VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014"

Transkript

1 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan Trollhättan Telefon/fax: Mail: Hemsida: Styrelsens sammansättning: Jorge Pereira, ordförande Robert Kozelka, vice ordförande, kassör Lena Eriksson, sekreterare Helena Löhman, ledamot Peter Karlsson, ledamot Ester O Hara, ledamot (avgick juni) Kokab Faris, ledamot (valdes i juni) Revisorer: Stenåke Kjell, Kåre Johansson Valberedning: Sune Svensson, Monica Larsson Möte Medlemsmöten 10 st. Styrelsemöten 5 st. Kansli: Cathrin Boström anställd på 50 % Integrationsforum, 50 % på Antidiskrimineringsbyrån. Sunniva Lagnestål Melhuus anställd på Antidiskrimineringsbyrån 50 % Hamza Alwardi anställd på 50 % i projektet Flyktingguider. Frivilliga timmar (delat på 18 medlemmar) Mål för Integrationsforum Finnas till som en träffpunkt för organisationer och enskilda som verkar mot diskriminering, rasism och för integration i samhället. En attitydförändring avseende mot rasism, diskriminering i olika former. Samarbeta med andra aktörer som motverkar rasism, diskriminering och för integration på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Aktiviteter Konferenser, och information till organisationer: - Region Sydmöte i Göteborg, Internationella kvinnodagen på Kronan, Planeringskonferens, kompetensutveckling, styrelse och anställda, FN-dagen mot etnisk diskriminering och rasism, Internutbildning för styrelsen och anställda,

2 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 2 - Integrationsforums 15-årsjubileum, Firande av 1:a maj, Politikerdebatt, Mottar VGR:s människorättsstipendium, Möte med MUCF i Stockholm, DO-dagar i Stockholm, Region Sydmöte i Trollhättan, Besök från Länsstyrelsen Göteborg, Utbildning för styrelsen och anställda, Fallens dagar, Möte med Trollhättans stad, Region Sydmöte i Helsingborg, Möte med den chilenska ambassadören och konsuln i Göteborg, Deltagande vid Raoul Wallenbergdagen i Stockholm, Studiebesök från Högskolan Väst, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer har möte i Trollhättan, Besök från Mäskliga Rättighetskommittén, VGR, Föreläsning mot rasism och främlingsfientlighet, Konferens med SIOS och MUCF i Stockholm, Uppmärksammande av Kristallnatten, Studiebesök från Studieförbundet Vuxenskolan, Innovatums mångfaldsdag, Verksamhetsplanering, Föreläsning för föreningen Norden i Vänersborg, Planeringskonferens, kompetensutveckling 2014 Styrelse och anställda Planera verksamhet, kurser, seminarier, cirklar, budget, kvinnoaktiviteter. Region Sydmöte i Göteborg Medverkade på möte med Region Syd i Göteborg där det planeras och genomförs gemensamma aktiviteter och skrivelser. Internationella kvinnodagen Medverkande av firande/uppmärksammande av internationella kvinnodagen på Kronan. FN-dagen mot rasism och etnisk diskriminering Fick media att uppmärksamma dagen i sina tidskrifter och sändningar. Integrationsforums 15-årsjubileum Integrationsforum firade att vi har funnits i 15 år. På dagen hade vi öppet hus för samarbetspartners och allmänheten. På kvällen hade vi mingel för våra medlemmar. En ny jubileumsskrift togs fram där det framgår vad vi åstadkommit år för år. 1 maj Representanter från Antidiskrimineringsbyrån deltog i 1 maj-tåget och spred information om vår verksamhet.

3 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 3 Politikerdebatt I samarbete med FN-föreningen anordnade vi en politikerdebatt för att ställa frågor till de politiska partierna. Sju partier ställde upp med representanter som fick svara på frågor vad deras parti har gjort och står för. Frågor som togs upp var bl. a handlingsplaner mot diskriminering, kulturell rasism, bekämpning av rasism och diskriminering inom skolan, arbetsplatsen mm. FN-föreningen ställde även sina frågor till politikerna. Mänskliga Rättighetskommitténs stipendium Integrationsforum var en av tre organisationer som fick 2014 års stipendium för arbetet för de mänskliga rättigheterna. Ordförande Jorge Pereira var på plats och tog emot pris och blommor i Vänersborg vid regionfullmäktige. Möte med MUCF Ordförande Jorge Pereira och vice ordförande Robert Kozelka var på plats i Stockholm med de andra antidiskrimineringsbyråernas förtroendevalda. Det diskuterades om MUCF:s nya ansökningssystem för medel till antidiskrimineringsverksamhet. DO-dagar Cathrin Boström och Sunniva Lagnestål Melhuus var med på utbytesdagar med DO och de andra antidiskrimineringsbyråerna där det diskuterades hur DO arbetar och hur vi ADB:er arbetar. Det fanns även möjlighet till fortbildning inom bl. a processföring i domstol. Region Sydmöte i Trollhättan Vi stod som värd för region sydmöte där vi diskuterade relaterade ämnen och fortsatte vårt samarbete. De som deltog var representanter från oss, Göteborg, Helsingborg och Malmö. Besök från Länsstyrelsen Länsstyrelsen Göteborg kom hit på besök för att bl. a få mer information angående vår verksamhet och etablera kontakt då de var relativt nyanställda. Utbildning för styrelsen Cathrin Boström utbildade styrelsen i diskriminering inom förskolan/skolan. Tanken med detta är att vi ska kontakta skolorna inom kommunen och utbilda personalen hur man kan förebygga och hantera diskrimineringsanmälningar. Fallens dagar Under lördagen och söndagen under festivalen Fallens dagar var vi på plats och spred information om vår verksamhet och pratade med allmänheten. Möte med Thn Stad , Ordförande Jorge Pereira, vice ordförande Robert Kozelka och Cathrin Boström har haft ett par möten med stadsdirektör Annika Wennerblom. Syftet med mötena har varit diskussioner angående arbetet med integration och diskriminering i Trollhättan.

4 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 4 Region Sydmöte i Helsingborg Robert Kozelka, Stenåke Kjell och Cathrin Boström deltog vid mötet i Helsingborg där det diskuterades främst hur vi ska ställa oss i frågan om att en organisation ska bildas istället för ett nätverk som SADB i dagsläget är. Bealutet kommer att tas i september vid möte i Trollhättan. Möte med chilenska ambassadören och konsuln Jorge Pereira hade möte med den chilenska ambassadören och konsuln i Göteborg angående det projekt som vi finansierar en liten del av i Chile. Raoul Wallenbergdagen Jorge Pereira var nominerad till Raoul Wallenbergspriset Han och Cathrin Boström var på plats för firandet av dagen som innefattade lunch med integrationsminister Erik Ullenhag, paneldebatt i anslutning av lunchen sedan på kvällen prisutdelning och underhållning på Raoul Wallenbergtorget i Stockholm. Priset gick till grundaren av organisationen Unga romer i Stockholm. Studiebesök från Högskolan Väst Studenter från Högskolan Väst kom hit för information om vår verksamhet, diskrimineringslagstiftningen och vilka lagstiftade diskrimineringsgrunder det finns. Möte med MUCF Cathrin Boström deltog vid mötet med MUCF när det gäller det nya ansökningssystemet för medel för antidiskrimineringsverksamhet. Då gicks det nya systemet igenom och förklarades hur och varför det ser ut som det gör. De organisationer som tidigare fått bidrag av MUCF var på plats och vi fick träffa de som är ansvariga på MUCF efter deras omorganisation. SADB-möte i Trollhättan Representanter från 13 byråer, både förtroendevalda och anställda var på plats i Trollhättan för att bestämma om det existerande nätverket ska omvandlas till en förening. Efter mycket diskuterande och genomgång av kärnfrågor tog mötet beslutet att vi ska bilda en förening och valde därefter en interimsstyrelse som ska ta fram förslag till stadgar mm till det konstituerande årsmötet Alla var väldigt nöjda med mötet och att vi lyckats att ta detta beslutet som har tagit lång tid att få fram. Kommittén för romska frågor var även med på andra dagen och informerade om deras uppdrag. Besök från Mänskliga Rättighetskommittén Stenåke Kjell och Cathrin Boström tog emot representanterna från kommittén som ville få veta mer om vår organisation och hur vi arbetar. De blev väldigt imponerade av allt vad vi åstadkommit och ville gärna ha fortlöpande information om vårt arbete. Studiebesök från Lärcentrum Lilla Edet Personal från Lärcentrum i Lilla Edet kom hit för information om vår verksamhet och diskrimineringslagstiftningen. Cathrin Boström informerade även hur man ska hantera anmälningar om diskriminering. De var mycket aktiva

5 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 5 i frågor och ville gärna ha verktyg att kunna inplantera i deras arbetsutövning med eleverna. Föreläsning mot rasism och främlingsfientlighet Vi arrangerade en föreläsning på Kronan där föreläsare Michael Lundh berättade om sitt arbete om hur man bemöter bl. a rasister. Michael har en lång erfarenhet inom polisen Stockholm och har haft styrelseuppdrag i EXPO. Monica Hansson, kommunalråd i Trollhättans Stad informerade därefter vad kommunen arbete går ut på i dessa frågor. Deltagarna delades därefter upp i grupper och hade workshops om hur man ska se till att vissa områden ska kunna bli bättre. Konferens med MUCF och SIOS MUCF och SIOS anordnade en konferens om antidiskrimineringsbyråernas arbete och betydelse. Regeringens utredare om diskrimineringsarbete var på plats och informerade om sitt uppdrag. Det var en paneldebatt där representanter från bl. a olika byråer och tjänstemän tog upp erfarenheter och kunskap. DO var även med på plats. Efter lunch anordnas det bordsamtal. Jorge Pereira och Cathrin Boström deltog. Kristallnatten Vi uppmärksammade kristallnatten tillsammans med de politiska ungdomsförbunden. Alla samlades vid Snäckan för att sedan tillsammans med tända facklor färdas till Kompassen. Väl på plats talade varje organisation. Studiebesök från Studieförbundet Vuxenskolan elever och deras lärare var här på besök för att lära sig mer om vad som finns för hjälp om man blir utsatt för diskriminering. De fick information om hur man går tillväga när man ska göra en anmälan. De ville också veta vad som klassas som diskriminering och vilket som klassas som polisiärt ärende. Innovatums mångfaldsdag Innovatum arrangerade en mångfaldsdag för inbjudna deltagare där de behandlade olika mångfaldsfrågor. Vi var på plats med ett informationsbord och var behjälpliga med information under pauser och lunchuppehåll. Flera var framme hos oss och diskuterade diskrimineringsfrågor och vad man kan göra. Verksamhetsplanering Styrelsen och anställda har verksamhetsplanering där man gick igenom vad som vi har tänkt att genomföra 2015 och hur vi når våra mål. Föreläsning för föreningen Norden Cathrin Boström och Jorge Pereira var på plats och föreläste om vem som blir kränkt och vem som kränker för föreningen Norden i Vänersborg. Flera av deltagarna hade intressanta och relevanta frågor som kunde besvaras. Kvinnokulturhuset Kvinnokultur huset har under året planerat för fortsatt verksamhet. Representanter har deltagit vid Integrationsforums aktiviteter.

6 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 6 Ungdomskommittén mot rasism Ungdomskommittén har under året varit med på Integrationsforums arrangemang. De har även i samarbete med de politiska ungdomsförbunden planerat och genomfört uppmärksammandet av Kristallnatten. Medborgarforum Medborgarforum har arbetat under året med att försöka ordna lokaler. Flyktingguider Trollhättan Under året har Flyktingguide varit ute hos olika organisationer och informerat om projektet med förhoppningen av att knyta fler ideella personer till projektet. Flera matchningskvällar har genomförts med lyckade resultat. En bussresa till Smögen gjordes i mitten av juni för att både matcha nyanlända med guider och visa den fina svenska naturen. För att tillgodose allas behov gjordes det även en miniresa endast för barnfamiljer ut till Öresjö i augusti innan skolstarten. Fastän det regnade badade barnen och lekte tills de var jättetrötta. Flyktingguide har även haft möten med liknande verksamheter för att utbyta erfarenheter. I oktober fick vi även beskedet från Trollhättans Stad att de kommer att finansiera projektet 2015 så Flyktingguide Trollhättan kommer att fortsätta. Studiebesök till Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Högskolan Väst. Lärcentrum Lilla Edet. Studieförbundet Vuxenskolan Elever från gymnasieutbildningar och högskolan. Antidiskrimineringsbyråns verksamhet januari-december 2014 Övergripande mål för ADB Finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. En attitydförändring avseende mot diskriminering i olika former. Samarbeta med andra aktörer som motverka diskriminering. ADB vill: Ge stöd till människor som upplever sig diskriminerande Ge råd om vilka rättigheter och skyldigheter som finns i samhället. Ge information om andra organisationer och myndigheter som kan ytterligare kan bidra till att lösa problemet. ADB verkar inom Fyrstadsområdet, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Lysekil. Anmälningar 215 människor har besök oss för rådgivning, stöd eller information. 137 rådgivningsärenden 78 utredningar om diskriminering 75 anmälningar har lösts på sätt som klienten godtagit. 3 anmälningar har gjorts till Diskrimineringsombudsmannen.

7 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 7 Aktiviteter Antidiskrimineringskonferens, studiecirklar till styrelse, personalen, elever. Möten med Antidiskrimineringsbyråernas nätverk/samarbetsgrupp Erfarenhetsutbyte för lokala Antidiskrimineringsbyråer och ombudsmännen. Flera aktiviteter som är inriktade att informera om diskrimineringslagar i arbetslivet. Opinionsbildning: Under året har vi varit närvarande på 1 maj, fallens dagar mm. för att sprida vår information. Skolan Information Vi har haft skolelever från Högskolan Väst på studiebesök och hjälpt till med specialarbeten angående diskriminering och rasism. Media: TTELA, Radio Väst, 7 dagar och TV 4 Väst blev informerade om aktiviteter från Integrationsforum, Antidiskrimineringsbyrån, Ungdomskommittén, Flyktingguide Thn och Kvinnokulturhuset. Hemsida: Antal besök: under året. Medlemsorganisationerna är 25 st. och 23 st. enskilda för år 2014 Studiecirklar: - För anställda och styrelsen och medlemmar. Slutord: År 2014 var ett positivt år för Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån. Vi har haft ett mycket aktivt år med mycket arrangemang. Vi har hjälpt och stöttat många personer under året. Integrationsforum har blivit mycket uppmärksammat dels genom stipendiet vi fick från Mänskliga Rättighetskommittén i maj månad, dels genom att ordförande Jorge Pereira var nominerad till Raoul Wallenbergpriset. Nätverket SADB hade ett givande möte här i Trollhättan som resulterade ett gemensamt beslut att vi ska organisera oss. Dialogen med Trollhättan Stad har gått framåt och givande samtal som förhoppningsvis kommer att fortsätta. Vi har ambitionen att göra mer men vi måste värva nya medlemmar och rekrytering. Detta är en hög prioritering hos oss! Året har varit intensivt och utåtriktat.

8 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 8 Styrelsen: Trollhättan den 5 februari 2015 Jorge Pereira, Ordförande Robert Kozelka, Vice ordförande Lena Eriksson, sekreterare Kokab Faris, Ledamot Helena Löhman, Ledamot Peter Karlsson, Ledamot

9 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 9 Statistik 2014 diskrimineringsfall 215 ärenden totalt 75 utredningar om diskriminering 3 ärenden till Diskrimineringsombudsmannen 137 rådgivningsärenden Diskrimineringsfall uppdelat på områden 12 Bostadsmarknaden 29 Arbetslivet 12 Arbetsmarknadspolitisk verksamhet 9 Skola/vuxenutbildning 16 Socialförsäkringssystemet Diskrimineringsfall med annan lösning 18 Nedlagda 12 Överklagan av beslut till myndighet 48 Lokal lösning t.ex. medling Diskrimineringsfall uppdelat på kommuner 47 Trollhättan Stad 23 Vänersborg 1 Dals Ed 8 Mellerud 6 Uddevalla Diskrimineringsfall uppdelat på diskrimineringsgrunder 66 Etnicitet 1 Religion eller annan trosuppfattning 10 Funktionsnedsättning 0 Sexuell läggning 1 Kön 0 Ålder 0 Könsöverskridande uttryck/identitet Anmälare Kvinnor: Män: 81 stycken 134 stycken

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO Diskanti Antidiskrimineringsbyrån (ADB) finns i Helsingborg sedan år 2002 och drivs av en ideell förening, MRO-Diskanti, där årsmötet är högsta beslutande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Årsrapport 2012 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti Årsrapport 2009 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Förtroendevalda 4 Medlemmar 4 Personal 4 Praktikanter 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten 5 Kompetensutveckling 6 Ansökningar

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering 2008 1. Inledning... 3 2. Organisation... 3 2.1 Personal... 4 2.2 Kompetensutveckling... 4 2.3 Regional utveckling... 5 3. Aktiviteter... 5 3.1 Individärenden...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Ökad kunskap... 3 1.2.3 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 3

Läs mer

Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll Inledning... 3 Föreningen och beslutande organ... 3 Rådgivning och individstöd... 5 Rådgivningsstatistik 2014... 6 Uppmärksammade ärenden 2014... 6 Utbildningsinsatser...

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

STYRELSENS REDOVISNING 2010

STYRELSENS REDOVISNING 2010 STYRELSENS REDOVISNING 2010 Några ord från ordföranden Sammanfattning av verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelse detaljerad redovisning Bilaga till Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisorernas

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer