ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 1 Dagordning 2 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal 4 Distriktsfunktionärer Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010, Tävlingssektorn 7 Verksamhetsberättelse 2010, Utbildningssektorn D-HUS 9 Verksamhetsberättelse 2010, Rasutvecklingssektorn RUS 11 Verksamhetsberättelse 2010, D-tjänstehund 12 Verksamhetsberättelse 2010, Räddningshundar 14 Verksamhetsberättelse 2010, Pr/Info 15 Verksamhetsberättelse 2010, Agilitysektorn 16 Resultatrapport Balansrapport Budgetförslag 2011, Budgetinriktning Verksamhetsplan 2011, Styrelsen 21 Verksamhetsplan 2011, Tävlingssektorn 22 Verksamhetsplan 2011, Utbildningssektorn D-HUS 23 Verksamhetsplan 2011, Rasutvecklingssektorn RUS 24 Verksamhetsplan 2011, D-tjänstehund 25 Verksamhetsplan 2011, Räddningshund 26 Verksamhetsplan 2011, Pr/Info 27 Verksamhetsplan 2011, Agilitysektorn 28 Valberedningens förslag 29 Motion 1 30 Svar Motion

3 Dagordning vid SBK Smålands distrikts årsmöte Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd. 2. Val av mötesordförande 3. Distriktsstyrelsens anmälan av sekreterare 4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment 6 i distriktsstadgan 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av; a. Styrelsens och sektorernas berättelser om det sistförflutna verksamhetsåret, b. balans och resultaträkning och c. revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om dispositioner av vinst eller förlust (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta). 10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta). 3

4 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende; a. Mål b. Rambudget för innevarande verksamhetsår, samt preliminär rambudget för det närmaste följande verksamhetsåret. c. Medlemsavgift enl. 4 för nästkommande verksamhetsår d. och andra ärende samt motion (i) vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. i. Kalmar BK; lokalklubbarnas medlemsavgift till distriktet Beslut i ärende enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning enlig valberedningens förslag a) Ordförande i styrelsen för 1 år. b) Kassör för 2 år c) Ledamot för 2 år d) Suppleant för 2 år 15. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter enlig Val av valberedning enligt 10 (tre ledarmöter varav en sammankallande ett år för övriga två år) 17. Fråga om omedelbar justering av punkt Mötets avslutande 4

5 SBK Smålandsdistrikt Röstetal baserat på medlemsantalet Klubb Röster Medlemmar / Aneby Brukshundklubb Eksjö Brukshundklubb Emmaboda Brukshundklubb Emådalen Brukshundklubb Forserum Brukshundklubb Gislaved Västbo Brukshundklubb Gnosjö Brukshundklubb Hultsfred Brukshundklubb Höglandets Brukshundklubb Jönköping Brukshundklubb Kalmar Brukshundklubb Lesseboorten Brukshundklubb Ljungby Brukshundklubb Mönsterås Brukshundklubb Njudung Brukshundklubb Nybro Brukshundklubb Nässjö Brukshundklubb Oskarshamn Brukshundklubb Saxnäs Brukshundklubb Smålandsstenars Brukshundklubb Sommenbygdens Brukshundklubb Sävsjö Brukshundklubb Tingsryds Brukshundklubb Torsås Brukshundklubb Tranås Brukshundklubb Vetlanda Brukshundklubb Värnamo Brukshundklubb Växjö Brukshundklubb Åseda Lenhovda Brukshundklubb Älmhult Brukshundklubb Öland Brukshundklubb Summa

6 SBK Smålandsdistrikts- styrelse, sektorsordförande, valberedning och kongressombud för verksamhetsår Styrelse Ordförande Tommy Blomquist Nässjö BK Vice ordförande Billy Andersson Mönsterås BK Sekreterare Ann-Christine Holm Mönsterås BK Kassör Mikael Tuvesson Hultsfred BK Ledamot Erik Rosander Gislaved-Västbo BK Ledamot Claes Schelin Åseda-Lenhovda BK Ledamot Gunnel Persson Kalmar BK Suppleant Pär Ljugner Saxnäs BK Suppleant Tobias den Braver Jönköping BK Suppleant Ingela Carlsson Värnamo BK Sektorsordförande Utbildningssektor Gunnel Persson Kalmar BK Tävlingssektor Erik Rosander Gislaved-Västbo BK Rasutvecklingssektor Pär Ljungner Saxnäs BK Tjänstehundsektor Billy Andersson Mönsterås BK Räddning Thomas Eriksson Växjö BK Agilitysektor Cecilia Isaksson Tranås BK PR-sektor Claes Schelin Åseda-Lenhovda BK Revisorer Ordinarie Clary Erlandsson Vetlanda BK Ordinarie Birgitta Stenbäck Eksjö BK Suppleant Ewa Bergzen Växjö BK Valberedning Ordinarie Sammankallande Soile Pelto-Arvo Jönköping BK Ordinarie Marianne Kärrman Eksjö BK Ordinarie Carina Andersson Växjö BK Kongressombud Ordinarie Tommy Blomquist Deltog Ordinarie Mikael Tuvesson Deltog Ordinarie Billy Andersson Deltog Ordinarie Claes Schelin Deltog 6

7 Verksamhetsberättelse distriktsstyrelsen 2010 Medlemmar Till Smålandsdistriktet är 31 klubbar anslutna. Medlemsantalet den 31 december 2010 uppgick till 5499, vilket innebär en medlemsminskning med 439 medlemmar. Det är samma tendens över hela Sverige att klubbarna har tappat i medlemsantal. Men, detta måste vi ta på allvar så att vi kämpar tillsammans för att få hundägarna till våra SBK-klubbar. Sammanträden Styrelsen har under året avhållit 10 styrelsemöten, varav ett konstituerande och ett upplösande i anslutning till årsmötet. Distriktet har kallat till tre distriktsmöten. Tyvärr fick två ställas in på grund av för få anmälda. Ett har tillsammans med S.O.S (Stadgar-Organisation-Styrelse) avhållits på Ädelfors folkhögskola vilket samlade många deltagare från våra lokalklubbar, men styrelsen hoppas på en bättre uppslutning. Ekonomi Distriktet förvaltar en minskande men god ekonomi. Detta beroende på ett minskat medlemsantal. Styrelsen hänvisar till kassörens rapport. Övrigt Distriktet har under året haft ett flertal konferenser, utbildningar, kurser och föreläsningar. Uppslutningen till dessa har varit god. Under året har vi fått en ny klubb, Höglandets BK. Styrelsen för SBK Smålandsdistriktet 2010 tackar för visat förtroende. Tommy Blomquist Billy Andersson Mikael Tuvesson Ann-Christine Holm Erik Rosander Claes Schelin Gunnel Persson Pär Ljungner Tobias den Braver Ingela Carlsson 7

8 Verksamhetsberättelse Smålandsdistriktets tävlingssektor 2010 Under året har 10 personer utbildats och godkänts som tävlingsledare bruks. Under året har 6 personer utbildats och godkänts som tävlingsledare lydnad. Under året har 2 personer utbildats och godkänts som tävlingssekreterare. Under året har 1 domare blivit godkänd till kl. 1B vid praktiskt aspirantprov. Under året har 64 personer genomgått teoretisk utbildning för erhållande av skyddslicens. Sektorn har under året genomfört både Domarkonferens och funktionärskonferens på Ädelfors folkhögskola med bra uppslutning. SM bruks och lydnad 2010 SM Spår. 3:a Marcus Rossing med Kargalandets Farcas Eksjö BK 5:a Peter Bergvall med Paprika Njudung BK 9.a Anna Ivarsson med Brazzakulls Black Tower Värnamo BK 17:a Carl-Johan Lindström med Trebökens Curry Värnamo BK 21:a Jan-Erik Agelstam med Take Time Kingston Värnamo BK 26:a Orwar Kroona med Chili Njudung BK SM Skydds. 7:a Simon Larsson med Eddie av Centaurus Kalmar BK 8:a Per Josefsson med Asais Kippo Älmhult BK SM Rapport. 1:a Jörgen Clase n med Skogsvallarens Ellis Jönköping BK SM Sök. 9:a Anna Lindelöf med Dagny av Centaurus Växjö BK SM Ipo. 7:a Evelina Erman med Blacknecks A jizza Växjö BK SM Lydnad. Kval. 5:a Magnus Johansson med JMs BC Zoe Kalmar BK 20:pl. Sara Johansson med Skogsvallarens Jack Forserum BK 35:a Peter Lundgren med Memarkens Striks Kalmar BK Final. 12.a Magnus Johansson med JMs BC Zoe Kalmar BK DM Växjö BK har arrangerat DM i spår deltagare. Distriktsmästare blev Lisa Jörnehag med Miss Mallorys time will tell Växjö BK. Värnamo BK har arrangerat DM i Lydnad Distriktsmästare blev Dorn Josefsson med Xaidas Ba-Li Isten-Ior Lessebo BK har arrangerat DM i Sök Distriktsmästare blev Peter Lundgren med Memarkens Strix Kalmar BK Växjö BK har arrangerat DM i Skydd Tyvärr fick inte Småland någon Distriktsmästare i Skydd

9 Ingen elithund fullföljde tävlingen. Jönköping BK har arrangerat DM i Rapport Tyvärr fick inte Småland någon Distriktsmästare i Rapport 2010 Ingen elithund fullföljde tävlingen. Inställda tävlingar 2010 (p.g.a. väder o funktionärsbrist) 3 st. Söktävlingar 5 st. Apelltävlingar 4 st. Lydnadstävlingar 11 st. Spårtävlingar 1 st. Rapporttävling 1 st. Skyddstävling För Tävlingssektorn Erik Rosander 9

10 Verksamhetsberättelse för DHUS 2010 Smålandsdistriktets Utbildningssektor ber att för 2010 avge följande verksamhetsberättelse. Sektorn har bestått av fem ledamöter Gunnel Persson Kalmar Bk (sammankallande), Christer Thyrén Forserums Bk, Carina Karlsson Tranås Bk, Jessica Krafft, Smålandsstenar Bk, Malin Björkman Älmhults Bk Sektorn har under året haft 6 telefonmöten+ ett fysiskt möte Sektorn har under 2010 genomfört följande verksamhet. M1:a i Växjö för Carina Andersson 2 M1 för Annelie Damberg Allmänlydnadsinstruktörsutbildning för Carina Karlsson, Jessica Krafft, Lena Svensson Allmänlydnadsinstruktörsutbildning för Gunnel Persson Allmänlydnadsinstruktörsutbildning för Anna Lindelöv och Carina Andersson Allmänlydnadsinstruktörsutbildning Annelie Damberg SBK instruktörsutbildning för Annelie Damberg SBK instruktörsutbildning för Gunnel Persson och Carina Karlsson Två personer Anna Lindelöv och Annika Lindström skickade på Allmänlydnaslärare- utbildning Gunnel Persson varit på uppdateringskurs för lärare Carina Karlsson varit på uppdateringskurs för lärare och instruktörer i Markaryd Gunnel Persson och Carina Karlsson varit i Uppland/Väsby på DHUS konferens 1 raskunskapskurs i Emmaboda i samarbete med Studiefrämjandet 1 utvecklingskurs för lärare och instruktörer i Lenhovda för Yrsa Görnerup Franzen och Ingrid Tapper Kulträff i Lenhovda under mars månad med gott deltagarantal. Spår och Sökspecial i Kosta i augusti för Jan Gyllensten och Inga-Lill Svanstedt Lärarträff och Instruktörsträff i Lenhovda med Anne-Marie Folkesson från förbundet inbjuden Dessutom har distriktet i år fått två Tävlingslärare Carina Andersson och Annelie Damberg 13 st tävlingsinstruktörer är utbildade inom distriktet utav dessa. Anna Engström, Hanna Eklund Oskarshamns Bk, Carin Grönqvist Gislaved-Västbo Bk Anna Lindelöf, Lotta Asp, Charlotte Agevall Växjö Bk Jessica Krafft, Gun Krafft, Jennie Krafft Smålandsstenar Bk Helene Rygert Jönköpings Bk Madeleine Paulsson Aneby Bk Annika Lindström Nässjö Bk Marianne Ström Värnamo Bk Riktigt alla är inte certifierade och klara ännu men är på god väg 10

11 Denna utbildning var ett pilotprojekt från centralt håll och bekostats av centrala medel. DHUS tackar för gånget verksamhetsår och för den hjälp som kommit sektorn till nytta Kristvallabrunn den 3 januari 2011 Gunnel Persson (sammankallande) Carina Karlsson Christer Thyrén Jessica Krafft Malin Björkman 11

12 Verksamhetsberättelse SBK Smålandsdistriktets RUS-sektor 2010 Ledamöter under 2010 Pär Ljungner/ordförande Saxnäs BK Stefan Larsson Mönsterås BK Gunnel Persson Kalmar BK En RUS-konferens hölls under våren i Växjö på St:Sigfrids folkhögskola. Temat på konferensen var nya regler och anvisningar för MH och MT. SBK:s resursperson Inga-Lill Larsson höll i genomgången både teoretiskt och praktiskt utomhus. Distriktet har utbildat 7st nya Testledare för MH under I distriktets klubbar har nya A och B-figuranter utbildats. Antal redovisade MH i distriktet under 2010 är 54st och antal redovisade MT under 2010 är 7st. Pär Ljungner Rasutvecklingssektorn 12

13 Verksamhetsberättelse 2010, Tjänstehundsektorn FM Rh: se separat verksamhetsberättelse Sektormedlemmar: Billy Andersson, ordförande Ann-Christine Holm, ansvarig FM Elisabetta Fredriksson Sektorns verksamhet: har skött det fortlöpande arbetet via mail och telefon. har deltagit på konferenser som anordnats av SBK centralt. sektorn FM har deltagit på möten med MD-grupperna vår och höst. samordnat kursverksamhet. DM Försvarsmaktshund 2010: 1:a Annelie Damberg / Försvarsmaktens Cezzan, Jönköping BK 2:a Jörgen Svensson / Gleen Mhor s Grynet, Blekinge 3:a Anna Snaar / Superious Melanie, Kalmar BK 4:a Elisabetta Fredriksson / Space Duva, Mönsterås BK 5:a Madeleine Andersson / Kärnebo Bessie Bay, Mönsterås BK 6:a Månika Laurinen / Askelons Falkon, Jönköping BK SM Försvarsmaktshund 2010: 1:a Anna Snaar och Superious Melanie, Kalmar BK 4:a Annelie Damberg och Försvarsmaktens Cezzan, Jönköping BK 10:e Anngreth Gustafsson och Lämmamossens Mogg For Ever, Jönköping BK Genomförda Funktionskontroller: Kalmar BK, 6 ekipage 13

14 Pågående kurser: Mönsterås BK med 8 deltagare Växjö BK med 13 deltagare Kalmar BK med 4 deltagare Genomförda certifieringsprov: Växjö BK, 3 ekipage varav 1 godkänd. Utbildning: Under 2010 har 25 FM-ekipage deltagit i kursverksamhet. 3 ekipage av dessa har deltagit i certprov, varav 1 ekipage godkänt och placerad inom KalmarKronobergsgruppen. 12 ekipage av dessa 25 fortsätter sin utbildning under nästkommande år och certas under våren. På Marma Hundtjänstskola har 2010 utbildats 4 personal från Smålandsdistriktet. Detta har gett oss ett tillskott på 2 hundtjänstinstruktör, 1 hundtjänstbiträden och 1 hundtjänst steg 1. Övrigt FM-hund: Totalförsvarsinformation har av sektorn hållits på ett flertal klubbar i distriktet. Sektorn har haft möte med NSG och KRAG om utbildning/verksamhet FM-hund. Tjh.sektorn har efter inbjudan från Helgesbo Naturbruksgymnasium informerat om SBK och tjänstehundverksamheten för skolans elever. Totalförsvarsinformation gavs och även praktiskt prova-på vid två tillfällen, bl a vid Helgesbo-dagen. Två FM-ekipage från Småland har efter förfrågan från Eksjö Garnision, Ing2, förevisat och undervisat värnpliktiga i hundtjänst och antihundtjänst vid två tillfällen. Sex FM-ekipage har efter inbjudan från Södra Skånska gruppen deltagit i Hemvärnets Underrättelseförbands Krigsförbandsövning under fyra dygn. Billy Andersson Tjänstehundsektorn 14

15 Verksamhetsberättelse 2010 för Smålandsdistriktets Räddningshundar Sektorns sammansättning består av: Thomas Ericson (sammankallande) och Ing-Mari Lindh Under året 2010 avslutade Värnamo BK sin RH kurs. Alla tre som var kvar i kurs gjorde GK slutprov. Någon ny kurs är inte aktuell, då vi ligger utanför det område som får hålla nya kurser. Värnamo BK genomförde under året två funktionskontroller för hundarna i Smålandsdistriktet, och hade även deltagare från Västra, Skaraborg, Blekinge och Skåne. Totalt prövades 14 ekipage. Tre nya ekipage genomförde MRT (internationell uttagning) med godkänt resultat. I RI-styrkan finns nu sex smålandsekipage, godkända för att kunna göra utlandstjänst. Utöver dessa finns ytterligare fem ekipage med på kvartalsträningarna för att göra MRT under Det var ett sommarläger i juli i Värnamo BK s regi, där ekipage från hela Småland deltog. Lägret var förlagt i Söderköping. I november hade vi distriktsmöte ang. nytt RH SM förslag. Mötet satte ihop ett Smålandsförslag som efter påseende av bl a instruktörs- och domarkonferensen, har gått vidare och skall tittas på i de andra distrikten. Räddningshundansvarig i Småland Thomas Ericson 15

16 Verksamhetsberättelse SBK Smålandsdistriktets PR-sektor 2010 Ledamöter under 2010: Claes Schelin, Ordförande/ Åseda Lenhovda BK Pär Ljungner/ Saxnäs BK Egon Carlsson/ Njudungs BK Mikael Tuvesson/ Hultsfreds BK Drivit och utvecklat distriktets hemsida Skickat ut nyhetsbrev till alla prenumeranter vi olika nyhetshändelser Tagit emot och vidarebefordrat ansökningar om förtjänsttecken Fördelat Rollupps mellan olika klubbar i distriktet. Claes Schelin PR-sektorn 16

17 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010 Agilitysektorn. Distriktskonferens genomfördes den 14/2 på Jönköpings BK. Föreläsare var Eva-Marie Wergård som föreläste om tävlingspsykologi. Totalt deltog representater från 9 klubbar. A1-utbildning genomfördes på Växjö Brukshundklubb den 20-22/8 och 1-3/10. Instruktör var Anita Axelsson. Totalt 13 deltagare. Dagarna innehöll både praktisk och teoretisk genomgång. Tävlingsledarutbildning genomfördes den 23-24/10 på Växjö Brukshundklubb. Instruktörer var Anna-Lena Nilsson och Catja Sarström. Totalt 7 deltagare. Distriktsmästerskapet i Agility genomfördes den 12/6 i Forserum och ansvariga för DM:et var Forserums BK. Vi gratulerar DM-mästarna Jannie Abelsson-Svensson med Tilly i smallklassen, Emilie Stein med Dressed in i mediumklassen och Jannie Abelsson- Svensson med Soya i largeklassen. SM avgjordes den 18-20/6 i Skutberget, Karlstad. Småländska framgångar hade vi genom deltagare i smallaget Nya Sheltie Power som placerade sig på 4:e plats, öländska mediumlaget Team Long Island på en 5:e plats och i large Ölandslaget på en 6:e plats. Individuella framgångar hade i medium Ulla-Stina Hemborg & Chessie (Ölands BHK) med en fin 4:e plats och Rebecka Glimholt & Zigo (Ölands BHK) med 11:e plats. Agilitysektorn har under året genomfört ett flertal sektormöten under året. Vi har haft möjlighet till uppkoppling via nätet för de flesta av dessa och vi har träffats för vanliga möten någon gång under året. Cecilia Isaksson Agilitysektorn 17

18 SBK Smålandsdistrikt Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A372 Resultatenhet: Hela företaget Period: Resultatrapporten kan rekvireras från distriktets kassör; Mikael Tuvesson Flöjtstigen HULTSFRED 18 18

19 SBK Smålandsdistrikt Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A372 Resultatenhet: Hela företaget Period: Balansrapporten kan rekvireras från distriktets kassör; Mikael Tuvesson Flöjtstigen HULTSFRED 19 19

20 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN SMÅLANDDISTRIKTET RAMBUDGET För innevarande och nästkommande verksamhetsår Utgångspunkten för rambudget för den kommande perioden är att de förväntade medlemsintäkterna under perioden så långt som möjligt finansiera verksamhet som ska genomföras med dessa. Ansvaret för att ekonomin är i balans vilar på hela Smålandsdistriktet, däför krävas en kontinuerlig dialog under verksamhetsperioden mellan distriktsstyrelse och sektorer/arbetsgrupper i syfte att kunna göra nödvändiga prioriteringar på rätt sätt. Vidare betonar distriktsstyrelsen vikten av att samordna och effektivisera det som går, inom och mellan olika delar av distriktet, med fokus på medlemsnytta och närhet. Distriktsstyrelsen har tagit fasta på beslutet från årsmötet 2009, att klubbarna skall få mera tillbaka. I denna rambudget har för innevarande år 17 procent av kapitalet finansierat verksamheten Intäkter; Deltagare avg : : : Medlems avg : : : Bidrag : : : Summa intäkter: : : : Kostnader; Förtäring : : : Utbildning : Arvoden : : : Reseersättning : : : Kongresskostnader : : : Övrigt : : : Summa kostnader: : : : Resultat: : 49600: : 20

21 Distriktsstyrelsen verksamhetsplan 2011 Medlemmar Medlemsantalet är kraftigt sjunkande under Detta medför mindre inkomster till lokalklubbar och distrikt. Vi får alla tänka till och göra allt för att återställa medlemsantalet. Information Vi kommer även i fortsättningen att sprida information genom distriktets hemsida. Styrelsen och sektorerna kommer att jobba på att kunna sprida ännu mer information på hemsidan. Vi har för avsikt att öka utgivningen samt prenumeranterna av nyhetsbreven, vilket gör att våra medlemmar får en snabbare information. Vårt krav är att på hemsidan redovisa alla datum av betydelse, möten med protokoll, aktiviteter, utbildningar mm. Samarbete distrikt lokalklubbar rasklubbar förbundet försvarsmakten Distriktet informerar kontinuerligt på Naturbruksgymnasier i Småland. Styrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta med ett förbättrat samarbete mellan distrikt och klubbar. Vara aktiv för att sprida information hos klubbarna. Utveckla distriktsmöten, för att få en bra anslutning vid våra träffar. Målsättningar Särskilda teman vid distriktsmöten för att få bättre närvaro från klubbarna. Utbilda och vidareutbilda fler instruktörer för att främja en god hundhållning. Arbeta för bra medlemsvård. Fortsatt arbete att få klubbarna motiverade för engagemang inom tjänstehund. Erbjuda instruktörsutbildning för rallylydnad. Kompetensutbildning lärare/instruktörer Att öka samverkan och tävlingserfarenheten på brukssidan mellan klubbarna. Smålandsdistriktet styrelse 2010 Tommy Blomquist Ordförande 21

22 Tävlingssektorn Verksamhetsplan 2011 SBK Smålandsdistriktet Tävlingssektorn kommer att förutom löpande arbete med domaruppdrag och förande av statistik att genomföra följande: Genomföra praktiskt kompetensprov för Domare 1B under våren. Utbildningar Sektorn planerar för 2011 följande utbildningar: Domarutbildning bruks. Domarutbildning lydnad. Tävlingsledareutbildning bruks. Tävlingsledareutbildning lydnad. Tävlingssekreterareutbildning. Teoriutbildningar kommer att anordnas för erhållande av skyddslicenser. Distriktsmästerskap. Följande klubbar har ansökt och beviljats få arrangera Distriktsmästerskap. Sävsjö BK DM Lydnad 20/2 Smål-Stenar BK - DM Sök 9/4 Växjö BK - DM Spår 17/4-11 Värnamo BK DM Rapport 8/5 Växjö BK DM Skydds 11/9 För tävlingssektorn Erik Rosander 22

23 Verksamhetsplan 2011, Utbildningssektorn Mars: Mars: Lärarträff Kulträff April/Maj: Rallylydnadsinstruktörsutbildning Två helger Helg april Helg maj (vilket också är examinationshelg) Aug: Kosta specialkurser i Spår, Sök Rapport Preliminärt augusti (slutligt datum läggs ut på hemsidan inom det snaraste) Spår: Benny Svanstedt Sök: Inga-Lill Svanstedt Rapport: ej klart Sept: Utbildning i Coachande förhållningssätt. 2 dagar Instruktörer/lärare september (Plats meddelas i inbjudan) Ena dagen träning med egna hundar Anne-Marie Folkesson Okt: Uppstart av allmänlydnadsinstruktörsutbildning (om intresse finns) (slutet av oktober) Intresseanmälan till detta skall vara inne senast den 30 juni. Blanketter finns på distriktets hemsida under Hussidan, flik blanketter Intresseanmälningar inkomna efter den 30 juni kommer ej med under 2011 Raskunskapskurser kommer att startas upp i samband med Studiefrämjandet januari oktober M1 kommer att köras M3 kommer att köras Inbjudan utgår Inbjudan utgår Nov: L1 - L4 Se Studiefrämjandets flik på Hussidan på nätet Instruktörsträff Separata inbjudningar till varje arrangemang Gunnel Persson, Carina Karlsson, Christer Thyrén, Jessica Krafft, Malin Björkman Utbildningssektorn 23

24 Verksamhetsplan för 2011 i SBK Smålandsdistriktets RUS-sektor Sektorn planerar och arbetar på att genomföra följande verksamhet under Under 2011 är sektorns mål att utbilda nya funktionärer med tyngdpunkt på testledare och beskrivare då distriktet har för få av dessa kategorier. Det kommer att arrangeras en RUS-konferens under våren med inriktning på kvalitetssäkring av beskrivningar och tester. Även sektorns arbete ska inriktas på att alla beskrivningar och tester ska genomföras på likvärdiga banor och att funktionärerna agerar, bedömer och tolkar anvisningarna likvärdigt på alla distriktets klubbar! Pär Ljungner Rasutvecklingssektorn 24

25 Verksamhetsplan 2011 Tjänstehundsektorn FM Under verksamhetsåret 2011 ser planeringen för Smålandsdistriktets Tjänstehundsektor ut som följer: Deltaga på tjänstehundkonferenser som anordnas av SBK centralt. Tjänstehundkonferens för lokalklubbarna. Representera SBK hos utbildningsgrupperna NSG och KRAG, beredskapsmyndigheter och kommuner, Informera distriktets lokalklubbar om vikten av att bedriva tjänstehundverksamhet. Ge Totalförsvarsupplysning för lokalklubbarna. Samordna utbildningar för FM Genomföra funktionskontroller för kontrakterade FM-hundar. Genomföra DM för FM-hundar. Distriktets lokalklubbar: Mönsterås BK: certprov FM-hund under våren. kursstart FM-hund under hösten. funktionskontroll under våren. Växjö BK: Kalmar BK: kursstart FM-hund under våren. certprov FM-hund under våren. Billy Andersson Tjänstehundsektorn 25

26 Verksamhetsplan 2011 för Räddningshundar i Smålandsdistriktet. Inga kurser kommer att startas under 2011 i Småland som det ser ut nu. Funktionskontroller i Småland kommer att bli den 16 april domare ej klar. 10 september domare ej klar. Ett sommarläger i Värnamo BK regi juli. Anmälan till Robert Nyde n Eller Christine Edvinsson Ett distriktsmöte under 2011 kommer att hållas. Räddningshund ansvarig I Smålandsdistriktet Thomas Ericson 26

27 Verksamhetsplan SBK Smålandsdistriktets PR-sektor Sektorn planerar och arbetar på att genomföra följande verksamhet under 2011: Driva och fortlöpande uppdatera distriktets hemsida för bästa möjliga information för distriktets medlemmar. Hantera elektroniskt nyhetsbrev till klubbar och medlemmar för snabb och tydlig information. Fördela och informera om distriktets Roll-Ups mellan klubbarna. Anordna utbildning för klubbarnas web kassör. Uppmana att lokalklubbar söker SBK:s förtjänsttecken Brons, Silver, Guld. Utdela presenter vid särskilda tillfällen. Uppvaktningar till jubilerande klubbar. Claes Schelin PR-sektorn 27

28 Verksamhetsplan Agilitysektorn 2011 Agilitysektorn planerar att genomföra en agilityinstruktörsutbildning steg 2. Agility-DM kommer att anordnas. Agilitysektorn kommer att genomföra den traditionella Agilitykonferensen för klubbarnas agilityansvariga i februari Konferensen kommer att hållas i Emmaboda. Vi kommer att skicka en representant till CAS konferens om det blir någon. Agilitysektorn planerar att genomföra mailmöten och sektorsmöten under Cecilia Isaksson Agilitysektorn 28

29 Smålandsdistriktets valberedningsförslag Ordförande Tommy Blomqvist, Nässjö BK Vice ordförande Billy Andersson, Mönsterås BK Kassör Mikael Tuvesson, Hultsfreds BK Ledamot Claes Schelin, Åseda-Lenhovda BK Suppleant Mikael Eriksson, Mönsterås BK Suppleant Angelita Nooni, Jönköpings BK Omval 1 år Omval 2 år Omval 2 år Omval 2 år Nyval 2 år Nyval 2 år Revisor Birgitta Stenbäck, Eksjö BK Revisor Ann Milton, Jönköpings BK Revisor suppleant Ewa Bergzen, Växjö BK Omval 1 år Nyval 1 år Omval 1 år Sekreterare Ann-Christine Holm, Mönsterås BK Erik Rosander, Värnamo BK Ledamot Gunnel Persson, Kalmar BK Suppleant Tobias den Braver, Jönköpings BK 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar Valberedning 2011 Christer Thyrén Sammankallande Nyval 1 år Lena Målqvist Nyval 2 år Carina Andersson 1 år kvar 29

30 MOTION TILL SBK SMÅLANDS ÅRSMÖTE Som en engångsåtgärd föreslår vi att lokalklubbarnas medlemsavgift till distriktet för 2012 inte debiteras alternativt halveras. Som skäl för vårt förslag anför vi följande: Distriktets ekonomiska resultat har de senaste åren varit mycket bra, vilket innebär att distriktet vid årsskiftet förfogade över ett betydande kapital, nästan 0,6mkr. Se bifogade diagram. Distriktets klubbar har efterfrågat ett större stöd från distriktet. Genom att stå över, alternativt halvera medlemsavgiften till distriktet för 2012, kommer alla distriktets klubbar att få del av distriktets stöd. Detta samtidigt som distriktets ekonomi inte på något sätt äventyras. Distriktets likvida kapital kommer med föreslagna åtgärder att minska med c:a 270 tkr alt. 135 tkr. Distriktets omsättningstillgångar kommer efter föreslagna åtgärder att vara c:a 316 tkr, alt. 451 tkr, vilket vi anser vara fullt tillräckligt för distriktets verksamhet. Detta motsvarar distriktets omsättningstillgångar 2006 resp vilket med facit i hand och kunskap om redovisat resultat var gott och väl tillräckligt för distriktets verksamhet dessa år. Med detta som bakgrund anser vi att den föreslagna åtgärden ryms inom distriktets ekonomi. Distriktets omsättning 2010 varit c.a xxx tkr. Resultatet 2010 har varit xxx tkr mot budgeterade xxx tkr, vilket innebär... Intäkterna 2010 förutom medlemsavgifterna har varit xxx tkr och kostnaderna xxx tkr. Medlemsavgifterna har alltså med c:a xxx tkr bidragit till distriktets verksamhet vilket bör ställas mot den minskade omstättningstillgången om årsmötet beslutar i enlighet med vårt förslag. Denna motion med tillhörande bilagor kommer att reviders och kompletteras då distriktets bokslut för 2010, budget för 2011 samt översiktliga budget för 2012 presenterats. Kalmar KALMAR BRUKSHUNDKLUBB Inger Bergman Ordf. Lars E Ljudén Kassör 30

31 REDOVISAT RESULTAT OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

32 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN SMÅLANDDISTRIKTET Svar: MOTION TILL SBK SMÅLANDS ÅRSMÖTE Kalmar Brukshundklubb Distriktsstyrelsen har bedömt motionen till och med tredje stycket, därefter finns ingen tillämplighet och har därmed lämnats utanför styrelsens bedömning. Distriktsstyrelsen anser att arbete med att ge klubbarna större stöd inletts och målsättningen från styrelsen är att detta arbete skall fortsätta. Den delen av motionen; att helt stå över eller halvera 2011 års avgift till Smålanddistriktet med påståendet att distriktets klubbar där med får distriktets stöd är fullständig naivt detta resulterar väldigt olika klubb för klubb. Distriktets uppgift och styrka är att kunna hjälp distriktets alla klubbar. Distriktstyrelsen ser ingen som helst mening i motionärens förslag. SBK Smålandsdistrikts styrsels fulla övertygelse är att effektivt stöd till små som stora klubbar kan endast genomföras med en god ekonomi och föreslår AVSLAG på motionen. 32

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet 2013-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Närvarande: ord Tommy Blomquist, vice ordf Billy Andersson, kassör Mikael Tuvesson, sekr Ann-Christine Holm, ledamot Erik Rosander, ledamot

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2015-03-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Christer Holmberg hälsade

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer