Integrationsforum mot rasism i Trollhättan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrationsforum mot rasism i Trollhättan"

Transkript

1 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan För ett jämlikt Sverige 15 år en jubileumsskrift

2 Trollhättan Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan erbjuder följande tjänster: Föreläsningar/Utbildningar om rasism, diskriminering och begrepp för företag/föreningar mm. Praktiskt stöd för enskilda personer, organisationer och institutioner angående diskriminering och rasism. Lättillgänglig information om diskrimineringslagar. Rådgivning, bl. a. till skolor om likabehandlingsplan. Hjälp med anmälningar till ombudsmännen mot diskriminering. Hjälp att starta och stöd till olika projekt som bekämpar diskriminering och rasism. Samverkan med alla som har samma mål att förebygga all slags diskriminering som grundar sig på etnicitet, sexuell läggning, kön eller funktionshinder. Hjälp med dokumentation, adresser och kontakter när det gäller diskriminering och rasism. Hjälp med internationella kontakter med andra aktörer. Övergripande mål för Integrationsforum: Finnas till som en träffpunkt för organisationer och enskilda som verkar mot diskriminering och rasism och för integration i samhället. En attitydförändring mot rasism i alla former. Samarbete med andra aktörer som motverkar rasism, diskriminering och för integration i Trollhättan och Västra Götalands Regionen. Integrationsforum mot rasism vill: Bilda opinion mot rasism och diskriminering. Skapa mötesplatser mellan invandrare och svenskar, kvinnor, män, barn, ungdomar samt äldre och ge möjligheter att tillsammans arbeta med integration i Trollhättan. Utbilda informatörer och mentorer som bl.a. skall ut till skolor, på arbetsplatser och mötesplatser och informera om integration, diskriminering och rasism. Medlemsorganisationer: Kvinnojouren Duvan, ABF Fyrbodal, SKAF - Trollhättan, Unionen Trollhättan, Arbetsgruppen mot rasism, Arauco - Chile, Trollhättans FN-förening, SSU, Ung Vänster, PRO, Islamiska Kulturföreningen, IOGT- NTO, Arbetareföreningens hus, Studiefrämjandet, Brottsofferjouren Trollhättan, Studieförbundet Vuxenskolan, Grön Ungdom, DHR Trollhättan, Sunnimuslimska föreningen och enskilda medlemmar. Styrelsen: har sex ledamöter varav tre kommer från svenska organisationer och tre representerar invandrare. Styrelsen ska bestå av tre kvinnor och tre män. Öppettider: Måndag - fredag kl Därefter e-post och telefonsvarare. Adress: Föreningsgatan 16, Trollhättan Telefon: E-post: Hemsida:

3 För en bättre värld att leva i En dag i april 1999 bestämde sig en handfull engagerade samhällsmedborgare för att starta ett organiserat arbete för integration och mot rasism i Trollhättan. Syftet med initiativet var att samla och samordna det folkliga och frivilliga engagemanget kring dessa frågor och främst arbetet mot rasism och främlingsfientlighet som var företeelser på frammarsch. Bland de allra första i sitt slag blev Integrationsforum i Trollhättan ett tydligt inslag av något nytt, nämligen integrationsarbetet som folkrörelse. Det som i några årtionden nästan allena burits av statliga och kommunala myndigheter bars nu av folket självt. Och det gav resultat. Fackföreningar, invandrarföreningar, pensionärs- och ungdomsorganisationer organiserade sig för att unisont säga nej till rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Den öppna rasismen som då visade sig på gator och torg minskade så småningom i omfattning. Det bör även nämnas att stödet från Integrationsverket/Ungdomsstyrelsen till det frivilliga arbetet väsentligt bidrog till uppnått resultat. Det finns dock något som inte samhället kan lagstifta om och det är kärlek och omtanke om den andre. Moder Teresa har sagt att det finns mer hunger efter kärlek och uppskattning i världen än efter bröd. Låt oss arbeta vidare i den andan när vi nu gemensamt bygger upp det goda samhället. Integrationsforum i Trollhättan är ett utmärkt exempel i sammanhanget. Julio Abréu Integrationshandläggare Länsstyrelsen i Västra Götalands län 3

4 På den vägen är det... Integrationsforum - 15 år Trollhättan fick en del negativ uppmärksamhet i slutet av 90-talet. Rent rasistiska krafter försökte skaffa sig ett fäste i staden. Bland annat med en demonstration för att fira en känd nazist från andra världskriget. Det var inte svårt att samla goda motkrafter. En del valde att ordna en motdemonstration som till största delen hade helt fredliga inslag. Andra valde att demonstrera genom att stanna hemma eller genom att ordna ett möte på en helt annan plats. Främlingsfientliga grupper försökte få ut sitt budskap men möttes också av motstånd och samlade inte några anhängare som visade sig öppet. Ändå fortsatte propagandan med rasistiska flygblad och partier som ville piska upp en negativ stämning, hot och hat. När mediebevakningen lagt sig ville några försöka jobba mer långsiktigt mot rasism och diskriminering och för integration. Det handlade om att motverka rasismen men också dess svans främlingsfientligheten. Man ville bygga på den svenska traditionen med folkrörelser. Så som invånarna i Trollhättan alltid gjort. Ända sedan industrin började sitt intåg i den lilla sågarbyn i slutet av 1800-talet. För det var redan då Trollhättan började som invandrarstad då när folk kom vandrande från nöd och fattigdom i andra delar av landet för att söka jobb. Så som det senare kom människor från andra länder för jobben och för att få en fristad undan förföljelse. Trollhättan skulle inte klarat sig utan inflyttning och invandring. De krafter som ville jobba aktivt och långsiktigt går samman under året 1999 och på den vägen är det 1999 I april sprider en rasistisk grupp på nytt propaganda med flygblad. I juni kommer en forskningsrapport från högskolan där man beskriver ett tydligt mönster bakom försöken att göra Trollhättan till ett av tre nazistiska fästen i Sverige. Forskaren efterlyser ett långsiktigt och planerat arbete och uppmanar till samordning mellan myndigheter och kommunerna i området. Samtidigt fortsätter den rasistiska propagandan med flygblad som hänvisar direkt till förhållanden i Trollhättan. Ett 20-tal föreningar ställer sig i augusti bakom ett projekt som blir en paraplyorganisation för dem som vill bekämpa främlingsfientlighet och intolerans. Man bildar en förening som får namnet Integrationsforum mot rasism i Trollhättan. Bland annat hänvisar men till forskarrapporten som beskrivs som en väckarklocka. I september är man redo för sin första aktivitet. Över tusen personer skriver på namnlistor på stan. De skriver sina namn för att visa att de vill främja delaktighet och integration och motverka rasism, intolerans och högerextremism. Flera vittnar om rasism under ytan och en segregerad stad där svenskar bor mest i vissa stadsdelar och in- vandrare mest i andra. Ungdomar efterlyser ett större ansvar från skolan, inte bara punktinsatser utan ett långsiktigt arbete. I oktober hålls en demonstration sedan den fackligt aktive syndikalisten Björn Söderberg blivit mördad av misstänkta nazister. Fackföreningar och politiska partier går tillsammans med Integrationsforum mot rasism från Stadshuset till 4

5 Kompassen där man håller tal. Bland annat om den propaganda som sänds ut genom vit-maktmusik, något många vuxna inte känner till. Flera deltagare blir mycket oroade när man upptäcker att personer med kända rasistiska åsikter är på plats för att fotografera dem som går med i tåget I januari publicerar de lokala tidningarna och Radio Väst en kartläggning av nazisterna i området. Den visar att det finns samordnade försök att skapa hat mot invandrare och att de som ligger bakom inte är främmande för våld. I februari knyts kontakten mellan Integrationsforum och länsstyrelsen som nu fått en direkt order av regeringen att jobba med integration. Ett tydligt erkännande av kraften i det lokala initiativet. Nätverksbyggande med andra orter där grupper också verkar på samma sätt är en av de saker som Länsstyrelsen vill satsa på. Nästa steg kommer när en Antidiskrimineringsbyrå startar i Trollhättan. Tanken är inte att ersätta några myndigheter utan att vara en plats för råd och stöd till den som anser sig diskriminerad. I maj kommer det besök från Diskrimineringsombudsmannen som lovordar initiativet och ställer upp med utbildning för dem som ska ta emot besökare på byrån. Två timmar per dag har man öppet med hjälp av ideella krafter i en lokal vid Drottningtorget. Integrationsverket är också positiva och det leder till ett ekonomiskt stöd till verksamheten. En av initiativtagarna när Integrationsforum i Trollhättan bildades var Jorge Pereira som varit aktiv i organisationen sedan starten. Under våren inleds ett arbete att sprida Integrationsforum till Vänersborg och Uddevalla så att man kan samverka med insatser i alla tre kommunerna. I maj kommer ett erkännande från stadens politiker. Integrationsforum utses till Årets brobyggare en utmärkelse till personer eller organisationer som byggt broar mellan grupper som annars inte träffar varandra. I augusti summerar Integrationsforum sommaren och konstaterar att Nationalsocialistisk front försöker nå framgång i vissa stadsdelar genom propaganda. En anonym talesman för partiet meddelar att man funderar på att ställa upp i valet till kom- munfullmäktige En av frontfigurerna är borta men Trollhättan ska fortsätta vara en ort där partiet satsar, förklarar man. Samtidigt får flera trollhättebor med invandrarbakgrund hatiska brev och polisen rapporterar att man gripit tre unga nazister som klistrat affischer. I oktober bildas ett nätverk mot rasism och främlingsfientlighet i Fyrstad. Integrationsforum i Trollhättan är initiativtagare och arbetet att samla insatserna i regionen är en direkt följd av det som forskare vid högskolan kommit fram till, nämligen att alla frivilliga måste agera gemensamt. Integrationsverket i Norrköping är på plats och konstaterar att detta är första exemplet på en sådan samverkan i hela landet. På andra håll finns samverkan men bara mellan kommunerna, inte på gräsrotsnivå. Aktiviteter är därmed på gång i Lilla Edet, Vänersborg, Mellerud, Uddevalla och Lysekil. 5

6 2001 I januari avslöjas en dödslista på 1300 svenskar som hotas till livet av nazisterna. På listan finns Integrationsforums ordförande Jorge Pereira. SÄPO har valt att meddela alla berörda och utreder hoten. I februari uppmärksammas Integrationsforum genom en inbjudan till regeringens förberedelser för en FN- konferens om mänskliga rättigheter som ska hållas i Sydafrika. Den nya verksamheten Antidiskrimineringsbyrån summerar sin första tid och har haft ett 30-tal besök under hösten Man har kunnat ge råd och stöd så att de sökande kunnat gå vidare själva. I maj samlas kommunerna i regionen för att diskutera sin roll i arbetet mot rasism, nazism och främlingsfientlighet. Flera kommuner berättar om omskakande händelser med nazistiska förtecken. I Borås har en festival med vit-makt-musik hållits, i Sollebrunn en regelrätt nazistfest och i Trollhättan minns man ännu Hessmarschen. Författaren och journalisten Anna-Lena Lodenius konstaterar inför kommunernas representanter att Västsverige är en utsatt region när det gäller rasistiska och främlingsfientliga krafter. Kommunpolitikerna lovar ta fram en handlingsplan för det lokala arbetet. I juni deltar Antidiskrimineringsbyrån i en resa för att studera arbetet mot rasism och etnisk diskriminering i Holland. Det är statliga Integrationsverket som bjuder med representanter för Trollhättans och Norrköpings aktiva. Framför allt studera man arbetet i de lokala Antidiskrimineringsbyråerna Mkyabela Sabuni, verksamhetschef i paraplyorganisationen Centrum mot rasism, gästar Integrationsdagen i Folkets hus. som betalas av staten och kommunerna gemensamt. Där arbetar utbildade socionomer tillsammans med volontärer i ett nära samarbete med bland annat polisen. Ett inslag man mötte var att enskilda holländare och invandrare höll Öppet hus för att bli bekanta med varandra. I Holland fanns också betydligt fler poliser med utländsk bakgrund. Att lära av varandra och få stöd det är målet för den grupp som startar Kvinnohuset som en del av Integrationsforum. I april drar gruppen igång förberedelserna och i augusti samlar man alla intresserade till ett möte där man bland annat pratar om bilden av familjen. Bilden av invandrarfamiljen med de hårt hållna döttrarna behöver nyanseras menar flera medverkande. Gruppen hoppas att Kvinnohuset ska bli en mötesplats för kvinnor med olika erfarenheter. I september hålls en välbesökt konferens om lokala insatser mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering ur ett kvinnoperspektiv. Ett ämne som engagerade bland annat FN-föreningen i Stockholm vars representant berättade hur FN:s kvinnokonvention kan användas i arbetet mot diskriminering av kvinnor. I oktober är Integrationsforum mot rasism i Trollhättan samordnare för de åtta Antidiskrimineringsbyråer som vuxit fram i landet. Vid ett möte i Malmö diskuterar man gemensamma erfarenheter och hur man ska utveckla verksamheten. 6

7 2002 I februari efterlyser Integrationsforums Emanuel N kansah ett system med skriftliga bekräftelser från Migrationsverket så att den som skickat in handlingar får veta att de kommit rätt. Bakgrunden är att personer som sänder in handlingar som ska ligga till grund för uppehållstillstånd känner sig oroliga för att pappren inte kommit fram. Verket avvisar kravet med motiveringen att man får in för mycket handlingar för att kunna skicka ut bekräftelser. En av verkets informatörer föreslår att man ska ringa själv och kontrollera. Frågan kommer upp på nytt när integrationsminister Jan O Karlsson gästar Trollhättan. Han håller med om att handläggningstiderna på Migrationsverket är för långa och förstår oron man kan känna kring handläggningen. Någon lösning har han inte för dagen men passar ändå på att berömma integrationsarbetet i Trollhättan. De ekonomiska villkoren för landets frivilligt arbetande Antidiskrimineringsbyråer ska förbättras. Det har regeringen bestämt och i Trollhättan räknar Integrationsforum med att få del av pengarna. I mars tar Integrationsforum fasta på firandet av den internationella dagen mot rasism. Denna gång genom att arrangera en teaterföreställning som handlar om hur en svensk och en invandrare kan mötas som människor och inte som svartskalle och svenne. Hewan Temesghen var ordförande i Centrum mot rasism när Integrationsforum ordnade en debatt med de politiska partierna CMR var en kunskapsbank och inspiratör som regeringen lade ner. I maj samlas landets Antidiskrimineringsbyråer i Trollhättan. Bland annat kräver man att de politiska partierna ska ta sitt ansvar för demokratin genom att lägga större vikt vid kampen mot främlingsfientliga partier inför valet till hösten. I juni ger statliga Integrationsverket ut ett häfte som ska inspirera till lokalt arbete. Häftet bygger helt på erfarenheter från Integrationsforum i Trollhättan som därmed blir förebild för liknande initiativ i hela landet. Framför allt är det sättet att arbeta som en del av det lokala föreningslivet som lyfts fram. I augusti meddelar Integrationsverket att man satsar ytterligare pengar på det ideella, lokala arbetet i Trollhättan. Därmed kan Integrationsforum fortsätta utveckla framför allt arbetet med Antidiskrimineringsbyrån. I september hålls en konferens om integration och invandring och den gästas bland annat av ordföranden för det Europeiska nätverket mot rasism. Han uppmuntrar alla att ta debatten med de främlingsfientliga krafterna när helst man möter dem. Samtidigt uppmanar han invandrare att själva engagera sig för integrationen genom att vara med i politiken, lära sig språket och till exempel bjuda in sina grannar för att öka kontakten. Att gå från ord till handling är också temat för dagen som ger förslag på något var och en kan göra. Omkring 45 föreningar medverkar vid Integrationsdagen i Folkets hus. I valet i september 2002 lyckas det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna behålla sin två mandat i kommunfullmäktige. En besvikelse, kon- 7

8 staterar den socialdemokratiska kommunledningen. I kommunernas tidning Kommunaktuellt framhåller man sitt arbete mot fördomar och för sådant som att anställa fler invandrare i kommunens verksamheter. Arbetslösheten bland utomnordiska medborgare har också sjunkit. Integrationsforum uppmärksammas som en viktig kraft men något utbyggt kommunalt stöd är det inte frågan om. Det är viktigt att de får behålla sitt oberoende, säger kommunalrådet Margreth Johnsson I februari startas en särskild Ungdomsgrupp som framför allt vill jobba för att skapa möten mellan ungdomar från olika stadsdelar i Trollhättan. Framför allt försöker man nå ungdomar på högstadiet. Bland annat för att förebygga kulturkrockar när de olika grupperna möts på gymnasieskolorna utan att känna varandra. En lördag i mars hålls en manifestation i Folkets hus där alla politiska partier i Trollhättan utom Sverigedemokraterna är med. Temat är kampen mot den dolda rasismen och på mötet vittnar en flicka som själv är adoptivbarn från Korea hur hon utsätts för rasism bara på grund av sitt utseende, utan att ens ha talat med den som diskriminerar henne. Utbildning och arbete för de nya svenskarna är det som minskar risken för utanförskap och tar bort grogrunden för rasism säger flera politiker i sina tal. Cathrin Boström jobbar som administrativ samordnare för verksamheten på såväl Integrationsforum som Antidiskrimineringsbyrån. Att rasism och nazism fortfarande finns och försöker vinna anhängare i Trollhättan visar en episod i april då två personer som själva betecknar sig som nationalsocialister från internetsidan Vit Stolthet våldgästar Integrationsforums lokal i centrum. De båda lämnar lokalen först när att de hotas med polisanmälan. Ett bevis på att den organiserade rasismen finns kvar. Diskriminering är temat på årets Integrationsdag i september. Där diskuterades sådant som vissa danska politikers krav på hårdare villkor för invandring, de somaliska kvinnornas situation i det svenska samhället och studiecirkeln som en väg att umgås över etniska gränser och samtidigt skaffa nya kunskaper. I september hålls också en politisk debatt som bland annat handlar om uppdelningen mellan olika bostadsområden. Någon tycker att kommunen kunde köpa hus i stadsdelar som Skoftebyn och Strömslund för att hyra ut till invandrarfamiljer och öka integrationen den vägen. Andra menar att jobb är viktigast, då kan man ta lån och skaffa en bostad på annat håll om man inte vill bo i invandrartäta Kronogården. Men arbete är inte lätt att få, förklarar en flicka som just slutat gymnasiets omvårdnadsprogram men inte fått jobb. Även om man har olika förslag till bättre integration är det få som håller med de tre från det nazistiska partiet Nationalsocialistisk front som kommit dit. Deras tal om stopp för ras- blandning vinner inget gehör hos de övriga på plats. När Sverigedemokraternas två nya i kommunfullmäktige lägger förslag i budgetdebatten handlar det mycket om att spara på invandrare. Dessutom vill man slopa bidrag till föreningar som riktar 8

9 sig till en särskild etnisk grupp och till Integrationsforum. Kommunens pengar ska inte gå till att främja ett mångkulturellt samhälle, säger de. En av de båda får senare lämna partiet sedan det upptäckts att han köpt en hund för pengar som partiet fått i bidrag av kommunen I februari dyker det upp nya hatbrev hos Emanuel N kansah i Integrationsforums styrelse. Brevet kommer sedan han medverkat i ett tv-program om Sverigedemokraterna i Trollhättan. Det som oroar honom mest är inte brevet i sig utan att svenskar i gemen inte agerar kraftigare mot den rasism som finns och att företagen inte tydligare förklarar att de skulle gå omkull om alla medarbetare som inte är födda i Sverige skulle sluta jobba och flytta hem igen. I maj 2004 håller Sverigedemokraterna sitt Riksårsmöte i Trollhättan. Trots ett beslut om att inga partier får hålla riksmöten i fullmäktigesalen har partiet fått hyra in sig där. En grupp trollhättebor försöker hindra att mötet genomförs i Kommunhuset med motiveringen att huset inte borde öppnas för främlingsfientliga krafter. Integrationsdagen i september ägnas åt den särskilda ombudsmannen mot diskriminering (DO). Anmäl direkt om du känner dig särbehandlad, uppmanar Sonya Aho från DO. För Integrationsforum innebär dagen att man nu börjar gå vidare med frågan om diskriminering så att den inte bara omfattar etnicitet utan också andra grunder för särbehandling som kan förekomma Robert Kozelka är vice ordförande i Integrationsforum och är ansvarig för Ungdomsgruppen. I maj rapporterar tidningen TTELA om integrationen inom idrotten. I de största föreningarna i de fyra kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet och Mellerud finns bara en enda styrelseledamot med utländsk bakgrund. Inget bra betyg åt en idrottsrörelse med mycket samhällsstöd. Ta upp integrationen på ett möte och börja diskutera. Då kommer det att hända saker, kommenterar Integrationsforums ordförande. I september handlar Integrationsdagen i Folkets hus om hur man kan skapa träffpunkter som kan motverka diskriminering I mars meddelar regeringen att man satsar ytterligare pengar på effektivare integration. Integrationsforum hoppas få del av pengarna, bland annat till Antidiskrimineringsbyrån. Antalet anmälningar till Antidiskrimineringsbyrån är nu uppe i 70 på ett år. Av dem handlar 68 om etnisk diskriminering det gäller jobb och bostad i första hand. Det visar en sammanställning för 2005 som redovisas lagom till FN-dagen mot rasism i mars. I maj kommer regeringens enmansutredare Paul Lappalainen till Trollhättan. Integrationsforum har bjudit in till en konferens utifrån hans utredning om diskriminering och vilka insatser man kan sätta in. Till hans förslag hör bland annat bestämmelser om att statens upphandling ska gå till företag som verkar mot diskriminering. Årliga planer mot diskriminering vill han se på alla arbetsplatser och stickprovskontroller från Diskrimineringsom- 9

10 buds- mannen ska se till att de följs. Sluta fokusera på invandrares brister och problem, det är de som har makten som diskriminerar, säger Lappalainen. I juli angör socialdemokraternas valbåt Trollhättan och Integrationsforum passar på att träffa migrationsminister Barbro Holmberg för att prata om det låga antalet invandrare på partiernas riksdagslistor. I norra Älvsborg finns invandrarna långt ner och långt bort från det man kallar valbar plats, alltså så högt upp att det kan bli en plats i riksdagen. Bara Vänsterpartiet har en invandrare i topp. Läget är lite bättre i valet till kommunfullmäktige men i de kommunala nämnderna finns ingen invandrare som ordförande. Så länge det ser ut så undrar många invandrare säkert varför de alls ska rösta eftersom de saknar representanter som kan få något inflytande, resonerar Integrationsforum. Inför valet i september riktar Integrationsforum fem konkreta krav till partierna: 1) En samlad lag mot diskriminering. 2) Staten ska inte anlita företag som diskriminerar. 3) Handlingsplaner mot diskriminering hos myndigheter och statliga bolag. 4) Bekämpa rasism i skolan och högskolan. 5) Stöd till lokala antidiskrimineringsbyråer. I valet ställer nazistiska Nationalsocialistisk front upp i Trollhättan. Det är som en flis i ögat. Den är väldigt, väldigt liten men den gör ont, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson. Men trollhätteborna väljer bort nazisterna. I oktober tar den nya regeringen bort stödet till organisationen Centrum mot rasism. Motivet är att organisationen, med hundratalet medlemsorganisationer, inte fungerar. Beslutet oroar Integrationsforum eftersom det innebär att både kunskap och ekonomiska resurser tas bort från kampen mot rasism Efter årsskiftet följer regeringen upp beslutet med fler nedläggningar som påverkar samhällets arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Statliga Integrationsverket läggs ned och återigen befarar Integrationsforum att kunskaper om utvecklingen kommer att bli sämre. Att Ungdomsstyrel- Under Fallens dagar finns en bra chans att nå många människor. Här är det Emanuel kansah, en av grundarna, som dukat upp ett bokbord på Kungsgatan. 10

11 sen får ta över fördelningen av pengar till lokalt arbete hjälper inte. Ungdomsstyrelsen sammanställer inte statistik och står inte för forskare och utbildning i integrationsfrågor, konstaterar vice ordförande Robert Kozelka. Nästan samtidigt redovisas årets integrationsbarometer som visar att de som kan tänka sig att rösta på främlingsfientliga partier ökar, fler vill begränsa invandringen av muslimer, antisemitiska uppfattningar ökar och att rasistiska åsikter blivit mer accepterade. I februari uppmärksammas diskrimineringen på bostadsmarknaden. Ett 20-tal personer har då vänt sig till Antidiskrimineringsbyrån sedan de upplevt sig diskriminerade av det kommunala bostadsbolaget Eidar. Där slår man ifrån sig och talar om att bostadssökande kan ha missuppfattat besked om lägenheter de sökt. Men man tänker ändå ta upp kritiken med sin personal för att motverka fler anmälningar i framtiden. I september fokuserar Integrationsdagen i Folkets hus på hedersbegreppet och det våld som förknippas med heder i vissa kulturer. Föreläsaren Rita Paulsson beskriver hur hedersbegreppet tidigare varit framträdande även i det kristna Västeuropa och även där gjort att kvinnan sågs som mannens ägodel. Men den inställningen började trängas tillbaka när de mänskliga rättigheterna gjorde intåg. Integrationsforums företrädare talade än en gång om sin oro för regeringens nedskärningar inom de statliga insatserna mot diskriminering och rasism. Integrationspolitiken kan inte enbart lämnas till marknadskrafterna: Vi vet att det inte räcker med att få ett jobb för att bli integrerad i det svenska samhället, framhåller ordförande Jorge Pereira I mars finns Integrationsforums medlemmar med och firar den Internationella FN-dagen mot rasism. En dag till minne av de 69 demonstranter som dödades av sydafrikansk polis under en fredlig demonstration mot apartheidpolitiken den 21 mars Trollhättan har blivit bättre när det gäller integration. Det visar tidskriften Fokus årliga undersökning som framför allt fokuserar på läget när det gäller sysselsättningen bland invånare med utländsk härkomst. Trollhättan har tagit sig upp från plats 129 till 82. Den goda ekonomiska konjunkturen ligger bakom att fler har jobb. I topp ligger småländska Gnosjö där man i princip inte har någon arbetslöshet alls, varken för svenskfödda eller invandrare. I juni tilldelas Integrationsforum en svensk fana i samband med firandet av den svenska nationaldagen. Det är Trollhättans stad som överlämnar fanan som en erkänsla för organisationens arbete mot främlingsfientlighet. Utanförskap är temat för Integrationsdagen i september. Bland annat berättas om alla som sökt många jobb men inte fått något för att deras ursprung gjort dem chanslösa. Idén att göra integration till ett konkurrensmedel lanseras. Det skulle till exempel kunna ske genom att företag kan ansöka om certifiering om man visar att man aktivt arbetar mot diskriminering. I oktober hålls ett seminarium i Uddevalla där tidskriften Expo medverkar. Dess medarbetare Alexander Bengtsson varnar för att media daltar för mycket med partiet Sverigedemokraterna. I en bok visar han hur partiet under hela sin 20-åriga historia haft främlingsfientlighet som något mycket centralt även om man lämnat rasbiologin och fokuserar på kulturella skillnader. Under hela året är det oroligheter i stadsdelen Kronogården där framför allt ett gäng ungdomar skjuter raketer mot människor och hus och sätter bilar i brand. Miljöpartiets riksdagsledamot Mehmet Kaplan besöker Trollhättan och stadsdelen i oktober. Grannar som samverkar och ett mindre anonymt bostadsområde är två av hans förslag: Människor som bor i området bör organisera sig ideellt och arbeta för att avstånden ska minska, säger han. Just det tar Integrationsforum fasta på när man håller en konferens som utmynnar i för- 11

12 slaget att inrätta ett medborgarforum i Kronogården. En grupp av aktiva från olika föreningar sätter igång ett arbete för att skapa kontakter mellan de olika föreningar som redan finns. Man vill skapa en grund för egna, gemensamma insatser och gemensamma krav på omgivningen resurser. Upprepa inte misstagen från de stora sparåtgärderna på 90-talet! uppmanar man. Inför valet 2010 lovar tioårsjubilerande Integrationsforum att tvinga partierna ta sig an frågor om integration och diskriminering. 20:e april firar Integrationsforum 10 år i kampen mot främlingsfientliga krafter. Vi har varit ute på skolor och arbetsplatser och opinionsbildningen har gett resultat fanns det mer rasism i Trollhättan jämfört med idag, säger Jorge Pereira. Föreningen blir uppvaktade av Trollhättans stad, Socialdemokraterna, Länsstyrelsen i Göteborg, Rädda barnen och alla medlemsorganisationer. Det hålls öppet hus under dagen där allmänhet och tjänstemän välkomnas. Under kvällen är det mingel för medlemmar och nära samarbetspartners. Kommunalråd Margreth Johnsson från Trollhättans Stad finns på plats för att överlämna en tavla som jubileumspresent till föreningen. I februari är Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan värd för årets första möte inom nätverket Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Representanter från landets diskrimineringsbyråer samlas i Trollhättan för att diskutera gemensamma insatser och aktiviteter som ska genomföras under året. I samband med deras besök i Trollhättan arrangeras även en seminariedag om certifiering av arbetsplatser mot diskriminering. Gäster från RADAR i Rotterdam, Holland, är inbjudna som föreläsare för att berätta om sitt arbete inom området. Förutom byråerna är även fackförbund, Integrationsforums ordförande Jorge Pereira mottar myndigheter och andra Trollhättans Stads gåva från kommunalråd Margreth samarbetspartners injohnsson. bjudna. I april talar mätningarna av väljarnas sympatier för olika partier om att Sverigedemokraterna ligger över fyraprocentsspärren till riksdagen. Integrationsforum uppmanar de båda stora politiska blocken att inte låta det främlingsfientliga partiet bli vågmästare. Den ekonomiska krisen hotar jobb på stadens fritidsgårdar. Integrationsforum protesterar och framhåller att besparingar på fritidsgårdarna drabbar ungdomar och föräldrar med mindre Under 2009 sammanställs en skolrapport som presenteras 18:e augusti. I rapporten undersöker Antidiskrimineringsbyrån likabehandlingsplaner och anmälningar om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling inom skolan i Trollhättans stad. Syftet med rapporten är att ta reda på hur många elever som känner sig utsatta i skolan och huruvida eleverna vet om att det finns en likabehandlingsplan på skolan. Resultatet visar bland annat att över hälften av de tillfrågade eleverna i grundskolan inte känner till likabehandlingsplanen och att var 12

13 åttonde av dem känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan. Årets tema för Integrationsdagen i september är 10 år i kampen mot rasism och diskriminering. Under dagen deltar flertalet föreningar och visar upp sin verksamhet mot rasism och diskriminering. I programmet finns även föreläsningar av bl. a. Viktoria Kawesa, Arthur Diakité och representanter från RADAR i Rotterdam, Holland I mars arrangeras för tredje gången en politikerdebatt där diskriminering, rasism och integration står i fokus. Fem partier deltar med riksdagsledamöter som representanter för sina partier. Eftersom det är valår lade Integrationsforum återigen fram sina fem krav till partierna för att lyfta fram diskrimineringsfrågor. Jag stödjer alla fem kraven, säger Peter Jonsson (s) under debatten. Det är viktigt med likabehandlingsplaner. Arbetslöshet och utanförskap ökar här i landet och detta leder fram till ökad främlingsfientlighet och diskriminering. I samband med debatten får föreningen även besök av Folkpartiets representant, riksdagsledamoten Anita Brodén, som önskar att få mer information om verksamheten. I september uppmärksammas Integrationsdagen. Representanter från Arbetsförmedlingen, Trollhättans Stad och Länsstyrelsen i Göteborg bjuds in för att informera om regeringsbeslutet att flytta över ansvaret för nyanlända från kommunerna till Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna. I och med valet i september 2010 kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen. Integrationsforum arrangerar i oktober en konferens för att med gemensamma krafter bli starkare i kampen mot rasism och diskriminering. Vi måste samarbeta och lära oss av varandras erfarenheter, säger Jorge Pereira. Kampen mot rasismen är en nationell fråga som måste föras över hela landet. Under de senaste åren har man tagit bort resurser och vi ser nu resultatet. Nu måste regeringen agera. I november besöker Integrationsforums Cathrin Boström och Alexander Bengtsson från EXPO Nils Ericsonsgymnasiet för att informera om Sverigedemokraternas historia och partiets argument i förhållande till verkligheten. Eleverna är mycket intresserade och deltar med frågor och åsikter I mars anordnar Centrum mot rasism och Ungdomsstyrelsen ett två dagar långt internat mot rasism. Föreningar, stiftelser och organisationer bjuds in till Sollentuna för att utbildas och samverka med varandra i arbetet mot rasism. Integrationsminister Erik Ullenhag besöker eventet och berättar om regeringens satsningar på området. Årets tema för Integrationsdagen i september är Barnfattigdom = diskriminering? och Rädda barnens rapport om barnfattigdom presenteras av Robert Kozelka och Sune Svensson. Kommunalrådet Monica Hansson berättar om Trollhättans Stads barnomsorgsarbete, som de nyligen fått utmärkelse för. Kvällen besöks även av föreningar, organisationer och Länsstyrelsen i Göteborg. Antidiskrimineringsbyrån deltar i samarbeten på både regional och nationell nivå inom nätverket Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Byrån sitter med i en referensgrupp i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen och flera aktiviteter är inriktade på att informera om diskrimineringslagar i arbetslivet I april står det klart att Ungdomsstyrelsen avslår Antidiskrimineringsbyråns ansökan om ekonomiska medel för Huvudmannen Integrationsforum beslutar trots detta att fortsätta verksamheten. På grund av avslaget kommer riksdags- 13

14 ledamot Mehmet Kaplan från Miljöpartiet på besök i maj och vill ta upp frågan i riksdagen. I november uppmärksammas Kristallnatten. Dagen börjar med en manifestation på Kompassen där Jonathan Möller från Expo berättar om Kristallnatten. Deltagarna går därefter vidare till Arbetareföreningens hus och får information om både EXPO:s verksamhet och om främlingsfientliga partier. Representanter från inbjudna politiska partier deltar och redogör för sina partiers partiprogram när det gäller rasism. Under året ökar antalet individärenden hos Antidiskrimineringsbyrån stort. 85 personer anmäler att de utsatts för diskriminering. Detta tror Cathrin Boström delvis beror på att Diskrimineringsombudsmannen har ändrat sin ärendehantering. Från att ha uppmuntrat allmänheten att anmäla alla fall av diskriminering har de ändrat fokus till att utreda ärenden som de tror kan drivas till domstol. Därför har trycket ökat på landets antidiskrimineringsbyråer Till verksamhetsåret 2013 får Antidiskrimineringsbyrån återigen bidrag från Ungdomsstyrelsen. Verksamheten drar igång med ny energi och under våren och sommaren deltar byrån i ett flertal möten inom nätverket Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. I september startar projektet Flyktingguide Trollhättan, vilket är ett samarbete mellan Integrationsforum och Trollhättans Stad. Projektet går ut på att personer frivilligt kan anmäla sig som flyktingguider och ställer upp med den tid de kan avvara. Nyanlända som är knutna till projektet får kontakt med flyktingguider och därefter gör de upp vad flyktingguiderna kan hjälpa till med. Vårt mål är att bygga broar och öka förståelsen för varandras kulturer, säger projektledaren Hamza Alwardi. Man kan till exempel träffas och kanske gå en promenad, fika eller gå till gymmet. Jorge Pereira och Sune Svensson talar under manifestationen på Kristallnatten Projektet Flyktingguide Trollhättan fortsätter 2014 ut och i februari hålls den andra matchningskvällen för guider och nyanlända. Eventet som äger rum på Högskolan Väst besöks av ca 60 personer. De inblandade tycker kvällen är mycket lyckad och alla som deltar hittade någon att få kontakt med. I februari hålls även ett nätverksmöte i Göteborg för Region Syd inom Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Nästa möte, som kommer att arrangeras av Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan, planeras äga rum den 23 maj i Integrationsforums lokaler. Västra Götalandsregionen utlyser varje år ett människorättsstipendium och i februari blir Integrationsforum nominerad som mottagare. Prissumman är på kr och ska belöna arbete som främjar och uppmärksammar mänskliga rättigheter. 14

15 I och med årsmötet för 2014 välkomnas tre nya styrelseledamöter till Integrationsforums styrelse. För att alla ska vara informerade och uppdaterade om föreningens frågor hålls en utbildning i slutet av mars för styrelse och anställda. Fokus ligger på begreppen integration, diskriminering och rasism, och vad de innebär. Den 18:e februari 2014 hålls den andra matchningskvällen i projektet Flyktingguide Trollhättan. Cirka 60 personer deltog. 15

16 Praktikanten som blev medlem: Engagemang nerifrån bidrar till förändring Integrationsforum är ett exempel på hur engagemang nerifrån kan föra upp frågor, skapa aktivitet och bidra till förändringar. Det säger Karin Jansson, student som läser till socialpedagog på Högskolan Väst. Empowerment är det engelska ordet som är något av ett nyckelord i den utbildning Karin Jansson går. Det står för ett arbete som ger människor resurser att både kräva sin rätt och klara sina skyldigheter i ett samhälle. Under det första studieåret handlade det mycket om hur det frivilliga arbetet i ideella organisationer kan leda till förbättringar och förändringar i ett samhälle. Så när det blev dags för fem veckors praktik valde hon att söka sig till Integrationsforum. Jag var intresserad av frågor som diskriminering och främlingsfientlighet och ville se hur man kunde jobba med det i en förening som en del av folkrörelse-sverige, säger hon. Det hon mötte var framför allt ett stort kunnande om lagar och regler. Som när hon följde med på en presentation av föreningen på ett möte med Röda Korset. Det blev en genomgång av vad diskriminering kan bestå av, hur den märks och vad lagen säger. Och naturligtvis också information. När man är ute sådär och pratar om diskriminering har man inte alla svar på vad som borde göras och av vem. Man är kanske mest en inspiratör så att de som lyssnar själva kan finna former för sitt engagemang. Inte minst i vardagen, säger Karin. En annan dag deltog hon tillsammans med bland andra styrelsens ordförande i ett seminarium i Uddevalla. Där berättade en journalist från tidskriften Expo om främlingsfientliga partier. Kunskaper man behöver ha för att kunna jobba mot främlingsfientlighet. Hon fick också möjlighet att sätta sig in i Antidiskrimineringsbyråns arbete med att ta emot personer som anser sig diskriminerade, ge dem råd och stöd. Den ideella verksamheten har väldigt stor betydelse eftersom den som känner sig diskriminerad kan ha svårt att vända sig till en myndighet. I alla fall det första man gör. Man kan ju ha med sig upplevelser från ett annat land som gör att man inte litar på myndigheterna. Andra fördelar hon ser med aktivitet i en förening är att man kan ha rakare beslutsvägar. Det blir inte så många instanser som ska säga sitt innan man kan gå från ord till handling. Och dessutom kan en förening sticka ut hakan och tycka till i obekväma frågor. Det tycker jag Integrationsforum gör och det är också deras uppgift. Det är en viktig del av just detta att vara en organisation av frivilliga som jobbar och är aktiva för att de tycker frågorna är viktiga. Men hon ser också svårigheter jämfört med att vara en myndighet. Aktiviteten i en förening hänger ju på medlemmarna. De måste ha tid och orka. Och ibland kan man inte göra allt man vill för att det saknas pengar. Det är priset man får betala för att vara en fristående organisation. Fördelen är engagemanget i det man gör, konstaterar hon. 16

17 När hennes fem veckors praktik var slut blev det ett naturligt steg att själv bli medlem i Integrationsforum. Som medlem har hon bland annat följt arbetet med att skapa ett forum för möten mellan föreningar och enskilda engagerade i stadsdelen Kronogården. En variant av det där med empowerment. Då har jag med mig kunskaper från en ideell organisation och kan jobba för en utsträckt hand från båda hållen. Skapa en vinna-vinna-situation som kan leda till ännu mer engagemang, säger Karin Jansson, blivande socialpedagog och medlem i tioårsjubilerande Integrationsforum. När utbildningen är klar kanske hon själv hamnar på något kommunkontor eller liknande för att jobba från den horisonten. 17

1999-2010. För en bättre värld att leva i

1999-2010. För en bättre värld att leva i 1999-2010 För en bättre värld att leva i En dag i april 1999 bestämde sig en handfull engagerade samhällsmedborgare för att starta ett organiserat arbete för integration och mot rasism i Trollhättan. Syftet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Integrationsforum mot rasism i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för organisationer och enskilda som verkar mot diskriminering, rasism och för integration

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Nr. 3 November 2015 Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Antidiskrimineringsbyrån arbetar förebyggande mot diskriminering genom utbildning och genom att stötta människor som upplever sig diskriminerade

Läs mer

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Innehållsförteckning Sid BAKGRUND...3 PLATTFORM...4 SYFTE...4 ORGANISATION...4

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

I-FORUMBLADET Ansvarig utgivare: Integrationsforum mot Rasism Hösten 2016

I-FORUMBLADET Ansvarig utgivare: Integrationsforum mot Rasism Hösten 2016 I-FORUMBLADET Ansvarig utgivare: Integrationsforum mot Rasism Hösten 2016 I-FORUMBLADET INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM ETABLERADES 1999 OCH VERKAR SOM EN TRÄFFPUNKT FÖR NYANLÄNDA OCH INFÖDDA, FÖR KVINNOR,

Läs mer

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika.

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Diskriminering och fördomar Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Om arbetet Vi är två ungdomar som har sommarjobbat med Agenda 21 och folkhälsofrågor under fyra veckor. Som eget arbete valde vi

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET ABF MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET rollspel Upplägget: Det finns 4 roller i varje scen, en roll som uttrycker sig främlingsfientligt, en cirkelledare/föreningsledare och en som ger stöd åt respektive

Läs mer

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Utlåtande 2009: RI (Dnr 334-529/2009) Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2015 2025 Ett sammanhållet Växjö Lättläst version 2016 Växjö kommun Ansvarig utgivare: Växjö kommun www.vaxjo.se Översatt till lättläst svenska av Bjelle Media AB, Ylva

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013

HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013 HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013 INLEDNING 2013 var ett år då högerextremismen var väldigt synlig i det svenska samhället och runt om i Europa. I Sverige har flera uppmärksammade demonstrationer

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

För mångfald mot diskriminering

För mångfald mot diskriminering För mångfald mot diskriminering Röda Korsets byrå mot diskriminering Startade i maj 2006 Drivs av Röda Korset, region Norra Norrland Finansieras av Ungdomsstyrelsen (f.d. Integrationsverket) samt EU:s

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Lärardagarna i Örebro 2 november 2010 George Svéd Diskrimineringsombudsmannen do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen och skollagen Lagarna uppbyggda kring

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Integrationsforum i Trollhättan. Ett lokalt nätverk i tiden

Integrationsforum i Trollhättan. Ett lokalt nätverk i tiden Integrationsforum i Trollhättan Ett lokalt nätverk i tiden Integrationsforum i Trollhättan Ett lokalt nätverk i tiden Integrationsverket, 2002 ISBN 91-89609-10-7 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD 2 Alla människor är lika mycket värda Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2014-2015 Förskolan Lindåsen Avdelning Björnen och Trollet

Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2014-2015 Förskolan Lindåsen Avdelning Björnen och Trollet Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2014-2015 Förskolan Lindåsen Avdelning Björnen och Trollet Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan Telefon 0520-49 50 00 Fax 0520-49 72 71 utbildning@trollhattan.se

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

och moral inom Polisen har diskuterats flitigt i media, i olika debatter, på möten och säkerligen hemma vid köksborden de senaste veckorna. Det är nog många med mig som har känt sig bestörta och besvikna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-06-11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna På Vuxenutbildningen i Skara ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal

Läs mer

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 Lättläst sammanfattning Tid för tolerans Den här rapporten har fått namnet Tid för tolerans.

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Segregation en fråga för hela staden

Segregation en fråga för hela staden Segregation en fråga för hela staden Segregationen finns inte bara i områden som brukar kallas utsatta. Hela Göteborg är segregerat, och frågan är en angelägenhet för hela staden. Det var ett av budskapen

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi) HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-08-14 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi) På sfi ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal och studerande på

Läs mer

Ledstjärnorna för LRKs värdegrund. Likabehandling Utbildning och utveckling Respekt Bra förebilder Omtanke. Lurbo Ridklubbs värdegrundsarbete

Ledstjärnorna för LRKs värdegrund. Likabehandling Utbildning och utveckling Respekt Bra förebilder Omtanke. Lurbo Ridklubbs värdegrundsarbete LURBO RIDKLUBBS LIKABEHANDLINGSPLAN Datum 20161103 1 (9) Ledstjärnorna för LRKs värdegrund Likabehandling Utbildning och utveckling Respekt Bra förebilder Omtanke Lurbo Ridklubbs värdegrundsarbete LRK

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald inte bara en fråga om rättvisa Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald handlar om likheter och olikheter Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra skolor ska alla barn och vuxna respektera

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Uppgiftslämnare Hans Erik Petersson E-post hans-erik.petersson@vgregion.se Telefon 0525-19921 Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Vision är en jämställd arbetsplats och en skola fri från diskriminering

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer