Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset"

Transkript

1 Dnr: Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln i Låset. För mer information om projektets uppläggning, se bilaga. Beställare IUC i Kalmar AB, org.nr: Upplysningar utöver offertförfrågan lämnas av: Anders Ivarsson tfn , I denna förfrågan benämns IUC i Kalmar AB som beställaren och offertgivaren som leverantören. Offert Offert ska vara beställaren tillhanda senast den 10 mars 2012 under adress: IUC i Kalmar AB. att: Anders Ivarsson Gröndalsvägen 19 B Kalmar Offerten kommer inte att antas utan föregående förhandling.

2 Avtalstid Avtal avses att tecknas för perioden t o m med förbehållet att avtalstiden kan brytas om projektet inte beviljas fortsättning eller vid ändrade verksamhets direktiv. Anbudets giltighetstid Leverantören ska vara bunden av sin offert t o m 31 mars Bakgrund IUC i Kalmar AB bildades 1997 och har i dagsläget ett trettiotal aktieägare. Majoriteten av dessa är små och medelstora företag inom Kalmar län. Företagen finns i olika branscher med tonvikt på tillverkande industriföretag. IUC Kalmar är en resurs för att hjälpa företag och organisationer i Kalmar län att utvecklas och växa. I december 2011 beviljades Nyckeln i Låset 4,3 miljoner kronor av Europeiska socialfonden samt en offentlig medfinansiering av Arbetsförmedlingen i Kalmar med 5,4 miljoner kronor. Total projektbudget på 10,5 miljoner kronor. Målgruppen är långtidsfrånvarande med fokus på utrikesfödda och äldre personer (plus 50) som varit arbetssökande under minst ett års tid. Projektet ska ta fram en matchningsmodell mellan företagen och AF. Modellen ska tas fram på ett systematiskt sätt där företagen har ett behov av tjänst eller projektidé samt den arbetssökande en grundkompetens som vid behov kan kompletteras med utbildning av t.ex. spetskompetens. Syftet är att lägga grunden till en anställning eller att starta en process mot eget företagande. Övergripande syfte är att modellen ska kunna spridas och tillämpas på en nationell nivå. Se bifogad projektansökan för ytterligare information om projektet.

3 Omfattning Uppföljning och lärande utvärdering ska genomföras för att skapa förutsättning för ett kontinuerligt lärande i projektet. Utvärderaren ska vara ett stöd för framförallt projektägare, dess styrgrupp och projektets arbetsgrupp så att förbättringar kan göras successivt. En närhet till processer är viktigt, men också en förmåga till kritisk distans. Utvärderingen ska vara ett komplement till den internt organiserade uppföljningen i ett nära samarbete. Ett visst stöd ska kunna ges i form av dialog, fackkunskaper och bedömningar. Den externa utvärderingen ska omfatta följande: Hur projektorganisationen är uppbyggd och fungerar Hur projektet arbetar med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet En bedömning av metoder och aktiviteter i förhållande till mål och syfte En övergripande bedömning av projektets resultat Synliggöra möjligheter till långsiktiga effekter efter projektets slut Projektets bidrag till ökat intresse och samarbete mellan kommunerna, arbetsförmedlingen och företagen. Genomförande I anbudet ska framgå vilka metoder som kommer att användas för att belysa frågorna ovan och argument för metodvalen ska anges. Det ska tydligt framgå: Hur projektets eget arbete med utvärdering och uppföljning kan få stöd av och samspela med utvärderarnas arbete. Hur utvärderingen ska skapa tillfällen för lärande med olika berörda i projektorganisationen, hur dessa ska organiseras och vid vilka tidpunkter detta kommer att ske. Vilken dokumentation kommer att finnas och när den kommer att tas fram.

4 Offertinnehåll Pris Pris anges som fast pris och ska inkludera samtliga overheadkostnader. Vid leveranstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer. Vänligen lämna in offerten i två delar (se uppställning nedan). En som avser Fas 1- Mobiliseringen och en för fas 2- Genomförande. En plan över hur utvärderingsarbetet kommer att genomföras önskas för fas 1 och fas 2. Fas 2 kan genomföras först efter beslut via ett skriftligt godkännande från ESF-rådet. Fas Offert Fas 1- Mobilisering t o m Fas 2- Genomförande t o m Referenser Ange referenser och/eller beskriv leverantörens erfarenheter när det gäller liknande uppdrag.

5 Betalningsvillkor Utfört arbete faktureras enligt parterna överenskommen betalningsplan. Fakturan skall innehålla: referens till offert, beställning eller uppdragsavtal, leverantörens namn, organisationsnummer och postadress samt specifikation av utfört arbete. Betalning skall ske 30 dagar netto efter godkänd faktura. Vid betalningsförsening utgår dröjsmålsränta enligt svensk lag. Expeditions eller fakturaavgifter godkänns inte. Kvalificering / val av leverantör Offerten kan förkastas om: leverantören är på obestånd, skyldig till allvarligt brott i yrkesutövningen, ej erlagt lagstadgade skatter och avgifter eller ej lämnat begärda uppgifter. Bedömningskriterier Den efterfrågade tjänsten skall bedömas utifrån fördelaktigaste villkor i förhållande till ställda krav där pris, kvalité och följande urvalskriterier kommer att vara vägledande. Dokumenterad kompetens i lärande utvärdering och följeforskning (motsvarande högskoleutbildning Lärande utvärdering och följeforskning 7,5 p) Gedigen erfarenhet av EUs strukturfonder med tonvikt på Socialfondsprojekt och processutvärdering. Kompetens i jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor (motsvarande utbildningar som ges av ESF s processtöd). Kompetens i strategisk påverkan.

6 Övrigt Svensk rätt och lagstiftning gäller för lämnade offerter. Beställaren äger rätt att förkasta samtliga offerter och upphäva offertförfrågan om offerterna inte uppfyller kraven, innefattar ett för högt pris eller av annan anledning anses oförmånliga. Även vid förändrade verksamhetsdirektiv äger beställaren rätt att förkasta samtliga offerter. IUC i Kalmar län Anders Ivarsson Bilaga 1: Projektansökan till Europeiska socialfonden programområde 2.

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens

Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens i

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet.

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. Stockholm den 29 december 2011 Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar

Läs mer

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor Steg 1 Ni ska skicka ut minst tre offertförfrågningar till varje kurs. Vilka vill ni ha som föreläsare? Fundera över om ni i personalgruppen känner någon duktig föreläsare till någon av kurserna ni behöver.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser DiarieNr: INK-10-002 Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 222000-0877, nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer