ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal 5 Distriktsfunktionärer Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Tjänstehundsektorn FM 8 Verksamhetsberättelse 2014 Tjänstehundsektorn RH 9 Verksamhetsberättelse 2014 PR-sektorn 10 Verksamhetsberättelse 2014 Agilitysektorn 11 Verksamhetsberättelse 2014 Rasutvecklingssektorn 12 Verksamhetsberättelse 2014 Tävlingssektorn 13 Verksamhetsberättelse 2014 Rallysektorn 14 Verksamhetsberättelse 2014 Utbildningssektorn 15 Resultatrapport 2014 Kassören 16 Balansrapport 2014 Kassören 17 Budgetförslag 2015 Budgetinriktning Verksamhetsplan 2015 Styrelsen 19 Verksamhetsplan 2015 Tävlingssektorn 20 Verksamhetsplan 2015 Utbildningssektorn 21 Verksamhetsplan 2015 Rasutvecklingssektorn 22 Verksamhetsplan 2015 Tjänstehundsektorn FM 23 Verksamhetsplan 2015 Tjänstehundsektorn RH 24 Verksamhetsplan 2015 Pr/Info 25 Verksamhetsplan 2015 Agilitysektorn 26 Verksamhetsplan 2015 Rallylydnadssektorn 27 Valberedningens förslag

3 Dagordning vid SBK Smålands distrikts årsmöte Upprop och fastställande av röstlängd. 2. Val av mötesordförande. 3. Röstlängd 4. Distriktsstyrelsens anmälan av sekreterare. 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet. 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment 6 i distriktsstadgan. 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 8. Fastställande av dagordning. 9. Genomgång av; a) Styrelsens och sektorernas berättelser för det sistförflutna verksamhetsåret b) Balans och resultaträkning c) Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om dispositioner av vinst eller förlust. (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta.) 11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter. (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta.) 12. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende; a. Mål b. Rambudget för innevarande verksamhetsår, samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret. c. Medlemsavgift enligt 4 i distriktsstadgan för nästkommande verksamhetsår 13. Beslut i ärende enligt punkt 11. 3

4 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 i distriktsstadgan. a) Ordförande i styrelsen för 1 år b) Vice ordförande för 2 år c) Kassör för 2 år d) Ledamot för 2 år e) 1:a suppleant för 1 år f) 2:a suppleant för 2 år g) 3:e suppleant för 2 år 15. Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant enligt 9 i distriktsstadgan. 16. Val av valberedning enligt 10 i distriktsstadgan a. Ledamot för 2 år b. Sammankallande Ledamot för 1 år 17. Fråga om omedelbar justering av punkt Eventuella väckta ärenden vid årsmötet som inte finns på dagordningen om årsmötet så beslutar, ärenden tas upp för diskussion men inte till beslut". 19. Mötets avslutande. 4

5 Klubb 2014 Medlemmar / - Aneby Brukshundklubb Eksjö Brukshundklubb Emmaboda Brukshundklubb Emådalen Brukshundklubb Forserum Brukshundklubb Gislaved-Västbo Brukshundklubb Gnosjö Brukshundklubb Hultsfred Brukshundklubb Höglandets Brukshundklubb Jönköping Brukshundklubb Kalmar Brukshundklubb Lesseboorten Brukshundklubb Ljungby Brukshundklubb Mönsterås Brukshundklubb Njudungs Brukshundklubb Nybro Brukshundklubb Nässjö Brukshundklubb Oskarshamn Brukshundklubb Saxnäs Brukshundklubb Skillingaryd Attila Brukshundklubb Smålandsstenars Brukshundklubb Sommenbygdens Brukshundklubb Sävsjö Brukshundklubb Tingsryds Brukshundklubb Torsås Brukshundklubb Tranås Brukshundklubb Vetlanda Brukshundklubb Värnamo Brukshundklubb Växjö Brukshundklubb Åseda-Lenhovda Brukshundklubb Älmhult Brukshundklubb Öland Brukshundklubb Summa

6 SBK Smålands distrikts: styrelse, sektoransvariga, valberedning och kongressombud för verksamhetsåret 2014 Styrelse Ordförande Billy Andersson Mönsterås BK Vice ordförande Mikael Eriksson Mönsterås BK Sekreterare Ann-Christine Holm Mönsterås BK Kassör Anders Falk Värnamo BK Ledamot Erik Rosander Värnamo BK Ledamot Gunnel Persson Torsås BK Ledamot Victoria Kullenberg Ljungby BK Suppleant Tobias den Braver Jönköping BK Suppleant Helena Einebrant Smålandsstenar BK Suppleant Johan Nilsson Jönköping BK Sektoransvariga Revisorer Valberedning Kongressombud Utbildningssektor Gunnel Persson Torsås BK Tävlingssektor Erik Rosander Värnamo BK Rasutvecklingssektor utställ Angelita Nooni Jönköping BK Rasutvecklingssektor mental Lina Dahlström Jönköping BK Tjänstehundsektor Billy Andersson Mönsterås BK Räddningshund Thomas Ericsson Skillingaryd-Attila BK Agilitysektor Mikael Nilsson Nässjö BK Rallysektor Gunnel Persson Torsås BK PR-sektor Victoria Kullenberg Ljungby BK Ordinarie Christina Berggren Nässjö BK Ordinarie Angelita Nooni Jönköping BK Suppleant Ewa Bergzén Växjö BK Sammankallande Åke Karlsson Sommenbygden BK Ordinarie Christer Thyrén Forserum BK Ordinarie Sanne Laursen Mönsterås BK Ordinarie Billy Andersson Mönsterås BK Ordinarie Anders Falk Värnamo BK 6

7 Verksamhetsberättelse distriktsstyrelsen 2014 Medlemmar Till Smålandsdistriktet är 32 klubbar anslutna. Medlemsantalet den 31 december 2014 uppgick till 5658, vilket innebär en medlemsminskning med 138 medlemmar. Sammanträden Styrelsen har under året avhållit 12 styrelsemöten, varav ett konstituerande och ett upplösande i anslutning till årsmötet. Distriktet har kallat till två distriktsmöten. Styrelsen fortsätter att arbeta på att få bättre uppslutning till dessa möten. Endast ett fåtal klubbar deltar på dessa möten. Ekonomi Distriktet förvaltar en god ekonomi. Styrelsen är tacksam för alla funktionärer som på olika sätt hjälpt till att förbättra ekonomin. Styrelsen hänvisar till kassörens rapport. Övrigt Distriktet har under året haft ett flertal konferenser, utbildningar, kurser och föreläsningar. Ett arbete med att förbättra informationsspridningen inom distriktet har bedrivits, bl a genom öppnande av facebook, där nyheter på hemsidan aviseras och att hemsidan har uppdaterats och förbättrats med t ex en kalender där alla kommande aktiviteter läggs in. Distriktet har på två konferenser inlett ett arbete med värdegrunder. Tävlingssektorn har inlett Tävlingssamverkan Syd. En fadderverksamhet för klubbarna har startats. En verksamhetsplanering och gemensam budget har startats. Detta har bl a resulterat i att Studiefrämjandet lagt in en del av sin verksamhet i distriktets kalender. Styrelsen för SBK Smålands distrikt 2014 tackar för visat förtroende. Billy Andersson Mikael Eriksson Anders Falk Ann-Christine Holm Erik Rosander Gunnel Persson Victoria Kullenberg Tobias den Braver Helena Einebrant Johan Nilsson Vid årsmötet kommer det att finnas ett underskrivet exemplar av verksamhetsberättelsen 7

8 Sektormedlemmar: Billy Andersson, ordförande Ann-Christine Holm, ansvarig PH Thomas Eriksson, ansvarig RH Mikael Eriksson, PH Verksamhetsberättelse Tjänstehundsektorn 2014 Patrullhund Sektorns verksamhet: har skött det fortlöpande arbetet via mail och telefon. har deltagit på konferenser som anordnats av SBK centralt. sektorn FM har deltagit på möten med MD-grupperna vår och höst. bedrivit kursverksamhet. Inget DM har under året arrangerats. Kursverksamhet: Smålandsdistriktet har genomfört en patrullhundskurs på 250 timmar med 7 ekipage under tiden marsoktober. Instruktörer var Ann-Christine Holm och Billy Andersson. Ett ekipage placerades i Norra Smålandsgruppen, resterande 6 ekipage i KalmarKronobergsgruppen. Vid certifieringsprovet tjänstgjorde kontrollanterna Erik Rosander och Stig Ekberg. Älmhult BK har genomfört en patrullhundsutbildning på 180 timmar med 3 ekipage under tiden marsnovember. Instruktörer var Eva Levin och Thomas Malmberg. Ekipagen placerades i KalmarKronobergsgruppen och Hallandsgruppen. Vid certifieringsprovet tjänstgjorde kontrollanterna Ann-Christine Holm och Billy Andersson. Utbildning: På Marma Hundtjänstskola 2014 har Lina Dahlström utbildats till Hundbefäl på HBU. Vid Skillingaryds läger 2014 har Billy Andersson, Mikael Eriksson och Ann-Christine Holm vidareutbildats i KU Dressyr, patrullhund. Övrigt FM-hund: Sektorn har haft möte med NSG och KRAG om utbildning/verksamhet FM-hund. Distriktets tjänstehundar har stått behjälpliga vid eftersök av försvunna personer.. Tjänstehundsektorn Patrullhund Billy Andersson Ann-Christine Holm Mikael Eriksson 8

9 Verksamhetsberättelse Tjänstehundsektorn 2014 Räddningshund Under 2014 har det pågått en räddningshundskurs i Attilas/Värnamo BK regi. Kursen startade med 10 ekipage. Denna kurs har avslutats, med bara en godkänt hund. Utfallet var dåligt men det fanns en del naturliga orsaker som te.x att hundförare som blir skadad och inte kan fortsätta och hund som blir sjuk. I somras gick Torbjörn Andersson RH instruktörsutbildning och blev godkänd. En funktionskontroll gjordes för RH- hundarna i distriktet. I december gjordes det ett inträdesprov för den kurs som Torbjörn och Thomas skall hålla i Attilas regi Kursen har startat med 6 godkända hundar och 3 st som kommer göra inträdesprov i vår. / Thomas Ericson Räddningshund ansvarig i Småland Tjänstehundsektorn Räddningshund Thomas Ericson 9

10 Verksamhetsberättelse PR-sektorn 2014 Löpande uppdateringar har gjorts på hemsidan med information om olika aktiviteter och händelser i distriktet. Kalendern har uppdaterats med information från de olika sektorernas aktiviteter som ska ske under Kalendern har även ändrats lite när det gäller layout. Sektorn har gjort en genomgång av distriktets e-postadresser för att alla ska få och använda adresser som slutar Bland annat funktionärslistor har snyggats till för att bli mer lättlästa samt snabbare att redigera. Det har kommit en del synpunkter om att rullgardinerna på hemsidan blir långa och svårhanterade och detta har till liten del förändrats men det arbetet kommer att fortgå under nästkommande år. Ett nytt program för nyhetsbrev har introducerats, mailchimp, vilket verkar fungera bra för de allra flesta. PR-sektorn Victoria Kullenberg 10

11 Verksamhetsberättelse Agilitysektorn 2014 Då har det gått ett år sedan huvudmannaskapet för agility försvann från SBK till den nystartade Svenska Agilityklubben direkt under SKK. I stort så har det inte påverkat vår verksamhet inom Smålandsdistriktet. Året började med att vi fick ställa in den planerade klubbkonferensen då intresset inte var på topp från distriktets klubbar. Vi har genomfört en agilityinstruktörsutbildning, A 2 under hösten. DM blev det ett också i Tranås i oktober månad med 80 anmälda ekipage. Efter genomförd tävling så hade vi ett medlemsmöte för de som ville få lite info från agilitysektorn samt ville vi i sektorn ha lite feedback från medlemmarna vad de tyckte att vi skulle jobba med. Detta föll väl ut och vi kommer även nästa år att ha ett medlemsmöte i samband med DM. Tidtagningsanläggningen har varit uthyrd 9 gånger till våra klubbar i distriktet. Det blev en minskning av antalet agilitytävlingar i distriktet under Sektorn har regelbundet haft kontakt och diskuterat aktuella frågor på sociala medier, samt haft ett fysiskt möte under hösten. Men något som vi inte riktigt gillar är att agility verkar till att ha försvunnit helt ifrån SBK centralt. Så någon information från SBK centralt har inte funnits att tillgå. Trots allt, så arrangerar fortfarande många SBK klubbar agilitytävlingar och många medlemmar tävlar och tränar i sin SBK klubb. Så här har vi börjat ifrågasätta vad som kommer att hända? Agilitysektorn Mikael Nilsson 11

12 Verksamhetsberättelse Rasutvecklingssektorn 2014 Sektor har delat ansvaret avseende Rasutvecklingssektorns ansvar på Mentalitet och Utställning. Lina Dahlström ansvarar för Mentaldelen och Angelita Nooni ansvarar för Utställning. Övrig medhjälpare har varit Tobias den Braver. Utställning: Under året har Lokalklubbarna i distriktet genomfört 6 nationella utställningar. Angelita Nooni har för distriktets räkning deltagit i CUA Brush-Up (certificerad utställningsarrangörsutbildning) vilket numer är ett krav för att få hålla utställning. Ingen vidare utbildning gällande utställning har hållits på grund av låg efterfrågan. Mentalitet: Under hösten har utskick av Nyhetsbrev gjorts till distriktets klubbar för information om auktoriserade funktionärer. Information har även givits på Smålandsdistriktets hemsida och Facebook. Lina Dahlström deltog på RUS konferens 8-9 november. Rasutvecklingssektorn Angelita Noono & Lina Dahlström 12

13 Verksamhetsberättelse Tävlingssektorn 2014 Under året har 6 personer utbildats och godkänts som tävlingssekreterare. Under året har 3 domare godkänts till kl.ib vid praktiskt aspirantprov. Under året har 2 domare godkänts till kl.iib vid praktiskt aspirantprov. Under året har 7 personer utbildats och godkänts som tävlingsledare bruks. Under året har 10 personer utbildats och godkänts som tävlingsledare lydnad. Sektorn har under året genomfört domarkonferens lydnad på Ädelfors folkhögskola med mycket bra uppslutning. Under året haft 5 möten med gruppen Tävlingssamverkan Syd på Osby BK. Tävlingssamverkan Syd = Skåne-Blekinge-Halland-Småland SM bruks och lydnad 2014 SM Sök 2pl. Erik Wiklund med Canovills Nubbe Eksjö BK 5pl. Janne Agelstam med Take Time Kingston Växjö BK Sph. 4pl. Emma Karlsson med Kelliegårdens Tim Tranås BK Skh. 10pl. Jeanette Svensson med Gråmanns Rixi Växjö BK Ipo. 2pl. Evelina Erman med Gråmanns Rasko Kalmar BK Lydnad. 2pl. Elenor Edman med Hexgårdens Mexx Forserum BK DM 2014 Spår. I pl. Berndt Lindsten med Rapport s Qandy Gislaved-Västbo BK 2 pl. Angelica Rose n med Mallekrafts E hajen Gnosjö BK 3 pl. Christel Natze n med Lesgården s Izha Black Queen Skillingaryd-Attila BK 4pl. Anna Lemchen med Raskabo Pinja Skillingaryd-Attila BK 5pl. Fredrik Nilsson med Bardlands Prins Polman Gislaved-Västbo BK Lydnad. 1 pl. Angelica Andersson med Meringa s Inglorian Öland BK Inställda tävlingar st. Sph pga. Markbrist. 2 st. Akl pga. Funktionärsbrist. Tävlingssektorn Erik Rosander Helena Einebrant 13

14 Verksamhetsberättelse Rallysektorn 2014 Sektorn har bestått av sammankallande Gunnel Persson samt Anita Sandström, Carina Ljungberg, Sanne Laursen och Johanna Strömberg. Sektorn har under 2014 haft ett antal telefonmöten. Instruktörsutbildningen avslutad och examinationen genomfördes 18 januari nya rallyinstruktörer till distriktet. Dessa är Catja Paulsson, Växjö BK, Lena Mellborg, Torsås BK Anette Ljungner, Saxnäs BK och Catrin Olnäs-Petersson, Jönköping. Sektorn har också genomfört en kombinerad skrivare- och sekreterarutbildning på Jönköping BK och på Nybro BK, Lärare var Anita Sandström och Gunnel Persson. Sektorn har, i Nybro, genomfört en uppdatering för instruktörer i juni. Både gamla och nya fick lära sig nya trix under en dag av Zandra Beijer, vilket var uppskattat. Samma helg i Nybro genomfördes tävlingsträning under en dag med Zandra Beijer, som också var mycket uppskattad. Distriktet fick en ny domare i Rally: Gunnel Persson. Utbildningen gick på Ale BK i Göteborg och examinationen gjordes i Ronneby i maj. Distriktet har startat upp en domarutbildning med fem deltagare varav tre kommer från distriktet, en från Göteborg och en från Osby. Deltagarna från Smålandsdistriktet är Lena Mattsson, Jönköpings BK, Carina Ljungberg, Älmhults BK och Günther Ortscheid, Älmhults BK. Två skrivare från Småland har också utbildats tillsammans med domarna under domarutbildningen. Skrivarna är Kajsa Brandt från Jönköpings BK och Ingegerd Rix, Älmhult BK. Under 2014 har en del av Smålandsklubbarna inkommit med förslag till regelrevideringen. Dessa är sammanställda och inskickade till Svenska Brukshundklubben. Glädjande är att under 2014 har Rallyn gått framåt i distriktet. Fler och fler klubbar håller kurser och arrangerar tävlingar. De klubbar som arrangerat tävlingar under 2014 är: Torsås BK, Vetlanda BK, Tranås BK, Ljungby BK, Jönköping BK, Mönsterås BK, Älmhult BK, Växjö BK, Boxerklubben i Alvesta, Smålandsstenar BK och Forserum BK. Vår förhoppning är att fler klubbar kommer igång under Fler klubbar ligger i startgroparna. Under SM i Rally, som hölls i Sundsvall, fanns tre deltagare från Småland inkvalade: Agneta Alriksson, Olofsson Nybro BK, Carina Lundström Nybro BK och Ulle Säwemark från Nybro BK Johanna Strömberg har varit runt på en del av distriktets klubbar och hjälpt till att ta Rallyn framåt. Smålandsdistriktets Rallysektor tackar för förtroendet under 2014, med en önskan om gott fortsatt samarbete med distriktets klubbarna under Rallysektorn i Småland Sammankallande Gunnel Persson Carina Ljungberg, Johanna Strömberg, Sanne Laursen och Anita Sandström 14

15 Verksamhetsberättelse Utbildningssektorn 2014 Sektorn har bestått av fem ledamöter: sammankallande Gunnel Persson, Torsås BK samt Christer Thyrén, Forserum BK, Carina Karlsson, Tranås BK, Smålandsstenar BK, Carina Ljungberg, Älmhult BK och Sanne Laursen, Torsås BK. Sektorn har under året haft 5 telefonmöten. Sektorn har under 2014 genomfört följande verksamhet: Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Åseda Lenhovda BK med Carina Andersson. Examination i april Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Nässjö med Annica Lindström. Examination i mars. Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Mönsterås regi med Gunnel Persson. Saxnäs BK har genomfört Allmän Mentalkunskap med Ingrid Tapper. Spårdag och uppdatering för instruktörer genomfördes i Älmhult BK. Instruktör Kent Nyhlen, Älmhults BK. Föreläsning problemhund av Jan Gyllensten på Tranås BK. God uppslutning. Spårdagar i Kalmar och Tranås fick ställas in på grund av för få deltagare. Valpspecial med Ingrid Tapper i Mönsterås 2 dagar ställdes in pg a för få deltagare. Raskunskap inställd på grund av för få deltagare. Annelie Damberg, Jessica Krafft och Annica Lindström var på SBK:s lärarevent under fyra dagar i oktober på Åkerby herrgård i Nora. HUS-sektorn tackar för gånget verksamhetsår och för den hjälp som kommit sektorn till nytta. Utbildningssektorn Gunnel Persson (sammankallande) Carina Ljungberg,Christer Thyrén, Sanne Laursen och Carina Karlsson 15

16 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Resultatenhet: Hela företaget Period: Distribueras i årsmöteshandlingarna till distriktsrepresentanter som anmälts till distriktets sekreterare. Övriga kan rekvirera från kassören; 16

17 SBK Smålandsdistrikt Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans Distribueras i årsmöteshandlingarna till distriktsrepresentanter som anmälts till distriktets sekreterare. Övriga kan rekvirera från kassören; 17

18 Rambudget Svenska Brukshundklubben Smålands distrikt Verksamhetsåret 2015 och riktlinjer för de nästkommande verksamhetsåren. Liksom tidigare år är utgångspunkten att medlemsintäkterna ska finansiera den regionala verksamheten och övrig verksamhet ska vara självfinansierad. Vi hade ett negativt resultat På grund av igångsättande av värdegrundsarbetet samt igångkörande av tävlingssamverkan syd. Under åren som följer har vi tänkt att dessa satsningar skall fullföljas, samt starta upp utbildningar, läger osv inom vår verksamhet för medlemmar i distriktet I styrelsen har vi arbetat med en så riktig budget som möjligt enligt de uppgifter som respektive sektor lämnat in. Inför de kommande åren räknar vi med att den positiva utvecklingen ger ett positivt utfall. så att vi kan bibehålla den låga avgiften till distriktet. 18

19 Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015 Medlemmar Det totala medlemsantalet i distriktet har varit stabilt under 2014, dock med en minskning med 138 medlemmar. Det känns ändå positivt för distriktets fortsatta arbete. Information Vi kommer även i fortsättningen att sprida information genom distriktets hemsida och även via facebook samt nyhetsbrev, vilket gör att våra medlemmar får en snabb information om vad som händer i distriktet. På hemsidan ska vi redovisa alla datum av betydelse, möten med protokoll, aktiviteter, utbildningar mm. Samarbete distrikt lokalklubbar rasklubbar förbundet tjänstehundverksamheten Styrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta med ett förbättrat samarbete mellan distrikt, klubbar och naturbruksgymnasium. Samt att vara aktiv för att sprida information i samhället. Målsättningar Vara lyhörda för medlemmars önskemål. Utbilda och vidareutbilda instruktörer och lärare för att främja en god hundhållning. Arbeta för en positiv medlemsutveckling. Fortsatt arbete att få klubbarna motiverade för engagemang inom tjänstehund. Fortsatt utveckling av rallylydnad. Öka antalet funktionärer inom mentalsidan. Att gå iland med arbetet om värdegrunder Smålandsdistriktet styrelse Billy Andersson Ordförande 19

20 Verksamhetsplan Tävlingssektorn 2015 Tävlingssektorn kommer att förutom löpande arbete med domaruppdrag och förande av statistik att genomföra följande. Konferens för domare på Vrigstad värdshus. Tävlingssekreterareutbildning. Tävlingsledareutbildning bruks o lydnad. Domarexamination lydnad till kl I. Domarexamination bruks kl I B o II B. Domarutbildning bruks II B. Teoriutbildningar kommer att anordnas för erhållande Skh licens. Följande klubbar har erbjudit sig att anordna DM 2015: Skillingaryd Attila BK Lydnad Gislaved Västbo BK Spår Jönköping BK Sök Jönköping BK Rapport Jönköping BK Skydd Tävlingssektorn Erik Rosander Helena Einebrant 20

21 Verksamhetsplan Utbildningssektorn januari Grundmodul del 1 Annelie Damberg/Jessica Krafft 10 januari Grundmodul del 1 Annica Lindström 24 jan Instruktörsträff De lärare som var på SBK:s lärarevent i Nora kommer att berätta om detta och dela med sig om ny kunskap. 7-8 februari Grundmodul del 2 Jessica Krafft februari Grundmodul del2 Annica Lindström 7-8 mars Allmänlydnad del 1 Annica Lindström april Allmänlydnad del 2 Jessica Krafft 9-10 maj Allmänlydnad del 3 Annelie Damberg nov Tävlingsinstruktör Annelie Damberg februari Mentalkunskap 1 Annica Lindström 25 april Kulträff ev Lenhovda/ Vetlanda BK 29 augusti Spår endags Utvecklingskurs Älmhults BK (Tingsryd) Kent Nyhlen 19 september Sök endags Utvecklingskurs Ljungby BK Kent Nyhlen 8 oktober Lärarträff Lenhovda/Vetlanda BK Hund L1:a i studiefrämjandets regi L1: april i Jönköping L1: 4-5 september i Kalmar L2: 8-9 maj i Växjö L1: 5 december i Växjö I Växjö BK:s regi 9-11 januari, 28 februari-1mars Grundmodul: Carina Andersson vecka 13, 16 och 22 Allmänlydnadsinstruktörsutbildning+examination Carina Andersson M1 25 januari Växjö BK Carina Andersson Studiefrämjandets regi Raskunskap i nordöstra delen av Småland (ej bestämt var ännu ) mars Utbildningssektorn Gunnel Persson, Christer Thyrén, Carina Ljungberg och Sanne Laursen 21

22 Verksamhetsplanering Rasutvecklingssektorn 2015 Mentalitet: Uppdatering/Kvalitetssäkring/Auktorisering för MH/MT Figuranter/Växjö BK i mars. Uppdatering/Kvalitetssäkring/Auktorisering för Testledare/Växjö BK i mars. Inbjudan har gått ut till distriktets klubbar och anmälningar väntas. I höst planeras utbildning för nya testledare. (plats meddelas senare.) Distriktets funktionärslista uppdaterad januari, Uppdateras när klubbarna inkommer med nya uppgifter. För närvarande har distriktet kännedom om: 17 Testledare: (distriktet saknar ännu uppgifter om hur många som är för MH/MT) 21 MT figuranter: 15 av dessa har tillägget `socialt Samspel 65 MH figuranter: 37 av dessa har tillägget Avståndslek. Information om antal Beskrivare/Domare är inte komplett, men uppdateras i aktuella listor så fort information är tillgänglig. Planerar för RUS konferens under senhösten. Lokalklubbarna bör lämna önskemål och intresse om intressant ämne eller info. Utställning: Skapa intresse att utbilda sig inom rasutvecklingssektorns område för kvalitetssäkra och avelsutvärdering. Öka anledning för att ha utställning. Ex utbildning till CUA, eller ringsekreterare. Bistå lokalklubbarna med funktionärer till inofficiella och officiella utställningar. Samla klubbarnas önskemål om utbildning och intresseområden och skapa kurs och utbildning utifrån klubbarnas val. Rasutvecklingssektorn Angelita Nooni & Lina Dahlström 22

23 Verksamhetsplan Tjänstehundsektorn 2015 Under verksamhetsåret 2015 ser planeringen för Smålandsdistriktets Tjänstehundsektor ut som följer: Deltaga på tjänstehundkonferenser som anordnas av SBK centralt. Representera SBK hos utbildningsgrupperna NSG och KRAG, beredskapsmyndigheter och kommuner, Vid behov informera distriktets lokalklubbar om vikten av att bedriva tjänstehundverksamhet. Vid behov ge Totalförsvarsupplysning för lokalklubbarna. Försöka få någon klubb villig att arrangera DM för Patrullhundar och funktionskontroller för Patrullhundar. Vara behjälpliga med tjänstehundarna vid eftersök av försvunna personer. Utbildningar: Hundtjänstinstruktörer som ännu ej gått uppdateringskurserna KU-dressyr och KU- administration genomför dessa under 2015 för att återfå sin auktorisation. Kursverksamhet: Patrullhundskurser ska anordnas både i distriktets regi och i lokalklubbars regi under förutsättning att det finns auktoriserade instruktörer. Tjänstehundsektorn Patrullhund Billy Andersson Ann-Christine Holm Mikael Eriksson 23

24 Verksamhetsplan Räddningshund Under 2015 planeras en funktionskontroll. Räddningshundkursen som har startat på Attila fortsätter med ett inträdesprov till under våren. Sedan med delprov 1 under juni månad och delprov 2 i december om vädret tillåter. Hultsfred planerar att eventuellt starta en räddningshund kurs hösten Instruktör Hans Viborg Ett möte i distriktet kommer att hållas under2015 Tjänstehundsektorn Räddningshund Thomas Ericson 24

25 Verksamhetsplan PR-sektorn 2015 PR-sektorn vill fortsätta att utveckla och förbättra hemsidan med medlemmarna i fokus. Aktiviteter i distriktet ska annonseras ut i god tid och på ett sådant sätt att alla de som kan vara aktuella för aktiviteten nås. Det är viktigt att facebooksidan SBK Småland inte ersätter hemsidan utan istället blir ett kompelement och ett hjälpmedel att snabbt nå ut till medlemmarna med ny information. PR-sektorn Victoria Kullenberg 25

26 Verksamhetsplan Agilitysektorn 2015 Vi inleder året med att ha en klubbkonferens i Nässjö den 1 februari. Då ska Svenska agilityklubben bjudas in för att klubbarna ska få möjlighet att diskutera med dem hur framtiden kan bli för agilityutövarna i våra klubbar. Vi hoppas på att få igång SBK centralt igen med agilityverksamhet under våren eller så måste de som bestämmer tala om för oss ute i distrikten vad för uppgifter som förväntas av oss. Sedan är ju tävlingssäsongen igång under hela sommaren och då hyr vi ut vår tidtagningsanläggning så mycket vi kan. Vi planerar med ett DM i Jönköping under oktober månad och i samband med detta så har vi ett medlemsmöte för de som är intresserade. Vi planerar för en agilityinstruktörsutbildning A1 i Växjö med början i oktober. Om intresse finns ute i klubbarna så kör vi en tävlingsledarutbildning under november månad. Agilitysektorn Mikael Nilsson 26

27 Verksamhetsplan Rallylydnadssektorn 2015 Sekreterare och Skrivarutbildning Med start i 7 Mars, Teori och Praktiskt arbete Plats eventuellt Nybro Brukshundklubb. Rallyträff Tävlingsfunktionärer, utbildningsansvariga och instruktörer Rally 9 maj. Plats Nybro Brukshundklubb Utvecklingshelg för instruktörer och tävlingsekipage Utvecklingskurs för instruktörer och tävlingsekipage juni på Nybro Brukshundklubb. Instruktörsutbildning Start 5 September på plats Nybro Brukshundklubb Rallydomarträff för distriktets domare Plats Nybro Brukshundklubb med återkoppling från utbildningen söndagen den 8 november. Till samtliga aktiviteter kommer även inbjudan skickas ut. Rallysektorn Gunnel Persson, Carina Ljungberg, Johanna Strömberg, Sanne Laursen och Anita Sandström 27

28 Valberedningens förslag 2015 Ordförande Billy Andersson, Mönsterås BK omval 1 år Vice ordförande Mikael Eriksson, Mönsterås BK omval 2 år Kassör Anders Falk, Värnamo BK omval 2 år Sekreterare Ann-Christine Holm, Mönsterås BK 1 år kvar Ledamot Erik Rosander, Värnamo BK 1 år kvar Ledamot Gunnel Persson, Torsås BK 1 år kvar Ledamot Tobias den Braver, Jönköping BK nyval 2 år 1: a Suppleant Helena Einebrant, Smålandsstenar BK fyllnadsval 1 år 2: a Suppleant Lina Dahlström, Jönköping BK nyval 2 år 3: e Suppleant Michael Rosell, Höglandets BK nyval 2 år Revisor Christina Berggren, Nässjö BK omval 1 år Revisor Angelita Nooni, Jönköping BK omval 2 år Revisorsuppleant Eva Bergzén, Växjö BK omval 1 år Revisorsuppleant Gun Svensson, Sävsjö BK nyval 1 år Valberedningen Sammankallande Åke Karlsson samt Christer Thyrén och Sanne Laursen 28

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015 Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2015 Medlemmar Det totala medlemsantalet i distriktet har varit relativt stabilt under 2014, med en minskning med 138 medlemmar. Detta känns ändå positivt för distriktets

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet 2013-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Protokoll Distriktsmöte

Protokoll Distriktsmöte Plats: Njudung BK, Skede Tid: 13 september 2014 kl 11.00 14.30 Protokoll Distriktsmöte Närvarande: 13 klubbrepresentanter från Eksjö BK, Emmaboda BK, Jönköping BK, Njudung BK, Nässjö BK, Sommenbygdens

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Närvarande: ord Tommy Blomquist, vice ordf Billy Andersson, kassör Mikael Tuvesson, sekr Ann-Christine Holm, ledamot Erik Rosander, ledamot

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet 2011-03-19 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2011 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 1 Dagordning 2 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2014-03-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson.

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson. När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 1 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 2 2 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 1 2 Styrelsen (7) 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Årsmötet 2012-03-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2017-03-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2017 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE

PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE Plats: Försvarsmakten, Kronobergsgruppen, Växjö. Tid: 2007-01-14, kl 11.00-14.00 Närvarande: 23 klubbrepresentanter inklusive styrelseledamöter enligt bifogade närvarolista. Bilaga

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Övergripande verksamhetsplan för distriktet: Arbeta för utvecklad och förbättrad samverkan med och mellan lokalklubbar, rasklubbar, distriktets hundungdom,

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB Rubricerad plats och datum Mötet inleddes med en tyst minut för den avlidna hedersmedlemmen Gunvor af Klinteberg Järverud. Utdelning av plaketter till

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Datum: Tid: Klockan Plats: Skövde BK

Datum: Tid: Klockan Plats: Skövde BK Datum: 2015-04-27 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Närvarande: 18 st enligt närvarolista Dagordning 22. Mötets öppnande 23. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 24. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Lars Carlborg, Ulla Altskog

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Lars Carlborg, Ulla Altskog När- Antal varande röster Bollnäs 1 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 2 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 2 2 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 1 2 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 5 0 11+5 15 Protokoll

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Örnsköldsviks Brukshundklubb

Örnsköldsviks Brukshundklubb DELEGERINGSORDNING FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER 1. Varje verksamhet skall göra en egen verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår samt formulera verksamhetens inriktning för de kommande tre åren.

Läs mer

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2016 Strandskogen 7381 386 95 Färjestaden www.saxnasbhk.se info@saxnasbhk.se Table of Contents Contents Dagordning 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

35 Mötets öppnande Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Söderhamn och förklarade distriktsmötet öppnat.

35 Mötets öppnande Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Söderhamn och förklarade distriktsmötet öppnat. När- Antal varande röster Bollnäs 2 2 Edsbyn 1 2 Gävle 2 2 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 1 2 Ockelbo 1 2 Sandviken 0 0 Skutskär 1 2 Söderhamn 0 0 Valbo 2 2 Styrelsen 6 0 Schäferhundkubben

Läs mer

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Gnesta/Trosa BK Kl 19.00-21.00 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Cecilia Trehn, vice ordförande Anders Ahlström, kassör Gullevi Bergqvist, sekreterare Ola Hansson, ledamot Ingela Falk

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016,

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Närvarande: Anette Johansson, Anette Lundgren, Ann Gustavsson, Jan Karlsson, Bengt-Ove Bergqvist (9/2), Catharina Ellerström,

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Svenska Riesenschnauzerklubben

Svenska Riesenschnauzerklubben Svenska Riesenschnauzerklubben SBK:s rasklubb/avelsavdelning för Riesenschnauzer Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens medlemsmöte 2016-07- 19 Kopparbo 1 Mötets öppnande Hans Gunnarsson hälsade

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktets möte 28 april 2005 Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte klockan i Söderhamn Närvarande:

SBK Gävleborgsdistriktets möte 28 april 2005 Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte klockan i Söderhamn Närvarande: Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte 2005-04-28 klockan 19.00 i Söderhamn Närvarande: Ockelbo Hofors Edsbyn Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Järvsö Skutskär Valbo Totalt: 2 st 2 st 1

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2016-03-02 * Program vid årsmötet 2016-03-02 på Njudungsgymnasiet, Vetlanda * Dagordning *

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n Verksamhetsåret 2015 www.sbkronneby.com östra Varevägen 39. 372 34 Ronneby. Tel 0708-23 09 29. e-post ronneby.brukshundklubb@telia.com I RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB T Styrelsens mål?ols

Läs mer

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 1.Dagordning... 4 2.Verksamhetsberättelse för 2016...7 3.Styrelsen... 7 4.Utbildningssektorn... 7 5.Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 kortkurser i lydnad a 6 deltagare, 1 spårkurs, 3 valpkurser,

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå.

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. 1(5) Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Närvarande: Birgitta Forsberg (BF) ordf., Marcus Hjortsberg (MH) v. ordf., Margareta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer