ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 1 Dagordning 2 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal 4 Distriktsfunktionärer Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010, Tävlingssektorn 7 Verksamhetsberättelse 2010, Utbildningssektorn D-HUS 9 Verksamhetsberättelse 2010, Rasutvecklingssektorn RUS 11 Verksamhetsberättelse 2010, D-tjänstehund 12 Verksamhetsberättelse 2010, Räddningshundar 14 Verksamhetsberättelse 2010, Pr/Info 15 Verksamhetsberättelse 2010, Agilitysektorn 16 Resultatrapport Balansrapport Budgetförslag 2011, Budgetinriktning Verksamhetsplan 2011, Styrelsen 21 Verksamhetsplan 2011, Tävlingssektorn 22 Verksamhetsplan 2011, Utbildningssektorn D-HUS 23 Verksamhetsplan 2011, Rasutvecklingssektorn RUS 24 Verksamhetsplan 2011, D-tjänstehund 25 Verksamhetsplan 2011, Räddningshund 26 Verksamhetsplan 2011, Pr/Info 27 Verksamhetsplan 2011, Agilitysektorn 28 Valberedningens förslag 29 Motion 1 30 Svar Motion

3 Dagordning vid SBK Smålands distrikts årsmöte Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd. 2. Val av mötesordförande 3. Distriktsstyrelsens anmälan av sekreterare 4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment 6 i distriktsstadgan 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av; a. Styrelsens och sektorernas berättelser om det sistförflutna verksamhetsåret, b. balans och resultaträkning och c. revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om dispositioner av vinst eller förlust (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta). 10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta). 3

4 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende; a. Mål b. Rambudget för innevarande verksamhetsår, samt preliminär rambudget för det närmaste följande verksamhetsåret. c. Medlemsavgift enl. 4 för nästkommande verksamhetsår d. och andra ärende samt motion (i) vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. i. Kalmar BK; lokalklubbarnas medlemsavgift till distriktet Beslut i ärende enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning enlig valberedningens förslag a) Ordförande i styrelsen för 1 år. b) Kassör för 2 år c) Ledamot för 2 år d) Suppleant för 2 år 15. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter enlig Val av valberedning enligt 10 (tre ledarmöter varav en sammankallande ett år för övriga två år) 17. Fråga om omedelbar justering av punkt Mötets avslutande 4

5 SBK Smålandsdistrikt Röstetal baserat på medlemsantalet Klubb Röster Medlemmar / Aneby Brukshundklubb Eksjö Brukshundklubb Emmaboda Brukshundklubb Emådalen Brukshundklubb Forserum Brukshundklubb Gislaved Västbo Brukshundklubb Gnosjö Brukshundklubb Hultsfred Brukshundklubb Höglandets Brukshundklubb Jönköping Brukshundklubb Kalmar Brukshundklubb Lesseboorten Brukshundklubb Ljungby Brukshundklubb Mönsterås Brukshundklubb Njudung Brukshundklubb Nybro Brukshundklubb Nässjö Brukshundklubb Oskarshamn Brukshundklubb Saxnäs Brukshundklubb Smålandsstenars Brukshundklubb Sommenbygdens Brukshundklubb Sävsjö Brukshundklubb Tingsryds Brukshundklubb Torsås Brukshundklubb Tranås Brukshundklubb Vetlanda Brukshundklubb Värnamo Brukshundklubb Växjö Brukshundklubb Åseda Lenhovda Brukshundklubb Älmhult Brukshundklubb Öland Brukshundklubb Summa

6 SBK Smålandsdistrikts- styrelse, sektorsordförande, valberedning och kongressombud för verksamhetsår Styrelse Ordförande Tommy Blomquist Nässjö BK Vice ordförande Billy Andersson Mönsterås BK Sekreterare Ann-Christine Holm Mönsterås BK Kassör Mikael Tuvesson Hultsfred BK Ledamot Erik Rosander Gislaved-Västbo BK Ledamot Claes Schelin Åseda-Lenhovda BK Ledamot Gunnel Persson Kalmar BK Suppleant Pär Ljugner Saxnäs BK Suppleant Tobias den Braver Jönköping BK Suppleant Ingela Carlsson Värnamo BK Sektorsordförande Utbildningssektor Gunnel Persson Kalmar BK Tävlingssektor Erik Rosander Gislaved-Västbo BK Rasutvecklingssektor Pär Ljungner Saxnäs BK Tjänstehundsektor Billy Andersson Mönsterås BK Räddning Thomas Eriksson Växjö BK Agilitysektor Cecilia Isaksson Tranås BK PR-sektor Claes Schelin Åseda-Lenhovda BK Revisorer Ordinarie Clary Erlandsson Vetlanda BK Ordinarie Birgitta Stenbäck Eksjö BK Suppleant Ewa Bergzen Växjö BK Valberedning Ordinarie Sammankallande Soile Pelto-Arvo Jönköping BK Ordinarie Marianne Kärrman Eksjö BK Ordinarie Carina Andersson Växjö BK Kongressombud Ordinarie Tommy Blomquist Deltog Ordinarie Mikael Tuvesson Deltog Ordinarie Billy Andersson Deltog Ordinarie Claes Schelin Deltog 6

7 Verksamhetsberättelse distriktsstyrelsen 2010 Medlemmar Till Smålandsdistriktet är 31 klubbar anslutna. Medlemsantalet den 31 december 2010 uppgick till 5499, vilket innebär en medlemsminskning med 439 medlemmar. Det är samma tendens över hela Sverige att klubbarna har tappat i medlemsantal. Men, detta måste vi ta på allvar så att vi kämpar tillsammans för att få hundägarna till våra SBK-klubbar. Sammanträden Styrelsen har under året avhållit 10 styrelsemöten, varav ett konstituerande och ett upplösande i anslutning till årsmötet. Distriktet har kallat till tre distriktsmöten. Tyvärr fick två ställas in på grund av för få anmälda. Ett har tillsammans med S.O.S (Stadgar-Organisation-Styrelse) avhållits på Ädelfors folkhögskola vilket samlade många deltagare från våra lokalklubbar, men styrelsen hoppas på en bättre uppslutning. Ekonomi Distriktet förvaltar en minskande men god ekonomi. Detta beroende på ett minskat medlemsantal. Styrelsen hänvisar till kassörens rapport. Övrigt Distriktet har under året haft ett flertal konferenser, utbildningar, kurser och föreläsningar. Uppslutningen till dessa har varit god. Under året har vi fått en ny klubb, Höglandets BK. Styrelsen för SBK Smålandsdistriktet 2010 tackar för visat förtroende. Tommy Blomquist Billy Andersson Mikael Tuvesson Ann-Christine Holm Erik Rosander Claes Schelin Gunnel Persson Pär Ljungner Tobias den Braver Ingela Carlsson 7

8 Verksamhetsberättelse Smålandsdistriktets tävlingssektor 2010 Under året har 10 personer utbildats och godkänts som tävlingsledare bruks. Under året har 6 personer utbildats och godkänts som tävlingsledare lydnad. Under året har 2 personer utbildats och godkänts som tävlingssekreterare. Under året har 1 domare blivit godkänd till kl. 1B vid praktiskt aspirantprov. Under året har 64 personer genomgått teoretisk utbildning för erhållande av skyddslicens. Sektorn har under året genomfört både Domarkonferens och funktionärskonferens på Ädelfors folkhögskola med bra uppslutning. SM bruks och lydnad 2010 SM Spår. 3:a Marcus Rossing med Kargalandets Farcas Eksjö BK 5:a Peter Bergvall med Paprika Njudung BK 9.a Anna Ivarsson med Brazzakulls Black Tower Värnamo BK 17:a Carl-Johan Lindström med Trebökens Curry Värnamo BK 21:a Jan-Erik Agelstam med Take Time Kingston Värnamo BK 26:a Orwar Kroona med Chili Njudung BK SM Skydds. 7:a Simon Larsson med Eddie av Centaurus Kalmar BK 8:a Per Josefsson med Asais Kippo Älmhult BK SM Rapport. 1:a Jörgen Clase n med Skogsvallarens Ellis Jönköping BK SM Sök. 9:a Anna Lindelöf med Dagny av Centaurus Växjö BK SM Ipo. 7:a Evelina Erman med Blacknecks A jizza Växjö BK SM Lydnad. Kval. 5:a Magnus Johansson med JMs BC Zoe Kalmar BK 20:pl. Sara Johansson med Skogsvallarens Jack Forserum BK 35:a Peter Lundgren med Memarkens Striks Kalmar BK Final. 12.a Magnus Johansson med JMs BC Zoe Kalmar BK DM Växjö BK har arrangerat DM i spår deltagare. Distriktsmästare blev Lisa Jörnehag med Miss Mallorys time will tell Växjö BK. Värnamo BK har arrangerat DM i Lydnad Distriktsmästare blev Dorn Josefsson med Xaidas Ba-Li Isten-Ior Lessebo BK har arrangerat DM i Sök Distriktsmästare blev Peter Lundgren med Memarkens Strix Kalmar BK Växjö BK har arrangerat DM i Skydd Tyvärr fick inte Småland någon Distriktsmästare i Skydd

9 Ingen elithund fullföljde tävlingen. Jönköping BK har arrangerat DM i Rapport Tyvärr fick inte Småland någon Distriktsmästare i Rapport 2010 Ingen elithund fullföljde tävlingen. Inställda tävlingar 2010 (p.g.a. väder o funktionärsbrist) 3 st. Söktävlingar 5 st. Apelltävlingar 4 st. Lydnadstävlingar 11 st. Spårtävlingar 1 st. Rapporttävling 1 st. Skyddstävling För Tävlingssektorn Erik Rosander 9

10 Verksamhetsberättelse för DHUS 2010 Smålandsdistriktets Utbildningssektor ber att för 2010 avge följande verksamhetsberättelse. Sektorn har bestått av fem ledamöter Gunnel Persson Kalmar Bk (sammankallande), Christer Thyrén Forserums Bk, Carina Karlsson Tranås Bk, Jessica Krafft, Smålandsstenar Bk, Malin Björkman Älmhults Bk Sektorn har under året haft 6 telefonmöten+ ett fysiskt möte Sektorn har under 2010 genomfört följande verksamhet. M1:a i Växjö för Carina Andersson 2 M1 för Annelie Damberg Allmänlydnadsinstruktörsutbildning för Carina Karlsson, Jessica Krafft, Lena Svensson Allmänlydnadsinstruktörsutbildning för Gunnel Persson Allmänlydnadsinstruktörsutbildning för Anna Lindelöv och Carina Andersson Allmänlydnadsinstruktörsutbildning Annelie Damberg SBK instruktörsutbildning för Annelie Damberg SBK instruktörsutbildning för Gunnel Persson och Carina Karlsson Två personer Anna Lindelöv och Annika Lindström skickade på Allmänlydnaslärare- utbildning Gunnel Persson varit på uppdateringskurs för lärare Carina Karlsson varit på uppdateringskurs för lärare och instruktörer i Markaryd Gunnel Persson och Carina Karlsson varit i Uppland/Väsby på DHUS konferens 1 raskunskapskurs i Emmaboda i samarbete med Studiefrämjandet 1 utvecklingskurs för lärare och instruktörer i Lenhovda för Yrsa Görnerup Franzen och Ingrid Tapper Kulträff i Lenhovda under mars månad med gott deltagarantal. Spår och Sökspecial i Kosta i augusti för Jan Gyllensten och Inga-Lill Svanstedt Lärarträff och Instruktörsträff i Lenhovda med Anne-Marie Folkesson från förbundet inbjuden Dessutom har distriktet i år fått två Tävlingslärare Carina Andersson och Annelie Damberg 13 st tävlingsinstruktörer är utbildade inom distriktet utav dessa. Anna Engström, Hanna Eklund Oskarshamns Bk, Carin Grönqvist Gislaved-Västbo Bk Anna Lindelöf, Lotta Asp, Charlotte Agevall Växjö Bk Jessica Krafft, Gun Krafft, Jennie Krafft Smålandsstenar Bk Helene Rygert Jönköpings Bk Madeleine Paulsson Aneby Bk Annika Lindström Nässjö Bk Marianne Ström Värnamo Bk Riktigt alla är inte certifierade och klara ännu men är på god väg 10

11 Denna utbildning var ett pilotprojekt från centralt håll och bekostats av centrala medel. DHUS tackar för gånget verksamhetsår och för den hjälp som kommit sektorn till nytta Kristvallabrunn den 3 januari 2011 Gunnel Persson (sammankallande) Carina Karlsson Christer Thyrén Jessica Krafft Malin Björkman 11

12 Verksamhetsberättelse SBK Smålandsdistriktets RUS-sektor 2010 Ledamöter under 2010 Pär Ljungner/ordförande Saxnäs BK Stefan Larsson Mönsterås BK Gunnel Persson Kalmar BK En RUS-konferens hölls under våren i Växjö på St:Sigfrids folkhögskola. Temat på konferensen var nya regler och anvisningar för MH och MT. SBK:s resursperson Inga-Lill Larsson höll i genomgången både teoretiskt och praktiskt utomhus. Distriktet har utbildat 7st nya Testledare för MH under I distriktets klubbar har nya A och B-figuranter utbildats. Antal redovisade MH i distriktet under 2010 är 54st och antal redovisade MT under 2010 är 7st. Pär Ljungner Rasutvecklingssektorn 12

13 Verksamhetsberättelse 2010, Tjänstehundsektorn FM Rh: se separat verksamhetsberättelse Sektormedlemmar: Billy Andersson, ordförande Ann-Christine Holm, ansvarig FM Elisabetta Fredriksson Sektorns verksamhet: har skött det fortlöpande arbetet via mail och telefon. har deltagit på konferenser som anordnats av SBK centralt. sektorn FM har deltagit på möten med MD-grupperna vår och höst. samordnat kursverksamhet. DM Försvarsmaktshund 2010: 1:a Annelie Damberg / Försvarsmaktens Cezzan, Jönköping BK 2:a Jörgen Svensson / Gleen Mhor s Grynet, Blekinge 3:a Anna Snaar / Superious Melanie, Kalmar BK 4:a Elisabetta Fredriksson / Space Duva, Mönsterås BK 5:a Madeleine Andersson / Kärnebo Bessie Bay, Mönsterås BK 6:a Månika Laurinen / Askelons Falkon, Jönköping BK SM Försvarsmaktshund 2010: 1:a Anna Snaar och Superious Melanie, Kalmar BK 4:a Annelie Damberg och Försvarsmaktens Cezzan, Jönköping BK 10:e Anngreth Gustafsson och Lämmamossens Mogg For Ever, Jönköping BK Genomförda Funktionskontroller: Kalmar BK, 6 ekipage 13

14 Pågående kurser: Mönsterås BK med 8 deltagare Växjö BK med 13 deltagare Kalmar BK med 4 deltagare Genomförda certifieringsprov: Växjö BK, 3 ekipage varav 1 godkänd. Utbildning: Under 2010 har 25 FM-ekipage deltagit i kursverksamhet. 3 ekipage av dessa har deltagit i certprov, varav 1 ekipage godkänt och placerad inom KalmarKronobergsgruppen. 12 ekipage av dessa 25 fortsätter sin utbildning under nästkommande år och certas under våren. På Marma Hundtjänstskola har 2010 utbildats 4 personal från Smålandsdistriktet. Detta har gett oss ett tillskott på 2 hundtjänstinstruktör, 1 hundtjänstbiträden och 1 hundtjänst steg 1. Övrigt FM-hund: Totalförsvarsinformation har av sektorn hållits på ett flertal klubbar i distriktet. Sektorn har haft möte med NSG och KRAG om utbildning/verksamhet FM-hund. Tjh.sektorn har efter inbjudan från Helgesbo Naturbruksgymnasium informerat om SBK och tjänstehundverksamheten för skolans elever. Totalförsvarsinformation gavs och även praktiskt prova-på vid två tillfällen, bl a vid Helgesbo-dagen. Två FM-ekipage från Småland har efter förfrågan från Eksjö Garnision, Ing2, förevisat och undervisat värnpliktiga i hundtjänst och antihundtjänst vid två tillfällen. Sex FM-ekipage har efter inbjudan från Södra Skånska gruppen deltagit i Hemvärnets Underrättelseförbands Krigsförbandsövning under fyra dygn. Billy Andersson Tjänstehundsektorn 14

15 Verksamhetsberättelse 2010 för Smålandsdistriktets Räddningshundar Sektorns sammansättning består av: Thomas Ericson (sammankallande) och Ing-Mari Lindh Under året 2010 avslutade Värnamo BK sin RH kurs. Alla tre som var kvar i kurs gjorde GK slutprov. Någon ny kurs är inte aktuell, då vi ligger utanför det område som får hålla nya kurser. Värnamo BK genomförde under året två funktionskontroller för hundarna i Smålandsdistriktet, och hade även deltagare från Västra, Skaraborg, Blekinge och Skåne. Totalt prövades 14 ekipage. Tre nya ekipage genomförde MRT (internationell uttagning) med godkänt resultat. I RI-styrkan finns nu sex smålandsekipage, godkända för att kunna göra utlandstjänst. Utöver dessa finns ytterligare fem ekipage med på kvartalsträningarna för att göra MRT under Det var ett sommarläger i juli i Värnamo BK s regi, där ekipage från hela Småland deltog. Lägret var förlagt i Söderköping. I november hade vi distriktsmöte ang. nytt RH SM förslag. Mötet satte ihop ett Smålandsförslag som efter påseende av bl a instruktörs- och domarkonferensen, har gått vidare och skall tittas på i de andra distrikten. Räddningshundansvarig i Småland Thomas Ericson 15

16 Verksamhetsberättelse SBK Smålandsdistriktets PR-sektor 2010 Ledamöter under 2010: Claes Schelin, Ordförande/ Åseda Lenhovda BK Pär Ljungner/ Saxnäs BK Egon Carlsson/ Njudungs BK Mikael Tuvesson/ Hultsfreds BK Drivit och utvecklat distriktets hemsida Skickat ut nyhetsbrev till alla prenumeranter vi olika nyhetshändelser Tagit emot och vidarebefordrat ansökningar om förtjänsttecken Fördelat Rollupps mellan olika klubbar i distriktet. Claes Schelin PR-sektorn 16

17 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010 Agilitysektorn. Distriktskonferens genomfördes den 14/2 på Jönköpings BK. Föreläsare var Eva-Marie Wergård som föreläste om tävlingspsykologi. Totalt deltog representater från 9 klubbar. A1-utbildning genomfördes på Växjö Brukshundklubb den 20-22/8 och 1-3/10. Instruktör var Anita Axelsson. Totalt 13 deltagare. Dagarna innehöll både praktisk och teoretisk genomgång. Tävlingsledarutbildning genomfördes den 23-24/10 på Växjö Brukshundklubb. Instruktörer var Anna-Lena Nilsson och Catja Sarström. Totalt 7 deltagare. Distriktsmästerskapet i Agility genomfördes den 12/6 i Forserum och ansvariga för DM:et var Forserums BK. Vi gratulerar DM-mästarna Jannie Abelsson-Svensson med Tilly i smallklassen, Emilie Stein med Dressed in i mediumklassen och Jannie Abelsson- Svensson med Soya i largeklassen. SM avgjordes den 18-20/6 i Skutberget, Karlstad. Småländska framgångar hade vi genom deltagare i smallaget Nya Sheltie Power som placerade sig på 4:e plats, öländska mediumlaget Team Long Island på en 5:e plats och i large Ölandslaget på en 6:e plats. Individuella framgångar hade i medium Ulla-Stina Hemborg & Chessie (Ölands BHK) med en fin 4:e plats och Rebecka Glimholt & Zigo (Ölands BHK) med 11:e plats. Agilitysektorn har under året genomfört ett flertal sektormöten under året. Vi har haft möjlighet till uppkoppling via nätet för de flesta av dessa och vi har träffats för vanliga möten någon gång under året. Cecilia Isaksson Agilitysektorn 17

18 SBK Smålandsdistrikt Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A372 Resultatenhet: Hela företaget Period: Resultatrapporten kan rekvireras från distriktets kassör; Mikael Tuvesson Flöjtstigen HULTSFRED 18 18

19 SBK Smålandsdistrikt Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A372 Resultatenhet: Hela företaget Period: Balansrapporten kan rekvireras från distriktets kassör; Mikael Tuvesson Flöjtstigen HULTSFRED 19 19

20 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN SMÅLANDDISTRIKTET RAMBUDGET För innevarande och nästkommande verksamhetsår Utgångspunkten för rambudget för den kommande perioden är att de förväntade medlemsintäkterna under perioden så långt som möjligt finansiera verksamhet som ska genomföras med dessa. Ansvaret för att ekonomin är i balans vilar på hela Smålandsdistriktet, däför krävas en kontinuerlig dialog under verksamhetsperioden mellan distriktsstyrelse och sektorer/arbetsgrupper i syfte att kunna göra nödvändiga prioriteringar på rätt sätt. Vidare betonar distriktsstyrelsen vikten av att samordna och effektivisera det som går, inom och mellan olika delar av distriktet, med fokus på medlemsnytta och närhet. Distriktsstyrelsen har tagit fasta på beslutet från årsmötet 2009, att klubbarna skall få mera tillbaka. I denna rambudget har för innevarande år 17 procent av kapitalet finansierat verksamheten Intäkter; Deltagare avg : : : Medlems avg : : : Bidrag : : : Summa intäkter: : : : Kostnader; Förtäring : : : Utbildning : Arvoden : : : Reseersättning : : : Kongresskostnader : : : Övrigt : : : Summa kostnader: : : : Resultat: : 49600: : 20

21 Distriktsstyrelsen verksamhetsplan 2011 Medlemmar Medlemsantalet är kraftigt sjunkande under Detta medför mindre inkomster till lokalklubbar och distrikt. Vi får alla tänka till och göra allt för att återställa medlemsantalet. Information Vi kommer även i fortsättningen att sprida information genom distriktets hemsida. Styrelsen och sektorerna kommer att jobba på att kunna sprida ännu mer information på hemsidan. Vi har för avsikt att öka utgivningen samt prenumeranterna av nyhetsbreven, vilket gör att våra medlemmar får en snabbare information. Vårt krav är att på hemsidan redovisa alla datum av betydelse, möten med protokoll, aktiviteter, utbildningar mm. Samarbete distrikt lokalklubbar rasklubbar förbundet försvarsmakten Distriktet informerar kontinuerligt på Naturbruksgymnasier i Småland. Styrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta med ett förbättrat samarbete mellan distrikt och klubbar. Vara aktiv för att sprida information hos klubbarna. Utveckla distriktsmöten, för att få en bra anslutning vid våra träffar. Målsättningar Särskilda teman vid distriktsmöten för att få bättre närvaro från klubbarna. Utbilda och vidareutbilda fler instruktörer för att främja en god hundhållning. Arbeta för bra medlemsvård. Fortsatt arbete att få klubbarna motiverade för engagemang inom tjänstehund. Erbjuda instruktörsutbildning för rallylydnad. Kompetensutbildning lärare/instruktörer Att öka samverkan och tävlingserfarenheten på brukssidan mellan klubbarna. Smålandsdistriktet styrelse 2010 Tommy Blomquist Ordförande 21

22 Tävlingssektorn Verksamhetsplan 2011 SBK Smålandsdistriktet Tävlingssektorn kommer att förutom löpande arbete med domaruppdrag och förande av statistik att genomföra följande: Genomföra praktiskt kompetensprov för Domare 1B under våren. Utbildningar Sektorn planerar för 2011 följande utbildningar: Domarutbildning bruks. Domarutbildning lydnad. Tävlingsledareutbildning bruks. Tävlingsledareutbildning lydnad. Tävlingssekreterareutbildning. Teoriutbildningar kommer att anordnas för erhållande av skyddslicenser. Distriktsmästerskap. Följande klubbar har ansökt och beviljats få arrangera Distriktsmästerskap. Sävsjö BK DM Lydnad 20/2 Smål-Stenar BK - DM Sök 9/4 Växjö BK - DM Spår 17/4-11 Värnamo BK DM Rapport 8/5 Växjö BK DM Skydds 11/9 För tävlingssektorn Erik Rosander 22

23 Verksamhetsplan 2011, Utbildningssektorn Mars: Mars: Lärarträff Kulträff April/Maj: Rallylydnadsinstruktörsutbildning Två helger Helg april Helg maj (vilket också är examinationshelg) Aug: Kosta specialkurser i Spår, Sök Rapport Preliminärt augusti (slutligt datum läggs ut på hemsidan inom det snaraste) Spår: Benny Svanstedt Sök: Inga-Lill Svanstedt Rapport: ej klart Sept: Utbildning i Coachande förhållningssätt. 2 dagar Instruktörer/lärare september (Plats meddelas i inbjudan) Ena dagen träning med egna hundar Anne-Marie Folkesson Okt: Uppstart av allmänlydnadsinstruktörsutbildning (om intresse finns) (slutet av oktober) Intresseanmälan till detta skall vara inne senast den 30 juni. Blanketter finns på distriktets hemsida under Hussidan, flik blanketter Intresseanmälningar inkomna efter den 30 juni kommer ej med under 2011 Raskunskapskurser kommer att startas upp i samband med Studiefrämjandet januari oktober M1 kommer att köras M3 kommer att köras Inbjudan utgår Inbjudan utgår Nov: L1 - L4 Se Studiefrämjandets flik på Hussidan på nätet Instruktörsträff Separata inbjudningar till varje arrangemang Gunnel Persson, Carina Karlsson, Christer Thyrén, Jessica Krafft, Malin Björkman Utbildningssektorn 23

24 Verksamhetsplan för 2011 i SBK Smålandsdistriktets RUS-sektor Sektorn planerar och arbetar på att genomföra följande verksamhet under Under 2011 är sektorns mål att utbilda nya funktionärer med tyngdpunkt på testledare och beskrivare då distriktet har för få av dessa kategorier. Det kommer att arrangeras en RUS-konferens under våren med inriktning på kvalitetssäkring av beskrivningar och tester. Även sektorns arbete ska inriktas på att alla beskrivningar och tester ska genomföras på likvärdiga banor och att funktionärerna agerar, bedömer och tolkar anvisningarna likvärdigt på alla distriktets klubbar! Pär Ljungner Rasutvecklingssektorn 24

25 Verksamhetsplan 2011 Tjänstehundsektorn FM Under verksamhetsåret 2011 ser planeringen för Smålandsdistriktets Tjänstehundsektor ut som följer: Deltaga på tjänstehundkonferenser som anordnas av SBK centralt. Tjänstehundkonferens för lokalklubbarna. Representera SBK hos utbildningsgrupperna NSG och KRAG, beredskapsmyndigheter och kommuner, Informera distriktets lokalklubbar om vikten av att bedriva tjänstehundverksamhet. Ge Totalförsvarsupplysning för lokalklubbarna. Samordna utbildningar för FM Genomföra funktionskontroller för kontrakterade FM-hundar. Genomföra DM för FM-hundar. Distriktets lokalklubbar: Mönsterås BK: certprov FM-hund under våren. kursstart FM-hund under hösten. funktionskontroll under våren. Växjö BK: Kalmar BK: kursstart FM-hund under våren. certprov FM-hund under våren. Billy Andersson Tjänstehundsektorn 25

26 Verksamhetsplan 2011 för Räddningshundar i Smålandsdistriktet. Inga kurser kommer att startas under 2011 i Småland som det ser ut nu. Funktionskontroller i Småland kommer att bli den 16 april domare ej klar. 10 september domare ej klar. Ett sommarläger i Värnamo BK regi juli. Anmälan till Robert Nyde n Eller Christine Edvinsson Ett distriktsmöte under 2011 kommer att hållas. Räddningshund ansvarig I Smålandsdistriktet Thomas Ericson 26

27 Verksamhetsplan SBK Smålandsdistriktets PR-sektor Sektorn planerar och arbetar på att genomföra följande verksamhet under 2011: Driva och fortlöpande uppdatera distriktets hemsida för bästa möjliga information för distriktets medlemmar. Hantera elektroniskt nyhetsbrev till klubbar och medlemmar för snabb och tydlig information. Fördela och informera om distriktets Roll-Ups mellan klubbarna. Anordna utbildning för klubbarnas web kassör. Uppmana att lokalklubbar söker SBK:s förtjänsttecken Brons, Silver, Guld. Utdela presenter vid särskilda tillfällen. Uppvaktningar till jubilerande klubbar. Claes Schelin PR-sektorn 27

28 Verksamhetsplan Agilitysektorn 2011 Agilitysektorn planerar att genomföra en agilityinstruktörsutbildning steg 2. Agility-DM kommer att anordnas. Agilitysektorn kommer att genomföra den traditionella Agilitykonferensen för klubbarnas agilityansvariga i februari Konferensen kommer att hållas i Emmaboda. Vi kommer att skicka en representant till CAS konferens om det blir någon. Agilitysektorn planerar att genomföra mailmöten och sektorsmöten under Cecilia Isaksson Agilitysektorn 28

29 Smålandsdistriktets valberedningsförslag Ordförande Tommy Blomqvist, Nässjö BK Vice ordförande Billy Andersson, Mönsterås BK Kassör Mikael Tuvesson, Hultsfreds BK Ledamot Claes Schelin, Åseda-Lenhovda BK Suppleant Mikael Eriksson, Mönsterås BK Suppleant Angelita Nooni, Jönköpings BK Omval 1 år Omval 2 år Omval 2 år Omval 2 år Nyval 2 år Nyval 2 år Revisor Birgitta Stenbäck, Eksjö BK Revisor Ann Milton, Jönköpings BK Revisor suppleant Ewa Bergzen, Växjö BK Omval 1 år Nyval 1 år Omval 1 år Sekreterare Ann-Christine Holm, Mönsterås BK Erik Rosander, Värnamo BK Ledamot Gunnel Persson, Kalmar BK Suppleant Tobias den Braver, Jönköpings BK 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar Valberedning 2011 Christer Thyrén Sammankallande Nyval 1 år Lena Målqvist Nyval 2 år Carina Andersson 1 år kvar 29

30 MOTION TILL SBK SMÅLANDS ÅRSMÖTE Som en engångsåtgärd föreslår vi att lokalklubbarnas medlemsavgift till distriktet för 2012 inte debiteras alternativt halveras. Som skäl för vårt förslag anför vi följande: Distriktets ekonomiska resultat har de senaste åren varit mycket bra, vilket innebär att distriktet vid årsskiftet förfogade över ett betydande kapital, nästan 0,6mkr. Se bifogade diagram. Distriktets klubbar har efterfrågat ett större stöd från distriktet. Genom att stå över, alternativt halvera medlemsavgiften till distriktet för 2012, kommer alla distriktets klubbar att få del av distriktets stöd. Detta samtidigt som distriktets ekonomi inte på något sätt äventyras. Distriktets likvida kapital kommer med föreslagna åtgärder att minska med c:a 270 tkr alt. 135 tkr. Distriktets omsättningstillgångar kommer efter föreslagna åtgärder att vara c:a 316 tkr, alt. 451 tkr, vilket vi anser vara fullt tillräckligt för distriktets verksamhet. Detta motsvarar distriktets omsättningstillgångar 2006 resp vilket med facit i hand och kunskap om redovisat resultat var gott och väl tillräckligt för distriktets verksamhet dessa år. Med detta som bakgrund anser vi att den föreslagna åtgärden ryms inom distriktets ekonomi. Distriktets omsättning 2010 varit c.a xxx tkr. Resultatet 2010 har varit xxx tkr mot budgeterade xxx tkr, vilket innebär... Intäkterna 2010 förutom medlemsavgifterna har varit xxx tkr och kostnaderna xxx tkr. Medlemsavgifterna har alltså med c:a xxx tkr bidragit till distriktets verksamhet vilket bör ställas mot den minskade omstättningstillgången om årsmötet beslutar i enlighet med vårt förslag. Denna motion med tillhörande bilagor kommer att reviders och kompletteras då distriktets bokslut för 2010, budget för 2011 samt översiktliga budget för 2012 presenterats. Kalmar KALMAR BRUKSHUNDKLUBB Inger Bergman Ordf. Lars E Ljudén Kassör 30

31 REDOVISAT RESULTAT OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

32 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN SMÅLANDDISTRIKTET Svar: MOTION TILL SBK SMÅLANDS ÅRSMÖTE Kalmar Brukshundklubb Distriktsstyrelsen har bedömt motionen till och med tredje stycket, därefter finns ingen tillämplighet och har därmed lämnats utanför styrelsens bedömning. Distriktsstyrelsen anser att arbete med att ge klubbarna större stöd inletts och målsättningen från styrelsen är att detta arbete skall fortsätta. Den delen av motionen; att helt stå över eller halvera 2011 års avgift till Smålanddistriktet med påståendet att distriktets klubbar där med får distriktets stöd är fullständig naivt detta resulterar väldigt olika klubb för klubb. Distriktets uppgift och styrka är att kunna hjälp distriktets alla klubbar. Distriktstyrelsen ser ingen som helst mening i motionärens förslag. SBK Smålandsdistrikts styrsels fulla övertygelse är att effektivt stöd till små som stora klubbar kan endast genomföras med en god ekonomi och föreslår AVSLAG på motionen. 32

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet 2013-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Närvarande: ord Tommy Blomquist, vice ordf Billy Andersson, kassör Mikael Tuvesson, sekr Ann-Christine Holm, ledamot Erik Rosander, ledamot

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015 Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015 Medlemmar Det totala medlemsantalet i distriktet har varit relativt stabilt under 2014, med en minskning med 138 medlemmar. Detta känns ändå positivt för distriktets

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2015-03-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet 2012-03-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE

PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE Plats: Försvarsmakten, Kronobergsgruppen, Växjö. Tid: 2007-01-14, kl 11.00-14.00 Närvarande: 23 klubbrepresentanter inklusive styrelseledamöter enligt bifogade närvarolista. Bilaga

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll Distriktsmöte

Protokoll Distriktsmöte Plats: Njudung BK, Skede Tid: 13 september 2014 kl 11.00 14.30 Protokoll Distriktsmöte Närvarande: 13 klubbrepresentanter från Eksjö BK, Emmaboda BK, Jönköping BK, Njudung BK, Nässjö BK, Sommenbygdens

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2014-03-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson.

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson. När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 1 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 2 2 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 1 2 Styrelsen (7) 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Mötesprotokoll årsmöte. Lördagen den 20 februari 2016 kl 13: Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov.

Mötesprotokoll årsmöte. Lördagen den 20 februari 2016 kl 13: Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. Mötesprotokoll årsmöte Lördagen den 20 februari 2016 kl 13:00 1. Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. 2. Val av mötesordförande Birger Andersson valdes till

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB Rubricerad plats och datum Mötet inleddes med en tyst minut för den avlidna hedersmedlemmen Gunvor af Klinteberg Järverud. Utdelning av plaketter till

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater.

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater. SVENSKA TERRIERKLUBBEN Specialklubb inom Svenska Kennelklubben PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige (TF) den 22 april 2012 på Scandic, Järva krog, Solna 1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014.

Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014. Karlshamns Hundungdom Årsmöteshandlingar 2015 1 Styrelsen för Karlshamns Hundungdom avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen Christer Nilsson Catja Knutsson Moa Gustafsson Julia

Läs mer