Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult"

Transkript

1 Datum: Dnr: Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult 1

2 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN INLEDNING inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med anbud avseende konsulttjänst som arkivarie för verksamhetsplanering, löpandearkivarbete och handledning av myndighetens registrator, tillika arkivsamordnare. Uppdraget innebär i huvudsak följande; 1) att ta fram rutiner för ärendehantering och arkivering av dokument på myndigheten, 2) att ta fram en strategi för införande av processorienterad arkivredovisning, 3) att ta fram en strategi för bevarande av elektroniska handlingar, 4) att ge stöd vid implementering av strategierna, och 5)att medverka vid planering och utförande av löpande arkivarbete. avser att teckna avtal med en leverantör. UPPDRAGSGIVARE Box STOCKHOLM Organisationsnummer: KONTAKTPERSON Olof Hallström, Chefsjurist, tel OM SVENSKA ESF-RÅDET är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige. Myndigheten ansvarar också för förvaltning och finansiell kontroll avseende det svenska projektet inom Europeiska Globaliseringsfonden. s vision handlar om att påverka arbetslivet och bidra till att skapa arbete och nya möjligheter för alla. Värdegrunden baseras på tillit och beskrivs med orden framsynta, engagerade och trovärdiga. har cirka 130 medarbetare med arbetsplatser på tio adresser i Sverige; Luleå, Östersund, Falun, Gävle, Örebro, Göteborg, Jönköping, Malmö samt Stockholm (Kungsholmen) och Huvudkontoret (Liljeholmen). På varje kontor finns ett närarkiv och på 2

3 några kontor delas arkivet med en annan myndighet. arbetar med att hitta en arkivlokal i stockholmsregionen som ska bli myndighetens gemensamma slutarkiv. SVENSKA ESF-RÅDETS BEHOV har i dag ett diarium (PACT) för traditionell hantering av förvaltningsärenden, med en omfattning på mellan ärenden per kalenderår. Myndigheten har även ett elektroniskt ärendehanteringssystem (EBS) för stödärenden per kalenderår. EBS utgör även diarium och myndighetens avsikt är att det på sikt ska uppfylla kraven på ett elektroniskt arkiv. Uppdraget kommer huvudsakligen att genomföras vid myndighetens huvudkontor i Stockholm där myndighetens registrator, tillika arkivsamordnare, är placerad. Resor till övriga kontor i Sverige kan dock förekomma. Uppdraget avser främst följande områden och tidsperiod samt omfattning enligt nedan; 1. Att ta fram rutiner för ärendehantering och arkivering av handlingar, 2. att ta fram en strategi för processorienterad arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4, 3. att ta fram en strategi för arkivering av elektroniska handlingar inklusive myndighetens webbplatser, enligt RA-FS 2009:1 och 2009:2, 4. att vara ett stöd vid implementering av strategierna, 5. tillhandahålla en arkivarie för löpande arbete och handledning av registrator tillika arkivsamordnare m.fl. 6. avtalet ska tecknas för en tid av 24 månader med möjlighet till förlängning med 6 månader. Den uppskattade arbetstiden i punkt 5 är ca. 5 timmar per vecka. 7. avgränsningsbara tilläggsuppdrag inom ramen för arbetsområdet, som inte ryms inom 10 timmar per vecka, kan förekomma. tillhandahåller arbetsplats samt normal arbetsutrustning. 3

4 OFFERTFÖRFRÅGAN KRAV PÅ OFFERT Leverantören skall tillhandahålla följande kompetens: personal utbildad i arkivvetenskap på högskolenivå med minst fem års yrkeserfarenhet som arkivarie, varav minst ett år med självständigt ansvar, personal utbildad inom systemvetenskap på högskolenivå som kan tillämpa elektroniska diarie- och arkivsystem och webbplatser m.m. enligt RA-FS 2009:1 och 2009:2, (t.ex. ta fram strategi för bevarande av diarie- och arkivrelaterade system), Erfarenhet av arkivering av elektroniska handlingar enligt RA-FS 2009:1 och 2009:2, Erfarenhet av processorienterad arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4, Erfarenhet av diarieföring inom statlig förvaltning, BEDÖMNING AV OFFERT Inkomna offerter kommer att bedömas och värderas enligt nedanstående kriterier. Utvärderingskriterium: 1. Leverantörens erfarenheter av att ta fram rutiner för ärendehantering och arkivering av dokument, (5 poäng) 2. Leverantörens erfarenheter av att ta fram en strategi för processorienterad arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4, (5 poäng) 3. Leverantörens erfarenheter av att ta fram en strategi för arkivering av elektroniska handlingar, inklusive myndighetens webbplatser, enligt RA-FS 2009:1 och 2009:2. (15 poäng) 4. Leverantörens erfarenheter av att ge stöd åt myndigheten vid implementering av strategierna, (5 poäng) 5. Leverantörens erfarenheter av att tillhandahålla en arkivarie för löpande arbete och handledning av registrator tillika arkivsamordnare m.fl., (5 poäng) 4

5 6. Leverantörens kompetens inom arkivvetenskap, systemvetenskap och yrkeserfarenhet (bifoga CV), (10 poäng) 7. Referensuppdrag. (5poäng) 8. Pris per timme. (50 poäng) Bedömning (punkterna 1-7) kommer att ske utifrån beskrivning av liknande uppdrag och lämnade referenser. Vid prövning tillämpas poängskalan 0-5. De olika svaren erhåller 0-5 poäng, där 5 anses som bäst och 0 innebär obesvarat eller ofullständigt. För varje bedömningsfråga kommer en poängsättning att ske. Högsta möjliga poäng inom respektive bedömningsfråga är fem (5) enligt nedanstående skala: 5: utmärkt 4: mycket bra 3: bra 2: acceptabelt 1: otillräckligt 0: ej besvarat Vid bedömning av pris (punkt 8) kommer den offert som innehåller det lägsta timpriset få bästa möjliga poäng. Övriga offerter får en lägre poäng relaterad till den procentuella differensen till lägsta pris (poäng för kriteriet pris = Bästa pris/aktuellt pris x bästa poäng). Orimligt lågt pris kan komma att förkastas om inte anbudsgivaren, efter anmodan, kan lämna en tillfredsställande förklaring, Poängberäkningen sker genom en sammanräkning av angivna poäng inom respektive kriterium. Svaren ska dock begränsas till att besvara det som efterfrågas och endast innehålla relevant information. KRAV PÅ LEVERANTÖR Om företaget som lämnar offert har för avsikt att använda sig av underleverantör för delar av uppdraget ska detta klart anges med angivande av organisationsnummer och namn. Svenska 5

6 ESF-rådet kommer att genomföra kontroll av dessa på samma sätt som av företag som lämnar offert. Endast de företag som uppfyller ställda krav kan komma ifråga för vidare prövning. Företag som lämnar offert och dess eventuella underleverantörer ska vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register för mervärdesskatt, som arbetsgivare (där så är fallet) samt inneha F-skattebevis. Företag som lämnar offert och dess eventuella underleverantörer ska vara fria från skulder för svenska skatter och/eller socialförsäkringsavgifter hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. INLÄMNING AV OFFERT inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument. MÄRKNING Anbudet ska vara skriftligt och märkt enligt nedanstående: Anbud Arkivkonsult, dnr: Postadress: Box Stockholm SISTA INLÄMNINGSDAG Anbudet ska vara inlämnat senast: , klockan

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster.

Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster. Upphandling av Lönetjänster Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster. Samtliga krav och förutsättningar för anbudsgivaren finns i detta

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer