VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Klubbstugan Västernäset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset"

Transkript

1 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove Wikström ledamot, Malin Savander ledamot, Margaret Pettersson TÄS Marie Kärfstedt HUS, Kristina Westberg, Eva Forslin köket, Anmält förhinder: Sussie Hägglund suppl., Johanna Rapp suppl., Camilla Nilsson ledamot. Mötets öppnande 183 Ordförande hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Val av justerare 184 Till att justera dagens protokoll valdes Malin Savander. Godkännande av dagordning 185 Dagordningen godkändes efter tillägg av punkt 12: Statuter för Vandrings- och årspriser., punkt 13: Verksamhetsstatistik, punkt 14: Årsmöte, punkt 15: sponsring, punkt 16: Klasshallen, punkt 17: meiladresser, punkt 18: Medlemsansvar. Inkomna skrivelser 186 Se bilaga. Utgående skrivelser 187 Se bilaga. Ekonomisk rapport 188 Bank ,76 Summa ,76 Mentalansvarig får i uppdrag att kolla med JAIK om vad som sas på kommunens informationsmöte för klubbar som vi ej har fått någon inbjudan till. Styrelsen uppdrar åt kassören att kolla nya medlemmar kontra gamla medlemmar mot samma tid förra året. Föregående protokoll 189 Tillägg till föregående protokoll: förtydligande till 168 ang. snöskottning för högst kr, gäller per gång. Rapporter 190 TÄS Sektorn representerades av Margaret Pettersson, Mari Kärfstedt och Eva Forslin på utbildning för SBK Tävling, det nya tävlingssystemet. Mötet uppdrar åt Kristina Westberg att beställa de nya tävlingsreglerna till alla tävlingsledare och för försäljning. Webmaster lägger ut sista dag för ansökan om årspriser. Inget att rapportera. Laddar inför våren. Viktigt att den nya mentalbanan färdigställs innan sommaren. 1

2 HUS Köket Fastighet En valpkurs pågår. Instruktörernas reseersättning har utbetalats i december. Efter strömavbrottet i 4 dygn under julhelgen kommer frysen att rensas ut. Under julens strömavbrott har Ove varit i klubbstugan och sett till så att inget har frusit. TACK OVE, från oss alla. Nu är överenskommelsen med Lång ang. snöskottningen klar så planen har nu blivit plogad. Tjänstehund Styrelsen Ej närv. Ansökt om 13 förtjänsttecken. Sekreterare t. årsmötet 191 Mötet beslutar att utse Susanne Almgren till sekreterare för årsmötet. Medlemsavgift 192 Styrelsen beslutar att föreslår en höjning med 10 kr för 2013 på alla kategorier, ordinarie medlemskap och familjemedlemsskap, utlandsmedlem, samt ungdomsmedlemsskap från 110 kr till 120 kr. Valberedningen 193 Valberedningen jobbar på med anskaffning av ledamöter till styrelsen samt sektorer och kommittéer. Vandrings- och årspriser 194 Styrelsen beslutar att endast klubbmedlemmar får ansöka om Västra Medelpads BK:s vandrings- och årspriser. Resultaten ska vara erövrade under tid då personen varit medlem. Årsmötet 195 Årsmötet genomförs den 12:e februari kl Mötet beslutar att sekreterare och ordförande ombesörjer särskild inbjudan till mottagare av förtjänsttecken. Mötet beslutar att köket ansvarar för iordningställande av bord och stolar samt fika inför årsmötet. Sponsorer 196 Mötet beslutar att utse Marianne Hyllested och Kristina Westberg till att ansvara för nyanskaffning av sponsorer. Klasshallen 197 Sundsvalls Kennelklubb har 2011 anordnat en inomhushall för hundaktiviteter vilken endast får hyras av klubbar för en summa av 200 kr i timmen. V:a Medelpads BK väljer att den 17:e januari hyra hallen. Ordförande kontaktar Ylva Edgren för att tillfråga henne om att kunna vara kontaktperson för att samordna ytterligare antal träningstillfällen i Klasshallen under våren. Marianne lämnar mötet. 2

3 Meiladresser 198 Ordförande informerar om att en meiladress har skapats inför hundens dag, Frågan angående införskaffning av funktionsadresser diskuteras. Webansvarig uppdras att kolla upp hur stort utrymme som skulle finnas för varje adress på vårt webbhotell. Frågan bordläggs till nästa möte. Medlemsansvar 199 Anser styrelsen att klubben skall ha en person som sköter medlemsansvaret? Frågan bordläggs till nästa möte. Uppdragslista 200 Uppdragslistan gås igenom enligt bilaga nr 3. Övriga frågor 201 Arbetet med hundens dag har påbörjats och fr o m nu skall Hundens Dag vara en rapportpunkt. Nästa styrelsemöte 202 Efter årsmötet den 2 februari ungefär kl Mötets avslutande 203 Ordförande tackade för denna arbetsdag och förklarade mötet avslutat. Bordlagda frågor till nästa möte Meiladress för varje funktion - Medlemsansvarig Ljungaverk Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Malin Savander, justerare 3

4 Uppdragslista Ingela Ingela kontaktar och önskar gräsklippning från föreningspolen / 73 Kristina Kolla upp genomförande av M1, kvällstid. Ej påbörjat Pågår / 105 Susanne Webmaster jobbar vidare på att få till ett Pågår PR/Info nytt formulär / 140 Birgitta F Styrelsen beslutade att göra en separat Ej påbörjat anm.blankett till funktionärsintresserade / 140 Styrelsen Vi ska även göra målsättning ang. funktionärsanskaffning / 168 Styrelsen Se över reseersättningen för instruktörer / 168 Maggan Skapa en ny kursutvärdering / 188 Kristina Kolla med JAIK om vad som sas på kommunens info. träff för klubbar / 188 Ingela Kolla nya medlemmar kontra gamla medlemmar mot samma tid förra året / 188 Kristina Beställa nya tävlingsregler / 188 Sekr. Lägga ut sista dag för ansökan om årspriser på hemsidan / 188 Birgitta Hör med Ylva om att vara kontaktperson ang. träning i Klasshallen / 188 Sekr. Kollar upp utrymme för meiladresser på webbhotellet Arbetsmöte 15/

5 Uppdragslista Datum/ Ansvarig Uppdrag Återrapport Utfört / 168 Ingela Ombesörjer kontakt och överenskommelse med snöskottare Klart / 175 Ove, Alf, Sekr. Ombesörjande av julblommor enl. 175 Klart / 177 Birgitta F Kontaktar valberedningen, för igångsättande Klart Susanne Frågar Ronny om fortsatt kontaktperson, /2 Tjänstehund Susanne Meila uthyrningsnorm till köksansvarig och /3 kassör / 34 Camilla Sammanställa ÖppetHus-lista Ingela Ta fram dagens telefonkostnader / / 31 Birgitta F Meilar ut en uppmaning om viktigheten i att /3 medverka på lokalklubbskonferensn / 34 Birgitta F Gör en inbjudan till Städdag 30/ / / 35 Birgitta F Göra en annona på ÖppetHusDag / / 37 Susanne Prata med Ingela om att säga upp telefonabonnemang Meilat 6/ / 39 Susanne Byte av webbhotell / / 34 Mari K Kostnad för boning av golv / / 56 Mari K Kollar sponsring av karta till GPS 12/ / 61 Susanne Annons i Ljunganbladet, länk på Ånge kommuns hemsida Ove En lista sammanställs av vad som behöver åtgärdas på anläggningen. Vad som måste göras inom kort och vad som kan åtgärdas senare. Kostnader för åtgärder bifogas listan / 73 Susanne Kontakta Vice ordf. för att be henne kontakta markägaren till där vi har nuvarande MH-bana / / / / 73 Mari Lämna instruktörslista till kassör 14/8 HUS / 76 Birgitta F Kontakta Peter Jakob för information på /6 medlemsmöte samt sponsring av en annons i tidning / 91 Maggan Kolla upp prestanda och utrymme på 14/8 GPS:arna / 93 Birgitta F Inköp av hårddisk 14/ / 105 Kristina kollar upp om det skulle kunna gå att ha MHbana /9 på JAIK i Ljungaverk / 109 Kristina Kristina Westberg skapar en Facebook-grupp där hon tillsammans med ordförande är administratörer /10 5

6 / 53/ Agility / 105 HUS / 105 PR/Info / Birgitta F Mari Susanne Ingela Kollar upp eventuella agilityinstruktörer i Östersund eller annan klubb. På kommande instruktörsträff bör agility diskuteras. Detta för att eventuellt hitta alternativa kursupplägg så som t ex en prova på helg. Lägger tillika ut vad det är man skall anmäla när man skickar in till kurs via meil. Fråga om storlek på anläggningsbidraget och vad som ingår För dyrt Diskuteras 2:a oktober på instruktörsträff / Omtag till våren Omtag i mars 11/12 6

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

Protokoll nr 9 Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2014-01-13. Sid. 1 (5). Lars-Åke Grönlund. Per-Erik Karlsson

Protokoll nr 9 Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2014-01-13. Sid. 1 (5). Lars-Åke Grönlund. Per-Erik Karlsson Protokoll nr 9 Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2014-01-13. Sid. 1 (5). Närvarande: Ordförande Tommy Berglund Kassör Ann-Marie Enberg Sekreterare Hjördis Eklund Lars-Åke Grönlund Anna Lindblom Bernt

Läs mer

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson,

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson, PROTOKOLL 2009-10-19 Protokoll fört vid möte med styrelsen för Gamleby OK i Klubbstugan, Heda den 19 oktober 2009 kl.18.30 20.45. Närvarande: Tomas Holgersson ordf., Solvig Petersson, Lena Persson, Hans

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm

file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm Sida 1 av 13 PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I GÖTEBORG 2000-01-06 Närvarande Ingrid Broqvist Annica Hellman Gunilla Agronius Mona Bengtsson Distribution N ärvarande Karin Larsson (anm. förhinder) Bo Stende (anm.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer