klubbarnas web kassör. Uppmana att lokalklubbar söker SBK:s förtjänsttecken Brons, Silver, Guld. Utdela presenter vid särskilda tillfällen. Uppvaktningar till jubilerande klubbar. Claes Schelin PR-sektorn 27

28 Verksamhetsplan Agilitysektorn 2011 Agilitysektorn planerar att genomföra en agilityinstruktörsutbildning steg 2. Agility-DM kommer att anordnas. Agilitysektorn kommer att genomföra den traditionella Agilitykonferensen för klubbarnas agilityansvariga i februari Konferensen kommer att hållas i Emmaboda. Vi kommer att skicka en representant till CAS konferens om det blir någon. Agilitysektorn planerar att genomföra mailmöten och sektorsmöten under Cecilia Isaksson Agilitysektorn 28

29 Smålandsdistriktets valberedningsförslag Ordförande Tommy Blomqvist, Nässjö BK Vice ordförande Billy Andersson, Mönsterås BK Kassör Mikael Tuvesson, Hultsfreds BK Ledamot Claes Schelin, Åseda-Lenhovda BK Suppleant Mikael Eriksson, Mönsterås BK Suppleant Angelita Nooni, Jönköpings BK Omval 1 år Omval 2 år Omval 2 år Omval 2 år Nyval 2 år Nyval 2 år Revisor Birgitta Stenbäck, Eksjö BK Revisor Ann Milton, Jönköpings BK Revisor suppleant Ewa Bergzen, Växjö BK Omval 1 år Nyval 1 år Omval 1 år Sekreterare Ann-Christine Holm, Mönsterås BK Erik Rosander, Värnamo BK Ledamot Gunnel Persson, Kalmar BK Suppleant Tobias den Braver, Jönköpings BK 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar Valberedning 2011 Christer Thyrén Sammankallande Nyval 1 år Lena Målqvist Nyval 2 år Carina Andersson 1 år kvar 29

30 MOTION TILL SBK SMÅLANDS ÅRSMÖTE Som en engångsåtgärd föreslår vi att lokalklubbarnas medlemsavgift till distriktet för 2012 inte debiteras alternativt halveras. Som skäl för vårt förslag anför vi följande: Distriktets ekonomiska resultat har de senaste åren varit mycket bra, vilket innebär att distriktet vid årsskiftet förfogade över ett betydande kapital, nästan 0,6mkr. Se bifogade diagram. Distriktets klubbar har efterfrågat ett större stöd från distriktet. Genom att stå över, alternativt halvera medlemsavgiften till distriktet för 2012, kommer alla distriktets klubbar att få del av distriktets stöd. Detta samtidigt som distriktets ekonomi inte på något sätt äventyras. Distriktets likvida kapital kommer med föreslagna åtgärder att minska med c:a 270 tkr alt. 135 tkr. Distriktets omsättningstillgångar kommer efter föreslagna åtgärder att vara c:a 316 tkr, alt. 451 tkr, vilket vi anser vara fullt tillräckligt för distriktets verksamhet. Detta motsvarar distriktets omsättningstillgångar 2006 resp vilket med facit i hand och kunskap om redovisat resultat var gott och väl tillräckligt för distriktets verksamhet dessa år. Med detta som bakgrund anser vi att den föreslagna åtgärden ryms inom distriktets ekonomi. Distriktets omsättning 2010 varit c.a xxx tkr. Resultatet 2010 har varit xxx tkr mot budgeterade xxx tkr, vilket innebär... Intäkterna 2010 förutom medlemsavgifterna har varit xxx tkr och kostnaderna xxx tkr. Medlemsavgifterna har alltså med c:a xxx tkr bidragit till distriktets verksamhet vilket bör ställas mot den minskade omstättningstillgången om årsmötet beslutar i enlighet med vårt förslag. Denna motion med tillhörande bilagor kommer att reviders och kompletteras då distriktets bokslut för 2010, budget för 2011 samt översiktliga budget för 2012 presenterats. Kalmar KALMAR BRUKSHUNDKLUBB Inger Bergman Ordf. Lars E Ljudén Kassör 30

31 REDOVISAT RESULTAT OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

32 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN SMÅLANDDISTRIKTET Svar: MOTION TILL SBK SMÅLANDS ÅRSMÖTE Kalmar Brukshundklubb Distriktsstyrelsen har bedömt motionen till och med tredje stycket, därefter finns ingen tillämplighet och har därmed lämnats utanför styrelsens bedömning. Distriktsstyrelsen anser att arbete med att ge klubbarna större stöd inletts och målsättningen från styrelsen är att detta arbete skall fortsätta. Den delen av motionen; att helt stå över eller halvera 2011 års avgift till Smålanddistriktet med påståendet att distriktets klubbar där med får distriktets stöd är fullständig naivt detta resulterar väldigt olika klubb för klubb. Distriktets uppgift och styrka är att kunna hjälp distriktets alla klubbar. Distriktstyrelsen ser ingen som helst mening i motionärens förslag. SBK Smålandsdistrikts styrsels fulla övertygelse är att effektivt stöd till små som stora klubbar kan endast genomföras med en god ekonomi och föreslår AVSLAG på motionen. 32

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Närvarande: ord Tommy Blomquist, vice ordf Billy Andersson, kassör Mikael Tuvesson, sekr Ann-Christine Holm, ledamot Erik Rosander, ledamot

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

1(12) Årsmöteshandlingar

1(12) Årsmöteshandlingar 1(12) Årsmöteshandlingar 2015 2 (17) INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 2 Dagordning 3 Förtydligande till dagordning 4 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 7 Rally 7 RUS 8 TJH 9/10 TÄS 10/11 Ungdom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se 1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 2 Verksamhetsberättelse 2010 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktet

SBK Gävleborgsdistriktet SBK Gävleborgsdistriktet Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Årsmöte -02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Mötets öppnande Ordförande Lena Weiffert hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande

Läs mer

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 jan 2011. Tid: Kl 19.00 Plats: Klubbstugan Närvarande: Patrik Gunnarsson ordförande Lars Magnusson vice ordf. Annette Ståhl sekreterare Peter

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK)

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för: a) erhållna championat b) Årets Aussie 2014. 3 Fastställande av röstlängden. 4 Val av mötesordförande.

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Svenska Bouvier des Flandresklubben får härmed avge följande redogörelse för verksamheten under tiden 1/1 31/12 2011 Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010

Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010 Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010 Ses110131 SBK:S UPPLANDSDISTRIKTS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för SBK:s Upplandsdistrikt får härmed överlämna sin berättelse över verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SÖRMLAND Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1 2 Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Sörmlandsdistriktets styrelse har under 2006

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

SBK Daladistriktet. Verksamhetsberättelse 2012

SBK Daladistriktet. Verksamhetsberättelse 2012 SBK Daladistriktet Verksamhetsberättelse 2012 Lydnads-SM 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Svenska Brukshundklubbens Daladistrikt avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 MEDLEMMAR 2011-12-31 var antalet medlemmar i SBK Göteborgsavdelningen 576; varav 479 ordinarie

Läs mer

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer